ESEN HUKUK BÜROSU. Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) Faks:(216) GENTRA LOJİSTİK A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESEN HUKUK BÜROSU. Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş."

Transkript

1 ESEN HUKUK BÜROSU Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) Faks:(216) GENTRA LOJİSTİK A.Ş. HUKUKÇU RAPORU 15 EYLÜL

2 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA (Kotasyon Müdürlüğü ne) 2 15 Eylül 2011 Konu : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kotasyon Yönetmeliği nin 13. maddesinin (h) ve (k) bentlerinin uygulama esaslarına ilişkin, 30 Eylül 2004 tarih ve 214 sayılı Genelgesi uyarınca talep edilen hukukçu raporudur. İMKB Kotasyon Yönetmeliği ve 214 sayılı Genelge uyarınca hazırlanan iş bu hukukçu raporu, hisse senetlerinin kota alınmasını talep eden Gentra Lojistik A.Ş. ( Şirket ) kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olup olmadığının tespiti amacıyla tarafımızdan Başkanlığınıza sunulmak üzere düzenlenmiştir. İş bu hukukçu raporu Şirket ve Şirket avukatları tarafından sağlanan yazılı ve sözlü bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır. Tarafımıza sağlanan ve iş bu raporun hazırlanmasında kullanılan bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olduğu kabul edilmiş olup, söz konusu bilgi ve belgelerin tam ve doğruluğu konusunda tarafımızca ayrıca bir araştırma veya çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle iş bu raporun düzenlenmiş olması, rapora dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olduğunun tarafımızca garanti veya taahhüt edildiği anlamına gelmemektedir. Şirket tarafından sağlanan: -Şirket kuruluş ana sözleşmesi, kuruluş sonrası ana sözleşme değişiklikleri ve bunların yayınlandığı ticaret sicil gazeteleri; -Şirketin tarihleri arasındaki Ticaret Sicil Gazeteleri; -İstanbul Ticaret Odası Sicil Kayıtları; -Son üç yıla ait Genel Kurul Tutanakları; -Son üç yıla ait Yönetim Kurulu Kararları; -Şirket Pay Defteri; -Şirketin taraf olduğu Sözleşmeler; -Şirketin sahip olduğu Yetki Belgeleri, Marka Tescil Belgeleri ve Oda Kayıt Belgeleri; -Şirketin taraf olduğu Davalara ilişkin belgeler; -Şirketin iştirakine ilişkin belgeler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde ulaşılan, Şirkete ve faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki tespit ve görüşlerimizi bilgi ve değerlendirmelerinize arz ederiz.

3 I.ŞİRKETE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1-Kuruluş ve Tarihçe: Şirket 19 Temmuz 2000 tarihinde GÜM-KOM Lojistik ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ünvanı ile birlikte Gebze Ticaret Sicil Memurluğu nca 5817 sicil numarası ile tescil ve kayıt edilerek kurulmuş bir anonim şirkettir. Şirket kuruluş ana sözleşmesi toplam 17 maddeden ibaret olup, 5 kurucu gerçek kişi ortak tarafından imzalanan ana sözleşme Gebze 1. Noterliği tarafından 13 Temmuz 2000 tarih ve yevmiye numarası ile tasdik edilmiştir. Şirket daha sonra şirket merkezini İstanbul a taşımış ve bu merkez nakli kararı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nca tarihinde tescil edilerek, tarih ve 6427 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 422. Sayfasında ilan edilmiştir. Şirket İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna sicil numarası ile kayıt edilmiştir. 21 Haziran 2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket ünvanının GA RAİLCO Taşımacılık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve bu karar 27 Haziran 2006 tarihinde tescil edilerek 03 Temmuz 2006 tarih ve 6590 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin sayfasında ilan edilmiştir. 29 Şubat 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket ünvanının GENTRA Taşımacılık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve bu karar 07 Mart 2008 tarihinde tescil edilerek 13 Mart 2008 tarih ve 7019 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 548. sayfasında ilan edilmiştir. 21 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket ünvanının GENTRA LOJİSTİK Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve bu karar 06 Nisan 2011 tarihinde tescil edilerek 15 Nisan 2011 tarih ve 7795 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin sayfasında ilan edilmiştir. Böylece şirket şu anki yeni ünvanını almıştır. 2-Şirketin Amaç ve Konuları: Yurtiçi ve Yurtdışı taşıma organizatörlüğü yapan ve lojistik hizmetleri veren Şirketin Nace Kodu (Yurt Dışı Yük Taşımacılığı) olarak sınıflandırılmıştır. Şirketin başlıca amaç ve konuları ana sözleşmenin 3. maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda Şirket; -AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) : Şirket konusuna giren alanlarda her türlü araştırma-geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunabilir. Bu hususlarda teknik destek acentelik ve temsilcilik verilebilir. 3

4 -İthalat ve İhracat: Şirket kanunlarının izin verdiği çerçevede her türlü ürün ve hizmetin ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alımı satımı dağıtımı ve pazarlanması faaliyetlerini yürütür. Şirket ayrıca ithalat ve ihracat işlemlerini yaptığı ürünler ve ya bunlar dışındaki ürünler için her türlü lojistik hizmetleri verir, depolama ve fiktif ve özel antrepoculuk faaliyetlerini de yürütür. -Danışmanlık: Şirket, iştigal konuları ile ilgili olarak veya bu konuların dışında özel ve tüzel kişi ya da kuruluşlara her türlü danışmanlık hizmetini verir. -Acente-Temsilcilik Şirket yurtiçi ve yurt dışından konusuyla ilgili her türlü temsilcilik acentelik alabilir, başkalarına da kullandırabilir. Şirket, karayolu ile uluslar arası yolcu ve eşya taşıma işleri acenteliği yapabilir. -Taşımacılık ve Acentelik Hizmetleri A-Şirket kara yolu, deniz yolu, hava yolu ile Türkiye den, yurt dışına, yurt dışından Türkiye ye Türkiye dâhilinde veya yabancı ülkeler arasında taşımacılık yapmak, yaptırmak taahhütlere girerek, gemi acenteliği, yük komisyonculuğu yapmak. B-İştigal konuları ile ilgili içte ve dışta faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin mümessillik acentelik, hava, deniz, kara taşımacılığı ve gümrükleme işlemlerini gerçekleştirmek. C-Konusu ile ilgili ithalat ihracat ve transit malların taşıma ve gümrükleme işlemlerini yapmak, yaptırmak, serbest bölgeler mevzuatı hükümlerine göre bu bölgeler içerisinde faaliyetlerde bulunmak acentelikler ve mümessillikler almak ve vermek. D-Gümrüklü ve gümrüksüz sahalarda faaliyetlerde bulunmak ve bu sahalar içerisinde tahmil, tahliye ve nakliye hizmetleri yapmak, mutemetlik ifa etmek. E-Hizmet işlerini yapabilmesi için gerekli nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, ithal etmek, devretmek, onlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak., olarak belirlenmiştir. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için: Lüzumlu tesisler ile gayrimenkuller iktisap etmek, bunları devir ve ferağ etmek kiraya vermek gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte olmak üzere ipotek almak ve vermek fek etmek irtifak ve intifa gayrimenkul mülkiyeti kat mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek, konusu ile ilgili satış yerleri ve idare binaları inşa etmek, şirket kendi alacaklarını temin için ipotek ve diğer her türlü rehinleri ve teminatları almak, kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için her türlü aynı ve/veya nakdi teminatı vermek konularında yetkili kılınmıştır. 4

5 Şirket, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında uluslararası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapmaktadır. Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, şirket faaliyet alanı ile konular Ulaştırma Bakanlığı nın görev ve yetki alanına ilişkin olup, şirket söz konusu faaliyetini gerçekleştirmek için gerekli yetki belgesine sahiptir. Bu kapsamda yapılan incelemeler neticesinde şirketin mevcut faaliyetini devam ettirmesine engel bir durum olmadığı görülmüştür. 3-Şirketin Sermayesi: tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesi tadil edilerek halka arz başvurusundan önceki son şeklini almıştır. Söz konusu tadil tasarısının kabul edildiği genel kurul kararları 11 Ağustos 2011 tarihinde tescil edilerek, 17 Ağustos 2011 tarih ve 7882 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin sayfasında yayınlanmıştır. Buna göre Şirketin sermayesi toplam TL olup, bu sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirketin mevcut sermayesinin tamamen ödendiği hususu Pusula Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti den Yeminli Mali Müşavir Eren Veske tarafından hazırlanan tarihli rapor ile tevsik edilmiştir.. Şirketin 2000 yılındaki ilk kuruluş sermayesi 5 Milyar TL (TL den 6 sıfır atılmadan önceki haliyle) olup, bu tarihten sonra yapılan sermaye artış bilgilerine aşağıda yer verilmiştir. Şirketin 29 Temmuz 2003 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında sermaye 5 Milyar TL den 100 Milyar TL ye yükseltilmiş olup, anılan karar 31 Temmuz 2003 tarihinde tescil edilerek, 12 Ağustos 2003 tarih ve 5861 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 244. sayfasında yayınlanmıştır. Şirketin 18 Nisan 2005 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında sermaye 100 Milyar TL den (TL den 6 sıfır atılmadan önceki haliyle) YTL ye yükseltilmiş olup, anılan karar 19 Nisan 2005 tarihinde tescil edilerek, 13 Mayıs 2005 tarih ve 6303 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 320. sayfasında yayınlanmıştır. Şirketin 21 Mart 2011 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında sermaye TL den TL ye yükseltilmiş olup, anılan karar 06 Nisan 2011 tarihinde tescil edilerek, 15 Nisan 2011 tarih ve 7795 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 419. sayfasında yayınlanmıştır. Şirketin 17 Haziran 2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında sermaye TL den TL ye yükseltilmiş olup, anılan karar 27 Haziran 2011 tarihinde tescil edilerek, 01 Temmuz 2011 tarih ve 7849 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin sayfasında yayınlanmıştır. 5

6 4-Hisselerin Nevileri, Dağılımı ve Devri TL lik sermaye her biri 1-TL nominal değerde, adet hisseye bölünmüştür. Bu hisseler (A), (B) ve (C) olarak üç farklı gruba ayrılmıştır TL miktarındaki sermayenin tamamı: TL nama yazılı A Grubu ( adet) TL nama yazılı B Grubu ( adet) TL hamiline yazılı C Grubu ( adet) hisselerden meydana gelmiştir. Tarafımıza sunulan belgeler üzerinde yapılan incelemelere göre şirketin söz konusu payları temsilen hisse senedi bastırmadığı veya geçici ilmuhaber çıkarmadığı anlaşılmıştır. Şirket ana sözleşmesinin Hisse Devri başlıklı 15. maddesi uyarınca, hamiline yazılı tüm şirket hisseleri serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alınıp satılabilir. A ve B Grubu nama yazılı hisselerin devri Yönetim Kurulu kararının kabulüne bağlıdır. Yönetim Kurulu herhangi bir sebep göstermeden hisse devirlerini kabul etmeyebileceği gibi kendi uygun göreceği şekil ve şartlarda devri kabul edebilir. Devir işlemi, ciro edilen senetleri devralma, terkin ve bu devrin hisse defterine kaydı ile hüküm ifade eder. 4-Güncel Ortaklık Yapısı: Şirketin 08 Ağustos 2011 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin Hazirun Cetveli ile şirket ana sözleşmesine göre güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. GENTRA LOJİSTİK A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (Halka Arz Öncesi) Pay Sahibinin A Grubu Hisse B Grubu Hisse C Grubu Hisse Toplam Hisse Adı Soyadı Verusa Girişim Sermayesi A.Ş. Mehmet Haldun Gedizşener Şifa Nermin Gedizşener Ahmet Gönen Kalyoncuoğlu Ahmet Serdar Özer Reha Gedizşener TOPLAM Adet Adet Adet Adet 6

7 Şirkete ait Beykoz 1. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdik edilmiş bulunan güncel pay defteri de yukarıdaki ortaklık yapısını aynen yansıtmaktadır. Yapılması planlanan halka arz sonrasında 8,5 milyon TL ye yükselmesi planlanan sermayenin şirket ortakları arasındaki dağılımı aşağıdaki şekilde değişecektir. GENTRA LOJİSTİK A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (Halka Arz Sonrası) Pay Sahibinin A Grubu Hisse B Grubu Hisse C Grubu Hisse Toplam Hisse Adı Soyadı Verusa Girişim Sermayesi A.Ş. Mehmet Haldun Gedizşener Şifa Nermin Gedizşener Ahmet Gönen Kalyoncuoğlu Ahmet Serdar Özer Reha Gedizşener Halka Açık TOPLAM Adet Adet Adet Adet 5-Hisse Gruplarına Tanınan İmtiyazlar: Şirket Ana sözleşmesine göre sermaye (A)-(B)-(C) grubu paylara bölünmüştür. A) ve (B) grubu hisseler nama yazılıdır ve bu hisseler yönetim kuruluna üye seçimi ve genel kurul oy kullanımı konusunda ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. Bu çerçevede şirket ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 7. maddesi uyarınca; 5 kişiden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi A Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 (bir) üyesi B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 (bir) üyesi de herhangi bir hisse sahibi tarafından gösterilen aday(lar) arasından seçilir. Yönetim Kurulu, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu başkanı A Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri arasından ve yönetim kurulu başkan vekili ise, B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yine şirket ana sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10/c. maddesi uyarınca, olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 10 (on), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. (C) Grubu hisseler hamiline yazılıdır ve bu hisselere özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. 7

8 6-Yönetim Kurulu: Şirket ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 7. maddesi uyarınca şirket 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi A Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 (bir) üyesi B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 (bir) üyesi de herhangi bir hisse sahibi tarafından gösterilen aday(lar) arasından seçilmektedir. Şirketin tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üye seçimi yapılmış ve 3 yıl müddetle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri yeniden belirlenmiştir. Yönetim kurulunun tarihli toplantısında üyeler arasından görev paylaşımı yapılmış olup, anılan kararlar 27 Haziran 2011 tarihinde tescil edilerek, 01 Temmuz 2011 tarih ve 7849 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin sayfasında yayınlanmıştır. Bu kapsamda halen görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Adı Soyadı Görevi Seçim Tarihi Görev Süresi Mehmet Haldun Yönetim Kurulu GEDİZŞENER Başkanı Mustafa ÜNAL Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ahmet Serdar ÖZER Yönetim Kurulu Üyesi Şifa Nermin Yönetim Kurulu GEDİZŞENER Üyesi Ahmet Gönen Yönetim Kurulu KALYONCUOĞLU Üyesi Hangi Grubu Temsilen Seçildiği Yıl A Grubu Yıl B Grubu Yıl Bağımsız Aday Yıl A Grubu Yıl A Grubu Halen yürürlükte olan 6762 Türk Ticaret Kanunu nun 312. maddesine uygun olarak yönetim kuruluna seçilen üyelerin pay sahibi olma şartını taşıdıkları anlaşılmıştır. Mustafa Ünal in ise pay sahibi olan tüzel kişi ortağı temsilen Yönetim kurulunda görev yapmak üzere seçildiği anlaşılmıştır. Yine Şirket Ana sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Nisabı ile Önemli Kararlar için bazı özel düzenlemeler öngörülmüştür. Buna göre Türk Ticaret Kanunu nun 330. maddesinde öngörülen toplantı ve karar nisapları ağırlaştırılmıştır. 8

9 Tüm yönetim kurulu toplantıları için toplantı nisabı, B Grubu hisselere sahip hissedarların adayları arasından seçilmiş yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması halinde sağlanır ve her koşulda en az 4 (dört) kişiden oluşur. Yönetim kurulunun tüm kararları için B Grubu hisselere sahip hissedarlar aday gösterilen yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu gereklidir. Duruma göre, A Grubu hisselere sahip hissedarlardan ve B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarlardan birinin talep ettiği hususlar ve aşağıda belirtilen tüm Önemli Kararlar, yönetim kurulu seviyesinde tartışılarak karara bağlanacaktır. -Şirketin veya iştiraklerinin yıllık bütçesi, orta dönemli planları, yatırım planları ile stratejik planlarının onaylanması veya değiştirilmesi; -Gayrimenkullerin satın alınması, satılması ve bunlar üzerinde takyidat tesis edilmesi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, her bir işlem için TL üzerinde varlıkların satın alınması, satılması veya bunlar üzerinde takyidat tesis edilmesi; -İşin olağan akışı içerisinde hazineye ilişkin amaçlarla yapılanlar hariç olmak üzere, hisse, tahvil veya sair menkul kıymet alımı; -Alt şirketlerin, iştiraklerin kurulması, alınması, devri veya feshi veya yeni bir iş koluna girilmesi; -Bütçede veya yatırım planında yer alıp almadığına bakılmaksızın tek bir işlemde TL yi aşan herhangi bir yatırım veya harcama; -Meblağı ne olursa olsun, hissedarlar ve/veya iştirakleri ile Şirket ve/veya iştirakleri arasındaki işlemler ve sözleşmeler ile bunlarda yapılacak tadiller; -Yönetim Kurulu tarafından kamuya yapılacak her türlü açıklama; -Her bir durumda tahmini yıllık masrafı TL yi aşan avukatların veya diğer üçüncü kişi danışmanların ve müşavirlerin atanması; -Genel Müdürün, İcra Komitesi üyelerinin atanması ve görevden alınması ve İcra Komitesinin teşekkülü ve bunlardan herhangi birinin emeklilik düzenlemeleri de dâhil olmak üzere ücretlerinin onaylanması; -İmza yetkilerinin verilmesi, değiştirilmesi ve geri alınması; -Ana sözleşmede herhangi bir tadil yapılması da dâhil olmak üzere Genel Kurula yapılacak her türlü öneri veya Genel Kurulun onayını gerektiren her türlü husus; -Şirketin ve iştiraklerinin sermayesinin arttırılması/azaltılması -Şirketin ve iştiraklerinin birleşmesi, bölünmesi, tasfiyesi veya feshi; -Mevcut yedeklerin sermayeye dâhil edilmesi veya kullanılması; -Şirketin iştiraklerinin ödenmemiş sermayesinin ödenmesi çağrısında bulunulması; -Şirketin nama yazılı hisselerinin devrinin ve iştiraklerle ilgili her türlü hisse devrinin onaylanması; -İştiraklerinden herhangi birinin genel kurulunda Şirket i temsil edecek olan temsilcisinin atanması; 9

10 -İmza sirkülerinin düzenlenmesi ve bunun üzerinde herhangi bir tadil yapılması; -Hisselerin nevinin değiştirilmesi ile ilgili kararlar -Hisselerin halka arz edilmesi ve bununla ilgili olarak yapılacak bütün başvurularla ilgili kararlar -Tedarik sözleşmeleri hariç olmak üzere her bir işlem ile ilgili olarak TL yi aşan herhangi bir borçlanma yaratılması; -Tedarik sözleşmeleri ile ilgili teminatlar hariç olmak üzere her bir işlemde TL yi aşan herhangi bir borçlanma ile ilgili olarak kredi kurumlarına ve/veya diğer kişilere veya şirketlere teminat verilmesi; -Muhasebe ve raporlama uygulamalarında değişiklik yapılması ve dış denetçilerin atanması. 7-Temsil ve İlzam Bilgileri: Şirket ana sözleşmesine göre şirketin yönetimi ve dışarıya karsı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu şirketin bilumum işlerini devre yetkili olduğu gibi temsil yetkisini ve idari işlerin hepsini veya bazılarını ittifakla verecekleri kararla yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hisse sahibi olması zaruri bulunmayan müdürlere bırakmaya veya devretmeye yetkilidir. Şirketin güncel imza sirkülerine göre şirketi temsil ve ilzama yetkili şahıslar yönetim kurulunun 04 Temmuz 2011 tarihli toplantısında belirlenmiş olup, anılan karar 04 Temmuz 2011 tarihinde tescil edilerek, 14 Temmuz 2011 tarih ve 7858 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 487. sayfasında ilan edilmiştir. Buna göre; Şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmet Haldun GEDİZŞENER ile yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa ÜNAL ın şirket kaşesi altında birlikte atacakları imzaları ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etme; Şirketi herhangi bir mali yükümlülük, borç veya taahhüt altına sokmayan rutin şirket işlerinin görülmesinde yönetim kurulu başkanı Mehmet Haldun GEDİZŞENER ile yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa ÜNAL ın şirket kaşesi altında münferiden atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etme konusunda yetkili kılınmıştır. 8-Denetçi: Şirket Ana sözleşmesine göre Genel kurul gerek hissedarlardan ve gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı üçü geçmez. 10

11 Şirketin 21 Mart 2011 tarihli olağan genel kurul toplantısında denetçi seçimi yapılmış ve 3 yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliğe Ayfer Ercan seçilmiştir. Anılan denetçi halen görevdedir. 9-Yasal Defter Bilgileri: Türk Ticaret Kanunu maddeleri ile Vergi Usul Kanunu nun 172. maddesi hükümleri uyarınca şirket tarafından tutulan yasal defterlere ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Şirketin genel kurul karar defteri haricindeki defterlerinin bulunduğu ve bunların noter tasdikinin yapıldığı anlaşılmıştır. Pusula Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. den Yeminli Mali Müşavir Eren Veske tarafından hazırlanan tarihli raporda defter kayıtlarının, kayıt nizamına ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve esaslarına uygun tutulduğu tespitine yer verilmiştir. Defterin Nevi - Dönemi Tasdik Makamı Tasdik Tarih ve No Yevmiye 2011 Beykoz 1. Noteri tarih ve no Defteri Kebir 2011 Beykoz 1. Noteri tarih ve no Envanter 2011 Beykoz 1. Noteri tarih ve no Ortaklar Pay Defteri Beykoz 1. Noteri tarih ve no Yönetim Kurulu Karar Defteri Beykoz 1. Noteri tarih ve no 10-Şirket İştirakine İlişkin Bilgiler: PROFREIGHT Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. Şirket kendisiyle aynı alanda faaliyet gösteren Profreıght Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran hâkim hissedarıdır. Profreıght, 27 Mart 2003 tarihinde Profreıght Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti. ünvanı ile birlikte İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nca sicil numarası ile tescil ve kayıt edilerek kurulmuş bir limited şirkettir. Şirket Yönetim Kurulu nun 02 Aralık 2010 tarihli kararı uyarınca şirketin nevi değişikliği suretiyle anonim şirkete dönüştürülmesi işlemlerine başlanılmış ve bu işlemler 22 Aralık 2010 tarihinde tamamlanmıştır. Şirketle ilgili bazı genel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Ünvanı : Profreıght Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. Sicil Numarası : Vergi Dairesi/No : Beykoz Vergi Dairesi / İş Adresi : Orhan Veli Kanık Cad. No:39 K:7 Beykoz-İstanbul Kuruluş Tarihi : Sermayesi : TL Meslek Grubu : Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Nace Kodu : Karayolu ile diğer yük taşımacılığı 11

12 -Profreıght Sermaye ve Ortaklık Yapısı: Şirketin sermayesi TL olup, bu sermayeni her biri 1-TL nominal değerde adet hisseye ayrılmıştır. Profreıght Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. Ortaklık Yapısı Adı-Soyadı / Ünvanı Hisse Adedi Sermaye Miktarı (TL) GENTRA Lojistik A.Ş TL Mert Özdemir TL Mehmet Haldun Gedizşener TL Ceyda Nazlı TL Hayrettin Avcı TL Mustafa Ünal TL TOPLAM TL -Profreıght Yönetim Kurulu Şirket 3 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilmekte olup, yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Adı Soyadı Görevi Seçim Tarihi Görev Süresi Mehmet Haldun Yönetim Kurulu Yıl GEDİZŞENER Başkanı Mustafa ÜNAL Yönetim Kurulu Yıl Başkan Yrd. Ahmet Serdar ÖZER Yönetim Kurulu Üyesi Yıl - Profreıght Faaliyet Alanı: Şirket, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki C2 yetki belgesi (karayolu yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık hizmetleri ) ile ilgili faaliyetlerde bulunmaktadır. II. ŞİRKETİN SAHİP OLDUĞU YETKİ BELGELERİ, MARKA TESCİLLERİ 1-Şirketin Faaliyet Alanı ve İlgili Hukuki Düzenlemeler: Türkiye'de taşıma faaliyetlerini 10 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4925 no.lu Karayolu Taşıma Kanunu düzenlemektedir. Bu kanunun amacı, karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. 12

13 Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları, taşımacıları, taşıma acenteleri, taşıma işleri komisyoncuları, nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri, taşıma işlerinde çalışanlar ile taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerleri bu Kanuna tabidir. Karayolu Taşıma Kanunu nun Yetki belgesi alma zorunluluğu ve taşıma hizmeti başlıklı 5. maddesi uyarınca taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Ulaştırma Bakanlığı ndan yetki belgesi alınması zorunludur. Bu kapsamda, şirketin faaliyet alanının önemli bir bölümünü kapsayan karayolu taşıma işlerini yürütebilmesi için Ulaştırma Bakanlığı ndan yetki belgesine sahip olma zorunluluğu bulunmaktadır. Yetki belgeleri ile ilgili sınıflandırma ve bunların şartları Karayolu Taşıma Yönetmeliği nde düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğe göre; Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyen tüzel kişilerin; -Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olmaları, -Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları, -Vergi sistemine kayıtlı olmaları, -Merkezi adreslerinin bulunduğu yerdeki ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar odası veya ziraat odasından birine kayıtlı olmaları, -Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen özel şartları sağlamaları, -Yetki belgesi ücretini veya yetki belgesi yenileme ücretini ödemiş olmaları şarttır. Yetki belgesini yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri süresince, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak; a) Ücret ve çalışma şartlarına, b) Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine, c) Araçların ağırlık ve boyutlarına, ç) Yol ve araç güvenliğine, d) Çevrenin korunmasına, ilişkin kurallardan (a), (b) ve (d) bentlerine karşı 1 yıllık süre içinde 5 kez; (c) ve (ç) bentlerine karşı aynı aracının 1 yıllık süre içinde 3 kez kusur işlemesinden dolayı idari para cezasına maruz kalmamış olmak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekir. Ayrıca söz konusu Yönetmeliğin 13. maddesine göre sınıflandırmaya tabi tutulan her bir yetki belgesi için özel şartlar öngörülmüştür. Örneğin şirketin sahip olduğu R2 Yetki için başvuranların en az Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. 13

14 Şirketin mevcut ödenmiş sermayesi mevzuatta öngörülen 300 Bin TL lik asgari sınırın çok üzerinde olup, şirket bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanmak hakkına sahiptir.yine yetki belgesi (B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1) sahiplerinin faaliyetleri süresince en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır. Şirkette üst düzey yönetici belgesine sahip iki kişi olup, bunlardan Mehmet Haldun Gedizşener yönetici, Feride Çelik ise operasyon sorumlusu olarak görev yapmaktadır. R2 Yetki Belgesi (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü): Şirket, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara verilen R2 isimli yetki belgesine sahiptir. Şirkete ait yetki belgesi 20 Ekim 2005 tarihinde verilmiş olup, bu belgenin geçerlilik süresi 20 Nisan 2012 tarihine kadar devam etmektedir. Yapılan incelemeler neticesinde şirketin şu an sahip olduğu R2 yetki belgesi ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen şartları taşıdığı; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Ulaştırma Bakanlığı na yazılı olarak müracaat etmek ve ücretini ödemek suretiyle yetki belgesini yenileme imkânına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. C2 Yetki Belgesi (Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı): Şirketin iştiraki olan Profreıght Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacaklara verilen C2 isimli yetki belgesine sahiptir. Şirkete ait yetki belgesi 13 Mart 2009 tarihinde verilmiş olup, bu belgenin geçerlilik süresi 13 Mart 2014 tarihine kadar devam etmektedir. C2 Yetki Belgesi, hem yurtiçi hem de yurtdışı taşımacılık hakkı veren, asgari 11 adet çekicisi bulunan ve toplam taşıma kapasitesi 300 ton olan şirketlere verilen bir belgedir. Yapılan incelemeler neticesinde Profreıght Taşımacılık Hizmetleri A.Ş nin şu an sahip olduğu C2 yetki belgesi ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen şartları taşıdığı; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Ulaştırma Bakanlığı na yazılı olarak müracaat etmek ve ücretini ödemek suretiyle yetki belgesini yenileme imkânına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Marka Tescil Belgesi: Gentra markası şirket adına 21 Nisan 2008 tarihinden itibaren 10 yıllık müddetle Türkiye Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilmiştir. Markaların kullanılacağı mal ve hizmetler, uluslararası sınıflandırma esaslarına göre sınıflandırılmaktadır. Mal ve hizmetlerin sınıflandırılması ilişkin düzenleme 1957 tarihli Nice Anlaşması ile yapılmakta olup, bu anlaşmaya göre mal ve hizmetler 34 ü mal ve 11 i hizmet olmak üzere 45 sınıfta toplanmaktadır. Bu kapsamda Gentra markası 36, 39 numaralı sınıflar kapsamında koruma altındadır. 14

15 III. ŞİRKETİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER 1-Hizmet Sözleşmeleri Şirket ile şirket çalışanları arasında imzalanmış bulunan belirsiz süreli yazılı hizmet sözleşmeleri bulunmaktadır. İş Kanunu hükümleri esas alınarak hazırlanmış bu sözleşmelerde; Normal çalışma süresinin 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen haftalık normal çalışma süresi olduğu; Çalışanların, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca hüküm altına alınan denkleştirme süresine ilişkin uygulamayı kabul ettikleri; Çalışanların, işverenin gerekli gördüğü hallerde fazla mesai yapmayı kabul ettikleri, fazla çalışmanın, işverenin isteği üzerine ve işverenin belirleyeceği gün ve zamanlarda yapılacağı; Çalışanların, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde işverenin talebi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt ettikleri, çalışanların bu günlerde çalışması halinde, her gün için bir günlük ücreti aylık ücrete ek olarak ödeneceği; İşveren bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu nun belirlediği şekilde en az bir sene çalışılmış olmak koşuluyla çalışanların yıllık ücretli izne hak kazanacağı; Çalışanların yıllık ücretli izinlerinin, çalışanın kıdemine göre 4857 sayılı İş Kanunu nda belirtilen asgari süreler olduğu; Çalışanların, gerek sözleşme süresince, gerekse sözleşmenin hangi sebeple olursa olsun sona ermesini takip eden bir yıl boyunca, işveren ile doğrudan rekabet teşkil edecek faaliyetlerden uzak duracakları ve işveren ile aynı alanda faaliyet gösteren rakip bir müessesede her ne sıfatla olursa olsun görev alamayacakları; Çalışanların istihdam süresi boyunca yaptığı çalışmalar ve/veya istihdamı dolayısıyla elde ettiği bilgi ve belgeleri hiçbir surette üçüncü şahıslara iletmeyecekleri ve söz konusu bilgi ve belgelerin üçüncü şahısların eline geçmemesi için gerekli tüm gayreti göstereceklerini kabul ve taahhüt ettikleri; Gerek Çalışanlar tarafından ve gerekse de işveren tarafından yapılacak bildirimli fesihlerin 4857 sayılı Kanun da yer alan şekil, şart ve niteliklere uygun olarak yapılacağı; 4857 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde, çalışanlar hakkında işveren tarafından belirlenecek olan dönemlerde yine işveren tarafından belirlenecek olan performans değerlendirme sistemi uygulanacağı; yönünde düzenlemeler bulunduğu görülmüştür. 15

16 -Kira Sözleşmeleri: Şirket halen şirket merkezi olarak kullanmakta olduğu, Orhan Veli Kanık Cad. Eyüp Yavuz İş Merkezi Kat:7 No:39 Kavacık-İstanbul adresinde bulunan ofis katını başlangıç tarihli, 1 yıl süreli, aylık TL kira bedelli sözleşme ile Başaran Yavuz isimli kişiden kiralamıştır. Kiralayan Kiracı Kira Müddeti Kira Bedeli/Aylık Başaran Yavuz Gentra Lojistik A.Ş. 1 Yıl Aylık TL Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 3-Önemli Kredi Sözleşmeleri Şirket ile Şekerbank A.Ş. ile aralarında tarihli TL taksitli ticari kredi kullanımına ilişkin kredi sözleşmesi imzalanmıştır. 34 ay taksitli olarak düzenlenen kredinin bitiş vadesi 22 Temmuz 2014 tür. İş bu kredi sözleşmesi kapsamında Banka tarafından Şirket e ait Fatih Sultan Mehmet Cad. Acarkent B.244 Görele-Kavacık/BEYKOZ adresindeki, İstanbul ili, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mah. 1-2 Pafta, 6 Parsel nolu taşınmaz üzerine 3 milyon TL lik birinci dereceden ipotek konulmuştur. 4-Verusa Girişim Sermayesi A.Ş. ile Yapılan Ortaklık Sözleşmesi Şirket ile Verusa Girişim Sermayesi A.Ş. arasında tarihinde yapılan bir İşbirliği ve Ortaklık Sözleşmesi bulunmaktadır. Söz konusu sözleşmeye göre; -Şirketin tarihine kadar genel kurul toplantısını yaparak mevcut sermayenin TL den TL ye çıkarılması kararı alması; arttırılacak TL sermayenin TL sinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısmen kısıtlanması suretiyle VERUSA tarafından karşılanması; -Şirket ile ilgili alınacak önemli kararlarda Verusa nın bilgi ve onayının alınması ve karşılıklı iyiniyet çerçevesinde şirketin yönetilmesi, bu kapsamda şirket ana sözleşmesinde bazı değişikliklerin yapılması; -Bu çerçevede 5 kişilik Yönetim Kurulu nun bir üyesinin Verusa tarafından atanması ve şirketle ilgili tüm önemli kararlarda Verusa temsilcisinin onayının olması; -Her iki ayda bir düzenli olarak şirketin son mali durumunu gösterir tablolar, vergi dairelerine ve SGK ya verilen beyannameler ile yapılan ödemelerin birer örneğinin şirket tarafından Verusa ya gönderilmesi, yönünde şartlar ver almaktadır. 16

17 Söz konusu sözleşmenin imzalanmasından sonra toplanan 21 Mart 2011 tarihli şirket genel kurul toplantısında, Verusa ile imzalanan sözleşmenin aynen onaylanmasına karar verilerek, sözleşme uyarınca yapılması gereken ana sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. IV.ŞİRKETİN TARAF OLDUĞU HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR Şirket Avukatı tarafından verilen bilgiler çerçevesinde şirketin taraf olduğu iki adet dava ve 1 adet ilamsız icra takibi bulunduğu anlaşılmıştır. Her iki davada da şirket davalı konumunda olup, bu davalar alacak ve tazminat talebi şeklindeki özel hukuk davalarıdır. İcra kakibinde de şirket Alacaklı konumundadır. -İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/111 Esas Sayılı Dosya: Davacı : Geyik Nakliyat Lojistik Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Davalı : Gentra Lojistik A.Ş. Konu : Alacak Davası Dava Değeri : Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmak Kaydıyla TL Davacı Geyik Nakliyat Lojistik Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Davalı Şirket aleyhine açılan iş bu alacak davasında, davacı taraf sözleşme gereğince yaptığı 2010 Ekim, Kasım, Aralık aylarına ilişkin hizmetlerle ilgili karın %50 sini alamadığını iddia etmektedir. Davacı taraf fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak kaydıyla şimdilik TL nin tahsilini talep etmektedir. Davalı şirket tarafından davacının iddialarının tümüyle reddedildiği dava henüz yerel mahkeme görülmeye devam edilmektedir. -Kadıköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2010/238 Esas Sayılı Dosya: Davacı : Güngör Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Davalı : Gentra Lojistik A.Ş. Konu : Tazminat Davası Dava Değeri : Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmak Kaydıyla ,28-TL Davacı Güngör Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından davalı şirket aleyhine açılan iş bu alacak davasında, davalı tarafından nakledilen oto transformatörünün sürtünme nedeniyle hasara uğradığı iddiasıyla, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak kaydıyla şimdilik ,28-TL nin tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte tahsilini talep etmektedir. Davalı şirket, dava konusu olayda kendisinin kusurlu olmadığını beyan etmiş, ayrıca dava konusu trafonun Ak Sigorta A.Ş. ye sigorta ettirildiğini, varsa bir zararın sigorta şirketi tarafından tazmin edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Ayrıca davalı Şirket davayı Ak Sigorta A.Ş. ye ihbar etmiştir. Dava henüz yerel mahkeme görülmeye devam edilmektedir. 17

18 -Kartal 2. İcra Müdürlüğü 2011/6415 Esas Sayılı İcra Dosyası: Alacaklı : Gentra Lojistik A.Ş. Borçlu : Nes Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konu : İlamsız İcra Takibi Takip Tutarı : 4.089,31-TL (Faiz ve masraflar hariç) Şirket taşıma işi nedeniyle oluşan 4.089,31-TL alacağının ödenmediği gerekçesiyle Nes Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine ilamsız icra takibi başlatmış olup, borçlu tarafından borcu olmadığı gerekçesiyle ilamsız icra takibine itiraz edilmiştir. -Şirket İştirakinin (Profreıght) Taraf Olduğu Hukuki Uyuşmazlıklar: Şirket iştiraki Profreıght Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. nin taraf olduğu 3 adet hukuki uyuşmazlık bulunmaktadır. -İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi 2011/387 Esas Sayılı Dosya: Davacı : Profreıght Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. Davalılar : 1-Ümit Küçükmorkoç 2-Hüsnü Reşit Demir Konu : İstirdat Davası Dava Değeri : Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmak Kaydıyla TL Davacı Profreıght Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. tarafından davalılar tarafından şirket adına tahsil edilen çek bedellerinin ödenmediği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması 04 Ekim 2011 tarihinde yapılacaktır. -Üsküdar 1. İş Mahkemesi 2010/458 Esas Sayılı Dosya: Davacı : Metin Kaya Davalı : Profreıght Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. Konu : İş Davası Dava Değeri : Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmak Kaydıyla TL Kıdem Tazminatı; 10-TL İhbar Tazminatı; 10-TL Genel Tatil Ücreti Alacağı; 10- TL İzin Alacağı; 10-TL Sefer Primi Davalı şirketin eski çalışanı tarafından açılan davada iş akdinin emeklilik nedeniyle feshedildiği tarihten sonraki dönemle ilgili haklarının bir bölümünün ödenmediği iddiasıyla açılan davada, davalı konumundaki şirket davacı tarafın iddialarını reddetmiştir. Dava Yerel Mahkeme aşamasında halen devam etmektedir. 18

19 -Üsküdar 1. İş Mahkemesi 2010/459 Esas Sayılı Dosya: Davacı : Abdülkerim Yurttaş Davalı : Profreıght Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. Konu : İş Davası Dava Değeri : Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmak Kaydıyla TL Kıdem Tazminatı; 10-TL İhbar Tazminatı; 10-TL Genel Tatil Ücreti Alacağı; 10- TL İzin Alacağı; 10-TL Sefer Primi Davalı şirketin eski çalışanı tarafından açılan davada iş akdinin emeklilik nedeniyle feshedildiği tarihten sonraki dönemle ilgili haklarının bir bölümünün ödenmediği iddiasıyla açılan davada, davalı konumundaki Şirket davacı tarafın iddialarını reddetmiştir. Dava yerel mahkeme aşamasında halen devam etmektedir. Sonuç olarak, Şirket ve Şirket iştirakinin taraf olduğu hukuki ihtilaflar ilişkin özet bilgiler bunlardan ibaret olup, söz konusu davaların şirketin faaliyetini engelleyecek mahiyette olmadığı kanaatine ulaşılmıştır. V.SONUÇ Yukarıdaki bilgi ve belgelere dayanılarak ayrıntılı bir şekilde yapılan incelemeler sonucunda, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kotasyon Yönetmeliği nin 13. maddesinin (h) ve (k) bentlerinde öngörülen şartlara uygun olarak, Gentra Lojistik A.Ş. nin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile hisselerinin hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğu, ortaklığın üretim ve faaliyetini etkileyebilecek önemli bir hukuki uyuşmazlığının bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Buna göre, Esen Hukuk Bürosu olarak halka arz konusunda uzman ve deneyim sahibi olduğumuzu beyanla, halka arz için yapılan inceleme dışında, şirket ile hâlihazırda doğrudan veya dolaylı ilişkimiz bulunmadığını bildiririz. Saygılarımızla, Av. FİLİZ ESEN İstanbul Barosu Sicil No:

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI. Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI. Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ESKİ METİN YENİ METİN ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır: ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Madde 3- Şirketin amaç

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1:Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Tokat Sicil Müdürlüğü nde 2021 sicil numarasıyla tescilli ve Yeni Yurt Mahallesi Yenişehir Caddesi 1 Merkez/Tokat adresinde yerleşik DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET

Detaylı

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Başvuru

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta;

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 730270 sicil numarası ile tescilli Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ çi LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY - 2014 2014 1 KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER 2 LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ 3 ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 0 541 446 4446 0 476 227 6052 0 476 226 1602 YETKİ BELGELERİ İLE İLGİLİ AKLA GELEBİLECEK HERŞEY Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları KARAYOLU TAŞIMA

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN TADİL GEREKÇESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN TADİL GEREKÇESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN TADİL GEREKÇESİ ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2: Şirketin Ünvanı, MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş dir ve bu

Detaylı

Şirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Eski Metin SERMAYE MADDE 6 Şirketin sermayesi 5.500.000 (beşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (BirTürkLirası) nominal değerde 450.000 (dörtyüzellibin) adet nama yazılı A Grubu,

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR AN O HİZMETİN ADI 1 B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde

Detaylı

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI B2 YETKİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 10-

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No:167580 AYEN ELEKTRİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: 03.01.2002 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmek üzere 8 Ocak 2002 tarih ve 5460

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi İŞ KULELERİ KULE 3,34330 : 4.LEVENT-İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 212 350 50 50-212 350

Detaylı

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) sözleşmeler bölümünde mevcut olan başvuru formuna; taşımacı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*)

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) EK/1 YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) 1) VKŞ ve fon kullanıcılarını tanıtıcı bilgiler. 2) VKŞ nin yürürlükte bulunan

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

(2016) raporhazir.com

(2016) raporhazir.com YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU (2016) 1 S.S.ÖZMEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ KOOPERATİFİ 2016 YILINA AİT YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU İş bu rapor Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11/Haziran/2008

Detaylı

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER (Değişik:RG-//06-96) EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Rüzgarlıbahçe 95. Sk. No:6 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil

Detaylı

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk.

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. Sirküler No: 2016-99 Sirküler Tarihi: 06.12.2016 Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU :

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU : SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2017 31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 31.03.2017 1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler Ticaret Unvanı : RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi

Detaylı

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ Sayı: TTK/2014.006 nolu sirkünün EK idir. Tarih: 14.02.2014 -TTK SİRKÜLERİ- KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 :

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 : BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 306766-254348 sicil numarasıyla tescilli ve Esentepe mah. Anadolu cad. No:1 Kartal İstanbul adresinde yerleşik Efes Sınai Yatırım

Detaylı

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul VEGA TEKSTİL SAN VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Ticaret unvanı : VEGA TEKSTİL

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017 30.09.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 30.09.2017 1.b. Şirkete İlişkin

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı