Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 41/1. Toplantı Tarihi : 17 Mart Karar No : 1/a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 41/1. Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010. Karar No : 1/a"

Transkript

1 Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Toplantı No : 41/1 Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010 Karar No : 1/a Mart 2010 tarihinde gerçekleşen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi nin 41. Dönem Genel Kurulu sonucunda seçilen Şube Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki gibi belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. Başkan : Deniz İncedayı II.Başkan : Sabri Orcan Sekreter Üye : Sami Yılmaztürk Sayman Üye : Ömer Mutlu Üye : Gazanfer Karlıca Üye : Tores Dinçöz Üye : Mustafa Fazlıoğlu Üye : Feride Önal Üye : Ayşen Ciravoğlu Üye : Hüseyin Kargın Üye : Yılmaz Yıldırım Karar No : 1/b Başkan, II. başkan, sekreter, sayman üyenin bütün resmi kuruluşlar, postaneler, gümrükler, iktisadi devlet teşekkülleri, işletmeler, bankalar ve şirketlerde ve diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi adına yapılacak her türlü haberleşme, çek karnesi çıkarılması ve/veya imzalanmasında ve diğer tüm mali işlemlerde en az ikisinin imzası gerekli ve yeterli olduğuna karar verildi. Karar No : 2 Devir teslim töreninin 23 Mart 2010 Salı günü da yapılmasına, 42. dönem delegelerinin ve Yönetim Kurulu, Şube Disiplin Soruşturma ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin davet edilmesine, devir teslim töreninden sonra bir kokteyl verilmesine karar verildi.

2 Karar No : 6 TMMOB İKK Yönetmeliği nin 2. maddesi çerçevesinde İstanbul İKK da yeni dönemde şubemizi asıl üye olarak Hüseyin Kargın ın, yedek olarak Mustafa Fazlıoğlu nun temsil etmesine karar verildi. Karar No : 13 Eğitim Sen 3 No lu Şubesinin yürüttüğü kampanya çerçevesinde düzenlediği okullar satılmasın temalı panele odamızı temsilen Mücella Yapıcı nın konuşmacı olarak katılımının sağlanmasına karar verildi. Toplantı No : 41/2 Toplantı Tarihi : 30 Mart 2010 Karar No : 2 Kent Düşleri Atölyeleri nin beşincisinin 1-31 Temmuz 2010 tarihleri arasında yapılmasına, atölye çalışmalarının staj kapsamında değerlendirilmesi talebimizin okullara iletilmesine, Düzenleme Kurulunun Sami Yılmaztürk, Feride Önal, Zafer Akdemir, Mücella Yapıcı, Mahmut Durmuş, İnci Olgun, Güven Şener ve Serpil Muallaoğlu olarak, atölye temalarının Kamusal Mekânlar; Meydanlar, Sokaklar, Kıyılar olarak belirlenmesine, atölye alanların düzenleme kurulunca ihtiyaca göre belirlenmesine, afiş vb duyuruların sekreterlikçe organize edilmesine, atölye ve yayın dahil tüm giderlerin yürütmece yapılması için yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 8 Tarihi yarımada imar planları ile geçiş dönemi yapılaşma koşullarının iptal edilmesi sonrasında TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun tarihli, 3632 sayılı kararı ile belirlenen yeni geçiş dönemi yapılaşma koşullarının iptali için dava açmak üzere hukuk müşavirimiz Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine, bu karar çerçevesinde gelen projelerin ÇED kapsamında değerlendirilmesine karar verildi. Karar No : 12

3 İstanbul, Eyüp, Kemerburgaz, 7 pafta, 260, 261, 262, 266 sayılı parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli nâzım imar planı tadilatının ÇED raporu ile birlikte mesleki denetiminin yapılmasına karar verildi. Karar No : 13 Mimar.ist, Mimarlara Mektup ve Mimarlıkta Malzeme yayınlarımızın; - Yönetim merkezi adresinin Kemankeş Cad. No. 31 Karaköy/Beyoğlu/İstanbul olarak değiştirilmesine, - TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi adına sahibi ve genel yayın yönetmeninin Deniz İncedayı olarak belirlenmesine, - Mimar.ist ve Mimarlara Mektup sorumlu yazı işleri müdürünün Metin Karadağ olarak belirlenmesine, - Mimarlıkta Malzeme sorumlu yazı işleri müdürünün Fehiman Yurttaş olarak belirlenmesine, - Basın Kanunu hükümleri uyarınca sorumlu müdürün bağlı olarak çalıştığı kişi olarak Deniz İncedayı nın görevlendirilmesine, - Dergilerimizin yayın kurulları ile danışma kurullarının ayrıca belirlenmesine, karar verildi. Toplantı No : 41/3 Toplantı Tarihi : 6 Nisan 2010 Karar No : 1 Ali Sami Yen Stadını içeren alanda TOKİ tarafından hazırlanarak tarihinde askıya çıkarılan, ana plan kararlarını ve kentsel donatı ihtiyacını yok sayarak bölgede yaşanan karmaşayı daha da içinden çıkılmaz hale getirecek olan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş mahallesi, 1199 ada, 348 parsele ilişkin tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açılmasına, bu amaçla oda hukukçumuz Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi.

4 Karar No : tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Nâzım İmar Planlarının şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olması nedeni ile iptali için yargı yoluna gidilmesine, oda hukukçumuz Av. Can Atalay ın bu amaçla yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarihli kararı ile kabul edilerek, Çekmeköy Belediyesince tarihinde askıya çıkarılan, tasdik tarihli Çekmeköy İlçesi 1/5000 Ölçekli Nâzım İmar Planı tadilatına ilişkin itirazımıza bugüne kadar yanıt verilmemiş olması ve söz konusu planların şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olması nedeni ile iptali için yargı yoluna gidilmesine, oda hukukçumuz Av. Can Atalay ın bu amaçla yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 4 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hüseyinağa Mahallesi Sakızağacı Sokak 5 Pafta 29, 30, 31, 32, 33 parselleri kapsayan adada yer alan yapılardan biri olan kültür varlıklarımızdan Emek Sineması nın yıkılmasının önünü açan kurul kararına karşı açmış olduğumuz dava sonuçlanıncaya kadar yıkımın durdurulması için kamuoyu oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunmak amacı ile ilgili kurum, kuruluş ve kişileri 12 Nisan 2010, Pazartesi Günü, saat14.00 te Karaköy binamızda toplantıya davet edilmesine karar verildi. Karar No : 6 Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği nin 70 ve 73. maddeleri uyarınca ev ya da iş adresi bir BKBT sınırı içinde ise yazılı dilekçe ile o BKBT ye sadece üye olunabileceği belirtilmiş olmakla birlikte adres değişikliği durumunda yapılacak işlem hakkında bir düzenleme yapılmamıştır. Bugünden itibaren şube kayıtları ve üye yazılı beyanı esas olmak üzere üye adres değişikliği ile bir BKBT sınırları dışına çıkmış ise BKBT üyeliğinin otomatik olarak düşürülmesine, bu konuda üyelere duyuru yapılmasına, adresi çalışmayan üyelere yönelik gerekli duyuru ve adres tespiti çalışmasının yapılmasına karar verildi. Karar No : 7

5 Karaköy binamızın olanaklarından yararlanmak isteyen kişi ve kurumların başvurularında kullanım amaçlarını açık bir şekilde yazarak talep etmeleri, bu taleplerin ticari amaç gütmeyen, kültür ve sanat etkinliklerine öncelik verilmek şartı ile konunun sekreterlikçe değerlendirilmesine karar verildi. Karar No : 8 İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Sanayi Mahallesi, 19d-1b pafta, 1539 ada, 2 sayılı parsel için hazırlanan ve odamız mesleki denetimine sunulan mimari projenin, tarihinde Büyükşehir Belediyesi başkanınca onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nâzım İmar Planı ve onanlı, 1/1000 ölçekli Esenyurt Revizyon Uygulama İmar Planlarına aykırı olarak Esenyurt Belediye Meclisinin /31 sayılı kararına dayandırılarak düzenlenen tarih ve sayılı imar durumu ile esas olarak hazırlanmasının hukuk ihlali olduğu, bu imar durumu ile kamu yararına aykırı ayrıcalıklı imar hakları verildiği düşünüldüğünden mesleki denetim onayı yapılmamasına, istenmesi durumunda sicil durum belgesi düzenlenmesine, hukuk dışı sürecin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına, gerekirse hukuki sürecin başlatılmasına karar verildi. Karar No : 9 Öğrenci komisyonunun bahar döneminde gerçekleştirmeyi planladığı üretken öğrenci atölyelerinin programlanması sürecine Tores Dinçöz, Hüseyin Kargın, Ayşen Ciravoğlu, Feride Önal ın katkı vermesine karar verildi. Karar No : 11 Karaköy binamızın çatı katında yapılacak lokanta ile giriş katında yapmayı düşündüğümüz çay evinin ihale ya da ihaleleri konusunda çalışma yapmak üzere Deniz İncedayı, Sabri Orcan, Sami Yılmaztürk, Ömer Mutlu ve Gazanfer Karlıca dan oluşan bir komisyon kurulmasına, ihale koşulları ve şartname hazırlığı için çalışma yapılmasına, ihale için ilan verilmesine ve ihale başvuruları ile ilgili ön değerlendirmeler yapıldıktan sonra nihai karar için Şube Yönetim Kurulu gündemine alınmasına karar verildi. Toplantı No : 41/4 Toplantı Tarihi : 13 Nisan 2010

6 Karar No : 2 İKSV nin 14 Nisan 2010 günü saat: da Merkez binasında Emek Sineması na sahip çıkılması gündemli yapacağı toplantıya Deniz İncedayı, Sami Yılmaztürk, Mücella Yapıcı ile Av. Can Atalay ın katılmasına karar verildi. Karar No : 3 İstanbul, Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mahallesi B.Hendek ve Kule Sokağı, 106 pafta, 162 ada, 31 sayılı parselde 25/166 hisseli mülkümüzün değerinin tespiti için Ayşen Öğüt Yılmaz, Bülend Ceylan ve Doğan Konuk tan oluşan bir gayrimenkul değerleme heyetinin oluşturulmasına ve mülkiyetimizin hukuki durumu ile ilgili hukukçularımızdan ve Av. Nezih Şanlı dan rapor istenmesine karar verildi. Karar No : 4 Karaköy binamız çatı katlarının yapım işini hızlandırmak amacı ile Şube Yürütme Kurulu, Gazanfer Karlıca, Ali Rüzgâr ve BKBT temsilcilerinin katılımı ile bir komisyon kurulmasına, bu komisyonun Galata daki mülkümüzün değerlendirilmesi ile ilgili de bir rapor sunmasına karar verildi. Toplantı No : 41/5 Toplantı Tarihi : 20 Nisan 2010 Karar No : 1 AKM ve Emek Sinemasının geleceğine yönelik kaygı duyan demokratik kitle örgütleri ile platform oluşturulmasına, gerekli girişimlerde bulunmak ve yapılacak harcamalar için Sekretaryanın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/6 Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2010 Karar No : 1

7 5 Haziran Dünya Çevre Günü için basın bildirisi hazırlamak üzere Ayşen Ciravoğlu nun görevlendirilmesine, TMMOB İstanbul İKK nın bu çerçevede yürüttüğü etkinliklerinin desteklenmesine karar verildi. Karar No : 2 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ın 3. köprü yapımı ile ilgili yaptığı basın açıklamasını değerlendirmek üzere ilgili meslek odaları ile ortak toplantı yapılmasına karar verildi. Karar No : 3 1/5000 veya 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının veya Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının idari yargı kararlarıyla iptal edilmesi halinde sit alanlarında yapılacak uygulamaların koruma bölge kurullarında değerlendirilmesi hakkında tarih ve 761 sayılı ilke kararına dava açılmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 5 Tarihi Baruthane nin içinde yer aldığı Ataköy sahilinin işletme hakkı devri adı altında mülkiyet devri ihalesinin iptali için yargı yoluna gidilmek üzere oda Hukukçumuz Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 6 İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy, 37 pafta, 30 ada, 165 (e: 157) sayılı parselde planlama teknikleri ve kamu yararına aykırı olarak yapılaşma yoğunluğunu artırıcı ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte bir planlama kararına dayanılarak hazırlanan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara yol açacak ve örnek teşkil edecek olan, ayrıca meslek ortamımızca benimsenmiş bulunan yarışma mantığı ve kurallarına uygun olmayan bir şekilde düzenlenen mimarlık yarışması sonucu elde edilen mimari projenin mesleki denetiminin yapılmamasına, ÇED raporu düzenlenmesine ve imar mevzuatı gereğince mimari proje müellifliği sicil durum belgesi düzenlenmesine karar verildi. Karar No : 7

8 TMMOB Mimarlar Odası Mesleki Denetimde ÇED Yönetmeliğinde mesleki denetim onayı verilmeyen mimari projeler için ÇED uygulamasına yönelik öneri geliştirilmesine, ÇED Danışma Kurulu nun oluşturulması için Sekreterliğin çalışma yapmasına karar verildi. Karar No : onay tarihli, 1/5000 ölçekli Şişli, Seyrantepe, 4 Pafta, 3 ada, eski 29, yeni sayılı parsellere ilişkin revizyon nâzım imar planının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle TC İstanbul 6. İdare Mahkemesinde açılan davada günlü ve 2008/1747 esas no ile alınan yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşaatın devam etmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 9 Yargı kararlarını uygulamayan yöneticiler hakkında kişisel dava açılması hakkında hukuki görüş oluşturulması konusunda Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 12 Şubemiz bünyesinde SMGM kapsamında yürütülen çalışmaların giderlerinin eğitim çerçevesinde karşılanması ve kendi mekânımızda gerçekleştirilen meslek içi eğitimlerde öğrencilere % 25 indirim yapılmasına karar verildi. Toplantı No : 41/7 Toplantı Tarihi : 4 Mayıs 2010 Karar No : 1 Şube Mesleki Denetimde ÇED Danışma Kurulu nun Deniz İncedayı, Sabri Orcan, Erdal Aktulga, Hande Suher, Esat Suher, Niyazi Duranay, Orhan Şahinler, Cihat Fındıkoğlu, Afife Batur, Besim Çeçener, Oya Bekiroğlu, Güven Birkan, Çelen Birkan, Zeynep Ahunbay, Arif Atılgan, Semra Atabay, Nur Akın, Cevat Erder, Yıldız Uysal, Nuran Zeren Gülersoy, Nazir Korkmaz, Serpil Özuğurlu, Mücella Yapıcı, Sema Kocabaş, Nurperi Özokuducu, Acar Avunduk, Oktay Ekinci, Zekiye Yenen, Hüseyin Perçin, Bilge Arıkan, Ayşen Öğüt Yılmaz, Ali Rıza Parsa, Eyüp Muhcu, C. Sami Yılmaztürk, Tuncay Gürpınarlı, Seher Sezer, Sevgi

9 İşbir, Ayla Ergin, Leyla Celep, Fikret Oğuz, İsmail Doğanyılmaz, Şeniz Gidemez, Av. Can Atalay, Besime Şen, Asuman Türkün Erendil, Yılmaz Değer, Yılmaz Değer, Behiç Ak, Esin Köymen, Zafer Akdemir, Feride Önal, Hüseyin Kargın, Doğan Sancak, Yılmaz Yıldırım, Ahmet Erkan, Ahmet Eyüce, Derya Nuket Özer, Burak Kaan Yılmazsoy, Sinan Şenil, Derya Karadağ ve mesleki denetim görevlilerinden oluşmasına, Sabri Orcan ın Şube MD/ÇED den sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine karar verildi. Karar No : tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen ve tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı tarafından onaylanarak tarihinde askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Piri Reis Üniversitesi Eğitim Tesisleri Alanı Nâzım İmar Planı Değişikliği ne dava açılmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 7 11 Eylül 2009 tarihinde Milliyet gazetesinde yayımlanan sel felaketinin yaşandığı Ayamama Deresi çevresindeki çarpık ve kaçak yapılaşmayı ve bu çarpık yapılaşmanın Başbakan Tayyip Erdoğan ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başladığını anlatan haberi ile Bülent Dikmener Haber Ödülü nü alan Milliyet gazetesi yazarı Önay Yılmaz a kutlama mesajı gönderilmesine karar verildi. Karar No : 8 Özelleştirme kapsamında satışı yapılmak istenen okulların satışına karşı yürütülmekte olan Okuluma Dokunma Kampanyası nda odamızı temsilen Mücella Yapıcı nın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/8 Toplantı Tarihi : 11 Mayıs 2010 Karar No : 1 Yeni dönemde TMMOB İKK Sekreteri olarak Tores Dinçöz ün yetkilendirilmek üzere MYK ya öneride bulunulmasına karar verildi.

10 Karar No : 3 Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu nu da içine alan bölge TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun tarih ve 959 sayılı kararı ile tarihi ve kentsel sit alanı olarak belirlenmesine rağmen Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu ve Sanatsal Faaliyetler binası avan projesinin ilgili bölge kuruluna iletilmesi ve onay alınması yasal zorunluluk olmasına rağmen bu zorunluluğun yerine getirilmeden ihaleye çıkarıldığı iddiası ile yapmış olduğumuz suç duyurusu sonucunda alınan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın iptali için dava açılması amacı ile oda hukukçumuz Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesi amacı ile MYK ya talepte bulunulmasına karar verildi. Karar No : 4 Sulukule de arkeolojik dokunun göz ardı edilerek yapılan çalışmalarda telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olunacağı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu na bildirilmişken, tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen Temel Atma Töreni sırasında gerek bölgede bulunanlar gerekse de basın mensupları tarafından kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan ve İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sulukule, 2484, 2489, 2490, 2492, 2493, 2492, 2495, 2497, 2498, 2499, 2525, 2524 adalarda arkeolojik değeri bulunan materyallerin zarar gördüğüne tanık olunması ve fotoğraflarla belgelenmesi nedeniyle konu ile ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine, konu ile ilgili MYK ya talepte bulunulmasına karar verildi Karar No : 5 Sulukule de yapılan arkeolojik kazıyı ve Fatih Belediyesi ile TOKİ tarafından düzenlenen temel sonrasındaki tahribatı yerinde incelemek amacı ile 13 Mayıs 2010 Perşembe günü yapılacak teknik geziye geniş katılım sağlanmasına karar verildi. Karar No : 6 İTÜ nün tarihli ve Mİ no lu Emek Sineması konulu teknik raporunun üniversiteden istenmesine, teknik raporda imzası bulunan ve aynı zamanda Emek Sineması proje danışmanı olan Kutgün Eyüpgiller den konu ile ilgili bilgi istenmesine, ayrıca konu ile

11 ilgili İTÜ Mimarlık Fakültesine yazı yazılarak rapor hakkında görüş talep edilmesine karar verildi. Karar No : 7 Dünya Mimarlık günü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar Yemeği organizasyonu için Ömer Mutlu, Mustafa Fazlıoğlu, Feride Önal ve BKBT Temsilcilerinin görevlendirilmesine karar verildi. Karar No : 8 TOKİ tarafından 26 Mayıs 2010 tarihinde satış ihalesi yapılması planlanan ve tarihi kültür varlığı Baruthane nin de içinde bulunduğu Ataköy sahil şeridinin kiralama adı altında yapılacak ihalesi öncesinde 23 Mayıs 2010 tarihinde yapılması düşünülen katılımlı basın toplantısının meslektaşlarımıza gerekli iletişim olanakları ile duyurulmasına karar verildi. Karar No : 9 TMMOB İç Mimarlar Odası tarafından meslektaşlarımız Kerem Erginoğlu ve Hasan Çalışlar ın müellifleri oldukları yapıların iç mekân tasarımlarını da yaptıkları için meslek gaspı suçlaması ile haklarında yapılan suç duyurusuna karşı verilecek hukuk davasına müdahil olunması için MYK ya öneride bulunulmasına ve bu konuda meslektaşlarımızın bilgilendirilmesine karar verildi. Karar No : 10 Mimarlar Odası İşyeri Temsilcilikleri Yönetmeliği uyarınca Mimarlar Odası Genel Kurulundan sonra bir ay içinde yapılması gereken işyeri temsilcilikleri seçiminin organizasyonu için Kubilay Önal, Tores Dinçöz, Hüseyin Kargın, Sami Yılmaztürk ve Sabri Orcan ın görevlendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/9 Toplantı Tarihi : 18 Mayıs 2010 Karar No : 1

12 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu 58 pafta, 1199 ada, 384 no lu parselin tarihinde yapılan ihalesinin iptal edilmesi ve ihalenin yenilenebilmesi için rantı artıran plan tadili önerisi ve açık ihale nedeniyle TOKİ yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Karar No : 2 İstanbul İli, Şişli İlçesi Bomonti Bira Fabrikası planı için açmış olduğumuz davada İstanbul 3. İdare Mahkemesince resen atanan bilirkişiler Sadettin Akın Eryoldaş ve Adem Erdem Arbaş a itiraz edilmesine karar verildi. Karar No : 4 Şube MD/ÇED Danışma Kurulunun tarihli toplantısında alınan karar önerisince Erdal Aktulga nın başkan, Serpil Özuğurlu nun 2. başkan, Mücella Yapıcı nın sekreter olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna, Merkez MD/ÇED Danışma Kurulu na şubemizi temsilen Erdal Aktulga ve Mücella Yapıcı nın önerilmesine karar verildi. Karar No : 6 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği, Edirne Belediye Başkanlığı ve Edirne İl Özel İdaresi nin birlikte organize ettiği Edirne Temsilciliğinin yürütücülüğünü üstlendiği 5-20 Temmuz 2010 tarihlerinde Edirne / Kavgaz Tabya alanının düzenlenmesi konulu yaz okulu hakkında İTÜ, MSÜGSÜ ve YTÜ ye yazı yazılarak 3. sınıf öğrencisi 2 öğrencinin katılım sağlamasının talep edilmesine, Bulgaristan Sofya Mimarlar Odası na yazı yazılarak 4 öğrencinin katılım sağlamasının talep edilmesine, şubemizi temsilen Erdinç Güner in çalışmalara katkıda bulunmak üzere görevlendirilmesine karar verildi. Karar No : 9 Esenyurt Belediye Meclisi nin tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Esenyurt Uygulama İmar Planı yoğunluk, fonksiyon ve donatı alanları açısından tarihli, 1/5000 ölçekli Esenyurt Nâzım İmar Planına aykırı olduğu için tadil edilerek kabul edilmiş ve tarihinde İBB Başkanlığınca onaylanmışken, tarihli Uygulama İmar Planı ve bu imar planına dayanılarak hazırlanan imar durumları ile ilgili idari işlemin yok hükmünde olduğu için bu işleme dayalı mimari projelere sicil durum

13 belgesi düzenlenmemesine ve belediyesinden yapılmakta olan işlem ile ilgili bilgi istenmesine karar verildi. Karar No : 16 EKA MBÇK nın karar önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda, döneminde görev yapacak Yürütme Kurulu üyeliklerine Gülay Uyan Melen, Derya Karadağ, İlmen Gözde, Hüseyin Kargın, Kubilay Önal ve Coşar Demir in atanmalarına, EKA MBÇK sekreter üyeliğine Metin Karadağ ın atanmasına karar verildi. Karar No : 17 Cervantes Enstitüsü nün davetlisi olarak ülkemize gelecek İspanyol Mimar Carlos Ferrater in konferansı için yer talebinin ortak etkinlik olarak değerlendirilmesi durumunda uygun olduğuna, odamız etkinlikleri kapsamında takvimin Sekreterlikçe belirlenmesine, mekânımızda yapılacak etkinliğe katkı sağlanmasına karar verildi. Karar No : 18 Yapısal Çelik Derneğinin düzenlediği kongre için ülkemize gelecek İtalyan Mimar Alessadro Zoppi nin sergisinin 20 Eylül 1 Ekim 2010 tarihleri arasında Karaköy binamızda yer almasına, afiş, davetiye vb organizasyonlar için yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 19 Güney Afrikalı mimar Jo Noero nun 5 Ekim 2010 tarihinde konferans vermek üzere ülkemize davet edilmesine, gerekli davet, afiş, konaklama, yol giderleri vb organizasyonlar için yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/10 Toplantı Tarihi : 25 Mayıs 2010 Karar No : 1 TMMOB nin desteklediği emek örgütlerinin 26 Mayıs eyleminin meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verildi.

14 Karar No : 3 Allianoi daki kazıların yeniden başlatılması dileğiyle yürütülmekte olan imza kampanyasına kurumsal destek verilmesine karar verildi. Karar No : 4 İTÜ Mimarlık Fakültesi Burs ve Ödül Komisyonu nun fakülteyi derece ile bitiren başarılı öğrencilere nakdi ödül verilmesi talebinin uygun bulunmadığı, ödül verilmesi ilkesi temelinde her bir başarılı öğrenciye yayınlarımız arasında yer alan İstanbul Kent Rehberi nden birer adet hediye verilmesinin uygun görüldüğü bilgisinin İTÜ Mimarlık Fakültesi ne iletilmesine karar verildi. Karar No : 8 Davalarımızın kamuoyu ile paylaşılması, dava sürecinin ve sonuçlarının takip edilmesi, davalarımızın gelişimini olumsuz etkileyen bilim dışı bilirkişi raporu yazan bilirkişiler hakkında neler yapılabileceği, dava sonuçlarında davayı kazansak bile imza sahiplerinin yanına kâr kalması vb konularında karar sürecini geliştirebilmek amacı ile dosyaların başlıklar altında toplanması konusunda oda avukatımızca çalışma yapılmasına, gerekirse stajyer eleman desteği alınmasına, kamu yararına ve hukuka aykırı kararların altında imzası bulunan kurul üyeleri, bilirkişiler ve kamu görevlileri hakkında ne yapılabileceği konularında araştırma yapılmasına, gerekirse bu konularda profesyonel destek alınmasına, 3 aylık süre sonucunda konunun tekrar ağırlıklı gündem maddesi yapılarak Yönetim Kuruluna getirilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/11 Toplantı Tarihi : 1 Haziran 2010 Karar No : 1 İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi ne odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Deniz İncedayı nın katılmasına karar verildi. Karar No : 6

15 Karaköy binamızın zemin katında açmayı düşündüğümüz kafenin işletmecisinin tespiti konusunda yapılacak ihale için kurulan komisyonun oluşturacağı ihale şartnamesine göre konunun ihaleye çıkarılması ve ilan verilmesi için Şube Yönetim Kurulu yürütmesinin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : Kasım 2009 tarihli 40/68 no lu Şube Yönetim Kurulu kararı ile teması Kültür ve Mekân olarak belirlenen 2011 Yılı Ajanda Fotoğraf Yarışmasının, - Yayın Kurulunun İsmail Doğanyılmaz, Esin Köymen, Kubilay Önal, H. Cevat Özdil ve Sami Yılmaztürk ten oluşmasına, - Seçici Kurulun Behiç Ak, Cemal Emden, Hilmi Etikan, Şeniz Kabadayı ve Aras Nefçi den oluşmasına, Yarışma takviminin, Duyuru: 4 Ocak 2010 Son Katılma Tarihi: 3 Eylül 2010 Seçici Kurul Değerlendirmesi: 13 Eylül 2010 Sonuçların Açıklanması: 20 Eylül 2010 Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 4 Ekim 2010 ve Ödüllerin 1. Ödül TL 2. Ödül TL 3. Ödül TL ve 38 eşdeğer ödül için (her biri) TL olarak belirlenmesine karar verildi.

16 Toplantı No : 41/12 Toplantı Tarihi : 15 Haziran 2010 Karar No : 2 TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ile planlama sürecine yönelik ortak çalışma yapılmasına karar verildi. Karar No : 4 Trakya BKBT nin tarihli yazısının değerlendirilmesi sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nca tasdik tarihli Kıraç 1. Etap 1/5000 Ölçekli Revizyon Nâzım İmar Planına dava açılması ve konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesi için konunun Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/13 Toplantı Tarihi : 29 Haziran 2010 Karar No : 5 Binalarda Erişilebilirlik konusunda uluslararası akredite olmuş bir kuruluş olan Liftinstituut Teknik Güvenlik ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. sorumluluğunda ve masrafları Kone Asansör San. Tic. AŞ tarafından karşılanmak üzere denetçi yetiştirmek üzere işbirliği protokolü yapılması için yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 13 İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 151 pafta, 421 ada, 161 sayılı (yeni ) parsele (meteoroloji) ilişkin 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı değişiklinin iptali için açılan davada alınan yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kadıköy Belediye Başkanlığı ve Taşyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. AŞ hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Toplantı No : 41/14 Toplantı Tarihi : 13 Temmuz 2010

17 Karar No : 2 11 Temmuz 2010 tarihli Milliyet gazetesinde yayımlanan Mayıs ayında yürütmeyi durdurma kararı alınan Ataşehir Finans Merkezi projesine 5 mimarlık ofisi tarafından proje hazırlandığı haberinde adı geçen meslektaşlarımıza yazı yazılarak konu ile ilgili bilgi istenmesine karar verildi. Karar No : tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nca onanan 1/5000 ölçekli revizyon nâzım imar planı ve onanlı 1/1000 ölçekli Esenyurt revizyon uygulama imar planlarına aykırı olarak Esenyurt Belediye Meclisi nin /31 sayılı kararına dayandırılarak düzenlenen imar durumları ile ilgili idari işlemin yok hükmünde olması nedeni ile bu imar durumlarına göre tasarım yapan ve hizmetini tamamlayan, bu nedenle de olumsuz etkilenen meslektaşlarımız ile toplantı yapılmasına, organizasyonun Trakya BKBT tarafından üstlenilmesine karar verildi. Karar No : 4 Kadıköy-Fenerbahçe Mahallesi, Münir Nurettin Selçuk Caddesi, 94 pafta, 292 ada, 22 parsel sayılı yerde inşaatı devam eden Kalamış Otel ile ilgili, ruhsata aykırı uygulamalar nedeni ile Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve müteahhidi (Garanti Finansal Kiralama AŞ) hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Karar No : 6 İstanbul İli, Kartal İlçesi, Dragos Mevkii, Orhantepe Mahallesi (Tekel alanı) İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun gün ve 5385 sayılı kararı ile I. II. ve III. derece doğal sit alanı olarak ilan edilen alanda III. derece doğal sit sınırları içinde kalan, 188 pafta, 2222 ada, 237 no lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı imar planını düzeltmelerle uygun bulan İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun tarih ve 2578 sayılı kararı ve bu karara göre askıya çıkacak plana dava açılması için çalışma yapılmasına, dava açmak için Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesinin Merkez Yönetim Kurulu ndan talep edilmesine karar verildi. Karar No : 10

18 Emek Sineması ile ilgili İTÜ Döner Sermayesi tarafından hazırlanan teknik raporun tarafımıza iletilmesi talebimize verilen olumsuz yanıta karşı hukuki işlem başlatılması için Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesinin Merkez Yönetim Kurulu ndan talep edilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/15 Toplantı Tarihi : 27 Temmuz 2010 Karar No : 3 TMMOB İstanbul İKK bünyesinde çalışmalarını yürüten İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu na asıl üye Nurhan Kazancı, yedek üye Şirin Bayram ın, Kadın Komisyonu na asıl üye Belgin Oflazoğlu, yedek üye Burçin Kuz un ve Ölçü Yayın Kurulu na Hüseyin Kargın ın görevlendirilmesine karar verildi. Karar No : 4 17 Ağustos 1999 da yaşanan Körfez depreminin yıldönümünde TMMOB İstanbul İKK tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere etkin katılım sağlamak üzere örgütlenme yapılmasına, 12 Ağustos 2010 tarihinde İTÜ Maçka da gerçekleştirilmesi düşünülen panelde odamızı temsilen Mücella Yapıcı nın bildiri sunmasına, bir oturumda Şube Yönetim Kurulu Başkanı Deniz İncedayı nın oturum başkanlığı yapmasına karar verildi. Karar No : 5 Anadolu I. BKBT nin önerisinin değerlendirilmesi sonucunda İstanbul İli, Üsküdar İlçesi Burhaniye Mahallesi, 218 pafta, 1326 ada, 22, 31, 33, 35, 38 sayılı parsellerle, 318 pafta, 1326 ada, 23 sayılı parseldeki yoğunluk artışına neden olan plan tadilatına açtığımız dava süreci devam ederken, itirazımıza neden olan aynı yapılaşma koşulları ile yeniden askıya çıkarılan yeni plan tadilatına dava açılması için Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesinin MYK dan talep edilmesine karar verildi. Karar No : 6/a-b Trakya BKBT nin önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda;

19 a) İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, 26 pafta, 3410 sayılı parsel için kamu yararına aykırı yoğunluk getiren 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı ile belediyesine yapılan itiraz dosyasının incelenmesine ve gerekirse dava açmak üzere Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesinin MYK dan talep edilmesine karar verildi. b) İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 275 ada, parseller, 1227 ada, 1-2 parseller, 1228 ada, 1 parsel ile 1229 ada 1 parsel sayılı taşınmazla hakkında dava açılması için Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesinin MYK dan talep edilmesine karar verildi. Karar No : 10 TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünce onanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tarihinde askıya çıkarılan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 7341 pafta, 32 ve 735 ada, 23,24 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nâzım imar planının iptali istemi ile açılan davada Danıştay 6. Dairesi nin gün ve 2007/5262 esas ve 2009/11099 sayılı kararı ile idari işlemin yürütmesinin durdurulması kararından sonra davalı yanında davaya katılan Boğaziçi Holding AŞ nin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermayesine başvurusu üzerine Nisan 2010 tarihinde yargı kararına müdahale niteliğinde yargı kararının tersi görüşte bir rapor hazırlayan Prof. Dr. Akın Eryoldaş ın Soruşturma Uzlaştırma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi. Toplantı No : 41/16 Toplantı Tarihi : 10 Ağustos 2010 Karar No : 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı na Sur-ı Sultani sınırları içinde yer alan tahsisli alanların yapılmakta olan tarihi yarımada planlarına Turizm Tesis Alanı olarak işlenmesi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilen talimatın hukuksal dayanağı olmadığı gibi, yerel yönetimin yetkisine müdahale olduğunun basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi. Karar No : 2

20 Ankara Şubemizce yürütülmekte olan Mimarlığın Sosyal Forumu na şubemizin aktif katılımını organize etmek amacıyla Hüseyin Kargın, Sami Yılmaztürk, Derya Karadağ ve Mücella Yapıcı nın çalışma yapmasına karar verildi. Karar No : 4 Mesleki uygulama alanında haksız rekabet gündem maddesi ile Yönetim Kurulu üyeleri ve BKBT Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile MUDK toplantısı yapılmasına karar verildi. Karar No : 5 TMMOB Olağanüstü Genel Kurul gündemine yönelik Yönetim Kuruluna sunuş yapmak üzere Tores Dinçöz, Sabri Orcan, Hüseyin Kargın, Mücella Yapıcı ve Mustafa Fazlıoğlu nun yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulmasına, sekreterliğini Tores Dinçöz ün yürütmesine, sonuçların organize edilecek bir toplantıda TMMOB delegelerine aktarılarak katkılarının alınmasına karar verildi. Karar No : 6 3. Köprüye Hayır platformunda odamızı Bahattin Alpaslan ın temsil etmesine karar verildi. Karar No : Temmuz tarihleri arasında bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Kent Düşleri Atölyeleri kapsamında 7 atölyede yürütülen öğrenci çalışmalarının sonuçları ile sergi hazırlanmasına, sonuçların yayına dönüştürülmesine, sergi ve yayın programının sekreterlikçe organize edilmesine ve bütçe konusunda yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No : 8 Kentimizde bulunan Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneklerinin tescillenmesi için dosyalarının hazırlanmasına, bu amaçla hazırlanacak dosyalarda Ulusal Mimarlık Ödülü alan yapılara öncelik verilmesine, bu amaçla Şehriban Çelebi nin görevlendirilmesine, alınacak hizmet bedelinin yürütmece belirlenmesine karar verildi. Karar No : 13

41. Dönem (Şubat 2010 - Şubat 2012) Yönetim Kurulu, Kurullar, Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları

41. Dönem (Şubat 2010 - Şubat 2012) Yönetim Kurulu, Kurullar, Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları 41. Dönem (Şubat 2010 - Şubat 2012) Yönetim Kurulu, Kurullar, Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları Deniz İncedayı (Başkan) Sabri Orcan (2. Başkan) Sami Yılmaztürk (Sekreter) Ömer Mutlu (Sayman) Ayşen Ciravoğlu

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

2. 40. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 5 Şubat 2008 Karar No : 1

2. 40. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 5 Şubat 2008 Karar No : 1 2. 40. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 5 Şubat 2008 Karar No : 1 a) 26-27 Ocak 2008 tarihinde gerçekleşen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi nin

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 14.02.2008 / 28.10.11210 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin

Detaylı

3. Karaköy Hizmet Binası Çalışmaları

3. Karaköy Hizmet Binası Çalışmaları 3. Karaköy Hizmet Binası Çalışmaları Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bilindiği gibi uzun yıllardır Yıldız Sarayı Dış Karakol Binasında çalışmalarını yürütmekteydi. Son yıllarda binamızın fiziki

Detaylı

: Nâzım Hikmet Vakfı Kültür Merkezi / Altıyol / Kadıköy

: Nâzım Hikmet Vakfı Kültür Merkezi / Altıyol / Kadıköy 15.1.8.4. Ek 4: EKA-MBÇK Karma Komisyon Toplantısı (1) No : 1 Tarih : 5 Ağustos 2008, Salı Saat : 19.00-22.00 Yer : Nâzım Hikmet Vakfı Kültür Merkezi / Altıyol / Kadıköy Katılanlar: Esin Köymen, Hüseyin

Detaylı

Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan Tarihli Yazı

Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan Tarihli Yazı 10.4.1. Ekler 10.4.1.1. Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan 08.09.2008 Tarihli Yazı 08.09.2008 / 28.06.13273 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

1. 42. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 42/1 Toplantı Tarihi : 23.02.2012 Karar No : 1

1. 42. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 42/1 Toplantı Tarihi : 23.02.2012 Karar No : 1 1. 42. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Toplantı No : 42/1 Toplantı Tarihi : 23.02.2012 18-19 Şubat 2012 tarihinde gerçekleşen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi nin 42. Genel Kurulu

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) VEKİLİ : Av. Koray

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 07.11.2014 KARAR NO 55 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 30.07.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. 28.03.2016 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun 23.02.2016 tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 180 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir

Detaylı

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı 9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı Şubat 2008 de Mecidiyeköy deki eski likör fabrikası arazisinin Toplu Konut İdaresi nin (TOKİ) iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Davalarının Son Durumunu Gösterir Listedir. Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Davalarının Son Durumunu Gösterir Listedir. Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı Mahkeme Adı Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı İzmir 2. İdare 2010/1322 12.08.2010 tarihli dava Aliağa İlçesi, Horozgediği Köyü,Hayatlıdere Mevkii yakınlarında İzmir Demirçelik A.Ş. nin mülkiyetinde olan

Detaylı

40. Dönem (Ocak 2008 - Mart 2010) Yönetim Kurulu, Kurullar, Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları

40. Dönem (Ocak 2008 - Mart 2010) Yönetim Kurulu, Kurullar, Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları 40. Dönem (Ocak 2008 - Mart 2010) Yönetim Kurulu, Kurullar, Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri Eyüp Muhcu (Başkan) H. H. Günhan Danışman (2. Başkan) (17.1.2009 tarihine kadar)

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır.

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır. İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 14.06.2010 İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI DOSYA NO: 2010/448 E. : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi VEKİLİ : Av. Ş. Can ATALAY DAVALI İDARE :

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. 01.01.2017 31.03.2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A) Genel Bilgiler B) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali

Detaylı

9.8. Şişli, Ayazağa, Maslak 1453

9.8. Şişli, Ayazağa, Maslak 1453 9.8. Şişli, Ayazağa, Maslak 1453 Şişli İlçesi Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi ne ait 11.08.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının şehircilik ilkelerine

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM II

TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM II TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM II 59) Kadıköy Kuşdili Çayırı İle İlgili İstanbul V Numaralı Koruma Kurulu Kararının İptali İstemi Sıra No : 94 Mahkeme :İstanbul

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi:

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi: TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş 13.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan II.14.1 Sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği İle 03.01.2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmi

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi:

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi: TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş 13.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan II.14.1 Sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği İle 03.01.2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmi

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 03/04/2017 TARİHLİ NISAN AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 03/04/2017 TARİHLİ NISAN AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın Muhittin SELVİTOPU'nun Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları alınmıştır. 1 (Karar No: 37/2017) İzmir bütününde uygulanmakta olan, gerek 6306 Kanun kapsamında,

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş 13.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan II.14.1 Sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği İle 03.01.2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmi

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap.

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı

4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı 4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı 02.10.2009 / 29.08.16739 Mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel mekân ve değişen gereksinimler karşısında

Detaylı

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na;

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması istemlidir. İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; DAVACI : VEKİLİ: TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap. No: 1/1 Dikilitaş / Beşiktaş

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş 13.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan II.14.1 Sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği İle 03.01.2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmi

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ E-BÜLTEN TEMMUZ 2008 spoist@spoist.org www.spoist.org İÇİNDEKİLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) 2008 IV. TOPLANTISI MSGSÜ DE İSTANBUL BULUŞMALARI

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş(YENİ UNVAN) MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.(ESKİ UNVAN)

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş(YENİ UNVAN) MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.(ESKİ UNVAN) TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş(YENİ UNVAN) MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.(ESKİ UNVAN) 13.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan II.14.1 Sayılı Finansal Raporlamalara

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası

ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası İstanbul Sanayi Odası 22/09/2014 İHALE KONUSU GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Kasımpaşa Stadyumu TRT spark Otoparkı Odakule Binası stiklal Caddesi

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Caddesi

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE ve GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

MUTLU YATIRIM PROJE ve GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. MUTLU YATIRIM PROJE ve GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 13.06.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN II.14.1 SAYILI FİNANSAL

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU HUKUK KOMİSYONU RAPORU TEKLİFİN ÖZÜ..: Şişli Belediye Meclisinin, 2014 yılına ait bir aylık tatil süresini Ağustos ayında kullanması Hk KOMİSYON GÖRÜŞÜ..: Belediyemiz Meclisinin 03 Şubat 2014 günlü birleşiminde

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

42. Dönem (Şubat 2012 - Şubat 2014) Yönetim Kurulu, Kurullar, Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları

42. Dönem (Şubat 2012 - Şubat 2014) Yönetim Kurulu, Kurullar, Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları 42. Dönem (Şubat 2012 - Şubat 2014) Yönetim Kurulu, Kurullar, Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları Deniz İncedayı (Başkan) Sabri Orcan (2. Başkan) Sami Yılmaztürk (Sekreter) Ömer Mutlu (Sayman) Feride

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.03.805 Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016-154 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 25.08.2016-3173 Bayramiç/ÇANAKKALE

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :30 KARAR 30 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 9 Ocak 2015 Cuma günü saat

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO 10. Hukuki Rapor 39. Dönem Yönetim Kurulumuz 38. Dönemden gelen ve 2004-2005-2006 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 40 davanın 19 unu sonuçlandırmıştır. Devam eden 21 davanın 5

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2011 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı: Yürütme-2011/4 KATILAN

Detaylı

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S .T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-232 Özü: Yurt dışı ziyareti K A R A R 11.08.2014 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Özel Kalem

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

KENTLERİN YENİLENMESİNDE TÜRKİYE DENEYİMİ GYODER GAYRİMENKUL ZİRVESİ 2010

KENTLERİN YENİLENMESİNDE TÜRKİYE DENEYİMİ GYODER GAYRİMENKUL ZİRVESİ 2010 KENTLERİN YENİLENMESİNDE TÜRKİYE DENEYİMİ GYODER GAYRİMENKUL ZİRVESİ 2010 YASAL SÜREÇ 5366 sayılı Yenileme Yasası ve Yönetmeliği uyarınca; 9 Ada Beyoğlu Belediyesi tarafından Yenileme Alanı ilan edilmiştir,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için;

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için; SAYIN ÜYEMİZ, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda, 4650 sayılı Kanunla 24.04.2001 tarihinde değişiklik yapılıncaya kadar, il merkezleri için il, ilçe merkezleri için ilçe idare kurullarında kamulaştırma

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ ANADOLU 1.BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 1988 / 2016 TARİHLERİ ARASI YÖNETİM KURULU ÜYE LİSTESİ

TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ ANADOLU 1.BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 1988 / 2016 TARİHLERİ ARASI YÖNETİM KURULU ÜYE LİSTESİ TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ ANADOLU 1.BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 1988 / 2016 TARİHLERİ ARASI YÖNETİM KURULU ÜYE LİSTESİ 05.12.1988 İSTANBUL ŞUBE ATAMASI İLE OLUŞAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 05

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :264 KARAR 264 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 21 Ekim 2014 Salı günü

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ

KONAK BELEDİYE MECLİSİ DUYURU Belediye Meclisimiz Perşembe günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konaktaki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı.

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. 05.10.2015 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. hoş geldiniz Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyesi Yaşar

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine,

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine, Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine, Mimarlık ortamında nesnel haberleşme olanağı sağlayan ve doğruları savunmak özbakışıyla önemli bir görevi üstlenen kuruluşunuzun internet sitesinde

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK)

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) 14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) Mimarlar Odası nın Anayasanın 124. maddesine ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu na dayanarak çıkarmış olduğu yönetmelik, tarife

Detaylı

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA 23.02.2011/11832 DAVACI : Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

Detaylı