ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU"

Transkript

1 ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU 2006

2 ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU

3 Değerli Antalyalılar, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çağdaş gelişmelere uygun olarak meydana gelen değişimler ve dönüşümler sonucunda buna uyum sağlayabilen ve yeni ortamda ortak amaçları görerek düşünebilecek, çalışabilecek ve yaşayabilecek niteliklerle kendilerini hızla hazırlayabilen şehirler 21. Yüzyılda etkili ve başarılı olma imkanını bulabilecektir. Antalya nın 21. Yüzyılda gelişme stratejilerinin oluşturulması ile bu doğrultuda etkin katılımlı orta ve uzun dönem planlarının yüzyılın başında ve şimdiden hazırlanması ve ivedilikle uygulamaya konulması büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda 21 inci yüzyılda Antalya nın gelişmesini etkileyecek en önemli unsur elbette Antalyalıların kendi performansı olacaktır. Mevcut tarihsel birikimi ve güçlü toplum dokusu ile bu hedefleri gerçekleştirebilecek güce sahip olan Antalyalıların yeni yüzyılda değişimi kendi amaçlarına göre yönlendireceği hususunda asla tereddüdüm bulunmamaktadır. Binlerce yıldır kültürlerin harmanladığı özgün tarihi ile dünya tarafından mitolojik değerde kabul edilen Antalya; kültür birikimi, dinamik nüfusu, toplumun eğitim düzeyinin yüksekliği, gelişme ve kalkınma bilinci, kapasitesini geliştirme isteği, ileri turizm ve tarım anlayışı, gelişmiş serbest bölge ve organize sanayi bölgesi potansiyeli, teknoparklarla hızla buluşma isteği, dünya-bölge ve iller arasındaki hava-kara ve deniz ulaştırma ağları, emsalsiz kıyıları ve tabiatı, tarihi ve turist değerleri ile doğal kaynaklarının zenginliği ve gelişmiş çevre bilinci gibi genel özellikler Antalya yı tam olarak tarif etmeye elbette yeterli olamamaktadır. Bu bağlamda Antalya nın zaman dinamiğinde daha etkin olmasını hedefleyen bir yaklaşımla, 2005 ve 2010 ile giderek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun 100. Yıldönümüne tekabül eden 2023 yılı hedef alınarak Antalya orta ve uzun gelişme hedefleri ve stratejilerinin mutlaka belirlenmesi gerekmektedir. Antalya nın stratejilerini ve uygulama programlarını da yansıtacak olan bu çalışma, ihtiyaç duyulan yapısal dönüşümlerin yönlendirilmesi bakımından önemli bir işlevi üstlenecektir. Kabul etmek gerekir ki; böyle bir anlayış, elbette zaman ve mekan dinamiğinde toplumun tüm kesimleriyle bütünlük içerisinde ele alınmasını da gerekli kılmaktadır. Antalyalıların ortak katılımı, birlikte tasarımı ve heyecanı ile amaç ve faaliyetler ölçeğin de yeni yüzyıl hedef ve stratejilerini belirlemede Antalya Kent Konseyi nin lokomotif görevini mutlaka yerine getireceğine inanıyorum. Alaaddin YÜKSEL Antalya Valisi

4 Sevgili Antalyalılar, Bugün tüm dünyada ve ülkemizde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları artıyor. Mahallelerin, kentlerin, bölgelerin ve ülkelerin geleceklerine ilişkin kararlar, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin katımlıyla alınıyor. Gelişen demokratik yönetim anlayışı ile toplumlar geleceğe umutla bakıyor. Bizler; hepimiz, bu sürecin tanıkları ve aynı zamanda da mimarlarıyız. Antalya Kent Konseyi tarafından hazırlanan bu rapor kısaca özetlemeye çalıştığım içinde bulunduğumuz bu sürecin bir meyvesidir. Bir yeryüzü cenneti olan kentimize ve gelecek nesillere karşı sorumluluk duyan hemşehrilerimizin eseridir. Antalya İli Gelişim Planı Öneriler Raporu, kentimizin yaşadığı sorunları ve geleceğe ilişkin karşılaşabileceği tehlikeleri çözüm önerileri ile birlikte dile getiren bir anlayışın sonucu olarak ortaya çıktı. Bu anlayışı sahiplenen ve bu raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese Antalya adına teşekkürü bir borç biliyorum. Sevgili Antalyalılar, Bu rapor, hepimiz için değerli bir harita görevi görüyor. Antalya nın yönetiminde söz sahibi olan tüm kurum ve kuruluşlara önemli mesajlar içeriyor. Hatta özel sektöründe yatırımlarında ve faaliyetlerinde dikkat etmeleri gereken bilgiler ile dikkat çekiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bizi en çok mutlu eden noktanın, raporda yer alan öneriler ile bizim bu güne kadar hazırladığımız ve bazılarını uygulamaya bile başladığımız projelerimizin örtüşmesi olduğunu belirtmek isterim. Örneğin raporda ele alınan kültür ve sanat merkezi ihtiyacının tespiti başlıklı bölümde, kentimizin bu konuda yaşadığı eksiklik dile getiriliyor. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz Haşim İşcan Kültür ve Sanat Merkezi bu konuda attığımız ilk adım olacak ve bu konudaki çalışmalarımız hızını kaybetmeden devam edecek. Ayrıca, Antalya Kent Müzesi nin kurulmasına ilişkin yaptığımız çalışmalar, ASMEK Projesi (Antalya Sanat ve Meslek Edindirme Kursları) ile özellikle ev hanımlarına ve işsiz gençlerimize sunduğumuz ücretsiz eğitim imkanı, raporda yer alan öneriler ile örtüşüyor. Bunu, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını doğru anladığımızın ve doğru projeler hazırladığımızın bir işareti olarak görüyorum. Bundan sonra hazırlayacağımız projelerde de aynı hizmet anlayışını sürdüreceğiz. Kent Konseyi gibi tüm sivil toplum örgütlerimizin, özel sektör temsilcilerimizin, akademisyenlerimizin önerilerine de büyük önem veriyoruz. Yarının Antalyası için düşünen, üreten herkesi; tüm hemşehrilerimizi, can kulağıyla dinlemeyi bir görev sayıyoruz. İnanıyorum ki; hep birlikte, omuz omuza Antalya yı dünya kentleri arasında hak ettiği yere taşıyacağız. Benim dileğim, bu ve benzer raporların, hızla büyüyen ve gelişen kentimize ait yenilenen veri ve bilgilerle, düzenli olarak hazırlanması ve bizlerin yoluna ışık tutmasıdır. Bizlerin oluşturduğu güç birliği ile kazanan ve ilerleyen Antalya olacaktır. Menderes TÜREL Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Antalya Kent Konseyi Başkanı

5 GENEL SEKRETERİN SUNUMU Antalya Kent Konseyi çalışma ilkeleriyle; sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılabilmesi için gerekli temel politika ve ilkeleri ve yalnızca ekonomik bağlamda yorumlamayan, insan ve çevreyi birlikte kavrayan bir yaklaşımı kabul etmiştir. toplum katmanlarının her düzeyinde davranış ve algılamada değişim gerçekleştirmeye önemli katkı getirme yanında, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin konular ve öncelikleri belirlenirken yönetişim konusunda yeni bir yaklaşım ve bilinçlenme sürecini harekete geçirmektedir. Antalya Kent Konseyimiz tüm sorunların çözümü konusunda ulusal çıkarlarımız çerçevesinde yerelin güçlendirilmesini ilke edinmiştir.kaynaklarımızın sürdürülebilir, doğru kullanımı ve yoksullukla ilgili alanlarda yaptığı çalışmalarla ortaya koymakta ve geleceğimiz üzerinde tehdit olmaya devam etmektedir. Bizim gibi kalkınmakta olan ülkelerin en önemli sorunlarının başında yoksulluk gelmektedir. Yaşam kalitemizin yükselmesine engel teşkil eden sorunlara çözüm getirmeyi ve gelecek neslin ihtiyaçlarını karşılayacak hedeflerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yeni çıkacak yasalardan da anlaşılacağı gibi yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine aktif katılımı gerektirmesi nedeniyle, yerel yönetimler sürdürülebilir kalkınma alanında çok önemli bir role ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak bir çok işleve sahiptir. Kentimizin önümüzdeki yüz yıllarda karşılaşabileceği sorunların ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Antalya İlimizin gelişimine esas Antalya Valiliğimizin önerisiyle Kent Konseyimizin tüm çalışma gurupları ve meclislerince hazırlanmıştır. Kentimizin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında; her birimiz, sorumlu kentli kimliğimizle sürdürülebilir kalkınma ve yönetişime katkıda bulunma hakkına ve rolüne sahibiz. Bu raporun hazırlanmasında sivil toplumun kamu işbirliğiyle ortak hareket etmesi eski katı yönetim geleneğimizin de değiştiğinin bir göstergesidir. Kurumlarımızın gücünün ve başarısının artmasında önemli etkendir. Yıllarca kurumlarımızın karşıtı gibi değerlendirilen Sivil Toplum Örgütleri tüm bilgi ve birikimlerini gönüllük ilkesine dayalı kurumlarımızla ciddi işbirliğine girerek katkıda bulunmaktadır. Hazırlanan bu raporun gerekli kurum ve kuruluşlara sunulduktan sonra yönetimlerimizin gündemine alınarak, hayata geçeceği inancındayız. Antalya Valiliğimizin önerisiyle Antalya Kent Konseyimizin hazırladığı raporun çalışmalarını yürüten, üniversitemize, meslek odalarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Baromuza, derneklerimize, sendikalarımıza, mahalle muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, siyasi partilerimize kısaca Kent Konseyimizin tüm üyelerini kutlayarak, saygılarımızı sunuyoruz. Sema Nur KURT Genel Sekreter

6 GİRİŞ Antalya İli Sorunları ve Çözüm Önerileri Valiliğimiz ve Antalya Kent Konseyinin işbirliği ile hazırlanmıştır. Bu rapor; Antalya Kent Konseyince hazırlanmıştır. Antalya Kent Konseyi üyeleri ise; ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki oda ve derneklerden, vakıflardan, siyasi partilerden, muhtarlardan, meclis üyelerinden ve üniversiteden oluşmaktadır.kentimizin en geniş ve demokratik yapısını oluşturmaktadır. Rapor il geneline yöneliktir. İlçelerimizin katılımları ve görüşleri alınmıştır. Antalya sonuç raporu, Kent Konseyinin aşağıdaki çalışma gruplarının hazırladıkları raporlardan meydana gelmektedir. Raporu Hazırlayan Antalya Kent Konseyi Çalışma Grupları ve Koordinasyon Kurulu; Başkan Vekili M. Osman AYDIN Genel Sekreter Sema Nur KURT Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ÇİÇEK Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet GÜNAL İmar ve Planlama Çalışma Grubu Başkan: Recep ESENGİL Başk. Yrd.:Rasim AVCI Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkan : İsmet AYDIN Başk. Yrd.:Hülya Kadriye ÖKSÜZ Ekonomi Çalışma Grubu Başkan : Sadık BADAK Başk. Yrd.: Prof. Dr. Aziz ÖZMERZİ Turizm Çalışma Grubu Başkan : Prof. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ Bşk. Yrd.: Nizamettin ŞEN Afetler ve Kriz Çalışma Grubu Başkan : Ahmet ÇİÇEK Başk. Yrd.: Necati ATEŞ Altyapı Çalışma Grubu Başkan : Tunç TARIMCI Tarım Toprakları Çalışma Grubu Başkan : Nuri ARI Toplum Çalışma Grubu Başkan : Vildan DÖNMEZ Başk. Yrd.: Semra YENİOVA Nüfus Planlama ve Göç Komisyonu Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu Başkan : Ali Ulvi BÜYÜKNOHUTÇU Başk. Yrd. Muammer YÜKSEL

7 Çevre Çalışma Grubu Başkan : Murat YILDIRIM Başk. Yrd.: Sevda ALTUNBAŞ Sağlık Çalışma Grubu Başkan : Dr. Ergun EKİCİ Bşk. Yard. : Yasemin YİĞİT Geçlik ve Spor Çalışma Grubu Başkan : Recep ŞENGÜN Başk. Yrd. : Bedrettin PİYAN Eğitim Çalışma Grubu Başkan : Prof. Dr. Atila YANIKOĞLU Sekreter: Müşerref EYİÖZ Kadın Meclisi Çalışma Grubu Kadın Meclisi Üyesi : Gülser ÖZTUNALI KAYIR

8 İÇİNDEKİLER Valinin Mesajı Başkanın Mesajı Genel Sekreterin Sunumu 1. SOSYAL YAPI 1.1 İlin İnsan Potansiyeli 1.2 Eğitim 1.3 Spor Nüfus ve Göç Çocuk ve Genç Nüfus Kadın Gelişimi Kadın Konusunda Sorun Alanları Kamusal Alanda Kadın Gelişimi Özel Alanda Kadın Gelişimi Kadın Sorunlarına Çözüm Önerileri Antalya Kentinde Kadın Konusunda Kurulması Öncelikli Olan Kurumsal Yapılar Yaşlı Nüfus Engelli Nüfus Nüfus Hareketleri ve Göçe İlişkin Öncelikli Gündem Önerileri İnsan Kaynakları ve İstihdam Kentte Suç Mevcut Durum ve Sorunlar 1.4 Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sağlık Sosyal Güvenlik 1.5 Kültür ve Sanat Kültür ve Sanat Eğitimi Kültür Varlıklarının Tespiti ve Envanter Çalışmaları Kültür Kadastrosunun Çıkarılması Botanik, Flora - Fauna Araştırma Enstitüsü Kurulması Kültür ve Sanat Merkezi İhtiyacının Tespiti Kütüphanelerin Tespiti Kent Müzesi Kültür Sanat Çalışmalarının Tespiti 2. FİZİKİ VE EKONOMİK YAPI 2.1 Tarım

9 Toprak ve Su Kaynakları Bitkisel Üretim Hayvancılık Su Ürünleri Ormancılık 2.2. Turizm Ve Tanıtım 2.3. Ticaret 2.4 Tüketim ve Tüketici 2.5. Sanayi Sanayi Alt Yapısı 2.6. Madencilik Enerji Hizmetler Ulaştırma Haberleşme İnşaat Mali Yapı ve Bankacılık 3. İMAR VE PLANLAMA 4. ÇEVRE 5. AFETLER VE KRİZ YÖNETİMİ 7. SONUÇ 5.1 Doğal Afet 5.2 Taşkın

10 1. SOSYAL YAPI 1.1 İLİN İNSAN POTANSİYELİ NÜFUS VE GÖÇ Antalya ilinin nüfusu dir ve kilometrekareye 83 kişi düşmektedir. TABLO 1: İL NÜFUSU (Kesin Sonuç) 2000 yılı İlçeler Nufus Yüzölçümü km 2 Nüfus Yoğunluğu Kişi/km MERKEZ AKSEKİ ALANYA ELMALI FİNİKE GAZİPAŞA GÜNDOĞMUŞ İBRADI KALE KAŞ KEMER KORKUTELİ KUMLUCA MANAVGAT SERİK TOPLAM Antalya doğal güzellikleri, iklimi, turizm ve tarım sektörlerindeki gelişimi ve iş olanakları nedeniyle diğer bölgelerde olumsuz koşullarda yaşayan aile ve gençler için bir cazibe merkezi olarak yoğun göç almaktadır yılında Türkiye nüfusu iken Antalya nüfusu olarak saptanmıştır yılında Türkiye nüfusu iken Antalya nüfusu ( kadın, erkek) olmuştur. Aradan geçen 73 yıllık süre içerisinde Türkiye nüfusu 5 kat artarken, Antalya nüfusu 8.3 kat artmıştır döneminde Türkiye nüfusunun nüfus artış hızı binde 20 iken, Antalya nüfusunun artışı binde 41.8 ile Türkiye deki iller sıralamasında birinci olmuştur. Oysa döneminde Antalya daki nüfus artış hızı binde 47.9 ile 73 yıllık süre içerisindeki en hızlı nüfus artış dönemini yaşamıştır. Antalya da 1927 yılında şehirde yaşayanlar toplam nüfusun %17.2 sini oluştururken 2000 yılında bu oran %54.5 e yükselmiştir yılında Türkiye nüfusunun %64.9 u şehirde yaşamaktadır. 10

11 1935 yılında Antalya ilindeki nüfusun %94.9 u bu ilde doğmuştur yılında ise nüfusun %58.6 sı Antalya da doğmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu nun Türkiye nüfusuyla ilgili projeksiyonlarından yapılan belirlemelere göre yılları arasında Türkiye nin toplam nüfusu%4-8 artarak 76 milyon 505 bine kadar yükselecek. Bu dönemde; köylerdeki nüfusun % 2 oranında azalarak 23 milyon 433 binden 22 milyon 967 bine gerilemesi, kentlerdeki nüfusun ise % 8.1 artarak 49 milyon 451 binden 53 milyon 538 bine yükseleceği tahmin edildi. Bu dönemde en hızlı nüfus artışını % 12.6 yla Antalya yaşayacak. Antalya da kent nüfusunda % 13.2, köy nüfusunda ise % 11.9 artış olacağı öngörülüyor. Bu da ilin zaman içerisinde ne kadar yüksek oranda göç aldığını göstermektedir. Kırsal kesimde çözülen üretim ilişkilerinin ve yetersiz yaşam koşullarının kentlere yönelttiği büyük insan kitleleri metropollerin nüfusunu geometrik olarak arttırmıştır. Sanayisizleşme politikaları, özelleştirme uygulamaları,merkezileşen dünya üretiminin kentsel alanlara yansımaları kentlerin çözülmesine yol açmıştır yılından itibaren Antalya da turizmin yoğun şekilde gündeme gelmesi ile tarım ile uğraşan sosyal ve feodal yapısı buna göre şekillenen nüfusun değişimi söz konusudur. Bu değişim tüm grupları derinden etkilemiştir. Antalya da hızlı nüfus artışı nedeniyle özellikle eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve trafik konusunda ciddi önlemler alınması gerekmektedir ÇOCUK VE GENÇ NÜFUS Antalya da 0-14 yaş grubunda çocuk olup; bunların i erkek, ü kız çocuğudur. Buna göre çocuk bağımlılık oranı (çocukların (0-14 yaş grubu), faal çalışabilir (15-64 yaş grubu) nüfus gruba oranı ) 1935 de iken 2000 yılında %34.54e düşmüştür. Küreselleşmenin etkisiyle kadınların doğurdukları çocuk sayısında bir azalma olmuştur yılında yapılan nüfus sayımına göre yaş grubundaki kadınların doğurdukları çocuk sayısı 5.4 iken 2000 yılında bu sayı 3 e düşmüştür. Bebek doğumlarında azalma olurken bebek ölümlerinde de azalma olmuştur yılında 1000 canlı doğan çocuğun 113 ü bir yaşını doldurmadan ölürken, 1997 de ise bu sayı 32 ye düşmüştür. Bu veriler Türkiye geneliyle benzerlik göstermektedir. Tıbbın gelişmesi, temel sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, annelerin eğitimlerinin artması... gibi nedenlerle bebek doğumlarında ve ölümlerinde azalmaya neden olmuştur. Son yıllarda Antalya da sokakta çalışan çocukların sayısında önemli bir artış olmuştur. Çalışan çocuklarla yapılan araştırma da ailelerin göçle Antalya ya yerleştikleri anlaşılmıştır. Ayrıca yine son yıllarda Antalya da uçucu madde kullanan çocuk sayısında önemli artış olmuştur. Antalya nın iklim koşulları dikkate alındığında belirli mevsimlerde başka illerden gelen çocuklarla da bu sayı daha da artmıştır. Bunun dışında Çocuk suçluluğunda büyük artışlar gözlenmektedir. Antalya ya göçle yerleşen aileler genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden yoksulluk, işsizlik ve terör nedeniyle gelmektedirler Antalya ya gelen ailelerde, çocuk sayılarının fazla olması, yetişkinlerin vasıfsız nitelikte olması gibi etmenler; bu ailelerin çocuklarının çalışmasında destekleyici etki yaratmaktadır. Genelde kırsal yerleşim bölgelerinden gelen dezavantajlı nüfus grupları, Antalya da kentsel yapının yetersiz olduğu dezavantajlı semtlere yerleşerek kent içerisinde ancak kent olanaklarından yoksun yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Çoğu geçim sıkıntısı ve işsizlik nedeniyle göç etmiş bu nüfus grupları, maddi kazanç elde etmek ve yaşamlarını idame ettirebilmek için erken yaşta çalışma yaşamına atılmaktadırlar. Ancak belli mesleki alanda bilgi birikimi ve deneyimine sahip olmayan ve genelde mesleki eğitim almayan bu bireyler; marjinal işlerde, kötü çalışma koşullarında ve ortamlarda düşük gelirle çalışmaktadırlar. Göçle Antalya ya gelen ailelerin çocukları da benzer şekilde erken 11

12 yaşlarda, genelde eğitimlerine ara vererek ya da eğitimlerini ikinci plana iterek sokakta çalışmaya başlamaktadırlar. Son nüfus sayımına göre (2000yılı) Antalya nın 81 il içerisinde binde 41.8 lik nüfus artış hızı ile en yüksek sırada yer alması; 1990 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre de Antalya nın binde 46 lık nüfus artış hızıyla son yıllarda yoğun göç aldığının göstergesi olarak; göç ve sokakta çalışan çocuk ilişkisi düşünüldüğünde sorunun büyüyeceği açıktır. ILO/IPEC-SHÇEK tarafından Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ne 2005 yılı içerisinde yaptırılan araştırma bulgularına göre şu sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan araştırma da 715 çocuk araştırma kapsamına alınmıştır. Çocukların yaşadıkları konutlara gidilerek 519 çocuğun 309 ailesiyle görüşme yapılmıştır. 1- Ailelerin Antalya ya göç etme durumları incelendiğinde %91.9 u Antalya ya başka şehirlerden gelerek yerleşmiştir.%8.1 i ise hep Antalya da yaşamıştır. Antalya ya göç eden ailelerde, eşlerin %8.1 i Antalya ya birlikte %19 u da farklı zamanlarda gelmişlerdir. 2- Ailelerin Antalya ya gelmeden önce yaşadıkları şehirlere bakıldığında Batman, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Van, Mardin vb. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden ve Antalya nın ilçe ve köylerinden geldikleri anlaşılmıştır. Ayrıca ailelerin sosyal destek sistemlerinin olup olmadığı açısından değerlendirildiğinde ailelerin %76.1 inin Antalya da akrabalarının olduğu öğrenilmiştir. 3- Antalya ya birlikte göç eden eşlerin %38.7 sinin daha önce köyde, %17.4 ünün ilçede ve %21.7 sinin il merkezinde yaşadığı; farklı zamanlarda göç eden eşlerden annelerin %38.2 sinin köyde, %30.9 unun il merkezinde yaşadığı öğrenilmiştir. 4- Ailelerin Antalya ya kaç yıl önce göç ettiklerine bakıldığında yaklaşık %8 i son beş yıl içerisinde, %21.4 ü, 6-10 yıl içerisinde %35.9 u yıl içerisinde göç etmişlerdir. Genel olarak bakıldığında ailelerin Antalya ya daha çok son on beş yıllık süre içerisinde yerleştikleri söylenebilir. 5- Ailelerin %69.6 sı Antalya ya işsizlik nedeniyle, %4.2 si devletin köylerini boşaltması nedeniyle, %2.6 sı evlenme sonucu, %3.6 sı terör, %1.3 ü akrabalarının yanına yerleşmek isteğiyle geldiklerini belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre yapılacak çalışmalarla ilgili öneriler şu şekilde sıralanmıştır; 1- Ailelerin öncelikleri ve ihtiyaçları belirlenmeli, kısa ve uzun vadede eylem planı yapılmalıdır. Kısa vadeli çalışmalardaki öncelikler en kötü biçimde çalışan çocuklar ve aileleri olmalıdır. Ayrıca öncelikler arasına çok sayıda çocuğunu çalıştıran aileler alınmalıdır. 2- Ailelere yönelik hizmetler planlanırken, her mahallede yoğun olarak çocukların yaptıkları işler dikkate alınmalıdır. 3- Çalışan çocuklara yönelik programlar yapılırken; hizmetin çok yönlü olmasına, kurumların yürütecekleri hizmetin tanımlanıp uygulamaların birlikte eş güdüm halinde yürütülmesine özen gösterilmelidir. 12

13 4- Çalışan çocukların devam ettikleri okullarda, veli-öğretmen-öğrenci işbirliği oluşumuyla, sorunun çözümünde kalıcılık sağlayacağından, öğretmenlerin bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmeli. 5- Çalışan çocukların ve kardeşlerinin sosyalleşmeleri, içinde bulundukları sosyal yoksunluktan uzaklaşabilmeleri için sosyal ortamlara girmeleri, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilecekleri, becerilerini değerlendirerek sergileyebilecekleri ortamda bulunmaları, onların değişimini ve gelişimini hızlandıracaktır. 6- Çalışan çocukların yoğun olduğu okullarda, anne ve babalarının katılacağı bir dizi eğitim toplantıları yapılmalı, toplantılar aktif katılımlı ve onların anlayabileceği yalınlıkta olmalıdır. 7- Ailelerin sosyal sorunlarının giderilmesinde ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının yürütecekleri çalışmalar belirlenmelidir. 8- Ailelerin yoksulluğunu gidermeye yönelik bazı çalışmalar yapılmalıdır. a) Salt yoksulluk nedeniyle çalışan çocukların ailelerine yapılacak yardımların başka çocukların sokağa çıkmasını teşvik edecek nitelikte olmamasına özen gösterilmelidir. b) Aile bireylerinin durumları dikkate alınarak, iş ve meslek öğrenmelerine yönelik programlar geliştirilmeli, bu konuda gençlere ağırlık verilmelidir. c) Çocukların ailelerindeki işsizliğin giderilmesine yönelik, kurumlar arası iletişim sağlanarak iş bulmalarına destek verilmelidir. Bu çalışmalar yürütülürken; kooperatifler kurulması, atölyeler açılması yerinde olacaktır. 9- Sokakta Çalışan Çocuklar konusu kamuoyuna güncel verilerle anlatılıp, etkin kampanyalarla toplumda hem duyarlılık hem de bilinç yaratılmalıdır. 10- Ailede çocuğun ihmal ve istismarı olması durumunda, çocuktan sorumlu ebeveynlere yasal yaptırım sağlayacak mekanizmaların oluşturulması, işletilmesi sağlanmalıdır KADIN GELİŞİMİ Kadın Konusunda Sorun Alanları : Kamusal Alanda Kadın Gelişimi : Kadınlar yoksulluk açısından en dezavantajlı gruptur. Çoğunun işsiz olduğu, eğitimlerinin düşük olduğu ve gereksinim duydukları beceri ve yeteneklerini geliştirme olanağı bulamadığı için yoksulluk içinde olduğu bir gerçektir. Kadınların yoksulluk düzeylerinin azaltılması için kentsel gelirlerin dengeli dağıtımını sağlayacak mekanizmalara ihtiyaç vardır. Kadın yoksulluğu evrensel düzeyde ele alınan bir konudur. Yoksul kadınların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere ulaşması ve yararlanabilmesi olanakları yaratılmalıdır. Arabasız, çocuklu ve çalışan bir çok kadının kentte sunulan hizmetlerden kısıtlı bir şekilde yararlanmaları Sosyal hizmetler ve yardımlardan kadınların yeterli düzeyde yararlanamaması 13

14 Kentsel kararlara kısıtlı katılımı (il ve belediye meclislerinde kadınların temsil edilmemesi) Kadına yönelik şiddetin etkin ve yaygın olması (tecavüz, öldürme, saldırı, cinsel taciz, namus vb) Özellikle parklarda gündüzleri dahi kadınların saldırıya uğraması, Avrupa Birliği tarafından getirilmiş olan kadın sığınağı standardının gerçekleşmemiş olması, Kadın sığınaklarının ve danışma merkezinin bulunmaması, sosyal hizmetlere bağlı kadın misafirhanesinin de kapasitesinin ve olanaklarının yetersiz olması, Namus cinayetlerinin Antalya merkezinde de gerçekleşmeye başlaması, Şiddet yaşayan kadınların karşı karşıya kaldığı, yargı, sosyal hizmet, eğitim, emniyet görevlileri, sağlık çalışanlarının bu konuda uzmanlık sahibi olmamaları, eğitimsiz olmalarından kaynaklanan sorunlar, Şiddete uğrayan kadınların ilk başvurduğu yerler olan, karakol, hastane, mahkeme vb hizmet kurumlarında kadın görevlilerin bulunmaması, cinsiyet konusunda duyarlı uzmanların görevlendirilmemesi, Toplu taşım araçlarına kadınların çocuk arabalarıyla binememeleri Kamusal hizmetlerden yararlanmadaki kısıtlılıkları (yuva kreşlerin sayısının azlığı ve yetersizliği, su hizmetlerinin yetersizliği, Sağlık merkezleri, hastaneler ve sağlık ocaklarının sayısının yetersizliği. Kadının sağlık düzeyinin iyileştirilmesi amacıyla 1998 yılında Ulusal Strateji Planı oluşturulmuştur ancak Antalya için bunun uygulamaya geçirilmediği gözlenmektedir, Konut yetersizliği ve yalnız yaşayan kadınlara yönelik küçük konutların olmaması 1992 DIE verilerine göre, ücretli ve maaşlı çalışan kadın oranı %17.40, yevmiyeli (mevsimlik) % 4,04, ücretsiz aile işçisi olarak da % dir. Kadınların daha fazla oranda iş yaşamında yer almasının sağlanması, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi gerekliliği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Genç kız ve Kadınların Eğitimini Geliştirme Projesi ve Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi nin Antalyalı kadınlar için yaygınlaştırılamamış olması, Seks işçiliği mesleğinin(özellikle 100.yıl Bulvarı, Havaalanı yolu ve Lara kesiminde) yaygınlaşması v.b Özel Alanda Kadın Gelişimi : Kadınların aile içinde cinsel, ekonomik,fiziksel,duygusal ve sözel şiddete maruz kalmaları Kendilerine ait bir gelire sahip olmamalarının yarattığı eziklik, Sosyal güvenceden yoksun olmaları, Tek başına yaşayan bekar kadınların çeşitli sorunları, Çocuklu ve boşanmış kadınların sorunları, Aile içinde ve kentsel alanda kendilerini güvensiz hissetmeleri, 14

15 Evlilik, aile ilişkileri, şiddet, mülkiyet ve miras hakları, çalışma haklarını yeterli derecede kullanamamaları, Sosyal baskılar ve geleneksel bakış açılarının kadınları üzerindeki olumsuz etkileri Çocukların bakımının ve eğitim sorunlarının yalnızca kadınların üzerinde olması Kadın Sorunlarına Çözüm Önerileri : İl Özel İdaresi ile ilgili olarak kadınlar açısından değişikliklere gereksinim vardır ve yerel yönetimler için hazırlanan birçok tasarıda da kadınların beklentilerini kısmen yerine getiren maddeler öngörülmüştür. Bunların gereksinimler çerçevesinde geliştirilmesi yoluna gidilmelidir. İl Özel İdaresi Kadın, aile, çocuk, genç vb. dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik sosyal hizmetlerin yürütülmesine, bunların daha sağlıklı, üretken ve topluma yararlı hale gelmesine yardımcı olmak, bu amaçla özellikle kadınlar için danışma ve dayanışma merkezleri açmak ve bunları batı ülkelerinde olduğu gibi kadın kuruluşlarına işlettirilmesi, Aynı yasa çerçevesinde Şiddete maruz kalmış kadınlar için sığınaklar açılması Avrupa Birliği nin her kadın ve kız çocuk nüfusuna 1 sığınak standardının bir an önce hayata geçirilmesi, Halka, emniyet mensuplarına, sağlık personeline vb. Kadına yönelik şiddet konusunda bilinç yükseltme veya eğitim kurslarının açılması, il özel idaresi bütçe gelirlerinin en az %... kadın konusunda çalışan kadın kuruluşlarına aktarılması, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında il ve ilçelerdeki kadın kuruluşlarına, kadın sığınaklarına fondan pay ayrılması, İl genel meclisinde kadınların daha yüksek oranlarda temsilinin sağlanması amacıyla bir oran konması ve kalkınma fırsat ve olanaklarından eşit biçimde yararlanmalarının sağlanması için ilin karar organlarına kadınların daha fazla oranda girmelerinin sağlanması, İl genel meclisleri kanunların il özel idarelerine görev olarak verdiği konularda ön incelemeye ihtiyaç duyulan hallerde ihtisas komisyonları kurabileceği için kadına yönelik şiddet konusunda psikiatrist, psikolog, jinekolog, sosyal hizmet uzmanı vb gibi kişilerden oluşacak Kadın İhtisas Komisyonu nun oluşturulması, İl Özel İdarelerinde memur, daimi işçi ve sözleşmeli personel istihdam ederken kadınlara da istihdam olanakları erkeklerle eşit düzeyde sağlanmalıdır. Personelin en az %.. kadınlardan oluşması, Kadın konusunun İl Özel İdaresinin görev alanlarına dahil edilmesi, İl Özel İdarelerinin, kendilerine ait taşınmaz malları, hizmetlerinde kullanılmak üzere ve süresi... yılı geçmemek üzere bedelli veya bedelsiz olarak genel, katma ve özel bütçeli kadın kuruluşları, bağımsız kadın sığınakları ve kadın danışma merkezlerine tahsis etmesi, Parklar ve bahçelerde kadın ve çocuklara yönelik saldırıların önlenmesine yönelik kolluk güçlerinin arttırılması, Kadın kuruluşları ve bağımsız kadın sığınaklarının her tür vergi ve harçtan muaf tutulması 15

16 Belediyeler 1998 yılı sonu itibariyle ülke çapında belediyelerde çalışan sayısı dır. Bunun sadece %9 u kadındır. Belediyelerde çalışan kadın sayısının arttırılması tüm kadın kuruluşlarının talebidir sayılı Belediye Kanunu nda yapılması öngörülen değişikliklerle, belediyeler kadın çalışmalarında gelişmiş batılı ülkelerde olduğu gibi hem finansal hem de organizasyonel olumlu katkılar sağlayabilir. Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ilke, esas ve standartlara uygun olarak her türlü teşhis ve tedavi merkezleri ile acil yardım servisleri, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce belirlenecek esas ve standartlara göre her ilde, kreş, gündüz bakımevi, kadın sığınma evi, rehabilitasyon merkezi (gündüzlü ve yatılı), çocuk ve gençlik merkezi, aile danışma merkezi açmak, uluslar arası standartlar çerçevesinde kadın kuruluşlarına işlettirmek, Kadın Sığınma Evi işletilmesi sıradan bir işletme anlayışıyla mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bu konuda özel eğitim görmüş, uzmanlaşmış personel ile işletme mümkündür. Ayrıca kadın bakış açısıyla ve uluslar arası standartlar çerçevesinde sadece kadın kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilecek gönüllüğün de etkin olarak geçerli olduğu bir işletme söz konusu olabilir. Batıdaki örnekleri de bu yöndedir. sorumluluk alanlarında Devletin güvenlik, eğitim, kültür, sağlık, sosyal yardım, hizmet ve spor kurum ve tesislerinin arsa ve ayni ihtiyaçlarını karşılayabilir, yapım ve onarım işlerini bedelsiz gerçekleştirebilir, bu hizmetler için geçici olarak personel görevlendirebilir diye ifade olunan madde gereği bağımsız kadın kuruluşlarına, kadın sığınaklarına özel arsa tahsis edilmesi, Ön incelemeye ihtiyaç duyulan hallerde ihtisas komisyonları kurabilir diye ifade olunan yasa maddesi ile Kadın kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştirilecek Kadın İhtisas Komisyonu oluşturulması, Ana Hizmet Birimleri ve yardımcı birimler kurulur diyen yasa maddesi gereği de Kadın konusu ana hizmet birimi olarak belediye örgütünde yer almalıdır. Kadını Güçlendirme Daire Başkanlığı adı altında yer almalıdır Antalya Kentinde Kadın Konusunda Kurulması Öncelikli Olan Kurumsal Yapılar: Yerel Yönetimlerde kadın konusunu temel görev alanı haline getirmek birincil derecede önem taşımaktadır. Kadın Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Fonu nun oluşturulması, Kadınları gelir getirici faaliyetlere yönlendirmek, girişimcilik ve el emeğinin değerlendirilmesi amacıyla Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan yapının Antalya Valiliği nde de oluşturularak, hızla hizmete açılması, Kadına yönelik çalışan kadın kuruluşlarının finansal olarak desteklenmesini sağlayacak bir Kadının Güçlendirilmesi Fonu nun oluşturulması, Antalya İli Kadın Kütüphanesi ve Bilgi Belge Merkezi nin kurulması. Kentin kadınların sosyoekonomik durumunun güçlendirilmesi için gerekli siyasal, hukuksal, ekonomik, sanatsal, kültürel, istatistiklerin, bilgi ve belgelerin toplanması ve kadınların yararlanmasına açılması, Kentin en kolay ulaşılabilir bir yerinde, kadın kuruluşları, il özel idaresi ve büyükşehir belediyesi temsilcilerinden oluşan, tüm kadın kuruluşlarının ve resmi kurumlardan temsilcilerin bir araya geldiği, kadın güçlendirilmesi konusunda gelecek için hedefler belirleyen ve resmi kurumlara 16

17 bunları ileten, bilgi ve iletişimi sağlayan profesyonel çalışanları olan bir mekan ve iletişim ağını gerçekleştirecek Kadın Çalışmaları Koordinasyon Ofisi nin kurulması, Kadın uzmanlardan oluşan, kadınların annelik, dönemsel veya sürekli, yaşa yönelik sağlık sorunlarına eğilen Antalya İli Kadın Sağlık Kurulu nun oluşturulması, Kadınların sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmesinde önemli katkılar yapabilecek Antalya İli Kadın Emeği Fonu nun oluşturulması, Gelişmiş ve Avrupa Birliği ülkeleri örneklerinde olduğu gibi, Büyükşehir bünyesinde Kadını Güçlendirme Daire Başkanlığı nın kurulması gerekmektedir. Kadınlara yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim Kurslarının yapılabileceği Kadın Eğitim Merkezleri nin veya Kadın Okulları nın açılması DURUM PROBLEMLER VE BİLGİLENME KISA ÖZETİ A. SPOR ORTAMI : Spor ortamının içerdiği altyapı unsurları nitelik ve sayı olarak sporun ve sporcunun yararı gözetilerek spor faaliyetlerine ve hizmetlerine cevap verecek düzeyde geliştirilmelidir. Bunun için, yörenin coğrafi özellikleri, nüfusu, öncelikli spor dalları gibi vb. ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır. Devletçe spor ortamı sayısının çoğaltılması için özel ve tüzel kişilerin özendirilmesi ve teşvik edici yönde tedbirler almalıdır. B. SPOR YÖNETİMİ : Sporun her yönetimin kademesinde ve öncelikle yöneticilerce ÖNCE BARIŞ, SONRA YARIŞ ilkesi, titiz bir ciddiyet ve sevecen bir yaklaşımla korunmalı ve sürdürülmelidir. Spor ortamına ait yapıya ilişkin unsurların yönetiminde devlet-özel sektör işbirliği sağlanmalıdır. Her cins ve yaş grubu veya yaş kategorisinde düzenlenecek yarışmaların, doyuma ulaşması ilke olarak gözetilmeli, izlenmeli ve sağlanmalıdır. Spor federasyonlarının; bağlı oldukları ve uymayı taahhüt ettikleri Uluslar arası Federasyonların uygulama istekleri ve talimatlarına uyum gösterilmesi, desteklenmelidir. Kurumların tesis yapma mecburiyetleri titiz ve ciddi yöntemlerle takip ve kontrol altında tutulmalıdır. C. SPOR YARGI DÜZEYİNDE DEĞİL, DİSİPLİN DÜZEYİNDE BİR OLAYDIR. Sporun öncelikle bir yargı olayı değil disiplin olayı olduğundan böylesi geniş ve yaygın kabul görmüş bir gerçekten hareketle, spor faaliyetleri uygulamalarından kaynaklanan şikayet, itiraz, ihtilaf, cezalandırılmalar gibi haller ve sorunlar, YARGI ORGANLARINCA değil SPOR KURULUŞU nun kendi içinde çözümlenmelidir. D. ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI VE SPOR KULÜPLERİ İLİŞKİSİ Orta öğretim kurumları, ya GENÇLİK VE SPOR kulüplerini, kendi bünyelerinde kurabilmeli yada kurulmuş kulüplerden biri ile bilinci bir Okul-Kulüp işbirliği yapabilmelidir. Orta öğretim kurumları bünyesinde spor kulübü kurulabilmesi için gerekli tüm yasal düzenlemeler yapılmalıdır. E. İLKÖĞRETİM KURUMLARI VE SPOR İlkokullar; minikler, küçükler, yıldızlar olarak adlandırılan yaş gruplarından, gençlik ve spor kulüpleri ilkokul işbirliğinin teşvik edilmesi, özendirilmesi Gençlik ve Spor bakanlığınca sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra becerikli ve yetenekli genç okul öğretmenleri eğitilerek ve sertifika alma koşulu ile branş öğretmeni olarak görevlendirilmelidir. F. ÜNİVERSİTELERDE SPOR KOORDİNASYONU 17

18 Her yüksek öğrenim kurumunun uzmanlık alanı ile gençlik ve spor birimleri arasında bağlantı kurulmasını sağlamak, yürütmek ve sürdürmek için, merkezi spor kuruluşunda danışma nitelikli bakanlığa bağlı DAİMİ SEKRETERLİK kurulmalıdır. G. ÖNCELİKLİ SPOR DALLARI Yörenin spor ilgileri, geleneksel sporları, spor ortamı unsur ve kaynakları göz önünde bulundurularak yerel iller ve ilçeler itibarıyla yapılacak bu tespitlerle, kaynakların optimum kullanımı sağlanmalı savurganlık önlenmelidir. H. HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN SPORLAR Yılın büyük bir kısmı karla örtülü yerlerde yaşayanlar için kar üzerindeki hareket kabiliyetinin geliştirilmesinde yeri ve değeri bilinen KAYAK SPORU insan hayatında önem taşıyan spor dalıdır. Aynı şekilde, denizleri, gölleri, ırmakları, baraj gölleri, kanalları ile yurdumuz insanı-su ilişkileri giderek büyüyen önem taşımaktadır. Dolayısı ile YÜZME SPORU da insan hayatında önemli bir spor dalıdır. HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN YÜZME VE KAYAK SPORLARI ; yörelerinde öncelikli sporlar olarak kişi ve toplum hayatındaki değeri ölçüsünde, devlet tarafından teşvik ve destek görmelidir. İ. GELENEKSEL SPORLAR VE YÖNETİMİ Ülkemizde çok eskilere dayanan, geçmişteki otantik özelliklerini büyük ölçüde koruyarak aynı organizasyon özellikleri ile aynı araç ve gereçleri kullanarak zamanımızda da yaşantısını sürdüren GELENEKSEL SPORLAR ın yönetimi ilgili SPOR FEDERASYONLARI na bağlanmalı bu federasyonların yükümlülüğünde yaşantısını sürdürmelidir. Örneğin ; yağlı güreşler kara kucak güreşleri; güreş federasyonu bünyesinde, yönetim kurulunda yer alan birer üyenin başkanlığındaki yağlı güreş komitesi-kara kucak komitesi gibi komiteler tarafından yürütülmektedir. Birbirinin kaynağı ve destekçisi olan evrensel spor dalı ile onun geleneksel spor dalı arasında öncelik ve ağırlık ayrımı yapmadan her birinin diğerine katkısı ve yararı göz önünde tutularak doğal gelişimi sağlanmalıdır. J. SPOR SAHA VE TESİSLERİ İMAR PLANLARI-TOPLU KONUTLAR Şehir imar planları, genel ve mevzi i imar planlarında GENÇLİK VE SPOR SAHA VE TESİSLERİ için yeteri kadar arazi ayrılması yasal düzenlemelerle sağlanmalı ve plan uygulamaları titizlikle uygulamaya ve denetime tabi tutulmalıdır. Spor tesislerine ayrılacak yerlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı nca hazırlanacak kıstaslara uygun olarak saptanacağı bu yerlerde izinsiz değişiklik yapılamayacağı yasal düzenlemede yer almalıdır. Toplu konut yapımını üstlenen kooperatif, kurum ve kuruluşlar; keza bakanlıkça hazırlanacak kıstaslara uygun saha ve tesislerini yapmak, iskan izni tarihinde hizmete açmak yükümlülüğü bu yasal düzenlemede yer almalıdır. Spor saha ve tesisleri için arsa veya bina bağışında bulunan kişi ve kuruluşlara, spor tesisi yapanlara vergi muafiyeti uygulaması devam etmelidir. K. ORMAN, GÖL, NEHİR VE DENİZ KENARLARINDAN YARARLANMA Gençlik ve Spor faaliyet ve hizmetlerinin yürütülmesinde; orman, göl, nehir ve deniz kenarlarındaki araziler, ihtiyaç duyulan kalıcı ve geçici tesislerin kurulması, arazi ve diğer mevcut olanaklardan yararlanma koşul ve yöntemleri, bu arazinin ilgili olduğu bakanlık veya kurum ve kuruluşlarla yönetmelikle yürütüleceği, yasal düzenleme ile sağlanmalıdır. L. SPOR ŞÜRASI 18

19 Spora bugünden daha çok önem verilmesi, önemli ve değeri ölçüsünde kaynak ayrılması için bir baskı aracı olarak gerekli zaman dilimlerinde spor şuraların toplanması yasallaşmalı ve gelenekselleşmelidir. M. SPORCU SAĞLIĞI, SOSYAL GÜVENLİĞİ YETENEK ARAŞTIRMASI VE GÜÇ GELİŞTİRME TEST MERKEZLERİ Gençlik ve spor faaliyetlerinde katılanların, sağlık hizmetleri ile vuku bulacak sakatlık ve ölüm gibi nedenlerle yoksun bulundukları sosyal güvenliğe sahip olmalarının sağlanması yasal düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. Aynı zamanda, ülke düzeyinde başarılı sporcuların yetenek araştırmaları ve bedeni yeteneklerini geliştirmek için SPORCU SAĞLIĞI VE YETENEK ARAŞTIRMASI, GÜÇ GELİŞTİRME TEST MERKEZLERİ nin kurulması ve yaygınlaştırılması ile ilgili yasal düzenlemeye dayalı olarak projelendirilmelidir. N. BAŞARILI SPORCUNUN KORUNMASI Ulusal ve uluslar arası resmi ve olimpik spor yarışmalarında üstün başarı elde eden sporcuların korunması anayasal bir devlet görevi olduğu için, ülkemizi temsil düzeyinde üstün başarılı bu sporcuların beslenme ve antrenman giderleri ile zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevzuat düzenlemeleri geliştirilmelidir. ÖNERİLER Antalya ili onaylı nazım imar planında, semt saha ve spor tesisleri için belirlenmiş bulunan alanlar, yasal mecburi görevleri olarak ilgili belediyelerce spor faaliyetlerine kazandırılmalıdır. Spor turizmi için büyük otel ve tatil köylerinin çim zemini antrenman ve golf sahaları yapımları teşvik edilmelidir. Hızlı göç alan ve çok hızlı olarak büyüyen Antalya nen mevcut nüfusu da göz önüne alınarak il içerisinde hipodrom tesisinin bir an önce yapılarak hayata geçirilmesi; hipodrom binicilik sporunun yapılabilmesi için kapalı ve açık menajların ve seyirci tribünlerinin yapılması gerekmektedir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, ülkemizde ikinci kez organize edilerek AKDENİZ OYUNLARI gerekçesine dayanılarak kamulaştırdığı ve projelendirdiği 100. yıl spor sitesi içinde ve alternatifi bulunmayan 100. Yıl Spor Kompleksi benzeri ve daha büyük kapasiteli merkeze yakın yerleşim yerleri ile daha ileride oluşacak yeni yerleşim yerlerinde de bu tür komplekslerin oluşturulması, plan ve projeye uygun olarak büyük kapasiteli stadyum ve spor kompleksi yapılabilmesi için imkanın araştırılarak hızla hayata geçirilmesi gerçekleştirilmelidir. Kent içi ulaşım sistemleri incelenir ve irdelenirken mevcut yollara ilaveten bisiklet ve yürüyüş yollarının ilgili belediyelerce yapımları planlanarak ve gerçekleştirilmelidir. Antalya nın coğrafi konumu gereği şu anda çok kısıtlı imkanlarla yapılmaya çalışılan deniz ve su sporlarının yaygınlaştırılabilmesi ve başarılı olunabilmesi için gerekli spor ortamları ile sporcu eğitim merkezlerinin yapılarak hayata geçirilmelidir. Geniş kitleler halinde yararlanılabilecek plaj ve parkurlar (yarışma, eğlenceli oyun nitelikli) hazırlanmalıdır. 19

20 Antalya ili, çok yakında küçük olimpiyat özellikli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir yapıdadır. Önümüzdeki yıllarda Türkiye de yapılmak üzere talep edilecek olan OLİMPİYATLARIN DÜZENLEME VE ORGANİZASYONU çerçevesinde Antalya da yapılabilecek spor organizasyonlarına cevap verilebilecek şekilde bir olimpiyat köyü planlanarak yapımı konusunda gerekli girişim ve planlamanın yapılması sağlanmalıdır. - İlimiz için önem taşıyan günlerde ve her yıl düzenlenecek yurtiçi ve yurtdışı spor şenlikleri ve organizasyonları ile Antalya ya SPOR KENTİ KİMLİĞİ kazandırılmalıdır. Tüm spor branşlarının Antalya da oluşturulabilmesi için hepsinin altyapılarının oluşturulması, bununla birlikte çoğaltılarak desteklenmelidir. Engelli vatandaşlarımızın spor yapabilme imkanlarının yaratılabilmesi için; gerek planlama safhasında ve gerekse uygulama safhasında ortamların oluşturulması için alt yapı ve tesislerin yapımına destek ve teşvik verilmelidir. Trafik akışı yoğun spor programlarına ve halk, izleyici sirkülasyonuna uygun olmalıdır. - Otopark ve küçük yada büyük spor kompleksleri oluşturulurken dinlenme, eğlenme alanları birlikte düşünülmelidir. - Her seviyede okullarda büyük organizasyona yatkınlık sağlama amaçlı, spor kültürü, sporda erdemlilik, fair plan çerçevesi ilgili ders, seminer, panel vb. organizasyonlar verilmelidir. Çocuk ve gençlerimize özellikle grup içinde beceri sağlık karakter cesaret, mesleki yönlendirme ilgi, bilgi, düşünce, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip olabilmelerini sağlayabilme, kendilerine ve başkalarına saygılı bilimsel düşünce yeteneğine manevi ve kültürel değerlerimize sahiplenmeleri de hiçbir ayrım gözetmeksizin kent gençliğini bünyesinde toplayabilecek GENÇLİK MERKEZLERİ kurulmalıdır. Gençlik merkezi kurulabilecek yerlerin tespit edilmesi, hedef kitleye ulaşılabilmesi için program oluşturmak, gençlik merkezinde hedef ilgi ve isteklerin tespit edilerek gerçekçi yaklaşımlarla yeni oluşumlar sağlanmalıdır. Belirlenecek 10 spor dalında yıllık gelişmeleri ve önerileri değerlendirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Belediyemiz önderliğinde her yıl Avrasya Spor Şurası Antalya da toplanmalıdır YAŞLI NÜFUS Ülkemizde 1985 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusun %42 sini 65 yaş ve üzeri nüfus oluşturmuştur nüfus sayımı sonuçlarına göre 65 yaş ve daha yukarı yaştakilerin oranı %4.3 iken 1995 de bu oran %4.7, 2000 yılında ise %5.6 ya yükselmiştir. Antalya ilinde 2000 yılı nüfus sayımına göre 65 ve yukarı yaş grubu toplam olup, 65 ve yukarı kadın yaş grubu , erkek yaş grubu ise dir. Antalya ilinde yaşayan 65 ve üzeri yaş grubunun toplam Antalya nüfusuna oranı %5.37 olup, kadın 65 ve üzeri yaş grubu %5.78, erkek ise %4.99 dur. Diğer taraftan yaşlı bağımlılık oranına bakıldığında 65 ve üzeri yaştaki nüfusun, çalışabilir yaş grubuna (15-64 yaş arası) oranı 1935 de 6.25 iken 2000 de 7.79 a yükseldiği görülmüştür. Her geçen yıl yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Antalya ilindeki yaşlı nüfusun artış hızına sebep; ilin iklim koşullarının yaşlının kolay yaşamasına uygun olabileceğinin düşünülmesi ve yaşam şartlarının diğer illere oranla daha ekonomik olacağı beklentisi ile ilin yaşlı nüfus grubunu göç alması ve ölüm oranının azalıp, ortalama yaşam süresinin uzaması gösterilebilir. 20

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GÜÇLÜ YÖNLER Çankırı ilinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Çankırı Belediyesi bünyesinde olan bir Yaşlı Koordinasyon birimi bulunmaktadır. Zonguldak ilinde ise 2000 yılında

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Güz YY Bölüm Koordinatörü: Prof.Dr. Nurşen SAKLAKOĞLU DERSİN AMACI; Öğrencilerin bilgi, birikim, araştırma becerileri ve yaratıcılıklarını

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011

2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011 2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011 GRUP 2 Moderatör: İlhan TOMANBAY Raportör: Ögr.Gör. Yılmaz TOKTAŞ Sekreter: Arş.Gör. Gamze FIŞKIN Katılımcılar Bolu

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 5. Faz Ana Konuları 5. FAZ Dünya Sağlık

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler)

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Umut AŞKIN Raportör: Nalan Kangal Kırsalda Yaşayanlar

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

R İSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ÇALIŞTAYI Ç ALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

R İSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ÇALIŞTAYI Ç ALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ 2 ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Aralık 2013 İstanbul GİRİŞ Ülkemizde hızlı toplumsal değişim yaşanmaktadır. Her değişim, beraberinde kimlik ve kişilik çatışmasını getirir. Ülkemizde, kentleşme, sanayileşme,

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz. Sayın Milletvekili, Otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olup belirli davranış ve öğrenme özellikleri ile kendini göstermektedir. Şu an

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1 MAYIS 2016 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ İLERLEME RAPORU 2016/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız!

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Kasım 2016 15 Kasım 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik son beş yıldır düzenli olarak artıyor! Son bir yılda 435 bin yeni işsiz!

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya Grup 3 EGE BÖLGESİ İzmir-Kütahya Güçlü yönler Gençler Yaşlılar El Ele Projesi (2010 yılı). Sevgi Evleri Projesi. Kütahya da 40 yataklı yaşlı bakım evi. İzmir de 300 yataklı yaşlı bakım evi. Belediyeler

Detaylı

Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri

Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri Abdurrahman Çohaz Yaşlılık kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreç olup, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden gerilemesidir. Bir başka tanımla yaşlılık fizyolojik

Detaylı

SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP

SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP SODES 2011 yılı hibe çağrısına yönelik Gaziantep Valiliği SODES Proje Koordinasyon Birimi tarafından 21 Nisan 2011 tarihinde Tilmen Otel de çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş (medyan yaş / ortanca yaş; bir nüfus gurubunun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşıdır) 30,1 iken; Afyonkarahisar ve çevre

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

GRUP 6: DOĞU KARADENİZ

GRUP 6: DOĞU KARADENİZ GRUP 6: DOĞU KARADENİZ Gümüşhane Ordu Kars Moderatör: Prof.Dr.Leyla Karaoğlu Raportör: Arş.Gör.Öznur Altıntaş Sekreter: Arş.Gör.Merve Kılıçbay 1) YAŞLANMA SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ Yerel yönetimlerin

Detaylı

KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM PROJESİ

KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM PROJESİ KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM PROJESİ Bu Proje Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Program kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenmektedir. Proje: 2011 yılı Nisan

Detaylı

performans programı 014 201 performans programı 02 03 performans programı 62 Ek 1 - Yılı Faaliyetleri - Maaliyetleri... 62 EK 2 - Performans Programı Süreci... 65 04 Tablo 1: Elektronik Ekipmanlar...25

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Bankacılık İstatistikleri 22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ 22.1. Banka Şube Sayısı 2007-2011 Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007 7 906 365

Detaylı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 30.09.2013 İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye orta yaş ve yaşlanmakta olan bir nüfus yapısına sahiptir.

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı