A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür?"

Transkript

1 YS KS HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. LCK SENETLERİ HS. Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lacak senedinin vadesinde tahsil edilmesine B) lacak senedinin ciro edilmesine C) lacak senedinin bankaya ıskonto ettirilmesine D) lacak senedinin vade farkı ile birlikte yenilenmesine E) lacak senedinin protesto ettirilmesine vcı 2009 Final Bütünleme Sayfa 72 Soru İşletme, maliyeti TL, birikmiş amortismanı TL olan demirbaşı TL si KDV, toplam TL ye peşin olarak satılmıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) KS HS YURTİÇİ STIŞLR HS HESPLNN KDV HS. 500 B) KS HS DEMİRBŞLR HS HESPLNN KDV HS şağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür? ) vans kredisi B) çık kredi C) Maddi teminatlı kredi D) Teminat mektubu E) Borçlu cari hesap şeklinde kredi 110 T Genel Muhasebe Sayfa 426 Örnek Soru 12. BNK KREDİLERİ HS İşletmenin Bankasından temin ettiği TL limitli ve % 20 marjlı kredi hesabının durumu yukarıdaki gibidir. Bu bilgilere göre işletme kredi hesabından kaç TL daha çekebilir? ) B) C) D) E) vcı 2009 Final Bütünleme Sayfa 84 Soru 11 C) KS HS BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS DİĞER OLĞNDIŞI GİDER VE ZRRLRI HS DEMİRBŞLR HS HESPLNN KDV HS D) KS HS DİĞER OLĞNDIŞI GİDER VE ZRRLRI HS DEMİRBŞLR HS HESPLNN KDV HS E) KS HS BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS DEMİRBŞLR HS STICILR HS. LCK SENETLERİ HS. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Borç senetlerinin yenilenmesine B) Senetli borca karşılık müşteri senedi ciro edilmesine C) Satıcılara olan borcun müşteri senediyle ödenmesine D) Kredili satışlardan doğan alacakların senede bağlanmasına E) Satıcılara olan senetsiz borçlara karşılık bono düzenlenerek verilmesine vcı 2009 ra Sınav Soru T Genel Muhasebe Sayfa 444 Soru 14 İzleyen sayfaya geçiniz

2 YS İşletme senetsiz ticari borcuna karşılık satıcıya kasadan TL ödediğinde yapılacak yevmiye kaydında, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) 321 Borç Senetleri Hesabı borçlandırılır. B) 321 Borç Senetleri Hesabı alacaklandırılır. C) 102 Bankalar Hesabı alacaklandırılır. D) 320 Satıcılar Hesabı borçlandırılır. E) 320 Satıcılar Hesabı alacaklandırılır. 110 T Genel Muhasebe Sayfa 387 Soru Gelir hesapları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Dönem sonunda gelir hesaplarının kalanları Sermaye Hesabına eklenir. B) Gelir hesaplarına gelirler (hasılat) brüt tutarları üzerinden kaydedilir. C) Gelir hesapları Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. D) Gelir hesapları alacak kalanı verir. E) Elde edilen gelirler, ilgili gelir hesabının alacağına kaydedilir. 110 T Genel Muhasebe Sayfa 467 Soru şağıdakilerden hangisi özkaynakları artıran unsurlardan biri değildir? ) Olağandışı yedekler B) Geçmiş yıllar zararları C) Yeniden değerleme artışları D) Dönem net kârı E) Sermaye artışı 110 T Genel Muhasebe Sayfa 458 Soru İşletmesinin bilanço bilgileri aşağıdaki gibidir: 18. İşletme, 15 Mart itibariyle iştiraki olan X Ş den TL tutarında kâr payı gelirine hak kazandığını öğrenmiştir. Kâr payı ödemeleri belirtilen tarihi izleyen bir ay içinde yapılacaktır. Bu bilgilere göre, 15 Mart da yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı borçlandırılır. B) İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı alacaklandırılır. C) Kasa Hesabı borçlandırılır. D) Kasa Hesabı alacaklandırılır. E) İştiraklerden lacaklar Hesabı alacaklandırılır. vcı Final Bütünleme Sayfa 89 Soru 18 işletmesi 31/12/2008 Tarihli Bilançosu KTİF TOPLMI ÖZKYNKLR Sermaye Ödenmemiş sermaye Yasal Yedekler Geçmiş Yıllar Kârı Dönem Net Zararı PSİF TOPLMI Bu bilgilere göre işletmenin öz kaynakları kaç TL dir? 19. Yılda bir kez çıkarılması zorunlu olan ve hesap önemi sonunda çıkarılan envantere ne ad verilir? ) B) C) D) E) 80,000 ) Devir envanteri B) Tasfiye envanteri C) Stok envanteri D) Dönem sonu envanteri E) Dönem başı envanteri vcı 2009 Final Bütünleme Sayfa 85 Soru vcı 2009 Final Bütünleme Sayfa 77 Soru 19 İzleyen sayfaya geçiniz

3 YS Ticari kâr ve mali kâr kavramları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Vergi kârının saptanmasında giderlerin tümü hiçbir koşula bağlı kalmaksızın dönemin gelirlerinden indirilir. B) Ticaret Kanunu nda kâr üçüncü kişilerin haklarını koruma açısından ele alınır. C) Vergi kanununda kâr vergilendirme yönünden ele alınır. D) Mali kâr vergi kanunlarına göre saptanan kârdır. E) Ticari kâr muhasebe ilkelerine göre saptanan kârdır. 110 T Genel Muhasebe Sayfa 472 Örnek Soru 23. İşletme 1 Mayıs 2009 tarihinde TL lik demirbaş eşya satın almıştır. Dönem sonunda bu demirbaşa % 20 oranı üzerinden normal amortisman yöntemi uygulanacaktır. Bu bilgilere göre işletmenin ilk yıl ayırması gereken amortisman tutarı kaç TL dir? ) B) C) D) E) vcı Final Bütünleme Sayfa 81 Soru İşletmenin Kasa Hesabının durumu aşağıdaki gibidir: 100 KS HESBI ynı tarihte yapılan kasa sayımında mevcut paranın TL olduğu belirlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kasa fazlası vardır. B) Kasa noksanı vardır. C) Kasa denktir. D) Kasa Hesabı kapalıdır. E) TL zarar vardır. vcı 2009 Final Bütünleme Sayfa 100 Soru mortisman gider payının muhasebeleştirilmesi sırasında aşağıda belirtilenlerden hangisi kesinlikle yapılmaz? ) Birikmiş mortismanlar Hesabı alacaklandırılır. B) Birikmiş mortismanlar Hesabı borçlandırılır. C) Genel Üretim Giderleri Hesabı borçlandırılır. D) Genel Yönetim Giderleri Hesabı borçlandırılır. E) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı borçlandırılır. 110 T Genel Muhasebe Sayfa 499 Soru 18 22) KRŞILIK GİDERLERİ HS. MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILĞI HS. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? a) Borsa rayici alış bedelinden düşük olan menkul kıymetlerin değerleme zararına b) Borsa rayici alış bedelinden yüksek olan menkul kıymetlerin değerleme farkına c) Menkul kıymetlere tahakkuk eden fakat tahsil edilemeyen dönem gelirine d) Menkul kıymetlerin düşük fiyatla satılmasından uğranılan zarara e) lış bedelinin borsa rayicinden düşük olması nedeniyle ortaya çıkan farka 25. Borç senetlerinin tasarruf değeriyle değerlenmesi durumunda, Borç Senetleri Hesabının kalanı ile senetlerin tasarruf değeri arasındaki fark hangi hesapta izlenir? ) Reeskont Faiz Gelirleri Hesabında B) Dönem Kâr veya Zararı Hesabında C) Borç Senetleri Hesabında D) lacak Senetleri Hesabında E) Reeskont Faiz Giderleri Hesabında 110 T Genel Muhasebe Sayfa 490 Soru: T Genel Muhasebe Sayfa 509 Soru 24 İzleyen sayfaya geçiniz

4 YS İşletme bankalara olan kredi borçlarına tahakkuk ettirilen faizlerin muhasebeleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapar? ) Bankalar Hesabı borçlandırılır. B) Faiz Gelirleri Hesabı alacaklandırılır. C) Banka Kredileri Hesabı alacaklandırılır. D) Banka Kredileri Hesabı borçlandırılır. E) Finansman Giderleri Hesabı alacaklandırılır. 110 T Genel Muhasebe Sayfa 505 Soru şağıdaki hesaplardan hangisinin kalanı bilançonun pasifinde yer alır? ) Ödenecek vergi ve fonlar B) Haklar C) Faiz gelirleri D) Finansman giderleri E) Gelir tahakkukları vcı Final Bütünleme Sayfa 101 Soru İşletmenin daha önce ödediği ve Gelecek ylara it Giderler Hesabına kaydettiği 30 TL lik kırtasiye malzemesinden 24 TL lik kısmının faaliyet dönemi içinde tüketildiği saptanmıştır. Bu bilgilere göre envanter kaydı nasıl yapılır? ) Ticari Mallar Hesabı 6 TL borçlandırılır. B) Kasa Hesabı 24 TL alacaklandırılır. C) Gelecek ylara it Giderler Hesabı 6 TL borçlandırılır. D) Gelecek ylara it Giderler Hesabı 24 TL alacaklandırılır. E) Genel Yönetim Giderleri Hesabı 6 TL borçlandırılır. vcı Final Bütünleme Sayfa 94 Soru Dönem Kârı veya Zararı Hesabı nın alacak kalanı aşağıdakilerden hangisine devredilir? ) Kasa Hesabına B) Geçmiş Yıllar Zararları Hesabına C) Sermaye Hesabına D) Dönem Net Zararı Hesabına E) Dönem Net Kârı Hesabına 110 T Genel Muhasebe Sayfa 518 Soru Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri hangi mali tabloda ve ne şekilde yer alır? ) Bilançonun aktifinde dönen varlıklar grubunda B) Gelir tablosunun faaliyet giderleri bölümünde C) Bilançonun pasifinde kısa vadeli yabancı kaynaklar grubunda D) Gelir tablosunun satışların maliyeti bölümünde E) Gelir tablosunun satış indirimleri bölümünde 12 TEST BİTTİ

5 TM İSBET NEDİR? ÖF Sınav Sorularının, TSRI YYINLRI'nın hangi kitabında, hangi sayfada yer aldığını gösterir. YS FİNL I İKTİSD GİRİŞ 1. I. Gerçekleri toplama II. Teori oluşturma ve test etme III. İktisat politikaları oluşturma Yukarıdakilerden hangileri iktisatçılar tarafından kullanılan araştırma yöntemini açıklar? ) Yalnız l B) Yalnız lll C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 100 T İktisada Giriş Sayfa 13 Soru 5 2. Mal ve hizmet üretiminde kullanılan, doğa ya da insanlar tarafından sağlanan tüm araçlara ne ad verilir? ) Sermaye B) Emek C) Üretim faktörleri D) Beşeri sermaye E) Kaynaklar 100 T İktisada Giriş Sayfa 22 Soru 6 5. Fiyat B Miktar Yukarıdaki talep eğrisi üzerinde noktasından B noktasına gelinmesi durumunda, talebin fiyat esnekliği katsayısı kaçtır? ) -0,30 B) -0,25 C) 0,125 D) 0,33 E) 0,5 100 T İktisada Giriş Sayfa 44 Soru 3 6. Bir firmada istihdam edilen işçi sayısı 15 ten 20 ye çıkarıldığında, üretim miktarı yılda 100 birimden 200 birime çıkıyorsa emeğin marjinal fiziki ürün değeri kaçtır? ) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) T İktisada Giriş Sayfa 62 Soru 1 3. Çeşitli fiyat düzeylerinde herhangi bir X malının arz edilen miktarı 80 birim, talep edilen miktarı 190 birim ise X malı piyasasında aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur? ) Piyasa temizlenmesi B) Piyasa dengesi C) Kıtlık D) rtık E) Denge fiyatı 100 T İktisada Giriş Sayfa 37 Soru şağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özel bir piyasa yapısına neden olan varsayımlarından biri değildir? ) lıcı ve satıcıların tam bilgiye sahip olması B) Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı olması C) Firmaların kolaylıkla piyasalara girip çıkması D) Her firmanın homojen bir ürün üretip satması E) Piyasada yakın ikamesi olmayan malların satılması 100 T İktisada Giriş Sayfa 70 Soru 2 4. rz edilen mal veya hizmet miktarını sınırlayarak, rekabet koşullarında oluşmuş piyasa fiyatını üreticilerin lehine artırmaya dönük devlet politikasına ne ad verilir? ) Tavan fiyatı B) Üretim kotası C) Taban fiyatı D) Fiyat kontrolü E) İthalat kotaları 8. Oligopol piyasasında faaliyette bulunan firmaların ürünlerinin homojen olduğu oligopol aşağıdakilerden hangisidir? ) Kısmi oligopol B) Tam oligopol C) Kartel D) Farklılaştırılmış oligopol E) Saf oligopol 100 T İktisada Giriş Sayfa 55 Soru T İktisada Giriş Sayfa 77 Örnek Soru İzleyen sayfaya geçiniz

6 YS Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalara ne ad verilir? ) Türev piyasalar B) Ekonomik piyasalar C) Birincil piyasalar D) Faktör piyasaları E) İkincil piyasalar 100 T İktisada Giriş Sayfa 85 Soru Konjonktür dalgalanmalarının uzun dönemdeki seyri göz önüne alındığında, her daralma döneminden sonra ekonominin canlanmaya geçişi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? ) dönüşü B) dönüşü C) dönüşü D) dönüşü E) W seyri 100 T İktisada Giriş Sayfa 118 Soru Kamusal bir maldan fayda sağlayan her bireyin marjinal faydalarının toplamına ne ad verilir? ) Marjinal sosyal maliyet B) Dışsallık C) Marjinal özel fayda D) Marjinal sosyal fayda E) Yansıma 100 T İktisada Giriş Sayfa 89 Örnek Soru 14. şağıdakilerden hangisi gelir-harcama akımından bir sızıntı niteliği taşımaktadır? ) Tasarruflar B) Yatırımlar C) Tüketim harcamaları D) İhracat E) Kamu harcamaları 100 T İktisada Giriş Sayfa 141 Örnek Soru 11. Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizlik türüne ne ad verilir? 12. ) rızi işsizlik B) Friksiyonel işsizlik C) Konjonktürel işsizlik D) Yapısal işsizlik E) Mevsimlik işsizlik 100 T İktisada Giriş Sayfa 119 Soru Bir başka mal veya hizmetin üretilmesinde kullanılan mal ve hizmetlere ne ad verilir? ) Tüketim malı B) Sermaye malı C) Tamamlanmış mal D) ramalı E) Nihai mal Üretim şaması Satış Değeri 100 T İktisada Giriş Sayfa 127 Soru 7 Buğday 100 Un 100 Ekmek 200 Yukarıdaki tabloda ekmek üretiminin her aşamasında gerçekleştirilen üretim değerleri yer almaktadır. Buna göre üretimin her aşamasında yaratılan katma değer aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Buğday Un Ekmek ) B) C) D) E) Vergi çarpanının negatif işarete sahip olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ) Kamu harcaması değişikliklerinin vergilere ters yönde yansıyacağını B) Vergi değişikliklerinin gelire ters yönde yansıyacağını C) Vergi değişikliklerinin kamu harcamalarına ters yönde yansıyacağını D) Kamu harcaması değişikliklerinin gelire ters yönde yansıyacağını E) Vergi değişikliklerinin bütçe dengesine ters yönde yansıyacağını 100 T İktisada Giriş Sayfa 152 Soru 7 İzleyen sayfaya geçiniz

7 YS MPS marjinal tasarruf eğilimi, MPC marjinal tüketim eğilimi ve MPI marjinal ithal eğilimini ifade ettiğine göre, aşağıdakilerden hangisi denk bütçe çarpanını göstermektedir? ) MPS+ MPI MPS + MPI B) C) D) E) MPC MPS MPC+ MPS MPS+ MPC MPS+ MPI 1 MPC 1 + MPC 1 MPS+ MPI 1 + MPS MPI 100 T İktisada Giriş Sayfa 153 Soru Yukarıdaki tüketim fonksiyonuna göre, gelir 0 olduğunda gerçekleşecek tasarruf miktarı kaçtır? ) -100 B) 0 C) 100 D) 150 E) Varlıkların nakde veya vadesiz mevduata dönüşüm hızı ve kolaylığına ne ad verilir? ) Dolaşım hızı B) Likidite C) Benzeşim oranı D) Tedavül özelliği E) Konvertibilite 100 T İktisada Giriş Sayfa 160 Soru sorular aşağıdaki şekle göre cevaplandırılacaktır C C = f(y) 22. Zorunlu rezerv oranının 0.20 olduğu bir ortamda basit kaydi para çarpanının değeri kaçtır? ) 1 B) 3 C) 5 D) 8 E) T İktisada Giriş Sayfa 159 Soru Y 23. Paranın dolaylı yoldan ekonomiyi etkileyeceğini savunanlara göre, para miktarındaki değişiklikler aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile ekonomiyi etkilemektedir? 18. Yukarıdaki tüketim fonksiyonu için hesaplanacak marjinal tüketim eğiliminin değeri kaçtır? a) 0,10 b) 0,75 c) 0,80 d) 0,85 e) 0, T İktisada Giriş Sayfa 135 Soru Yukarıdaki tüketim fonksiyonuna göre, gelir 1500 olduğunda gerçekleşecek tüketim harcaması miktarı kaçtır? ) 1000 B) 1300 C) 1450 D) 1550 E) ) M arjinal tüketim eğilimi B) Dolaşım hızı C) Harcama çarpanı D) Faiz oranı E) Ortalama tasarruf eğilimi 100 T İktisada Giriş Sayfa 168 Soru Paranın işlem amacıyla talep edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Harcamaların genellikle gelirden büyük olması B) Tasar r uf yapma güdüsünün ol m as ı C) Faiz oranının sabit olmaması D) Gelir elde etme ve harcama yapma dönemlerinin eşleşmemesi E) Marjinal tüketim eğiliminin 1 den küçük olması 100 T İktisada Giriş Sayfa 167 Soru 1 İzleyen sayfaya geçiniz

8 YS Fiyat P 1 S 28. Türkiye 1 birim kaynakla 2 adet saat veya 1000 kg fındık üretirken, İsviçre aynı kaynakla 4 adet saat veya 500 kg fındık üretiyorsa, Türkiye nin fındık, İsviçre nin saat üretiminde uzmanlaşması durumunda dünya fındık ve saat üretimi bundan nasıl etkilenir? D Üretim Yukarıdaki grafikte yer alan P1 fiyat düzeyi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) S>D olduğundan S sağa kayar. B) S>D olduğundan S sola kayar. C) S>D olduğundan fiyatlar düşer. D) S>D olduğundan D sağa kayar. E) S>D olduğundan D sola kayar. 100 T İktisada Giriş Sayfa 176 Soru Günümüzde, tarifelerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? ) Yerli firmaları uluslararası rekabetten korumak B) Yurtdışına gelir transferine engel olmak C) Yerli paranın değer kaybetmesine engel olmak D) Devlete gelir sağlamak E) Ülkede yerli mal bilincini oluşturmak ) Saat üretimi 2 adet artar, fındık üretimi 500 kg azalır. B) Saat üretimi 2 adet, fındık üretimi 500 kg artar. C) Saat ve fındık üretimi değişmez. D) Saat üretimi 2 adet azalır, fındık üretimi 500 kg artar E) Saat üretimi 2 adet fındık üretimi 500 kg azalır. 29. şağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın önündeki politik engellerden biri değildir? ) Kamu yönetimindeki yetersizlik B) Girişimci ruhunun eksikliği C) Siyasi istikrarsızlık D) İktisat politikası değişikliklerine direnme E) Politik risk 100 T İktisada Giriş Sayfa 188 Soru İçe dönük kalkınma stratejilerinin genel amacı aşağıdakilerden hangisidir? ) İhracatı teşvik etmek B) İthalatı ikame etmek C) Sanayileşmeyi ithalatı teşvik edecek şekilde desteklemek D) İhraç ürünleri üreten sektörleri teşvik etmek E) Döviz kuru ile ithalatı teşvik etmek 27. Fiyat 100 T İktisada Giriş Sayfa 190 Soru 18 D 1 0 D 0 Üretim Yukarıdaki şekle göre, D0 toplam talep eğrisinin D1 konumuna gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Vergilerdeki azalma B) Kamu harcamalarında azalma C) Para arzında azalma D) Otonom tüketim harcamalarında azalma E) Otonom yatırımlarda azalma 100 T İktisada Giriş Sayfa 175 Soru 2 16 TEST BİTTİ

9 VCI SERİSİ ÖRNEKLERİ.Ö.F. sisteminde, önceki yıllarda sorulmuş olan sınav soruları, ileriki sınavlarda da öğrencilerin karşısına birebir çıkmaktadır. vcı serimiz, son 5 yılın ara - final - bütünleme sınav soruları çözümleri ile beraber sizlerin hizmetine sunulmaktadır. Sınıfa ait tüm dersler 750 sayfa Renkli

10

11 ÇIKÖĞRETİM İKTİSD GİRİŞ R SINV 1. Belirli bir gelir düzeyinde tüketimini artırmak için başka malların tüketiminden vazgeçilmesi gerekmeyen ve paylaştırılmaları konusunda da bir probleme neden olmayan mal türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Serbest mal B) Ekonomik mal C) Tüketici malları D) Sermaye malları E) Dayanıklı mallar 6. Çalışanların eğitim ve yetiştirilme sonucu elde ettikleri bilgi birikimi ve yeteneklerine ne ad verilir? ) Maksimum sermaye B) Minimum sermaye C) Finansal sermaye D) Beşeri sermaye E) Fiziki sermaye 7. Ekonomik mal kavramının ortaya çıkmasının ardında yatan iktisadi olgu aşağıdakilerden hangisidir? 2. şağıdakilerden hangisi iktisadın temel özelliklerinden biri değildir? ) İnsan davranışının sadece iktisadi yönünü seçip incelemesi B) Sosyal bilim olması C) Malların tüketimi ile ilgili olduğu kadar üretimi ve dağıtımıyla da ilgilenmesi D) nalitik olması E) Koşullar kontrol edilerek deneylerle bilimsel yasaları kanıtlaması 3. Gözlenen gerçeklerden hareketle teorinin oluşturulmasına ne ad verilir? ) Hipotez B) İktisadi düşünce C) Tümdengelim D) Tümevarım E) Rasyonel davranış 4. İktisatçıların kullandığı tümevarım yönteminde araştırmanın başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir? ) Kıtlık B) Refah C) Verimlilik D) Fiyat E) Rasyonellik 8. Bir malın satın alınmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki ters yönlü ilişkiye ne ad verilir? ) Talep B) Gelir etkisi C) İkame etkisi D) Talep kanunu E) Rasyonel seçim 9. rz tablosundaki kombinasyonların, fiyat ve arz edilen miktar eksenleri içinde çizilmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ) Piyasa dengesi B) rz kanunu C) rz eğrisi D) Beklentiler E) rzdaki kaymalar tasarı KDEMİ YYINLRI ) Teorinin oluşturulmasıdır. B) Sebep-sonuç ilişkisinin ortaya konmasıdır. C) İktisat politikalarının oluşturulmasıdır. D) Verilerin sistematik olarak sınıflandırılmasıdır. E) Gerçeklerin toplanmasıdır. 5. şağıdakilerden hangisi para ile sermaye kavramları arasındaki farkı ifade eder? ) Para bir finansal araç, sermaye bir üretim faktörü niteliğindedir. B) Para bir üretim faktörü, sermaye bir finansal araç niteliğindedir. C) Para dolaysız bir üretim faktörü, sermaye dolaylı bir üretim faktörü niteliğindedir. D) Para fiziki bir kaynak, sermaye finansal bir kaynak niteliğindedir. E) Para beşeri bir kaynak, sermaye finansal bir kaynak niteliğindedir. 10. Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği, diğer değişkenlerin ise sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir? ) Ceteris paribus B) Homo economicus C) Vice versa D) Mutadis mutandis E) Laissez faire 11. şağıdaki ürünlerden hangisinde talep inelastiktir? ) Tavuk eti B) Margarin C) Tuz D) Fındık yağı E) Deterjan 19

12 ÇIKÖĞRETİM İKTİSD GİRİŞ R SINV 12. Tüketicinin geliri %10 oranında arttığında, elma talebi %20 oranında artıyorsa, elma talebinin gelir esnekliğinin değeri kaçtır? ) 0,5 B) 1 C) 2 D) 5 E) Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak sağlayan döneme ne ad verilir? ) Kısa dönem B) Çok kısa dönem C) Orta dönem D) Uzun dönem E) Piyasa dönemi 13. Bir malın fiyatı 100 lira iken talep miktarı 1000 kg, fiyat 150 lira olduğu zaman talep miktarı 250 kg olarak belirlenmiştir. Buna göre talebin fiyat esnekliği değeri aşağıdakilerden hangisidir? ) -10 B) -4 C) -2 D) -1,5 E) Toplam Maliyet (Milyar TL) TM 30 tasarı KDEMİ YYINLRI 14. Üretici rantıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) rz eğrisi ve denge fiyatının altındaki alan üretici rantıdır. B) Talep eğrisi ile yakından ilişkilidir. C) Piyasaya katılım sonucu üreticilerin sağladığı faydayı ölçmeye yarar. D) Üreticinin malını satmaya hazır olduğu fiyat ile gerçekte sattığı fiyat arasındaki farktır. E) rz eğrisi ile yakından ilişkilidir. 15. şağıdakilerden hangisi devletin uyguladığı fiyat kontrollerinden biri değildir? ) İthalat kotaları uygulaması B) Taban fiyat uygulaması C) sgari ücret uygulaması D) Tarımsal destekleme fiyatı uygulaması E) Kira kontrolleri uygulaması Günlük Çıktı (det) Yukarıdaki şekilde bir firmaya ait toplam maliyet eğrisi (TM) yer almaktadır. Buna göre, 100 birim mal üretildiğinde firmanın katlanacağı değişken maliyet kaç milyar TL dir? ) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) şağıdakiler den hangisi emek üretim faktörü için marjinal ürün değerini verir? ) Emeğin ortalama fiziki ürünü x Malın fiyatı B) Emeğin marjinal fiziki ürünü x Malın fiyatı C) Emeğin ortalama fiziki ürünü x Emeğin birim maliyeti D) Emeğin ortalama fiziki ürünü x Emeğin marjinal fiziki ürünü E) Emeğin marjinal fiziki ürünü x Emeğin toplam fiziki ürünü 16. Genellikle üretimde ve ithalatta uygulanan miktar sınırlamalarına ne ad verilir? ) Tarife B) İkame C) rbitraj D) Sübvansiyon E) Kota 21. Toplam gelirin satış miktarına oranına ne ad verilir? ) Marjinal gelir B) Kapanma noktası C) Ortalama gelir D) Ortalama toplam maliyet E) Marjinal maliyet 17. şağıdakilerden hangisi ekonomik kârı verir? ) EK = Toplam hasılat - çık maliyetler B) EK = Toplam hasılat x çık maliyetler C) EK = Toplam hasılat + çık maliyetler D) EK = Toplam hasılat - Kullanılan tüm girdilerin toplam fırsat maliyeti E) EK = Toplam hasılat / Örtük maliyetler 22. Tam rekabet piyasasında, tek bir firmanın arzının piyasa fiyatını etkileyememesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? ) Toplam gelirin ortalama maliyete eşit olmasına B) Toplam gelirin marjinal gelire eşit olmasına C) Toplam gelirin ortalama gelire eşit olmasına D) Ortalama gelirin ortalama maliyete eşit olmasına E) Marjinal gelirin ürün fiyatına eşit olmasına 20

13 ÇIKÖĞRETİM İKTİSD GİRİŞ R SINV 23. Ürünün fiyatının ortalama değişken maliyete eşit olduğu üretim düzeyi firma açısından aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ) Başabaş noktasını B) Kâr maksimizasyonu noktasını C) Optimal kapasite noktasını D) Kapanma noktasını E) Tam kapasite noktasını 28. Belirli bir yatırım amacıyla alınan yatırım kredisi faizleri ile tüketici kredi faizleri birbirinden farklıdır. Buna göre, faiz oranlarının farklılaştırılmasına neden olan etkenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak ve birlikte verilmiştir? ) Risk ve likidite B) Risk, vade ve likidite C) Vade ve likidite D) Vade ve risk E) Risk, vade ve rant 24. Bir endüstrideki ölçek ekonomilerinin sadece tek bir firmanın faaliyetlerini sürdürmesine olanak sağlayacak nitelikte olması halinde ortaya çıkan tekel aşağıdakilerden hangisidir? ) Pür tekel B) Farklılaştırılmış tekel C) Kısmi tekel D) Yasal tekel E) Doğal tekel 25. I. z sayıda satıcı ve çok sayıda alıcının olması II. Firmaların homojen veya farklı (aştırılmış mal satması III. Piyasaya girişi kısıtlayan önemli engellerin olması IV. İkamesi olmayan malların satılması Yukarıdakilerden hangileri oligopol piyasasının varsayımlarıdır? ) l ve II B) II ve IV C) l, II ve III D) II, III ve IV E) l, II, III ve IV 29. Kamusal mallarda ödeme yapmayanları dışarıda bırakamama özelliği aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olur? ) Dolaylı mal sorunu B) Fayda yansıması sorunu C) Bedavacılık sorunu D) Dışsal fayda sorunu E) Sosyal fayda sorunu 30. Kamusal mallarda etkin üretim miktarının belirlenebilmesi için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir? ) Marjinal sosyal maliyet = Fiyat B) Marjinal sosyal fayda = Marjinal maliyet C) Toplam fayda = Toplam gelir D) Ortalama sosyal maliyet = Fayda E) Marjinal fayda = Marjinal gelir tasarı KDEMİ YYINLRI 26. Tekel piyasasında, uzun dönemde bir firmanın ekonomik (aşırı) kâr elde edebilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Heterojen mal üretmesi B) Yeni firmaların piyasaya girmesinin engellenmesi C) Talep eğrisinin negatif eğimli olması D) Marjinal gelir ve talep eğrilerinin özdeş olması E) Marjinal maliyet eğrisinin sonsuz esnek olması 27. Marjinal özel fayda ve maliyetlerin marjinal sosyal fayda ve maliyetleri de kapsayacak şekilde belirlenmesi amacıyla üretici ve tüketici kararlarına dönük düzenlemelere ne ad verilir? ) Toplumsal fayda B) Sübvansiyonlar C) Pozitif dışsallıklar D) Negatif dışsallıklar E) Dışsallıkların içselleştirilmesi 21

14 ÇIKÖĞRETİM İKTİSD GİRİŞ ÇÖZÜMLER R SINV 1. Serbest Mal: Doğada her istenildiğinde bulunulabilen ve bir çaba sarf etmeden elde edilebilen mallardır yani kıt olmayan mallardır. Cevap: 9. rz tablosundaki kombinasyonların, fiyat ve arz edilen miktar eksenleri içinde çizilmesine arz eğrisi, talep tablosundaki kombinasyonların, fiyat ve talep miktar eksenleri içinde çizilmesine ise talep eğrisi denir. 2. İktisadın temel özelikleri a,b,c ve d şıklarıdır. ynı zamanda iktisat tarihsel bir bilimdir. 10. Diğer Şartlar Sabitken (Ceteris Paribus): Bir iktisadî birim karar alırken diğer şartların sabit olduğunu varsayılmasıdır. Cevap: tasarı KDEMİ YYINLRI 3. Tümevarım: Gözlenen gerçeklerden hareketle teorinin oluşturulmasıdır (Özelden genele hareket). Tümdengelim: Teoriden hareket ederek gerçeklerin incelenmesidir (Genelden özele hareket) 4. Tümevarım yöntemine göre iktisatta araştırma yöntemleri sırasıyla şunlardır; Gerçeklerin Toplanması Teori Oluşturma ve Test Etme İktisat Politikaları Oluşturma 5. Para bir finansal araç, sermaye bir üretim faktörü niteliğindedir. Yani, para üretim faktörü değildir. Cevap: 11. Fiyattaki değişmenin talep edilen miktarda az değişmeye neden olduğu durumda talep esnekliğinin katsayısı e < 1 olmaktadır, yani inelastik taleptir. Yani, zorunlu mal ya da ikamesi olmayan mallar inelastik olur. 12. Talebin gelir esnekliği ( e ı ) = ΔQ / ΔI şeklinde hesaplanır. Verilen değerler yerine yerleştirildiğinde yani e ı = 0,20 / 0,10 = 2 olur. Gelir esnekliği 1 den büyük ise bu malar lüks mallardır. 13. Esneklik sorularında genelikle aşağıdaki formülü kullanarak sonuca gidilir. Q2 Q e Q1 = = = P P P = 4 = 6 = 15, Çalışanların eğitim ve yetiştirilme sonucu elde ettikleri bilgi birikimi ve yeteneklerine veya zihinsel çalışmalara beşeri sermaye denir. 14. Talep eğrisi ile yakından ilişkili olan tüketici rantıdır. İktisat literatüründe, talep tüketicin tercihlerini arz ise üreticinin tercihlerini yansıtır. 7. Ekonomik mal kavramının ortaya çıkmasının ardında yatan iktisadi olgu kıtlık, serbest mal kavramının ortaya çıkmasının ardında yatan olgu ise bolluktur. Cevap: 15. Uygulamada fiyat kontrolleri şunlardır; taban fiyat, tavan fiyat, asgarî ücret, tarımsal destekleme alımları ve kira kontrolleridir. Kota ise miktar kontrollüdür. Cevap: 8. Herhangi bir malın fiyatı ile talep miktarı arasında negatif (ters yönlü) ilişkiye talep kanunu, herhangi bir malın arz miktarı ile fiyat arasındaki doğru yönlü (pozitif) ilişkiye ise arz kanunu denir. 16. Üretim veya ithalâtta uygulanan miktar sınırlamasına kota denir ve kota uygulanması sonucu ilgili mal ve hizmetin fiyatı artar. Kota uygulaması ikiye ayrılır; üretim ve ithalat kotalarıdır. 22

15 ÇIKÖĞRETİM İKTİSD GİRİŞ ÇÖZÜMLER R SINV 17. Ekonomik kâr = Toplam Hasılat (çık + Örtük Maliyetler) ya da Ekonomik kâr =Toplam hasılat - Kullanılan tüm girdilerin toplam fırsat maliyeti Muhasebe kârı = Toplam Hasılat çık Maliyetler 24. Bir endüstride ölçek ekonomilerinin sadece tek bir firmanın faaliyetlerini sürdürmesine olanak sağlaması sonucu ortaya çıkan piyasaya doğal tekel piyasası denir. 18. Çok Kısa (pazar /piyasa) Dönemi: Hiçbir girdi miktarının değişmediği dönemdir. Kısa dönem: sadece bir girdi değiştirilmesine olanak tanıyan zaman dilimidir. Uzun dönem: Kullanılan bütün girdilerin değiştirilebildiği zaman dilimidir. Cevap: 25. z sayıda firmanın bulunduğu ve her birinin üretimindeki değişmelerin piyasa fiyatını etkileyebilecek durumda olduğu piyasa türü oligopol piyasası olarak adlandırılır. 19. Toplam Maliyetler (TC): Toplam sabit maliyet (TFC) ve toplam değişken maliyetlerin (TVC) toplamıdır. Yani, TC = TFC + TVC dır. TC eğrisinin dikey ekseni kestiği yerdeki değer (eğriye göre bu 10 dur) her zaman TFC yi verir. TC = 30 olduğuna göre TVC iki maliyet arasındaki farktır yani 20 dur. 20. Marjinal Ürün Geliri = Marjinal Fiziki Ürün x Marjinal Gelir ya da Marjinal Ürün Geliri = Marjinal Fiziki Ürün x Fiyat şeklinde hesaplanır. 26. Tekel piyasasının ortaya çıkış nedenleri başka firmaların piyasaya girişinin engelli olmasına dayanmaktadır. Bu piyasada giriş ve çıkışlar engelli olduğu için uzun dönemde de aşırı kâr devam eder. 27. Devletin dışsallıkları içselleştirmek için kullandığı araçlar şunlardır; Düzenleyici Vergiler Sübvansiyonlar (Teşvikler) Yasal Düzenlemeler Üretimi Üstlenme tasarı KDEMİ YYINLRI 21. Ortalama Gelir (R): Bir birim başına geliri ya da toplam gelirin satış miktarına oranı olarak tanımlanır. Ortalama Gelir = Toplam Gelir Satış Miktarı 28. Faiz oranlarının farklılaşmasına neden olan faktörler şunlardır; risk, vade ve likidite. 22. Tam rekabet piyasasında, tek bir firmanın arzının piyasa fiyatını etkileyememesi sonucu firmaların marjinal gelirleri ürün fiyatına eşit olur. 29. Kamusal mallarda ödeme yapmayanları dışarıda bırakamama özelliğine bedavacılık sorunu denir ve bedavacılık artarsa devlet üretimi üstlenir. 23. Kapanma Noktası: Fiyatın ortalama değişken maliyetlere eşit olduğu noktadır. P = VC veya VC = MC kapanma noktasıdır. 30. Kamusal mallarda etkin üretim miktarı marjinal sosyal faydanın (MSB) marjinal (sosyal) maliyete (MSC) eşit olduğu yerde belirlenir. 23

16 ÇIKÖĞRETİM GENEL MUHSEBE R SINV 1. şağıdaki muhasebe işlevlerinden hangisi raporlar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğini ve olaylar ile sonuçlar arasındaki ilişkilerin araştırılmasını ifade eder? ) Raporlama B) Sınıflandırma C) Özetleme D) naliz ve yorum E) Kayıt 6. Bir işletmenin kuruluşuna ait değerler aşağıdaki gibidir: Nakit : TL Banka mevduatı : TL Demirbaşlar : TL Taşıtlar : TL Borçlar : TL Bu bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç TL dir? ) B) C) D) E) tasarı KDEMİ YYINLRI 2. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine ne ad verilir? ) Kaydetme B) Özetleme C) Sınıflandırma D) naliz ve yorum E) Raporlama 3. İşletmenin yönetim ofislerinde kullanılmak üzere satın alınan; kasa, bilgisayar, evrak dolabı, hesap makinesi gibi araçlar aşağıdaki hesapların hangisine, nasıl kaydedilir? ) Demirbaşlar Hesabının borcuna B) Binalar Hesabının borcuna C) Demirbaşlar Hesabının alacağına D) Tesis Makine ve Cihazlar Hesabının borcuna E) Genel Yönetim Giderleri Hesabının alacağına 7. İşletmenin kârlı peşin mal satması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? ) Yalnız aktif kalemlerde artış B) Hem aktif hem de pasif toplamlarında artış C) ktif kalemlerde azalış, pasif kalemlerde artış D) Hem aktif hem de pasif toplamlarında azalış E) ktif ve pasif toplamları aynı kalır. 8. Hesapların işleyişi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gelirlerdeki artışlar için gelir hesapları borçlandırılır. B) Giderlerdeki artışlar için gider hesapları borçlandırılır. C) lacaklardaki artışlar için aktif hesaplar borçlandırılır. D) Öz sermayedeki artışlar için pasif hesaplar alacalandırılır. E) Borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borçlandırılır. 4. İşletmenin bir faaliyet dönemi sonucunun, brüt satışlardan net kâr veya zarara kadar, dönemin tüm gelir ve giderlerinin gruplandırılarak gösterildiği mali tabloya ne ad verilir? ) Bilanço B) Gelir tablosu C) Satışların maliyeti tablosu D) Fon kaynakları ve kullanım tablosu E) Kâr dağıtım tablosu 9. Dönem Kârı veya Zararı Hesabının alacak tarafı toplamının borç tarafı toplamından fazla olması neyi ifade etmektedir? ) İşletmenin borcu olduğunu B) İşletmenin öz sermayesinin küçüldüğünü C) İşletmenin alacağı olduğunu D) İşletmenin zararı olduğunu E) İşletmenin kâr elde ettiğini 5. şağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini göstermektedir? ) Varlıklar + Hasılat = Borçlar + Sermaye B) Varlıklar + Borçlar = Sermaye + Giderler C) Varlıklar = Sermaye + Borçlar D) Varlıklar = Borçlar + Sermaye + Giderler E) Varlıklar = Borçlar + Giderler + Hasılat 10. Mali işlemleri konularına göre hesaplar aracılığıyla ayırarak, kaydetmeye olanak sağlayan muhasebe defterine ne ad verilir? ) Yevmiye defteri B) Envanter defteri C) Büyük defter D) İşletme hesabı defteri E) Günlük kasa defteri 24

17 ÇIKÖĞRETİM GENEL MUHSEBE R SINV 11. ralık ayının sonunda, envanter işlemlerinden önce çıkarılan mizana ne ad verilir? ) ra mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Yardımcı mizan E) Envanter mizanı 15. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Ticari mallar : TL lacak senetleri : TL Nakit : TL Banka kredileri : TL Satıcılara borçlar : TL Sermaye : 8.000TL Bu değerlerle işe başlayan bir işletmenin aktif toplamı kaç TL dir? ) B) C) D) E) / KSHS. BNKLR HS. SERMYE HS / Bu yevmiye kaydına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İşletmeye nakit girişi olmuştur. B) Banka mevduatında artış olmuştur. C) İşletmenin sermayesi artmıştır. D) İşletmenin varlıkları artmıştır. E) Sermaye hesabına borç kaydı yapılmıştır. 16. Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması aşağıdaki temel muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir? ) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Tam açıklama D) Dönemsellik E) İşletmenin sürekliliği tasarı KDEMİ YYINLRI 13. Muhasebe süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Bir işletmenin dönem sonu bilançosu aynı zamanda izleyen dönemin dönem başı bilançosudur. B) Belgelere dayanan günlük işlemler ilk önce büyük deftere kaydedilir. C) İşletmenin bilançosu kesin mizandan yararlanılarak düzenlenir. D) Hesapların açılışı hem yeni kurulan hem de işine devam eden işletmeler için söz konusudur. E) Envanter kayıtları genel geçici mizan ile dönem sonu envanter sonuçları dikkate alınarak yapılır. 17. şağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında yer almaz? ) Verimlilik B) Önemlilik C) İhtiyatlılık D) Tutarlılık E) Kişilik 14. Yeni kurulan bir işletmede yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? ) Yevmiye ve büyük defterde hesapları açmak B) Hesap planı düzenlemek C) Bilanço düzenlemek D) İşe başlama envanteri çıkarmak E) Genel geçici mizan düzenlemek 18. İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında onların biçimlerinden önce finansal özellikleri ve işletme için ifade ettiği gerçeğin göz önünde tutulmasını esas alan kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Önemlilik kavramı B) İhtiyatlılık kavramı C) Tam açıklama kavramı D) Özün önceliği kavramı E) Tutarlılık kavramı 25

18 ÇIKÖĞRETİM GENEL MUHSEBE R SINV 19. şağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında stoklar grubu içinde yer almaz? 23. İşletme, bankadaki mevduat hesabından para çekmiştir. Buna göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? tasarı KDEMİ YYINLRI ) Ticari mallar B) İlk madde ve malzeme C) Yarı mamuller-üretim D) Demirbaşlar E) Mamuller 20. şağıdakilerden hangisi devamlı envanter yönteminde mevcut malların maliyetini ifade eder? ) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının borç kalanı B) Yurtiçi Satışlar Hesabının kalanı ile Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının kalanı arasındaki fark C) Ticari Mallar Hesabının borç toplamı D) Ticari Mallar Hesabının alacak toplamı ile Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının kalanı arasındaki fark E) Ticari Mallar Hesabının borç kalanı 21. lış iskontoları hangi hesaba nasıl kaydedilir? ) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı nın alacağına B) Yurtiçi Satışlar Hesabı nın borcuna C) lış Iskontoları Hesabı nın borcuna D) Ticari Mallar Hesabı nın alacağına E) Ticari Mallar Hesabı nın borcuna ) / BNKLR HS XX KS HS. XX / B) / KS HS. XX BNKLR HS XX / C) / KS HS. XX DiĞER BORÇLR HS. XX / D) / BNKLR HS XX ÇEK HS. XX / E) / KS HS. XX BNK KREDİLERİ HS. XX / şağıdakilerden hangisi hazır değerleri ifade eder? ) Kasadaki para, banka mevduatı ve banka kredisi B) Kısa vadeli yabancı kaynaklar C) Dönen varlıklar D) Hisse senetleri ve tahviller E) Kasa ve bankalar 25. İşletmenin geçici yatırım amacıyla satın aldığı hisse senetleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? ) Bağlı menkul kıymetlerde B) İştiraklerde C) Hisse senetlerinde D) lacak senetlerinde E) Borç senetlerinde / KS HS. LICILR HS. HESPLNN KDV HS. LINN SİPRİŞ VNSLRI HS. YURTİÇİ STIŞLR HS / Bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış tarafta kullanılmıştır? ) Kasa Hesabı B) lıcılar Hesabı C) Hesaplanan KDV Hesabı D) lınan Sipariş vansları Hesabı E) Yurtiçi Satışlar Hesabı 26. Bir borca veya yükümlülüğe karşı güvence oluşturmak için alacak senetlerinin verilmesi işlemine ne ad verilir? ) lacak senetlerinin tahsil edilmesi B) lacak senetlerinin takibe alınması C) lacak senetlerinin iskontosu D) lacak senetlerinin protesto edilmesi E) lacak senetlerinin teminat olarak verilmesi 27. İşletmenin, bir müşteriden olan senetsiz alacağının bankadaki mevduat hesabına yatırılması durumunda bu tutar hangi hesaba ve ne şekilde kaydedilir? ) Ticari Borçlar Hesabının alacağına B) Banka Kredileri Hesabının borcuna C) Bankalar Hesabının borcuna D) Kasa Hesabının borcuna E) Bankalar Hesabının alacağına 26

19 ÇIKÖĞRETİM GENEL MUHSEBE R SINV 28. Bir giderin varlık hesabına kaydedilerek bilanço kalemleri arasında gösterilmesine ne ad verilir? ) İtfa etme B) Gider yazma C) ktifleştirme D) mortisman E) İskonto etme 29. İşletme TL müşteri çeki vererek bir arsa satın almış, noter masrafı ve vergi resim harç olarak da 100 TL nakit ödemiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) / RZİ VE RSLR HS LINN ÇEKLER HS KSHS / B) / RZİ VE RSLR HS LINN ÇEKLER HS / C) / RZİ VE RSLR HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 100 LINN ÇEKLER HS KSHS / D) / RZİ VE RSLR HS GENEL YÖNETiM GiDERLERi HS. 100 VERiLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS KS HS / E) / RZİ VE RSLR HS LINN ÇEKLER HS / tasarı KDEMİ YYINLRI 30. İşletme, TL KDV, TL bina bedeli ve alışla ilgili (tapu, noter harcı, emlak vergisi, vb.) TL ödeyerek bir bina satın almıştır. Buna göre yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Binalar Hesabı TL borçlandırılır. B) Binalar Hesabı TL borçlandırılır. C) Binalar Hesabı TL borçlandırılır. D) Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı TL alacalandırılır. E) Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı TL borçlandırılır. 27

20 ÇIKÖĞRETİM GENEL MUHSEBE ÇÖZÜMLER R SINV 1. Raporlar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğinin ve faaliyetler ile sonuçları arasındaki ilişkilerin araştırılması, muhasebenin analiz ve yorum işlevini ifade eder. 2. Malî nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra özetlenerek rapor halinde sunulması ve yorumlamaya hazırlanması için belirli şekillere ve kurallara göre yazılması işlemine Kaydetme denir. Cevap: 9. Gider Hesapları Dönem Karı veya Zararı Hesabının borcuna, gelir hesapları ise Dönem Karı veya Zararı Hesabının alacağına devredilir. Dolayısıyla Dönem Karı veya Zararı Hesabının borç toplamı işletmenin o döneme ait giderlerini, alacak toplamı da gelirlerini gösterecektir. Hesabın alacak toplamı borç toplamından fazla ise, işletmenin gelirlerinin giderlerinden fazla olduğunu ifade eder ki; bunun anlamı işletmenin kar elde etmiş olduğudur. 10. Yevmiye defterine maddeler hâlinde topluca kayıt edilen mali işlemleri konularına ayırarak işlemin etkilediği her bir hesaba kaydedilmesini sağlayan defter, Büyük defterdir. Büyük defter, muhasebenin sınıflandırma işlevinin gerçekleşmesini sağlayan bir defterdir. tasarı KDEMİ YYINLRI 3. Yönetim ofislerinde kullanılan büro eşyaları Demirbaşlar Hesabının borcuna kaydedilir. Cevap: 4. İşletmenin normal faaliyet döneminde gerçekleşen faaliyet sonucunu (kar veya zararı) nedenleri ile ayrıntılı olarak gösteren mali tablo, Gelir Tablosudur. 5. Temel bilanço eşitliği VRLIKLR = SERMYE + BORÇLR. 11. Dönem sonunda (31/12) çıkarılan iki mizan vardır. Birincisi, envanter işlemlerinden önce çıkarılan Genel Geçici mizan, diğeri ise envanter işlemlerinden sonra hazırlanan ve mali tabloların düzenlenmesinde esas alınan Kesin mizandır. 12. Bir yevmiye maddesinde, İşlemin etkilediği hesaplar sola dayalı yazıldığında o hesap borçlandırılmış, sağa dayalı yazıldığında ise o hesap alacaklandırılmış demektir. Söz konusu kayıtta, Sermaye Hesabına borç kaydı değil, aksine alacak kaydı yapılmıştır. 13. Belgelere dayanan mali işlemler, gerçekleşme sırasına göre ilk önce Yevmiye Defterine kaydedilir. 6. Sermaye=Varlıklar Toplamı - Borçlar Toplamı S=( ) - (99.000) = İşletmenin karlı peşin mal satması durumunda, malın maliyet rakamı kadar aktif hesap olan Ticari Mallarda azalış olurken, yine bir aktif hesap olan Kasa hesabı + kar rakamı kadar aratacağından ktif toplamı artacaktır. Kar, sermayedeki artıştır ve kar rakamı kadar öz sermaye fazlalaşacağından dolayı pasif toplamı da artacaktır. 14. Yeni kurulan bir işletmenin muhasebe sürecinde ilk önce yapılması gereken işlem, işe başlama envanteri çıkarmaktır. İşine devam eden işletmelerin dönem başında yapacağı ilk işlem ise dönem başı envanterini çıkarmaktır. 15. ktif Toplamı işletmenin sahip olduğu varlıklarının toplamına eşittir. ktif Toplamı (Varlıklar) = = TL 8. İşletmenin elde ettiği hasılatların izlendiği Gelir Hesapları, gelirlerdeki artışlar için alacaklandırılır ve alacak kalanı verir. Cevap: 16. Muhasebe sisteminde kullanılan kayıt düzenleri, değerleme ölçüleri ve malî tabloların biçim ve içerik açısından değişmemesi ve her dönem aynı standartta olması gereği Tutarlılık Kavramına dayanmaktadır. Cevap: 28

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş GENEL MUHASEBE İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. Ünite 3: Hesap: Hesap, farklı işlemlerin sınışandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir. Hesapların Nitelikleri: Finansal tablolar, karar alıcılara aşağıdaki unsurlara ilişkin

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ)

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) MUHASEBE TEMEL FİNANSAL F TABLOLARDA YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (BÖLÜM M II) (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) HESAPLARIN SINIFLANDIRILMASI Hesapların bir kısmının fazlalıkları bilançoda bir kısmının fazlalıkları

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

2011 BS 3200-1. Vergi Usul Kanunu'na göre "ticari mallar" hangi değerleme ölçüsü i le değerlenir? MUHSEBE UYGULMLRI 4. işletmenin "C" malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdaki gibidir:

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

için doğru değildir?

için doğru değildir? TİCRET MESLEK DERSLERİ (MUHSEBE FİNNSMN) ÖĞRETMENİ (M.T.Ö.D.) 1 "Muhtemel zararların kayda alınması" muhasebenin hangi temel kavramının bir gereğidir? ) Tarafsızlık ve belgelendirme B ) Para ölçüsü kavramı

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2)

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) MALİYET MUHASEBESİ 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) A) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. B) Üretim

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 1100-1. şağıdakilerden hangisi varlıkları tam olarak tanımlamaktadır? ) Üçüncü şahısların aktifler üzerindeki hakları işletmenin sahip olduğu iktisadi değerler işletme sahiplerinin aktifler üzerindeki

Detaylı

1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı

1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı 1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı mamul, mamul ve hurda gibi varlıklar ile kendi ürettiği

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II GELİR TABLOSU 14. Hafta Ders İçeriği Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir Hesapları Gider Hesapları Gelir Tablosu nun Kar/Zarar İle İlgili Hesapları Gelir Tablosu

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

2011 YS 3200-1. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: -Kasa Borç senetleri lacak senetleri 1000 TL TL 2.500 TL MUHSEBE UYGULMLRI -Ticari Mallar -Demirbaşlar -Banka kredileri 9.000 TL 2.000

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri Uygulama 4 Aktif Gültekin ATAOL İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Bilançosu Pasif KASA 70.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 24.000,- ALINAN ÇEKLER 9.000,- BORÇ SENETLERİ 3.000,- BANKALAR 34.000,- ALINAN SİPARİŞ

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI 5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI Adasal Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 1 Ocak 2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıdaki gibidir: Adasal Tic. Ve San. AŞ 1

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı