SOSYAL-İŞ YENİ ATILIMLARA HAZIR!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL-İŞ YENİ ATILIMLARA HAZIR!"

Transkript

1 ARALIK MART 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2011/ /3 SENDİKAMIZ 13. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANDI: SOSYAL-İŞ YENİ ATILIMLARA HAZIR! DİSK GENEL KURULU TOPLANDI Belde AŞ işçileri iş bıraktı Sayfa te ÇOMÜ de yaşanan son gelişmeler Sayfa te DİSK İLO DAYDI Sayfa 30 da

2 2 Sosyal-İş Gazetesi GÜNDEM Yoğun bir dönemin ardından Sendikamızın 13. Olağan Genel Kurulu nu geride bıraktık. Sendikamızın gelecek dönemdeki mücadelesi açısından çok önemli kararların alındığı genel kurulumuz, son derece verimli geçti. Dünya ve ülke gündemine, çalışma yaşamına, işkolumuz ve sendikal faaliyetlerimize ilişkin önemli tespit ve kararların alındığı genel kurulumuzda, işkolumuzun uluslararası sendikal örgütü olan UNI Küresel Sendika ya (Global Union) üye olunması da kararlaştırıldı. Alınan kararların, belirlenen yeni yönelimlerin, önümüzdeki dönem mücadelemize ışık tutacağına ve sendikal mücadelemizde yeni ve daha büyük atılımlar yapmamıza vesile olacağına yürekten inanıyoruz. Genel Kurulumuzun ardından, konfederasyonumuz DİSK in de 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Bu genel kurulda da DİSK imizi daha yükseklere taşıyacak ve büyütecek kararlara imza attık. Genel Kurullarımızdan sonra, tempomuzu hiç düşürmeden faaliyetlerimize devam ediyoruz. Örgütlenme alanında, yeni örgütlenmeler yaratmaya devam ediyor, sendikamızı her geçen gün daha da büyütüyoruz. Bu vesileyle Diyarbakır Barosu, Kocaeli Barosu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ne bağlı ANSET çalışanlarına tekrar hoşgeldiniz demek istiyorum. Çankaya Belde AŞ işyerimizde, tüm girişimlerimize rağmen üyelerimizin alacaklarının ödenmemesi üzerine, 8 Şubat ta 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Eylemimiz yaygın basında da geniş yankı uyandırdı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde işten çıkarılan arkadaşlarımızın işe iadesi için başlattığımız mücadele, güçlenerek sürüyor. Çanakkale kamuoyunun da geniş desteğiyle süren eylemliliklerimizin kısa zamanda sonuç vermesini temenni ediyoruz. Taşeronlaştırmaya karşı verdiğimiz mücadelenin meyveleri de yavaş yavaş olgunlaşıyor. Türk Patent Enstitüsü nde çalışırken işten çıkarılan üyelerimiz için açtığımız davalarda, daha önce 8 üyemiz hakkında verilen muvazaa ve işe iade davasının ardından, Ankara 6. İş Mahkemesi de 46 üyemiz için aynı kararı vererek muvazzayı tespit etti ve üyelerimizin işe iadesine karar verdi. Eğitim Dairemiz de eğitim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu çerçevede Süleyman Demirel Üniversitesi ve EGAŞ ta genel sendikal eğitim ile yeni üye eğitimleri, İZFAŞ ta ise TİS içerik eğitimi düzenledik. Geçtiğimiz günlerde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nü kutladık. Örgütlü olduğumuz hemen her yerde yapılan kutlamalara katıldık, şubelerimiz aracılığıyla da kendi 8 Mart kutlamalarımızı programladık. Buradan, tüm emekçi kadınların 8 Mart ını tekrar kutlamak istiyorum. Gazetemizin yayın hazırlıklarının sonlanmak üzere olduğu günlerde, bir sevindirici haber de aldık. Sendikamız üyesi gazeteci Ahmet Şık, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi nden 3 gazeteci arkadaşıyla beraber tahliye edildi. Bir yılı aşkın bir aradan sonra üyemizin tekrar özgürlüğüne kavuşması bizi oldukça mutlu etti. Zaman ne yazık ki kara haberler de getiriyor. İstanbul Şubemiz eski yöneticilerinden ve Şube Denetleme Kurulu üyesi Arap Erol u; Sendikamız Eski Genel Merkez Yöneticilerinden Ersin Atlı yı; Türkiye İşçi Partisi kurucu başkanlarından ve yılları arasında İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Başkanlığı nı yürüten Avni Erakalın ı ve Ankara Şube Eski Başkanlarından ve aynı zamanda eski GYK üyelerimizden Ömer Oktay Özaydın ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ard arda gelen bu kayıplarımız, sendikamızı olduğu kadar sendikal camiayı da derinden sarstı. Değerli ağabeylerimizi bir kez daha sevgiyle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Yeni bir sayıya kadar, yeni dönemde mayalandıracağımız yeni atılımlarla tekrar birlikte olmak üzere... Metin EBETÜRK Genel Başkan SOSYAL-İŞ HUKUK... 3 SENDİKAMIZ 13. OLAĞAN GENEL KURULU DİSK GENEL KURULU TOPLANDI YA ALACAKLARIMIZ ÖDENİR, YA İŞ BIRAKIRIZ BELDE AŞ İŞÇİLERİ İŞ BIRAKTI ÖRGÜTLENME HABERLERİ / TEMSİLCİLİK SEÇİMLERİ.. 16 PAYLAŞTIKLARIMIZ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HABERLERİ GENEL BAŞKAN VAN DAYDI TAŞERON ÖRGÜTLENMESİ HABERLERİ EĞİTİM TOPLANTISI HABERLERİ METROLARDA TİS KAPSAMINA GİREN MAĞAZALAR RAPOR: YENİ YILDA ASGARİ ÜCRETLİYİ YİNE SEFALET BEKLİYOR KÜLTÜR SANAT: ADAM ADAMDIR ADLI OYUN İŞÇİNİN DÜNYASI SAHİBİ SOSYAL-İŞ Sendikası adına Genel Başkan Metin EBETÜRK Genel Yayın Yönetmeni, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Celal UYAR Gen. Sekr. TASARIM Sosyal-İş Basın Yayın Dairesi Yerel Süreli Yayın Yayın No:4337 Baskı Tarihi 22 Mart 2012 YÖNETİM YERİ SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ Ziya Gökalp Caddesi 36/16 Kızılay / Ankara Tel: (pbx) Faks: web: BASKI: Öncü Basın Yayın Ltd.Şti.K.Karabekir Cad.No:85/2-Ankara Tel: SOSYAL-İŞ SENDİKASI ŞUBELERİ ANKARA : Mithatpaşa Cad. 56/10 Kızılay Tel : e-posta: Faks : İSTANBUL: Muratpaşa Mahallesi, Muratpaşa Sokak Tel : Bilge Apartmanı 21/2 Yusufpaşa/Aksaray Faks : e-posta: ANTALYA: İsmetpaşa Cad Sokak. H. Atmaca Apt. No:18 Tel-Faks : İZMİR: Mahmut Esat Bozkurt Cd Sk. No:2 D:5 Alsancak Tel-Faks : e-posta:

3 SOSYAL-iŞ HUKUK Muvazzaf askerlik ödevi, 1111 sayılı Askerlik Kanuna göre her erkek vatandaşımızın yapmakla yükümlü olduğu askerlik hizmetidir. Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Gerçekten yürürlükten kalkan 1475 sayılı İş Yasası nın halen yürürlükte olan ve kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesinin 1. fıkrasına göre muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Diğer bir ifade ile bir işyerinde çalışmakta olan işçinin fiili çalışma süresi (kıdem süresi) bir yılı aştığı takdirde, muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile iş sözleşmesinin sona erdirmesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçinin yerine getireceği muvazzaf askerlik hizmetinin süresinin kısa süreli olması bu hakkı ortadan kaldırmayacağı gibi (Süzek, Sarper İş Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2009, syf: 686., Mollamahmutoğlu,Hamdi/Astarlı, Muhittin, İş Hukuku, 4. Bası, Ankara 2011, syf: 970), öğretide muvazzaf askerlik hizmetinin bedelli olmasının da bu hakkı ortadan kaldırmayacağı belirtilmiştir (Mollamahmutoğlu, syf: 970). Anayasamızın X. Kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddesine göre kanımızca da askerlik görevinin kanunda belirtilen süre kadar olması veya belirli bazı dönemlerde yasada belirtilen süreden kısa olması, bedelli olması önemli olmayıp, iş sözleşmesinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile işçi tarafından sona erdirilmesi halinde de işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İş sözleşmesinin muvazzaf askerlik ödevi nedeni ile fesh edilmesinde feshin sadece muvazzaf askerlik görevini yerine getirecek işçi tarafından yapılacağına ilişkin yasada bir düzenleme olmadığından, işveren veya işçinin muvazzaf askerlik hizmetine dayanarak iş sözleşmesini sona erdirmesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır (Kılıçoğlu, Mustafa/ Şenocak, Kemal İş Kanunu Şerhi, Cilt:2, 2.Baskı, İstanbul 2008, syf: 935). Söz konusu fesih önelli, diğer bir ifade ile belirli bir sürenin (4857 sayılı İş Yasasının 17. maddesinde belirtilen işçinin işveren veya işçi tarafından iş sözleşmesinin feshi halinde yasada kıdemine göre belirtilen, ihbar süreleri/önelleri olan 2 hafta, 4 hafta, 6 hafta, 8 hafta gibi iş yerinde çalışmasını gerektiren süreler) tamamlanmasından sonra işçinin işyerinden ayrılmasını gerektiren bir fesh olmayıp, işçi veya işveren muvazzaf askerlik nedeni ile iş sözleşmesini fesih ettiğinde, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirecek olan işçi fesih tarihi itibarı ile kıdem tazminatına MUVAZZAF ASKERLİK HİZMETİ NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA Sosyal-İş Gazetesi 3 Av. Faik Serdar ERMAN Hukuk Danışmanı hak kazanacaktır. Öğretide de bizimde katıldığımız görüşe göre sayın Kılıçoğlu/ Şenocak muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle fesihte bulunan tarafın önel vermesine gerek yoktur demektedirler (Kılıçoğlu, Şenocak a.g.e. syf: 935). İhbar önellerinden kasıt tekrar belirtmek gerekirse, yukarıda açıkladığımız iş yasasının 17. maddesinde yer alan belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren veya işçi tarafından fesih edilmesi halinde belirli bir süre daha işçinin işyerinde çalışmasını gerektiren kıdemine göre, (işyerinde 6 aya kadar çalışmış işçi için 2 hafta, 6 aydan 1.5 yıla kadar çalışmış işçi için 4 hafta 1.5 yıldan 3 yıla kadar çalışmış işçi için 6 hafta, üç yıl dahil üç yıldan fazla çalışmış işçi için 8 haftalık işçinin daha işyerinde çalışmasını gerektiren sürelerdir). Yargıtay ımızın yerleşmiş içtihatları da bu görüşler paralelinde olup, işçinin söz konusu durumlarda bildirim süresine uymaksızın iş sözleşmesini fesh edebileceği yönündedir (Y.9.H.D , 14623/18913, Y.9. H.D , 19763/2758, Y.9.H.D ,20320/420, Y.9.H.D , 35059/19707, Nakleden Süzek, a.g.e. syf: 691 ve Dip Not: 39 daki kararlar). İşçinin iş sözleşmesini muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle fesh etmesine rağmen, aradan uzunca bir zaman geçtikten sonra mecburi askerlik hizmetine gitmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı Yargıtay tarafından çözümlenmiştir. Yargıtay bu konuyu ele almış ve şu sonuca bağlamıştır: Davacının işyerinden ayrıldıktan 14 ay sonra askere gittiği anlaşılmaktadır. Aradan geçen bu uzun süre dikkate alındığında, iş akdinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle bozulduğunun kabulü mümkün değildir (Y.9.H.D , 71/1686 Nakleden: Süzek, a.g.e.syf: 686). Buna karşılık işçinin iş akdini feshettikten 3 ay hatta 5.5 ay sonra askere gitmesi durumda sözleşmenin muvazzaf askerlik nedeniyle fesih edildiğini yüksek mahkeme kararlaştırmıştır (Y,9.H.D , 10594/3038, Y.9.H.D , 9719/11051 Nakleden: Süzek, a.g.e. syf:686). Ancak esas olan, sayın Süzek inde belirttiği gibi makul sürenin her olayda olayın özelliklerine göre değerlendirilmesi ve örneğin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle iş sözleşmesini fesih edip de ağır bir trafik kazası geçiren işçi bu kazadan 8 ay sonra gitse bile kıdem tazminatına hak kazanabileceğidir. Yine muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya başka bir nedenle silah altına alınan ya da herhangi bir yasadan doğan çalışma yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi (iki aydoksan gün) askıya alındığından (4857 sayılı İş K. md. 31), diğer bir ifade ile fesh edilmediğinden işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Ancak yasada belirtilen askı süresinin geçmesi halinde sözleşme işveren tarafından fesh edilmiş sayılacağından, (4857 sayılı İş K. md. 31/1) bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır (Süzek, a.g.e. syf: 686). Tüm bunların ötesinde bir toplu iş sözleşmesi hükmü ile veya iş sözleşmesine konulacak bir hüküm ile muvazzaf askerlik hizmeti süresince iş sözleşmesinin askıda kalacağı kararlaştırılmış ise (Muvazzaf askerlik hizmeti boyunca iş sözleşmesinin askıda olmasından anlaşılması gereken, işçinin iş görme borcunu, işvereninde ücret ödeme borcunu askı süresinin sonuna kadar yerine getirmekten kaçınmasıdır) bu takdirde iş sözleşmesi sona ermemiş olacağından işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacak, ancak muvazzaf askerlik süresinin sonunda işçi işyerine gelerek ve işbaşı yapmak istediğini işverene bildirerek, derhal işe başlayabilecektir. İş sözleşmesinde veya eğer işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinde, iş sözleşmesinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile askıda kalacağına dair bir hüküm yok ise işçi veya işveren muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle iş sözleşmesini fesh etmesi halinde iş sözleşmesi sona erdiğinden, işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Ancak uygulamada işçi arkadaşlarımızın muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile kendi istekleri ile kıdem tazminatı almadan işyerinden ayrılmaları halinde, kıdem tazminatını almamış olmaları, muvazzaf askerlik hizmetinin sona ermesinden sonra, onlara tekrar otomatikman ve doğrudan doğruya işyerinde işbaşı yapma hakkı sağlamayacaktır. Gerçekten işyerinden muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile kıdem tazminatını almadan ayrılan bir işçi tekrar işyerine döndüğünde kendisine işbaşı yaptırılmaz ise kıdem tazminatı talep ettiği takdirde o andaki kendisi ile emsal konumdaki işçinin ücreti üzerinden kıdem tazminatı alamayacak, ancak muvazzaf askerlik hizmeti için iş sözleşmesini sona erdirdiği tarihteki giydirilmiş ücreti üzerinden kıdem tazminatı isteyebilecek, ancak kıdem tazminatına muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle iş sözleşmesinin fesh edildiği tarih itibarı ile en yüksek banka mevduat faizi talep edebilecektir. Öte yandan muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen işçi arkadaşlarımızın, iş sözleşmesini muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile sona erdirdikleri fesih yazılarına askere celp yazılarını da eklemeleri yerinde ve doğru olacaktır.

4 4 Sosyal-İş Gazetesi 13. OLAĞAN GENEL KURUL 13. OLAĞAN GENEL KURUL GERÇEKLEŞTİRİLDİ: SOSYAL-İŞ YENİ ATILIMLARA HAZIR! Sendikamız 13. Olağan Genel Kurulu, 7-8 Ocak 2012 tarihinde Ankara da Angora Otel de gerçekleştirildi. Sendikamızın son dönemde içine girdiği atılım sürecinin güçlendirilerek geleceğe taşınması yönünde bir iradenin damgasını vurduğu Genel Kurul da kadın üyelerin etkin katılımı da dikkat çekti. Sendikamızın örgütlü olduğu farklı işyerlerinden katılan işçilerin kürsüsü haline gelen Genel Kurul da önemli örgütlenme ve mücadele kararları alındı. Genel Kurul işçilerin kürsüsü oldu Genel Kurul un ilk günü sinevizyon gösterisi ve Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk ile konukların konuşmaları ile başladı. Ebetürk, delegelerimizi selamlayarak başladığı konuşmasında sendikamızın son 2 yıllık faaliyetini değerlendirdi. Ebetürk, sendikamızın YENİ ATILIMLARA hazır olduğunu kaydetti. Ebetürk ün ardından Genel Kurul delegeleri kürsüye çıktı. Sendikamızın örgütlü olduğu ve örgütlenme çalışması yürüttüğü farklı işyerlerinden üyeler, sorunlarını ve taleplerini Genel Kurul kürsüsünden dile getirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Metro Grosmarket, Çankaya Belde A.Ş., İZFAŞ gibi işyerlerinden gelen delegelerin yanı sıra sendikamızın taşeron örgütlenmesi yürüttüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Türk Patent Enstitüsü, Konya Selçuk Üniversitesi delegeleri de söz aldı. Kadınların katılımı dikkat çekti Sendikamızın örgütlü olduğu, meslek örgütü ve sendikalardan gelen delegeler görüş, sorun ve taleplerini ifade ederken, özel öğretim kurumlarında çalışan eğitimciler de kürsüyü kullandı. Genel Kurul da söz alan delegeler sendikamızın çalışmaları hakkında eleştiri ve önerilerini ifade ederken, sendikamızın içinde bulunduğu atılım sürecinin daha güçlü bir biçimde bir sonraki döneme taşınması gerektiğini vurguladılar. Genel Kurul da söz alan delegelerin yarısının kadın olması ve kadınların gerek sendikal çalışma ve politikalar, gerekse kadın sorunu ve kadın işçilerin sorunlarına ilişkin görüşlerini ifade etmesi dikkat çekti.

5 Sosyal-İş Gazetesi OLAĞAN GENEL KURUL Tüzük te kadın, doğa ve barış vurgusu Delegelerin konuşmalarının ardından Tüzük değişikliklerine geçildi. Genel Kurul da oluşturulan Tüzük Komisyonu, önerilerini delegelere sundu. Tüzük te yasa gereği kimi zorunlu değişikliklerin yanı sıra Tüzük e önemli düzenlemeler de ilave edildi. Tüzük ün Sendika nın Amaç ve İlkeleri maddesine, kadına yönelik her türlü şiddet, ayrımcılık ve sömürüye karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alarak mücadele etmek ve politika üretmek, her türlü militarist politikalara, savaş ve şiddet uygulamalarına karşı, barışı ve kardeşliği savunmak ve kapitalizmin doğa ve çevreyi yok etme politikaları karşısında ekolojik yaşamı savunmak ifadeleri eklendi. Ayrıca tüzükte Sendika bünyesinde Kadın Komisyonları oluşturulması da düzenlendi. Biz böyle bir dünya istemiyoruz Tüzük değişikliklerinin ardından, Kararlar Komisyonu, karar önerilerini delegelere sundu. Tartışma ve görüşmelerin ardından Genel Kurul da 4 temel karar alındı. Dünya Gündemine İlişkin Karar da, kapitalist-emperyalist yeni dünya düzeninin Dünya yı siyasal, ekonomik, toplumsal ve ekolojik bir buhrana sürüklediği vurgulanırken, Biz böyle bir dünya istemiyoruz denildi ve şu karar alındı: Sosyal-İş Sendikası, Dünya ölçeğinde her türlü sömürü ve tahakküme karşı, eşitlik, adalet, özgürlük ve barış talepleri ile mücadele eden herkesin mücadelesini selamlayarak ve kapitalist-emperyalist-erkek egemen dünya düzenini reddederek, tüm insanlığın doğa ile uyum içinde, birlikte ürettiği, birlikte paylaştığı ve kardeşçe yaşadığı, sömürünün, savaşların ve yoksulluğun son bulduğu, cinsler arasında tam bir eşitliğin yakalandığı bir Dünya için yürütülen mücadelede yer alır. Emek, barış ve eşitlik vurgusu Ülke Gündemine İlişkin Karar da yeni-liberal uygulamalar, emperyalist ilişkiler, emek, doğa, kadın ve barış düşmanı politikalar eleştirilirken, Sosyal-İş in, işçi sınıfından yana politikalar uygulanması, her türlü emperyalist ittifak ve ilişkiye son verilmesi, Kürt sorununun demokrasi ve eşitlik temelinde çözülmesi, ulusal ve kültürel kimlikler ile inanç grupları üzerindeki baskıların son bulması, gerçek bir demokratikleşme sağlanması, doğanın ve ekolojik yaşamın savunulması ve toplumsal cinsiyet eşitliği yakalanması için çaba göstereceği ve mücadele edeceği vurgulandı. Kararda, Kongremiz, üyemiz Ahmet Şık şahsında tutuklu gazetecilerle ve yakınları ile dayanışma içinde olduğunu ilan eder ifadesine de yer verildi. Güvencesizleşme ve sömürüye karşı mücadele Çalışma Yaşamı na İlişkin Karar da ise Türkiye de çalışma yaşamının portresi çıkarılırken, Sosyal-İş Sendikası nın insanca ve güvenceli çalışma, çalışma sürelerinin düşürülmesi, sendikal hak ve özgürlükler, işçi sağlığı ve güvenliği, çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin yakalanması, engelliler, göçmenler, yaşlılar, etnik gruplar ve hakim olandan farklı cinsel yönelimlere sahip kişilerin yaşadıkları ayrımcılık ve dışlanmaya karşı pozitif önlemler alınarak eşitliğin sağlanması, taşeronlaştırmanın tümüyle yasaklanması için mücadele edeceği kaydedildi. Kararda, kıdem tazminatı hakkının yok edilmesi, bölgesel asgari ücret, kiralık işçi, esnek istihdam modelleri gibi işçi sınıfı ve emekçilere yönelik her türlü saldırının durdurulmasına karşı mücadele edilmesi de vurgulandı. A dan Z ye örgütlenme ve mücadele alfabesi Sendikal Faaliyetlere İlişkin Karar da ise Sosyal-İş in örgütlü olduğu 17 no lu işkolunda yaşanan hızlı değişim ve gelişim süreci karşısında kapsamlı ve sistemli yeni bir sendikal politika oluşturulması gerektiği kaydedilerek, a harfinden z harfine kadar, 29 başlık altında sendikamızın yeni politikasının çerçevesi çizildi. Sendika içi demokrasi ve katılımın vurgulandığı kararda, örgütlenme politikasına geniş yer verildi. Bu kapsamda, Sektör ve alan analizleri yaparak, ortaya çıkan sonuçlar ışığında, her bir alt-sektör ve alan için özel örgütlenme araçları, materyalleri ve stratejileri oluşturarak; 17 no lu işkolunda sendikal örgütlenmeyi büyütmeyi, sistemli ve organize bir biçimde örgütlenme çalışmalarına hız verme kararı alındı. Ayrıca sendikamızın toplu iş sözleşmesi, eğitim, basın yayın, işçi sağlığı ve güvenliği, uluslararası ilişkiler alanlarında yürüteceği çalışmalar da detaylarıyla kararda yer aldı. Bir bütün olarak sendikanın çalışmalarında cinsiyet eşitliğinin temel alınması, kadın üyelere ve kadın işçilere yönelik özel çalışmalar yürütülmesi de karar altına alındı.

6 6 Sosyal-İş Gazetesi Sendikamız UNI ye üye olma kararı aldı Gerçekleşen Genel Kurul da sendikamız, faaliyet gösterdiği alanda dünya ölçeğinde sendikaları bir araya getiren küresel bir sendika federasyonu olan UNI Küresel Sendika ve UNI Küresel Sendika nın Avrupa örgütlenmesi olan UNI Avrupa ya da üye olma kararı aldı. Sendikamız, UNI Küresel Sendika ya üyelik başvurusu yapacak ve UNI Küresel Sendika nın üyeliğe kabul kararı ile birlikte üyelik işlemi kesinleşecek. Genel Kurul da seçimler yapıldı Genel Kurul un ikinci gününde ise seçimler yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde Pazar günü yapılan seçimle Metin Ebetürk yeniden Genel Başkanlığa, Celal Uyar ise yeniden Genel Sekreterliğe seçildi. Bir önceki dönemde Genel Yönetim Kurulu üyesi olan Engin Sezgin ve Hüseyin Kaşif de yeniden seçilirken, 5 kişilik Genel Yönetim Kurulu nda tek değişiklik oldu. Nesimi Turgut yeniden 13. OLAĞAN GENEL KURUL aday olmazken, Turgut Çivi Genel Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Bir önceki Genel Denetleme Kurulu yeniden seçilirken, Genel Denetleme Kurulu, Abdullah Turgut Aybulut, Deniz Evren Gügüş ve Meriç Dilekli den oluştu. Genel Disiplin Kurulu na ise Ecehan Balta, Erdal Dönmez ve Ergül Yıldırım seçildi. Seçimlerin ardından Genel Başkan Metin Ebetürk bir teşekkür konuşması yaptı. Ebetürk, Genel Kurul un ortaya koyduğu irade ve güven ışığında, sendikanın içinde olduğu atılım sürecini hep birlikte geleceğe taşıyacaklarını vurguladı. Delegeler, seçim sonuçlarını ve seçilenleri ayakta alkışladı. Genel Kurul da yeniden aday olmayan Nesimi Turgut a sendikal mücadeleye vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür edilirken duygulu anlar yaşandı.

7 Sosyal-İş Gazetesi OLAĞAN GENEL KURUL SOSYAL-İŞ SENDİKASI 13. OLAĞAN GENEL KURULU KARARLARI 1) DÜNYA GÜNDEMİNE İLİŞKİN KARAR Dünya, siyasal, ekonomik, toplumsal ve ekolojik anlamda bir buhran döneminden geçiyor. Kapitalist-emperyalist yenidünya düzeni, yerküremizi felakete sürüklüyor. Bu yenidünya düzeni, dünya nüfusunun büyük kısmına, savaş, işgal, çatışma, yoksulluk, açlık, işsizlik ve ağır sömürüden başka bir şey sunmuyor. Kapitalizmin krizleri, istisna olmaktan çıkıp rutin bir hal alıyor. Krizin derinliğini anlamak için ekonomik, finansal, toplumsal ve iklimsel boyutlarını bir bütünlük içinde değerlendirmek gerekiyor. Bugün içinden geçmekte olduğumuz kriz, bir medeniyet krizidir. Kriz sonrasında söz konusu olan ise toplumsal uzlaşma değil, sermayenin cepheden saldırısıdır. Yeni neoliberal saldırı dalgası, doğrudan işçi sınıfının ekonomik çıkarlarını ve toplumsal gücünü hedef almaktadır. Bankalara, dış borçlara aktarılan kaynaklar işçi sınıfının cebinden çalınmaktadır. Daha çok değil yirmi otuz yıl önce Tarihin Sonu diye zafer sarhoşluğuna kapılan burjuva ideologları, bugün krizlerin kaçınılmaz olduğunu, önemli olanın kriz değil krizlerin yönetimi olduğunu vazediyorlar. Çareyi emek gelirlerini kısmakta, daha fazla yoksullaştırmada ve daha fazla sömürüde buluyorlar. Bunun karşısında demokratik haklarını ve sosyal adaleti isteyen kitleler, Mısır dan Tunus a, New York tan Atina ya kadar ayakta. Diğer taraftan Dünyayı saran bu kitlesel kalkışmalarla işçi sınıfının sendikal ve siyasal örgütleri arasındaki zayıf bağ, hareketlerin başarıya ulaşma olanaklarını zayıflatıyor. Hâlihazırda reaksiyoner konumdaki emperyalist müdahalecilik ise, özellikle Arap ülkelerinde ve Ortadoğu daki hareketleri hizaya sokmak için elinden geleni yapmaya kararlı. Dünya kapitalist sisteminin resmine işçi sınıfı ve emekçilerin gözüyle baktığımızda; dünyada 487 milyon çalışan- bütün çalışanların yüzde 16,4 ü- 1 dolarlık gelirin altında kalırken, 1,3 milyar çalışan da (yüzde 43,5) günde 2 doların altında gelir elde ediyor. Dünyanın yarısı (3 milyarın üzerinde insan ) günde 2,5 doların altında, yüzde 80 i (5 milyarın üzerinde insan) ise 10 doların altında gelir elde edebiliyor. Dünyada 12 milyonu aşkın insan kendi özgür iradeleri dışında köle ya da kölelik benzeri koşullarda çalıştırılıyor. Dünya nüfusunun yüzde 40 ı gelirin yüzde 5 ini paylaşırken, en zengin yüzde 20 lik kesim ise gelirin dörtte üçünü paylaşıyor. Dünya milyarderleri -sadece 487 kişi ve dünya nüfusunun milyonda sekizini oluşturuyorlar- dünyadaki gelirin yüzde 7 sini ellerinde tutuyorlar. Gelir adaletsizliği derinleşiyor. Dünyanın en zengin yüzde 20 lik gelir grubu bireysel tüketimin yüzde 76 sını, en yoksul yüzde 20 lik kesim ise sadece yüzde 1,5 ini yapıyor. Ekmeğe ulaşmak zorlaşıyor. UNICEF e göre her gün 22 bin çocuk yoksulluktan ölüyor. Dünya silahlanma harcamalarının yüzde 1 inin bile dünyadaki tüm çocukların okul problemini çözmeye yeteceği resmi makamlarca açıklanırken; İlköğretim çağındaki 72 milyon çocuk okula gidemiyor. ILO verilerine göre, 5-17 yaş aralığındaki 200 milyonun üzerindeki çocuk çalışıyor. Bu çocukların 126 milyonu tehlikeli işlerde çalıştırılıyor. Çocuk emeği sömürüsü katmerleniyor, çocuk hakları yok sayılıyor. Dünya nüfusunun 1,1 milyarı suya erişemiyor, 2,6 milyar insan sağlıklı su kullanamıyor. Dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor. Şehirlerde yaşayanların üçte biri gecekondularda ikamet ediyor. 2,5 milyar insan biyolojik atıkları yemek yapmak için kullanıyor. Bu atıkların ev içinde yarattığı kirlilikten yılda 1,5 milyon insan ölüyor. Zenginlerin ürettiği artık ve atık, yoksulları öldürüyor. Dünyada her üç kadından en az biri şiddete uğrarken, bu oran kimi ülkelerde yüzde 70 e kadar ulaşıyor. Yüzde 10 ila yüzde 25 arasında değişen oranlarda, kadınlar, yaşamlarının en az bir döneminde cinsel şiddete maruz kalıyor. Kadınların işgücüne katılım oranı erkeklerden yüzde 25 daha az olmasına rağmen çalışan yoksulların yüzde 60 ını kadınlar oluşturuyor. Kadınlar, erkeklerin aldıkları ücretlerinin yüzde 70 i ila yüzde 90 ı düzeyinde ücret alıyor. Toplumsal yaşamın her alanında kadınlar ayrımcılığa, şiddete ve yoğun sömürüye maruz kalıyor. Kadınlar bu dünyanın yükünü omuzlarında taşıyor, o yükün altında eziliyor. Her yıl 250 milyonu aşkın iş kazası meydana geliyor. Her yıl 160 milyon civarında kişi meslek hastalıklarına yakalanırken, her yıl mesleki hastalıklar ve kazalar yüzünden 2 milyona yakın işçi ölüyor. Kapitalizmin kar hırsı her gün işçi öldürüyor. Sendikalaşma oranlarına baktığımızda, neoliberal yeni dünya düzeninin sendika düşmanlığı devam ediyor, 1985 yılından bu yana ortalama olarak yüzde lere varan bir gerileme yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanında emperyalist-kapitalist güçlerin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu işgal, savaş ve çatışmalarda, milyonlarca insan sakat kalıyor ya da yaşamını yitiriyor. Biz böyle bir dünya istemiyoruz Sosyal-İş Sendikası, Dünya ölçeğinde her türlü sömürü ve tahakküme karşı, eşitlik, adalet, özgürlük ve barış talepleri ile mücadele eden herkesin mücadelesini selamlayarak ve kapitalist-emperyalist-erkek egemen dünya düzenini reddederek: tüm insanlığın doğa ile uyum içinde, birlikte ürettiği, birlikte paylaştığı ve kardeşçe yaşadığı, sömürünün, savaşların ve yoksulluğun son bulduğu, cinsler arasında tam bir eşitliğin yakalandığı bir Dünya için yürütülen mücadelede yer alır. 2) ÜLKE GÜNDEMİNE İLİŞKİN KARAR Ülkemizde yıllardır uygulanagelen yeni-liberal, emek düşmanı politikalar, geniş halk kesimlerini yoksulluk, işsizlik ve yoğun sömürüye mahkûm etmektedir. Küresel kapitalizm ve emperyalist güçlerin çıkarları doğrultusunda yürütülen politikalar, ülkemizi bir ucuz emek cenneti haline getirmeyi amaçlarken, ülkemize emperyalizmin taşeronu ve kalkanı olma görevi biçilmektedir. Yıllardır devam eden çatışma ortamı ve çözümsüzlükte ısrar, yalnızca daha fazla ölüm, acı ve gözyaşı getirmektedir. Farklı ulusal ve kültürel kimlikler, göçmenler ve inanç grupları dışlanmaktadır. 12 Eylül darbesinin yarattığı anti-demokratik, baskıcı ve yasakçı ortam, sivil eller aracılığıyla yeni biçimlerde sürdürülürken, tüm bu olumsuz politikalara karşı çıkan halk kesimleri, basın emekçileri ve her türlü toplumsal muhalefet susturulmaya çalışılmaktadır. Yalnızca temel hak ve özgürlüklerimiz değil, üzerinde yaşadığımız coğrafya bir bütün olarak, sermayenin çıkarları doğrultusunda talan edilmektedir. Sularımıza, ormanlarımıza ve insanların nükleersiz yaşama hakkına el konulmaktadır. En az 3 çocuk doğurması öğütlenen kadınlara, erkek egemen toplum içindeki geleneksel roller dayatılmakta; mevcut eşitsiz durum sürdürülmeye çalışılmaktadır. Tüm bu olumsuz tablo karşısında, her türlü baskı, sömürü ve tahakküme karşı, yaşamın her alanında, eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi ve kardeşliği savunan Sosyal-İş Sendikası: Yeni-liberal politikalara, her türlü özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarına son verilerek, işçi sınıfı, emekçilerden ve ezilenlerden yana politikalar uygulanması, Ülkemizin içinde bulunduğu her türlü emperyalist ittifak ve ilişkiye son verilmesi, Kürt sorununun demokrasi ve eşitlik temelinde çözülerek, halkların bir arada eşit, özgür ve kardeşçe yaşaması, Tüm ulusal ve kültürel kimlikler ile inanç grupları üzerindeki baskıların son bulması, Gerçekten demokratik, işçi sınıfı ve emekçile-

8 8 Sosyal-İş Gazetesi rin haklarını güvence altına alan bir Anayasa hazırlanarak, her alanda gerçek bir demokratikleşmenin sağlanması; temel hak ve özgürlüklerin gerçek anlamda güvence altına alınması, Başta HES ler, maden arama faaliyetleri, termik ve nükleer santraller olmak üzere üzerinde yaşadığımız coğrafyanın talan edilmesine son verilmesi, doğanın ve ekolojik yaşamın savunulması, Ayrımcılıktan kaynaklı ötekileştirilenlere yönelik nefret suçlarına cezai yaptırım getirilmesi Yaşamın her alanında tam bir toplumsal cinsiyet eşitliğinin yakalanması, son yıllarda artan kadın cinayetlerinin durdurulması için çaba gösterir ve bu alanlarda yürütülen toplumsal mücadelede yer alır. Kongremiz, üyemiz Ahmet Şık şahsında tutuklu gazetecilerle ve yakınları ile dayanışma içinde olduğunu ilan ederken, basın ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerinin kaldırılması için yürütülen mücadelenin içinde yer alır. 3) ÇALIŞMA YAŞAMINA İLİŞKİN KARAR Yeni-liberal politikalar ve yoğun emek sömürüsüne dayanan ekonomi politikaları, işçi ve emekçiler için yaşamı cehenneme çevirmektedir. Çalışabilir yaştaki nüfus içinde istihdam oranının yüzde 43 e kadar düştüğü, işsizlik oranının ise yüzde 10 un altına hiç inmediği ülkemizde, istihdam olanağı bulanların büyük çoğunluğu da ağır çalışma koşullarında, uzun süreler ve düşük ücretlerle çalışmaktadır. Özel sektörde çalışan her 3 işçiden biri kayıt dışıdır. Özel sektördeki sigortalı işçilerin yüzde 77,7 si 1 ila 1,5 asgari ücret düzeyinde ücret alırken, kayıt dışı işçilerin ücretleri asgari ücretin dahi altına düşebilmektedir. Çalışma süreleri ise her geçen gün uzamakta, her iki işçiden biri yasal sınırların üzerinde sürelerle çalıştırılmaktadır. Taşeronlaştırma ve güvencesiz istihdam biçimleri giderek yaygınlaşmaktadır. İşçi sağlığı ve güvenliği alanında tam bir felaket yaşanmakta, sermayenin kar hırsı uğruna işçiler, sağlıklarından ve yaşamlarından olmaktadır. Toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçi sayısının 750 bine kadar düştüğü, gerçek sendikalaşma oranının yüzde 5,9 a kadar gerilediği Türkiye de, sendikal hak ve özgürlükler mevzuat bakımından sınırlı olduğu gibi, mevcut hakların kullanılması dahi işverenlerce engellenmektedir. Çalışma çağındaki her 4 kadından yalnızca 1 inin çalıştığı Türkiye de çalışma yaşamında kadın-erkek eşitsizliği ve kadın işçi ve emekçilerin sorunları giderek derinleşmektedir. Bütün bu olumsuz tablo yetmezmiş gibi, emekçilerin sınırlı düzeydeki mevcut hakları da yok edilmek istenmektedir. Ulusal İstihdam Stratejisi adı altında AKP hükümeti, kıdem tazminatı hakkını yok etmeyi, kiralık işçi uygulaması ile Türkiye yi ucuz işçi pazarına çevirmeyi, taşeronlaştırmaya ilişkin yasal sınırlandırmaları kaldırarak Türkiye yi bir taşeron cenneti haline getirmeyi, belirli süreli iş sözleşmesi, kısmi süreli çalışma, iş paylaşımı, esnek zaman modeli, uzaktan çalıma gibi güvencesiz istihdam biçimlerini yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bölgesel asgari ücret ile asgari ücretin daha da düşürülmesi, İş Yasası nda işverenlerin talepleri doğrultusunda değişiklikleri yapılması, Kamu Personel Rejimi Reformu ile kamu emekçilerinin iş güvencesinin yok edilmesi, genç ve kadın işçileri daha çok sömürecek düzenlemelerin yaşama geçirilmesi, ücretlerin düşük seviyede tutulmaya devam edilmesi ve sendikal hak ve özgürlüklerin üzerindeki baskıların sürdürülmesi gündemdedir. Sosyal-İş Sendikası, işçi sınıfına yönelik bu ağır saldırılar karşısında, Herkesin insanca çalışma koşullarına sahip, sigortalı ve güvenceli işlerde çalışması ve insanca yaşanacak ücret elde etmesi, Çalışma sürelerine ilişkin yasal sınırlara uyulması ve çalışma sürelerinin aşamalı olarak düşürülmesi, Sendikal hak ve özgürlüklere tam bir güvence sağlanarak, tüm işçi ve emekçilerin örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkını özgürce kullanabilmesi, Sağlıklı emek ilkesi etrafında işçi sağlığı ve güvenliği yönünden her türlü önlemin alınması, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması, Kadın istihdamının önündeki tüm engellerin kaldırılması, çalışma yaşamının her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin yakalanması, Engelliler, göçmenler, yaşlılar, etnik gruplar ve hâkim olandan farklı cinsel yönelimlere sahip kişiler gibi toplumsal kesimlerin çalışma yaşamında karşılaştıkları ayrımcılık ve dışlanmaya karşı pozitif önlemler yoluyla eşitliğin sağlanması, Taşeronlaştırmanın ve taşeron çalışmanın tümüyle yasaklanması, Kıdem tazminatı hakkının yok edilmesi, bölgesel asgari ücret, kiralık işçi, esnek istihdam modelleri gibi işçi sınıfı ve emekçilerin mevcut haklarını yok edecek ve güvencesizliği yaygınlaştıracak her türlü saldırının durdurulması, için, DİSK örgütlülüğü bünyesinde, tüm emek ve meslek örgütleri ve örgütlü-örgütsüz tüm emekçi kesimlerle birlikte mücadele eder. 13. OLAĞAN GENEL KURUL 4) İŞKOLUMUZA VE SENDİKAL FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN KARAR Genel olarak hizmetler sektörü, özel olarak sendikamızın örgütlü olduğu 17 no lu işkolu hızla büyümektedir. İşkolumuzda işçileşme süreci de yaygın bir biçimde yaşanmakta, yeni işler ve yeni istihdam ilişkileri ortaya çıkmaktadır. Bu hızlı gelişim ve değişim süreci karşısında, geleneksel sendikal politikalar yetersiz kalmaktadır. İşkolumuzun bu yapısı göz önünde bulundurulduğunda sendikamızın, gerek iç gerek dış örgütlenme bakımından kapsamlı ve sistemli yeni bir sendikal politika oluşturması büyük önem taşımaktadır. Bu sendikal politika, örgütlenmeden toplu iş sözleşmesine, sendikal eğitimlerden basın yayın çalışmalarına, sendikal iç işleyişten genel merkez-şube-temsilci-üye ilişkilerine kadar her alanda, günün ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Bu çerçevede Sosyal-İş Sendikası, Tüm sendikal organlarında sendika içi demokrasi ve katılımı güçlendirmeyi, sendikal organlardan başlayarak kolektif bir çalışma tarzını egemen kılmayı, temsilci ve üyelerimizi sendikal çalışmalarımıza daha aktif olarak katmayı, Sendikal iç işleyişi daha demokratik, etkin ve hızlı hale getirmek için her türlü çalışmayı yaşama geçirmeyi, sendika kaynaklarını etkin ve verimli biçimde kullanmayı, İşkolumuzun çeşitli, dağınık, parçalı ve küçük ölçekli yapısını göz önünde bulundurarak ve sektör ve alan analizleri yaparak, ortaya çıkan sonuçlar ışığında, her bir alt-sektör ve alan için özel örgütlenme araçları, materyalleri ve stratejileri oluşturarak; 17 no lu işkolunda sendikal örgütlenmeyi büyütmeyi, sistemli ve organize bir biçimde örgütlenme çalışmalarına hız vermeyi, bu bağlamda, toptan ve perakende ticaret, her türlü büro tipi işyeri ve belediye şirketleri başta olmak üzere örgütlenme çalışmalarını belli alt sektör ve alanlarda yoğunlaştırmayı, ç) Sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi düzeninin hemen hemen hiç olmadığı ya da çok zayıf kaldığı yeni örgütlenme alanlarına özel olarak eğilmeyi; bu kapsamda vakıf üniversiteleri, dershaneler ve diğer özel öğretim kurumları, avukatlık, muhasebe, mimar, mühendis ve şehir plancıları büroları, eczaneler, çağrı merkezleri, kültür, sanat ve yayıncılık faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda yeni örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi strateji ve modelleri geliştirmeyi, Örgütlü işçi, örgütlü toplum fikri temelinde, oda, baro, dernek, vakıf, sendika, meslek örgütü gibi örgütlü toplumun karşılığı olan işyerlerine özel bir örgütlenme stratejisi ve programı oluşturmayı, Uluslararası sendikal üyeliğin gerçekleştiril-

NİSAN-HAZİRAN 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2012/4-6

NİSAN-HAZİRAN 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2012/4-6 NİSAN-HAZİRAN 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2012/4-6 2 Sosyal-İş Gazetesi 1 MAYIS TÜM YURTTA KUTLANDI... 4-8 ÇANKAYA BELEDİYESİ NDE TAŞERONLAŞTIRMAYA KARŞI BİRLEŞİK MÜ- CADELE... 9 ÇANAKKALE

Detaylı

OCAK-NİSAN 2013 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 47 SAYI: 2013/1-4

OCAK-NİSAN 2013 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 47 SAYI: 2013/1-4 OCAK-NİSAN 2013 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 47 SAYI: 2013/1-4 2 Sosyal-İş Gazetesi DİSK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TAMAMLANDI... 4 MAHKEME: TEMMUZ 2009 İSTATİSTİĞİ UYGULANACAK... 5 ULUSLARARASI DAYANIŞMA

Detaylı

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor"

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor" Baskı: Öncü Basın Yayın Ltd. Şti. K.Karabekir Cad No: 85/2 Ankara Telefon: 0312 384 31 20 Baskı Tarihi: 11 Ekim 2012 Sosyal-İş

Detaylı

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu!

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu! TÜMTİS Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Yayın Organı 2 İÇİNDEKİLER Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Sahibi: TÜMTİS Adına Genel Başkan Kenan ÖZTÜRK Sorumlu Yazıişleri Müdürü Av. Fevzi Saygılı Yazı işleri

Detaylı

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ ŞUBAT-MART-NİSAN 2010 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 44 SAYI: 2010/2-3-4 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ TEKEL

Detaylı

KOOP-İŞ 41.325. Büyümeye devam ediyor 36.095. Hedef 50.000 Üye 34.553 32.508. Çoğunluk Tespiti Yazısını Aldık

KOOP-İŞ 41.325. Büyümeye devam ediyor 36.095. Hedef 50.000 Üye 34.553 32.508. Çoğunluk Tespiti Yazısını Aldık Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası MART 2015 SAYI: 33 KOOP-İŞ Büyümeye devam ediyor 28.089 32.508 34.553 36.095 41.325 Hedef 50.000 Üye 2013 2014 2015 Çoğunluk Tespiti Yazısını

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf.

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf. Basın-İş gündem Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası Yayın Organı (yaz - 2012- Sayı: 41) ю 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı, sf.2 ю Havada Grev Yasağına Grevle Yanıt, sf.9 ю Memurlardan

Detaylı

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır!

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! sayı 216 / 10 haziran 2012 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! İMO yeni yönetmeliklerin mesleki denetime 10 Haziran etkilerini 2012 1 masaya yatırdı...6

Detaylı

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ T.C. ÇALIŞMA VE ISSN: 2147-6497 BÜLTEN T.C. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI SAYI : 4 EYLÜL-EKİM 2013 ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:4 Eylül-Ekim

Detaylı

SSK Yönetim Kurulu Seçimlerine Yürütmeyi Durdurma

SSK Yönetim Kurulu Seçimlerine Yürütmeyi Durdurma OCAK AYLIK YAYIN ORGANI YIL:40 SAYI:2006/1 Değerli okuyucularımızın ve üyelerimizin Yeni Yılını ve Kurban Bayramını en içten iyi dileklerimizle kutluyoruz. SSK Yönetim Kurulu Seçimlerine Yürütmeyi Durdurma

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 38 Haziran 2009 1 YTL... İşçi Kardeşliği Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA REKORU BİZDE! Dakikada dokuz

Detaylı

Emekçilerin Soyulmasına Hayır!

Emekçilerin Soyulmasına Hayır! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Şubat 2012 No:47 Genel Sağlık Sigortası Adı Altında Emekçilerin Soyulmasına Hayır! İşçilerin,

Detaylı

kamu emekçileri bülteni

kamu emekçileri bülteni Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Aylık bülten * Sayı 43 Ocak 2012 Mart 2008 H Sayı 25 21 Aralık grevi üzerine 21 Aralık kamu

Detaylı

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde MESS in tüm dayatmalarına direnen metal işçileri açısından 2015 yılı önemli bir mücadele yılı olacak. Metal işçileri, 12 yıllık iktidarı

Detaylı

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir.

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Gücü ise, mücadele alanında, er meydanında belli olur. Merhaba yeniden... Uzun bir aradan sonra Sendikam dergimiz ile merhaba yeniden... Bildiğiniz gibi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012 HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER 1 3 4 6 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 HDK Büyüyor, İlerliyor! Zafer Direnen Halkların Olacak! Atılan Tohum Tuttu! HDK 1. Genel Kurulu HDK 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Detaylı

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır!

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Haziran 2012 Fiyatı: 1,00 TL Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Direnişin 12. Gününde İşçiler Tedaş İşçilerine Karşı BEDAŞ A Yürüdü Baskılar Sürüyor Kamu Emekçileri

Detaylı

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Şubat 2008 tarihinde türban tartışmalarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı... TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR Türkiye nin gündemine

Detaylı

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL Kamudaki taşeron işçilere dönük düzenlemeler, taşeron işçiler üzerinden tüm kamu işçilerini de bağlayan neoliberal düzenlemelerdir. Kamudaki taşeronluk sistemine son vermek ya da taşeron işçilerin durumunu

Detaylı

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300 TMMOB Habe r Bült en i 224 EK ISSN 1300-7300 2014 KADIN. ÖZEL EKI 3 TMMOB Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Haber Bülteni Eki Oda birimlerine ve üyelere ücretsiz gönderilir. Yayın İdare Merkezi Atatürk Bulvarı

Detaylı

EMEK PLATFORMU. Yıldırım Koç. Türk-İş Eğitim Yay.No.72 Ankara, 2001

EMEK PLATFORMU. Yıldırım Koç. Türk-İş Eğitim Yay.No.72 Ankara, 2001 EMEK PLATFORMU Yıldırım Koç Türk-İş Eğitim Yay.No.72 Ankara, 2001 1 Giriş Emek Platformu, büyük ölçüde kendiliğinden ortaya çıkan Çalışanların Ortak Sesi Demokrasi Platformu deneyiminin ardından, daha

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ; adil gelir dağılımı ve refah toplumu, güçlü sosyal güvenlik sistemi, sosyal koruma, sosyal içerme, katılımcı sosyal diyalog, daha fazla demokrasi

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası neler getiriyor? BAŞBAKAN ERDOĞAN A ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ RAPOR SUNDUK

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası neler getiriyor? BAŞBAKAN ERDOĞAN A ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ RAPOR SUNDUK Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası neler getiriyor? SAYI 2/OCAK KONFEDERASYONU YAYIN ORGANI www.hakis.org.tr twitter.com/hakiskonf facebook.com/hakiskonfederasyonu BAŞBAKAN ERDOĞAN A ÇALIŞMA HAYATI

Detaylı

SAYI 217 www.birlesikmetal.org EKİM 2014

SAYI 217 www.birlesikmetal.org EKİM 2014 SAYI 217 www.birlesikmetal.org EKİM 2014 Birleşik 2 Metal-İş Ekim 2014 GÜNDEM Mızrak çuvala sığmıyor... 2014-16 MESS Grup TİS dönemi başladı ve ikinci görüşme tamamlandı. Öyle görünüyor ki örgütün tüm

Detaylı

Çocuklara kıymayın efendiler

Çocuklara kıymayın efendiler Atilay Ayçin: Dilek Gözüyılmaz Mehmet Bozışık Hava yollarında kadın olmak Yorulmak nedir bilmeyen yiğit işçi >> 2 >> 12 sayı 4 Bugünün suskunları ve sessizleri yarının kaybedeni olacak >> 8 Barışa ihtiyacımız

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı