SHARPE TEK indeks MODELi ile PORTFÖY SEciMi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SHARPE TEK indeks MODELi ile PORTFÖY SEciMi"

Transkript

1 Yöetim, Yil: 6 Sayi: 21 Hazira 1995, s SHARPE TEK indeks MODELi ile PORTFÖY SEciMi, Dr. Erha Özdemir I.Ü. Tekik Bilimler MY.O. Dr. I.Müfit GIRESUNLU i'ü. Tekik Bilimler M.Y.O. Bu çalismada her bir hisse seedii getirisi pazar ideksi kuiiailarak regresyo araciligi ile iliskiledirilerek he saplamistir. Bu veriler Sharpe modelide kullailarak portföy seçimleri yapilmistir. Aahtar Sözcükler: Portföy Seçimi, Regresyo Aalizi, Kovaryas Matrisi, Ideks, Risk. i. GIRIS Portfoy seçimii amaci verile bir risk düzeyide e iyi getiriyi saglaya mekul kiymetleri birlesimii olusturmaktir. E iyi getiriyi saglaya portfoy bir etki portfoydür. Burada etkiligi alami; ayi risk seviyeside bulua ayi hisse seetlerii çesitli birlesimleride e iyi getiriyi saglamaktir. Etki portfoyleri kümesi bir etki siirdir. Etki siir üzerideki porfoyler bu siiri altidaki bütüportfoylere göre baskidir. Portfoy aalizi amaci, bu siiri olusturmaktir. Bir siir bir kez tespit edildikte sora, yatirimci etki siir üzerideki arzu ettigi portfoyü seçebilir. çalismamizda her bir hisse seedii getirisi; Ri i'ci hisse seedii getirisi, it pazar ideksi olmak üzere; Ri=ai+~i It+Ei,2...,; t=1,2,... (1) ligideki it pazar ideksi, her bir hisse seedii islem sayisi ile satis fiyati arasida agirlikli ortalama ile hesaplamistir. 2. SHARPE TEK INDEKS MODELI Sharpe modelii esasi hisse seetleri getirileri arasidaki iliskiyi (korelasyou) ortada kaldirip, bu iliskiyi (1) deklemideki gibi sadece it pazar ideksie baglamasidir. Diger bir deyisle; bu modeli e belirgi özelligi çesitli hisse seetlerii getirileii yalizca ortak iliskiyi belirte temel bir faktöre baglaabilecegi varsayimidir. Bu kosullar altida modeli matematik yapisii açiklayalim. (1) esitligide ~i pazar ile her bir hisse seedi arasidaki iliskiyi ifade etmektedir. ei tesadüfi hata degiskei her bir hisse seedii sistematik olmaya (pazar disi) getirisii göstermektedir. e.jve it arasida regresyo deklemi ile hesaplair [6]. (1) esit- 55

2 E(ei>=O i= 1,2,..., cov (ei, ej) = O i,j = 1,2,..., ; i;t:j (2) cov(ei, lt) = O i= 1,2,.. " özellikleri vardir [2], Bir portföyü seetlerii getirisi portföye gire hisse Rp= L Xi Ri, (K-xi~i (3) agirlikli ortalamasidir. Her hisse seedii bir portföyü toplam getirisie katkisi Xi Ri veya Sharpe'i varsayimi altida (1) kullailarak, Xi(ai +Biit + ei) dir. Bir hisse seedii portföyü getirisie ola katkisi iki bilesee ayrilabilir: Biricisi, hisse seedii katkisi, ikicisi it ideksii katkisidir. Yai; Xi(ai + Bi Lt+ ei) = Xi(ai + ed +XiBilt dir. Veya Rp = L Xi(ai + ei>+ [L XiBiJit i= i elde edilir. katkisi It'i Rp'ye agirlik alamidaki x+l = LXi Bi seklide taimlair. it pazar ideksi +1'ci hisse seedi gibi düsüülürse Rp= L Xi(ai + ei>+ X+l «(Xi ".+ e+i) +l = LXi (ai + ei> elde edilir. Simdi, RT = (ai + el, 0.2+ e2,.. " a+i + e+i) + i hisse seedi getirileri vektörü XT = (Xi, Xl,..., x+l) ET= (ai, 0.2,,." a+i), E(ei>= O olmak üzere; Rp = RT X (5) +1 E = E (Rp) = E(RT X) = ET X = :L Xiai dir [1]. Simdi de portföy varyasii taimlayalim: Her bir hisse seedii riski sistematik ve sistematik olmaya risk olmak üzere iki kisma ayrilmistir. Sharpe'da bezer sekilde portföy riskii sistematik ve sistematik olmaya risk kisimlaria ayirmistir. Hisse seetlerii sistematik olmaya riski regresyo dogrusudaki ei tesadüfi hata degiskeii Qi varyasi ile, portföyü sistematik olmaya riski ise portföydeki hisse seetlerii varyaslarii agirlikli ortalamasiyla ölçülür. Hisse seetlerii sisteatik riski ise ~i katsayilarii karesi ile pazar ideksii varyasii çarpimidir. Yai; ~1 Q+l. Portföyü sistematik riski de porföye gire hisse seetlerii ~i katsayilarii agirlikli ortalamalari ile pazar ideksii varyasii çarpimi seklide hesaplair. Matematik olarak, V(Rp) = (L Xi ~i)2q+l + L XL~1 +l =LX1Qi=XTCX dir Burada cov (ei, ej) = Ove E(d) = Qi dir. Sharpe modelide her bir hisse seedi içi ai, ~i ve Qi parametreleri pazar ideksi içi de a+i, Q+l parametrelerii hesaplamasi gerekir. Markowitz modelide ise kovaryas matrisideki elemalari hepsi hesaplair [1]. Böylece Markowitz modelideki (+3)(2 tae hesaplamaya karsi Sharpe tek ideksli modelde 3+2 hesaplama yeterlidir. 3. UYGULAMA = X2I*1Q+i+ L X1 Qi Çalismamazida 1990 yilii Nisa - Temmuz aylari IMKB bülteide alimis Tablo:l.'de verile seksebes hisse seedii yetiisüç gülük kapais fiyatlari kullailmistir. Burada: t: 73 gülük periyodu (6) 56

3 Pi,t: i'ici hisse seedii t'ici gü kapais fiyati ffii,t: i'id hisse seedii t'ici gü islem miktari olmak üzere Ri,t = (Pi,t - Pi,t-i) / Pi,t-i:i'ici getirisi dir. hisse seedii Pazar ideksi ise miktar agirlikli otalama [3) seklide hesaplaiuistir. 85 1t=(LPi,t degeridir. mi,t) / mi,t: t'ici gükü pazar ideks Herbir hisse seedi içi (1) esitligi kulailarak, regresyo deklemleri hesaplaip Tablo 1'de verilmistir. Hisse seetleri ile pazar ideksi arasidaki kovaryas (2) deklemleri gözöüe aliarak hesaplaiiustir. Portföy getirisi Rp'i beklee degeri E (Rp), (5) deklemi ile hesaplaiuistir. Portföy seçimi içi kullaila prograi aiaca göre bazi hesaplailar ayri dosyalarda hesaplatilarak [5)'de aluiristir. Prograii kulladigi matematik model, Mi{ V(Rp) -AE(Rp)} Kisitlar; Ilk köse portföy A.=O'akarsi gele dolayisi ile v-ae iliskiside etki siiriii egimii O olmasi a]aiidaclir. Yai; etki silura çizile tegeti egimii O olmasidir. Bu da getirisi ve riski e yüksek ola tek hisse seetli portföye karsilik gelmektedir. Bu portföyetki siiri e sagidaki siiri olusturmaktachr. çalismamizda bu özellige sahip ola portföy Tablo:2'de verile "Köse Portföy J "'dir. Alaii; icelemei yapildigi periyot içide I.M.K.B.'de gülük getirii 'de büyük 01 mayacagidir. 0,01 0,01 0,01 ~ 0,012 Lu o 0,01 Z Lu ~ 0,00 ~ 0,00 0,00 0,002 KÖSE PORTFÖYLERDEN ELDE EDilEN ETKIN SINIR /""" #'.- i'.' 85 ~ Xi = 1, 85 O O 0, ,01 0,02 0,025 0,03 0,03 ST ANOAR T SAPMA 0,04 0,0<1 ~ Xi ~i= X86 Xi~. dir. Prograii çalistirilmasi soucu elde edile etki (köse) portföyler Tablo:2'de verilmistir. Burada 4. YORUM AE (O,oo)'dir. (7) problemiri her AE (O, 00) içi çözümü soucuda teorik olarak sosuz adet portföy seçilir. Biz çalismaiizi 30 adet portföy ile siirladirdik. Bu portföyleri getiri - stadart sapma düzlemide oktalayarak elde ettigimiz köse portföyler etki siiriiu Sekil: i.'de verdik. (7) problemii aiaç degeri stadart sapma ekseii kesim oktasii vermektedir. Böylece, verile bir getiri düzeyi içi varyas mümkü oldugu kadar küçültülmege ÇaliSilir. Yai miimizasyo problemi çözülür. A katsayisi risk ile geliri arasidaki etkilesimi verir ve yatirimcida yaurimeiya degisebilir, Kuadratik Prograilaia programi A degerii yükselterek etki siiri asagiya dogru taramakta böylece getirisi ve riski dalia düsük ola diger portföyleri seçmektedir. Dogaldir ki bu portföylerdeki hisse seedi sayisi daha fazladir ve çesitleiis portföylerdir [4). A sosuza ulastigi zaiaii etki siiri alt SlIllfIlla ulasilmakta ve e düsük seviyeli getiri ve riski ola portföyelde edilmektedir. Yukarida da belirtildigi gibi çalismailz 30 hisse seetlik bir portföy ile siirladirilmistir. Bulardaii 12 taesi Tablo:2.'de verilmistir. Buu yapmaktaki edeimiz 8 veya 10 hisse seedi buludura bir portföyü iyi çesitlemis sayilmasmdaiidir [7). Etki siiri olusturulmasi yatirimciya ögördügü getiri düzeyie uygu portföyü seçme olaagi saglar. Böylece seçtigi portföy ile e kadar riske katlaiiacagiida görebilir. Ayrica komsu iki portföyde yararlaarak bu iki portföyii uygu kombiasyouda olusa bir portföyelde edebilir. 57

4 PAZAR VE PORTFOY SENETLERININ LINEER PARAMETRELERI SENET ADI A B VARIANCESENET ADI A B VARIANCE MAKTAK MARET MARMOTEL MENSUCAT METAS NASAS NETHOLD OKANTKS OLMUKSA OTOSAN PEGPROF PETKIM PINARSÜT PINARET PINARSU PINARUN PIMAS RAB AK SABAHY AY SANTRAL SARKUYSA SÖKSA TELETAS TGARANTI TIS(B) TIS(C) SIMENS SISECAM TSKB DEMIRDÖK VESTEL YASAS ' YKREDI -0: YÜNSA ALTUNYUN DEMIRBANK NETBANK TAMSGT TEKSBANK POLYLEN SIFAS AYGAZ

5 ANSi CZA NTRAL PMA S s SECAM (B) (C) (B) ILAÇ AGiRLIKLAR HIsSE ANALIZI D , ECZAILAÇ TIS (B) TIS (B) ISTIYORMUSUNUZ? GETIRI STANDART VARYANS ORAN KÖSE HIsSE ECZAILAÇ INTEMA SANTRAL TIs AYGAZ (B) (C) PORTFÖY HiSSE GETIRI KÖSE (EVET PORTFÖY 6 7 VARYANS GETIRI STANDART SAPMA.012,012, ,012,012,012, ,012,012,012,012 KÖSE SISECAM AYGAZ HiSSE HISSE TIS SAPMA INTEMA AYGAZ SANTRAL TIs SISECAM ECZAILAÇ (B) (C) TIs INTEMA (C) HISSE PORTFÖY 5 KÖSE PORTFÖY 8 KÖSE PORTFÖY 9

6 GAZ S (B) (C) SANTRAL SISECAM i VARYANS STANDART SAPMA INTEMA ECZAILAÇ EGEBIRA KAYNAKÇA Cohe. terative ORANK.J. Portfolio-Selectio GETIRI HISSE ad Garbade, KÖSE pay. Özdemir, Portföy Tezi, AYGAZ AKSA Pogue, SiSECAM Commets", SIFAS TIS 0.0Q J.A., "A Empricial EvaIuatio of AI , 1982, Models", Joural of Busiess, Vol: (C) PORTFÖY Seçimi K., E., s: "Securities "Nolieer Joural Problemie ofmarkets", 12 Programlama Fiace, Uygulamasi", Fama, Vol: McGraw-Hill Çözüm E.F., XXIII, Basilmamis "Risk, Yötemleri No:I, Book Retur, s: Com Sharpe, Riley , Asissted s:290. W.B., W.F., Ivestmet Jr. "A ad Simplified Motgo1ery, Aalysis". ModelMcgraw- A.H for.. Porfolio Jr., Hill "Guide Aalysis", Book to Computer Compay, Doktora ve ad Ma-Equilibrium: Sore Clarifyig 40. No: I, s: 166,193. ageiet ve silmamis Türe, Pay Seetlerii S., Doçetlik "Optimum Sistematik Tezi. Ser1aye 1979, Sciece, Riski Yapisi, s:157. Vol:9, Üzerie Ser1aye No:2. BirPaza s: Çalisma", Kurami Ba- Dr. Özti Akgüç KREDI TALEPLERININ DEGERLENDIRILMESI Geisletilmis 5. Baski isteme AVCIOL ADRESi BASiM-YAYiN Divayolu, Bestekarasma Sk. No: 8/ Cagaloglu-istabul Tel:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

MARKOWİTZ VE TEK ENDEKS MODELLERİNİN UYGULANMASI: İMKB 30 ENDEKSİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

MARKOWİTZ VE TEK ENDEKS MODELLERİNİN UYGULANMASI: İMKB 30 ENDEKSİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.3 s.1-18. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan SEÇİM TARTIŞMALARININ HİSSE SENEDİ PİYASASINA ETKİSİ *Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan 1.GİRİŞ Risk sözcüğü arzulanan ve/veya planlanan bir "şeyin" gerçekleşmemesi

Detaylı

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Doç. Dr. Cihat ARSLANTÜRK Doç. Dr. Yusuf Ali KARA ERZURUM BÖLÜM MATEMATİKSEL TEMELLER ve HATA ANALİZİ..

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

GETĐRĐ ARALIĞININ SĐSTEMATĐK RĐSKĐN ÖLÇÜSÜ OLAN BETA ÜZERĐNE ETKĐLERĐ: ĐMKB DE BĐR UYGULAMA Sinem DERĐNDERE * H. Işın DĐZDARLAR ** ÖZET

GETĐRĐ ARALIĞININ SĐSTEMATĐK RĐSKĐN ÖLÇÜSÜ OLAN BETA ÜZERĐNE ETKĐLERĐ: ĐMKB DE BĐR UYGULAMA Sinem DERĐNDERE * H. Işın DĐZDARLAR ** ÖZET GETĐRĐ ARALIĞININ SĐSTEMATĐK RĐSKĐN ÖLÇÜSÜ OLAN BETA ÜZERĐNE ETKĐLERĐ: ĐMKB DE BĐR UYGULAMA Sinem DERĐNDERE * H. Işın DĐZDARLAR ** ÖZET Getiri aralığının beta tahminleri üzerine etkisine ilişkin çalışmalar

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI The Performance Comparison of Weighted Stock Mutual Funds Trading in Turkey Prof. Dr. Turhan KORKMAZ Zonguldak

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :114-147 Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Detaylı

İSTATİSTİKSEL FORMÜLLER VE TABLOLAR

İSTATİSTİKSEL FORMÜLLER VE TABLOLAR BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İSTATİSTİKSEL FORMÜLLER VE TABLOLAR Yayıa Hazırlayalar: Kürşad Demirutku, MS N. Ca Okay, BA Ayşegül Yama F. Efe Kıvaç Bahar Muratoğlu Zuhal Yeiçeri,

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

BEKLENEN DEĞER. 6. Ders. Tanım: X, bir rasgele değişken ve g : R R, B B R için x : g x B B R özelliğine sahip bir fonksiyon olmak üzere:

BEKLENEN DEĞER. 6. Ders. Tanım: X, bir rasgele değişken ve g : R R, B B R için x : g x B B R özelliğine sahip bir fonksiyon olmak üzere: 6. Ders BEKLENEN DEĞER Taım: X, bir rasgele değişke ve g : R R, B BR içi x : gx B BR özelliğie sahip bir foksiyo olmak üzere: i) X kesikli ve ii) X sürekli ve gx fx olduğuda, x EgX gxfx gx fxdx olduğuda,

Detaylı

İMKB 30 İNDEKSİNİ OLUŞTURAN HİSSE SENETLERİ İÇİN PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU YÖNTEMLERİNE DAYALI PORTFÖY OPTİMİZASYONU

İMKB 30 İNDEKSİNİ OLUŞTURAN HİSSE SENETLERİ İÇİN PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU YÖNTEMLERİNE DAYALI PORTFÖY OPTİMİZASYONU Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16 (1) 2015, 25-33 İMKB 30 İNDEKSİNİ OLUŞTURAN HİSSE SENETLERİ İÇİN PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU YÖNTEMLERİNE DAYALI PORTFÖY OPTİMİZASYONU PARTICLE SWARM OPTIMIZATION METHODS

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı 8.Bölüm Sermaye Maliyeti Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye maliyeti kavramını hakkında bilgi sahibi

Detaylı

Morningstar Yıldız Derecelendirme Sistemi ile Türk Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi

Morningstar Yıldız Derecelendirme Sistemi ile Türk Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Sudi Apak Dr. Kamer Hagop Taşçıyan Morningstar Yıldız Derecelendirme Sistemi ile Türk Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Sudi APAK Beykent Üniversitesi,

Detaylı

Optimal Portföyün Seçimi ve İMKB Ulusal-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama

Optimal Portföyün Seçimi ve İMKB Ulusal-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama Optimal Portföyün Seçimi ve İMKB Ulusal-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama Güray Küçükkocaoğlu Özet 8 Mayõs 200 tarihi itibariyle İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nda (İMKB) toplam 283 şirketin hisse senedi

Detaylı

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA DANIŞMAN Prof.

Detaylı

CARF FINANSAL VERI TABANI DELFI ORTAMINDA, NESNE PROGRAMLAMA UYGULAMASI

CARF FINANSAL VERI TABANI DELFI ORTAMINDA, NESNE PROGRAMLAMA UYGULAMASI CARF FINANSAL VERI TABANI DELFI ORTAMINDA, NESNE PROGRAMLAMA UYGULAMASI Attila Odabasi Arastirma Raporu: Sosyal Bilimler Enstitusu, Bogazici Universitesi, 96-03 1 CARF FINANSAL VERI TABANI DELFI ORTAMINDA,

Detaylı

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 68 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 213 Parametrik Riske Maruz Değer Hesaplamasında Volatilitenin Modellenmesi: Türkiye de Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama Volatility Modelling

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:43, Sayı/No:2, 214, 271-292 ISSN: 133-1732 www.ifdergisi.org 214 Makroekonomik değişkenlerin,

Detaylı

Volkan HASKILIÇ. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Volkan HASKILIÇ. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MARKOWITZ PORTFÖY SEÇİM MODELİNİN FARKLI RİSK ÖLÇÜTLERİYLE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI VE ÇOK DÖNEMLİ PORTFÖY OPTİMİZASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Volkan HASKILIÇ Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Ders Kodu: 1009 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DEKİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 70 TÜRKİYE DEKİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZ Levent ÇITAK * Bu çalışmada parametr olmayan bir etkinl ölçüm yöntemi olan Veri Zarflama

Detaylı