FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU"

Transkript

1 FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

2 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 1.1.Projenin Gerekçesi Bu fizibilite etüdü, Fethiye Girmeler Köyü bölgesinde yapılması düģünülen 4 yıldızlı termal otele yöneliktir. GeliĢmiĢ ve geliģmekte olan ülkelerde değiģen dünya görüģü ile beraber yaģam kalitesine verilen önemin artması, insan sağlının korunmasında doğal kaynakların kullanılmasına öncelik verilmesiyle doğal tedavi unsuru olan termal suların, daha verimli kullanılması büyük önem kazanmaktadır li yıllarda nüfusunun % 17 si 65 yaģın üzerinde olan Avrupa da bu oranın 2025 yılında % 20 ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Özellikle alım gücü çok yüksek olan 3. kuģak olarak tabir edilen 50 yaģ ve üstü insanlar, sağlıkta önleyici tedavi ve zinde kalma arzusu ile sürekli artan yüksek kaliteli SPA, wellness olanaklarına yönelik talep oluģturmaktadır. 2

3 Gerek tedavi, gerekse zinde kalma ihtiyacında yaģlanan Avrupa nüfusunun daha fazla termal kür gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Ġklim avantajları nedeniyle özellikle romatizmal hastalıkların görüldüğü Kuzey Avrupa ve Ġskandinav ülkelerinde bu talep daha yoğunlukla hissedilmektedir. Ayrıca, coğrafi yakınlık faktörü de göz önünde bulundurulduğunda Ortadoğu ülkeleri için de Türkiye önemli bir termal destinasyon ülkesi olabilecek konumdadır. Ayrıca geliģmiģ ülkelerde sağlık giderlerinin fazla olması nedeniyle hastaların tedavi hizmetlerini azaltmaya yönelik olarak sağlık hizmetlerinin daha düģük maliyetli ülkelerden temin edilmesi eğilimi artmaktadır. Ġsveç, Norveç ve Danimarka dan sonra Almanya ve Hollanda daki bazı özel sigorta Ģirketlerinin de termal tedavileri için Türkiye ye göndereceği hastalarının masraflarını karģılama kararı almaları ülkemiz termal turizmi açısından önemli bir pazar payı oluģturmaktadır. SanayileĢme ve kentleģme sürecine girmiģ bulunan Türk Halkı da yüzyıllardan beri sürdürdüğü kaplıca-yaylacılık geleneğine sahip bulunmaktadır. Termal merkezlere gitmek, ülke düzeyinde yaygın bir toplumsal olay niteliğindedir. Ülkemizde resmi olmayan kayıtlara göre 10 milyondan fazla insanın romatizma hastalığına sahip olduğu söylenmektedir. Bu talebin yanı sıra Türkiye de denize ve kıyılara gitmeyen, ekonomik durumu yeterli olan ve harcama potansiyelleri yüksek önemli bir müģteri kitlesi bulunmaktadır. 3

4 Fizibilite konusu tesisin yer aldığı Fethiye bölgesi değiģik turizm faaliyetlerine (kıyı, kültür, kıģ, yamaç paraģütü) sahiptir. Ancak bölgede (Dalaman da bulunan tesis hariç) termal turizm tesisi bulunmamaktadır. Fizibilite konusu tesisin faaliyete geçmesi ile Fethiye bölgesi bir termal tesise de kavuģacak ve böylece bu yönde de turizm çeģitlenecektir. Ayrıca termal turizm Fethiye bölgesinde diğer turizm çeģitleri ile sinerji de yaratacaktır. Bütün bu tespitler doğrultusunda ve yatırımcının talebi de dikkate alınarak, yapılan teknik, ekonomik ve mali analizler sonucunda Fethiye Ġlçesi Girmeler Köyü bölgesinde, 100 oda-200 yatak kapasiteli ve kür (sağlık) merkezi bulunan 4 yıldızlı termal otel yatırımının yapılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıģtır. 1.2.ġirket Hakkında Özet Bilgiler Fizibilite konusu tesis yatırımı XYZ Anonim ġirketi tarafından yapılacaktır. ġirket, 15 Mart 2008 tarihinde, Ģirket merkezi Ġstanbul olmak üzere TL sermaye ile kurulmuģtur. ġirket sermayesinin % 90 ı... ya, % 10 u... ya aittir. 10 ġubat 2010 tarihinde Ģirket merkezi Fethiye ye nakledilmiģtir. ġirket bünyesinde henüz ticari bir faaliyet bulunmamaktadır. 4

5 1.3.Projenin Adı XYZ A.ġ. ġirketi nin Fethiye Girmeler de yaptırmak istediği Termal Otel ve Sağlık Merkezi Girmeler Termal Otel ve Sağlık Merkezi adını taģıyacaktır KuruluĢ Yeri Termal tesis, Muğla Ġli, Fethiye Ġlçesi, Girmeler Köyü sınırları içerisinde yapılacak olup, tesis arsası Turizmi TeĢvik Kanunu uyarınca ilan edilen herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgesi ile Turizm Merkezi kapsamında bulunmamaktadır. Termal otel ve sağlık merkezinin yapılacağı bölgenin yakınında Girmeler Kaplıcaları bulunmaktadır Tesisin Sınıfı, Kapasitesi Fethiye Girmeler de yapılması planlanan termal otel ve kür merkezi, 4 yıldızlı otel niteliğinde olup, tesiste 100 oda 200 yatak bulunacaktır. Tesiste yer alacak olan 7 adet terapi pavyonunda çeģitli sağlık sorunları olan hastalar için fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesinin yanı sıra bazı kozmetik amaçlı uygulamalar da yapılacaktır. 5

6 Toplam Yatırım Tutarı Sabit Yatırım Tutarı (Arsa dahil) ĠĢletme Sermayesi Tutarı Yatırım Dönemi Faizleri Toplam Yatırım Tutarı (Yatırım dönemi faizleri hariç) Toplam Yatırım Tutarı (Yatırım dönemi faizleri dahil) TL TL TL TL TL Öngörülen Finansman Kaynakları Öz Kaynaklar TL %60 Yabancı Kaynaklar TL %40 Toplam Kaynakları Finansman TL %100 6

7 Yatırım Süresi ve Uygulama Planı Yapılacak tesise ait etüt-proje çalıģmalarının 2011 yılının Ocak ayı baģında baģlayıp, aynı yılın Mart ayı sonuna kadar devam edeceği öngörülmüģtür. Tesis inģaatının 2011 yılı Nisan ayı baģında baģlayacağı ve 2012 yılı Mayıs ayı sonunda tamamlanacağı varsayılmıģtır. Tesisat iģlerinin 2011 yılı Eylül ayı baģında baģlayacağı, 2012 yılı Ağustos ayı sonunda tamamlanacağı kabul edilmiģtir. TefriĢ ve teçhizat çalıģmalarının ise 2012 yılı Eylül ayında baģlayıp, 2012 yılı Aralık sonunda tamamlanacağı öngörülmüģtür Yatırımın Faydalı Ömrü Tesisin faydalı ömrü 20 yıl olarak alınmıģtır. 7

8 Tam Dolulukta ĠĢletme Gelir ve Giderleri Yıllık ĠĢletme Gelirleri Yıllık ĠĢletme Giderleri : TL : TL Doluluk Oranları Doluluk Oranları (%) Sezon Yarı Sezon Ortalama Borç Ödeme Gücü (B.Ö.G.) YILLAR B.Ö.G , , , , , , ,77 8

9 Geri Ödeme Süresi 7 yıl, 4 ay Net Bugünkü Değer (NBD) Net Bugünkü Değer: TL ( %15 Iskonto oranına göre) Fayda Maliyet Oranı: 1, Ġç Verimlilik Oranı (IRR) 16,32 Tam Dolulukta Ġstihdam Tam dolulukta 119 kiģi istihdam edilecektir. 9

10 1.4.Değerlendirme Sonuç ve Önerileri Teknik Analiz Sonuçları: Yatırım 100 oda-200 yatak ve kür merkezi olarak inģa edilecektir. Gerek tesisin toplam yatırım tutarı, gerekse yörenin fiziki ve ekonomik koģulları dikkate alındığında yapılacak tesisin sınıf ve kapasitesinin bu düzeyde olması uygun görülmüģtür. Tesisin otel bölümü bodrum kat + zemin kat + 3 yatak katı Ģeklinde yapılacaktır. Diğer taraftan tesiste; özel banyolar, terapi havuzları, çamur havuzları duģları, genel termal havuzler, Kneipp havuzu, hidro masaj küvetleri, dört bölümlü termal banyo ve Santorini maxi jakuzi bulunacaktır. Ekonomik Analiz Sonuçları: Fizibilite konusu tesis Fethiye Ġlçesi Girmeler Köyü nde, yatırımcının satın alacağı arsa üzerinde inģa edilecektir. Termal Turizm Master Planı doğrultusunda öncelikli olarak geliģtirilmesi düģünülen, Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgelerinde de bulunmamaktadır. Bu bölgelerde, arazinin planlanması, elektrik, haberleģme, içme suyu temini, kanalizasyon, ulaģım gibi teknik alt yapı yatırımları Kültür ve Turizm Bakanlığı nca yapılmaktadır. Termal suyun dağıtımı da Bakanlığın yetkisindedir. Ayrıca, 2634 sayılı Turizm 10

11 TeĢvik Kanunu na göre bu bölgeler için haberleģme kolaylıkları, elektrik, havagazı ve su ücretlerinde indirim, yabancı personel ve sanatkar çalıģtırılması, alkollü içki satıģı vb. yönelik teģviklerde verilmektedir. Dolayısıyla, fizibilite konusu yatırım anılan bölgelerde olmadığı için bu hizmet ve teģviklerden yararlanamayacaktır. Sektörde yaģanan en büyük sorunlardan biri, özellikle kür ünitesinde çalıģacak olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, balneolog, fizyoterapist gibi tıbbi uzmanlık gerektiren personelin temin zorluğudur. Konuyla ilgili olarak ciddi araģtırmalar yapılması ve istihdamı teģvik edici unsurların geliģtirilmesi gerekmektedir. Termal tesislerde, tedavi süreleri 14 ile 21 günlük bir süreci kapsamaktadır. Otelde konaklayanların bu uzun süreçte sıkılmamaları için alana özgü fiziksel, doğal, görsel değerler turizm amaçlı olarak kullanılmalıdır. Özellikle Fethiye de turizmin her alanında faaliyetler bulunduğundan. Konaklayanların Fethiye deki diğer turizm aktivitelerinden yararlanmaları da sağlanmalıdır. Fizibilite konusu termal otel 4 yıldızlı otel konforunda olacağı ve kür merkezinde teknolojik olarak geliģmiģ makine ve teçhizatlar bulunacağından Avrupa ülkelerindeki termal tesislerle fiziksel donanım olarak rekabet edebilecek standartlara sahip olacaktır. Dolayısıyla hitap edilecek kitle ağırlıklı olarak iç pazar olsa da dıģ pazara da hizmet verileceği 11

12 varsayılmıģtır. YurtdıĢı müģteriler, özel sigortaları ve sosyal güvenlik kurumları kanalları ile ülkemizdeki termal tesislere gelmektedir. Yatırım aģamasında bu ülkelerin sosyal güvenlik kurumları ve özel sigortalar ile görüģülerek, tesisin niteliklerinin anlatılması, onların istedikleri özel projelendirmeler varsa onların yapılması ve pazarlama faaliyetlerine baģlanılması önerilir. Mali Değerlendirme Sonuçları: Kurulması planlanan tesisin teknik olarak kuruluģ kapasitesinde belirlenen esaslara göre yapılması, ekonomik değerlendirme bölümünde öngörülen varsayımlar, doluluk oranları, satıģ fiyatlarında hizmet vermesi ve finansman ihtiyacının öngörülen Ģekilde karģılanması durumunda mali göstergelerin ve değerlendirme sonuçlarının olumlu bulunduğu tespit edilmiģtir. 12

13 2. HĠZMETĠN TANIMI VE YARARLANACAK OLANLAR 2.1.Hizmetin Tanımı Fethiye Girmeler köyünde yapılması düģünülen termal tesis, 4 yıldızlı otel niteliğinde olup, 100 oda 200 yatak kapasitelidir. Ayrıca bünyesinde kür merkezi ve kür parkı da bulunacaktır. Kür merkezindeki sağlık hizmetleri 7 adet terapi pavyonunda sağlanacaktır. Terapi Pavyonlarında 2 adet jakuzi, 2 adet buhar banyosu, 2 fin hamamı, 2 adet biyo sauna, 4 adet solaryum bulunacaktır. Burada uzman doktorlar (Ortopedi, Dahiliye, Üroloji) görev yapacaktır. Ayrıca; Tuz Mağarası, Terapi Havuzu, Soğuk Hava Kabinleri, CO2 Kurugaz CO2 Yoğun Banyolar, Banyo Üniteleri, Sualtı Masajı, Fango Ünitesi, Jimnastik Ünitesi, Tıbbi Fitness Aletleri, Egzersiz Havuzları, Elektroterapi ve Ġnhalasyon, Carbomovtret ve 2 adet Kozmetik Ünitesi bulunacaktır. Kür Parkı: DıĢ mekanların doğal yapısı ve arazinin eğimi, mümkün olduğu kadar korunacaktır. Tesis arazisinde yürüyüģ yolları ve bu yollar üzerinde dinlenme pavyonları 13

14 yapılacaktır. Tesis arazini oluģturan parseller sadece yayalara açık kemer Ģeklinde bir köprü ile birbirine bağlanacaktır. Arazinin güney kısmında gizli derenin gün yüzüne çıktığı noktada Kneipp havuzu yapılacak ve burada Kneipp terapisi uygulanacaktır. Ayrıca burada bir Cafe Hause inģa edilecektir. Arazide 3 adet yüzme havuzu bulunacak ve arazi içinde ulaģım akülü araçlar ile sağlanacaktır. 2.2.Yararlanacak Olanlar Fizibilite konusu yatırıma iliģkin konaklamalar iki grupta toplanmıģtır. Birinci grubu, tedavi olmaya (sağlık amaçlı) gelen hastalar, ikinci grubu ise dinlenme ve tatil amaçlı olarak tesiste konaklayanlar oluģturmaktadır. Tedavi amaçlı gelen hastaların Ortopedik, romatizmal, nörolojik, solunum sistemi ve dermotolojik rahatsızlıkları uzman hekim denetiminde ve tıbbi ekipmanlarla tedavi edilecektir. Ayrıca tesiste SPA hizmetleri de verilecektir. 14

15 3.EKONOMĠK DEĞERLENDĠRME 3.1.Türkiye de Turizm Sektörü Dünya turizm hareketleri hızla geliģme gösterirken, Türkiye gerek ekonomi politikaları kapsamında ve gerekse mikro bazda turizm sektöründe çok hızlı bir büyüme göstermiģtir. Turistik amaçlı yatırımlardaki artıģ, milli gelir içinde turizm payının yükseliģi, hizmet sektöründe öncelikli istihdam alanı haline dönüģmesi, ödemeler dengesine olumlu katkısı, yabancı sermayeyi ülkeye çekmesi sektörün önemini açıkça göstermektedir. Ġhracat ağırlıklı büyüme modelimizde ve dünya ekonomisi ile bütünleģme çabalarında potansiyeli yüksek olan sektör, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü kanıtlamıģ ve son yıl içinde dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı göstermiģtir. Bu geliģmede turizm yatırımlarına verilen ağırlığın ve yatırımlar sonucu artan yatak kapasitesinin payı büyüktür yılı itibariyle 2625 adet turizm iģletme belgeli tesis, yatak kapasitesi ile sektörde hizmet vermektedir yılında yürürlüğe giren Turizm TeĢvik Yasası ve 1985 yılında turizmin Kalkınmada Özel Önem TaĢıyan Sektör kapsamına alınması sektör için canlanma 15

16 döneminin baģlangıcı kabul edilir. Yıllar itibariyle Türkiye ye gelen yabancı sayısı ve turizm gelirlerinin geliģimi aģağıda verilmiģtir. Tablo 3-1: Dünya Turizmi ve Uluslararası Turizm Ġçinde Türkiye nin Payı Yıllar Uluslararası Turist Sayısı (milyon) Türkiye ye Gelen Yabancı Sayısı Uluslararası turizm Gelirleri(milyar USD) Türkiye nin Turizm Gelirleri (milyon USD) * ** *** Kaynak: Dünya Turizm Örgütü (WTO), Türsab, T. Turizm Yatırımcıları Derneği * Ocak-Ağustos 2010 (TYD) ** Ocak-Temmuz 2010 (TYD) *** WTO tahmini 16

17 1980 yılında uluslararası turist sayısı 277 milyon iken Türkiye ye gelen turist sayısı olmuģtur. Yıllar itibariyle uluslararası turist sayısı sürekli artarak 2005 yılında 806 milyon seviyesine yükselmiģtir. Türkiye nin payı ise Dünya ortalamasının üstünde artarak 2005 yılında 21 milyon düzeyine yükselmiģtir. Türkiye de Turizm sektörü, son yıllardaki ekonomik kalkınmanın arkasındaki en önemli itici güçlerden biri olmuģtur. YaklaĢık 1,7 milyon kiģiye istihdam sağlayan sektörde (toplam istihdamın % 7,2 si), 2011 yılında 95,3 milyar TL değerinde ekonomik faaliyet gerçekleģmiģtir. Bu rakam Türkiye nin toplam GSYĠH sının yaklaģık % 10,2 sine denk gelmektedir. WTO (World Tourism Organization) nun hazırladığı rapora göre, 2020 yılında turist sayısının dünya genelinde 1,6 milyar civarında olacağı tahmin edilmektedir. Dünya turizm pastasının hacminin ise 2 trilyon dolar civarında olacağı beklenmektedir. Türkiye turizminde, 2011 yılında 27 milyon turist gelmiģ ve 22 milyar dolar gelir elde edilmiģtir. Uluslararası turist varıģları açısından ilk sekiz ülke Tablo 2 de gösterilmektedir. Tabloyu incelediğimizde Fransa nın ve daha sonra Ġspanya, ABD ve Ġtalya nın önemli bir üstünlüğünü görürüz. Diğer yandan geliģme trendi olarak Türkiye ve Çin dikkat çekicidir. Türkiye, 1990 yılında Dünya genelinde 24. sırada bulunmakta iken 2010 yılında 7. sıraya yükselmiģtir. 17

18 Tablo 3-2: Ülkeleri ziyaret eden Turist Sayıları ve Ülke Sıralaması Ülkeler/ Yıllar Turist VarıĢları (milyon kiģi) Dünya Genelinde Ülke Sıralaması Fransa Ġspanya ABD Çin Ġtalya Ġngiltere Meksika Türkiye Kaynak: Dünya Turizm Örgütü (WTO), ( ), World tourismstatisticsandrankings,

19 Bu tablonun yanı sıra WTO nun yayınlamıģ olduğu raporlara göre, Çek Cumhuriyeti nin 2020 yılında turizm sektöründe dünya genelinde ilk on ülke içinde yer alacağı tahmin edilmekte, günümüzün cazibe merkezlerinin zamanla önemini kaybederek yeni yerlerin daha çekici hale gelebileceği öngörülmektedir. Günümüz itibariyle Ģunu diyebiliriz ki Avrupa, hem turist giriģi ve çıkıģı hem de uluslararası turizm gelirleri açısından Dünyanın en önemli bölgesidir döneminde Türkiye ye ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya, Ġngiltere ve Rusya Federasyonu ilk sıralarda yer alırken, bu üç ülkenin vatandaģları Türkiye ye gelen yabancı ziyaretçilerin yaklaģık % 36 sını oluģturmaktadır. Bu ülkelerle sağlık turizmi alanında yapılacak çalıģmalara özel önem verilmelidir. Yukarıdaki verilere ek olarak, turizm sektöründe gelecekteki eğilimlere bakacak olursak; WTO ya göre Çin in 2020 yılında 137,1 milyon turist giriģi ve % 8,6 lık turizm geliri payıyla Dünya genelinde lider ülke konumuna geleceği belirtilmiģtir. ABD nin ise 2020 yılında 102,4 milyon turist giriģi ve % 6,4 lük gelir payıyla dünya sıralamasında 2. sırada bulunacağı tahmin edilmektedir. 19

20 Tablo 3, uluslararası turizm kazançları açısından ilk dokuz ülkenin turizm gelirleri ve sıralamalarını göstermektedir. Tabloya bakıldığında, ABD, Ġtalya, Ġspanya ve Fransa nın önemli bir üstünlüğü olduğu göze çarpmaktadır. Tabloda yine Çin in önemli bir geliģme gösterdiği görülmektedir. Türkiye ise 1990 yılında Dünya genelinde 21.sırada bulunmakta iken 2010 yılında 9. sıraya yükselmiģtir. Türkiye nin turizm sektöründeki büyüme hızı sektörün küresel büyüme hızının üzerindedir. Türkiye ye gelen yabancı ziyaretçilerin küresel toplam içindeki payı 1990 yılında % 1,1 iken, 2008 yılında % 2,7 ye ulaģmıģtır. Aynı Ģekilde, 1990 yılında % 1,2 olan turizm gelirlerinin GSYĠH si içindeki payı da 2008 yılında % 2,3 e yükselmiģtir.türkiye 2008 yılında, dünya çapında kötüleģen koģullara rağmen, 26 milyonu yabancı ve 4 milyonu yerli olmak üzere toplam 30 milyon ziyaretçi ağırlayarak tarihinin en iyi yılını geçirmiģtir. 20

21 Tablo 3-3: Uluslararası Turizmden ÇeĢitli Ülkelerin Sağladığı Kazançlar Ülkeler/ Yıllar Dünya Genelindeki Ülke Gelirler (milyar USD) Sıralaması ABD Ġtalya Ġspanya Fransa Ġngiltere Çin Avusturya Almanya Türkiye Kaynak: Dünya Turizm Örgütü (World Tourism Organisation, World tourism statistics and rankings, 2010, ( tarihli araģtırmaya göre) 21

22 3.2. Sektörün Tanımı ve Yasal Çerçeve Sektörün Tanımı Birtakım hastalıkların iyileģtirilmesi için içmeler, kaplıcalar, ılıcalar, deniz, dağlar, mağaralar, sanatoryumlar, prevantoryumlar ve benzerlerinden, yararlanmak üzere yapılan seyahatler Sağlık Turizmini oluģturmaktadır. Termomineral su banyosu, içme, inhalasyon, çamur banyosu gibi çeģitli yöntemlerin yanında iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerinin birleģtirilmesi ile yapılan kür ( tedavi) uygulamalarının yanı sıra termal suların eğlence ve rekreasyon amaçlı kullanımı ile meydana gelen turizm hareketi Termal Turizm olarak tanımlanmaktadır. Ġdeal bir termal turizm tesisinin, konaklama, kür merkezi ve kür parkı birimlerinin entegrasyonundan oluģması gerekir; 22

23 1-Termal Otel: En az üç yıldız standardında bir konfor düzeyine sahip olan, talebe göre yıl boyunca aynı hizmet olanaklarını sunabilen, hem geceleme yapan hem de günübirlik ziyaretçilere hizmet verebilecek donanım, mekân ve personele sahip olan tesistir. Kür: Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir. Kaplıca Kürü: Toprak, yeraltı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peloidler (çamurlar) ve iklimsel unsurlar gibi doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedavilerle birlikte kür Ģeklinde uygulandığı bir tedavi sistemidir. Kür süresi tıbbi deneylere dayanılarak kabul edilen maksimum 21 günlük bir süredir. 23

24 2-Termal Kür Merkezi: Termal turizm iģletmelerinde teģhis-tedavi birimlerinin bulunduğu ve kür uygulamalarının yapıldığı bölümdür. Kür merkezi bünyesindeki birimler Ģöyle sıralanabilir. a-) Balneoterapi Birimleri: Termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi unsurları ile yapılan kür uygulamalarını kapsar. Genel yüzme havuzu, terapi havuzu, çamur banyosu, duģlar, buhar banyosu, masaj gibi birimlerde gerekli görülen diğer tedavilerle birlikte küristlere tedavi amaçlı kullandırılmak suretiyle hizmet verilir. Ġnhalasyon Uygulamaları; Termomineral su buharı ile yapılan soluma uygulamalarıdır. Ġçme Kürleri; Mineralli sularla kaplıcalarda ya da yaģanan yerde yapılan içme kürleridir. Peloıdterapi ( ġifalı çamur); Doğal, jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluģan organik ve/veya inorganik maddeler olan peloidlerin bir balneoterapi yöntemi olarak kullanılmasıdır. Klimaterapi; Hava sıcaklığı, nem, rüzgar Ģiddeti ve hızı, güneģ ıģını ve benzeri faktörlerin sistematik ve dozlanmıģ kür tarzında uygulanmasıdır. 24

25 Hidroterapi; Termomineral sular ile yapılan yıkama, duģ, dökme gibi uygulamalardır. Ayrıca, her kürist için özel olarak düzenlenen ve ideal olarak amaca uygun inģa edilmiģ havuzlarda gerçekleģtirilen sinir-kas-iskelet sistemiyle ilgili fonksiyonları geliģtirme-iyileģtirme amaçlı bir havuz tedavi programı uygulamasıdır. b-) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birimleri: Tesisin büyüklüğü oranında geniģletilebilen bu birimlerde, kaplıca tedavisinde kullanılan elektroterapi, egzersiz-masaj tedavisi ve ıģın tedavisi uygulamaları yapılır. c-) Medikal Tedavi: Kaplıca tedavisi sırasında hastaya lokal veya sistematik olarak uygulanan ilaç tedavi yöntemidir. d-) Destek Uygulamalar: Sağlık eğitimi, diyet uygulamaları, günlük yaģam aktivitelerinin düzenlenmesi, davranıģ değiģikliği eğitimleri ve psikolojik destek yöntemidir. 25

26 3- Kür Parkı: Termal tesise gelen kullanıcıların kür uygulaması dıģındaki zamanlarını dolduracak aktiviteleri içeren ünitelerden oluģmaktadır. Açık-kapalı spor alanları, yürüme parkurları, çay bahçeleri, oyun salonları, alıģveriģ merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzları gibi tesisin büyüklüğüne bağlı olarak çoğaltılabilen hizmetlerin sunulduğu ve tesise ek kazanç sağlayan çeģitli hizmet birimlerini içerir. Termal turizm, termal su ile sadece her gün 2-3 kez banyo yapmak değildir. Amaç; termal suyun tıbben belirlenmiģ endikasyon ( Ģifa ) özelliği ile uzman doktor denetiminde etkin ve uygun bir tedavinin yanı sıra; dinlenme, rekreasyon, eğlence, spor gibi özellikle insan sağlığını korumak, zinde kalmak amacıyla sağlıklı bir yaģam ortamı sunmaktadır. Termal su kullanacak termal tesisler ne bir hastane, klinik ne de bir hamamdır. Termal turizmi oluģturan ana unsurlar, doğa güzelliği, güneģ, temiz hava, uygun iklim ile birlikte termal suyun özelliklerinin doğru kullanımı sayesinde insan sağlığı ve turizm olgularını birleģtirmektir. 26

27 Nitelikli Bir Termal Tesiste Olması Gereken Standartlar : Termal turizm tesislerinin nitelikli termal bir tesis olabilmesi için bir takım standartları sağlaması gerekmektedir. Termal turizm tesisinde bulunması gereken standartlar aģağıda yer almaktadır. Balneo-terapinin su evsafına uygun Ģeklinin olması, Klima-terapi imkanlarının bulunması, GüneĢ terapi imkanlarının sağlanması, Açık hava terapi imkanlarının sağlanması, Aktif ve pasif hareket, terapi ve değiģik Ģekilde terapatik jimnastik ve sağlık kazandırıcı spor imkanlarının bulunması, Hidro-terapi imkanlarının sağlanması, Thermo- terapi imkanlarının bulunması, IĢın tedavi imkanlarının bulunması, Ġnhalasyon-terapi imkanlarının sağlanması, Parafin ve çamur banyosu imkanlarının bulunması, Aletli, aletsiz masaj imkanlarının olması, Diyet-terapi imkanı, 27

28 Diognastikimkanlar, Rötgen ve laboratuvar imkanları, Tedavi imkanlarına uygun uzman hekim, terapist ve hastabakıcı bulunması, Otel etrafında, kür parkı yapılma imkanları yoksa ağaçlandırma ve çiçeklendirme ile bir park yapılması, Açık hava spor imkanlarının bulunması (tenis, mini golf, açık yüzme havuzu vb.), Kür merkezinin otelin çatısı altında yapılmamasının mümkün olmaması halinde, otel ile kür merkezi arasında ısıtılmıģ bir yeraltı tüneli gibi kapalı bir bağlantı biriminin mevcut olması, Otel odalarındaki banyolarda termal su bağlantısının olması, Yıldız kategorisine göre otel konforunun sağlanması. 28

29 3.2.2.Yasal Çerçeve ve TeĢvik Durumu - Termal Sularla Ġlgili Mevzuat Termal sular arazi mülkiyetine tabi olup, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Madenlerin Arama ve ĠĢletilmesi Hakkındaki 4268 ve 6977 Sayılı Kanun ile Sıcak ve Soğuk Maden Sularının Kullanılması ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkındaki 927 Sayılı Kanuna göre; termal suların arama, çıkarma, kullanma, kiralama ve tahsis yetkisi Ġl Özel Ġdarelerine verilmiģtir. Özel Ġdareler bu yetkilerini Belediyelere, Köy Tüzel KiĢiliklerine devredebilir sayılı Umumi Hıfsızsıhha Kanununa göre; Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilinde bulunan her nevi maden suları ile kaplıcaları iģletmek için özel hükümlere bağlı olarak alınması gerekli izin ile birlikte, bu suların Ģifa özelliklerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Bakanlıkça Ģifa özellikleri veya kaplıca tesisatının tekniğe uygunluğu tasdik edilmeyen maden suları, bu ad ve unvan ile ticarete çıkarılamayacağı gibi kaplıcalara da tedavi amacıyla ziyaretçi kabul edilemez. Maden suları ve kaplıcalar sağlık yönünden, Sağlık Bakanlığı nın denetimine tabidir. Bakanlık tesisatın yeterliliğine ve müracaat eden hastaların sayısına göre sağlıklı iklim 29

30 yöresinde yer alan içme ve kaplıcalarda fenni hususlardan da sorumlu olmak üzere Bakanlıkça ihtisası onaylı bir hekimin istihdamını yatırımcı veya iģletmeden talep edebilir de 2634 sayılı Turizm teģvik Kanunu na ilave edilen 3487 sayılı kanunla; termal suların yatırım yapmak isteyen özel sektör tarafından kullanılmasını teģvik etmek, kaplıcaları çağdaģ düzeye çıkarmak, iyileģtirmek, kamu tarafından kullanılan suların özel sektörle birlikte değerlendirilmesini, doğru olarak kullanılmasını teminen, Ġl Özel Ġdarelerine ait yetkiler Turizm alan ve Merkezleri içerisinde (rüsum ve temettü hakları saklı kalmak Ģartı ile) Kültür ve Turizm Bakanlığı na geçmiģtir. Bu alanlarda yer alan, kullanılmayan veya artan termal sular, etrafındaki kamu arazileri ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı nca imar planları hazırlanarak, tahsisi çıkarılıp 49 yıllığına yatırımcılara kiralanabilir. Turizm alan ve merkezlerinde yer alan termal suyun ve suyun kullanıldığı termal kür merkezi tesislerine ( kaplıcaya ) ait projelerin Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiģ olan teknik koģullara uygunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmasını takiben kür merkezleri ile konaklama tesisi ve diğer birimlere ait projeler birlikte incelenerek Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerine uygun bulunması halinde onaylanarak tesise Turizm Yatırım Belgesi verilir. 30

31 -Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ĠliĢkin Yönetmelik tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ĠliĢkin Yönetmelik in 29. Maddesinde termal tesisler tanımlanmıģtır. Madde 29 - Termal tesisler; toprak, yer altı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ile buralarda kurulan tedavi ve rekreasyon amaçlı üniteleri içeren, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan tanımlardan birine giren tesislerdir. Bu tesislerdeki tedavi edici unsurların özellikleri, bu unsurların tıbbi yönden değerlendirilmeleri ile doğal özelliklerinin ve çevrelerinin korunmalarına iliģkin esaslar, tedavi sırasındaki tıbbi ve teknik koģullar, tıbbi personelin nitelik ve nicelikleri gibi konular Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Turizm yatırımı ve iģletme belgesi taleplerinde bu Bakanlıktan alınacak izin yazısı ile Bakanlığa baģvurulur. 31

32 a) Termal konaklama tesisleri; Bu Yönetmelikte tanımlanan asli konaklama tesisleri ile birlikte iģletilip belgelendirilen ve bünyesinde yer aldıkları konaklama tesislerinin tür ve sınıfı da belirtilerek isimlendirilen termal tesislerdir. Bu tesisler ilave olarak aģağıda belirtilen nitelikleri taģırlar: 1) Tesis bünyesinde bulunmaması halinde ikinci sınıf lokanta, 2) ÇeĢitli spor aktivitelerine imkan verecek düzenlemeler, 3) Açık alanlarda özenli çevre düzenlemesi. b) Termal kür tesisleri: Bünyesinde konaklama yapılmadan kür programı çerçevesinde iģletilip belgelendirilen termal tesislerdir. Bu tesisler aģağıda belirtilen nitelikleri taģırlar: 1) GiriĢ tesisleri ve satıģ ünitesi, 2) Birinci sınıf lokanta veya ikinci sınıf lokanta ile kafeterya, 3) ÇeĢitli spor aktivitelerine imkan verecek düzenlemeler, 4) Açık alanlarda özenli çevre düzenlemesi. 32

33 - Termal Tesis Yatırımlarında Yetkili Birimlerden Alınması Gereken Onaylar: Termal tesis yatırımının yapılabilmesi için, yeterli ve uygun sıcak mineralli suyun bulunduğu sahanın jeoloji-hidrojeloji-jeofizik-sondaj, koruma alanları vb. etütleri yapılarak jeotermal potansiyelin belirlenmiģ ve özel idareden jeotermal iģletme ruhsatının alınmıģ veya ruhsat sahibinden kiralanmıģ olması, Sağlık Bakanlığı ndan bu suyun endikasyon raporunun alınmıģ olması, Kaplıca sahasının imar planının yapılmıģ olması, Eğer tesis turizm belgeli olacaksa Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan Turizm Yatırım Belgesinin alınarak inģaata baģlanması, Tesis iģletmeye açıldığında konaklama tesisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan iģletme belgesi, kür merkezi için Sağlık Bakanlığı ndan kaplıca iģletme ruhsatı alması gerekir. Kaplıca Yönetmeliği gereği kaplıca iģletme ruhsatı olmayan tesis termal tedavi merkezi olarak hizmet veremez. Ayrıca tesiste fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi bulunacaksa Sağlık Bakanlığı nca Ayakta tedavi Kür merkezi olarak ruhsatlandırılması gerekir. Aksi takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu kanalıyla tesise tedavi amaçlı gelecek hastalara hizmet veremez. 33

34 -Yöre Ġçin Öngörülen Devlet Yardımları ve TeĢvikler Muğla ili ve ilçeleri Yatırımlarda Devlet Yardımları yönünden 1nci bölge kapsamında yer almaktadır. Ġldeki teģvik belgeli yatırımlar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde 1nci bölgedeki baģlıca destek unsurları aģağıdaki gibidir; Gümrük Vergisi Muafiyeti: TeĢvik belgesi kapsamındaki yatırım mallarının ithalinde, yürürlükteki Ġthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır. Katma Değer Vergisi Ġstisnası: TeĢvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilir. Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmıģ teģvik belgesi kapsamında kayıtlı istihdamı aģmamak kaydıyla ; - Komple yeni yatırımlarda, teģvik belgesi kapsamında gerçekleģen yatırımla sağlanan, 34

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Milli Gelirin yaklaşık %5 i turizm sektöründen elde edilmektedir. (%1i termal turizimden) Turizm sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı

Detaylı

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI SAĞLIK VE TERMAL TURİZMİ KASIM 2012 YATIRIM ve ĠġLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dünya Turizm Trendi ve 2030 Vizyonu UNWTO 2030 VİZYONU RAPORU 1.8 Milyar Turist 2 Trilyon $ Gelir Alternatif

Detaylı

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ Sayılarla Türk Turizmi Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliği SAYILARLA TÜRK TURİZMİ TÜRK

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU

SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU Sağlık Turizminin Çeşitleri 2 Termal ve spa-wellness turizmi İleri yaş ve engelli turizmi Medikal turizm 3 Termal ve Spa-Wellness Turizmi Mineralize termal sular

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN SAĞLIK TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ

TÜRKĠYE NĠN SAĞLIK TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ TÜRKĠYE NĠN SAĞLIK TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVĠ HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SAĞLIK TURĠZMĠ KOORDĠNATÖRÜ) DR. DURSUN AYDIN 5.5. ANTALYA SUNUM ĠÇERĠĞĠ Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü Sağlık

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

Türkiyede ziyaret edebileceğiniz birçok kaplıcanın özellik ve iletişim bilgileri...

Türkiyede ziyaret edebileceğiniz birçok kaplıcanın özellik ve iletişim bilgileri... Kaplıca Rehberi Türkiyede ziyaret edebileceğiniz birçok kaplıcanın özellik ve iletişim bilgileri... BURSA-Çekirge Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir. Tedavi edilen hastalıklar: Romatizma, karaciğer,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir.

Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir. İşte Türkiye'nin kaplıca rehberi Kaplıcalar, Türkiye'de bir çok kişi şifa merkezleridir. Peki hastalığınıza göre hangi kaplıcaya gitmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte hastalıklara ve özelliklerine

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi AVRUPA BİRLİĞİ NDE SAĞLIK TURİZMİ Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık turizmi nedir? hastaların ihraç edilmesi? tıbbi hizmetlerin ithal edilmesi? sağlığın/sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 20-11-2012-ANKARA 1 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

Türk Turizm Sektörüne Sağlanan Vergi TeĢvik Düzenlemeleri

Türk Turizm Sektörüne Sağlanan Vergi TeĢvik Düzenlemeleri Türk Turizm Sektörüne Sağlanan Vergi TeĢvik Düzenlemeleri TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN VERGİ TEŞVİK DÜZENLEMELERİ Yazar:AyĢe YĠĞĠT ġakar* Yaklaşım / Ekim 2011 / Sayı: 226 I- GĠRĠġ Turizm sektörü, bir

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM Hazırlayan: Turabi ÇELEBİ Termal Turizm Yatırımlarına yaklaşım *Termal Turizm Destinasyonları *Termal Otel Yatırımları * * Geleneksel Anlayış ( Asya Tipi ) * Modern

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/16 24.02.2017 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete de 2017/9917 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI 0 TURİZM YATIRIMLARI İŞLEM BASAMAKLARI Yatırım Türünü Belirlediniz Mi? Yatırım Yerini Belirlediniz Mi? Turizm Yatırımı Belgesi Başvurusunu Yaptınız Mı? AHİLER

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımlarında yapılan değişiklikler hakkındadır. Tarih : 04.05.2015 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r

T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r Prof. Dr. Mustafa SOLAK Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü msolak@aku.edu.tr V. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE CAVLAK TERMAL TURİZM MERKEZİ

YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE CAVLAK TERMAL TURİZM MERKEZİ YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE CAVLAK TERMAL TURİZM MERKEZİ İL: Yozgat İLÇE: Boğazlıyan KÖY/MAH: Bahariye MEVKİİ: Hamambaşı K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU

Detaylı

Bölgeler. 6. Bölge (Şanlıurfa) 50 90 60 90 80 20

Bölgeler. 6. Bölge (Şanlıurfa) 50 90 60 90 80 20 T. C. KARACADAĞ KALKINM A AJANSI Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi YENİ DEVLET TEŞVİKLERİ İLE GELEN BÜYÜK FIRSATLAR Şanlıurfa Yeni Teşvik Sistemine göre 6. Bölgede yer almakta olup, Desteklenen Sektörlerin

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.06.2012 KONU: Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ın turizm

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı TÜRK TURİZMİ Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı 2 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Turizm Gelirleri ve Turist

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel

19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel 19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel Turizm sektörü dünyada en hızlı geliģen ve büyüyen sektörlerin arasında gelmektedir. Ülkelere, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan olumlu

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan Vezin Sirküler 2015-024 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU YATIRIMLARDA HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİ İK YAPILMASINA BAKANLAR KURULU KARARI OLUŞTURMAKTADIR. DEVLETT YARDIMLARI DAİR 2015/7496 SAYILI 8 Nisan 2015 tarihli

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye Turizm Stratejisi Eylem planı nedir? Turizm sektörü için bir yol haritası oluşturularak bu yol haritası ile

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/19

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/19 Değerli Müşterimiz, Ö z e t B ü l t e n Tarih : 28.03.2017 Sayı : 2017/19 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği

Detaylı

Konut Sektörüne BakıĢ

Konut Sektörüne BakıĢ Konut Sektörüne BakıĢ Nurel KILIÇ Konut sektörü, inģaat sektörünün %60 ını oluģturmakta ve 250 den fazla yan sektörü ile istihdam yapısını ciddi bir Ģekilde etkilemektedir. 1999 yılında yaģanan büyük deprem

Detaylı

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE 592 Dönüm Termal Arazi (aralarından asfaltlı yol geçen iki parça 514 ve 77 Dönüm) Konut ve Termal Turizm İmarlı (Bakanlık onaylı 1/100.000 lik plan) Yasal Bilgiler, Teşvikler

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 21-24.11.2013 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2017/104 27 /Temmuz/2017 İçindekiler: * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

Detaylı

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER Edirne Yatırım Destek Ofisi 2014 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/58

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/58 27 Temmuz 2017 / Perşembe ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/58 KONU: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN KENTİ SİVAS ZİRVESİ-2 NİN ARDINDAN M. Emrah AYAZ* Yer altı zenginlikleri bakımından ülkemizin en

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

TEBLİĞ. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN

TEBLİĞ. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN 11 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27931 Hazine MüsteĢarlığından: TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN 2009/1 SAYILI TEBLĠĞ DE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK Cüneyt Ertürk Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi LPG SEKTÖRÜ 1 milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2020 Arz Talep 2 Dünya LPG Tüketiminin Dağılımı 2001 Asya 28% Avustralya

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 13-16.11.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

Sirküler No: 047 İstanbul, 12 Mayıs 2014

Sirküler No: 047 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Sirküler No: 047 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Konu: Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2012/1 sayılı Tebliğ de değişiklikler yapıldı. Özet: 8 Mayıs 2014 ve 9 Mayıs

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı