6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NU BEKLERKEN MAYIS 2012 SEMPOZYUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NU BEKLERKEN 10-11-12 MAYIS 2012 SEMPOZYUM"

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Ö Z E L S A Y I 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NU BEKLERKEN MAYIS 2012 SEMPOZYUM Cilt: 18 / Sayı: 2 Volume: 18 / Issue: 2 Yıl / Year: 2012 LEGAL

2 Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Ö z e l S a y ı 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NU BEKLERKEN MAYIS 2012 SEMPOZYUM Cilt: 18 / Sayı: 2 Volume: 18 / Issue: 2 Yıl / Year: 2012 Yayın Sahibi: Marmara Üniversitesi Dekanlığı adına Prof. Dr. M. Emin Artuk Yazışma Adresi: Marmara Üniversitesi Tıbbiye Cad. Haydarpaşa/İstanbul Tel.: Faks: E-posta: Copyright 2013 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının tamamının veya bir bölümünün, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılması, dağıtılması, kayda alınması yasaktır. Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler, yazarlara aittir; bu hususta Fakülte, sorumluluk kabul etmez. ISSN: Yıl: Matbaanın Adı: Basıldığı Yer: Basıldığı Tarih: Yayın Türü: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti (Net Copy Center) (Sertifika No: 13723) Tel İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul 2013 Yerel, Süreli Hukuk Dergisi BASIM, DAĞITIM VE SATIŞ LEGAL LEGAL YAYINCILIK A.Ş. (Sertifika No: 27563') Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy İstanbul Tel: (216) Faks: (216)

3 Hakem Heyeti Prof. Dr. Ahmet Battal Prof. Dr. Ayşe Sümer Prof. Dr. Didem Algantürk Light Prof. Dr. Hasan Pulaşlı Prof. Dr. İnci Kaner Prof. Dr. İsmail Kayar Prof. Dr. Mustafa Çeker Prof. Dr. Sami Karahan Prof. Dr. Seyithan Deliduman Prof. Dr. Şükrü Yıldız

4 SEMPOZYUM DÜZENLEME KOMİTESİ Komite Başkanı Prof. Dr. Sami Karahan Komite Üyeleri Doç. Dr. Pınar Akan Doç. Dr. Murat Alışkan Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf Akın Yrd. Doç. Dr. Tamer Pekdinçer Yrd. Doç. Dr. Birgül Sopacı Öztuna Yrd. Doç. Dr. Özlem Karaman Coşgun Yrd. Doç. Dr. İrem Aral Eldeleklioğlu Yrd. Doç. Dr. Hanife Doğrusöz Koşut Yrd. Doç. Dr. R. Eda Giray Ar. Gör. Dr. Ayşegül Sezgin Huysal Ar. Gör. Gül Büyükkılıç Ar. Gör. Sami Kocabıyık Ar. Gör. Buket Çatakoğlu Ar. Gör. Hüseyin Tamer Ar. Gör. Salih Canözü Ar. Gör. Sinan Sarıkaya

5 Yayın Komisyonu Başkan: Prof. Dr. M. Kamil Yıldırım Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erkan Komisyon Üyeleri Üye: Yrd. Doç. Dr. Hanife Doğrusöz Koşut Üye: Yrd. Doç. Dr.Sabah Altay Üye: Ar. Gör. Dr. Gediz Kocabaş Üye: Ar. Gör. Dr. Gülşen Gedik Üye: Ar. Gör. Can Yalçın Armutçuoğlu Üye: Ar. Gör. Eren Paydaş Üye: Ar. Gör. Zafer İçer Danışma Kurulu Prof. Dr. Metin Fevzioğlu, Ankara Üniversitesi, (Ankara) Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları, Başkent Üniversitesi, (Ankara) Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Dokuz Eylül Üniversitesi, (İzmir) Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz, Akdeniz Üniversitesi, (Antalya) Prof. Dr. Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi, (İstanbul) Prof. Dr. Ali Güzel, Kadir Has Üniversitesi, (İstanbul) Prof. Dr. Tankut Centel, Koç Üniversitesi, (İstanbul) Prof. Dr. Nur Centel, Koç Üniversitesi, (İstanbul) Prof. Dr. Bahri Öztürk, Kültür Üniversitesi, (İstanbul) Prof. Dr. Ali Rıza Okur, Yeditepe Üniversitesi, (İstanbul)

6

7 ÖNSÖZ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun kabulü ve yürürlüğe girmesi ile birlikte Türk özel hukuku köklü değişiklikler geçirme sürecine girmiştir. Sadece değişen kanunlar değil, dolaylı olarak etkilenecek diğer mevzuat ve takiben çıkarılacak ikincil mevzuat ile birlikte, bu süreç genişleyerek devam edecektir. Tabiatıyla, bu derece köklü değişikliklerin olması, eski mevzuat döneminde verilen ilmi ve kazai içtihatlarda da önemli değişiklikler olmasına sebebiyet verecektir. Yeni dönem, tüm özel hukukçuların, bu değişiklikleri öğrenebilmek, yeni döneme ayak uydurabilmek ve eski bilgilerini güncelleyebilmek için yoğun bir gayret göstermesini zorunlu kılıyor. Hukukçular, yoğun bir şekilde çeşitli üniversite, kurum ve kuruluşlarca düzenlenen seminer, konferans, sempozyum ve panel gibi etkinliklere katılarak bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Marmara Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Yeni Türk Ticaret Kanunu nu Beklerken adlı sempozyum da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla düzenlenmiş etkinliklerden birisidir. Yeni Türk Ticaret Kanunu nu Beklerken sempozyumu, adından da anlaşılacağı üzere kanunun yürürlüğe girmesine çok az bir zaman varken gerçekleştirilmiştir. Bu açıdan herkesi bilgilendirmek gibi temel bir işlevi elbette vardır. Ancak, bu sempozyumu asıl anlamlı kılan husus, ilgili dönemdeki kanunun yürürlüğe girmeden değiştirilmesine yönelik ciddi tartışmaların varlığı nedeniyle, tüm tarafların sempozyum ortamında biraraya gelerek ilgili konuları enine boyuna tartışmasına imkan sağlamış ve önemli sonuçların doğmasına sebebiyet vermiş olmasıdır. Sempozyumu özel ve değerli kılan bir diğer husus, birçok ilkleri bünyesinde barındırmasıdır. Bu anlamda, Türkiye nin değişik üniversitelerine mensup 70 değerli akademisyenin tebliğleri ile bu sempozyuma katılması, ticari davalara bakan Yargıtay 11, 19 ve 23. Hukuk Dairesi başkan ve üyeleri ile Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Başkan ve hakimlerinin sempozyum oturumlarını bizzat yönetmesi, tebliğleri dinlemesi ve tartışmalara katılması, üç gün boyunca iki ayrı salonda gerçekleşen onlarca oturumu takip etmek için binlerce hukukçunun Fakültemizi ziyaret etmesi ve tüm bunların görülmemiş canlı bir bilimsel ortam oluşturması bunlar arasında zikredilebilir. Sempozyumda sunulan tebliğlerin, tartışmaların ve soruların yayınlanması şüphesiz önemlidir ve gelecek yıllarda bunları inceleyecek olan hukukçuların bilgilenmesine imkan sağlayacaktır. Bu bağlamda, tüm katılımcılardan sundukları tebliğleri soru ve tartışmaları da dikkate alarak güncellemeleri ve organizasyon komitesine sunmaları istenmiştir. Üzülerek ifade edilmelidir ki, birçok katılımcı buna imkan bulamamış ve tebliğlerini yazılı metin olarak bize gönderememiştir. Bu nedenle bu kitap tebliğlerin sadece bir bölümünü içermektedir.

8 Bu vesile ile, sempozyuma tebliğ sunarak, yöneterek, dinleyerek katılan tüm hakimlere, akademisyenlere, avukatlara ve öğrencilere, sempozyuma sponsorluk yapan Asya Katılım Bankası AŞ., Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ., Dentur Avrasya Grup, Filli Boya, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Legal ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. ye çok teşekkür ediyorum. Nihayet, en kalbi teşekkürlerimi, aralarına sonradan katılmış olmama rağmen, etrafımda sımsıkı kenetlenerek, samimi dostluklarını ve yardımlarını benden hiçbir şekilde esirgemeyen ve sempozyumun mükemmel bir şekilde yapılmasını sağlayan Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim elemanlarına sunmayı vicdani bir borç biliyorum. Haydarpaşa, Prof. Dr. Sami Karahan Marmara Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

9 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ * 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NU BEKLERKEN 10, 11, 12 Mayıs 2012 Sempozyum Perşembe Birinci Salon :30 Açılış Konuşmalar ı 09:30-11:30 1.Oturum: Ticari İşletme 1 Prof.Dr. Sami Karahan 2 Yrd.Doç.Dr. Mustafa Arıkan Prof.Dr.Reşat Kaynar Salonu Başkan: Prof.Dr.Hasan Selçuk Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Marmara Üniversitesi Selçuk Üniversitesi 3 Yrd.Doç.Dr. Ali Dural Galatasaray Üniversitesi 4 Dr. Murat Topuz Marmara Üniversitesi 5 Yrd.Doç.Dr. Ozan Can Kırıkkale Üniversitesi Ticari İşletme ve Tacire İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi Ticari Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ve Bu Bağlamda TTK. 18/III Hükmünün Değerlendirilmesi Ticari İşletmeler ndaki Mal ve Hizmet Tedariki Sözleşmesinde Para Borçlusunun Temerrüdü Ticari İşletmenin Devrinde Tasarruf İşlemlerine İlişkin Şekil Sorunu Acentelikle İlgili Hükümlerin Değerlendirilmesi 11: Kahve :30 2. Oturum Ticari Davalar 1 Prof.Dr Seyithan Deliduman Başkan Mahmut Bilgen Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanı Marmara Üniversitesi Ticari Davalar ve Delilleri * Sempozyumda sunulan tüm tebliğler tarafımıza ulaşmamış olup, bu sayıda sadece Sempozyum Düzenleme Komitesine gönderilen çalışmalara yer verilmiştir.

10 2 Doç.Dr. İbrahim Ercan Selçuk Üniversitesi 3 Yrd.Doç.Dr. Müjgan Tunç Marmara Üniversitesi Yücel 4 Yrd.Doç.Dr. Serdar Kale Marmara Üniversitesi 13:30-14:30 Yemek 14:30-16:15 3. Oturum Haksız Rekabet 1 Prof.Dr Gökhan Antalya Başkan: Levent Yavuz Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Marmara Üniversitesi 2 Yrd. Doç.Dr Hamdi Pınar Bilkent Üniversitesi 3 Dr. Cahit Suluk Suluk/Kenaroğlu Hukuk Bürosu 4 Dr. Şirin Güven Çankaya Üniversitesi 16:15-16:30 Kahve 4. Oturum Ticari 16:30-18:15 Defterler Vergi/Muha Başkan: Seyit Çavdar Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı sebe 1 Prof.Dr Doğan Argun Marmara Üniversitesi İİBF 2 Yrd.Doç.Dr Leyla Ateş Namık Kemal Üniversitesi İİBF 3 Dr. Ayşegül S. Marmara Üniversitesi Huysal 4 Ali Kaya Emre Horasan Marmara Üniversitesi İİBF İşbölümü İtirazı Yeni TTK Kapsamında Belirsiz Alacak Davaları Şirketlerin Taraf Ehliyeti Genel İşlem Şartlarına İlişkin Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Reklam ve Satış Yöntemlerine İlişkin Haksız Rekabet Halleri Tescilsiz Sınai Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri İle Korunması Dürüst ve Bozulmamış Rekabet Kavramı: Amaç ve Korunan Menfaatler Yeni TTK nın Şirketlerin Mali Tabloları Üzerindeki Etkisi Yeni TTK nın Vergi Düzenine Etkisi Yeni TTK ve HMK Çerçevesinde Ticari Defterler Ticari Defterlere İlişkin Ticaret Kanunu Hükümlerinin Muhasebe İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

11 XI Cuma 9:00-10:45 5. Oturum Ticaret Şirketleri Genel Hükümler 1 Doç.Dr. Murat Alışkan 2 Av. Cahit Ağaoğlu Başkan: Şükrü Saraç Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi Marmara Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi 3 Yrd.Doç.Dr. Hülya Coştan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 4 Yrd.Doç.Dr. Mustafa Erdem Can 10:45-11:00 Kahve 11:00-13:00 6. Oturum Şirketler Topluluğu Akdeniz Üniversitesi Başkan: Abdullah Ergin Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Üyesi 1 Prof. Dr. Ahmet Battal Turgut Özal Üniversitesi 2 Doç.Dr. Gül Okutan Nilsson Bilgi Üniversitesi 3 Yrd.Doç.Dr Kaan Susuz Gaziantep Üniversitesi 4 Yrd.Doç.Dr. Aslı E. Gürbüz Usluel Bilkent Üniversitesi Ticaret Şirketlerinin Hak ve Fiil Ehliyeti: UltraVires e Veda mı? Şirket Birleşme ve Devralmalarında Teminat ve Denkleştirme Bölünmeye Katılan Şirketlerin Müteselsil Sorumluluğunun Sınırlandırılması Ticaret Şirketlerinde Sermaye Koyma Borcu Güven Sorumluluğu Şirketler Topluluğunda Karşılıklı İştirak Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı Bakımından Hâkim Teşebbüs Kavramı Şirketler Topluluğunda Denkleştirme 13:00-14:00 Yemek 14:00-15:45 7.Oturum Anonim Şirket Kuruluş Başkan: Murat Kıyak Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Üyesi 1 Doç.Dr. Rauf Karasu Kırıkkale Üniversitesi 2 Yrd.Doç.Dr Özlem K. Marmara Üniversitesi Coşgun Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi Anonim Şirketlerde Getirilebilecek Olan Sermaye Değerleri ve Değer Biçme Prosedürü

12 3 Yrd.Doç.Dr. Emrullah Kervankıran Maltepe Üniversitesi 4 Dr. Seniha Dal Marmara Üniversitesi İİBF 15:45-16:00 Kahve 16:00-18:00 8. Oturum Anonim Şirket Kuruluş 1 Doç.Dr. İbrahim Arslan 2 Doç.Dr. Çağlar Manavgat Başkan: M. Umur Tarhan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Selçuk Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Ön Şirket (Vorgesellschaft) ve Hukuki Niteliği Fikri Mülkiyet Haklarının Anonim Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulması Sermaye Şirketi Uygulamasında Yeni Bir Anlayış-Tek Kişilik Anonim Şirket Halka Arz Kavramına yeni TTK nın Yaklaşımı 3 Yrd.Doç.Dr. Ömer Korkut Çukurova Üniversitesi 4 Yrd.Doç.Dr. Eda Giray Marmara Üniversitesi AMYO 09: Oturum Deniz Ticareti Hukuku 1 Prof.Dr. Zehra Şeker Öğuz Başkan: Cemalettin Şevli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü İstanbul Üniversitesi 2 Av. Ahmet Çalık Çalık Hukuk Bürosu/ İzmir 3 Av. Tevfik Adnan Gür Kahve Oturum Deniz Ticareti Hukuku 1 Prof.Dr. Fehmi Ülgener Gür Hukuk Bürosu Başkan: Prof.Dr.Mesut Önen Kültür Üniversitesi Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Anonim Şirketin Kuruluşundaki Eksikliklerin Hukuki Sonuçları ve Tescilin Sağlığa Kavuşturucu Etkisi Kuruluştan Kaynaklanan Sorumluluk Gemi, Mülkiyet ve İpotek hakları Kavramlarının Değerlendirilmesi Çarter Sözleşmeleri ve Uygulamada Yaratacağı Sorunlar Donatanın Sorumluluğunun Sınırlandırılmasına Dair 1976 Konvansiyonu ve 1996 Protokolü Taşıyanın TTK ya göre Sorumluluğu

13 XIII 2 Doç.Dr Pınar Akan Marmara Üniversitesi 3 Av. Hasan Hürman 12:45-14:00 Yemek Oturum Deniz Ticareti Hukuku Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Baş Hukuk Müşaviri Başkan: Mustafa Azman İstanbul Liman Başkanı 1 Prof.Dr. İnci Kaner Doğuş Üniversitesi 2 Av. Ergun Ersoy Ersoy/Bilgehan Hukuk Bürosu 3 Yrd.Doç.Dr. Mehtap Civir Yeni Yüzyıl Engin Üniversitesi Soru- Cevap 15:45-16:00 Kahve 16:00-18: Oturum Deniz Ticareti Hukuku 1 Prof.Dr. Didem Algantürk Light 2 Yrd.Doç.Dr. İlknur Uluğ Cicim 3 Yrd.Doç.Dr Deniz Güner Özbek Başkan: A. Albayrak Doğan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akdeniz Üniversitesi Koç Üniversitesi 4 Doç. Dr. Fevzi Topsoy Zirve Üniversitesi Soru Cevap Deniz Kazalarına İlişkin Düzenlemeler Göz Önüne Alınarak Alternatif Yargı Yollarının Uygulanması TTK'da Kılavuzluk ve Kurtarma İlişkisi Gemi Alacaklısı Hakları Çatma Hükümlerinin Değerlendirilmesi Müşterek Avarya Navlun Sözleşmelerinde Muayene ve İhbar külfeti Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmelerinde Getirilen Yenilikler Konişmento ve İspat Kuvveti Garanti Mektubu Karşılığında Düzenlenen Temiz Konişmentolardan Dolayı Taşıyanın Sorumluluğu

14 Cumartesi 09:30-11:00 13.Oturum Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkan:Gültekin Dinç Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi 1 Prof.Dr. Hasan Pulaşlı Başkent Üniversitesi 2 Yrd.Doç.Dr. İlyas Çeliktaş Fatih Üniversitesi 3 Doç.Dr Beşir Fatih Doğan Soru-cevap 11:00-11:15 Kahve 11:15-13: Oturum Anonim Şirket Yönetim Kurulu Türk-Alman Üniversitesi Başkan: Ahmet Tuncay Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi 1 Prof. Dr. İsmail Kayar Erciyes Üniversitesi 2 Prof. Dr. Mustafa Çeker 3 Yrd.Doç.Dr Tamer Pekdinçer 4 Yrd. Doç.Dr Hanife D. Koşut Çukurova Üniversitesi Şirkete Borçlanma Yasağı Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi 13:00-14:00 Yemek : Oturum Sigorta Başkan: H.Gülgün Vuraloğlu Yargıtay 11.Hukuk Dairesi Üyesi 1 Prof.Dr. Samim Ünan Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Hakkı Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Konusunda Karşılaşılabilecek Sorunlar Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Devredilemez ve Devralınamaz Yetkileri ve Yönetim Yetkisinin Devri Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Tespiti ve Sonuçları Yönetim Kurulu Kararlarının Geçerliliği Anonim Şirket Yöneticilerinin ve Denetçilerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Sigortaya İlişkin Hükümlerin Genel Değerlendirmesi ve Eleştirisi

15 XV 2 Yrd.Doç.Dr. Birgül Sopacı Öztuna Marmara Üniversitesi 3 Yrd.Doç.Dr. İrem Aral Marmara Üniversitesi 4 Yrd.Doç.Dr. Serdar Acar Yalova Üniversitesi Soru - Cevap 11:00-11:15 Kahve 11:15-13: Oturum Kıymetli Evrak ve Taşıma 1 Prof.Dr. Lerzan Yılmaz 2 Yrd. Doç.Dr. Mustafa Erkan 3 Yrd.Doç.Dr. Burak Adıgüzel Başkan: Uğur Sayın Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi Maltepe Üniversitesi Marmara Üniversitesi Erciyes Üniversitesi 4 Yrd.Doç.Dr. Barış Günay Akdeniz Üniversitesi 14:00:15: Oturum Anonim Şirket Pay ve Pay Sahipliği Hakları Başkan: Adnan Deynekli Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi 1 Prof.Dr. Şükrü Yıldız İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2 Doç.Dr. Hayri Bozgeyik Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3 Yrd.Doç.Dr. Mücahit Ünal Selçuk Üniversitesi Sigortacının Kanuni Halefiyet Hakkına İlişkin Güncel Sorunlar Sigorta Ettirenin Sözleşmenin Yapılmasında Beyan Yükümlülüğü Sorumluluk Sigortacısına Zarar Gören 3.Kişi Tarafından Açılan Doğrudan Davalarda Sigortacının İleri Sürebileceği Savunmalar Yeni TTK ve 5941 sayılı Çek Kanunu Kambiyo Senetlerinin Şekil Bakımından Geçerliliğine Uygulanacak Hukuk: Tamamlayıcı Kuralda Vatandaşlık Faktörü Eşya Taşıma Hukuku Alanında yeni TTK ile Getirilen Yenilikler Hava Taşımacılığında Montreal Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesinin İç Hukuka Etkisi Yeni Pay Alma Hakkı Anonim Şirket Pay Sahibinin Haklarına İlişkin Yeniliklerin Değerlendirilmesi Kaydi Sisteme İlişkin TTK Hükümlerinin Değerlendirilmesi

16 4 Yrd.Doç.Dr Murat Yusuf Akın 15:45-16:00 Yemek 16:00-18:00 18.Oturum Anonim Şirket Azlık Hakları, Sona Erme, Çıkma- Çıkarma, Uygulama Konusu Marmara Üniversitesi Başkan: Kadir Doğan Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi 1 Prof.Dr. Savaş Bozbel Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2 Prof. Dr. Ayşe Sümer Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi 3 Yrd.Doç.Dr. İrfan Akın Türk- Alman Üniversitesi 4 Dr. Ayşe Şahin Bahçeşehir Üniversitesi 5 Doç. Dr. Adnan Deynekli Nama Yazılı Paylara İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi Anonim Şirkette Azınlığın Bilanço Görüşmelerini Erteletmesi Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshi Anonim Şirkette Ortağın Şirketten Çıkarılması Limited Şirkette Ortağın Ortaklıktan Çıkması ve Çıkarılması Yargıtay 19. HD. Üyesi Uygulama Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi

17 İÇİNDEKİLER 1. GÜN: 10 MAYIS OTURUM Ticari İşletme ve Tacir Kavramları ile İlgili 6102 Sayılı Ticaret Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Sami KARAHAN... 3 Ticari Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ve Bu Bağlamda 6102 Sayılı TTK. m. 18/III Hükmünün Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Ticari İşletmenin Devrinde Tasarruf İşlemlerine İlişkin Şekil Sorunu Dr. Murat TOPUZ Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Acentelikle İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Ozan CAN OTURUM Ticari Davalar Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN Ar. Gör. Yakup ORUÇ Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi ndaki İşbölümü İtirazının Değerlendirilmesi Doç. Dr. İbrahim ERCAN Şirketlerin Taraf Ehliyeti Yrd. Doç. Dr. Serdar KALE OTURUM Reklam ve Satış Yöntemlerine İlişkin Haksız Rekabet Hâlleri Yrd. Doç. Dr. Hamdi PINAR Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Tescilsiz Sınaî Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri ile Korunması Av. Dr. Cahit SULUK Sayılı TTK nun Haksız Rekabete Dair Düzenlemelerinin Amacı ve Koruduğu Menfaatler Çerçevesinde Dürüst ve Bozulmamış Rekabet Kavramı Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜVEN

18 4. OTURUM Yeni TTK ve HMK Çerçevesinde Ticari Defterler Dr. Ayşegül SEZGİN HUYSAL GÜN: 11 MAYIS OTURUM İşletme Konusu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti ve Temsili Doç. Dr. Murat ALIŞKAN Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Şirket Birleşme ve Devralmalarında Teminat ve Denkleştirmeler Av. Cahit AĞAOĞLU Bölünmeye Katılan Şirketlerin Müteselsil Sorumluluklarının Sınırlandırılması Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇOŞTAN OTURUM Şirketler Topluluğunda Güvenden Doğan Sorumluluk Prof. Dr. Ahmet BATTAL Şirketler Topluluğunda Karşılıklı İştirak Doç. Dr. Gül OKUTAN NILSSON Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı Bakımından Hâkim Teşebbüs Kavramı Yrd. Doç. Dr. Kağan SUSUZ Şirketler Topluluğunda Denkleştirme Yrd. Doç. Dr. Aslı E. GÜRBÜZ USLUEL OTURUM 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi Doç. Dr. Rauf KARASU Anonim Şirketlerde Sermaye Kavramı ve Ayni Sermaye Değerinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem KARAMAN COŞGUN Ön Şirket ve Hukuki Niteliği Yrd. Doç. Dr. Emrullah KERVANKIRAN Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 342 ye Göre Fikri Mülkiyet Haklarının Anonim Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulması Dr. Seniha DAL

19 8. OTURUM Türk Ticaret Kanunu nun Halka Arz Kavramına Yaklaşımı Doç. Dr. Çağlar MANAVGAT Anonim Şirketin Kuruluşundaki Eksikliklerin Hukuki Sonuçları ve Tescilin Sağlığa Kavuşturucu Etkisi Yrd. Doç. Dr. Ömer KORKUT Anonim Şirketlerde Kuruluştan Doğan Hukuki Sorumluluk Yrd. Doç. Dr. R. Eda GİRAY OTURUM Çarter Sözleşmeleri ve Yeni Yasal Düzenlemelerin Uygulamada Yaratacağı Yeni Sorunlar Av. Ahmet ÇALIK Deniz Alacaklarına Karşı Donatanın Sorumluluğunun Sınırlandırılmasına Dair 1976 Konvansiyonu ve 1996 Protokolü Av. Tevfik Adnan GÜR OTURUM Deniz Hukuku'nda Alternatif Çözüm Yolları Doç. Dr. Pınar AKAN Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu Beklerken Türk Ticaret Kanunun'da Kılavuzluk Kurtarma İlişkisi Av. Hasan HÜRMAN OTURUM Gemi Alacaklısı Hakkı ve Gemi Alacağı Prof. Dr. İnci KANER Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Çatma Hükümlerinin Değerlendirilmesi Av. Ergun ERSOY Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Müşterek Avarya Yrd. Doç. Dr. Mehtap CİVİR ENGİN OTURUM Yeni TTK Uyarınca Navlun Sözleşmelerinde Yükü İnceleme ve Bildirim Prof. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT

20 Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. İlknur ULUĞ CİCİM Garanti Mektubu Karşılığında Düzenlenen Temiz Konişmentolardan Dolayı Taşıyanın Sorumluluğu Yrd. Doç. Dr. Fevzi TOPSOY GÜN: 12 MAYIS OTURUM Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Prof. Dr. Hasan PULAŞLI Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Konusunda Karşılaşılabilecek Sorunlar Yrd. Doç. Dr. İlyas ÇELİKTAŞ Yönetim Kurulunun Devredilemez Yetkileri ve Yönetim Yetkisinin Devri Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN OTURUM Yeni TTK ya Göre Anonim Şirkette Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Tespiti ve Sonuçları Prof. Dr. İsmail KAYAR Şirkete Borçlanma Yasağı Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararlarının Geçerliliği (Özellikle Batıl Yönetim Kurulu Kararları) (TTK m. 391) Yrd. Doç. Dr. Tamer PEKDİNÇER Anonim Ortalık Yöneticilerinin ve Denetçilerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu (TTK m ) Yrd. Doç. Dr. Hanife DOĞRUSÖZ KOŞUT OTURUM 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Maddesine Göre Zorunlu Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Zarar Görene Karşı İfa Yükümlülüğü Yrd. Doç. Dr. Birgül SOPACI ÖZTUNA

21 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapılmasında Beyan Yükümlülüğü Yrd. Doç. Dr. İrem ARAL ELDELEKLİOĞLU Sorumluluk Sigortacısının Doğrudan Davada Dayanabileceği Savunmalar Yrd. Doç. Dr. Serdar ACAR OTURUM Kambiyo Senetlerinin Şekil Bakımından Geçerliliğine Uygulanacak Hukuk: Tamamlayıcı Kuralda Vatandaşlık Faktörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Eşya Taşıma Hukuku Alanında Getirilen Yenilikler Yrd. Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL Hava Taşımacılığında Montreal Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesinin İç Hukuka Etkisi Yrd. Doç. Dr. M. Barış GÜNAY Yrd. Doç. Dr. Muharrem GENÇTÜRK OTURUM 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Rüçhan Hakkı Konusunda Getirilen Değişiklikler Prof. Dr. Şükrü YILDIZ Kaydi Sisteme İlişkin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mücahit ÜNAL OTURUM Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi Prof. Dr. Ayşe SÜMER Limited Şirkette Ortağın Ortaklıktan Çıkması ve Çıkarılması Yrd. Doç. Dr. Ayşe ŞAHİN Sayılı TTK Uygulama Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Adnan DEYNEKLİ

22

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ HUKUK DERGİSİ Yıl :1 - Sayı 2 www.tnb.org.tr ISSN: 2148-1741 SAHİBİ Yunus TUTAR Türkiye Noterler Birliği Adına, Türkiye Noterler Birliği Başkanı * EDİTÖR Metin SUYABATMAZ Türkiye

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 11. Bası II Yayın No : 2643 Hukuk Dizisi : 1287 11. Baskı - Şubat 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

İZMİR 2. ULUSLARARASI BİLİŞİM HUKUKU KURULTAYI. 17-19 Kasım 2011 BİLDİRİLER KİTABI

İZMİR 2. ULUSLARARASI BİLİŞİM HUKUKU KURULTAYI. 17-19 Kasım 2011 BİLDİRİLER KİTABI İZMİR 2. ULUSLARARASI BİLİŞİM HUKUKU KURULTAYI 17-19 Kasım 2011 BİLDİRİLER KİTABI Editörler Prof. Dr. Tekin MEMİŞ Doç. Dr. Ahmet KOLTUKSUZ Yrd. Doç. Dr. Mine AKKAN Ö N S Ö Z Fuarlar ve kongreler kenti

Detaylı

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ Arş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ TATAR TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 79 Mayıs 2014 Sayı: 2 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Ercan DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Anıl GÜLER YAYIN KURULU

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat

HUKUK DERGÝSÝ YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 32 / AĞUSTOS 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ Leges Yazılım Tic.

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 4 Volume: 1 /

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

SİCİL. Mart 10 Yıl 5 Sayı 17 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER MART 10 SİCİL

SİCİL. Mart 10 Yıl 5 Sayı 17 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER MART 10 SİCİL SİCİL MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Başkan Yaz şleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAŞI Av. Erten CILGA

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 4 SAYI: 42/ HAZİRAN 2013 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ Leges Yazılım

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ Leges Yazılım

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 28 / NİSAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 28 / NİSAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 28 / NİSAN 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ Leges Yazılım Tic.

Detaylı

.Sınırsız Terminal Tanımlama. .Kısayol tuşları - MUHASEBE & FİNANS YÖNETİMİ - Muhasebe - Fatura - İrsaliye - Cari - Stok - Kasa - Banka - Çek & Senet

.Sınırsız Terminal Tanımlama. .Kısayol tuşları - MUHASEBE & FİNANS YÖNETİMİ - Muhasebe - Fatura - İrsaliye - Cari - Stok - Kasa - Banka - Çek & Senet SINIRLARI KALDIRDIK MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİNDE FULL MODÜL HarmonyERP MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİ PROGRAMI 750 + KDV Muhasebe & Finans Yönetiminde Aradığınız Herşey Tek ir Programda.Sınırsız Kullanıcı.Tüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY I- DONATMA İŞTİRAKİ KAVRAMI VE UNSURLARI 1- Donatma İştiraki Kavramı Donatma iştiraki, Türk hukukuna Türk Ticaret Kanunu nun deniz ticaretine ilişkin

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri Kültür Sanat

HUKUK DERGÝSÝ YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri Kültür Sanat HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 33 / EYLÜL 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri Kültür Sanat YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ Leges Yazılım Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

DOSYA. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkileri

DOSYA. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkileri DOSYA Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkileri DOÇ. DR. KORKUT ÖZKORKUT Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim

Detaylı

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU 2. Baskı Doç. Dr. Ahmet Battal Nisan-2004 Büyük ailemin sağlam yapıtaşları, samimi ilgilerini ve desteklerini her zaman hissettiğim, altın kalpli ve güler

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

4. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ:

4. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ: 4. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ: KANUNUN GENELİ HAKKINDA: Avukat Hakan TOKBAŞ Güzel bir haklar manzumesi olan yeni kanunumuzda birçok önemli hakların geliştirildiğini görmekle beraber, bazı

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 30 / HAZİRAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 30 / HAZİRAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 30 / HAZİRAN 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ Leges Yazılım Tic.

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 35 Volume: 9 / Issue: 35 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı