MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU"

Transkript

1 MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

2

3 MAKİNA MÜHENDİSUĞİ EĞİTİM! RAPORU SUNUŞ Ülkemizde genelde üniversite eğitimi, özelde ise mühendislik eğitimi sınai gelişimden üniversite idaresine, genel devlet politikalarından eğitim politikalarına pek çok sorunla birlikte gelişmiş, şekillenmiştir Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bu sempozyumla geleceğe yönelik bir takım sonuç ve hedefler çıkarmadan önce, bugünün bîr fotoğrafını çekmek istedik. Bu raporla, eğitim sürecinin önemli bir kesitini, lise son sınıftan mezuniyet sonrasına uzanan bölümünü ele aldık. Eğitim sürecinin tüm tarafları, öğrenciler, öğretim üyeleri ve "eğitilmiş" mühendislerimizden bu kesite yönelik bilgileri toparlamaya çalıştık, Üniversitelerin Makina Mühendisliği eğitimi veren bölümlerinin öğretim elemanları ve öğrencileri, lise son sınıf öğrencileri ve makina mühendislerine yönelik olmak üzere dört farklı anket üzerinden bu çalışma yürütüldü. Use anketleri sadece İstanbul'daki liselerde uygulandı ve büyük ölçüde hedeflenilene ulaşıldı. Üniversite anketleri için -hem öğrenciler, hem de öğretim görevlilerinde- tüm Türkiye çapında gerçekleştirildi. Bu konuda hem üniversite idaresinin, hem de şubelerimizin Önemli katkıları oldu. Makina Mühendisi anketleri ise benzer bir yaygınlıkta dağıtılmasına rağmen geri dönüş çok düşük oldu ve istatistik! sonuçlar çıkarmak için yeterli bir sayıya ulaşılamadığı için sonuçlarının bu sempozyumda değerlenlendirilmeye alınmasından vazgeçildi. Bu değerlendirmelerde, sadece bugüne bakmak değil, geçen sempozyumdan bu yana geçen dört sene içinde tabloda ne gibi değişiklikler olduğunu da saptamaya çalıştık. Bu nedenle çalışmanın kapsamını 93 yılında yapılan anketlerle benzer tutmaya çalıştık. Örnekleme konusunda ciddi bir çalışmanın yapıldığı II. sempozyumda kullanılan modelin aynen alınması, gelişmenin takibi açısından bize önemli bir olanak sunmakla birlikte, ülkemizin eğitim sisteminde önemli sonuçlara yol açtığını düşündüğümüz özelleştirmelerin sonuçlarını yansıtmakta yetersiz kalmıştır. 3

4 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİM! İLE İLGİLİ TERCİHLER 1993'de yapılan araştırmayla büyük benzerlikler taşıyan bu yılın sonuçlarında da makina mühendisliği tercihlerinin özellikle 6, ve 7. tercih sıralarında yeraldığı görülmekle birlikte bulunduğu bölümü ilk tercih olarak seçenlerin oranı değişmezken, İlk üç tercihi makina mühendisliği olanların oranı %84'ten %75'lere düşmüştür. Tercihteki bu azalmaya rağmen, makina mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğu İstediği üniversite olmasa bile istediği bölümde okumaktadır.

5 Use son sınıf öğrencilerinin tercihlerinde, geçen sempozyumdan bu yana, sosyal bilimlerden mühendislik bilimlerine, özellikle de bilgisayar ve endüstri bölümlerine bir kayma göze çarpmaktadır. Bu tercihlerde, mühendislik meslek grubu jlk sırada yeralırken, bu oran sınavsız girilebilmesi durumunda yapılan tercihlerde daha da artmaktadır.

6

7

8

9

10

11 Makina mühendisliği öğrencilerinin tam yarısı kredi veya burstan en az birini kullanıyor olup 93 anketine göre %10'luk bir artış sözkonusudur. Bu artış, pek çok öğrencinin ödeyemeyeceği boyutlara varan harçlara karşı devletin arttırmak zorunda kaldığı kredilerden kaynaklanmaktadır. Devlet, verdiği bu kredilerin de önemli bir kısmına doğrudan el koymakta, geri kalan öğrenim kredisi olarak verilen kısmını ise her hizmeti paralı hale getirilen vakıf ve işletmelerle kısa sürede geri almaktadır. Grafik 14 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BURS VE KREDİ KULLANİMİ Barınma: öğrencilerin önemli bir kısmı tek başına ya da arkadaşlarıyla birlikte tuttuğu ya da satın aldığı evde kalmakta. Geçen sempozyumdan bu yana hem yurtta kalanların, hem de ailesiyle birlikte kalanların oranının düştüğü gözlemlenmektedir. Bu durum hem üniversitelere gelen öğrenci profilinde (ailelerinin maddi gelirleri anlamında) bir değişmeye işaret edebileceği gibi, devletin barınma olanaklarının daraldığına da bir gösterge olabilir. Grafik 15. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA YERLERİ 11

12 Yardımcı Donanım: Öğrencilerin yabancı dil bilgisi incelendiğinde, dörtte üçe yakın bir kısmının en az bir yabancı dil bildiği ortaya çıkmaktadır. Bilgisayar bilgisi daha zayıf olmakla birlikte dört sene öncesine göre artarak %46'lardan %59 seviyelerine kadar çıkmıştır, Grafik 18 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLDİKLERİ BİLGİSAYAR DİLLERİ Grafik 19 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN PAKET PROGRAM KULLANIMI 12

13 Kütüphane Kullanımı! Makina mühendisliği öğrencilerinin %16'sı kütüphaneden hiç yararlanmıyor. Geri kalan %84'lük kesimin önemli bir kısmı (yaklaşık %751) kütüphaneden Vanlızca ödev ve sınav dönemlerinde kullanması, kütüphane kullanımının oldukça sınırlı olduğunun önemli bir göstergesi. Ayrı bir çalışmanın konusu olmakla birlikte, tümüyle kendi yağında kavrulmaya bırakılan devlet üniversitelerinin kütüphanelerin ve kütüphane alışkanlığının geliştirilmesinde fazla adım atılmadığını da tahmin etmek mümkün. 13

14 Grafik 22 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SÜREKLİ İZLEDİKLERİ DERGİ Tablo 1 Makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin okudukları günlük gazete ve okunma oranları Tablo 2 Makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin sürekli İzledikleri dergiler ve okunma oranlan Hürriyet Milliyet Sabah YeniYüzyf Radikal Cumhuriyet Zaman Fanatik F otoma ç Farketmez Posta Akit Spor Ülkede Gündem Örtadoou Yeni afak Diöer HHMİB 29% 25% 17% 11% 5% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 4% BilimTeknik Leman Aktüel ' PC World S^yıty Auto show Aksiyon Mühendis ve Makina Focus PC Magazine Auto show Chip Makina Tek Byte Tempo i Para ; Tesisat las " ; Otomasyon Öküz ; Makina Tek Nokta ; Ötohaber Outdoor Ekonomist Diôer """ 5% 4% 3% 3% " "2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% " ' 1% r% -TW 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 14

15 MÂKÏNÂ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI PROFİLİ Akademik Kariyer: Makİna mühendisliği bölümlerinde anketimizi cevaplandıran öğretim elemanlarının akademik kariyer dağılımı aşağıda verilmiş olup 1993'te yapılan anketteki bileşimden çok az sapma göstermektedir. Grafik 23 ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK KARİYERLERİNE GÖRE DAĞILIMI Öğretim Elemanlarının Eğitimlerinin Analizi: Öğretim elemanları içinde yurtdışında eğitimini tamamlama oranında, lisans ve yüksek lisansta azalma, doktora da artma görülmüştür, Grafik 24 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADIKLARI ÜLKE 15

16 Makina mühendisliği bölümü öğretim elemanlarının eğitimlerinin herhangi bir aşamasını makina mühendisliği dışı disiplinlerde yapmış olanların dağılımı aşağıda verilmiştir, Grafik 25 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİMLERİNİ GÖRDÜKLERİ BÖLÜMLER Öğretim elemanlarının yurt dışında öğretim elemanı olarak bulunma oranı %81ere düşmüştür. Yurtdışında eğitim olanakları gittikçe artmasına rağmen bu oranın düşmesinde, yurtdışında görev yapmış öğretim elemanlarının sayıları hızla artan özel üniversitelere kaymasının etkin olduğu da bir gerçektir. Grafik 28 ÖĞRETIM ELEMANLARININ YURT DıŞıNDA ÖĞRETIM ELEMANı OLARAK BULUNMA ORANı Grafik 27 YURT DIŞI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK BULUNMA ORANI 16

17 Metropol-taşra üniversitesi ayrımında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa üniversiteleri metropol, diğer illerdeki üniversiteler taşra üniversitesi olarak adlandırılmıştır. Bu ayrıma göre öğretim elemanlarının dağılımı aşağıda verilmiştir. Grafik 28 ANKETE CEVAP VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARININ MENSUP OLDUKLARI ÜNİVERSİTE Araştırmacılık: Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı araştırma projelerine katılımı; akademik kariyer, metropol üniversitesine mensup olma veya olmama ve eğitimin herhangi bir aşamasını yurtdışında tamamlamış olmasına bağlı olarak değişimler, aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. 17

18 Genel olarak araştırma projelerine katılımda bir azalma görülmekle birlikte, sonuçlar 93 anketleriyle benzerlik taşımaktadır. Meslek İçi Eğitim: Meslek İçi eğitimlerde genelde bir artış görülmekle birlikte Öğretim görevlilerinin dörtte birinden fazlasının iki yıldır hiçbir eğitim etkinliğine katılmamış olması yine dikkatleri çekmektedir, Grafik 30 ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEK İÇİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNE KATILIMI 18

19 Öğretim elemanlarının meslek içi eğitim çalışmalarına katılma biçimi de ayrıca İncelenmiştir. Grafik 31 ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEK İÇİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNE KATİLİM BİÇİMİ Yayınlar: Aşağıdaki tabloda, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin Türkçe ve yabancı dilde kitap ve makale yayınlama oranlarını görebilmek mümkündür, Türkçe ve yabancı dilde makale üretimi %10 artarken, kitap üretimi %10 azalmıştır. Grafik 32 ELEMANLARIN YAYIN ÜRETİM YÜZDELERİ 19

20 Grafik 33 YURTİÇİ VE YURTDIŞI EĞİTİMLİ YAYIN SAHİBİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAYIN ÜRETİM YÜZDELERİ Son dört yılda yurtiçi ve yurdışı eğitim almış öğretim elemanları arasındaki yayın üretimindeki sayısal fark önemli ölçüde kapanmıştır. Yabancı Dil: Öğretim elemanlarının tamamına yakını en az bir yabancı dil bilmektedir, Başlıca dilleri bilme oranlan aşağıda verilmiştir, İNGİLİZCE bilmiyor 3% biliyor 98% çok iyi 24% iyi 50% orta 20% kötü 3% çok kotu 0% ALMANCA FRANSIZCA 74% 91% 26% 9% 2% 2% 8% 1% 8% 4% 9% 3% 0% 1% İTALYANCA 100% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Tablo 3 ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLDİKLERİ YABANCİ DİLLER VE DÜZEYLERİ 20

21 Bilgisayar Kullanımı: Öğretim elemanlarının %96'sı herhangi bir bilgisayar dili bilmektedir. Bildikleri bilgisayar dillerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir, Grafik 34 ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLDİKLERİ BİLGİSAYAR DİLLERİ Öğretim elemanlarının %77'si bilgisayar paket programı kullanıyor olup bilinen paket programların dökümü aşağıda verilmiştir. Tablo 4 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANURININ KULLANDIKLARI PAKET PROGRAMLAR 21

22 Genel: Makina mühendisliği bölümünde eğitim gören öğrencilerin öğretim elemanlarının bilim adamı, eğitimci ve öğrencilerle İlişkiler açısından değerlendirmesi aşağıda gösterilmektedir. 93 sonuçlarıyla büyük ölçüde benzeşen aşağıdaki sonuçlarda, öğrencilerin Öğretim elemanlarının eğitmenliğinin bilim adamlığına göre daha iyi olduğunu, kendileriyle diyalog konusunda ise eksiklikleri bulunduğunu ifade etmektedir, Grafik 3S MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARINI DEĞERLENDİRMESİ Öğretim elemanlarının %55'i yurt içi veya yurt dışı herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı iken TMMOB'ye üyelik oranı %44'tür. TMMOB'ye üyelik oran olarak düşük olmakla birlikte, 93 anketine göre yaklaşık %6 artmıştır. Yurtdışındaki meslek örgütlerine üye olma oranı yaklaşık %16 oranında azalmıştır, MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilgisayar Eğitimi: Bilgisayar kullanımının yaygınlaştığı bir ortamda derslerin kendilerine katkısının olmadığını söyleyen öğrencilerin sayısı artmaktadır. Bunun sebebi anketlerde ortaya çıkmamakla birlikte, hızla değişen yazılım sektörüne, üniversitelerin ders programları İçinde yetişememesinin rolü olduğu tahmin edilmektedir. Grafik 36 ÖĞRENCİLERE GÖRE BİLGİSAYAR DERSLERİNİN KENDİLERİNE KATKİSİ 22

23 Bölüm öğrencilerinin üniversitenin bilgisayarından faydalanma oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Görüldüğü gibi, lisans eğitimi sırasında üniversitede bilgisayar kullanımı oldukça düşük oranlardadır. Hiç kullanmadım 1-2 kez kullandım Yanlızca bjlg.dersinde kullandım Aratıra kullanıyorum Çoğu zaman kullanıyorum Sürekli kullanıyorum yüzde 23% 14% 33% 21% 7% 1% Tablo 5 ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Proje Dersleri: Öğretim elemanları proje derslerini tabloda gösterildiği gibi yürütmekte olup bölüm öğrencilerinden proje dersi almış olanlarının bu dersler hakkındaki değerlendirmesi de aşağıda yeralmaktadır. Düzenli dersler biçiminde Danışmanlık biçiminde Yanlızca kontrol Proje dersi yürütmüyorum 3% 67% 7% 23% Çok faydalı Faydalı Sınırlı da olsa faydalı Faydalı değil Hiç faydalı değil 30% 45% 19% 4% 3% Tablo 6 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ PROJE DERSLERİNİ YÜRÜTME BİÇİMİ Tablo? MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE PROJE DERSLERİNİN KATKISI Laboraîuvar Olanakları : Laboratuvar olanakları ile ilgili öğrenci ve öğretim elemanlarının değerlendirmeleri aşağıdadır Grafik 37 LABORATUVAR ÇALIŞMALARININ SÜRE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 23

24

25 25

26 Ancak benim çabalarım sonucu ilgilendiler Çok ilgiliydiler Hiç ilgilenmediler İlgili oldukları söylenemez ilgiliydiler Kendi çabalarımla doldurdum 88% Eski bir çalışmayı aktardım 12% Tablo 9 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE STAJLARINDA KURUMLARIN TUTUMU Tablo 10 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ DEFTERLERİNİ DOLDURMA BİÇİMLERİ Çok faydalı Faydalı Faydalı değil Hiç faydalı değil Sınırlı da olsa faydası var 24% 42% 4% 3% 28% Tablo 11 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STAJLARIN KENDİLERİNE KATKISINI DEĞERLENDİRMELERİ Ders İçerikleri: Öğretim elemanlarının ders ağırlıkları île ilgili görüşleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Temel dersler büyük oranda yeterli görülürken, meslek dersleri ve meslek dışı dersleri yetersiz bulanların oranı %30'u geçmektedir. Grafik 44 ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE DERS AĞIRLIKLARI 26

27 Bu derslerde okutulanlar lisede okuduklarımızın hemen hemen tekrarı olduğundan üniversitede yeniden okutulması gereksiz 1 B%\ i i Bu deslerde okutulanlar lisede okuduklarımızın hemen hemen ' 16%! tekrarı olsa da bilgilerimizi tazelemek açısından faydalı, j i Bu derslerde okutulanlar lisede okuduklarımızın üzerine kurulu 58%! olup meslek derslerinin temelini oluşturması açısından faydalı i Henüz değerlendirme yapamıyorum j 3%; Yanıtsız i 4%! Tablftlİtt MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖUpMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Kitap Sorunu: Öğrenciler kaynak önerme ve öğrencilerin aradığı kaynağa ulaşabilmesi konusunda öğrenci ve öğretim elemanlarının değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir. Grafik 4S ÖĞRENCİYE ÖNERİLECEK KAYNAK EĞİTİMLE İLGİLİ GENEL BELİRLEMELER Üniversite Özerkliği: Öğretim elemanları ve öğrencilerin üniversite özerkliğinin gerekliliği konusundaki bakışları île mevcut duruma dair değerlendirmeleri aşağıdadır. 27

28 Grafik 46 ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTELERİN ÖZERKLİĞİNİ BAKIŞI Grafik 47 ÖĞRENCİLERİN MEVCUT DURUMA BAKIŞLARI Grafikler hem özerkliğin gerektiği, hem de mevcut durumda olmadığı konusunda fikir birliği olduğunu göstermektedir. Öte yandan dört senedir bu konuda öğrencilerin bakışında önemli bir değişiklik olmaması da bir başka dikkat çekici noktadır. Öğrencilerin Karar Mekanizmasına Katılmasi; Öğrenciler geçtiğimiz senelerden bu yana» artan bir şekilde karar mekanizmalarına katılmak isterken öğretim üyelerinde bu konudaki çekingenlik devam etmekte, hatta artmaktadır. Öğretim üyelerinin %40'lık bir kısmının öğrencileri karar mekanizmalarından uzak tutmaya çalışmaları üniversite içindeki kopukluğun temel göstergelerinden biridir. 28

29 Eğitimin Dili: Eğitimin dili konusunda ağırlıklı fikrin yabancı dilin hazırlıkta okunması, akademik dilin ise Türkçe olması yönündedir Ancak anketin özellikle yabancı dil ile eğitim yapan üniversitelerde yaygın bir şekilde gerçekleştirilememiş olması, yabancı dilin etkileri konusunda aşağıdaki sonuçlardan yola çıkma konusunda önemli bir handikap oluşturacaktır. 29

30 Eğitimin Niteliği Nasıl Olmalıdır?: Makina mühendisliği eğitiminin uzmanlaşmaya mı yönelik olacağı, yoksa temel mühendislik eğitimine mi yoğunlaşacağı sorusuna öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından verilen cevaplar aşağıdaki gibidir. Üniversite Dışı Çalişma: Akademisyenlerin üniversite dışında gelir getirici bir işte çalışmaları konusunda akademisyenlerin görüşü aşağıda gösterilmiştir. Tamamı devlet üniversitelerinde yapılan ankette, akademisyenlerin sadece üniversite geliriyle geçinemedikleri anlaşılmaktadır, Grafik 51 AKADEMİSYENLERİN ÜNİVERSİTE DIŞI GELİR GETİRİCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASINA OLUMLU BAKANLAR 30

31 Üniversitelerin Akreditasyonuna Bakış: Akreditasyonun gerekliliği konusunda öğretim görevlilerinin bakışı aşağıdaki grafikte görülmektedir. Dört sene önce önemli bir kısmı akreditasyon konusundaki soruları yanıtsız bırakan öğretim elemanlarımızın büyük bir kesimi bugün akreditasyon konusunda "hemen başlanmalı" ve "geç kalındı" yorumlarını yapmaktadır. Grafik 52 ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÜNİVERSİTELERİN AKREDİTASYONUNA BAKIŞI Akreditasyonun kimler tarafından yapılması gerektiği İse aşağıdaki grafikte gösterilmiştir, Akreditasyonun devlet tarafından yapılması konusu artık bîr seçenek olmaktan çıkarken, meslek odaları tarafından yapılmasına dair görüş ağırlık kazanmaktadır. Grafik 53 ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE ÜNİVERSİTELERİN AKREDİTASYONU NASIL YAPILMALIDIR? 31

32 SONUÇ Eğitim politikaları yakın dönemin önemli tartışmalarından biri oldu, Eğitim sistemimizdeki yapısal sorunlar ve yeni düzenlemeler, politika arenasının önemli tartışma zeminlerinden birini oluşturdu. Bu tartışmalar, genelde ülke siyasetindeki yeni düzenlemelerin vitrini olurken, özde önemli bir değişikliğin yapılmadığı, yapılmasının da hedeflenmediği bir gerçek. Bu konuda eğitimin temel sorunlarına yönelik göstermelik değil, somut hedefleri üretebilecek çevrelerin de şimdilik siyasetçilerin medyatik yönelimlerine bağlı kaldığı, ve esas tıkanıklıklara ilişkin fazla bir söz söylemediği bir gerçek. Makina Mühendisleri Odası olarak, önümüzdeki süreçte, gerek eğitimdeki eşitsizlikler, gerek eğitimin niteliği (bilimsel ve toplumsal bir çizgiden tümüyle uzaklaşmış olması), gerekse sürekliliği (ilkokul öncesinden mesleki çalışma sonuna kadar) konusunda ülke siyasetine daha kapsamlı ve etkin girdiler yapmayı amaçlıyoruz, Bu çalışmaların ilk önemli adımı olarak gerçekleştirdiğimiz bu sempozyum için yukarıda sunulan raporda ulaşılan kimi sonuçların yeniden altını çizmek istiyoruz: Use öğrencilerinin meslek tercihlerinde geleceklerine ilişkin kaygıların belirleyici olduğu anlaşılıyor. Üretim sürecinden tümüyle kopuk yetişen, üretimle ilişkisi sadece stajyerlik adı altında fabrikalarda ucuz işgücü olarak olan lise öğrencileri, daha kolay iş bulabileceklerini düşündükleri popüler meslek dallarına yöneliyorlar. Bu nedenle, bilgisayar ve endüstri mühendisliğine ilgi artarken, 5 yıllık kalkınma planında belirtilen ihtiyacın şimdiden aşıldığı makina mühendisliğine olan ilginin geçtiğimiz dört yıl içinde azaldığı görülmektedir, Use öğrencilerinin, mesleklerin saygınlığının büyük ölçüde getirdiği gelire koşut olduğunu düşündükleri ortaya çıkıyor. Mühendislik her iki konuda da ilk sırayı alırken, gelir konusunda son sırada yeralan eğitimciliğin öğrenciler gözünde hala bir saygınlığa sahip olması sevindirici, Makina Mühendisliği öğrencilerinin ücret konusunda belirttikleri miktarlar da çarpıcı. Kendilerini oldukça hazırlıksız hisseden yeni mezunların, en azından başlangıçta oldukça düşük ücretlere razı olduklarını görüyoruz. Eğitim ve istihdam politikalarındaki boşluğun işverenler tarafından çok iyi bir şekilde kullanıldığı da bir gerçek. Üniversite öğrencilerinin ebeveynlerinin eğitim düzeylerinde bir iyileşme görülmekle birlikte, toplumun eğitim düzeyindeki bir iyileşmeye tekabül etmekten çok, üniversitelerde okuyabilenlerin toplumsal statüsündeki bir değişime karşılık geldiğini tahmin ediyoruz. Bu konudaki öngörülerin birer saptamaya dönüşebilmesi için eğitimle ilgili genel bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. 32

33 Türkiye'deki sınai ve ticari faaliyetlerin önemli bir kısmını barındıran metropol şehirlerin, nüfus oranını da aşan bir şekilde, yaşayanlara eğitim olanakları sunmaktadır Kentleşme ve sanayi politikalarının eşitsiz dağıtımı, eğitim politikalarında da kendini göstermektedir, Eğitimde özelleştirmenin önemli bir boyutu, öğrencilerin burs veya krediye mahkum olmasıdır. Şubemize artan boyutta gelen burs başvuruları, anketten çıkan %50'lik kullanmama oranının gereksinim olmamasından kaynaklanmadığını göstermektedir Öte yandan burs ve kredilerin öğrencilerin tüm eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayamadığı açıktır. Benzeri bir problem barınma probleminde de kendini göstermektedir. Özellikle şehir dışından gelen öğrenciler, bu konudaki politikalar nedeniyle özel yurtlara ve evlere mahkum edilmektedir Kütüphane kullanımı ve gazete-dergi okuma sıklığı ne yazık ki önemli bir eksikliğe daha işaret etmektedir. Kütüphaneyi ödev ve sınavlardan dolayı kullanmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin araştırma ve okuma alışkanlığının değil ezberciliğin ve kitap korkusunun öğretildiği eğitim sistemimizin kalıcı bir deformasyon yarattığını görmek mümkün, Öğrencilerin belirttiği önemli bir sorun da öğrenci-öğretim görevlisi arasındaki diyalog eksikliğidir. Eğitmen ve bilim adamı olarak daha çok beğenilen öğretim üyelerinin öğrenciyle diyalog konusunda da etkin ve kalıcı kanallar yaratması gerektiğini düşünüyoruz. Bu eksikliğin kendisini öğrencilerin karar mekanizmasına katılımları konusunda da görmek mümkün. Öğretim üyelerinin %40'ının bu katılımı gereksiz bulması, aradaki güvensizliğe ve iletişimsizliğe işaret eden bir başka veri. Eğitimin dili konusundaki görüş ağırlığı da rapordaki ilginç sonuçlardan biri oldu, Eğitim dilinin hem öğrenciler» hem de öğretim üyeleri tarafından -önemli bir kısmı yabancı dil hazırlık sınıfı desteğini de gerekli buluyor- Türkçe olması gerektiğinin belirtilmesi bu konuda tartışmaların devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Yukarıda belirtilen ve sempozyum sürecinde çıkacak sonuçların üzerinde Oda olarak durmayı, mühendislerimiz ve mühendis adaylarımızın sorunlarının çözümlerinde onlarla birlikte uğraş vermeyi bir görev biliyoruz. Bu sorunların aynı zamanda ülkemizin eğitim, ekonomi ve sanayi politikalarıyla içice olduğunun bilinciyle, ülke gündemine de müdahaleyi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üyelerimiz, meslekdaşlarımızla birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız. Sempozyumda ortaya çıkacak sonuçların toplumumuza, mühendislerimize yararlı olmasını diliyoruz. TMMOB MMO İstanbul Şubesi 33

34

MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU SUNUŞ TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bu raporu oluşturabilmek İçin önce* ilkle mesleğimize yönelik tercihleri» makina

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI Türkiye de Gençlerin Katılımı KONDA Araştırma ve Danışmanlık İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları No: 3 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Detaylı

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Dr. Latif Onur UĞUR Ankara 2007 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Caddesi No: 17/5 06650 Kızılay - Ankara Tel: 0312 294 30 00 Faks: 0312

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU

YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU 1. Biriminizin Misyon ifadesini aşağıya (veya Ek 1 e) yazınız. Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO), kendisine bağlı iki Bölüm arasında

Detaylı

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2012 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ KAPSAMLI DEĞERLENDİRME NOTU

KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ KAPSAMLI DEĞERLENDİRME NOTU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ KAPSAMLI DEĞERLENDİRME NOTU Aralık 2011 Hazırlayanlar: Fatoş Gökşen Deniz Yükseker Ayşe Alnıaçık Ünal Zenginobuz İçindekiler Şekil Listesi... 2 Tablo Listesi... 2 Yönetici

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI 1 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARI İSTİHDAMI GRUBU KATILIMCILARI:

Detaylı

İstanbul Gençliği STK üyeliği bir fark yaratıyor mu?

İstanbul Gençliği STK üyeliği bir fark yaratıyor mu? İstanbul Gençliği STK üyeliği bir fark yaratıyor mu? Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran, Şaylan Uran, Laden Yurttagüler, Alper Akyüz, Gülesin Nemutlu İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ Hazırlayan: Dr. Sertaç HOPOĞLU- Uzman Fırat Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi MALATYA, EKİM 2012

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Öğr. Gör. Dr. Menekşe Şahin Hitit Üniversitesi meneksesahin@hitit.edu.tr Fikret Tepençelik Çorum Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz.

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Ekim 2012 Sayın Milletvekili Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Bizler 2010 yılından beri kamu harcamalarını

Detaylı