ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU"

Transkript

1 ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU 2006

2 ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU

3 Değerli Antalyalılar, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çağdaş gelişmelere uygun olarak meydana gelen değişimler ve dönüşümler sonucunda buna uyum sağlayabilen ve yeni ortamda ortak amaçları görerek düşünebilecek, çalışabilecek ve yaşayabilecek niteliklerle kendilerini hızla hazırlayabilen şehirler 21. Yüzyılda etkili ve başarılı olma imkanını bulabilecektir. Antalya nın 21. Yüzyılda gelişme stratejilerinin oluşturulması ile bu doğrultuda etkin katılımlı orta ve uzun dönem planlarının yüzyılın başında ve şimdiden hazırlanması ve ivedilikle uygulamaya konulması büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda 21 inci yüzyılda Antalya nın gelişmesini etkileyecek en önemli unsur elbette Antalyalıların kendi performansı olacaktır. Mevcut tarihsel birikimi ve güçlü toplum dokusu ile bu hedefleri gerçekleştirebilecek güce sahip olan Antalyalıların yeni yüzyılda değişimi kendi amaçlarına göre yönlendireceği hususunda asla tereddüdüm bulunmamaktadır. Binlerce yıldır kültürlerin harmanladığı özgün tarihi ile dünya tarafından mitolojik değerde kabul edilen Antalya; kültür birikimi, dinamik nüfusu, toplumun eğitim düzeyinin yüksekliği, gelişme ve kalkınma bilinci, kapasitesini geliştirme isteği, ileri turizm ve tarım anlayışı, gelişmiş serbest bölge ve organize sanayi bölgesi potansiyeli, teknoparklarla hızla buluşma isteği, dünya-bölge ve iller arasındaki hava-kara ve deniz ulaştırma ağları, emsalsiz kıyıları ve tabiatı, tarihi ve turist değerleri ile doğal kaynaklarının zenginliği ve gelişmiş çevre bilinci gibi genel özellikler Antalya yı tam olarak tarif etmeye elbette yeterli olamamaktadır. Bu bağlamda Antalya nın zaman dinamiğinde daha etkin olmasını hedefleyen bir yaklaşımla, 2005 ve 2010 ile giderek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun 100. Yıldönümüne tekabül eden 2023 yılı hedef alınarak Antalya orta ve uzun gelişme hedefleri ve stratejilerinin mutlaka belirlenmesi gerekmektedir. Antalya nın stratejilerini ve uygulama programlarını da yansıtacak olan bu çalışma, ihtiyaç duyulan yapısal dönüşümlerin yönlendirilmesi bakımından önemli bir işlevi üstlenecektir. Kabul etmek gerekir ki; böyle bir anlayış, elbette zaman ve mekan dinamiğinde toplumun tüm kesimleriyle bütünlük içerisinde ele alınmasını da gerekli kılmaktadır. Antalyalıların ortak katılımı, birlikte tasarımı ve heyecanı ile amaç ve faaliyetler ölçeğin de yeni yüzyıl hedef ve stratejilerini belirlemede Antalya Kent Konseyi nin lokomotif görevini mutlaka yerine getireceğine inanıyorum. Alaaddin YÜKSEL Antalya Valisi

4 Sevgili Antalyalılar, Bugün tüm dünyada ve ülkemizde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları artıyor. Mahallelerin, kentlerin, bölgelerin ve ülkelerin geleceklerine ilişkin kararlar, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin katımlıyla alınıyor. Gelişen demokratik yönetim anlayışı ile toplumlar geleceğe umutla bakıyor. Bizler; hepimiz, bu sürecin tanıkları ve aynı zamanda da mimarlarıyız. Antalya Kent Konseyi tarafından hazırlanan bu rapor kısaca özetlemeye çalıştığım içinde bulunduğumuz bu sürecin bir meyvesidir. Bir yeryüzü cenneti olan kentimize ve gelecek nesillere karşı sorumluluk duyan hemşehrilerimizin eseridir. Antalya İli Gelişim Planı Öneriler Raporu, kentimizin yaşadığı sorunları ve geleceğe ilişkin karşılaşabileceği tehlikeleri çözüm önerileri ile birlikte dile getiren bir anlayışın sonucu olarak ortaya çıktı. Bu anlayışı sahiplenen ve bu raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese Antalya adına teşekkürü bir borç biliyorum. Sevgili Antalyalılar, Bu rapor, hepimiz için değerli bir harita görevi görüyor. Antalya nın yönetiminde söz sahibi olan tüm kurum ve kuruluşlara önemli mesajlar içeriyor. Hatta özel sektöründe yatırımlarında ve faaliyetlerinde dikkat etmeleri gereken bilgiler ile dikkat çekiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bizi en çok mutlu eden noktanın, raporda yer alan öneriler ile bizim bu güne kadar hazırladığımız ve bazılarını uygulamaya bile başladığımız projelerimizin örtüşmesi olduğunu belirtmek isterim. Örneğin raporda ele alınan kültür ve sanat merkezi ihtiyacının tespiti başlıklı bölümde, kentimizin bu konuda yaşadığı eksiklik dile getiriliyor. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz Haşim İşcan Kültür ve Sanat Merkezi bu konuda attığımız ilk adım olacak ve bu konudaki çalışmalarımız hızını kaybetmeden devam edecek. Ayrıca, Antalya Kent Müzesi nin kurulmasına ilişkin yaptığımız çalışmalar, ASMEK Projesi (Antalya Sanat ve Meslek Edindirme Kursları) ile özellikle ev hanımlarına ve işsiz gençlerimize sunduğumuz ücretsiz eğitim imkanı, raporda yer alan öneriler ile örtüşüyor. Bunu, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını doğru anladığımızın ve doğru projeler hazırladığımızın bir işareti olarak görüyorum. Bundan sonra hazırlayacağımız projelerde de aynı hizmet anlayışını sürdüreceğiz. Kent Konseyi gibi tüm sivil toplum örgütlerimizin, özel sektör temsilcilerimizin, akademisyenlerimizin önerilerine de büyük önem veriyoruz. Yarının Antalyası için düşünen, üreten herkesi; tüm hemşehrilerimizi, can kulağıyla dinlemeyi bir görev sayıyoruz. İnanıyorum ki; hep birlikte, omuz omuza Antalya yı dünya kentleri arasında hak ettiği yere taşıyacağız. Benim dileğim, bu ve benzer raporların, hızla büyüyen ve gelişen kentimize ait yenilenen veri ve bilgilerle, düzenli olarak hazırlanması ve bizlerin yoluna ışık tutmasıdır. Bizlerin oluşturduğu güç birliği ile kazanan ve ilerleyen Antalya olacaktır. Menderes TÜREL Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Antalya Kent Konseyi Başkanı

5 GENEL SEKRETERİN SUNUMU Antalya Kent Konseyi çalışma ilkeleriyle; sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılabilmesi için gerekli temel politika ve ilkeleri ve yalnızca ekonomik bağlamda yorumlamayan, insan ve çevreyi birlikte kavrayan bir yaklaşımı kabul etmiştir. toplum katmanlarının her düzeyinde davranış ve algılamada değişim gerçekleştirmeye önemli katkı getirme yanında, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin konular ve öncelikleri belirlenirken yönetişim konusunda yeni bir yaklaşım ve bilinçlenme sürecini harekete geçirmektedir. Antalya Kent Konseyimiz tüm sorunların çözümü konusunda ulusal çıkarlarımız çerçevesinde yerelin güçlendirilmesini ilke edinmiştir.kaynaklarımızın sürdürülebilir, doğru kullanımı ve yoksullukla ilgili alanlarda yaptığı çalışmalarla ortaya koymakta ve geleceğimiz üzerinde tehdit olmaya devam etmektedir. Bizim gibi kalkınmakta olan ülkelerin en önemli sorunlarının başında yoksulluk gelmektedir. Yaşam kalitemizin yükselmesine engel teşkil eden sorunlara çözüm getirmeyi ve gelecek neslin ihtiyaçlarını karşılayacak hedeflerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yeni çıkacak yasalardan da anlaşılacağı gibi yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine aktif katılımı gerektirmesi nedeniyle, yerel yönetimler sürdürülebilir kalkınma alanında çok önemli bir role ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak bir çok işleve sahiptir. Kentimizin önümüzdeki yüz yıllarda karşılaşabileceği sorunların ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Antalya İlimizin gelişimine esas Antalya Valiliğimizin önerisiyle Kent Konseyimizin tüm çalışma gurupları ve meclislerince hazırlanmıştır. Kentimizin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında; her birimiz, sorumlu kentli kimliğimizle sürdürülebilir kalkınma ve yönetişime katkıda bulunma hakkına ve rolüne sahibiz. Bu raporun hazırlanmasında sivil toplumun kamu işbirliğiyle ortak hareket etmesi eski katı yönetim geleneğimizin de değiştiğinin bir göstergesidir. Kurumlarımızın gücünün ve başarısının artmasında önemli etkendir. Yıllarca kurumlarımızın karşıtı gibi değerlendirilen Sivil Toplum Örgütleri tüm bilgi ve birikimlerini gönüllük ilkesine dayalı kurumlarımızla ciddi işbirliğine girerek katkıda bulunmaktadır. Hazırlanan bu raporun gerekli kurum ve kuruluşlara sunulduktan sonra yönetimlerimizin gündemine alınarak, hayata geçeceği inancındayız. Antalya Valiliğimizin önerisiyle Antalya Kent Konseyimizin hazırladığı raporun çalışmalarını yürüten, üniversitemize, meslek odalarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Baromuza, derneklerimize, sendikalarımıza, mahalle muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, siyasi partilerimize kısaca Kent Konseyimizin tüm üyelerini kutlayarak, saygılarımızı sunuyoruz. Sema Nur KURT Genel Sekreter

6 GİRİŞ Antalya İli Sorunları ve Çözüm Önerileri Valiliğimiz ve Antalya Kent Konseyinin işbirliği ile hazırlanmıştır. Bu rapor; Antalya Kent Konseyince hazırlanmıştır. Antalya Kent Konseyi üyeleri ise; ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki oda ve derneklerden, vakıflardan, siyasi partilerden, muhtarlardan, meclis üyelerinden ve üniversiteden oluşmaktadır.kentimizin en geniş ve demokratik yapısını oluşturmaktadır. Rapor il geneline yöneliktir. İlçelerimizin katılımları ve görüşleri alınmıştır. Antalya sonuç raporu, Kent Konseyinin aşağıdaki çalışma gruplarının hazırladıkları raporlardan meydana gelmektedir. Raporu Hazırlayan Antalya Kent Konseyi Çalışma Grupları ve Koordinasyon Kurulu; Başkan Vekili M. Osman AYDIN Genel Sekreter Sema Nur KURT Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ÇİÇEK Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet GÜNAL İmar ve Planlama Çalışma Grubu Başkan: Recep ESENGİL Başk. Yrd.:Rasim AVCI Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkan : İsmet AYDIN Başk. Yrd.:Hülya Kadriye ÖKSÜZ Ekonomi Çalışma Grubu Başkan : Sadık BADAK Başk. Yrd.: Prof. Dr. Aziz ÖZMERZİ Turizm Çalışma Grubu Başkan : Prof. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ Bşk. Yrd.: Nizamettin ŞEN Afetler ve Kriz Çalışma Grubu Başkan : Ahmet ÇİÇEK Başk. Yrd.: Necati ATEŞ Altyapı Çalışma Grubu Başkan : Tunç TARIMCI Tarım Toprakları Çalışma Grubu Başkan : Nuri ARI Toplum Çalışma Grubu Başkan : Vildan DÖNMEZ Başk. Yrd.: Semra YENİOVA Nüfus Planlama ve Göç Komisyonu Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu Başkan : Ali Ulvi BÜYÜKNOHUTÇU Başk. Yrd. Muammer YÜKSEL

7 Çevre Çalışma Grubu Başkan : Murat YILDIRIM Başk. Yrd.: Sevda ALTUNBAŞ Sağlık Çalışma Grubu Başkan : Dr. Ergun EKİCİ Bşk. Yard. : Yasemin YİĞİT Geçlik ve Spor Çalışma Grubu Başkan : Recep ŞENGÜN Başk. Yrd. : Bedrettin PİYAN Eğitim Çalışma Grubu Başkan : Prof. Dr. Atila YANIKOĞLU Sekreter: Müşerref EYİÖZ Kadın Meclisi Çalışma Grubu Kadın Meclisi Üyesi : Gülser ÖZTUNALI KAYIR

8 İÇİNDEKİLER Valinin Mesajı Başkanın Mesajı Genel Sekreterin Sunumu 1. SOSYAL YAPI 1.1 İlin İnsan Potansiyeli 1.2 Eğitim 1.3 Spor Nüfus ve Göç Çocuk ve Genç Nüfus Kadın Gelişimi Kadın Konusunda Sorun Alanları Kamusal Alanda Kadın Gelişimi Özel Alanda Kadın Gelişimi Kadın Sorunlarına Çözüm Önerileri Antalya Kentinde Kadın Konusunda Kurulması Öncelikli Olan Kurumsal Yapılar Yaşlı Nüfus Engelli Nüfus Nüfus Hareketleri ve Göçe İlişkin Öncelikli Gündem Önerileri İnsan Kaynakları ve İstihdam Kentte Suç Mevcut Durum ve Sorunlar 1.4 Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sağlık Sosyal Güvenlik 1.5 Kültür ve Sanat Kültür ve Sanat Eğitimi Kültür Varlıklarının Tespiti ve Envanter Çalışmaları Kültür Kadastrosunun Çıkarılması Botanik, Flora - Fauna Araştırma Enstitüsü Kurulması Kültür ve Sanat Merkezi İhtiyacının Tespiti Kütüphanelerin Tespiti Kent Müzesi Kültür Sanat Çalışmalarının Tespiti 2. FİZİKİ VE EKONOMİK YAPI 2.1 Tarım

9 Toprak ve Su Kaynakları Bitkisel Üretim Hayvancılık Su Ürünleri Ormancılık 2.2. Turizm Ve Tanıtım 2.3. Ticaret 2.4 Tüketim ve Tüketici 2.5. Sanayi Sanayi Alt Yapısı 2.6. Madencilik Enerji Hizmetler Ulaştırma Haberleşme İnşaat Mali Yapı ve Bankacılık 3. İMAR VE PLANLAMA 4. ÇEVRE 5. AFETLER VE KRİZ YÖNETİMİ 7. SONUÇ 5.1 Doğal Afet 5.2 Taşkın

10 1. SOSYAL YAPI 1.1 İLİN İNSAN POTANSİYELİ NÜFUS VE GÖÇ Antalya ilinin nüfusu dir ve kilometrekareye 83 kişi düşmektedir. TABLO 1: İL NÜFUSU (Kesin Sonuç) 2000 yılı İlçeler Nufus Yüzölçümü km 2 Nüfus Yoğunluğu Kişi/km MERKEZ AKSEKİ ALANYA ELMALI FİNİKE GAZİPAŞA GÜNDOĞMUŞ İBRADI KALE KAŞ KEMER KORKUTELİ KUMLUCA MANAVGAT SERİK TOPLAM Antalya doğal güzellikleri, iklimi, turizm ve tarım sektörlerindeki gelişimi ve iş olanakları nedeniyle diğer bölgelerde olumsuz koşullarda yaşayan aile ve gençler için bir cazibe merkezi olarak yoğun göç almaktadır yılında Türkiye nüfusu iken Antalya nüfusu olarak saptanmıştır yılında Türkiye nüfusu iken Antalya nüfusu ( kadın, erkek) olmuştur. Aradan geçen 73 yıllık süre içerisinde Türkiye nüfusu 5 kat artarken, Antalya nüfusu 8.3 kat artmıştır döneminde Türkiye nüfusunun nüfus artış hızı binde 20 iken, Antalya nüfusunun artışı binde 41.8 ile Türkiye deki iller sıralamasında birinci olmuştur. Oysa döneminde Antalya daki nüfus artış hızı binde 47.9 ile 73 yıllık süre içerisindeki en hızlı nüfus artış dönemini yaşamıştır. Antalya da 1927 yılında şehirde yaşayanlar toplam nüfusun %17.2 sini oluştururken 2000 yılında bu oran %54.5 e yükselmiştir yılında Türkiye nüfusunun %64.9 u şehirde yaşamaktadır. 10

11 1935 yılında Antalya ilindeki nüfusun %94.9 u bu ilde doğmuştur yılında ise nüfusun %58.6 sı Antalya da doğmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu nun Türkiye nüfusuyla ilgili projeksiyonlarından yapılan belirlemelere göre yılları arasında Türkiye nin toplam nüfusu%4-8 artarak 76 milyon 505 bine kadar yükselecek. Bu dönemde; köylerdeki nüfusun % 2 oranında azalarak 23 milyon 433 binden 22 milyon 967 bine gerilemesi, kentlerdeki nüfusun ise % 8.1 artarak 49 milyon 451 binden 53 milyon 538 bine yükseleceği tahmin edildi. Bu dönemde en hızlı nüfus artışını % 12.6 yla Antalya yaşayacak. Antalya da kent nüfusunda % 13.2, köy nüfusunda ise % 11.9 artış olacağı öngörülüyor. Bu da ilin zaman içerisinde ne kadar yüksek oranda göç aldığını göstermektedir. Kırsal kesimde çözülen üretim ilişkilerinin ve yetersiz yaşam koşullarının kentlere yönelttiği büyük insan kitleleri metropollerin nüfusunu geometrik olarak arttırmıştır. Sanayisizleşme politikaları, özelleştirme uygulamaları,merkezileşen dünya üretiminin kentsel alanlara yansımaları kentlerin çözülmesine yol açmıştır yılından itibaren Antalya da turizmin yoğun şekilde gündeme gelmesi ile tarım ile uğraşan sosyal ve feodal yapısı buna göre şekillenen nüfusun değişimi söz konusudur. Bu değişim tüm grupları derinden etkilemiştir. Antalya da hızlı nüfus artışı nedeniyle özellikle eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve trafik konusunda ciddi önlemler alınması gerekmektedir ÇOCUK VE GENÇ NÜFUS Antalya da 0-14 yaş grubunda çocuk olup; bunların i erkek, ü kız çocuğudur. Buna göre çocuk bağımlılık oranı (çocukların (0-14 yaş grubu), faal çalışabilir (15-64 yaş grubu) nüfus gruba oranı ) 1935 de iken 2000 yılında %34.54e düşmüştür. Küreselleşmenin etkisiyle kadınların doğurdukları çocuk sayısında bir azalma olmuştur yılında yapılan nüfus sayımına göre yaş grubundaki kadınların doğurdukları çocuk sayısı 5.4 iken 2000 yılında bu sayı 3 e düşmüştür. Bebek doğumlarında azalma olurken bebek ölümlerinde de azalma olmuştur yılında 1000 canlı doğan çocuğun 113 ü bir yaşını doldurmadan ölürken, 1997 de ise bu sayı 32 ye düşmüştür. Bu veriler Türkiye geneliyle benzerlik göstermektedir. Tıbbın gelişmesi, temel sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, annelerin eğitimlerinin artması... gibi nedenlerle bebek doğumlarında ve ölümlerinde azalmaya neden olmuştur. Son yıllarda Antalya da sokakta çalışan çocukların sayısında önemli bir artış olmuştur. Çalışan çocuklarla yapılan araştırma da ailelerin göçle Antalya ya yerleştikleri anlaşılmıştır. Ayrıca yine son yıllarda Antalya da uçucu madde kullanan çocuk sayısında önemli artış olmuştur. Antalya nın iklim koşulları dikkate alındığında belirli mevsimlerde başka illerden gelen çocuklarla da bu sayı daha da artmıştır. Bunun dışında Çocuk suçluluğunda büyük artışlar gözlenmektedir. Antalya ya göçle yerleşen aileler genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden yoksulluk, işsizlik ve terör nedeniyle gelmektedirler Antalya ya gelen ailelerde, çocuk sayılarının fazla olması, yetişkinlerin vasıfsız nitelikte olması gibi etmenler; bu ailelerin çocuklarının çalışmasında destekleyici etki yaratmaktadır. Genelde kırsal yerleşim bölgelerinden gelen dezavantajlı nüfus grupları, Antalya da kentsel yapının yetersiz olduğu dezavantajlı semtlere yerleşerek kent içerisinde ancak kent olanaklarından yoksun yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Çoğu geçim sıkıntısı ve işsizlik nedeniyle göç etmiş bu nüfus grupları, maddi kazanç elde etmek ve yaşamlarını idame ettirebilmek için erken yaşta çalışma yaşamına atılmaktadırlar. Ancak belli mesleki alanda bilgi birikimi ve deneyimine sahip olmayan ve genelde mesleki eğitim almayan bu bireyler; marjinal işlerde, kötü çalışma koşullarında ve ortamlarda düşük gelirle çalışmaktadırlar. Göçle Antalya ya gelen ailelerin çocukları da benzer şekilde erken 11

12 yaşlarda, genelde eğitimlerine ara vererek ya da eğitimlerini ikinci plana iterek sokakta çalışmaya başlamaktadırlar. Son nüfus sayımına göre (2000yılı) Antalya nın 81 il içerisinde binde 41.8 lik nüfus artış hızı ile en yüksek sırada yer alması; 1990 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre de Antalya nın binde 46 lık nüfus artış hızıyla son yıllarda yoğun göç aldığının göstergesi olarak; göç ve sokakta çalışan çocuk ilişkisi düşünüldüğünde sorunun büyüyeceği açıktır. ILO/IPEC-SHÇEK tarafından Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ne 2005 yılı içerisinde yaptırılan araştırma bulgularına göre şu sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan araştırma da 715 çocuk araştırma kapsamına alınmıştır. Çocukların yaşadıkları konutlara gidilerek 519 çocuğun 309 ailesiyle görüşme yapılmıştır. 1- Ailelerin Antalya ya göç etme durumları incelendiğinde %91.9 u Antalya ya başka şehirlerden gelerek yerleşmiştir.%8.1 i ise hep Antalya da yaşamıştır. Antalya ya göç eden ailelerde, eşlerin %8.1 i Antalya ya birlikte %19 u da farklı zamanlarda gelmişlerdir. 2- Ailelerin Antalya ya gelmeden önce yaşadıkları şehirlere bakıldığında Batman, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Van, Mardin vb. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden ve Antalya nın ilçe ve köylerinden geldikleri anlaşılmıştır. Ayrıca ailelerin sosyal destek sistemlerinin olup olmadığı açısından değerlendirildiğinde ailelerin %76.1 inin Antalya da akrabalarının olduğu öğrenilmiştir. 3- Antalya ya birlikte göç eden eşlerin %38.7 sinin daha önce köyde, %17.4 ünün ilçede ve %21.7 sinin il merkezinde yaşadığı; farklı zamanlarda göç eden eşlerden annelerin %38.2 sinin köyde, %30.9 unun il merkezinde yaşadığı öğrenilmiştir. 4- Ailelerin Antalya ya kaç yıl önce göç ettiklerine bakıldığında yaklaşık %8 i son beş yıl içerisinde, %21.4 ü, 6-10 yıl içerisinde %35.9 u yıl içerisinde göç etmişlerdir. Genel olarak bakıldığında ailelerin Antalya ya daha çok son on beş yıllık süre içerisinde yerleştikleri söylenebilir. 5- Ailelerin %69.6 sı Antalya ya işsizlik nedeniyle, %4.2 si devletin köylerini boşaltması nedeniyle, %2.6 sı evlenme sonucu, %3.6 sı terör, %1.3 ü akrabalarının yanına yerleşmek isteğiyle geldiklerini belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre yapılacak çalışmalarla ilgili öneriler şu şekilde sıralanmıştır; 1- Ailelerin öncelikleri ve ihtiyaçları belirlenmeli, kısa ve uzun vadede eylem planı yapılmalıdır. Kısa vadeli çalışmalardaki öncelikler en kötü biçimde çalışan çocuklar ve aileleri olmalıdır. Ayrıca öncelikler arasına çok sayıda çocuğunu çalıştıran aileler alınmalıdır. 2- Ailelere yönelik hizmetler planlanırken, her mahallede yoğun olarak çocukların yaptıkları işler dikkate alınmalıdır. 3- Çalışan çocuklara yönelik programlar yapılırken; hizmetin çok yönlü olmasına, kurumların yürütecekleri hizmetin tanımlanıp uygulamaların birlikte eş güdüm halinde yürütülmesine özen gösterilmelidir. 12

13 4- Çalışan çocukların devam ettikleri okullarda, veli-öğretmen-öğrenci işbirliği oluşumuyla, sorunun çözümünde kalıcılık sağlayacağından, öğretmenlerin bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmeli. 5- Çalışan çocukların ve kardeşlerinin sosyalleşmeleri, içinde bulundukları sosyal yoksunluktan uzaklaşabilmeleri için sosyal ortamlara girmeleri, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilecekleri, becerilerini değerlendirerek sergileyebilecekleri ortamda bulunmaları, onların değişimini ve gelişimini hızlandıracaktır. 6- Çalışan çocukların yoğun olduğu okullarda, anne ve babalarının katılacağı bir dizi eğitim toplantıları yapılmalı, toplantılar aktif katılımlı ve onların anlayabileceği yalınlıkta olmalıdır. 7- Ailelerin sosyal sorunlarının giderilmesinde ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının yürütecekleri çalışmalar belirlenmelidir. 8- Ailelerin yoksulluğunu gidermeye yönelik bazı çalışmalar yapılmalıdır. a) Salt yoksulluk nedeniyle çalışan çocukların ailelerine yapılacak yardımların başka çocukların sokağa çıkmasını teşvik edecek nitelikte olmamasına özen gösterilmelidir. b) Aile bireylerinin durumları dikkate alınarak, iş ve meslek öğrenmelerine yönelik programlar geliştirilmeli, bu konuda gençlere ağırlık verilmelidir. c) Çocukların ailelerindeki işsizliğin giderilmesine yönelik, kurumlar arası iletişim sağlanarak iş bulmalarına destek verilmelidir. Bu çalışmalar yürütülürken; kooperatifler kurulması, atölyeler açılması yerinde olacaktır. 9- Sokakta Çalışan Çocuklar konusu kamuoyuna güncel verilerle anlatılıp, etkin kampanyalarla toplumda hem duyarlılık hem de bilinç yaratılmalıdır. 10- Ailede çocuğun ihmal ve istismarı olması durumunda, çocuktan sorumlu ebeveynlere yasal yaptırım sağlayacak mekanizmaların oluşturulması, işletilmesi sağlanmalıdır KADIN GELİŞİMİ Kadın Konusunda Sorun Alanları : Kamusal Alanda Kadın Gelişimi : Kadınlar yoksulluk açısından en dezavantajlı gruptur. Çoğunun işsiz olduğu, eğitimlerinin düşük olduğu ve gereksinim duydukları beceri ve yeteneklerini geliştirme olanağı bulamadığı için yoksulluk içinde olduğu bir gerçektir. Kadınların yoksulluk düzeylerinin azaltılması için kentsel gelirlerin dengeli dağıtımını sağlayacak mekanizmalara ihtiyaç vardır. Kadın yoksulluğu evrensel düzeyde ele alınan bir konudur. Yoksul kadınların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere ulaşması ve yararlanabilmesi olanakları yaratılmalıdır. Arabasız, çocuklu ve çalışan bir çok kadının kentte sunulan hizmetlerden kısıtlı bir şekilde yararlanmaları Sosyal hizmetler ve yardımlardan kadınların yeterli düzeyde yararlanamaması 13

14 Kentsel kararlara kısıtlı katılımı (il ve belediye meclislerinde kadınların temsil edilmemesi) Kadına yönelik şiddetin etkin ve yaygın olması (tecavüz, öldürme, saldırı, cinsel taciz, namus vb) Özellikle parklarda gündüzleri dahi kadınların saldırıya uğraması, Avrupa Birliği tarafından getirilmiş olan kadın sığınağı standardının gerçekleşmemiş olması, Kadın sığınaklarının ve danışma merkezinin bulunmaması, sosyal hizmetlere bağlı kadın misafirhanesinin de kapasitesinin ve olanaklarının yetersiz olması, Namus cinayetlerinin Antalya merkezinde de gerçekleşmeye başlaması, Şiddet yaşayan kadınların karşı karşıya kaldığı, yargı, sosyal hizmet, eğitim, emniyet görevlileri, sağlık çalışanlarının bu konuda uzmanlık sahibi olmamaları, eğitimsiz olmalarından kaynaklanan sorunlar, Şiddete uğrayan kadınların ilk başvurduğu yerler olan, karakol, hastane, mahkeme vb hizmet kurumlarında kadın görevlilerin bulunmaması, cinsiyet konusunda duyarlı uzmanların görevlendirilmemesi, Toplu taşım araçlarına kadınların çocuk arabalarıyla binememeleri Kamusal hizmetlerden yararlanmadaki kısıtlılıkları (yuva kreşlerin sayısının azlığı ve yetersizliği, su hizmetlerinin yetersizliği, Sağlık merkezleri, hastaneler ve sağlık ocaklarının sayısının yetersizliği. Kadının sağlık düzeyinin iyileştirilmesi amacıyla 1998 yılında Ulusal Strateji Planı oluşturulmuştur ancak Antalya için bunun uygulamaya geçirilmediği gözlenmektedir, Konut yetersizliği ve yalnız yaşayan kadınlara yönelik küçük konutların olmaması 1992 DIE verilerine göre, ücretli ve maaşlı çalışan kadın oranı %17.40, yevmiyeli (mevsimlik) % 4,04, ücretsiz aile işçisi olarak da % dir. Kadınların daha fazla oranda iş yaşamında yer almasının sağlanması, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi gerekliliği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Genç kız ve Kadınların Eğitimini Geliştirme Projesi ve Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi nin Antalyalı kadınlar için yaygınlaştırılamamış olması, Seks işçiliği mesleğinin(özellikle 100.yıl Bulvarı, Havaalanı yolu ve Lara kesiminde) yaygınlaşması v.b Özel Alanda Kadın Gelişimi : Kadınların aile içinde cinsel, ekonomik,fiziksel,duygusal ve sözel şiddete maruz kalmaları Kendilerine ait bir gelire sahip olmamalarının yarattığı eziklik, Sosyal güvenceden yoksun olmaları, Tek başına yaşayan bekar kadınların çeşitli sorunları, Çocuklu ve boşanmış kadınların sorunları, Aile içinde ve kentsel alanda kendilerini güvensiz hissetmeleri, 14

15 Evlilik, aile ilişkileri, şiddet, mülkiyet ve miras hakları, çalışma haklarını yeterli derecede kullanamamaları, Sosyal baskılar ve geleneksel bakış açılarının kadınları üzerindeki olumsuz etkileri Çocukların bakımının ve eğitim sorunlarının yalnızca kadınların üzerinde olması Kadın Sorunlarına Çözüm Önerileri : İl Özel İdaresi ile ilgili olarak kadınlar açısından değişikliklere gereksinim vardır ve yerel yönetimler için hazırlanan birçok tasarıda da kadınların beklentilerini kısmen yerine getiren maddeler öngörülmüştür. Bunların gereksinimler çerçevesinde geliştirilmesi yoluna gidilmelidir. İl Özel İdaresi Kadın, aile, çocuk, genç vb. dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik sosyal hizmetlerin yürütülmesine, bunların daha sağlıklı, üretken ve topluma yararlı hale gelmesine yardımcı olmak, bu amaçla özellikle kadınlar için danışma ve dayanışma merkezleri açmak ve bunları batı ülkelerinde olduğu gibi kadın kuruluşlarına işlettirilmesi, Aynı yasa çerçevesinde Şiddete maruz kalmış kadınlar için sığınaklar açılması Avrupa Birliği nin her kadın ve kız çocuk nüfusuna 1 sığınak standardının bir an önce hayata geçirilmesi, Halka, emniyet mensuplarına, sağlık personeline vb. Kadına yönelik şiddet konusunda bilinç yükseltme veya eğitim kurslarının açılması, il özel idaresi bütçe gelirlerinin en az %... kadın konusunda çalışan kadın kuruluşlarına aktarılması, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında il ve ilçelerdeki kadın kuruluşlarına, kadın sığınaklarına fondan pay ayrılması, İl genel meclisinde kadınların daha yüksek oranlarda temsilinin sağlanması amacıyla bir oran konması ve kalkınma fırsat ve olanaklarından eşit biçimde yararlanmalarının sağlanması için ilin karar organlarına kadınların daha fazla oranda girmelerinin sağlanması, İl genel meclisleri kanunların il özel idarelerine görev olarak verdiği konularda ön incelemeye ihtiyaç duyulan hallerde ihtisas komisyonları kurabileceği için kadına yönelik şiddet konusunda psikiatrist, psikolog, jinekolog, sosyal hizmet uzmanı vb gibi kişilerden oluşacak Kadın İhtisas Komisyonu nun oluşturulması, İl Özel İdarelerinde memur, daimi işçi ve sözleşmeli personel istihdam ederken kadınlara da istihdam olanakları erkeklerle eşit düzeyde sağlanmalıdır. Personelin en az %.. kadınlardan oluşması, Kadın konusunun İl Özel İdaresinin görev alanlarına dahil edilmesi, İl Özel İdarelerinin, kendilerine ait taşınmaz malları, hizmetlerinde kullanılmak üzere ve süresi... yılı geçmemek üzere bedelli veya bedelsiz olarak genel, katma ve özel bütçeli kadın kuruluşları, bağımsız kadın sığınakları ve kadın danışma merkezlerine tahsis etmesi, Parklar ve bahçelerde kadın ve çocuklara yönelik saldırıların önlenmesine yönelik kolluk güçlerinin arttırılması, Kadın kuruluşları ve bağımsız kadın sığınaklarının her tür vergi ve harçtan muaf tutulması 15

16 Belediyeler 1998 yılı sonu itibariyle ülke çapında belediyelerde çalışan sayısı dır. Bunun sadece %9 u kadındır. Belediyelerde çalışan kadın sayısının arttırılması tüm kadın kuruluşlarının talebidir sayılı Belediye Kanunu nda yapılması öngörülen değişikliklerle, belediyeler kadın çalışmalarında gelişmiş batılı ülkelerde olduğu gibi hem finansal hem de organizasyonel olumlu katkılar sağlayabilir. Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ilke, esas ve standartlara uygun olarak her türlü teşhis ve tedavi merkezleri ile acil yardım servisleri, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce belirlenecek esas ve standartlara göre her ilde, kreş, gündüz bakımevi, kadın sığınma evi, rehabilitasyon merkezi (gündüzlü ve yatılı), çocuk ve gençlik merkezi, aile danışma merkezi açmak, uluslar arası standartlar çerçevesinde kadın kuruluşlarına işlettirmek, Kadın Sığınma Evi işletilmesi sıradan bir işletme anlayışıyla mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bu konuda özel eğitim görmüş, uzmanlaşmış personel ile işletme mümkündür. Ayrıca kadın bakış açısıyla ve uluslar arası standartlar çerçevesinde sadece kadın kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilecek gönüllüğün de etkin olarak geçerli olduğu bir işletme söz konusu olabilir. Batıdaki örnekleri de bu yöndedir. sorumluluk alanlarında Devletin güvenlik, eğitim, kültür, sağlık, sosyal yardım, hizmet ve spor kurum ve tesislerinin arsa ve ayni ihtiyaçlarını karşılayabilir, yapım ve onarım işlerini bedelsiz gerçekleştirebilir, bu hizmetler için geçici olarak personel görevlendirebilir diye ifade olunan madde gereği bağımsız kadın kuruluşlarına, kadın sığınaklarına özel arsa tahsis edilmesi, Ön incelemeye ihtiyaç duyulan hallerde ihtisas komisyonları kurabilir diye ifade olunan yasa maddesi ile Kadın kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştirilecek Kadın İhtisas Komisyonu oluşturulması, Ana Hizmet Birimleri ve yardımcı birimler kurulur diyen yasa maddesi gereği de Kadın konusu ana hizmet birimi olarak belediye örgütünde yer almalıdır. Kadını Güçlendirme Daire Başkanlığı adı altında yer almalıdır Antalya Kentinde Kadın Konusunda Kurulması Öncelikli Olan Kurumsal Yapılar: Yerel Yönetimlerde kadın konusunu temel görev alanı haline getirmek birincil derecede önem taşımaktadır. Kadın Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Fonu nun oluşturulması, Kadınları gelir getirici faaliyetlere yönlendirmek, girişimcilik ve el emeğinin değerlendirilmesi amacıyla Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan yapının Antalya Valiliği nde de oluşturularak, hızla hizmete açılması, Kadına yönelik çalışan kadın kuruluşlarının finansal olarak desteklenmesini sağlayacak bir Kadının Güçlendirilmesi Fonu nun oluşturulması, Antalya İli Kadın Kütüphanesi ve Bilgi Belge Merkezi nin kurulması. Kentin kadınların sosyoekonomik durumunun güçlendirilmesi için gerekli siyasal, hukuksal, ekonomik, sanatsal, kültürel, istatistiklerin, bilgi ve belgelerin toplanması ve kadınların yararlanmasına açılması, Kentin en kolay ulaşılabilir bir yerinde, kadın kuruluşları, il özel idaresi ve büyükşehir belediyesi temsilcilerinden oluşan, tüm kadın kuruluşlarının ve resmi kurumlardan temsilcilerin bir araya geldiği, kadın güçlendirilmesi konusunda gelecek için hedefler belirleyen ve resmi kurumlara 16

17 bunları ileten, bilgi ve iletişimi sağlayan profesyonel çalışanları olan bir mekan ve iletişim ağını gerçekleştirecek Kadın Çalışmaları Koordinasyon Ofisi nin kurulması, Kadın uzmanlardan oluşan, kadınların annelik, dönemsel veya sürekli, yaşa yönelik sağlık sorunlarına eğilen Antalya İli Kadın Sağlık Kurulu nun oluşturulması, Kadınların sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmesinde önemli katkılar yapabilecek Antalya İli Kadın Emeği Fonu nun oluşturulması, Gelişmiş ve Avrupa Birliği ülkeleri örneklerinde olduğu gibi, Büyükşehir bünyesinde Kadını Güçlendirme Daire Başkanlığı nın kurulması gerekmektedir. Kadınlara yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim Kurslarının yapılabileceği Kadın Eğitim Merkezleri nin veya Kadın Okulları nın açılması DURUM PROBLEMLER VE BİLGİLENME KISA ÖZETİ A. SPOR ORTAMI : Spor ortamının içerdiği altyapı unsurları nitelik ve sayı olarak sporun ve sporcunun yararı gözetilerek spor faaliyetlerine ve hizmetlerine cevap verecek düzeyde geliştirilmelidir. Bunun için, yörenin coğrafi özellikleri, nüfusu, öncelikli spor dalları gibi vb. ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır. Devletçe spor ortamı sayısının çoğaltılması için özel ve tüzel kişilerin özendirilmesi ve teşvik edici yönde tedbirler almalıdır. B. SPOR YÖNETİMİ : Sporun her yönetimin kademesinde ve öncelikle yöneticilerce ÖNCE BARIŞ, SONRA YARIŞ ilkesi, titiz bir ciddiyet ve sevecen bir yaklaşımla korunmalı ve sürdürülmelidir. Spor ortamına ait yapıya ilişkin unsurların yönetiminde devlet-özel sektör işbirliği sağlanmalıdır. Her cins ve yaş grubu veya yaş kategorisinde düzenlenecek yarışmaların, doyuma ulaşması ilke olarak gözetilmeli, izlenmeli ve sağlanmalıdır. Spor federasyonlarının; bağlı oldukları ve uymayı taahhüt ettikleri Uluslar arası Federasyonların uygulama istekleri ve talimatlarına uyum gösterilmesi, desteklenmelidir. Kurumların tesis yapma mecburiyetleri titiz ve ciddi yöntemlerle takip ve kontrol altında tutulmalıdır. C. SPOR YARGI DÜZEYİNDE DEĞİL, DİSİPLİN DÜZEYİNDE BİR OLAYDIR. Sporun öncelikle bir yargı olayı değil disiplin olayı olduğundan böylesi geniş ve yaygın kabul görmüş bir gerçekten hareketle, spor faaliyetleri uygulamalarından kaynaklanan şikayet, itiraz, ihtilaf, cezalandırılmalar gibi haller ve sorunlar, YARGI ORGANLARINCA değil SPOR KURULUŞU nun kendi içinde çözümlenmelidir. D. ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI VE SPOR KULÜPLERİ İLİŞKİSİ Orta öğretim kurumları, ya GENÇLİK VE SPOR kulüplerini, kendi bünyelerinde kurabilmeli yada kurulmuş kulüplerden biri ile bilinci bir Okul-Kulüp işbirliği yapabilmelidir. Orta öğretim kurumları bünyesinde spor kulübü kurulabilmesi için gerekli tüm yasal düzenlemeler yapılmalıdır. E. İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE SPOR İlkokullar; minikler, küçükler, yıldızlar olarak adlandırılan yaş gruplarından, gençlik ve spor kulüpleri ilkokul işbirliğinin teşvik edilmesi, özendirilmesi Gençlik ve Spor bakanlığınca sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra becerikli ve yetenekli genç okul öğretmenleri eğitilerek ve sertifika alma koşulu ile branş öğretmeni olarak görevlendirilmelidir. F. ÜNİVERSİTELERDE SPOR KOORDİNASYONU 17

18 Her yüksek öğrenim kurumunun uzmanlık alanı ile gençlik ve spor birimleri arasında bağlantı kurulmasını sağlamak, yürütmek ve sürdürmek için, merkezi spor kuruluşunda danışma nitelikli bakanlığa bağlı DAİMİ SEKRETERLİK kurulmalıdır. G. ÖNCELİKLİ SPOR DALLARI Yörenin spor ilgileri, geleneksel sporları, spor ortamı unsur ve kaynakları göz önünde bulundurularak yerel iller ve ilçeler itibarıyla yapılacak bu tespitlerle, kaynakların optimum kullanımı sağlanmalı savurganlık önlenmelidir. H. HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN SPORLAR Yılın büyük bir kısmı karla örtülü yerlerde yaşayanlar için kar üzerindeki hareket kabiliyetinin geliştirilmesinde yeri ve değeri bilinen KAYAK SPORU insan hayatında önem taşıyan spor dalıdır. Aynı şekilde, denizleri, gölleri, ırmakları, baraj gölleri, kanalları ile yurdumuz insanı-su ilişkileri giderek büyüyen önem taşımaktadır. Dolayısı ile YÜZME SPORU da insan hayatında önemli bir spor dalıdır. HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN YÜZME VE KAYAK SPORLARI ; yörelerinde öncelikli sporlar olarak kişi ve toplum hayatındaki değeri ölçüsünde, devlet tarafından teşvik ve destek görmelidir. İ. GELENEKSEL SPORLAR VE YÖNETİMİ Ülkemizde çok eskilere dayanan, geçmişteki otantik özelliklerini büyük ölçüde koruyarak aynı organizasyon özellikleri ile aynı araç ve gereçleri kullanarak zamanımızda da yaşantısını sürdüren GELENEKSEL SPORLAR ın yönetimi ilgili SPOR FEDERASYONLARI na bağlanmalı bu federasyonların yükümlülüğünde yaşantısını sürdürmelidir. Örneğin ; yağlı güreşler kara kucak güreşleri; güreş federasyonu bünyesinde, yönetim kurulunda yer alan birer üyenin başkanlığındaki yağlı güreş komitesi-kara kucak komitesi gibi komiteler tarafından yürütülmektedir. Birbirinin kaynağı ve destekçisi olan evrensel spor dalı ile onun geleneksel spor dalı arasında öncelik ve ağırlık ayrımı yapmadan her birinin diğerine katkısı ve yararı göz önünde tutularak doğal gelişimi sağlanmalıdır. J. SPOR SAHA VE TESİSLERİ İMAR PLANLARI-TOPLU KONUTLAR Şehir imar planları, genel ve mevzi i imar planlarında GENÇLİK VE SPOR SAHA VE TESİSLERİ için yeteri kadar arazi ayrılması yasal düzenlemelerle sağlanmalı ve plan uygulamaları titizlikle uygulamaya ve denetime tabi tutulmalıdır. Spor tesislerine ayrılacak yerlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı nca hazırlanacak kıstaslara uygun olarak saptanacağı bu yerlerde izinsiz değişiklik yapılamayacağı yasal düzenlemede yer almalıdır. Toplu konut yapımını üstlenen kooperatif, kurum ve kuruluşlar; keza bakanlıkça hazırlanacak kıstaslara uygun saha ve tesislerini yapmak, iskan izni tarihinde hizmete açmak yükümlülüğü bu yasal düzenlemede yer almalıdır. Spor saha ve tesisleri için arsa veya bina bağışında bulunan kişi ve kuruluşlara, spor tesisi yapanlara vergi muafiyeti uygulaması devam etmelidir. K. ORMAN, GÖL, NEHİR VE DENİZ KENARLARINDAN YARARLANMA Gençlik ve Spor faaliyet ve hizmetlerinin yürütülmesinde; orman, göl, nehir ve deniz kenarlarındaki araziler, ihtiyaç duyulan kalıcı ve geçici tesislerin kurulması, arazi ve diğer mevcut olanaklardan yararlanma koşul ve yöntemleri, bu arazinin ilgili olduğu bakanlık veya kurum ve kuruluşlarla yönetmelikle yürütüleceği, yasal düzenleme ile sağlanmalıdır. L. SPOR ŞÜRASI 18

19 Spora bugünden daha çok önem verilmesi, önemli ve değeri ölçüsünde kaynak ayrılması için bir baskı aracı olarak gerekli zaman dilimlerinde spor şuraların toplanması yasallaşmalı ve gelenekselleşmelidir. M. SPORCU SAĞLIĞI, SOSYAL GÜVENLİĞİ YETENEK ARAŞTIRMASI VE GÜÇ GELİŞTİRME TEST MERKEZLERİ Gençlik ve spor faaliyetlerinde katılanların, sağlık hizmetleri ile vuku bulacak sakatlık ve ölüm gibi nedenlerle yoksun bulundukları sosyal güvenliğe sahip olmalarının sağlanması yasal düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. Aynı zamanda, ülke düzeyinde başarılı sporcuların yetenek araştırmaları ve bedeni yeteneklerini geliştirmek için SPORCU SAĞLIĞI VE YETENEK ARAŞTIRMASI, GÜÇ GELİŞTİRME TEST MERKEZLERİ nin kurulması ve yaygınlaştırılması ile ilgili yasal düzenlemeye dayalı olarak projelendirilmelidir. N. BAŞARILI SPORCUNUN KORUNMASI Ulusal ve uluslar arası resmi ve olimpik spor yarışmalarında üstün başarı elde eden sporcuların korunması anayasal bir devlet görevi olduğu için, ülkemizi temsil düzeyinde üstün başarılı bu sporcuların beslenme ve antrenman giderleri ile zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevzuat düzenlemeleri geliştirilmelidir. ÖNERİLER Antalya ili onaylı nazım imar planında, semt saha ve spor tesisleri için belirlenmiş bulunan alanlar, yasal mecburi görevleri olarak ilgili belediyelerce spor faaliyetlerine kazandırılmalıdır. Spor turizmi için büyük otel ve tatil köylerinin çim zemini antrenman ve golf sahaları yapımları teşvik edilmelidir. Hızlı göç alan ve çok hızlı olarak büyüyen Antalya nen mevcut nüfusu da göz önüne alınarak il içerisinde hipodrom tesisinin bir an önce yapılarak hayata geçirilmesi; hipodrom binicilik sporunun yapılabilmesi için kapalı ve açık menajların ve seyirci tribünlerinin yapılması gerekmektedir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, ülkemizde ikinci kez organize edilerek AKDENİZ OYUNLARI gerekçesine dayanılarak kamulaştırdığı ve projelendirdiği 100. yıl spor sitesi içinde ve alternatifi bulunmayan 100. Yıl Spor Kompleksi benzeri ve daha büyük kapasiteli merkeze yakın yerleşim yerleri ile daha ileride oluşacak yeni yerleşim yerlerinde de bu tür komplekslerin oluşturulması, plan ve projeye uygun olarak büyük kapasiteli stadyum ve spor kompleksi yapılabilmesi için imkanın araştırılarak hızla hayata geçirilmesi gerçekleştirilmelidir. Kent içi ulaşım sistemleri incelenir ve irdelenirken mevcut yollara ilaveten bisiklet ve yürüyüş yollarının ilgili belediyelerce yapımları planlanarak ve gerçekleştirilmelidir. Antalya nın coğrafi konumu gereği şu anda çok kısıtlı imkanlarla yapılmaya çalışılan deniz ve su sporlarının yaygınlaştırılabilmesi ve başarılı olunabilmesi için gerekli spor ortamları ile sporcu eğitim merkezlerinin yapılarak hayata geçirilmelidir. Geniş kitleler halinde yararlanılabilecek plaj ve parkurlar (yarışma, eğlenceli oyun nitelikli) hazırlanmalıdır. 19

20 Antalya ili, çok yakında küçük olimpiyat özellikli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir yapıdadır. Önümüzdeki yıllarda Türkiye de yapılmak üzere talep edilecek olan OLİMPİYATLARIN DÜZENLEME VE ORGANİZASYONU çerçevesinde Antalya da yapılabilecek spor organizasyonlarına cevap verilebilecek şekilde bir olimpiyat köyü planlanarak yapımı konusunda gerekli girişim ve planlamanın yapılması sağlanmalıdır. - İlimiz için önem taşıyan günlerde ve her yıl düzenlenecek yurtiçi ve yurtdışı spor şenlikleri ve organizasyonları ile Antalya ya SPOR KENTİ KİMLİĞİ kazandırılmalıdır. Tüm spor branşlarının Antalya da oluşturulabilmesi için hepsinin altyapılarının oluşturulması, bununla birlikte çoğaltılarak desteklenmelidir. Engelli vatandaşlarımızın spor yapabilme imkanlarının yaratılabilmesi için; gerek planlama safhasında ve gerekse uygulama safhasında ortamların oluşturulması için alt yapı ve tesislerin yapımına destek ve teşvik verilmelidir. Trafik akışı yoğun spor programlarına ve halk, izleyici sirkülasyonuna uygun olmalıdır. - Otopark ve küçük yada büyük spor kompleksleri oluşturulurken dinlenme, eğlenme alanları birlikte düşünülmelidir. - Her seviyede okullarda büyük organizasyona yatkınlık sağlama amaçlı, spor kültürü, sporda erdemlilik, fair plan çerçevesi ilgili ders, seminer, panel vb. organizasyonlar verilmelidir. Çocuk ve gençlerimize özellikle grup içinde beceri sağlık karakter cesaret, mesleki yönlendirme ilgi, bilgi, düşünce, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip olabilmelerini sağlayabilme, kendilerine ve başkalarına saygılı bilimsel düşünce yeteneğine manevi ve kültürel değerlerimize sahiplenmeleri de hiçbir ayrım gözetmeksizin kent gençliğini bünyesinde toplayabilecek GENÇLİK MERKEZLERİ kurulmalıdır. Gençlik merkezi kurulabilecek yerlerin tespit edilmesi, hedef kitleye ulaşılabilmesi için program oluşturmak, gençlik merkezinde hedef ilgi ve isteklerin tespit edilerek gerçekçi yaklaşımlarla yeni oluşumlar sağlanmalıdır. Belirlenecek 10 spor dalında yıllık gelişmeleri ve önerileri değerlendirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Belediyemiz önderliğinde her yıl Avrasya Spor Şurası Antalya da toplanmalıdır YAŞLI NÜFUS Ülkemizde 1985 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusun %42 sini 65 yaş ve üzeri nüfus oluşturmuştur nüfus sayımı sonuçlarına göre 65 yaş ve daha yukarı yaştakilerin oranı %4.3 iken 1995 de bu oran %4.7, 2000 yılında ise %5.6 ya yükselmiştir. Antalya ilinde 2000 yılı nüfus sayımına göre 65 ve yukarı yaş grubu toplam olup, 65 ve yukarı kadın yaş grubu , erkek yaş grubu ise dir. Antalya ilinde yaşayan 65 ve üzeri yaş grubunun toplam Antalya nüfusuna oranı %5.37 olup, kadın 65 ve üzeri yaş grubu %5.78, erkek ise %4.99 dur. Diğer taraftan yaşlı bağımlılık oranına bakıldığında 65 ve üzeri yaştaki nüfusun, çalışabilir yaş grubuna (15-64 yaş arası) oranı 1935 de 6.25 iken 2000 de 7.79 a yükseldiği görülmüştür. Her geçen yıl yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Antalya ilindeki yaşlı nüfusun artış hızına sebep; ilin iklim koşullarının yaşlının kolay yaşamasına uygun olabileceğinin düşünülmesi ve yaşam şartlarının diğer illere oranla daha ekonomik olacağı beklentisi ile ilin yaşlı nüfus grubunu göç alması ve ölüm oranının azalıp, ortalama yaşam süresinin uzaması gösterilebilir. 20

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ANTALYA KENT KONSEYİ X. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ANTALYA KENT KONSEYİ X. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA KENT KONSEYİ X. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU UNDP IULA EMME ICLEI Haziran 2006 - Eylül 2007 1 İÇİNDEKİLER BAŞKAN VEKİLİNİN MESAJI GENEL SEKRETERİN SUNUŞU ÇALIŞMA GRUPLARI RAPORLARI EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz.

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Ekim 2012 Sayın Milletvekili Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Bizler 2010 yılından beri kamu harcamalarını

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Ataşehirliler; İlçemizin Belediye Başkanı olarak göreve başladığımda iki

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI I. SOSYAL HİZMETLER ŞÛRASI *AÇILIŞ KONUŞMALARI *KARARLAR *SONUÇ BİLDİRGESİ 19-21 NİSAN 2004 ANKARA 2 İÇİNDEKİLER I.SOSYAL

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300 TMMOB Habe r Bült en i 224 EK ISSN 1300-7300 2014 KADIN. ÖZEL EKI 3 TMMOB Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Haber Bülteni Eki Oda birimlerine ve üyelere ücretsiz gönderilir. Yayın İdare Merkezi Atatürk Bulvarı

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

ESNAF VE SANATKAR RAPORU

ESNAF VE SANATKAR RAPORU TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ESNAF VE SANATKAR RAPORU MEVCUT DURUM SORUNLAR ÖNERİLER KASIM 2008 ANKARA ÖNSÖZ ESNAF VE SANATKAR RAPORU Esnaf ve sanatkar kesiminin bağlı olduğu meslek kuruluşu

Detaylı

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı