AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BÜYÜK DAİRE ŞERİFE YİĞİT TÜRKİYE. (Başvuru no. 3976/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BÜYÜK DAİRE ŞERİFE YİĞİT TÜRKİYE. (Başvuru no. 3976/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG."

Transkript

1 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BÜYÜK DAİRE ŞERİFE YİĞİT TÜRKİYE (Başvuru no. 3976/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 2 Kasım 2010 İşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi olabilir.

2 USUL Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan 3976/05 no lu davanın nedeni, Şerife Yiğit ( başvuran ) adlı Türk vatandaşının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne 6 Aralık 2004 tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme nin ( Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin - AİHS ) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur. Başvuran Diyarbakır Barosu avukatlarından M.S. Tanrıkulu ve N. Kırık tarafından temsil edilmiştir. OLAYLAR DAVANIN OLAYLARI 1954 doğumlu başvuran İslahiye de ikamet etmektedir. Başvuran, 1976 yılında çiftçi Ömer Koç (Ö.K.) ile imam nikâhı kıymış, bu birliktelikten altı çocukları dünyaya gelmiştir. Ö.K. 10 Eylül 2002 tarihinde vefat etmiştir. Başvuran bu tarihte imam nikâhlı eşiyle resmi nikâh hazırlıkları yaparken, Ö.K. nin hastalığa yakalanarak vefat ettiğini ifade etmiştir. A. Asliye Hukuk Mahkemesi nde görülen dava Başvuran 11 Eylül 2003 tarihinde İslahiye Asliye Hukuk Mahkemesi nde kendisi ve kızı Emine adına, ÖK. ile evliliğinin resmi olarak tanınması ve kızının nüfus siciline merhumun kızı olarak kaydedilmesi talebiyle dava açmıştır. İslahiye Asliye Hukuk Mahkemesi, 26 Eylül 2003 tarihinde aldığı kararda, başvuranın evliliği hakkındaki talebini reddetmiş ancak kızı Emine nin Ö.K. nin kızı olarak nüfus kayıtlarına geçirilmesini kabul etmiştir. Herhangi bir temyiz başvurusu bulunmadığından, bu kararla birlikte yargılama süreci sona ermiştir. B. İş Mahkemesinde görülen dava Başvuran belirlenemeyen bir tarihte, kendisi ve kızı Emine nin merhum eşinin emekli maaşı ile sağlık sigortasından yararlanması için Bağ-Kur Hatay İl Müdürlüğü ne başvurmuştur. Bağ-Kur, başvuranın talebini reddetmiştir. 20 Şubat 2003 tarihinde başvuran, İslahiye İş Mahkemesi nde iptal davası açmıştır. Bu mahkeme, 20 Mayıs 2003 tarihinde ratione loci görevsizlik kararı vermiş, davanın Hatay İş Mahkemesi nde görülmesine hükmetmiştir. Hatay İş Mahkemesi 21 Ocak 2004 tarihli kararında İslahiye Asliye Hukuk Mahkemesi nin verdiği karara dayanarak ilgili şahsın Ö.K. ile olan evliliğinin geçerli olmadığını bildirmiştir. Bu karara göre, imam nikâhı hukuken tanınmadığı için başvuran merhumun yerine bu haklardan yararlanamaz. Mahkeme buna karşın, Bağ-Kur un Emine ile ilgili verdiği kararı iptal etmiştir. Dolayısıyla, Emine nin ölen babasının emekli maaşı ile sağlık sigortasından yararlanmasına onay vermiştir. 1

3 10 Şubat 2004 tarihinde başvuran davayı Yargıtay da temyiz etmiştir. Başvuran, medeni hal kaydında, Kerküt köyüne kayıtlı Ö.K. nin eşi olarak yazıldığını belirtmiştir. Ö.K. ile 1976 yılında gelenek ve göreneklere uygun olarak evlendiklerini ifade etmiştir. Bu evlilikten altı çocuk dünyaya gelmiştir. İlk beş çocuk 1985 yılında babalarının nüfus kütüğüne işlenmiş, ancak son çocuk olan 1990 doğumlu Emine, 2002 yılında kendi nüfus kütüğüne kaydedilmiştir. Başvuran, altı çocuğunun aksine ölen eşinin emekli maaşı ve sağlık sigortasından yararlanamadığının altını çizmiştir. Başvurana 28 Haziran 2004 tarihinde tebliğ edilen 3 Haziran 2004 tarihli kararla, Yargıtay, mahkemenin kararını onanmıştır. HUKUK I. HÜKÜMET İN ÖN İTİRAZI A. Daire nin kararı Hükümet Daire ye iç hukuk yollarının tüketilmediği yönünde itiraz etmiştir. Hükümet başvuranın İslahiye Asliye Hukuk Mahkemesi nde ölen eşi ile evliliğinin resmi olarak tanınması için dava açtığını ifade etmiştir. Mahkeme davayı reddetmiş, başvuran Yargıtay da temyiz yoluna gitmemiştir. B. Tarafların savları Hükümet Büyük Daire ye sunduğu ön itirazı yinelemiştir. Başvuran iç hukuk yollarını tükettiğini, eşinin emeklilik maaşı ve sağlık sigortasından yararlanmak için ulusal mahkemelere başvurduğunu ancak olumsuz sonuç aldığını ileri sürmüştür. C. AİHM nin değerlendirmesi AİHM, eşinin ölümünden sonra başvuranın önce İslahiye Asliye Hukuk Mahkemesi ne evliliğinin resmi olarak tanınması ve kızının merhumun kız olarak kaydedilmesi için dava açtığını gözlemler. Başvuran, peşinden, eşinin emeklilik maaşı ve sağlık sigortasından yararlanmak için Hatay İş Mahkemesi nde başka bir dava açmıştır. Böylece başvuran bu haklardan yararlanamamasından şikayetçi olmakla, Hatay İş Mahkemesi nde, uygun ve yararlanabileceği hukuk yollarından, başarılı olamasa da, yararlanmıştır. İş Mahkemesinin kararı Yargıtay tarafından onanmıştır. Buna göre, Büyük Daire, Daire nin kararına katılmaktadır. Bir başvuranın etkili ve yeterli iç hukuk yollarından normal bir biçimde yararlanması gerektiğini, bir hukuk yolundan yararlanılırken esasında aynı amacı güden başka bir hukuk yoluna başvurulmasının gerekmediğini yineler (bkz. Kozacıoğlu Türkiye [BD], 2334/03 ve Micallef Malta [BD], 17056/06). Hükümet in iç hukuk yollarının tüketilmediği yönündeki itirazı reddedilmelidir. 2

4 II. BAŞVURANIN ŞİKAYETİNİN MAHİYETİ Büyük Daire, Daire nin, başvuranın şikayetini, yalnız 8. madde bakımından incelediğini gözlemler. Öte yandan, kendisine sunulan davalarda Büyük Daire nin yargı yetkisi Daire nin kabuledilebilirlik kararıyla sınırlıdır (bkz. Perna - İtalya [BD], 48898/99 ve Azinas - Kıbrıs [BD], 56679/00). Büyük Daire, çizilen sınır içinde, ele aldığı davanın tüm hukuki veya olgusal konularını ele alabilir (bkz. Powell ve Rayner - İngiltere; Philis - Yunanistan (no. 1); Guerra ve Diğerleri - İtalya (no.1) ve Scoppola - İtalya (no. 2) [BD], 10249/03). Ayrıca davaya ilişkin olayların hukuki nitelendirilmesini yapan AİHM, başvuranların veya hükümetlerin kendisine atfettiklerine bağlı değildir. AİHM, jura novit curia ilkesine dayanarak, örneğin, şikayetleri, tarafların ileri sürmediği madde ya da fıkra ve hatta bir başka hüküm açısından kabuledilebilir bulurken, bir başkası açısından kabuledilemez bulduğu hüküm açısından re'sen incelemiştir. Bir şikayet, yalnızca ileri sürülen hukuki gerekçe ve argümanlarla değil, ortaya koyduğu gerçek olgularla nitelendirilir (bkz. Scoppola; Powell ve Rayner ve Guerra ve Diğerleri). AİHS nin 43. maddesi bakımından, davanın tümü, Daire nin daha önce incelediği ve yeni bir kararla yeniden incelenmek üzere Büyük Daire ye havale edilen başvurunun tüm özelliklerini içine almaktadır (diğerlerinin yanısıra bkz. Göç Türkiye [BD], /97). Büyük Daire mevcut davayı da aynı biçimde inceleyebilir. Bu nedenle Büyük Daire tarafları görüş ve savunmalarını sunmaya ve AİHS ye Ek 1 No lu Protokol ün 1. maddesiyle birlikte AİHS nin 14. maddesinin uygunluğu meselesini işaret etmeye çağırmıştır. Savunmaları ışığında, başvuranın şikayetlerinin öncelikle bu hükümler açısından incelenmesi gerektiği kanısına varmıştır. II. AİHS YE EK 1 NO LÜ PROTOKOLLE BAĞLANTILI OLARAK AİHS NİN 14. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI Büyük Daire nin çağrısıyla bağlantılı olarak, başvuran ulusal mahkemelerin kendisine merhum eşinin emekli maaşı ve sosyal sigorta hakkından yararlanma hakkı tanımamasının AİHS ye Ek 1 No lu Protokol ün 1. maddesiyle bağlantılı olarak AİHS nin 14. maddesini ihlal ettiğini ileri sürmüştür. A. AİHS ye Ek 1 No lu Protokol ün 1. maddesiyle bağlantılı olarak AİHS nin 14. maddesinin uygulanabilirliği AİHS nin 14. maddesinin, yalnızca AİHS ve Protokollerinin diğer bağımsız hükümlerinin güvence altına aldığı hak ve özgürlüklerle ilgili olarak etkisi bulunduğu için, tek başına bir mevcudiyeti bulunmamaktadır. 14. maddenin uygulanabilmesi için, bir davanın olgularının, AİHS veya Protokollerinin diğer bağımsız hükümlerinin kapsamı içine girmesi yeterlidir (bkz. Thlimmenos - Yunanistan [BD], 34369/97 ve Koua Poirrez - Fransa, 40892/98; ayrıca bkz. Fretté - Fransa, 36515/97). AİHS ye Ek 1 No lu Protokol ün 1. maddesinin uygulanabilirliğiyle ilgili olarak, AİHM, Stec ve Diğerleri İngiltere ([BD], 65731/01) kararında, bu maddenin devletleri sosyal güvenlik veya emeklilik planını devreye sokma yükümlülüğüne sokmadığına hükmetmiştir. Öte yandan Yüksek Sözleşmeci Devlet için, - yardımların öncelikli ödemesi için koşullu olsun ya da olmasın - sosyal yardım hakkı olarak ödeme yapılmasını sağlayan bir mevzuat yürürlükteyse, o mevzuat, koşullarını yerine getiren kimseler için AİHS ye Ek 1 3

5 No lu Protokol ün 1. maddesi çerçevesine giren bir çıkar meydana getirir biçiminde değerlendirilmelidir. Mevcut davada başvuran, vefat eden eşine bağlı olarak dul ve yetim aylığı ile sosyal sigorta yardımlarından, kendisine göre dini nikâh kıymış bir kadın olduğu için, 14. madde kapsamında ayrımcılık yapılmak suretiyle mahrum bırakıldığından şikayetçi olmuştur. AİHM, ulusal sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, yalnızca Medeni Kanun a göre evlenmiş kimselerin ölmüş eşlerinin sosyal sigorta haklarından faydalanabileceklerini kaydeder. Ayrıca, Medeni Kanun ile Borçlar Kanunu nun ilgili hükümlerinde belirtildiği şekliyle hukuki ehliyete ilişkin genel hukuka dayalı ulusal mahkemelerin içtihadına göre, emekli aylığı ve sosyal sigorta haklarının, resmi nikâhı olmayan dul eşe ödenemeyeceğini gözlemler. Öte yandan AİHM, AİHS ye Ek 1 No lu Protokol ün 1. maddesinin hiçbir sosyal sigorta ödemesi alma hakkını içermemesine karşılık, bir devletin yardım planı oluşturmaya karar vermesi halinde, bunu 14. maddeyle uyumlu biçimde yapması gerektiği yönündeki kendi içtihadına işaret eder (bkz. Stec ve Diğerleri). Bu davada başvuran, vefat eden eşine bağlı emekli aylığı ve sosyal sigorta haklarından AİHS nin 14. maddesi kapsamındaki ayrımcı gerekçelerle yararlanamadığından şikayetçi olmuştur. Sonuç olarak bu davada AİHS nin 14. maddesi, AİHS ye Ek 1 No lu Protokol ün 1. maddesine bağlı olarak ihlal edilmiştir. B. AİHS ye Ek 1 No lu Protokol ün 1. maddesine bağlı olarak AİHS nin 14. maddesiyle uygunluk 1. Tarafların savları (a) Hükümet Hükümet, AİHS nin 12. maddesiyle uyumlu evlilik düzenlemesinin Devlet in takdir yetkisine girdiğini işaret etmekle başlamıştır. Resmi nikâh Medeni Kanun un hükümlerinde açıkça tanımlanmıştır. Yalnız resmi nikâh yapan kimseler ilgili haklardan yararlanabilir. Başvuranın Hatay İş Mahkemesi ne, vefat eden eşinin sosyal sigorta haklarından yararlanmak için yaptığı başvurunun resmi nikâh olmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin sebebi budur. Dul aylığı ve sosyal sigorta haklarına sahip olma hakkı, mirasa ilişkin Medeni Kanun da öngörülen hükümler tarafından yönetilmez. Ulusal sosyal sigorta mevzuatına göre, resmi nikâhlı eşlerden hayatta kalanı, çocuklarıyla beraber bu haktan yararlanabilir. Hükümet, Anayasa da yer alan laiklik ilkesinin önemini vurgulamıştır. Hukuki sonuçlar dini kuralların uygulanmasına bağlanamaz. Yasama organının amacı dini nikâhı önlemek ve toplumun en temel taşı olan aileyi korumaktır. Laik bir devlet olarak Türkiye dini nikâhı tanımamaktadır. Erkeğin yerine kadının çalıştığı benzer durumda, kadının ölümü durumunda erkeğe dul ve yetim aylığı ya da ile sosyal sigorta yardımı bağlanmaz. Dini nikâh erkekle mukayese edildiğinde kadını dezavantajlı bir konuma koyar. Ayrımcılığı önlemek ve erkekle kadına aynı hakları sağlamak için, yasalar resmi nikâhın dini nikâhtan önce kıyılmasını gerektirmiştir. Resmi nikâhı şart koşan yasalar, evlenme hakkına herhangi bir kısıtlama getirmemiştir, yasama organı da beraber yaşayan insanları Medeni Kanun a uygun olarak evlenmeye zorunlu tutamaz. 4

6 Hükümet in savında, ulusal makamların, başvuranı, benzer durumdaki diğer kimselerle karşılaştırıldığında ayrımcı muameleye tabi tutmadığı belirtilmiştir. Sağ kalan tarafın ölenin varisi olarak aylık veya sosyal sigorta yardımı alması için, iç hukukta, sağ kalan partner ya da sağ kalan hayat arkadaşı başlıklı hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Dini nikâh ile resmi nikâh arasındaki temel fark, dini nikâhın yasalarca tanınmamasıdır. Dini nikâhlar kayıt altına alınmaz. Bu birlikteliğe adım atmak isteyen kimse, resmi nikâh yaptıktan sonra, bunu yapmakta özgürdür. Türk Ceza Kanunu nun 230. maddesi resmi nikâhtan önce dini nikâh yapılıp bunun resmi törenle kutlanmasını ceza gerektiren suç kapsamına almıştır. Bu maddenin amacı, kadını çokeşliliğe karşı korumaktır. Dini nikâhlar yasal olarak değerlendirilseydi, bir erkeğin dört kadınla evlenebilmesi gibi, buna bağlı tüm dini sonuçların kabul edilmesi gerekecekti. Bunu önlemenin tek yolu, resmi nikâhı teşvik etmek ve dini nikâhla ilgili yasal haklar tanımamaktır. Diğer bir yasal sav, resmi nikâha dayanan babalık karinesi ilkesi, dini nikâhın aleyhindedir. Ayrıca, bir çocuğun babası tarafından tanınması, babanın dini nikâh düzenlemesini gerektirmez. Başvuranın, eşinin vefat etmesi durumunda dul aylığı ve sosyal sigorta yardımına hak kazanmasını teminat altına almak için resmi nikâh yapma olanağı vardı. Son olarak, Hükümet, özel hukuka göre tazminat talep etmekle kamu hukukuna göre dul aylığı ve sosyal sigorta haklarından yararlanma başvurusunda bulunmak arasında ayrım yapılması gerektiğini belirtmiştir. Kamu hukukuna göre, bu haklardan yararlanma hakkının tanınması hukuki bir ilişkinin bulunmasını gerektirir. Dini nikâh tanınmadığı için, başvuran, hukuken, eşinden ötürü dul aylığı veya sosyal sigorta yardımı talep edemez. Dini nikâhla yaşayan kimselere bu hakların verilmesi, dini nikâhı teşvik etmeye eşdeğer olur. İç hukuka göre, tazminat davası açılması, sözkonusu kimseler arasında bağ olmasına bağlı değildir. Mahkemeler vefat eden kişiye bakan nişanlı ya da yakın arkadaş veyahut kişinin vefatı sonucu gelirini kaybeden kimselere tazminat ödenmesine hükmedebilir ancak Türk hukuku böyle durumlarda, dini ya da resmi nikâh olduğuna bakılmaksızın tazminat ödenmesine hükmedilmesini öngörür. (b) Başvuran Duruşma sırasında, başvuran, bu konuda açıkça şikayette bulunmadan, kendisi dini nikâh sonucu dünyaya gelmiş olduğundan, adının 15 Ekim 2002 tarihine dek medeni hal kaydına işlenmediğini ifade etmiştir. Kaydın bahsedilen tarihe kadar gerçekleşmemesi, Ö.K. ile resmi nikâh yapamamasının nedeniydi. Gelenek göreneklere göre evlenmiş bir kadın olarak, eşinin vefatı üzerine sunduğu sosyal sigorta hakkı talebini, ulusal mahkemelerin, resmi nikâhları olmaması nedeniyle reddettiğini belirtmiştir. Başvuran, başvurusunu, dini nikâhın tanınması veya çokeşliliğe yönelme eğilimi olarak değerlendirmemiştir. Medeni Kanun dini nikâhı, resmi nikâhtan sonra yapılması halinde tanımıştır. Başvuranın Medeni Kanun un ilgili hükmünden haberi vardı ancak bunun etkililiğine ilişkin şüpheleri bulunuyordu. Başvurana göre, dini nikâh Türkiye nin sosyal bir gerçeğiydi. Ayrıca kendi durumu, evlilik dışı doğan çocukların nüfus işlemlerinin yapılması amacıyla düzenli olarak çıkarılan af kanunlarına dayanarak düzenlenebilirdi. Duruşma sırasında başvuran, kendi tıbbi masraflarını, yasal hakkı olmadığı için eşinin sayesinde değil kendisi ödeyerek karşıladığını ifade etmiştir. 2. AİHM nin değerlendirmesi 5

7 (a) İlgili genel kurallar AİHM nin yerleşik içtihadına göre, ayrımcılık, tarafsız ve makul bir gerekçe olmaksızın nispeten benzer koşullardaki kişilere farklı davranmak anlamına gelir (bkz. D.H. ve Diğerleri - Çek Cumhuriyeti [BD], 57325/00). Farklı muamelenin, meşru bir amaç güdülmüyorsa veya kullanılan araçlar ile gerçekleştirilmek istenen amaç arasında makul bir ilgi yoksa, tarafsız ve makul bir gerekçesi yoktur (bkz. Larkos - Kıbrıs [BD], 29515/95). AİHS nin hükümleri, ilke olarak, Yüksek Sözleşmeci Devletlerin, belirli bir sınıf veya gruptan oluşan bireylere, farklı muamelenin, sonuçlarının, bütün olarak, yasal sınıf veya grup için AİHS ve Protokolleri kapsamında haklı gösterilebilecek olması halinde, diğerlerinden farklı muamele edilmesini sağlayan yasama tedbirleri yoluyla genel politika tasarılarını çıkarmalarının önüne geçmez (bkz. mutatis mutandis, Ždanoka Letonya [BD], 58278/00). Başka bir deyişle, 14. madde, farklı olgusal koşulların tarafsız olarak değerlendirmesine dayanan, kamu çıkarına dayalı olarak toplumun çıkarlarını koruyan ve AİHS nin teminat altına aldığı hak ve özgürlüklere saygı gösterilmesi arasında adil denge sağlayan muamele farklılıklarının önüne geçmez (bkz. Ünal Tekeli - Türkiye, 29865). AİHS nin teminat altına aldığı haklardan yararlanılmasında ayrımcılığa uğramama hakkı, devletlerin tarafsız ve makul bir gerekçeleri olmadan, durumları gözle görülür derecede farklı olan kimselere farklı muamelede bulunmadığında da ihlal edilmektedir (bkz. Thlimmenos). Yüksek Sözleşmeci Devletler, kanunda benzer durumlardaki farklılıkların farklı bir muameleyi haklı gösterip göstermeyeceği veya ne dereceye kadar haklı göstereceğinin belirlenmesinde belirli bir takdir payını kullanmaktadırlar (bkz. Marckx - Belçika; Abdulaziz, Cabales ve Balkandali - İngiltere ve Stubbings ve Diğerleri - İngiltere). Bu pay devletin, mali kaynaklarıyla yakından ilintili olan genel mali, ekonomik ve sosyal tedbirlerinin uygulanmasında daha geniştir (Burden - İngiltere [BD], 13378/05 ve Petrov - Bulgaristan, 15197/02). Öte yandan, nihayetinde, sözkonusu davanın koşulları ışığında, bu tür tedbirlerin devletin AİHS ve Protokolleri kapsamındaki yükümlülükleriyle uyumlu olup olmadığına karar vermek AİHM ye düşer (bkz. James ve Diğerleri - İngiltere ve National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and Yorkshire Building Society - İngiltere). Bu çerçevede ispat külfetiyle ilgili olarak AİHM, başvuranın muamelede bir farka işaret etmesi halinde, bunu haklı göstermenin Hükümet e düştüğü sonucuna varmıştır (bkz. D.H. ve Diğerleri; Timishev - Rusya, 55762/00 ve 55974/00 ve Chassagnou ve Diğerleri - Fransa [BD], 25088/94, 28331/95 ve 28443/95). AİHS nin 12. maddesiyle ilişkili olarak, AİHM, zaten evliliğin bu kuruma giren kimselere özel bir konum ve haklar verdiği görüşünün geniş ölçüde kabul gördüğü sonucuna varmıştır (bkz. Burden ve Shackell - İngiltere, 45851/99). Evliliğin korunması, ilk olarak, evli ve evli olmayan çiftler arasında farklı muameleyi haklı çıkarabilecek kadar önemli ve makul bir nedendir (bkz. Quintana Zapata - İspanya). Evlilik, bu kavramı, beraber yaşayan bir erkek ile kadının durumundan büyük ölçüde ayıran hak ve yükümlülükler bütünüdür (bkz. Nylund - Finlandiya, 27110/95 ve Lindsay - İngiltere, 11089/84). Dolayısıyla, devletlerin, özellikle de vergilendirme, aylıklar ve sosyal sigorta hakları gibi mali politikalar ve sosyal politika konularına giren sorunlarda, evli ve evli olmayan çiftlere farklı muamelede bulunma konusunda belirli bir takdir payı bulunmaktadır (bkz. mutatis mutandis, Burden). 6

8 (b) Yukarıdaki ilkelerin mevcut davaya uygulanması (i) Bir evliliğin dini ya da resmi nikâhla sürdürülüyor olmasının 14. maddenin yasakladığı ayrımcılığın kaynağı olup olamayacağı Mevcut davada, başvuran, yasalar karşısında evli olmamasına karşılık, eşiyle yirmi altı yıl boyunca tekeşli ilişki yaşayıp, altı çocuk dünyaya getirmiştir. Hatay İş Mahkemesi nin kararına göre, başvuranın, eşinden ötürü dul aylığı alma ve sosyal sigorta haklarından yararlanma talebi, resmi nikâhı olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Kendisi de dini nikâh sonucu dünyaya gelen başvuranın doğduğunda kaydının yapılmaması bu sonucu değiştirmez. Başvuran kendi durumunun, resmi nikâhlı bir dulunkiyle aynı olduğu kanısındadır. Sözkonusu yardımlardan yararlanmak için gereken tüm hukuki koşulları, nikâhının resmi değil de dini olması dışında, yerine getirmiştir. Hükümet ulusal mahkemelerin başvuranı benzer durumdaki diğer kişilerle karşılaştırıldığında ayrımcı muameleye tabi tutmadığını iddia etmiş, özellikle, dini kurallara göre evlenmiş olan başvuranın durumunun, Medeni Kanun uyarınca evli bir kadınınkiyle benzer tutulamayacağını öngörmüştür. Ulusal mahkemelerin sözkonusu yardımların başvurana verilmesini reddetmesi hukuka dayanmaktadır, bunun iki gerekçesi bulunmaktadır: özellikle çokeşlilikle mücadele etme çabaları yoluyla kadının korunması ve laiklik ilkesi. Buna göre AİHM nin, - dini ya da resmi olsun - bir evliliğin niteliğinin 14. maddenin yasakladığı ayrımcılığa sebep olup olamayacağını incelemesi gerekmektedir. Bu bakımdan AİHM, 14. maddenin, teminat altına alınan hak ve özgürlükler kapsamında, temeli ya da sebebi olarak bireyleri veya grupları birbirlerinden ayırt edilebilir kılan kişisel özellikleri ( statü ) baz alan ayrımcı muameleyi yasakladığına işaret eder (bkz. Kjeldsen, Busk Madsen ve Pedersen - Danimarka). Sözkonusu özellikler 14. maddede sıralanmıştır. Öte yandan, bu hükümde belirtilen liste, açıklayıcı olup, herhangi başka bir durum bakımından ifadesinden de anlaşılacağı gibi, ayrıntılı değildir (bkz. Engel ve Diğerleri - Hollanda; James ve Diğerleri ve Luczak - Polonya, 77782/01). Ayrıca, 14. maddenin yasakladığı ayrımcılık başka bir durum nedeniyle de gerçekleşebilir. Bir evliliğin niteliği - ister dini ister resmi olsun maddenin öngördüğü ayrımcılığa yol açabilecek sebepler listesinde belirtilmediği için, AİHM nin, bunun, başka bir durum kapsamına girip girmeyeceğini incelemesi gerekir. AİHM, bu bakımdan, önceki davalarda, evlilik dışı doğan çocukların, muameledeki farkın yalnızca evlilik dışı doğan çocuğun gayrimeşru statüsüne dayanması nedeniyle, resmi nikâh sonucu doğan çocuklarla karşılaştırıldığında ayrımcılığa uğradıklarına karar vermiştir (diğerlerinin yanı sıra bkz. Marckx; Mazurek - Fransa, 34406/97 ve Inze - Avusturya). AİHM, çocuklarla ilgili haklardan yaralanılması talebinin, yalnızca çocuğun gayrimeşru olması sebebiyle reddedilmesinin ayrımcılık olduğuna karar verirken, benzer bir gerekçeye dayanmıştır (örneğin bkz. Şahin - Almanya [BD], 30943/96). Benzer biçimde, AİHM, iki ebeveyn arasında evlilik bağı olmamasının kişisel statü nün 14. maddenin yasakladığı ayrımcılığa sebep olabilecek taraflarından biri olduğu kanısına varır. 7

9 Bu değerlendirmeler, mutatis mutandis, başvuranın sözkonusu yardımlarla ilgili olarak maruz kaldığı muameledeki farklılığın yalnızca eşiyle yaptığı evliliğin resmi olmaması olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mevcut dava için de geçerlidir. (ii) Muameledeki farklılık için tarafsız ve makul bir gerekçe bulunup bulunmadığı (α) Meşru amaç AİHM, artık, sözkonusu muameledeki farklılığın meşru bir amaç güdüp gütmediğini tespit etmelidir. Bu bağlamda, Türkiye de laiklik ilkesinin önemini de göz önünde bulundurarak, Türkiye nin, 1926 yılında, tüm dini nikâhlar için ön koşul olarak resmi nikâhı şart koşan Medeni Kanun u kabul ederek, kadını erkekle karşılaştırıldığında bağımlı ve aşağı konuma getirip, açık biçimde dezavantajlı konuma koyan evlilik geleneğini sonlandırmayı amaçladığını kaydeder. Aynı sebeple, özellikle boşanma ve miras konularıyla ilintili olarak medeni halklardan yararlanmada cinsiyet eşitliği ilkesini getirmiş ve çokeşliliği yasaklamıştır. Medeni Kanun da evlilik, örneğin evlilik için asgari yaş şartı konulması ve kadınlar için bir dizi hak ve yükümlülüklerin (özellikle boşanma veya kocanın vefatı durumunda) getirilmesiyle, özellikle kadınları koruma amaçlıdır. Yukarıdakiler ışığında, AİHM, sözkonusu muameledeki farklılığın öncelikle kamu düzeni ile başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma yönündeki meşru amacı güttüğünü kabul eder. (β) Kullanılan araçlar ile gerçekleştirilmek istenen amaç arasındaki makul orantılılık ilişkisi Makul bir orantılılık ilişkisi olup olmadığı sorusuyla ilgili olarak, başvuranın resmi nikâhlı olmaması ve bu durumunu devam ettirmesinin, kendisi aleyhinde hukuki sonuçlar doğurduğu kaydedilmelidir. Bu yüzden, eşinin vefatı nedeniyle dul aylığı ile sosyal sigorta hakkı kazanmasını sağlayacak varis statüsüne sahip olamamıştır. Başvuran, duruşmada, eşi sağken kendi tedavi masraflarını kendisinin ödediğine, eşinin ise emeklilik için Bağkur a sigorta primlerini yatırdığına işaret etmiştir. Öte yandan AİHM, başvuranın durumunun farkında olduğunu, eşinin vefatı halinde yardımlara hak kazanabilmesi için ilişkisini Medeni Kanun a uygun hale getirmesi gerektiğini bildiğini kaydeder. Medeni Kanun a göre resmi nikâhın geçerli olması ve üçüncü taraflar ile devlet arasında etkisinin olabilmesi için bağlayıcı hukuki evrakların düzenlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla resmi nikâh töreninin kapanışında, evli çifte aile cüzdanı verilir. Medeni Kanun aile cüzdanı olmadan dini nikâhın kıyılamayacağını açıkça ifade eder. Resmi nikâhın bu üstünlüğünün kabul görmesi için, Savunmacı Devlet, resmi nikâh kıydırmadan dini nikâh kıydıran kimselere cezai yaptırım uygular. Yasama organı tarafından tanınmış olan bir makam olan Diyanet İşleri Bakanlığı, açıkça, imamlardan, evlenmeye niyetli çiftin nikâh memuru önünde resmi nikâh kıydırdığını teyit etmesini ister. Bu dava, bu nedenle, AİHM nin, İspanyol makamların - Roma toplumunun bir üyesi olarak Roma geleneklerine uygun biçimde evlenen - başvuranı partnerinin karısı olarak tanıdığını gözlemlediği Muñoz Díaz - İspanya (49151/07) davasından açıkça ayırt edilir. Sözkonusu kadın ile ailesine aile cüzdanı verilmiş ve geniş aile statüsü tanınmıştır; annenin, eş olarak, altı çocuğuyla beraber sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunuyordu. Bu nedenle AİHM, başvuranın, makamların, statüsünü resmi olarak tanımasıyla onayladığı evliliğinin geçerliliğine ilişkin hüsnüniyetinin, başvurana dul aylığını almaya hak kazanma 8

10 yönünde haklı bir beklenti verdiği görüşündedir. Son olarak, başvuran Roma gelenek ve göreneklerine göre evlendiği zaman, İspanya da, din değiştirmenin ya da başka bir inanışa geçmenin önceden haber verildiği durumlar dışında, Katolik Kilisesi nin usulüne göre evlenmek dışında bir olasılık mümkün değildi. Muñoz Díaz davasındaki durumun aksine, bu davadaki başvuran, eşinin haklarından ötürü dul aylığı ile sosyal sigorta yardımları alma yönünde haklı bir beklentisi olduğunu savunamaz. Ayrıca resmi nikâhı düzenleyen bağımsız ve resmi koşulları öngören kurallar açık ve ulaşılabilirdir, resmi nikâh kıyma düzenlemeleri kolay anlaşılırdır, ilgili kimselere haddinden fazla yük yüklemez. Aksi takdirde başvuran geçinemezdi. Bundan ötesi, başvuranın resmi nikâh kıyacak kadar uzun zamanı - yirmi altı yıl - vardı. Bu nedenle, başvuranın, durumunu uyumlu hale getirmek için sarf ettiği iddia edilen çabalarının idari prosedürlerin hantal ve yavaş işleyişi yüzünden engellendiği savı haklı değildir. Medeni hal kaydının, evlilik dışı doğan çocuklarlarla ilgili olarak çıkarılan af kanunları temel alınarak kendi arzusuyla durumunu düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda, AİHM, devletin resmi nikâhı AİHS nin 12. maddesiyle uyumlu olarak düzenleyebilir olduğunu ancak bunun yargı yetkisi içinde bulunan kimselerden resmi nikâh kıymalarını isteyeceği anlamına gelmediğini kaydeder. AİHM ayrıca, Hükümet gibi, sözkonusu af yasasının dini nikâh düzenleme amacı gütmediğini, hukuken tanınmayan ilişkilerden veya evlilik dışı doğan çocukların durumunu iyileştirme amaçlı olduğunu kaydeder. Bu hususlar ışığında, AİHM, bahse konu muamele farklılığı ile güdülen meşru amaç arasında makul bir orantılılık ilişkisi bulunduğu sonucuna varır. Bu nedenle sözkonusu muamele farkı için tarafsız ve makul bir gerekçe bulunmaktadır. Buna göre AİHS ye Ek 1 No lu Protokol ün 1. maddesiyle beraber alındığında 14. madde ihlal edilmemiştir. IV. AİHS NİN 8. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI AİHS ye Ek 1 No lu Protokol ün 1. maddesiyle beraber alındığında AİHS nin 14. maddesi kapsamındaki aynı şikayete dayanarak, başvuran ayrıca AİHS nin 8. maddesi çerçevesinde, aile hayatına saygı gösterilmesi hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir. A. Daire kararı Daire mevcut davanın 8. madde kapsamında aile hayatı na ilişkin olduğunu kaydetmiştir. Şikayet konusu muamele farklılığı meşru bir amaç gütmek, tarafsız olmak ve geleneksel ailenin korunmasının evlilik bağına bağlı olması gibi makul sebeplere dayandığı için bu hükmün ihlal edilmediğine karar vermiştir. B. Tarafların savları Hükümet, Daire nin vardığı kararı kabul etmiştir, 8. maddenin Yüksek Sözleşmeci Devletlere resmi nikâh kıymadan beraber yaşayan çiftler için özel bir usul benimseme yükümlülüğü getirmediği görüşündedir. Başvuran iddialarını yinelemiştir. C. AİHM nin değerlendirmesi 9

11 1. Mevcut davada aile hayatı olup olmadığı 8. madde, aile hayatına saygı gösterilmesi hakkının teminatını vererek, ailenin varlığını gerektirir. Aile hayatının var olup olmadığı aslında, yakın kişisel bağların uygulamada da gerçekten var olmasına bağlı olan bir muammadır (bkz. K. ve T. - Finlandiya [BD], 25702/94). 8. madde meşru ailenin olduğu gibi, gayrimeşru ailenin aile hayatı için de geçerlidir (bkz. Marckx ve Johnston ve Diğerleri - İrlanda). Aile kavramı, yalnızca evliliğe dayalı ilişkilerle sınırlı olmayıp, tarafların evlilik dışı biçimde beraber yaşadığı diğer de facto aile bağlarını da kapsayabilir (bkz. Keegan - İrlanda ve Al-Nashif - Bulgaristan, 50963/99). Böyle bir ilişkiden doğmuş bir çocuk, doğduğu andan itibaren o aile nin hukuken (ipso jure) parçasıdır. Yani çocukla ebeveynleri arasında aile hayatına eşdeğer bir bağ bulunmaktadır (bkz. Elsholz - Almanya [BD], 25735/94). Ayrıca, yakın akrabalar arasındaki mirasçılık ve mülkiyet hakkının karşılıksız devri konularının da aile hayatıyla çok yakından bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Aile hayatı, örneğin çocukların eğitimi çerçevesinde, yalnızca sosyal, ahlaki ya da kültürel ilişkileri kapsamaz; diğerlerinin yanı sıra, nafaka yükümlülüğü ile Yüksek Sözleşmeci Devletlerin çoğunluğunun iç hukuk sistemlerinde yer tutan tereke üzerinde saklı pay tesis edilmesi gibi yükümlülüklerin gösterdiği üzere maddi türden menfaatleri de kapsar. Miras hakları genelde miras bırakanın vefatına kadar, yani aile hayatı değişikliğe uğrayana veya sona erene dek kullanılmazken, bu durum, vefattan önce bu tür haklara sonuç bağlanamayacağı anlamına gelmez: terekenin taksimi, ileride gerçekleşecek bir mirasçılık durumu için bir vasiyetname düzenlenmesi veya bağış yoluyla yapılabilmektedir. Hatta uygulamada sıklıkla bu yollara başvurulur; bu nedenle, aile hayatının hiçe sayılamayacak bir özelliğini temsil eder (bkz. Marckx ve Merger ve Cros - Fransa, 68864/01). Ek olarak, bir ilişkinin aile hayatı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine karar verirken, çiftin beraber yaşaması, ilişkilerinin süresi ve çocukları olup olmadığı gibi birkaç etken önemlidir (bkz. X, Y ve Z İngiltere ve Kroon ve Diğerleri - Hollanda). Daire nin mevcut davaya ilişkin kararında AİHS nin 8. maddesinin uygulanabilir olduğu kararına Büyük Daire tamamen katılmaktadır. 2. Başvuranın aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı Bu nedenle AİHM, mevcut davanın özel koşullarında, Devlet in resmi nikâha dini nikâhtan farklı, özel bir statü verme seçiminin AİHS nin 8. Maddesi çerçevesinde başvuranın aile hayatına müdahale edilmesiyle sonuçlanıp sonuçlanmadığını tespit etmelidir. Bunu, AİHS ye Ek 1 No lu Protokol ün 1. maddesiyle beraber alındığında AİHS nin 14. maddesiyle ilişkili olarak benimsediği gerekçe ışığında tespit edecektir. Bu bakımdan, 8. maddenin asıl amacının bireyi kamu makamlarının gelişigüzel müdahalelerine karşı korumak olduğu yinelenmelidir. Ek olarak, aile hayatına etkili saygı gösterilmesi ne özgü pozitif yükümlülükler olabilir. Her iki bağlamda da, bireyin ve bütün olarak toplumun rekabet halindeki çıkarlarıyla arasındaki adil denge dikkate alınmalıdır, ayrıca her iki bağlamda da Devletin belirli bir takdir yetkisi olduğu kabul edilir (bkz. Hokkanen - Finlandiya). Ayrıca, Devlet in planladığı ve demokratik bir toplumda görüşlerin makul biçimde büyük ölçüde farklılaşabildiği ekonomik, mali ve sosyal politikalar 10

12 çerçevesinde, bu takdir yetkisi ister istemez daha geniştir (bkz. mutatis mutandis, James ve Diğerleri). Bu durum bu dava için de geçerlidir. Başvuran ise, partneriyle beraber dini nikâh kıyıp aile kurmayı seçmiştir. Başvuran ve Ö.K. aile olarak huzur içinde, aile hayatlarına ulusal makamların herhangi bir müdahalesi olmadan yaşamışlardır. Bu nedenle, dini nikâhı tercih edip resmi nikâh kıymamaları karşısında, başvuranın 8. madde amaçları doğrultusunda etkili bir aile hayatı yaşamasına engel teşkil edecek herhangi - idari ya da cezai - bir cezaya maruz kalmamışlardır. Bu nedenle AİHM, Devlet in aile hayatına müdahale ettiği yönünde bir bulguya rastlamamıştır. Buna göre, AİHM, 8. maddenin Devlet e dini nikâhı tanıma yükümlülüğü getirdiği biçiminde yorumlanamayacağı görüşündedir. Bu bakımdan, Daire nin yaptığı gibi, 8. maddenin Devlet ten evli olmayan çiftler için özel düzenlemeler getirmesini istemediğini işaret etmek önemlidir. Bu nedenle başvuranın varis statüsünde olmaması, Medeni Kanun un mirasla ilgili hükümleriyle ve ulusal sosyal sigorta mevzuatıyla uyumlu olarak, 8.madde kapsamındaki haklarının ihlal edildiği anlamına gelmemektedir. Sonuç olarak, AİHS nin 8. maddesi ihlal edilmemiştir. AİHM BU GEREKÇELERE DAYANARAK, OYBİRLİĞİYLE 1. Hükümet in ön itirazının reddedilmesine; 2. AİHS ye Ek 1 No lu Protokol ün 1. maddesiyle beraber alındığında AİHS nin 14. maddesinin ihlal edilmediğine; 3. AİHS nin 8. maddesinin ihlal edilmediğine KARAR VERMİŞTİR. İşbu karar İngilizce ve Fransızca olarak, İnsan Hakları Binası nda yapılan açık duruşmada 2 Kasım 2010 tarihinde hazırlanmıştır. Vincent Berger Hukuk Danışmanı Jean-Paul Costa Başkan AİHS nin 45. maddesinin 2. fıkrası ile Mahkeme İç Tüzüğü nün 74. maddesinin 2. fıkrasına göre Yargıç Rozakis ile Kovler in ayrık görüşleri bu karara eklidir. J.-P.C. V.B. 11

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir. ŞERİFE YİĞİT / TÜRKİYE DAVASI 3976/05 STRAZBURG 20 OCAK 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir. USUL Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Mart 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖKSAL VE DURDU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 27080/08 ve 40982/08) KARAR STRAZBURG 15 Haziran

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:75834/01) KARAR STRAZBURG 20 Mayıs

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE EYÜP KAYA TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 17582/04) STRAZBURG. 23 Eylül 2008

ĐKĐNCĐ DAĐRE EYÜP KAYA TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 17582/04) STRAZBURG. 23 Eylül 2008 COUNCIL OF EUROPE AV R U P A KONSEYİ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE EYÜP KAYA TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 17582/04) KARAR STRAZBURG 23 Eylül 2008 Đşbu karar AĐHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÖLÜNÇ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 47695/09) KARAR STRAZBURG 20 Eylül 2011 İşbu karar nihai olup

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG 20 Ekim 2005 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ELĞAY TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 18992/03) KARAR STRAZBURG 20 Ocak 2009 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE KIRAN - TÜRKĐYE (Başvuru no. 23321/09) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 10 Ocak 2012 Đşbu karar AĐHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07 KARAR STRAZBURG 7 Aralık 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

A V R U P A K O N S E Y Đ

A V R U P A K O N S E Y Đ CONSEIL DE L EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE NUSRET ERDEM -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no:34490/03) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 30 Kasım 2010 Đşbu karar kesindir.

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖSEOĞLU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 73283/01) KARAR STRAZBURG 20 Kasım 2007 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZÖHRE AKYOL/TÜRKİYE (Başvuru no. 28668/03) KARAR STRAZBURG. 4 Kasım 2008

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZÖHRE AKYOL/TÜRKİYE (Başvuru no. 28668/03) KARAR STRAZBURG. 4 Kasım 2008 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZÖHRE AKYOL/TÜRKİYE (Başvuru no. 28668/03) KARAR STRAZBURG 4 Kasım 2008 Sözkonusu karar AİHS nin 44/2 maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 )

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 ) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 20

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 29 Mayıs 2012 Nr. Ref.: RK247/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 95/11 Başvurucu Hajrije Behrami ve reşit olmayan kızı Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. nr. 1230/2010 sayı ve 15 Şubat 2011

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ERTÜRK/TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 12 Nisan 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ERTÜRK/TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 12 Nisan 2005 CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERTÜRK/TÜRKİYE (Başvuru no. 15259/02) KARAR STRAZBURG 12 Nisan 2005 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG 4 Temmuz 2006 İşbu karar AİHS nin 44 2 maddesinde belirtilen

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG 13 Nisan 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 24 Aralık 2012 Nr. Ref.: RK 333/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 164/11 Başvurucu Jetullah Mustafa Yüksek Mahkeme nin Rev. 538/2008 sayı ve 28 Haziran 2011 tarihli hakkında anayasal

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ETEM KARAGÖZ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 32008/05) KARAR STRAZBURG 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Haziran 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 29 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 359/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 69/12 Başvurucu İkinci Dünya Savaşı Sivil Malulleri Birliği Kosova Yüksek Mahkemesi nin KRJA nr. 6/2011 sayı ve 8 Mayıs

Detaylı

COU N CI L OF KONSEYĐ

COU N CI L OF KONSEYĐ COU N CI L OF EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜMÜŞOĞLU VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 40/02, 41/02 ve 42/02) KARAR STRAZBURG 18 Mart 2008 Đşbu karar AĐHS

Detaylı

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler Mülkiyet Hakları *Mülkiyet davalarına ilişkin yargılamalar özel haklar ve yükümlülükler açısından belirleyici olması nedeniyle m.6/1 kapsamındadır.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SEBAHATTİN EVCİMEN TÜRKİYE. (Başvuru no /06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SEBAHATTİN EVCİMEN TÜRKİYE. (Başvuru no /06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SEBAHATTİN EVCİMEN TÜRKİYE (Başvuru no. 31792/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 23 Şubat 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2005 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG 11 Ekim 2005 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

CON S EI L D E KONSEYĐ

CON S EI L D E KONSEYĐ CON S EI L D E L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE HĐDAYET AKGÜL - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 19728/02 ) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 17 Temmuz 2008 Đşbu karar AĐHS

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Cemile BOZOĞLU (AKARSU) ve Diğerleri Türkiye (Başvuru no. 787/03) Kabuledilebilirliğe İlişkin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. TACİROĞLU - TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 2 Şubat 2006

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. TACİROĞLU - TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 2 Şubat 2006 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE TACİROĞLU - TÜRKİYE (Başvuru no. 25324/02) KARAR STRAZBURG 2 Şubat 2006 Bu karar AİHS nin 44 2 maddesinde belirtilen şartlarda

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ÇATAK TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 26718/05) KARAR STRAZBURG.

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ÇATAK TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 26718/05) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ÇATAK TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 26718/05) KARAR STRAZBURG 6 Ekim 2009 Đşbu karar AĐHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. İKİNCİ DAİRE KANAT ve BOZAN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:13799/04)

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. İKİNCİ DAİRE KANAT ve BOZAN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:13799/04) CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KANAT ve BOZAN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:13799/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 21 Ekim 2008 İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 15 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK452/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI63/13 Başvurucu Safet Voca Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi nin başvurucularda tüm evrakın İngilizce çevirisinin talebi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SELİN ASLI ÖZTÜRK -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:39523/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SELİN ASLI ÖZTÜRK -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:39523/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SELİN ASLI ÖZTÜRK -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:39523/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı KARAÇAY/Türkiye Davası* Başvuru No:6615/03 Strazburg 27 Mart 2007 OLAYLAR I. DAVA KOŞULLARI Elektrik mühendisi olan başvuran, 1957 doğumlu olup İstanbul da ikamet

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ODASI -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 44088/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ODASI -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 44088/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ODASI -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 44088/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 9 Aralık 2008 İşbu karar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 1047/07 Mehmet Mevlüt ASLAN / Türkiye Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ. Emin RUSUM(*)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ. Emin RUSUM(*) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ Emin RUSUM(*) GİRİŞ 12-14 Şubat 2013 tarihleri arasında HSYK tarafından organize edilen AİHM kararları hakkında farkındalıkların artırılması projesi kapsamında

Detaylı

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ADNAN ÖZDEMĐR -TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:4574/06)

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ADNAN ÖZDEMĐR -TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:4574/06) Biçimlendirilmiş: Genişlik: 21 cm, Yükseklik: 29,7 cm, Đlk sayfa üstbilgisinde farklı CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ADNAN ÖZDEMĐR -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE CANPOLAT TÜRKİYE. (Başvuru no /00) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE CANPOLAT TÜRKİYE. (Başvuru no /00) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE CANPOLAT TÜRKİYE (Başvuru no. 63354/00) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 15 Şubat 2007 İşbu karar AİHS nin 44 2. Maddesi nde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AKAT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: / 98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AKAT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: / 98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AKAT - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 45050 / 98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 20 Eylül 2005 İşbu karar Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) Hazırlayan: Mustafa Volkan ULUÇAY Danıştay Tetkik Hakimi KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ N.A. VE DİĞERLERİ- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37451/97) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 11 EKİM 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ N.A. VE DİĞERLERİ- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37451/97) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 11 EKİM 2005 CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ N.A. VE DİĞERLERİ- TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:37451/97) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 11 EKİM 2005 İşbu karar Sözleşme nin 44 2. maddesinde

Detaylı

KAYA VE SEYHAN/TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 30946/04) Strazburg 15 Eylül 2009

KAYA VE SEYHAN/TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 30946/04) Strazburg 15 Eylül 2009 CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ KAYA VE SEYHAN/TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 30946/04) Strazburg 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Kasım 2011 Nr.ref: RK 162/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 24/09 Başvurucular Shaqir Prevetica Priştine Belediye Mahkemesinin CI. Nr. 46/02 sayı ve 10 Eylül 2002 tarihli kararının; Priştine

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG 30 Kasım 2006 OLAYLAR Başvuran Nezir Künkül 1949 doğumlu bir Türk

Detaylı

A V R U P A K O N S E Y Đ OF EUROPE AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ DÖRDÜNCÜ DAĐRE. (Başvuru no /99) KARAR STRAZBURG.

A V R U P A K O N S E Y Đ OF EUROPE AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ DÖRDÜNCÜ DAĐRE. (Başvuru no /99) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ DÖRDÜNCÜ DAĐRE Pınar GÜNGÖR/TÜRKĐYE (Başvuru no. 46745/99) KARAR STRAZBURG 6 Mart 2007 T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2007. Bu gayrıresmi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE EVRENOS ÖNEN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 29782/02) KARAR STRAZBURG. 15 Şubat 2007

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE EVRENOS ÖNEN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 29782/02) KARAR STRAZBURG. 15 Şubat 2007 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE EVRENOS ÖNEN - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 29782/02) KARAR STRAZBURG 15 Şubat 2007 Bu karar, AİHS nin 44 2 Maddesi nde belirtilen

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 19 Ocak 2010 İşbu karar Sözleşme

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE PARSIL/TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 39465/98) KARAR STRAZBURG. 26 Nisan 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE PARSIL/TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 39465/98) KARAR STRAZBURG. 26 Nisan 2005 CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE PARSIL/TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 39465/98) KARAR STRAZBURG 26 Nisan 2005 Bu karar AİHS nin 44 2 maddesinde belirtilen şartlarda

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 11 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 311/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 76/11 Başvurucu Avni Aliaj Yüksek Mahkeme nin Pkl. nr. 25/2011 sayı ve 22 Mart 2011 tarihli kararı ile Yüksek Mahkeme nin

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYĐ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE KUTLAR VE OCAKLI TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no. 41433/06 ve 47936/08) KARAR STRAZBURG 1 Şubat 2011

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

A V R U P A K O N S E Y Đ

A V R U P A K O N S E Y Đ CONSEIL DE L EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE SÜLEYMAN BABA -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 2150/05) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ (Esas) STRAZBURG 23 Mart 2010 Đşbu karar

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 5 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK463/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI40/13 Başvurucu Ymer Bajrami Priştine Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 389/2012 sayı ve 23 Kasım 2012 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 13 Haziran 2011 Nr.ref: RK 120/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 124/10 Başvurucu Shkurte Krasniqi Kosova Yüksek Mahkemesi A.nr.771/2010 sayı ve 27 Ekim 2010 tarihli kararının Anayasaya

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE FETHULLAH AKPULAT - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 22077/03) KARAR STRAZBURG. 15 Şubat 2011

ĐKĐNCĐ DAĐRE FETHULLAH AKPULAT - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 22077/03) KARAR STRAZBURG. 15 Şubat 2011 AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE FETHULLAH AKPULAT - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 22077/03) KARAR STRAZBURG 15 Şubat 2011 Đşbu karar AĐHS'nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 4 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK436/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI45/13 Başvurucu Bayan Jasmine Baxhaku Kosova Yüksek Mahkemesi nin Ac.nr. 65/2012 sayı ve 29 Ekim 2012 tarihli kararı hakkında

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KANĐOĞLU VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:44766/98, 44771/98 VE 44772/98)

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KANĐOĞLU VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:44766/98, 44771/98 VE 44772/98) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KANĐOĞLU VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no:44766/98, 44771/98 VE 44772/98) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 11 Ekim 2005 Đşbu karar

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YUMUŞAK VE YILDIRIM - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 15725/07)

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YUMUŞAK VE YILDIRIM - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 15725/07) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YUMUŞAK VE YILDIRIM - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 15725/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 22 Kasım 2011 1 İşbu karar Sözleşme

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 29 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 357/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 157/11 Başvurucu Avukat Azem Ejupi tarafından temsil edilen Kosova Cumhuriyeti Emekliler ve İş Malulleri Birliği Kosova

Detaylı

A V R U P A K O N S E Y Đ OF EUROPE AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ÜÇÜNCÜ DAĐRE. Remzi BALCI/TÜRKĐYE (Başvuru no /01)

A V R U P A K O N S E Y Đ OF EUROPE AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ÜÇÜNCÜ DAĐRE. Remzi BALCI/TÜRKĐYE (Başvuru no /01) COUNCIL OF EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ÜÇÜNCÜ DAĐRE Remzi BALCI/TÜRKĐYE (Başvuru no. 68545/01) KABULEDĐLEBĐLĐRLĐĞE ĐLĐŞKĐN KARAR STRAZBURG 10 Ocak 2008 T.C. Dışişleri

Detaylı

heyetine cevap vermekten kaçınarak 3 Şubat, 7 Nisan ve 12 Mayıs 1994 tarihlerinde yapılan duruşmalara katılmamıştır.. HUKUK AÇISINDAN I. AİHS NİN 10.

heyetine cevap vermekten kaçınarak 3 Şubat, 7 Nisan ve 12 Mayıs 1994 tarihlerinde yapılan duruşmalara katılmamıştır.. HUKUK AÇISINDAN I. AİHS NİN 10. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mehdi ZANA (No: 2) -TÜRKİYEDAVASI (Başvuru no:26982/95) 6 Nisan 2004 NİHAİ KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ Davanın nedeni, Türk vatandaşı olan Mehdi

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru No. 5005/08 Sebahattin SUVAĞCI/Türkiye 16 Aralık 2014 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Işıl Karakaş, András

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Hasan Celal GÜZEL-TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:65849/01) NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Hasan Celal GÜZEL-TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:65849/01) NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Hasan Celal GÜZEL-TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:65849/01) NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ OLAYLAR Başvuran Hasan Celal Güzel,

Detaylı

CON S EI L D E KONSEYĐ

CON S EI L D E KONSEYĐ CON S EI L D E L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE MĐRAN - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 43980/04) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 21 Nisan 2009 Đşbu karar AĐHS nin 44/2 maddesinde

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Serkan Cengiz / Avukat

Serkan Cengiz / Avukat Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (m.14 ile bağlantılı olarak m.8 ve 1 nolu Protokolün 1.maddesi) Bağlamında Aralarında Resmi Evlilik Bağı Olmaksızın Yaşayan Çiftlerin Karşılıklı Hakları ve Hayatta Kalan

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. Şerif GECEKUŞU/TÜRKİYE (Başvuru no. 28870/05)

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. Şerif GECEKUŞU/TÜRKİYE (Başvuru no. 28870/05) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE Şerif GECEKUŞU/TÜRKİYE (Başvuru no. 28870/05) KABULEDİLEBİLİRLİĞE İLİŞKİN KARAR STRAZBURG 25 Mayıs 2010 OLAYLAR Başvuran, Şerif

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Kasım 2016 Nr. Ref.: RK1005/16 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI05/16 Başvurucu Gani Govori Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev.nr222/2015 sayı ve 19 Ağustos 2015 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 19 Ekim 2011 Nr.ref: RK 143/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 67/11 Başvurucular Selim Berisha Kosova Yüksek Mahkemesinin A.nr. 85/2011 sayı ve 31 Mart 2011 tarihli kararının Anayasaya uygunluğunun

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 15 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 342/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 75/12 Başvurucular Faton Sefa Yüksek Mahkeme nin Rev. nr. 106/2010 sayı ve 2 Mayıs 2012 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

CON S EI L D E KONSEYĐ

CON S EI L D E KONSEYĐ CON S EI L D E L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ Safiye FĐL (32146/03) Memduh ÇOLAK (32151/03) Cem GÜZELCAN (32152/03) Kemal AKTÜRK (32157/03) Barış ATBAŞI (32158/03) Nadir Baki ÇEVĐK

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11)

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) Başkan Guido Raimondi Yargıçlar Danutė Jočienė Peer Lorenzen Dragoljub Popović Işıl Karakaş Nebojša Vučinić Paulo

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ APOSTOLİDİ VE DİĞERLERİ- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:45628/99) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ (ADİL TATMİN) STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ APOSTOLİDİ VE DİĞERLERİ- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:45628/99) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ (ADİL TATMİN) STRAZBURG CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ APOSTOLİDİ VE DİĞERLERİ- TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:45628/99) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ (ADİL TATMİN) STRAZBURG 24 Haziran 2008 İşbu karar

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru no: 3869/04) STRAZBURG. 27 Ekim 2009

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru no: 3869/04) STRAZBURG. 27 Ekim 2009 COUNCIL OF EUROPE AV R U P A KONSEYİ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE EFENDĐOĞLU TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 3869/04) KARAR STRAZBURG 27 Ekim 2009 Đşbu karar AĐHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Kasım 2011 Nr. Ref.: RK159/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 16/11 Başvurucu Shemsedin Ademi 14/2009 sayı ve 14 Eylül 2009 tarihli Araç Kayıt Genelgesinin Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SERİN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:18404/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SERİN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:18404/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SERİN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:18404/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 18 Kasım 2008 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE DAĞTEKİN VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE DAĞTEKİN VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE DAĞTEKİN VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE (Başvuru no, 70516/01) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 13 Aralık 2007 İşbu karar AİHS nin 44/2.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE EYÜP AKDENİZ -TÜRKİYE DAVASI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE EYÜP AKDENİZ -TÜRKİYE DAVASI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE EYÜP AKDENİZ -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:11011/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 2 Şubat 2010 USUL Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (11011/05) no

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE EMİNE ARAÇ - TÜRKİYE. (Başvuru no: 9907/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE EMİNE ARAÇ - TÜRKİYE. (Başvuru no: 9907/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE EMİNE ARAÇ - TÜRKİYE (Başvuru no: 9907/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 23 Eylül 2008 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YAVUZ ve diğerleri -TÜRKİYE DAVASI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YAVUZ ve diğerleri -TÜRKİYE DAVASI CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YAVUZ ve diğerleri -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 9923/05, 13021/05, 13186/05, 13809/05, 13810/05, 14622/05, 14650/05, 14662/05,

Detaylı