STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUDUR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUDUR."

Transkript

1 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUDUR. A-MİSYON VE VİZYON MİSYON Kadıköy Belediyesi Misyon ve ilkeleri doğrultusunda sağlıklı kent ve sağlıklı toplum kriterlerine ulaşmak amacıyla, Kadıköy İlçesi ve Kadıköylüler için farklı ölçekte ve içerikte projeler üretmek, bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak, Kadıköy ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak, tüm kent ortakları ile birlikte hareket ederek tarihi çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına katkı sağlamak, toplumla paylaşılmasını da sağlayarak yayın ve organizasyon çalışmalarını yürütmek, kurum müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile kurumun ilişkide bulunduğu kişi,kurum,kuruluş ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamaktır. VİZYON Türkiye de örnek bir belediye olarak gösterilen, çağdaş, katılımcı, demokratik anlayışı güçlü, Kadıköy Halkının refah ve mutluluğuna katkıda bulunan sağlıklı bir kent yaratmak. B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Sağlıklı bir kent, çağdaş yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, Kadıköy İlçesi ve Kadıköylüler için değişik ölçekte ve içerikte projeler üreten, bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonun sağlayan, Kadıköy ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitleri yapan, tüm kent ortakları ile birlikte hareket ederek tarihi çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına katkı sunan, Kadıköy Belediyesi kurum kimliğinin ve etiğinin toplumla paylaşılmasını sağlayan yayın ve organizasyon çalışmalarını yürüten, Belediyenin müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile kurumun ilişkide bulunduğu kişi, kurum, kuruluş ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlayan birimdir. C-MÜDÜRLÜĞE İLİŞKİN BİLGİLER C.1.FİZİKSEL YAPI: Müdürlüğümüzde; Müdür, Müdür Muavini, 8 Teknik Eleman ( Mimar, Restoratör, Harita Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi,Peyzaj Mimarı) 5 Memur,3 sözleşmeli memur,4 İşçi ve 4 diğer personel olmak üzere 16 personel görev yapmaktadır. C.2.MÜDÜRLÜĞÜN YAPISI: Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3 bürodan oluşmaktadır. 1- Proje Uygulama ve Geliştirme Bürosu 2- Araştırma İnceleme Bürosu 3-Sağlıklı Kentler Bürosu 4- Evrak Kayıt bürosu

2 Proje Uygulama ve Geliştirme Bürosu Tasarım, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekana yansıtılmasını hedefleyen projeler geliştirmek; Mevcut fonksiyonların işlerliğinin, kullanıcıya yönelik fiziki ve sosyal sorunların giderilmesine yönelik projeler ( yeşil alanlar, hizmet binaları, kültür merkezleri, yaya alanları, meydanlar vb. ) geliştirmek ve uygulama projelerini hazırlamak. Araştırma İnceleme Bürosu: Kadıköy`ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitlerin yapılması, projelendirilmesi, Kentsel koruma politikası geliştirerek sivil toplum girişimler ile beraber Kadıköy de tarih bilincinin yerleşmesini sağlamak, Kent Envanteri oluşturmak, ulusal ve uluslar arası kurumlar ile işbirliğini temin etmek ve yürütmek, kardeş kentler ile iletişimi sağlamak, Sağlıklı Kentler Bürosu Dünya Sağlık Örgütü kriterleri doğrultusunda HERKES İÇİN SAĞLIK ilkelerini hayata geçirmek, kentte yaşayanların, çalışanların yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek amacıyla program ve projeler geliştirmek, D.S.Ö. Sağlıklı Şehirler Ağı nın yaygınlaşmasını ve erişimini sağlamak, Avrupa ve global ölçekte yerel yönetimlerle beraber sağlık hareketinin gelişmesinde öncü olmak, Sağlık hareketinin gelişimi ile ilgili politika, bilgi birikim paylaşımı ve ortaklık çalışmalarını geliştirmek, Evrak Büro Şefliği: Müdürlüğümüze gelen tüm evrakların giriş-çıkışları, Müdürlüğümüz şefliklerine ve diğer iç-dış birimlere dağılımı, cevaplandırılması, arşivleme işlemleri yapılmaktadır. Müdürlüğümüzde çalışan personelin özlük işleri, puantaj işlemleri ayniyat depo, demirbaş işlemleri yapılmaktadır. C.3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Müdürlüğümüz, hizmetlerini ve mevcut yapısını bilgi sistemlerine uygulayacak gerekli donanımlara sahiptir.. Organizasyon ve personelin yeni gelişmelere uyum sağlayabilmesi için gerekli düzenlemeler ve eğitim almaları sağlanmakta ve istekler doğrultusunda eğitimler yenilenmekte ve çeşitlendirilmektedir..

3 Teknoloji gerektiren bilgisayar donanım ve yazılımı ile diğer ofis araç gereçlerinin temini ve kullanımı sağlanmaktadır. Müdürlüğümüzde üretilen projelerde mimari programlar,harita programları,ofis programları,elektrik,makine ve inşaat programları, internet, kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda lotus notes vb programları kullanılmakta ve gelişen teknolojiden faydalanılmaktadır. C.4.İnsan Kaynakları: Kurumun ve birimin başarısı çalışan personelin başarısına bağlıdır. Bunun için personel, kurumun en önemli kaynağıdır. Müdürlüğümüzde 16 personel vardır.bunlardan 13 ü kadın,3 ü erkektir. Mezuniyet Sayı Lise ve Altı 3 Üniversite 9 Yüksek Lisans 4 Yaş yaş Arası yaş Arası yaş arası Kadın Erkek C.5.Sunulan Hizmetler: C.5.1- Herkes İçin Sağlık ilkelerinin hayata geçirilmesi, C.5.2- Kentte yaşayanların, çalışanların yaşam kalitelerinin ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla program ve projeler geliştirilmesi; C.5.3- Belediye birimlerinin proje geliştirmesini sağlamak; C.5.4- Kadıköy`ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitlerin yapılması, projelendirilmesi; C.5.5- Kent envanterinin kurulmasını sağlanması; C.5.6- Yerel kalkınma çalışmalarının yapılması; C.5.7- Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesi ve uygulamasının sağlanması; C.5.8- Ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliğinin temin edilmesi ve yürütülmesi; C.5.9- Kardeş kentler ile iletişim ve proje uygulamalarının yapılması; C Belediye birimleri ile kent halkı ve sivil toplum örgütlerinin eğitim ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ve organize edilmesi; C Çalışma konularında kamuoyu yoklaması yapılması veya yaptırılması; C Uygulanması düşünülen projelerin anlatımı, bu konularda birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması; C Birimlerin ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda proje hazırlanması; C Belediye faaliyetlerinin çağdaş ve kaliteli bir şekilde verilmesini temin etmek amacıyla ulusal ve uluslararası araştırma yapılması, seminer ve toplantılara katılım sağlanması veya bu konularda seminer ve toplantılar düzenlenmesi; C.5.15-Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerinin yürütülmesi; C.5.16-İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarının yürütülmesi; C.5.17-İdarenin üstünlük ve zayıflıklarının tespit edilmesi

4 C.5.18-Stratejik planlamaya göre bütçe hazırlama ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak C Sayılı Yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek. C.5.20-Kadıköy Belediye Başkanlığı nın tüm Müdürlükleri ile bağlı kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması ve gerektiğinde Başkanlık talimatları doğrultusunda ve izniyle Bakanlıklar, Vilayet, TÜİK, DPT, TSE, MPM, TODAİE, Üniversiteler ve bu birimlerle birlikte Araştırma Merkezleri, Belediyeler, Odalar vs.. ile bilgi alışverişinde bulunmak. C Belediye içindeki ve dışındaki birimler için gerekli bilgilerin toplanmasını sağlayarak bunları devamlı kullanabilir hale getirmek. C-5.22-Belediye çalışanlarının ve halkın belediye hizmet ve faaliyetleri ile belediyenin performansı hakkındaki kanaatini araştıran anketleri yapmak veya yaptırmak. C Belediye yatırımlarının dönemler itibariyle izlenmesi hususunda Vilayet ve DPT nezdinde Belediyeyi temsil etmek. C Çağdaş Yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla Kadıköy İlçesi ve Kadıköylüler için değişik ölçekte ve içerikte projeler üretmek, bu projelerin yönetimi ve uygulaması için ilgili müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak. C-5.25-Kadıköy Belediyesi Kurum Kimliğinin ve etiğinin toplumla paylaşılmasını sağlayan yayın ve organizasyon çalışmalarını yürütmek. C-5.26-Gerektiğinde projeleri hazırlayıp Başkanlık Makamı nın Onayı na sunmak ve verilen Onay çerçevesinde projelerin koordinasyonunun sağlamak. C Görev alanına giren konularda uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken tedbirler konusunda Başkanlık Makamı na tekliflerde bulunmak. C Başkanlık Makamınca strateji geliştirme ile ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak. C Kent kullanıcılarının çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik gereksinimler ile ilgili sorunlarını saptamak, buna ilişkin projeler üretmek, planlaması ve ortaklık ilkelerinden hareketle, belediye Birimleri ile ilçe ve kent ölçeğindeki kullanıcılarla birlikte çalışma platformları geliştirmek, mevcut platformlara Belediye adına destek verilmesini sağlamak. C-5.30-Kadıköy ün Kültürel ve Tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitleri yapmak; elde edilen verileri ilgili dokumanlar halinde saklamak, tüm kent ortakları ile birlikte hareket ederek, tarihi çevrenin korunması ve yaşatılması için kentsel koruma politikalarının geliştirilmesini sağlamak; konu ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli hedefler geliştirmek.. C Onaylı Koruma Planları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararları, 319B Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri, B708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Yönetmelikleri, 5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun İlgili Yönetmeliği, Uluslararası sözleşmeler, İstanbul İmar Yönetmeliği, Personel İşleri, 657 Sayılı D.M.K. nu, B73B KİK Kanunun B735 sayılı sözleşme kanunu gereklerinin yerine getirmesini sağlamak. C.6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ: YÖNETİM SELAMİ ÖZTÜRK - AVUKAT - KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI; Stratejik planlama çalışmalarının lideri, projenin finansal desteğinin ve yürütülmesinin sağlanması.

5 MUSTAFA DEMİRCAN Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı ; Üst Yönetimin Temsilcisi, Üst Yönetim ile Müdürlüğümüz arasındaki koordinasyon ve iletişimin sağlanması. ŞULE ONUR Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü; Stratejik Planlama çalışmalarından sorumlu müdür; Kadıköy Belediye başkanı adına müdürlüğü temsil eder,çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar,idari ve teknik her türlü işlerin kanun, yönetmelik,bildiri,genelge ve başkanlık direktifleri çerçevesinde sevk ve idaresini yapar. ŞEVKİ KÖSEOĞLU- Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdür Yardımcısı; Müdür ile Müdürlük personeli arasındaki koordinasyonun sağlanması,teknik konuların yerine getirilmesi ve sağlayıcı tedbirlerin alınması ve görevle ilgili denetimin sağlanmasında yetkilidir. İÇ KONTROL SİSTEMİ: 5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince: 1-Harcama Yetkilisinin yaptığı Kontrol Müdürlüğümüz denetiminde yapılmaktadır. 2-Ödenek Ayrılmasında ve Ödemede Yapılan Kontrol Mali hizmetler Müdürlüğünce yapılmaktadır. 3-İç Denetim Kontrolü ise 5018 sayılı kanun gereğince İç Denetçi tarafından yapılır. 2-AMAÇ VE HEDEFLER A-Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri:Çağdaş yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla Kadıköy İlçesi ve Kadıköylüler için değişik ölçekte ve içerikte projeler üretmek halk katılımı ile kentsel yoksulluk,kentsel yönetim ve kentsel planlamaya ilişkin çözüm politikalarını hayata geçirmek demokratik katılımı esas alan yerel yönetim anlayışı ile Kadıköy ü dünya sağlıklı kent standartlarına getirmek,türkiye de ve Dünyada konu ile ilgili projelerde yer almak müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri arasındadır. Müdürlük olarak sosyal gelişim alanlarında belirlenen mahallelerde kültür merkezleri yaparak halkın kültürel faaliyetlerden yararlanmasını sağlamak, tarihi eserlerin korunmasını, restorasyonlarının yapılarak işlevselliklerinin kazandırılmasını sağlamak,kent içinde otopark ihtiyaçlarının çözülmesini sağlamak, ilçedeki sokak hayvanlarının sağlık birim ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlamak,yeşil alan ve parkların düzenlenmesi ve yeni yeşil alanların oluşturulmasının sağlanması, görüntü kirliliğinin engellenmesi,kamuya açık sokak, meydan gibi alanlar ile belediyemiz mülkiyetindeki alanların yeni hedefler doğrultusunda projelerinin hazırlamak müdürlüğümüz amaç ve hedefleridir. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Müdürlüğümüz; Sağlıklı bir kent, çağdaş yerleşim ve çağdaş toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, Kadıköy İlçesi ve Kadıköylüler için değişik ölçekte ve içerikte projeler üreten, bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonun sağlayan, Kadıköy ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitleri yapan, tüm kent ortakları ile birlikte hareket ederek tarihi çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına katkı sunan, Kadıköy Belediyesi kurum kimliğinin ve

6 etiğinin toplumla paylaşılmasını sağlayan yayın ve organizasyon çalışmalarını yürüten, Belediyenin müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile kurumun ilişkide bulunduğu kişi, kurum, kuruluş ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlayan birimdir. MÜDÜRLÜĞÜN YAPISI: Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3 bürodan oluşmaktadır. 1- Proje Uygulama ve Geliştirme Bürosu 2- Araştırma İnceleme Bürosu 3-Sağlıklı Kentler Bürosu 4- Evrak Kayıt bürosu Proje Uygulama ve Geliştirme Bürosu Tasarım, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekana yansıtılmasını hedefleyen projeler geliştirmek; Mevcut fonksiyonların işlerliğinin, kullanıcıya yönelik fiziki ve sosyal sorunların giderilmesine yönelik projeler ( yeşil alanlar, hizmet binaları, kültür merkezleri, yaya alanları, meydanlar vb. ) geliştirmek ve uygulama projelerini hazırlamak. Araştırma İnceleme Bürosu: Kadıköy`ün kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitlerin yapılması, projelendirilmesi, Kentsel koruma politikası geliştirerek sivil toplum girişimler ile beraber Kadıköy de tarih bilincinin yerleşmesini sağlamak, Kent Envanteri oluşturmak, Ulusal ve uluslar arası kurumlar ile işbirliğini temin etmek ve yürütmek, Kardeş kentler ile iletişimi sağlamak, Sağlıklı Kentler Bürosu Dünya Sağlık Örgütü kriterleri doğrultusunda HERKES İÇİN SAĞLIK ilkelerini hayata geçirmek, kentte yaşayanların, çalışanların yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek amacıyla program ve projeler geliştirmek, D.S.Ö. Sağlıklı Şehirler Ağı nın yaygınlaşmasını ve erişimini sağlamak, Avrupa ve global ölçekte yerel yönetimlerle beraber sağlık hareketinin gelişmesinde öncü olmak, Sağlık hareketinin gelişimi ile ilgili politika, bilgi birikim paylaşımı ve ortaklık çalışmalarını geliştirmek, Evrak Büro Şefliği: Müdürlüğümüze gelen tüm evrakların giriş-çıkışları,

7 Müdürlüğümüz şefliklerine ve diğer iç-dış birimlere dağılımı, cevaplandırılması, arşivleme işlemleri yapılmaktadır. Müdürlüğümüzde çalışan personelin özlük işleri, puantaj işlemleri ayniyat depo, demirbaş işlemleri yapılmaktadır. Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak; Sağlıklı Şehir Planlaması kapsamında tasarım, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ve ilke politikaların mekana yansıtılması hedefleri doğrultusunda, nazım plan kararlarına göre yeni projeler üreterek proje kararları geliştirilmiş ve kentsel tasarım projeleri yapılmıştır.bu kapsamda yürütülen projeler; 3.A 1-KÜÇÜKBAKKALKÖY SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANI 232 Pafta, 1900 ada, 1 parselde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Belediyemiz İlçe halkının ihtiyacı doğrultusunda kütüphane-yurt-kreş yapılarak bölgenin barınma, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayıp, projede dışa dönük mekanlarla bölgeyi kültürel ve sosyal alanda daha aktif hale getirmek amacıyla hazırlanarak tahsis talebinde bulunulmuştur. Arsanın alanı; 8542m² dir.. Projede yurt,kütüphane, kreş, binaları tasarlanmıştır. Küçükbakkalköy Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı 2-KÜÇÜKBAKKALKÖY BELEDİYE HİZMET BİRİMİ PROJESİ Kadıköy de K.Bakkalköy Mahallesi 236 pafta, 2133 ada, 1 parsel de bulunan mevcut Aşevi nin daha konforlu ve sağlıklı hale getirilmesi için başlatılan bu çalışma; Aile Danışma Merkezi ile birlikte düşünülerek daha kapsamlı bir merkez olarak projelendirilmiş olup, bölge halkının hizmetine sunulacaktır. 438 m² üzerine B+Z+4NK+Ç olarak 163 m² taban oturumu, 978 m² toplam inşaat alanı olarak tasarlanmıştır Bölgede ihtiyacı olanlara yemek dağıtmak amaçlı düşünülen Aşevi yeni teknik ve donanımlarla projelendirilmiş olup; Aile Danışma Merkezleri de bölge halkına yerinde çözümler üretmek amaçlı

8 düşünülerek, çok amaçlı salon, atölyeler, sınıflar olarak tasarlanmıştır.proje onaylanmış,ruhsat işleri tamamlanmış ve uygulanmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. I.3-KADIKÖY BELEDİYESİ HASANPAŞA SAĞLIK POLİKLİNİĞİ PROJESİ Mülkiyeti İ.B.Ş.B ne ait, Hasanpaşa Mah. 129 pafta, 469 ada, parseller de yer alan bina Belediyemize 10 yıllığına Sağlık tesisi olarak tahsis edilmiştir. Kadıköy halkının sağlık hizmetlerinden daha konforlu ve çağdaş şekilde faydalanabilmesi amacıyla, yeni makine ve tekniklere olanak verebilecek şekilde dizayn edilen proje mevcutta bulunan Belediyeye ait Sağlık Polikliniklerine ek olarak düşünülmüştür. Bütün projeleri tamamlanmış olup, uygulanmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. I.4-FENERYOLU SABİT PAZAR PROJESİ Proje mevcut sorunları gidermek ve sabit pazarın daha sağlıklı hizmet verebilmesi pazarın bir bölümünün ekolojik ürünler satan Pazar olarak düzenlenmesi amacıyla yer döşemesinden, çatı kaplamasına; dükkan içlerinden, çevre düzenlemesine kadar yeniden düşünülerek tasarlanmıştır. Toplam Proje alanı 1252 m² olup proje çalışmaları tamamlanmıştır. Uygulama yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir.

9 I.5-DUMLUPINAR MAHALLESİ YÖNETİM MERKEZİ PROJESİ Dr.Etkin Caddesi Üzerinde daha önce düzenlemesi yapılmış olan yeşil alan üzerinde bulunan ve imar planın da yönetim merkezi alanı olarak ayrılmış olan bina Muhtarlık, sağlık ocağı ve aile danışma hizmet birimlerinin yer alacağı yönetim merkezi olarak tasarlanmıştır. Bina bodrum, zemin ve bir normal kattan oluşmaktadır. I.6-KADIKÖY DE BULUNAN TESCİLLİ BİNALARIN KORUNMASI, YAŞATILMASINA YÖNELİK RESTORASYON AMAÇLI KÜLTÜR BAKANLIĞI FON BAŞVURULARI. Kadıköyde bulunan tescilli yapıların korunması ve yaşatılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında İl Özel İdaresine yapılan başvurular; Rasim paşa Mahallesi İskele Sokak ; 195 ada 16, 17 parseller kamulaştırma bedeli talebi,197 ada 4, 3, 2,1 parseller,198 ada 2, 3, 6 parseller,209 ada 1 parsel,195 ada 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37 parseller,211 ada 18 parsel,208 ada 14 parseller için reisen proje bedeli talep edilmiştir.

10 Hasanpaşa Mahallesi 129 pafta,469 ada, 16 parselde kayıtlı tarihi eser yapı için YTL uygulama bedeli reisen talep edilmiştir. 49 pafta 181 ada 3 parsel, 1288 ada 17 parselde bulunan Mahmut Muhtar Köşküne ait uygulama bedeli mülk sahiplerinin başvurusu üzerine talep edilmiştir. I.7-RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ Rasimpaşa-Yeldeğirmeni SİT alanı için hazırlanacak proje doğrultusunda cephe ve çevre düzenlemelerine ilişkin genel kentsel tasarım kararlarını geliştirmek amacıyla proje çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmada; binaların Kentsel Tasarım İlkeleri doğrultusunda ele alınarak, şehircilik, mimarlık ve kent estetiği açısından güzel bir görünüme kavuşması için; kente kimlik kazandıracak prestij caddeleri oluşturmak, bina cephe yenilemesi, ilanreklam tabelaları ve tanıtım panolarının belli standartlarda uygulanması ve her binaya uygun renk kodlaması verilerek binaların aykırı cephe uygulamalarından kurtarılması hedeflenmektedir. Proje çalışmaları başlanan bölgede; bina yaşı, bina dönemi, bina yapı tarzı, cephe malzemeleri, arazi kullanımı, mevcut bina ve İmar Planı karşılaştırma analizi, cephe öğeleri, mevcut trafik verileri, kent mobilyaları, bitki türleri, kentsel imaj analizleri, mimari etki sentezi gibi analizler yapılmaktadır. Yeldeğirmeni Projesine ilişkin ilke kararları hazırlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. I.8-KARDEŞ ŞEHİR ÇALIŞMALARI: Dış İşleri Bakanlığından gelen talep üzerine Israil Petah-Tikva Belediyesi, ve Küba Havana Şehri Tarih Ofisi Başkanı ile yapılan görüşmeler sonrasında Küba-Havana şehirleri ile Kadıköy Belediyesi olarak ortak çalışmaya yönelik bilgi alışverişi deneyimler kapsamında kardeş şehir olunması için çalışmalarımız devam etmektedir. I.9-TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI I.9-a Tarihi Kentler Birliği Uluslar arası Kadıköy buluşması Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği Uluslar arası Kadıköy buluşması 25 Mayıs 2007 Cuma günü yaklaşık 500 katılımcınında bulunduğu organizasyona Kadıköy Belediyesi ev sahipliği yaptı. Tarihi Kentler Birliğinin üyeleri Kadıköy Belediyesinin Tarihi ve Kültürel Mirası koruma çalışmalarından Tarihi Çarşı ve Süreyya Oprerası restorasyon uygulamalarını yerinde görme imkanı buldular. Kadıköy Belediyesi, Süreyya Operası Restorasyon Projesi ile Tarihi Kentler Birliğinin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje Uygulamalarını Özendirme yarışmasından kazandığı BAŞARI ÖDÜLÜNÜ Tarihi Kentler tler Birliği Kadıköy Buluşmasında almıştır.

11 I.9-b Tarihi Kentler Birliği 200 Ortak 200 Eser Yarışması Kadıköy ün önemli parçalarından biri olan Tarihi Çarşı, Rasimpaşa ve Yeldeğirmeni proje alanlarında, çevre ve kültür değerlerini koruma, yaşatma ve halk katılımını sağlama ilkesi doğrultusunda, kentsel gelişme ve koruma odaklı planlama, uygulama stratejilerinin geliştirilmesi, kentsel tasarım, mimari, rölöve, restitüsyon, restorasyon avan ve uygulama projelerinin oluşturulması ile uygulamaya yönelik ekonomik ve sosyal odaklı projelerin geliştirilmesi, yapılan tüm çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi Kentler Birliği nin her yıl düzenlediği, kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye belediyelerin katılacağı 200 Ortak 200 Eser projesine Yel değirmeni Mahalle Yenileme Projesi ile katılım sağlanmıştır. I.10-İÇERENKÖY 2. ÇOCUK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ VE İÇERENKÖY GENEL ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZİ PROJESİ Sağlıklı Kent kriterleri doğrultusunda okul çağındaki çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi ve tedavi edilmesi amacıyla I. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 6 diş üniteli olarak faaliyet vermektedir. Artan talebi karşılayabilmek amacıyla yan binanın içi aynı amaçla düzenlenerek 10 diş ünitesi daha hizmete sokulmuştur. Binanın alt katı, yine 7 yaş ve üstü okul çocukları sağlık taramasından geçirmek amacıyla Genel Çocuk Sağlığı Merkezi olarak projelendirilmiştir. Bu merkezlerin girişlerinde çocuklara yönelik olarak tasarlanan bekleme salonları ile çocukları eğlendirerek eğitmek, ve bunun sonucunda muayene olmaya özendirmek amaçlanmıştır. İçerenköy Genel Çocuk Sağlığı Merkezi Projesi

12 I.11- BARBAROS MAHALLESİ SPOR TESİSİ PROJESİ Kadıköy İlçesi Barbaros Mahallesi 3343 ada 1(b) ve 3336 ada 1 (b)-2 (b) alanlarını kapsayan Spor Tesisi Alanı nın arsa alanı 17,940 m2 olup mevcut alan için avan proje hazırlanmıştır. Proje spor salonu basket sahası, seyirci alanları ve yardımcı birimleri kapsamaktadır. Aynı Alana yapılması düşünülen konaklama yeri projesi, ilgili maddeye uygun olarak projelendirilmiştir. Avan proje onaylanmış olup uygulanmak üzere Emlak İstimlak Müdürlüğüne gönderilmiştir. I.12- SAHRAYICEDİT MAHALLESİ SPOR TESİSİ PROJESİ : Sahrayıcedid Mahallesi 175 pafta 3157 ada 218 parselde mevcut alan spor tesisi alanı ayrılmış olup,spor merkezi ve sosyal tesis fonksiyonlarını içerecek şekilde projelendirilmiştir.arazini yüz ölçümü; 8649,81m² dir.avan projesi onaylanmış olup proje Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne uygulama için gönderilmiştir. I.13-NAZMİ BEY SOKAK REHABİLİTASYON PROJESİ: Proje kapsamında dükkanların tabela, oturma, kepenk mevcutları ile bina cephelerinin genel durumu incelenmiş, rehabilitasyon çerçevesinde yapılması gereken teknik kararlardan ilke kararları oluşturulmuştur.söz konusu ilke kararları uygulanmak üzere Çevre Müdürlüğüne iletilmiştir. I.14-DURSUN DEMİRLİ ÇOCUK YUVASI BAHÇE DÜZENLEME PROJESİ Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında sürdürülen Çocuk Projeleri nin amaçlarından biride çocuklara daha sağlıklı bir çevre oluşturabilmektir. Bu kapsamda Anaokul ve çocuk bahçelerine yeni aktiviteler getirilerek çocukların dünyası zenginleştirilecek, seçilen malzemelerle de daha sağlıklı park projeleri yapılacaktır m² olan parselin 1500 m² si park olarak tasarlanmıştır. Projede; kamelya alanı, açık aktivite alanı, çocuk oyun grupları alanı, ekolojik park ve çeşitli yeşil alanlar tasarlanmıştır. Parka konulacak objelerin her birinin hem fonksiyonel hem de görsel olarak ihtiyaçlara cevap vermesi; ve alanın en doğru şekilde kullanılması projenin ana ilkesini oluşturmaktadır. Seçilen malzemelerin çevreye uyumlu ve dayanıklı olmasına önem verilmiştir. Uygulama Projesi hazırlanarak Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

13 I.15- YOĞURTCU PARKI YEŞİL ALAN DÜZENLEME PROJESİ Kurbağalı derenin kenarında bulunan mevcut park alanının mülkiyetinin Kadıköy Belediyesine devri üzerine 1900 m2 lik park alanında Park Bahçeler Müdürlüğü ile ortak revizyon projesi yapılmıştır. Korunması gereken anıt ağaçları barındıran park alanında mevcudun korunmasına özen gösterilirken ana girişler yeni bir tasarımla ele alınmış,yeni yürüme yolu ve bisiklet yolları,çocuk bahçesi ve dinlenme alanları tasarlanmıştır.uygulama Projesi tamamlanmak üzeredir. Yoğurtçu Parkı I.16-ATAŞEHİR KARŞISI AHMET YESEVİ CADDESİ YAMAÇ DÜZENLEME PROJESİ Ahmet Yesevi caddesi güney aksı boyunca uzanan yaklaşık 36000m2 lik şevli yeşil alanda,çevre halkının da ihtiyaçları doğrultusunda, fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşama öncelik veren bir proje olacaktır.araziyi boylu boyunca geçen yaklaşık 1000 m uzunluğunda bisiklet yolu,yürüme yolları, yol boyunca gruplanmış fiziksel aktivite ve çocuk oyun alanları, dinlenmeve seyir alanları ve tenis sahaları tasarlanmıştır.avan Proje çalışması tamamlanmış olup uygulama çalışmaları devam etmektedir.

14 Ahmet Yesevi Caddesi yamaç düzenlemesi I.17- ATAŞEHİR YAKUT SEDEF CADDESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEME PROJESİ Ataşehir caddesi üzerinde yaklaşık 1620 m2 olan park alanında, sağlıklı şehir kriterleri göz önüne alınarak yapılan tasarımda, çocuk oyun alanı yanında fiziksel aktivite alanı da tasarlanmıştır. Alanın 800 m2 lik bölümü yeşil alan olarak düzenlenmiştir. Proje Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmiştir. I.18- SÖĞÜTLÜÇEŞME ÇEVRE DÜZENLEME ve OTOPARK PROJESİ Rasimpaşa Mahallesi, 545 ada, 24 parselin alanı 3982m2 olup projede önerilen hem çevre düzenlemesi yapılarak kente yeni bir mekan yaratılmış olacak hem de çevredeki olumsuz parklanma problemi büyük ölçüde çözülmüş olacaktır. Parselin tamamı zemin altında otopark olarak düzenlenmiştir. Halen mevcut olan İmam evi, müftülük ve dernek kullanım fonksiyonlarının ihtiyaç programları göz önünde bulundurularak, genel silüeti etkilemeyecek ancak ihtiyaca cevap verecek nitelikte bir hizmet binası olarak projelendirmiştir. Proje UKOME de onay aşamasında olup uygulamaya yönelik hazırlıklar devam etmektedir. KADIKÖY BELEDİYESİ HİZMET BİRİMLERİ TEFRİŞ PROJELERİ I.19-KADIKÖY BELEDİYESİ İÇERENKÖY MESLEK EĞİTİM BİRİMİ TEFRİŞ PROJESİ Kadıköy Belediyesi, İçerenköy Mahallesi ni sosyal ve fiziksel anlamda sağlıklaştırabilmek amacı ile yaptığı eğitim biriminin iç mekan tefrişi yapılmış,mekanik ve elektrik projeleri hazırlanmıştır.proje Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir.

15 I.20-KADIKÖY BELEDİYESİ YENİSAHRA MESLEK EĞİTİM BİRİMİ TEFRİŞ PROJESİ -Kadıköy Belediyesi, Yenisahra Mahallesi ni sosyal ve fiziksel anlamda sağlıklaştırabilmek amacı ile yaptığı eğitim biriminin iç mekan tefrişi yapılmış,mekanik ve elektrik projeleri hazırlanmıştır. Proje Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. I.21-KOŞUYOLU MAHALLE EVİ TEFRİŞ PROJESİ Mahalleevinin TEFRİŞİ kullanım amacına uygun olarak yapılmış olup, 164 m² taban oturumlu binanın Tefrişi daha önceden seçilen malzemelere uygun binaya gelecek işlevler düşünülerek yapılmıştır. Çok amaçlı salon, sınıflar, ofis ve cafe bölümünden oluşmaktadır.

16 I.22-KADIKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIK BİNASI TERAS KAT DÜZENLEME PROJESİ Belediyemiz Başkanlık Binası Zemin katta mevcut Kuaför salonu için, B Blok teras katında yer alan halen spor salonu olarak kullanılan bölüm projelendirilerek Kuaför Salonu olarak tasarlanmıştır. C Blok Teras bölümünün bir kısmı ise Spor salonu olarak projelendirilmiştir. Projenin mimari, elektrik ve mekanik projeleri hazırlanmıştır. Proje Uygulama yapılmak üzere Destek Hizmetler i Müdürlüğüne gönderilmiştir. I.23-BELEDİYE BAŞKANLIK BİNASI ENCÜMEN BÖLÜMÜ TEFRİŞ PROJESİ Belediye içindeki çalışma ortamını daha sağlıklı hale getirmek için tefriş çalışmaları yapılmaktadır. Encümen bölümü yeni proje ile daha modern bir çalışma ortamına kavuşturulmuştur. I.24-SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEFRİŞ PROJESİ Yeni yapılan projede sağlık doktorlarına ait ortak bir çalışma mekanı ;hasta muayene odası,hemşire ve evrak kayıt odeası ayrılarak işleyiş ve çalışma ortamı daha verimli hale getirilmiştir. I.25- KADIKÖY BELEDİYESİ DİYABET MERKEZİ TEFRİŞ PROJESİ Daha önce Diyabet Vakfı tarafından kullanılan, zemin,bodrum, birinci kat ve çatı katından oluşan, her bir katı 120 m2 olan binanın Kadıköy Belediyesi Diyabet Merkezi olarak tadilatı yapılarak kullanım amacına uygun mekan tefriş ve mobilya yerleşimi yapıldı.proje Uygulama yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne gönderildi.

17 I.26-KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI PİLOT PROJESİ Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı yaşlanma ve fiziksel aktiviteyi de destekleyen hedefler ve projeler mahalle gönüllülerinin, üniversitelerin ve STK nın katkılarıyla geliştirilecektir. Herkes İçin Sağlık ilkelerini hayata geçirmek, kentte yaşayanların, çalışanların yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek amacı ile gelişitirilecek program ve projelerden birisi Koşuyolu Mahalle planlama projesidir. Pilot Bölge olarak seçilen Koşuyolu mahallesinde Mahalle Planlaması, Sağlıklı Yaşlanma ve Fiziksel Aktivite konularının birlikte ele alındığı ve hedef grubu olarak öncelikle dezavantajlı gruplardan birisi olan 60 yaş ve üzeri mahalle sakinlerinin seçildiği bu projede, Koşuyolu Parkı içerisinde yer alan mevcut bina korunarak Mahalle Evi ve Yaşlı Dayanışma Merkezi olarak uygulaması tamamlanmış ve 29 Kasım 2007 tarihinde açılışı yapılmıştır. Koşoyolu Mahalle Evi nde 1-Mahalle Planlaması 2-Sağlıklı Yaşlanma 3-Sosyal Planlama çalışmaları yürütülecektir. I MAHALLE PLANLAMASI Amaç: Mahalle vizyonunu oluşturmak Mahalle olma bilincini arttırmak Yerel Yönetim-Mahalle işbirliğini artırmak Mahalle Planlamasını Kadıköy genelinde yaygınlaştırmak Planlama süreci boyunca mahalle sakinleri ve diğer hak sahipleri tarafından saptanacak mahalle sorunlarını çözüm yöntemlerini belirlemek, ilkeler ve eylemler geliştirmek Yeni Gelişmelere yönelik prensipler sunmak Mahalle sakinlerini proje süreci içerisinde yetkilendirmektir.

18 Katılım Toplantıları veçözüm Önerileri Çalıştayları: mahallenin- özellikle hedef grubun - belirli sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılacağı çalıştaylar, toplantılar düzenlemek Kadıköy-Koşuyolu bölgesinde bulunan yapıların envanterinin çıkarılması, ulaşımdaki aksaklıkların belirlenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi, yeşil alanların belirlenmesi ve öncelikli olarak mülkiyeti Kadıköy Belediyesine ait parklara çeşitli aktiviteler getirilmesi amaçlanmaktadır. Sağlıklı kentler projesi kapsamında Koşuyolu Mahallesi nin ele alınarak sağlıklı kent kriterleri doğrultusunda önerilerin ve projelendirmelerin yapılması, 1950 lerde yapılan toplu konut projesi alanındaki bozulmaların ve aksaklıkların önlenmesi.. Kadıköy-Koşuyolu na ayrı bir önem ve karakteristik özellik getirerek, şehirsel görüntüye çeşitlilik kazandırılması, Çalışmanın kapsamında eski bir konut alanı olan Koşuyolu nun rehabilitasyon yapılacak binalarının belirlenmesi, araştırma ve tespitlerinin yapılması, Bu çalışma, Koşuyolu nu mahalle, sokak ve tek yapı ölçeğinde yapılan ulaşım, eğitim, ticaret, konut, sağlık, kent mobilyaları, dini tesis, idari tesis, eğlence-rekreasyon, spor alanları ve yeşil alanlarını kapsayan tespit çalışmasını kapsamaktadır MAHALLENİN FİZİKİ ANALİZİ VE SORUNLARIN TESPİTİ- ÖNERİLER Sağlıklı kentler projesi kapsamında Koşuyolu Mahallesinde sağlıklı kent kriterleri doğrultusunda önerilerin ve projelendirmelerin yapılması hedeflenmektedir. Bu amaçla; Kadıköy-Koşuyolu bölgesinde bulunan yapıların envanteri çıkarılmış, ulaşımdaki aksaklıklar belirlenmiş ve çözüm önerileri getirilmiş; yeşil alanların belirlenmiş ve öncelikli olarak mülkiyeti Kadıköy Belediyesi ne ait parklara çeşitli aktiviteler getirilmesi için çalışmalara başlanmıştı r.konu ile ilgili araştırmalar yapılmış,analizler yapılıp sentez öneri ve proje altlıkları hazırlanıp çalışmaya ait raporlar hazırlanmıştır. Bu çalışma, Koşuyolu nu mahalle, sokak ve tek yapı ölçeğinde yapılan ulaşım, eğitim, ticaret, konut, sağlık, kent mobilyaları, dini tesis, idari tesis, eğlence-rekreasyon, spor alanları ve yeşil alanlarını kapsayan tespit çalışmasını kapsamaktadır. Sağlıklı kentler kriterleri doğrultusunda hazırlanan mahalle planlaması projesinin raporlanarak kitapçık haline getirilmesi hedeflenmektedir Koşuyolu Mahallesi Bina Fonksiyon Analizleri Paftası

19 Koşuyolu Mahallesi Eğitim Yapıları Etki Alanı Paftası I KOŞUYOLU MAHALLESİ MEYDAN ve ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ Koşuyolu Validebağ Işıklar Kadıköy İlçesine giriş sınırında yer almaktadır, ve bu alanda arasında Büyükşehir ve Emlak Bankası ortak bir proje gerçekleştirerek 419 konut ve bir çarşı inşa etmiştir. Yapılan projenin amacı ; Kadıköy İlçesine girişi vurgulamak ve daha önce yapılmış olan bu çarşının canlandırılması, bölge halkına hem fiziksel hem sosyal ve kültürel açıdan sağlıklı bir çevre oluşturmaktır.proje çalışmaları devam etmektedir. I.26.3 KOŞUYOLU YAŞAM PARKI Koşuyolu Mahalle Planlama Projesinin ilk etabı olarak Koşuyolu Mahalle Evi nin projesi hazırlanıp bina uygun halde düzenlenmiş ve açılışı gerçekleşmiştir. Aynı proje kapsamında mahalle evinin içinde yer aldığı Yaşam Parkı da projelendirilmiştir. Projelendirme aşamasında Fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşlanma konuları göz önünde bulunarak tasarım yapılmıştır.

20 I ARKA BAHÇE PARKI Mevcut Park Sağlıklı Kent kriterleri doğrultusunda revize edilerek,fiziksel aktiviteye yönelik alet ve ekipmanlarla yenilerek tarsarım ve uygulama çalışmaları Park Pahçeler Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORUDUR. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Müdürlük, Belediye Meclisi nin 06.07.2009 tarih ve 2009/56 sayılı kararı ile kurulmuş olup; Belediye Kanununun 15. Maddesi (b) bendi ile aynı Kanunun

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Plan

Detaylı

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ PROJE ÖZETİ PARSEL ALANI PROJE KAPALI ALANI PROJE TANIMI Çanakkale; tarihinin her döneminde birçok kültüre ev sahipliği yapmış, coğrafi konumu, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE ve KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA ve TANITMA VAKFI Kadıköy,bugünkü çarşı alanı ile şekillenmeye başlamış, 18.yy da Türkler ve Rumların yaşadığı bölgeye Ermeniler de yerleşmeye başlamıştır.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir.

Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir. SAĞLIKLI KENTLERDE FİZİKSEL AKTİVİTELER Sağlığın Tanımı : Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir.

Detaylı

VİZYON YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

VİZYON YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON VE VİZYON MİSYON Kadıköy Belediyesi Misyon ve ilkeleri doğrultusunda sağlıklı kent ve sağlıklı toplum kriterlerine ulaşmak amacıyla,kadıköy İlçesi ve Kadıköylüler için

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A 1 Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A POLİTİK POLİTİK (karar) PLANLAMA Öncelikler / Entegrasyon (üretim) Zaman

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE: 1 AMAÇ Bu yönetmelik, Kentsel Tasarım Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) (12.03.2010 tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) Madde 1 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanınlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, İzmir

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.05.2015 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(58/15)-İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına vekaleten Avukat

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ Stratejik Plan ve Zincirlikuyu Planlama Projesi Saygın Can Oğuz Y. Şehir Plancısı Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü saygin.oguz@tepebasi.bel.tr Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :249 KARAR 249 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 8 Ekim 2014 Çarşamba günü

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı Hendek Belediyesi Plan ve Proje

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi kapsamında yapılmaktadır. Sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekansal, toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir projelendirme süreci olarak tanımlanabilir. Kaçak yapılaşmanın

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ 2013 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ ÖDÜLÜN AMACI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 20 yılı aşkın bir süredir Avrupa da devam eden

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Gölbaşı Yeraltı Şehri İlçemiz Kiçiköy Mahallesinde yeni tespit edilen yer altı şehri ile ilgili temizlik çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde görevli arkeolog nezaretinde başlatılmış

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Park ve Bahçeler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TEKİRDAĞ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Park ve Bahçeler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TEKİRDAĞ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Park ve Bahçeler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Tekirdağ Kapaklı Belediye Park ve

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ

1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ 1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ PARSEL ALANI : 15.225 m² OTOPARK TABAN OTURUMU : 13.342 m² KONGRE MERKEZİ TABAN OTURUMU : 6764 m² YAPI İNŞAAT ALANI : 61.706 m² PROJENİN AMACI: İstanbul un 2010 Kültür

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.06.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 KONU : İrtifak Hakkı. üzere Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 23/05/2013 tarih ve 563 inceleme ve tespitler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı