1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)"

Transkript

1 FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç hesaplarıdır. Gider Hesapları borç kalanı verir ve Kâr Zarar Hesabının borcuna devredilerek kapatılır. Gelir Hesapları alacak kalanı verir ve Kâr Zarar Hesabının alacağına devredilerek kapatılır. Gelir ve Gider Hesaplarındaki tutarlar bir faaliyet dönemine ilişkindir 2-Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesaplardan biri değildir? Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ödenmemiş Sermaye Alacak Senetleri Reeskontu Birikmiş Amortismanlar MUHASEBE / DİĞER OLAĞ. DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS KASA HS SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS KASA HS DİĞER OLAĞ. DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS Aşağıdaki hesap gruplarından hangisi "Dönen Varlıklar" içinde yer almaz? Hazır Değerler Ticari Alacaklar Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Menkul Kıymetler tarihinde yapılan sayımda kasada TL bulunduğu saptanmıştır. Ancak kayıtlara göre kasada TL bulunduğu görülmektedir. 4-Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden / KASA HS SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS / / KASA HS DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR HS İşletme TL borcuna karşılık, A Bankası mevduat hesabı üzerine aynı tutarda bir çek keşide etmiştir. 5-Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden _ SATICILAR HS BANKALAR HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS SATICILAR HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS BANKALAR HS SATICILAR HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS SATICILAR HS ALINAN ÇEKLER HS

2 İşletme, Y AŞ nin ihraç etmiş olduğu TL nominal değerli tahvilleri, tahakkuk etmiş olan üç aylık faiz tutarı ile birlikte TL ye nakit olarak satın almıştır. 6-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden / ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HS DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS KASA HS / ALACAK SENETLERİ HS. ALACAK SENETLERİ HS. FAİZ GELİRLERİ HS. 8-Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? Alacak senedinin protestosuna Alacak senedinin yenilenmesine Alacak senedinin iskontosuna Alacak senedinin banka tarafından tahsiline Alacak senedinin ciro edilmesine ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HS FİNANSMAN GİDERLERİ HS KASA HS / / ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HS FAİZ GELİRLERİ HS KASA HS / / ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HS DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS KASA HS / ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 9-Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? Şüpheli duruma düşen alacaklar için karşılık ayrılmasına Şüpheli duruma düşen alacağın tahsiline Şüpheli duruma düşen alacağın tahsil olanağının kalmamasına Şüpheli alacak için ayrılan karşılığın iptaline Alacağın şüpheli duruma düşmesine ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HS KASA HS Mal hareketlerinin aralıklı sayım yöntemi ile izlenmesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 7-Bir poliçenin üzerinde yazılı olan tutarı ödeyecek olan taraf aşağıdakilerden Muhatap Hamil Lehtar Ciranta Keşideci Satın alma giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafına kaydedilir. Satış giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafına kaydedilir. İade giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafına kaydedilir. Satın alma ıskontoları Ticari Mallar Hesabının alacak tarafına kaydedilir. Satın alma iadeleri Ticari Mallar Hesabının alacak tarafına kaydedilir. İşletme ortak olmak amacıyla Z AŞ nin sermayesinin %30 unu oluşturan TL tutarındaki hisse senetlerini satın almayı taahhüt etmiş ve TL sini ödemiştir.

3 11-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden HİSSE SENETLERİ HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS KASA HS ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HS BORÇLAR HS KASA HS BAĞLI ORTAKLIKLAR HS BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ HS KASA HS BAĞLI MENKUL KIYMETLER HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS KASA HS İŞTİRAKLER HS İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ HS KASA HS / DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK HS DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞILIK. HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS KASA HS / DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS İşletme 15 Ekim de çıkarttığı 3 ay vadeli, TL tutarındaki finansman bonosunu banka aracılığıyla TL ye satmıştır. 13-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden KASA HS MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI HS ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS BANKALAR HS MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI HS ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS İşletmenin dönem kârı üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisi TL, Fon payı ise TL dir. 12-Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden ; / DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS / / DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. HS DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜK. HS / / BANKALAR HS MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI HS ÇIKARILMIŞ BONO VE SENET HS / / BANKALAR HS FİNANSMAN GİDERLERİ HS ÇIKARILMIŞ BONO VE SENET HS / ÇIKARILMIŞ BONO VE SENET HS BANKALAR HS MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI HS

4 Dönem sonunda Borç Senetlerinin hesaplanan reeskont tutarı TL dir. 14-Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden / 17-Aşağıdakilerden hangisi "aktifi düzenleyici hesap"lardan biri değildir? Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Borç Senetleri Reeskontu Hesabı BORÇ SENETLERİ HS BORÇ SENETLERİ REESKONT HS / / BORÇ SENETLERİ HS REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS / / REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS BORÇ SENETLERİ HS / / REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS BORÇ SENETLERİ REESKONT HS / / BORÇ SENETLERİ REESKONT HS REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS / İşletme, 19 Haziran 2004 tarihinde nominal değerleri TL olan 50 adet tahvili, işlemiş faizleri ile birlikte TL ye satın almıştır. 18-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden / ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HS DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS KASA HS / ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HS FİNANSMAN GİDERLERİ HS KASA HS / 15-İşletme varlıkları arasında yer alan ancak, mülkiyeti işletmeye ait olmayan değerlerin ve koşullu işlemlerin izlenmesinde kullanılan hesap aşağıdakilerden Düzenleyici hesaplar Nazımhesaplar Aktif hesaplar Tali hesaplar Geçici ve ara hesaplar 16-Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/3) Gelirler ve giderler gelir tablosunda ulusal para birimi ile gösterilirler. Gelir tablosu genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebe kavramlarına göre düzenlenir. Gelir tablosu işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını, öz sermayesini ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterir. Gelir ve giderlerin gösterilmesinde maliyet ve tahakkuk esasları uygulanır. Gelir tablosu dinamik bir özelliğe sahiptir. ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HS KASA HS ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HS KASA HS FAİZ GELİRLERİ ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HS FİNANSMAN GİDERLERİ HS KASA HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS

5 19-Vadeli çeklerin "Alınan Çekler" hesabında izlenmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisine aykırıdır? Tam açıklama Özün önceliği Tutarlılık İhtiyatlılık Dönemsellik 20-Bir poliçenin kabule gönderilmeden lehdara verilmesi durumunda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hanigisidir? İşletme, elinde bulunan alış değeri TL olan 100 adet hisse senedinin borsa değerleri toplamının TL ye düştüğünü saptamıştır. 22-Bu işleme ait yevmiye kaydıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hisse Senetleri Hesabı TL alacaklandırılır. Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı TL borçlandırılır. Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı TL alacaklandırılır. Menkul Kıymetler Satış Zararları Hesabı TL borçlandırılır. Karşılık Giderleri Hesabı TL alacaklandırılır. / ALACAK SENETLERİ HS. ALICILAR HS. / ALICILAR HS SATICILAR HS. SATICILAR HS. ALACAK SENETLERİ HS. SATICILAR HS BORÇ SENETLERİ HS.. ALICILAR HS. ALACAK SENETLERİ HS. 21-İşletme, maliyeti TL olan, TL değer düşüklüğüne uğramış ve aynı tutarda karşılık ayırmış olduğu mallarını TL ye satmıştır. Satış işleminin kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? Ticari Mallar Karşılık Giderleri Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Yurt İçi Satışlar Konusu Kalmayan Karşılıklar İşletmenin iştiraki durumundaki K Şirketinde yapılan sermaye artışı nedeniyle işletmenin sermaye payı % 20 den, % 9 a düşmüştür. 23-Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden KASA HS. HİSSE SENETLERİ HS. BAĞLI ORTAKLIKLAR HS. İŞTİRAKLER HS. İŞTİRAKLER HS BAĞLI MENKUL KIYMETLER HS. İŞTİRAKLER HS BAĞLI ORTAKLIKLAR HS. BAĞLI MENKUL KIYMETLER HS. İŞTİRAKLER HS.

6 24-İşletme, maliyeti TL olan binasına azalan bakiyeler yöntemi ile amortisman ayırmaktadır. Normal Amortisman oranı % 5 olduğuna göre işletmenin 3. yılda ayıracağı amortisman payı ne kadardır? İşletmenin 31 Aralık tarihinde kredi hesabına TL faiz tahakkuk etmiştir. İşletme kredi borcunu ve faizini vade bitiminde ödeyecektir. 25-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden BANKA KREDİLERİ HS GİDER TAHAKKUKLARI HS FİNANSMAN GİDERLERİ HS BANKA KREDİLERİ HS FİNANSMAN GİDERLERİ HS BANKALAR HS BANKALAR HS FAİZ GELİRLERİ HS FİNANSMAN GİDERLERİ HS GİDER TAHAKKUKLARI HS Tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği ve stok devir hızı düşüklüğü nedeniyle işletmede bulunan ve işletmenin bir yıllık dönemde kullanabileceğinden fazla olan stok kalemlerinin izlendiği hesap aşağıdakilerden 294.Elden Çıkartılacak Stoklar 157.Diğer Stoklar 298.Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 198.Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 293.Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar İşletmenin yaptığı genel kurulda dağıtılmasına karar verilen kârın TL lik kısmının iştiraki olan Aydınlar AŞ e ait olduğu anlaşılmıştır. 27-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden DÖNEM NET KÂRI HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS GEÇMİŞ DÖNEM KÂRLARI HS DÖNEM NET KÂRI HS DÖNEM NET KÂRI HS ORTAKLARA BORÇLAR HS GEÇMİŞ DÖNEM KÂRLARI HS İŞTİRAKLERE BORÇLAR HS GEÇMİŞDÖNEM KÂRLARI HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS Aşağıdakilerden hangisi Öz Kaynaklar grubunda yer almaz? Yasal Yedekler Menkul Kıymet İhraç Farkları Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları Ödenmiş Sermaye Geçmiş Yıl Kârları 29-Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda "Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar" bölümünde yer almaz? Faiz Gelirleri Konusu Kalmayan Karşılıklar İştiraklerden Temettü Gelirleri Menkul Kıymet Satış Kârları Gelir Tahakkukları

7 / KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HS. FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HS. / 30-Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? Gerçekleşen finansman giderinin tahakkukuna Maliyet hesapları ile sonuç hesaplarının karşılaştırılmasına Ay sonunda finansman giderinin gelir tablosu hesabına yüklenmesine Gelecek döneme ilişkin finansman giderinin kaydına Tahakkuk etmiş, ancak ödenmemiş finansman giderinin kaydına DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS HİSSE SENETLERİ HS BANKALAR HS HİSSE SENETLERİ HS Bilanço ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? (2005/1) Bilanço bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyet sonuçlarını gösterir. Bilanço belli muhasebe kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenir. Bilançoda yer alan varlıkların ve kaynakların ifade edilmesinde ulusal para birimi esas alınır. Bilanço geçmiş dönem faaliyetlerine ilişkin bir belgedir. Bilançoda aktiflerin gösterilmesinde maliyet değeri esası, borçların gösterilmesinde tahakkuk esası kabul edilir. 33-Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici bir hesaptır? Sermaye taahhüt Ödenmemiş sermaye Borç senetleri reeskontu Zarar Şüpheli alacaklar karşılığı İşletme sahip olduğu hisse senetlerine YTL temettü geliri tahakkuk ettiğini öğrenmiş ve temettü kuponlarını tahsil için A Bankasına göndermiştir. 32-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden 34-Poliçeye kefil olan kişiye ne ad verilir? Lehtar Muhatap Hamil Aval Alonj DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS GELİR TAHAKKUKLARI HS DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS / / BANKALAR HS DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS

8 İşletme, 2004 yılında kaydını sildiği (515 YTL) tutarındaki alacağını 2005 yılında tahsil etmiştir. 35-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden / KASA HS. 515 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI HS. 515 / / KASA HS. 515 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 515 / / KASA HS. 515 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS. 515 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 515 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI HS. 515 KASA HS. 515 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HS. 515 İşletme daha önce kredili yaptığı satışla ilgili olarak alıcı işletmeye 200 YTL iskonto yaptığını fatura ile bildirmiştir.kdv tutarı 36 YTL dir. 36-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden / TİCARİ MALLAR HS. 200 İNDİRİLECEK KDV HS. 36 ALICILAR HS. 236 TİCARİ MALLAR HS. 200 HESAPLANAN KDV HS. 36 ALICILAR HS. 236 / SATIŞ İSKONTOLARI HS. 200 İNDİRİLECEK KDV HS. 36 ALICILAR HS. 236 / / SATIŞ İSKONTOLARI HS. 200 HESAPLANAN KDV HS. 36 ALICILAR HS. 236 / / SATIŞ İSKONTOLARI HS. 200 İNDİRİLECEK KDV HS. 36 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS. 236 / İşletmenin elindeki faiz başlangıcı 1 Eylül olan, yıllık faiz ödemeli tahvillerinin 31 Aralık itibariyle tahakkuk eden faizi 365 YTL dir. 37-Bu işleme ait yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Gelecek Yıllara Ait Gelirler Diğer Çeşitli Alacaklar Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Gelirler

9 Aralıksız sayım yöntemi uygulayan işletmenin dönem sonunda mal hesabının borç kalanı YTL olup, sayım sonucunda YTL maliyetli mal bulunduğu belirlenmiştir. 38-Bu durumda yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden / TİCARİ MALLAR HS. 900 TİCARİ MALLARIN MALİYETİ HS. 900 / TİCARİ MALLAR HS. 900 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS. 900 _ Bahar AŞ 1 Kasım tarihinde çıkarttığı üç ay vadeli YTL tutarındaki finansman bonosunu banka aracılığıyla YTL bedelle satmıştır. 40-İşlemin kaydıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çıkarılmış Bono ve Senetler Hesabı YTL alacaklandırılır. Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabı YTL borçlandırılır. Çıkarılmış Bono ve Senetler Hesabı YTL alacaklandırılır. Çıkarılmış Bono ve Senetler Hesabı YTL borçlandırılır. Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabı YTL alacaklandırılır. / TİCARİ MALLAR HS. 900 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR HS. 900 / / 41-Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedeği değildir? Hisse senedi iptal kârları İştirakler yeniden değerleme artışları MDV yeniden değerleme artışları Hisse senedi ihraç primleri Özel fonlar SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. 900 TİCARİ MALLAR HS. 900 / / DİĞEROLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS. HS. 900 TİCARİ MALLAR HS. 900 İşletmede genel kurulda alınan karar gereğince ayrılması gereken yedek YTL ve dağıtılmayıp işletmede bırakılan kar ise YTL dir. 42-Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden 39-Amortismanlarla ilgili olarak, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Amortisman bir değerleme yöntemi değildir. Amortisman, duran varlıkların maliyetinin sistemli ve anlamlı biçimde varlıkların kullanım sürelerine dağıtılmasıdır. Dönem amortismanı, ilgili dönemin gelirinden dolaylı veya dolaysız olarak indirilir. Amortismanların muhasebeleştirilmesi, aynı tutarda bir fon ayrılması anlamına gelir. Boş arazi ve arsalar için amortisman ayrılmaz. Yasal yedekler Statü yedekleri Olağanüstü yedekler Özel fonlar Geçmiş yıllar kârları

10 İşletme, peşin fiyatı 300 YTL olan malını iki ay vadeli olarak 360 YTL ye satmıştır. 43-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden / ALICILAR HS. 360 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 360 / ALICILAR HS. 360 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 300 FAİZ GELİRLERİ HS. 60 ALICILAR HS. 360 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 300 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS. 60 ALICILAR HS. 360 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 300 DİĞER GELİRLER HS. 60 ALICILAR HS. 360 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 300 KOMİSYON GELİRLERİ HS yılında %70 değer kaybına uğrayan ve gerekli karşılık ayrılan 200 YTL maliyetli mal, 2005 yılında 80 YTL ye satılmıştır. 45-Bu bilgilere göre, 2005 yılında yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden / KASA HS. 80 DİĞER STOKLAR HS. 80 / / KASA HS. 80 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 120 DİĞER STOKLAR HS. 200 / KASA HS. 80 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS. 120 DİĞER STOKLAR HS. 200 / KASA HS. 80 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 140 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 200 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS. 20 KASA HS. 80 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS. 140 DİĞER STOKLAR HS. 200 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? (2005/2) 44-"Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları" hesabı, gelir tablosunda hangi bölümde yer alır? Satışların Maliyeti Olağandışı Gider ve Zararlar Faaliyet Giderleri DönemNet Kârı veya Zararı Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar Gelir ve giderlerin gösterilmesinde maliyet ve tahakkuk esasları uygulanır. Gelir tablosu genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebe kavramlarına göre düzenlenir. Gelirler ve giderler gelir tablosunda ulusal para birimi ile gösterilirler. Gelir tablosu işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını, öz sermayesini ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterir. Gelir tablosu dinamik bir özelliğe sahiptir.

11 / KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HS. FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HS. / 47-Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? Gerçekleşen finansman giderinin tahakkukuna Maliyet hesapları ile sonuç hesaplarının karşılaştırılmasına Ay sonunda finansman giderinin gelir tablosu hesabına yüklenmesine Gelecek döneme ilişkin finansman giderinin kaydına Tahakkuk etmiş, ancak ödenmemiş finansman giderinin kaydına Bahar AŞ 1 Kasım tarihinde çıkarttığı üç ay vadeli YTL tutarındaki finansman bonosunu banka aracılığıyla YTL bedelle satmıştır. 48-İşlemin kaydıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çıkarılmış Bono ve Senetler Hesabı YTL borçlandırılır. Çıkarılmış Bono ve Senetler Hesabı YTL alacaklandırılır. Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabı YTL borçlandırılır. Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabı YTL alacaklandırılır. Çıkarılmış Bono ve Senetler Hesabı YTL alacaklandırılır. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS HİSSE SENETLERİ HS BANKALAR HS HİSSE SENETLERİ HS Poliçelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Poliçenin muhatap tarafından imzalanması ile kabul işlemi tamamlanır. Poliçe muhatabın kabulünden sonra yürürlüğe girer. Poliçenin muhatap tarafından kabulünden önce cirosu yapılamaz. Poliçede keşideci ve lehdar aynı kişi olabilir. Poliçe tutarının faize tabi olması için faiz koşulunun poliçe metninde yer alması gerekir. İşletme elinde bulunan alış değeri YTL olan hisse senetlerinin borsa değerlerinin YTL olduğunu saptamıştır. 51-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden / İşletme sahip olduğu hisse senetlerine YTL temettü geliri tahakkuk ettiğini öğrenmiş ve temettü kuponlarını tahsil için bankaya göndermiştir. 49-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS GELİR TAHAKKUKLARI HS DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS BANKALAR HS DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS HİSSE SENETLERİ HS / / DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI HS HİSSE SENETLERİ HS / MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞME KARŞILIĞI HS HİSSE SENETLERİ HS KARŞILIK GİDERLERİ HS MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞME KARŞILIĞI HS

12 / HİSSE SENETLERİ HS MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞME KARŞILIĞI HS / / SATICILAR HS İNDİRİLECEK KDV HS TİCARİ MALLAR HS / 52-Borçlusu başka bir şehirde bulunan alacak senedinin iskonto edilmesine ne ad verilir? Alonj İştira Virman Ciro Reeskont A İşletmesinin YTL bağlı ortaklık payının olduğu K şirketi, belli oranda sermaye artırımına gitmiş ve A işletmesinin K şirketindeki ortaklık payı %50 nin altına düşmüştür. 55-Bu işleme ait yavmiye kaydı aşağıdakilerden / 53-İşletmelerin ticari işlemlere dayanan gerçek bir alacağı olmadığı halde, kredi gereksinimini karşılamak üzere aldıkları poliçe ve bonolara ne ad verilir? Tahvil Senet karşılığı kredi Alacak senedi Teminat mektubu Hatır senedi Satıcı A işletmesi YTL iskontoda bulunduğunu alıcı B işletmesine fatura ile bildirmiştir. ( KDV tutarı YTL) 54-Bu bilgilere göre B işletmesinin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden SATIŞ İSKONTOLARI HS İNDİRİLECEK KDV HS ALICILAR HS SATICILAR HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS SATICILAR HS TİCARİ MALLAR HS SATIŞİSKONTOLARI HS ALICILAR HS HESAPLANAN KDV HS KARŞILIK GİDERLERİ HS BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞME KARŞILIĞI HS / / İŞTİRAKLER HS BAĞLI ORTAKLIKLAR HS / / KARŞILIK GİDERLERİ HS BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞME KARŞILIĞI HS / KASA HS BAĞLI ORTAKLIKLAR HS İŞTİRAKLER HS KARŞILIK GİDERLERİ HS BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞME KARŞILIĞI HS Elde edilme maliyeti YTL, hurda değeri YTL ve faydalı ömrü 5 yıl olan taşıt aracının normal amortisman yöntemine göre birinci yılda ayrılacak amortisman payı kaç YTL dir?

13 57-Azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman hesaplanmasıyla ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Amortisman oranı, normal amortisman oranı kadardır. Amortisman süresi normal amortisman oranına göre hesaplanır. İlk yıllarda çok, sonraki yıllarda daha az amortisman payı hesaplanır. Son yıl itfa edilmemiş tutarın tamamı amortisman payı olarak kaydedilir. Duran varlığın hurda değeri genellikle hesaplamalara katılmaz. 59-Tedavüldeki finansman bonoları ve banka garantili bonolar gibi kısa vadeli para ve sermaye piyasaları araçları karşılığında sağlanan fonların izlendiği hesap aşağıdakilerden Banka Kredileri Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Çıkarılmış Bono ve Senetler Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler İşletmenin daha önce tecil ettirdiği vergi borcu için hesaplanan tecil faizinin cari döneme düşen kısmı YTL dir. 58-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden / GİDER TAHAKKUKLARI HS DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS GİDER TAHAKKUKLARI HS GİDER TAHAKKUKLARI HS VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK HS KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HS VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK HS / DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS KASA HS Şirketin kuruluşunda ortaklar YTL nominal değerli hisse senetlerini YTL den almayı taahhüt etmişlerdir. 60-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden / ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PİRİMLERİ HS SERMAYE HS ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS SERMAYE HS DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS SERMAYE HS ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PİRİMLERİ HS SERMAYE HS / ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ HS SERMAYE HS

14 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 61-Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? (2005/3) Şüpheli duruma düşen alacaklar için karşılık ayrılmasına Şüpheli duruma düşen alacağın tahsiline Şüpheli duruma düşen alacağın tahsil olanağının kalmamasına Şüpheli alacak için ayrılan karşılığın iptaline Alacağın şüpheli duruma düşmesine İşletme sahip olduğu hisse senetlerine YTL temettü geliri tahakkuk ettiğini öğrenmiş ve temettü kuponlarını tahsil için A Bankasına göndermiştir. 65-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS GELİR TAHAKKUKLARI HS DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS Mal hareketlerinin aralıklı sayım yöntemi ile izlenmesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Satın alma iskontoları Ticari Mallar Hesabının alacak tarafına kaydedilir. İade giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafına kaydedilir. Satın alma giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafına kaydedilir. Satış giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafına kaydedilir. Satın alma iadeleri Ticari Mallar Hesabının alacak tarafına kaydedilir. BANKALAR HS DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS HİSSE SENETLERİ HS BANKALAR HS HİSSE SENETLERİ HS Aşağıdakilerden hangisi Öz Kaynaklar grubunda yer almaz? Yasal Yedekler Ödenmiş Sermaye Geçmiş Yıl Kârları Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları Menkul Kıymet İhraç Farkları / KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HS. FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HS. / 66-Poliçeye kefil olan kişiye ne ad verilir? Lehtar Muhatap Hamil Aval Alonj 64-Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? Gerçekleşen finansman giderinin tahakkukuna Maliyet hesapları ile sonuç hesaplarının karşılaştırılmasına Ay sonunda finansman giderinin gelir tablosu hesabına yüklenmesine Gelecek döneme ilişkin finansman giderinin kaydına Tahakkuk etmiş, ancak ödenmemiş finansman giderinin kaydına

15 İşletme, 2004 yılında kaydını sildiği TL (515 YTL) tutarındaki alacağını 2005 yılında tahsil etmiştir. 67-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden KASA HS. 515 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI HS. 515 / / KASA HS. 515 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 515 KASA HS. 515 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS. 515 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 515 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI HS. 515 KASA HS. 515 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HS. 515 Şirketin kuruluşunda ortaklar YTL nominal değerli hisse senetlerini YTL den almayı taahhüt etmişlerdir. 69-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden / ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PİRİMLERİ HS SERMAYE HS ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS SERMAYE HS / DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS SERMAYE HS / / ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PİRİMLERİ HS SERMAYE HS / / ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ HS SERMAYE HS / 68-Muhasebede aritmetik işlem sayısını azaltan aktifler, borçlar ve özsermayedeki artış ve azalışları cebrik yolla izleyen çizelgeye ne ad verilir? Kâr- zarar cetveli Hesap Gelir tablosu Bilanço Mizan 70-İşletmenin belli bir süre sonra teslim alacağı mallar için ödediği avanslar aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? Personel avanslarında Verilen sipariş avanslarında Verilen iş avanslarında Ticari alacaklarda Verilen depozito ve teminatlarda

16 İşletme nominal değeri YTL, alış değeri YTL olan hisse senetlerini peşin olarak YTL ye satmıştır. 71-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden KASA HS HİSSE SENETLERİ HS MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI HS / KASA HS HİSSE SENETLERİ HS HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI HS MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI HS / / KASA HS HİSSE SENETLERİ HS MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI HS / / KASA HS MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI HS / / KASA HS HİSSE SENETLERİ HS / İşletme maliyeti YTL olan makinesini yenilemek amacıyla peşin olarak YTL ye satmıştır. Makinenin YTL lik kısmı itfa edilmiştir. 73-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden / KASA HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HS DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR HS / / KASA HS TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HS DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR HS / / KASA HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HS FAALİYETLERLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS KASA HS TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HS FAALİYETLERLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS KASA HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HS ÖZEL FONLAR HS İşletmenin çıkartmış olduğu "Diğer Menkul Kıymetler"in başabaş fiyatın üzerinde satışından kaynaklanan fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar Hesabında Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabında Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabında Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabında Diğer Sermaye Yedekleri Hesabında DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HS. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS. 74-Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? Ödenecek vergilerin taksitlendirilmesine Ödenecek vergilerin dönem kârından düşülmesine Peşin ödenen vergilerin mahsubuna Ödenecek vergi tahakkuklarının kesinleşmesine Dönem kârı üzerinden hesaplanan verginin kaydına

17 İşletmenin müşterisi iki hafta sonra teslim alacağı mal bedelinin %30 u olan YTL yi işletmenin banka hesabına yatırmıştır. İşletme malın teslimi ile kalan borcun tamamını çekle ödemiştir. 75-Bu bilgilere göre işletmenin malın tesliminde yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden 77-Muhasebe defterlerinin tutulması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Defter sayfaları kopartılamaz. İşlemlerin kaydedilmesi mazeretsiz olarak 10 günden fazla uzatılabilir. Defterlerin Türkçe tutulması zorunludur. Defterler mürekkeple veya makine ile yazılır. Defterlerdeki kayıtlar arasında satırlar çizilmeden boş bırakılamaz. BANKALAR HS ALINAN ÇEKLER HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS ALINAN ÇEKLER HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS / BANKALAR HS ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS _ ALINAN ÇEKLER HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS Duran varlıklarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sadece maddi yapıya sahiptirler. İşletme faaliyetlerinde sürekli olarak kullanılan aktif değerlerdir. Satılmak amacıyla edinilmezler. Zamanla aşınma, yıpranma, eskime ve değerden düşmeleri söz konusudur. Amortismana tabi tutulurlar. İşletme 2004 yılında alacak kaydettiği ve YTL karşılık ayırdığı YTL tutarındaki alacağının YTL lik kısmını 2005 yılında tahsil etmiştir. ALINAN ÇEKLER HS ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS Elde edilme maliyeti YTL, hurda değeri YTL ve faydalı ömrü 5 yıl olan taşıt aracının normal amortisman yöntemine göre birinci yılda ayrılacak amortisman payı kaç YTL dir? (2006/1) Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden _ KASA HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS / KASA HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS _ KASA HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI HS /

18 KASA HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS KASA HS ŞÜPHELİ ALACAKLAR HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI HS KONUSU KALMAYAN KARŞILIK HS Kasım 2004 tarihinde %70 faizli, 6 ay vadeli tahvil ihraç eden işletme, dönem sonunda hesapladığı faiz tutarını hangi hesabın alacağına kaydeder? Gider Tahakkukları Hesabının Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri Hesabının Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının Finansman Giderleri Hesabının 83-Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğinin özelliklerinden biri değildir? 80-Aşağıdakilerden hangisi mali borçlar içinde yer almaz? Banka kredileri Çıkarılmış diğer menkul kıymetler Tahvil anapara borç, taksit ve faizleri Hisse senedi ihraç primleri Çıkarılmış bono ve senetler Fonksiyon esasına göre bölümlenmesi Gider yansıtma hesaplarının kullanılması Eş zamanlı kayıtlama yapılması Gider bütünlüğünün korunması Gider dağıtım tablosunun kullanılması İşletmenin genel kurulunda alınan karar gereğince ayrılması gereken yedek YTL, işletmede bırakılan kâr ise YTL dir. Mobilya ticareti ile uğraşan işletme kredili olarak YTL tutarında yakacak malzemesi satın almıştır. 81-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS SATICILAR HS / GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS TİCARİ MALLAR HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS TİCARİ MALLAR HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden GEÇMİŞ YIL KÂRLARI HS OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER HS GEÇMİŞ YIL KÂRLARI HS OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER HS STATÜ YEDEKLERİ HS GEÇMİŞ YIL KÂRLARI HS STATÜ YEDEKLERİ HS GEÇMİŞ YIL KÂRLARI HS OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER HS GEÇMİŞ YIL KÂRLARI HS / / DÖNEM NET KÂRI HS STATÜ YEDEKLERİ HS GEÇMİŞ YIL KÂRLARI HS /

19 85-İşletmenin üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasını üstlenmesi, geri vermek koşuluyla aldığı bir değerin karşılığını sağlaması ve gerçekleşecek bir borcun karşılığı olmak üzere ödediği paralar hangi hesapta izlenir? Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında Verilen Sipariş Avansları Hesabında Gider Tahakkukları Hesabında 87-Vadeli çeklerin dönem sonunda reeskonta tabi tutulması hangi muhasebe kavramı gereğidir? Tutarlılık İhtiyatlılık Özün önceliği Dönemsellik Tam açıklama İşletme yurt dışında bir firmaya kredili olarak $ tutarında mal satmıştır. Satış tarihinde 1$=1 320 YTL dir. Müşteri bir ay sonra malın bedelini bankaya yatırdığında 1$=1 360 YTL olmuştur. 86-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden BANKALAR HS ALICILAR HS BANKALAR HS ALICILAR HS YURTDIŞI SATIŞLAR HS BANKALAR HS ALICILAR HS KAMBİYO KÂRLARI HS BANKALAR HS ALICILAR HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS Dönem sonu sayımında maliyeti YTL olan malın satış değerinin YTL ye düştüğü belirlenmiştir. 88-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS TİCARİ MALLAR HS STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS TİCARİ MALLAR HS KARŞILIK GİDERLERİ HS STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS TİCARİMALLAR HS SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS KARŞILIK GİDERLERİ HS TİCARİ MALLAR HS BANKALAR HS ALICILAR HS DİĞER GELİRLER HS

20 89-Bir poliçede yazılı olan tutarı tahsil etme yetkisine sahip olan kişiye ne ad verilir? Lehtar Alonj Aval Keşideci Muhatap 92-Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesaplardan biri değildir? Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Ödenmemiş Sermaye Birikmiş Amortismanlar Alacak Senetleri Reeskontu Şüpheli Alacaklar Karşılığı Haziran ayına kadar her ay tahakkuk ettirilmiş olan YTL tutarındaki ikramiyelerin ödemesi 30 Haziran tarihinde yapılmıştır. 90-Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS KASA HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS MALİYET GİDERLERİ KARŞILIK HS / MALİYET GİDERLERİ KARŞILIK HS KASA HS PERSONELE BORÇLAR HS KASA HS GİDER TAHAKKUKLARI HS KASA HS Bilanço ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2006/2) Bilançoda yer alan varlıkların ve kaynakların ifade edilmesinde ulusal para birimi esas alınır. Bilanço cari dönem faaliyetlerini gösteren bir belgedir. Bilanço, belli muhasebe kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenir. Bilançoda aktiflerin gösterilmesinde maliyet değeri esası, borçların gösterilmesinde tahakkuk esası kabul edilir. Bilanço bir işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarının, öz sermayesinin ve borçlarının ayrıntılı bir listesidir. 93-Kasa sayım sonucunun, Kasa hesabının borç kalanından büyük olması durumunda aradaki farkın kaydında aşağıdakilerden hangisi yapılır? Kasa Hesabı borçlandırılır, Sayım ve Tesellüm Fazları Hesabı alacaklandırılır. Kasa Hesabı borçlandırılır, Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar Hesabı alacaklandırılır. Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabı borçlandırılır, Kasa Hesabı alacaklandırılır. Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı borçlandırılır, Kasa Hesabı alacaklandırılır. Kasa Hesabı borçlandırılır, Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı alacaklandırılır. İşletme alış fiyatı YTL olan ve YTL değer düşüklüğü karşılığı kaydettiği hisse senetlerini bir süre sonra YTL bedelle satmıştır. 94-Satış işleminin kaydı aşağıdakilerden KASA HS MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI HS HİSSE SENETLERİ HS _ KASA HS MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS HİSSE SENETLERİ HS KASA HS HİSSE SENETLERİ HS MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRI HS KASA HS MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS HİSSE SENETLERİ HS

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı