Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000"

Transkript

1 1. Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini merikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince yapılması gereken aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur. (1 $= 1,50 TL) 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247- Sermaye Taahhütleri Hesabı 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 240- Mali Kuruluşlara yatırılan Sermayeler Hesabı 247- Sermaye Taahhütleri Hesabı 930- Verilen Garantiler Hesabı 931- Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı 240 Mali Kuruluşlara yatırılan Sermayeler Hesabı 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı 932 Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı 933 Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247- Sermaye Taahhütleri Hesabı 930- Verilen Garantiler Hesabı 931- Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı 2. (B) Üniversitesi yeni faaliyete geçen (B) Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesine ödeneğine dayanarak nakden TL sermaye vermiştir. Buna ilişkin üniversite muhasebe birimince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 830 Bütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı 830 Bütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 830 Bütçe Giderleri Hesabı 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 830 Bütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 1

2 3. (C) Muhasebe Müdürlüğünde hazine malı olarak kayıtlı TL nominal bedelli hisse senetleri, TL bedelle banka aracılığıyla nakde çevrilmiştir. Bu satış işlemine ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 102-Banka Hesabı Hisse Senetleri Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Banka Hesabı 117- Menkul Varlıklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 102-Banka Hesabı 110-Hisse Senetleri Hesabı 600-Gelirler Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-Bütçe Gelirleri Hesabı 102-Banka Hesabı 117- Menkul Varlıklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-Bütçe Gelirleri Hesabı Türkiye tom Enerjisi Kurumunun 2013 ğustos ayı sonu itibariyle 191-İndirilecek KDV Hesabının Borç bakiyesi 150 TL, 391-Hesaplanan KDV Hesabının lacak bakiyesi ise 350 TL dir. ğustos ayı sonunda yapılacak KDV kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 391-Hesaplanan KDV İndirilecek KDV Hesabı 190-Devreden KDV Hesabı 391-Hesaplanan KDV İndirilecek KDV Hesabı 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 190-Devreden KDV Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Hesaplanan KDV 191-İndirilecek KDV Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Hesaplanan KDV

3 5. (D) Gümrük Saymanlık Müdürlüğünün banka hesabında bulunan Euro nun Cuma günü Hazine Dış Ödemeler muhasebe birimine gönderilmesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Dövizin kayda alınma tarihindeki TCMB Döviz alış kuru 1 Euro= 2,68 TL, TCMB Döviz satış kuru 1 Euro= 2,70 TL, Dövizin gönderilme tarihindeki TCMB Döviz alış kuru 1 Euro= 2,50 TL, TCMB Döviz satış kuru 1 Euro= 2,60 TL) 511-Muhasebe Birimleri rası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Muhasebe Birimleri rası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Muhasebe Birimleri rası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Muhasebe Birimleri rası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Hazine Müsteşarlığı, Dünya Bankasından sağladığı $ lık dış proje kredisini 3 yıl vadeli ikraz anlaşması çerçevesinde kullanılmak üzere Gazi Üniversitesinin hesabına aktarmıştır. napara ve faiz vade sonunda tahsil edilecektir. Bu işleme ilişkin olarak Devlet Borçları Muhasebe Birimince yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (ktarma tarihindeki TCMB döviz alış kuru 1 $=1,95 TL, TCMB döviz satış kuru 1 $=2,10 TL) 230-Dış Borcun İkrazından Doğan lacaklar Hesabı Dış Mali Borçlar Hesabı Kredi nlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış Borcun İkrazından Doğan lacaklar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Kredi nlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış Borcun İkrazından Doğan lacaklar Hesabı Dış Mali Borçlar Hesabı Kredi nlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış Borcun İkrazından Doğan lacaklar Hesabı Dış Mali Borçlar Hesabı Kredi nlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı

4 7. (E) Muhasebe Müdürlüğünün 2012 yıl sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabı TL borç bakiyesi vermiştir. Bu hesaba ilişkin olarak yıl sonunda ve 2013 yılı başında yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 2012 Yıl Sonu 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı Başı 570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Yıl Sonu 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı Başı 580-Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Yıl Sonu 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı Başı 500-Net Değer Hesabı Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Yıl Sonu 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı Başı 500-Net Değer Hesabı Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (F) Teknokent.Ş nin ortaklarından biri olan (F) Üniversitesi, Şirketin kuruluş aşamasında taahhüt etmiş olduğu TL sermaye tutarını nakden yerine getirmiştir. Taahhüdün yerine getirilmesi işlemine ilişkin olarak Üniversite muhasebe birimince yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 241-Mal ve Hizmet Üreten İşletmeler Yatırılan Sermayeler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Sermaye Taahhütleri Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Mal ve Hizmet Üreten İşletmeler Yatırılan Sermayeler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Sermaye Taahhütleri Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

5 9. Kurumlar Vergisi mükellefi X.Ş 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL vergi borcunu ilgili vergi dairesine çek düzenleyerek ödemiştir. Banka, tahsil için gönderilen çekin karşılıksız olduğunu yılı geçmeden vergi dairesine bildirmiştir. Yılı içinde yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 120-Gelirlerden lacaklar Hesabı lınan Çekler Hesabı Muhasebe Birimindeki Çekler 800-Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı lınan Çekler Hesabı Muhasebe Birimindeki Çekler 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı lınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler 800-Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı lınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilen genel bütçe vergi gelirlerinden () Büyükşehir Belediyesine aktarılmak üzere TL tutarında mahalli idare payı tahakkuk ettirilmiştir. Tahakkuka ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 363-Kamu İdare Payları Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Giderler Hesabı Kamu İdare Payları Hesabı Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Kamu İdare Payları Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Fon veya Diğer Kamu İdareleri dına Yapılan Tahsilatlar Hesabı 5

6 11. Özel bütçeli () idaresinin asli faaliyetleri çerçevesinde satmış olduğu maliyet bedeli TL, satış bedeli TL olan mal iade edilmiştir. () idaresi tarafından iadeye ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı İndirim, İade ve İskontolar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı Giderler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı Giderler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı Memur (G), (H) Muhasebe Müdürlüğünde görev yapmaktayken kendisine fazla maaş ödemesi yapılmış, yanlışlığın fark edilmesi üzerine fazla ödenen 500 TL, 140-Kişilerden lacaklar Hesabına alınmıştır. ncak, söz konusu alacak tahsil edilemeden Memur (G) () Muhasebe Müdürlüğüne tayin olmuştur. Bunun üzerine, (H) Muhasebe Müdürlüğü söz konusu alacağın tahsil edilerek taraflarına gönderilmesi hususunda memurun yeni görev yerine yazı yazmıştır. () Muhasebe Müdürlüğünün gelen bu yazı üzerine yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 140-Kişilerden lacaklar Hesabı Muhasebe Birimleri rası İşlemler Hesabı Başka Birimler dına İzlenen lacaklar Hesabı Başka Birimler dına İzlenen lacaklar Emanetleri Hesabı Başka Birimler dına İzlenen lacaklar Hesabı Başka Birimler dına İzlenen lacaklar Emanetleri Hesabı Özel Tahakkuklardan lacaklar Hesabı Özel Tahakkuklar Hesabı 500 6

7 140-Kişilerden lacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Başka Birimler dına İzlenen lacaklar Hesabı Başka Birimler dına İzlenen lacaklar Emanetleri Hesabı Kayıtlı değeri TL birikmiş amortismanı TL olan bir taşıt İl Emniyet Müdürlüğünde görevli memur () nın kusuru nedeniyle tamamen hasara uğratılmıştır. Taşıtın rayiç değeri TL olduğuna göre yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Birikmiş mortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Kişilerden lacaklar hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden lacaklar hesabı Gelirler Hesabı Giderler Hesabı Birikmiş mortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Kişilerden lacaklar hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden lacaklar hesabı Gelirler Hesabı (D) ilindeki okulların Kasım 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL doğalgaz faturaları, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ilgili tertipte ödenek bulunmadığından ödenememiş ve ödeme emri ve eki belgeler (X) Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmiş olup yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı Giderler Hesabı Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

8 15. (C) Vergi Dairesi mükellefi (V), 2012 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradından kaynaklanan TL vergi borcunun 500 TL lik birinci taksitini süresi içinde (D) Bankasına yatırmıştır. İlgili Banka tarafından doğrudan hazine hesaplarına aktarılan tutara ilişkin belgenin vergi dairesine ulaşması üzerine (C) Vergi Dairesince birinci taksitin ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 102-Banka Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı Nakit Hareketleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Banka Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Nakit Hareketleri Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kayıtlı değeri TL birikmiş amortismanı TL olan taşıtı Vakıflar Genel Müdürlüğü nkara Bölge Müdürlüğüne bedelsiz olarak devretmiştir. Bu işleme ilişkin olarak Bakanlık Merkez Muhasebe Birimince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 511-Muhasebe Birimleri rası İşlemler Hesabı Birikmiş mortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Giderler Hesabı Birikmiş mortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı Giderler Hesabı Birikmiş mortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

9 17. (Y) Malmüdürlüğü kayıtlarına göre 31/12/2012 itibariyle ambarda 500, yetkili memurun zimmetinde ise 150 adet nüfus cüzdanı bulunmaktadır. 01/01/2013 tarihi itibariyle nüfus cüzdanının birim fiyatı 2 TL artmıştır. Buna göre Malmüdürlüğünce yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 940-Değerli Kağıt mbarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt mbarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt mbarları Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Değerli Kağıt mbarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Türk Patent Enstitüsünün kayıtlarındaki maddi duran varlıklar ile bunların kayıtlı değerleri aşağıdaki tablodaki gibidir. Kurum tarafından ilk kez 31/12/2012 tarihi itibariyle amortisman ayrıldığına göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur? (mortisman oranı %10 olup, endirekt yöntem uygulanmaktadır.) 250-razi ve rsalar Binalar Taşıtlar Demirbaşlar Giderler Hesabı Birikmiş mortismanlar Hesabı Giderler Hesabı Birikmiş mortismanlar Hesabı Giderler Hesabı razi ve rsalar Hesabı Binalar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı Giderler Hesabı Binalar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı

10 19. Dışişleri Bakanlığı Muhasebe Birimince ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Berlin Büyükelçiliğine vro gönderilmiştir. Gönderme işlemine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (İşlem tarihindeki TCMB döviz alış kuru 1 vro=2,6 TL, TCMB döviz satış kuru 1 vro=2,8 TL) 107-Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Döviz Hesabı Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Konsolosluk Cari Hesabına Döviz Hesabı (Y) İthalat ve İhracat.Ş yaptığı ihracattan dolayı mükellefiyet kaydının bulunduğu Çankaya Vergi Dairesine başvurarak KDV iadesi talebinde bulunmuştur. Vergi Dairesince yapılan inceleme sonunda Şirkete TL KDV iadesi yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. İade tutarının tahakkuk ettirilmesi aşamasında yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Gelirlerden lacaklar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Emanetler Hesabı Giderler Hesabı Giderler Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı şağıdakilerden hangisi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde sayılan mali tablolardan değildir? Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Mizan Faaliyet Sonuçları Tablosu Bilanço 10

11 22. (X) Kamu idaresi muhasebe biriminin 805 Gelir Yansıtma Hesabı yıl sonunda bütçe uygulama sonucunun üretilmesinden sonra TL borç bakiyesi vermiştir. Bu hesapla ilgili dönem sonu işlemlerinde yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 800 Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı (K) Vergi Dairesince tecil edilen vergilerden TL tahsil edilmiştir. Tahsilatın TL si emanet hesaplarında ilgili mükellefler adına kayıtlı tutarlardan, kalan TL si ise nakden veznece tahsil edilmiştir. Bu işlemle ilgili yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 100 Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirlerden Takipli lacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirlerden Tecilli ve Tehirli lacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Gelirlerden Takipli lacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin kalıcı olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıklar hangi hesapta izlenir? 264 Özel Maliyetler Hesabı 252 Binalar Hesabı 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı 260 Haklar Hesabı 11

12 25. Yılı bütçesine gelir, ilgili idare bütçesine özel ödenek kaydedilen TL den yıl sonuna kadar harcanamayan TL için yıl sonunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 600 Gelirler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı Bütçe Gelirlerinden ret ve İade Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi hakkında vergi tevkif usulü uygulanır? Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri İstisnadan faydalananlar hariç ücret sayılan ödemeler Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler 27. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradı sayılmaz? Voli mahalleri ve dalyanların kiracıları tarafından kiraya verilmesi Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzleri Gemi ve gemi paylarının kiraya verilmesi İhtira beratının kanuni mirasçıları tarafından kiralanması 28. Damga Vergisi Kanununa göre verginin nispeti konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Belli parayı ifade eden mukavelenamelerin devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır Belli parayı ifade eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar % 50 nispette vergiye tabidir kreditif mektup ve telgraflarında süre uzatıldığı takdirde verginin % 50 si alınır kreditif mektup ve telgraflarında süre uzatıldığı takdirde vergi ayrı miktar veya nispette alınır 12

13 29. Kurumlar Vergisi Kanununa göre, aşağıda belirtilen kazançlardan hangisi kurumlar vergisinden müstesna değildir? Kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri kazançlar Kurumların tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları Kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun karına katılma imkanı veren kurucu hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları Kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun karına katılma imkanı veren intifa senetlerinden elde ettikleri kar payları 30. Katma Değer Vergisi Kanuna göre emsal bedeli ve emsal ücret konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bedeli bulunmayan ve bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin maliyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir. Emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir. Bedelin emsal bedeline göre açık bir şekilde düşük olduğu ve düşüklüğün haklı bir sebeple açıklandığı hallerde de emsal bedeli esas alınır. Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmet bedeli bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz sayılı mme lacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, tasfiyenin başladığını kaç gün içinde ilgili tahsil dairelerine bildirmek mecburiyetindedirler? Katma Değer Vergisi Kanununa göre, gümrük idarelerince alınan katma değer vergisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İthal sırasında alınan katma değer vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. Katma değer vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış katma değer vergisi hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince Gümrük Vergisi teminata bağlanarak işlem gören her türlü madde ve kıymetlere ait katma değer vergisi de aynı usule tabi tutulur. İthal edilen eşya ile ilgili olarak katma değer vergisinden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan vergi, Katma Değer Vergisi, indirim hakkına sahip olmayan mükelleflere Katma Değer Vergisi Kanuna göre iade olunur sayılı mme lacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre limited şirketlerin amme borçları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilmeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar. Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, devralan devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden sorumlu olmaz. mme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde amme alacağının ödenmesinden sadece doğduğu tarihteki pay sahibi sorumlu tutulur. Limited şirket ortakları tamamen veya kısmen ödenmeyen veya tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından vazettikleri veya vaz ını taahhüt ettikleri sermaye miktarında doğrudan doğruya sorumlu olurlar. 13

14 34. Vergi Usul Kanununa göre kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunmayan bina ve arazi dışındaki iktisadi kıymetler, aşağıdakilerden hangisine göre değerlenir? Varsa borsa rayici, yoksa mukayyet değerleri, o da yoksa emsal bedeliyle Varsa mukayyet değer, yoksa borsa rayici, o da yoksa emsal bedeliyle Mukayyet değer veya emsal bedelden yüksek olan ile Mukayyet değer veya borsa rayicinden yüksek olan ile 35. Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hataları arasında sayılmamıştır? Mükellefin şahsında hata Mükellefiyette hata Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata Verginin mükerrer olması sayılı Harcırah Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Daimî veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa gönderilenler yolda veya yeni vazife mahallinde işe başlamadan vefat eyledikleri takdirde ölüm mahalline kadar olan harcırahları hesap ve buna peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkânsız bulunmuş olan nakil vasıtaları bilet ücretleri ile nakliye ücretleri de ilâve olunur. Yeni ve eski memuriyetlerine müteallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dâva sebebiyle sanık veya dâvalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara, geçici görev harcırahı ödenir. silin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekâlet namı altında asaleten gönderilen ve vekâlet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar geçici görev harcırahı ödenir. Celp ve terhis eratını sevke memur edilen subay ve askerî memur ve astsubaylara gidiş ve dönüşlerinde yol masrafı ve yevmiye verilir. 37. Daimî vazife ile bir tarafa gönderilmeleri takarrür edip de harcırahları ödendikten sonra izamlarından sarfınazar olunanlara aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılmaz? Peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunan tren ve vapur ücretleri Müstehak oldukları yer değiştirme masrafını geçmemek üzere, harcırah hesabına esas tutulan aylık ve ücretleri tutaraının ¼ nispetinde tazminat Peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunan, eşya nakil ücreti Peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunan uçak bilet ücretleri 38. Yurt dışında verilecek gündeliklerin miktarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Harcırah Kanunu gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur. Harcırah Kanuna göre verilecek yurt dışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye ve görevin mahiyetine göre ocak ve temmuz aylarında Dışişleri Bakanlığının teklifi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile Bakanlar Kurulunca belirlenir. Harcırah Kanununa göre verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye ve görevin mahiyetine göre, ocak ve temmuz aylarında Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur. Harcırah Kanunu gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle, Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur. 14

15 39. (X) ilçesi Malmüdürlüğünde milli emlak memuru olarak görev yapan (), İlçeye bağlı (Y) köyüne tespit yapmak üzere gitmiştir. İlçeden saat de ayrılmış ve de ilçeye dönmüştür. Milli emlak memuru () ya ödenecek geçici görev yolluğu harcırahıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 1/3 oranında gündelik ve mutat taşıt ücreti ödenir. 2/3 oranında gündelik ve mutat taşıt ücreti ödenir. ylık/kadro derecesine göre müstahak olduğu yurt içi gündeliğinin 1/3 oranında tazminat ve mutat taşıt ücreti ödenir. Sadece mutat taşıt ücreti ödenir. 40. Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak kilometre veya deniz miliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yurtiçinde, iki mahal arasında gidip gelmeye elverişli kara ve deniz yolu hesaplamada dikkate alınır. Yurt dışında ülkeler ve bölgelere göre, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler hesaplamada dikkate alınır. Yurt dışında ülkeler ve bölgelere göre, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler hesaplamada dikkate alınır. Yurt dışındaki ülkelerin bölgelerine göre, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler hesaplamada dikkate alınır sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğünün görevlerinden birisidir? Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgari bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin esas ve usuller ile bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak. Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek, Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin gereği olarak kullanılan malzeme, ilk ve hammadde, demirbaş, araç ve gereçlerin muhasebeleştirilmesi ve idaresine ait konularda düzenlemeler yapmak, bu konuda doğacak tereddütleri gidermek, Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin, Bakan ve Müsteşara sunulmasını sağlamak görevi aşağıdaki birimlerden hangisinin görevidir? İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Personel Genel Müdürlüğü sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ödevler ve sorumluluklar arasında yer almamaktadır? Kişilerin uğradıkları zararlar Davranış ve işbirliği Tarafsızlık ve devlete bağlılık Kovuşturma ve yargılama 15

16 sayılı Kanuna göre atanıp da, göreve başlamayanlar hakkında yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır? Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde işe başlamayıp da atanmaları iptal edilenler 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali bir ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. Başka yerdeki bir göreve atananlardan 657 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir sayılı Kanuna göre vekaleten atamalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tabiplik, mühendis ve mimarlık, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni ile açıktan vekil atanabilir. Kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle Kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık kadrolarına atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir. Diş tabipliği, eczacılık ve ilçelerdeki ebelik ve hemşireliğe Maliye Bakanlığının izni ile açıktan vekil atanabilir. çıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. 46. Disiplin cezalarının uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? ylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl boyunca büyükelçi kadrolarına atanamazlar. Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve takip eden ayda derhal uygulanır. Verilen disiplin cezaları merkez disiplin kuruluna ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 6 ncı yılda bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına atanabilirler sayılı Kanuna göre, görev yeri değiştirilenlerden eski görevlerine devamları tebliğ edilenlerin aylıkları aşağıdakilerden hangisine göre ödenir? Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları iki ay süreyle eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları üç ay süreyle eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca istenenlerin aylıkları eski görev yerlerinde bir ay süreyle kadro tasarrufundan ödenir. 48. şağıdakilerden hangisi, açığa alınan memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan hallerden birisi değildir? Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar Yargılamanın menine veya beraatine karar verilenler Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel bir cezayla cezalandırılmış olsa da, cezası ertelenenler 16

17 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin temel ilkelerinden biri değildir? Kamu mali yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür. Kamu mali yönetimi ekonomik, mali ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal tercihlerin oluşması için gerekli ortamı yaratır. Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür. Kamu maliyesi merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre yürütülür sayılı Kanuna göre, aşağıdaki idarelerden hangisinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimi hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülür? Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu sayılı Kanuna göre, il özel idaresinde üst yönetici kime karşı sorumludur? İçişleri Bakanına Meclisine Encümenine Valiye sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısına eklenmez? Yıllık ekonomik rapor Sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri Kamu borç yönetimi raporu Yılı içinde silinen kamu alacakları raporu sayılı Kanuna göre, kamu yararı gereği dernek, vakıf, birlik gibi teşekküllere yapılacak yardımların kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen yönetmelik hangi merci tarafından çıkarılır? Maliye Bakanlığınca Başbakanlıkça Bakanlar Kurulunca İçişleri Bakanlığınca sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün amaçlarından biri değildir? Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini sağlamak Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi sağlamak Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamak Mali yönetimde uygun kurumsal çevrenin oluşturulması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak sayılı Kanuna göre, iç denetçi olabilmek için İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az kaç yıl çalışmak gerekir? sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi gelirlerin toplanmasına ilişkin ilkelerden değildir? Mükellef ve sorumluların vergiye uyumu teşvik edilir. Hakların korunması ve yükümlülükler konusunda mükelleflerin bilgilendirilmesi için ilgili idareler tarafından gerekli önlemler alınır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin kanuni dayanakları bütçelerinde gösterilir. Mükellef ve sorumlulara vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli hizmetler sağlanır. 17

18 sayılı Kanuna göre, Sayıştay ın denetlenmesi nasıl yapılır? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görevlendirilen komisyon üyelerinden oluşan bir heyet tarafından TBMM Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından Sayıştay Başkanlığı tarafından görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından sayılı Kanuna göre, kamu iktisadi teşebbüslerinin gayrisafi hasılatının yüzde onbeşine kadar tutardaki bedelin, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere, ödenmesine ilişkin süre hangi mercii tarafından belirlenir? Bakanlar Kurulunca Maliye Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığınca Yüksek Planlama Kurulunca sayılı Kanuna göre, alınan bağış ve yardımlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kamu yararına kullanılmak üzere şartlı bağış ve yardımların kabulü, hizmeti yapacak idarenin harcama yetkilisinin uygun görmesine bağlıdır. Yapılan şartlı bağış ve yardımlar şart kılındığı amaca harcanmak üzere bütçede açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. Bütçeye kaydedilen ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz. Bütçeye kaydedilen ödeneklerden mali yılsonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi mali hizmetler biriminin görevlerinden biri değildir? Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idaresinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek Bütçe kayıtlarını tutmak 61. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, muhasebe birimi dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerince çekle tahsilat yapılması durumunda, çekin en geç kaç gün içinde muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi zorunludur? Ertesi gün Ertesi iş günü İkinci gün İkinci iş günü 62. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, stratejik planların güncelleştirilmesi ve yenilenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Belediye başkanının değişmesi halinde belediyenin stratejik planının yenilenmesi kararı, bu durumun gerçekleşmesini müteakip en geç üç ay içinde alınır. Stratejik planların güncelleştirilmesi, stratejik planın hedefleri değiştirilmeden amaçlarında yapılan değişikliklerdir. Bakanın değişmesi halinde bakanlığa bağlı ilgili kamu idaresinin de stratejik planları yenilenebilir. Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. 18

19 63. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, kamu alacağını güvence altına almak amacıyla yetkili mahkemeden alınan ihtiyati haciz kararının, karar tarihinden itibaren kaç gün içinde icra dairesinden uygulanması talep edilir? 5 gün 5 iş günü 7 gün 10 gün sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılmaz? Yedek subay okulu öğrencileri Polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar sayılı Kanunun uygulamasında hizmet akdi ile bir işyerinde çalışanlardan hizmet akdi sona erenlerin hastalık ve analık hükümlerinin uygulanması açısından sigortalılıkları ne zaman yitirilmiş sayılır? Hizmet akdinin sona erdiği tarihten Hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden onuncu günden başlanarak Hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden onbeşinci günden başlanarak Hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden yirminci günden başlanarak sayılı Kanuna göre, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen iş kazası en geç ne zaman Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir? Derhal Kazadan sonraki iş günü içinde Kazadan sonraki iki iş günü içinde Kazadan sonraki üç iş günü içinde sayılı Dilekçe Kanununa göre, Türk vatandaşlarının ve Türkiye de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde cevap verilmesi gerekir? sayılı Sayıştay Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Sayıştay Raporları arasında sayılmamıştır? Dış denetim genel değerlendirme raporu Mali istatistikleri değerlendirme raporu Faaliyet genel değerlendirme raporu Kamu İktisadi Teşebbüsleri Faaliyet Raporları sayılı Sayıştay Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi sebepleri arasında sayılmamıştır? Hesapta maddi hata, isim yanlışlığı veya eksikliği bulunması, noksanlık veya mükerrerlik olması. Denetleme veya hesap yargılaması sırasında görülmeyen yanlış veya usulsüz bir işlemin hükümden sonra meydana çıkmış olması. Bilirkişi veya uzmanın başka bir konuyla ilgili olarak evrakta sahtecilik fiilinden dolayı gözaltına alınması. Denetleme veya hesap yargılaması sırasında bulunmayan hükme tesir edebilecek bazı belgelerin hükümden sonra ortaya çıkması. 19

20 70. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre ödeme belgesi en az kaç nüsha düzenlenir? Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, kamu personeline nakden verilmesi gereken giyecek yardımı ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? Çeşitli ödemeler bordrosu Personel bildirimi İlgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı 72. şağıda sayılanlardan hangisi Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin görevlerindendir? Satın alınan taşınırların muayene ve kabulünü yapmak Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlayarak Sayıştaya vermek İdarenin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak Kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmin etmek 73. şağıda yer alan hususlardan hangisi Taşınır Mal Yönetmeliğinin amaçları arasında sayılmamıştır? Taşınır malların muhafazası Taşınır malların satışı Taşınır mallara ilişkin yönetim hesabının verilmesi Taşınır malların kaydı 74. şağıdaki ifadelerden hangisi Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yanlıştır? Sayım fazlası taşınırların girişi, aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer üzerinden yapılır. Taşınırların çıkışı; bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değerleri üzerinden yapılır. Satın alma suretiyle edinilen taşınırlar maliyet bedeli ile kayıtlara alınır. Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları maliyet bedeli üzerinden Taşınır İşlem Fişi ile taşınır kaydına alınır. 75. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre aşağıdaki paragrafta noktalı yerlere sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir? Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uyun olarak belirlenen... dolayı sorumluluk aranmaz. Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri... belirlenecek tutara kadar olanlar..., belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise... onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Firelerden; Bakanlıkça; Harcama Yetkilisinin; Üst yöneticinin. Firelerden; Bütçe Kanununda; Harcama Yetkilisinin; İlgili Bakanın. Zararlardan; Bütçe Kanununda; Üst yöneticinin; İlgili Bakanın. Zararlardan; Bakanlıkça; Üst yöneticinin; Bakan. 76. şağıdaki hesaplardan hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan hesaplardan değildir? Risk Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı Birikmiş Tükenme Payları Hesabı 77. şağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan düzenleyici hesaplardan değildir? Takipteki Kurum lacakları Karşılığı Hs. Birikmiş mortismanlar Hs. Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hs. Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hs. 20

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN 10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĠN ĠLGĠLĠ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĠ ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (18.04.2013 T. 28622 R.G.) Kanun No. 6456 Kabul Tarihi:

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir? A) Sosyal güvenlik

Detaylı

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500)

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500) BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĐN ĐLGĐLĐ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĐ ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA ĐLĐŞKĐN KANUN Kanun No. 5917 Kabul

Detaylı

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI BĠRĠNCĠ BÖLÜM SORU 1. Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak miktar itibariyle

Detaylı

KANUN. Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri. Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve

KANUN. Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri. Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri KANUN Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik

Detaylı