ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ UYUM REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ UYUM REHBERİ"

Transkript

1 YÖN.RH / 35 ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ

2 YÖN.RH / 35 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2. Organizasyon Şeması 3.Uyum ne demek 4.Uyum Programının Konuları Mesleki Dağılımı. 5.Hastane Tanıtımı.. 6.Hizmet Alanlarımız.. 7. Çalışma Saatlerimiz 8. Nöbet Hizmetleri. 9. İzin işlemleri 10. Kılık Kıyafet Düzeni. 11. Hizmet İçi Eğitimler. 12. Hastane Malını Koruma Ve Tasarruf Tedbirleri Hastane Enfeksiyonları 14. Hasta Hakları Ve Sorumlulukları Hasta Birey Olarak Sorumluluklariniz. 16. İletişim Ve Beden Dili Hizmet İçi Eğitimler. 18. Hedeflerimiz 19. Hasta Ve ÇalIşan Güvenliği. 20. Organ Nakli Ve Bağişı 21. Anne Sütü.

3 YÖN.RH / Sigara Hakkındaki Gerçekler 23.Telefon Rehberi 1.GİRİŞ Hastanemiz, hasta hakları ve etik ilkeler doğrultusunda; hastaların günlük yaşam gereksinimlerinin karşılanması, sunulan tüm hizmetlerde hasta ve yakınlarının memnuniyetinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alır ve kesintisiz olarak uygular. Bu kapsamda uyum rehberimiz, hastanemizde yeni göreve başlayan personelin uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla; hastane kurum kültürü, yönetim yapısı ve işleyişi, hastane misyonu-vizyonu, hizmet alanları, personelin yeni katılış işlemleri, çalışma saatleri ve nöbet hizmetleri, hasta hakları ve sorumlulukları, hasta ve çalışan güvenliği gibi bölümlerden oluşmaktadır. Hazırlanan uyum rehberinin kurumumuza yeni katılan personelin uyum sürecini kolaylaştırmasının yanında, hastanemizde halen görev yapan personelimizin çalışmalarına da rehberlik edeceği düşünülmektedir. MİSYONUMUZ Özel Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi olarak amacımız, sağlık hizmeti verdiğimiz hastalarımıza, hasta haklarını ön planda tutarak, tecrübeli ve uzman kadromuzla, tıbbın tüm teknik imkânlarını kullanarak, iyi niyetli ve güler yüzlü ekibimizle, güvenli temiz ve huzurlu bir ortamda, sağlık hizmetlerini en iyi ve en ekonomik şekilde sunarak, güvenilir saygın ve öncü kuruluş olma özelliğimizi sürdürmektir. VİZYONUMUZ İnsana ve topluma karşı sorumluluğumuzu, kaliteli hizmet anlayışımız, üstün nitelikte ekibimiz ve teknolojik yeniliklerle birleştirerek, bugün olduğu gibi gelecekte de sağlıkta güven ve huzurun ilk adresi olmak.

4 YÖN.RH / 35 2.ORGANİZASYON ŞEMASI

5 YÖN.RH / 35 3.UYUM NE DEMEKTİR? Göreve yeni başlayan hastane personelinin kuruma; kurum içinde pozisyon değişikliği meydana gelen personelini yeni görevine en kısa sürede uyumlaşmasını ve bakım hizmetlerinin kurumun hedeflerine uygun kalitede sürdürülmesini sağlamaktır. 3.1.UYUM NE KAZANDIRIR? Öncelikle çalışanın kuruma hızlı uyumunu sağlar. Bu ise personelin kuruma olumlu bakmasını, kurum kültürünü algılayarak doğrudan işe yönelebilmesini, endişe yerine güven taşımasını sağlar. Uyum eğitimindeki temel amaçlar çalışanın işe ve kuruma yabancılaşmasını önlemek, sosyal kaynaşmayı hızlandırmak, iş ortamındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak, belirsizlik ve bilgisizlikten doğabilecek sorunların ortaya çıkmasını önlemek, iş akışına uyumu hızlandırarak iş gücü kaybını önlemektir. 3.2.Uyum Planı Yeni işe başlayanı karşılamak, İşletme ile ilgili bilgi vermek, Çalışma kurallarını bildirmek, İş arkadaşları ile tanıştırmak, İşini öğretmek, Yeni işe başlayanı izlemek Bu süreçlerden sonra personelden verilen göreve ilişkin bilgi ve açıklama isteme, yapılan hataları yapıcı bir yaklaşımla düzeltmek, personelde görülen ilerlemeye karşı duyarlı olmak, sabırlı olmak, Aradan çekilip personelin tek başına sorumluluk almasını sağlamak 3.3.Uyum Eğitiminin Amaçları Çalışana kuruma hoş geldin diyerek kuruma bağlılığını sağlamak, Organizasyonun yapısı, amaçları, felsefesi konularında çalışana bilgi vermek, Kişide kendine güven duygusu yaratmak, Bireyde ait olma duygusunu geliştirmek ve verimli olma isteğini uyandırmak, Çalışana içinde bulunduğu şartları tanıtmak ve mevcut durumu öğrenme zamanını kısaltmak, Motivasyonu arttırmak, Çalışanı daha sonraki eğitimlere hazırlamak, Disiplin suçlarını azaltmak, Deneme yanılma öğrenmeye fırsat vermemek, Hizmet verirken kendisi ile arkadaşları için risk oluşturabilecek hususları kontrol altına almak,

6 YÖN.RH / 35 Kişiyi görev-yetki ve sorumlulukları konularında bilgilendirmek, Kurumun misyon ve vizyonunu çalışana benimsetmek Özetle; İşin gerektirdiği tutum ve bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması, bu şekilde çalışanın en kısa zamanda işe uyumunun sağlanmasıdır. 3.4.Uyum Eğitiminin Hedefleri Mesleğe yeni atanana, çalışana, hastane politikaları, hastanenin organizasyonel yapısı, hizmet konusu ve süreci, sosyal haklar ve sorumluluklar, yükselme olanakları, iş koşulları, iş güvenliği tedbirleri vb konularda bilgi vermek, Çalışanın işe ve kuruma yabancılaşmasını önleyerek, sosyal kaynaşmayı sağlamak, Çalışanların işe uyumunu sağlayarak iş gücü devir oranını azaltmak, Belirsizlik ve bilgisizlikten doğan yakınmaları önlemek, Çalışanların; belirsizlik ve bilgisizlik nedeniyle, deneme-yanılma yöntemiyle öğrenmeye çalışmalarını, kurallar bozmalarını ve mevcut düzeni alt üst etmelerine engel olmaktır. 4. UYUM EĞİTİMİ KONULARI MESLEKİ DAĞILIMI Sağlık personeli için uyum eğitimleri konu başlıkları; Kurum yapısı ve işleyişi Sağlık bakım organizasyonunda hizmet kalite standartları Etik ve yasal konular Afetlerde sağlık hizmetleri İletişim Hastane Enfeksiyonları Diğer personel (temizlik, güvenlik ve diğer ) için uyum eğitim konu başlıkları; Kurumun ve çalışan birimin tanıtılması, Kurum işleyişi Devlet malını koruma tasarruf Kurumun kalite politikaları Hasta ve hasta yakını ile iletişim Atık yönetimi Hastane enfeksiyonları 5.HASTANE TANITIMI Çiftlik hastanemiz 1963 yılında Başoğlu Kadın Doğum Cerrahi Kliniği Samsun da 15 yataklı olarak kurulmuş yılında Büyük Anadolu Hastanesi olarak isim değiştirip 57 yataklı olmuştur. Meydan

7 YÖN.RH / 35 hastanemiz 2008 yılı Temmuz ayında 40 yataklı olarak hizmete bailamıştır. Çiftlik hastanemizde 3. Düzeyde 6 yataklı genel yoğun bakım, 10 küvezli yenidoğan yoğun bakım bölümümüz mevcuttur. Hastanemizde hizmet veren poliklinikler; Çiftlik Şubesi Dahiliye Polikliniği 2 adet Genel Cerrahi Polikliniği 2 adet Beyin Cerrahi Polikliniği 1 adet Göz Polikliniği 1 adet KBB Polikliniği 1 adet Üroloji Polikliniği 1 adet Kardiyoloji Polikliniği 1 adet Kadın Doğum Polikliniği 3 adet Pediatri Polikliniği 2 adet Ortopedi Polikliniği 1 adet Meydan Şubesi Göz Polikliniği 2 adet Dahiliye Polikliniği 2 adet Kadın Doğum Polikliniği 2 adet Kardiyoloji Polikliniği 1 adet Genel Cerrahi Polikliniği 2 adet Üroloji Polikliniği 1 adet Ortopedi Polikliniği 1 adet Dermatoloji 1 adet KBB Polikliniği 1 adet Pediatri Polikliniği 2 adet Beyin Cerahi Polikliniği 1 adet 6.HİZMET ALANLARIMIZ Klinik Hemşireliği: Bireyin, ailenin ve toplumun, sağlığını koruma, geliştirme, sürdürme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik bakım hizmetlerini bütüncül hemşirelik yaklaşımıyla, diğer sağlık ekibi üyeleriyle koordineli olarak belirlenen standartlar, usul ve prensipler doğrultusunda planlayan, uygulayan ve bakımı değerlendire hemşiredir. Klinik hemşireleri hastanın servise kabulü oda ve servis tanıtımının yapılması, bölüme özel eğitim dokümanlarını okuma ve değerlendirme, hasta bakımı ve tedavi uygulamaları, hemşireliğe yönelik formların servislerde kullanımı, order siz ilaç ve tedavi yapmamaları, hastanın hangi tanıyla yattığını ve tanısıyla ilgili gerekli bilgiye ulaşmaları, girişimsel işlemleri izleme ve katılmaları, birime özel uygulamalar ve prosedürler hasta bakımında kullanılacak malzeme ve cihazları dikkatli kullanmaları, asepsi ve antisepsi kurallarına uygun tutum geliştirmeleri gerekmektedir. Yoğun Bakım Hemşireliği: Yoğun bakım hemşiresi, vücudun aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden ortadan kalkıncaya kadar desteklenmesi ve bu süreç içerisinde hastanın hayatta kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsayan, yoğun bakımda kullanılan her türlü cihaz ve teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisiyle donanımlı hemşiredir.

8 YÖN.RH / 35 Acil Servis Hemşireliği: Acil Bakım Hemşiresi; teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hasta/yaralı bireye gerekli hemşirelik bakımının uygulayıcısıdır. Acil servis hemşireleri hızlı, atik ve mesleki bilgilerini kullanabilme becerisine sahip, ekibiyle birlikte koordineli çalışmakla yükümlüdür. Poliklinik Hemşiresi: Poliklinikte yürütülen muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinde gerekli hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesiyle birlikte hasta ve ailesinin eğitim gereksinimleri de poliklinik hemşiresi tarafından karşılanmaktadır. Poliklinik hizmetleri sunan hemşireler polikliniğe hastanın kabulünde güler yüzlü ve sabırlı olması, girişimsel işlemlerde asepsi antisepsi kurallarına uyması, birime özel uygulamaları yerine getirmesi, hemşireliğe yönelik form ve kayıtları düzenli yapması gerekmektedir. 7.ÇALIŞMA SAATLERİ Hastanemizde 24 saat kesintisiz devam eden sağlık hizmeti verilmektedir. Mesai saatleri dışında, hizmetin sürekliliği nöbetle sağlanır. Çalışma saatleri; Acil durumlar ve bayramlarda mesai saatleri servislerin durumuna göre değişkenlik göstermektedir. 8.NÖBET HİZMETLERİ Nöbet çizelgeleri haftalık olarak, birim sorumluları tarafından hazırlanır. Nöbetçi personel her gün mesai bitiminden yarım saat önce nöbet yerine gelir. Bir önceki nöbetçiden görevi teslim alır. Nöbet tutan personel nöbeti boyunca sorumluluk alanı ile ilgili gerekli kayıtları nöbet defterine ve ilgili dökümanlara kayıt eder. Nöbetçi olanlar hiçbir surette kurumdan ayrılamazlar. Nöbetçi personel nöbet teslim alacak personel gelmeden, nöbette geçen ve izlenecek hususlar konusunda bilgi vermeden kurumdan ayrılamaz. 9.İZİN İŞLEMLERİ İzin kâğıtları sıralı amirlere onaylatılır. İzin tarihlerinde, izne ayrılacak hastane personeli için nöbet hizmeti planlanmamış olması gerekmektedir. Personel, acil durumlarda, nöbet değişikliği yaptıktan sonra izne çıkabilir.

9 YÖN.RH / KILIK-KIYAFET DÜZENİ Kılık kıyafet düzeninde forma bütünlüğü, takılarda ve makyajda abartıdan kaçınılması, bayan sağlıkçılarda saçların toplanması, erkek sağlıkçılarda günlük sakal traşına özen gösterilmesi gerekmektedir. 11.HİZMET İÇİ EĞİTİMLER Herhangi bir konuda eğitim alan hastane çalışanı, kurum/hastane ihtiyaçları göz önüne alınarak mümkün olduğunca eğitim gördüğü alanda görevlendirilmesine özen gösterilir. Hasta bakım kalitesinin arttırılması, personelin mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesiyle iş doyumlarının yükseltilmesi yanında, bilimsel gelişmeleri takip etmelerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programı hazırlanmıştır. Eğitimin nitelikli hizmet sunumunda önemli bir kavram olduğuna inanarak her yıl Hastane Hizmet İçi Eğitim Programı oluşturulmaktadır. Eğitim faaliyetlerine hasta bakım hizmetini aksatmayacak şekilde tüm personelin katılmaları zorunludur. 12. HASTANE MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ 1. HASTANE MALI Hastanenin sahip olduğu her çeşit taşınır ve taşınmaz varlıklardır Koruma İlkeleri Kuruluşlarda; Çalışanların yetki ve sorumlulukları belirlenmeli, Hayata geçirilecek projeler planlı olmalı, iş takvimi belirlenmeli, Yapacakları hizmetleri daha ekonomik, daha mükemmel nasıl yapmalı? Bunu araştırmalı. Tasarruf tedbirleri konusunda personele HİE yapılmalı Yöneticiler hizmetleri aksatmadan tasarruf sağlamayı ön planda tutmalı, Çeşitli malzeme araç-gereç ve hizmetlerin daha sağlam, kullanışlı ve daha ucuz temin edilmesi hususunda azami gayret göstermeli. 2. YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI Tasarruf ilkelerine uymayanlar veya aksine davrananlara ilgili mevzuata göre uygulatmak, Tasarruf tedbiri ve maliyetin düşürülmesi konusunda buluş yapanları ödüllendirmek, Tasarruf tedbiri koordinasyonu sağlamak, Mevcut ekonomik, fiziki ve insan gücü kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak, Yakıt, su ve elektrik kullanımında israfı önleyici her türlü tedbiri almak, bakımını yapmak, Tüketim Malzemelerinin (yakıt, ilaç, yedek parça) depolanması, dağıtım ve nakilleri esnasında bozulmalarını önleyecek tedbirleri almak,

10 YÖN.RH / 35 Alınan tasarruf tedbirleri ve uygulama sonuçlarına ait raporları değerlendirmek, Yıllık olarak hazırlanacak çalışma programlarında tasarruf tedbirlerine yer vermek ve ayrı tasarruf tedbirleri programları hazırlatmak ve uygulatmak, Personele HİE yapmak. 3. ÇALIŞAN PERSONELİN SORUMLULUKLARI Kendilerine verilen görevleri tasarruf ilkelerine uygun şekilde zamanında ve eksiksiz yapmak, Her çeşit araç-gereci iyi muhafaza etmek, bakımını yapmak, Sarf malzemelerinin kullanımında tasarruflu hareket etmek. 4. GENEL TASARRUF TEDBİRLERİ Tedarik ve depolama işlemlerinde uygulanacak tedbirler, Elektrik kullanımında, Su kullanımında, Ulaştırma hizmetlerinde, Sıvı ve katı yakıt sarfı esnasında, 4.1. Tedarik Ve Depolama İşlerinde Tasarruf Tedbirleri İhtiyaca göre malzeme alınmalı, depoda ölü stok olarak bekletilmemeli, Miad kontrolü yapılmalı, İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilmeli, Depolama talimatları olmalı, Demirbaş malzeme ihtiyaç olduğu takdirde istem yapılmalıdır. Tıbbi malzemeler ihtiyaç duyuldukça istem yapılmalıdır.(örn: enjektörle, abeslangla çay karıştırma vs. gibi işlemler yapılmamalıdır.) Depolama için seçilecek yerler depolama tekniğine uygun olmalı. Demirbaş eşyaların sorumluluğu sağlık çalışanları tarafından alınmalı, kırılan, kaybolan eşyaların tutanakları mutlaka tutulmalıdır. Stok kontrol sistemi tesis edilmeli, Makine ve araçlarda meydana gelen kazalar tutanağa geçirilip gerekli olan kanuni işlem yapılmalıdır. Atıklardaki geri dönüşüme dikkat edilmeli, Tıbbi atık/evsel atıkların ayrıştırılarak atılması, Her çeşit araç-gereci kullanacak elemanlar H.İ.E. den geçirilmeli Elektrik Kullanımında Tasarruf Tedbirleri Elektrikli malzemelere ıslak şeyle dokunulmamalı, üzerine ıslak malzeme konulmamalı. Cihaz arızaları sorumlu kişilere bildirilmeli. Elektrikli cihazların şarjı dolduktan sonra fişi prizden çıkarılmalıdır. Elektrikli aletlerin bakımı bilirkişi tarafından yapılmalı, Kullanılmayan elektrikli malzemeler ve yanan ampuller söndürülmelidir.

11 YÖN.RH / 35 Gündüz çalışma yerleri dışındaki (ambar, depo vb.) yerler gereksiz aydınlatılmamalı, 4.3. Isıtmada Uygulanacak Tedbirler: Elektrik hiçbir şekilde ısıtma aracı olarak kullanılmamalı. Su ısıtımında kullanılan elektrikli aletler kullanılmamalıdır Ulaştırma Hizmetleri İle İlgili Tasarruf Tedbirleri Hizmetin gereğine göre uygun araç seçilmeli, Taşıt talepleri gerekli ise yapılmalıdır Bina Isıtılmasında Tedbirler Bakımları teknik personele yaptırılmalı, Kalorifer yakmakla görevli personel eğitimli ve sertifikalı olmalıdır Su Kullanımında Tedbirler Musluk ve vanalar sürekli kontrol edilmeli, Bozuk olanlar tamir ettirilmeli, Gereken bakım ve kontrolü yapılmalı, Bina araç-gereç ve bahçe sulamada israftan kaçınılmalıdır Ptt Ve Haberleşme Hizmetlerinde Tedbirler Evrak kurye ve dağıtıcılarla gönderilmelidir. Telefonlar amaç dışı kullanılmamalı, Telefon görüşmeleri kısa olmalıdır Yazı Ve Baskı İşlerinde Uygulanacak Tedbirler Kâğıt ve kırtasiye tüketimi en aza indirilmeli,(örn. reçete kâğıtları vs ile el kurulama) Gerekirse teksirler kâğıdın çift yüzüne basılmalıdır. Gerekli olmayan yazılar çıktı olarak alınmamalı, Bilgisayar, fotokopi makinası, yazıcı, baskı makınası gibi araçların bakımı zamanında yaptırılmalıdır Döşeme Ve Demirbaş Malzeme İle İlgili Tedbirler İlgili birimlere tamiri yaptırılmalıdır. Kullanma kılavuzuna uygun kullanılmalı, Gösterişten uzak, sade olmalı, Bürolarda yerleşme esaslarına göre dağıtım ve düzen sağlanmalı, Yurtiçi Geçici Görevlerin Uygulanmasında Hususlar Görevli personelin ekonomik bir araçla gitmesi, Harcırah alması, Görev dönüşünde amirine gerekli bilgileri vermesi gerekir.

12 YÖN.RH / HASTANE ENFEKSİYONLARI Hastane enfeksiyonları genel olarak enfeksiyon dışında bir nedenle hastaneye başvuran bir hastada hastanede gelişen bir enfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Hasta hastaneye yattığı zaman inkübasyon döneminde değilse veya o enfeksiyonun belirti ve bulguları yoksa hastanede çıkan enfeksiyonlar hastane enfeksiyonları olarak değerlendirilir. Hastane enfeksiyonları genellikle hasta hastaneye yattıktan saat sonra ve taburcu olduktan sonra 10 gün içerisinde gelişebilmektedir. Hastane hizmetlerindeki gelişmelere rağmen yatan hastalarda enfeksiyonlar tüm dünyada, hem gelişmiş hem de kaynakları fakir ülkelerde görülmeye devam etmektedir ve morbiditesi artmaktadır. Bu durumdan hastane personeli de etkilenebilmektedir, hastane enfeksiyonları hem hasta hem de halk sağlığı için bir yük oluşturmaktadır. 1- HASTANE INFEKSIYONLARI Türkiyede; Hastanede yatış süresinde ortalama 10 gün uzama Nazokomiyal infeksiyonlara bağlı mortalite %16 Ortalama maliyet 1500 $ Hastane infeksiyonu hızı yılda %3-10 arasındadır. 2. RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR? Artmış antibiyotik kullanımı, multiple dirençli patojenler. Yeni prosedürler, aletler Yaş (iki uçtada risk yüksektir.) Metabolik ve immunsupresyona yol açan bozukluklar Cerrahi gişimler Kateterizasyon, İnvaziv girişimler (endoskopi, endotrakeal tüp) Aseptik teknik kurallarına uyulmaması İzolasyon prosedürlerine uyulmaması El yıkama alışkanlığı Prosedürlere uygun olmayan dezenfeksiyon ve antisepsi Çevresel sanitasyon 3. EN SIK GÖRÜLEN HASTANE İNFEKSİYONLARI Üriner Sistem Enfeksiyonları Bakteremi Sepsis Pnömoni

13 YÖN.RH / 35 Cerrahi Alan Enfeksiyonları Kateter Enfeksiyonları 4. ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ El yıkama. Hasta bakımında kullanılan eldivenler her hastada değiştirilmelidir. Hasta yanına gelen ziyaretçi sınırlandırılmalıdır. Canlı çiçek kabul edilmemelidir. Yere hiç bir şey değmemelidir. Paspaslar ve diğer malzemeler günlük temizlikten sonra sıcak su ve sabunla yıkanıp %1 lik sodyum hipoklorit çözeltisinde 30 dakika bekletilip durulanıp kurutulmalıdır. Deterjanlı temizlik sularının içine kimyasal dezenfektan katılmamalıdır. Hastaların hastanede kalış süresi kısaltılmalıdır. Ördek ve sürgü kişisel olmalıdır, ortak kullanılacaksa her kullanımdan sonra mekanik olarak temizlenmeli, 1/50 oranında hazırlanmış çamaşır suyu yada 1 tablet presept + 10 litre su dolu kovada en az 20 dakika bekletilip durulanıp kurulanmalıdır. Havlu, sabun, saç fırçası, traş fırçası ve jilet bireysel olarak kullanılmalıdır. Traş makinaları önerilmemektedir. Çünkü dezenfeksiyon için uygun değildir. Personel işe uygun önlük maske, eldiven giymelidir. Kullanılacak dezenfektanların sulandırılması doğru yapılmalıdır. Steril malzemeler uygun koşullarda saklanmalıdır Sterilizasyondan gelen malzemeler ıslak ise kesinlikle kullanılmamalıdır. Enfekte atık, hasta ve hasta materyali ile temas eden atıklar kırmızı renkli üzerinde infekte atık amblemi bulunan infekte atık poşetine atılmalıdır. Torbaların ağızları ip ile bağlanarak konteyner ile üniteden uzaklaştırılmalıdır. Kesici ve delici cisimler özel kaplarda toplanıp uzaklaştırılmalıdır. 5. KAN YOLUYLA SAĞLIK PERSONELINE BULAŞMA RISKI OLAN INFEKSIYONLAR Hepatit B Virüs (HBV) Hepatit C virus (HCV) Hepatit D virus (HDV) Human Immunodeficiency virus (HIV) Kanla Bulaşan İnfeksiyonlar Açısından Riskli Vücut Sıvıları Kan ve kan ürünleri Serebrospinal, vaginal, sinoviyal, plevral, perikardiyal, peritoneal ve amniyotik sıvılar Kanla bulaşmış diğer vücut sıvıları

14 YÖN.RH / KAN YOLU İLE BULAŞAN HASTALIKLARDAN KORUNMA ÖNLEMLERİ Öykü ve fizik muayene ile HIV, HBV ve diğer kanla bulaşan infekte hastaları ayırt etme olanağı bulunmamaktadır. Tüm hastaların kan ve diğer vücut sıvıları infekte kabul edilerek gerekli önlemler alınmalıdır. İğne batmasını önlemek için disposble iğneler kullanıldıktan sonra plastik kılıfları tekrar KAPATILMAMALIDIR. Kullanılmış iğne, enjektör, bistüri ucu ve diğer kesici aletler delinmeye dayanıklı sağlam kutulara konulmalıdır. Bütün kan ve diğer vücut sıvı örnekleri taşınma sırasında akma ve sızmayı engelleyecek sağlam kapaklı kutulara konulmalıdır. Laboratuvar kağıdına bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir. Kan ve vücut sıvılarıyla konjunktival temas, kesici/delici yaralanmaya denk risk taşır. Bu nedenle sıçrama riskinin yüksek olduğu durumlardan gözlük veya yüz koruyucu maskeler kullanılmalıdır. Duvar, yer döşemesi yada diğer yüzeylerden bulaşma olmaz. Rutin temizlik yeterlidir. İnfekte materyal ile kontaminasyon halinde önce materyal silinmeli, 1/10 dilue çamaşır suyu ile dekontamine edilmelidir. HBV infeksiyonundan korunmada en etkili yöntem aşılanmaktır. HBV na karşı immun hale gelmiş sağlık personelinin diğer kan yoluyla bulaşan infeksiyonlardan korunmak amacıyla korunma önlemlerine uyması gereklidir. Eller veya diğer cilt yüzeyleri kan yada diğer vücut sıvılarıyla kontamine olursa derhal su ve sabunla yıkanmalıdır. HBV insan elinde 4 saat canlılık ve bulaştırıcılık özelliğini korur. Viruslar %70 alkolde canlılığını kaybetmektedirler. Alkol kuru ele ve elin bütün yüzeyine temas etmelidir. Islak elde alkol oranı düşeceği için ıslak ele uygulanmamalıdır. Kontamine materyal eğer tekrar kullanılacaksa üzerindeki kirler temizlendikten sonra sterilize veya dezenfekte edilmelidir. Küçük girişimler sırasında hasta yapılacak işlem hakkında bilgilendirilmelidir. Ani hareket yapma olasılığını azaltarak yaralanma riskini azaltmalıdır HASTANE ENFEKSİYONLARININ; Yaklaşık on hastadan birinde görüldüğünü, Yarısının el yıkamaya uyumla önlenebildiğini, Maliyetten milyarlarca dolara varan kazanç sağlanabileceğini, ABD de yılda iki milyon olgu görüldüğünü, Bu sayının kanser ya da kazalar nedeni ile hastaneye kabul edilen hasta sayısından fazla olup, hastaneye yatan miyokard infarktüsü olgularının dört katı olduğunu,

15 YÖN.RH / 35 Hastane enfeksiyonlarının azaltılmasında Enfeksiyon kontrol hemşiresinin çalışmasıyla ve hastane enfeksiyon komitesinin çalışmasıyla yarı yarıya azalma olabildiğini, En sık görülen hastane enfeksiyonunun üriner enfeksiyon olmasına karşın en ciddi sonuçlara yol açan ve en masraflı olanların sepsis, pnömoni, cerrahi alan enfeksiyonu olduğunu, artık biliyorsunuz 14. HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Sağlık hepimiz için en önemli değerdir. Varlığında anlayamadığımız kıymetini kaybedince anlar, hastalandığımızda sağlığımızın mutluluğumuzda ne kadar önemli bir payı olduğunu fark ederiz. Hasta olduğumuzda sadece fiziken değil, ruhen de farklılaşırız; kendimizi güvensiz, işe yaramaz hisseder, kimimiz hiç bir şey eskisi gibi olmayacak sanarak içine kapanır, kimimiz öfkeyle başkalarına saldırganlaşır, kimimiz de çocukça davranışlar geliştiririz. Geleceğimizden kaygılanır, kendimizi cezalandırılmış ve kısıtlanmış hisseder ve hayatın anlamsız olduğu düşüncesine kapılabiliriz. Bütün bu duygular tıpkı hastalıklar gibi, hekimler dâhil hepimizin başına gelebilir ve aslında normaldir. Hastalık, kişilere hasta psikolojisi dediğimiz, sağlığımıza yeniden kavuştuğumuzda kaybolacak olan ayrı bir yük yükler. Sağlık kurumuna, hem bozulan sağlığımızı yeniden kazanmayı hem de eskisi gibi mutlu olmayı bekleyerek başvururuz. Burada karşımıza çıkan, günlük hayatımızda görmediğimiz uygulamalar ve karmaşık işlemler karşısında daha çok şaşırır, bazen ne yapacağımızı bilemeyiz. İşte bu noktada başvurduğunuz kurumun, sizi hem sağlığınıza kavuşturma, hem de bunu hangi yolla yapacağınız konusunda sizi bilgilendirme sorumluluğu vardır. HASTA HAKLARININ AMAÇLARI Hastaların desteklenmesi ve toplumsal açıdan güçlendirilmesidir; Hastalara sağlık hizmetlerinden tam yararlanma konusunda yardım etmek, Hasta-sağlık çalışanı ilişkilerini desteklemek ve geliştirmek, Hasta eğitimini genel bir uygulama haline getirerek sağlık hizmeti etkinliğini artırmak, Sağlık hizmeti alan, sunan ve aracılık eden kişi ve kurumlar arasında işbirliği ve iletişim fırsatları yaratmak, var olanları güçlendirmek, böylelikle daha etkin ve güvenilir bir model oluşturmak Hasta haklarıyla ilgili başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti ortamında iç kontrolü sağlamaktır. 1.Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

16 YÖN.RH / Bilgilendirme ve bilgi isteme: Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır. 3. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır. 4. Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır. 5. Reddetme, durdurma ve rıza: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır. 6. Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 7. Dini vecibeleri yerine getirebilme: Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır. 8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. 9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma: Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisini imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır. 10. Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır. 11.Sürekli hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır. 12.Düşünce belirtme:

17 YÖN.RH / 35 Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye hakkı vardır. 15. HASTA BİREY OLARAK SORUMLULUKLARINIZ Son dönemde hasta haklarının yanında bir de Hasta Sorumluluğu kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. Kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz: 1. Genel Sorumluluklar Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. 2. Sosyal Güvenlik Durumu Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır. 3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir. 4. Hastane Kurallarına Uyma Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır. 5.Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

18 YÖN.RH / 35 Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur. 16.İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim evrensel bir deneyimdir ve insan yaşamında iletişimin yer almadığı bir an hemen hemen yok gibidir. İnsan yalnızken bile kendisi ile iletişim halindedir. En yalın tanımıyla iletişim; insanın kendini, duygu ve düşüncelerini, gereksinimlerini anlatma ve başkalarını anlama yoludur. İletişimin çeşitli tanımları vardır. Buna göre iletişim; Bir kaynaktan (kişi, kişiler veya organizasyon), bir araçla (yazılı, sözlü, görsel veya beden dili ile), bilgi, haber, düşünce, durum, duygu veya kültürün bir başka insan veya insan topluluklarına dağıtılmasıdır, Bir kişinin diğer kişileri etkilediği tüm süreçleri kapsar, Fikirlerin, duyguların, düşüncelerin, niyet ve gereksinimlerin insanlar arasında karşılıklı olarak iletildiği bir süreçtir. İletişim, insan yaşamının çok erken evresinde hatta doğum öncesi evrede başlar. Doğum Öncesi evrede anne ve bebek arasında duygu alışverişi olduğu bilinmektedir. Örneğin, annenin belirli bir anda yaşadığı duygu-duruma göre kandaki hormonların düzeyi değişmekte, bu hormonlar anneyi etkilediği gibi bebeği de etkilemektedir. Anne sakin ve mutluysa bebeğin de sakin olduğu, anne huzursuz ve sıkıntılıysa bebeğin hareketlerinin de değiştiği, huzursuzluk tepkileri verdiği bilinmektedir. Yaşadığımız etkileşimler kişiliğimizi, kişiliğimiz de etkileşimlerimizi belirler. Benliğimize verdiğimiz değer; bizim için önemli kişilerin bize vermiş olduğu değer doğrultusundadır. Bizim için önemli kişilerin; bizi değerli görmesi, bizimde kendimizi değerli görmemizi sağlar; değersiz görmesi ve önemsememesi ise kendimizi değersiz, önemsiz görmemize yol açar. Böylece kendimizle ilişkimiz nasılsa, başkalarıyla ilişkimiz o doğrultuda olur. 2. İLETİŞİMİN ÇEŞİTLERİ Sözlü iletişim: Kişilerin yazdıkları ve konuştukları sözcüklerle olur. Sözcükler; insanın, düşünce ve deneyimlerini başkalarıyla paylaştığı, dünyayı ve kendisinin dünya üzerindeki yerini algılayışının sembolleridir. Sözsüz iletişim: Kişilerin ses tonu, beden duruşu, yüz ifadesi, mimikler, ağlama, gülme, dans etme, şarkı söyleme, kişilerin giyim-kuşamı, kullandığı takılar, okuduğu gazete vb. özellikleri içerir.

19 YÖN.RH / 35 İletişimin önündeki engeller: Bireysel yetersizlikler Sosyo-ekonomik farklılıklar Güç ve otorite ilişkileri Toplumsal rol Kitle kültürü ve bireyci anlayış Teknolojik yalnızlık ve yabancılaşma 3.ETKİN İLETİŞİM VE DİNLEME Sağlıklı ve etkin bir iletişimin iyi dinleyiciler ile kendi duygularını samimi ve dürüst ifade eden kişilere ihtiyacı vardır. Liderlik ve yöneticiliğin en önemli gereklerinden biri dinlemesini bilmektir. Dinlemesini bilen yönetici sorunları ve ekibini daha iyi tanır ve sorunlara daha kolay çözüm bulur. Etkin Dinleyicinin Özellikleri Söylenenlere ilgi gösterir. Gerçek sorunun ne olduğunu duyana kadar yargıda bulunmaz. Konuştuğu kişi ile göz teması kurar. Söylenenleri anlayıp anlamadığını kontrol eder. Sırasını bekler, anladığını düşündüğünün hemen üstüne atlamaz Daha önemlisi, etkin dinleme sonucu karşımızdaki kişinin yaşayacağı rahatlık, onun bizim vereceğimiz öneriye uyum gösterme ihtimalini arttırır. Etkin Dinleme İle Kazanılan Özellikler Kişiler yargılanmadıkları için başlangıçta söylemeyi düşündüklerinin daha fazlasını söyler, Kendileri ile ilgili temelde yatan esas sorunun farkına varabilir, Kendi sorunlarına çözüm bulabilir, Yaşanmış ve bitmiş bir olay ile ilgili olarak çözümsüzlüğü kabullenir, Anlaşıldım duygusunu yaşar, karşısındaki kişiye olumlu duygular besler, Amaçları aşan bir şey söylediklerinde, bunu fark edip kendilerini düzeltebilir, Karşısındaki kişiyi dinlemeye ve anlamaya hazır duruma gelir. 4. YANLIŞ DİNLEME TÜRLERİ Görünüşte Dinleme: Kişi dış görünüşüyle dinliyormuş gibi görünür, ancak; iç dünyası bambaşka bir yerdedir. Seçerek Dinleme: Bu tür dinleyenler karşılarında konuşan kişinin söylediklerinden sadece kendilerini ilgilendirilen kısımları duyarlar, diğer söylenenleri dinlemezler Saplantılı Dinleme: Daha çok duygusal yönden saplantılı kişilerin dinleme tarzıdır.

20 YÖN.RH / 35 Savunucu Dinleme: Bu kişiler her söyleneni kendilerine yönelmiş bir saldırı sayarlar. Hemen karşı saldırıya veya savunmaya geçerler. Tuzak Kurucu Dinleme: Bu kişiler seslerini hiç çıkarmadan dinleme eğilimindedirler. Çünkü dinlediklerinden yararlanarak karşılarındakini zor duruma düşürecek fırsatı ararlar. Yüzeysel Dinleme: Bireyler kişinin kullandığı kelimelerin yüzeyinde kalırlar. Kelimelerin sözcük anlamlarında veya kendilerince olan anlamlarında gezinirler. İyi bir dinleyici olmak için temel ilkeler: Gerçek sorunun ne olduğunu duyana kadar yargıda bulunmayın. Konuştuğunuz kişi ile göz teması kurun ve beden diline dikkat edin. Söylenenleri anlayıp anlamadığınızı kontrol edin. Öfke ve olumsuz duygularınızı kontrol edin. Soru sorun. Önemli noktaları not alın. Yazmak, dikkatinizi daha kolay toplamanızı sağlayacaktır. Konuşmak için sıranızı bekleyin. 5. İLETİŞİMDE BEDEN DİLİNİ KULLANMA Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır. Beden dilinin öğeleri: Beden Duruşu Mimikler Başın Kullanımı Oturmak İçin Seçilen Yer Giyim Bakım Ve Makyaj Jestler Göz Teması Ayakların Kullanımı Oturma Biçimi Mesafe Kullanılan Aksesuarlar 6. HATALI İLETİŞİM TEKNİKLERİ -Klişe cevaplar ve belirsiz güvenceler verme -Teselli etme -Kendi yaşantımızdan örnekler verme -Öğüt verme, ikna etme -Yargılama -Savunma

HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME

HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME GÜVENLİK

Detaylı

T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi TEMİZLİK HİZMETLERİ T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi YEMEKHANE HİZMETLERİ 2014 DÖK. KODU:YÖN.RH.06

Detaylı

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010 www.anh.gov.tr Adres : Ülkü Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı, No:5 06100 Altındağ - Ankara Tel : 0 312 508 40 00 Faks : 0 312 311 43 40 e-posta : bilgi@anh.gov.tr web : www.anh.gov.tr

Detaylı

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 KONYA T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Bölgenin Sağlık Güvencesi... HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 1.GİRİŞ Hastane Rehberi : Bu rehber hastanemiz tarafından hastalarımızın

Detaylı

HASTANE ORYANTASYON EĞİTİM REHBERİ 2013

HASTANE ORYANTASYON EĞİTİM REHBERİ 2013 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KONYA HASTANE ORYANTASYON EĞİTİM REHBERİ 201 HASTANEMİZE HOŞ GELDİNİZ. HASTANEMİZDE İŞE YENİ BAŞLAYAN PERSONELE YARDIMCI OLMASI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ H ASTA NE REHBERİ GİRİŞ Bu, rehber ne yapmış olduğunuz ziyaretin daha rahat geçmesi,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ!

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! samsun Iş guvenlığı İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! İLK İ GERÇEKLEŞTİRMEK samsun Uzm. Dr. Hasan Rıza AYDIN Genel Sekreter Uzm. Dr. Ahmet A. İSMAİLOĞLU

Detaylı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı 2 Akılcı İlaç Kullanımı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı Ankara, Haziran 2013 Sahibi T.C. Sosyal Güvenlik

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

1. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK VE ÖNEMĠ

1. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK VE ÖNEMĠ 1. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK VE ÖNEMĠ Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan önlemlerin tümü temizlik olarak tanımlanır. Her insan kendi temizliğinden sorumludur. Çocuk

Detaylı

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1 TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ I. MAKET / MODELLERLE TIBBİ BECERİ EĞİTİMİ Profesyonel bir meslek olarak hekimliğin mutlak beceri gerektirdiğini öğrenme Hümanistik anlayışla, tıbbi becerilerin

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 sa lık ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Laparoskopik Kolon Ameliyatları İnfertilite (Kısırlık) Meme Kanserleri Bitki Çayları Hepatit Nedir? İdrar Kaçırmaya Son (İnkontinans) İçindekiler

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYONU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLETİ HASTANESİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYON REHBERİ KOD: YÖN.RH. 007 YAYIN TARİHİ:

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım Ambulans ve İlk Müdahalede Sterilizasyon Dezenfeksiyon Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL SCA (Stars Crescent Assistance), Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Tıbbi Proje Yönetici Yardımcısı, İSTANBUL İlk ve

Detaylı

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HAKLARINIZ İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ 131101535 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr.

Detaylı

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL Özgür Sevgi GÖRAL Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL www aep gov.tr www agoivl.etr Özgür Sevgi Göral Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ AĐLE HEKĐMLĐĞĐ KOORDĐNATÖRLÜĞÜ ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐNDE UZMANLIK EĞĐTĐMĐ GÖREN HEKĐMLERĐN

Detaylı