29 Kasım AKFEN HOLDĠNG A.ġ. Koza Sokak No:22 GaziosmanpaĢa Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "29 Kasım 2011. AKFEN HOLDĠNG A.ġ. Koza Sokak No:22 GaziosmanpaĢa Ankara"

Transkript

1 29 Kasım 2011 AKFEN HOLDĠNG A.ġ. Koza Sokak No:22 GaziosmanpaĢa Ankara Ġlgi : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu nun ( ĠMKB ) tarihli toplantısında ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nin ( Yönetmelik ) 32 nci Maddesinin verdiği yetki çerçevesinde anılan yönetmeliğin Ortaklık Haklarını Temsil Eden Menkul Kıymetlerin Ġlk Kotasyonu baģlıklı 13 üncü Maddesi nin (h) ve (k) bendlerinin uygulama esasları konulu tarih ve 334 sayılı Genelgesi uyarınca talep edildiği üzere Aksu SavaĢ ÇalıĢkan Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan hukukçu raporunun ekini teģkil etmek üzere Akfen Holding A.ġ. nin müģterek yönetime tabi iģtiraklerinden TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Türk Hukukuna tabi iģtirakleri ile TAV Yatırım Holding A.ġ. ve Türk Hukukuna tabi iģtirakleri hakkında bahsi geçen yönetmelik esasları çerçevesinde hazırlanan ek hukukçu raporudur İMKB Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin ( Yönetmelik ) 32 nci Maddesinin verdiği yetki çerçevesinde Yönetmelik in Ortaklık Haklarını Temsil Eden Menkul Kıymetlerin İlk Kotasyonu başlıklı 13 üncü Maddesi nin (h) ve (k) bendlerinin uygulama esasları konulu tarih ve 334 sayılı Genelgesi uyarınca talep edildiği üzere Aksu Savaş Çalışkan Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan hukukçu raporunun ekini teşkil etmek üzere Akfen Holding A.Ş. nin müşterek yönetime tabi iştiraklerinden TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştirakleri ile yine Akfen Holding A.Ş. nin müşterek yönetime tabi iştiraklerinden TAV Yatırım Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştirakleri hakkında Yönetmelik esasları çerçevesinde hazırlanan İşbu ek hukukçu raporu ( Ek Hukukçu Raporu ), Akfen Holding Anonim Şirketi ( ġirket ) için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na ve talep edilmesi halinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanmıştır. İşbu Ek Hukukçu Raporu, Şirket tarafından planlanan tahvil ihracına ilişkin olarak yine Şirket tarafından tarafımıza sunulan bilgi ve belgelerden, EK 1 de sunulan incelenen belgeler listesinde ("Ġncelenen Belgeler Listesi") belirtilen belge ve bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır ve aksi belirtilmediği sürece, 15 Eylül 2011 tarihi itibarı ile incelenen belgelere ilişkin mevcut durumu yansıtmaktadır. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 1

2 Sibel Ertekin Hukuk Bürosu'nun, bu Ek Hukukçu Raporu ile ilgili ileriye yönelik herhangi bir güncelleme taahhüdü bulunmamaktadır. İşbu Ek Hukukçu Raporumuzda yer alan görüşler Türk Hukuku na ilişkindir. İşbu Ek Hukukçu Raporu Şirket için hazırlamıştır ve Şirket haricinde hiç kimse, bu Ek Hukukçu Raporuna dayanmak hakkına sahip değildir. Bu Ek Hukukçu Raporunun kısmen veya tamamen muhatabı haricinde herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından görülmesi, kopyasının edinilmesi veya herhangi bir surette görüşülmesi, söz konusu kişi ile Sibel Ertekin Hukuk Bürosu arasında müvekkil-avukat ilişkisi doğurmayacaktır. Sibel Ertekin Hukuk Bürosu, bu Ek Hukukçu Raporunu, Şirket tarafından sağlanan yazılı ve sözlü bilgiler ve İncelenen Belgeler Listesinde sayılan belgeler ile yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve düzenlemeleri çerçevesinde hazırlamıştır. Sibel Ertekin Hukuk Bürosu, sunulan yazılı bilgilerin, ya da yazılı bilgi alınamaması durumunda bahsi geçen konuyla ilgili sözlü olarak bildirilen bilgilerin doğruluğunu ve tamlığını varsaymıştır. Aksi işbu Ek Hukukçu Raporunda belirtilmedikçe, Sibel Ertekin Hukuk Bürosu, Şirket tarafından sağlanan hiçbir belge, yazı veya bilgiye ilişkin olarak bağımsız bir araştırma ve soruşturma gerçekleştirmemiştir. I. Ġncelenen Belgeler Şirket in tahvil ihracı ile ilgili olarak, Şirket in müşterek yönetime tabi iştiraklerinden TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştirakleri ile TAV Yatırım Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştiraklerinin hukuki incelemesi bağımsız hukukçular sıfatıyla tarafımızca gerçekleştirilmiş olup, bu itibarla Şirket'in EK 1 de belirtilen belgelerden TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştirakleri ile TAV Yatırım Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştiraklerinin: a) Kuruluş ana sözleşmesi, ana sözleşme değişiklikleri ve genel kurul kararlarının tescil ve ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri ( Ticaret Sicil Gazetesi ); b) Pay defteri ve imza sirküleri; c) Şirket in işlerini mevcut halde yürütebilmesi için taraf olduğu temel yazılı sözleşmeleri; d) Mevcut ve başvurusu yapılmış izin ve onaylara dair belgeleri; ve e) Şirket in taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin rapor ve bilgiler dahil olmak üzere, Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 2

3 Şirket tarafından asıl ya da suret olarak tarafımıza temin edilen bilgi ve belgeler incelenmiştir. Yapmış olduğumuz bu inceleme neticesinde TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştirakleri ile TAV Yatırım Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştiraklerinin her birinin kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Bununla birlikle özellikle aşağıdaki hususlarla ilgili olarak tespit ve hukuki görüşlerimizi bildirmekte yarar görüyoruz. II. Kısaltma ve Tanımlar İşbu Ek Hukukçu raporunda bahsi geçen kısaltmalar ve tanımları aşağıda sunulmaktadır: Kısaltmalar Tanım 3996 Sayılı Kanun sayılı tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap - İşlet - Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun (Kanun No. 3996) 3996 Sayılı Kanuna İlişkin Karar Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : sayılı ve tarihli Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar (Karar No. 94/5907) 4046 Sayılı Kanun sayılı tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun (Kanun No. 4046) 5335 Sayılı Kanun sayılı tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 5335) ATÜ BTA BTA Denizyolları BTA Unlu Mamuller DHMİ EK 1 Havaş A.T.Ü. Turizm İşletmeciliği A.Ş. BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. BTA Denizyolları ve Limanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. BTA Unlu Mamuller Pasta Üretim Turizm Gıda Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuki raporumuzun ekini teşkil eden İncelenen Belgeler başlıklı incelenen belgelerin açıklandığı 1 sayılı ektir Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. 3

4 TAV Bilişim TAV Esenboğa TAV Gazipaşa TAV Havacılık TAV Havalimanları TAV İnşaat TAV İstanbul TAV İzmir TAV İşletme TAV Özel Güvenlik TAV Yatırım TAV-G TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. TAV Havacılık A.Ş. TAV Havalimanları Holding A.Ş. TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş. TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. TAV İzmir Terminal İşletmeciliği A.Ş. TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. TAV Yatırım Holding A.Ş. TAV-G Otopark Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş. III. Akfen Holding A.ġ. nin (ġirket) Türk Hukuku na Tabi Bağlı KuruluĢları ile ġirketin Kontrolü Altında Bulunan Diğer ġirketler Hakkında Bilgi A. TAV Havalimanları Holding Anonim ġirketi ( TAV Havalimanları ) Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : a) Faaliyet Alanı TAV Havalimanları Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nda 7 Kasım 1997 tarihinde tescil ve 11 Kasım 1997 tarih ve 4416 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 347, 348, 349 ve 350. sayfalarında ilan olunan ana sözleşmesi uyarınca TAV Tepe-Akfen-Vie Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. TAV Havalimanları nın ana sözleşmesinin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesinin 29 Eylül 2005 tarihinde tescil ve 4 Ekim 2005 tarihli ve 6403 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 5 ilâ 7. sayfalarında ilan olunan tadili neticesinde unvanı TAV Hava Limanları İşletme Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. TAV Havalimanları nın merkezi İstanbul a nakledilerek 29 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda tescil edilmiş ve 14 Haziran 2006 tarihli ve 6577 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 1305 ilâ sayfalarında yayınlanmıştır. TAV Havalimanları nın ana sözleşmesinin 7 Ağustos 2006 tarihinde tescil ve 10 Ağustos 2006 tarihli ve 6618 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 513 ilâ 520. sayfalarında ilan olunan değişikliği neticesinde TAV Havalimanları bir holding şirketi haline gelmiş ve unvanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. 4

5 TAV Havalimanları nın amaç ve konusu ile faaliyetleri, şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 4. maddesinde belirtildiği şekilde aşağıda sunulmaktadır: Yurt içinde ve yurt dışında havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutlar, yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapılan, altyapı tesisleri kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa eden şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak iştirak eden şirketler adına pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü inşaat ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek. Holdingin amacı herhangi bir konuda faaliyet göstermek üzere kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı sermayeli anonim ve limited şirketlere veya ortaklıklara kuruluş veya sermaye artırımları sırasında ayni ve nakdi sermaye koyarak kurucu ortak veya ortak olarak katılmak suretiyle; bu şirketlerin faaliyetlerini planlamak, yönetim ve denetimlerini yapmak, kurduğu ve sermayesine katıldığı şirketlerin yüksek verim sağlamaları için önlemler almak, bu amaçla gerekli prensipleri belirlemek, bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli organizasyonları kurmaktır. Holding yukarıdaki amaçlarını ve faaliyet konusunu gerçekleştirirken üçüncü kişiler lehine olanlar da dahil yapacağı ve yaptıracağı işlerde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. TAV Havalimanları, 1997 yılında Akfen Mühendislik, Müşavirlik, Müteahhitlik ve Mümessillik A.Ş., Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. ve Flughafen Wien AG nin kurmuş olduğu ortak girişimin DHMİ nin 3996 Sayılı Kanun kapsamında açmış olduğu Atatürk Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası, Katlı Otopark ve Mütemmimlerinin Yapım İşletim ve Devri İşlerine ilişkin ihaleyi kazanması sonucunda 3996 Sayılı Kanun ve 3996 Sayılı Kanuna İlişkin Karar gereği söz konusu yap-işlet-devret projesi için kurulmuş ve bahsi geçen ortak girişim ile DHMİ arasında 14 Ekim 1997 tarihinde akdedilmiş olan Atatürk Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası, Katlı Otopark ve Mütemmimlerine Ait İmtiyaz Sözleşmesi ni devir alarak ifa etmiştir. Anılan sözleşmenin süresi (2 yıl 6 aylık kısmı yatırım, 3 yıl 8 ay 20 günlük kısmı ise işletme dönemi olmak üzere) toplam 6 yıl 2 ay 20 gün iken TAV Havalimanları, DHMİ ile akdetmiş olduğu ek sözleşme uyarınca taahhüt edilen ilave yapım işleri karşılığında işletme süresini, 13 ay ve 12 gün uzatma hakkını elde etmiştir ve işletme dönemi 3 Temmuz 2005 itibarı ile sona ermiştir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 5

6 DHMİ ile akdetmiş olduğu yukarıda belirtilen sözleşme sona erdikten sonra yukarıda belirtilen unvan değişikliklerini gerçekleştirmiş ve holding statüsünü kazanmıştır. TAV Havalimanları nın ihraç etmiş olduğu hisseler Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Şubat 2007 tarihli B.02.1.SPK /2912 sayılı onayı ile hisseleri halka arz olunmak üzere kurul kaydına alınmıştır. TAV Havalimanları hisseleri 23 Şubat 2007 den itibaren TAVHL adı altında İMKB de işlem görmektedir. b) Sermayesi ve Mevcut Pay Sahipleri TAV Havalimanları, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 27/1078 sayılı izni ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 5 Aralık 2008 tarihinde tescil ve 17 Aralık 2008 tarihli ve 7208 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 509 ilâ 511. sayfalarında yayınlanan ana sözleşme değişikliği neticesinde 2499 sayılı sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sitemini kabul ederek kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. TAV Havalimanları nın kayıtlı sermaye tavanı TL (birmilyarbeşyüzbin Türk Lirası) dır. TAV Havalimanları nın çıkarılmış sermayesi, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 2 Mart 2009 tarihinde tescil ve 6 Mart 2009 tarihli ve 7264 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 127. sayfasında ilan edilen Sermaye Piyasası Kurulu nun 283 sayılı ve tarihli yapılan sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belge ve TAV Havalimanları nın 2009/ tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca TL dir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 6

7 İşbu raporumuzun tarihi itibarı ile TAV Havalimanları nın işbu raporumuz tarihi itibarı ile resmi web sitesinde yayınlanan Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı aşağıdaki gibidir: Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı Sermayedeki Payı (TL) (%) Tepe İnşaat Sanayi A.Ş ,00 26,06 Akfen Holding A.Ş ,00 26,12 Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş ,00 4,03 Halka Açık Olmayan Diğer ,00 3,52 Halka Açık Kısım Diğer ,00 40,28 TOPLAM ,00 Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : c) TAV Havalimanları nın Kontrol Ettiği ġirketler 1. TAV Ġstanbul Terminal ĠĢletmeciliği Anonim ġirketi ( TAV Ġstanbul ) i) Faaliyet Alanı TAV İstanbul, İstanbul Ticaret Memurluğu nda 15 Haziran 2005 tarihinde tescil ve 21 Haziran 2005 tarih ve 6329 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 354 ilâ 357. sayfalarında ilan olunan ana sözleşmesi uyarınca TAV Havalimanları Terminal İşletmeciliği Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. TAV İstanbul un ana sözleşmesinin 7 Ağustos 2006 tarihinde tescil ve 10 Ağustos 2006 tarihli ve 6618 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 525. sayfasında ilan olunan Şirketin Unvanı başlıklı 3. maddesinin tadili neticesinde unvanı TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. TAV İstanbul un ana sözleşmesinin Amaç ve Konusu başlıklı 4. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri; havaalanlarına uluslararası kurallar ve ulusal mevzuat çerçevesinde terminal işletmeciliği yapmaktır. TAV İstanbul, DHMİ nin 5335 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca, 4046 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (A) fıkrasının (b) bendinde belirtilen kiralama ve (c) bendinde belirtilen işletme hakkının verilmesi özelleştirme yöntemlerinin birlikte uygulanması yoluyla açmış olduğu Atatürk Hava Limanı Dış ve İç Hatlar Terminal Binası, Katlı Otopark ile Genel Havacılık Terminalinin İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesine ilişkin ihaleyi 7

8 TAV Havalimanları nın kazanması sonucunda ihale ve sözleşme koşulları gereği TAV Havalimanları tarafından söz konusu iş için kurulmuştur. Kuruluşunun ardından TAV İstanbul DHMİ ile tarihli Atatürk Hava Limanı Dış ve İç Hatlar Terminal Binası, Katlı Otopark ile Genel Havacılık Terminalinin İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesine İlişkin Kira Sözleşmesini akdetmiştir. Bahsi geçen sözleşme tarihli Ek Mukavele ile tadil edilmiştir. Kira (işletme) dönemi 3 Temmuz 2005 tarihinde başlamış olup, TAV İstanbul un işletme süresi kira (işletme) dönemi başlangıcından itibaren 15,5 yıldır. ii) Sermayesi ve TAV Havalimanları nın Pay Sahipliği TAV İstanbul un ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi başlıklı 7. maddesinin 1 Şubat 2007 tarihli ve 6736 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 620 ilâ 623. sayfalarında tescil ve ilan olunan tadili uyarınca sermayesi TL olup, bir hissenin nominal değeri 1.- TL dir. TAV İstanbul un tarafımıza ibraz edilmiş olan pay defteri uyarınca, TAV Havalimanları TAV İstanbul da yaklaşık %100 oranında pay sahibidir. iii) Ġzinler TAV İstanbul yürütmekte olduğu ana faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesi için gerekli temel nitelikteki izin ve ruhsatlara sahip olup, söz konusu izin ve ruhsatların bir listesi işbu Hukukçu Raporumuza ekli Ek 1 de TAV İstanbul ile ilgili bölümün, İzinler başlıklı kısmında belirtilmektedir. iv) UyuĢmazlıklar TAV İstanbul un taraf olduğu uyuşmazlıklara ilişkin olarak TAV İstanbul un avukatı tarafından tarafımıza temin edilen rapor işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1 de TAV İstanbul ile ilgili bölümün, Uyuşmazlıklar başlıklı kısmında belirtilmektedir. v) Önemli SözleĢmeler TAV İstanbul a Atatürk Hava Limanı Dış ve İç Hatlar Terminal Binası, Katlı Otopark ile Genel Havacılık Terminalinin işletme hakkı veren sözleşme işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1'de TAV İstanbul ile ilgili bölümün, Önemli Sözleşmeler başlıklı kısmında belirtilmektedir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 8

9 2. TAV Esenboğa Terminal ĠĢletmeciliği Anonim ġirketi ( TAV Esenboğa ) i) Faaliyet Alanı TAV Esenboğa, Ankara Ticaret Memurluğu nda 16 Eylül 2004 tarihinde tescil ve 21 Eylül 2004 tarihli ve 6140 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 404 ilâ 408. sayfalarında ilan olunan ana sözleşmesi uyarınca TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. TAV Esenboğa nın ana sözleşmesinin Amaç ve Konusu başlıklı 4. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri; Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimleri işlerini kapsayan Esenboğa Havalimanı hudutları dahilinde DHMİ Genel Müdürlüğü nün (İdare) belirlediği şartlarda verilmiş olan projeler ve sözleşme hükümleri kapsamında projenin yatırımını yapmak, bu yatırımın yönetim ve organizasyonunu gerçekleştirmek ve iç-dış hatlar terminalinin işletimini yapmak ve bu kapsamda: Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki 3996 Sayılı Kanun Çerçevesinde, Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimlerinin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü nün vermiş olduğu projeler kapsamında inşası ile bunlara ilişkin elektronik, elektrik ve mekanik tesisatı yapmak veya yaptırmak, terminali tefriş ederek işletmeye hazır hale getirmek, Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası ile Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası İşletmeciliğine münhasır olmak şartıyla otopark işletmeciliği yapmak ve bu kapsamda her türlü yurtiçi ve yurtdışı pazarlama, reklam ve yürütme organizasyonlarını gerçekleştirmek, Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimleri işlerinin yapımı ve işletmesi için gerekli olan veya İdarece öngörülen yatırımları yapmak, Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimlerinin güvenliğini sağlamak veya gerekli anlaşmaları yapmak, Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimlerinin yapım ve işletilmesine yönelik her türlü benzeri işleri yapmaktır. TAV Esenboğa, 2004 yılında Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. ve Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. nin kurmuş olduğu ortak girişimin DHMİ nin 3996 Sayılı Kanun kapsamında açmış olduğu Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binasının Yapım İşletim ve Devir İşlerine ilişkin ihaleyi kazanması sonucunda 3996 Sayılı Kanun ve 3996 Sayılı Kanuna İlişkin Karar gereği söz konusu yap-işlet-devret projesi için kurulmuş ve bahsi geçen ortak girişim ile DHMİ arasında 18 Ağustos 2004 tarihinde akdedilmiş olan Esenboğa Havalimanı Yeni İç- Dış Hatlar Terminal Binası Yapım, İşletim ve Devir İşlerine Ait Uygulama Sözleşmesi ni devir almıştır ve halen ifa etmektedir. Anılan sözleşmenin süresi (yer tesliminden itibaren 36 aylık kısmı yatırım, 15 yıl 8 aylık kısmı ise işletme dönemi olmak üzere) toplam 18 yıl 8 aydır. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 9

10 ii) Sermayesi ve TAV Havalimanları nın Pay Sahipliği TAV Esenboğa nın ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Oranları başlıklı 6. maddesinin 11 Temmuz 2007 tarihli ve 6849 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 14. ve 15. sayfalarında tescil ve ilan olunan tadili uyarınca sermayesi TL olup, bir hissenin nominal değeri 10.- TL dir. TAV Esenboğa nın tarafımıza ibraz edilmiş olan pay defteri uyarınca, TAV Havalimanları TAV Esenboğa da yaklaşık %100 oranında pay sahibidir. iii) Ġzinler TAV Esenboğa yürütmekte olduğu ana faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesi için gerekli temel nitelikteki izin ve ruhsatlara sahip olup, söz konusu izin ve ruhsatların bir listesi işbu Hukukçu Raporumuza ekli Ek 1 de TAV Esenboğa ile ilgili bölümün, İzinler başlıklı kısmında belirtilmektedir. iv) UyuĢmazlıklar TAV Esenboğa nın taraf olduğu uyuşmazlıklara ilişkin olarak TAV Esenboğa nın avukatı tarafından tarafımıza temin edilen rapor işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1 de TAV Esenboğa ile ilgili bölümün, Uyuşmazlıklar başlıklı kısmında belirtilmektedir. v) Önemli SözleĢmeler TAV Esenboğa ya Esenboğa Hava Limanı İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimlerini işletme hakkı veren sözleşme ve TAV Esenboğa nın taraf olduğu finansman sözleşmeleri kapsamında Akfen Holding in taraf olduğu sözleşmeler EK 1'de TAV Esenboğa ile ilgili bölümün, Önemli Sözleşmeler başlıklı kısmında belirtilmektedir. Akfen Holding in taraf olduğu sözleşmeler tahvil ihracına engel bir hüküm içermemektedir. 3. TAV Ġzmir Terminal ĠĢletmeciliği Anonim ġirketi ( TAV Ġzmir ) i) Faaliyet Alanı TAV İzmir, Ankara Ticaret Memurluğu nda 20 Mayıs 2005 tarihinde tescil ve 25 Mayıs 2005 tarihli ve 6310 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 38. ve 39. sayfalarında ilan olunan ana sözleşmesi uyarınca İzmir Adnan Menderes Havalimanı Uluslararası Terminal İnşaatı İşletmeciliği ve Yatırım Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. TAV İzmir in ana sözleşmesinin İzmir Ticaret Memurluğu nda 8 Haziran 2007 tarihinde tescil ve 14 Haziran 2007 tarihli ve 6830 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 235. ve 236. sayfalarında ilan olunan Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesinin ve Şirketin Merkez ve Şubeleri, başlıklı 3. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 10

11 maddesinin tadilleri neticesinde şirketin merkezi İzmir e nakledilmiş ve unvanı TAV İzmir Terminal İşletmeciliği Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. TAV İzmir in ana sözleşmesinin Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 5. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri; 3996 sayılı kanun ve değişiklikleri ile 94/5907 sayılı bakanlar kurulu kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu projeler kapsamında Yap-İşlet-Devret modeli ile İzmir Adnan Menderes Yeni Havalimanı hudutları dahilinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (İdare) belirlediği sahada, verilmiş olan projeler ve sözleşme hükümleri kapsamında İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası inşaatı ile bu inşaat kapsamındaki elektronik, elektro güvenlik, elektrik ve mekanik sistemler ve tesisatı yaptırmak, terminali tefriş ederek işletmeye hazır hale getirmek, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binasının İşletmeciliğini yapmak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binasının güvenliğini lisans sahibi meslek kuruluşlarına yaptırmak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası İşletmeciliğine münhasır olmak şartıyla otopark işletmeciliği yapmak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binasının yapımı ve işletilmesi için gerekli olan ve İdarece öngörülen yatırımları yapmak ve hizmetleri vermektir. TAV İzmir, 2005 yılında Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. ve Bayındır İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin kurmuş olduğu ortak girişimin DHMİ nin 3996 Sayılı Kanun kapsamında açmış olduğu Adnan Menderes Hava Limanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binasının Yapım İşletim ve Devir İşlerine ilişkin ihaleyi kazanması sonucunda 3996 Sayılı Kanun ve 3996 Sayılı Kanuna İlişkin Karar gereği söz konusu yap-işlet-devret projesi için kurulmuş ve bahsi geçen ortak girişim ile DHMİ arasında 20 Nisan 2005 tarihinde akdedilmiş olan Adnan Menderes Hava Limanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası Yapım, İşletim ve Devir İşlerine Ait Uygulama Sözleşmesi ni devir almıştır ve halen ifa etmektedir. Anılan sözleşmenin süresi (yer tesliminden itibaren 24 aylık kısmı yatırım, 6 yıl 7 ay 29 günlük kısmı ise işletme dönemi olmak üzere) toplam 8 yıl 7 ay 29 gündür. TAV İzmir, DHMİ ile akdetmiş olduğu ek sözleşme uyarınca taahhüt edilen ilave yapım işleri karşılığında yatırım süresini 2 ay 20 gün ve işletme süresini 8 ay 37 gün uzatma hakkını elde etmiştir. ii) Sermayesi ve TAV Havalimanları nın Pay Sahipliği TAV İzmir in ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin 24 Temmuz 2007 tarihli ve 6858 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 166. ve 167. sayfalarında tescil ve ilan olunan tadili uyarınca sermayesi TL olup, bir hissenin nominal değeri 1.- TL dir. TAV İzmir in tarafımıza ibraz edilmiş olan pay defteri uyarınca, TAV Havalimanları TAV İzmir de yaklaşık %100 oranında pay sahibidir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 11

12 iii) Ġzinler TAV İzmir yürütmekte olduğu ana faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesi için gerekli temel nitelikteki izin ve ruhsatlara sahip olup, söz konusu izin ve ruhsatların bir listesi işbu Hukukçu Raporumuza ekli Ek 1 de TAV İzmir ile ilgili bölümün, İzinler başlıklı kısmında belirtilmektedir. iv) UyuĢmazlıklar TAV İzmir in taraf olduğu uyuşmazlıklara ilişkin olarak TAV İzmir in avukatı tarafından tarafımıza temin edilen rapor işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1 de TAV İzmir ile ilgili bölümün, Uyuşmazlıklar başlıklı kısmında belirtilmektedir. v) Önemli SözleĢmeler TAV İzmir e Adnan Menderes Hava Limanı Dış Hatlar Terminalinin işletme hakkı veren sözleşme işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1'de TAV İzmir ile ilgili bölümün, Önemli Sözleşmeler başlıklı kısmında belirtilmektedir. 4. TAV GazipaĢa Yatırım Yapım ve ĠĢletme Anonim ġirketi ( TAV GazipaĢa ) i) Faaliyet Alanı TAV Gazipaşa, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 3 Ocak 2008 tarihinde tescil ve 9 Ocak 2008 tarih ve 6973 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 1034 ilâ sayfalarında ilan olunan ana sözleşmesi uyarınca TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. TAV Gazipaşa nın ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 4. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri; Antalya Gazipaşa Havaalanı sınırları dahilinde yer alan hava tarafı ve kara tarafı tesisleri ile mütemmimlerinin tamamının işletilmesi, PAT sahaları ile ilave inşaatların yapılması, tüm sistem ve teçhizatların temini, bakımı, onarımı ve sairleri işlerini kapsayan Antalya Gazipaşa Havaalanı hudutları dahilinde DHMİ Genel Müdürlüğünün belirlediği şartlarda verilmiş olan projeler ve sözleşme hükümleri kapsamında projenin yatırım ve/veya inşasını yapmak, bu yatırımın yönetim ve organizasyonunun gerçekleştirilmesi havaalanı terminal ve mütemmimlerinin işletilmesi, PAT sahaları ve bu sahalardaki özel aydınlatma sistemleri, elektronik cihazlar vb. terminalde bulunan tüm sistemin tefrişi ve DHMİ Antalya Gazipaşa Havaalanının İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesine İlişkin İhale Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 12

13 Şartnamesi ile bu meyanda imzalanan Kira Sözleşmesi hükümlerinde yer alan tüm iş ve işlemlerin icra ve ifasıdır. TAV Gazipaşa, DHMİ nin 5335 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca, 4046 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (A) fıkrasının (b) bendinde belirtilen kiralama ve (c) bendinde belirtilen işletme hakkının verilmesi özelleştirme yöntemlerinin birlikte uygulanması yoluyla açmış olduğu Antalya-Gazipaşa Hava Alanının İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesine ilişkin ihaleyi TAV Havalimanları nın kazanması sonucunda ihale ve sözleşme koşulları gereği TAV Havalimanları tarafından söz konusu iş için kurulmuştur. Kuruluşunun ardından TAV Gazipaşa DHMİ ile 4 Ocak 2008 tarihinde Antalya-Gazipaşa Havaalanının İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesine İlişkin Kira Sözleşmesini akdetmiştir. Kira (işletme) dönemi TAV Gazipaşa Havalimanının Ulaştırma Bakanlığı na müracaat ederek işletme ruhsatını aldığı tarihten itibaren 25 yıldır. ii) Sermayesi ve TAV Havalimanları nın Pay Sahipliği TAV Gazipaşa nın esas sermayesi, tarih ve 7473 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul kararı ile gerçekleştirilen sermaye artırımı uyarınca TL olup, bir hissenin nominal değeri 1.-TL dir. TAV Gazipaşa nın tarafımıza ibraz edilmiş olan pay defteri uyarınca, TAV Havalimanları TAV Gazipaşa da yaklaşık %100 oranında pay sahibidir. iii) Ġzinler TAV Gazipaşa yürütmekte olduğu ana faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesi için gerekli temel nitelikteki izin ve ruhsatlara sahip olup, söz konusu izin ve ruhsatların bir listesi işbu Hukukçu Raporumuza ekli Ek 1 de TAV Gazipaşa ile ilgili bölümün, İzinler başlıklı kısmında belirtilmektedir. iv) UyuĢmazlıklar TAV Gazipaşa nın taraf olduğu uyuşmazlıklara ilişkin olarak TAV Gazipaşa nın avukatı tarafından tarafımıza temin edilen rapor işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1 de TAV Gazipaşa ile ilgili bölümün, Uyuşmazlıklar başlıklı kısmında belirtilmektedir. v) Önemli SözleĢmeler TAV Gazipaşa ya Antalya-Gazipaşa Hava Alanının işletme hakkı veren sözleşme işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1'de TAV Gazipaşa ile ilgili bölümün, Önemli Sözleşmeler başlıklı kısmında belirtilmektedir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 13

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2011 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2011 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2011 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Şirketimizin 2011 yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu TAV 2013 FAALİYET RAPORU 122 KONSOLİDE

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP

ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP MEMBER FIRM OF BAKER & MCKENZIE INTERNATIONAL A SWISS VEREIN Esin Avukatlık Ortaklığı Ebulula Mardin Cad. Gül Sok. No. 2 Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 34335 Istanbul, Türkiye Tel: +90 212 376 64

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Akfen Holding Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 1 AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK- 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ani

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 1 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SERİ:XI NO:29 TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 11 Mart 2014 Sayfa No: 2 BÖLÜM I-

Detaylı

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 İşbu Esas Sözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, unvanları, vergi daireleri ve numaraları ile adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında Holding niteliğinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. 25 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2012 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI

MĠGROS TĠCARET A.ġ. 25 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2012 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI MĠGROS TĠCARET A.ġ. 25 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2012 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 faaliyet

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM l Kuruluş Madde 1: (25 Haziran 1985 tarih 1291 sayılı T.T.S.G.) Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN KURULUŞU - AMACI - KONUSU - FAALİYETLERİ MAKSAT VE MEVZUU MADDE 4- Şirketin kuruluş maksat ve

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

TAZE KURU GIDA SANAYİİ VE TicARET ANONiM ŞiRKETİ (Bundan sonra şirket olarak

TAZE KURU GIDA SANAYİİ VE TicARET ANONiM ŞiRKETİ (Bundan sonra şirket olarak 15 Ağustos 2012 istanbul MENKUL KıYMETLER BORSASı SAYIN BAŞKANllGI'NA Konu: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ("İMKB") tarafından yayınlanan ve imkb Kotasyon Yönetmeliği'nin B/h ve B/k bendieri uyarınca

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU 1 Ġçindekiler 2009 YILI

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Bakanlar Kurulu'nun 22.8.1990 tarih ve 90/822 sayılı kararı ile Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 28.05.1986 tarih ve 3291 sayılı kanun

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Genel Kurula Çağrı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Genel Kurula Çağrı MĠGROS TĠCARET A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Genel Kurula Çağrı Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 1.TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 02 MAYIS 2012) Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi nin 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile

Detaylı