Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Doktoru Uludağ Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1989

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Doktoru Uludağ Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1989"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ Prof. Dr. G. Nurhan İNCE 1967 yılı Ankara doğumlu olup, Bursa Kız Lisesi 1983 yılı mezunudur. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1989 yılında derece ile bitirdikten sonra yılları arasında Konya Ereğli'de mecburi hizmetini tamamlamıştır yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında Tıpda Uzmanlık Eğitimine başlamış olup 1996 yılında Halk Sağlığı Uzmanı, 2004 yılında Doçent ve 2010 yılında Profesör ünvanlarını almıştır. İş ve Meslek Hastalıkları Yandal Uzmanı olan İnce, yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. Halen İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü görevini yürütmektedir. İ.Ü İşletme İktisadi Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Temel Sağlık İşletmeciliği Eğitim Programı 'na (2009) katılmış ve çok sektörlü bir sağlık sorumluluğu projesi olan (T.C Sağlık Bakanlığı & Kalkınma Bakanlığı ). Sağlığın Geliştirilmesini Etkileyen Faktörler ve Bu Alanda Yapılması Gerekenler Projesi / Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi Konu Başlığı Moderatörlüğü görevini üstlenmiştir. Pek çok uzmanlık derneğine üye olan Prof. Dr. İnce, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. İnce'nin ulusal ve Uluslar arası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını / projesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Haluk İnce ile evli olup iki çocuk annesidir. 1

2 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Tıp Doktoru Uludağ Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1989 Tıpta Uzmanlık Halk Sağlığı ABD İstanbul Üniversitesi 1996 Doçentlik Halk Sağlığı ABD İstanbul Üniversitesi 2004 Profesörlük Halk Sağlığı ABD İstanbul Üniversitesi 2010 Yan Dal Uzmanlık İş ve Meslek Hastalıkları İstanbul Üniversitesi 2012 Uzmanlık Tezi : İstanbul Kentinde Bebek Dostu Hastanelerde Emzirme Tekniği ve Emzirme Görevler: Danışmanlığının Değerlendirilmesi (1996) Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Pr.Hekim Ereğli I. Nolu Sağlık Ocağı/Konya Dr.Tıpda Uzm. Öğr. Halk Sağlığı ABD, İstanbul Tıp Fakültesi,İstanbul Üniversitesi Uz. Dr Halk Sağlığı ABD, İstanbul Tıp Fakültesi,İstanbul Üniversitesi Doç.Dr. Halk Sağlığı ABD, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Prof.Dr. Halk Sağlığı ABD, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yard İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı nın 02.Mayıs 05 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu Temel Sağlık ĠĢletmeciliği Eğitim Programı na katılım. -T. C. Sağlık Bakanlığı & Kalkınma Bakanlığı. Sağlığın GeliĢtirilmesini Etkileyen Faktörler ve Bu Alanda Yapılması Gerekenler Projesi. BulaĢıcı Hastalıkların Önlenmesi Konu BaĢlığı Moderatörlüğü. - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kanser Kontrol Kurulu Üyeliği - T.C. Sağlık Bakanlığı 6 nolu Etik Kurulu Üyeliği 2

3 Bilimsel KuruluĢlara Üyelikler : AIDS Savaşım Derneği Viral Hepatitle Mücadele Derneği Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Adolesan Sağlığı Derneği İstanbul Tabip Odası 3

4 D/P ULUSLARARASI YAYIN VE ETKĠNLĠKLER Ġnce, N., Özyıldırım, Ayhan, B. ve Özden, Irmak, Y, The Use of Family Planning Methods in One Administrative District of Istanbul, The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 8, (2003). Karakus, M., İnce, H., Ġnce, N., Arıcan, N.ve Sözen, Ş, Filicide Cases in Turkey ( ), Crotarian Medical Journal, 5, (2003). Cagatay, AA,, Gulec, L,, Kucukoglu, S., Berk, H., Ince, N., Ertugrul, B., Aksoz, S., Akal, D., Ozsut, H., Eraksoy, H. ve Calangu, S. Tuberculous meningitis in adult experience from Turkey, International Journal of Clinical Practice, 5, (2004). 4. Ġnce, N., Yücel, B. ve Ayhan, Özyıldırım, B, A Definition of Premenstrual Complaints in Adolescents (A Preliminary Study Istanbul/Turkey), The European Journal of Psychiatry, Vol.18, N.2 April/June, (83 90) (2004). 5. Kocer, A., Ġnce, N., Canbulat, C., ve Sargın, M, Serum Vitamin B12 and Folic Acid Levels in Acute Cerebral Atherothrombotic Infarction, Tohoku Journal of Experimental Medicine, 201, (2004) Hapcioglu, B., Karabey, S., Ince, N. ve Ince, H, A model in environmental training The University/Elementary School/Municipality Cooperation, Coll Antropol, 2: (2004). Kocer, A., Sasmaz, S., Ince, N., Kutlar, M.ve Cagirici, S, Skin findings related to chronic usage of anti-epileptic drugs, Saudi Med J. 26(8): (2005). Kocer, A., Ilhan, A., Ince, N. ve Bilge, C, The related causes in very early morning onset of stroke, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. Jul;29(6):983-8 (2005). 9. Koçer, A., Esen, Ö., Ince, N., Gözke, E., Karakaya, O.ve Barutçu, İrfan, Heart Failure With Low Cardiac Output And Risk Of Development Of Lesions In The Cerebral White Matter, European Journal of General Medicine, 2, 56-61,(2005) Koçer, A, Ince, N., Kocer, E.ve Tasci, A, Factors Influencing Treatment Compliance Among Turkish People at Risk for Stroke, J Prim Prev. 27(1):81-89 ( 2006). Ince, H., Ince, N. ve Ozyildirim B, Occupational accidents and forensic medicine in Turkey, Journal of Clinical Forensic Medicine. 13: (2006). Cağatay, AA., Özcan, P.E., Gülec, L., Ġnce, N., Tuğrul, S., Özsüt, H., Çakar, N., Esen, F., Eraksoy, H.ve Calangu, S, Risk factors for mortality of nosocomial bacteraemia in intensive care units, Med Princ Pract. 16(3): (2007). İssever, H., Özdilli, K., Özyıldırım, B., Hapçıoğlu, B., Ġnce, N., İnce, H., Işık, E., Akçay, E., Yeğenoğlu, Y., Erelel, M., Çalak, B. ve Ağbaş, N, Respiratory Problems in Tannery Workers in İstanbul, Indoor Built Environ,16: (2007). 4

5 Özdilli, K., İşsever, H., Özyıldırım, B., Hapçıoğlu, B., Ġnce, N., İnce, H., Yeğenoğlu, Y., Susever, S., Erelel, M., Işık, E. ve Gedikoğlu, G, Biological Hazards in Tannery Workers Indoor Built Environ, 16;4: (2007). Kurtulmuş, N., Boş, S., Aslan, S., Kurt, T., Tukek, T. ve Ġnce, N, Differences in Risk Factors for Acute Coronary Syndromes between Men ans Women, Acta Cardiologica, 62; ( 2007). Ġnce, N., Özyıldırım, B., Işık, E. ve Bozçalı, F, The effect of breastfeeding in contraception which is a method of natural family planning Iranian J Publ Health, 36, (2007). Ince, H., Kandemir, E., Ince, N., Güloğlu, R.ve Safran, N, Burn and vital risk criteria in industrial accidents (as forensic medicine approach), Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2:145-8 (2008). İnce, H., Aliustaoglu, S., Yazıcı, Y.ve Ġnce, N, Deaths of The Elderly Exposed to Violence in Turkey, Coll. Antropo,. 32, (2008). Kucukali, Cİ., Aydin, M., Ozkok, E., Orhan, N., Cakir, Ü., Kilic, G., Ozbek, Z., Ince, N. ve Kara, İ, Paraoxonase-1 55/192 genotypes in schizophrenic patients and their relatives in Turkish population, Psychiatric Genetics, 16, (2008). Ġnce, N., İşsever, H., İnce, H., Özyildirim, B., Işik, E., Hapçioğlu, B., Özdilli, K., Akçay, M. E., Çalak, B.ve Ağkoç, N, Hypertension in leather tanning workers working in Istanbul, Turkey, Singapore Med J, 11, 874 (2008). Özkök, E., Aydın, M., Babalık, E., Özbek, Z., Ġnce, N. ve Kara, I, Combined impact of metalloproteinase- 3 and paraoxonase 155/192 gene variants on coronart disease in Turkish patient, Med Sci Monit, 10, (2008). Celik, B., Ones, K.ve Ġnce, N, Body composition after stroke, Int J Rehabil Res. 1:93-6 (2008). Aliustaoğlu, S., İnce, H., Ġnce, N., Yazıcı, Y., Berber, G. ve Güloğlu, R, Acil Cerrahi Yanık Ünitesinde Tedavi Edilen Çocuklarda Yaşamsal Tehlike Tanımının Ve İhmalin Adli Tıp Açısından İrdelenmesi, Ulus Travma Acil Cerrahi Derg Yıl: 2010 Cilt: 16 Sayı: Yarman S, Kurtulmus N, Canbolat A, Bayindir C, Bilgic B, Ince N. Expression of Ki-67, p53 and vascular endothelial growth factor (VEGF) concomitantly in growth hormone-secreting pituitary adenomas; which one has a role in tumor behavior?neuro Endocrinol Lett. 2010;31(6): Birgen N, Gözükırmızı E, Ergezer Y, Ġnce N, Anolay N. The neuropsychiatric evaluation of hunger strikes among prisoners during in Turkey. American Journal of Forensic Psychiatry, 31 (2),35, Bugdayci D, Paker N, Dere D, Ozdemir E, Ince N.Frequency, features, and factors for falls in a group of subacute stroke patients hospitalized for rehabilitation in Istanbul. Arch Gerontol Geriatr May-Jun;52(3):e

6 27. Aliustaoğlu FS, Ozdemir M, Ince H, Yazıcı YA, Ince N, Oral G. Criminal activities of the elderly in Turkey during the years Arch Gerontol Geriatr Nov- Dec;53(3):e İşsever H, Özyıldırım B, Ġnce N, İnce H, Bayraktarlı R, Gelincik A, Özşeker F, Erelel M, Büyüköztürk S, Yılmaz Güngör G. Fungal Flora at Solid WasteStorage Centres and Their Potential Allergenic Effects on the Workers. Indoor Built Environ 2011;000;000:1 6. İşsever H, Özyıldırım Ayhan B, Ġnce N, İnce H, Bayraktarlı R, Işık E, Ayvaz Ö, Akkor Gelincik A, Erelel M, Özdilli K, Yılmaz Güngör G. Respiratory functions of the people working in solid waste storage centers in Istanbul. Nobel Medicus (7): Ġnce N, Özyıldırım B, İnce H, İşsever H, Malkoç S, Karagöz Z, Çelik H, Işık E, Ayvaz Ö, Hapçıoğlu B, Erelel M, Özdilli K, Babaoğlu ÜT. istanbul daki (silivri) öğretmenlerde mesleksel maruziyete bağlı hastalıkların araştırılması. Nobel Medicus Cilt Sayı:1 31. Hatemi AC, Gürsoy M, Işıksungur B, Tongut A, Uzunhasan I, Başkurt M, Kaya A, Ġnce N, Küçükoğlu S, Kansız E. Amino Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide and Late Left Ventricular Reverse Remodeling in Coronary Artery Bypass Grafting Patients with Low Ejection Fraction. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(4):790-7 Yılmaz G, Masatlioglu S, Yetkin DO, Demirtunç R, Boysan SN, Kaplan S, Ince N. Is there a real adrenal axis dysfunction in patients with amyloidosis associated with familial Mediterranean fever? Rheumatol Int Genç S, Ömer B, Aycan-Üstyol E, Ġnce N, Bal F, Gurdol F. Evaluation of Turbidimetric Inhibition Immunoassay (TINIA) and HPLC Methods for Glycated Haemoglobin Determination. Journal of Clinical Laboratory Analysis 26: (2012). 34. Gürsoy M, Bakuy V, Hatemi AC, Bulut G, Kılıçkesmez K, Ince N, Küçükoğlu S. Long-term prognosis of mild functional tricuspid regurgitation after mitral valve replacement: an observational retrospective study. Anadolu Kardiyol Derg Oct 7. doi: /akd Pehlevan S, Yetkin DO, Bahadır C, Goktay F, Pehlevan Y, Kayatas K, Ince N. Increased Prevalence of Metabolic Syndrome in Patients with Psoriatic Arthritis. Metab Syndr Relat Disord Nov Bugdayci D, Paker N, Rezvani A, Kesiktas N, Yilmaz O, Sahin M, Ince N. Frequency and predictors for falls in the ambulatory patients with rheumatoid arthritis: a longitudinal prospective study. Rheumatol Int Oct;33(10): doi: /s Epub 2013 Apr Celik B, Ones K, Celik EC, Bugdayci DS, Paker N, Avci C, Ince N. The effects of using the internet on the health-related quality of life in people with spinal cord injury: a controlled study. Spinal Cord Feb 11. doi: /sc [Epub ahead of print 38. Tüzün, B., Alkan, N., Ġnce, N. ve Sözen, Ş, Death Caused by Narcotic and Sedative Hypnotic Substances Abuse in Adolescence, International Public Healt Congress, Health 21 in Action, İstanbul, Abstract Book, 146, İstanbul, Turkey,

7 Ġnce N, The Effectiveness of Education on the Knowledge Level of Hepatitis B, International Public Health Congress, Health 21 in Action, İstanbul, Abstract Book, 11, İstanbul, Turkey, Cantürk, G., Aliustaoğlu, S., Ġnce, N. ve Polat, O, An Overview on Crime by Women in Turkey, American Academy of Forensic Sciences Annual Meeting, Atlanta-Georgia, Vol. VIII, 121, Colorado Springs, USA, Aliustaoğlu, S., İnce, H. ve Ġnce, N, Elderly Deaths and Elderly Abuse Depended Murders in Juridical Autopsies Performed by the Council of Forensic Medicine Between 1996 and 2000, 16 th Meeting of the International Association of Forensic Sciences IAFS Montpellier, France, Vol. 45, 256, Montpellier, France, İnce, H., Ġnce, N. ve Sözen, S, Penal Liabilities of Children in Turkey and an Evaluation of Proceeding of the Courts for Children, 16 th Meeting of the International Association of Forensic Sciences IAFS Montpellier, France, Vol. 45, , Montpellier, France, Çağatay, A., Güleç, L., Ġnce, N., Berk, H., Küçükoğlu, S., Aksöz, S., Özsüt, H.,Eraksoy, H. ve Çalangu, S, Analysis of Clinical Features, Risk Factors and Outcomes Of Nasocomial Bacteremia, The European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Congress Book Glasgow - Scotland, 194, Scotland, Çağatay, A., Özcan, P., Güleç, L., Ġnce, N., Tuğrul, S., Özsüt, H., Çakar, N., Eraksoy, H. ve Çalangu, S, Risk Factors For Mortality of Nasocomial Bacterimia in Intensive Care Units, The European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Congress Book Glasgow - Scotland, 388, Scotland, Çağatay A, Özcan P, Berk H, Ġnce N, Özsüt H, Çakar N, Esen F, Eraksoy H. ve Çalangu S, Nasocomial Bacteremia in the Intensive Care Unit: a Case Controlled Study of Risk Factors and Outcomes, The European Congress of Clinical Microbiology and InfectiousDiseases (ESCMID), Congress Book Glasgow - Scotland, 388, Scotland, Koçer, A., Ġnce, N., Börlü Türk,Ü. Ve Koçer, E, Knowledge of Stroke Risk Factors in People With Modifiable Risk Factors, 13 th Meeting of the European Neurological Society, İstanbul, 94, Özden, S.Y., Bostancı, A., Olcay, F. ve Ġnce, N, Amisulpride in the treatment of acute exacerbation of schzophrenia 8th World Congress of Biyological Psychiatry, Vienna Congress Book, 2005 Ġnce, N., Uğurlu, F. ve Özyıldırım, B, İstanbul ili Silivri İlçesi Adolesan Dönem Gençliğinde AIDS Konusunda Çeşitli Eğitim Yöntemlerinin Etkinliği ve Stigma, 4. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile planlaması Kongresi, 221, Ankara, Ince, H., Ozyildirim, B. ve Ince, N, Occupational Accident and Forensic Medicine, IAFS 2005, Congress Book, Hong Kong, Özyıldırım, B., İşsever, H., Ġnce, N., Ayvaz, Ö., İnce, H., Hapçıoğlu, B. ve Işık, E, Frequently seen health problems in agricultural laborers, 4 th Asia PasificOccupational Theraphy Congress, Hong Kong,

8 Ġnce, N., Özyıldırım, B., Işık, E. ve Bozcalı, F, Breast-Feedıng As A Way For Contraception, 4 th Asia Pasific Occupational Theraphy Congress, Hong Kong, Çelik, B., Ġnce, N. ve Erden, N, The Employment Status After Stroke, 4 th Asia Pasific Occupational Theraphy Congress, Hong Kong, Celik, B., Erhan, B., Caglar, N., Gunduz, G. ve Ince, N, Serum Testosterone, Free Testosterone and 25 OH VitaminD3 Levels in Male Spinal Cord Injury Patients, Joint event of the International and Nordic Spinal Cord Societies 46th Iscos Annual Scıentıfıc Meetıng 10th Noscos Congress, Reykjavik, Iceland, Ġnce, N., Ince, H., Ozyıldırım, B., Malkoc, S., Ayvaz, O., Hapcıoglu, B., Issever, H., Celik, H., Karagoz, Z., Babaoglu, U. ve Erelel, M, Prevalence of Common Complaints Among School Teachers In Silivri, Istanbul, Turkey XVIII World Congress on Safety and Health at Work, Seoul, Korea, Ince, H., Ġnce, N., Ozyıldırım, B., Issever, H., Hapcıoglu, B., Malkoc, S., Ayvaz, O., Karagoz Z, Celik H, Işık E. ve Özdilli K, Prevalence Of Mental Stress And Workıng Day Lost Among School Teachers In Sılıvrı, Istanbul, Turkey XVIII World Congress on Safety and Health at Work, Korea, İşsever, H., Özyıldırım, B., Ġnce, N., İnce, H., Bayraktarlı, R., Işık, E., Ayvaz, Ö.,Gelincik A, Özşeker, F., Özdilli, K., Güngör, G., Büyüköztürk, S. ve İnce, T, Biological Hazards in Garbage Collectors in Istanbul, XVIII World CongressOn Safety And Health At Work, Korea, İşsever, H., Özyıldırım, B., Ġnce, N., İnce, H., Bayraktarlı, R., Işık, E., Ayvaz, Ö., Gelincik, A., Erelel, M., Özdilli, K. Ve Güngör, Yılmaz, G, İstanbul da Katı AtıkToplama Merkezlerinde Çalışanlarda Solunum Bulguları, 5 th International OHS Regional Conference, Istanbul, Turkey, Beşirli K, Beşirli E, Erdemli H, Ġnce N. A novel model to improve the quality of training in cardiovascular surgery. Meeting Teaching and Education 31 May Harvard, ABD. 59. Ġnce N, Özyıldırım B, İnce H, İşsever H, Ayvaz Ö, Şahin Ö. Evaluating the physical complaints and levels of lead in the blood of petrol station employees. 8 th International Scientific Conference, health, work and social responsibility. 28 Eylül-2 Ekim 2010, Roma, İtalya abstract book: İşsever H, Ayhan Özyıldırım B, Ġnce N, İnce H, Hapçıoğlu B., Ayvaz Ö, Özdilli K, Babaoğlu UT.,Erelel M. Respiratory problems of workers ın factory producing concrete blocks, İstanbul. 8 th International Scientific Conference, health, work and social responsibility.28 Eylül-2 Ekim 2010, Roma, İtalya abstract book: Hapçıoğlu B., İşsever H, Ayhan Özyıldırım B, Ġnce N, İnce H, Öztürk Ö, Özdilli K, Işık E, Ayvaz Ö, Babaoğlu UT. Hearing loss in workers of concrete production. 8 th International Scientific Conference, health, work and social responsibility. 28 Eylül-2 Ekim 2010, Roma, İtalya abstract book: Özyıldırım B, İşsever H, Ġnce N, İnce H,Bayraktarlı R, Işık E, Ayvaz Ö, Erelel M, Özdilli K, Güngör G. Hypertension in solid waste storage workers working in İstanbul. 8 th International Scientific Conference, health, work and social responsibility. 28 Eylül-2 Ekim 2010, Roma, İtalya abstract book: Buğdaycı D, Paker N, Dere D, Özdemir E, Ġnce N. Yatarak rehabilite edilen inmeli hastalarda düşmenin değerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi, 13/Suppl. 1/2010 s: 16. 8

9 64. İnce H, Aliustaoğlu S, Yazıcı Y, Ġnce N.Aydınlatılmış Onam ve Malprak tis: Balkan Ülkeleri İçin Örnek Adli Tıp Uzmanlarında Bir Odak Grup Çalışması. Living together in the Balcans. International Balkan Annual Conference 9-13 May 2011 Skopje-Macedonia. 65 Ġnce N, Özyıldırım B, İnce N, Aliustaoğlu S, Beşirli E. Sağlığın sosyal belirleyicileri. Living together in the Balcans. International Balkan Annual Conference 9-13 May 2011 Skopje- Macedonia 66. Gürgen H, İnce Y, Önal E, Ġnce N. The Smoking Statuses and Attitudes of Freshman Medical Students Toward Smoking. 9th Annual Meeting of the ISPTID september 2011, Vienna, 67. Öngün Yılmaz H, Özerson Koç Z, Ġnce N, Beyhan Y, Açkurt F. İstanbul un dört ilçesinde aile sağlığı merkezlerine müracat eden kadınlarda obezitenin değerlendirilmesi.vii. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 4-8 Nisan 2012, Antalya Türkiye 68. Şahin E, Aliustaoğlu FS, Duran A, Şahin F, Melez DO, Ġnce N. Violent and criminal behaviour in Patient Eith Schizophrenia: Relation With Positive and Negative Symptoms. (oral presentation) İnt J Legal Med (2012) 126 (Suppl 1): S72. IALM nd Congress of the International Academy of Legal Medicine July 5-8, Esen Melez İ, kyüz F, Özen M, Ince CH, Müslümanoğlu Ö, Ġnce N, Melez DO, Cantürk M, Cavlak G. Effect of Presumptive Blood Tests and Surface Types on DNA Integrity.(Oral Presentation) İnt J Legal Med (2012) 126 (Suppl 1): S50. IALM nd Congress of the International Academy of Legal Medicine July 5-8, Avcı İ, Melez İE, Melez DO, Aliustaoğlu FS, Ġnce N, İnce H. The Causes Consequences and Solution Suggestions of Lacking Motivation Among Forensic Science Workers. İnt J Legal Med (2012) 126 (Suppl 1): S63. IALM nd Congress of the International Academy of Legal Medicine July 5-8, Melez DO, Melez İE, İnce CH, Ġnce N, Aliustaoğlu FS. Evaluation of Informed Consent From Viewpoints of Patients, Physicians and Patient Relatives. İnt J Legal Med (2012) 126 (Suppl 1): S166. IALM nd Congress of the International Academy of Legal Medicine July 5-8, Güllüoğlu M, Ġnce N, To Refer or Not to Refer? What should we do? 2. International Balkan Annual Conference, Ekim 2012 Tiran(OP) 73. Ġnce N, İnce Y, Beşirli K, Beşirli E, İnce H, Özyıldırım B. Cardiovascular Diseases In Turkish Newspapers 2. International Balkan Annual Conference10-13 Ekim 2012 Tiran(OP). 74. Tibet B, Erdoğan M, Ġnce N. Priorities and Decision- Making in Health Care Services. 3. International Balkan Annual Conference, Saraybosna/ Bosna-Hersek, Ekim 2013 (OP). 75. Ozay H, Güllüoğlu M, Ġnce N. Flexible working hours in occupational health.2nd International and Interdisciplinary Conference on Health, Culture and The Human Body September 2012 İstanbul (OP) 76. Palteki AS, Ġnce N, Hapçıoğlu B. The assessment of the government hospitals in Istanbul according to green hospital standarts.. 3. International Balkan Annual Conference, Saraybosna/ Bosna-Hersek, Ekim Kumral B, Başer L, Üner B, Ġnce N. Evaluation of the signatures of employees working in a state institution.. 3. International Balkan Annual Conference, Saraybosna/ Bosna-Hersek, Ekim Kaya M, Duman A, Özgülnar N, Ġnce N. Seasonal migratory agricultural workers.. 3. International Balkan Annual Conference, Saraybosna/ Bosna-Hersek, Ekim Yılmaz HÖ. Özyıldırım B, Ġnce N, Açkurt F. Nutrition of cardiovascular disease. 3. International Balkan Annual Conference, Saraybosna/ Bosna-Hersek, Ekim

10 80. Yılmaz HÖ. İnce N, Beyhan Y, Özarson Koç Z. Nutrition on heavy and dangerous employed workers.. 3. International Balkan Annual Conference, Saraybosna/ Bosna-Hersek, Ekim Evciman A, İnce N, Kırdı Z, Özyıldırım B. The Aging face of young Turkey.. 3. International Balkan Annual Conference, Saraybosna/ Bosna-Hersek, Ekim Kafadar D, Akçakaya A, İnce N. Integration of palliative Care into Health System. 3. International Balkan Annual Conference, Saraybosna/ Bosna-Hersek, Ekim Nizamoğlu KS, Ġnce N, Karabey S. Globalizing Human Ecology and the fourth epidemiologic transition.. 3. International Balkan Annual Conference, Saraybosna/ Bosna-Hersek, Ekim Duman A, Ġnce N, Karabey S. Historical aspects of occupational health and safetly in Turkey.. 3. International Balkan Annual Conference, Saraybosna/ Bosna-Hersek, Ekim 2013 ULUSAL YAYIN VE ETKĠNLĠKLER (KĠTAP BÖLÜM YAZARLIĞI / HAKEMLĠK / SEMPOZYUM KONUġMALARI) 1. Ġnce, N., Başarılı Emzirmede Önemli Bir Etken : Emzirme Danışmanlığı, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 4, (1995). 2. Ayhan, B., Tümerdem, Y., Koksu, N., Özçelik, H., Akyüz, H. ve Ġnce, N, Hospital Infections and Their Risk Factors in Coronary Units, Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty, 30, (1997) Ayhan, B., Tümerdem, Y., Koksu, N., Erbaydar, T., Ġnce, N., Aslantürk, F., Sur, H., Onat, I., Arı, D., Erel, N. ve Ercümen, İ, İstanbul Metropolünde Kuduz Aşısı Uygulaması, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 61, (1998). İnce, H., Ġnce, N., Aliustaoğlu, S., Gürpınar, S. ve Aşurdizar, M, Adli Tıp Kurumu Çalışanlarında Hepatit B Bilgi Davranışı, Viral Hepatit Dergisi, 6, (2000). İnce, H., Ġnce, N. ve Tüzün, B, İş Kazaları ve Çalışma Gücü Kayıplarının Türkiye deki Yasal Düzenlemeleri, Adli Tıp Bülteni, 5,12-14 (2000). 6 İnce, H., Ġnce, N., Korur, Fincancı, Ş. ve Tümerdem, Y, Otopsi Uygulamasına Toplumsal Yaklaşım, Adli Tıp Bülteni, 2, (2000). 7. Ġnce, N, Adölesan Dönemde Premenstrüel Sendrom, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 21, (2001). 10

11 8. Ġnce, N, The Effect of a Training Program on the Knowledge of Hepatitis B, Türkiye Klinikleri Medical Research, 19, (2001). 9. Ġnce,N. ve İnce, H, Basında Sağlık Haberlerinin Budd Skoru ile Değerlendirilmesi, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 64, (2001). 10. Koçer, A., Ġnce, N., Taşcı, A. ve Özyurt, Z, İnme Risk Faktörlerinin Risk Altındaki Olgular Tarafından Bilinmesi ve Alınan Önlemlerin Değerlendirilmesi, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 64, (2001). 11. Ġnce, N, Annelerin Emzirme Konusundaki Bilgileri, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 23, (2001). 12. İnce, H., Tümerdem, Y., Ġnce, N. ve Elmas, İ, İstanbul Kentinde Toplumun Organ Bağışı ve Transplantasyonu Konusunda Bilgi ve Davranışı, Adli Tıp Dergisi, 15, (2001) İnce, H. ve Ġnce, N, Ülkemizde çocuk mahkemelerinin işleyişi ve çocuk suçluluğu PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 24, (2002). Koçer, A., Ġnce, N., Gözke, E. ve Koçer, E, Epileptik Nöbetlerin Tanısında Öykünün uyarlılık ve Seçiciliğinin Değerlendirilmesi, Epilepsi, 8, 9-15 (2002). 15. Ġnce, N., Gökçay, G. ve Tümerdem, Y, Scoring the Breastfeeding Technique of Mothers in Maternity Hospital in Istanbul, Istanbul Med Bull, 35, (2002). 16. Ġnce, N. ve İnce, H, İlkokul Çocuklarında Barsak Parazit İnfeksiyonları Prevalansı, Etkileyen Faktörler ve Büyümeye Etkisi, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 32, (2002). 17. Ġnce, N, 5-18 Yaş Çocuklarda Büyüme Değerlendirmesi, Kartal Eğitim ve Araştırma Tıp Dergisi, 13, (2002). 18. Karakuş, M., İnce, H. ve Ġnce, N Türkiye de Filisid Olguları, İstanbul Tıp FakültesiMecmuası, 65, (2002). 19. Koçer, A., Ġnce, N., Gözke, E. ve Gez, G, Laküner ve Nonlaküner İnfarktlarda Modifiye Edilebilir Risk Faktörlerinin Karşılaştırılması, Türk Beyin damar Hastalıkları Dergisi, 8, (2002). 20. Ġnce, N. ve Özyıldırım, B, Gebelikten Korunmada Geri Çekme Yöntemi Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 17, (2003) Koçer, A., Gözke, E., Ġnce, N. ve Çetinkaya, M, The assessment of carotid wallthickness as a predictive value of risk of stroke in hypertensive patients, Norol Bil D, 21, 4 (2004). Koçer, A., Yazgan, H. ve Ġnce, N, Çocuk ve Erişkin Yaş Grubu Üremili Hastalarda Beynin Elektriksel Aktivitesinin Değerlendirilmesi, Erciyes Tıp Dergisi, 3, (2005). 23. Koçer, A., Ġnce, N., Gözke, E. ve İnce, H, İnme olgularında hastaneye ulaşma süresinin ve gecikme nedenlerinin değerlendirilmesi, Türk Serebrovasküler hastalıklar dergisi, 1, (2005). 11

12 24. Koçer, A., Ġnce, N., Gözke, E., Derelioğlu, Çubuk, A. ve Çağrıcı, S, Epilepsi hastalarında interiktal EEG ve nöbet prognozu arasındaki ilişkini araştırılması, Fırat Tıp Dergisi, 1, (2006). 25. İnce, H., Ġnce, N., Özyıldırım, B. ve Safran, N, Hatalı tıbbı uygulama ve korunma yolları, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 4, (2005) İnce, H., Aliustaoğlu, S., Yazıcı, Y. ve Ġnce, N, İstanbul da Adli Tıp Bakışı ile Yaşlı Ölümleri, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 70, (2007). İnce, H., Ġnce, N., Taviloğlu, K., Güloğlu, R, Travma skorlamasına farklı yaklaşım, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 12, (2006). Ġnce, N., Uğurlu, F. ve Özyıldırım, B, İstanbul ili silivri ilçesi adolesan dönem gençliğinde AİDS ve stigma konusunda çeşitli eğitim yöntemlerinin etkililiği. İst Tıp Fak Derg, 3, (2006). Sözen, Ş., İnce, H., Dikici, F., Dıraçoğlu, D. ve Ġnce, N, Maluliyet (Meslekte Çalışma Gücü Kayıplarının Hesaplanması, Klinik Gelişim, Adli Tıp Özel Sayısı, 22, (2009). 30. Şen H, Toygar M, Türker T, Ġnce N, Tuğcu H, Keskin H. Bir Grup Hekimin Stresle Başa Çıkma Tekniklerinin Değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull 2012; 11(2): Bağcı S, Akalan E, Temelli Y, İnce N, Çalışkan M, Kuchimv, S. Serebral Palsili Çocuklarda Ayak-Ayak Bileği Ortez İçindeki Ayağın, Yürüme Esnasında Dışarıdan Tanımlanamayan Pozisyonunun Değerlendirilmesi.Turkiye Klinikleri J Pediatr 2013;22(2): Ġnce, N, Sağlık Çalışanlarının Sağlık Sorunları, Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Sempozyumu, İstanbul, 28 Nisan 1 Mayıs (2004). 33. Ġnce, N, Çalışma Ortamında Beslenme ile İlgili Bulaşıcı Hastalıklar, MESKA 2007, İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, İstanbul Kasım 2007, (2007). 34. Ġnce, N, Çevre Kirliliği ve Göç, XIV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Mart 2007, İstanbul, (2007) Ġnce, N, Türkiye de Çocuk Ölümleri, Terminal Dönemde Çocuk: Etik Sorunlar, Nobel Tıp Kitapevi, 2006, (2006). Ġnce, N, Kurşun ve Çinko Madeni Çalışanlarında Mesleksel Maruziyet Sonucu Gelişen Sağlık Sorunları, Türkiye Kurşun Çinko Yataklarının Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı İstanbul, (2008). Ġnce N. İşyerlerinde Sağlığı Geliştirme, MESKA 2009 İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Ekim 2009, İstanbul, (2009) Karabey, S., Ġnce, N, Enfeksiyon Hastalıklarında Çevre Kontrolü Ed. Topçu A, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Çevre Mikrobiyolojisi. Nobel Tıp Kitapevleri, 3. Baskı, İstanbul, (2008) 12

13 Sürekli Hakemlik. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. Ed. Dilşad Sindel Danışma Kurulu Üyeliği. Türkiye Klinikleri, Adli Tıp. Ed. Sermet Koç Yardımcı, E., Ġnce, N., Hapçıoğlu, B. ve İşsever H, Öğrenim Gören Gençlerimizin Sağlık Sorunları, III. Halk Sağlığı Günleri,, Gençlerin Sağlık Sorunları Erciyes Üniversitesi Yayınları No:46, 89-95, Kayseri, Yüksel, A., Tümerdem, Y., Ġnce, N. ve Ayhan B, Özürlü Gençlik ve Rehabilitasyon, III. Halk Sağlığı Günleri, Gençlerin Sağlık Sorunları Erciyes Üniversitesi Yayınları No:46, , Kayseri, Ayhan, B., Tümerdem, Y., Malat, G., Ġnce, N., Onat, I. ve Tümerdem B, İstanbul Tıp Fakültesi Dördüncü ve Altıncı Dönem Öğrencilerinin STD s ve AIDS le İlgili Bilgileri Yeterli mi?, III. Halk Sağlığı Günleri, Gençlerin Sağlık Sorunları Erciyes Üniversitesi Yayınları No:46, , Kayseri, Sözen, Ş., Arıcan, N., Ġnce, N. ve Korur Fincancı, Ş, Ötenazi: Bir Etik Sorun, I. Adli Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, 61 65, Adana, Tümerdem, Y., Ġnce, N., Yardımcı, E., Kosku, N. Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmeti Veren Bölgelerde Doğurgan Yaş Kadınların Tetanoza Karşı Bağışıklanması (Bilgi ve Davranışla İlgili Epidemiyolojik Bir Çalışma II), XXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre Kitabı I, 5, Bursa, Koçer, A., Ġnce, N., Özyurt, Z. ve Gözke E, Survey On the Smoker s Self Recognition of Smoking as a Causative Factor of Stroke, First Congress of Turkish Cerebrovasculer Disease, Journal of Turkish Cerebrovasculer Diseases, Vol.8, 72, Tümerdem, Y., Ġnce, N., Yardımcı, E. ve Kosku, N, Saygılı, H. Farklı SEK Konumlarında, Tetanoz Proflaksisinde Bilgi ve Davranış (Epidemiyolojik Bir Çalışma III), XXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre Kitabı I, 6, Bursa, Tümerdem, Y., Kosku, N., Ġnce, N., Beycanoğlu, I., Erbaydar, T., Arı, D, Metropolitan Bir Kentte Kuduz Aşısı Sorunu, XXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre Kitabı I, 14, Bursa, Tümerdem, Y., Yüksel, A., Sülkü, M., Yardımcı, E., Özçelik, H., Gerikalmaz, Ö., Kosku, N., Ayhan, B., Ġnce, N. and Sur H, Do The Prostitutes (Licensed Registered Whores ) Know About AIDS? ( A Study on Information and Behaviour, First Turkey AIDS Congress, Abstract Book, 83, Istanbul, Tümerdem, Y., Ġnce, N., Ayhan, B., Özçelik, H., Hayran, O., Koksu, N. ve Ercümen, İ, İstanbul Kentinde Yüksek Sosyokültürel Düzeydeki Bireylerde AIDS ile İlgili Bilgi ve Davranış, III. Halk Sağlığı Günleri, Kayseri, , Tümerdem, Y., Ayhan, B., Özçelik, H., Malat, G., Ġnce, N., Beycanoğlu, I. ve Kosku, N, Do The Medicine Students From The Fourth Period at the Istanbul Medical Faculty Have Sufficint Knowledge About STDs and AIDS? (Firt Study Between The Years ), First Turkey AIDS Congress, Abstract Book, 87-88, Istanbul, Demir, L., Ercümen, Nİ., Tümerdem, Y., Ġnce, N. ve Ayhan B, İstanbul Kentinde Törelerin Günlük Beslenme Davranışına Etkisini Araştırılması, III. Halk Sağlığı Günleri, Gençlerin Sağlık Sorunları Erciyes Üniversitesi Yayınları No:46, , Kayseri,

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Y. Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı:

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı: Prof. Dr. Gonca Yılmaz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Özgeçmiş Adı Soyadı: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD Doğum Tarihi: 27 Kasım 1967 Doğum Yeri: Ankara Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu E-posta: goncay31@gmail.com

Detaylı

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Eğitim Durumu 1979-1982 : Kurtuluş Ortaokulu 1982-1985 : Ankara Lisesi 1985-1992 : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 1992 : Tıp Doktoru 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Kişisel Bilgiler... 3 Öğrenim Durumu... 3 Görevler... 3 Görev Yeri... 3 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:... 4 Projelerde Yaptığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Oğuz Özyaral Doğum Tarihi: 22 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979 İhtisas İşletme ihtisası

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

Prof.Dr. Turan ASLAN

Prof.Dr. Turan ASLAN Prof.Dr. Turan ASLAN Doğum Tarihi: 01 Haziran 1955 Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans,Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1980 Uzmanlık Tıp İstanbul

Detaylı

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi,

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi, 1. ADI SOYADI : Prof. Dr. Neriman İNANÇ 2. DOĞUM TARİHİ : 04.01.1958 3. ÜNVANI : Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Y.Lisans ve Diyetetik

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2009 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2010 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 44 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM Prof.Dr. Faruk ÖKTEM 1. Adı Soyadı: Faruk Öktem 2. Doğum Tarihi: 08.08.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans, lisans üstü, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ Zeliha KAYA, Yüksek Lisans Tezi, 46 sayfa Danışmanı : Prof.Dr.Ümit SEVİĞ Hastanede Çalışan Hemşirelerde Değişimi Etkileyen Faktörler Bu araştırma hastanede çalışan hemşirelerin değişimini etkileyen faktörleri

Detaylı

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ MedCHAMPS TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ Sonuç Raporu Aralık 2012 - İZMİR ÖNSÖZ Bulaşıcı olmayan hastalıklar, özellikle kalp damar hastalıkları

Detaylı

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 5 Eylül Ekim 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Detaylı

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12 İçindekiler İçindekiler 3 Organizasyon Komiteleri 4-5 Sempozyum Programı Türkçe 6-10 Çalıştay Programı Türkçe 11-12 Sempozyum Programı İngilizce 14-18 Çalıştay Programı İngilizce 19-20 Oturum Başkanları

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER

Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER, 1968 de Denizli'de doğdu. Denizli Anafartalar Lisesi ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini (1992) bitirdi. 2001 yılında Adli Tıp Uzmanı oldu ve

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Hacettepe Üniversitesi 1990 Y. Lisans Farmasötik Toksikoloji Hacettepe Üniversitesi 1993

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Hacettepe Üniversitesi 1990 Y. Lisans Farmasötik Toksikoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 PROF. DR. BELMA KOÇER GÜMÜŞEL 1. Adı Soyadı: Belma Koçer Gümüşel (Giray) 2. Doğum Tarihi: 06 / 07 / 1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eczacılık Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ BÜLTENİ

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ BÜLTENİ TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ BÜLTENİ Üç ayda bir yayımlanır Üyelere ücretsiz olarak gönderilir Sayı 25 Ocak-Şubat-Mart 2009 11 th EUROPEAN CONGRESS of ENDOCRINOLOGY DERNEĞİMİZ TARAFINDAN

Detaylı

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus Asst. Prof. Dr. Gönül SUNGUR 1. Education: Degree Department University Year B. Sc. Nursing Istanbul University 1993 M.Sc. Medical Nursing Erciyes University 2003 Ph.D. Medical Nursing Erciyes University

Detaylı

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health

Detaylı

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Özgün Araşt rma Original Investigation 111 Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Frequency and affecting factors of metabolic syndrome in women older than

Detaylı

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 S ü r e k l i T ý p E ð i t i m i D e r g i s i Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 ISSN 1300-0853 Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerine Baþvuran 55 Yaþ ve Üstü Kadýnlarýn Saðlýklý Yaþam Biçimi Davranýþlarý

Detaylı