MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU"

Transkript

1 MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

2

3 MAKİNA MÜHENDİSUĞİ EĞİTİM! RAPORU SUNUŞ Ülkemizde genelde üniversite eğitimi, özelde ise mühendislik eğitimi sınai gelişimden üniversite idaresine, genel devlet politikalarından eğitim politikalarına pek çok sorunla birlikte gelişmiş, şekillenmiştir Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bu sempozyumla geleceğe yönelik bir takım sonuç ve hedefler çıkarmadan önce, bugünün bîr fotoğrafını çekmek istedik. Bu raporla, eğitim sürecinin önemli bir kesitini, lise son sınıftan mezuniyet sonrasına uzanan bölümünü ele aldık. Eğitim sürecinin tüm tarafları, öğrenciler, öğretim üyeleri ve "eğitilmiş" mühendislerimizden bu kesite yönelik bilgileri toparlamaya çalıştık, Üniversitelerin Makina Mühendisliği eğitimi veren bölümlerinin öğretim elemanları ve öğrencileri, lise son sınıf öğrencileri ve makina mühendislerine yönelik olmak üzere dört farklı anket üzerinden bu çalışma yürütüldü. Use anketleri sadece İstanbul'daki liselerde uygulandı ve büyük ölçüde hedeflenilene ulaşıldı. Üniversite anketleri için -hem öğrenciler, hem de öğretim görevlilerinde- tüm Türkiye çapında gerçekleştirildi. Bu konuda hem üniversite idaresinin, hem de şubelerimizin Önemli katkıları oldu. Makina Mühendisi anketleri ise benzer bir yaygınlıkta dağıtılmasına rağmen geri dönüş çok düşük oldu ve istatistik! sonuçlar çıkarmak için yeterli bir sayıya ulaşılamadığı için sonuçlarının bu sempozyumda değerlenlendirilmeye alınmasından vazgeçildi. Bu değerlendirmelerde, sadece bugüne bakmak değil, geçen sempozyumdan bu yana geçen dört sene içinde tabloda ne gibi değişiklikler olduğunu da saptamaya çalıştık. Bu nedenle çalışmanın kapsamını 93 yılında yapılan anketlerle benzer tutmaya çalıştık. Örnekleme konusunda ciddi bir çalışmanın yapıldığı II. sempozyumda kullanılan modelin aynen alınması, gelişmenin takibi açısından bize önemli bir olanak sunmakla birlikte, ülkemizin eğitim sisteminde önemli sonuçlara yol açtığını düşündüğümüz özelleştirmelerin sonuçlarını yansıtmakta yetersiz kalmıştır. 3

4 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİM! İLE İLGİLİ TERCİHLER 1993'de yapılan araştırmayla büyük benzerlikler taşıyan bu yılın sonuçlarında da makina mühendisliği tercihlerinin özellikle 6, ve 7. tercih sıralarında yeraldığı görülmekle birlikte bulunduğu bölümü ilk tercih olarak seçenlerin oranı değişmezken, İlk üç tercihi makina mühendisliği olanların oranı %84'ten %75'lere düşmüştür. Tercihteki bu azalmaya rağmen, makina mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğu İstediği üniversite olmasa bile istediği bölümde okumaktadır.

5 Use son sınıf öğrencilerinin tercihlerinde, geçen sempozyumdan bu yana, sosyal bilimlerden mühendislik bilimlerine, özellikle de bilgisayar ve endüstri bölümlerine bir kayma göze çarpmaktadır. Bu tercihlerde, mühendislik meslek grubu jlk sırada yeralırken, bu oran sınavsız girilebilmesi durumunda yapılan tercihlerde daha da artmaktadır.

6

7

8

9

10

11 Makina mühendisliği öğrencilerinin tam yarısı kredi veya burstan en az birini kullanıyor olup 93 anketine göre %10'luk bir artış sözkonusudur. Bu artış, pek çok öğrencinin ödeyemeyeceği boyutlara varan harçlara karşı devletin arttırmak zorunda kaldığı kredilerden kaynaklanmaktadır. Devlet, verdiği bu kredilerin de önemli bir kısmına doğrudan el koymakta, geri kalan öğrenim kredisi olarak verilen kısmını ise her hizmeti paralı hale getirilen vakıf ve işletmelerle kısa sürede geri almaktadır. Grafik 14 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BURS VE KREDİ KULLANİMİ Barınma: öğrencilerin önemli bir kısmı tek başına ya da arkadaşlarıyla birlikte tuttuğu ya da satın aldığı evde kalmakta. Geçen sempozyumdan bu yana hem yurtta kalanların, hem de ailesiyle birlikte kalanların oranının düştüğü gözlemlenmektedir. Bu durum hem üniversitelere gelen öğrenci profilinde (ailelerinin maddi gelirleri anlamında) bir değişmeye işaret edebileceği gibi, devletin barınma olanaklarının daraldığına da bir gösterge olabilir. Grafik 15. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA YERLERİ 11

12 Yardımcı Donanım: Öğrencilerin yabancı dil bilgisi incelendiğinde, dörtte üçe yakın bir kısmının en az bir yabancı dil bildiği ortaya çıkmaktadır. Bilgisayar bilgisi daha zayıf olmakla birlikte dört sene öncesine göre artarak %46'lardan %59 seviyelerine kadar çıkmıştır, Grafik 18 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLDİKLERİ BİLGİSAYAR DİLLERİ Grafik 19 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN PAKET PROGRAM KULLANIMI 12

13 Kütüphane Kullanımı! Makina mühendisliği öğrencilerinin %16'sı kütüphaneden hiç yararlanmıyor. Geri kalan %84'lük kesimin önemli bir kısmı (yaklaşık %751) kütüphaneden Vanlızca ödev ve sınav dönemlerinde kullanması, kütüphane kullanımının oldukça sınırlı olduğunun önemli bir göstergesi. Ayrı bir çalışmanın konusu olmakla birlikte, tümüyle kendi yağında kavrulmaya bırakılan devlet üniversitelerinin kütüphanelerin ve kütüphane alışkanlığının geliştirilmesinde fazla adım atılmadığını da tahmin etmek mümkün. 13

14 Grafik 22 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SÜREKLİ İZLEDİKLERİ DERGİ Tablo 1 Makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin okudukları günlük gazete ve okunma oranları Tablo 2 Makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin sürekli İzledikleri dergiler ve okunma oranlan Hürriyet Milliyet Sabah YeniYüzyf Radikal Cumhuriyet Zaman Fanatik F otoma ç Farketmez Posta Akit Spor Ülkede Gündem Örtadoou Yeni afak Diöer HHMİB 29% 25% 17% 11% 5% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 4% BilimTeknik Leman Aktüel ' PC World S^yıty Auto show Aksiyon Mühendis ve Makina Focus PC Magazine Auto show Chip Makina Tek Byte Tempo i Para ; Tesisat las " ; Otomasyon Öküz ; Makina Tek Nokta ; Ötohaber Outdoor Ekonomist Diôer """ 5% 4% 3% 3% " "2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% " ' 1% r% -TW 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 14

15 MÂKÏNÂ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI PROFİLİ Akademik Kariyer: Makİna mühendisliği bölümlerinde anketimizi cevaplandıran öğretim elemanlarının akademik kariyer dağılımı aşağıda verilmiş olup 1993'te yapılan anketteki bileşimden çok az sapma göstermektedir. Grafik 23 ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK KARİYERLERİNE GÖRE DAĞILIMI Öğretim Elemanlarının Eğitimlerinin Analizi: Öğretim elemanları içinde yurtdışında eğitimini tamamlama oranında, lisans ve yüksek lisansta azalma, doktora da artma görülmüştür, Grafik 24 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADIKLARI ÜLKE 15

16 Makina mühendisliği bölümü öğretim elemanlarının eğitimlerinin herhangi bir aşamasını makina mühendisliği dışı disiplinlerde yapmış olanların dağılımı aşağıda verilmiştir, Grafik 25 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİMLERİNİ GÖRDÜKLERİ BÖLÜMLER Öğretim elemanlarının yurt dışında öğretim elemanı olarak bulunma oranı %81ere düşmüştür. Yurtdışında eğitim olanakları gittikçe artmasına rağmen bu oranın düşmesinde, yurtdışında görev yapmış öğretim elemanlarının sayıları hızla artan özel üniversitelere kaymasının etkin olduğu da bir gerçektir. Grafik 28 ÖĞRETIM ELEMANLARININ YURT DıŞıNDA ÖĞRETIM ELEMANı OLARAK BULUNMA ORANı Grafik 27 YURT DIŞI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK BULUNMA ORANI 16

17 Metropol-taşra üniversitesi ayrımında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa üniversiteleri metropol, diğer illerdeki üniversiteler taşra üniversitesi olarak adlandırılmıştır. Bu ayrıma göre öğretim elemanlarının dağılımı aşağıda verilmiştir. Grafik 28 ANKETE CEVAP VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARININ MENSUP OLDUKLARI ÜNİVERSİTE Araştırmacılık: Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı araştırma projelerine katılımı; akademik kariyer, metropol üniversitesine mensup olma veya olmama ve eğitimin herhangi bir aşamasını yurtdışında tamamlamış olmasına bağlı olarak değişimler, aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. 17

18 Genel olarak araştırma projelerine katılımda bir azalma görülmekle birlikte, sonuçlar 93 anketleriyle benzerlik taşımaktadır. Meslek İçi Eğitim: Meslek İçi eğitimlerde genelde bir artış görülmekle birlikte Öğretim görevlilerinin dörtte birinden fazlasının iki yıldır hiçbir eğitim etkinliğine katılmamış olması yine dikkatleri çekmektedir, Grafik 30 ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEK İÇİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNE KATILIMI 18

19 Öğretim elemanlarının meslek içi eğitim çalışmalarına katılma biçimi de ayrıca İncelenmiştir. Grafik 31 ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEK İÇİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNE KATİLİM BİÇİMİ Yayınlar: Aşağıdaki tabloda, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin Türkçe ve yabancı dilde kitap ve makale yayınlama oranlarını görebilmek mümkündür, Türkçe ve yabancı dilde makale üretimi %10 artarken, kitap üretimi %10 azalmıştır. Grafik 32 ELEMANLARIN YAYIN ÜRETİM YÜZDELERİ 19

20 Grafik 33 YURTİÇİ VE YURTDIŞI EĞİTİMLİ YAYIN SAHİBİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAYIN ÜRETİM YÜZDELERİ Son dört yılda yurtiçi ve yurdışı eğitim almış öğretim elemanları arasındaki yayın üretimindeki sayısal fark önemli ölçüde kapanmıştır. Yabancı Dil: Öğretim elemanlarının tamamına yakını en az bir yabancı dil bilmektedir, Başlıca dilleri bilme oranlan aşağıda verilmiştir, İNGİLİZCE bilmiyor 3% biliyor 98% çok iyi 24% iyi 50% orta 20% kötü 3% çok kotu 0% ALMANCA FRANSIZCA 74% 91% 26% 9% 2% 2% 8% 1% 8% 4% 9% 3% 0% 1% İTALYANCA 100% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Tablo 3 ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLDİKLERİ YABANCİ DİLLER VE DÜZEYLERİ 20

21 Bilgisayar Kullanımı: Öğretim elemanlarının %96'sı herhangi bir bilgisayar dili bilmektedir. Bildikleri bilgisayar dillerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir, Grafik 34 ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLDİKLERİ BİLGİSAYAR DİLLERİ Öğretim elemanlarının %77'si bilgisayar paket programı kullanıyor olup bilinen paket programların dökümü aşağıda verilmiştir. Tablo 4 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANURININ KULLANDIKLARI PAKET PROGRAMLAR 21

22 Genel: Makina mühendisliği bölümünde eğitim gören öğrencilerin öğretim elemanlarının bilim adamı, eğitimci ve öğrencilerle İlişkiler açısından değerlendirmesi aşağıda gösterilmektedir. 93 sonuçlarıyla büyük ölçüde benzeşen aşağıdaki sonuçlarda, öğrencilerin Öğretim elemanlarının eğitmenliğinin bilim adamlığına göre daha iyi olduğunu, kendileriyle diyalog konusunda ise eksiklikleri bulunduğunu ifade etmektedir, Grafik 3S MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARINI DEĞERLENDİRMESİ Öğretim elemanlarının %55'i yurt içi veya yurt dışı herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı iken TMMOB'ye üyelik oranı %44'tür. TMMOB'ye üyelik oran olarak düşük olmakla birlikte, 93 anketine göre yaklaşık %6 artmıştır. Yurtdışındaki meslek örgütlerine üye olma oranı yaklaşık %16 oranında azalmıştır, MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilgisayar Eğitimi: Bilgisayar kullanımının yaygınlaştığı bir ortamda derslerin kendilerine katkısının olmadığını söyleyen öğrencilerin sayısı artmaktadır. Bunun sebebi anketlerde ortaya çıkmamakla birlikte, hızla değişen yazılım sektörüne, üniversitelerin ders programları İçinde yetişememesinin rolü olduğu tahmin edilmektedir. Grafik 36 ÖĞRENCİLERE GÖRE BİLGİSAYAR DERSLERİNİN KENDİLERİNE KATKİSİ 22

23 Bölüm öğrencilerinin üniversitenin bilgisayarından faydalanma oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Görüldüğü gibi, lisans eğitimi sırasında üniversitede bilgisayar kullanımı oldukça düşük oranlardadır. Hiç kullanmadım 1-2 kez kullandım Yanlızca bjlg.dersinde kullandım Aratıra kullanıyorum Çoğu zaman kullanıyorum Sürekli kullanıyorum yüzde 23% 14% 33% 21% 7% 1% Tablo 5 ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Proje Dersleri: Öğretim elemanları proje derslerini tabloda gösterildiği gibi yürütmekte olup bölüm öğrencilerinden proje dersi almış olanlarının bu dersler hakkındaki değerlendirmesi de aşağıda yeralmaktadır. Düzenli dersler biçiminde Danışmanlık biçiminde Yanlızca kontrol Proje dersi yürütmüyorum 3% 67% 7% 23% Çok faydalı Faydalı Sınırlı da olsa faydalı Faydalı değil Hiç faydalı değil 30% 45% 19% 4% 3% Tablo 6 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ PROJE DERSLERİNİ YÜRÜTME BİÇİMİ Tablo? MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE PROJE DERSLERİNİN KATKISI Laboraîuvar Olanakları : Laboratuvar olanakları ile ilgili öğrenci ve öğretim elemanlarının değerlendirmeleri aşağıdadır Grafik 37 LABORATUVAR ÇALIŞMALARININ SÜRE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 23

24

25 25

26 Ancak benim çabalarım sonucu ilgilendiler Çok ilgiliydiler Hiç ilgilenmediler İlgili oldukları söylenemez ilgiliydiler Kendi çabalarımla doldurdum 88% Eski bir çalışmayı aktardım 12% Tablo 9 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE STAJLARINDA KURUMLARIN TUTUMU Tablo 10 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ DEFTERLERİNİ DOLDURMA BİÇİMLERİ Çok faydalı Faydalı Faydalı değil Hiç faydalı değil Sınırlı da olsa faydası var 24% 42% 4% 3% 28% Tablo 11 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STAJLARIN KENDİLERİNE KATKISINI DEĞERLENDİRMELERİ Ders İçerikleri: Öğretim elemanlarının ders ağırlıkları île ilgili görüşleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Temel dersler büyük oranda yeterli görülürken, meslek dersleri ve meslek dışı dersleri yetersiz bulanların oranı %30'u geçmektedir. Grafik 44 ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE DERS AĞIRLIKLARI 26

27 Bu derslerde okutulanlar lisede okuduklarımızın hemen hemen tekrarı olduğundan üniversitede yeniden okutulması gereksiz 1 B%\ i i Bu deslerde okutulanlar lisede okuduklarımızın hemen hemen ' 16%! tekrarı olsa da bilgilerimizi tazelemek açısından faydalı, j i Bu derslerde okutulanlar lisede okuduklarımızın üzerine kurulu 58%! olup meslek derslerinin temelini oluşturması açısından faydalı i Henüz değerlendirme yapamıyorum j 3%; Yanıtsız i 4%! Tablftlİtt MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖUpMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Kitap Sorunu: Öğrenciler kaynak önerme ve öğrencilerin aradığı kaynağa ulaşabilmesi konusunda öğrenci ve öğretim elemanlarının değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir. Grafik 4S ÖĞRENCİYE ÖNERİLECEK KAYNAK EĞİTİMLE İLGİLİ GENEL BELİRLEMELER Üniversite Özerkliği: Öğretim elemanları ve öğrencilerin üniversite özerkliğinin gerekliliği konusundaki bakışları île mevcut duruma dair değerlendirmeleri aşağıdadır. 27

28 Grafik 46 ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTELERİN ÖZERKLİĞİNİ BAKIŞI Grafik 47 ÖĞRENCİLERİN MEVCUT DURUMA BAKIŞLARI Grafikler hem özerkliğin gerektiği, hem de mevcut durumda olmadığı konusunda fikir birliği olduğunu göstermektedir. Öte yandan dört senedir bu konuda öğrencilerin bakışında önemli bir değişiklik olmaması da bir başka dikkat çekici noktadır. Öğrencilerin Karar Mekanizmasına Katılmasi; Öğrenciler geçtiğimiz senelerden bu yana» artan bir şekilde karar mekanizmalarına katılmak isterken öğretim üyelerinde bu konudaki çekingenlik devam etmekte, hatta artmaktadır. Öğretim üyelerinin %40'lık bir kısmının öğrencileri karar mekanizmalarından uzak tutmaya çalışmaları üniversite içindeki kopukluğun temel göstergelerinden biridir. 28

29 Eğitimin Dili: Eğitimin dili konusunda ağırlıklı fikrin yabancı dilin hazırlıkta okunması, akademik dilin ise Türkçe olması yönündedir Ancak anketin özellikle yabancı dil ile eğitim yapan üniversitelerde yaygın bir şekilde gerçekleştirilememiş olması, yabancı dilin etkileri konusunda aşağıdaki sonuçlardan yola çıkma konusunda önemli bir handikap oluşturacaktır. 29

30 Eğitimin Niteliği Nasıl Olmalıdır?: Makina mühendisliği eğitiminin uzmanlaşmaya mı yönelik olacağı, yoksa temel mühendislik eğitimine mi yoğunlaşacağı sorusuna öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından verilen cevaplar aşağıdaki gibidir. Üniversite Dışı Çalişma: Akademisyenlerin üniversite dışında gelir getirici bir işte çalışmaları konusunda akademisyenlerin görüşü aşağıda gösterilmiştir. Tamamı devlet üniversitelerinde yapılan ankette, akademisyenlerin sadece üniversite geliriyle geçinemedikleri anlaşılmaktadır, Grafik 51 AKADEMİSYENLERİN ÜNİVERSİTE DIŞI GELİR GETİRİCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASINA OLUMLU BAKANLAR 30

31 Üniversitelerin Akreditasyonuna Bakış: Akreditasyonun gerekliliği konusunda öğretim görevlilerinin bakışı aşağıdaki grafikte görülmektedir. Dört sene önce önemli bir kısmı akreditasyon konusundaki soruları yanıtsız bırakan öğretim elemanlarımızın büyük bir kesimi bugün akreditasyon konusunda "hemen başlanmalı" ve "geç kalındı" yorumlarını yapmaktadır. Grafik 52 ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÜNİVERSİTELERİN AKREDİTASYONUNA BAKIŞI Akreditasyonun kimler tarafından yapılması gerektiği İse aşağıdaki grafikte gösterilmiştir, Akreditasyonun devlet tarafından yapılması konusu artık bîr seçenek olmaktan çıkarken, meslek odaları tarafından yapılmasına dair görüş ağırlık kazanmaktadır. Grafik 53 ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE ÜNİVERSİTELERİN AKREDİTASYONU NASIL YAPILMALIDIR? 31

32 SONUÇ Eğitim politikaları yakın dönemin önemli tartışmalarından biri oldu, Eğitim sistemimizdeki yapısal sorunlar ve yeni düzenlemeler, politika arenasının önemli tartışma zeminlerinden birini oluşturdu. Bu tartışmalar, genelde ülke siyasetindeki yeni düzenlemelerin vitrini olurken, özde önemli bir değişikliğin yapılmadığı, yapılmasının da hedeflenmediği bir gerçek. Bu konuda eğitimin temel sorunlarına yönelik göstermelik değil, somut hedefleri üretebilecek çevrelerin de şimdilik siyasetçilerin medyatik yönelimlerine bağlı kaldığı, ve esas tıkanıklıklara ilişkin fazla bir söz söylemediği bir gerçek. Makina Mühendisleri Odası olarak, önümüzdeki süreçte, gerek eğitimdeki eşitsizlikler, gerek eğitimin niteliği (bilimsel ve toplumsal bir çizgiden tümüyle uzaklaşmış olması), gerekse sürekliliği (ilkokul öncesinden mesleki çalışma sonuna kadar) konusunda ülke siyasetine daha kapsamlı ve etkin girdiler yapmayı amaçlıyoruz, Bu çalışmaların ilk önemli adımı olarak gerçekleştirdiğimiz bu sempozyum için yukarıda sunulan raporda ulaşılan kimi sonuçların yeniden altını çizmek istiyoruz: Use öğrencilerinin meslek tercihlerinde geleceklerine ilişkin kaygıların belirleyici olduğu anlaşılıyor. Üretim sürecinden tümüyle kopuk yetişen, üretimle ilişkisi sadece stajyerlik adı altında fabrikalarda ucuz işgücü olarak olan lise öğrencileri, daha kolay iş bulabileceklerini düşündükleri popüler meslek dallarına yöneliyorlar. Bu nedenle, bilgisayar ve endüstri mühendisliğine ilgi artarken, 5 yıllık kalkınma planında belirtilen ihtiyacın şimdiden aşıldığı makina mühendisliğine olan ilginin geçtiğimiz dört yıl içinde azaldığı görülmektedir, Use öğrencilerinin, mesleklerin saygınlığının büyük ölçüde getirdiği gelire koşut olduğunu düşündükleri ortaya çıkıyor. Mühendislik her iki konuda da ilk sırayı alırken, gelir konusunda son sırada yeralan eğitimciliğin öğrenciler gözünde hala bir saygınlığa sahip olması sevindirici, Makina Mühendisliği öğrencilerinin ücret konusunda belirttikleri miktarlar da çarpıcı. Kendilerini oldukça hazırlıksız hisseden yeni mezunların, en azından başlangıçta oldukça düşük ücretlere razı olduklarını görüyoruz. Eğitim ve istihdam politikalarındaki boşluğun işverenler tarafından çok iyi bir şekilde kullanıldığı da bir gerçek. Üniversite öğrencilerinin ebeveynlerinin eğitim düzeylerinde bir iyileşme görülmekle birlikte, toplumun eğitim düzeyindeki bir iyileşmeye tekabül etmekten çok, üniversitelerde okuyabilenlerin toplumsal statüsündeki bir değişime karşılık geldiğini tahmin ediyoruz. Bu konudaki öngörülerin birer saptamaya dönüşebilmesi için eğitimle ilgili genel bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. 32

33 Türkiye'deki sınai ve ticari faaliyetlerin önemli bir kısmını barındıran metropol şehirlerin, nüfus oranını da aşan bir şekilde, yaşayanlara eğitim olanakları sunmaktadır Kentleşme ve sanayi politikalarının eşitsiz dağıtımı, eğitim politikalarında da kendini göstermektedir, Eğitimde özelleştirmenin önemli bir boyutu, öğrencilerin burs veya krediye mahkum olmasıdır. Şubemize artan boyutta gelen burs başvuruları, anketten çıkan %50'lik kullanmama oranının gereksinim olmamasından kaynaklanmadığını göstermektedir Öte yandan burs ve kredilerin öğrencilerin tüm eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayamadığı açıktır. Benzeri bir problem barınma probleminde de kendini göstermektedir. Özellikle şehir dışından gelen öğrenciler, bu konudaki politikalar nedeniyle özel yurtlara ve evlere mahkum edilmektedir Kütüphane kullanımı ve gazete-dergi okuma sıklığı ne yazık ki önemli bir eksikliğe daha işaret etmektedir. Kütüphaneyi ödev ve sınavlardan dolayı kullanmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin araştırma ve okuma alışkanlığının değil ezberciliğin ve kitap korkusunun öğretildiği eğitim sistemimizin kalıcı bir deformasyon yarattığını görmek mümkün, Öğrencilerin belirttiği önemli bir sorun da öğrenci-öğretim görevlisi arasındaki diyalog eksikliğidir. Eğitmen ve bilim adamı olarak daha çok beğenilen öğretim üyelerinin öğrenciyle diyalog konusunda da etkin ve kalıcı kanallar yaratması gerektiğini düşünüyoruz. Bu eksikliğin kendisini öğrencilerin karar mekanizmasına katılımları konusunda da görmek mümkün. Öğretim üyelerinin %40'ının bu katılımı gereksiz bulması, aradaki güvensizliğe ve iletişimsizliğe işaret eden bir başka veri. Eğitimin dili konusundaki görüş ağırlığı da rapordaki ilginç sonuçlardan biri oldu, Eğitim dilinin hem öğrenciler» hem de öğretim üyeleri tarafından -önemli bir kısmı yabancı dil hazırlık sınıfı desteğini de gerekli buluyor- Türkçe olması gerektiğinin belirtilmesi bu konuda tartışmaların devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Yukarıda belirtilen ve sempozyum sürecinde çıkacak sonuçların üzerinde Oda olarak durmayı, mühendislerimiz ve mühendis adaylarımızın sorunlarının çözümlerinde onlarla birlikte uğraş vermeyi bir görev biliyoruz. Bu sorunların aynı zamanda ülkemizin eğitim, ekonomi ve sanayi politikalarıyla içice olduğunun bilinciyle, ülke gündemine de müdahaleyi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üyelerimiz, meslekdaşlarımızla birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız. Sempozyumda ortaya çıkacak sonuçların toplumumuza, mühendislerimize yararlı olmasını diliyoruz. TMMOB MMO İstanbul Şubesi 33

34

MMO MÜHENDĐSLĐK DĐSĐPLĐNLERĐ ANKET SONUÇ RAPORU

MMO MÜHENDĐSLĐK DĐSĐPLĐNLERĐ ANKET SONUÇ RAPORU MMO dan MMO MÜHENDĐSLĐK DĐSĐPLĐNLERĐ ANKET SONUÇ RAPORU MMO Đstanbul Şubesi MAKĐNA MÜHENDĐSLERĐ ODASI NIN MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞi EĞĐTĐMĐNDEKĐ YERĐ SUNUŞ Ülkemizde genelde üniversite eğitimi, özelde ise mühendislik

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: DUYURU Tarih: (01.12.2015) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (DİKEY VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DAHİL) YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU, BİLGİ TOPLAMA ANKETİ VE ÖĞRENCİ TANITIM-İLETİŞİM FORMLARINI

Detaylı

MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU SUNUŞ TMMOB Makina Mühendisleri Odası istanbul Şubesi bu raporu oluşturabilmek için öncelikle mesleğimize yönelik tercihleri, makina

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 Türkiye deki lisansüstü fizyoloji eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi amacıyla bir anket oluşturulmuş ve kuruluş yıllarına göre 30 devlet

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı

2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı Ek D - Değerlendirme Kriterleri Aşamaları 1-3 A TİPİ BURSLAR Lisans (L) AŞAMA 1 Başvuru formu ve destekleyici belgeler 2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı Resmi ve İdari gereklilikler

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım;

Değerli Meslektaşlarım; KAPAK Değerli Meslektaşlarım; Türkiye nin en önemli hammadde kaynaklarından biri olan orman ve orman ürünlerini hayatımıza kazandıran Orman Endüstri Mühendisleri bu projede bölümünü, mesleğini ve derneğini

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Detaylı

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi

ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Raporu No: 5 Nisan 2015 İstanbul İçindekiler 1 Giriş 1 2 Yerleşme Genel Görünüm: Üniversiteler 2 3 Yerleşme Eğilimleri: Üniversiteler

Detaylı

Kriz Ortamında Üniversite Gençlerinin İstihdama Bakışı

Kriz Ortamında Üniversite Gençlerinin İstihdama Bakışı FORUM İSTANBUL GENÇLİK PLATFORMU ARAŞTIRMASI Kriz Ortamında Üniversite Gençlerinin İstihdama Bakışı 2009 GfK Türkiye Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB) olan bir araştırma şirketidir ve tüm araştırmalarında

Detaylı

İngiltere de Üniversite Eğitiminin Avantajları

İngiltere de Üniversite Eğitiminin Avantajları İngiltere de Üniversite Eğitiminin Avantajları Lisans eğitim 3 yıl! İngiltere'de lisans programları 3 yıl sürmektedir. Böylelikle Türkiye de 4 senede tamamlayacağınız üniversite eğitiminizi İngiltere'de

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 11-15 Ocak 2016 Adaylar başvuru linki; http://oys.msgsu.edu.tr/fenbilimleri/basvuru/olustur üzerinden yapacakları başvuru

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Serisi Yıl:3 Sayı:7 26 Haziran 2015 2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Üniversite Kontenjanlarındaki Artış*: 2015 yılında toplam kontenjan %1.8 artmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 KÜNYE Proje Adı Araştırma Sahibi Araştırma Evreni Adayların Dershane Algısı Araştırması İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Türkiye de üniversiteye

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

5. İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere, üzerine adınızı yazdığınız boş Mütevelli zarfa yerleştiriniz.

5. İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere, üzerine adınızı yazdığınız boş Mütevelli zarfa yerleştiriniz. 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYOR, İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KAYIT GÜNLERİNDE EMİNÖNÜ YERLEŞKEMİZE BEKLİYORUZ... İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM

Detaylı

GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ

GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ Ramazan GÖKÇE*, Haluk ERGEZER, Tolga AKCAN Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Denizli TÜRKİYE İÇERİK Giriş Anket ve Sonuçları

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİNİN YERİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİNİN YERİ İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu - 259 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİNİN YERİ Selim Pul *, Metin Hüsem ** Özet Üniversite adayı bir gencin kendi becerilerine uygun bir meslek seçmesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Eğitim sektöründe eleman ihtiyacı arttı

Eğitim sektöründe eleman ihtiyacı arttı BASIN BÜLTENİ Eğitim sektöründe eleman ihtiyacı arttı Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin maratonu başladı, eğitim sektöründe istihdam yaz başından itibaren hareketlendi. Yenibiris.com Haziran-Temmuz-Ağustos

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS OLMAK Türkiye de Mühendis Olmanın Zorluklarını 4 Evrede İncelemek Yerinde Olacaktır. Bunları; İlköğretim ve Lise eğitimi evresi. ÖSS evresi. Lisans eğitimi

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

Neden TSEV eğitimlerini tercih etmeliyim?

Neden TSEV eğitimlerini tercih etmeliyim? 1. Neden TSEV eğitimlerini tercih etmeliyim? 2. TSEV eğitimleri ücretli midir? 3. Eğitim programlarınız ne kadar sürüyor? 4. Eğitim programlarınızın zaman planı nasıl? 5. TSEV, kuruma özel eğitimler düzenliyor

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI TANIM Gümrük birliği sürecinde ve Türkiye nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğinde, tüm özel ve kamu kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları zorunlu yapısal değişiklikleri uygulamaya koyacak, Avrupa Birliğinin,

Detaylı

İLÇELERDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE İLÇE HALK KÜTÜPHANELERİ: KIRKLARELİ ÖRNEĞİNDE BİR İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ

İLÇELERDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE İLÇE HALK KÜTÜPHANELERİ: KIRKLARELİ ÖRNEĞİNDE BİR İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ İLÇELERDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE İLÇE HALK KÜTÜPHANELERİ: KIRKLARELİ ÖRNEĞİNDE BİR İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ Ahmet ALTAY Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, ahmet.altay@kirklareli.edu.tr

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı 7 11 Aralık 2005 Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar

Detaylı

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir. Staj Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 Ekonomik - Sosyal - Teknolojik - Politik Ekolojik DÜNYA Siyasi ve Ekonomik Birliktelik Çok Uluslu Şirketler Uluslararsı Sivil

Detaylı

Araştırma Notu 13/159

Araştırma Notu 13/159 Araştırma Notu 13/159 27 Aralık 2013 1,4 MİLYON GENÇ NE OKULDA NE İŞTE Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Melike Kökkızıl Yönetici Özeti TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi 2012 verilerine

Detaylı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 2016-2017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR,

Detaylı

Vakıf Üniversitelerinde Kontenjan Boşluğunun Nedenleri ve İleriye Dönük Tehlikeler

Vakıf Üniversitelerinde Kontenjan Boşluğunun Nedenleri ve İleriye Dönük Tehlikeler Vakıf Üniversitelerinde Kontenjan Boşluğunun Nedenleri ve İleriye Dönük Tehlikeler Prof.Dr. Hasan AMCA Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Gündem Vakıf Üniversitesi Nedir Vakıf Üniversiteleri

Detaylı

TÜBİDER Voc-Test Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi. Bilişim Sektörü Çalışan Ücretleri Araştırması ve Sonuçları

TÜBİDER Voc-Test Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi. Bilişim Sektörü Çalışan Ücretleri Araştırması ve Sonuçları Bilişim Sektörü Çalışan Ücretleri Araştırması ve Sonuçları Dünyanın karmaşıklığı ve eğitimde çoklu disiplin yaklaşımı, günümüzde gençlerin başarılı olabilmek için daha fazlasını bilmeye ve daha fazlasını

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

14.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43616

14.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43616 14.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43616 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 1002115 Üyelik Duyurular İletişim BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ >DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.).

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.). TANIM Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönerge, Sinop Üniversitesi yükseköğretim programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin

Detaylı

A) Her yıl. Quizler, Ödevler, Projeler, Derse katılım. B) 2. ve 3. sene. B) Staj değerlendirmesi & sunumu ve rapor. D) Çıkış anketi.

A) Her yıl. Quizler, Ödevler, Projeler, Derse katılım. B) 2. ve 3. sene. B) Staj değerlendirmesi & sunumu ve rapor. D) Çıkış anketi. YETERLİLİKLER FAALİYET/ STRATEJİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ A) ECON 101, ECON 102, A)Sınavlar, Notlar, ECON 201, ECON 211, ECON 221, ECON 212,, Derse katılım bölümü seçmeli B) Staj Y1. İktisat bilimiyle

Detaylı

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER TANIM Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 1. Başvuru dönemi: 6 Temmuz 2015-7 Ağustos 2015. 2. Adaylar başvuru döneminde, aşağıda listesi verilen evrakları Uluslararası

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER Yükseköğretim Erasmus+ kapsamında yer alan Yükseköğretim Programı yükseköğretim alanındaki projelere hibe desteği sunmaktadır. Bu alandaki projeler için hedef

Detaylı

2014 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi

2014 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Serisi Yıl:2 Sayı:3 26 Haziran 2014 2014 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Üniversite Kontenjanlarındaki Artış*: 2014 yılında toplam kontenjan %1 artmıştır.

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

ELEKTRİK PROGRAMI. Genel Bilgi

ELEKTRİK PROGRAMI. Genel Bilgi ELEKTRİK PROGRAMI Genel Bilgi Üniversite Giriş Sınavı ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Elektrik Programı;

Detaylı

Temmuz 2008 Ataköy Gazetesindeki(Yer darlığından gazetede kısaltılarak yayınlanmıştır.) Kemal Türkeli'nin ÖSS+SBS Rehberlik köşe yazısıdır.

Temmuz 2008 Ataköy Gazetesindeki(Yer darlığından gazetede kısaltılarak yayınlanmıştır.) Kemal Türkeli'nin ÖSS+SBS Rehberlik köşe yazısıdır. Temmuz 2008 Ataköy Gazetesindeki(Yer darlığından gazetede kısaltılarak yayınlanmıştır.) Kemal Türkeli'nin ÖSS+SBS Rehberlik köşe yazısıdır. 2009 ÜNİVERSİTE(ÖSS) + 2009 SBS(Anadolu Liselerine Giriş 8, 7

Detaylı

LYS ye başvurmak için geçmemiz gereken baraj puan kaçtır? Geçtiğimiz baraj puanına uygun LYS ye mi katılmamız gerekir?

LYS ye başvurmak için geçmemiz gereken baraj puan kaçtır? Geçtiğimiz baraj puanına uygun LYS ye mi katılmamız gerekir? SIKÇA SORULAN SORULAR LYS ye başvurmak için geçmemiz gereken baraj puan kaçtır? Geçtiğimiz baraj puanına uygun LYS ye mi katılmamız gerekir? LYS ye başvurmak için, adayın YGS de hesaplanan 6 puandan herhangi

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkileri. Prof. Dr. Tuncay ERGENE Genel Başkanı

İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkileri. Prof. Dr. Tuncay ERGENE Genel Başkanı İnternet ve Çocuklar, Gençler ve Aile Üzerindeki Etkileri Prof. Dr. Tuncay ERGENE Genel Başkanı 2030 Yılında Nasıl Bir Demografik Tablo Beklenmektedir? Türkiye genç bir ülke olma özelliğini kaybedecektir.

Detaylı

Tablo 1: TMMOB Mimarlar Odası 1.1.2012-31.12.2012 Arası Mesleki Denetim Verileri

Tablo 1: TMMOB Mimarlar Odası 1.1.2012-31.12.2012 Arası Mesleki Denetim Verileri 18. Mesleki Denetim Raporu TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 3 büyükkent bölge temsilciliği, 8 temsilcilik ve 1 mesleki denetim görevlisi (MDG) ile mesleki denetim uygulamasına devam etmektedir.

Detaylı

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin Çocuk ve Genç İşçiler Anketi Özet Raporu

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin Çocuk ve Genç İşçiler Anketi Özet Raporu İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin Çocuk ve Genç İşçiler Anketi Özet Raporu Çocuk ve Genç İşçiler Anketimiz, 25.08.2008 01.09.2008 tarihleri arasında yapılmıştır. Anketimiz, Çanakkale ilindeki 50

Detaylı

İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4.

İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4. Turkish Edition İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4. Eğitim ve Kariyer trendence radius of action over 530,000

Detaylı

Geleceğin Mühendislerine Petkim den Tam Destek

Geleceğin Mühendislerine Petkim den Tam Destek Geleceğin Mühendislerine Petkim den Tam Destek İzmir in en genç üniversitesi olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi olarak sektörün önde gelen sanayi kuruluşlarıyla işbirliği çalışmalarına

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Programlarına 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılında, Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjinin Önemi? Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olması yanısıra, yaşamın sürdürülebilmesi

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013)

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) A- MEVCUT DURUM A 1- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının Tarihçesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığımız 1994 1995 Eğitim-Öğretim Yılı nda

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU Bologna Süreci Nedir? Avrupa'da ortak, karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim yaratmak fikrinden gelişmiştir.

Detaylı

KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI Programın Amacı Yerel Yönetimler Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ Hacettepe Üniversitesi nde 2547 Sayılı Kanun un 50/d Maddesi ne göre istihdam edilen Araştırma Görevlileri kadrolarının 33/a Maddesi ne geçirilmesi

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 BİLİM OLİMPİYATLARI, MADALYALAR VE ÇAN EĞRİSİ Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 8 Aralık 2013 Milliyet Gazetesi nde belki de Milliyet okuyucularından çoğunun da

Detaylı

GTB 2015 ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZ SONUÇLARI

GTB 2015 ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZ SONUÇLARI GTB ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZ SONUÇLARI Tescil İşlemleri Üyelik İşlemleri Aidat İşlemleri Formasyon ve İstatistik Proje Diğer % % % % % % % % % % % % % % % % % % 9 % 7% 8 % 8 % 9 % % 78 9% 7 9% 8 96%

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

DEÜKARİYERİM KARİYER YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI Dokuz Eylül Üniversitesinde, öğrenimi devam eden ve mezun öğrencilerin etkin bir şekilde kariyer

DEÜKARİYERİM KARİYER YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI Dokuz Eylül Üniversitesinde, öğrenimi devam eden ve mezun öğrencilerin etkin bir şekilde kariyer 1 PROBLEM Mezunlar İle İletişim Problemi Mezunların Güncel Bilgilerine Erişim Problemi Öğrenciler İle İletişim Problemi Kariyer Planlama Koordinatörlüğü ve Birim Sekreterlerinin Öğrencilerle İletişim Problemi

Detaylı