Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler"

Transkript

1 Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler Doç. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD

2 Amaç : Tıp Fakültesi Dönem III öğrencileri, aşırı doğurganlık, istenmeyen gebelikler ve isteyerek düşüklerin kadın sağlığındaki önemi konusunda bilgi sahibi olacaklardır. DÜTF HSAD

3 Öğrenim hedefleri : Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkilerini açıklaya bilme Aşırı doğurganlığı etkileyen faktörleri sayabilme İsteyerek düşüklerin tanımı, önemi ve kadın sağlığına etkilerini açıklayabilme İstenmeyen gebeliklerin olma nedenlerini sayabilme İsteyerek düşüklerin yaygınlığını açıklayabilme İsteyerek düşük komplikasyonlarını sayabilme İsteyerek düşük sonrası uygulanabilecek AP yöntemlerini sayabilme DÜTF HSAD

4 Anne ve çocuk sağlığı yönünden riskli gebelikler Anne yaşı 18 ve daha küçük Anne yaşı 35 ve daha büyük Doğum sayısı 5 ve üzerinde Gebelik aralığı 2 yıl ve daha kısa ise Aşırı doğurganlık yaygın ise riskli gebelikler yaygındır DÜTF HSAD

5 Riskli gebelikler varlığında Annede Anemi, gebelik komplikasyonları, Doğum ve doğum sonu komplikasyonlar Annede tükenme sendromu Tüm obstetrik morbiditeler Anne ölümleri artar Bebekte IUGG, prematüre doğum, Prematüre morbidite ve mortaliteler artar Kadın, anne ve çocuk sağlığı doğrudan olumsuz etkilenir DÜTF HSAD

6 Aşırı doğurganlık ayrıca; Hızlı nüfus artışı işsizlik, göç, hızlı ve plansız kentleşme, konut sorunu, çevre sorunu, eğitim ve sağlıkta altyapı yetersizliği eğitim ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin azalması ekonomik ve sosyal sorunlarda artma bireylerin, aile ve toplumun sağlığı olumsuz etkilenir DÜTF HSAD

7 M1 S15 Aşırı Nüfus Artışının Etkileri Perinatal, neonatal ve post neonatal ölümlerde artma Bulaşıcı hastalıklar, beslenme gibi nedenlerle çocuklarda hastalık ve ölüm sıklıklarında artma Eğitim olanaklarında daralma İçme kullanma suyu temini dahil çevre sorunları Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası yardımların yetersizliği İşsizlik Gıda üretiminde yetersizlik DÜTF HSAD

8 M1 S16 Dünyada Fertilite ile Bebek Ölüm Hızı Arasındaki İlişki bebek ölüm hızı (binde) fertilite UNFPA 1998 verilerine dayanılarak hazırlanmıştır DÜTF HSAD

9 M1 S17 Dünyada Fertilite İle Anne Ölüm Hızı Arasındaki İlişki 1998 anne ölüm hızı (yüzbinde) fertilite UNFPA 1998 verilerine dayanılarak hazırlanmıştır DÜTF HSAD

10 M1 S18 fer tilite hızı Dünyada Doğurganlıkla Eğitimsizlik Arasındaki İlişki eğitimsizlik oranı UNFPA 1998 verilerine dayanılarak hazırlanmıştır DÜTF HSAD

11 M1 S19 Doğurganlıkla Kişi Başına Gelir Arasındaki İlişki kişi başına GNP(1995) fertilite UNFPA 1998 verilerine dayanılarak hazırlanmıştır DÜTF HSAD

12 Doğurganlığı etkileyen faktörler; A. Biyolojik Menarş ve menopoz yaşı Cisel ilişki Ovulasyon (menstruasyon) Emzirme Gebelikler arasında geçen süre İnfertilite Genel sağlık durumu DÜTF HSAD

13 Doğurganlığı etkileyen faktörler; B. Sosyolojik İlk evlenme yaşı Toplumlarda kadınlar arasında evlenme oranı ve türü Eşlerden ayrılma ve ayrı yaşama Aile tipi Kabul edilen aile normu (istenen çocuk sayısı) Özellikle kadının eğitim durumu İsteyerek düşükler Kontraseptifler konusunda bilgi, tutum, davranış. DÜTF HSAD

14 Doğurganlığı etkileyen faktörler; B. Sosyolojik Uygun kontraseptif teknolojinin varlığı İsteyerek düşükler ve kontraseptif hizmetlerin birlikte verilmesi Bebek ve çocuk ölümleri düzeyi Çocuklarda cinsiyet tercihi Kadın erkek arasındaki diyalog Çocuğun maliyeti ve ekonomik yararı DÜTF HSAD

15 Doğurganlığı etkileyen faktörler; B. Sosyolojik Erkeğin kazancı Kadının statüsü Dinsel inançlar Ülkenin SE durumu. DÜTF HSAD

16 İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler DÜTF HSAD

17 İstenmeyen gebelik : Gebeliğin eşlerden birinin ya da her ikisinin birden arzu etmediği bir zamanda plansız meydana gelmesine denir. Ya hiç çocuk istenmiyordur, ya da gebeliğin zamanlaması uygun değildir. DÜTF HSAD

18 Ne zaman meydana gelir? (Nedenleri) ÜS ile ilgili konularda bilgi eksikliği Gebelikten korunma hizmetlerinin verilmemesi Bu hizmetlere ulaşamama Yöntemlerin yanlış kullanımı Yöntem başarısızlığı Tecavüz DÜTF HSAD

19 Ne zaman meydana gelir? Eşler arasında diyalogun yeterli olmaması Kadının karar verici olmaması Kadının toplumsal statü düşüklüğü DÜTF HSAD

20 Görülme sıklığı : DSÖ ye göre gebeliklerin %25 i planlanmamış, %25 i istenmeyen 2008 TNSA : son beş yıldaki doğumlarının %10,5 u planlanmamış, %17,7 i istenmeyen doğumlardır. TDH istenen 1,6, TDH 2,2 İsteyerek düşük hızı yüz gebelikte 10,0 DÜTF HSAD

21

22

23

24

25

26 İstenmeyen gebeliklerin olası sonuçları : Doğum ya da isteyerek düşük ile sonlanır Aile için ciddi psiko-sosyal sorun Gereksiz risk alımı (gebelik ve doğumla ilgili) Obstetrik hizmetlerin kullanımında ihmaller Gebelik ve doğum komplikasyonlarında, anne ve bebek mortalitelerinde artış. DÜTF HSAD

27 İstenmeyen gebeliklerden korunma:?? DÜTF HSAD

28

29

30

31

32

33

34

35 İsteyerek düşükler DÜTF HSAD

36 Tanımlar : Düşük (500 gr, 22 hf altında olması) Kendiliğinden (spontan) düşük İsteyerek düşük Erken (12 haftaya kadar) Geç (13-24 hafta) Yasal düşük Sağlıklı düşük (safe abortion) Sağlıksız düşük (unsafe abortion) DÜTF HSAD

37 Sıklık : Dünyada yılda 50 milyon düşük, 20 milyonu güvenli olmayan koşullarda Her gün 55 bin sağlıksız düşük Her yıl anne sağlıksız düşük nedeniyle ölmekte 7 canlı doğuma karşılık 1 sağlıksız düşük oluyor Her gün 200 kadın sağlıksız düşük nedeniyle ölmekte Tüm anne ölümlerinin %13 ü % 95 gelişmekte olan ülkelerde DÜTF HSAD

38 DÜTF HSAD

39 Yasal durum 1983, 2827 sayılı nüfus planlaması hakkında kanun DÜTF HSAD

40 Yıllara göre isteyerek düşükler Araştırmalar İsteyerek düşükler 100 gebelik 100 kadında 100 canlı doğumda 1983 TNSA 12,1 2,8 15, TNSA 23,6 5,5 35, TNSA 18,0 3,1 26, TNSA 14,5 2,5 20, TNSA 11, TNSA 10,0 DÜTF HSAD

41 DÜTF HSAD

42 DÜTF HSAD

43

44

45 DÜTF HSAD

46 DÜTF HSAD

47 Diyarbakır da kadın sağlığı merkezinde istemli düşük yaptıran kadınların özellikleri 2000 Nedenler % Çocuk sayısı fazlalığı 49,4 Geçim sıkıntısı 49,4 Küçük çocuğu olması 25,0 İleri yaşta olma 12,5 Tıbbi zorunluluk 5,3 Diğer 9,5 DÜTF HSAD

48 Kürtaja karar veren (%) Birlikte 85,7 Kendisi 11,3 Diğer 3,0 DÜTF HSAD

49 Gebelikten önce yöntem kullanma (%) Kullanmayan 50,0 Modern yöntem 16,7 Geleneksel yöntem 33,3 DÜTF HSAD

50 Bazı görüşleri Kürtaj sağlığa zararlıdır 56,0 Kürtaj yaptırmak günahtır 68,4 Kürtaj yasaldır 69,0 Kürtajdan sonra yöntem isteyen 93,5 DÜTF HSAD

51 İsteyerek düşüklerin kontraseptif yöntemlerle önlenememe nedenleri : Yöntem kullanılmaması Yetersiz bilgi, ihmal Ensest ilişki, tecavüz Kişisel dini inançlar Gebelik riskleri ile ilgili yetersiz bilgi Kadının karar verme hakkının sınırlı olması Yöntem başarısızlığı Kullanıcıya ait nedenlerle başarısızlık Yöntemlere ait nedenlerle başarısızlık DÜTF HSAD

52 İstenmeyen bir gebelik oluştuğunda, bireye veya aileye bu gebelikle ilgili karar verdirme sürecinde belirleyici olan durumlar: Bu gebelik hiçbir şekilde istenmiyordur, Gebeliğin zamanlaması uygun değildir, Sosyal engeller mevcuttur (evli olmama gibi) Sağlık engelleri mevcuttur ( kadına ait ciddi sağlık sorunları) Ekonomik engeller mevcuttur (ekonomik düzeyin yetersizliği) Gebelik ensest ilişkisi veya tecavüz sonucu oluşmuştur. Gebeliğin istenmesi ile ilgili olarak eşlerin farklı düşüncesi vardır. DÜTF HSAD

53 En sık akut komplikasyonlar : İncomplex abortus (tam olmayan düşük) Sepsis Kanama Uterus perforasyonu Diğer genital organ yaralanmaları DÜTF HSAD

54 En sık kronik komplikasyonlar : Kronik pelvik ağrı Pelvik enfeksiyonlar Tüplerde yapışıklık Sekonder infertilite Ektopik gebelikler Tekrarlayan düşük riski Sonraki prematür doğum riski Ruhsal sorunlar DÜTF HSAD

55 İsteyerek düşük için başvuranın değerlendirilmesi: Yaş, meslek, eğitim, doğurganlık öyküsü, yaşayan çocuk sayısı gibi demografik bilgiler sorulur. Geçirilmiş hastalıklar, ilaç allerjileri, bağımlılıklar varsa halen kullandığı ilaçlar, son adet tarihi, kontraseptif yöntem kullanma durumu öğrenilir. Fizik muayenede; nabız ve kan basıncı, vücut ısısı, genel durum ve beslenme durumu, karın muayenesi, pelvik muayene ve gereken diğer değerlendirmeler yapılır. Bilinmiyorsa kan grubu saptanır. DÜTF HSAD

56 İstenmeyen bir gebeliğin sonlandırılması için başvuranda en önemle diğer yapılması gereken ise işlem öncesi ve sonrası danışmanlıktır. DÜTF HSAD

57 Yöntemler : Kendi müdahalesi Uterusa yabancı cisim Aşırı doz ilaç alımı Yüksekten atlama, ağır kaldırma... Sağlık personeli müdahalesi Öncesinde danışmanlık çok önemli Gebeliğin vajinal yoldan boşaltılması MR, Karmen aspirasyon, EVA (elle vakum aspirasyon) VA D&C DÜTF HSAD

58 Yöntemler : Uterus kontraksiyonlarını uyarma Tıbbi düşük Mifepriston (RU486) Prostoglandinler İntraamniyotik hipertonik solusyon veya ekstra amniyotik rivanol uygulaması Cerrahi girişim Histerotomi Histerektomi DÜTF HSAD

59 Düşük sonrası kontrasepsiyon : Danışmanlık çok önemli 2-3 hafta sonra ovulasyon olabileceğinden adet beklenmemelidir Tüm yöntemler uygulanabilir DÜTF HSAD

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

AİLE PLANLAMASI. AP, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için sunulan hizmetlerin tümüne verilen isimdir.

AİLE PLANLAMASI. AP, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için sunulan hizmetlerin tümüne verilen isimdir. AİLE PLANLAMASI AP, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için sunulan hizmetlerin tümüne verilen isimdir. AP nin AMAÇLARI NELERDİR? * Çiftlere gebeliği önleyici yöntemler

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri*

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2010) Cilt 18 - Sayı 3: 156-163 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı 15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* The Reasons of Induced Abortion and Contraceptive Preference

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

TÜRKİYE MEDIKAL ABORTUS DENEYİMİ

TÜRKİYE MEDIKAL ABORTUS DENEYİMİ OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI 29 Kasım 2005 TÜRKİYE MEDIKAL ABORTUS DENEYİMİ BİRİNCİ ÇALIŞMA PROF. DR. SİNAN ÖZALP Kadın sağlığı yönünden son derece önemli

Detaylı

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Güvenli Annelik

Detaylı

NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMU

NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMU T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Burcu TOKUÇ NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ Gülbeyaz BARAN DURMAZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞINA GİRİŞ ve Çocuk sağlığını değerlendirmede kullanılan ölçütler. Doç. Dr. Günay SAKA 5 Mayıs 2011

ÇOCUK SAĞLIĞINA GİRİŞ ve Çocuk sağlığını değerlendirmede kullanılan ölçütler. Doç. Dr. Günay SAKA 5 Mayıs 2011 ÇOCUK SAĞLIĞINA GİRİŞ ve Çocuk sağlığını değerlendirmede kullanılan ölçütler Doç. Dr. Günay SAKA 5 Mayıs 2011 1 Amaç : Bu oturumun sonunda katılımcılar çocuk sağlığının önemini ve çocukluk dönemlerine

Detaylı

2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý

2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý 2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER NÜFUS FONU 2007 TÜRKİYE GENÇLERDE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI ARAŞTIRMASI Nüfusbilim Derneği ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

türkçe KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMES TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM

türkçe KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMES TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM türkçe KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMES TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMESİ: TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 Bu kitabın hazırlanması İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı nın İsveç Başkonsolosluğu ndan aldığı destekle gerçekleşmiştir. HAZIRLAYAN İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

AMAÇ: Rahim içi araç yönteme özel danışmanlığı bilgi ve becerisi kazanmak.

AMAÇ: Rahim içi araç yönteme özel danışmanlığı bilgi ve becerisi kazanmak. RAHİM İÇİ ARAÇLAR AMAÇ: Rahim içi araç yönteme özel danışmanlığı bilgi ve becerisi kazanmak. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Oturumun sonunda, katılımcılar, 1. RİA çeşitlerini ve özelliklerini tanımlayabilmeli, 2.

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ Bu rapor Nüfusbilim Derneği nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu nun ürünüdür. Çalışma grubu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun mali katkıları ile yürütülmüştür. Raporu

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEZARYEN SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ ETMENLER

DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEZARYEN SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ ETMENLER DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEZARYEN SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ ETMENLER Belkız KILLI Haziran 2011 DENİZLİ 2 3 DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,

Detaylı

KADIN SAĞLIĞINDA TIBBİ ETİK SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Serap Şahinoğlu 1[1], Prof. Dr. Yaman Örs 2[2]

KADIN SAĞLIĞINDA TIBBİ ETİK SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Serap Şahinoğlu 1[1], Prof. Dr. Yaman Örs 2[2] KADIN SAĞLIĞINDA TIBBİ ETİK SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Serap Şahinoğlu 1[1], Prof. Dr. Yaman Örs 2[2] Giriş: Tıbbi etik, biyomedikal etik ve bunların sorun kümeleri Tıp, yüzyıllar boyunca hastalığın ortadan

Detaylı

Smyrna Tıp Dergisi. Hülya Yıkılkan 1, Berna Dilbaz 2, Zeynep Kestel 3

Smyrna Tıp Dergisi. Hülya Yıkılkan 1, Berna Dilbaz 2, Zeynep Kestel 3 Smyrna Tıp Dergisi - 10 - Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Aile Planlaması polikliniğine yasal tahliye istemiyle başvuran hastaların değerlendirilmesi Assessment of the patients who applied to Family

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ Rabia ÇIRAK HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yard. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN ANNELERİN POSTPARTUM DÖNEMDE KENDİLERİNİN VE BEBEKLERİNİN BAKIMINDA YAŞADIKLARI

Detaylı

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL 2014 003 PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE

Detaylı