Konusu : Hastane ve Benzeri Kuruluşlara Yapılan Bağışların Vergisel Boyutu. 1. Giriş

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konusu : Hastane ve Benzeri Kuruluşlara Yapılan Bağışların Vergisel Boyutu. 1. Giriş"

Transkript

1 Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir Konusu : Hastane ve Benzeri Kuruluşlara Yapılan Bağışların Vergisel Boyutu 1. Giriş Bağış, bir kişinin kendisine ait bir şeyi kendi isteği ile bir başkasına karşılıksız veya bedelsiz olarak vermesidir. Medeni haklarını kullanma yetkisine sahip olan herkes bağış yapabilir. Bazı kurumsal hizmetlerin görülmesi amacıyla kamu niteliğindeki bazı kurum ve kuruluşlara yapılan bağışların vergi matrahından indirilmesi veya vergiye tabi tutulmaması amacıyla vergi Kanunlarında çeşitli düzenlemeler yer almaktadır. Bağışlama konusunda Gelir, Kurumlar, Katma Değer ve Veraset ve İntikal Vergisi Kanunları nda bir takım istisna ve muafiyetler bulunmaktadır. Sirkülerimizde, Katma Değer Vergisi Kanunu nda bağışlama konusunda yer alan hükümler ile uygulama hakkında açıklamalarda bulunulacaktır. 2. Bağış Amacıyla Yapılan Teslim ve Hizmetler 3065 Sayılı KDV Kanunu nun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan insani, dini veya sosyal amaçlı mal teslimi veya hizmet ifası şeklindeki bağışlar, katma değer vergisine tabi değildir. Ayrıca bu kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlarda KDV istisnasından yararlanmak için bir üst sınır da belirtilmemiştir. Katma değer vergisi istisnasından faydalanabilmek için iki şart aranmaktadır. - Bağış, 3065 Sayılı KDV Kanunu nun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır. - Teslim veya hizmet bedelsiz olmalıdır.

2 3. KDV Kanunu nun 17. Maddesinde Yer Alan Kuruluşlar - Genel ve katma bütçeli daireler, - İl özel idareleri, - Belediyeler, - Köy ve bunların teşkil ettikleri birlikler, - Üniversiteler, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Siyasi partiler, - Sendikalar, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Kamu menfaatine yararlı dernekler (Ek 1), - Tarımsal amaçlı kooperatifler, - Bakanlar Kurulu nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar (EK 2). Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü teslim ve hizmetler, katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Ancak, söz konusu kurum ve kuruluşlara bedel karşılığında yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. 4. Hastane ve Benzeri Kuruluşlara Yapılan Bağışlar Katma Değer Vergisi Kanunu nun 17/2-a bendinde, hastane, nekahathane, klinik, kan bankası, parklar, laboratuvarlar, öğrenci yurtları, huzurevleri gibi sosyal müesseseler sayılmıştır. Bu müesseselere yapılan bedelsiz teslimlerin, hizmetlerin vergiye tabi tutulmaması için, bunların 17. maddenin 1 nolu bendinde sayılan genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, üniversiteler gibi kurumlar tarafından işletilmesi gerekir.

3 Örneğin, Belediye ye ait bir hastaneye, bir anonim şirket tarafından bağışlanan ambulans vergiye tabi olmayacaktır. Anonim şirketin, aynı ambulansı, belediye hastanesine satması halinde, bu teslim katma değer vergisine tabi tutulacaktır. Diğer yandan, anonim şirketin bir özel hastaneye ambulans bağışlaması vergiye tabi olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 17/2-a maddesinde yer alan sosyal ve sağlık amaçlı müesseselerin, 17/1. maddesinde yer alan idare ve kurumlar tarafından işletilmesi gerektiğidir. Sözgelimi, bir anonim şirkete ait kan bankasına yapılan teslimler bedelsiz dahi olsa, vergiye tabi tutulurken, üniversiteye bağlı kan bankasına yapılan bedelsiz teslimler, katma değer vergisine tabi olmayacaktır. 5. İşletmeye Ait Malların Bağışlanması Emtia ticareti ile uğraşan bir firmanın satmak amacıyla aldığı herhangi bir malı KDV Kanunu nun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bağışlaması halinde bağışlamaya ilişkin muhasebe işlemleri aşağıdaki şekilde olacaktır. Örnek: (X) Ltd. Şti Mart ayında satmak amacıyla 50 milyar liraya satın aldığı bir tıbbi cihazı, Aralık ayında bir Üniversite Hastanesine bağışlamak istemektedir. Muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır. Ticari Mal Alış Kaydı Mart TİCARİ MALLAR , İND. KDV , SATICILAR ,00 Bağışın Yapıldığı Tarihteki Muhasebe Kayıtları / Aralık GENEL YÖNETİM GİD , Çeşitli Giderler 008- Bağış ve Yardımlar (Daha önce indirilen KDV nin düzeltilmesi) 153 TİCARİ MALLAR , HESAPLANAN KDV 9.000,00

4 İndirim iptali nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi, KDV Beyannamesinin 20. satırında yer alan İlave Edilecek KDV bölümünde gösterilecektir. / Yukarıda verilen örnekte tıbbi cihazın aynı ay içinde bağışlandığı veya bağışlanmak üzere satın alındığını varsayarsak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır GENEL YÖNETİM GİD , Çeşitli Giderler 008- Bağış ve Yardımlar / 320- SATICILAR ,00 / Burada söz konusu cihazın katma değer vergisi indirilmediği için herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacak, malın alımı sırasında ödenen KDV doğrudan bağış hesabına alınarak gider yazılmış olacaktır. Yapılan bağış miktarı gelir vergisi mükelleflerince yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden, kurumlar vergisi mükellefleri ise gider yazmak suretiyle indirim konusu edebilecektir. Bağış nedeniyle indirilecek miktar beyan edilen gelir veya kurum kazancını aşamayacaktır. 6. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Bağışlanması İşletmenin aktifine kayıtlı bir amortismana tabi iktisadi kıymetin bağışlanması halinde söz konusu iktisadi kıymetin emsal değeri üzerinden kayıtlardan çıkartılması, henüz indirilmeyen katma değer vergilerinin indirilmemesi, indirilmiş ise indirilen katma değer vergisinin düzeltilmesi gerekir. Örneğin; Kasım 2003 döneminde aktife alınan bir minibüs Kasım 2004 döneminde bir belediyeye bağışlanmış olup, minibüs nedeniyle yüklenilen TL tutarındaki KDV nin Kasım 2003 döneminde indirim konusu yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu minibüsün bağışlandığı Kasım 2004 döneminde daha önce indirilen KDV verilecek KDV beyannamesinin 20. satırında gösterilerek hesaplanan KDV ye ilave edilmek suretiyle düzeltilecek, bu şekilde düzeltilen KDV ise Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının ilgili hükümlerine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir. 7. İnşa Edilen Binaların Bağışlanması İndirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde, indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden katma değer vergisi KDV Kanunu nun 33. maddesine göre kısmi vergi indirimi hükümleri çerçevesinde indirilebilir. Ancak bağışlanacağı önceden belli olan, bu konuda yetkili makamlardan izin alınmak suretiyle yapılan inşaat işlerine ilişkin işlemlerin

5 ayrı bir hesapta izlenmesi ve yüklenilen katma değer vergilerinin doğrudan inşaat maliyetine kaydedilmesi gerekir. 8. İmal Edilen Mallar İle İfa Edilen Hizmetlerin Bağışlanması Mükellefler imal ettikleri mallara ait maliyetleri içinde yer alan katma değer vergilerini basit usullerle hesaplamak ve ayırmak zorundadır. KDV istisnası kapsamında yapılan bu bağışlar nedeniyle yüklenilen KDV lerin indirilmesi halinde indirilen KDV nin düzeltilmesi, KDV nin indirilmemiş olması halinde ise indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir. Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir Ek 1 : Kamu Menfaatine Yararlı Dernekler Sıra No. Derneğin adı Bulunduğu Yer 1 Ceyhan Veremle Savaş Derneği Adana 2 Kuvai Milliye Mücahit ve Gaziler Derneği Adana 3 Hayırlı İşler Yapma ve Devam Ettirme Derneği Adana 4 Türkiye Sağır ve Dilsizler Derneği Adana 5 Afyon Kasımpaşa Vakfı Abdurrahim Mısri Cami Onarma ve Afyon Yaşatma Derneği 6 Türkiye Kızılay Derneği Ankara 7 Türkiye Ekonomi Kurumu Ankara 8 Çocuk Esirgeme Kurumu Ankara 9 Türk Hava Kurumu Ankara 10 Türk Eğitim Derneği Ankara 11 Türk Hukuk Kurumu Ankara 12 Türk Tarih Kurumu Ankara 13 Türk Dil Kurumu Ankara 14 Yardım Sevenler Derneği Ankara 15 Türk Kooperatifçilik Derneği Ankara 16 Verem Savaş Derneği Ankara 17 Türk Coğrafya Kurumu Ankara 18 Türkiye Hayırlar Yaptırma ve İdame Ettirme Derneği Ankara

6 19 Türkiye Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Ankara 20 Milli Kütüphaneye Yardım Derneği Ankara 21 Türk Belediyecilik Derneği Ankara 22 Türkiye Jeoloji Kurumu Ankara 23 Türkiye Anıtlar Derneği Ankara 24 Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Ankara 25 Niğde İli Öğrencilerine Yardım Derneği Ankara 26 Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği Ankara 27 Bahçelievler Bucağı Hayır İşleri Derneği Ankara 28 Türkiye Sağır Dilsizler ve Körler Derneği Ankara 29 Türkiye Harp Malülleri Gazileri Cemiyeti Ankara 30 Türkiye Ormancılar Cemiyeti Ankara 31 Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği Ankara 32 Maltepede Bir Cami Yaptırma Derneği Ankara 33 İmam Hatip Okulu Öğrencilerine Yardım Derneği Ankara 34 Yenimahalle Cami Yaptırma Derneği Ankara 35 Türk Kadınlar Birliği Ankara 36 Türkiye Muharipler Derneği Ankara 37 Türk Ocağı Derneği Ankara 38 Kayseri İli Yardımlaşma Derneği Ankara 39 Ankara Çocuk Sağlığı Derneği Ankara 40 Türkiye Hayvanları Koruma ve Hayvancılığı Geliştirme Derneği Ankara 41 Trabzon Kalkınma Derneği Ankara 42 Sivil Emekliler Genel Derneği Ankara 43 İhtiyarlık Huzur Köşeleri Derneği Ankara 44 Türkiye GözBankası Derneği Ankara 45 Altı Nokta Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Ankara 46 Ankara Türk Flarmoni Derneği Ankara 47 Türkiye Ziraatcılar Derneği Ankara 48 Türk El Sanatları Tanıtma Cemiyeti Ankara 49 Türk Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği Ankara 50 Ankara Çocuk Bakımı Derneği Ankara 51 Yenimahalle Ulu Cami Yaptırma Derneği Ankara 52 Türk Hidatioloji Derneği Ankara 53 Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Ankara 54 Ankara Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Ankara 55 Hayırseverler Cemiyeti Ankara 56 Ankara Belediyesi Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Ankara 57 Kimsesizlerin Yaşlıların Güçsüzlerin Dinlendirme ve Barındırma Yurdu Yaptırma Derneği Ankara

7 58 Ankara Gazeteciler Derneği Ankara 59 Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ankara 60 Halkevleri Derneği Ankara 61 Erzincan İli Kültür ve Eğitim Derneği Ankara 62 Atlı Spor Klübü Derneği Ankara 63 Türk Silahlı Kuvvetleri Malulleri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara 64 Türk Anneler Derneği Ankara 65 Halk Sağlığını Koruma Derneği Ankara 66 Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Derneği Federasyonu Ankara 67 Çocuk Sevenler Derneği Ankara 68 Türkiye Ruh Sağlığını Koruma Derneği Ankara 69 Türkiye Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma Derneği Ankara 70 Mülkiyeliler Derneği Ankara 71 Manevi Cihazlanma Derneği Cemiyeti Ankara 72 Atatürk Sanatoryumu ve Rehabilitasyon Merkezini Güçlendirme ve Ankara Yardım Derneği 73 Türk İdareciler Derneği Ankara 74 Türkiye Malülleri Kalkındırma Derneği Ankara 75 Hacettepe Bilim Merkezi Derneği Ankara 76 Ankara Öğretim Derneği Ankara 77 Türk Hemşireler Derneği Ankara 78 Sanat Kurumu Ankara 79 Türkiye Sakatlar ve Rehabilitasyon Derneği Ankara 80 Ankara Linons Klubü Derneği Ankara 81 Geri Zekalı (Öğretilebilir) Çocukları Koruma Derneği Ankara 82 Türkiye Muharip Gaziler Birliği Derneği Ankara 83 Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Ankara 84 Türk Fizyoloji Cemiyeti Ankara 85 Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Ankara 86 Ankara Hastanesi Yardım Derneği Ankara 87 Anıtkabir Derneği Ankara 88 Ankara Göğüs Hastalıkları Hastanesini Geliştirme ve Yaşatma Ankara Derneği 89 AnkaraTıp Fakültesi Tesislerini Kalkındırma Derneği Ankara 90 Ankara Tıp Fakültesi 1. Cerrahi Kliniğini Kalkındırma Derneği Ankara 91 Ankara Mikrobiyoloji Derneği Ankara 92 Ankara Kanser Hastanesi Yardım Derneği Ankara 93 Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğine Yardım Derneği Ankara 94 Kıbrıs Türk Kültür Derneği Ankara 95 Ankara Hukuk Fak. Mezunları Der. Ankara

8 96 Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü Derneği Ankara 97 A.Ü. Tıp Fakültesi 2. İç Hastalıkları Araştırma ve Geliştirme Ankara Derneği 98 Ankara İli Sosyal Hizmetler Derneği Ankara 99 Ankara Diabet Derneği Ankara 100 Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Ankara 101 Türkiye Tüberküloz ve Toraks Cemiyeti Ankara 102 Isparta İli Kalkındırma Derneği Ankara 103 Türkiye Jokey Kulubü Ankara 104 Türkiye Havacılar Kulubü Ankara 105 (Türk) Farmakoloji Derneği Ankara 106 Diyanet İşleri Başkanlığı Mensupları için Hastane Yaptırma Ankara Donatma ve Yaşatma Derneği 107 Yüksek İhtisas Hastanesi Geliştirme Derneği Ankara 108 Türkiye Saralıları Koruma Derneği Ankara 109 Türkiye Çocuk Felci ve Diğer Virus Hastalıklarla Savaş Derneği Ankara 110 Bilimsel Yayınlar Derneği Ankara 111 Ana ve Çocuk Sağlığını Koruma Derneği Ankara 112 Türkiye Aile Planlaması Derneği Ankara 113 Sivas Kültürel ve Sosyal Derneği Ankara 114 Ankara Rehabilitasyon Derneği Ankara 115 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Türkiye Milli Komitesi Ankara 116 Körlere Işık Derneği Ankara 117 Ankara Turizm Eserleri ve Müzeleri Sevenler Derneği Ankara 118 İstiklal Savaşı Gazileri, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Ankara 119 Türk Kütüphaneleri Derneği Ankara 120 Ankara Patoloji Derneği Ankara 121 Türk Kadınlar Konseyi Derneği Ankara 122 Ankara Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği Kalkındırma Derneği Ankara 123 Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği Ankara 124 Ankara Çok Sesli Müzik Derneği Ankara 125 Biyokimya Derneği Ankara 126 Türk Gastroloji Derneği Ankara 127 Kanseroloji ve Ekoloji Derneği Ankara 128 Kore Savaş Derneği Ankara 129 Birleşmiş Milletler Türk Derneği Ankara 130 Ankara Jinekoloji Derneği Ankara 131 Kalp Hastalıklarına Yardım ve Araştırma Derneği Ankara 132 Kız İzciler Derneği Ankara 133 Antalya Verem Savaş Derneği Antalya

9 134 Aydın Verem Savaş Derneği Aydın 135 Aydın Devlet Hastanesine Yardım ve Halk Sağlığını Koruma Aydın Derneği 136 Aydın Ana Çocuk Sağlığı ve Merkezi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Aydın 137 Balıkesir Verem Savaş Derneği Balıkesir 138 Edremit Verem Savaş Derneği Balıkesir 139 Burhaniye Verem Savaş Derneği Balıkesir 140 Bandırma Sağlık, Veremle Mücadele Derneği Balıkesir 141 Bandırma Hayır İşleri Derneği Balıkesir 142 Halk Sağlığını Koruma ve Devlet Hastanesini Geliştirme Derneği Balıkesir 143 Ayvalık Verem Savaş Derneği Balıkesir 144 Sındırgı Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği Balıkesir 145 Düzce Verem Savaş Derneği Bolu 146 Burdur Verem Savaş Derneği Burdur 147 Burdur Sağlık Tesislerini Yaptırma ve Yaşatma Derneği Burdur 148 Eski Eserleri Sevenler Kurumu Bursa 149 Veremle Savaş Derneği Bursa 150 Bursa Ana Çocuk Sağlığı Derneği Bursa 151 Karacabey Verem Savaş Derneği Bursa 152 Mudanya Verem Savaş Derneği Bursa 153 Gelibolu Verem Savaş Derneği Çanakkale 154 Çankırı Verem Savaş Derneği Çankırı 155 Çorum Verem Savaş Derneği Çorum 156 Buldan Verem Savaş Derneği Denizli 157 Denizli Veremle Savaş Derneği Denizli 158 Denizli Fakir Muhtaçlara Yardım Derneği Denizli 159 Diyarbakır Ziya Gökalp Üniversitesi Yardım Derneği Diyarbakır 160 Edirne Sağlık Kuruluşlarına Yardım Derneği Edirne 161 D.M.M.A. Geliştirme ve Yardım Derneği Elazığ 162 Erzurum Verem Savaş Derneği Erzurum 163 Erzurum Sağlık Derneği Erzurum 164 Eskişehir Veremle Mücadele Derneği Eskişehir 165 Anadolu Üniversitesi Kurulması ve Yaşatılmasına Yardım Derneği Eskişehir 166 D.M.M.A. Koruma ve Yaşatma Derneği Eskişehir 167 Gaziantep Verem Savaş Derneği Gaziantep 168 Şebinkarahisar Veremle Mücadele Derneği Giresun 169 Hatay Verem Savaş Derneği Hatay 170 İskenderun Hayırlar Yaptırma ve Koruma Derneği Hatay 171 Hatay İli Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Derneği Hatay 172 İçel Verem Savaş Derneği İçel

10 173 Tarsus Veremle Savaş Derneği İçel 174 Tarsus Hayırlar Yaptırma Mabetleri ve Eski Kıymetli Eserleri İmar, İçel Koruma ve Yaşatma Derneği 175 Çalışan Körleri Kalkındırma Derneği İçel 176 İstanbul Verem Mücadelesi Derneği İstanbul 177 Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul 178 Yeşilay Cemiyeti İstanbul 179 Türkiye Okutma Kurumu (Darüşşafaka Cemiyeti) İstanbul 180 Hayır Sevenler Cemiyeti İstanbul 181 İstanbul İlkokullarında Okuyan Yoksul Çocuklara Yardım İstanbul Cemiyetleri Birliği 182 Darülacezeye Yardım Cemiyeti İstanbul 183 Türkiye Sağır Dilsizler ve Körleri Tesanüt Derneği İstanbul 184 İstanbul Esnaf Hastanesi Koruma Derneği İstanbul 185 Türkiye Hayvanları Koruma Derneği İstanbul 186 İstanbul Fetih Derneği İstanbul 187 Göçmenlere Yardım Derneği İstanbul 188 Çocuk Dostları Derneği İstanbul 189 Maltepe Camii İnşa ve Yaşatma Derneği İstanbul 190 İstanbul Yelken Kulübü Derneği İstanbul 191 Türkiye Turizm Kurumu İstanbul 192 İstanbul Gazeteciler Cemiyeti İstanbul 193 İlim Yayma Cemiyeti İstanbul 194 Türk Denizcilik Cemiyeti İstanbul 195 Tıp Cemiyeti İstanbul 196 Türkiye Kimya Derneği İstanbul 197 Türkiye Tıp Encümeni Derneği İstanbul 198 Türk Flarmoni Derneği İstanbul 199 Sivil Genel Emekliler Derneği İstanbul 200 Amiral Bristol Hastanesine ve Sağlık Kolejine Yardım Derneği İstanbul 201 Sinop Kazalarını Kalkındırma Derneği İstanbul 202 İstanbul Vakıf Guraba Hastanesi Yardım Derneği İstanbul 203 Zeynep Kamil Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Derneği İstanbul 204 Trafik Kazalarını Önleme Cemiyeti İstanbul 205 Yoksullara Yardım Derneği İstanbul 206 İstanbul da Çocuk Zekasını Koruma ve Geliştirme Derneği İstanbul 207 Polis Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardımlaşma Derneği İstanbul 208 Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu İstanbul 209 Zeytinburnu Ortaokul Binası Yaptırma ve Onarma Derneği İstanbul 210 Kadın Haklarını Koruma Derneği İstanbul

11 211 Valide Bağ Paravantoryum Sanatoryum Dostları Derneği İstanbul 212 Teknik Okullar Kurma ve Yaşatma Derneği İstanbul 213 Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul 214 Haydarpaşa Numune Hastanesi Yardım Derneği İstanbul 215 Deniz Ticareti Hukuku Türk Derneği İstanbul 216 Türk Diabetikleri Derneği İstanbul 217 Türk Basın Birliği İstanbul 218 İstanbul Şehir Kütüphanesi Kurma ve Yaşatma Deneği İstanbul 219 Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği İstanbul 220 Türkiye Fizikoterapi ve Rehabilitasyon Derneği İstanbul 221 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hemşire Okulları ve Kolejleri İstanbul Sıhhi Tesisler Yaptırma Derneği 222 Haseki Hastanesi Kalkındırma Derneği İstanbul 223 Köy Öğretmenleriyle Haberleşme ve Yardım Derneği İstanbul 224 Türkiye Sağır Dilsizler Dernekleri Milli Federasyonu İstanbul 225 İstanbul Lions Kulübü İstanbul 226 İstanbul Çocuk Hastanesine Yardım Derneği İstanbul 227 Türkiye Akıl Hıfzısıhası Cemiyeti İstanbul 228 Maraş Okutma ve Yardım Derneği İstanbul 229 Sosyal Dayanışma Derneği İstanbul 230 İstanbul Sosyal Hizmetler Koordinasyonu Kurulu İstanbul 231 Türk Kanser Derneği İstanbul 232 Balta Limanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Kalkındırma Derneği İstanbul 233 İstanbul Hasta Çocukları Koruma Derneği İstanbul 234 Konya Yüksek Tahsil Yaptırma Derneği İstanbul 235 Türk Ruh Hastalıkları Redaptasyon Derneği İstanbul 236 Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferansı Heyeti Derneği İstanbul 237 Cerrahpaşa Halk Sağlığını Koruma Derneği İstanbul 238 Beyoğlu Belediye Hastanesini Kalkındırma Derneği İstanbul 239 İstanbul Çocuk Sağlığı Derneği İstanbul 240 Süleymaniye Doğumevi Kalkındırma Derneği İstanbul 241 Erenköy Aeryumunu Koruma ve Yaşatma Derneği İstanbul 242 Türk Mikrobiyoloji Derneği İstanbul 243 Türk Tüberküloz Cemiyeti İstanbul 244 Türk Balık Adamlar Kulübü İstanbul 245 Huzur Evleri Kurma ve Yaşatma Derneği İstanbul 246 Kanlıca Yardımlaşma Derneği İstanbul 247 Köy Çocuklarını Yükseltme Derneği İstanbul 248 İstanbul Genel Ana Çocuk Sağlığı Derneği İstanbul 249 İlk Yardım Hastanesini Koruma ve Yaşatma Derneği İstanbul

12 250 İstanbul Göğüs Cerrahi Merk. Göğüs Ve Kalp Hastalıkları Savaş İstanbul Dern. 251 İstanbul Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği İstanbul 252 Topkapı Fukara Perver Cemiyeti İstanbul 253 Türk Pediatri Kurumu İstanbul 254 Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesine Yardım Derneği İstanbul 255 İstinye Sağlık Merkezi Derneği İstanbul 256 Türk Can Kurtarma Cemiyeti İstanbul 257 Eyüp Halk Sağlığını Koruma Derneği İstanbul 258 Balıklı Rum Hastanesi Yoksul Hasta ve İhtiyarlara Yardım Derneği İstanbul 259 Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları Emekliler ve Mensupları Sosyal İstanbul Yardımlaşma Derneği 260 Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul 261 Türkiye Sağır Dilsizler Cemiyeti İstanbul 262 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi İstanbul 263 Fatih Anıtını Yaptırma ve Yaşatma Derneği İstanbul 264 Cerrahpaşa Kadın Doğum Kliniği Yardım Derneği İstanbul 265 Fatihin Eski Eserlerini Koruma Derneği İstanbul 266 İstanbul Hayvanat Bahçesini Koruma ve Yaşatma Derneği İstanbul 267 Düşkünler Evi ve İhtiyarlara Mahsus Cemiyeti Hayriye İstanbul 268 Akseki Eğitimi Hayratlar Yapanlar ve Yaşatanlar Derneği İstanbul 269 Heybeliada Sanatoryumu Yaptırma ve Kalkındırma Derneği İstanbul 270 Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği İstanbul 271 Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği İstanbul 272 Kültür Sarayı Derneği İstanbul 273 Türk Spastik Çocukları Derneği İstanbul 274 Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği İstanbul 275 Türkiye Sosyal Psikiyatri Araştırma Derneği İstanbul 276 Üsküdar Musiki Derneği İstanbul 277 Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Dispanseri Yardım ve Kalkındırma İstanbul Derneği 278 Türkiye Kanser Derneği Ulusal Federasyonu İstanbul 279 Atatürk Ağaçlı Bozhane Yakacık Yetiştirme Yurtları Koruma İstanbul Derneği 280 Stroptimis Kulüpleri Federasyonu İstanbul 281 Matematik Derneği İstanbul 282 Türkiye Solunum Araştırması Derneği İstanbul 283 Türk Fizik Derneği İstanbul 284 Körleri Himaye ve Eğitim Derneği İstanbul 285 Cüzzamla Savaş Derneği İstanbul

13 286 Sağmalcılar Devlet Hastanesi Yardım Derneği İstanbul 287 Emniyet Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği İstanbul 288 D.M.M.A. Koruma ve Yaşatma Derneği İstanbul 289 Kültür Kolleksiyonları ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Derneği İstanbul 290 Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İstanbul 291 Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği İstanbul 292 Romatizma Derneği İstanbul 293 Veremle Mücadele Derneği İzmir 294 İlkokulları Koruma Derneği İzmir 295 Ege Turizm Derneği İzmir 296 Orta ve Teknik Öğretim Okullarını Koruma Derneği İzmir 297 Bergamayı Sevenler Derneği İzmir 298 İzmir Hastanelerine Yardım Derneği İzmir 299 Ödemiş Verem Savaş Derneği İzmir 300 İzmir Fakirlerine Yardım Derneği İzmir 301 Karşıyaka Kemalpaşa Camiini Yeniden İnşaa ve Biriktirme İzmir Yaptırma Derneği 302 Milli Kütüphane Derneği İzmir 303 İzmir Gazeteciler Derneği İzmir 304 Görmeyenleri Koruma Derneği İzmir 305 Karataş Hastanesi İdare Derneği İzmir 306 Ege Tıp Cemiyeti İzmir 307 Türkiye Sağır Dilsiz Himaye ve İnceleme Derneği İzmir 308 Karşıyaka Hastanesi Yaptırma ve Koruma Derneği İzmir 309 İzmir Yüksek İslam Enstitüsü Yapma ve Koruma Derneği İzmir 310 İzmir Atatürk Ormanı Kurma ve Koruma Derneği İzmir 311 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği Göğüs ve Kalp İzmir Hastalıkları Yardım Derneği 312 İzmir Hastanelerine Yardım ve İlmi Araştırmaları Teşvik Derneği İzmir 313 Ege Bölgesi Trafik Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği (Trafik İzmir Kazalarına Yardım Derneği 314 Ege Üniversitesi Yardım Derneği İzmir 315 İzmir Flarmoni Derneği İzmir 316 Kırklareli Verem Savaş Derneği Kırklareli 317 Verem Savaş Derneği Kırşehir 318 Konya ve Çevresi Eski Eserleri Sevenler Derneği Konya 319 Konya Verem Savaş Derneği Konya 320 Konya Hastanelerine Yardım Derneği Konya 321 Cemiyeti Hayriye Konya 322 Akşehir Nasreddin Hoca Derneği Konya

14 323 Konya Turizm Derneği Konya 324 Simav Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kütahya 325 Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Kütahya 326 Verem Savaş Derneği Kütahya 327 Okumuşu Çoğaltma ve Okuyanı Koruma Derneği Malatya 328 Demirci Veremle Savaş Derneği Manisa 329 Manisa Verem Savaş Derneği Manisa 330 Milas Veremle Savaş Derneği Muğla 331 Rize Verem Savaş Derneği Rize 332 Sakarya Hayır Sevenler Derneği Sakarya 333 Samsun Veremle Mücadele Derneği Samsun 334 Veremle Savaş Derneği Sivas 335 Veremle Savaş Derneği Trabzon 336 Uşak Veremle Savaş Derneği Uşak 337 Yozgat Veremle Savaş Derneği Yozgat 338 Karabük Kayabaşı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Zonguldak 339 Veremle Savaş Derneği Zonguldak Ek 2 : Bakanlar Kurulu nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Yıl Vakfı İSTANBUL 2 Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ANKARA 3 Afyon Eğitim Vakfı AFYON 4 Ahmet Tatari Vakfı İZMİR 5 Ahmet Muhip-Münire Dıranas Eğitim Vakfı ANKARA 6 Akdeniz Sağlık Vakfı ANTALYA 7 AKEV Asilsoy Kültür ve Eğitim Vakfı İSTANBUL 8 Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı İSTANBUL 9 Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı İSTANBUL 10 ALEV Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı ANKARA 11 Ali Ekinci Vakfı İSTANBUL 12 Ali Haydar Akın Vakfı İSTANBUL 13 Ali Osman Sönmez Vakfı BURSA 14 Altı Nokta Körler Vakfı İSTANBUL 15 Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) ANKARA 16 Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İSTANBUL

15 17 Anadolu Üniversitesi Güçlendirme Vakfı ESKİŞEHİR 18 Ankara Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı ANKARA 19 Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Eğitim Vakfı ANKARA 20 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı ANKARA 21 Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı İSTANBUL 22 Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı İSTANBUL 23 Asım KOCABIYIK Kültür ve Eğitim Vakfı İSTANBUL 24 AYÇOV Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı ANTALYA 25 Aydın DOĞAN Vakfı İSTANBUL 26 Ayhan ŞAHENK Vakfı İSTANBUL 27 Bakırköy Akıl Hastanesi Vakfı İSTANBUL 28 Balıkesir Verem ve Kanserle Savaş Vakfı BALIKESİR 29 Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı BALIKESİR 30 Bereket Vakfı İSTANBUL 31 Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Kliniklerine Yardım İSTANBUL Vakfı 32 Bilim Merkezi Vakfı İSTANBUL 33 Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı ANKARA 34 Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı İSTANBUL 35 Boğaziçi Üniversitesi Vakfı İSTANBUL 36 Celal Bayar Vakfı BURSA 37 Cemiyeti Hayriye Vakfı KONYA 38 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı İSTANBUL 39 Coşkunöz Eğitim Vakfı BURSA 40 Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı İSTANBUL 41 Çağdaş Eğitim Vakfı İSTANBUL 42 Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı İSTANBUL 43 Çaykara ve Dernek Pazarı Eğitim Vakfı İSTANBUL 44 Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı İZMİR 45 Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı ANKARA 46 Çukurova Üniversitesi Güçlendirme Vakfı ADANA 47 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Güçlendirme Vakfı ADANA 48 Danıştay Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı ANKARA 49 Darülaceze Vakfı İSTANBUL 50 Denizli Yetim Aciz ve Muhtaçları Koruma Vakfı DENİZLİ 51 Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (İstanbul Akademisi) İSTANBUL Vakfı 52 Eczacıbaşı Vakfı İSTANBUL 53 Ege Çağdaş Eğitim Vakfı İZMİR 54 Ege Orman Vakfı İZMİR

16 55 Elazığ İzzet Paşa Vakfı ELAZIĞ 56 Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı ANKARA 57 Elginkan Vakfı İSTANBUL 58 Emin Aktar Vakfı İSTANBUL 59 Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım vakfı İSTANBUL 60 Erdoğan Mustafa Akdağ Eğitim ve Kültür Vakfı YOZGAT 61 Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı ERZURUM 62 Eskişehir Öğretim ve Eğitim Vakfı ESKİŞEHİR 63 Fevzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı İSTANBUL 64 Fevziye Mektepleri Vakfı İSTANBUL 65 Finans Vakfı İSTANBUL 66 Florence Nightingal Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı İSTANBUL 67 Galatasaray Eğitim Vakfı İSTANBUL 68 Gaziantep Kolej Vakfı GAZİANTEP 69 Gaziler Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ANKARA 70 Göğüs Hastalıkları ve Astım Vakfı (GÖHAS) ANKARA 71 Göz Nurunu Koruma Vakfı İSTANBUL 72 GSD Eğitim Vakfı İSTANBUL 73 Gürsoy Eğitim ve Kültür Vakfı İSTANBUL 74 Haberal Eğitim Vakfı ANKARA 75 Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı ANKARA 76 Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı ANKARA 77 Hacettepe Üniversitesi Vakfı ANKARA 78 Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ANKARA 79 Hacı Ömer Sabancı Vakfı ADANA 80 Hacı Sani Konukoğlu Vakfı GAZİANTEP 81 Halis Toprak Vakfı İSTANBUL 82 Hayra Hizmet Vakfı KONYA 83 Hızıroğlu Vakfı ANKARA 84 Hisar Eğitim Vakfı İSTANBUL 85 Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı ÇANAKKALE 86 Hz. İbrahim Halilullah Kültür ve Eğitim Vakfı ŞANLIURFA 87 Isparta Hayırlar Eğitim Sağlık Kültür ve Yardım Vakfı ISPARTA 88 İ.T.Ü. İleri Elektronik Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Vakfı İSTANBUL 89 İbn ül Emin-Mahmut Kemal İnal Vakfı İSTANBUL 90 İhsan Doğramacı Vakfı ANKARA 91 İktisadi Kalkınma Vakfı İSTANBUL 92 İlim Yayma Vakfı İSTANBUL 93 İnanç Vakfı İSTANBUL 94 İnönü Üniversitesi Vakfı MALATYA

17 95 İnönü Vakfı ANKARA 96 İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı İSTANBUL 97 İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı ANKARA 98 İslami İlimler Araştırma Vakfı İSTANBUL 99 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı İSTANBUL 100 İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı İSTANBUL 102 İstanbul Sanayi Odası Vakfı İSTANBUL 103 İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı İSTANBUL 104 İstanbul Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı İSTANBUL 105 İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı İSTANBUL 106 İstanbul Trafik Kazaları Yardım Vakfı İSTANBUL 107 İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı İSTANBUL 108 İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı İSTANBUL 109 İşitme Özürlü Çocuklar Eğitim ve Araştırma Vakfı ESKİŞEHİR 110 İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı İZMİR 111 İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İZMİR 112 İzzet Baysal Vakfı İSTANBUL 113 Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı İSTANBUL 114 Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı İSTANBUL 115 Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı İSTANBUL 116 Kaleseramik Eğitim,Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı [Dr.(h.c.)İbrahim ANKARA BODUR Kaleseramik Eğitim,Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı] 117 Kartal Vakfı ANKARA 118 Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı KAYSERİ 119 Kemik iliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme İZMİR Vakfı 120 Kenan Evren Eğitim Kültür ve Doğayı Koruma Vakfı MUĞLA 121 Kocaeli Eğitim ve Gençlik Vakfı KOCAELİ 122 M.Rıfat Güzel ve Şerife Güzel Vakfı İSTANBUL 123 Malatya Eğitim Vakfı İSTANBUL 124 Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı MALATYA 125 Manisa Yüksek Tahsil Öğrenci Yurdu Vakfı MANİSA 126 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı İSTANBUL 127 MEKSA Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı ANKARA 128 MESS Eğitim Vakfı İSTANBUL 129 Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Sağlık Eğitimi Merkezi Vakfı İSTANBUL 130 Milli Eğitim Vakfı ANKARA 131 Milli Kültür ve Ahlaka Hizmet Vakfı İZMİR 132 Nuh Çimento Sanayii Vakfı KOCAELİ

18 133 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı SAMSUN 134 Ortadoğu Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı ANKARA 135 Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı İSTANBUL 136 Prof.Fahrettin Kerim Gökay Vakfı İSTANBUL 137 Rahmi M. Koç Sanayi Müzeciliği ve Kültür Vakfı İSTANBUL 138 Reisoğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı ANTALYA 139 Rize İli Hizmet Vakfı RİZE 140 Rüştü Akın Vakfı İSTANBUL 141 Sağlık ve Eğitim Vakfı İSTANBUL 142 Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ANKARA 143 Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı İSTANBUL 144 Selma ve Hacı Osman Vasıb Meti Ana ve Çocuk Sağlığı ve Sağlık İSTANBUL Yardım Vakfı 145 Sema Yazar Gençlik Vakfı ANKARA 146 Semiha Şakir Sarıgöl Sağlık, Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İSTANBUL 147 Sevda Cenap And Müzik Vakfı ANKARA 148 Sıtkı KOÇMAN Muğla Üniversitesini Geliştirme Vakfı MUĞLA 149 SİSATEV Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerini Güçlendirme ANKARA Vakfı (Çevre Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ÇESAV) 150 Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik Vakfı İZMİR 151 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Şeyh ANKARA Zayed Çocuk Koruma Vakfı 152 Şevkat Vakfı İSTANBUL 153 Şişli Terakki Vakfı İSTANBUL 154 Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım Araştırma İZMİR Geliştirme Vakfı (TARGEV) 155 TEMA Türkiye Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları İSTANBUL Koruma Vakfı 156 TESEV Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı İSTANBUL 157 Tokyo Camii Vakfı ANKARA 158 TUGEV Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı İSTANBUL 159 Türk Anadolu Vakfı KONYA 160 Türk Basketbolunu Geliştirme ve Eğitim Vakfı İSTANBUL 161 Türk Böbrek Vakfı İSTANBUL 162 Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İSTANBUL 163 Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı ANKARA 164 Türk Eğitim Vakfı İSTANBUL 165 Türk Eğitimine Özgü Kadir Has Vakfı İSTANBUL 166 Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malülleri, Dul ve Yetimleri Eğitim İSTANBUL Yardım Vakfı

19 167 Türk Güreş Vakfı ANKARA 168 Türk Japon Vakfı ANKARA 169 Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı ANKARA 170 Türk Kalp Vakfı İSTANBUL 171 Türk Kardiyoloji Vakfı İSTANBUL 172 Türk Onkoloji Vakfı İSTANBUL 173 Türk Petrol Vakfı İSTANBUL 174 Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ANKARA 175 Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ANKARA 176 Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilatasyon ve Bakım Merkezi Vakfı ANKARA 177 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ANKARA 178 Türk Tanıtma Vakfı ANKARA 179 Türkiye Diyabet Vakfı İSTANBUL 180 Türkiye Diyanet Vakfı ANKARA 181 Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı İSTANBUL 182 Türkiye Allerji, Astma ve İmmünoloji Tedavi ve Araştırma Vakfı ANKARA 183 Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı ANKARA 184 Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı ANKARA 185 Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı İSTANBUL 186 Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı İSTANBUL 187 Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı ANKARA 188 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve İSTANBUL Rekonstrüksiyon Vakfı 189 Türkiye Kalkınma Vakfı ANKARA 190 Türkiye Kanserle Savaş Vakfı İSTANBUL 191 Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı İSTANBUL 192 Türkiye Körler Vakfı ANKARA 193 Türkiye Milli Kültür Vakfı İSTANBUL 194 Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ANKARA 195 Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı ANKARA 196 Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı ANKARA 197 Türkiye Sakatları Koruma Vakfı ANKARA 198 Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı İSTANBUL 199 Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı TÜLOV ANKARA 200 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ANKARA 201 Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı ANKARA 202 Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı ANKARA 203 Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı BURSA 204 Vedat Ardahan Vakfı İSTANBUL 205 Vehbi Koç Vakfı İSTANBUL

20 206 Yardım ve İyilik Vakfı MERSİN 207 Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İZMİR 208 Yıldız Üniversitesi Vakfı İSTANBUL 209 Yıldız Yasemin Sonel Kalp Vakfı ANKARA 210 Yirmibirinci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı İSTANBUL 211 Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı İSTANBUL 212 Zeytinoğlu Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı ESKİŞEHİR 213 Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ANKARA 214 Zübeyde Hanım Şehit Analarını Koruma Vakfı ANKARA

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi Bakanlar Kurulu Kararının tarihi ve Sayısı

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi Bakanlar Kurulu Kararının tarihi ve Sayısı Sıra No Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi Vakfın Adı Merkezi Bakanlar Kurulu Kararının tarihi ve Sayısı 1 500.Yıl Vakfı İSTANBUL 27.03.1992-92/2901 2 Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ANKARA

Detaylı

VAKFIN ADI MERKEZİ TARİHİ SAYISI

VAKFIN ADI MERKEZİ TARİHİ SAYISI VAKFIN ADI MERKEZİ TARİHİ SAYISI 500.Yıl Vakfı İSTANBUL 27.03.1992 92/2901 Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ANKARA 21.04.1981 Ağu.26 Afyon Eğitim Vakfı AFYON 03.11.1991 91/2412 Ahmet Tatari Vakfı İZMİR

Detaylı

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR SIRA NO VAKFIN ADI MERKEZİ TARİHİ B.K.K. NIN SAYISI 1 500.Yıl İSTANBUL 27/03/1992 92/2901 2 Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme KAYSERİ 28/01/2013

Detaylı

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi Gelir İdaresi Başkanlığı SIRA NO N UNVANI 1 21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR (ESKİ ADI:YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR ) MERKEZİ BAKANLAR KURULU KARARININ TARİHİ

Detaylı

Konu Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesine ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.

Konu Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesine ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır. No: 2015/17 Tarih: 07.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR. B.K.K. NIN Sıra No Vakfın Adı Merkezi Tarihi Sayısı. 1 500.Yıl Vakfı İSTANBUL 27/03/1992 92/2901

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR. B.K.K. NIN Sıra No Vakfın Adı Merkezi Tarihi Sayısı. 1 500.Yıl Vakfı İSTANBUL 27/03/1992 92/2901 BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR B.K.K. NIN Sıra No Vakfın Adı Merkezi Tarihi Sayısı 1 500.Yıl Vakfı İSTANBUL 27/03/1992 92/2901 2 Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfı KAYSERİ

Detaylı

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ SIRA NO N UNVANI MERKEZİ BAKANLAR KURULU KARARININ TARİHİ SAYISI 1 21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR (ESKİ ADI:YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 70. Konu: BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 70. Konu: BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ 01.08.2016 / Pazartesi ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 70 Konu: BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ 23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN KAMUYA YARARLI VAKIFLAR LİSTESİ GÜNCELLENDİ

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN KAMUYA YARARLI VAKIFLAR LİSTESİ GÜNCELLENDİ Sirküler Rapor Mevzuat 02.08.2016/95-1 BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN KAMUYA YARARLI VAKIFLAR LİSTESİ GÜNCELLENDİ ÖZET : 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun

Detaylı

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ SIR A NO N UNVANI. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR (ESKİ ADI:YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR ) MERKEZİ.YIL ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİNİ DESTEKLEME

Detaylı

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Listesi Güncellendi.

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Listesi Güncellendi. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Listesi Güncellendi. Duyuru No: 2016/64 İstanbul, 29.07.2016 23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere

Detaylı

: Vergi Muafiyeti Tanınan Kamuya Yararlı Vakıflar Listesi güncellendi.

: Vergi Muafiyeti Tanınan Kamuya Yararlı Vakıflar Listesi güncellendi. SİRKÜLER TARİH : 02.08.2016 SAYI : 2016-08-4 KONU ÖZETİ : Vergi Muafiyeti Tanınan Kamuya Yararlı Vakıflar Listesi güncellendi. : 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde

Detaylı

KAMUYA YARARLI DERNEKLER

KAMUYA YARARLI DERNEKLER KAMUYA YARARLI DERNEKLER T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı nın internet sitesinden ( http://www.dernekler.gov.tr/tr/anasayfalinkler/kamu-yararinacalisan-dernekler.aspx ) 13.01.2016 itibariyle

Detaylı

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan kamuya yararlı vakıflar listesi güncellenmiş hali ile sirküler ekinde yer almaktadır.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan kamuya yararlı vakıflar listesi güncellenmiş hali ile sirküler ekinde yer almaktadır. No: 2016/50 Tarih: 02.08.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/118 Ref: 4/118. Konu: VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR LİSTESİNDE GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/118 Ref: 4/118. Konu: VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR LİSTESİNDE GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 02.08.2016 Sayı: 2016/118 Ref: 4/118 Konu: VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR LİSTESİNDE GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet sitesinde 28.7.2016

Detaylı

KAMUYA YARARLI DERNEKLER

KAMUYA YARARLI DERNEKLER KAMUYA YARARLI DERNEKLER T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı nın internet sitesinden ( http://www.dernekler.gov.tr/tr/anasayfalinkler/kamu-yararina-calisandernekler.aspx ) 07.01.2015 itibariyle

Detaylı

Acil Servis ve Hastane Telefonları

Acil Servis ve Hastane Telefonları ACİL SERVİS VE HASTANE TELEFON NUMARALARI ADANA Ç.Ü. Tıp Fak. TEL: 454 78 50 Askeri Hast. TEL: 453 19 81 Devlet Hast. TEL: 321 57 52 Devlet Hast. Hız. Ser. TEL: 321 10 44 Doğum Evi. TEL: 456 69 63 Kan

Detaylı

Sıra Kurum Adı 1 ADANA SAĞIR DERNEĞİ 2 ADANA SOROPTİMİST KULÜBÜ İŞ VE MESLEK KADINLARI DERNEĞİ 3 ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 4 AFYONKARAHİSAR

Sıra Kurum Adı 1 ADANA SAĞIR DERNEĞİ 2 ADANA SOROPTİMİST KULÜBÜ İŞ VE MESLEK KADINLARI DERNEĞİ 3 ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 4 AFYONKARAHİSAR Sıra Kurum Adı 1 ADANA SAĞIR DERNEĞİ 2 ADANA SOROPTİMİST KULÜBÜ İŞ VE MESLEK KADINLARI DERNEĞİ 3 ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ 4 AFYONKARAHİSAR ABDÜRRAHİM MISRİ CAMİİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ 5 AIDS SAVAŞIM

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Konu Kamu yararına çalışan dernekler listesine ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.

Konu Kamu yararına çalışan dernekler listesine ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır. No: 2015/18 Tarih: 08.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı.

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı. Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Fakülte/Bölüm İl Süresi No 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2017 2 Fırat Üniv.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları A 010 İstanbul, Adli Tıp Kurumu D 010 Adana, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi D 020 Ankara, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER POZİSYON 3826805 ADANA ÇUKUROVA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ EBE(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4603 1103 3826807 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4587

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Adalet MYO Adalet YGS-3 388,141 427,210 50 3A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANTALYA Adalet MYO Adalet

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ R.G.Tarih:

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

2016 ÖSYS KILAVUZUNDA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLAN PROGRAMLARIN 2015 YILINDA ALDIĞI SON OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN VERİLER DOSYASI

2016 ÖSYS KILAVUZUNDA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLAN PROGRAMLARIN 2015 YILINDA ALDIĞI SON OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN VERİLER DOSYASI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2016 ÖSYS KILAVUZUNDA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLAN PROGRAMLARIN 2015 YILINDA ALDIĞI SON OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN VERİLER DOSYASI Yeni Burdur 107310446 Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı