Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu"

Transkript

1 Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Mart 2014 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 38 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı dipnotlarından oluşmaktadır.

2 Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız denetim raporu Finansal durum tablosu (Bilanço) Kar veya zarar tablosu Diğer kapsamlı gelir tablosu Özkaynaklar değişim tablosu Nakit akış tablosu Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar

3

4

5 İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2 DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 4 NAKİT AKIŞ TABLOSU 5 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR Not 10 Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu 6 Not 20 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 7 Not 30 İlişkili taraf açıklamaları 16 Not 40 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 18 Not 50 Finansal yatırımlar 18 Not 60 Ticari alacaklar ve borçlar 20 Not 70 Diğer alacaklar ve borçlar 21 Not 80 Kısa vadeli borçlanmalar 21 Not 90 Maddi duran varlıklar 22 Not 10 Maddi olmayan duran varlıklar 23 Not 11 Kısa vadeli karşılıklar 23 Not 12 Taahhütler 23 Not 13 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 24 Not 14 Peşin ödenmiş giderler/cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar/ diğer dönen varlıklar ve kısa/ uzun vadeli yükümlülükler 25 Not 15 Özkaynaklar 25 Not 16 Hasılat ve satışların maliyeti 27 Not 17 Pazarlama giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, genel yönetim giderleri 28 Not 18 Niteliklerine göre giderler 29 Not 19 Yatırım faaliyetlerinden gelirler/giderler 29 Not 20 Finansman giderleri 29 Not 21 Vergi varlık ve yükümlülükleri 30 Not 22 Pay başına kazanç 31 Not 23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 31 Not 24 Finansal araçlar 37 Not 25 Raporlama döneminden sonraki olaylar 38

6 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Yeniden Düzenlenmiş* Bağımsız Dipnotlar Bağımsız denetimden geçmiş denetimden geçmiş VARLIKLAR DÖNEN VARLIKLAR 242,867, ,785,197 Nakit ve nakit benzerleri 4 225,626, ,140,095 Finansal yatırımlar 5 4,219,221 3,875,581 Ticari alacaklar 6 11,055,285 14,100,758 - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 3 328, ,500 - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 6 10,726,411 13,843,258 Diğer alacaklar 7 35,847 24,473 - İlişkili taraflardan diğer alacaklar 3 32,633 23,493 - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 7 3, Peşin ödenmiş giderler , ,033 Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 14 1,749, ,257 Diğer dönen varlıklar 14 8, DURAN VARLIKLAR 37,171,991 29,705,958 Diğer alacaklar 7 121,571 41,556 Finansal yatırımlar 5 36,551,692 29,135,262 Maddi duran varlıklar 9 221, ,196 Maddi olmayan duran varlıklar 10 41,611 60,985 Ertelenmiş vergi varlığı , ,959 TOPLAM VARLIKLAR 280,039, ,491,155 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 198,548, ,548,799 Kısa vadeli borçlanmalar 8 195,042, ,928,664 Ticari borçlar 6 2,204,948 2,708,561 - İlişkili taraflara ticari borçlar 3 1,594, ,403 - Diğer ticari borçlar 6 610,202 2,289,158 Kısa vadeli karşılıklar 1,004, ,689 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar , ,300 - Diğer kısa vadeli karşılıklar , ,389 Diğer kısa vadeli yükümlülükler , ,885 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,022, ,253 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 13 1,022, ,253 ÖZKAYNAKLAR 80,468,286 69,010,103 Ödenmiş sermaye 15 35,000,000 35,000,000 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler 15 27,706,655 20,449,936 -Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıplar 15 27,706,655 20,449,936 Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 15 4,813,871 4,711,508 Geçmiş yıllar karları 15 6,931,341 6,902,641 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 37, Yeniden değerleme ölçüm kazanç/kayıplar 13 37, Net dönem karı 5,979,398 1,946,018 TOPLAM KAYNAKLAR 280,039, ,491,155 (*) Not e bakınız İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 1

7 KAR VEYA ZARAR TABLOSU KAR VEYA ZARAR KISMI Dipnotlar Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2013 Yeniden Düzenlenmiş* Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2012 Hasılat 16 1,335,726,590 1,387,861,243 Satışların maliyeti 16 (1,325,250,923) (1,379,311,143) Brüt kar 10,475,667 8,550,100 Genel yönetim giderleri 17 (11,439,297) (10,275,028) Pazarlama giderleri 17 (473,034) (489,815) Araştırma ve geliştirme giderleri 17 (14,998) (22,043) Esas faaliyet karı (1,451,662) (2,236,786) Yatırım faaliyetlerinden gelirler 19 20,749,499 8,261,316 Finansman gideri öncesi faaliyet karı 19,297,837 6,024,530 Finansman giderleri 20 (12,919,184) (3,770,908) Vergi öncesi kar 6,378,653 2,253,622 Vergi gideri 21 (399,255) (307,604) - Dönem vergi gideri 21 (423,769) (390,217) - Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 21 24,514 82,613 DÖNEM KARI 5,979,398 1,946,018 (*) Not e bakınız İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 12

8 DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Dipnotlar Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2013 Yeniden Düzenlenmiş* Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2012 DÖNEM KARI 5,979,398 1,946,018 Diğer Kapsamlı Gelir: Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar 7,256,719 14,218,220 Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları / kayıpları 7,256,719 13,890,235 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin ertelenmiş vergi geliri / gideri ,985 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar 37, Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 13 37, DİĞER KAPSAMLI GELİR 7,293,740 14,218,220 TOPLAM KAPSAMLI GELİR 13,273,138 16,164,238 (*) Not e bakınız İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 3

9 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar Dipnotlar Ödenmiş sermaye Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları Kardan kısıtlanmış yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Özkaynaklar 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler 35,000,000 6,231, ,349,978 6,725,821 3,994,709 56,302,224 Transferler ,530 3,633,179 (3,994,709) -- Toplam kapsamlı gelir -- 14,218, ,946,018 16,164,238 Temettüler (3,456,359) -- (3,456,359) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler 15 35,000,000 20,449, ,711,508 6,902,641 1,946,018 69,010,103 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler 35,000,000 20,449, ,711,508 6,902,641 1,946,018 69,010,103 Transferler ,363 1,843,655 (1,946,018) -- Toplam kapsamlı gelir -- 7,256,719 37, ,979,398 13,273,138 Temettüler (1,814,955) -- (1,814,955) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler 15 35,000,000 27,706,655 37,021 4,813,871 6,931,341 5,979,398 80,468,286 İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 4

10 NAKİT AKIŞ TABLOSU Dipnotlar Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2013 Yeniden Düzenlenmiş* Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2012 A.İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışları Net dönem karı 5,979,398 1,946,018 Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler: Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler , ,441 Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 387, ,770 Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler , ,604 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 19 (4,597,341) (894,071) Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler (4,059,710) (4,896,415) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler Ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 3,045,473 (126,371) Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (1,376,942) (161,380) Ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (503,614) (2,077,119) Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 1,983,955 77,277 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları Vergi ödemeleri 21 (423,769) (390,217) Alınan faiz 1,264,349 1,206,014 İşletme Faaliyetlerden Nakit Akışları 2,285,343 (4,480,449) B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (131,854) (169,500) Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edinilen nakit girişleri 270,402, ,955,650 Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edinilen nakit çıkışları (272,613,468) (214,573,799) Alınan temettüler 4,597, ,071 Alınan faizler 14,612,360 6,417,945 Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 16,866,594 10,524,367 Finansman Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 6,671,284,617 1,151,392,036 Borçlanmadan kaynaklanan nakit çıkışları (6,668,622,565) (1,009,075,493) Ödenen faizler (+) (11,496,612) (3,221,834) Ödenen temettü (1,814,954) (3,456,359) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (10,649,514) 135,638,350 Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki değişim 4 8,502, ,682,268 Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 4 215,918,970 74,236,702 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 4 224,421, ,918,970 (*) Not e bakınız İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 5

11 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ( Şirket ), 28 Kasım 1996 tarihinde Vakıf Yatırım Anonim Şirketi adı ile Ankara Ticaret Sicili ne tescil ve 3 Aralık 1996 tarih, 4179 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirket in unvanı 31 Aralık 1998 tarihinde Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi olarak değiştirilerek İstanbul Ticaret Sicili ne tescil ve 8 Ekim 1998 tarih, 4644 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. Şirket in amacı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde sadece ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır. T.Vakıflar Bankası TAO ( Vakıfbank ) bağlı ortaklığı olan şirket aşağıdaki yetki belgelerine sahiptir: Alım satıma aracılık yetki belgesi Halka arza aracılık yetki belgesi Repo ters repo yetki belgesi Yatırım danışmanlığı yetki belgesi Portföy yöneticiliği yetki belgesi Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri belgesi Türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi. Şirket in merkez adresi Akat Mah. Ebulula Mardin Caddesi Park Maya Sitesi F-2A Blok No:18 Beşiktaş / İSTANBUL dur. Vakıfbank ın tüm menkul kıymet merkezleri ile şubeleri 30 Aralık 1996 tarihinde imzalanan Acentelik Sözleşmesi ile Şirket in acentesi konumunu almıştır. Şirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) ve tek bir endüstriyel bölümde (Sermaye Piyasası nda) yürütmektedir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Pay oranı % Pay tutarı Pay oranı % Pay tutarı T Vakıflar Bankası TAO A ,850, ,850,000 T Vakıflar Bankası TAO B ,800, ,800,000 Diğer B , ,000 Toplam ,000, ,000,000 Şirket in sermayesi 35,000,000 TL olup her biri 1 TL değerinde hisseye ayrılmıştır. Hisselerin tamamı nama yazılıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 (On beş) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında A grubu hisse senetleri karşılığında A grubu, B grubu hisse senetleri karşılığında B grubu hisse senedi çıkarılır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırdığı takdirde çıkarılacak yeni hisselerin tümü B grubu olarak çıkarılır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket in çalışan sayısı 74 kişidir (31 Aralık 2012: 72 kişi). 6

12 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar Uygunluk beyanı İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal durum tablosu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, 4 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul finansal tabloların yayımı sonrası finansal tabloları değiştirme gücüne sahiptir Finansal tabloların hazırlanış şekli Şirket in ilişikteki finansal tabloları SPK nın 7 Haziran 2013 tarihli Finansal Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru suna uygun olarak hazırlanmıştır Geçerli ve raporlama para birimi Şirket in geçerli ve raporlama para birimi TL olup, tüm finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar dışında 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ile tutarlı olarak hazırlanmıştır. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket, ilk uygulama tarihi olan 1 Ocak 2013 itibarıyla, diğer standartlardaki dolaylı değişiklikler de dahil olmak üzere, aşağıdaki yeni standart ve değişiklikleri kabul etmiştir: TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü (bakınız (i)) TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) (bakınız (ii)) TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (2011) (bakınız (iii)) Değişikliklerin yapısı ve etkisi aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. (i) Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü, gerçeğe uygun değeri tanımlamakta, gerçeğe uygun değerin ölçümüne ilişkin çerçeveyi ve gerçeğe uygun değer ölçümü ile ilgili açıklama gerekliliklerini ortaya koymaktadır. TFRS 13, diğer TFRS lerin gerekli kıldığı hallerde gerçeğe uygun değerin nasıl ölçüleceğini açıklamaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar bir önceki dönem olan 31 Aralık 2012 tarihli finansal bilgiler ile karşılaştırılmalı sunulmuştur. 7

13 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı) Muhasebe politikalarındaki değişiklikler (devamı) Gerçeğe uygun değer, mevcut piyasa koşullarında, piyasa katılımcıları arasında bir varlığın satışına veya bir borcun devrine yönelik olarak ölçüm tarihinde olağan bir işlemdeki fiyatın tahmin edilmesiyle belirlenir. Standart aynı zamanda TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardına yer alan açıklama gereklilerinin yerine geçmekte ve bu gereklilikleri genişletmektedir. TFRS 13 geçiş maddeleri uyarınca, Şirket ileriye dönük gerçeğe uygun yeni değer ölçümü uygulamıştır ve yeni açıklamalar için herhangi bir karşılaştırmalı bilgi sunmamıştır. Buna rağmen, değişimin Şirket in varlık ve yükümlülüklerin ölçümleri üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. (ii) Diğer kapsamlı gelir kalemleri sunumu TMS 1'de yapılan değişiklikler sonucunda, Şirket kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosundaki diğer kapsamlı gelirin sunumunu değiştirmiştir. Diğer kapsamlı gelir içinde yer alan kalemler gelecekte kar veya zarara yeniden sınıflandırılabilir veya bir daha sınıflandırılamaz olarak sunulmaktadır. Karşılaştırmalı bilgiler de buna uygun olarak yeniden sunulmuştur. TMS 1'e yapılan değişikliklerin uygulanması sonucunda Şirket in gelir tablosu aktif ve pasifleri üzerinde bir etkisi yoktur. (iii) Çalışanlara sağlanan faydalar TMS 19 (2011) standardındaki değişikliğin uygulanması sonucunda, tüm aktüeryal kayıp ve kazançlar diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmeye başlanmıştır. Muhasebe politikasındaki bu değişiklikten önce aktüeryal kayıp ve kazançlar kar veya zararda muhasebeleştiriliyordu. Muhasebe politikasındaki değişikliğin önemli bir etkisinin olmaması nedeniyle karşılaştırma olarak verilen 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolar yeniden düzenlenmemiştir. Finansal tablolar formatında değişiklik SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan Karar uyarınca SPK Finansal Raporlama Standartları kapsamında hazırlanacak yeni finansal tablolar ve dipnotları formatları 7 Haziran 2013 tarih ve 2013/19 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır. Yeni formatlar nedeniyle ilişikteki finansal durum tablosunda karşılaştırma olarak verilen 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarda aşağıdaki sınıflamalar yapılmıştır: Şirket in 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar tablosunda Finansal gelirler içerisinde sınıflanan 8,261,316 TL, karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda Yatırım faaliyetlerinden gelirler içerisinde sınıflandırılmıştır. Şirket in 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar tablosunda Finansal gelirler içerisinde sınıflanan 1,206,014 TL tutarındaki kredili müşterilerden alınan faizler, karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda Hasılat içerisinde sınıflandırılmıştır. Şirket in 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar tablosunda Diğer faaliyet gelirleri içerisinde sınıflanan 206,258 TL tutarındaki kira gelirleri, karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda Genel yönetim giderleri içerisinde kira gelirleri ile net olarak gösterilmiştir. Şirket in 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar tablosunda Finansal giderler içerisinde sınıflanan 74,186 TL tutarındaki kıdem tazminatı karşılığı faiz maliyeti, karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda Genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir. 8

14 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı) Muhasebe politikalarındaki değişiklikler (devamı) Şirket in 31 Aralık 2012 itibarıyla sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar tablosunda Finansal giderler içerisinde sınıflanan 3,627,590 TL tutarındaki borsa para piyasası faiz giderleri ve teminat mektubu komisyonları, karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda Finansman giderleri içerisinde gösterilmiştir. Şirket in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait nakit akış tablosunda Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri içerisinde sınıflanan 301,084 TL, Dava Karşılıkları içerisinde sınıflanan 21,871 TL ve Karşılık giderleri içerisinde sınıflanan 61,157 TL karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler içerisinde sınıflandırılmıştır. Şirket in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait nakit akış tablosunda Kurumlar Vergisi Gideri içerisinde sınıflanan 390,217 TL, Ertelenmiş Vergi Geliri içerisinde sınıflanan 82,613 TL karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler içerisinde sınıflandırılmıştır. Şirket in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait nakit akış tablosunda Faiz Gelirleri içerisinde sınıflanan 8,303,281 TL, Faiz Giderleri içerisinde sınıflanan 3,406,866 TL karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler içerisinde sınıflandırılmıştır. Şirket in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait nakit akış tablosunda Diğer Alacaklardaki Azalış içerisinde sınıflanan 4,709 TL, Diğer Varlıklardaki Değişim içerisinde sınıflanan 156,671 TL karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler içerisinde sınıflandırılmıştır. Şirket in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait nakit akış tablosunda Diğer Borçlardaki Değişim içerisinde sınıflanan ve net olarak gösterilen 142,240,391 TL, Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri ve Borçlanmadan kaynaklanan nakit çıkışları içerisinde brüt olarak gösterilmiştir. Şirket in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait nakit akış tablosunda Diğer Yükümlülükteki Değişim içerisinde sınıflanan 77,277 TL, Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler içerisinde sınıflandırılmıştır. Şirket in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait nakit akış tablosunda Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit/alınan faiz içerisinde sınıflanan 1,206,014 TL, Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit/alınan faiz içerisinde sınıflandırılmıştır. 2.2 Muhasebe tahminlerindeki değişiklik ve hatalar Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, ayrıca gelecek dönemlere ilişkin ise, gelecek dönemleri kapsayacak şekilde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Cari dönemde muhasebe tahminlerinde değişiklik yapılmamıştır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları, geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Cari dönemde tespit edilen önemli muhasebe hatası yoktur Aralık 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren standartlar ve yorumlar 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Şirket TMS/TFRS ile bunlara ilişkin ek ve yorumları uygulamıştır Aralık 2013 tarihinde henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş olan ve ilişikteki finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamış yeni standartlar, standartlara ve yorumlara yapılan bir takım güncellemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin ilişikteki finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. 9

15 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıda açıklanmıştır Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi Şirket, portföyündeki menkul kıymetlerin satış gelirlerini satış anında; temettü ve benzeri gelirleri ise temettü almaya hak kazandığında gelir olarak kaydetmektedir. Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal araçlar haricinde tüm faiz taşıyan araçlara ilişkin faiz gelirleri ilk alım maliyeti üzerinde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak tahakkuk esasına göre gelir tablosuna yansıtılmıştır. Faiz gelirleri, sabit getirili menkul kıymetlerden alınan kupon faizlerini, hazine bonoları üzerindeki birikmiş faiz ve primi içermektedir. Hizmet gelirleri, Şirket in aracılık hizmetleri ile birlikte vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla alınan komisyonlardan oluşmakta ve hizmetin verildiği tarihte muhasebeleştirilmektedir. Diğer gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce aktife giren varlıklar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih olarak kabul edilen 31 Aralık 2004 e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyona göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek ilişikteki finansal tablolara yansıtılmıştır. Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriş esas alınarak eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların tahmini ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir: Duran Varlık Cinsi Tahmini Ekonomik Ömür (Yıl) Amortisman Oranı (%) Demirbaşlar 4-5 % 20 - % 25 Taşıtlar 5 % 20 Özel maliyetler 5 % 20 İlgili muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişiklik bulunmamaktadır. Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten dolayı oluşan giderler, temel bakım ve onarım giderleri de dahil olmak üzere, aktifleştirilebilirler. Sonradan ortaya çıkan diğer masraflar söz konusu maddi duran varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer giderler oluştukça kapsamlı gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlıkların elden çıkarılması sonucu oluşan kar veya zarar, satıştan elde edilen hasılat ile ilgili duran varlığın defter değerinin karşılaştırılması sonucu belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir veya gider hesaplarına yansıtılmaktadır Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, yazılım programlarını içermektedir. 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla, enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra alınan kalemler satın alım maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ile kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin itfa payları kar veya zararda, ilgili varlıkların tahmini faydalı ömürleri olan 3 ila 5 yıl üzerinden, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanması sonucu muhasebeleştirilmektedir. 10

16 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Varlıklarda değer düşüklüğü Şirket, her raporlama döneminde varlıklarının defter değerine ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirmektedir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, değer düşüklüğü tutarını belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilmektedir. Varlığın tek başına geri kazanılabilir tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait olduğu nakit üreten biriminin geri kazanılabilir tutarı hesaplanmaktadır. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit akışları, paranın zaman değeri ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi bir iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirilmektedir. Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının, defter değerinden daha az olması durumunda, varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilmektedir. Bu durumda oluşan değer düşüklüğü kayıpları kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir Finansal araçlar Şirket in finansal varlıkları, nakit ve nakit benzerleri, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklardan, satılmaya hazır finansal varlıklardan ve ticari alacaklardan; finansal yükümlülükleri ise ticari borçlar ve diğer borçlardan oluşmaktadır. Etkin faiz yöntemi Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamını, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. Finansal varlıklar Finansal varlıklar, Şirket in ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf durumuna geldiği işlem tarihinde kayıtlara alınmaktadır. Şirket, finansal varlıklarla ilgili sözleşme uyarınca meydana gelen nakit akışları ile ilgili hakları sona erdiğinde veya ilgili haklarını bu finansal varlık ile ilgili bütün risk ve getirilerinin sahipliğini bir alım-satım işlemiyle devrettiğinde söz konusu finansal varlığı kayıtlarından çıkarmaktadır. Şirket tarafından devredilen finansal varlıklardan yaratılan veya elde tutulan her türlü hak, ayrı bir varlık veya yükümlülük olarak kaydedilmektedir. Türev olmayan finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar haricinde, finansal durum tablosuna ilk olarak doğrudan ilişkilendirilebilir işlem maliyetleri dahil edilerek gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar ilk olarak gerçeğe uygun değerleri ile finansal durum tablosuna yansıtılır. Finansal varlıklar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde aşağıda belirtildiği gibi değerlenmektedir: Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzerleri kasa ve bankalar ile üç ay ve daha kısa vadeli, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımları kapsamaktadır. Bu varlıkların defter değeri, gerçeğe uygun değerine yakındır. 11

17 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Finansal araçlar (devamı) Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar Bir finansal araç alım satım amaçlı olarak elde tutuluyorsa veya ilk kez kayda alınmasının ardından bu şekilde alım satım amaçlı olarak elde tutulacak ise bu finansal araç gerçeğe uygun değer farkı kar/ zarara yansıtılan finansal araçlar olarak sınıflanır. Şirket söz konusu yatırımlarını yönetiyor ve Şirket in yazılı olan risk yönetimi ve yatırım stratejileri doğrultusunda bu yatırımlarının gerçeğe uygun değeri üzerinden alım satımına karar veriyorsa, burada söz konusu finansal varlıklar gerçeğe uygun değeri kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak kayıtlara alınır. İlk kayda alındıktan sonra her türlü işlem maliyetleri doğrudan kar veya zarara yansıtılır. Gerçeğe uygun değeri kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar gerçeğe uygun değerleri ile değerlenirler ve gerçeğe uygun değerlerindeki değişimler kar zarara kaydedilir. Satılmaya hazır finansal varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın edinimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri varlığın gerçeğe uygun değere ilave edilmek suretiyle kayıtlara alınmaktadır. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenebilen satılmaya hazır finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmekte; teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen yatırımlar, varsa değer düşüklüğü ile ilgili karşılıklar ayrıldıktan sonra, maliyet bedelleri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan, ilgili finansal varlıkların etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetleri ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kazanç veya kayıplar özkaynak kalemleri içerisinde gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların elden çıkarılması durumunda, gerçeğe uygun değerle ölçüm sonucu özkaynak hesaplarında oluşan değerleme farkları gelir tablosuna aktarılmaktadır Ticari alacaklar Ticari alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedir. Ödenmesi gereken meblağların tahsil edilemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için tahmini tahsil edilemeyecek tutarları için karşılık ayrılarak, kar veya zarar hesabına kaydedilir. Söz konusu karşılık tutarı, alacağın defter değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Şirket yöneticileri ticari alacaklar ile diğer alacakların finansal durum tablosundaki mevcut değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle, gerçeğe uygun değerlerine yaklaştığını düşünmektedir. Finansal yükümlülükler Şirket in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılmaktadır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir. Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, raporlama dönemindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsamaktadır. 12

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 12 Ocak 1996 tarihinde kurulmuştur. Şirket in temel amaç ve

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 Not 10 Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu 5 Not 20 Finansal

Detaylı

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Ceros Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynak Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar Dağıtım

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 30.09.2014 TARİHLİ BİLANÇO 3 4 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİNE AİT KAPSAMLI

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ara hesap dönemine ait denetlenmemiş özet finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2

Detaylı

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir. NOT 1) ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayılgan Menkul Değerler Ticareti A.Ş., Ankara Cd. Monero İş Mrk. No:221 K:4 5 Sirkeci, Eminönü / İstanbul, Türkiye merkez adresinde SPK dan almış bulunduğu

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)... 1-2

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu 1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Girişim Faktoring Anonim Şirketi ( Girişim Faktoring veya Şirket ) 1997 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in faaliyet alanı olan faktoring, üretici, dağıtıcı ve

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 18 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı