Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.baka.org.tr www.investinwmr.org.tr"

Transkript

1 BATIAKDENİ Z SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI MAYI S20 13 T. C. BATIAKDENİ ZKALKI NMAAJ ANSI ANTAL YA,I SPARTA,BURDUR

2

3 T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI ANTALYA, ISPARTA, BURDUR 1

4 SUNUŞ T ürk Kamu Yönetiminde yeni bir kurumsal yapılanma olan Kalkınma Ajansları kalkınmanın yerel dinamiklerle yerelden, sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesi için çalışan önemli kurumlardır. Bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklılıkları, yerel ve küresel rekabette yaşanan değişimler, AB ye uyum sürecindeki yükümlülükler, yerel kalkınma ve örgütlenme taleplerinin artışı ve bu taleplerin etkin yönlendirilmesi ihtiyacı gibi çeşitli nedenler katılımcılığı özümsemiş, teknik kapasitesi güçlü ve esnek bir yapıya sahip olan Kalkınma Ajanslarının kurulmasını ihtiyaç haline getirmiştir. Ajanslar; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amaçlarına ulaşmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 2 Bu çalışmaların en önemlileri arasında Kalkınma Bakanlığınca Kalkınma Ajanslarına hazırlanması konusunda yetki verilen Bölge Planı çalışması gelmektedir. Bölge Planları bölgenin sahip olduğu kaynakların etkin kullanımını teşvik eden, bölgenin sosyoekonomik olarak sürdürülebilir kalkınmasını hedefleyen, ulusal düzeyde yürütülen plan politika ve strateji belgeleri ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasında bütünselliği sağlayan, bölge halkını ve bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendiren, bağlayıcı özelliklere sahip stratejik bir dokümandır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından Bölge Planının hazırlanması sürecinde yürütülen faaliyetlerden biri de belirli tematik konular etrafında ve bölgenin her üç ilinde düzenlenen çalıştaylardır. Bölge Planı hazırlıkları kapsamında Antalya da Tarım ve Sağlık Turizmi, Isparta da Kentsel Gelişim Senaryoları, Burdur da ise Alternatif Turizm ve Doğaltaş çalıştayları düzenlenmiştir. Çalıştayların hazırlanmasında ve organizasyonunda katılımcılığa azami düzeyde önem gösterilmiştir. Katılımcıların görüş ve önerilerini rahatlıkla sunmasına imkan tanınarak sektörün sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler ele alınmıştır. Bu çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Adem BİLGİN e, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Dr. Dursun AYDIN a, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığına, Akdeniz Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Zafer KAYNAR a, Öğretim Görevlisi Şevket YİRİK e, Araştırma Görevlisi Remziye EKİCİ ye, toplantıya katılım sağlayan tüm sağlık turizmi paydaşlarına ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı personeline teşekkür ediyoruz. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri Sebahattin ÖZTÜRK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı

5 ÇALIŞTAYIN KAPSAMI dönemi için TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) Bölgesinin kalkınmasındaki yol haritası niteliğinde olan Bölge Planına ilişkin hazırlıklar ve Sağlık Turizmi Kümelenme çalışmaları Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülmektedir. Gerek yürütülen Bölge Planı hazırlıklarına gerekse de Kümelenme faaliyetlerine önemli derecede katkı sağlaması düşünülen Batı Akdeniz Sağlık Turizmi Çalıştayı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Nuri Özaltın Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda sektörün paydaşları ile, 1- Sağlık turizmi kümelenme çalışmalarının geldiği aşama ve sonraki dönemde izlenecek adımlar, 2- Sağlık Bakanlığınca yürütülmekte olan mevzuat çalışmaları, 3- Sağlık turizmi müşterileri için hastane dışındaki hizmetlerin sağlanması, 4- Tanıtım ve pazarlama, 5- İnsan kaynaklarının oluşturulması ve yetiştirilmesi, 6- Bölgede sağlanan sağlık hizmetleri ve etik sorunlar, 7- Sağlık turizminin daha başarılı yürütülmesi için uygulanacak tedavi ücretleri, uluslararası akreditasyon ve sosyal güvenlik konuları, 8- Otel ve hastanelerin tedavi ve konaklama konusunda işbirliği içerisinde çalışılması, 3 konularında ve diğer konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

6 ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU Tuncay ENGİN - BAKA Genel Sekreteri Alaattin ÖZYÜREK - Antalya YDO Koordinatörü Sadettin DİKMEN - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İsmail KILINÇ - Destek Hizmetleri Birim Başkanı Lokman PEHLİVAN - Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birim Başkanı Esra ALAGÖZ KAYA - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Osman AĞRALI - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ÇALIŞTAY MODERATÖRÜ Sadettin DİKMEN - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 4 ÇALIŞTAY GRUP MODERATÖRLERİ VE RAPORTÖRLERİ 1. SAĞLIK TURİZMİNDE TANITIM VE PAZARLAMA Moderatör Ali KAYA - Agne Tours Raportör Osman AĞRALI - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Metin TATLI - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2. BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK SORUNLAR Moderatör Şevket YİRİK - Akdeniz Üniversitesi Raportör Abdullah MADENCİ - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

7 3. SAĞLIK TURİZMİNDE HUKUKİ DÜZENLEMELER VE İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Moderatör Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM - Akdeniz Üniversitesi Raportör Esra ALAGÖZ KAYA - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 4. TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI HİZMETLER (REHABİLİTASYON, KONAKLAMA, ULAŞIM) Moderatör Metin ÖLÇER - KOTEB 5 Raportör Sadettin DİKMEN - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

8 6 AÇILIŞ KONUŞMALARI Mayıs 2013

9 Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri Batı Akdeniz Bölgesinde Sağlık Turizmi potansiyelini dünyada bu alanda önemli başarı sağlamış Hindistan ve ABD seviyesine çıkarmak için kurumlar arası çalışmalar yürütmekteyiz. Çalıştayda ortaya çıkacak olan fikirler, görüş ve öneriler hem Kalkınma Ajansımız koordinasyonunda Bölge paydaşlarının katkıları ile yürütülen Batı Akdeniz Bölge Planı nda kullanılacak hem de yürütülen sağlik turizmi kümelenme çalışmaları için bir yol haritası niteliğinde olacaktır. Düzenlenen bu çalıştay Batı Akdeniz de sağlık turizminin gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Antalya, turizmde dünyada en fazla ziyaret edilen şehirlerden olan Londra ve Paris in ardından dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Antalya nın hedef pazarı Avrupa ve Rusya dır. Ancak dünya nüfusunun yarısına ev sahipliği yapan Hindistan, Çin, Japonya ve Kore gibi uzak doğu ülkelerinde yeterince tanınmamaktadır. Bu ülkelerde Bölgemizin yeterince tanınmaması Bölgemiz adına üzücü bir durumdur. Hindistan, Çin, Japonya ve Kore gibi uzak doğu ülkelerine pazarlama ve tanıtım alanında yeterince ulaşamadığımız görülmektedir. Gerek turizm gerekse sağlık turizminde hedef pazarlarımızı çeşitlendirmek ve turizm pastasından daha fazla pay almak için dünyanın diğer alanlarına da ulaşmak zorundayız. Sağlık turizmi kümelenme çalışmaları kapsamında Ekonomi Bakanlığı na 1,5 milyon dolarlık kaynak için başvuru yapılacak. Bu kaynak Batı Akdeniz Bölgesi sağlık turizmi potansiyelinin dünyaya tanıtımı ve pazarlanması amacıyla kullanılacaktır. Çalıştayda Tanıtım ve Pazarlama, İnsan Kaynakları, Etik Sorunlar ve Ortak Rekabet, Aracı Kurumlar ve Hukuki Düzenlemeler konuları ele alınacaktır. Çalıştayın hazırlanmasında emeği geçenlere ve çalıştay amacıyla burada bulunan değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. 7

10 8 Dr. Dursun AYDIN Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Sağlık turizminin çeşitlendirilmesi, markalaştırılması ve sürdürülebilmesi amacıyla her bölge sağlık turizmi potansiyelini belirlemeli ve bu alanlarda çalışmalar yapmalıdır. Antalya ya sağlık turları düzenlenmesi turizme katkı sağlayacaktır. Antalyada turizm yaz aylarında zirveye ulaşmakta kış aylarında ise tesisler genellikle boş kalmaktadır. Bu açıdan ileri yaştaki ve engelli kişilerin Antalya ya getirilerek bu kişilere yönelik gerek tur gerekse sağlık organizasyonları düzenlenmesi ölü sezon olarak adlandırılan son bahar ve kış sezonun değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu konu üzerine çalışmalar yapılmalıdır. ABD sağlık turizminde önemli paya sahip bir ülkedir. Özellikle son yıllarda Antalya turizmde marka haline gelme yönünde önemli çaba göstermektedir yılında Türkiye de 262 bin yabancıya sağlık alanında hizmet verilmiştir. Bu hizmetlerden yararlananlardan 2 bini Amerikan vatandaşıdır. Artık Türkiye, sağlık turizminde bölgesinde cazip bir merkez haline gelmiştir. Turizmde yapılan hatalara sağlık turizminde düşülmemesi gerekmektedir. Özellikle turizmde ucuz fiyat politikasının sürdürülebilir bir yöntem olmadığı görülmektedir. Bugün gelen bir turist, bir hafta boyunca yiyor, içiyor, konaklıyor, harcadığı para bin doları geçmiyor. Çok ciddi maliyetlerle yatırımlar yapılıyor ama karlılık oranımız düşük. Sağlık turizmi faaliyetlerinin yürütülmesinde bu hataya düşülmemelidir. Sağlık turizminde ucuz fiyat politikası yerine kaliteli hizmet sunumu, marka olma vurgusu ön plana çıkarılmalıdır. Sağlık turizminin bu şekilde sürdürülebilir olacağına ve turizm türleri içinde ön plana çıkacağına inanıyorum. Sonuç olarak Batı Akdeniz Bölgesi ve Antalya mevcut turizm altyapısını kullanarak, yaşlı turizmi, sağlık turları düzenlemeli, Üniversiteler, özel sektör ve kamu kurumları belirli alanlarda odaklanarak marka olma yolunda birlikte çalışmalıdır.

11 Mehmet KURDOĞLU Antalya Vali Yardımcısı Antalya havalimanı her yıl 12 milyon turiste hizmet vermektedir. Antalya, Isparta ve Burdur coğrafi ve ulaşım açısından sağlık turizmine elverişli bir bölgede yer almaktadır. Sağlık turizmi konusunda Bölgede akredite olmuş kuruluş sayısı yeterli düzeyde değildir. Akredite olmuş kurum sayısı artırılmalı ve yaşanan etik sorunlar çözülmelidir. Sağlık problemi yaşayan kişinin içinde bulunduğu zorlu durumdan faydalanmaya kalkılırsa kaybedilir. Sağlık turizminde ana öge sağlık olmalı ama bu turizm ile birlikte yürümeli. Bize yol gösterecek anahtar sözcüğü ve bu yolda ulaşılacak hedefi seçmek gerekiyor. Antalya da 500 bin yatak kapasitesi var de ihracat gelirimiz 36 milyar dolar, turizm gelirimiz ise 12 milyar dolardı yılında ise ihracat gelirimiz 152 milyar, turizm gelirimiz 29 milyar dolara ulaştı. İhracatta 4 kattan fazla büyürken, turizmde yaklaşık 2.5 kat büyümüşüz. Yatak kapasitemiz mi, kültürel varlıklarımız mı, otel sayımız mı azaldı? Hayır, hatta daha kaliteli hizmet sunuyoruz ama fiyat rekabeti nedeniyle birbirimizin bacağına kurşun sıkıyoruz. Bunun öz eleştirisini sağlık turizminde yapamazsak vardığımız noktalarda yanlışlar yaparız. 9

12 10 PANEL KONUŞMALARI Mayıs 2013 ÇALIŞTAYIN KAPSAMI

13 11 Antalya, Isparta ve Burdur da 19 u hastane olmak üzere toplamda 40 kamu kurumu, özel firma ve STK ile yüz yüze mülakat gerçekleştirilerek Batı Akdeniz de sağlık turizmine ait sorun ve çözüm önerileri birebir görüşmelerle ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sağlık Turizmi kapsamında Birleşmiş Milletler ile birlikte ihtiyaç analizi çalışmaları yürütüldü ve sonuçlandırıldı. Özellikle sektörün faktör-girdi şartları, ilgili destekleyici kuruluşlar, rekabet koşulları, talep koşulları hakkında analizler yapıldı. Bu çalışmalar sonrasında yapılacak olan faaliyetlere ilişkin iş planı ve başvurulabilecek kamu destekleri de katılımcılarla paylaşıldı. Saadettin DİKMEN Moderatör

14 2012 yılında yayınlanan bir tebliğ ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kümelenme çalışmalarını destekleme kararı aldı. İşbirliği ve ortak hareket etme kültürü her hangi bir kümenin desteğe hak kazanabilmesi için önemli. Kümelerde en az 20 firma olması gerekmekte ve üniversitelerle ticaret odalarının paydaş olarak yer alması kümeleri daha güçlü kılmaktadır. Uygun bulunan küme oluşumları ve faaliyetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geri ödemesiz olarak %50 oranında desteklenecektir. Bakanlıkça desteklenebilecek faaliyetlerden bazıları şunlardır : Gülşah TARHAN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı - Küme koordinasyonunu, farkındalığını ve etkinliğini geliştirme faaliyetleri - Faktör koşullarını ve piyasalarını geliştirme faaliyetleri - Verimlilik arttırıcı uygulamalar faaliyetleri - Yenilikçilik faaliyetleri 12 Sağlık turizminde başat aktör hastaneler olmakla birlikte oteller ve seyahat acentelerinin yadsınamaz katkıları vardır. Oteller ve seyahat acenteleri sağlık turizminin gelişmesinde önemli rol oynayacaktır. Antalya nın turizmde gösterdiği başarının altında otellerin kaliteli hizmet sunumunun yanı sıra turistlere sağlanan sağlıklı ve güvenli taşımacılık ve rehberlik hizmetleri de yatmaktadır. Sağlık turizminde de başarı sağlanması için tüm sektörün ortak hareket etmesi faydalı olacaktır. Oteller ve ulaşım hizmeti veren şirketler turizm konusunda 30 yılda oldukça tecrübeli hale geldiler. Sağlık sektörü bu tecrübeden faydalanmalıdır. Gidemediğin Yer Senin Değildir sözü ulaşımın önemine vurgu yapmaktadır. Bu nedenle Sağlık turizmini destekleyebilecek sektörlerin başında ulaşım hizmetleri gelmektedir. Metin ÖLÇER Konyaaltı Otelciler ve Turistik Tesisler Birliği Derneği Başkanı

15 13 Antalya nın sağlık turizmi alanlarından özellikle medikal turizm ve cerrahi-estetik tedavilere yönelmesi daha faydalı olacaktır. Bunun yanında Antalya wellness-spa, ileri yaş-engelli turizmi konusunda da önemli bir potansiyele sahiptir. Sağlık turizmi mevzuatının geliştirilmesi için Bakanlık olarak çabalarımız devam etmekte. Bu konuda belli bir mesafe kat edildi ancak bunu yeterli olarak görmüyoruz. Yeni çalışmalarla konuya daha çok ivme kazandıracağız. Sağlık Turizmi ile ilgi devam eden mevzuat çalışmaları şunlardır : - Konaklama Tesislerinde Açılacak Sağlık Kuruluşları Genelgesi - Aracı Kurumlar Ve Sağlık Turizmi Süreçleri Yönetmeliği - Kür - Rehabilitasyon Ve Medikal SPA Merkezleri Yönetmeliği - Sağlık Serbest Bölge Yönetmeliği - Hastaların Avrupa Birliği nde Serbest Dolaşımı İlgili Mevzuat - Sağlık Turizmi Hizmeti Sunacak Sağlık Kuruluşlarında Uluslararası Kriterleri Taşıması İle İlgili Mevzuat Çalışması Adnan SEMERCİ Antalya Sigortacılar Derneği Başkanı

16 14 SAĞLIK TURİZMİNDE TANITIM VE PAZARLAMA GRUBU Grup Moderatörü Ali KAYA - Agne Tours Raportör Osman AĞRALI - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Metin TATLI - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Sorun 1 : Sağlık turizminde, ortak tanıtım ve pazarlama yapma noktasında eksikliklerin mevcut olması Öneri : Hastanelerin acenteler ile işbirliği yapması ve birlikte hareket ederek uygun pazarlama teknikleriyle pazarlama ve tanıtımı gerçekleştirmelerinin uygulamaya konulması Öneri : Tedavi yöntemlerinin pahalı ve bekleme sürelerinin uzun olduğu, yetersizliklerin yaşandığı ülkeler hedef seçilerek bu ülkelerde, Batı Akdeniz Bölgesi hastanelerinin ortak çalışmasıyla yurtdışı temsilcilik sistemi ve irtibat ofislerinin kurulması

17 Öneri Öneri Öneri Öneri Öneri Öneri Öneri Öneri Öneri Öneri : Yurtdışı pazarların araştırılması ve hedef pazarın seçilmesi sonucunda yürütülecek tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde hastaneler arasında işbirliğinin sağlanması : Sağlık turizminde ürünlerin belirlenerek paket haline getirilmesi, uygun pazarların ve tanıtım metotlarının seçilmesi ve bunlara uygun pazarlamanın yapılması : Sunulabilecek sağlık hizmetlerinin belirlenmesi ve bu hizmetler için talep edilecek ücretlerin hizmet sunumu öncesinde çeşitli araçlar vasıtasıyla duyurulması : Belirlenen paketler için hedef ülkelerin seçilmesi, katılım sağlanacak yurtdışı fuarların belirlenmesi ve Bölgenin sağlık turizmi potansiyelinin anlatılması : Tanıtım ve pazarlama organizasyonlarında ucuzluk vurgusundan çok hizmetin kalitesine yönelik vurgunun ön plana çıkarılarak, hizmette sunulan kalite ile rekabetçiliğin sağlanması : Bölgeye deniz-kum-güneş turizmi kapsamında gelen turistlere, bölgenin sağlık turizminde sunduğu hizmetlere yönelik bilgilendirme yapılması ve söz konusu kitlenin sağlık turizmi kapsamında bölgeye yeniden gelmesinin sağlanması : Yerel yönetimler, Valilikler gibi önemli yerel aktörlerin internet siteleri ve yurt dış turizm ataşelikleri vasıtasıyla bütünsel tanıtımların yapılması : Başta Ekonomi Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların tanıtım ve pazarlama konusunda sağlamış olduğu teşviklerin kullanılması : Sağlık bakanlığının mevzuatından kaynaklanan sağlık kuruluşlarının kendi isimleri ile yurtiçinde reklam yapamaması sorununun giderilerek, kuruluşların reklam yapabilmelerinin sağlanması : Ülkeye ve Bölgeye gelen turistlerin pasaportlarına pasaport kontrolleri sırasında içinde çağrı merkezi numaraları, sağlık turizmi ve sağlık ile ilgili bilgilerin yer aldığı tanıtıcı flyer (el ilanı) konulması 15 Sorun 2 : Sağlık turizminin pazarlanmasındaki en büyük problemlerden biri olan güven sorunun aşılması ve yabancı hastaların güveninin kazanılması Öneri : Sağlık alanında güvenin sağlanmasının akreditasyon ile yakından ilgili olması nedeni ile akredite olmuş sağlık kuruluşu sayısının artırılması Öneri : Sağlık turizminde hastaların hekimlere olan güveninin tedavi merkezinin seçiminde çok önemli olması nedeni ile hekim güvenilirliği üzerine çeşitli çalışmaların yürütülmesi ve hasta doktor iletişiminin internet ortamında tedavi öncesinde gerçekleştirilmesi Sorun 3 : Antalya nın Sağlık Turizmi alanında tanınmayarak ucuz tatil imkanları sunan bir destinasyon olarak bilinmesi Öneri : Antalya nın ucuz destinasyon imajından sıyrılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi Öneri : Sağlık Turizmi için gelen turistlerin Bölgeye kolay ulaşımını sağlamak için tarifeli uçuşların sayısının artırılması ve tarifeli uçuş olmayan ülkeler ile tarifeli uçuşların gerçekleştirilmesi

18 16 GRUP KATILIMCILARI ADI SOYADI KURUMU UZMANLIK ALANI/GÖREVİ Dr. Mehmet ABAY Talya Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yurtşen ADIYAMAN Holiday for Health Yönetici Osman AĞRALI Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Uzman Nezihi Temel ALBAYRAK Niobel Travel Acente Iyad AZZARU Nexa Travel Acente Zafer CENGİZ TUYED Üye Erdem ÇETİN Klinik Antalya Diş Hekimi Kadir ÇEŞİTLİ ANSAT Yönetim Kurulu Mert DEMİRSÖZ Anadolu Hastanesi Sağlık Turizmi Koordinatör Yrd. Abdullah DOĞANAY TWC Travel Genel Müdür Yardımcısı Gürsel ENÇ Meyer Belgelendirme Bölge Temsilcisi Dr. Aytaç ERTUNA Memorial Hastanesi Sağlık Turizmi Müdürü Lyudmila GÜNAYDIN Enda Tour Müdür Derya KARADAĞ Akademik Diş Polikliniği Uluslararası İlişkiler Ali KAYA Agne Tours Acente İbrahim KILIÇ Meyer Belgelendirme Baş Denetçi İlknur SELÇUK KÖKER İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Zehra Uğur NALBANTÇI Akademik Diş Polikliniği Başhekim Gülşah TARHAN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bak. Uzman Yardımcısı Metin TATLI Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Uzman Çağatay TEKGÜZEL Talya Tıp Mekezi Yönetim Temsilcisi Bilal YALÇIN Akdeniz Üniversitesi Araştırma Görevlisi Elvan ZAİM Dünya Göz Hastanesi Hastane Müdür

19 17 BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK SORUNLAR GRUBU Grup Moderatörü Şevket YİRİK - Akdeniz Üniversitesi Raportör Abdullah MADENCİ - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Sorun 1 : Sağlık turizmi kapsamında Bölgeye gelen turistlerden gereksiz muayeneler ve tetkiklerin yapılması yoluyla daha fazla gelir elde edilmeye çalışılması gibi ciddi etik problemlerin mevcudiyeti Öneri : Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere sektörde faaliyet gösterenlere turistlere yönelik etik davranış kurallarının öğretilmesi Öneri : Etik problemlerin çözümünün sağlanması için Valilik bünyesinde aralarında SGK, üniversite, ilgili kamu kuruluşları ve özel kesimden üyelerin yer alacağı Denetleyici Etik Kurulu oluşturulması ve bu kurulun bağımsız olarak karar almasının sağlanması

20 Öneri Öneri : Özel hastane, klinik ve diğer sağlık kuruluşlarının tüm faturalarının şeffaf bir şekilde düzenleyerek, bu kuruluşların yapılan tedavi ve tetkikler hakkında ayrıntılı bilgi vermesinin sağlanması : Otel revir odalarının özel hastanelerce kiralanmasının neden olduğu yüksek fiyat politikalarını incelemek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünün otel revir odalarını düzenli olarak denetlemesi Sorun 2 : Sağlık turizmi kapsamında sunulan hizmetlerin fiyatlandırılmasında çeşitli problemlerin yaşanması Öneri : Sağlık turizminde ve turist sağlığında, sunulan hizmet karşılığında ödenecek ücretlerin önceden belirlenmesi ve böylece Turistlerin verilen hizmete karşı ödeyeceği ücreti önceden bilerek kendini güvende hissetmelerinin sağlanması Sorun 3 : Sağlık turizminde kayıt sorunlarının yaşanması Öneri : Hizmet almak amacıyla sağlık kuruluşuna başvuran turiste ait tüm gerçekleştirilen tedavilerin elektronik sistemle kayıt altına alınmasının ve söz konusu bu kayıtlara diğer hastanelerin ulaşmasının sağlanması 18 Sorun 4 : Sağlık turizmi yapan seyahat acentelerinde sağlık turizmi konusunda yeterli kapasiteye sahip olmaması Öneri : Sağlık turizmi yapacak acentelerin JCI gibi uluslararası standartların uygulandığı özel bir akreditasyona tabi tutularak çalışmasının sağlanması Öneri : Acentelerin turistlerin anadilinde hizmet verecek çağrı merkezleri kurması ve bu merkezler aracılığıyla turistlere bilgilendirmede bulunması Öneri : Turistlerin seyahat sırasında başlarına gelebilecek her türlü sağlık probleminin giderilmesine yönelik olarak acentelerce turistlere danışmanlık yapabilecek doktorların istihdam edilmesi Öneri : Turistlere Bölgede bulundukları dönem boyunca içinde tedavi olabilecekleri yerlerin belirtildiği broşürler verilerek bilgilendirilme faaliyetlerinin yürütülmesi GRUP KATILIMCILARI ADI SOYADI KURUMU UZMANLIK ALANI/GÖREVİ Halil ALKIŞ Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi İstatistik Görevlisi Şenay BAŞIBÜYÜK Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizmi Dr. Mehmet ÇAM Antalya SGK İl Müdürlüğü Sağlık SGM Müdürü Ece DAŞKAYA ATSO Ar-Ge Merkezi Tülay GÜN Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatör Yasemin KAYA Agne Tours Acente Sahibi Abdullah MADENCİ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Uzman Hülya TEBERDAR Antalya Tanıtım A.Ş. Tanıtım Bölümü Ayşe TEKİN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Görevlisi Salih TONAY Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa YILDIZ TWC Turizm Seyahat Acentesi Acente Sahibi İsmail Hakkı YILMAZ Isparta İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Tıp Doktoru Şevket YİRİK Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi

21 19 SAĞLIK TURİZMİNDE HUKUKİ DÜZENLEMELER VE İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ GRUBU Grup Moderatörü Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM - Akdeniz Üniversitesi Raportör Esra ALAGÖZ KAYA - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Sorun 1 : Sağlık turizminde yaşanan hukuki sorunların giderilmesi için çeşitli düzenlemelerin yapılması gerekliliği Öneri : Hekimlerin mesleki sigorta poliçesinin devlet tarafından ödenerek pirim miktarının arttırılması

22 Öneri Öneri Öneri : Sağlık sektöründeki seyahat acentelerinin ve aracı kurumların çalışmasıyla ilgili mevzuatın hazırlanması : Sağlığın ve turizmin temel kurallarından yola çıkılarak Sağlık turizminin tanıtımıyla ilgili mevzuat çalışmasının yapılması : Avrupa da mevcut olan hastaların serbest dolaşımına Türkiye nin de dahil edilmesi Sorun 2 : Sağlık turizminde Bölge sağlık kuruluşlarının uluslararası standartların altında faaliyet göstermesi ve akreditasyonun bulunmaması Öneri : Sağlık turizmi yapacak hastanelerin ulusal kalite standartlarını sağlaması ve tanınır hale gelmesi için çaba sarf etmesi Öneri : Ekonomi Bakanlığının hastanelerin akreditasyonu için sağladığı destek hakkında tarafların bilgilendirilmesi Öneri : Belgesi olmasa bile kalite standartlarını sağlayan hastanelerin listesinin Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulması Öneri : Sağlık turizmi yapan kurumların tanıtımının yapılabilmesi için yasal düzenleme yapılması, İngilizce web sayfalarının oluşturulması, hastanelerde İngilizce yönlendirmelerin yapılması, tedavi ve diğer uygulamalarda şeffaf politikaların izlenmesi Sorun 3 : Türkiye de bakım sigortasının yeterince bilinmemesi Öneri : Ülke mevzuatında bakım sigortasına ilişkin düzenlemelerin bulunmamasının neden olduğu yaşlı ve bakıma muhtaç turistlerin Bölgeye çekilememesi sorununu aşmak amacıyla bakım sigortası ile ilgili mevzuat düzenlemesinin yapılması 20 Sorun 4 : Sağlık turizminde sigorta konusunun yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliği Öneri : Geri ödeme ile ilgili hukuksal düzenlemelerin yapılması Sorun 5 : Sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında tedavi olan turistlerin haklarının korumasına yönelik mekanizmalarının yeterli düzeyde olmaması Öneri : Özel hastanelerin sundukları hizmet karşılığında talep edeceği fiyatların Sağlık Bakanlığınca belirlenmesi ile ödenecek ücretlerin açığa kavuşturularak turistlerden fazla ücret alınmasının önüne geçilmesi Öneri : Sağlık turizmi kapsamında hizmet sunan hastanelerin tüm tedavilerin, fiyatların, açıkça anlatıldığı İngilizce web sitesine sahip olmasının sağlanması Öneri : Yedi gün yirmi dört saat İngilizce hizmet verecek telefon hatlarının kurulması, Sorun 6 : Sağlık turizmini yapabilmek için kalifiye insan kaynağına olan ihtiyaç, özel hastanelerdeki nitelikli personelin kamu hastanelerine geçişi ve yabancı dil bilen ara eleman sıkıntısı Öneri : Özellikle özel sektörde çalışan nitelikli sağlık personelinin çalışma şartlarının ve ücretlerinin gözden geçirilerek düzenlenmesi ve personelde mem nuniyetinin sağlanması Öneri : Sağlık çalışanlarının İngilizcesinin ve çalışanlarının kültürel yeterliliği ile duyarlılığının hizmet içi eğitimlerle geliştirilmesi Öneri : Yabancı doktor ve hemşirelerin sağlık sektöründe çalışmalarının önünün açılması ve söz konusu kişilerde aranan Türkçe bilme şartının kaldırılması

23 21 GRUP KATILIMCILARI ADI SOYADI KURUMU UZMANLIK ALANI/GÖREVİ Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmi Daire Başkanı Başkan Haluk BİLGİÇ Antalya SGK İl Müdürlüğü Murat paşa SGM Müdürü Dr. Ebru BÜYÜKKARAMAN Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Dr. Pınar KAPAN Murat paşa Belediyesi Doktor Esra ALAGÖZ KAYA Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Uzman Doç. Dr. Selma ÖNCEL Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alaattin ÖZYÜREK Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Koordinatör Adnan SEMERCİ ANSAD Mali Müşavir Züleyha TOKSOY Antalya Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Hemşire Dr. Cüneyt YILDIRICI Burdur Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Doktor A. Cengiz YILMAZ ANSAT/Medishifa Y. Kurulu Başkanı

24 22 TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI HİZMETLER (REHABİLİSTASYON, KONAKLAMA, ULAŞIM) GRUBU Grup Moderatörü Metin ÖLÇER - Konyaaltı Otelciler ve Turistik Tesisler Birliği Derneği (KOTEB) Raportör Sadettin DİKMEN - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Sorun 1 : Türkiye de tedavi öncesi ve sonrası hizmetlerde zincirlerin halkaları arasında kopuklukların yaşanması Öneri : Sağlık Turizminde izlenen politikanın temelde sürdürülebilirlik üzerine kurularak sürdürülebilir sağlık turizminin hayata geçirilmesi yönünde çalışmaların yürütülmesi Sorun 2 : Seyahat acenteleri ya da aracı kuruluşların sağlık turizmiyle ve hastalarla uğraşma konusunda isteksiz olmaları Öneri : Seyahat acentelerinin, sağlık turizmi, koruyucu tedavi yöntemleri, spa, wellnes ve alternatif terapiler konusunda bilgilendirilmesi.

25 Öneri Öneri Öneri : Seyahat acenteleri ve paydaşlara, sağlık turizminin yeme-içme, gezme gibi birçok aktiviteyi içinde barındırdığının aktarılması : Sektördeki tüm aktörlerin bilgilendirilmesi, farkındalık yaratılması ve kendi aralarında koordinasyonun sağlanması : Seyahat acentelerine, hasta ile ilk etapta muhatap olacak personele ve rehberlere terminolojik bilgilendirme yapılması ve rehberlerin eğitilmesi Sorun 3 : Direk uçuş sayılarının yetersiz kalması ve aktarmalı uçuşların sağlık turizmi kapsamında hizmet almak isteyen turistlerce tercih edilmemesi Öneri : Havayolu şirketlerinin alternatif turizm konusunda ikna edilmesi ve direk uçuş sayılarının artırılması Öneri : Kamu kesimi ve özel sektörün bir araya gelerek sağlık turizmi konusunda kamu politikalarının oluşturmasında birlikte hareket etmesi Sorun 4 : İşitme ve konuşma engelli hastaların telefon ile sağlık hizmetlerine erişememesi ve bu durumun tedavi öncesi hizmetlerin aksamasına neden olması Öneri : Tedavi öncesi ve tedavi sonrası hizmetler ile hasta takibinde, teknolojinin kullanımının artırılması Öneri : Tedavi öncesi ve tedavi sonrasında hasta ile doktorun sağlıklı iletişim kurmasına katkı sağlamak üzere görüntülü konuşma sisteminin yaygınlaştırılması Sorun 5 : Rehabilitasyona ihtiyacı olan hastaların tedavilerinin gerçekleştirilebilmesi için rehabilitasyon merkezi ve hastanelere ihtiyaç duyulması Öneri : Rehabilitasyona ihtiyaç duyan kişilere hizmet sunulması için rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve kurulacak merkezler için arazi bulma konusunda yardımcı olunması 23

26 Sorun 6 : Dil bilen ara eleman sıkıntısı Öneri : Tedavi öncesi ve sonrasında ara personelin davranışları, hastaya yaklaşımı gibi hususların önemli olması nedeni ile ara elemanların dil probleminin çözülmesi için çeşitli çalışmaların düzenlenmesi Sorun 7 : Yerel yönetimlerin üzerine düşen görevlerin varlığı Öneri : Sağlık turizminin gelişimi konusunda yerel yönetimlerin şehir, ulaşım, kentleşme gibi hususları çözmesi ve gürültü ve görüntü kirliliği gibi turizm imajına olumsuz yönde etki edecek etkenlerin giderilmesi GRUP KATILIMCILARI ADI SOYADI KURUMU UZMANLIK ALANI/GÖREVİ Yeliz KOÇ AY Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Ar-Ge Proje Koordinatörü Nihat AYÇEMAN Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği Başkan Sadettin DİKMEN Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Uzman Yücel ECER ICF Airports Operasyon Metin ÖLÇER KOTEB Turizm Başkanı Dündar ULUĞKAY İGA A.Ş. Y. Kurulu Başkanı 24

27

28 T.C. BATIAKDENİZKALKINMAAJANSI WESTMEDITERANEANDEVELOPMENTAGENCY BAKAYayınNo:2014/90

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE BAŞARMAK İÇİN EĞİTİM

SAĞLIK TURİZMİNDE BAŞARMAK İÇİN EĞİTİM SAĞLIK TURİZMİNDE BAŞARMAK İÇİN EĞİTİM Sağlık turizminde kalite, eğitim ve kalifiye insan kaynağı sürdürülebilirlik açısından vaz geçilmez unsurlardır. Sağlık turizmi dünyada hızla yükselen bir trend ve

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ İLE İLGİLİ POLİTİKALAR, TEŞVİKLER VE FİNANSMAN

SAĞLIK TURİZMİ İLE İLGİLİ POLİTİKALAR, TEŞVİKLER VE FİNANSMAN SAĞLIK TURİZMİ İLE İLGİLİ POLİTİKALAR, TEŞVİKLER VE FİNANSMAN 1 Dünya Sağlık Turizmi Politikası Dünyada son 10 yılda Sağlık Turizminde başarılı olmuş ülkeler, öncesinde süreçlerini tanımlamış ve stratejilerini

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi AVRUPA BİRLİĞİ NDE SAĞLIK TURİZMİ Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık turizmi nedir? hastaların ihraç edilmesi? tıbbi hizmetlerin ithal edilmesi? sağlığın/sağlık hizmetlerinin

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 11 17 Kasım 2012

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 11 17 Kasım 2012 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 11 17 Kasım 2012 İçindekiler 1. Önsöz 2. Çalışma Ziyareti Katılımcıları 3. Çalışma Ziyaretinde Görüşülen Kurumlar 4. Amerika Küresel Uluslararası İlişkiler

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41 GENELGE 2011/41 Sağlıkta Dönüşüm Programı nın uygulaması sonucunda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimizin sağlık hizmeti sunum kalitesi, alt yapısı ve tıbbi donanımı artmış, acil sağlık hizmetlerimizin

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DESTEKLER (EKONOMİ BAKANLIĞI 2012/4 SAYILI TEBLİĞ)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DESTEKLER (EKONOMİ BAKANLIĞI 2012/4 SAYILI TEBLİĞ) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DESTEKLER (EKONOMİ BAKANLIĞI 2012/4 SAYILI TEBLİĞ) Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM 08.00 9.00 : KAHVALTI MODERATÖR : MEHMET ATASEVER RAPORTÖRLER: ZAFER KARACA, FATMA

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİN DESTEKLENMESİ. Berrak BİLGEN BEŞERGİL Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü D.T.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİN DESTEKLENMESİ. Berrak BİLGEN BEŞERGİL Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü D.T. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİN DESTEKLENMESİ Berrak BİLGEN BEŞERGİL Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü D.T. Uzmanı 1 2012 YILI İTİBARIYLA DÜNYADA HİZMET TİCARETİ 2 KÜRESEL HİZMET

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği. Ahmet Genç www.travelforcure.com

Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği. Ahmet Genç www.travelforcure.com Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği Ahmet Genç www.travelforcure.com Sağlık Turizmi Tanımı Kişilerin sağlık hizmetleri almak üzere seyahat etmesi ve bu hizmetlerden faydalanması

Detaylı

Sonuç Bildirgesi.

Sonuç Bildirgesi. Sonuç Bildirgesi www.unidokap.org DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Üst Kurul Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Dönem Başkanı) Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Prof. Dr.

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 2 Mayıs 2013 tarihli Perşembe günü Kuşadası Korumar Otel de gerçekleştirilen çalıştay saat 10:00 da başlamıştır. Toplantıya Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ADÜ Turizm

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarının iş sağlığı ve güvenliği açısından 2010 yılı performans değerlendirme toplantısı 21 Aralık 2010 tarihinde

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Bilgilendirme, Tecrübe Paylaşımı, Destekler 15 Eylül 2015 Sevim Tekeli İSEK - Neden Kümeleniyoruz? Ulusal Sağlık Endüstrimiz % 85 dışa bağımlı, ve

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU 7-10 Nisan 2017 1 Konu: Riyad Turizm Fuarı 2017 Katılımı Görev Yeri : Riyad RAPOR ÖZETİ: Bölgemizin iş ve yatırım imkânlarının,

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BEBKA KURUMSAL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, 26 Düzey 2 bölgesi esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE KAMU HASTANELERİNİN ROLÜ DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN

SAĞLIK TURİZMİNDE KAMU HASTANELERİNİN ROLÜ DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN SAĞLIK TURİZMİNDE KAMU HASTANELERİNİN ROLÜ DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN Cazibe Merkezi Coğrafya Jeopolitik Stratejik konum Neden Türkiye Sağlık Turizmi: İkamet edilen yerden başka bir yere sağlık hizmeti almak

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü BSTB: Kümelenme Destek Programı 1 Rekabetçilik ve Yenilikçilik Alanlarında Küme Destek Programı Geliştirilmesi Projesi Saha Analizleri Ocak 2011 Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği 15/09/2012 1. Çağrı

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU www.oka.org.tr trbusinessforum@oka.org.tr facebook/trbusinessforum Bölgeler arası uluslararası işbirliklerini kurmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU

FAALİYET BİLGİ RAPORU FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Faaliyetin Konusu Turizm Fuarı ITE LLC Moscow (Organizatör) Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) (Moskova

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı