T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PİYASA ETKİNLİĞİ ve İMKB: Zayıf Formda Etkinliğe İlişkin Ekonometrik Bir Analiz TEZ DANIŞMANI Yrd Doç.Dr. M. HASAN EKEN HAZIRLAYAN SAİT ADALI İSTANBUL

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR... v GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM PİYASA ETKİNLİĞİ ve İLGİLİ LİTERATÜR 1.1.ETKİN PİYASALAR KAVRAMI ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ Fair Game (Beklenen Getiri) Modeller Submartingale Modeli Random Walk (Rassal Yürüyüş) Modeli Bilgi Etkinliği ve Türleri Zayıf Formda Etkinlik (Weak-Form Efficiency) Yarı Güçlü Formda Etkinlik (Semi Strong Form Efficiency) Güçlü Formda Etkinlik (Strong Form Efficiency) İKİNCİ BÖLÜM ETKİNLİK TESTLERİ ve İLGİLİ LİTERATÜR 2.1. ETKİN PİYASA TESTLERİ Zayıf Form Etkinlik Testleri Serisel Korelasyon Run Testi Filtre Kuralları Zayıf Formda Dünyada Yapılan Çalışmalar Zayıf Formda Gelişmekte Olan Ülkeler de Yapılan Çalışmalar Zayıf Formda Türkiye de Yapılan Çalışmalar Yarı Güçlü Form Etkinlik Testleri ii

3 Güçlü Form Etkinlik Testleri ETKİN PİYASA TEORİSİNDE ANOMALİLER Zayıf Formda Etkin Piyasa Teorisinde Anomaliler Yarı Güçlü Formda Etkin Piyasa Teorisinde Anomaliler ETKİN PİYASA KURAMINA KARŞIT GÖRÜŞLER ETKİN PİYASA UYGULAMALARI Etkin Piyasa ve Teknik Analiz Etkin Piyasa ve Temel Analiz Etkin Piyasa ve Ekonomik Piyasa Analizleri Etkin Piyasa ve Sektör-Menkul Kıymet Analizi Analistlerin Performans Değerlendirmesi Etkin Piyasa ve Portföy Analizi Üstün Nitelikli Analistler Olmadan Portföy Yönetimi Endeks Fonları Üstün Nitelikli Analistlerle Portföy Yönetimi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KULLANILAN YÖNTEM ve VERİ SETİ 3.1. İMKB DE ZAYIF FORMDA ETKİNLİK TESTİ ÇALIŞMADA KULLANILACAK VERİ SETİ KULLANILAN YÖNTEM Verilerin Durağanlık Testi Verilerin Dağılımının İncelenmesi Regresyon Analizi Basit Regresyon Modeli Çoklu Regresyon Modeli DÖRDÜNCÜ BÖLÜM AMPİRİK BULGULAR 4.1. VERİLERİN DURAĞANLIK TEST BULGULARI VERİLERİN DAĞILIM İSTATİSTİKLERİ iii

4 4.3. REGRESYON ANALİZİ BULGULARI Basit Regresyon Modeli Bulguları Çoklu Regresyon Modeli Bulguları SONUÇ KAYNAKÇA EKLER Ek 1 - Basit Regresyon Analizi Ek 2 - Çoklu Regresyon Analizi iv

5 TABLOLAR Tablo 1 - İMKB 100 Endeksi Günlük Seri Veri Hazırlığı..50 Tablo 2 - İMKB 100 Endeksi Günlük Kapanış Fiyatı ADF Birim Kök Analizi Tablo 3 - İMKB 100 Endeksi Günlük Kapanış Fiyatı Logaritmik Farkları ADF Birim Kök Analizi. 58 Tablo 4 - Günlük Seri ADF Birim Kök Analizi Toplu Sonuçları...59 Tablo 5 - Haftalık Seri ADF Birim Kök Analizi Toplu Sonuçları...60 Tablo 6 - Aylık Seri ADF Birim Kök Analizi Toplu Sonuçları..60 Tablo 7 - İMKB Endeks ve Hisse Senetleri Günlük Kapanış Log Farklarına ait Dağılım İstatistikleri. 61 Tablo 8 - İMKB Endeks ve Hisse Senetleri Haftalık Kapanış Log Farklarına ait Dağılım İstatistikleri 62 Tablo 9 - İMKB Endeks ve Hisse Senetleri Aylık Kapanış Log Farklarına ait Dağılım İstatistikleri 62 Tablo 10 - IMKB 100 Endeksi Günlük Log Fark Serisi Basit Regresyon Analizi.. 64 Tablo 11 - İMKB 100 Endeksi Günlük Log Fark Serisi Basit Regresyon Analizi Toplu Sonuçları 66 Tablo 12 - İMKB 100 Endeksi Basit Regresyon %95 ve %90 Güven Düzeyinde Anlamlı Lag ler...67 Tablo 13 - Basit Regresyon Analizi Özet Bilgileri (Anlamlı Lagler)...69 Tablo 14 - Haftalık Getiri Basit Regresyon Toplu Sonuçları 71 Tablo 15 - Aylık Getiri Basit Regresyon Toplu Sonuçları 72 Tablo 16 - Günlük Getiri Basit Regresyon Toplu Sonuçları 73 Tablo 17 - IMKB 100 Endeksi Günlük Log Fark Serisi Çoklu Regresyon Analizi Tablo 18 - İMKB 100 Endeksi Günlük Log Fark Serisi Çoklu Regresyon Analizi Toplu Sonuçları...79 Tablo 19 - IMKB 100 Endeksi Çoklu Regresyon %95 ve %90 Güven Düzeyinde Anlamlı Lag ler.80 v

6 Tablo 20 - Çoklu Regresyon Analizi Özet Bilgileri (Anlamlı Lagler) 81 Tablo 21 - Haftalık Getiri Çoklu Regresyon Toplu Sonuçları 84 Tablo 22 - Aylık Getiri Çoklu Regresyon Toplu Sonuçları 85 Tablo 23 - Günlük Getiri Çoklu Regresyon Toplu Sonuçları 86 vi

7 GİRİŞ Dünyada Menkul Kıymetler Borsalarının gelişmesi ile beraber en çok sorulan soru hisse senetlerinin gelecekteki fiyatlarının tahmin edilip edilemeyeceği olmuştur. Bu sorunun yanıtlanması için dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) 1900 lerin başından itibaren pek çok çalışma yapılmıştır. Bu teorik çalışmalarda hisse senedi fiyatlarının rassal olarak oluştuğu ileri sürülmüştür. Ancak Samuelson (1965) 1 a kadar sermaye piyasalarındaki fiyat hareketleri ile ilgili herhangi bir ekonomik teori oluşturulmamıştır. Tekrar eden kestirimlerle Samuelson (1965) gelecekteki eşya fiyatlarının rassal özellik gösterdiğini ispatlamıştır. Samuelson (1965) un bu çalışmasında ana fikir: yarının tahmininde bu günün en iyi tahmininin bu günün tahmini (today s best guess of tomorrow s forecast is today s forecast) olduğunu söyler. Daha sonra Fama (1970) 2 bu teoriyi deneye dayalı çalışmasıyla birleştirerek Etkin Piyasalar Teorisi olarak ifade etmiştir. Piyasa etkinliğini ölçmede hisse senedi fiyat ve getirilerinin davranışı önemlidir. Fama (1970) tarafından yapılan Etkin Piyasa Hipotezi tanımı hisse senedi fiyatlarının piyasada tüm bilgiyi tamamen yansıtması şeklinde ifade edilir. Bunun diğer bir anlamı da piyasanın gerçek olasılık dağılımını kullanarak hisse senedi fiyatını belirlemesidir. Etkin piyasalarda tüm katılımcıların bilgiye anında ve maliyetsiz ulaşabildiği varsayılır. Bu durumdaki bilgileri kullanarak piyasa ortalamasının üzerinde ekstra bir kazanç elde etmek mümkün değildir. Yatırımcılar tarafından kullanılan bilginin içeriği piyasa etkinliğinin üç farklı formda incelenmesini gerektirir. Eğer yatırımcılar tarafından kullanılan bilgiler sadece geçmiş fiyat hareketlerini içeriyorsa, bu piyasa Zayıf Formda Etkin olarak nitelendirilir. Eğer yatırımcı tarafından kullanılan bilgiler geçmiş fiyat bilgilerine ek olarak mali tablolar, temettü ödemeleri ve şirketlerin birleşme, devir, F/K(fiyat/kazanç) oranlarına ilişkin bilgilerin yanında, politik ve makro ekonomik olaylara yönelik bilgilerin tümünü içeriyorsa, piyasa Yarı Güçlü Formda Etkin olarak nitelendirilir. Son olarak tüm bilgiler fiyatlara yansımış ise, piyasa Güçlü Formda Etkin olarak nitelendirilir. Belirtilen bu üç etkinlik bilgisel 1 P.A. Samuelson, Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly Industrial Management Review, 6, 1965, s Eugene F. Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Emprical Work, The Journal of Finance, C.25, No 2, Mayıs 1970, s

8 etkinliği ifade etmektedir. Bilgisel etkinliğin varlığı ancak mevcut bilgilerin tamamı menkul kıymet fiyatlarına yansıması halinde söz konusudur. Zayıf Formda Etkin piyasa modelinde birbirini izleyen fiyat değişimleri birbirinden bağımsızdır ve getiriler aynı dağılıma sahiptir. Başka bir ifade ile getirinin dağılımı kullanılan mevcut bilgiden bağımsızdır. Dolayısı ile menkul kıymet ile ilgili geçmişe dayalı bir alım satım metodu geliştirmek yatırımcıya ek bir kazanç sağlamayacaktır. Bu formda etkin piyasada Teknik analiz geçerli olmayacaktır. O halde bir piyasanın Zayıf Formda Etkin olup olmadığının belirlenmesi için fiyat değişimlerinin birbirinden bağımsız olduğunun test edilmesi gerekmektedir. Zayıf formda etkinliğin test edilmesinde çoğunlukla regresyon analizi, run testi ve filtre kuralı testi kullanılmaktadır. Yarı Güçlü Formda Etkin piyasa modeli, menkul kıymet cari fiyatına, bu menkul kıymet ile ilgili kamuya açıklanan tüm bilgilerin yansımış halidir. Bu modelde açıklanan bilgiye yatırımcılar tarafından anında tepki gösterilir. Bu formda etkin piyasada Teknik Analiz ve Temel Analiz yöntemleri ekstra getiri sağlamayacaktır. Yarı Güçlü Formda Etkin piyasada yıl sonu karı, hisse bölünmesi, satın alma-birleşme ve yeni hisse senedi çıkarma gibi menkul kıymet fiyatını etkileyen bilgilerin fiyatları nasıl ve ne hızda etkilediğini ölçen test yöntemi kullanılır. Güçlü Formda Etkin piyasa modelinde ise menkul kıymet ile ilgili tüm bilgilerin fiyata yansımış olduğu ileri sürülür. Yani piyasa gerçekten etkinse özel bilgilere sahip yöneticiler dahi bu bilgilerle ek kazanç sağlayamazlar. Bu formda etkin piyasada bazı yatırımcıların gizli özel bilgileri kullanarak diğer yatırımcılara nazaran sürekli olarak ek kazanç elde edip edemeyecekleri test edilir. Bu bağlamda batıdaki borsalara göre çok daha yeni sayılan borsamız İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) nın zayıf formda etkinliği ile ilgili olarak bu çalışmanın Etkinlik Testleri ve İlgili Literatür bölümünde değinilecek birçok araştırma yapılmıştır. Özellikle yılları arasında yoğun olan bu araştırmaların pek çoğunda İMKB nin zayıf formda dahi etkin olmadığı tespit edilmiştir. Tabii ki bu sonuç geçmişe ait fiyat bilgilerine dayalı alım satım kurallarını değerli hale getirir. Ancak 2000 li yıllardan sonra yapılan az sayıdaki 2

9 çalışmalarda İMKB nin zayıf formda etkin olduğu hatta kısa bir dönemde orta güçlü form etkinliğinde gözlendiği belirtilmiştir. Etkin piyasa Hipotezine göre hisse senedi fiyatları tahmin edilemez ise de pratikte teoriye uymayan durumlarla karşılaşılmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda Balaban (1995) 3, Bildik (2000) 4 teoriye uymayan hisse senedi getirilerinin mevsimsel eğilim gösterdiği bazı dönemlerde ise sürekli pozitif veya negatif getiriler sağladığı sonucuna varılmıştır. Bu tür çelişkilere anomali denmektedir. Bu çalışmalara rağmen son dönemde İMKB nin özellikle de Sermaye Piyasası Kurulunun aldığı belirli oranda kar payı dağıtımı, İMKB deki yabancı payının tarihindeki en yüksek seviyeye çıkması, AB ile olan ilişkiler, küçük yatırımcının borsaya ilgisizliği, düşen enflasyon ve faiz oranları gibi sebepler piyasanın gerçekten zayıf formda etkinliğini son değerlere göre araştırma gerekliliğini doğurmuştur. Bu çalışmanın amacı, Etkin Piyasa Teorisi nin İMKB de test edilerek klasik Etkin Piyasa Hipotezi ne göre İMKB nin zayıf formda etkin olup olmadığının araştırılmasıdır. Yani hisse senedi günlük fiyat bilgileri incelenerek geçmiş veriler yoluyla bu günün fiyatının tahmin edilip edilemeyeceğinin test edilmesidir. Bu amaçla 1 Ağustos Temmuz 2005 döneminde İMKB 30 Endeksi, İMKB 100 Endeksi, İMKB Mali Endeksi, İMKB Sanayi Endeksi ve İMKB 30 Endeksine dahil 10 hisse senedi getirilerinin geçmiş fiyat bilgileri ile izah edilip edilemeyeceği araştırılmıştır. Ele alınan dönemde şirketlerin borsaya kote olma zamanı ve İMKB Endekslerinin uygulamaya geçme zamanları farklı olduğundan, şirketler ve endeksler için dönem başlangıçları 1 Ağustos 1994 ve 1Ağustos 2000 tarihleri arasında değişmektedir. Ancak tüm şirket ve endeksler için dönem bitiş tarihi 31 Temmuz 2005 tir. Dört bölüm ve sonuç kısmından oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde, etkin piyasa kuramı ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Bu bölümde etkinlik kavramı, fiyat oluşum sürecini açıklayan modeller, fiyatlara yansıyan bilgi kümesine göre etkinlik türleri izah edilmiştir. 3 Ercan Balaban, Hisse Senedi Piyasasında Fiyat aykırılıkları: Gelişen Bir Piyasadan Gün Etkisine Dair Yeni Betimsel Bulgular, TCMB Araştırma Genel Müdürlüğü, Tartışma Tebliği No: 9504, Şubat Recep Bildik, Hisse Senedi Piyasalarında Dönemsellikler ve IMKB üzerine Ampirik bir Çalışma, IMKB, İstanbul, Mayıs

10 İkinci bölümde etkin piyasa testleri her etkinlik türü için izah edilmiştir. Burada her etkinlik türünde uygulanan testler izah edilerek bu testlerle ilgili dünyada ve Türkiye de yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Ayrıca bu bölümde Etkin Piyasa Hipotezi nde anomaliler, Etkin Piyasa Hipotezi ne getirilen eleştiriler izah edilmiş ve son olarak Etkin Piyasa uygulamalarına değinilmiştir. Üçüncü bölümde Etkin Piyasalar Hipotezi ne deneysel açıdan yaklaşılarak İMKB nin zayıf formda etkinliğinin test edilmesi için model oluşturulması ve veri seti ile ilgili bilgiler verilmiştir. Burada çalışmanın temel hipotezi oluşturularak kullanılan yöntem ve verilerin hazırlanması izah edilmiştir. Öncelikle günlük kapanış değerlerinden haftalık ve aylık kapanış serileri oluşturulmuştur. Ardından bu serilerde bugün değeri ile bir önceki gün değeri arasındaki logaritmik farklar alınarak yeni bir seri oluşturulmuştur. Logaritmik farklardan oluşturulan bu serilere durağanlık ve dağılım testlerinin uygulanması izah edilmiştir. Regresyon analizi testine hazırlık için her logaritmik fark serisinin gecikmeli ( 15 lag ) lag leri hazırlanmıştır. Daha sonra zayıf etkinlik testi için uygulanacak olan regresyon analizi testi ile ilgili yöntem izah edilmiştir. Regresyon analizi testinde basit ve çoklu regresyon uygulaması ile ilgili bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde yukarıda izah edilen test yöntemleri uygulanarak elde edilen ampirik bulgular değerlendirilmiştir. Her test sonucunda elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve ayrı ayrı yorumlanmıştır. Burada veriler, Augmented Dickey Fuller (ADF- Unitroot) 5 testi ve Statgraphics Centurion XV 6 ekonometrik analiz programı kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise ayrı ayrı elde edilen bulgular ve yorumlar toparlanmış ve sonuç olarak özetlenmiştir. Ayrıca bundan sonra piyasa etkinliği üzerinde araştırma yapacaklara önerilebilecek konulara değinilmiştir. 5 Augmented Dickey Fuller (ADF-Unitroot) test programı Kurt Annen tarafından yazılmıştır. Bu program Microsoft Excel uyumlu çalışmaktadır. Yazılıma Internet sitesinden ulaşılabilir. 6 Statgraphics Centurion XV, Microsoft Windows bazlı istatistik analiz yazılım paketidir. Yazılıma Internet sitesinden ulaşılabilir. 4

11 BİRİNCİ BÖLÜM PİYASA ETKİNLİĞİ ve İLGİLİ LİTERATÜR 1.1. ETKİN PİYASALAR KAVRAMI Etkin bir piyasa, piyasaya ulaşan bilgilerin, menkul kıymet fiyatlarına anında tam ve doğru olarak yansıdığı piyasadır. Yani, piyasada elde edilen bir bilgi bize ilave bir kazanç sağlamıyor ise o piyasa etkindir. Burada menkul kıymete ait tüm bilginin fiyata tamamen yansıması Etkin Piyasa Hipotezini oluşturur 7. Etkin piyasaların gelişmesinde ilk kilometre taşı İskoçyalı botanikçi Robert Brown(1858) tarafından konulmuştur. Brown (1827) suda dağılmış çiçek polenlerinin davranışını incelemiştir. Polenlerin titreyen ve düzenli olmayan hareketlerini önceleri yaşam kaynağına işaret olarak yorumlayan Brown daha sonra bunların termik sonuçlu molekül hareketleri olduğunu tespit etmiştir. Burada su molekülleri polen tanecikleri ile çok hassas karışarak bağlanır. Bulana ithafen Brown Hareketi olarak adlandırılan rastlantısal hareket örnekleri oluşturmaktadır 8. Daha sonraları bu rastlantısal hareketlerdeki kavram sermaye piyasalarına aktarılması Fransız matematikçi Louis Bachelier e nasip olmuştur yılındaki Doktora çalışmasında Bachelier (1900) 9 devlet borçlanmalarında serbest dolaşım süreçlerinin hareket denklemini formüle etmiştir. Bachelier(1900) e göre piyasa dengesinde borsa fiyatı satıcı ve alıcıların geçmiş, bugünkü ve gelecekteki beklentilerini yansıtmaktadır. Eğer bu böyle değil ise arz ve talep dengelenene kadar fiyat kendisini ayarlayacaktır. Sonuç olarak bu dengede piyasa ne bir yükselme nede bir düşme bekleyecektir. Eğer gelecekteki fiyata erişildi ise gelecekteki en iyi 7 Fama, A.g.e., s Aktaran Dietmar Peetz, Praktiker Handbuch Alternatives Investmentmanagement, Schaeffer Poeschel Verlag, 2005, s.4 9 L. Bachelier, Random Characters of Stock Market Prices,

12 fiyat tahmini cari fiyat olacaktır. Bu ise ileride göreceğimiz bir Martingal 10 özelliktir. Bachelier in son kararı şöyledir: Spekülatör için matematiksel beklenen getiri sıfırdır 11. Birçok ünlü ekonomist Bachelier(1900) in mantıksal kanıtı rastlantısal prosesinin arkasından giderek bu fikri ampirik olarak test etmişlerdir. Bunlar Cowles(1933), Kendall(1953), Samuelson(1965) ve Fama(1965) dır. Burada Samuelsen in çalışması Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly akademik literatürde yön gösterici olmakla birlikte hisse senedi fiyatlarının davranışını analiz eden Fama (1965) çalışmasında Bu günkü kanıtlar rassal yürüyüş modelini güçlü olarak desteklemektedir sonucuna ulaşmıştır. Random walk aslında fizikten alınmış olmakla birlikte finans teorisinde en ünlü stokastik süreçlerin temsilcisidir. Sermaye piyasalarında etkinlik için üç ayrı tanımlama yapılmaktadır 12. Bunların birincisi İşlem Etkinliğidir. Eğer işlem maliyetlerinin piyasa yapıcılara ekonomik kazanç sağlamadığı durum söz konusu ise o piyasada işlem etkinliğinden söz edilebilir. İşlem etkinliğini, menkul kıymet alım satımlarının en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi şeklinde de ifade edebiliriz. İkinci olarak finansal piyasanın mevcut aynı yatırımlar için aynı düzeyde getiri sağlaması Dağılım Etkinliği olarak adlandırılır. Son olarak tüm bilgilerin cari fiyatlara tam olarak yansıması ise Bilgi Etkinliği olarak adlandırılır. Bu bilgiler kullanılarak piyasada ek bir kazanç sağlamak mümkün değildir. Etkin piyasalar teorisinde fiyatların hızla ayarlanması ve rassal hareket etmesi iki temel özelliktir. Fiyatların ayarlanması piyasadaki bilgiye göre daha yavaş olursa menkul kıymet fiyatları piyasadaki bilgiyi tam olarak yansıtmaz. Bu durumda bazı yatırımcılar ortalamanın üzerinde gelir elde ederler. Fiyatların normal hareket etmemesinde ise düzenli fiyat hareketlerinden bilgisi olan yatırımcının daha fazla kazanç elde etmesi piyasanın etkinliğini bozacaktır. 10 Martingal: Olasılık teorisinde martingal, bir gözlemin beklenen değerinin bir önceki gözlemin değerine eşit olduğu stokastik bir süreçtir. Matematik literatürüne Paul Pierre Levy ( ) tarafından kazandırılmıştır. (Kaynak: ) 11 Peetz, A.g.e., s Murat Kıyılar, Etkin Pazar Kuramı ve Etkin Pazar Kuramının İMKB de İrdelenmesi-Test Edilmesi, SPK Yayın No:86, Ağustos 1997, s.8-9 6

13 Etkin bir piyasada statik olmayan sürekli değişen bir denge oluşur. Piyasaya yeni bir haber düştüğünde menkul kıymet cari değeri buna tepki verir ve haberin pozitif veya negatif olması durumuna göre fiyatlar yeni bilgiye uyum sağlayarak dengelenir. Bu dengelenmenin hızı piyasanın etkinliğini belirler. Tam etkin bir piyasada fiyatlar denge halindedir ve her zaman gerçek değerlere eşittir. Tam aksinde ise piyasa dengesizdir ve etkin değildir 13. Etkin Piyasa Kuramında mevcut tüm bilgiler fiyatlara tam olarak yansıdığından geçmiş fiyat hareketleri incelenerek gelecekteki fiyat oluşumları ile ilgili bir model oluşturulamaz. Dolayısı ile mevcut bilgiler kullanılarak ilave bir kazanç elde etmek mümkün değildir. Böyle bir piyasada Teknik Analiz 14, Temel Analiz 15 gibi yöntemler yararsızdır. Her hangi bir piyasanın tam anlamıyla etkin olabilmesi için, tüm etkinlik türlerine sahip olması gerekir. Ancak bir piyasanın etkin olması o piyasanın mükemmel olması anlamına gelmez. Etkin bir piyasada olması gereken özellikler aşağıdaki gibidir 16 : i) Piyasadaki tüm bilgilere piyasa katılımcıları tam ve doğru olarak maliyetsiz erişebilirler. ii) Piyasada yapılan işlemin herhangi bir maliyeti yoktur. Piyasa ile ilgili vergi sistemi herkese aynıdır. iii) Piyasada işlem yapan çok alıcı ve satıcı vardır. Ancak bunlardan hiç biri piyasayı tek başına etkileyecek bir paya sahip değildir. iv) Piyasa katılımcıları rasyonel kişilerdir ve seçimleri düşük risk, yüksek getiri temeline dayanır. v) Piyasadaki tüm finansal varlıklar bölünebilir niteliktedir. Ancak piyasalar bu teorik özellikleri karşılayamazlar. Zira veri üretilmesi maliyeti olan bir işlemdir. Keza, piyasa katılımcılarının, ister işletme isterse gerçek kişi olsunlar vergi yükümlülükleri vardır. 13 Ferhat Özçam, Teknik Analiz ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No:32, Nisan 1996, s Teknik analiz hisse senetlerinin hareketlerine yönelik olarak yapılan analizdir. Piyasada geçmişte oluşan fiyat verilerini dikkate alarak fiyat grafiklerinden hisse senedinin ileride ne gibi hareketlerde bulunabileceğinin tahmin edilmesidir. 15 Temel Analiz Sektör ve şirket analizi yapılarak hisse senedi ile ilgili tüm bilgilerin piyasa fiyatına yansıtılmasıdır. 16 Kıyılar, A.g.e., s

14 1.2. ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ Etkin Piyasaları, piyasadaki bilgilerin menkul kıymet fiyatlarına anında ve doğru olarak yansıdığı piyasa şeklinde tarif etmiştik. Etkin piyasada fiyatların tüm bilgileri tam yansıtması çok genel bir ifade olup ampirik açıdan hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Bir piyasanın etkin olup olmadığının belirlenebilmesi için bu hipotezin test edilmesi gerekmektedir. Burada test edilebilir bir hipotez oluşturma ihtiyacı ortaya çıkar. Modelin test edilebilmesi için fiyat oluşumunun daha detaylı tanımlanması gerekmektedir. Bunun için Fama (1965) Fair Game (Beklenen Getiri) Modelini geliştirmiştir. Submartingale ve Random Walk (Rassal Yürüyüş) modelleri Beklenen Getiri modelinin özel iki durumu olup ampirik literatürde önemli rolleri vardır Fair Game (Beklenen Getiri) Modeller Literatürde, piyasada oluşan denge fiyatının beklenen getiriye göre ortaya çıktığı varsayılır. Beklenen getiri teorileri veya fair game modeller aşağıdaki gibi tanımlanır 18. E ( P j,t+1 Фt ) = [ 1+ E ( rj,t+1 Фt ) ] Pj,t ( 1 ) Formülde: j menkul kıymeti, t ise zamanı göstermek üzere. E : Beklenen getiri Pj,t+1 : j menkul kıymetinin (t+1) dönemindeki fiyatı Фt rj,t+1 Pj,t : t döneminde fiyata tam olarak yansıyacağı varsayılan bilgi kümesini : j menkul kıymetinin (t+1) dönemindeki getirisini : j menkul kıymetinin t dönemindeki fiyatını ifade etmektedir. Formülde ayrıca Pj,t+1 ve rj,t+1 t zamanındaki rassal değişkenler olarak kabul edilmektedir. Model daha açık bir şekilde şöyle ifade edilebilir; j inci menkul kıymetin Фt bilgi kümesini de yansıtan t+1 deki fiyatı, t deki fiyatın (Pjt), Фt bilgi kümesini yansıtan bir dönemlik beklenen getirisinin t dönemdeki fiyata katkısı ile gösterilebilir. 17 Fama, a.g.e., s A.e., s.384 8

15 Fair game modeller, hangi beklenen getiri teorisi uygulanırsa uygulansın denge fiyatın oluşmasında Φt setindeki bilgilerden tam olarak faydalandığını savunur. Yani Φt bilgisi, Pj,t fiyatına tam olarak yansımıştır 19. Burada modelden çıkan sonuç; yatırımcının belirli bir t zamanında piyasaya yansımış Φt bilgi setini kullanarak ilave bir ek kazanç sağlamasının mümkün olmadığıdır Submartingale Modeli Yukarıda da belirtildiği gibi bu model Beklenen Getiri Modeli nin özel bir durumudur. Burada (1) nolu formüldeki tüm t ve Фt ler için bu model E ( P j, t+1 Фt ) Pjt veya E (rj, t+1 Фt ) 0 (2) şeklinde tanımlanabilir 20. Bu modelde j menkul kıymetine ait fiyat dizisi ( P j, t+1 ), bilgi dizisi (Фt ) ile ilgili olarak bir submartingale izler. Diğer bir ifadeyle ( Фt ) bilgi dizisi esas alınarak belirlenen bir sonraki dönemin fiyatına ilişkin beklenen değer cari fiyata eşittir ya da ondan daha büyüktür. Eğer (2) nolu formül eşitlik ise (yani beklenen getiri ve fiyat değişimi 0 ise) fiyat dizisi martingale izler. Fiyatlardaki submartingale in önemli bir ampirik anlamı vardır. Mekanik alım satım kuralları göz önüne alındığında yatırımcı t döneminde tek tek menkul kıymetleri tanımlanan koşullara göre toplamalıdır. Bir menkul kıymeti elinde bulunduran yatırımcı kısa pozisyonda ise satmalı veya nakit olarak elinde tutmalıdır. (2) nolu formülde yer alan Фt ye bağlı beklenen getirilerin negatif olmadığı varsayımında sadece Фt deki bilgilere dayalı alım satım kurallarının söz konusu gelecek dönem boyunca her zaman satın al, elde tut politikasından daha büyük beklenen karı olamayacağı ifade edilmektedir. Bu kurallara ilişkin testler etkin piyasa modeline ilişkin deneysel bulguların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır A..e., s A.e., s A.e., s.386 9

16 Random Walk (Rassal Yürüyüş) Modeli Etkin pazar modeli ilk ele alındığında, bir menkul kıymetin cari fiyatının mevcut bilgileri tam olarak yansıttığı ifadesinde ardışık fiyat değişikliklerinin veya ardışık bir dönemlik getirinlerin bağımsız olduğu varsayılmıştır. Bununla beraber ardışık fiyat değişiklikleri veya getirilerin aynı şekilde dağıldığı da varsayılmıştır. Bu iki hipotez random walk modelini oluşturur. Bu modele göre elde edilebilir tüm bilgi fiyatlara yansıdığı için, ardışık fiyat değişimleri birbirinden bağımsız olup aynı dağılıma sahiptir 22. Diğer bir deyişle; f ( rj, t+1 Фt) = f ( rj, t+1) (3) bağımsız tesadüfi değişkenin (rj, t+1) koşullu ve sıra dışı olasılık dağılımlarının aynı olduğu ifade edilebilir. Ayrıca f sıklık fonksiyonu tüm t ler için aynı olmalıdır. j menkul kıymetinin beklenen getirisinin zaman içinde sabit olduğunu kabul edersek (1) no lu eşitliğin limiti alındığında formül aşağıdaki gibi ifade edilir. E ( r j, t+1 Фt) = E( r j, t+1) (4) Bu ifade r j nin dağılımının ortalamasının Φt den bağımsız olduğunu ve dağılımın ortalamasının ( E( r j, t+1) ), zaman içinde sabit olduğunu belirtir. (3) nolu modelde ise tüm dağılımın Фt den bağımsız olduğu belirtilmişti. Buda random walk modelinin fair game modelinin devamı niteliğini taşıdığını göstermektedir. Random walk ve martingale modelleri, geçmiş fiyat verileriyle normalden daha fazla kazanmanın mümkün olmadığını savunur. Yani etkin bir piyasada fiyatlar tamamen rassal değişir. Fiyatlardaki değişim piyasaya düşen bilgiye göre pozitif veya negatif olabilir. Fakat piyasadaki herhangi bir fiyat hareketi bir sonraki fiyat hareketini etkilemez. Yukarıda açıklanan modeller, hipotezi test edilebilir hale getirmek için piyasada fiyat oluşumunu açıkladığı varsayılan modellerdir. Ancak hipotezin test edilebilmesi için bilgi kümesinin de test edilebilir şekilde tanımlanmasını gerektirmektedir. 22 A.e., s

17 Bilgi Etkinliği ve Türleri Günümüzde sistematik olarak sürekli ortalama üzerinde kazanç sağlamak mümkün değildir. Birinci olarak öncelikle küresel iletişim hatları normalde fiyatların yükselmesini sağlayacak bir bilgiyi saniyeler mertebesinde dünyanın her yerine dağıtmaktadır. Yani bazıları için bir zaman avantajından artık söz etmek mümkün değildir. İkinci olarak finans piyasalarında işlemlerin büyük çoğunluğu fon yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Bu fon yöneticileri araştırma bölümleri ve analist ordularınca desteklenmektedirler. Bu araştırma bölümlerinde çalışanlar ve analistler tüm makro ve mikro ekonomi veri ve haberlerini derleyerek yeni beklentileri satın alma ve satma tavsiyeleri şeklinde çıktı olarak fon yöneticilerinin hizmetine sunmaktadırlar. Etkin piyasalar teorisi tüm piyasa katılımcılarının her an tüm fiyatı etkileyecek bilgiye sahip olduklarını kabul eder. Piyasa katılımcıları bu yeni bilgilere çok çabuk reaksiyon göstererek hisse senedi fiyatlarının sürekli ilgili bilgiyi yansıtmasını sağlarlar. Fama(1970) nın ideal modelinde de bilgiler rastlantısal ve öngörülmeyen olarak ortaya çıkmakta ve hemen hisse senedi fiyatlarına yansımaktadır. Eğer durum böyle ise bir piyasa katılımcısının her hangi bir bilgiye dayanarak piyasa ortalamasının üzerinde bir kazanç sağlaması mümkün olmayacaktır. Bu durumda fiyatlar sadece beklenmedik bir olaya reaksiyon gösterir. Zira tüm bilinen ve beklenen bilgiler fiyatın içindedir. Bunun için fiyat gelişimi saf bir tesadüfilik örneğidir. Finans teorisinde bu durum da random walk hipotezinden bahsedilir. Yeni bilginin piyasaya ne zaman geleceği önceden bilinmediğine göre ne kadar getiride sağlayacağı önceden söylenemez. Piyasa oyuncularının ortak kararları fiyatı ve aynı zamanda hisse senedi getirisini belirler. Burada hipotezden çıkan mantıksal sonuç gelecekteki fiyat için en iyi tahmin değeri cari fiyatın olduğudur. Böylece fiyat değişimleri tahmin edilemezdir. Bu ise modelde beklenen getirinin sıfır olacağıdır 23. Fiyatların gerçekten tesadüfi oldukları ampirik olarak sürekli test edilmiştir. Sonuçlar genel olarak random walk hipotezini ve dolayısı ile etkin piyasalar hipotezini doğrular. 23 Richard Dobbins, Stephen F. Witt, John Fielding, Portfolio Theory and Investment Management, 2nd ed., Oxford 1994,.s

18 Daha sonra Fama (1970) kademeli bilgi kümesi kavramını geliştirdi. Etkin Piyasa Kuramı bu bilgi kümelerini çeşitli alt kümelere bölmekte, bilgi kümesi ifadesi kolaylaşmakta ve Piyasa etkinliği ilgili bilgi alt kümesine bağlı olarak derecelendirilmektedir. Etkin Piyasa hipotezi ilgili alt kümeleri üç alt gruba ayırmaktadır. 24 i) Menkul kıymetin geçmiş fiyatlarına ilişkin bilgiler ii) Piyasaya ulaşan halka açık tüm bilgiler ( sermaye artırımı, hisse senedi bölünmeleri, faiz oranı değişimleri, ekonomi politikalarındaki değişimler v.b) iii) Şirket içi ve borsa içi menkul kıymet ile ilgili tüm bilgiler Etkin Piyasalar Hipotezi bu bilgileri kullanarak ek kazanç elde edilip edilemeyeceği üzerinde durur. Bu bilgiler bazı yatırımcılar tarafından daha önce elde edilip kullanılıyor ise piyasaya göre ek getiri elde etmek mümkün olacaktır, bu ise pazar etkinliğini bozacaktır. Etkin piyasada bilgi konusundaki şiddetli rekabet aşırı kazanç sağlamaya yardım eden bilgileri sürekli ve tutarlı olarak bulabilmesini olanaksız kılar. Bu durum, elde edilen her türlü bilginin yatırımcılar tarafından anında değerlendirildiği ve fiyatların yeni bilgilere çabuk uyum sağladığını varsayar. Yukarıda üç alt gruba ayrılan bilgi kümesinde menkul kıymetin geçmiş fiyatlarına ilişkin bilgiler Zayıf Etkin Piyasa Hipotezi ni; pazara ulaşan halka açık tüm bilgiler Yarı Güçlü Etkin Piyasa Hipotezi ni ve şirket içi ve borsa içi menkul kıymet ile ilgili tüm bilgiler Güçlü Etkin Piyasa Hipotezi ni oluşturur Zayıf Formda Etkinlik (Weak-Form Efficiency) Menkul kıymetin geçmiş tüm bilgilerinin fiyata yansımış olduğu durumdur. Zayıf formda etkin piyasada geçmiş fiyat hareketlerinin gelecekteki fiyatları tahmin etmede hiçbir rolü yoktur. Böyle bir piyasada fiyatlar öngörülebilir bir yol izlemez ve geçmiş fiyat hareketlerine dayalı hiçbir öngörü yatırımcının daha fazla getiri elde etmesine olanak sağlamaz. Burada fiyatlar tesadüfi olarak, geçmiş fiyatlara bağlı olmadan, değişmektedir. Bu durumda zayıf formda etkin bir piyasada teknik analiz kullanarak ilave kazanç sağlanamayacağı söylenebilir. 24 Kıyılar, A.g.e. s.16 12

19 Zira piyasadaki geçmiş fiyat bilgileri, kolayca ulaşılabilir nitelikte olup, teknik analistlerin yardımıyla cari fiyatlara yansımakta, sonuç olarak teknik analiz etkisiz hale gelmektedir. Zayıf formda etkin piyasa hipotezi, random walk un test edilmesine yöneliktir 25. Dolayısı ile zayıf formu test etmeye yönelik çalışmalar, menkul kıymet ile ilgili tarihi bilgilerin aşırı kar elde etmek için kullanılamayacağı görüşünden hareket eder ve tarihi bilgileri kullanmak menkul kıymet fiyatlarının değişimini öngörmenin mümkün olup olmadığını araştırır Yarı Güçlü Formda Etkinlik (Semi Strong Form Efficiency) Yarı güçlü formda etkin piyasa halka açık tüm bilgilerin menkul kıymet fiyatlarına yansıdığı piyasadır. Bu bilgiler hisse senetlerinin geçmiş fiyat hareketlerini, firmaların muhasebe raporlarını, rakip firmaların raporlarını, ekonomi ile ilgili açıklanan bilgiler ve firmaların piyasa değerlerini etkileyen her türlü bilgiyi kapsamaktadır. Yeni bir bilgi piyasaya geldiğinde hisse senetleri hemen reaksiyon göstermelidir. Bu reaksiyon ne kadar açık ise piyasa o kadar orta güçlü formda etkindir. Bu koşullarda orta güçlü formda etkin bir piyasada teknik analizin yanı sıra temel analiz yöntemlerini kullanmakta ekstra bir kazanç sağlamayacaktır. Çünkü fiyatlar temel analize girdi olan tüm bilgileri yansıtıyor olacaktır. Orta güçlü formda etkin bir piyasada ancak içerden bilgi edinebilen bazı kişiler kısa dönemli fiyat hareketlerinden yararlanarak ortalama piyasa getirisinden daha fazla bir ek getiri sağlayabilecektir Güçlü Formda Etkinlik (Strong Form Efficiency) Menkul kıymet fiyatına sadece halka açık bilginin değil, şirket içi özel bilgilerinde (inside information) yansımış olması güçlü form etkin piyasa hipotezini oluşturmaktadır. Güçlü form piyasa etkinliğini maksimum düzeye çıkarmaktadır. Güçlü etkin bir piyasada, şirket ile ilgili özel bilgilere sahip olan yöneticiler ve personelin dahi bu bilgilerden yararlanarak olağan üstü kar sağlamaları mümkün değildir. Yani piyasa gerçekten etkinse, menkul kıymet fiyatları tüm bilgileri yansıttığından özel bilgilerin ek kazanç sağlamada hiçbir önemi yoktur. Bu nedenle piyasanın güçlü formda etkin olması durumunda hiçbir analiz metodu ile piyasa ortalaması üzerinde ekstra bir kazanç sağlamak mümkün olmayacaktır. 25 A.e., s.17 13

20 Bu formda etkin piyasada dört koşul mevcuttur 26 : 1. Hisse senedi fiyatları tesadüfi olarak değişmektedir. 2. Hisse senedi fiyatları yeni bilgilere hemen ve doğru olarak tepki göstermektedir 3. Alım satım metotları ekstra getiri sağlamada başarısız olmaktadır 4. Bireysel olarak veya grup olarak bütün profesyonel yatırımcılar ekstra kazanç sağlamada başarısız olacaklardır 26 Mehmet Hasan Eken, Temel Yatırım Analizi ve Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri, Marmara Üniversitesi Ders Notları, İstanbul 2002, s.6 14

Piyasa Etkinliği ve İMKB: Zayıf Formda Etkinliğe İlişkin Ekonometrik Bir Analiz

Piyasa Etkinliği ve İMKB: Zayıf Formda Etkinliğe İlişkin Ekonometrik Bir Analiz Doç. Dr. M. Hasan Eken Sait Adalı Piyasa Etkinliği ve İMKB: Zayıf Formda Etkinliğe İlişkin Ekonometrik Bir Analiz Doç. Dr. M. Hasan EKEN Kadir Has Üniversitesi, SBE. Sait ADALI Kadir Has Üniversitesi,

Detaylı

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii iv v İçindekiler Sunuş... vii Önsöz... ix 1. Giriş...1 1.1 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası...2 2. Testler ve Test

Detaylı

ETKİN PİYASALAR TEORİSİ Sayfa 1 ÖZET OLARAK ETKİN PİYASALAR TEORİSİ VE YATIRIM ANALİZİNE ETKİLERİ ÖZET OLARAK ETKİN PİYASALAR TEORİSİ

ETKİN PİYASALAR TEORİSİ Sayfa 1 ÖZET OLARAK ETKİN PİYASALAR TEORİSİ VE YATIRIM ANALİZİNE ETKİLERİ ÖZET OLARAK ETKİN PİYASALAR TEORİSİ ETKİN PİYASALAR TEORİSİ Sayfa 1 ÖZET OLARAK ETKİN PİYASALAR TEORİSİ VE YATIRIM ANALİZİNE ETKİLERİ ÖZET OLARAK ETKİN PİYASALAR TEORİSİ Modern Portföy Teorisi nin kabul görmeye başlamasıyla beraber, 1960

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Öykü YÜCEL *

FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Öykü YÜCEL * DOI: 10.18825/irem.16916 Volume 4, Number 3, 2016, 107-123. FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öykü YÜCEL * Özet Menkul kıymetlerin doğru fiyatlandırılması yatırımcıların getiri

Detaylı

MORGAN STANLEY GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ENDEKSİ NE BAĞLI ÖZEL BANKACILIK FONU

MORGAN STANLEY GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ENDEKSİ NE BAĞLI ÖZEL BANKACILIK FONU MORGAN STANLEY GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ENDEKSİ NE BAĞLI ÖZEL BANKACILIK FONU Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na Bağlı % 90 Anapara Koruma Amaçlı B Tipi Özel Bankacılık Morgan Stanley Capital International Emerging

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

Ata Portföy Yönetimi A.Ş 3 Ocak 2014

Ata Portföy Yönetimi A.Ş 3 Ocak 2014 Ayın Yatırım Sözü: Çoğunluk iyimser iken menkul kıymet fiyatları getiriden ziyade risk içerir; Çoğunluk kötümser iken ise menkul kıymet fiyatları içerdiği riskten daha fazla getiri potansiyeli sunar. Horawd

Detaylı

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SİRKÜLER DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

Türkiye de Yatırımcıların Öngörü Performanslarının Rassal Yürüyüş Modeli Çerçevesinde Analizi

Türkiye de Yatırımcıların Öngörü Performanslarının Rassal Yürüyüş Modeli Çerçevesinde Analizi Volume 6 Number 2 2015 pp. 127-139 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Yatırımcıların Öngörü Performanslarının Rassal Yürüyüş Modeli Çerçevesinde Analizi Banu Tanrıöver a Duygu Arslantürk Çöllü

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 7 Modern Portföy Teorisi

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 7 Modern Portföy Teorisi Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 7 Modern Portföy Teorisi Kurucusu Markowitz dir. 1990 yılında bu çalışmasıyla Nobel Ekonomi ödülünü MertonH. Miller ve William F. Sharpe ilepaylaşmıştır. Modern

Detaylı

F12 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Daha önceden belirtildiği gibi çok küçük bir çeşitlendirme bile değişkenlikte önemli oranda azalma sağlamaktadır. F13 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Doğru aynı zamanda,

Detaylı

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 3. TAHMİN 3.1. En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 En Küçük Kareler (EKK) yöntemi, regresyon çözümlemesinde en yaygın olarak kullanılan, daha sonra ele alınacak bazı varsayımlar altında çok aranan istatistiki

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

* EL KAZANDI BİZ ÖVÜNÜYORUZ *BORSA 2012 DE DE YABANCIYA ÇALIŞTI *İstanbul da kazanıp, New York ta, Londra da şampanya patlattılar

* EL KAZANDI BİZ ÖVÜNÜYORUZ *BORSA 2012 DE DE YABANCIYA ÇALIŞTI *İstanbul da kazanıp, New York ta, Londra da şampanya patlattılar Umut Oran Basın Açıklaması 06.01.2013 Yarın Aydın-Söke de pamuk üreticileriyle bir araya gelecek olan CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran ın, yazılı açıklaması şöyle: * EL KAZANDI

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

IMKB'de Oynaklık Tahmini Üzerine Bir Çalışma

IMKB'de Oynaklık Tahmini Üzerine Bir Çalışma IMKB'de Oynaklık Tahmini Üzerine Bir Çalışma Yrd. Doç. Dr. Hakan Aygören Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F. Özet Finansal piyasalarda oynaklık yatırımcılar için yatırım kararlan verirken önemli rol oynamaktadır.

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 3: Portföy Teorisi. Bölüm 1: Problemi Oluşturmak

15.433 YATIRIM. Ders 3: Portföy Teorisi. Bölüm 1: Problemi Oluşturmak 15.433 YATIRIM Ders 3: Portföy Teorisi Bölüm 1: Problemi Oluşturmak Bahar 2003 Biraz Tarih Mart 1952 de, Şikago Üniversitesi nde yüksek lisans öğrencisi olan 25 yaşındaki Harry Markowitz, Journal of Finance

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

BIST-100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin. Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi

BIST-100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin. Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi Yayın Geliş Tarihi : 24.02.2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Kabul Tarihi : 05.08.2015 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Online Yayın Tarihi: 25.12.2015 Cilt:30, Sayı:2, Yıl:2015, ss. 171-187

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR

KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR T.C. Ekonomi Bakanlığının gerçekleştirdiği Küresel Ticarette Türkiye nin Yeniden Konumlandırılması-Dış Ticarette Yeni

Detaylı

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım 2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. Tanım Regresyon analizi, bir değişkenin başka bir veya daha fazla değişkene olan bağımlılığını inceler. Amaç, bağımlı değişkenin kitle ortalamasını, açıklayıcı

Detaylı

HİSSEDARLARI İÇİN GARANTİ

HİSSEDARLARI İÇİN GARANTİ HİSSEDARLARI İÇİN BANKASI HİSSE SENEDİ Garanti nin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) GARAN sembolüyle işlem görmektedir. Hisseler, Londra Menkul Kıymetler Borsası Ana Piyasası

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

TÜRKİYE DE ALTIN PİYASASININ ZAYIF FORMDA ETKİNLİĞİNİN KOŞU TESTİ UYGULAMASI İLE SINANMASI

TÜRKİYE DE ALTIN PİYASASININ ZAYIF FORMDA ETKİNLİĞİNİN KOŞU TESTİ UYGULAMASI İLE SINANMASI Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Cilt 7, Sayı 12, Ocak 2015, ISSN 1309-1123, ss. 197-208 DOI: XXXXXXXXXX TÜRKİYE DE ALTIN PİYASASININ ZAYIF FORMDA ETKİNLİĞİNİN KOŞU TESTİ UYGULAMASI İLE SINANMASI

Detaylı

PRICE WATERHOUSE COOPERS ADLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETİNİN OPASİTE İNDEKSİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI *

PRICE WATERHOUSE COOPERS ADLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETİNİN OPASİTE İNDEKSİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI * Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 21. PRICE WATERHOUSE COOPERS ADLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETİNİN OPASİTE İNDEKSİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI * Opasite

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 1. Temel Finansal Kavramlar 2. Finansal Analiz ve Planlama 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 5. Girişimcilikte Finansal Destekler 1 6. Alternatif Finansal

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 Türev Ürünlerin Kullanım Amaçları Korunma Amaçlı İşlemler Spekülatif Amaçlı İşlemler Arbitraj Amaçlı İşlemler Türev Ürünler Opsiyon Future Forward Swap Vadeli

Detaylı

- Kâr payı (temettü) adı altında hisse senedi sahiplerine (şirket ortaklarına) aktarır. - Kâr ortaklara dağıtılmayarak firma bünyesinde tutulur.

- Kâr payı (temettü) adı altında hisse senedi sahiplerine (şirket ortaklarına) aktarır. - Kâr ortaklara dağıtılmayarak firma bünyesinde tutulur. HĐSSE SENEDĐ DEĞERLEMESĐ Hisse (Ortaklık) senetleri, firmanın belli bir bölümüne ait mülkiyet ifade eder. Ortaklık senedini elinde bulunduran kişi, bu senedi ihraç eden kuruluşun gelecekteki kazancı (karı)

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI 1 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 29 Eylül 217 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Ekim Araştırma Dairesi 2010/10

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Ekim Araştırma Dairesi 2010/10 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi 2010/10 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri

Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri 5-1 Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri Portföy Teorisi Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM) Etkin set Sermaye Piyasası Doğrusu (CML) Hisse Senedi Piyasası Doğrusu

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi Emeklilik Yatırım

Detaylı

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN Giriş FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN 1997-2013 yılları arasında, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s. 478-486 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 01.11.2016 30.11.2016 Emre Hayri BARAZ

Detaylı

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş İşlenecek Konular Getiri Oranları: Gözden Geçirme Sermaye Piyasası Tarihi Risk & Çeşitlendirme Risk Üzerine Yorumlar Sermaye Kazancı + kar payı

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr.

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Zaman Serileri-1 If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1 A. GİRİŞ Gözlemlerin belirli bir dönem için gün, hafta, ay, üç ay, altı ay, yıl gibi birbirini izleyen eşit aralıklarla yapılması ile elde edilen seriler zaman

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Groupama Emeklilik

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 2: Menkul Kıymetler ve Wall Street de Rassal Yürüyüş. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 2: Menkul Kıymetler ve Wall Street de Rassal Yürüyüş. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 2: Menkul Kıymetler ve Wall Street de Rassal Yürüyüş Bahar 2003 İçerik Olasılık Teorisi Olasılık dağılımlarının kısa bir gözden geçirmesi Rassal olayları normal olaylarla değerlendirmek

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu na Bağlı Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonları Akbank - Franklin Templeton işbirliği ile dünya çapında yatırım fırsatı:

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I

Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Finansal varlıkların risk ve getirisi Varlık portföylerinin getirisi ve riski 2 Risk ve Getiri Yatırım kararlarının

Detaylı

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Gedik Private Ayrıcalıklar Dünyası PB / 1 Hisse Senetleri Risk Derecesi 4 Getiri Derecesi 4 Vergi %0 Stopaj Global Fırsatları Takip Ederiz Global ekonomi ve

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Zaman Serisi Verileriyle Regresyon Analizi

Zaman Serisi Verileriyle Regresyon Analizi Zaman Serisi Verileriyle Regresyon Analizi Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi Iktisat Bölümü Textbook: Introductory Econometrics (4th ed.) J. Wooldridge 13 Mart 2013 Ekonometri II: Zaman Serisi

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVY)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVY) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVY) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

Değerli Okuyucularımız,

Değerli Okuyucularımız, Ekim Değerli Okuyucularımız, yılının ilk dokuz aylık dönemine ait Borsa Trendleri Raporu ile karşınızdayız. Raporumuzda endeks bazında piyasa değerleri, halka açıklık oranları, işlem hacimleri ile yatırımcı

Detaylı

Vadeli Piyasalarda Yatırım

Vadeli Piyasalarda Yatırım Vadeli Piyasalarda Yatırım VADELİ PİYASALARDA YATIRIM 1 2 3 4 5 6 8 İÇİNDEKİLER Vadeli Piyasalarda Yatırım Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları: Gelecek İçin Daha Güvenli Yatırım Fırsatları Organize piyasa,

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara 2015 Yılında Para ve Kur Politikası Erdem BAŞÇI Başkan 10 Aralık 2014 Ankara Temel Amaç: Fiyat İstikrarı 2017 yılı enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlenmiştir.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR (2004 / II.Çeyrek)

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR (2004 / II.Çeyrek) OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR (2004 / II.Çeyrek) Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004 30.06.2004

Detaylı

Yatırım Kumar Adil Oyun

Yatırım Kumar Adil Oyun Portföy Yönetimi Yatırım Kumar Adil Oyun 1 2 Getiri Kavramı Risk ve Getiri Kavramı Genel Kural: Getiriyi Sev, Riskten Kaç Faydayı Maksimize Et! Hisse Senedinde getiri iki kaynaktan oluşur. : Sermaye Kazancı

Detaylı

Yatırım Kumar Adil Oyun

Yatırım Kumar Adil Oyun Portföy Yönetimi 1 Yatırım Kumar Adil Oyun 2 Risk ve Getiri Kavramı Genel Kural: Getiriyi Sev, Riskten Kaç Faydayı Maksimize Et! 3 Getiri Kavramı Hisse Senedinde getiri iki kaynaktan oluşur. : Sermaye

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

Para Politikaları ve Finansal İstikrar

Para Politikaları ve Finansal İstikrar Para Politikaları ve Finansal İstikrar Ekonomi Yaz Seminerleri 211 Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Erdem Başçı Başkan 22 Temmuz 211 Denizli 1 Sabit mi, değil mi? Sabit Kur Rejimleri Sabit Getirili Borç

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE2)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE2) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE2) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB) 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE4)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE4) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE4) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı