MÜŞTERİ TANIMA FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜŞTERİ TANIMA FORMU"

Transkript

1 HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş Telefon / Faks No : Ev ( 0 ) İş ( 0 ) Cep ( 0 ) Faks ( 0 ) E-Posta Adresi TÜZEL KİŞİLER İÇİN Ticaret Odası ve Sicil No : Vergi Dairesi ve Vergi No : VEKALETEN İŞLEM YAPILACAK İSE VEKİLİN Adı / Soyadı : Adresi : Telefonu / Faks Numarası : ( 0 ) ( 0 ) ÖZEL TALİMATLAR E-Şube Şifresi İstiyor musunuz? : Evet Hayır Cevabınız Evet İse Parola Hatırlatma Sorusu : Cevabınız (Parola) : E - POSTA İLE EKSTRE İSTİYORSANIZ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERİ İŞARETLEYİNİZ Hesap Özeti : Günlük Haftalık Aylık Nakit Ekstresi : Günlük Haftalık Aylık Menkul Kıymet Ekstresi : Günlük Haftalık Aylık Mektupla aylık hesap ekstresi istemiyorsanız lütfen aşağıdaki bölümü imzalayınız. Aylık Hesap Bildiriminin yukarıda belirttiğim tebligat adresime mektupla gönderilmesini istemiyorum. İmza... 1

2 RİSK VE YATIRIM TERCİHLERİ Yatırım Tercihleri Bonosu Tercih Sırası Hisse Senedi Faiz ve Repo Yabancı Hazine Hazine Bonosu Yatırım Fonu Takasbank Borsa Para Piyasası Tahvili Devlet Tahvili Portföy Yönetimi Yabancı Devlet Yurtdışı Piyasalarda İşlem Gören Hisse Senedi Diğer Yatırımlarınızda Almayı Tercih Ettiğiniz Risk Düzeyi Nedir? Yüksek Çok Düşük Düşük Orta Yatırımlarınızın Ne Kadarını Hisse Senedine Ayırmayı Planlıyorsunuz? %75 den fazla %25 den az %25 - %50 %50 - %75 RİSK TERCİHLERİ Portföyünüzün risk ve getiri tercihleriniz doğrultusunda ne kadar değer kazanmasını beklersiniz ve yatırım araçlarınızın değer kaybetmeye başlamasını nasıl karşılarsınız? Portföyümün %10 değer kazanmasını yeterli görürüm. Buna karşılık portföyümün değer kaybetmesinden çok rahatsız olurum ve yatırım araçlarımı değiştirme yoluna giderim %20 lik getiri elde etme olasılığına karşılık %20 lik zararı normal karşılarım. Fakat zararım %20 nin üzerine çıktığında rahatsız olurum ve yatırım araçlarımı değiştirme yoluna giderim %40 lık getiri elde etme olasılığına karşılık %40 lık zararı normal karşılarım. Fakat zararım %40 ın üzerine çıktığında rahatsız olurum ve yatırım araçlarımı değiştirme yoluna giderim Portföyümün %50 nin üzerinde değer kazanmasını hedeflerim. Bu nedenle günlük düşüşler beni etkilemez. Çok büyük kayıplarda dahi karar verdiğim vadeye kadar beklerim. MALİ BİLGİLER Aylık Net Gelir : Ücret / Serbest Meslek Kazancı : Menkul / Gayrimenkul Geliri : Diğer : Gayrimenkullerin Cinsi : Konut Arsa İşyeri Diğer Tapuya Kayıtlı olduğu Yer : Risk ve yatırım tercihlerim ve mali durumum hakkında bilgi vermek istemiyorum. Bu konuda sorumluluğun bana ait olduğunu ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin beni uyardığını kabul ve beyan ederim. MÜŞTERİ: : TARİH : İMZA : Yukarıda vermiş olduğum kişisel bilgilerimin, risk ve getiri tercihlerimin, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin herhangi birinde değişiklik olması durumunda Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim. MÜŞTERİ: : TARİH : İMZA : 2

3 TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : / Müşteri Yatırım Hs.No : Müşteri Adı ve Soyadı : Yer ve Tarih : Bir tarafta Levent Mah. Gonca Sok. No: 22 Kat : Levent-Beşiktaş/İSTANBUL da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... da yerleşik (Aşağıda kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında. /..../... tarihinde, aşağıdaki koşullarda Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır. 1) KONUSU: Bu sözleşmenin konusu ARACI KURUM tarafından, MÜŞTERİ adına ve/veya hesabına münhasıran belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte ekonomik ve finansal göstergelere, Türev Araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan oluşan Türev Araçlarının işlem gördüğü Borsalarda yahut ARACI KURUM un kendi portföyünden Türev Araçlarını alıp satması ve bu sözleşmede belirlenen diğer hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin işlemlerde uyulması zorunlu koşullar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve düzenlenmesine yönelik esasları ihtiva etmektedir. 2) TANIMLAR : Bu sözleşmede geçen; Kanun Kurul : Sermaye Piyasası Kanunu nu, : Sermaye Piyasası Kurulu nu, Yönetmelik : 23/2/2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği ve 17/11/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Yönetmeliği ni, Borsa : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı, Borsa Yönetmeliği : Borsaların işleyiş esaslarını düzenleyen ve bu Yönetmelik çerçevesinde borsa tarafından hazırlanarak, SPK' nın görüşü üzerine İlgili Bakanlık tarafından onaylanan Yönetmeliği, Vadeli İşlem Sözleşmesi : Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi veya endeksi alma veya satma hak ve yükümlülüğünü veren ve sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu varlıkların taraflar arasında değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç, zorlamayan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenlerini, Opsiyon Sözleşmesi : Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi veya endeksi lehdara alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keşidecisini bu yükümlülük altına sokan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenlerini, Türev Araçlar : Bu Sözleşmede tanımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerini, Takas Merkezi/Takasbank : Borsa tarafından belirlenen vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmelerinin takasını yapmakla görevli kurumu ve/veya İ.M.K.B Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi ni, İşleme Konu Kıymetler : Bu sözleşmeye konu olabilecek Menkul Kıymetler, ilgili borsanın yetkili organları tarafından tespit edilmiş ve Kurul un onayını almış her türlü Türev Araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarını, Emir (Alım-Satım Emri) : MÜŞTERİ nin, ARACI KURUM a ya da Acentesine bu sözleşmede tanımlanan Türev Araçlarının alımı veya satımı konusunda, işbu sözleşme şartlarına uygun olarak yazılı, sözlü veya telefon, telefaks ya da elektronik ortamda yer alan iletişim sistemleri aracılığıyla yaptığı bildirimi, Kurtaj ücreti, : Türev araçları alım ve satımlarından ötürü Borsa tarafından tahakkuk ettirilen her türlü Komisyon : Gerçekleştirilen her Türev Araçları alım ve satım emri nedeniyle MÜŞTERİ nin ARACI KURUM a ödemekle yükümlü olduğu meblağı, 3

4 Uzun Pozisyon : a) Vadeli işlem sözleşmelerinde; sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü, b) Opsiyon sözleşmelerinde; (i) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, (ii) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, Kısa Pozisyon : a) Vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlüğünü, b) Opsiyon sözleşmelerinde, (i) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, (ii) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, Opsiyon Primi : Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, sözleşmede yer alan haklar karşılığında opsiyon sözleşmesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu primi, Kullanım Fiyatı : Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı, Günlük Uzlaşma Fiyatı : Yönetmelikte tanımlanan Borsa Yönetim Kurulu tarafından sözleşme türü bazında belirlenen yöntem esas alınarak hesaplanan fiyatı, Son Uzlaşma Fiyatı : İlgili Borsa Kuralları ve Türev Araçlarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların ifasında kullanılmak üzere üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı, Ters İşlem : Aynı sözleşmede, uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini, Alım Emri : Müşteri'nin, Aracı Kurum'a, Türev Araçları nın satın alınması (uzun pozisyon alınması) için, yazılı veya sözlü ya da telefon, teleks, telefaks veya elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi, Satım Emri : Müşteri'nin, Aracı Kurum'a, Türev Araçları nın satılması (kısa pozisyon alınması) için, yazılı veya sözlü, ya da telefon, teleks, telefaks veya diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi, ifade eder. 3) MÜŞTERİNİN TANINMASI ARACI KURUM veya acenta konumundaki Banka, MÜŞTERİ nin ve/veya temsil yetkisi verdiği kişilerin kimlik bilgileri ve imza örneklerini dikkate almak suretiyle Türev Araçların Alım Satımına ilişkin hesabının işlediği müddetçe gerçekleştirilecek işlemlerdeki kimlik ve imza örnekleri ile karşılaştırıp, gerekli denetlemeyi yapmak suretiyle MÜŞTERİ yi tanıma kuralını yerine getirecektir. MÜŞTERİ kimlik bilgilerinin doğruluğundan ARACI KURUM sorumludur. Ancak bu tetkikler sonucunda da anlaşılamayacak mahiyetteki imza benzerliklerinin sonuçlarından veya belge ve yetki belgelerinin ARACI KURUM a atfı mümkün olmayan nedenlerle sahteliğinden ARACI KURUM sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ işbu sözleşmenin eki niteliğindeki MÜŞTERİ Tanıtım ve Risk/Yatırım Tercih Formu nu doldurmakla, bilgi vermek istememesi halinde ise buna ilişkin yazılı beyanını ARACI KURUM a teslim etmekle yükümlüdür. Formda yeralan bilgilerdeki değişiklikler, MÜŞTERİ tarafından derhal ARACI KURUM a bildirilir, aksi halde ARACI KURUM un yaptığı işlemlerde sözkonusu Form esas alınacaktır. 4) TÜREV ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU İş bu Sözleşme imzalanmadan önce, içeriği Kurul tarafından belirlenmiş olan Türev Araçları Risk Bildirim Formu ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ ye ibraz edilmiş olup, MÜŞTERİ tarafından okunup, anladığını beyan eden imzalı bir örneği kendisine verilmiştir. 5) TARAFLARI TEMSİLE YETKİLİLER MÜŞTERİ den Emir alınması ve işlemlerinin yerine getirilmesi konusunda ARACI KURUMU, MÜŞTERİ Temsilcisi veya diğer yetkili personel temsil eder. MÜŞTERİ yi kendisi veya MÜŞTERİ nin Noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname hükümleri doğrultusunda Vekili, ortak hesaplarda ise ortak hesap sahibi olan her bir MÜŞTERİ diğerinden farksız olarak hesap üzerinde yetkilidir. 4

5 5.1.) Müşterek Hesaplar Birden fazla MÜŞTERİ tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, MÜŞTERİ lerce aksi beyan edilmediği sürece hesap ARACI KURUM ca müşterek mülkiyet esasına dayalı hesap türlerinden biri olan teselsüllü müşterek hesap olarak sayılacaktır. Hesap sahiplerinden her birisi tek başına işlem yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olacaklarını önceden kabul ve taahhüt ederler. 5.2.) Vekille İşlem Yapılması MÜŞTERİ tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğunu, Vekilin yatırım hesabı ile ilgili yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (MÜŞTERİ yi) aynen kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ nin noter onaylı vekaletname ile vekil tayin etmesi zorunludur. MÜŞTERİ vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) kendisi, ölümü halinde de mirasçıları ARACI KURUM a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. ARACI KURUM un tüm çalışanları, MÜŞTERİ den vekalet alarak veya almayarak hiç bir şekilde MÜŞTERİ adına işlem yapamazlar. 6) MÜŞTERİ EMİRLERİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER ARACI KURUM, MÜŞTERİ den Borsa da gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığında, bir "Emir Formu" düzenler ve Emir Formunun imzalı bir nüshası emri veren MÜŞTERİ ye verilir. MÜŞTERİ, emirlerine ait nüshayı ARACI KURUM dan kendisinin teslim alacağını kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM da kalan emir nüshasındaki bilgiler MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Emrin yazılı olarak alınması halinde emir formunda müşterinin imzası bulunur. MÜŞTERİ den telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda MÜŞTERİ imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir. Müşterinin verdiği emirlerde, aşağıdaki bilgilerin bulunması şarttır. - Sıra numarası, - Kısa ya da uzun pozisyon olduğu, - Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi olduğu), - Opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu olduğu, - Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendiği, - Sözleşme adedi, - Sözleşmenin tanımı, - Fiyat ve emir türü, - Emrin geçerlilik süresi, - Emrin verildiği seans, - Hesap tipi (müşteri, global hesap vs.), - Müşteri hesap numarası, - Tarih ve zaman, - Müşterinin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası, - Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası, - İşlem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu, - İşlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer) 7) EMİRLERİN VERİLİŞ ŞEKLİ MÜŞTERİ, emirlerini yazılı olarak verir. Emirlerin, ARACI KURUM un kabulü halinde; telefon, telefaks ya da elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet,intranet,v.b.) ile de verilmesi mümkündür. Ancak Emirlerin elektronik ortamda verilebilmesi için MÜŞTERİ nin Elektronik İşlem Hizmet Sözleşmesi imzalamış olması, telefaks ile emir verilebilmesi için MÜŞTERİ nin, Türev Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesi ndeki Faks Taahhütnamesi ni imzalamış olması gerekmektedir. Bu halde ARACI KURUM emirlerdeki bilgilerin eksikliğinde, yanlışlığında, geçersizliğinde ve imzanın gerçekliği konusundaki tereddüt hallerinde emirleri yerine getirip getirmemekte serbest olup, MÜŞTERİ, ARACI KURUM dan herhangi bir hak, alacak zarar ziyan talebinde bulunmayacaktır. ARACI KURUM, MÜŞTERİ emirlerini sebep göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebilir ve sonucu derhal MÜŞTERİ ye bildirir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ emrinin Borsa ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak MÜŞTERİ, ARACI KURUM a atfı mümkün olmayan nedenlerle gerçekleşmeyen emirler için ARACI KURUM u sorumlu tutamaz. Emrini limit fiyatlı olarak vermemişse, ARACI KURUM emri kendisinden beklenen özen borcuna uygun olarak yerine getirecektir. Gerçekleşen işlemler MÜŞTERİ ye gün sonunda bildirilir. Emirlerin Geçerlilik Süresi; Müşteri vermiş olduğu Emrin geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihini belirtir. Son gün de süreye dahildir. Süresi belirlenmemiş emirler sadece verildiği seans için geçerlidir. Emirler, belirlenen süre içinde gerçekleşmedikleri takdirde geçerliliklerini kendiliğinden yitirirler. 5

6 8) İŞLEM TEMİNATI 8.1.) Başlangıç Teminatı ARACI KURUM, MÜŞTERİ nin Türev Araçları alım ve satımı neticesi ortaya çıkabilecek açık pozisyonlar için Borsa Yönetim Kurulu ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sözleşme bazında ve/veya portföy bazında teminatlandırma yöntemleri ile tesbit edilen asgari Başlangıç Teminatını MÜŞTERİ den temin etmesini ister. MÜŞTERİ Başlangıç Teminatını yatırmakla yükümlüdür. ARACI KURUM, asgari başlangıç teminatı tutarını artırmaya yetkilidir. ARACI KURUM, gerektiğinde pozisyonu kapatma hakkına sahiptir. 8.2.) Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı Sürdürme teminatı, piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken Borsaca belirlenen oran-tutardan az olmamak üzere ARACI KURUM ca belirlenen alt düzeydir. Teminat hesapları, her gün uzlaşma fiyatına göre güncelleştirilir. Alınan pozisyon açısından vadeli işlem ve opsiyon işlemlerinde değer kaybı sözkonusu olduğunda, başlangıç teminatının sürdürme teminatına veya sürdürme teminatının alt sınırın da altına düşmesi durumunda ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye aynı gün itibarıyla en seri haberleşme aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) veya taahhütlü posta yoluyla ulaşarak özkaynak tamamlama çağrısında bulunacak ve eksikliğin tamamlanmasını talep edecektir. ARACI KURUM un bu çağrıyı göndermesi durumunda MÜŞTERİ nin bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. MÜŞTERİ bu bildirim üzerine, bildirimin yapıldığı günü izleyen ilk iş günü saat 12:00 a (Oniki) kadar ARACI KURUM' a ödeme yapacak ya da ARACI KURUM' un kabul edebileceği menkul kıymetlerin teslimi suretiyle sözkonusu farkı kapatacaktır. MÜŞTERİ, Sürdürme Teminatı tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, söz konusu pozisyonlarının tamamı veya talep edilen tutar kadar kısmı, MÜŞTERİ nin diğer pozisyonlarına ait teminatları ve/veya ARACI KURUM nezdinde olup MÜŞTERİ tasarrufundaki diğer tüm varlıkları kullanılarak, re sen ARACI KURUM tarafından tasfiye edilir. Teminat tamamlama çağrısına uymayan veya Borsa yönetmeliklerinde öngörülen diğer nedenlerle pozisyonları ARACI KURUM veya Borsa tarafından re'sen kapatılan MÜŞTERİ lere gerçekleştirilen işlemler hakkında ARACI KURUM tarafından ivedilikle bilgi verilir. 8.3.) MÜŞTERİ Temerrüdü ve Ters İşlemle Pozisyonun Kapatılması MÜŞTERİ nin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ARACI KURUM, başka bir ihbara veya bildirime gerek olmaksızın Borsa Kurallarına göre pozisyonlarının bir kısmı veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları ARACI KURUM a ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca MÜŞTERİ varlıklarının kullanılmasında ARACI KURUM, varlıkların makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında yapılan işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklerinden bir veya birkaçını, ARACI KURUM a karşı SPK Mevzuatında ve Borsa da düzenlenen sürelerde yerine getiremediği veya süresi içinde ifa edemeyecek duruma düştüğü takdirde, MÜŞTERİ nin diğer pozisyonlarına ait teminatları ve ARACI KURUM nezdinde olup MÜŞTERİ tasarrufundaki diğer tüm varlıkları ile tüm hesapları, yerine getirilememiş yükümlülüğün ve temerrüt gününden itibaren temerrüt faizi dahil tüm mali yükümlülüklerinin ifası için ARACI KURUM tarafından re sen kullanılır. MÜŞTERİ; söz konusu temerrüt durumunda ARACI KURUM nezdindeki bahsi geçen varlıklar ve elde edilmiş gelirlerine ARACI KURUM tarafından, MÜŞTERİ nin yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla re sen kullanılacağını ve diğer tüm hukuki ve cezai tedbir ve müeyyidelerin, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın uygulanabileceğini ve tüm bu hususlarda gecikmeye neden olabilecek davranış ve fiillerde bulunmayacağını, MÜŞTERİ olduğu andan itibaren kabul etmiş sayılır. ARACI KURUM yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmayan mütemerrit MÜŞTERİ den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirleri kabul etmez. 8.4.) Teminat Karşılığı Kabul Edilecek Menkul Kıymetler MÜŞTERİ, teminat yükümlülüğünün tamamını veya bir kısmını Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen menkul kıymetler ile kapatabilir. Uygun görülen kıymetlerin, MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM a teslimi ve/veya virmanı sonrası ARACI KURUM Menkul Kıymetleri Takas Merkezi nde MÜŞTERİ adına açılan saklama hesaplarına teslim eder ve söz konusu menkul kıymetler tamamen Takas Merkezinin tasarrufu altına girer. ARACI KURUM, bu menkul kıymetlerin, değer kaybı ya da oluşacak herhangi bir zararla ilgili olarak mali sorumluluk taşımadığı gibi, tahsilatları ya da nakde çevrilmeleriyle ilgili hiçbir sorumluluk ve taahhüt altına girmez. Saklamaya konu menkul kıymetlerin nakit piyasa fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan günlük değer kayıplarının, önceden belirlenmiş süre içerisinde MÜŞTERİ tarafından derhal tamamlanması gerekir. Menkul kıymetlerin Takas Merkezi adına saklamada kalmasının yaratacağı tüm masraf, hizmet bedeli, ücret ve diğer maliyetler de MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM a ödenir. 8.5.) Teminatların Nemalandırılması ARACI KURUM tarafından Takas Merkezi ne yatırılan MÜŞTERİ ye ait nakit işlem teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılır. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ hesabına aktarılır. 8.6.) MÜŞTERİ Emir Karşılıklarının Bulundurulması MÜŞTERİ emirlerinin ARACI KURUM' ca işleme konulabilmesi için yeni Uzun-Kısa pozisyon alımlarında gerçekleşecek işlemin karşılığı asgari başlangıç teminatının MÜŞTERİ yatırım hesabında mevcut ve kullanılabilir durumda olması zorunludur. MÜŞTERİ tarafından fiziki teslim suretiyle satışa verilmek istenen Türev Araçlarıyla ilgili emirler, söz konusu Türev Araçların ARACI KURUM un merkez ve/veya merkez dışı örgütlerine fiziki olarak ulaşıp ARACI KURUM tarafından saklama kurumuna teslim edilerek, yatırım hesabına kaydedilmedikçe ARACI KURUM un emirleri işleme koyma zorunluluğu olmayacaktır. 6

7 9) TÜREV SÖZLEŞMELERDE KULLANIM ESASLARI VE VADE SONU UZLAŞMA Opsiyon sözleşmelerinde teslimat opsiyonunun tipine göre vade sonunda veya vade sonundan önceki herhangi bir günde opsiyonun alıcısı tarafından ARACI KURUM vasıtasıyla talep edilebilir. Opsiyon satıcısı vade sonunda veya vade sonundan önceki herhangi bir günde Takas Merkezi tarafından talep edilmesi durumunda yükümlülüklerini Takas Merkezi ve Borsa kuralları çerçevesinde yerine getirmeyi kabul ve taahüt eder. Nakdi Uzlaşma Öngören Türev Sözleşmelerde: Nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan Türev Araçları sözleşme hükümlerine ilişkin olarak nakdi uzlaşma, Vadeli işlem sözleşmesi hükümleri uyarınca gerçekleşecektir. Fiziki Teslimat Öngörülen Türev Sözleşmelerde: Fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede belirtilir. İlgili türev sözleşmede teslimata ilişkin hususların hükme bağlanmamış olması durumunda ise Borsa Kuralları hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde, son işlem gününden sonra açık pozisyonlar için, opsiyonun alım veya satım opsiyonu olmasına bağlı olarak kısa pozisyon sahipleri fiziki teslimatı veya fiziki teslimat karşılığı nakit teslimatı yapmakla, uzun pozisyon sahipleri de nakit teslimatı kabul edip fiziki teslimatı yapmak veya fiziki teslimatı kabul edip gerekli ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Teslimat yapacak tarafın bu talebini, türev sözleşmede öngörülmesi halinde son işlem gününden önce de ARACI KURUM aracılığıyla Takas Merkezi ne bildirebilir. Teslimat yeri ve teslim edilecek varlıkların kalitesi, türev sözleşmede belirtilen seçenekler arasından kısa pozisyon sahibi tarafından seçilir. Uzun pozisyon sahibi teslimatı bu şekilde kabul etmek zorundadır. Teslimat işlemlerinde depo ücreti son teslimat gününe kadar satıcıya, son teslimat gününden sonra alıcıya aittir. ARACI KURUM un teslimata ilişkin sorumluluğu Takas Merkezi nin teslimatı gerçekleştirdiğini bildirmesi ile son bulur. Teslimatın Borsa Kuralları hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte Takas Merkezi ve Borsa nın yükümlülükleri sona erer. Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, malın kalitesinin ve teslim şartlarının sözleşmeye uygunluğu konusunda çıkacak ihtilaflarda Borsa Kuralları nda belirtilen komitelerin kararı nihaidir. Bu karar uyarınca işlem yapılmasıyla ARACI KURUM un, Borsa nın ve Takas Merkezi nin sorumlulukları sona erer. Alıcı ve satıcının ARACI KURUM, Borsa ve Takas Merkezi ne karşı talep hakkı bulunmaz. Takas Merkezi, teslimatla sonuçlanan sözleşmelerde, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce yatırılmasını talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar Borsa veya Takas Merkezi tarafından belirlenir. Müşteri tarafından kullanım talimatı verilmeyen Uzun Opsiyon pozisyonlarına ait bir işlem gerçekleşmeyecek olup; vade sonunda herhangi bir uzlaşmaya konu olmadan tasfiye olacaktır. MÜŞTERİ Takas Merkezi tarafından belirlenen teslimat ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 10) TÜREV ARAÇLARININ SAKLANMASI MÜŞTERİ ye ait Türev Araçlarının tümü kaydi olarak ARACI KURUM nezdinde, fiziki olarak da Takasbank ta (Takas Merkezi nde) saklanır. MÜŞTERİ Türev Araçlarının tertip, seri numarası, kupür ve nominal miktarını belirtmek suretiyle Aracı Kuruma teslim etmiş olsa dahi, ARACI KURUM un sadece teslim aldığı miktarda (MİSLEN) iadeye yetkili olduğunu, beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, Türev Araçlarının fiziki saklanmasına yönelik ARACI KURUM dan talepte bulunmayacağına, bu konuda daha evvel yapılmış veya ileride yapılacak talep, beyan ve şerhlerin ARACI KURUM u hiçbir şekilde bağlamayacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ tarafından, ARACI KURUM vasıtası ile borsalardan ve teşkilatlanmış piyasalardan satın alınan, diğer banka ve aracı kurumlardan ARACI KURUM nezdindeki yatırım hesabı portföyüne virman yaptırılan veya fiziken teslim edilen veya her ne surette olursa olsun ARACI KURUM nezdindeki portföyüne alacak yazılmış olan tüm Türev Araçları, yukarıdaki maddelerde açıklandığı şekliyle işlem yapılarak MÜŞTERİ adına açılan hesap numarası altında kayden saklanır. MÜŞTERİ, ARACI KURUM un bilgisi dışında, re sen Takasbank daki (Takas Merkezi ndeki) mevcut Türev Araçlarını teslim alamaz, virman veya satım emri veremez. Aksi takdirde Aracı Kurumun doğmuş ve doğacak maddi kayıplarını derhal nakden ve def aten ödemeyi peşinen kabul eder. MÜŞTERİ, yatırım hesabında kayden saklanmak üzere ARACI KURUM a fiziken tevdii ettiği Türev Araçları için, ARACI KURUM, MÜŞTERİ ye teslim aldığı kıymetli kağıdan cinsi, tertip, seri numarası, kupür ve nominal değeri ile izlenecek olduğu yatırım hesap numarasını da gösteren bir makbuz verir. MÜŞTERİ bu Türev Araçlarını mislen geri alabilmesi için, sözü edilen makbuzu ARACI KURUM a ibraz ve iade etmek zorundadır. MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdindeki yatırım hesabı portföyünde kayden bulunan Türev Araçlarını, fiziki olarak teslim almak istemesi halinde, ARACI KURUM a yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Ayrıca, söz konusu kıymetlerin, ARACI KURUM ca Takasbank tan (Takas Merkezi nden) geri alınması için gerekli mutad süreyi beklemeyi ve teslim edilen kıymetlerin hacim ve kupürleriyle ilgili itiraz hakkı olmadığını kabul eder. 11) ARACI KURUM UN REHİN ve HAPİS HAKKI MÜŞTERİ, Türev Araçları ve yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle ARACI KURUM ca yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini oluşturmak üzere, ARACI KURUM nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, ARACI KURUM un Medeni Kanun un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının ARACI KURUM a Medeni Kanun un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın ARACI KURUM ca takas ve mahsup edileceğini veya özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi ve B.S.M.V. ni de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu kabzı konusunda 7

8 ARACI KURUM un yetkili olduğunu, ARACI KURUM un bu yetkisinin aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, alacağını tahsil için MÜŞTERİ ye ait rehin veya hapis hakkı kapsamındaki Türev Araçlarını, Borsada veya Borsa dışında, özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek satma ve satış bedelinden alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir. 12) MÜŞTERİ YE BİLGİ VERME ESASLARI ARACI KURUM, MÜŞTERİ ye bir takvim ayı içinde ilgili hesapda yapılan Türev Araçları işlemleri ile ilgili "Türev Piyasalar Hesap Ekstresi"ni; "Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu nu; "Türev Piyasalar MÜŞTERİ Kar Zarar Raporu"nu; "Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu"nu; "Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi"ni; "Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ektresi"ni ay sonları itibarıyla düzenleyip ayın bitimini izleyen ikinci iş günü sonunda gönderir. Yukarıda belirtilen Ekstre ve Raporlar, masrafları MÜŞTERİ ye ait olmak üzere MÜŞTERİ nin sözleşmede yazılı tebligat adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderilir. Bilgi ihtiva etmeyen raporlar ve ekstreler gönderilmeyebilir. 13) MÜŞTERİ HESAP BAKİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu sözleşme ile ilgili olarak açılan Yatırım Hesabında, MÜŞTERİ nin Türev Araçlarıyla ilgili alım/satım emirleri sonucunda kaydedilen tutarlar ile alım/satımı yapılan Türev Araçları, hesabı cari yöntemi ile izlenecek; hesap mevduat niteliği taşımayacak ve üzerine çek keşide edilemeyecek, hesabın alacak bakiyelerine faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. Yatırım hesabında alım-satım işlemleri sonucunda ya da itfa, satım veya alımın gerçekleşmemesi gibi herhangi bir nedenle MÜŞTERİ ye ait asgari 500 2, YTL nakdin ortaya çıkması halinde, MÜŞTERİ nin aşağıda belirtmiş olduğu tercihleri doğrultusunda sözkonusu nakit değerlendirilecek ve getirileri MÜŞTERİ ye ödenecektir. Bu hizmet nedeniyle MÜŞTERİ, ARACI KURUM a nakit ücret ve komisyon ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Ancak nakdin değerlendirilmesinde ARACI KURUM un MÜŞTERİ nin aşağıda belirtmiş olduğu tercihlerden bir ya da birkaçını seçme hakkı mevcuttur. Yatırım Fonu Repo Takasbank Borsa Para Piyasası Nakdin değerlendirilmesini istemiyorum 14) ÖDENECEK ÜCRET ve KOMİSYONUN TESPİT ve ÖDEME ESASLARI MÜŞTERİ, ARACI KURUM un bu sözleşme kapsamında yerine getireceği Türev Araçları alım- satımına ve saklanmasına ilişkin ilgili kuruluşların (SPK, Borsa, Takasbank, Takas Merkezi, vb) belirleyip ilan edeceği tarife üzerinden ücret, komisyon ve buna ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini (B.S.M.V) ve Kurul, İMKB veya Takasbank, Takas Merkezi ve diğer düzenleyici kuruluşlarca ihdas edilebilecek sair giderleri nakden ve def'aten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ARACI KURUM, komisyon oranındaki değişiklikleri MÜŞTERİ ye yazılı olarak bildirecek olup, MÜŞTERİ bu değişikliği kabul etmediği takdirde sözleşmeyi 7 gün içinde feshetme yetkisi vardır. Yatırım hesabında yapılacak tüm işlemlerin tabi olacağı konulmuş ve konulacak vergilerin tamamı MÜŞTERİ tarafından karşılanır. Yatırım hesabına tevdi edilecek veya MÜŞTERİ adına ARACI KURUM tarafından satın alınacak Türev Araçlarının nakli sigortalı olarak yapılacak ve sigorta ile ilgili her türlü gider MÜŞTERİ ye ait olacaktır. MÜŞTERİ özel talimat vermek suretiyle sigortasız nakli talep ederse doğabilecek olumsuz sonuçlardan Aracı Kurumun kendisine atfı mümkün olan haller dışında hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. 15) ELEKTRONİK ORTAMDA ALIM-SATIM EMİRLERİNİN KABUL EDİLMESİ 15.1) MÜŞTERİ ARACI KURUM nezdindeki hesabı üzerinden, bilgisayar ortamında internet üzerinden bilgi alışverişi ve borsa işlemleri, repo-ters repo ile havale işlemleri hizmetlerine yönelik işlemler ile daha sonra ilave edilecek diğer işlemleri ARACI KURUM tarafından kendisine verilecek şifre yardımı ile gerçekleştirebilir. 15.2) MÜŞTERİ ye ARACI KURUM un elektronik işlem hizmetleri şifresi/şifreleri verebilmesi için, MÜŞTERİ nin öncelikle ARACI KURUM nezdinde Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olması ve bir yatırım hesabının bulunması şarttır. Şifresi kendisine verilen MÜŞTERİ, bu hattan her zaman bilgi alabilir. ARACI KURUM un internet hizmeti verecek olması MÜŞTERİ ye donanım ve yazılım konusunda taahhüt oluşturmaz. 15.3) ARACI KURUM, elektronik hizmetlerden faydalanmak isteyen MÜŞTERİ nin hizmetlerin alımını sağlayan bilgisayar, modem, telefon vs. gibi donanımların kullanımını bildiğini varsayar. MÜŞTERİ ARACI KURUM a atfı mümkün olmayan nedenlerle kullanımdaki bilgi eksikliklerinden doğan zarardan ARACI KURUM u sorumlu tutmayacağını kabul eder. ARACI KURUM tarafından teslim edilen şifrenin muhafazası ve her türlü riski MÜŞTERİ ye aittir.şifrenin kaybı halinde MÜŞTERİ nin yazılı beyanını takiben, ARACI KURUM ca hesabına derhal blokaj koyulacaktır. ARACI KURUM ca tanzim edilen şifrenin ilk işlemde MÜŞTERİ tarafından değiştirilerek kullanılacağı MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş olup, aksi takdirde oluşabilecek olumsuz sonuçlar MÜŞTERİ ye ait olacaktır. ARACI KURUM hiçbir şekilde kaybedilmiş şifreden sorumlu tutulamaz. 15.4) MÜŞTERİ elektronik işlem hizmetlerinde doğan haklarının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin şifresini, güvenlik kodunu ve müşteri kodunu başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini veya başkasının eline geçmemesi için her türlü önlemi alacağını, aksi takdirde kendi güvenlik şifresi ve kodu ile yapılan işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. 8

9 ARACI KURUM, elektronik ortamda yapılacak işlemlerin azami güvenliğini sağlayacaktır. Fakat, MÜŞTERİ elektronik ortamdaki güvenlik risklerinden haberdar olduğunu kabul eder. 15.5) MÜŞTERİ elektronik işlem hizmetlerinden yararlanırken ARACI KURUM un işlem anında yürürlükte bulunan tarifesindeki oran ve/veya tutarda (ileride arttırıldığı takdirde, arttırılan oranda/tutarda) her türlü komisyon vergi ve masrafı talep ve tahsile ya da herhangi bir Türk Lirası/Döviz hesabına re sen borç geçmeye yetkili olduğunu kabul eder. ARACI KURUM un bu değişiklikleri MÜŞTERİ ye bildirmesini müteakip MÜŞTERİ nin sözleşmeyi feshetme yetkisi bulunmaktadır. 15.6) Elektronik işlem hizmetleri, ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen işlem emirlerini yerine getirecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işlemi yerine getirecek menkul kıymeti olmayan MÜŞTERİ nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. MÜŞTERİ, bu hususu bildiğini ve bu nedenle işlemin yapılmamasından dolayı, ARACI KURUM a atfı mümkün olan haller dışında, ARACI KURUM u sorumlu tutmayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca MÜŞTERİ nin ARACI KURUM un elektronik işlem hizmetlerinden faydalanabilmesi için MÜŞTERİ tarafında olması gereken yazılım ve donanımlar kendisine bildirilecektir. MÜŞTERİ tarafındaki teknik donanımın yetersizliği dolayısıyla hizmet alamayan MÜŞTERİ, uğrayabileceği zarar ve ziyandan ARACI KURUM u sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder. 15.7) ARACI KURUM personeli tarafından üretilerek elektronik ortamda sunulan raporlar güvenirliğine inanılan kaynaklardan sağlanan bilgiler ile oluşturulmuştur. MÜŞTERİ buradan aldığı bilgilerin bir Yatırım Danışmanlığı faaliyeti olmadığını kabul eder. MÜŞTERİ bu bilgilerin elektronik ortamda gecikmesinin, kaybolmasının ve/veya kısmen ulaşılabilmesinin olabileceğini bilir ve bu bilgiler ile yapacağı işlemlerden doğacak sorun ve zarardan ARACI KURUM a atfı mümkün olan haller dışında ARACI KURUM u sorumlu tutmayacağını kabul eder. MÜŞTERİ elektronik ortamda kendisine sunulan bilgi ve raporları çoğaltarak 3. kişilere iletmeyeceğini ve ticari amaçla kullanmayacağını kabul eder. MÜŞTERİ aksi durumlarda ARACI KURUM un hizmeti durdurma ve kanuni takibat başlatma hakkına sahip olduğunu kabul eder. 15.8) MÜŞTERİ nin yatırım hesaplarının kapanması veya bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde ARACI KURUM sair talep hakları saklı kalmak kaydı ile verilen şifreyi iptal ederek, MÜŞTERİ ye işlem yaptırmayabilir. 15.9) Ekstrelerin MÜŞTERİ tarafından her gün sistemden alındığı varsayılır. ARACI KURUM un elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemler dahil olmak üzere, aylık hesap ekstresi gönderme yükümlülüğü saklı bulunmaktadır. MÜŞTERİ, elektronik işlem hizmetlerini kullanarak yapmış olduğu işlemlerden doğacak bütün borçların, ARACI KURUM da açılmış olan Yatırım Hesabına borç kaydedileceğini kabul eder ) MÜŞTERİ, internet üzerinden yapacağı işlemler nedeniyle, internet erişim sistemini Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde kabul ettiğini beyan etmiş olmakla, bu erişim ve buna benzer elektronik ortamlar vasıtasıyla, ARACI KURUM tarafından kendisine hesap ekstresi göndermek başta olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, diğer bütün gönderilerin de internet üzerinden veya buna benzer sistemler üzerinden elektronik ortamda tebligat yapılabileceğini ve bu tebligatın da karşılıklı hak ve adalete uygun ve objektif hüsnüniyet kuralları ile bağlantılı olduğunu beyan ve kabul eder. Bu şekilde yapılan bildirimler, ARACI KURUM un iadeli taahhütlü bildirim yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 16) ARACI KURUM UN DEFTER ve KAYITLARININ DELİL SAYILMASI MÜŞTERİ, işbu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde ARACI KURUM defter ve kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde, geçerli olacağını beyan ve kabul eder. Borsadaki alım satım işlemlerinde, elektronik ortamda verilen emirler dahil olmak üzere, emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; ARACI KURUM un kayıtları, ancak faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır 17) SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediği takdirde ARACI KURUM bu sözleşme hükümleri çerçevesinde haklı sebeplerle 15 gün önceden yazılı olarak yapacağı tebligatla, MÜŞTERİ adına açılan yatırım hesabını kapatabilir, işlemi durdurabilir veya sözleşmeyi fesih suretiyle hükümsüz kılabilir. ARACI KURUM ca hesabın işleyişi durdurulduğu ya da hesap kapatıldığı durumda, ARACI KURUM un faiz, B.S.M.V. ve bu sözleşme hükümlerinden dolayı doğmuş veya doğacak alacaklarının tamamı, bu durumun yazılı olarak tebliği ile birlikte MÜŞTERİ tarafından derhal ARACI KURUM a ödenecektir. MÜŞTERİ nin de iş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan haklı sebeplerle fesih talebinde bulunabilmesi için 15 gün önceden bildirimde bulunması, bu sözleşmeye bağlı olarak ARACI KURUM un doğmuş ve doğacak her türlü alacağının MÜŞTERİ tarafından karşılanmış olması gerekmektedir. Sözleşmenin ARACI KURUM tarafından feshi halinde, MÜŞTERİ nin doğmuş ve doğacak hakları ile hesap bakiyesi ARACI KURUM un mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla MÜŞTERİ ye derhal ödenecektir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM un, sözleşme kapsamındaki hesabı en az bir yıl süre ile hareket görmemesi durumunda kapatmaya yetkisi bulunduğunu ve bu durumlarda da işbu sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder. 18) SÖZLEŞMENİN TADİLİ ARACI KURUM işbu sözleşmede yer alan hükümleri kısmen veya tamamen değiştirme hakkını haiz olup, MÜŞTERİ ye yazılı olarak bildirilecek olan bu değişiklikleri MÜŞTERİ nin kabul etmeyerek sözleşmeyi feshetme yetkisi bulunmaktadır. 9

10 19) YURTDIŞI PİYASALARDA İŞLEM GÖREN TÜREV ARAÇLARININ ALIM VE SATIM İŞLEMLERİ ARACI KURUM, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Tebliğlerde yer alan hüküm ve esaslar ile bu sözleşme hükümleri uyarınca MÜŞTERİ leri ile ilgili olarak yurt dışı piyasalarda menkul kıymetler ve diğer Türev Araçlarına ilişkin aracılık faaliyetinde bulunabilir. İşbu sözleşme maddesi genel mahiyette olup, Türev Aracının ve bedelinin transferi, saklama işlemleri, işlemlerin teyidi, karşılıklı hak ve taahhütler gibi özel hususlar, ARACI KURUM ile MÜŞTERİ arasında düzenlenecek olan ve bu sözleşmenin eki niteliğini haiz ek protokol ile belirlenir. 20) UYGULANACAK HÜKÜMLER Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 21) YETKİLİ MAHKEME Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme, müteselsil sıra numaralı ve 2 nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası MÜŞTERİ ye verilmiştir. MÜŞTERİ ZİRAAT YATIRIM Adı/Soyadı/Ünvanı : MENKUL DEĞERLER A.Ş. Adres : Tel. : Fax : İmza : 10

11 Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti ne ilişkin Seri:V No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 57. maddesinde öngörüldüğü üzere Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Tanımlar: Borsa Aracı Kuruluş Piyasa Vadeli İşlem Sözleşmesi Opsiyon Sözleşmesi Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde) Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde) : Borsa İstanbul Anonim Şirketi ni :Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi almış olan, bu risk bildirim formunu imzalayan müşterinin birlikte türev araçların alım satımına aracılık çerçeve sözleşmesi imzalayacağı aracı kurum veya bankayı, : Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları, :Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi, :Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi, :Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, :1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, 2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde) Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde) :Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, :1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, 2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, Ters İşlem Pozisyon Kapatma :Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini, 11

12 Opsiyon Primi Kullanım Fiyatı Uzlaşma Fiyatı Pozisyon Limitleri Başlangıç Teminatı Sürdürme Teminatı :Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi, :Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı, :Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı, :Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu, :Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı, :Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı, ifade etmektedir. RİSK BİLDİRİMİ (VADELI İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERINDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇIN GENEL AÇIKLAMALAR) Kuruluşumuz ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. 3. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir. 4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir. 5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir. 6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler. 8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız. 9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren şarta bağlı emirler ile strateji emirleri de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. 10. Vadeli işlem sözleşmesinde spread (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. 11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 12

13 12. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir. 13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından riskli hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir. 14. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 15. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir. 17. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız. İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şeklide araştırma yapmalısınız. Yukarıdaki tüm hususları okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu bu Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nu imzaladığımı ve bundan sonra Türev Araçların Alım-Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmeyi imzalayarak Formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim. Müşterinin Adı Soyadı / Ünvanı: Tarih: İmza: 13

14 İMZA ÖRNEKLERİ TEKİL HESAPLARDA ADI:... SOYADI... MÜŞTEREK HESAPLARDA MÜNFERİDEN YETKİLİ KİŞİLERDE ADI:... SOYADI:... ADI:... SOYADI:... ADI:... SOYADI:... ADI: SOYADI: VEKALETEN İŞLEM YAPILACAK İSE : VEKİLİN ADI:... SOYADI... 14

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ

YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme )

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Doküman No: 10SZ05 BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Lehine Faaliyet Gösterdiğimiz Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri METRO

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Önemli Açıklama SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş EK RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş EK RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş EK RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz borçlanma araçlarının alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği;

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; STANDART 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

Sözleşme setini doldurduktan sonra, sizden talep edilen zorunlu belgeler ile birlikte şubelerimize elden teslim edebilirsiniz.

Sözleşme setini doldurduktan sonra, sizden talep edilen zorunlu belgeler ile birlikte şubelerimize elden teslim edebilirsiniz. ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; (Skala) 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler 1) SUNMAYA YETKİLİ OLDUĞUMUZ HİZMETLER 6362 sayılı yeni SPKn kapsamında yatırım hizmet ve faaliyetleri Mevcut Yetki Belgesi / İzin Adı Tarih No Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi 27/07/1995 ARK/ASA-211

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı