EMEK HAREKETİNİN MAYIS YÖNÜNÜ GÖSTERMİŞTİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMEK HAREKETİNİN MAYIS YÖNÜNÜ GÖSTERMİŞTİR"

Transkript

1 1 MAYIS TA YÜZBİNLER ALANLARDA HAYKIRDI İŞSİZLİĞE, GÜVENCESİZLİĞE, ÖRGÜTSÜZLÜĞE BOYUN EĞMEYECEĞİZ! 1 Mayıs 2010 Türkiye emekçileri için önemli bir eşik olmuştur. Yüz binlerce emekçi, emek dostu 1 Mayıs ta Taksim 1 Mayıs Alanı na çıkmıştır. Taksim 1 Mayıs Alanı emekçilerin 32 yıllık kararlılığının, özleminin ve mücadelesinin sonucu olarak emekçilere açılmıştır. Bizler vurulduk, saldırıya uğradık, bedeller ödedik ama Taksim 1 Mayıs Alanını aldık. 1 Mayıs ta Taksim i emekçilere açmak zorunda kalanların bunu bir lütuf olarak sunmaları gülünçtür. 8 yıldır iktidarda olanlar bu lütfu neden bu kadar geciktirdiklerini, geçtiğimiz yıllarda Taksim e çıkanlara neden polisi saldırttıklarını açıklamalıdır. Sayfa 8 de AYLIK YAYIN ORGANI HAZİRAN 2010 SAYI: EMEK HAREKETİNİN MAYIS YÖNÜNÜ GÖSTERMİŞTİR KESK olarak bizler her zaman taşrada çok geniş bir katılım olmuştur. mıştır. Dahası iktidar istihdam sorununun ele alındığı kendi toplantısında emekçilerin ortak mücadelesi Grev günü yapılan alan etkinliklerinde perspektifini savunduk. Bunu sadece yüz binlerce emekçi alanlara çıkmış ve hâlâ esnek çalışma biçimlerinin esas savunmakla kalmadık her fırsatta bu 22 Şubat ta 4 Konfederasyon tarafından alınacağını söylemektedir. 22 Şubat si- ortaklaşmayı hayata geçirmenin pratik ilan edilen 12 talebi kitlesel bir biyasi iktidara yönelik bir deklerasyondu yollarını aradık. 26 Mayıs Grevi sürecinde çimde ifade etmiştir. ve iktidar bu deklerasyonu görmezden de KESK bu misyonun gereği olaçimde K geldi. Bunun gereği, deklerasyonda ortaya konan eylemi yani grevi hayata rak kararlı tutumunu sürdürmüş, 26 ESK in 26 Mayıs ta tam günlük Mayıs günü tam gün grev kararını hayata grev yapmasının nedeni öncelik- geçirmekti. KESK bu grevi yapmıştır geçirmiştir. Okullarda, hastanelerde le siyasi iktidarın bu 12 talebe ilişkin ve kendi örgütlü gücü temelinde ba- kamu kurumlarında hizmet üretimini hiçbir adım atmamış olmasıdır. TEKEL şarılı olmuştur. KESK in kararlı duruşu durdurmuştur. Greve büyük kentler ve işçileri özelinde somut bir adım atılma- emekçilere güven vermiştir. Sayfa 9 da KADERİMİZİN DEĞİL BOZUK SİSTEMİN KURBANIYIZ Sayfa 2 de ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞINA İTİRAZIMIZ VAR Sayfa 3 de KAMUDA GÜVENCESİZ ÇALIŞMA YAYGINLAŞIYOR Sayfa 6 da 1 MAYIS, KADINLAR Sayfa 12 de VE SENDİKALAR ŞUBELERİMİZDEN HABERLER Sayfa de TİS HEMEN ŞİMDİ Sayfa 16 da ŞİMDİ DEMOKRASİ ZAMANI, ŞİMDİ TOPLUSÖZLEŞME ZAMANI Türkiye temel sorunlarını çözememektedir. Kuşkusuz bunun nedeni demokrasinin yerleşmemiş olmasıdır. Bu ülkede demokrasi defoludur, eksiktir. Ülke hâlâ darbe kalıntısı bir Anayasa ile yönetilmekte, toplumsal talepleri bastırmaya dayalı bir otoriter yönetim zihniyetinden çıkılamamaktadır. Sayfa 2 de 8 MART ve KESK Lİ KADINLAR Kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddetin ortadan kaldırılması için verilen uzun soluklu mücadelenin bir yüzyılını daha bu 8 Mart ta geride bırakırken, kadın dayanışmasının gerekliliği işyerinde, evde ve sokakta artarak devam eden baskı ve eşitsizliğe karşı mücadelede vazgeçilmez hale gelmiştir. Sayfa 10 da DÜNYA KADIN YÜRÜYÜŞÜ 3. ULUSLARARASI EYLEMİ Daha önceki yıllarda Brüksel, Marsilya ve Vigo da yapılan Dünya Kadın Yürüyüşü (DKY) Avrupa bölgesi eylemi bu yıl 30 Haziran 2010 tarihinde İstanbul da yapılacaktır. Konfederasyonumuz bu yürüyüşe dahil olmuş ve yürüyüşün Türkiye ayağının örgütlenmesinde görev üstlenmiştir. Sayfa 11 de

2 2 3 ŞİMDİ DEMOKRASİ ZAMANI, ŞİMDİ TOPLUSÖZLEŞME ZAMANI Sami EVREN Genel Başkan Türkiye temel sorunlarını çözememektedir. Kuşkusuz bunun nedeni demokrasinin yerleşmemiş olmasıdır. Bu ülkede demokrasi defoludur, eksiktir. Ülke hâlâ darbe kalıntısı bir Anayasa ile yönetilmekte, toplumsal talepleri bastırmaya dayalı bir otoriter yönetim zihniyetinden çıkılamamaktadır. Yapılmaya çalışılan Anayasa değişikliklerine siyasi iktidar pragmatik yaklaşmaktadır. Buna göre sadece siyasi iktidarın iktidarını tahkim etmesini sağlayacak değişiklikler öngörülmektedir. Öte yandan Türkiye nin temel sorun alanlarında gerekli olan ve mağdur kesimlerin talepleri etrafından şekillenen yeni bir Anayasa ihtiyacı bütün sıcaklığıyla ortadadır. Kuşkusuz bir çok sorundan bahsetmek mümkündür, ancak bugün Türkiye nin temel sorununun demokrasi olduğunu söyleyebiliriz. Sorun, halktan, toplumsal kesimlerden gelen talepleri dışlayan, toplumu bir yönetim nesnesi, yurttaşları potansiyel bir suçlu olarak gören otoriter devlet yapısıdır. Bu yapı kendisini yönetmek için seçilen kim olursa olsun onu kendi vakumunda eritmiş ve kendini siyaset üstü bir konum edinmiştir. Siyaset neredeyse tümüyle sermaye kesiminin egemen olduğu, sermayenin taleplerinin karşılanması yönünde yapılan bir rekabet alanına dönmüştür. Mevcut seçim barajları, siyaset yasakları ve siyasi partiler kanunu halkın geniş kesimlerinin siyasete dahil olmasını neredeyse imkansız bir hale getirmekte ve emekçilerin taleplerinin siyaseten yankı bulmasının önünde güçlü bir engel oluşturmaktadır krizinin ilk günlerden bu yana giderek artan emekçi muhalefeti ortaya koyduğu somut talepleri ancak öncelikle demokrasi ve barış talebi olarak sunduğu ölçüde gelişecektir. 1 Mayıs ta Taksim 1 Mayıs alanında toplanan yüz binlerce emekçinin profili üzerinde herkesin düşünmesi gerekir. Kürt, Türk; beyaz yakalı, mavi yakalı, kadın, erkek, genç yaşlı yüz binlerce emekçinin Taksim de ve tüm ülkede ortaya koyduğu bir arada yaşama ve barış iradesi; dile getirilen taleplerdeki demokrasi vurgusu özlediğimiz özgür, eşit ve demokrat bir ülke tablosunun protipidir. Bu tablo, eşitliğin, özgürlüğün, barışın ve adaletin tablosudur. Bu tablo sermaye egemenliğinde uzun yıllardır toplumu parçalayan, bölen, dışlayan ve ötekileştiren otoriter zihniyete açık bir yanıttır. 1 Mayıs 2010 göstermiştir ki, artık bu ülke mevcut ezberlerle yönetilemez. Emekçiler baskıcı, ırkçı-şoven ideolojilere, ülkenin bir güvencesizucuz emek cennetine çevrilmesine izin vermeme kararlılığındadır. Bir başka önemli nokta ise 1 Mayıs ta Taksim e toplanan yüz binler ve ülke genelinde alanlara çıkan milyonlarca emekçi örgütlü emek güçlerini aşan bir potansiyeli ifade etmektedir. Önümüzdeki dönem mücadeleyi bu potansiyeli hesaba katarak geliştirmemiz önemlidir. Fiili ve meşru mücadele çizgimizi örgütlenme perspektifini koruyarak geliştirmemiz gerekmektedir. Girmekte olduğumuz 2011 TİS sürecinde hem uluslar arası hukuk tarafından onaylanmış ve hem de Anayasa nın 90. Maddesine göre hakkımız olan Grev ve Toplu Sözleşme hakkı konusunda kararlılığımızı yükseltmeliyiz. Şiarımız Toplu Sözleşme Hemen Şimdi olmalıdır. Bunu yaparken demokrasi mücadelemiz iki temel zemin üzerinde ilerleyecektir: savaşa karşı barışı; yoksulluğa karşı adaleti öne çıkarmak. Bu ise en geniş emekçi taleplerinin harmanlandığı ve emekçilerin uzun vadeli çıkarlarına odaklanmış bir perspektifi korumakla mümkündür. Zonguldak ta yaşanan maden patlamasını bir kaza olarak değerlendirmek mümkün değildir. Kimse maden kazalarını, iş kazalarını kader gibi göstermemelidir. Maden kazalarının yoğun olarak yaşandığı ülkelere baktığımızda bu ülkelerde demokratik standartların, çalışma standartlarının düşük olduğunu, görüyoruz. KADERİMİZİN DEĞİL BOZUK SİSTEMİN KURBANIYIZ Kazalara neden olan sistemdir, mevcut zihniyettir. Zonguldak özelinde baktığımızda, daha acısı tazeliğini koruyan Balıkesir göçüğünde olduğu gibi yine özelleştirmeyi görüyoruz, yine taşeronu görüyoruz. Değiştirmemiz gereken işte bu sistemdir. İş güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasının gerekli olduğu bir sektör olan madencilikte sadece paraya ve kâra dayalı taşeronluk sisteminin yeni kazalar ve ölümlere yol açması kaçınılmazdır. İş güvenliği ve iş kazaları konusunda çağdaş standartları hayata geçirmek gerekmektedir. Hiçbir siyasi iktidar insan hayatını sermayenin kâr hırsına kurban etme hakkına sahip değildir. KESK İN SESİ 07 Haziran 2010 Sayı: Aylık Süreli Yayın Sahibi: Sami EVREN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hüseyin GÖLPUNAR Yönetim Yeri: Çehre Sokak No:6/1 Gazi Osman Paşa/ANKARA Tel: Fax: B. Adedi: 30 Bin B. Yeri: Hermes Ofset - K.Karabekir Cd. 39/16 İskitler - B.Tar: Sivil, Demokratik ve Eşitlikçi Anayasa Talebi Kadıköy de Yükseltildi KESK in katılımcıları arasında yer aldığı Sivil Demokratik Anayasa Platformu nun İstanbul da düzenlediği Anayasa Mitingine ilgi yoğundu. 20 bini aşkın katılımcının yer aldığı miting çoşkulu geçerken, sivil, demokratik, çoğulcu ve eşitlikçi anayasa talebi Kadıköy de yükseltildi. Aralarında Genel Başkan Sami EVREN, Genel Sekreter Emirali ŞİMŞEK in de bulunduğu, çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcisinin, aydın ve sanatçının katıldığı mitinge yurttaşların ilgisi yoğundu. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞINA İTİRAZIMIZ VAR Yeni bir anayasaya olan gereksinim toplumun neredeyse hemen her kesimince dile getirilmektedir. Türkiye nin gereksiniminin yeni bir anayasa olduğu açıktır. Yeni anayasa, yapılış biçimiyle, içeriğiyle yeni olmalı, çoğulcu demokratik bir süreçte hazırlanmalıdır. Bir anayasanın zihniyetinin demokratik olması, ancak o anayasanın toplumun tüm yurttaşlarının eşit katılımı ve kararıyla oluşturulmasıyla mümkündür. Bunun için özellikle başta mevcut Anayasa nın mağdur duruma düşürdüğü, ötelediği toplumsal kesimlerin katılımını öne çıkaran, bu kesimlerin temsilcilerin sürece aktif bir biçimde katıldığı bir çoğulculuk anlayışının merkeze alınması gereklidir. Öncelikle taslağın kamu emekçileri yönünden kabul edilemez olduğunu belirtelim. Yıllardır yürüttüğümüz fiili ve hukuksal mücadele ile, Anayasanın 90. maddesi bağlamında bağlayıcı olan uluslar arası sözleşmeler ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin karalarıyla varlığı tanınan toplu sözleşme ve grev hakkı ne yazık ki güvenceye kavuşturulmamaktadır. Bu nedenle bu maddenin yeniden düzenlenerek, toplu sözleşme ve grev hakkının birlikte güvenceye kavuşturulması ve düzenlemenin uluslararası hukuk normlarına uygun biçimde yapılması gerekmektedir. Taslakta Kürt sorunun çözümüne yönelik her hangi bir olumlu düzenleme yer almadığı gibi mevcut Anayasanın 42. maddesinde yer alan, Türkçeden başka hiçbir dilin, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamayacağına dair anadilde eğitim hakkı önündeki temel engel dahi kaldırılmamıştır. Demokratik meşruiyetten bu kadar sık söz edilmesine karşın, siyasi partilere ilişkin yapılan düzenlemelerde seçim barajının kaldırılması da dahil olmak üzere demokratik rejimin gereği olarak çoğulculuk ilkesine göre halkın iradesinin mümkün olduğunca yansıtılmasını sağlayacak düzenlemelere yer verilmemiş, demokrasi çoğunluk partisi anlayışına göre şekillendirilmiştir. Taslak Alevi yurttaşların tüm topluma yansıyan taleplerini de karşılamamaktadır. Yakın zamanda verilen İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararına karşın mevcut Anayasanın 24. maddesinde yer alan zorunlu din derslerinin kaldırılması yönünde her hangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ayrıca, Azınlıkların sorunlarını çözmeye yönelik hiçbir düzenlemeye yer verilmemiştir. Eşit yurttaşlık temelinde Anayasal vatandaşlık tanımına yer verilmemiştir. Taslak kadın sorunun çözümünü sağlamaktan da uzaktır. Yukarda kısa örneklerle açıklamaya çalıştığımız gibi, bu taslakta toplumun temel sorunlarına her hangi bir çözüm üretilmediği gibi, anayasaların esası olan insan onurunun korunması, temel hakların geliştirilmesi ve iktidarın sınırlanması ilkelerine de yer verilmemektedir. Güvencesiz Çalışma Güvencesiz Gelecek Sempozyumu Yapıldı Güvencesizler Sempozyumu 8-9 Mayıs tarihlerinde Ankara Eğitim-Sen Genel Merkezi nde yapıldı. Sempozyumun ilk gününde Konfederasyonların yaklaşımları, Emek Piyasalarının Bugünü ve Emek Piyasalarının Yeniden Yapılandırılması başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. İlk oturumda söz alan Genel Başkan Sami EVREN ve DİSK Genel Sekreteri Tayfun GÖRGÜN güvencesizlerle ilgili konfederasyonların görüşlerini katılımcılarla paylaştılar. Tayfun GÖRGÜN ün başkanlığını yaptığı 2. Oturumda Prof. Dr. Fuat ERCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan Ejder TEMİZ, Avukat Murat ÖZVERİ, Avukat Öztürk TÜRKDOĞAN ve Avukat Oya AYDIN katkılarını sunarken, başkanlığını KESK Genel Sekreteri Emirali ŞİMŞEK in yaptığı 3. Oturumda Doç. Dr. Metin ÖZUĞURLU, Yrd. Doç. Dr. Onur Ender AS- LAN, Yrd. Doç. Dr. Aziz ÇELİK, Tufan SERTLEK ve Dr. Gaye YILMAZ sunuşlarını yaptılar. Sempozyumun ikinci gününde geniş katılımlı bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Akademisyenler, sendika yöneticileri ve sendika uzmanlarından oluşan geniş bir atölye güvencesizler konusunu ele aldı. TUTUKLU ARKADAŞLARIMIZ Ô ÔSeher TÜMER (SES Ankara Şube Yöneticisi) 17 Nisan 2009 tarihinde gözaltına alındı. Halen Sincan F tipi Cezaevinde tutuklu. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi nde 9 Mart 2010 tarihinde yapılan duruşmasında örgüt üyeliği ve örgüt propagandası maddelerinden toplam 7 yıl 23 ay ceza verildi. Dava temyiz aşamasındadır. Ô ÔOlcay KANLIBAŞ (SES eski MYK üyesi) 14 Nisan 2009 tarihinde gözaltına alındı. Halen Midyat Kapalı cezaevinde tutukludur. Ô ÔAhmet ZİREK (TÜM BEL SEN Diyarbakır Şb. üyesi) 14 Nisan 2009 tarihinde gözaltına alındı. Halen Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde tutukludur. Ô ÔMetin FINDIK (TÜM BEL SEN Cizre Temsilcisi) 19 Haziran 2009 tarihinden beri tutuklu, halen Mardin Kapalı Cezaevinde tutuklu Ô ÔFerit ÖZDEMİR (TÜM BEL SEN Siirt Şube Bşk.) 16 Mart 2010 tarihinde gözaltına alınarak tutuklandı. Ô ÔAyhan KURTULAN (Kars EĞİTİM SEN eski şube Yöneticisi) 16 Mart 2010 tarihinde tutuklandı. Ô ÔTuncer UŞAR (Eğitim Sen eski Şube Başkanı) 23 Nisan 2010 tarihinde gözaltına alınıp 26 Nisan 2010 tarihinde tutuklandı.

3 4 5 KRİZ YAPISALLAŞIYOR YAPISALLAŞAN KRİZE KARŞI EMEK HAREKETİNİ YÜKSELTELİM 2008 de ortaya çıkan kriz, küresel kapitalizmin öncü aktörleri tarafından içselleştirilmiştir. Bir başka ifadeyle küresel sermayenin 30 yılı aşan süredir uyguladığı ve genellikle otoriter yöntemlerle bütün coğrafyalara dayattığı neoliberal politikaların iflasına rağmen egemenler ekonomik-politik akslarını değiştirmemişlerdir. Bunun anlamı açıktır: Küresel sermaye özellikle Avrupa sosyal demokrasi geleneğinin ve özellikle sendikal bürokrasilerin iyimser beklentilerine rağmen azami programını terk etmeye niyetli değildir lerde proleteryanın muhtemel radikalleşme eğilimine karşı geliştirilen new deal politikası ile merkez kapitalist ülkelerde gündeme gelen ve kuşkusuz çevrede de etkiler yaratan kitlesel tüketim için kitlesel üretim bazına dayalı; istihdamı ve sosyal devlet uygulamalarını içeren ve devletin etkin bir rol oynadığı kapitalist modele dönmek anlamına gelecek her eğilim küresel sermaye tarafından reddedilmektedir. En son İstanbul da yapılan Dünya Bankası ve IMF yıllık zirvesinde de bizzat bu kurumların başkanları tarafından dile getirilen küresel kapitalizmin yarattığı yoksulluk ve açlık problemlerinin üstesinden gelemeyeceği itirafının da gösterdiği gibi küresel egemenlerin havlu attıklarını görmek önemlidir. Hem İstanbul dan hem de Davos tan çıkan sonuç iki temel zemine oturmaktadır: Bunlardan ilki krizi sermaye krizine indirgeyerek sosyal ve insani boyutu bir kenara bırakan; uluslararası ticaretin kamusal kaynaklarla daha fazla teşvik edilmesine dayalı politikanın merkeze yerleşmesidir. İkincisi küresel kapitalizmin yarattığı ve dünya ölçeğinde 2008 kriziyle muazzam ölçüde derinleşen açlık ve yoksulluk gerçeğinin Afrika gibi coğrafyaların küresel kapitalizme eklemlenme sorunu olarak tarif eden yaklaşımın öne çıkmasıdır. Bir yandan artık işe yaramadığı anlaşılmış bulunan uluslararası yardım programları aracılığıyla yoksulluk ve açlıkla mücadele ediyormuş gibi yapan bu yaklaşım dünya kamuoyunun Bono vergisi olarak bildiği bütün küresel finansal aktivitelerden belirli bir oranda yoksulluk vergisi alınması gibi bir uygulamayı bile içermemektedir. Bugün dünyanın 1/3 ü iyi beslenmekte, 1/3 ü yetersiz beslenmekte ve geri kalan 1/3 ü ise açlık sorunuyla boğuşmaktadır. Buna barınma olanakları, su kaynaklarına erişim ve eğitim olanaklarından yararlanma gibi değişkenler eklenerek bakıldığında dünyanın 2/3 ünden fazlası yoksulluk ve açlıkla yüz yüzedir. Bu gerçek karşısında küresel sermayenin öncü kurumları ise insanlığa sadece durumu kabullenmeyi önermektedir. ILO ya göre bugün dünyada güvencesiz işlerde çalışan emekçilerin sayısı 1,5 milyar civarındadır ve bu dünyadaki toplam emek gücünün % 50,6 sına tekabül etmektedir. Güvencesiz işlerde çalışan emekçilerin sayısı 2008 yılı verilerine göre 110 Milyon kişi artmıştır. Yine ILO verilerine göre Dünyada 240 Milyon civarında işsiz vardır ve bunların 20 Milyonunu son krizle birlikte işini kaybedenler oluşturmaktadır. Bu kapitalizmin yeni bir evreye girdiğinin en önemli göstergesi olarak okunmalıdır. Bu evrede küresel ve yerel egemenler alışılageldiği gibi kağıt üzerinde de olsa işsizlikle mücadeleyi terk edeceklerdir. Öte yandan artan işsizliğin doğal sonucu olarak çalışan yoksulluğunun patlaması gündemdedir. İş sahibi olmak emekçiler için bir ayrıcalık haline gelmiştir; öte yandan bir iş sahibi olmak emekçilerin temel ihtiyaçlarına erişimi garantilememektedir. Küresel ölçekte yayılan esnek çalışma formları (geçici işler, parça başı çalıştırma, part-time çalıştırma, taşeron aracılığıyla çalıştırma, proje bazlı çalıştırma) aracılığıyla hem emek güvencelerini kaybetmekte, hem de işsizlik bir emekçi deneyimi olarak herkesi kesmektedir. Dünya emekçilerinin ezici çoğunluğu sürekli ve dönemsel işsizlik tehdidine mahkûm edilmiş durumdadır. Krizin derinleştirdiği önemli bir sorun kaynağı ise emekçilerin kamusal hizmetlere erişiminin önünde engellerin aşılamaz boyutlara varmasıdır. Eğitim ve sağlıkta piyasalaşma nedeniyle emekçiler kamusal alandan sistemden dışlanmaktadırlar. DÜNYANIN ENBÜYÜK 16. EKONOMİSİ TÜRKİYE LEGATUM REFAH ENDEKSİNDE 69. İnsani Gelişme Endeksi Ortalama Yaşam Beklentisi 15 Yaş üzeri Nüfus Okur Yazarlığı Kişi Başına Milli Gelir Sıra Ülke Endeks Sıra Ülke Yaş Sıra Ülke % Sıra Ülke $ 1. Norveç Japonya Gürcistan Liechtenstein Kolombiya Lübnan Dominik Malezya Peru Litvanya Bahreyn Arjantin Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Ekvador Tonga Saint Vincent Romanya Mauritius Paraguay Botswana Venezuella KAYNAK: UNDP Türkiye (104 ülke arasında) LEGATUM REFAH ENDEKSİ 2009 Refah açısından 69. İktisadi potansiyel açısından 50. Girişim ve teknolojik yenilenme açısından 56. Demokratik kurumsallaşma açısından 49. Eğitim olanakları açısından 68. Sağlık olanakları açısından 56. Can güvenliği açısından 83. Özgürlükler açısından 94. KAYNAK: Türkiye nin Dünya da nasıl konumlandırılabileceğine ilişkin Legatum Refah Endeksine bakılınca bu politikaların sonuçları daha iyi anlaşılacaktır. 30 yılı aşkın süredir yürütülen neo-liberal politikaların sermaye lehine ve emekçiler aleyhine bir Türkiye yarattığını en çarpıcı biçimde Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatının İnsani gelişmişlik endeksi raporlarında çarpıcı bir biçimde görmek mümkündür. Kuşkusuz küresel kapitalizmin yapısallaşan kriz koşulları beraberinde yeni politik sorunları gündeme getirecektir. Milliyetçiliğin ve ayrımcılığın yükselmesiyle birlikte demokratik, uzlaşıya dayalı politikaların yerini otoriter ve baskıcı yönelimlerin alması kaçınılmazdır. Bu politikaların en temel dayanağını elbette emekçilerin küresel düzeyde örgütsüzleştirilmesi yatmaktadır. Yapısallaşan Kriz Koşullarında Emekçiler Küresel kapitalistler ana hatları neo-liberal zihniyet tarafından çizilmiş ve dünyadaki problemleri oluruna bırakan yaklaşımlarını emekçilerin kriz karşısında sergileyecekleri direncin zayıf olacağı tespitine dayandırmaktadırlar. Nitekim ölçek olarak 1929 büyük bunalımı ile karşılaştırılan mevcut kriz koşullarında emekçiler cephesinde önemli bir direncin örgütlenebildiğini söylemek güçtür. Bunun en önemli nedeni kuşkusuz new deal döneminde şekillenmiş ve belirli bir süre emekçilerin gereksinimlerini karşılayabilmiş geleneksel sendikal yaklaşım ve yapıların geçersizleşmesi; doğrudan ve sadece sınıfsal temsil üzerinden yürütülen politikaların iflas etmiş olmasıdır. Bugün emekçiler arasında bir iş sahibi olmak bir ayrıcalık haline gelmiştir ve sendikalı olmak ise daha da ayrıcalıklı bir konumu ifade etmektedir. Özellikle kapitalist merkez ülkelerde kurumsallaşmış sendikal yapılar açısından küresel kriz aynı zamanda bir meşruiyet krizine dönüşme eğilimi arzetmektedir. Öte yandan, emekçilerin küresel kapitalizmin bu yeni dönemine direnme olanaklarını potansiyel olarak barındıran yeni mücadele biçim ve yapılarının merkezden çevreye kaydığını saptamak önemlidir. Özellikle 1980 ler boyunca acımasız bir kapitalistleşme deneyimi yaşamış gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan bu yeni yapılaşmalar dikkatle incelenmeye muhtaçtır. Emekçilerin önümüzdeki dönemde küresel kapitalizme karşı sergileyecekleri direncin üzerinde yükseleceği zeminin temel değişkenleri ortaya çıkmıştır. Bu işsizliği ve işsizleri merkeze alan, istihdamı bir hak olarak savunan; etnik, inanca ya da toplumsal cinsiyete dayalı her tür ayrımcılıkla mücadeleyi temel misyon olarak gören; işyeri ve üretim alanının ötesinde emek ve demokrasi mücadelesini bütünleştiren yeni bir anlayışın geliştirilmesi ile ilgilidir. Bu anlamıyla küresel düzeyde emekçilerin ortak talepleri hiçbir zaman olmadığı kadar açık bir biçimde ortaya çıkmıştır. Bunlar: Kamusal kaynakların işsizlikle mücadeleye, eğitim ve sağlık hizmetlerine yoğunlaştırılması İş güvencesi ve insanca yaşanacak ücret Küresel sermaye hareketlerinin vergilendirilmesi Milliyetçilik, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı ile etkin mücadele Çalışma saatlerinin aşağıya çekilerek daha geniş kitlelerin istidama katılması Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kaldırılması Tüketim toplumu anlayışının yerine üretime dayalı, sürdürülebilir, ekolojik bir ekonomik düzenin inşası Her düzeyde doğrudan ve demokratik katılım Talepleri olarak özetlenebilir. Burada ifade edilen talepler göstermektedir ki, emekçiler açısından da yeni bir döneme girilmektedir. Bu yeni dönem emekçi örgütlenmesi açısından neo-liberal kuşatma altında emek hareketinin savunma konumundan çıkması ve daha atak konuma geçmesini radikalleşmesini dayatmaktadır. Küresel Kriz ve Türkiye 24 Ocak 1980 kararlarıyla neo-liberal modele adım atan Türkiye geride kalan 30 yıllık zaman boyunca küresel sermayenin ve IMF nin öncülüğünde ihracata ve dış kaynak girişine dayalı, yüksek faiz ve sıkı para politikaları aracılığıyla yeniş bir sermaye birikim modeli benimsemişti. İktisadi düzeyde ücretler seviyesinin sistematik olarak düşürülmesine dayanan bu politikanın doğal sonucu emekçilerin örgütsüzleştirilmesi, bir düzeyde de mevcut örgütlenmenin içinin boşaltılması olarak yaşandı lerde 50 milyar dolar seviyesinde seyreden GSMH rakamları 2008 kriz koşullarının hemen öncesinde 1 trilyon dolar eşiğine yaklaşmıştır. Resmin sadece bu yüzüne bakarak geride kalan 30 yılın muhasebesi sermaye açısından muhteşemdir. Aynı zamanda bu yıllar tarımda çözülmenin ve nihayetinde kentsel/ kırsal nüfus oranlarının kentsel nüfus lehine geliştiği muazzam göç dinamiğine tanıklık etmiştir. Bu göç dinamiğinin de itkisiyle azgın bir sermaye birikimi süreci yaşanmıştır Kriziyle birlikte IMF öncülüğünde girilen yeni stand by anlaşması çerçevesinde küresel sermaye ve yerel temsilcileri kendilerini yeniden organize etmiş, bankacılık sistemi başta olmak üzere bir dizi yapısal adım atılmıştır. Artık katlanılmaz bir hâl alan dış borçların yükünü azaltmak üzere enflasyonist politikalar terk edilmiş; böylelikle hazine faiz oranları aşağıya çekilmiş, paradan sıfır atılmış ve dış sermaye girişi teşvik edilmiştir. Bu dönemi sermayenin mutlak egemenliğinin tesisi olarak da okumak mümkündür. Ancak bu süreç emekçiler ve yoksul halk kitleleri açısından kamusal/toplumsal olanaklardan giderek dışlanma, sistemli bir biçimde mülksüzleşme ve çeşitlenen finansal araçlar yoluyla borçlanma dönemi olarak yaşanmıştır. GSMH daki artış emekçilerin GSMH dan aldıkları payın oransal olarak düşmesi sonucu ölçüsüz bir zenginlikle kitlesel bir yoksulluğun aynı anda gelişebilmesine olanak sağlamıştır. Bugün Türkiye OECD ülkeleri arasında gelir dağılımı en adaletsiz ülke konumundadır. Türkiye 2008 küresel krizine bu koşullar altında girmiştir krizinin hemen ardından toplumsal ve siyasal alan milliyetçi ve muhafazakâr, iktisat politikalarında tam anlamıyla küresel sermayenin en gerici politikalarını içselleştirmiş AKP nin iktidar olması geride kalan 7 yıllık süre boyunca bir kez daha sermayenin azami programının yoksul halka dayatıldığı, emekçilerin hak gasplarına uğratıldığı, özelleştirme rekorlarının kırıldığı, dış sermaye girişinin patladığı bir dönem olarak yaşanmıştır. Sermaye açısından oldukça başarılı görünen ve her yıl artan büyüme oranlarıyla desteklenen bu dönem bir tür altın çağ olarak görülmüş ve siyaset geniş halk kesimleri için açık bir yıkım olarak yaşanan bu dönemi uzatma işine dönüştürülmüştür. AKP nin aktüel misyonu budur. Öte yandan sermaye açısından altın çağ olarak görülen bu dönemin daha fazla uzatılmasının mümkün olmadığı 2008 in sonu ve 2009 un başıyla birlikte girilen rekor küçülme rakamları, düşen sanayi üretim ve patlayan işsizlik oranları ile ortaya çıkmıştır. Türkiye de egemen sınıfların kriz karşısında izleyecekleri strateji iki temel değişken etrafında analiz edilmeye muhtaçtır. Bunlardan ilki küresel kapitalizmin genel stratejileri ile uyumluluk olarak tanımlanabilir ve bu kadarıyla küresel sermayenin Türkiye deki çıkarları çerçevesinde kurulacaktır. İkinci önemli değişken emekçilerin kriz karşısında yürütülen mevcut politikalara ilişkin tutumu olacaktır ve bu haliyle 2010 bu tutumun netleşmesi açısından kritik bir yıl olacaktır. Öte yandan AKP nin ekonomi yönetiminde esnek bir yaklaşıma sahip olmaması, neo-liberal politikalar konusunda organik bir aktör gibi davranması ve sermaye ile arasında politik bir esneklik imkanı sağlayacak mesafe koymaması krizin emekçiler açısından daha da derinleşmesine yol açacaktır. Bunun en somut görünümü Hükümetin orta vadeli program ve 2010 bütçesini oluştururken sergilediği yaklaşımda kendini ortaya koymaktadır Bütçesi emekçiler açısından geniş kapsamlı bir sermaye saldırısıdır. Bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi 2010 bütçesi temenniler düzeyinde edilmiş birkaç cümle bir kenara bırakılacak olursa istihdam sorununu hiç hesaba katmayan bir bütçedir ve istihdamsız % 3,5 luk bir büyüme öngörmektedir. Emekçiler açısından ikinci neden %5,5 luk enflasyon beklentisi karşısında % 0 lık bir reel ücret artışı, ancak öte yandan özel tüketim harcamalarında %2,5 luk artış öngörüsünü borçlanmaya zorlanarak karşılama sorunudur. Yani 2010 bütçesinde özel tüketim harcamalarında öngörülen reel artış emekçilerin borçlanması varsayımına dayanmaktadır. Ocak ayı enflasyonu yıllık baza vurulduğunda ortaya çıkan %6,2 lik rakam daha şimdiden bütçe açığı sürecine girildiğinin göstergesidir. AKP nin izlediği ekonomik politikalar tutarlı bir biçimde sermayenin etkinliğini arttırmayı bütçe kaynaklarını esas olarak emekçilerden alınacak yüksek doğrudan ve dolaylı vergilerle harcama rejimini sürdürmeyi hedeflemektedir. AKP Orta vadeli planda öncelikleri arasında saydığı istihdam alanında hiçbir somut tedbir almamıştır. Siyasi iktidar bütün kadro ve enerjisiyle küresel sermayenin programına bağlıdır ve bunu tehdit eden, buna karşı çıkan her sese karşı tahammülsüzdür. Demokrasi Sorunu Derinleşmektedir AKP nin genel siyasi yaklaşımları da ülkenin demokratikleşme potansiyelinin boşa çıkarılmasına yol açmaktadır. Ülkenin en temel sorunlarına dahi pragmatik siyasi yarar sağlama ilkesi etrafında bakan siyasi iktidar, demokratikleşme sürecini de ancak AKP ye günlük, pratik tahkimat sağladığı ölçüde gündemde tutmaktadır. Ülkenin temel sorunları etrafında düzenlediği çalıştaylarla sosyal diyologçu bir görünüm vermeye çalışan AKP bu çalıştaylarda esasen kendi programını taraflara empoze etmeyi amaçlamıştır. AKP Kürt çalıştayında kendi Kürdünü, Alevi çalıştayında kendi Alevisini empoze ederek, çalıştaylarla esasen yakıcı bir sorun olarak ülkenin gündeminde bulunan toplumsal sorunları sönümlendirmeyi amaçladığını ortaya koymuştur. Ancak şimdiye kadar açılım adı altında, çalıştaylar düzenleyerek yarattığı toplumsal beklentilere yönelik hiçbir somut adım atmamıştır. Demokratikleşme açısından AKP nin kendini statükoya karşı kuran ve bu noktada mağdur pozisyonunu işgal eden görünümü de yanıltıcıdır. AKP Ergenekon davasının yarattığı toplumsal etkiyi kendi siyasal pozisyonunu tahkim etmek, yandaş kadrolaşma önündeki engellerden kurtulmak ve statükoyu değiştirmek yerine statükonun temel parçası olmak için kullanmıştır. Ortaya çıkan sayısız darbe girişimlerinin kısmen de olsa yargıya havale edilmiş olması olumlu değerlendirilebilir; ancak kuşkusuz açıkça demokrasiye kast eden, ülke halklarını birbirine kışkırtarak faşizmi getirmek isteyen girişimlerin öncüleri ve sorumluları hakkında yapılacak işlem sadece yargıyla sınırlı değildir. Bu tür girişimlerde bulunan, katılanlarla ilgili bütün demokratik ülkelerde idari yaptırımlar uygulanması doğalken AKP idari tedbir alma sorumluluğundan sistemli bir biçimde kaçmıştır. AKP nin bu sorunların üzerine gidiyormuş gibi görünmesinin arkasında yatan temel dinamik esasen iktidar olmasıdır. AKP 7 yıllık iktidarı süresince ülkedeki demokrasi taleplerini kendi iktidar konumunu ve devlet üzerinde egemenliğini pekiştirmek, yandaş çevrelere kaynak aktarmak için kullanmak yönünde bir stratejiyi yapısal hale getirmiştir. AKP iktidarı yaşadığı her tıkanma noktasında demokratik talepler manzumesinden yola çıkarak açılım cı bir siyasete yönelmekte ve bu siyasetin pratik kazanımlarını elde ettiğine inandığında geri çekilmektedir. Burada vurgulanması gereken nokta bunun bir siyasi strateji haline dönüşmüş olmasıdır. Türkiye nin bütün sorunları karşısında izlenecek politikaların kesiştiği temel eksen, barış, özgürlük, demokrasi ve eşitlik olmaktadır. Ancak Kürt sorununda, Alevi sorununda AKP çözüm dinamiğinin temel aktörü değildir. Kürt toplumsal hareketinin on yıllardır sürdürdüğü mücadelenin birikimleri olmaksızın siyasi iktidarın bu konuda bir adım atması da mümkün değildir. Kürt sorununda demokratik ve barışçı çözüm imkânları karşısında en büyük engel kuşkusuz AKP nin de şovenizmi kışkırtan politikaları savunan muhalefet gibi içselleştirmiş bulunduğu otoriter yönetim ve devlet zihniyetidir. Gelinen noktada bir kez daha operasyonlara, savaşa dayalı yönelim öne çıkmaktadır. AKP nin çözümü, KESK in de dahil olduğu geniş kesimlerden topladığı çözüm önerilerine rağmen iktidar konumundan atılacak birkaç yasal ve idari adımdan ibarettir ki, Kürt sorununun geldiği aşamada bu bir çözüm olmayacaktır. Kapsamlı bir anayasal değişikliğin kendini dayattığı bir sorunun bir tür idari adımlarla giderilebileceği yanılsaması Türkiye egemenlerinin kronik açmazıdır. Kürt sorununda anayasal yurttaşlık, ana dilde eğitim gibi temel adımlar atılmaksızın ilerleme sağlanamayacağı net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Anayasa Mahkemesinin verdiği DTP yi kapatma kararı, seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanması devletin egemenleri tarafından sorunun nasıl algılandığının net göstergesidir. Alevi sorunu da Kürt sorununa benzer bir tıkanma süreci içindedir. AKP bir yandan istişari nitelikte, çalıştaylar vb. düzenleyerek Alevi sorununu çözmeyi önüne koymuş gibi davranmaktadır; ama öte yandan diyanet aracılığıyla bu alandaki 70 yıllık uygulamalarının ısrarlı takipçisidir. Ancak bu noktada saptanması gereken temel nokta, 2002 den bu yana AKP tarafından izlenen ve AKP yi siyaseten güçlendiren bu siyasi stratejinin 2009 baharında yapılan yerel seçimlerle birlikte sona ermesidir AKP açısından üç temel yenilgiyi barındırmaktadır. Bunlardan ilki hafif atlatılacağı varsayılan krizin ortaya çıkardığı vahim tablodur. İkincisi, AKP nin Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde kendi eliyle bir referanduma dönüştürdüğü yerel seçimleri kaybetmesidir. Üçüncü yenilgisi de 2008 sonbaharından 25 Kasım a kadar giden süreç boyunca emekçiler karşısında uğradığı yenilgidir. AKP nin toplumsal muhalefet karşısında sergilediği tutum yukarıda ifade ettiğimiz otoriter yönetim zihniyeti tarafından şekillendirilmiştir. Kürt sorununda çözümü dile getirmekle bile AKP operasyonların sürmesinde bir beis görmemektedir. Bir yandan Kürt sorununda çözüm adımları atılacağı söylenirken diğer yandan çözümün muhataplarının dışlanması; Güneydoğu da seçilmiş belediye başkanlarının dahi kelepçeler vurularak tutuklanması, cezaevlerinde ölümcül hastalıklara yakalanan yurttaşlar karşısındaki duyarsızlık; cezaevlerinde tecrit uygulamasını kaldırmak yerine daha da genişletilmesi yeni tecrit yöntemlerine başvurulması ülkenin sorunlarının çözümü önünde temel engel haline gelmiştir. Siyasi iktidar ayrıca derin çevreler tarafından kışkırtıldığı açık olan linç çetelerinin üzerine de gitmeyerek adeta linci teşvik eden bir tutum izlemektedir. İzmir de ve Selendi de yaşananlarda, Edirne, Erzincan ve Kars ta Öğrenci Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik linç girişimlerinde ve son olarak Muğla da Şerzan Kurt un öldürülmesi, Tokat ta yaşananlarda AKP idari sorumluluğunu ihmal etmiş, böylece linçcileri yüreklendiren bir profil sergilemiştir. Türkiye nin bütün sorunları karşısında izlenecek politikaların kesiştiği temel eksen, barış, özgürlük, demokrasi ve eşitlik olmaktadır. Bu kavramlar, sadece birer temenni değil, bir yaşam ve mücadele biçimi haline getirilmelidir. Bunu bütünlüklü biçimde ortaya koymanın yolu, gündelik hayatımızı belirleyen temel belge niteliğinde olan Anayasa nın eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik biçimde değiştirilmesinden geçmektedir. Mücadelemizde temel eksen, barış, özgürlük, demokrasi ve eşitliktir. Bu kavramlar, sadece birer ilke değil, temel bir yaşam ve mücadele biçimi olarak algılanmalıdır. Bunu bütünlüklü biçimde ortaya koymanın yolu, gündelik hayatımızı belirleyen temel belge niteliğinde olan Anayasanın eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik biçimde değiştirilmesiyle mümkündür. Hükümetin toplumsal kesimlerin talepleri ve yaklaşımları ortadayken, adeta toplumdan kaçırırcasına yapmaya çalıştığı Anayasa değişikliğinin sorunları çözmekten uzak olduğu görülmelidir. İMKÂNLAR ve TEMEL YÖNELİMLER Metin boyunca verilen örnek ve yapılan analizlerden yola çıkarak önümüzdeki dönemin emekçiler açısından kritik olacağını öngörmek mümkündür. Önemli ve öncü unsurlarından biri olduğumuz emek hareketinin 2008 sonbaharından bu yana izlediği mücadele çizgisi beraberinde önemli kazanımları getirmiştir. 25 Kasım, Tekel direnişi süreci, 1 Mayıs ve ardından 26 Mayıs ta geliştirdiğimiz mücadele hattını daha da yükseltmemiz gerekmektedir. Sermaye çevreleri krizin emekçilere yüklediği ağır maliyete rağmen bildiklerini okumakta kararlı görünmektedirler. Öte yandan yukarıda ifade ettiğimiz eylem çizgisinin yükseltilmesi ve emekçilerin ortak mücadelesini geliştirme anlayışının güçlendirilmesiyle bu yaklaşım boşa çıkarılabilir. 1 Mayıs 2010 bu açıdan önemli bir eşik olarak değerlendirilmelidir. İstanbul Taksim 1 Mayıs alanı 32 yıllık bir mücadelenin sonucu olarak emekçilere açılmıştır. İstanbul Taksim de 1 Mayıs için bir araya gelen 500 bin emekçi ve aynı anda ülkenin bütün kentlerinde alanlara çıkan milyonlarca emekçi çok anlamlı bir mesaj vermiştir. Emek, demokrasi ve barış mücadelesinin emekçilerin ortak mücadelesi olduğu mesajıdır bu. 1 Mayıs 2010 unun bu mesajı başta emek örgütleri tarafından doğru değerlendirilmelidir. Ancak kuşkusuz önümüzdeki süreçte mücadelenin geliştirilmesi ancak örgütlenmenin geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. KESK in kuruluşundan bu yana izlediği fiili ve meşru mücadele çizgisi mücadele ile örgütlenmenin iç içe geçtiği bir sendikal anlayışın ürünüdür. Bu nedenle enerjimizi eylem çizgisinin geliştirilmesi ve işyeri temelinden başlayan örgütlenme anlayışımızın geliştirilmesi arasında dengeli kullanmak zorundayız. Emek, demokrasi ve barış mücadelesi açısından sıcak bir gündem önümüzdedir. Gelecek tüm emek örgütlerine olduğu gibi KESK e de ağır sorumluluklar yüklemektedir. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz!

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008 TTB MERKEZ KONSEYİ Dr.Gençay Gürsoy (Başkan) Dr.Sinan Adıyaman (II.Başkan) Dr.Altan Ayaz (Gn. Sekreter) Dr.Muharrem Baytemür (Sayman) Dr.Hülya

Detaylı

içindekiler 11 Kadın İstihdamı Ama Nasıl? Handan ÇAĞLAYAN -Sendika Uzmanı-

içindekiler 11 Kadın İstihdamı Ama Nasıl? Handan ÇAĞLAYAN -Sendika Uzmanı- içindekiler 1 8Mart ın 101. yılında Leman KİRAZ -KESK Kadın Dairesi 3 Merhaba Canan AŞAN ÇALAĞAN -KESK Kadın Sekreteri- 5 Artık Yeter Evrim özdemir UĞRAŞ -KESK Kadın Sekreteri- 9 Kadın İstyihdamını Arttırmanın

Detaylı

Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim

Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim Yıllardır dünyanın dört bir tarafında, özellikle Ortadoğu da bir türlü çözüme kavuşturulmayan kronik sorunlar, bitmek

Detaylı

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu!

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu! TÜMTİS Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Yayın Organı 2 İÇİNDEKİLER Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Sahibi: TÜMTİS Adına Genel Başkan Kenan ÖZTÜRK Sorumlu Yazıişleri Müdürü Av. Fevzi Saygılı Yazı işleri

Detaylı

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Şubat 2008 tarihinde türban tartışmalarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı... TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR Türkiye nin gündemine

Detaylı

Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu

Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu CEDAW Komitesi nin 46. Oturumu için Temmuz 2010 CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu ve TCK Kadın

Detaylı

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Mayıs 2011-10 TL KDV Dahil 67 10 Serpil Sancar FEMİNİSTLER: TEMSİLCİSİ PARLAMENTOYA GİREMEYEN TEK KESİM 15 Dr. Nazlı Çağın Bilgili DEMOKRASİNİN KALİTESİ KADINLARIN

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015)

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) 1 Basın-İş Sendikası Ankara Şubesi Necatibey Cad. Hanımeli Sok. No: 26/6 Sıhhiye-Ankara Tel: (0 312) 230 29 08 / 229 96 15

Detaylı

TBMM KARARI BAKANLAR KURULU HAKKINDA YAPILAN GÜVENOYLAMASINA İLİŞKİN KARAR

TBMM KARARI BAKANLAR KURULU HAKKINDA YAPILAN GÜVENOYLAMASINA İLİŞKİN KARAR TBMM KARARI BAKANLAR KURULU HAKKINDA YAPILAN GÜVENOYLAMASINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 998 Karar Tarihi: 13/7/2011 İstanbul Milletvekili Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Türkiye Büyük

Detaylı

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır!

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! sayı 216 / 10 haziran 2012 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! İMO yeni yönetmeliklerin mesleki denetime 10 Haziran etkilerini 2012 1 masaya yatırdı...6

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

Sosyal yıkım saldırılarına karşı mücadeleye!

Sosyal yıkım saldırılarına karşı mücadeleye! KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ! kamu emekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Sosyal yıkım saldırılarına karşı mücadeleye! Mart 2007 * Sayı 20 * Fiyatı 0.5 YTL Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 30 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 38 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 41 1.5.

Detaylı

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir.

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Gücü ise, mücadele alanında, er meydanında belli olur. Merhaba yeniden... Uzun bir aradan sonra Sendikam dergimiz ile merhaba yeniden... Bildiğiniz gibi,

Detaylı

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU 2014 Beyazıt Mahallesi Dokuz Eylül Sokak No:11 Selçuklu/KONYA Tel:353 88 53 Fax: 353 88 53 Cep: 0 507 973 61 05 e-mail:konyaegitimis@gmail.com İnternet

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ; adil gelir dağılımı ve refah toplumu, güçlü sosyal güvenlik sistemi, sosyal koruma, sosyal içerme, katılımcı sosyal diyalog, daha fazla demokrasi

Detaylı

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014 Büyük Türkiye Buluşmasında Muhteşem Coşku Başbakan R. Tayyip Erdoğan, Memur- Sen in düzenlediği Medeniyet, insan, demokrasi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012 HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER 1 3 4 6 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 HDK Büyüyor, İlerliyor! Zafer Direnen Halkların Olacak! Atılan Tohum Tuttu! HDK 1. Genel Kurulu HDK 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet Sürüyor, İsyanımız Büyüyor!

Kadına Yönelik Şiddet Sürüyor, İsyanımız Büyüyor! Kadına Yönelik Şiddet Sürüyor, İsyanımız Büyüyor! Susmuyoruz! Örgütleniyoruz! Durduracağız! 25 KASIM da Şiddetin Karanlığına Karşı, Işık Olmak için Alanlardayız! içindekiler 1 Merhaba Canan Çalağan 2 25

Detaylı

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf.

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf. Basın-İş gündem Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası Yayın Organı (yaz - 2012- Sayı: 41) ю 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı, sf.2 ю Havada Grev Yasağına Grevle Yanıt, sf.9 ю Memurlardan

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

KOOP-İŞ 41.325. Büyümeye devam ediyor 36.095. Hedef 50.000 Üye 34.553 32.508. Çoğunluk Tespiti Yazısını Aldık

KOOP-İŞ 41.325. Büyümeye devam ediyor 36.095. Hedef 50.000 Üye 34.553 32.508. Çoğunluk Tespiti Yazısını Aldık Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası MART 2015 SAYI: 33 KOOP-İŞ Büyümeye devam ediyor 28.089 32.508 34.553 36.095 41.325 Hedef 50.000 Üye 2013 2014 2015 Çoğunluk Tespiti Yazısını

Detaylı

Haklarımızı kazanıncaya kadar...

Haklarımızı kazanıncaya kadar... www.antikapitalist.net Şubat - Mart 2010 / Sayı 58 / Fiyat 2 TL Haklarımızı kazanıncaya kadar... İşçi sınıfının tarafını inşa edelim Yeni sol parti Kriz ve mücadele: Yunanistan Rosa Lüksemburg: Kitle grevinin

Detaylı

SES. SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI. 2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerimiz TİS KURULTAYI 25-26 NİSAN 2015 - ANKARA

SES. SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI. 2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerimiz TİS KURULTAYI 25-26 NİSAN 2015 - ANKARA SES SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerimiz TİS KURULTAYI 25-26 NİSAN 2015 - ANKARA SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2 İÇİNDEKİLER SES Merkez Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 26 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 34 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 37 1.5.

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

Türkiye nin bugüne kadar

Türkiye nin bugüne kadar Hak ve Özgürlükler Mücadelesinde Sorumluluklarımız Artıyor Türkiye nin bugüne kadar karşı karşıya kaldığı temel sorunların çözümü noktasında emek ve demokrasiden yana bir programının olmadığı bilinmektedir.

Detaylı