FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI"

Transkript

1 SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar arasındadır? 120 Alıcılar 122 Alacak Senetleri Reeskontu 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 180 Gelecek Aylara Ait Giderler SORU 3 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Stoklar grubunda yer almaz? 150 İlk Madde ve Malzeme 151 Yarı Mamüller Üretim 153 Ticari Mallar 159 Verilen Sipariş Avansları SORU 4 ) Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir? 600 Yurtiçi Satışlar Sermaye 320 Satıcılar 100 Kasa SORU 5 ) nın dönem sonlarında 121 Alacak Senetleri Hesabında izlenmesi muhasebenin hangi temel kavram gereğidir? İhtiyatlılık Tutarlılık Özün Önceliği Tam Açıklama SORU 6 ) 654 Karşılık Giderleri hesabının kullanılması muhasebenin hangi temel kavram gereğidir? Parayla Ölçme Maliyet Esası İhtiyatlılık Kişilik Kavramı SORU 7 ) İşletmenin tarihinde yaptığı Kasa sayımı sonucunda TL olduğunu ancak muhasebe kayıtlarında 100 Kasa hesabı TL borç bakiyesi vermektedir. Yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 397 Sayım ve Tesellüm Fazlası Alacaklı 400 TL 197 Sayım ve Tesellüm Noksanı Borçlu 400 TL 100 Kasa Hesabı Alacaklı 400 TL 197 Sayım Ve Tesellüm Noksanı Alacaklı 400 TL SORU 8 ) İşletme kasasında bulundurduğu 700,00 Euro u tarihinde 1Euro=2,4400 TL bedelle bozduruyor. (Alış Kuru : 1 Euro=2,1) Yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 656 Kambiyo Zararları Hesabı 700 TL Borçlu 646 Kambiyo Karları Hesabı 203 TL Alacaklı 100 Kasa Hesabı TL Alacaklı 646 Kambiyo Karları Hesabı 700 TL Borçlu SORU 9 ) Simla Tic. Ltd.Şti. daha önce müşterilerden aldığı TL lik çeki tahsil için Bankaya gönderiyor. Bu veriler ışığında yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? Cüzdandaki Çekler 103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Cüzdandaki Çekler

2 Tahsildeki Çekler Cüzdandaki Çekler SORU 10 ) Satıcılara olan borcun çek ciro edilerek ödenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi doğru kayıt edilmiştir? 103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı Borçlu Alacaklı 320 Satıcılar Hesabı Alacaklı 321 Borç Senetleri Hesabı Borçlu SORU 11 ) Borç Senetleri Hesabı 103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hs Yukarıda yapılan kayıt hangi kavram gereği yapılmıştır? Kişilik Önemlilik Özün Önceliği Tutarlılık SORU 12 ) Geçitler Ticaret Aş tarihinde tahsile gönderdiği TL lik çekin 125 TL si komisyon olarak kesilerek banka hesabına geçtiği gelen dekonttan anlaşılmaktadır. Yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? Cüzdandaki Çekler 642 Faiz Gelirleri Hesabı Komisyon Giderleri Hesabı Cüzdandaki Çekler Komisyon Giderleri Hesabı Tahsildeki Çekler Peşin Ödenen Vergi Tahsildeki Çekler SORU 13 ) İşletme daha önce satın aldığı ve gider hesabında muhasebeleştirdiği TL lik Damga Pulunun tarihinde yaptığı sayım sonucunda TL lik kısmının kaldığını tespit etmiştir yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

3 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Diğer Hazır Değerler Hesabı 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 3 3. SORU 14 ) X Ltd. Şti tarihinde halka açık Y Anonim Şirketinin değeri TL olan hisse senetlerini satın almıştır. Dönem sonu geldiğinde hisse senetlerinin değerinin TL olduğu tespit edilmiştir tarihinde yapılacak muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 110 Hisse Senetleri Hesabı Alacaklı TL 119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı Alacaklı TL 119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı Alacaklı TL 654 Karşılık Giderleri Hesabı Alacaklı TL SORU 15 ) Bir alacağın, şüpheli alacak niteliği kazanması ve bu alacak için karşılık ayrılabilmesi için hangi şart gerekli değildir? Alacağın Tahakkuk Etmiş Olması Bilanço Usulünde Defter Tutulmuş Olması Alacağın Ticari veya Zirai Faaliyetle İlgili Olması Alacağın 1 Yıldan Fazla Tahsil Edilemiyor Olması SORU 16 ) 121 Alacak Senetleri Hesabı 120 Alıcılar Hesabı xxxx xxxx Yukarıdaki kayıt hangi olay sonucunda yapılmıştır? Satıcı Firmaya Senet Verilmesi Portföydeki Alacak Senetlerinin Tahsil Edilmesi Müşterinin Borcuna Karşılık Senet Vermesi Müşteri Senedinin Ciros SORU 17 ) I ) Alacağın şüpheli hale geldiği hesap döneminde karşılık ayrılması II ) Karşılığın, alacağın tasarruf değerine göre ayrılması III ) Karşılığın pasifte ayrılması Iv ) Karşılık ayırmanın zorunlu olması Yukarıdakilerden hangileri şüpheli ticari alacaklar karşılığı için doğrudur? I,II ve III IV,III ve I I, III ve IV II, III ve IV SORU 18 ) 654 Karşılık Giderleri Hesabı 120 Alıcılar Hesabı İşletme alıcılardan tahsil edemediği ve şüpheli hale gelen alacağı için karşılık ayırarak yukarıdaki kaydı yapmıştır. Kayıt için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kaydın Alacağında 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı Olmalı. Kaydın Borcunda 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Olmalı.

4 Kaydın Alacağında 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Olmalı. Kayıt Doğrudur Düzeltme Kaydına Gerek Yoktur. SORU 19 ) İşletmenin elinde bulunan alacak senetlerini ıskonto ettirerek nakte dönüştürmesi durumunda yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir? 121 Alacak Senetleri Hesabı Borçlu 780 Finansman Giderleri Hesabı Borçlu 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Alacaklı 653 Komisyon Giderleri Hesabı Alacaklı SORU 20 ) 153 Ticari Mallar Hesabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hesap Borç Bakiyesi Verir veya Hesapta Bakiye Yoktur. Ticari Mal Satın Alındığında Hesabın Borcuna Yazılır. Üretime Gönderilen Malzemeler Hesabın Alacağına Yazılır. Ticari Malın Taşınması İçin Katlanılan Maliyet Hesabın Borcuna Yazılır. SORU 21 ) Dönem Başı Ticari Mallar : Dönem İçi Alışlar : Dönem Sonu Ticari Mallar : Yukarıda verilen bilgilere göre satılan ticari mallar maliyeti ne kadardır? SORU 22 ) I ) Satın Alma Bedeli II ) Nakliye Ve Sigorta Giderleri III ) Ödenen Alış Komisyonları Yukarıdakilerden hangileri emtianın maliyet bedeline giren unsurlardandır? Yalnız I b ) I ve II c ) I ve III d ) I,II,III SORU 23 ) 157 Diğer Stoklar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı Yukarıdaki Kayıt Aşağıdakilerden hangi seçene ait olamaz? Yangın Sonucu Değeri Düşen Emtianın Kaydı Zayi Olan Emtianın Kaydı Modeli Eskiyen Emtianın Kaydı Emtianın Kırılması Sonucu Yapılan Muhasebe Kaydı SORU 24 ) Dönem sonu işletmenin 153 Ticari Mallar Hesabının görünümü aşağıdaki gibidir. B 153 Ticari Mallar A Yapılan envanter çalışması sonucunda stokların TL olduğu tespit edilmiştir. Yapılacak muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 153 Ticari Mallar Hesabı Alacaklı 153 Ticari Mallar Hesabı Alacaklı 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Borçlu 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Alacaklı SORU 25 ) İşletme tarihinde 3 yıllığına peşin olarak anlaştığı Bay Ahmet in yerini aylık kirası brüt TL den depo olarak kiralıyor. Yapılacak Muhasebe kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 180 Gelecek Aylara Ait Giderler 2. TL Borçlu 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler TL Borçlu 191 İndirilecek KDV Hesabı TL Borçlu 760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri TL Borçlu SORU 26 ) Yukarıdaki soruda şirketin Tarihinde yapması geren kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

5 180 Gelecek Aylara Ait Giderler 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 180 Gelecek Aylara Ait Giderler 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler 180 Gelecek Aylara Ait Giderler SORU 27 ) İşletmeye Tarihinde TL ile bir yıllığına vadeli hesap açtırmıştır. Faiz oranı yıllık %15tir tarihinde yapılması gereken kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? 642 Faiz Gelirleri Hesabı Alacaklı 1. TL 181 Gelir Tahakkukları Hesabı Borçlu 375 TL 281 Gelir Tahakkukları Hesabı Borçlu 1. TL d ) 642 Faiz Gelirleri Hesabı Borçlu 1. TL SORU 28 ) İşletme Tarihinde banka hesabına TL faiz hesaplayarak tahakkuk kaydını aşağıdaki gibi yapmıştır. İşletmenin yaptığı kontroller sonucunda bu kaydın hatalı olduğu tespit edilmiştir. Düzeltme kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 642 Faiz Gelirleri Hesabı Faiz Gelirleri Hesabı Borçlu TL Alacaklı 700 TL 181 Gelir Tahakkukları Hesabı Borçlu TL 642 Faiz Gelirleri Hesabı Alacaklı TL SORU 29 ) Z Ltd. Şti nin Kasım 2011 dönemi Kdv hesaplarına ait bilgiler şöyledir. 190 Devreden KDV: TL 191 İndirilecek KDV: TL 391 Hesaplanan KDV:15 TL Bu veriler doğrultusunda yapılacak KDV tahakkuk kaydı için ne hangisi doğrudur? 391 Hesaplanan KDV Borçlu 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar TL Alacaklı 191 İndirilecek KDV TL Alacaklı 190 Devreden KDV TL Alacaklı SORU 30 ) 120 Alıcılar Hesabı 192 Diğer KDV Hesabı 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı 391. Hesaplanana KDV Hesabı Yukarıda verilen kayıtta 192 nolu hesabın ve 391 nolu hesabın birlikte kullanılması hangi tür teslimlere örnektir?

6 Yurtiçi Teslimler İhraç Kayıtlı Teslimler Yurtdışı Teslimler Yatırım Teşvikli Teslimler SORU 31 ) Dört K San. Tic. Ltd. Şti tarihinde uzun vadeli yatırım amacıyla ödenmiş sermayesi TL olan Kaya San. Tic. Aş. hisse senetlerinden %15 oranında satın alıyor. Hisse senetlerinin satın alınmasında hangi hesap borçlandırılmalıdır? 110 Hisse Senetleri Hesabı 242 İştirakler Hesabı 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı 245 Bağlı Menkul Kıymetler SORU 32 ) Yukarıdaki soruda alınan hisse senetlerinin değeri tarihi itibariyle % 10 değer kazanmıştır yapılacak muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? 646 Kambiyo Karları Hesabı 242 İştirakler Hesabı 526 Borsa Değer Artışları Hesabı 110 Hisse Senetleri 645 Menkul Kıymet Satış Karları Henüz Tahsil Edilen Bir Gelir Olmadığından Kayıt Yapılmasına Gerek Yoktur. SORU 33 ) Simge Makine Ltd. Şti kullanmakta olduğu aktif değeri TL ve birikmiş amortismanı TL olan kamyonetini TL+% KDV bedelle satmıştır. Satış kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 254 Taşıtlar Hesabı TL Alacaklı 254 Taşıtlar Hesabı TL Alacaklı 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı TL Alacaklı 257 Birikmiş Amortismanlar Alacaklı SORU 34 ) Aşağıdakilerden hangisi amortisman hesaplama yöntemlerinden değildir? Direk Kayıt Yöntemi Kıst Amortisman Yöntemi Azalan Bakiyeler Yöntemi Fevkalade Amortisman Yöntemi SORU 35 ) İşletme tarihinde üretimi seri hale getirmek için %18 Kdv bedelle bir makine almıştır. Makinenin ekonomik ömrü 10 yıldır ve firma azalan bakiyeler yöntemini uygulamakta olup tarihinde yapması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? 730 Genel Üretim Giderleri Hesabı 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı Genel Üretim Giderleri 257 Birikmiş Amortismanlar

7 730 Genel Üretim Giderleri 257 Birikmiş Amorstismanlar SORU 36 ) Yukarıdaki soruda sözü edilen makinenin yenilenmesi amacıyla TL+%18 Kdv Bedelle satılması durumunda aşağıda verilenlerden hangi doğru olur? 689 Diğer Olağan Dışı Giderler ve Zararlar Hesabı TL Alacaklı 549 Özel Fonlar Hesabı TL Alacaklı 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı TL Alacaklı 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı Alacaklı SORU 37 ) 549 Özel Fonlar Hesabı 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabı xxxx xxxx Yapılan kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir? Yeni Bir Duran Varlık Alınmaması Zararlı Duran Varlık Satışı Karlı Duran Varlık Satışı Yeni Bir Duran Varlık Alışı SORU 38 ) Kiralanan maddi duran varlıkların değerini artırıcı, ömrünü uzatıcı veya kapasitesini artırıcı giderler hangi hesapta izlenir? İlgili Maddi Duran Varlık Hesabında 264 Özel Maliyetler Hesabında 549 Özel Fonlar Hesabında İlgili Gider Hesabında SORU 39 ) İşletme, tarihinde aldığı 90 Gün vadeli ve % 24 faizli TL tutarındaki krediyi vade sonunda faizi ile birlikte ödeyecektir. Buna göre ödeme günündeki kayıt nasıl olmalıdır? 300 Banka Kredileri Hesabı 381 Gider Tahakkukları Hesabı Banka Kredileri Hesabı 642 Faiz Gelirleri Hesabı Banka Kredileri Hesabı 102 Banklar Hesabı Banka Kredileri Hesabı 780 Finansman Giderleri Hesabı SORU 40 ) İşletmenin tarihinde 3 yıl vadeli olarak çıkardığı TL tutarındaki yıllık % 18 faizli tahvillerin vade sonu kaydında hangi hesap yanlış verilmiştir? (İşletme finansal tablolarını 3 aylık dönemler halinde düzenlemekte, faizler yıllık olarak ödenmektedir. Vergileri dikkate almayınız) 304 Tahvil Anapara Taksit Ve Faizleri Hesabı TL Borçlu Alacaklı

8 381 Gider Tahakkukları Hesabı Borçlu 780 Finansman Giderleri Hesabı TL Borçlu FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 41 ) Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı 322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı Verilen muhasebe kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Muhasebe Kaydı Hatalı Değildir Borçlu Hesapta 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı Olmalı Hesapların İkisi de Yanlış Yere Yazılmıştır, Ters Kayıt Olmalı Alacaklı Hesapta 321 Borç Senetleri Hesabı Olmalı SORU 42 ) Seramik Vazo Cam San. Tic. Ltd. Şti, üretimde çalışan personellerinden Güven Hesapbilir in istifası üzerine çıkış bordrosunu yapacaktır. Personel bu ay 30 gün çalışmış ve brüt ücreti TL dir. Bodroya göre yapılacak muhasebe kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar 300 TL (Gelir Vergisi) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 280 TL ( SSK İşçi Payı) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 30 TL ( İşveren İşsizlik Payı) 770 Genel Yönetim Giderleri TL (Memur Ücret Giderleri) SORU 43 ) 570 Geçmiş Yıl Karları Hesabı Sermaye Hesabı Verilen muhasebe kaydı neyi ifade etmektedir? Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesi Sermaye Taahhüdünün Geçmiş Yıl Karıyla Karşılanması Dönem Karının Geçmiş Yıl Karına Devri Dönem Zararının Geçmiş Yıl Karıyla Kapatılması SORU 44 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Gelir Tablosu hesabı değildir? Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Hesabı Satıştan İadeler Hesabı Kuruluş Ve Örgütlenme Gideri Hesabı Satılan Ticari Mallar Maliyeti SORU 45 ) I. Açılış Fişinin Yevmiye Defterine Kaydedilmesi II. Dönembaşı Bilançosunun Düzenlenmesi III. Aralık Ayı Mizanın Düzenlenmesi IV. Kesin Mizanın Düzenlenmesi V. Dönem Sonu İşlemlerin Yapılması Muhasebe süreci ile ilgili olarak yukarıdaki işlemlerin doğru olarak sıralaması aşağıda hangi seçenekte doğru verilmiştir? I-II-III-IV-V II-I-III-IV-V II-I-III-V-IV I-II-IV-V-III SORU 46 ) Brüt Satışlar : TL Satışların Maliyeti : TL Satış İskontoları : TL Pazarlama Satış Gideri : TL Satıştan İadeler : TL Faiz Gelirleri :5.000 TL Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda işletmenin Brüt Satış Karı ne kadardır?

9 TL TL TL TL SORU 47 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Gelir Tablosunun Faaliyet Giderleri bölümünde değildir? Araştırma Geliştirme Giderleri Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri Finansman Giderleri SORU 48 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi hem bilanço hem gelir tablosunda kullanılır? Gider Tahakkukları Hesabı Satılan Ticari Mallar Maliyeti Borsa Değer Artışları Hesabı Dönem Net Karı SORU 49 ) İşletme tarihinde 2012 yılında kullanacağı onaya tabi defterlerini noterde TL ye onaylatmıştır, yapılacak muhasebe kaydı ile ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? 770 Genel Yönetim Hesabı 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 150 İlk Madde Malzeme Hesabı SORU 50 ) B işletmesine ait bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Dönem Başı Varlıkları : Dönem Sonu Varlıkları : Dönem Başı Borçları : Dönem Sonu Borçları : İşletme faaliyetleri sonucunda elde ettiği kar / zarar nedir?.000 TL Kar TL Zarar TL Kar D) Zarar

10 1) C 2) D 3) D 4) A 5) B 6) C 7) A 8) B 9) D 10) B 11) C 12) C 13) A 14) B 15) D 16) C 17) A 18) A 19) B 20) C 21) D 22) D 23) B 24) B 25) C FİNANSAL MUHASEBE TEST CEVAPLARI 26) A 27) B 28) C 29) D 30) C 31) C 32) B 33) A 34) A 35) D 36) B 37) A 38) C 39) D 40) D 41) B 42) B 43) A 44) C 45) C 46) A 47) D 48) D 49) B 50) C

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ TELAFİ PROGRAMI DERS NOTLARI DERS : MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1)

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET KAYITLARI 344MV0038 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 2008 Dağhan Alpman Kıdemli Denetçi Deloitte Türkiye * Bu çalışma 2008 yılında Bilgi Üniversitesi tarafından, en başarılı

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 07.01.2003 tarihinde kurulan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket, Ana Ortaklık ) nin faaliyet konusu profesyonel elektronik

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı