A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür?"

Transkript

1 YS KS HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. LCK SENETLERİ HS. Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lacak senedinin vadesinde tahsil edilmesine B) lacak senedinin ciro edilmesine C) lacak senedinin bankaya ıskonto ettirilmesine D) lacak senedinin vade farkı ile birlikte yenilenmesine E) lacak senedinin protesto ettirilmesine vcı 2009 Final Bütünleme Sayfa 72 Soru İşletme, maliyeti TL, birikmiş amortismanı TL olan demirbaşı TL si KDV, toplam TL ye peşin olarak satılmıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) KS HS YURTİÇİ STIŞLR HS HESPLNN KDV HS. 500 B) KS HS DEMİRBŞLR HS HESPLNN KDV HS şağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür? ) vans kredisi B) çık kredi C) Maddi teminatlı kredi D) Teminat mektubu E) Borçlu cari hesap şeklinde kredi 110 T Genel Muhasebe Sayfa 426 Örnek Soru 12. BNK KREDİLERİ HS İşletmenin Bankasından temin ettiği TL limitli ve % 20 marjlı kredi hesabının durumu yukarıdaki gibidir. Bu bilgilere göre işletme kredi hesabından kaç TL daha çekebilir? ) B) C) D) E) vcı 2009 Final Bütünleme Sayfa 84 Soru 11 C) KS HS BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS DİĞER OLĞNDIŞI GİDER VE ZRRLRI HS DEMİRBŞLR HS HESPLNN KDV HS D) KS HS DİĞER OLĞNDIŞI GİDER VE ZRRLRI HS DEMİRBŞLR HS HESPLNN KDV HS E) KS HS BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS DEMİRBŞLR HS STICILR HS. LCK SENETLERİ HS. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Borç senetlerinin yenilenmesine B) Senetli borca karşılık müşteri senedi ciro edilmesine C) Satıcılara olan borcun müşteri senediyle ödenmesine D) Kredili satışlardan doğan alacakların senede bağlanmasına E) Satıcılara olan senetsiz borçlara karşılık bono düzenlenerek verilmesine vcı 2009 ra Sınav Soru T Genel Muhasebe Sayfa 444 Soru 14 İzleyen sayfaya geçiniz

2 YS İşletme senetsiz ticari borcuna karşılık satıcıya kasadan TL ödediğinde yapılacak yevmiye kaydında, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) 321 Borç Senetleri Hesabı borçlandırılır. B) 321 Borç Senetleri Hesabı alacaklandırılır. C) 102 Bankalar Hesabı alacaklandırılır. D) 320 Satıcılar Hesabı borçlandırılır. E) 320 Satıcılar Hesabı alacaklandırılır. 110 T Genel Muhasebe Sayfa 387 Soru Gelir hesapları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Dönem sonunda gelir hesaplarının kalanları Sermaye Hesabına eklenir. B) Gelir hesaplarına gelirler (hasılat) brüt tutarları üzerinden kaydedilir. C) Gelir hesapları Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. D) Gelir hesapları alacak kalanı verir. E) Elde edilen gelirler, ilgili gelir hesabının alacağına kaydedilir. 110 T Genel Muhasebe Sayfa 467 Soru şağıdakilerden hangisi özkaynakları artıran unsurlardan biri değildir? ) Olağandışı yedekler B) Geçmiş yıllar zararları C) Yeniden değerleme artışları D) Dönem net kârı E) Sermaye artışı 110 T Genel Muhasebe Sayfa 458 Soru İşletmesinin bilanço bilgileri aşağıdaki gibidir: 18. İşletme, 15 Mart itibariyle iştiraki olan X Ş den TL tutarında kâr payı gelirine hak kazandığını öğrenmiştir. Kâr payı ödemeleri belirtilen tarihi izleyen bir ay içinde yapılacaktır. Bu bilgilere göre, 15 Mart da yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı borçlandırılır. B) İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı alacaklandırılır. C) Kasa Hesabı borçlandırılır. D) Kasa Hesabı alacaklandırılır. E) İştiraklerden lacaklar Hesabı alacaklandırılır. vcı Final Bütünleme Sayfa 89 Soru 18 işletmesi 31/12/2008 Tarihli Bilançosu KTİF TOPLMI ÖZKYNKLR Sermaye Ödenmemiş sermaye Yasal Yedekler Geçmiş Yıllar Kârı Dönem Net Zararı PSİF TOPLMI Bu bilgilere göre işletmenin öz kaynakları kaç TL dir? 19. Yılda bir kez çıkarılması zorunlu olan ve hesap önemi sonunda çıkarılan envantere ne ad verilir? ) B) C) D) E) 80,000 ) Devir envanteri B) Tasfiye envanteri C) Stok envanteri D) Dönem sonu envanteri E) Dönem başı envanteri vcı 2009 Final Bütünleme Sayfa 85 Soru vcı 2009 Final Bütünleme Sayfa 77 Soru 19 İzleyen sayfaya geçiniz

3 YS Ticari kâr ve mali kâr kavramları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Vergi kârının saptanmasında giderlerin tümü hiçbir koşula bağlı kalmaksızın dönemin gelirlerinden indirilir. B) Ticaret Kanunu nda kâr üçüncü kişilerin haklarını koruma açısından ele alınır. C) Vergi kanununda kâr vergilendirme yönünden ele alınır. D) Mali kâr vergi kanunlarına göre saptanan kârdır. E) Ticari kâr muhasebe ilkelerine göre saptanan kârdır. 110 T Genel Muhasebe Sayfa 472 Örnek Soru 23. İşletme 1 Mayıs 2009 tarihinde TL lik demirbaş eşya satın almıştır. Dönem sonunda bu demirbaşa % 20 oranı üzerinden normal amortisman yöntemi uygulanacaktır. Bu bilgilere göre işletmenin ilk yıl ayırması gereken amortisman tutarı kaç TL dir? ) B) C) D) E) vcı Final Bütünleme Sayfa 81 Soru İşletmenin Kasa Hesabının durumu aşağıdaki gibidir: 100 KS HESBI ynı tarihte yapılan kasa sayımında mevcut paranın TL olduğu belirlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kasa fazlası vardır. B) Kasa noksanı vardır. C) Kasa denktir. D) Kasa Hesabı kapalıdır. E) TL zarar vardır. vcı 2009 Final Bütünleme Sayfa 100 Soru mortisman gider payının muhasebeleştirilmesi sırasında aşağıda belirtilenlerden hangisi kesinlikle yapılmaz? ) Birikmiş mortismanlar Hesabı alacaklandırılır. B) Birikmiş mortismanlar Hesabı borçlandırılır. C) Genel Üretim Giderleri Hesabı borçlandırılır. D) Genel Yönetim Giderleri Hesabı borçlandırılır. E) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı borçlandırılır. 110 T Genel Muhasebe Sayfa 499 Soru 18 22) KRŞILIK GİDERLERİ HS. MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILĞI HS. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? a) Borsa rayici alış bedelinden düşük olan menkul kıymetlerin değerleme zararına b) Borsa rayici alış bedelinden yüksek olan menkul kıymetlerin değerleme farkına c) Menkul kıymetlere tahakkuk eden fakat tahsil edilemeyen dönem gelirine d) Menkul kıymetlerin düşük fiyatla satılmasından uğranılan zarara e) lış bedelinin borsa rayicinden düşük olması nedeniyle ortaya çıkan farka 25. Borç senetlerinin tasarruf değeriyle değerlenmesi durumunda, Borç Senetleri Hesabının kalanı ile senetlerin tasarruf değeri arasındaki fark hangi hesapta izlenir? ) Reeskont Faiz Gelirleri Hesabında B) Dönem Kâr veya Zararı Hesabında C) Borç Senetleri Hesabında D) lacak Senetleri Hesabında E) Reeskont Faiz Giderleri Hesabında 110 T Genel Muhasebe Sayfa 490 Soru: T Genel Muhasebe Sayfa 509 Soru 24 İzleyen sayfaya geçiniz

4 YS İşletme bankalara olan kredi borçlarına tahakkuk ettirilen faizlerin muhasebeleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapar? ) Bankalar Hesabı borçlandırılır. B) Faiz Gelirleri Hesabı alacaklandırılır. C) Banka Kredileri Hesabı alacaklandırılır. D) Banka Kredileri Hesabı borçlandırılır. E) Finansman Giderleri Hesabı alacaklandırılır. 110 T Genel Muhasebe Sayfa 505 Soru şağıdaki hesaplardan hangisinin kalanı bilançonun pasifinde yer alır? ) Ödenecek vergi ve fonlar B) Haklar C) Faiz gelirleri D) Finansman giderleri E) Gelir tahakkukları vcı Final Bütünleme Sayfa 101 Soru İşletmenin daha önce ödediği ve Gelecek ylara it Giderler Hesabına kaydettiği 30 TL lik kırtasiye malzemesinden 24 TL lik kısmının faaliyet dönemi içinde tüketildiği saptanmıştır. Bu bilgilere göre envanter kaydı nasıl yapılır? ) Ticari Mallar Hesabı 6 TL borçlandırılır. B) Kasa Hesabı 24 TL alacaklandırılır. C) Gelecek ylara it Giderler Hesabı 6 TL borçlandırılır. D) Gelecek ylara it Giderler Hesabı 24 TL alacaklandırılır. E) Genel Yönetim Giderleri Hesabı 6 TL borçlandırılır. vcı Final Bütünleme Sayfa 94 Soru Dönem Kârı veya Zararı Hesabı nın alacak kalanı aşağıdakilerden hangisine devredilir? ) Kasa Hesabına B) Geçmiş Yıllar Zararları Hesabına C) Sermaye Hesabına D) Dönem Net Zararı Hesabına E) Dönem Net Kârı Hesabına 110 T Genel Muhasebe Sayfa 518 Soru Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri hangi mali tabloda ve ne şekilde yer alır? ) Bilançonun aktifinde dönen varlıklar grubunda B) Gelir tablosunun faaliyet giderleri bölümünde C) Bilançonun pasifinde kısa vadeli yabancı kaynaklar grubunda D) Gelir tablosunun satışların maliyeti bölümünde E) Gelir tablosunun satış indirimleri bölümünde 12 TEST BİTTİ

5 TM İSBET NEDİR? ÖF Sınav Sorularının, TSRI YYINLRI'nın hangi kitabında, hangi sayfada yer aldığını gösterir. YS FİNL I İKTİSD GİRİŞ 1. I. Gerçekleri toplama II. Teori oluşturma ve test etme III. İktisat politikaları oluşturma Yukarıdakilerden hangileri iktisatçılar tarafından kullanılan araştırma yöntemini açıklar? ) Yalnız l B) Yalnız lll C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 100 T İktisada Giriş Sayfa 13 Soru 5 2. Mal ve hizmet üretiminde kullanılan, doğa ya da insanlar tarafından sağlanan tüm araçlara ne ad verilir? ) Sermaye B) Emek C) Üretim faktörleri D) Beşeri sermaye E) Kaynaklar 100 T İktisada Giriş Sayfa 22 Soru 6 5. Fiyat B Miktar Yukarıdaki talep eğrisi üzerinde noktasından B noktasına gelinmesi durumunda, talebin fiyat esnekliği katsayısı kaçtır? ) -0,30 B) -0,25 C) 0,125 D) 0,33 E) 0,5 100 T İktisada Giriş Sayfa 44 Soru 3 6. Bir firmada istihdam edilen işçi sayısı 15 ten 20 ye çıkarıldığında, üretim miktarı yılda 100 birimden 200 birime çıkıyorsa emeğin marjinal fiziki ürün değeri kaçtır? ) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) T İktisada Giriş Sayfa 62 Soru 1 3. Çeşitli fiyat düzeylerinde herhangi bir X malının arz edilen miktarı 80 birim, talep edilen miktarı 190 birim ise X malı piyasasında aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur? ) Piyasa temizlenmesi B) Piyasa dengesi C) Kıtlık D) rtık E) Denge fiyatı 100 T İktisada Giriş Sayfa 37 Soru şağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özel bir piyasa yapısına neden olan varsayımlarından biri değildir? ) lıcı ve satıcıların tam bilgiye sahip olması B) Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı olması C) Firmaların kolaylıkla piyasalara girip çıkması D) Her firmanın homojen bir ürün üretip satması E) Piyasada yakın ikamesi olmayan malların satılması 100 T İktisada Giriş Sayfa 70 Soru 2 4. rz edilen mal veya hizmet miktarını sınırlayarak, rekabet koşullarında oluşmuş piyasa fiyatını üreticilerin lehine artırmaya dönük devlet politikasına ne ad verilir? ) Tavan fiyatı B) Üretim kotası C) Taban fiyatı D) Fiyat kontrolü E) İthalat kotaları 8. Oligopol piyasasında faaliyette bulunan firmaların ürünlerinin homojen olduğu oligopol aşağıdakilerden hangisidir? ) Kısmi oligopol B) Tam oligopol C) Kartel D) Farklılaştırılmış oligopol E) Saf oligopol 100 T İktisada Giriş Sayfa 55 Soru T İktisada Giriş Sayfa 77 Örnek Soru İzleyen sayfaya geçiniz

6 YS Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalara ne ad verilir? ) Türev piyasalar B) Ekonomik piyasalar C) Birincil piyasalar D) Faktör piyasaları E) İkincil piyasalar 100 T İktisada Giriş Sayfa 85 Soru Konjonktür dalgalanmalarının uzun dönemdeki seyri göz önüne alındığında, her daralma döneminden sonra ekonominin canlanmaya geçişi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? ) dönüşü B) dönüşü C) dönüşü D) dönüşü E) W seyri 100 T İktisada Giriş Sayfa 118 Soru Kamusal bir maldan fayda sağlayan her bireyin marjinal faydalarının toplamına ne ad verilir? ) Marjinal sosyal maliyet B) Dışsallık C) Marjinal özel fayda D) Marjinal sosyal fayda E) Yansıma 100 T İktisada Giriş Sayfa 89 Örnek Soru 14. şağıdakilerden hangisi gelir-harcama akımından bir sızıntı niteliği taşımaktadır? ) Tasarruflar B) Yatırımlar C) Tüketim harcamaları D) İhracat E) Kamu harcamaları 100 T İktisada Giriş Sayfa 141 Örnek Soru 11. Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizlik türüne ne ad verilir? 12. ) rızi işsizlik B) Friksiyonel işsizlik C) Konjonktürel işsizlik D) Yapısal işsizlik E) Mevsimlik işsizlik 100 T İktisada Giriş Sayfa 119 Soru Bir başka mal veya hizmetin üretilmesinde kullanılan mal ve hizmetlere ne ad verilir? ) Tüketim malı B) Sermaye malı C) Tamamlanmış mal D) ramalı E) Nihai mal Üretim şaması Satış Değeri 100 T İktisada Giriş Sayfa 127 Soru 7 Buğday 100 Un 100 Ekmek 200 Yukarıdaki tabloda ekmek üretiminin her aşamasında gerçekleştirilen üretim değerleri yer almaktadır. Buna göre üretimin her aşamasında yaratılan katma değer aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Buğday Un Ekmek ) B) C) D) E) Vergi çarpanının negatif işarete sahip olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ) Kamu harcaması değişikliklerinin vergilere ters yönde yansıyacağını B) Vergi değişikliklerinin gelire ters yönde yansıyacağını C) Vergi değişikliklerinin kamu harcamalarına ters yönde yansıyacağını D) Kamu harcaması değişikliklerinin gelire ters yönde yansıyacağını E) Vergi değişikliklerinin bütçe dengesine ters yönde yansıyacağını 100 T İktisada Giriş Sayfa 152 Soru 7 İzleyen sayfaya geçiniz

7 YS MPS marjinal tasarruf eğilimi, MPC marjinal tüketim eğilimi ve MPI marjinal ithal eğilimini ifade ettiğine göre, aşağıdakilerden hangisi denk bütçe çarpanını göstermektedir? ) MPS+ MPI MPS + MPI B) C) D) E) MPC MPS MPC+ MPS MPS+ MPC MPS+ MPI 1 MPC 1 + MPC 1 MPS+ MPI 1 + MPS MPI 100 T İktisada Giriş Sayfa 153 Soru Yukarıdaki tüketim fonksiyonuna göre, gelir 0 olduğunda gerçekleşecek tasarruf miktarı kaçtır? ) -100 B) 0 C) 100 D) 150 E) Varlıkların nakde veya vadesiz mevduata dönüşüm hızı ve kolaylığına ne ad verilir? ) Dolaşım hızı B) Likidite C) Benzeşim oranı D) Tedavül özelliği E) Konvertibilite 100 T İktisada Giriş Sayfa 160 Soru sorular aşağıdaki şekle göre cevaplandırılacaktır C C = f(y) 22. Zorunlu rezerv oranının 0.20 olduğu bir ortamda basit kaydi para çarpanının değeri kaçtır? ) 1 B) 3 C) 5 D) 8 E) T İktisada Giriş Sayfa 159 Soru Y 23. Paranın dolaylı yoldan ekonomiyi etkileyeceğini savunanlara göre, para miktarındaki değişiklikler aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile ekonomiyi etkilemektedir? 18. Yukarıdaki tüketim fonksiyonu için hesaplanacak marjinal tüketim eğiliminin değeri kaçtır? a) 0,10 b) 0,75 c) 0,80 d) 0,85 e) 0, T İktisada Giriş Sayfa 135 Soru Yukarıdaki tüketim fonksiyonuna göre, gelir 1500 olduğunda gerçekleşecek tüketim harcaması miktarı kaçtır? ) 1000 B) 1300 C) 1450 D) 1550 E) ) M arjinal tüketim eğilimi B) Dolaşım hızı C) Harcama çarpanı D) Faiz oranı E) Ortalama tasarruf eğilimi 100 T İktisada Giriş Sayfa 168 Soru Paranın işlem amacıyla talep edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Harcamaların genellikle gelirden büyük olması B) Tasar r uf yapma güdüsünün ol m as ı C) Faiz oranının sabit olmaması D) Gelir elde etme ve harcama yapma dönemlerinin eşleşmemesi E) Marjinal tüketim eğiliminin 1 den küçük olması 100 T İktisada Giriş Sayfa 167 Soru 1 İzleyen sayfaya geçiniz

8 YS Fiyat P 1 S 28. Türkiye 1 birim kaynakla 2 adet saat veya 1000 kg fındık üretirken, İsviçre aynı kaynakla 4 adet saat veya 500 kg fındık üretiyorsa, Türkiye nin fındık, İsviçre nin saat üretiminde uzmanlaşması durumunda dünya fındık ve saat üretimi bundan nasıl etkilenir? D Üretim Yukarıdaki grafikte yer alan P1 fiyat düzeyi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) S>D olduğundan S sağa kayar. B) S>D olduğundan S sola kayar. C) S>D olduğundan fiyatlar düşer. D) S>D olduğundan D sağa kayar. E) S>D olduğundan D sola kayar. 100 T İktisada Giriş Sayfa 176 Soru Günümüzde, tarifelerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? ) Yerli firmaları uluslararası rekabetten korumak B) Yurtdışına gelir transferine engel olmak C) Yerli paranın değer kaybetmesine engel olmak D) Devlete gelir sağlamak E) Ülkede yerli mal bilincini oluşturmak ) Saat üretimi 2 adet artar, fındık üretimi 500 kg azalır. B) Saat üretimi 2 adet, fındık üretimi 500 kg artar. C) Saat ve fındık üretimi değişmez. D) Saat üretimi 2 adet azalır, fındık üretimi 500 kg artar E) Saat üretimi 2 adet fındık üretimi 500 kg azalır. 29. şağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın önündeki politik engellerden biri değildir? ) Kamu yönetimindeki yetersizlik B) Girişimci ruhunun eksikliği C) Siyasi istikrarsızlık D) İktisat politikası değişikliklerine direnme E) Politik risk 100 T İktisada Giriş Sayfa 188 Soru İçe dönük kalkınma stratejilerinin genel amacı aşağıdakilerden hangisidir? ) İhracatı teşvik etmek B) İthalatı ikame etmek C) Sanayileşmeyi ithalatı teşvik edecek şekilde desteklemek D) İhraç ürünleri üreten sektörleri teşvik etmek E) Döviz kuru ile ithalatı teşvik etmek 27. Fiyat 100 T İktisada Giriş Sayfa 190 Soru 18 D 1 0 D 0 Üretim Yukarıdaki şekle göre, D0 toplam talep eğrisinin D1 konumuna gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Vergilerdeki azalma B) Kamu harcamalarında azalma C) Para arzında azalma D) Otonom tüketim harcamalarında azalma E) Otonom yatırımlarda azalma 100 T İktisada Giriş Sayfa 175 Soru 2 16 TEST BİTTİ

9 VCI SERİSİ ÖRNEKLERİ.Ö.F. sisteminde, önceki yıllarda sorulmuş olan sınav soruları, ileriki sınavlarda da öğrencilerin karşısına birebir çıkmaktadır. vcı serimiz, son 5 yılın ara - final - bütünleme sınav soruları çözümleri ile beraber sizlerin hizmetine sunulmaktadır. Sınıfa ait tüm dersler 750 sayfa Renkli

10

11 ÇIKÖĞRETİM İKTİSD GİRİŞ R SINV 1. Belirli bir gelir düzeyinde tüketimini artırmak için başka malların tüketiminden vazgeçilmesi gerekmeyen ve paylaştırılmaları konusunda da bir probleme neden olmayan mal türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Serbest mal B) Ekonomik mal C) Tüketici malları D) Sermaye malları E) Dayanıklı mallar 6. Çalışanların eğitim ve yetiştirilme sonucu elde ettikleri bilgi birikimi ve yeteneklerine ne ad verilir? ) Maksimum sermaye B) Minimum sermaye C) Finansal sermaye D) Beşeri sermaye E) Fiziki sermaye 7. Ekonomik mal kavramının ortaya çıkmasının ardında yatan iktisadi olgu aşağıdakilerden hangisidir? 2. şağıdakilerden hangisi iktisadın temel özelliklerinden biri değildir? ) İnsan davranışının sadece iktisadi yönünü seçip incelemesi B) Sosyal bilim olması C) Malların tüketimi ile ilgili olduğu kadar üretimi ve dağıtımıyla da ilgilenmesi D) nalitik olması E) Koşullar kontrol edilerek deneylerle bilimsel yasaları kanıtlaması 3. Gözlenen gerçeklerden hareketle teorinin oluşturulmasına ne ad verilir? ) Hipotez B) İktisadi düşünce C) Tümdengelim D) Tümevarım E) Rasyonel davranış 4. İktisatçıların kullandığı tümevarım yönteminde araştırmanın başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir? ) Kıtlık B) Refah C) Verimlilik D) Fiyat E) Rasyonellik 8. Bir malın satın alınmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki ters yönlü ilişkiye ne ad verilir? ) Talep B) Gelir etkisi C) İkame etkisi D) Talep kanunu E) Rasyonel seçim 9. rz tablosundaki kombinasyonların, fiyat ve arz edilen miktar eksenleri içinde çizilmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ) Piyasa dengesi B) rz kanunu C) rz eğrisi D) Beklentiler E) rzdaki kaymalar tasarı KDEMİ YYINLRI ) Teorinin oluşturulmasıdır. B) Sebep-sonuç ilişkisinin ortaya konmasıdır. C) İktisat politikalarının oluşturulmasıdır. D) Verilerin sistematik olarak sınıflandırılmasıdır. E) Gerçeklerin toplanmasıdır. 5. şağıdakilerden hangisi para ile sermaye kavramları arasındaki farkı ifade eder? ) Para bir finansal araç, sermaye bir üretim faktörü niteliğindedir. B) Para bir üretim faktörü, sermaye bir finansal araç niteliğindedir. C) Para dolaysız bir üretim faktörü, sermaye dolaylı bir üretim faktörü niteliğindedir. D) Para fiziki bir kaynak, sermaye finansal bir kaynak niteliğindedir. E) Para beşeri bir kaynak, sermaye finansal bir kaynak niteliğindedir. 10. Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği, diğer değişkenlerin ise sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir? ) Ceteris paribus B) Homo economicus C) Vice versa D) Mutadis mutandis E) Laissez faire 11. şağıdaki ürünlerden hangisinde talep inelastiktir? ) Tavuk eti B) Margarin C) Tuz D) Fındık yağı E) Deterjan 19

12 ÇIKÖĞRETİM İKTİSD GİRİŞ R SINV 12. Tüketicinin geliri %10 oranında arttığında, elma talebi %20 oranında artıyorsa, elma talebinin gelir esnekliğinin değeri kaçtır? ) 0,5 B) 1 C) 2 D) 5 E) Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak sağlayan döneme ne ad verilir? ) Kısa dönem B) Çok kısa dönem C) Orta dönem D) Uzun dönem E) Piyasa dönemi 13. Bir malın fiyatı 100 lira iken talep miktarı 1000 kg, fiyat 150 lira olduğu zaman talep miktarı 250 kg olarak belirlenmiştir. Buna göre talebin fiyat esnekliği değeri aşağıdakilerden hangisidir? ) -10 B) -4 C) -2 D) -1,5 E) Toplam Maliyet (Milyar TL) TM 30 tasarı KDEMİ YYINLRI 14. Üretici rantıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) rz eğrisi ve denge fiyatının altındaki alan üretici rantıdır. B) Talep eğrisi ile yakından ilişkilidir. C) Piyasaya katılım sonucu üreticilerin sağladığı faydayı ölçmeye yarar. D) Üreticinin malını satmaya hazır olduğu fiyat ile gerçekte sattığı fiyat arasındaki farktır. E) rz eğrisi ile yakından ilişkilidir. 15. şağıdakilerden hangisi devletin uyguladığı fiyat kontrollerinden biri değildir? ) İthalat kotaları uygulaması B) Taban fiyat uygulaması C) sgari ücret uygulaması D) Tarımsal destekleme fiyatı uygulaması E) Kira kontrolleri uygulaması Günlük Çıktı (det) Yukarıdaki şekilde bir firmaya ait toplam maliyet eğrisi (TM) yer almaktadır. Buna göre, 100 birim mal üretildiğinde firmanın katlanacağı değişken maliyet kaç milyar TL dir? ) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) şağıdakiler den hangisi emek üretim faktörü için marjinal ürün değerini verir? ) Emeğin ortalama fiziki ürünü x Malın fiyatı B) Emeğin marjinal fiziki ürünü x Malın fiyatı C) Emeğin ortalama fiziki ürünü x Emeğin birim maliyeti D) Emeğin ortalama fiziki ürünü x Emeğin marjinal fiziki ürünü E) Emeğin marjinal fiziki ürünü x Emeğin toplam fiziki ürünü 16. Genellikle üretimde ve ithalatta uygulanan miktar sınırlamalarına ne ad verilir? ) Tarife B) İkame C) rbitraj D) Sübvansiyon E) Kota 21. Toplam gelirin satış miktarına oranına ne ad verilir? ) Marjinal gelir B) Kapanma noktası C) Ortalama gelir D) Ortalama toplam maliyet E) Marjinal maliyet 17. şağıdakilerden hangisi ekonomik kârı verir? ) EK = Toplam hasılat - çık maliyetler B) EK = Toplam hasılat x çık maliyetler C) EK = Toplam hasılat + çık maliyetler D) EK = Toplam hasılat - Kullanılan tüm girdilerin toplam fırsat maliyeti E) EK = Toplam hasılat / Örtük maliyetler 22. Tam rekabet piyasasında, tek bir firmanın arzının piyasa fiyatını etkileyememesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? ) Toplam gelirin ortalama maliyete eşit olmasına B) Toplam gelirin marjinal gelire eşit olmasına C) Toplam gelirin ortalama gelire eşit olmasına D) Ortalama gelirin ortalama maliyete eşit olmasına E) Marjinal gelirin ürün fiyatına eşit olmasına 20

13 ÇIKÖĞRETİM İKTİSD GİRİŞ R SINV 23. Ürünün fiyatının ortalama değişken maliyete eşit olduğu üretim düzeyi firma açısından aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ) Başabaş noktasını B) Kâr maksimizasyonu noktasını C) Optimal kapasite noktasını D) Kapanma noktasını E) Tam kapasite noktasını 28. Belirli bir yatırım amacıyla alınan yatırım kredisi faizleri ile tüketici kredi faizleri birbirinden farklıdır. Buna göre, faiz oranlarının farklılaştırılmasına neden olan etkenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak ve birlikte verilmiştir? ) Risk ve likidite B) Risk, vade ve likidite C) Vade ve likidite D) Vade ve risk E) Risk, vade ve rant 24. Bir endüstrideki ölçek ekonomilerinin sadece tek bir firmanın faaliyetlerini sürdürmesine olanak sağlayacak nitelikte olması halinde ortaya çıkan tekel aşağıdakilerden hangisidir? ) Pür tekel B) Farklılaştırılmış tekel C) Kısmi tekel D) Yasal tekel E) Doğal tekel 25. I. z sayıda satıcı ve çok sayıda alıcının olması II. Firmaların homojen veya farklı (aştırılmış mal satması III. Piyasaya girişi kısıtlayan önemli engellerin olması IV. İkamesi olmayan malların satılması Yukarıdakilerden hangileri oligopol piyasasının varsayımlarıdır? ) l ve II B) II ve IV C) l, II ve III D) II, III ve IV E) l, II, III ve IV 29. Kamusal mallarda ödeme yapmayanları dışarıda bırakamama özelliği aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olur? ) Dolaylı mal sorunu B) Fayda yansıması sorunu C) Bedavacılık sorunu D) Dışsal fayda sorunu E) Sosyal fayda sorunu 30. Kamusal mallarda etkin üretim miktarının belirlenebilmesi için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir? ) Marjinal sosyal maliyet = Fiyat B) Marjinal sosyal fayda = Marjinal maliyet C) Toplam fayda = Toplam gelir D) Ortalama sosyal maliyet = Fayda E) Marjinal fayda = Marjinal gelir tasarı KDEMİ YYINLRI 26. Tekel piyasasında, uzun dönemde bir firmanın ekonomik (aşırı) kâr elde edebilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Heterojen mal üretmesi B) Yeni firmaların piyasaya girmesinin engellenmesi C) Talep eğrisinin negatif eğimli olması D) Marjinal gelir ve talep eğrilerinin özdeş olması E) Marjinal maliyet eğrisinin sonsuz esnek olması 27. Marjinal özel fayda ve maliyetlerin marjinal sosyal fayda ve maliyetleri de kapsayacak şekilde belirlenmesi amacıyla üretici ve tüketici kararlarına dönük düzenlemelere ne ad verilir? ) Toplumsal fayda B) Sübvansiyonlar C) Pozitif dışsallıklar D) Negatif dışsallıklar E) Dışsallıkların içselleştirilmesi 21

14 ÇIKÖĞRETİM İKTİSD GİRİŞ ÇÖZÜMLER R SINV 1. Serbest Mal: Doğada her istenildiğinde bulunulabilen ve bir çaba sarf etmeden elde edilebilen mallardır yani kıt olmayan mallardır. Cevap: 9. rz tablosundaki kombinasyonların, fiyat ve arz edilen miktar eksenleri içinde çizilmesine arz eğrisi, talep tablosundaki kombinasyonların, fiyat ve talep miktar eksenleri içinde çizilmesine ise talep eğrisi denir. 2. İktisadın temel özelikleri a,b,c ve d şıklarıdır. ynı zamanda iktisat tarihsel bir bilimdir. 10. Diğer Şartlar Sabitken (Ceteris Paribus): Bir iktisadî birim karar alırken diğer şartların sabit olduğunu varsayılmasıdır. Cevap: tasarı KDEMİ YYINLRI 3. Tümevarım: Gözlenen gerçeklerden hareketle teorinin oluşturulmasıdır (Özelden genele hareket). Tümdengelim: Teoriden hareket ederek gerçeklerin incelenmesidir (Genelden özele hareket) 4. Tümevarım yöntemine göre iktisatta araştırma yöntemleri sırasıyla şunlardır; Gerçeklerin Toplanması Teori Oluşturma ve Test Etme İktisat Politikaları Oluşturma 5. Para bir finansal araç, sermaye bir üretim faktörü niteliğindedir. Yani, para üretim faktörü değildir. Cevap: 11. Fiyattaki değişmenin talep edilen miktarda az değişmeye neden olduğu durumda talep esnekliğinin katsayısı e < 1 olmaktadır, yani inelastik taleptir. Yani, zorunlu mal ya da ikamesi olmayan mallar inelastik olur. 12. Talebin gelir esnekliği ( e ı ) = ΔQ / ΔI şeklinde hesaplanır. Verilen değerler yerine yerleştirildiğinde yani e ı = 0,20 / 0,10 = 2 olur. Gelir esnekliği 1 den büyük ise bu malar lüks mallardır. 13. Esneklik sorularında genelikle aşağıdaki formülü kullanarak sonuca gidilir. Q2 Q e Q1 = = = P P P = 4 = 6 = 15, Çalışanların eğitim ve yetiştirilme sonucu elde ettikleri bilgi birikimi ve yeteneklerine veya zihinsel çalışmalara beşeri sermaye denir. 14. Talep eğrisi ile yakından ilişkili olan tüketici rantıdır. İktisat literatüründe, talep tüketicin tercihlerini arz ise üreticinin tercihlerini yansıtır. 7. Ekonomik mal kavramının ortaya çıkmasının ardında yatan iktisadi olgu kıtlık, serbest mal kavramının ortaya çıkmasının ardında yatan olgu ise bolluktur. Cevap: 15. Uygulamada fiyat kontrolleri şunlardır; taban fiyat, tavan fiyat, asgarî ücret, tarımsal destekleme alımları ve kira kontrolleridir. Kota ise miktar kontrollüdür. Cevap: 8. Herhangi bir malın fiyatı ile talep miktarı arasında negatif (ters yönlü) ilişkiye talep kanunu, herhangi bir malın arz miktarı ile fiyat arasındaki doğru yönlü (pozitif) ilişkiye ise arz kanunu denir. 16. Üretim veya ithalâtta uygulanan miktar sınırlamasına kota denir ve kota uygulanması sonucu ilgili mal ve hizmetin fiyatı artar. Kota uygulaması ikiye ayrılır; üretim ve ithalat kotalarıdır. 22

15 ÇIKÖĞRETİM İKTİSD GİRİŞ ÇÖZÜMLER R SINV 17. Ekonomik kâr = Toplam Hasılat (çık + Örtük Maliyetler) ya da Ekonomik kâr =Toplam hasılat - Kullanılan tüm girdilerin toplam fırsat maliyeti Muhasebe kârı = Toplam Hasılat çık Maliyetler 24. Bir endüstride ölçek ekonomilerinin sadece tek bir firmanın faaliyetlerini sürdürmesine olanak sağlaması sonucu ortaya çıkan piyasaya doğal tekel piyasası denir. 18. Çok Kısa (pazar /piyasa) Dönemi: Hiçbir girdi miktarının değişmediği dönemdir. Kısa dönem: sadece bir girdi değiştirilmesine olanak tanıyan zaman dilimidir. Uzun dönem: Kullanılan bütün girdilerin değiştirilebildiği zaman dilimidir. Cevap: 25. z sayıda firmanın bulunduğu ve her birinin üretimindeki değişmelerin piyasa fiyatını etkileyebilecek durumda olduğu piyasa türü oligopol piyasası olarak adlandırılır. 19. Toplam Maliyetler (TC): Toplam sabit maliyet (TFC) ve toplam değişken maliyetlerin (TVC) toplamıdır. Yani, TC = TFC + TVC dır. TC eğrisinin dikey ekseni kestiği yerdeki değer (eğriye göre bu 10 dur) her zaman TFC yi verir. TC = 30 olduğuna göre TVC iki maliyet arasındaki farktır yani 20 dur. 20. Marjinal Ürün Geliri = Marjinal Fiziki Ürün x Marjinal Gelir ya da Marjinal Ürün Geliri = Marjinal Fiziki Ürün x Fiyat şeklinde hesaplanır. 26. Tekel piyasasının ortaya çıkış nedenleri başka firmaların piyasaya girişinin engelli olmasına dayanmaktadır. Bu piyasada giriş ve çıkışlar engelli olduğu için uzun dönemde de aşırı kâr devam eder. 27. Devletin dışsallıkları içselleştirmek için kullandığı araçlar şunlardır; Düzenleyici Vergiler Sübvansiyonlar (Teşvikler) Yasal Düzenlemeler Üretimi Üstlenme tasarı KDEMİ YYINLRI 21. Ortalama Gelir (R): Bir birim başına geliri ya da toplam gelirin satış miktarına oranı olarak tanımlanır. Ortalama Gelir = Toplam Gelir Satış Miktarı 28. Faiz oranlarının farklılaşmasına neden olan faktörler şunlardır; risk, vade ve likidite. 22. Tam rekabet piyasasında, tek bir firmanın arzının piyasa fiyatını etkileyememesi sonucu firmaların marjinal gelirleri ürün fiyatına eşit olur. 29. Kamusal mallarda ödeme yapmayanları dışarıda bırakamama özelliğine bedavacılık sorunu denir ve bedavacılık artarsa devlet üretimi üstlenir. 23. Kapanma Noktası: Fiyatın ortalama değişken maliyetlere eşit olduğu noktadır. P = VC veya VC = MC kapanma noktasıdır. 30. Kamusal mallarda etkin üretim miktarı marjinal sosyal faydanın (MSB) marjinal (sosyal) maliyete (MSC) eşit olduğu yerde belirlenir. 23

16 ÇIKÖĞRETİM GENEL MUHSEBE R SINV 1. şağıdaki muhasebe işlevlerinden hangisi raporlar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğini ve olaylar ile sonuçlar arasındaki ilişkilerin araştırılmasını ifade eder? ) Raporlama B) Sınıflandırma C) Özetleme D) naliz ve yorum E) Kayıt 6. Bir işletmenin kuruluşuna ait değerler aşağıdaki gibidir: Nakit : TL Banka mevduatı : TL Demirbaşlar : TL Taşıtlar : TL Borçlar : TL Bu bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç TL dir? ) B) C) D) E) tasarı KDEMİ YYINLRI 2. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine ne ad verilir? ) Kaydetme B) Özetleme C) Sınıflandırma D) naliz ve yorum E) Raporlama 3. İşletmenin yönetim ofislerinde kullanılmak üzere satın alınan; kasa, bilgisayar, evrak dolabı, hesap makinesi gibi araçlar aşağıdaki hesapların hangisine, nasıl kaydedilir? ) Demirbaşlar Hesabının borcuna B) Binalar Hesabının borcuna C) Demirbaşlar Hesabının alacağına D) Tesis Makine ve Cihazlar Hesabının borcuna E) Genel Yönetim Giderleri Hesabının alacağına 7. İşletmenin kârlı peşin mal satması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? ) Yalnız aktif kalemlerde artış B) Hem aktif hem de pasif toplamlarında artış C) ktif kalemlerde azalış, pasif kalemlerde artış D) Hem aktif hem de pasif toplamlarında azalış E) ktif ve pasif toplamları aynı kalır. 8. Hesapların işleyişi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gelirlerdeki artışlar için gelir hesapları borçlandırılır. B) Giderlerdeki artışlar için gider hesapları borçlandırılır. C) lacaklardaki artışlar için aktif hesaplar borçlandırılır. D) Öz sermayedeki artışlar için pasif hesaplar alacalandırılır. E) Borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borçlandırılır. 4. İşletmenin bir faaliyet dönemi sonucunun, brüt satışlardan net kâr veya zarara kadar, dönemin tüm gelir ve giderlerinin gruplandırılarak gösterildiği mali tabloya ne ad verilir? ) Bilanço B) Gelir tablosu C) Satışların maliyeti tablosu D) Fon kaynakları ve kullanım tablosu E) Kâr dağıtım tablosu 9. Dönem Kârı veya Zararı Hesabının alacak tarafı toplamının borç tarafı toplamından fazla olması neyi ifade etmektedir? ) İşletmenin borcu olduğunu B) İşletmenin öz sermayesinin küçüldüğünü C) İşletmenin alacağı olduğunu D) İşletmenin zararı olduğunu E) İşletmenin kâr elde ettiğini 5. şağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini göstermektedir? ) Varlıklar + Hasılat = Borçlar + Sermaye B) Varlıklar + Borçlar = Sermaye + Giderler C) Varlıklar = Sermaye + Borçlar D) Varlıklar = Borçlar + Sermaye + Giderler E) Varlıklar = Borçlar + Giderler + Hasılat 10. Mali işlemleri konularına göre hesaplar aracılığıyla ayırarak, kaydetmeye olanak sağlayan muhasebe defterine ne ad verilir? ) Yevmiye defteri B) Envanter defteri C) Büyük defter D) İşletme hesabı defteri E) Günlük kasa defteri 24

17 ÇIKÖĞRETİM GENEL MUHSEBE R SINV 11. ralık ayının sonunda, envanter işlemlerinden önce çıkarılan mizana ne ad verilir? ) ra mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Yardımcı mizan E) Envanter mizanı 15. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Ticari mallar : TL lacak senetleri : TL Nakit : TL Banka kredileri : TL Satıcılara borçlar : TL Sermaye : 8.000TL Bu değerlerle işe başlayan bir işletmenin aktif toplamı kaç TL dir? ) B) C) D) E) / KSHS. BNKLR HS. SERMYE HS / Bu yevmiye kaydına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İşletmeye nakit girişi olmuştur. B) Banka mevduatında artış olmuştur. C) İşletmenin sermayesi artmıştır. D) İşletmenin varlıkları artmıştır. E) Sermaye hesabına borç kaydı yapılmıştır. 16. Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması aşağıdaki temel muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir? ) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Tam açıklama D) Dönemsellik E) İşletmenin sürekliliği tasarı KDEMİ YYINLRI 13. Muhasebe süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Bir işletmenin dönem sonu bilançosu aynı zamanda izleyen dönemin dönem başı bilançosudur. B) Belgelere dayanan günlük işlemler ilk önce büyük deftere kaydedilir. C) İşletmenin bilançosu kesin mizandan yararlanılarak düzenlenir. D) Hesapların açılışı hem yeni kurulan hem de işine devam eden işletmeler için söz konusudur. E) Envanter kayıtları genel geçici mizan ile dönem sonu envanter sonuçları dikkate alınarak yapılır. 17. şağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında yer almaz? ) Verimlilik B) Önemlilik C) İhtiyatlılık D) Tutarlılık E) Kişilik 14. Yeni kurulan bir işletmede yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? ) Yevmiye ve büyük defterde hesapları açmak B) Hesap planı düzenlemek C) Bilanço düzenlemek D) İşe başlama envanteri çıkarmak E) Genel geçici mizan düzenlemek 18. İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında onların biçimlerinden önce finansal özellikleri ve işletme için ifade ettiği gerçeğin göz önünde tutulmasını esas alan kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Önemlilik kavramı B) İhtiyatlılık kavramı C) Tam açıklama kavramı D) Özün önceliği kavramı E) Tutarlılık kavramı 25

18 ÇIKÖĞRETİM GENEL MUHSEBE R SINV 19. şağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında stoklar grubu içinde yer almaz? 23. İşletme, bankadaki mevduat hesabından para çekmiştir. Buna göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? tasarı KDEMİ YYINLRI ) Ticari mallar B) İlk madde ve malzeme C) Yarı mamuller-üretim D) Demirbaşlar E) Mamuller 20. şağıdakilerden hangisi devamlı envanter yönteminde mevcut malların maliyetini ifade eder? ) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının borç kalanı B) Yurtiçi Satışlar Hesabının kalanı ile Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının kalanı arasındaki fark C) Ticari Mallar Hesabının borç toplamı D) Ticari Mallar Hesabının alacak toplamı ile Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının kalanı arasındaki fark E) Ticari Mallar Hesabının borç kalanı 21. lış iskontoları hangi hesaba nasıl kaydedilir? ) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı nın alacağına B) Yurtiçi Satışlar Hesabı nın borcuna C) lış Iskontoları Hesabı nın borcuna D) Ticari Mallar Hesabı nın alacağına E) Ticari Mallar Hesabı nın borcuna ) / BNKLR HS XX KS HS. XX / B) / KS HS. XX BNKLR HS XX / C) / KS HS. XX DiĞER BORÇLR HS. XX / D) / BNKLR HS XX ÇEK HS. XX / E) / KS HS. XX BNK KREDİLERİ HS. XX / şağıdakilerden hangisi hazır değerleri ifade eder? ) Kasadaki para, banka mevduatı ve banka kredisi B) Kısa vadeli yabancı kaynaklar C) Dönen varlıklar D) Hisse senetleri ve tahviller E) Kasa ve bankalar 25. İşletmenin geçici yatırım amacıyla satın aldığı hisse senetleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? ) Bağlı menkul kıymetlerde B) İştiraklerde C) Hisse senetlerinde D) lacak senetlerinde E) Borç senetlerinde / KS HS. LICILR HS. HESPLNN KDV HS. LINN SİPRİŞ VNSLRI HS. YURTİÇİ STIŞLR HS / Bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış tarafta kullanılmıştır? ) Kasa Hesabı B) lıcılar Hesabı C) Hesaplanan KDV Hesabı D) lınan Sipariş vansları Hesabı E) Yurtiçi Satışlar Hesabı 26. Bir borca veya yükümlülüğe karşı güvence oluşturmak için alacak senetlerinin verilmesi işlemine ne ad verilir? ) lacak senetlerinin tahsil edilmesi B) lacak senetlerinin takibe alınması C) lacak senetlerinin iskontosu D) lacak senetlerinin protesto edilmesi E) lacak senetlerinin teminat olarak verilmesi 27. İşletmenin, bir müşteriden olan senetsiz alacağının bankadaki mevduat hesabına yatırılması durumunda bu tutar hangi hesaba ve ne şekilde kaydedilir? ) Ticari Borçlar Hesabının alacağına B) Banka Kredileri Hesabının borcuna C) Bankalar Hesabının borcuna D) Kasa Hesabının borcuna E) Bankalar Hesabının alacağına 26

19 ÇIKÖĞRETİM GENEL MUHSEBE R SINV 28. Bir giderin varlık hesabına kaydedilerek bilanço kalemleri arasında gösterilmesine ne ad verilir? ) İtfa etme B) Gider yazma C) ktifleştirme D) mortisman E) İskonto etme 29. İşletme TL müşteri çeki vererek bir arsa satın almış, noter masrafı ve vergi resim harç olarak da 100 TL nakit ödemiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) / RZİ VE RSLR HS LINN ÇEKLER HS KSHS / B) / RZİ VE RSLR HS LINN ÇEKLER HS / C) / RZİ VE RSLR HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 100 LINN ÇEKLER HS KSHS / D) / RZİ VE RSLR HS GENEL YÖNETiM GiDERLERi HS. 100 VERiLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS KS HS / E) / RZİ VE RSLR HS LINN ÇEKLER HS / tasarı KDEMİ YYINLRI 30. İşletme, TL KDV, TL bina bedeli ve alışla ilgili (tapu, noter harcı, emlak vergisi, vb.) TL ödeyerek bir bina satın almıştır. Buna göre yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Binalar Hesabı TL borçlandırılır. B) Binalar Hesabı TL borçlandırılır. C) Binalar Hesabı TL borçlandırılır. D) Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı TL alacalandırılır. E) Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı TL borçlandırılır. 27

20 ÇIKÖĞRETİM GENEL MUHSEBE ÇÖZÜMLER R SINV 1. Raporlar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğinin ve faaliyetler ile sonuçları arasındaki ilişkilerin araştırılması, muhasebenin analiz ve yorum işlevini ifade eder. 2. Malî nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra özetlenerek rapor halinde sunulması ve yorumlamaya hazırlanması için belirli şekillere ve kurallara göre yazılması işlemine Kaydetme denir. Cevap: 9. Gider Hesapları Dönem Karı veya Zararı Hesabının borcuna, gelir hesapları ise Dönem Karı veya Zararı Hesabının alacağına devredilir. Dolayısıyla Dönem Karı veya Zararı Hesabının borç toplamı işletmenin o döneme ait giderlerini, alacak toplamı da gelirlerini gösterecektir. Hesabın alacak toplamı borç toplamından fazla ise, işletmenin gelirlerinin giderlerinden fazla olduğunu ifade eder ki; bunun anlamı işletmenin kar elde etmiş olduğudur. 10. Yevmiye defterine maddeler hâlinde topluca kayıt edilen mali işlemleri konularına ayırarak işlemin etkilediği her bir hesaba kaydedilmesini sağlayan defter, Büyük defterdir. Büyük defter, muhasebenin sınıflandırma işlevinin gerçekleşmesini sağlayan bir defterdir. tasarı KDEMİ YYINLRI 3. Yönetim ofislerinde kullanılan büro eşyaları Demirbaşlar Hesabının borcuna kaydedilir. Cevap: 4. İşletmenin normal faaliyet döneminde gerçekleşen faaliyet sonucunu (kar veya zararı) nedenleri ile ayrıntılı olarak gösteren mali tablo, Gelir Tablosudur. 5. Temel bilanço eşitliği VRLIKLR = SERMYE + BORÇLR. 11. Dönem sonunda (31/12) çıkarılan iki mizan vardır. Birincisi, envanter işlemlerinden önce çıkarılan Genel Geçici mizan, diğeri ise envanter işlemlerinden sonra hazırlanan ve mali tabloların düzenlenmesinde esas alınan Kesin mizandır. 12. Bir yevmiye maddesinde, İşlemin etkilediği hesaplar sola dayalı yazıldığında o hesap borçlandırılmış, sağa dayalı yazıldığında ise o hesap alacaklandırılmış demektir. Söz konusu kayıtta, Sermaye Hesabına borç kaydı değil, aksine alacak kaydı yapılmıştır. 13. Belgelere dayanan mali işlemler, gerçekleşme sırasına göre ilk önce Yevmiye Defterine kaydedilir. 6. Sermaye=Varlıklar Toplamı - Borçlar Toplamı S=( ) - (99.000) = İşletmenin karlı peşin mal satması durumunda, malın maliyet rakamı kadar aktif hesap olan Ticari Mallarda azalış olurken, yine bir aktif hesap olan Kasa hesabı + kar rakamı kadar aratacağından ktif toplamı artacaktır. Kar, sermayedeki artıştır ve kar rakamı kadar öz sermaye fazlalaşacağından dolayı pasif toplamı da artacaktır. 14. Yeni kurulan bir işletmenin muhasebe sürecinde ilk önce yapılması gereken işlem, işe başlama envanteri çıkarmaktır. İşine devam eden işletmelerin dönem başında yapacağı ilk işlem ise dönem başı envanterini çıkarmaktır. 15. ktif Toplamı işletmenin sahip olduğu varlıklarının toplamına eşittir. ktif Toplamı (Varlıklar) = = TL 8. İşletmenin elde ettiği hasılatların izlendiği Gelir Hesapları, gelirlerdeki artışlar için alacaklandırılır ve alacak kalanı verir. Cevap: 16. Muhasebe sisteminde kullanılan kayıt düzenleri, değerleme ölçüleri ve malî tabloların biçim ve içerik açısından değişmemesi ve her dönem aynı standartta olması gereği Tutarlılık Kavramına dayanmaktadır. Cevap: 28

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE İşletme; insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ya da hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birimlerdir. Yönetim, bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE BİLANÇO... 1/2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 KONSOLİDE ÖZKAYNAK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 2008 Dağhan Alpman Kıdemli Denetçi Deloitte Türkiye * Bu çalışma 2008 yılında Bilgi Üniversitesi tarafından, en başarılı

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı