2015 YILI OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ"

Transkript

1 2015 YILI OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ NO SU ÖZÜ 07/01/ Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İlimiz Merkez Karakaş Mh. 7 pafta, 245 ada, 31 parselde kayıtlı 6.650,00 m² yüzölçümlü ve 2.090,00 m² lik kısmında 30 yıl süreli irtifak hakkı verilen taşınmazın 310,00 m² lik kısmı üzerinde bulunan bowling salonunu, ilk yıl için aylık ,00 (Otuzüçbinyüz)TL kira bedeli üzerinden kiralamayı kabul ve taahhüt eden Kom Kimya İnş. Taah. Cafe Restaurant Gıda Koz. Teks. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti nin teklifi uygun görülerek, Kom Kimya İnş. Taah. Cafe Restaurant Gıda Koz. Teks. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti ne 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin şartnamede açıklanan hükümler doğrultusunda yürütülmesine, 07/01/ Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 26/g maddesi gereğince, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Karakaş Mahallesi, İstiklal Caddesi Özel İdare İşhanı Binasının zemin kat 10 No lu işyerinin kiracısı Kırklareli İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş. (KİMPAŞ) adına Ertan ÖZBEK in kira bedellerini aylık peşin olarak ödeme talebi uygun görülerek, kira bedelinin aylık olarak tahsil edilmesine, "oybirliğiyle karar verildi. 07/01/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden,ilimiz Demirköy İlçesi Limanköy köyü, 106 ada 11 parsel numaralı, 2262,00 m² yüzölçümlü, bahçeli iki ayrı ahşap ev ve ahşap ahır vasıflı, Ahmet Rıza DEMİRGÜLLE adına kayıtlı taşınmazınteknik rapor ve değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) ve (b) olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, 07/01/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden,ilimiz Demirköy İlçesi Limanköy köyü, 106 ada 12 parsel numaralı, 5497,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, Ahmet Rıza DEMİRGÜLLE adına kayıtlı taşınmazın teknik rapor ve değişiklik dosyasında olduğu gibi (a), (b), (c) ve (d) olacak şekilde 4 (dört) kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliği yapılmasına, 07/01/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi Çiğdemli köyü, 121 ada 10 parsel numaralı, 5125,53 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, Adil ÇİFTLİK adına kayıtlı taşınmazın teknik rapor ve değişiklik dosyasında olduğu gibi (a), (b), (c), (d) ve (e) olacak şekilde 5 (beş) kısma ifraz edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

2 14/01/ Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İlimiz Merkez Karakaş Mah. 7 pafta, 245 ada, 31 parselde kayıtlı 6.650,00 m² yüzölçümlü ve 2.090,00 m² lik kısmında 30 yıl süreli irtifak hakkı verilen taşınmazın 352,00 m² lik kısmının restaurant olarak işletilmek üzere, ilk yıl için aylık 6.000,00 (Altıbin)TL kira bedeli üzerinden kiralamayı kabul ve taahhüt eden Oğuz Kağan GÜÇLÜ ye 15 (onbeş) yıl müddetle kiraya verilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin şartnamede açıklanan hükümler doğrultusunda yürütülmesine, 14/01/ sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26/g maddesi gereğince, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Büyükkarıştıran Kasabası sınırlarında bulunan 5 pafta, 782 parselde kayıtlı, m² yüzölçümlü ve 783 parselde kayıtlı, m² yüzölçümlü 2 adet fidanlık vasıflı taşınmazın yeniden kiraya verilmesi talebinin,il Genel Meclisi nin 09/10/2014 tarih ve 246 sayılı kararında belirtilen Büyükkarıştıran Belediyesini ilgilendiren kısımların tetkik edilmesinden sonra, 28/01/2015 tarihli Encümen toplantısında değerlendirilmesine, 14/01/ İlimiz Lüleburgaz İlçesi Çeşmekolu Köyü Muhtarlığının, içme suyu dalgıç pompasının arızalanması nedeni ile yenisinin alınabilmesi için, İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik gereğince4.000,00 (dörtbin)tl ödeneğin, 2015 Yılı Özel İdare Bütçesinin / /8/ Köylere Yardım Tertibinden, Çeşmekolu Köy muhtarlığının hesabına aktarılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 14/01/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden,ilimiz Pınarhisar İlçesi Cevizköy köyü, 149 parsel numaralı, 2261,00 m² yüzölçümlü, bahçe vasıflı, Hakan ÜRESİN adına kayıtlı taşınmazın,teknik rapor ve değişiklik dosyasında olduğu gibi (a), (b) ve (c) olacak şekilde 3 (üç) kısma ifraz edilmesi ve cins değişikliği yapılmasına, 14/01/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Pınarhisar İlçesi Ataköy köyü, 753 parsel numaralı, 3000,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, Atila ARSLAN adına kayıtlı taşınmazın,teknik rapor ve değişiklik dosyasında olduğu gibi (a), (b) ve (c) olacak şekilde 3 (üç) kısma ifraz edilmesi ve cins değişikliği yapılmasına,

3 21/01/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden,ilimiz Lüleburgaz İlçesi Davutlu köyü, 681 parsel numaralı, 1270,00 m² yüzölçümlü ve 682 parsel numaralı 265,00 m² yüzölçümlü avlulu kerpiç ev vasıflı, Bedia ŞENadına kayıtlı taşınmazların teknik raporda ve değişiklik dosyasında belirtildiği gibi tevhit edilmesi ile yeni oluşan (a) parselinin (b) ve (c) olacak şekilde iki (2) kısma ifraz edilmesine, 21/01/ Sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi, 1/ Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Kayabeyli köyü, 1482 parsel numaralıve Ovacık Köyü 2075 parsel numaralı, Onur Gıda Sağlık ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Paz. A.Ş. adına kayıtlı tarla vasıflı taşınmazların değişiklik tasarımında olduğu gibi (A) olacak şekilde tevhit edilmesine, 21/01/ Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. maddelerine istinaden,ilimiz Lüleburgaz İlçesi, Müsellim Köyü, 689 parsel numaralı tarla vasıflı Sinan ONAR adına kayıtlı taşınmazın, değişiklik tasarımında olduğu gibi (A) ile ifade edilen kısmının yola terk edilmesi ve cinsinin "Arsa" olarak tescil edilmesine, 21/01/ Sayılı İmar Kanununun 11, 15 ve 16. Maddelerine istinaden,ilimiz Lüleburgaz İlçesi, Kırıkköy Köyü, 3741 parsel numaralı, 5280,00 m² yüzölçümlü, Avlulu kerpiç ev ve ahır vasıflı Süleyman KAYAS ve hissedarları adına kayıtlı taşınmazındeğişiklik dosyasında ve teknik raporda belirtildiği gibi (A) ile ifade edilen kısmın yoldan ihdas edilerek Kırıkköy Köy Tüzel Kişiliği adına tescil edilmesine, 3741 parsel numaralı taşınmaz ile tevhit edilmesi, yeni oluşan (a) parselinin; (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) olacak şekilde ifraz edilmesine, (h), (j) ve (k) alanlarının yola terk edilmesine, 28/01/ Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan İşhanı Binasının zemin katındaki 61 m² yüzölçümlü işyerini, ilk yıl için aylık 1.650,00 (Binaltıyüzellira)TL kira bedeli üzerinden kiralamayı kabul ve taahhüt eden Hayati GÜRER e 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin şartnamede açıklanan hükümler doğrultusunda yürütülmesine,

4 28/01/ Mülkiyeti maliye hazinesine ait, Merkez Karakaş Mah. 7 pafta, 245 ada, 31 parselde kayıtlı 6.650,00 m² yüzölçümlü ve 2.090,00 m² lik kısmında 30 yıl süreli irtifak hakkı verilen taşınmazın 318,00 m² lik kısmı olan yerde "cafe" yapılıp işletilmesi ihalesine iştirak eden bulunmadığından, ihale dosyasının işlemden kaldırılmasına, 28/01/ sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26/g maddesi gereğince, mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait, İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Büyükkarıştıran Kasabası sınırlarında bulunan 5 pafta, 782 parselde kayıtlı, m² yüzölçümlü ve 783 parselde kayıtlı, m² yüzölçümlü fidanlık vasıflı iki adet taşınmazın; kira süresinin dolduğu tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 (on) yıl müddetle Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığına kiraya verilmesine, ilk yıl için aylık 1.000,00 (Binlira)TL kira bedeli alınmasına, İdaremiz ile Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı arasında imzalanacak sözleşme hükümleri doğrultusunda işlemlerin yürütülmesine, gelecek yıllar kira artışlarının sözleşmede belirtilen usulle tahsil edilmesine, 28/01/ Mart 2006 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38 nci maddesi gereğince; 2015 Yılı Bütçesinin / /5/09.6 Yedek Ödenek tertibinden 7.000,00-(Yedibin) TL ödeneğinin alınarak, / /05/03.8 Vize İlçe Özel İdare Müdürlüğü Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertibine aktarılmasına, 28/01/ yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında, İdaremiz tarafından hazırlanarak Trakya Kalkınma Ajansına sunulan ve hibe almaya hak kazanılan Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi nin yürütümü esnasındaproje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgelerin imzalanması hususlarında Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya ESER' e yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

5 2015 YILI ŞUBAT AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ NO SU ÖZÜ 04/02/ Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan İşhanı Binası 2. kat 437 m² ve 3. kat 874 m² yüzölçümlü işyerlerinin, ilk yıl için aylık ,00-TL (onüçbinaltıyüzilira)kira bedeli üzerinden kiralamayı kabul ve taahhüt eden Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin şartnamede açıklanan hükümler doğrultusunda yürütülmesine, 04/02/ İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Turgutbey köyü, 470 parsel numaralı, 2050,00 m² yüzölçümlü, Eşref ASLAN adına kayıtlı, tarla vasıflı taşınmazın, teknik raporda ve değişiklik tasarımında olduğu gibi (A) olacak şekilde yola terk edilmesine, 04/02/ İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Eskibedir köyü, 128 ada 22 parsel numaralı, 68019,13 m² yüzölçümlü, Kayadibi Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı, İki adet Sağmal Hayvan Barınağı, Doğumhane, Sağımhane Kesif Yem Deposu İdari Bina ve tarlası vasıflı taşınmazın, teknik raporda ve değişiklik tasarımında olduğu gibi (A) olacak şekilde yola terk edilmesine ve "İki adet Sağmal Hayvan Barınağı, Doğumhane, Sağımhane Kesif Yem Deposu İdari Bina ve arsası" olacak şekilde cins değişikliğinin yapılmasına, 04/02/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Çengelli köyü, 1599 parsel numaralı, 2730,00 m² yüzölçümlü, Avlulu kerpiç üç ev vasıflı, Kevser BEYAN ve hissedarları adına kayıtlı taşınmazın,teknik rapor ve değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) ve (b) olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, 04/02/ Mart 2006 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38 nci maddesi gereğince; 2015 Yılı Bütçesine / /05/06.7 Demirköy İlçesi Hamdibey Köyü Turizm Köyü Sokak Sağlıklaştırma ve Meydan Düzenlemesi tertibinin açılmasına, / /5/09.6 Yedek Ödenek tertibinden ,00-(Seksenbin) TL ödeneğin alınarak, bu tertibe aktarılmasına,

6 11/02/ Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İlimiz Merkez Karakaş Mh. 7 pafta, 245 ada, 31 parselde kayıtlı 6.650,00 m² alanın 2.090,00 m² lik kısmında 30 yıl süreli irtifak hakkı verilen taşınmazın 310,00 m² lik kısmı üzerinde bulunan bowling salonunun; ilk yıl için aylık 9.500,00-TL (dokuzbinbeşyüzlira) kira bedeli üzerinden kiralamayı kabul ve taahhüt eden Beşeller Taşımacılık Tur. İnş. Taah.Ltd. Ştiadına vekaleten Mustafa ÇELİK in teklifi uygun görülerek, Beşeller Taşımacılık Tur. İnş. Taah.Ltd. Şti ne 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin şartnamede açıklanan hükümler doğrultusunda yürütülmesine, 18/02/ İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik gereğince 5.000,00-TL (beşbinlira) ödeneğin Hasbuğa Muhtarlık hesaplarına gönderilmesi ile 2015 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin / /8/ Köylere Yardım Tertibinden karşılanmasına, oybirliğiyle karar verildi. 18/02/ İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik gereğince ,00-TL (onbeşbinlira) ödeneğin Müsellim Köyü Muhtarlık hesaplarına gönderilmesi ile 2015 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin / /8/ Köylere Yardım Tertibinden karşılanmasına, oybirliğiyle karar verildi. 18/02/ İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik gereğince 5.000,00-TL (beşbinlira) ödeneğin Sivriler Köyü Muhtarlık hesaplarına gönderilmesi ile 2015 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin / /8/ Köylere Yardım Tertibinden karşılanmasına, oybirliğiyle karar verildi. 18/02/ Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26/g maddesi gereğince; kira sözleşmelerinin 9. maddelerine; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Karakaş Mah., İstiklal Cad. Özel İdare İşhanının bodrum katında bulunan 874 m² lik işyerinin ve zemin katında bulunan 9 No.lu, 50 m² lik işyerinin aynı şartlarla ZORTUL Medya Grup Anonim Şirketi ne devredilmesine,geri kalan kira bedellerinin vade tarihlerinde devir alan ZORTUL Medya Grup Anonim Şirketi nden tahsil edilmesine ve diğer işlemlerin kira sözleşmelerinde açıklanan hükümler doğrultusunda yürütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

7 18/02/ Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26/g maddesi gereğince Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Karakaş Mahallesi, İstiklal Caddesi, Özel İdare İşhanı Binasının 5.katında bulunan toplam 165 m² yüzölçümlü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce büro olarak kullanılan yerin kira süresinin tarihinden yeni hizmet binalarının inşaatının ve tamirinin bitimine kadar 1 (bir) yılı geçmemek şartıyla uzatılmasına, diğer işlemlerin kira sözleşmesinde açıklanan hükümler doğrultusunda yürütülmesine, 25/02/ Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acilen ihtiyaç bulunan ancak mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen 3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracının satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan uygun görülecek miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, yardım talebine ilişkiniş ve işlemlerde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya ESER'e yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine, 25/02/ İlimizin sınırları içinde oluşan çevre kirliliğinin giderilmesi bakımından acilen kaynağa ihtiyaç duyulmakta olup şu aşamada bu kaynak İl Özel İdaremizce oluşturulamadığından 03 Nisan 2007 gün ve tarihli Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan nakdi yardım talebinde bulunulmasına, 25/02/ Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acilen ihtiyaç bulunan ancak mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen 1 adet arazöz aracının satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan, uygun görülecek miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, yardım talebine ilişkin iş ve işlemlerde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya ESER'e yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 25/02/ sayılı yasaya göreyapılan başvuruya ilişkin olarak, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Tatarköy köyü 1751 parselde kayıtlı taşınmaza köy yolu yapımı sırasında kamulaştırmasız el atma iddiası nedeniyle İdaremizden uzlaşma talep eden Yılmaz ORAL'in başvurusunun kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 25/02/ sayılı yasaya göreyapılan başvuruya ilişkin olarak, İlimiz Babaeski İlçesi Nadırlı köyü 23 pafta 1029 parselde kayıtlı taşınmaza köy yolu yapımı sırasında kamulaştırmasız el atma iddiası nedeniyle İdaremizden uzlaşma talep eden Beyazıt BÖKER'in başvurusunun kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

8 2015 YILI MART AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ NO SU ÖZÜ 04/03/ Maliye Hazinesine ait, Merkez Karakaş Mah. 7 pafta, 245 ada, 31 parselde kayıtlı 6.650,00 m² yüzölçümlü ve 2.090,00 m² lik kısmında 30 yıl süreli irtifak hakkı verilen taşınmazın 318,00 m² lik kısmı olan yerde "cafe" yapılıp işletilmek üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince gerçekleştirilen ihalesinde, İlhami BOZOK unteklifi uygun görülerek, ilk yıl aylık 7.000,00-TL (yedibinlira) kira bedeli üzerinden 20 (Yirmi) yıl müddetle İlhami BOZOK adına kiraya verilmesine, işlemlerin, şartnamede açıklanan hususlar doğrultusunda yürütülmesine, 04/03/ Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26/g maddesi gereğince, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kırklareli Merkez, Karakaş Mah. İstiklal Caddesindeki İşhanı Binasındaki zemin katında bulunan 2 nolu 61 m² yüzölçümlü işyeri kiracısı Hayati GÜRER'in kira bedelini aylık peşin olarak ödeme talebinin kabulüne, 04/03/ İlimiz Merkez İlçeye bağlı Armağan Köyünde, işletmeciliğini Cemal AÇIKGÖZ isimli şahsın yaptığı kahvehanenin ruhsatsız olduğunun tespiti nedeniyle, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 7. maddesi gereğince İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alıncaya kadar mühürlenerek faaliyetten men edilmesine, 04/03/ Sayılı İmar Kanunu'nun, 15 ve 16. maddelerine istinaden, İlimiz Vize ilçesi, Sergen Köyü, 14 parsel numaralı, parselin (F), (G), (H), (I), (J), (K), (L), (M), (N) olacak şekilde 9 (Dokuz) kısma ifraz edilmesine, (D) ve (E) alanlarının park alanı olarak terk edilmesine, (A), (B) ve (C) alanlarının yola terk edilmesine ve yeni oluşan parsellerin cins değişikliğinin yapılmasına, 04/03/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden,ilimiz Merkez İlçe Üsküpdere Köyü, 1514 parsel numaralı, 1595,00m² yüzölçümlü, avlulu kerpiç ev ve ahır vasıflı, Hanife TAŞKINve hissedarları adına kayıtlı taşınmazların teknik rapor ve değişiklik dosyasında olduğu gibi 1514 parsel numaralı taşınmazın (a), (b) ve (c) olacak şekilde 3 (üç) kısma ifraz edilmesine, 04/03/ Kofçaz İlçesi Kocayazı köyünün eski okul binasının bakım ve onarımında kullanılmak üzere, İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik hükümleri gereğince ,00-TL (onbeşbinlira) ödeneğin, 2015 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin / /8/ Köylere Yardım Tertibinden, Kocayazı Köyü Muhtarlık hesaplarına gönderilmesine,

9 11/03/ sayılı yasaya göre Erkan BALIM ın vekili Avukat Sezgin ÇAKAN tarafından yapılan başvuruya ilişkin olarak,ilimiz Merkez İlçesi Deveçatağı Köyü 2099 parselde kayıtlı taşınmaza Deveçatağı Köyü-Osmancık Köyü (Pınarhisar İlçe Hd.) köy yolu yapımı sırasında kamulaştırmasız el atma iddiası nedeniyle İdaremizden uzlaşma talep eden Erkan BALIM'ın başvurusunun kabulüne, 11/03/ sayılı yasaya göre Gökhan SOYDAN ın vekili Avukat Sezgin ÇAKAN tarafından yapılan başvuruya ilişkin olarak,ilimiz Merkez İlçesi Deveçatağı Köyü 1984 parselde kayıtlı taşınmaza, Deveçatağı Köyü-Osmancık Köyü (Pınarhisar İlçe Hd.) köy yolu yapımı sırasında kamulaştırmasız el atma iddiası nedeniyle İdaremizden uzlaşma talep eden Gökhan SOYDAN'ın başvurusunun kabulüne, 11/03/ sayılı yasaya göre Ruhan UZUNLAR ALTINTEL in vekili Avukat Sezgin ÇAKAN tarafından yapılan başvuruya ilişkin olarak, İlimiz Merkez İlçesi İnece Köyü 5492 parselde kayıtlı taşınmazdan İnece-Kavaklı köy yolu yapımı sırasında kamulaştırmasız el atma iddiası nedeniyle İdaremizden uzlaşma talep eden Ruhan UZUNLAR ALTINTEL'in başvurusunun kabulüne, 11/03/ Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddeleri ve 1/ Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden,ilimiz Pehlivanköy İlçesi, Kumköy köyü, 768 parsel numaralı, 3525,00 m² yüzölçümlü, Avlulu Kerpiç ev vasıflı, Memnune ERTÜRK ve hissedarı adına kayıtlı taşınmazınteknik rapor ve değişiklik dosyasında olduğu gibi (a) ve (b) olacak şekilde 2 (iki) kısma ifraz edilmesine, 11/03/ Sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi, 1/ Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Karamusul köyü, 101 ada 4 parsel numaralı, 33406,19 m², 101 ada 5 parsel numaralı, 19431,31 m², 101 Ada 6 parsel numaralı 7373,37 m² yüzölçümlü,101 ada 7 parsel numaralı 10802,43 m² Sılamagro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı tarla vasıflı taşınmazların değişiklik tasarımında olduğu gibi (A) olacak şekilde tevhit edilmesine, 11/03/ Sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi, 1/ Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine istinaden, İlimiz Demirköy İlçesi, Sivriler Köyü 101 ada 250 parsel numaralı 8300,00 m² tarla vasıflı ve 251 numaralı, 333,81 m² yüzölçümlü, bahçe vasıflı Yasim İzzet Azmi YAZICIOĞLU adına kayıtlı, taşınmazlarındeğişiklik tasarımında olduğu gibi (A) olacak şekilde tevhit edilmesine, cins değişikliğinin yapılmasına,

10 11/03/ Sayılı Türk Medeni Kanunu nun 747. maddesine istinaden, tarafların rızası ile104 ada 119 parsel numaralı Yücel DALLI adına kayıtlı taşınmaz lehine, 104 ada 118 parsel numaralı Ayşe ÖZBİNEK adına kayıtlı taşınmaz aleyhine teknik raporda ve değişiklik dosyasında belirtildiği gibi(a) alanı olacak şekilde geçit hakkı tesis edilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 11/03/ Sayılı Kanun gereğince kapanan Kırıkköy-Yenice-Sinanlı-Sakızköy ve Sergen Belediyelerinin, listede belirtilen emlak, su, çevre temizlik ve diğer her türlü alacakları toplamı olan 3.435,77 TL nin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 26/f maddesi ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 106. Maddesi gereğince terkinlerinin yapılmasına, 18/03/ İl Özel İdaresi nin 2014 Yılı Gelir, Gider Kesin Hesap, Taşınır ve Taşınmaz Mal Hesap Cetvellerinin; ilgili mevzuat hükümleri gereğince, İl Encümeni Üyesi Çetin ŞİNİKOĞLU, İl Encümeni Üyesi Şahin ARSLAN ile Yol ve Ulaşım Hiz. Müd. V. Bilal KUŞOĞLU tarafından incelenmesine, inceleme raporunun İl Encümeni Başkanlığına sunulmasına, 18/03/ sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin ve 45. maddelerine ve 1/ ölçekli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Lüleburgaz ilçesi, Karaağaç köyü, 427 parsel numaralı, 8250,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, Ahmet EROL ve hissedarları adına kayıtlı taşınmazın teknik rapor ve değişiklik dosyasında olduğu gibi (a), (b), (c) ve (d) parselleri köy yerleşik alanı içinde kaldığından cinsinin Arsa, (e) parseli köy yerleşik alanı dışında kaldığından tarla vasfı korunarak beş (5) kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliğinin yapılmasına, 18/03/ sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/ ölçekli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Pınarhisar ilçesi, Erenler köyü, 110 parsel nolu, 2685,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, Birsen BAKA ve hissedarları adına kayıtlı taşınmazın teknik rapor ve değişiklik dosyasında olduğu gibi (a), (b), (c) ve (d) olacak şekilde dört (4) kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliğinin yapılmasına, 18/03/ sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin ve 45. maddelerine ve 1/ ölçekli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Vize ilçesi, Düzova köyü, 124 ada 75 parsel numaralı, 2637,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, Ersin BURHAN adına kayıtlı taşınmazınteknik rapor ve değişiklik dosyasında olduğu gibi (A) ve (B) parselleri köy yerleşik alanı içinde kaldığından cinsinin "arsa", (C) parseli köy yerleşik alanı dışında kaldığından "tarla" vasfı korunarak üç (3) kısma ifraz edilmesineve cins değişikliğinin yapılmasına,

11 18/03/ Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 42.maddesinin d fıkrası gereğince, 15 Mayıs Kasım 2015 tarihleri arasında ziyarete açılacak olan İlimiz Demirköy İlçesinde bulunan Dupnisa Mağarasını ziyarete gelen; asker ve öğrencilerden 2,00 (ikilira) TL, sivillerden 5,00 (beşlira) TLgiriş-gezi ücreti alınmasına, 18/03/ İl Özel İdare Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım ve Harcama Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik gereğince 3.500,00-TL (üçbinbeşyüzlira) yardımın Erikleryurdu Köyü Muhtarlık hesaplarına gönderilmesi ile 2015 Yılı İl Özel İdare Bütçesinin / /8/ Köylere Yardım Tertibinden karşılanmasına, 18/03/ Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38 nci maddesi gereğince; 2015 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/ Yedek Ödenek tertibinden ,00-TL (onbeşbinlira) ödeneğin alınarak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü altında bulunan / /5/03.8 Gayri Menkul Mal Bakım Onarım giderleri tertibine aktarılmasına, oybirliğiyle karar verildi. 18/03/ İlimiz Babaeski İlçesi Erikleryurdu Köyü Muhtarlığının sosyal tesislerinin bakım onarımlarının yapılmasında kullanılmak üzere ,00-TL (onbeşbinlira) nakdi yardımın muhtarlık hesaplarına verilmesi ile 2015 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /08/ Köylere Yardım Tertibinden karşılanmasına, 18/03/ İlimiz Merkez Kadıköy köyü, köy kenarı mevkii, 13 pafta 124 ada 26 parsel numaralı ve m² yüzölçümlü, tapuda Trakya Maden İşletme İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti. adına kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut bulunan Entegre Granit ve Mermer Üretim Tesisi inşaatında İdaremiz teknik elemanlarınca yerinde yapılan incelemede yapı ruhsatındakinden fazla kapalı alan yapıldığı, ruhsatta ve onaylı vaziyet planında görünmeyen ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre izinsiz, ruhsatsız ve kaçak olarak bir arıtma ve çökertme havuzunun yapıldığı, bitmiş ve kullanılır durumda olduğu tespit edildiğinden Trakya Maden İşletme İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti. adına yetkilisi Nafiz ÇORBACIOĞLU hakkında İl Özel İdaresi teknik elemanlarınca düzenlenen imar para cezası hesaplama raporunda belirtildiği üzere ,37-TL (onyedibinsekizyüzyirmialtıliraotuzyedikuruş) imar para cezası uygulanmasına, 25/03/ İl Encümeni nin 18/03/2015 tarih ve (50) sayılı kararına istinaden, 2014 yılı Kesin Hesabı ve ekleri üzerinde İl Encümen Üyelerinden oluşan Komisyon tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; Komisyon tarafından hazırlanan rapor uygun görülerek, İl Özel İdaresinin 2014 Yılı Gelir, Gider Kesin Hesap, Taşınır ve Taşınmaz Mal Hesap Cetvellerinin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 40. ve 41. maddelerine istinaden, İl Genel Meclisinde görüşülerek karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine havale edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

12 25/03/ /03/ Sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi, 1/ Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Hamzabey Köyü, 956 parsel numaralı 1260,00 m² yüzölçümlü, Veli AYYILDIZ adına kayıtlı tarla vasıflı, 957 parsel numaralı 720,00 m² yüzölçümlü, Hasan AYILDIZ adına kayıtlı, bahçe vasıflı taşınmazların değişiklik tasarımında olduğu gibi (A) olacak şekilde tevhit edilmesine, 10 Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38 nci maddesi gereğince; 2015 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin / /5/ Yedek Ödenek tertibinden ,00-TL (onbeşbinlira) ödeneğin alınarak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü altında bulunan / /5/03.8 Gayri Menkul Mal Bakım Onarım giderleri tertibine aktarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

13 2015 YILI NİSAN AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ NO SU 01/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ ÖZÜ Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kırklareli Merkez Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan İşhanı Binasının Zemin Kat 12 No lu, 40 m² yüzölçümlü işyerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü ile 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesi ihalesine iştirak eden bulunmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 49. maddesine istinaden 15 gün süreyle pazarlığa bırakılarak, aynı şartname esasları dahilinde 15/04/2015 Çarşamba günü saat de ihalesinin yapılmasına, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kırklareli Merkez Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan İşhanı Binasının Zemin Kat 11 No lu, 32 m² yüzölçümlü işyerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü ile 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesi ihalesine iştirak eden bulunmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 49. maddesine istinaden 15 gün süreyle pazarlığa bırakılarak, aynı şartname esasları dahilinde 15/04/2015 Çarşamba günü saat da ihalesinin yapılmasına, Mülkiyeti PTT Müdürlüğüne ait, İlimiz Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, E20112b3b pafta, 200 ada 10 parselde kayıtlı, 190 m² yüzölçümlü Eski PTT Binasını kafe-restaurant olarak işletmek üzere, ilk yıl için aylık ,00- TL (onbeşbinonlira) kira bedeli üzerinden kiralamayı kabul ve taahhüt eden Gökhan BAŞAR ın teklifi uygun görülerek, 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin şartnamede açıklanan hükümler doğrultusunda yürütülmesine, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 26/g maddesi gereğince, Net İstanbul İnt.Medya Rek.Tur. ve Danş.Hizm. Ltd. Şti nin kiralamış bulunduğu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Demirköy İlçesi İğneada Belediyesi yerleşim alanı içerisinde, Limanköy yolu üzerinde bulunan, 6 pafta, 423 parselde bulunan, ,00 m² yüzölçümlü arazi üzerindeki, bungalov evleri arkasında bulunan alana sökülüp takılabilen prefabrik olarak hazırlanmış bir adet büyükler için, iki adet çocuklar için olmak üzere toplam üç adet aquapark kaydıraklı havuz yapımı talebinin uygun görülmesine, İlimiz Babaeski İlçesi Sinanlı Köyünde kahvehane işleten Murat EREN e ait işletmenin ruhsatsız olduğunun tespiti nedeniyle, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi (d) fıkrası gereğince İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alıncaya kadar mühürlenerek faaliyetten men edilmesine, oybirliğiyle karar verildi 01/04/ sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerine ve 1/ ölçekli İl Çevre Düzeni Planının Köy Yerleşim Alanları maddesinin (c) bendine istinaden, İlimiz Pınarhisar ilçesi, Sütlüce köyü, 6365 parsel numaralı, 2005,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, Nurten KÖKÖREN adına kayıtlı taşınmazın, teknik raporda ve değişiklik dosyasında olduğu gibi (a), (b) ve (c) olacak şekilde üç (3) kısma ifraz edilmesine ve cins değişikliğinin yapılmasına,

2014 YILI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ

2014 YILI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ 2014 YILI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ NO SU ÖZÜ 08/01/2014 1 İlimiz Pınarhisar İlçesi, Kaynarca Beldesi hudutları dâhilinde bulunan 2500 hektar alana sahip doğal mineralli su arama sahasında

Detaylı

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak KARAR TARİHİ : 01.07.2011 Kum-Çakıl malzemesi sevkıyatı yapan İsmail KAŞLI' ya idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.01.2013 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet

Detaylı

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

Başkandan. Değerli Meclis Üyeleri Sevgili Hemşerilerim. Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ Melikgazi Belediye Başkanı

Başkandan. Değerli Meclis Üyeleri Sevgili Hemşerilerim. Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ Melikgazi Belediye Başkanı Başkandan Değerli Meclis Üyeleri Sevgili Hemşerilerim Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve

Detaylı

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47 SUNUŞ Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Sivas ın önceliklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz kaynakları verimli

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU - 1 - İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İpsala Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri İpsalalı hemşerilerimizin güvenini alarak birlikte görev aldığımız günden itibaren sizlerle beraber çalışmanın

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 24 3 Eylül 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27338 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

Seyhan Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014

Seyhan Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 2 2.SEYHAN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU 3 3.STRATEJİK PLANLAMA TEMEL KAVRAMLAR.. 4 4. STRATEJİK PLAN HUKUKİ DAYANAK.... 6 5.SEYHAN BELEDİYESİ

Detaylı