29 Kasım AKFEN HOLDĠNG A.ġ. Koza Sokak No:22 GaziosmanpaĢa Ankara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "29 Kasım 2011. AKFEN HOLDĠNG A.ġ. Koza Sokak No:22 GaziosmanpaĢa Ankara"

Transkript

1 29 Kasım 2011 AKFEN HOLDĠNG A.ġ. Koza Sokak No:22 GaziosmanpaĢa Ankara Ġlgi : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu nun ( ĠMKB ) tarihli toplantısında ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nin ( Yönetmelik ) 32 nci Maddesinin verdiği yetki çerçevesinde anılan yönetmeliğin Ortaklık Haklarını Temsil Eden Menkul Kıymetlerin Ġlk Kotasyonu baģlıklı 13 üncü Maddesi nin (h) ve (k) bendlerinin uygulama esasları konulu tarih ve 334 sayılı Genelgesi uyarınca talep edildiği üzere Aksu SavaĢ ÇalıĢkan Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan hukukçu raporunun ekini teģkil etmek üzere Akfen Holding A.ġ. nin müģterek yönetime tabi iģtiraklerinden TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Türk Hukukuna tabi iģtirakleri ile TAV Yatırım Holding A.ġ. ve Türk Hukukuna tabi iģtirakleri hakkında bahsi geçen yönetmelik esasları çerçevesinde hazırlanan ek hukukçu raporudur İMKB Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin ( Yönetmelik ) 32 nci Maddesinin verdiği yetki çerçevesinde Yönetmelik in Ortaklık Haklarını Temsil Eden Menkul Kıymetlerin İlk Kotasyonu başlıklı 13 üncü Maddesi nin (h) ve (k) bendlerinin uygulama esasları konulu tarih ve 334 sayılı Genelgesi uyarınca talep edildiği üzere Aksu Savaş Çalışkan Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan hukukçu raporunun ekini teşkil etmek üzere Akfen Holding A.Ş. nin müşterek yönetime tabi iştiraklerinden TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştirakleri ile yine Akfen Holding A.Ş. nin müşterek yönetime tabi iştiraklerinden TAV Yatırım Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştirakleri hakkında Yönetmelik esasları çerçevesinde hazırlanan İşbu ek hukukçu raporu ( Ek Hukukçu Raporu ), Akfen Holding Anonim Şirketi ( ġirket ) için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na ve talep edilmesi halinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanmıştır. İşbu Ek Hukukçu Raporu, Şirket tarafından planlanan tahvil ihracına ilişkin olarak yine Şirket tarafından tarafımıza sunulan bilgi ve belgelerden, EK 1 de sunulan incelenen belgeler listesinde ("Ġncelenen Belgeler Listesi") belirtilen belge ve bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır ve aksi belirtilmediği sürece, 15 Eylül 2011 tarihi itibarı ile incelenen belgelere ilişkin mevcut durumu yansıtmaktadır. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 1

2 Sibel Ertekin Hukuk Bürosu'nun, bu Ek Hukukçu Raporu ile ilgili ileriye yönelik herhangi bir güncelleme taahhüdü bulunmamaktadır. İşbu Ek Hukukçu Raporumuzda yer alan görüşler Türk Hukuku na ilişkindir. İşbu Ek Hukukçu Raporu Şirket için hazırlamıştır ve Şirket haricinde hiç kimse, bu Ek Hukukçu Raporuna dayanmak hakkına sahip değildir. Bu Ek Hukukçu Raporunun kısmen veya tamamen muhatabı haricinde herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından görülmesi, kopyasının edinilmesi veya herhangi bir surette görüşülmesi, söz konusu kişi ile Sibel Ertekin Hukuk Bürosu arasında müvekkil-avukat ilişkisi doğurmayacaktır. Sibel Ertekin Hukuk Bürosu, bu Ek Hukukçu Raporunu, Şirket tarafından sağlanan yazılı ve sözlü bilgiler ve İncelenen Belgeler Listesinde sayılan belgeler ile yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve düzenlemeleri çerçevesinde hazırlamıştır. Sibel Ertekin Hukuk Bürosu, sunulan yazılı bilgilerin, ya da yazılı bilgi alınamaması durumunda bahsi geçen konuyla ilgili sözlü olarak bildirilen bilgilerin doğruluğunu ve tamlığını varsaymıştır. Aksi işbu Ek Hukukçu Raporunda belirtilmedikçe, Sibel Ertekin Hukuk Bürosu, Şirket tarafından sağlanan hiçbir belge, yazı veya bilgiye ilişkin olarak bağımsız bir araştırma ve soruşturma gerçekleştirmemiştir. I. Ġncelenen Belgeler Şirket in tahvil ihracı ile ilgili olarak, Şirket in müşterek yönetime tabi iştiraklerinden TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştirakleri ile TAV Yatırım Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştiraklerinin hukuki incelemesi bağımsız hukukçular sıfatıyla tarafımızca gerçekleştirilmiş olup, bu itibarla Şirket'in EK 1 de belirtilen belgelerden TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştirakleri ile TAV Yatırım Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştiraklerinin: a) Kuruluş ana sözleşmesi, ana sözleşme değişiklikleri ve genel kurul kararlarının tescil ve ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri ( Ticaret Sicil Gazetesi ); b) Pay defteri ve imza sirküleri; c) Şirket in işlerini mevcut halde yürütebilmesi için taraf olduğu temel yazılı sözleşmeleri; d) Mevcut ve başvurusu yapılmış izin ve onaylara dair belgeleri; ve e) Şirket in taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin rapor ve bilgiler dahil olmak üzere, Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 2

3 Şirket tarafından asıl ya da suret olarak tarafımıza temin edilen bilgi ve belgeler incelenmiştir. Yapmış olduğumuz bu inceleme neticesinde TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştirakleri ile TAV Yatırım Holding A.Ş. ve Türk Hukukuna tabi iştiraklerinin her birinin kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Bununla birlikle özellikle aşağıdaki hususlarla ilgili olarak tespit ve hukuki görüşlerimizi bildirmekte yarar görüyoruz. II. Kısaltma ve Tanımlar İşbu Ek Hukukçu raporunda bahsi geçen kısaltmalar ve tanımları aşağıda sunulmaktadır: Kısaltmalar Tanım 3996 Sayılı Kanun sayılı tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap - İşlet - Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun (Kanun No. 3996) 3996 Sayılı Kanuna İlişkin Karar Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : sayılı ve tarihli Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar (Karar No. 94/5907) 4046 Sayılı Kanun sayılı tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun (Kanun No. 4046) 5335 Sayılı Kanun sayılı tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 5335) ATÜ BTA BTA Denizyolları BTA Unlu Mamuller DHMİ EK 1 Havaş A.T.Ü. Turizm İşletmeciliği A.Ş. BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. BTA Denizyolları ve Limanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. BTA Unlu Mamuller Pasta Üretim Turizm Gıda Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuki raporumuzun ekini teşkil eden İncelenen Belgeler başlıklı incelenen belgelerin açıklandığı 1 sayılı ektir Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. 3

4 TAV Bilişim TAV Esenboğa TAV Gazipaşa TAV Havacılık TAV Havalimanları TAV İnşaat TAV İstanbul TAV İzmir TAV İşletme TAV Özel Güvenlik TAV Yatırım TAV-G TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. TAV Havacılık A.Ş. TAV Havalimanları Holding A.Ş. TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş. TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. TAV İzmir Terminal İşletmeciliği A.Ş. TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. TAV Yatırım Holding A.Ş. TAV-G Otopark Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş. III. Akfen Holding A.ġ. nin (ġirket) Türk Hukuku na Tabi Bağlı KuruluĢları ile ġirketin Kontrolü Altında Bulunan Diğer ġirketler Hakkında Bilgi A. TAV Havalimanları Holding Anonim ġirketi ( TAV Havalimanları ) Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : a) Faaliyet Alanı TAV Havalimanları Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nda 7 Kasım 1997 tarihinde tescil ve 11 Kasım 1997 tarih ve 4416 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 347, 348, 349 ve 350. sayfalarında ilan olunan ana sözleşmesi uyarınca TAV Tepe-Akfen-Vie Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. TAV Havalimanları nın ana sözleşmesinin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesinin 29 Eylül 2005 tarihinde tescil ve 4 Ekim 2005 tarihli ve 6403 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 5 ilâ 7. sayfalarında ilan olunan tadili neticesinde unvanı TAV Hava Limanları İşletme Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. TAV Havalimanları nın merkezi İstanbul a nakledilerek 29 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda tescil edilmiş ve 14 Haziran 2006 tarihli ve 6577 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 1305 ilâ sayfalarında yayınlanmıştır. TAV Havalimanları nın ana sözleşmesinin 7 Ağustos 2006 tarihinde tescil ve 10 Ağustos 2006 tarihli ve 6618 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 513 ilâ 520. sayfalarında ilan olunan değişikliği neticesinde TAV Havalimanları bir holding şirketi haline gelmiş ve unvanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. 4

5 TAV Havalimanları nın amaç ve konusu ile faaliyetleri, şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 4. maddesinde belirtildiği şekilde aşağıda sunulmaktadır: Yurt içinde ve yurt dışında havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutlar, yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapılan, altyapı tesisleri kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa eden şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak iştirak eden şirketler adına pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü inşaat ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek. Holdingin amacı herhangi bir konuda faaliyet göstermek üzere kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı sermayeli anonim ve limited şirketlere veya ortaklıklara kuruluş veya sermaye artırımları sırasında ayni ve nakdi sermaye koyarak kurucu ortak veya ortak olarak katılmak suretiyle; bu şirketlerin faaliyetlerini planlamak, yönetim ve denetimlerini yapmak, kurduğu ve sermayesine katıldığı şirketlerin yüksek verim sağlamaları için önlemler almak, bu amaçla gerekli prensipleri belirlemek, bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli organizasyonları kurmaktır. Holding yukarıdaki amaçlarını ve faaliyet konusunu gerçekleştirirken üçüncü kişiler lehine olanlar da dahil yapacağı ve yaptıracağı işlerde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. TAV Havalimanları, 1997 yılında Akfen Mühendislik, Müşavirlik, Müteahhitlik ve Mümessillik A.Ş., Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. ve Flughafen Wien AG nin kurmuş olduğu ortak girişimin DHMİ nin 3996 Sayılı Kanun kapsamında açmış olduğu Atatürk Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası, Katlı Otopark ve Mütemmimlerinin Yapım İşletim ve Devri İşlerine ilişkin ihaleyi kazanması sonucunda 3996 Sayılı Kanun ve 3996 Sayılı Kanuna İlişkin Karar gereği söz konusu yap-işlet-devret projesi için kurulmuş ve bahsi geçen ortak girişim ile DHMİ arasında 14 Ekim 1997 tarihinde akdedilmiş olan Atatürk Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası, Katlı Otopark ve Mütemmimlerine Ait İmtiyaz Sözleşmesi ni devir alarak ifa etmiştir. Anılan sözleşmenin süresi (2 yıl 6 aylık kısmı yatırım, 3 yıl 8 ay 20 günlük kısmı ise işletme dönemi olmak üzere) toplam 6 yıl 2 ay 20 gün iken TAV Havalimanları, DHMİ ile akdetmiş olduğu ek sözleşme uyarınca taahhüt edilen ilave yapım işleri karşılığında işletme süresini, 13 ay ve 12 gün uzatma hakkını elde etmiştir ve işletme dönemi 3 Temmuz 2005 itibarı ile sona ermiştir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 5

6 DHMİ ile akdetmiş olduğu yukarıda belirtilen sözleşme sona erdikten sonra yukarıda belirtilen unvan değişikliklerini gerçekleştirmiş ve holding statüsünü kazanmıştır. TAV Havalimanları nın ihraç etmiş olduğu hisseler Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Şubat 2007 tarihli B.02.1.SPK /2912 sayılı onayı ile hisseleri halka arz olunmak üzere kurul kaydına alınmıştır. TAV Havalimanları hisseleri 23 Şubat 2007 den itibaren TAVHL adı altında İMKB de işlem görmektedir. b) Sermayesi ve Mevcut Pay Sahipleri TAV Havalimanları, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 27/1078 sayılı izni ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 5 Aralık 2008 tarihinde tescil ve 17 Aralık 2008 tarihli ve 7208 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 509 ilâ 511. sayfalarında yayınlanan ana sözleşme değişikliği neticesinde 2499 sayılı sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sitemini kabul ederek kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. TAV Havalimanları nın kayıtlı sermaye tavanı TL (birmilyarbeşyüzbin Türk Lirası) dır. TAV Havalimanları nın çıkarılmış sermayesi, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 2 Mart 2009 tarihinde tescil ve 6 Mart 2009 tarihli ve 7264 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 127. sayfasında ilan edilen Sermaye Piyasası Kurulu nun 283 sayılı ve tarihli yapılan sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belge ve TAV Havalimanları nın 2009/ tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca TL dir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 6

7 İşbu raporumuzun tarihi itibarı ile TAV Havalimanları nın işbu raporumuz tarihi itibarı ile resmi web sitesinde yayınlanan Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı aşağıdaki gibidir: Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı Sermayedeki Payı (TL) (%) Tepe İnşaat Sanayi A.Ş ,00 26,06 Akfen Holding A.Ş ,00 26,12 Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş ,00 4,03 Halka Açık Olmayan Diğer ,00 3,52 Halka Açık Kısım Diğer ,00 40,28 TOPLAM ,00 Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : c) TAV Havalimanları nın Kontrol Ettiği ġirketler 1. TAV Ġstanbul Terminal ĠĢletmeciliği Anonim ġirketi ( TAV Ġstanbul ) i) Faaliyet Alanı TAV İstanbul, İstanbul Ticaret Memurluğu nda 15 Haziran 2005 tarihinde tescil ve 21 Haziran 2005 tarih ve 6329 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 354 ilâ 357. sayfalarında ilan olunan ana sözleşmesi uyarınca TAV Havalimanları Terminal İşletmeciliği Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. TAV İstanbul un ana sözleşmesinin 7 Ağustos 2006 tarihinde tescil ve 10 Ağustos 2006 tarihli ve 6618 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 525. sayfasında ilan olunan Şirketin Unvanı başlıklı 3. maddesinin tadili neticesinde unvanı TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. TAV İstanbul un ana sözleşmesinin Amaç ve Konusu başlıklı 4. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri; havaalanlarına uluslararası kurallar ve ulusal mevzuat çerçevesinde terminal işletmeciliği yapmaktır. TAV İstanbul, DHMİ nin 5335 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca, 4046 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (A) fıkrasının (b) bendinde belirtilen kiralama ve (c) bendinde belirtilen işletme hakkının verilmesi özelleştirme yöntemlerinin birlikte uygulanması yoluyla açmış olduğu Atatürk Hava Limanı Dış ve İç Hatlar Terminal Binası, Katlı Otopark ile Genel Havacılık Terminalinin İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesine ilişkin ihaleyi 7

8 TAV Havalimanları nın kazanması sonucunda ihale ve sözleşme koşulları gereği TAV Havalimanları tarafından söz konusu iş için kurulmuştur. Kuruluşunun ardından TAV İstanbul DHMİ ile tarihli Atatürk Hava Limanı Dış ve İç Hatlar Terminal Binası, Katlı Otopark ile Genel Havacılık Terminalinin İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesine İlişkin Kira Sözleşmesini akdetmiştir. Bahsi geçen sözleşme tarihli Ek Mukavele ile tadil edilmiştir. Kira (işletme) dönemi 3 Temmuz 2005 tarihinde başlamış olup, TAV İstanbul un işletme süresi kira (işletme) dönemi başlangıcından itibaren 15,5 yıldır. ii) Sermayesi ve TAV Havalimanları nın Pay Sahipliği TAV İstanbul un ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi başlıklı 7. maddesinin 1 Şubat 2007 tarihli ve 6736 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 620 ilâ 623. sayfalarında tescil ve ilan olunan tadili uyarınca sermayesi TL olup, bir hissenin nominal değeri 1.- TL dir. TAV İstanbul un tarafımıza ibraz edilmiş olan pay defteri uyarınca, TAV Havalimanları TAV İstanbul da yaklaşık %100 oranında pay sahibidir. iii) Ġzinler TAV İstanbul yürütmekte olduğu ana faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesi için gerekli temel nitelikteki izin ve ruhsatlara sahip olup, söz konusu izin ve ruhsatların bir listesi işbu Hukukçu Raporumuza ekli Ek 1 de TAV İstanbul ile ilgili bölümün, İzinler başlıklı kısmında belirtilmektedir. iv) UyuĢmazlıklar TAV İstanbul un taraf olduğu uyuşmazlıklara ilişkin olarak TAV İstanbul un avukatı tarafından tarafımıza temin edilen rapor işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1 de TAV İstanbul ile ilgili bölümün, Uyuşmazlıklar başlıklı kısmında belirtilmektedir. v) Önemli SözleĢmeler TAV İstanbul a Atatürk Hava Limanı Dış ve İç Hatlar Terminal Binası, Katlı Otopark ile Genel Havacılık Terminalinin işletme hakkı veren sözleşme işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1'de TAV İstanbul ile ilgili bölümün, Önemli Sözleşmeler başlıklı kısmında belirtilmektedir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 8

9 2. TAV Esenboğa Terminal ĠĢletmeciliği Anonim ġirketi ( TAV Esenboğa ) i) Faaliyet Alanı TAV Esenboğa, Ankara Ticaret Memurluğu nda 16 Eylül 2004 tarihinde tescil ve 21 Eylül 2004 tarihli ve 6140 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 404 ilâ 408. sayfalarında ilan olunan ana sözleşmesi uyarınca TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. TAV Esenboğa nın ana sözleşmesinin Amaç ve Konusu başlıklı 4. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri; Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimleri işlerini kapsayan Esenboğa Havalimanı hudutları dahilinde DHMİ Genel Müdürlüğü nün (İdare) belirlediği şartlarda verilmiş olan projeler ve sözleşme hükümleri kapsamında projenin yatırımını yapmak, bu yatırımın yönetim ve organizasyonunu gerçekleştirmek ve iç-dış hatlar terminalinin işletimini yapmak ve bu kapsamda: Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki 3996 Sayılı Kanun Çerçevesinde, Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimlerinin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü nün vermiş olduğu projeler kapsamında inşası ile bunlara ilişkin elektronik, elektrik ve mekanik tesisatı yapmak veya yaptırmak, terminali tefriş ederek işletmeye hazır hale getirmek, Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası ile Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası İşletmeciliğine münhasır olmak şartıyla otopark işletmeciliği yapmak ve bu kapsamda her türlü yurtiçi ve yurtdışı pazarlama, reklam ve yürütme organizasyonlarını gerçekleştirmek, Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimleri işlerinin yapımı ve işletmesi için gerekli olan veya İdarece öngörülen yatırımları yapmak, Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimlerinin güvenliğini sağlamak veya gerekli anlaşmaları yapmak, Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimlerinin yapım ve işletilmesine yönelik her türlü benzeri işleri yapmaktır. TAV Esenboğa, 2004 yılında Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. ve Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. nin kurmuş olduğu ortak girişimin DHMİ nin 3996 Sayılı Kanun kapsamında açmış olduğu Esenboğa Hava Limanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binasının Yapım İşletim ve Devir İşlerine ilişkin ihaleyi kazanması sonucunda 3996 Sayılı Kanun ve 3996 Sayılı Kanuna İlişkin Karar gereği söz konusu yap-işlet-devret projesi için kurulmuş ve bahsi geçen ortak girişim ile DHMİ arasında 18 Ağustos 2004 tarihinde akdedilmiş olan Esenboğa Havalimanı Yeni İç- Dış Hatlar Terminal Binası Yapım, İşletim ve Devir İşlerine Ait Uygulama Sözleşmesi ni devir almıştır ve halen ifa etmektedir. Anılan sözleşmenin süresi (yer tesliminden itibaren 36 aylık kısmı yatırım, 15 yıl 8 aylık kısmı ise işletme dönemi olmak üzere) toplam 18 yıl 8 aydır. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 9

10 ii) Sermayesi ve TAV Havalimanları nın Pay Sahipliği TAV Esenboğa nın ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Oranları başlıklı 6. maddesinin 11 Temmuz 2007 tarihli ve 6849 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 14. ve 15. sayfalarında tescil ve ilan olunan tadili uyarınca sermayesi TL olup, bir hissenin nominal değeri 10.- TL dir. TAV Esenboğa nın tarafımıza ibraz edilmiş olan pay defteri uyarınca, TAV Havalimanları TAV Esenboğa da yaklaşık %100 oranında pay sahibidir. iii) Ġzinler TAV Esenboğa yürütmekte olduğu ana faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesi için gerekli temel nitelikteki izin ve ruhsatlara sahip olup, söz konusu izin ve ruhsatların bir listesi işbu Hukukçu Raporumuza ekli Ek 1 de TAV Esenboğa ile ilgili bölümün, İzinler başlıklı kısmında belirtilmektedir. iv) UyuĢmazlıklar TAV Esenboğa nın taraf olduğu uyuşmazlıklara ilişkin olarak TAV Esenboğa nın avukatı tarafından tarafımıza temin edilen rapor işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1 de TAV Esenboğa ile ilgili bölümün, Uyuşmazlıklar başlıklı kısmında belirtilmektedir. v) Önemli SözleĢmeler TAV Esenboğa ya Esenboğa Hava Limanı İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimlerini işletme hakkı veren sözleşme ve TAV Esenboğa nın taraf olduğu finansman sözleşmeleri kapsamında Akfen Holding in taraf olduğu sözleşmeler EK 1'de TAV Esenboğa ile ilgili bölümün, Önemli Sözleşmeler başlıklı kısmında belirtilmektedir. Akfen Holding in taraf olduğu sözleşmeler tahvil ihracına engel bir hüküm içermemektedir. 3. TAV Ġzmir Terminal ĠĢletmeciliği Anonim ġirketi ( TAV Ġzmir ) i) Faaliyet Alanı TAV İzmir, Ankara Ticaret Memurluğu nda 20 Mayıs 2005 tarihinde tescil ve 25 Mayıs 2005 tarihli ve 6310 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 38. ve 39. sayfalarında ilan olunan ana sözleşmesi uyarınca İzmir Adnan Menderes Havalimanı Uluslararası Terminal İnşaatı İşletmeciliği ve Yatırım Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. TAV İzmir in ana sözleşmesinin İzmir Ticaret Memurluğu nda 8 Haziran 2007 tarihinde tescil ve 14 Haziran 2007 tarihli ve 6830 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 235. ve 236. sayfalarında ilan olunan Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesinin ve Şirketin Merkez ve Şubeleri, başlıklı 3. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 10

11 maddesinin tadilleri neticesinde şirketin merkezi İzmir e nakledilmiş ve unvanı TAV İzmir Terminal İşletmeciliği Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. TAV İzmir in ana sözleşmesinin Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 5. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri; 3996 sayılı kanun ve değişiklikleri ile 94/5907 sayılı bakanlar kurulu kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu projeler kapsamında Yap-İşlet-Devret modeli ile İzmir Adnan Menderes Yeni Havalimanı hudutları dahilinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (İdare) belirlediği sahada, verilmiş olan projeler ve sözleşme hükümleri kapsamında İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası inşaatı ile bu inşaat kapsamındaki elektronik, elektro güvenlik, elektrik ve mekanik sistemler ve tesisatı yaptırmak, terminali tefriş ederek işletmeye hazır hale getirmek, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binasının İşletmeciliğini yapmak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binasının güvenliğini lisans sahibi meslek kuruluşlarına yaptırmak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası İşletmeciliğine münhasır olmak şartıyla otopark işletmeciliği yapmak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binasının yapımı ve işletilmesi için gerekli olan ve İdarece öngörülen yatırımları yapmak ve hizmetleri vermektir. TAV İzmir, 2005 yılında Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. ve Bayındır İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin kurmuş olduğu ortak girişimin DHMİ nin 3996 Sayılı Kanun kapsamında açmış olduğu Adnan Menderes Hava Limanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binasının Yapım İşletim ve Devir İşlerine ilişkin ihaleyi kazanması sonucunda 3996 Sayılı Kanun ve 3996 Sayılı Kanuna İlişkin Karar gereği söz konusu yap-işlet-devret projesi için kurulmuş ve bahsi geçen ortak girişim ile DHMİ arasında 20 Nisan 2005 tarihinde akdedilmiş olan Adnan Menderes Hava Limanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası Yapım, İşletim ve Devir İşlerine Ait Uygulama Sözleşmesi ni devir almıştır ve halen ifa etmektedir. Anılan sözleşmenin süresi (yer tesliminden itibaren 24 aylık kısmı yatırım, 6 yıl 7 ay 29 günlük kısmı ise işletme dönemi olmak üzere) toplam 8 yıl 7 ay 29 gündür. TAV İzmir, DHMİ ile akdetmiş olduğu ek sözleşme uyarınca taahhüt edilen ilave yapım işleri karşılığında yatırım süresini 2 ay 20 gün ve işletme süresini 8 ay 37 gün uzatma hakkını elde etmiştir. ii) Sermayesi ve TAV Havalimanları nın Pay Sahipliği TAV İzmir in ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin 24 Temmuz 2007 tarihli ve 6858 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 166. ve 167. sayfalarında tescil ve ilan olunan tadili uyarınca sermayesi TL olup, bir hissenin nominal değeri 1.- TL dir. TAV İzmir in tarafımıza ibraz edilmiş olan pay defteri uyarınca, TAV Havalimanları TAV İzmir de yaklaşık %100 oranında pay sahibidir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 11

12 iii) Ġzinler TAV İzmir yürütmekte olduğu ana faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesi için gerekli temel nitelikteki izin ve ruhsatlara sahip olup, söz konusu izin ve ruhsatların bir listesi işbu Hukukçu Raporumuza ekli Ek 1 de TAV İzmir ile ilgili bölümün, İzinler başlıklı kısmında belirtilmektedir. iv) UyuĢmazlıklar TAV İzmir in taraf olduğu uyuşmazlıklara ilişkin olarak TAV İzmir in avukatı tarafından tarafımıza temin edilen rapor işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1 de TAV İzmir ile ilgili bölümün, Uyuşmazlıklar başlıklı kısmında belirtilmektedir. v) Önemli SözleĢmeler TAV İzmir e Adnan Menderes Hava Limanı Dış Hatlar Terminalinin işletme hakkı veren sözleşme işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1'de TAV İzmir ile ilgili bölümün, Önemli Sözleşmeler başlıklı kısmında belirtilmektedir. 4. TAV GazipaĢa Yatırım Yapım ve ĠĢletme Anonim ġirketi ( TAV GazipaĢa ) i) Faaliyet Alanı TAV Gazipaşa, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 3 Ocak 2008 tarihinde tescil ve 9 Ocak 2008 tarih ve 6973 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 1034 ilâ sayfalarında ilan olunan ana sözleşmesi uyarınca TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. TAV Gazipaşa nın ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 4. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri; Antalya Gazipaşa Havaalanı sınırları dahilinde yer alan hava tarafı ve kara tarafı tesisleri ile mütemmimlerinin tamamının işletilmesi, PAT sahaları ile ilave inşaatların yapılması, tüm sistem ve teçhizatların temini, bakımı, onarımı ve sairleri işlerini kapsayan Antalya Gazipaşa Havaalanı hudutları dahilinde DHMİ Genel Müdürlüğünün belirlediği şartlarda verilmiş olan projeler ve sözleşme hükümleri kapsamında projenin yatırım ve/veya inşasını yapmak, bu yatırımın yönetim ve organizasyonunun gerçekleştirilmesi havaalanı terminal ve mütemmimlerinin işletilmesi, PAT sahaları ve bu sahalardaki özel aydınlatma sistemleri, elektronik cihazlar vb. terminalde bulunan tüm sistemin tefrişi ve DHMİ Antalya Gazipaşa Havaalanının İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesine İlişkin İhale Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 12

13 Şartnamesi ile bu meyanda imzalanan Kira Sözleşmesi hükümlerinde yer alan tüm iş ve işlemlerin icra ve ifasıdır. TAV Gazipaşa, DHMİ nin 5335 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca, 4046 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (A) fıkrasının (b) bendinde belirtilen kiralama ve (c) bendinde belirtilen işletme hakkının verilmesi özelleştirme yöntemlerinin birlikte uygulanması yoluyla açmış olduğu Antalya-Gazipaşa Hava Alanının İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesine ilişkin ihaleyi TAV Havalimanları nın kazanması sonucunda ihale ve sözleşme koşulları gereği TAV Havalimanları tarafından söz konusu iş için kurulmuştur. Kuruluşunun ardından TAV Gazipaşa DHMİ ile 4 Ocak 2008 tarihinde Antalya-Gazipaşa Havaalanının İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesine İlişkin Kira Sözleşmesini akdetmiştir. Kira (işletme) dönemi TAV Gazipaşa Havalimanının Ulaştırma Bakanlığı na müracaat ederek işletme ruhsatını aldığı tarihten itibaren 25 yıldır. ii) Sermayesi ve TAV Havalimanları nın Pay Sahipliği TAV Gazipaşa nın esas sermayesi, tarih ve 7473 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul kararı ile gerçekleştirilen sermaye artırımı uyarınca TL olup, bir hissenin nominal değeri 1.-TL dir. TAV Gazipaşa nın tarafımıza ibraz edilmiş olan pay defteri uyarınca, TAV Havalimanları TAV Gazipaşa da yaklaşık %100 oranında pay sahibidir. iii) Ġzinler TAV Gazipaşa yürütmekte olduğu ana faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesi için gerekli temel nitelikteki izin ve ruhsatlara sahip olup, söz konusu izin ve ruhsatların bir listesi işbu Hukukçu Raporumuza ekli Ek 1 de TAV Gazipaşa ile ilgili bölümün, İzinler başlıklı kısmında belirtilmektedir. iv) UyuĢmazlıklar TAV Gazipaşa nın taraf olduğu uyuşmazlıklara ilişkin olarak TAV Gazipaşa nın avukatı tarafından tarafımıza temin edilen rapor işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1 de TAV Gazipaşa ile ilgili bölümün, Uyuşmazlıklar başlıklı kısmında belirtilmektedir. v) Önemli SözleĢmeler TAV Gazipaşa ya Antalya-Gazipaşa Hava Alanının işletme hakkı veren sözleşme işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1'de TAV Gazipaşa ile ilgili bölümün, Önemli Sözleşmeler başlıklı kısmında belirtilmektedir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 13

14 5. TAV ĠĢletme Hizmetleri Anonim ġirketi ( TAV ĠĢletme ) i) Faaliyet Alanı TAV İşletme, İstanbul Ticaret Memurluğu nda 20 Eylül 2004 tarihinde tescil ve 23 Eylül 2004 tarihli ve 6142 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 481 ilâ 484. sayfalarında ilan olunan ana sözleşmesi uyarınca TAV Primeclass Hizmetleri İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. TAV İşletme nin unvanı, İstanbul Ticaret Memurluğu nda 11 Ocak 2005 tarihinde tescil ve 14 Ocak 2005 tarihli ve 6220 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 382 ilâ 384. sayfalarında ilan olunan ana sözleşme tadili ile TAV İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi olarak değişmiştir. TAV İşletme nin ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 4. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri, yurt içinde ve yurt dışında havalimanı terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezlerini bütünüyle kiralamak, işletme hakkı devir almak, işletmeciliğini yapmak, bakım ve onarım hizmetleri vermek, her tür tesis içerisinde veya bağımsız olarak VIP, CIP salonları kiralamak ve işletmek, kişiye özel organizasyonlar düzenlemek, özel günlerde (düğün nişan, doğum günü) organizasyonlar düzenlemek ve hizmet vermek, iş merkezleri ve otellerde ve her türlü konuda organizasyon hizmetler; vermek, araç kiralama, vale park, şehir turları ve transfer hizmetleri vermek, otel ve araç rezervasyon hizmetleri vermek, özel uçak kiralama hizmetleri vermek, yetkili kuruluşlarla birlikte sağlık ve sigorta hizmetleri servisi organize etmek, yetkili kuruluşlarla birlikte güvenlik hizmetleri organize etmek, her tür danışmanlık hizmetleri vermek ve temizlik hizmetleri vermek, çeşitli işletme ve hizmet modelleri kapsamında organizasyon ve hizmet sektörlerinde faaliyet göstermek, iştigal konusu ile ilgili olarak danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermektir. ii) Sermayesi ve TAV Havalimanları nın Pay Sahipliği TAV İşletme nin ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi başlıklı 7. maddesinin 28 Aralık 2007 tarihli ve 6966 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 609 ilâ 611. sayfalarında ilan olunan tadili uyarınca sermayesi TL olup, bir hissenin nominal değeri 1.- TL dir. TAV İşletme nin tarafımıza ibraz edilmiş olan pay defteri uyarınca, TAV Havalimanları TAV İşletme de %99,99 oranında pay sahibidir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 14

15 iii) UyuĢmazlıklar TAV İşletme nin taraf olduğu uyuşmazlıklara ilişkin olarak TAV İşletme nin avukatı tarafından tarafımıza temin edilen rapor işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1 de TAV İşletme ile ilgili bölümün, Uyuşmazlıklar başlıklı kısmında belirtilmektedir. 6. TAV BiliĢim Hizmetleri Anonim ġirketi ( TAV BiliĢim ) i) Faaliyet Alanı TAV Bilişim, İstanbul Ticaret Memurluğu nda 29 Ağustos 2005 tarihinde tescil ve 2 Eylül 2005 tarih ve 6381 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 603 ilâ 605. sayfalarında ilan olunan ana sözleşmesi uyarınca TAV Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. TAV Bilişim in ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 4. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri bilgisayar sistemleri bunların yazılım ve çevre birimlerinin ve ilgili tüm bilgi işlem donanımlarının ve ilgili tüm yardımcı malzemelerinin montaj ve imalatını genel dağıtımcılığını işletilmesini bakımını satışını yapmak ve kiralamaktır. ii) Sermayesi ve TAV Havalimanları nın Pay Sahipliği TAV Bilişim in ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi başlıklı 7. maddesinin 14 Ekim 2010 tarihli ve 7669 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 932 ve 933. sayfalarında tescil ve ilan olunan tadili uyarınca sermayesi TL olup, bir hissenin nominal değeri TL dir. TAV Bilişim in tarafımıza ibraz edilmiş olan pay defteri uyarınca, TAV Havalimanları TAV Bilişim de %98,18 oranında pay sahibidir. iii) UyuĢmazlıklar TAV Bilişim in taraf olduğu uyuşmazlıklara ilişkin olarak TAV Bilişim in avukatı tarafından tarafımıza temin edilen rapor işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1 de TAV Bilişim ile ilgili bölümün, Uyuşmazlıklar başlıklı kısmında belirtilmektedir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 15

16 7. TAV Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim ġirketi ( TAV Güvenlik ) i) Faaliyet Alanı TAV Güvenlik, Ankara Ticaret Memurluğu nda 6 Mart 2006 tarihinde tescil ve 9 Mart 2006 tarihli ve 6509 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 35 ilâ 37. sayfalarında ilan olunan ana sözleşmesi uyarınca TAV Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. TAV Güvenlik in ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 4. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri, 5188 Sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun, bu kanunun tüzük ve yönetmelikleri kapsamında havalimanları sivil havacılık güvenliğine yönelik olarak gümrüklü veya gümrüksüz alanlarda Ulusal ve Uluslararası mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde güvenlik hizmeti sağlamak, bu kapsamda izleme, gözetim, kontrol, denetim sistemleriyle ilgili konularda danışmanlık eğitim, hizmet üretim, işlerini yapmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla ortak yatırımlar yapmak, uluslararası firmaların mümessilliklerini almak, yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girmek ve konusuyla ilgili alanlarda bayilik, temsilcilik ve servis ağı oluşturmak, gerekli görülen durumlarda amaç ve konusu ile ilgili ulusal veya uluslararası alanlarda, kar amacı gütmeden faaliyetlerde veya sosyal hizmetlerde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır. ii) Sermayesi ve TAV Havalimanları nın Pay Sahipliği TAV Güvenlik in sermayesi, 9 Mart 2006 tarih ve 6509 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilen kuruluş ana sözleşmesi uyarınca TL olup, bir hissenin nominal değeri 1.- TL dir. TAV Güvenlik in tarafımıza ibraz edilmiş olan pay defteri uyarınca, TAV Havalimanları TAV Güvenlik te %100 oranında pay sahibidir. iii) Ġzinler TAV Güvenlik yürütmekte olduğu ana faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesi için gerekli temel nitelikteki izin ve ruhsatlara sahip olup, söz konusu izin ve ruhsatların bir listesi işbu Hukukçu Raporumuza ekli Ek 1 de TAV Güvenlik ile ilgili bölümün, İzinler başlıklı kısmında belirtilmektedir. iv) UyuĢmazlıklar TAV Güvenlik in taraf olduğu uyuşmazlıklara ilişkin olarak TAV Güvenlik in avukatı tarafından tarafımıza temin edilen rapor işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1 de TAV Güvenlik ile ilgili bölümün, Uyuşmazlıklar başlıklı kısmında belirtilmektedir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 16

17 8. A.T.Ü Turizm ĠĢletmeciliği Anonim ġirketi ( ATÜ ) i) Faaliyet Alanı A.T.Ü Turizm İşletmeciliği Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Memurluğu nda 26 Mayıs 1987 tarihinde tescil ve 3 Haziran 1987 tarih ve 1778 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 62 ve 63. sayfalarında ilan olunan ana sözleşmesi uyarınca Unika Turizm İşletmeciliği Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. ATÜ nün ana sözleşmesinin İstanbul Ticaret Memurluğu nda 6 Eylül 1999 tarihinde tescil ve 10 Eylül 1999 tarihli ve 4874 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 227 ilâ 230. sayfalarında ilan olunan Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesinin tadili neticesinde unvanı A.T.Ü. Turizm İşletmeciliği Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. ATÜ nün ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri turizm, sanayi, tarım ve hizmet işleri ile uğraşan kişi ve kuruluşların ürettikleri mal ve hizmetlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak, turistik otel, motel, kamp yerleri ve tatil köyleri tesis ve inşa etmek, satın almak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya bunlardan kiralamak ve işletmek, Türkiye den gidecek, Türkiye ye gelecek veya transit geçecek yolcularla yabancı ülkelerin veya milletlerarası kuruluşların Türkiye deki temsilciliklerine veya mensuplarına veya yabancı ülkelere sefer yapan veya Türkiye den transit geçen gemi ve uçaklara vergisiz veya vergili olarak satış yapmak üzere gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları ve depoları tesis etmek, fiktif antrepo açmak ve işletmek bu şekilde açılmış ve açılacak mağaza ve depoların işletilmelerine ortak olmak, bu şekilde satış mağazalarının açılmasını ve işletilmesini, bu mağazalardan ve depolardan satış yapılabilmesi için ilgili bakanlık ve mercilerden gereken müsaadeleri almak, satış mağazalarında satışa arz edilecek malların yurt içinde satın alınması veya ithalatını yapmak, satın almak ve satmak, ilgili mevzuat uyarınca eşyaların mağazaya alınması, depolanması nakli ve satışı ile ilgili bilcümle iş ve işlemleri yapmak, açılacak veya işletilecek gümrük hattı dışı satış mağazalarında her türlü yerli ve yabancı mamulleri satmak, pazarlamak, bu mamullerin imal ve montajlarını yapmak veya yaptırmak, ithal ve ihraç, transit aktarma işlemlerini yapmaktır. ii) Sermayesi ve TAV Havalimanları nın Pay Sahipliği ATÜ nün ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin 26 Nisan 2007 tarihli ve 6795 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 421 ve 422. sayfalarında tescil ve ilan olunan tadili uyarınca ATÜ nün sermayesi TL olup, bir hissenin nominal değeri 25.- TL dir. ATÜ nün tarafımıza ibraz edilmiş olan pay defteri uyarınca, TAV Havalimanları ATÜ de yaklaşık %49,98 oranında pay sahibidir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 17

18 iii) Ġzinler ATÜ yürütmekte olduğu ana faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesi için gerekli temel nitelikteki izin ve ruhsatlara sahip olup, söz konusu izin ve ruhsatların bir listesi işbu Hukukçu Raporumuza ekli Ek 1 de ATÜ ile ilgili bölümün, İzinler başlıklı kısmında belirtilmektedir. iv) UyuĢmazlıklar ATÜ nün taraf olduğu uyuşmazlıklara ilişkin olarak ATÜ nün avukatı tarafından tarafımıza temin edilen rapor işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1 de ATÜ ile ilgili bölümün, Uyuşmazlıklar başlıklı kısmında belirtilmektedir. v) Önemli SözleĢmeler ATÜ nün taraf olduğu ve ATÜ ye işletme hakkı veren önemli sözleşmeler işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1'de ATÜ ile ilgili bölümün, Önemli Sözleşmeler başlıklı kısmında belirtilmektedir. 9. BTA Havalimanları Yiyecek ve Ġçecek Hizmetleri Anonim ġirketi ( BTA ) i) Faaliyet Alanı BTA, Ankara Ticaret Memurluğu nda 11 Haziran 1999 tarihinde tescil ve 15 Haziran 1999 tarihli ve 4812 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 145, 146. ve 147. sayfalarında ilan olunan kuruluş ana sözleşmesi uyarınca BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. BTA nın ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 4. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri; Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli hava alanlarında hava yolu yemek hizmeti verilmesi yiyecek ve içecek satış yerleri işletilmesidir. ii) Sermayesi ve TAV Havalimanları nın Pay Sahipliği BTA nın ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri Nevi başlıklı 7. maddesinin 30 Haziran 2008 tarih ve 7094 sayılı 308. ve 309. sayfalarında tescil ve ilan olunan tadili uyarınca sermayesi TL olup, bir hissenin nominal değeri 1.- TL dir. BTA nın tarafımıza ibraz edilmiş olan pay defteri uyarınca, TAV Havalimanları BTA da yaklaşık %66,66 oranında pay sahibidir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 18

19 iii) Ġzinler BTA yürütmekte olduğu ana faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesi için gerekli temel nitelikteki izin ve ruhsatlara sahip olup, söz konusu izin ve ruhsatların bir listesi işbu Hukukçu Raporumuza ekli Ek 1 de BTA ile ilgili bölümün, İzinler başlıklı kısmında belirtilmektedir. iv) UyuĢmazlıklar BTA nın taraf olduğu uyuşmazlıklara ilişkin olarak BTA nın avukatı tarafından tarafımıza temin edilen rapor işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1 de BTA ile ilgili bölümün, Uyuşmazlıklar başlıklı kısmında belirtilmektedir. v) Önemli SözleĢmeler BTA nın taraf olduğu önemli sözleşmeler işbu Hukukçu Raporumuza ekli EK 1'de BTA ile ilgili bölümün, Önemli Sözleşmeler başlıklı kısmında belirtilmektedir. vi) BTA nın Kontrol Ettiği Türk Hukukuna Tabi ġirketler a) BTA Unlu Mamuller Pasta Üretim Turizm Gıda Yiyecek ve Ġçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( BTA Unlu Mamuller ) BTA Unlu Mamuller, İstanbul Ticaret Memurluğu nda 13 Ekim 2008 tarihinde tescil ve 23 Ekim 2008 tarih ve 7174 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 497 ilâ 515. sayfalarında ilan olunan kuruluş ana sözleşmesi uyarınca BTA Unlu Mamuller Pasta Üretim Turizm Gıda Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. BTA Unlu Mamuller in ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri yurt içinde ve yurt dışında her türlü hazır yemek üretimi, satışı üretilen yemeklerin servis hizmetinin sağlanması pazarlanması ve dağıtımının yapılması yiyecek ve içecek satış yerleri işletilmesidir. BTA Unlu Mamuller in tarafımıza ibraz edilmiş olan pay defteri uyarınca, BTA, BTA Unlu Mamuller de yaklaşık %100 oranında pay sahibidir. Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 19

20 b) BTA Denizyolları ve Limanları Yiyecek ve Ġçecek Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( BTA Denizyolları ) BTA Denizyolları, İstanbul Ticaret Memurluğu nda 8 Ağustos 2011 tarihinde tescil ve 12 Ağustos 2011 tarih ve 7879 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 434 ilâ 436 sayfalarında ilan olunan kuruluş ana sözleşmesi uyarınca BTA Denizyolları ve Limanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. BTA Deniz Yolları nın ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri yurt dışında her türlü hazır yemek üretimi, satışı, üretilen yemeklerin servis hizmetinin sağlanması, pazarlanması ve dağıtımının yapılması, yiyecek ve içecek satış yerleri işletilmesi, restoran ve kafeterya hizmetleri verilmesi ve diğer perakende yiyecek satış faaliyetleridir. BTA Denizyolları nın tarafımıza ibraz edilmiş olan pay defteri uyarınca, BTA, Denizyolları nda %49,97 oranında pay sahibidir. BTA 10. Havaalanları Yer Hizmetleri Anonim ġirketi ( HavaĢ ) i) Faaliyet Alanı Havaş, İstanbul Ticaret Memurluğu nda 27 Şubat 1987 tarihinde tescil ve 4 Mart 1987 tarihli ve 1716 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 33, 34, ve 35. sayfalarında ilan olunan ana sözleşmesi uyarınca Havaalanları Yer Hizmetleri Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. Havaş ın ana sözleşmesinin 11 Mayıs 2011 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi nin 491. ve 492. sayfalarında ilan olunan tadil doğrultusunda Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyetleri; Ulaştırma Bakanlığı ve DHMİ İdarelerince yayınlanan 22 sayılı Sivil Havacılık Yönetmeliği doğrultusunda Havaalanlarında temsil, yolcu trafik, yük kontrolü ve haberleşme, ramp, kargo ve posta, uçak temizlik, birim yükleme gereçlerinin kontrolü, uçak hat bakımı, yakıt ve yağ, uçuş operasyonu, ulaşım, ikram servisi, gözetim, yönetim, uçak özel güvenlik hizmet denetimi faaliyetlerinde bulunmak, Havaalanlarında Ulaştırma Bakanlığı ve DHMİ nin belirleyeceği diğer hizmetleri yapmak ve Karayoluyla Şehiriçi, Şehirlerarası ve Uluslararası yolcu taşımacılığı işini yapmaktır. ii) Sermayesi ve TAV Havalimanları nın Pay Sahipliği Havaş ın ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. maddesinin 3 Ocak 2011 tarih ve 7721 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nin 113 ilâ 117. sayfasında tescil ve ilan olunan tadili uyarınca sermayesi TL olup, bir hissenin nominal değeri 1.- TL dir. TAV Bağdat Caddesi Selvili Sokak Saral Apt. No:5 Daire: Suadiye Kadikoy Istanbul Tel : pbx Faks : E-posta : 20

29 Kasım AKFEN HOLDĠNG A.ġ. Koza Sokak No:22 GaziosmanpaĢa Ankara

29 Kasım AKFEN HOLDĠNG A.ġ. Koza Sokak No:22 GaziosmanpaĢa Ankara 29 Kasım 2011 AKFEN HOLDĠNG A.ġ. Koza Sokak No:22 GaziosmanpaĢa Ankara Ġlgi : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu nun ( ĠMKB ) 23.12.2008 tarihli toplantısında ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nin

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi İŞ KULELERİ KULE 3,34330 : 4.LEVENT-İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 212 350 50 50-212 350

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI Eski Metin MADDE 4 - AMAÇ VE KONU Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 26.01.2011 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 26.01.2011 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 26.01.2011 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ GÜNDEM 1- Açılış, 2- Divan Başkanlığı Seçimi, 3- Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

AMAÇ VE KONU ESKİ MADDE 3: AMAÇ VE KONU YENİ MADDE 3:

AMAÇ VE KONU ESKİ MADDE 3: AMAÇ VE KONU YENİ MADDE 3: AMAÇ VE KONU ESKİ MADDE 3: Konu: Turizm sahasında mer i ve ileride mer i olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurt içinde ve dışında, şirket

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ Genel Kurulumuz, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :21:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :21:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 09.05.2011 17:21:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad/Sok. Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/istanbul Telefon ve Faks No. : Tel:0-212-273

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN TADİL GEREKÇESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN TADİL GEREKÇESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN TADİL GEREKÇESİ ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2: Şirketin Ünvanı, MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş dir ve bu

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU :

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU : SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI : HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 I.GİRİŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2013-30/06/2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1.Raporun Dönemi : 01.01.2013 30.06.2013 2.Ortaklığın Unvanı : Hedef Girişim Sermayesi Yatırım

Detaylı

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010 halka arz 1 Özet Bilgiler HALKA ARZ VE ORTAKLIK YAPISI Afken Holding in altyapı yatırımları konularında uzmanlaşmış tecrübesi 1976 yılına dayanmaktadır. Günümüzde ana

Detaylı

5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,

5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, 5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, 6- Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketin 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu;

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; ESKİ ŞEKİL MADDE 3) ŞİRKET İN AMAÇ VE KONUSU A. Her türlü yağlı tohumlardan bitkisel yağ üretmek ve rafine etmek, bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. B. Gliserin üretmek, almak, ithal

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI 1.MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=109205

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=109205 KAP - Bildirimler http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=109205 Page 1 of 1 19.03.2010 ana sayfa sorgular şirketler diğer bilgiler iletişim İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Format AKENERJİ ELEKTRİK

Detaylı

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

Sirküler no: 074 İstanbul, 29 Haziran 2011

Sirküler no: 074 İstanbul, 29 Haziran 2011 Sirküler no: 074 İstanbul, 29 Haziran 2011 Konu: Kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanacak stopaj oranları ile bu menkul kıymet işlemlerinden lehe kalan paralara uygulanacak BSMV oranları

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI : HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 I.GİRİŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2013-31/03/2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1.Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.03.2013 2.Ortaklığın Unvanı : Hedef Girişim Sermayesi Yatırım

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 15.11.2012/193-1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta;

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 730270 sicil numarası ile tescilli Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/106 Ref: 4/106

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/106 Ref: 4/106 SİRKÜLER İstanbul, 29.06.2016 Sayı: 2016/106 Ref: 4/106 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO:

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI 10/5/2014 Sicil No 872091/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ALPHA ROGER PROJE İNŞAAT VE GAYRIMENKUL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 394293/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan Eski Ünvan FİBA TİCARİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ BAYINDIR FİBA İNŞAAT DIŞ TİCARET

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 152390/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan KALE HIRDAVAT VE MAKİNA ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi Şube Adresi Telefon No Faks Web

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 375952/ Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi BÜYÜKDERE CAD.NUROL MASLAK

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI SAYI: 2012/124 ÖZET: Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Anonim ve Limited

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 369858/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan Eski Ünvan HAYAT TIBBİ ALETLER VE OLUKLU MUKAVVA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HAYAT TIBBİ

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/123

Tarih: Sayı: 2012/123 Tarih: 15.11.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/123 Konu: Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2017 31 Mart 2017 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2015 30 Eylül 2015 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ndan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ndan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ndan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda beyan olanan,

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-31.03.2014 İÇİNDEKİLER I II III IV V VI VII GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

VİA GYO Halka Arz Bilgilendirme Notu. Halka Arz Yapısı

VİA GYO Halka Arz Bilgilendirme Notu. Halka Arz Yapısı VİA GYO Halka Arz Bilgilendirme Notu Bu bilgilendirme notu VİA GYO halka arzına yönelik yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 5-6 Mayıs 2016 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Şirket Genel Bilgi Formu İletişim Bilgileri Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İnternet Adresi Şirketimizin kayıtlı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016-31.03.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2016 31 Mart 2016 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ -ESKİ METİN- -YENİ METİN- -GEREKÇE- AMAÇ VE KONU Madde 3 A- Şirket in başlıca amaç ve konuları şunlardır:

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ İLK HALKA ARZINDAN SAĞLANAN FONLARIN İZAHNAMEDE BELİRTİLEN KULLANIM YERLERİ VE FİİLİ KULLANIM YERLERİ -14 Mayıs 2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu Gündem

Detaylı

No: 2012/54 Tarih:

No: 2012/54 Tarih: No: 2012/54 Tarih: 05.04.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri İletişim Adresi Telefon Faks Köme Mah. Taslak Sok. No:9/A UŞAK

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri İletişim Adresi Telefon Faks Köme Mah. Taslak Sok. No:9/A UŞAK UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. / UMPAS [] 27.03.2015 09:46:13 Şirket Genel Bilgi Formu 1 HASAN HİLMİ ALPER YÖNETİM KRULU BAŞKANI UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 27.03.2015 09:45:47 Ticaret Unvanı Holding A.Ş. Merkez Adresi Köme

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

TAV HAVALĠMANLARI HOLDĠNG A.ġ. 1 Ocak 31 Mart 2011 FAALĠYET RAPORU

TAV HAVALĠMANLARI HOLDĠNG A.ġ. 1 Ocak 31 Mart 2011 FAALĠYET RAPORU TAV HAVALĠMANLARI HOLDĠNG A.ġ. 1 Ocak 31 Mart 2011 FAALĠYET RAPORU SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. 1 İçindekiler Sayfa TAV Havalimanları Holding Yapısı

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA [] :34:03 Esas Sözleşme Tadili

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA [] :34:03 Esas Sözleşme Tadili AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA [] 07.03.2016 21:34:03 Esas Sözleşme Tadili Ortaklığın Adresi Gümüşsuyu Miralay Şefikbey Sokak. Akhan : No:15 Beyoğlu İstanbul Telefon ve Faks Numarası : (212) 251

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları Bir tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nde 9362 sicil numarası ile kayıtlı ve Levent 99, Büyükdere Caddesi, No:99, 34394, Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Vestel Elektronik

Detaylı