Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 41/1. Toplantı Tarihi : 17 Mart Karar No : 1/a

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 41/1. Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010. Karar No : 1/a"

Transkript

1 Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Toplantı No : 41/1 Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010 Karar No : 1/a Mart 2010 tarihinde gerçekleşen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi nin 41. Dönem Genel Kurulu sonucunda seçilen Şube Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki gibi belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. Başkan : Deniz İncedayı II.Başkan : Sabri Orcan Sekreter Üye : Sami Yılmaztürk Sayman Üye : Ömer Mutlu Üye : Gazanfer Karlıca Üye : Tores Dinçöz Üye : Mustafa Fazlıoğlu Üye : Feride Önal Üye : Ayşen Ciravoğlu Üye : Hüseyin Kargın Üye : Yılmaz Yıldırım Karar No : 1/b Başkan, II. başkan, sekreter, sayman üyenin bütün resmi kuruluşlar, postaneler, gümrükler, iktisadi devlet teşekkülleri, işletmeler, bankalar ve şirketlerde ve diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi adına yapılacak her türlü haberleşme, çek karnesi çıkarılması ve/veya imzalanmasında ve diğer tüm mali işlemlerde en az ikisinin imzası gerekli ve yeterli olduğuna karar verildi. Karar No : 2 Devir teslim töreninin 23 Mart 2010 Salı günü da yapılmasına, 42. dönem delegelerinin ve Yönetim Kurulu, Şube Disiplin Soruşturma ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin davet edilmesine, devir teslim töreninden sonra bir kokteyl verilmesine karar verildi.

2 Karar No : 6 TMMOB İKK Yönetmeliği nin 2. maddesi çerçevesinde İstanbul İKK da yeni dönemde şubemizi asıl üye olarak Hüseyin Kargın ın, yedek olarak Mustafa Fazlıoğlu nun temsil etmesine karar verildi. Karar No : 13 Eğitim Sen 3 No lu Şubesinin yürüttüğü kampanya çerçevesinde düzenlediği okullar satılmasın temalı panele odamızı temsilen Mücella Yapıcı nın konuşmacı olarak katılımının sağlanmasına karar verildi. Toplantı No : 41/2 Toplantı Tarihi : 30 Mart 2010 Karar No : 2 Kent Düşleri Atölyeleri nin beşincisinin 1-31 Temmuz 2010 tarihleri arasında yapılmasına, atölye çalışmalarının staj kapsamında değerlendirilmesi talebimizin okullara iletilmesine, Düzenleme Kurulunun Sami Yılmaztürk, Feride Önal, Zafer Akdemir, Mücella Yapıcı, Mahmut Durmuş, İnci Olgun, Güven Şener ve Serpil Muallaoğlu olarak, atölye temalarının Kamusal Mekânlar; Meydanlar, Sokaklar, Kıyılar olarak belirlenmesine, atölye alanların düzenleme kurulunca ihtiyaca göre belirlenmesine, afiş vb duyuruların sekreterlikçe organize edilmesine, atölye ve yayın dahil tüm giderlerin yürütmece yapılması için yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 8 Tarihi yarımada imar planları ile geçiş dönemi yapılaşma koşullarının iptal edilmesi sonrasında TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun tarihli, 3632 sayılı kararı ile belirlenen yeni geçiş dönemi yapılaşma koşullarının iptali için dava açmak üzere hukuk müşavirimiz Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine, bu karar çerçevesinde gelen projelerin ÇED kapsamında değerlendirilmesine karar verildi. Karar No : 12

3 İstanbul, Eyüp, Kemerburgaz, 7 pafta, 260, 261, 262, 266 sayılı parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli nâzım imar planı tadilatının ÇED raporu ile birlikte mesleki denetiminin yapılmasına karar verildi. Karar No : 13 Mimar.ist, Mimarlara Mektup ve Mimarlıkta Malzeme yayınlarımızın; - Yönetim merkezi adresinin Kemankeş Cad. No. 31 Karaköy/Beyoğlu/İstanbul olarak değiştirilmesine, - TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi adına sahibi ve genel yayın yönetmeninin Deniz İncedayı olarak belirlenmesine, - Mimar.ist ve Mimarlara Mektup sorumlu yazı işleri müdürünün Metin Karadağ olarak belirlenmesine, - Mimarlıkta Malzeme sorumlu yazı işleri müdürünün Fehiman Yurttaş olarak belirlenmesine, - Basın Kanunu hükümleri uyarınca sorumlu müdürün bağlı olarak çalıştığı kişi olarak Deniz İncedayı nın görevlendirilmesine, - Dergilerimizin yayın kurulları ile danışma kurullarının ayrıca belirlenmesine, karar verildi. Toplantı No : 41/3 Toplantı Tarihi : 6 Nisan 2010 Karar No : 1 Ali Sami Yen Stadını içeren alanda TOKİ tarafından hazırlanarak tarihinde askıya çıkarılan, ana plan kararlarını ve kentsel donatı ihtiyacını yok sayarak bölgede yaşanan karmaşayı daha da içinden çıkılmaz hale getirecek olan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş mahallesi, 1199 ada, 348 parsele ilişkin tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açılmasına, bu amaçla oda hukukçumuz Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi.

4 Karar No : tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Nâzım İmar Planlarının şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olması nedeni ile iptali için yargı yoluna gidilmesine, oda hukukçumuz Av. Can Atalay ın bu amaçla yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarihli kararı ile kabul edilerek, Çekmeköy Belediyesince tarihinde askıya çıkarılan, tasdik tarihli Çekmeköy İlçesi 1/5000 Ölçekli Nâzım İmar Planı tadilatına ilişkin itirazımıza bugüne kadar yanıt verilmemiş olması ve söz konusu planların şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olması nedeni ile iptali için yargı yoluna gidilmesine, oda hukukçumuz Av. Can Atalay ın bu amaçla yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 4 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hüseyinağa Mahallesi Sakızağacı Sokak 5 Pafta 29, 30, 31, 32, 33 parselleri kapsayan adada yer alan yapılardan biri olan kültür varlıklarımızdan Emek Sineması nın yıkılmasının önünü açan kurul kararına karşı açmış olduğumuz dava sonuçlanıncaya kadar yıkımın durdurulması için kamuoyu oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunmak amacı ile ilgili kurum, kuruluş ve kişileri 12 Nisan 2010, Pazartesi Günü, saat14.00 te Karaköy binamızda toplantıya davet edilmesine karar verildi. Karar No : 6 Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği nin 70 ve 73. maddeleri uyarınca ev ya da iş adresi bir BKBT sınırı içinde ise yazılı dilekçe ile o BKBT ye sadece üye olunabileceği belirtilmiş olmakla birlikte adres değişikliği durumunda yapılacak işlem hakkında bir düzenleme yapılmamıştır. Bugünden itibaren şube kayıtları ve üye yazılı beyanı esas olmak üzere üye adres değişikliği ile bir BKBT sınırları dışına çıkmış ise BKBT üyeliğinin otomatik olarak düşürülmesine, bu konuda üyelere duyuru yapılmasına, adresi çalışmayan üyelere yönelik gerekli duyuru ve adres tespiti çalışmasının yapılmasına karar verildi. Karar No : 7

5 Karaköy binamızın olanaklarından yararlanmak isteyen kişi ve kurumların başvurularında kullanım amaçlarını açık bir şekilde yazarak talep etmeleri, bu taleplerin ticari amaç gütmeyen, kültür ve sanat etkinliklerine öncelik verilmek şartı ile konunun sekreterlikçe değerlendirilmesine karar verildi. Karar No : 8 İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Sanayi Mahallesi, 19d-1b pafta, 1539 ada, 2 sayılı parsel için hazırlanan ve odamız mesleki denetimine sunulan mimari projenin, tarihinde Büyükşehir Belediyesi başkanınca onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nâzım İmar Planı ve onanlı, 1/1000 ölçekli Esenyurt Revizyon Uygulama İmar Planlarına aykırı olarak Esenyurt Belediye Meclisinin /31 sayılı kararına dayandırılarak düzenlenen tarih ve sayılı imar durumu ile esas olarak hazırlanmasının hukuk ihlali olduğu, bu imar durumu ile kamu yararına aykırı ayrıcalıklı imar hakları verildiği düşünüldüğünden mesleki denetim onayı yapılmamasına, istenmesi durumunda sicil durum belgesi düzenlenmesine, hukuk dışı sürecin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına, gerekirse hukuki sürecin başlatılmasına karar verildi. Karar No : 9 Öğrenci komisyonunun bahar döneminde gerçekleştirmeyi planladığı üretken öğrenci atölyelerinin programlanması sürecine Tores Dinçöz, Hüseyin Kargın, Ayşen Ciravoğlu, Feride Önal ın katkı vermesine karar verildi. Karar No : 11 Karaköy binamızın çatı katında yapılacak lokanta ile giriş katında yapmayı düşündüğümüz çay evinin ihale ya da ihaleleri konusunda çalışma yapmak üzere Deniz İncedayı, Sabri Orcan, Sami Yılmaztürk, Ömer Mutlu ve Gazanfer Karlıca dan oluşan bir komisyon kurulmasına, ihale koşulları ve şartname hazırlığı için çalışma yapılmasına, ihale için ilan verilmesine ve ihale başvuruları ile ilgili ön değerlendirmeler yapıldıktan sonra nihai karar için Şube Yönetim Kurulu gündemine alınmasına karar verildi. Toplantı No : 41/4 Toplantı Tarihi : 13 Nisan 2010

6 Karar No : 2 İKSV nin 14 Nisan 2010 günü saat: da Merkez binasında Emek Sineması na sahip çıkılması gündemli yapacağı toplantıya Deniz İncedayı, Sami Yılmaztürk, Mücella Yapıcı ile Av. Can Atalay ın katılmasına karar verildi. Karar No : 3 İstanbul, Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mahallesi B.Hendek ve Kule Sokağı, 106 pafta, 162 ada, 31 sayılı parselde 25/166 hisseli mülkümüzün değerinin tespiti için Ayşen Öğüt Yılmaz, Bülend Ceylan ve Doğan Konuk tan oluşan bir gayrimenkul değerleme heyetinin oluşturulmasına ve mülkiyetimizin hukuki durumu ile ilgili hukukçularımızdan ve Av. Nezih Şanlı dan rapor istenmesine karar verildi. Karar No : 4 Karaköy binamız çatı katlarının yapım işini hızlandırmak amacı ile Şube Yürütme Kurulu, Gazanfer Karlıca, Ali Rüzgâr ve BKBT temsilcilerinin katılımı ile bir komisyon kurulmasına, bu komisyonun Galata daki mülkümüzün değerlendirilmesi ile ilgili de bir rapor sunmasına karar verildi. Toplantı No : 41/5 Toplantı Tarihi : 20 Nisan 2010 Karar No : 1 AKM ve Emek Sinemasının geleceğine yönelik kaygı duyan demokratik kitle örgütleri ile platform oluşturulmasına, gerekli girişimlerde bulunmak ve yapılacak harcamalar için Sekretaryanın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/6 Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2010 Karar No : 1

7 5 Haziran Dünya Çevre Günü için basın bildirisi hazırlamak üzere Ayşen Ciravoğlu nun görevlendirilmesine, TMMOB İstanbul İKK nın bu çerçevede yürüttüğü etkinliklerinin desteklenmesine karar verildi. Karar No : 2 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ın 3. köprü yapımı ile ilgili yaptığı basın açıklamasını değerlendirmek üzere ilgili meslek odaları ile ortak toplantı yapılmasına karar verildi. Karar No : 3 1/5000 veya 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının veya Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının idari yargı kararlarıyla iptal edilmesi halinde sit alanlarında yapılacak uygulamaların koruma bölge kurullarında değerlendirilmesi hakkında tarih ve 761 sayılı ilke kararına dava açılmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 5 Tarihi Baruthane nin içinde yer aldığı Ataköy sahilinin işletme hakkı devri adı altında mülkiyet devri ihalesinin iptali için yargı yoluna gidilmek üzere oda Hukukçumuz Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 6 İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy, 37 pafta, 30 ada, 165 (e: 157) sayılı parselde planlama teknikleri ve kamu yararına aykırı olarak yapılaşma yoğunluğunu artırıcı ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte bir planlama kararına dayanılarak hazırlanan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara yol açacak ve örnek teşkil edecek olan, ayrıca meslek ortamımızca benimsenmiş bulunan yarışma mantığı ve kurallarına uygun olmayan bir şekilde düzenlenen mimarlık yarışması sonucu elde edilen mimari projenin mesleki denetiminin yapılmamasına, ÇED raporu düzenlenmesine ve imar mevzuatı gereğince mimari proje müellifliği sicil durum belgesi düzenlenmesine karar verildi. Karar No : 7

8 TMMOB Mimarlar Odası Mesleki Denetimde ÇED Yönetmeliğinde mesleki denetim onayı verilmeyen mimari projeler için ÇED uygulamasına yönelik öneri geliştirilmesine, ÇED Danışma Kurulu nun oluşturulması için Sekreterliğin çalışma yapmasına karar verildi. Karar No : onay tarihli, 1/5000 ölçekli Şişli, Seyrantepe, 4 Pafta, 3 ada, eski 29, yeni sayılı parsellere ilişkin revizyon nâzım imar planının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle TC İstanbul 6. İdare Mahkemesinde açılan davada günlü ve 2008/1747 esas no ile alınan yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşaatın devam etmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 9 Yargı kararlarını uygulamayan yöneticiler hakkında kişisel dava açılması hakkında hukuki görüş oluşturulması konusunda Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 12 Şubemiz bünyesinde SMGM kapsamında yürütülen çalışmaların giderlerinin eğitim çerçevesinde karşılanması ve kendi mekânımızda gerçekleştirilen meslek içi eğitimlerde öğrencilere % 25 indirim yapılmasına karar verildi. Toplantı No : 41/7 Toplantı Tarihi : 4 Mayıs 2010 Karar No : 1 Şube Mesleki Denetimde ÇED Danışma Kurulu nun Deniz İncedayı, Sabri Orcan, Erdal Aktulga, Hande Suher, Esat Suher, Niyazi Duranay, Orhan Şahinler, Cihat Fındıkoğlu, Afife Batur, Besim Çeçener, Oya Bekiroğlu, Güven Birkan, Çelen Birkan, Zeynep Ahunbay, Arif Atılgan, Semra Atabay, Nur Akın, Cevat Erder, Yıldız Uysal, Nuran Zeren Gülersoy, Nazir Korkmaz, Serpil Özuğurlu, Mücella Yapıcı, Sema Kocabaş, Nurperi Özokuducu, Acar Avunduk, Oktay Ekinci, Zekiye Yenen, Hüseyin Perçin, Bilge Arıkan, Ayşen Öğüt Yılmaz, Ali Rıza Parsa, Eyüp Muhcu, C. Sami Yılmaztürk, Tuncay Gürpınarlı, Seher Sezer, Sevgi

9 İşbir, Ayla Ergin, Leyla Celep, Fikret Oğuz, İsmail Doğanyılmaz, Şeniz Gidemez, Av. Can Atalay, Besime Şen, Asuman Türkün Erendil, Yılmaz Değer, Yılmaz Değer, Behiç Ak, Esin Köymen, Zafer Akdemir, Feride Önal, Hüseyin Kargın, Doğan Sancak, Yılmaz Yıldırım, Ahmet Erkan, Ahmet Eyüce, Derya Nuket Özer, Burak Kaan Yılmazsoy, Sinan Şenil, Derya Karadağ ve mesleki denetim görevlilerinden oluşmasına, Sabri Orcan ın Şube MD/ÇED den sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine karar verildi. Karar No : tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen ve tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı tarafından onaylanarak tarihinde askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Piri Reis Üniversitesi Eğitim Tesisleri Alanı Nâzım İmar Planı Değişikliği ne dava açılmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 7 11 Eylül 2009 tarihinde Milliyet gazetesinde yayımlanan sel felaketinin yaşandığı Ayamama Deresi çevresindeki çarpık ve kaçak yapılaşmayı ve bu çarpık yapılaşmanın Başbakan Tayyip Erdoğan ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başladığını anlatan haberi ile Bülent Dikmener Haber Ödülü nü alan Milliyet gazetesi yazarı Önay Yılmaz a kutlama mesajı gönderilmesine karar verildi. Karar No : 8 Özelleştirme kapsamında satışı yapılmak istenen okulların satışına karşı yürütülmekte olan Okuluma Dokunma Kampanyası nda odamızı temsilen Mücella Yapıcı nın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/8 Toplantı Tarihi : 11 Mayıs 2010 Karar No : 1 Yeni dönemde TMMOB İKK Sekreteri olarak Tores Dinçöz ün yetkilendirilmek üzere MYK ya öneride bulunulmasına karar verildi.

10 Karar No : 3 Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu nu da içine alan bölge TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun tarih ve 959 sayılı kararı ile tarihi ve kentsel sit alanı olarak belirlenmesine rağmen Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu ve Sanatsal Faaliyetler binası avan projesinin ilgili bölge kuruluna iletilmesi ve onay alınması yasal zorunluluk olmasına rağmen bu zorunluluğun yerine getirilmeden ihaleye çıkarıldığı iddiası ile yapmış olduğumuz suç duyurusu sonucunda alınan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın iptali için dava açılması amacı ile oda hukukçumuz Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesi amacı ile MYK ya talepte bulunulmasına karar verildi. Karar No : 4 Sulukule de arkeolojik dokunun göz ardı edilerek yapılan çalışmalarda telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olunacağı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu na bildirilmişken, tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen Temel Atma Töreni sırasında gerek bölgede bulunanlar gerekse de basın mensupları tarafından kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan ve İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sulukule, 2484, 2489, 2490, 2492, 2493, 2492, 2495, 2497, 2498, 2499, 2525, 2524 adalarda arkeolojik değeri bulunan materyallerin zarar gördüğüne tanık olunması ve fotoğraflarla belgelenmesi nedeniyle konu ile ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine, konu ile ilgili MYK ya talepte bulunulmasına karar verildi Karar No : 5 Sulukule de yapılan arkeolojik kazıyı ve Fatih Belediyesi ile TOKİ tarafından düzenlenen temel sonrasındaki tahribatı yerinde incelemek amacı ile 13 Mayıs 2010 Perşembe günü yapılacak teknik geziye geniş katılım sağlanmasına karar verildi. Karar No : 6 İTÜ nün tarihli ve Mİ no lu Emek Sineması konulu teknik raporunun üniversiteden istenmesine, teknik raporda imzası bulunan ve aynı zamanda Emek Sineması proje danışmanı olan Kutgün Eyüpgiller den konu ile ilgili bilgi istenmesine, ayrıca konu ile

11 ilgili İTÜ Mimarlık Fakültesine yazı yazılarak rapor hakkında görüş talep edilmesine karar verildi. Karar No : 7 Dünya Mimarlık günü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar Yemeği organizasyonu için Ömer Mutlu, Mustafa Fazlıoğlu, Feride Önal ve BKBT Temsilcilerinin görevlendirilmesine karar verildi. Karar No : 8 TOKİ tarafından 26 Mayıs 2010 tarihinde satış ihalesi yapılması planlanan ve tarihi kültür varlığı Baruthane nin de içinde bulunduğu Ataköy sahil şeridinin kiralama adı altında yapılacak ihalesi öncesinde 23 Mayıs 2010 tarihinde yapılması düşünülen katılımlı basın toplantısının meslektaşlarımıza gerekli iletişim olanakları ile duyurulmasına karar verildi. Karar No : 9 TMMOB İç Mimarlar Odası tarafından meslektaşlarımız Kerem Erginoğlu ve Hasan Çalışlar ın müellifleri oldukları yapıların iç mekân tasarımlarını da yaptıkları için meslek gaspı suçlaması ile haklarında yapılan suç duyurusuna karşı verilecek hukuk davasına müdahil olunması için MYK ya öneride bulunulmasına ve bu konuda meslektaşlarımızın bilgilendirilmesine karar verildi. Karar No : 10 Mimarlar Odası İşyeri Temsilcilikleri Yönetmeliği uyarınca Mimarlar Odası Genel Kurulundan sonra bir ay içinde yapılması gereken işyeri temsilcilikleri seçiminin organizasyonu için Kubilay Önal, Tores Dinçöz, Hüseyin Kargın, Sami Yılmaztürk ve Sabri Orcan ın görevlendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/9 Toplantı Tarihi : 18 Mayıs 2010 Karar No : 1

12 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu 58 pafta, 1199 ada, 384 no lu parselin tarihinde yapılan ihalesinin iptal edilmesi ve ihalenin yenilenebilmesi için rantı artıran plan tadili önerisi ve açık ihale nedeniyle TOKİ yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Karar No : 2 İstanbul İli, Şişli İlçesi Bomonti Bira Fabrikası planı için açmış olduğumuz davada İstanbul 3. İdare Mahkemesince resen atanan bilirkişiler Sadettin Akın Eryoldaş ve Adem Erdem Arbaş a itiraz edilmesine karar verildi. Karar No : 4 Şube MD/ÇED Danışma Kurulunun tarihli toplantısında alınan karar önerisince Erdal Aktulga nın başkan, Serpil Özuğurlu nun 2. başkan, Mücella Yapıcı nın sekreter olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna, Merkez MD/ÇED Danışma Kurulu na şubemizi temsilen Erdal Aktulga ve Mücella Yapıcı nın önerilmesine karar verildi. Karar No : 6 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği, Edirne Belediye Başkanlığı ve Edirne İl Özel İdaresi nin birlikte organize ettiği Edirne Temsilciliğinin yürütücülüğünü üstlendiği 5-20 Temmuz 2010 tarihlerinde Edirne / Kavgaz Tabya alanının düzenlenmesi konulu yaz okulu hakkında İTÜ, MSÜGSÜ ve YTÜ ye yazı yazılarak 3. sınıf öğrencisi 2 öğrencinin katılım sağlamasının talep edilmesine, Bulgaristan Sofya Mimarlar Odası na yazı yazılarak 4 öğrencinin katılım sağlamasının talep edilmesine, şubemizi temsilen Erdinç Güner in çalışmalara katkıda bulunmak üzere görevlendirilmesine karar verildi. Karar No : 9 Esenyurt Belediye Meclisi nin tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Esenyurt Uygulama İmar Planı yoğunluk, fonksiyon ve donatı alanları açısından tarihli, 1/5000 ölçekli Esenyurt Nâzım İmar Planına aykırı olduğu için tadil edilerek kabul edilmiş ve tarihinde İBB Başkanlığınca onaylanmışken, tarihli Uygulama İmar Planı ve bu imar planına dayanılarak hazırlanan imar durumları ile ilgili idari işlemin yok hükmünde olduğu için bu işleme dayalı mimari projelere sicil durum

13 belgesi düzenlenmemesine ve belediyesinden yapılmakta olan işlem ile ilgili bilgi istenmesine karar verildi. Karar No : 16 EKA MBÇK nın karar önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda, döneminde görev yapacak Yürütme Kurulu üyeliklerine Gülay Uyan Melen, Derya Karadağ, İlmen Gözde, Hüseyin Kargın, Kubilay Önal ve Coşar Demir in atanmalarına, EKA MBÇK sekreter üyeliğine Metin Karadağ ın atanmasına karar verildi. Karar No : 17 Cervantes Enstitüsü nün davetlisi olarak ülkemize gelecek İspanyol Mimar Carlos Ferrater in konferansı için yer talebinin ortak etkinlik olarak değerlendirilmesi durumunda uygun olduğuna, odamız etkinlikleri kapsamında takvimin Sekreterlikçe belirlenmesine, mekânımızda yapılacak etkinliğe katkı sağlanmasına karar verildi. Karar No : 18 Yapısal Çelik Derneğinin düzenlediği kongre için ülkemize gelecek İtalyan Mimar Alessadro Zoppi nin sergisinin 20 Eylül 1 Ekim 2010 tarihleri arasında Karaköy binamızda yer almasına, afiş, davetiye vb organizasyonlar için yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 19 Güney Afrikalı mimar Jo Noero nun 5 Ekim 2010 tarihinde konferans vermek üzere ülkemize davet edilmesine, gerekli davet, afiş, konaklama, yol giderleri vb organizasyonlar için yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/10 Toplantı Tarihi : 25 Mayıs 2010 Karar No : 1 TMMOB nin desteklediği emek örgütlerinin 26 Mayıs eyleminin meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verildi.

14 Karar No : 3 Allianoi daki kazıların yeniden başlatılması dileğiyle yürütülmekte olan imza kampanyasına kurumsal destek verilmesine karar verildi. Karar No : 4 İTÜ Mimarlık Fakültesi Burs ve Ödül Komisyonu nun fakülteyi derece ile bitiren başarılı öğrencilere nakdi ödül verilmesi talebinin uygun bulunmadığı, ödül verilmesi ilkesi temelinde her bir başarılı öğrenciye yayınlarımız arasında yer alan İstanbul Kent Rehberi nden birer adet hediye verilmesinin uygun görüldüğü bilgisinin İTÜ Mimarlık Fakültesi ne iletilmesine karar verildi. Karar No : 8 Davalarımızın kamuoyu ile paylaşılması, dava sürecinin ve sonuçlarının takip edilmesi, davalarımızın gelişimini olumsuz etkileyen bilim dışı bilirkişi raporu yazan bilirkişiler hakkında neler yapılabileceği, dava sonuçlarında davayı kazansak bile imza sahiplerinin yanına kâr kalması vb konularında karar sürecini geliştirebilmek amacı ile dosyaların başlıklar altında toplanması konusunda oda avukatımızca çalışma yapılmasına, gerekirse stajyer eleman desteği alınmasına, kamu yararına ve hukuka aykırı kararların altında imzası bulunan kurul üyeleri, bilirkişiler ve kamu görevlileri hakkında ne yapılabileceği konularında araştırma yapılmasına, gerekirse bu konularda profesyonel destek alınmasına, 3 aylık süre sonucunda konunun tekrar ağırlıklı gündem maddesi yapılarak Yönetim Kuruluna getirilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/11 Toplantı Tarihi : 1 Haziran 2010 Karar No : 1 İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi ne odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Deniz İncedayı nın katılmasına karar verildi. Karar No : 6

15 Karaköy binamızın zemin katında açmayı düşündüğümüz kafenin işletmecisinin tespiti konusunda yapılacak ihale için kurulan komisyonun oluşturacağı ihale şartnamesine göre konunun ihaleye çıkarılması ve ilan verilmesi için Şube Yönetim Kurulu yürütmesinin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : Kasım 2009 tarihli 40/68 no lu Şube Yönetim Kurulu kararı ile teması Kültür ve Mekân olarak belirlenen 2011 Yılı Ajanda Fotoğraf Yarışmasının, - Yayın Kurulunun İsmail Doğanyılmaz, Esin Köymen, Kubilay Önal, H. Cevat Özdil ve Sami Yılmaztürk ten oluşmasına, - Seçici Kurulun Behiç Ak, Cemal Emden, Hilmi Etikan, Şeniz Kabadayı ve Aras Nefçi den oluşmasına, Yarışma takviminin, Duyuru: 4 Ocak 2010 Son Katılma Tarihi: 3 Eylül 2010 Seçici Kurul Değerlendirmesi: 13 Eylül 2010 Sonuçların Açıklanması: 20 Eylül 2010 Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 4 Ekim 2010 ve Ödüllerin 1. Ödül TL 2. Ödül TL 3. Ödül TL ve 38 eşdeğer ödül için (her biri) TL olarak belirlenmesine karar verildi.

16 Toplantı No : 41/12 Toplantı Tarihi : 15 Haziran 2010 Karar No : 2 TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ile planlama sürecine yönelik ortak çalışma yapılmasına karar verildi. Karar No : 4 Trakya BKBT nin tarihli yazısının değerlendirilmesi sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nca tasdik tarihli Kıraç 1. Etap 1/5000 Ölçekli Revizyon Nâzım İmar Planına dava açılması ve konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesi için konunun Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/13 Toplantı Tarihi : 29 Haziran 2010 Karar No : 5 Binalarda Erişilebilirlik konusunda uluslararası akredite olmuş bir kuruluş olan Liftinstituut Teknik Güvenlik ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. sorumluluğunda ve masrafları Kone Asansör San. Tic. AŞ tarafından karşılanmak üzere denetçi yetiştirmek üzere işbirliği protokolü yapılması için yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 13 İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 151 pafta, 421 ada, 161 sayılı (yeni ) parsele (meteoroloji) ilişkin 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı değişiklinin iptali için açılan davada alınan yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kadıköy Belediye Başkanlığı ve Taşyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. AŞ hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Toplantı No : 41/14 Toplantı Tarihi : 13 Temmuz 2010

17 Karar No : 2 11 Temmuz 2010 tarihli Milliyet gazetesinde yayımlanan Mayıs ayında yürütmeyi durdurma kararı alınan Ataşehir Finans Merkezi projesine 5 mimarlık ofisi tarafından proje hazırlandığı haberinde adı geçen meslektaşlarımıza yazı yazılarak konu ile ilgili bilgi istenmesine karar verildi. Karar No : tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nca onanan 1/5000 ölçekli revizyon nâzım imar planı ve onanlı 1/1000 ölçekli Esenyurt revizyon uygulama imar planlarına aykırı olarak Esenyurt Belediye Meclisi nin /31 sayılı kararına dayandırılarak düzenlenen imar durumları ile ilgili idari işlemin yok hükmünde olması nedeni ile bu imar durumlarına göre tasarım yapan ve hizmetini tamamlayan, bu nedenle de olumsuz etkilenen meslektaşlarımız ile toplantı yapılmasına, organizasyonun Trakya BKBT tarafından üstlenilmesine karar verildi. Karar No : 4 Kadıköy-Fenerbahçe Mahallesi, Münir Nurettin Selçuk Caddesi, 94 pafta, 292 ada, 22 parsel sayılı yerde inşaatı devam eden Kalamış Otel ile ilgili, ruhsata aykırı uygulamalar nedeni ile Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve müteahhidi (Garanti Finansal Kiralama AŞ) hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Karar No : 6 İstanbul İli, Kartal İlçesi, Dragos Mevkii, Orhantepe Mahallesi (Tekel alanı) İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun gün ve 5385 sayılı kararı ile I. II. ve III. derece doğal sit alanı olarak ilan edilen alanda III. derece doğal sit sınırları içinde kalan, 188 pafta, 2222 ada, 237 no lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı imar planını düzeltmelerle uygun bulan İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun tarih ve 2578 sayılı kararı ve bu karara göre askıya çıkacak plana dava açılması için çalışma yapılmasına, dava açmak için Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesinin Merkez Yönetim Kurulu ndan talep edilmesine karar verildi. Karar No : 10

18 Emek Sineması ile ilgili İTÜ Döner Sermayesi tarafından hazırlanan teknik raporun tarafımıza iletilmesi talebimize verilen olumsuz yanıta karşı hukuki işlem başlatılması için Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesinin Merkez Yönetim Kurulu ndan talep edilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/15 Toplantı Tarihi : 27 Temmuz 2010 Karar No : 3 TMMOB İstanbul İKK bünyesinde çalışmalarını yürüten İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu na asıl üye Nurhan Kazancı, yedek üye Şirin Bayram ın, Kadın Komisyonu na asıl üye Belgin Oflazoğlu, yedek üye Burçin Kuz un ve Ölçü Yayın Kurulu na Hüseyin Kargın ın görevlendirilmesine karar verildi. Karar No : 4 17 Ağustos 1999 da yaşanan Körfez depreminin yıldönümünde TMMOB İstanbul İKK tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere etkin katılım sağlamak üzere örgütlenme yapılmasına, 12 Ağustos 2010 tarihinde İTÜ Maçka da gerçekleştirilmesi düşünülen panelde odamızı temsilen Mücella Yapıcı nın bildiri sunmasına, bir oturumda Şube Yönetim Kurulu Başkanı Deniz İncedayı nın oturum başkanlığı yapmasına karar verildi. Karar No : 5 Anadolu I. BKBT nin önerisinin değerlendirilmesi sonucunda İstanbul İli, Üsküdar İlçesi Burhaniye Mahallesi, 218 pafta, 1326 ada, 22, 31, 33, 35, 38 sayılı parsellerle, 318 pafta, 1326 ada, 23 sayılı parseldeki yoğunluk artışına neden olan plan tadilatına açtığımız dava süreci devam ederken, itirazımıza neden olan aynı yapılaşma koşulları ile yeniden askıya çıkarılan yeni plan tadilatına dava açılması için Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesinin MYK dan talep edilmesine karar verildi. Karar No : 6/a-b Trakya BKBT nin önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda;

19 a) İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, 26 pafta, 3410 sayılı parsel için kamu yararına aykırı yoğunluk getiren 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı ile belediyesine yapılan itiraz dosyasının incelenmesine ve gerekirse dava açmak üzere Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesinin MYK dan talep edilmesine karar verildi. b) İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 275 ada, parseller, 1227 ada, 1-2 parseller, 1228 ada, 1 parsel ile 1229 ada 1 parsel sayılı taşınmazla hakkında dava açılması için Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesinin MYK dan talep edilmesine karar verildi. Karar No : 10 TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünce onanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tarihinde askıya çıkarılan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 7341 pafta, 32 ve 735 ada, 23,24 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nâzım imar planının iptali istemi ile açılan davada Danıştay 6. Dairesi nin gün ve 2007/5262 esas ve 2009/11099 sayılı kararı ile idari işlemin yürütmesinin durdurulması kararından sonra davalı yanında davaya katılan Boğaziçi Holding AŞ nin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermayesine başvurusu üzerine Nisan 2010 tarihinde yargı kararına müdahale niteliğinde yargı kararının tersi görüşte bir rapor hazırlayan Prof. Dr. Akın Eryoldaş ın Soruşturma Uzlaştırma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/16 Toplantı Tarihi : 10 Ağustos 2010 Karar No : 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı na Sur-ı Sultani sınırları içinde yer alan tahsisli alanların yapılmakta olan tarihi yarımada planlarına Turizm Tesis Alanı olarak işlenmesi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilen talimatın hukuksal dayanağı olmadığı gibi, yerel yönetimin yetkisine müdahale olduğunun basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi. Karar No : 2

20 Ankara Şubemizce yürütülmekte olan Mimarlığın Sosyal Forumu na şubemizin aktif katılımını organize etmek amacıyla Hüseyin Kargın, Sami Yılmaztürk, Derya Karadağ ve Mücella Yapıcı nın çalışma yapmasına karar verildi. Karar No : 4 Mesleki uygulama alanında haksız rekabet gündem maddesi ile Yönetim Kurulu üyeleri ve BKBT Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile MUDK toplantısı yapılmasına karar verildi. Karar No : 5 TMMOB Olağanüstü Genel Kurul gündemine yönelik Yönetim Kuruluna sunuş yapmak üzere Tores Dinçöz, Sabri Orcan, Hüseyin Kargın, Mücella Yapıcı ve Mustafa Fazlıoğlu nun yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulmasına, sekreterliğini Tores Dinçöz ün yürütmesine, sonuçların organize edilecek bir toplantıda TMMOB delegelerine aktarılarak katkılarının alınmasına karar verildi. Karar No : 6 3. Köprüye Hayır platformunda odamızı Bahattin Alpaslan ın temsil etmesine karar verildi. Karar No : Temmuz tarihleri arasında bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Kent Düşleri Atölyeleri kapsamında 7 atölyede yürütülen öğrenci çalışmalarının sonuçları ile sergi hazırlanmasına, sonuçların yayına dönüştürülmesine, sergi ve yayın programının sekreterlikçe organize edilmesine ve bütçe konusunda yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 8 Kentimizde bulunan Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneklerinin tescillenmesi için dosyalarının hazırlanmasına, bu amaçla hazırlanacak dosyalarda Ulusal Mimarlık Ödülü alan yapılara öncelik verilmesine, bu amaçla Şehriban Çelebi nin görevlendirilmesine, alınacak hizmet bedelinin yürütmece belirlenmesine karar verildi. Karar No : 13

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Formatted: Bottom: 2,22 cm Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 Katılanlar :36. Dönem Yön.Kurulu 37.

Detaylı

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK)

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) 14. Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulları (MBÇK) Çalışmaları 14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) EKA-MBÇK nın önceki dönemlerinde uzun süren çalışmalar

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 25 OCAK 2014 ANKARA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

Şubat 2008. Basım Yeri: Özdil Basımevi Tel: 0 212 251 83 13-14 Teknik Hazırlık: Barış EROĞLU - baris.eroglu@otonomyayincilik.com

Şubat 2008. Basım Yeri: Özdil Basımevi Tel: 0 212 251 83 13-14 Teknik Hazırlık: Barış EROĞLU - baris.eroglu@otonomyayincilik.com Şubat 2008 Sahibi: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Adına Meftun GÜRDALLAR Yayın Koordinatörü: Münür AYDIN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Fetiye KARA Yayın Kurulu Derya

Detaylı

1 MAYIS TA MEYDANLARDAYDIK

1 MAYIS TA MEYDANLARDAYDIK Haber Bülteni 216 ISSN 1300-7300 www.spo.org.tr Mayıs - Haziran 2012 e-posta: spo@spo.org.tr DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ SON GÖNDERME TARİHİ UZATILDI...............4 1 MAYIS TA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 29 - Sayı: 175 / Mart 2014 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu

Detaylı

TMMOB HABERLER. TMMOB den

TMMOB HABERLER. TMMOB den TMMOB HABERLER ULAŞILABİLİRLİK EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI YAPILDI Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi sayı 224 / 20 eylül 2013 İMO dan ODTÜ Yoluna 20 Eylül 2013 1 dava...5 te TMH nın 477. sayısı yayımlandı...6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi 19

Detaylı

TMMOB 38. DÖNEM ÇALIŞMALARI

TMMOB 38. DÖNEM ÇALIŞMALARI 4. TMMOB 38. DÖNEM ÇALIŞMALARI 4.01. DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI 85 38. dönem çalışma raporu TMMOB Ana Yönetmeliğinin 44. maddesinde belirtilen katılımla ve her altı ayda bir toplanması gereken Danışma

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İstanbul Tabip Odası 2012-2013 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

Bursa Akademik Odalar Birliği BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB)

Bursa Akademik Odalar Birliği BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB) 13 BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB) 13. BÖLÜM BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ Bursa Akademik Odalar Birliği Çalışma İlkeleri 1-BİRLİĞİN ADI VE NİTELİĞİ: Bursa Akademik Odalar Birliği dir. Birliğe sadece

Detaylı

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler 17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu dönemde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi Genel Merkez çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdürmüş,

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 10 Yıl Kitabı. Editör: Nevra Savcılıoğlu, Ajans Luxus. Kapak tasarımı ve grafik: Timuçin Unan, TUT Ajans

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 10 Yıl Kitabı. Editör: Nevra Savcılıoğlu, Ajans Luxus. Kapak tasarımı ve grafik: Timuçin Unan, TUT Ajans İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 10 Yıl Kitabı Editör: Nevra Savcılıoğlu, Ajans Luxus Kapak tasarımı ve grafik: Timuçin Unan, TUT Ajans Koordinatör: Dilek Safer, İstanbulSMD I.Baskı Kasım 2012, İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ. 2012-2014 Çalışma Raporu

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ. 2012-2014 Çalışma Raporu TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ 2012-2014 Çalışma Raporu MAYIS 2014 TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ 2012-2014 Çalışma Raporu MAYIS 2014 1 YÖNETİM KURULU (ASİL) BAŞKAN Mustafa SÖNMEZ 2. BAŞKAN M. Atılgan SÖKMEN GENEL

Detaylı

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL JFMO Köşesi JFMO HABERLER TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIV. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2012 tarihinde Ankara da Devlet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş / Selami ÖZÇELİK...2. Basın Açıklaması... 10. Üyelerle Toplantı Yapıldı... 17. Konser... 18. Yarışmalar... 18

İÇİNDEKİLER. Sunuş / Selami ÖZÇELİK...2. Basın Açıklaması... 10. Üyelerle Toplantı Yapıldı... 17. Konser... 18. Yarışmalar... 18 M İ MARLAR ODASI SAMSUN ŞUBESİ bilgi@samsunmimar.org www.samsunmimar.org BÜLTENİ HAZİRAN 2010 / 18 Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Mimarlar Odası Samsun Şubesi Adına Selami ÖZÇELİK Yayımlayan Mimarlar Odası

Detaylı

202 ISSN 1300-7300. Ocak-Şubat 2010 ODAMIZ ŞUBELERİNİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI

202 ISSN 1300-7300. Ocak-Şubat 2010 ODAMIZ ŞUBELERİNİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI Haber Bülteni 202 ISSN 1300-7300 www.spo.org.tr Ocak-Şubat 2010 e-posta: spo@spo.org.tr ODAMIZ ŞUBELERİNİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI...2 ODAMIZ ŞUBELERİNİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI IV. DANIŞMA KURULU

Detaylı

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Eylül 2012-Mart 2014 GENEL KURUL İLANI TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI 2. OLAĞAN GENEL KURULU Bilgisayar Mühendisleri Odası 2. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2014 Cumartesi

Detaylı

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti Ayda bir yayımlanır. Yıl: Sayı: 91 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ)

DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ) T. C. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/778KARAR NO : 2013/1084 DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ) 2- TMMOB MİMARLAR ODASI(İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ)3- TMMOB ŞEHİR PLANCILARI

Detaylı