5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. HAZIRLAYAN: Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. HAZIRLAYAN: Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı"

Transkript

1 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU HAZIRLAYAN: Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı

2 5510 SAYILI KANUN YENİ SİGORTA (EMEKLİLİK) SİSTEMİ

3 Sosyal Sigorta (1) Temel Kavramlar Sigortalılık Halleri Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi Sigortalılığın Başlangıcı ve Sona Ermesi Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uzun Vadeli Sigorta Kolları Fiili Hizmet Süresi

4 Sosyal Sigorta (2) Vazife Malullüğü Borçlanma Günlük Kazanç Sınırı Prime Esas Kazanç Prim Oranları Prim Ödeme Yükümlüsü Emekli İkramiyesi

5 Temel Kavramlar Sosyal sigortalar: Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları, Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası, Uzun vadeli sigorta kolları: Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası, Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi, Hak sahibi: Sigortalı veya emeklinin ölümü halinde gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını,

6 Temel Kavramlar Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödeme, Aylık: Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malullüğü halinde yapılan sürekli ödeme,

7 Temel Kavramlar Sigortalılık Süresi: Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başlanan tarihten, tahsis yapılması için yazılı istekte bulunulan tarihe veya ölen sigortalılar için ölüm tarihine kadar geçen süre,(4-c lilerde emeklilik sevk onayı alınıp görevle ilişkinin kesildiği tarihi takip eden aybaşına kadar geçen süre) Güncelleme Katsayısı: Her yılın Aralık ayına göre TÜİK tarafından açıklanan en son yıllı TÜFE değişim oranının tamamı ile sabit fiyatlarla GSYİH gelişme hızının %30 nun toplamının 1 tam sayısının ilave edilmesi sonucu bulunacak değer,

8 Sigortalılık Halleri Zorunlu Olarak Uzun ve Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kapsamına Giren Sigortalılar Genel Sağlık Sigortalısı İsteğe Bağlı Sigortalılık

9 Uzun ve Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kapsamına Giren Sigortalılar 4-a Kapsamında Sigortalı Hizmet akdi ile çalışanlar, Kamu kuruluşlarında geçici personel olarak çalışanlar, Sözleşmeli personelden memurlar gibi emeklilik hakkı tanınmamış olanlar, Ek ders görevi karşılığında çalıştırılanlar, İşçi sendika ve konfedarasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Usta öğrenciler, Toplum yararına çalışma programından yararlananlar, Sanatçı ve yazarlar,

10 Uzun ve Kısa Vadeli Sigorta Kapsamına Giren Sigortalılar Muhtarlar, 4-b Kapsamında Sigortalı Kendi adına bağımsız çalışanlar, At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler,

11 Uzun ve Kısa Vadeli Sigorta Kapsamına Giren Sigortalılar 4-c Kapsamında Sigortalı Kamu idarelerinde memur olarak çalışanlar, İlgili kanunlarında memurlar gibi emeklilik hakkı tanınmış diğer kamu görevlileri, Memur kadrolarına açıktan vekil atananlar, Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il daimi komisyonu üyeleri, Harp okulları ve polis akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda TSK ve EGM hesabına okuyanlar, Kamu görevlileri sendika ve konfedarasyonlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri,(aylıksız izinde bulunanlar)

12 5434 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Olmaya Devam Edenler (4-c) 15 Ekim tarihinden önce 5434 sayılı Kanun kapsamında ilgi kurmuş olanların; Kesenek ve karşılıklarının hesaplanması, aylıkların bağlanması, artırılması, azaltılması ve kesilmesi, toptan ödemeleri, borçlanma ve hizmet ihyası, emeklilik ikramiyesi, Hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

13 Bazı Sigorta Kollarına Tabi Olanlar Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular- İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Analık Sigortası- 4- a 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve mesleki eğitim gören öğrenciler İK ve MH ile Hastalık sigortası-; meslek liseleri veya yüksek öğrenimde okumakta iken staj yapanlar ile 2547 sayılı Kanun çerçevesinde kısmi zamanlı çalışan öğrenciler- İK ve MH sigortası-; 4-a ; bakmakla yükümlü olunmayanlar ayrıca GSS; İş-Kur tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme kurslarına katılan kursiyerler-ik ve MH sigortası ve bakmakla yükümlü olunmayanlar ayrıca GSS; 4-a Yurtdışında iş alan işverenlerce çalıştırılmak üzere götürülen Türk İşçiler- Kısa vadeli sigorta ve GSS- 4-a ; bu kişilere ayrıca primlerini kendileri ödemeleri kaydıyla isteğe bağlı sigortalı sayılarak emeklilik hakkı tanınmıştır. İsteğe bağlı süreler de 4-a kapsamında değerlendirilir.

14 Bazı Sigorta Kollarına Tabi Olanlar Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanun kapsamında vazife malullüğü aylığı alanların 4-a ve 4-b li olarak çalışması halinde aylıkları kesilmez ve bu kişiler hakkında İK ve MH sigortası uygulanır. İstekleri halinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olabilirler. (GSS primi alınmaz.) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller ile aynı Kanun kapsamında vazife malullüğü aylığı almakta olan er ve erbaşların 4-c li olarak çalışmaya başlamaları halinde de aylıkları kesilmez. Ancak bu kişiler hakkında isteklerine bakılmaksızın uzun vadeli sigorta kolları uygulanır. (GSS primi alınmaz.)

15 Sigortalı Sayılmayanlar İşverenin ücretsiz çalışan eşi, Aile içinde yapılan işlerde çalışanlar, Ev hizmetlerinde çalışanlar (Sürekli ve ücretle çalışanlar hariç), Er ve erbaşlar ile yedek subay okulu öğrencileri, Yabancı ülke işvereni tarafından gönderilenler ile Türkiye de bağımsız çalışanlardan yurtdışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar,

16 Sigortalı Sayılmayanlar 4/b-c kapsamında sigortalı olması gerekenlerden 18 yaşını tamamlamamış olanlar (meslek veya sanat okulunu bitirenlerden öğrenimleri ile görevlerde çalışanlar hariç), Kamu idareleri ve ek 5 kapsamında belirtilenler hariç tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar ile tarımda kendi adına çalışanlardan aylık gelir ortalaması asgari ücretin altında olanlar, Gelir vergisinden muaf olarak kendi adına çalışıp da aylık geliri asgari ücretin altında olanlar, Kamu idarelerinin yurtdışı temsilciliklerinde çalışan sözleşmeli personelden bulunduğu ülkede sigortalı bulunanlar,

17 Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi Üç sigortalılık hallinin birleşmesi halinde 4-c kapsamında, sigortalılık ilişkisi esas alınacaktır. 4-a ve b halinin birleşmesi halinde 4-a kapsamında sigortalılık ilişkisi esas alınacaktır. Ancak, ilgilinin talebi halinde 4-b li statüye geçebilecektir. Bunlar, İK ve MH yönünden 4-b li, diğer sigorta kolları açısından ise 4-a lı sayılacaktır. 4 üncü maddedeki sigortalılık halleri ile 5 inci maddedeki sigortalılık halleri birleşir ise, 4 üncü maddedeki sigortalılık hali esas alınacaktır. İlk defa 5510 sayılı Kanundan sonra sigortalı olanların yaşlılık aylıklarının bağlanmasında; en fazla sigortalılığın geçtiği hal, eşit olması veya yaş haddi, malulluk, ölüm, re sen emeklilik, kanunla geçiş ve süresi belirli görevlere atanma halinde ise, son sigortalılık hali esas alınır.

18 İsteğe Bağlı Sigortalılık Türkiye de yasal olarak ikamet edenler ile Türkiye de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere gitmiş Türk vatandaşlarından; Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar veya sigortalı olarak ay içerisinde 30 günden, bir yıl içinde ise 360 günden az çalışanlar ya da tam gün çalışmayanlar, 18 yaşını doldurmuş bulunanlar, Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olanlar, talepleri halinde, taleplerinin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren isteğe bağlı sigortalı olabileceklerdir. İsteğe bağlı sigorta prim oranı, prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak üzere, kendileri tarafından bildirilen tutar üzerinden %32 dir. Bu şekilde prim ödenen süreler, MYÖ Sigortaları ile GSS hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınır ve bu süreler 4-b kapsamında sigortalılık süresinden sayılır. Kısmi zamanlı çalışanlar ile yurt dışında çalışan işçilerin isteğe bağlı sigortalılığı 4-a kapsamında sigortalılık sayılır.

19 Sigortalılık Başlangıcı 4-a kapsamındakiler için; çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarih, 4-b kapsamındakiler için; muhtar seçildikleri, vergi mükelleflerinde mükellefiyetlerinin başladığı, vergiden muaf olanların ise esnaf ve sanatkar siciline kaydedildiği tarih, 4-c kapsamındakiler için, göreve veya öğrenime başladıkları tarih,

20 Sigortalılığın Sona Ermesi 4-a kapsamındakiler için; hizmet akdinin sona erdiği tarih, 4-b kapsamındakiler için; muhtarlık görevinin sona erdiği, vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği, sicilden silindiği, 4-c kapsamındakiler için; ölümü ve aylık bağlanması halinde görev aylıklarının kesildiği, yaş haddi ve sıhhi izin sürelerinin dolması halinde ise bu tarihi takip eden aybaşı, diğer hallerde de görevden ayrıldığı tarih,

21 Kısa Vadeli Sigorta Kolları 4-a ve 4-b liler kapsamdadır. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Hastalık Sigortası Analık Sigortası

22 İK ve MH Sigortası İş kazası: İşyerinde bulunduğu sırada, görevli olarak başka bir yere gönderildiği sırada veya işverence sağlanan taşıtla işe gidiş geliş sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaylar. Meslek hastalığı: Sigortalının, çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halidir.

23 İK ve MH Sigortası Hastalık: iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğe neden olan rahatsızlıklar. Analık: Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, gebelik ve analık halidir.

24 Sağlanan Haklar Geçici iş göremezlik ödeneği Sürekli iş göremezlik geliri Ölüm geliri bağlanması Kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi Emzirme ödeneği Cenaze ödeneği

25 Ödenek ve Gelire Esas Günlük Kazanç İş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aylık dönemin son üç ayındaki prime esas kazanç toplamının bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi sonucu bulunacak tutardır.

26 Geçici İş Göremezlik İK ve MH nedeniyle geçici iş göremezliğe uğrayanlara her gün, Sigortalıların hastalığı halinde, bir yıl içinde 90 gün prim ödenmesi şartıyla 3 üncü günden itibaren,(4-b hariç) Analık halinde, 90 gün prim ödenmesi şartıyla, doğumdan önce ve sonraki 8 hafta (çoğul gebelikte doğum öncesinde eklenen 2 hafta ile doğum öncesi izninden doğum sonrasına aktarılan süreler dahil)

27 Geçici İş Göremezlik Hesabı Yatarak tedavilerde prime esas günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise prime esas günlük kazancın 2/3 ü tutarındadır.

28 Sürekli İş Göremezlik Geliri İK ve MH sonucunda SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları raporuna istinaden SGK Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücünü en az %10 oranında kaybettiği tespit edilenler gelire hak kazanır.

29 Sürekli İş Göremezlik Geliri Hesabı Sürekli iş göremezlik geliri, meslekte kazanma gücü kaybı oranı esas alınarak belirlenir. Tam iş göremezlik halinde gelire esas kazancın %70 i oranında gelir bağlanır. Tam iş göremezlik gelirinin tutarı, 12 aylık dönemin son üç ayındaki prime esas kazanç toplamının bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi sonucu bulunacak tutarın %70 idir. Kısmi iş göremezlik halinde ise; tam iş göremezlik gelirinin meslekte kazanma gücü kaybı oranında gelir bağlanır. Ancak, başka birinin bakımına muhtaç olunması halinde gelir bağlama oranı %100 dür.

30 Ölüm Geliri İK ve MH sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, tam iş göremezlik geliri esas alınarak gelir bağlanır İK ve MH sonucu veya meslekte kazanma gücünü %50 ve daha üstü oranda yitirmesi sebebiyle gelir alan sigortalının ölümü halinde, hak sahiplerine, tam iş göremezlik geliri esas alınarak gelir bağlanır. Gelir alan diğer sigortalıların ölümü halinde ise, almakta olduğu gelir esas alınarak hak sahiplerine hisseleri oranında gelir bağlanır.

31 Evlenme Ödeneği Evlenmeleri halinde sadece kız çocuklarına, almakta oldukları gelir veya aylığın iki yıllık tutarı evlenme ödeneği olarak ödenir.

32 Emzirme yardımı Doğumdan önceki 1 yıl içinde 120 gün prim ödenmesi şartıyla sigortalı kadına veya sigortalı olmayan ve eşi doğum yapan sigortalı erkek ile prim ödeme şartı aranmaksızın SGK dan gelir ve aylık alanlara, her çocuk için ayrı ayrı olmak üzere ve cocuğun yaşaması şartıyla, bir defaya mahsus emzirme ödeneği verilir. (2012 yılı için 89.-TL)

33 Cenaze Ödeneği İK ve MH sonucu veya gelir ve aylık almakta iken ölenler ile 360 gün MYÖ sigortası primi bildirilen sigortalının ölümü halinde ödenek verilir. Öncelik sırasıyla eş, çocuk, ana veya baba, kardeşe verilir. (2012 yılı için 363.-TL) 4-c kapsamındaki sigortalılar için ölüm yardımı hariç ilgili mevzuatına göre cenaze gideri ödenmesi halinde bu ödeme yapılmaz.

34 Uzun Vadeli Sigorta Kolları Malullük Sigortası Yaşlılık Sigortası Ölüm Sigortası

35 Sağlanan Haklar 5510 SAYILI KANUN MALULLÜK SİGORTASI YAŞLILIK SİGORTASI ÖLÜM SİGORTASI Malullük Aylığı Yaşlılık Aylığı Ölüm Aylığı Yaşlılık Toptan Ödemesi Ölüm Toptan Ödemesi Evlenme Ödeneği Cenaze ödeneği

36 Aylık Bağlamaya Esas Ortalama Aylık Kazanç ve Aylık Bağlama Oranı Aylık bağlamaya esas ortalama aylık kazanç: Her yıla ait prime esas kazancın ait olduğu yıldan, aylık talep tarihine kadar güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunacak tutarın, prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak kazancın 30 katı.(fiili ve itibari hizmet süreleri hariç) Aylık Bağlama Oranı: Uzun vadeli sigorta kolları toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için %2 oranı esas alınarak belirlenecektir. (çalışılan her yıl için %2)

37 Malullük Aylığı Malul Sayılma: 4-a ve 4-b liler için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün %60 ını, 4-c liler için ise, çalışma gücünün %60 ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi hali. Ancak, sigortalının ilk işe girişinde malul olduğunun önceden veya sonradan tespit edilmesi halinde, bu özrü sebebiyle malullük hükümleri uygulanmaz 4-c liler yazılı talebi halinde, malulluklerinin engel olmadığı vazifelere tayin edilebilirler.

38 Yararlanma Şartları Malul sayılma hallerinin oluşması, En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, en az 1800 gün (5 yıl) süreyle MYÖ sigortası primi ödenmiş olması (başka birinin bakımına muhtaç olması halinde sadece prim ödeme gün sayısına bakılır, 10 yıllık sigortalılık süresi aranmaz), İşten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan sonra talepte bulunulması, şartlarının tamamının varlığı halinde malulluk aylığı bağlanabilir.

39 Hesaplanması Prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olanlar için 9000 gün, prim ödeme gün sayısı 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise, toplam prim gün sayısı esas alınarak, ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucu bulunacak tutarda malullük aylığı bağlanır. (4-a lılar için 9000 gün yerine 7200 gün esas alınır.) Başkasının bakımına muhtaç olanlarda aylık bağlama oranı 10 puan artırılır.

40 Yaşlılık Aylığı Genel şart: İlk defa sigortalı olanlardan; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 9000 gün prim ödeme gün sayısı bulunanlara yaşlılık aylığı bağlanır. (4-a lılar için 7200 gündür) Bu yaş sınırları 2036 yılından itibaren artırılarak 2048 yılında kadın ve erkek için 65 yaş olması öngörülmektedir sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara 5400 gün çalışmış olmaları halinde aylık bağlanır. Özel kanunları gereğince kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilenlere yaş kaydı aranmaksızın 9000 gün çalışmış olmaları halinde aylık bağlanır.

41 Yaşlılık Aylığı Dezavantajlı Gruplar Yaşlılar: 65 yaşını geçmemek üzere yaş hadlerine üç yıl eklenmek suretiyle bulunacak yaşa gelenlerden en az 5400 gün prim ödeme gün sayısı bulunanlara aylık bağlanması, %60 ve üzeri özürlü iken sigortalı olanlar : 15 yıllık sigortalılık süresinin doldurulması ve en az 3960 gün prim gün sayısının bulunması, (%40-%59 arasındakilere yönelik ayrıca düzenleme) Yeraltında çalışanlar: 20 yıllık çalışanlar için 55 yaş esas alınacaktır. Erken Yaşlanmışlar: Prim ödeme gün sayısına ilişkin genel şartın sağlanması ve 55 yaşının tamamlanmış olması, Bakıma muhtaç çocuğu bulunan kadın sigortalı: Prim ödeme gün sayısının ¼ ü kadar prim ödeme gün sayısına ekleme yapılması ve eklenen sürenin yaş hadlerinden indirilmesi,

42 Hesaplaması İlk defa sigortalı olanların yaşlılık aylığı, ortalama aylık kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı şeklinde hesaplanacaktır.

43 Yaşlılık Aylığının Kesilmesi 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, Ekim/2008 den sonra ilk defa sigortalı olup, yaşlılık aylığına hak kazanmış olanların tekrar sigortalı olarak çalışmak istemeleri durumunda; 4-a ve 4-c li olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilecektir. 4-b li olarak çalışmaya başlayanların ise isteklerine bağlı olacaktır. Aylığının kesilmemesini isteyenlerin, almakta oldukları emekli aylıklarının %15 i oranında sosyal güvenlik destek primi ödemeleri gerekecektir. Ayrıca kısa vadeli sigorta primi alınmayacaktır.

44 Yaşlılık Aylığının Kesilmesi (SGDP) (sosyal güvenlik destek primi) Ekim/2008 den önce sigortalı olanlardan aylık almakta iken; 4-a lı olarak çalışmaya başlayanlar; isteklerine bağlı olarak SGDP ödemek suretiyle aylıklarını almaya devam edebilirler. Çalışırken aldıkları ücretin %32 si oranında SGDP alınır. Bu oranın, %8 i sigortalı, %24 ü işveren payıdır. 4-b li olarak çalışmaya başlayanlar; isteklerine bağlı olarak SGDP ödemek suretiyle aylıklarını almaya devam edebilirler. Emekli aylıklarından %15 oranında SGDP kesintisi yapılır.

45 Yaşlılık Toptan Ödemesi Çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan sigortalının, yaşlılık aylığı bağlanması için gereken yaş şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığına hak kazanamaması halinde, ödediği primlerin aylık talep tarihine kadar güncellenerek bulunacak tutarı toptan ödeme şeklinde verilecektir.

46 Toptan Ödemenin İhyası Yeniden MYÖ sigortası kapsamına girenlerin istekleri halinde, almış oldukları toptan ödemeyi; aldıkları tarih ile istek tarihi arasındaki süreye göre güncellenmiş tutarını tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar geri ödemeleri halinde bu hizmetlerinin ihya edilerek değerlendirilmesi mümkündür.

47 Ölüm Aylığı Ölen sigortalının en az 1800 gün prim ödeme gün sayısının olması, (4-a lılar için 5 yıllık sigortalılık ve 900 gün prim gün sayısı) Emekli aylığı bağlandıktan sonra veya aylık bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölüm olayının meydana gelmesi, halinde, ölen sigortalının; Dul eşine %50, sigortalı olmayan ve kendi çalışması sebebiyle aylık almayan eşe ise %75, Çalışmayan ve kendi sigortalığı sebebiyle aylık alamayan ve öğrenim durumuna göre yaşını doldurmamış çocukların her birine %25, (Malul sayılan çocuklar ile evli olmayan kız çocuklarında yaş şartı yok-anasız ve babasız kalan ve kendisinden başka hak sahibi bulunmayanlara %50) Eş ve çocuklardan artan hisse bulunması, kendi çalışması sebebiyle aylık almaması ve muhtaç olması halinde ana ve babaya %25, (ana ve baba 65 yaşın üstünde ise artan hisse şartı aranmaz) Oranında aylık bağlanır.

48 Diğer Haklar Ölüm toptan ödemesi: Aylığa hak kazanılamaması halinde ölüm tarihi esas alınarak hak sahiplerine yaşlılık toptan ödemesi gibi ölüm toptan ödemesi yapılır. Bu süreler, geçmişe yönelik borçlanma, yurtdışı borçlanma veya hizmet tespiti sebebiyle ölüm aylığına hak kazanabilecek olunması halinde ihya edilebilir. Evlenme Ödeneği: Aylık veya gelir almakta olan kız çocuklarının evlenmesi halinde 2 yıllık aylığının toplamı tutarında verilir. Cenaze Ödeneği: 2012 yılı için 363,00 TL

49 Fiili Hizmet Süresi Zammı Sigortalılar açısından risk içeren işlerde çalışanların prim gün sayılarına, bu işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 60 gün ile 180 gün arasında fiili hizmet süresi zammı olarak prim ödeme gün sayısına eklenen sürelerdir. Eklenecek süreler, TSK ve EGM mensupları için sekiz yılı, diğerleri için ise 5 yılı geçemez. Ancak, yeraltı işlerinde çalışanlarda süre süre sınırı aranmaz. Bu sürelerin 3 yılı geçmemek üzere yarısı yaş haddinden indirilir. Ölüm ve maluliyet hali hariç, yaş haddi indiriminden yararlanmak için yer altı işlerde 1800 gün, diğerlerinde 3600 gün çalışmış olmak gerekir.

50 Vazife Malullüğü Aylığı İlk defa 4-c kapsamında sigortalı sayılanların malullüğü, vazifelerini yaparken veya kurumunca sağlanan taşıtla gidip gelirken veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuşsa, vazife malullüğü aylığı bağlanır. Vazife malullüğüne sebep olan olayın o yer kolluk kuvvetlerine derhal, SGK ya ise 15 iş günü içinde bildirilmesi gerekir.

51 Vazife Malullüğü Aylığı Hesabı Aylık bağlama oranı; prim ödeme gün sayısı günden az olanlar için gün, fazla olanlar için toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden belirlenir. En son prime esas kazancı esas alınır. Bu şekilde bulunacak tutar, malullük derecelerine göre %2 ila 30 oranında artırılarak hesaplanır.

52 Borçlanılabilecek Süreler Ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, 4-a lı sigortalı kadının iki defaya mahsus olmak üzere, çocuğun yaşaması kaydıyla doğumdan sonraki iki yılı geçmemek üzere çalışmadığı süre, 4-c lilere personel mevzuatı uyarınca verilen aylıksız izin süreleri, Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreler, Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için geçirilen normal öğrenim süreleri, Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, Kısmi süreli çalışan işçilerin, bu şekilde çalıştıkları dönem içindeki eksik hizmet süreleri,

53 Borçlanılabilecek Süreler Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, Grev ve lokavtta geçen süreler, Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri, Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler, Sigortalı olmaksızın, 1416 sayılı Kanun çerçevesinde yurtdışı öğreniminde geçen süreler.

54 Günlük Kazanç Sınırı Alınacak prim ve verilecek ödeneklere esas günlük kazanç alt sınırı; aylık asgari ücretin 1/30 u, üst sınırı ise; alt sınırın 6,5 katıdır. Aynı sigortalılık haline tabi olacak şekilde birden fazla işverene bağlı olması sebebiyle ödenen primler toplamı, üst sınır üzerinden hesaplanacak tutarı aşarsa, aşan kısmın sigortalı hissesine karşılık gelen tutar sigortalıya geri verilebilir.

55 Prime Esas Kazanç Aylık Sınır 4-a ve 4-b liler için, aylık kazanç alt sınırı 30 günlük asgari ücrettir, üst sınır ise 30 günlük asgari ücretin 6,5 katıdır. 4-c liler için prime esas aylık kazanç üst sınırı uygulanmaz.

56 Prime Esas Kazanç 4-a Ayni yardımlar, doğum, ölüm ve evlenme yardımları, yolluklar, seyyar görev tazminatı, keşif ücreti, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı, ihbar ve kasa tazminatı ile işverenler tarafından özel sağlık veya bireysel emeklilik sistemine yapılan ödemelerin asgari ücretin %30 unu geçmeyen tutarı ve yemek, aile ve çocuk zamlarının (sırasıyla asgari ücretin %6, %10 ve %2 si) belli bir tutarı vb. gibi istisnalar hariç yapılan bütün ödemeler. (80 inci madde birinci fıkra)

57 Prime Esas Kazanç 4-a Ücretler hak edildiği ayın kazancına dahil edilir. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir. Ancak, prime esas kazanca dahil edilmesi gereken ücret dışındaki ödemelerin, ödemenin yapıldığı ayda prime esas kazanç üst sınırının aşılması nedeniyle prime tabi tutulamaması halinde, sözkonusu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilerek prime tabi tutulur.

58 Prime Esas Kazanç 4-a Ayın bazı günlerinde çalışmayanların günlük prime esas kazancı, bildirilen aylık kazanç çalışılan gün sayısına bölünerek hesaplanır. Günün bazı saatlerinde çalışanların sigortalı gün sayıları, toplam çalışma saatinin 7,5 rakamına bölünmesi suretiyle; günlük prime esas kazançları da, bildirilen kazanç tutarının bu şekilde hesaplanan gün sayısına bölünerek hesaplanır. (MEB usta öğreticiler istisna)

59 Prime Esas Kazanç 4-b Prime esas aylık kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak üzere kendileri tarafından beyan edilecek kazançtır.

60 Prime Esas Kazanç 4-c Aylıklarını Personel Kanunlarına Göre Alanlar İlgili mevzuatına göre ödenen gösterge aylığı, İlgili mevzuatına göre ödenen ek gösterge aylığı, Memuriyet taban aylığı Kıdem aylığı 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesine göre ödenen tazminatlar (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği vb. ölçütlere göre ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç) (375 KHK III sayılı Cetvelin 1 ve 2 sırasındakiler için Özel hizmet tazminatının (ğ) ve denetim tazminatının (b) bendi), 926 sayılı Kanunun ek 17-(A) bendine göre ödenen hizmet tazminatı, üniversite ödeneği, 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan ek ödeme, Makam, temsil ve görev tazminatı

61 Prime Esas Kazanç 4-c Kadro karşılığı sözleşmeli çalışanlar ile 375 KHK ek madde 10 kapsamındakiler için işgal ettiği kadrolar esas alınır. Açıktan vekil olarak atananlara yukarıda belirtilen unsurlar üzerinden ödenen tutarlar esas alınır. Başka bir kadro ya da görevin ödeme unsurları esas alınmak ve kıyaslanmak suretiyle aylık veya ücret ödenen sigortalılar için; emsal alınan kadro veya görevin prime esas kazanç tutarını geçmemek üzere, bu kazancın aylık veya ücret ödenmesinde öngörülen oranında hesaplanacak tutarı,

62 Prime Esas Kazanç 4-c Büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapan emsali derece ve kademedeki sigortalının prime esas kazancı,

63 Prime Esas Kazanç 4-c İlgili kanunlarında emeklilik ya da ek gösterge açısından belirli bir kadro, unvan veya görevle bağlantı kurulanlar için, bağlantı kurulan kadro, unvan veya görevin prime esas kazanç tutarı,

64 Prime Esas Kazanç 4-c Görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin primleri, göreve son verildiği tarihten tekrar göreve başlanan tarihe kadar kendi kadrosunun veya emsali kadronun prime esas kazancına göre hesaplanacaktır. Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı; kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınacaktır.

65 Prime Esas Kazanç 4-c TSK ve EGM adına okuyan öğrencilerin prime esas kazancı, ilgisine göre teğmen, astsubay çavuş, komiser yrd. ve polis memurunun prime esas kazancı üzerinden belirlenir ve öğrenci harçlıklarına göre oluşan farkın priminin tamamı öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.

66 Prime Esas Kazanç 4-c Vekalet ve ikinci görev karşılığında ödenen tutarlar, prime esas kazanç hesabında dikkate alınmaz.

67 Prim Oranları 4-a 4-b 4-c Devlet Katkısı Sigortalı İşveren Kendisi Sigortalı İşveren MYÖ Tahsil Edilen Primin % 25 Kısa Vade (1-6,5) 2 (1-6,5) 2 GSS 5 7,5 12,5 5 7,5 Tahsil Edilen Primin % 25 Toplam 14 20,5 34, ,5 Fiili Hizmet Zammı 1-1,5-3 3,

68 5434 e Tabi Olanların EKEA Gösterge aylığı Ek gösterge aylığı Taban Aylık Kıdem Aylığı Yansıma Oranı (Ek göstergeye Bağlı olarak EYDMA %40-240) (En yüksek devlet memuru aylığının) Kesenek oranı: %16 Karşılık oranı: %20

69 İlave Prim Oranları 4-c kapsamındaki sigortalılar için bağlanabilecek vazife malulluğu aylıklarının finansmanı için kamu idarelerinin bütçelerinden bu sigortalılar için ayrılan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödeneklerinin %20 si oranında ek karşılık ayrılır. Kurum bütçelerinin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 6 eşit taksitte ödenir. Genel bütçeli idarelerin ek karşılıkları Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Geçici 4 üncü maddeye tabi 4-c lilerin tedavilerinin SGK tarafından devralındığı tarihten itibaren EKEA üzerinden hesaplanacak %12 oranında GSS primi de kamu kurumlarınca ayrıca yatırılmaktadır.

70 İlave Prim Oranları Kamuda çalışan geçici işçilerden iş sözleşmesi askıya alınanların GSS primi, prime esas aylık asgari kazanç üzerinden kamu idaresince ödenir. Aylıksız izne ayrılan 4-c liler için de prime esas son kazançları üzerinden %12 oranında GSS primi kamu kurumlarınca ödenmeye devam olunur.

71 Emekli İkramiyesi 5510 Kanun sonrasında ilk defa 4-c li olarak çalışmaya başlayanlara, 15/10/2008 tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar gibi emekli ikramiyesi ödenmesi yönünde 5434 sayılı Kanunda düzenleme yapılmıştır.

72 Genel Sağlık Sigortası

73 Konu Başlıkları Kapsam Bakmakla Yükümlü Olunanlar GS Sigortalısı Sayılmayanlar Kapsanan Kapsam Dışı Sağlık Hizmetleri Yararlanma Şartları ve İstisnaları Katılım Payı İlave Ücret

74 Kapsam-1 İkametgahı Türkiye de olanlardan; Zorunlu sigortalılar, İsteğe bağlı sigortalılar, Gelir testi sonucuna göre GSS primlerini kendisi ödemesi gerekenler, Primleri devlet tarafından karşılananlar, SGK tarafından gelir veya aylık ödenmekte olanlar, 4447 sayılı Kanuna göre işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği alanlar,

75 Kapsam-2 Karşılıklılık esası dikkate alınarak, oturma izni bulunan ve yabancı ülkede sigortalı olmayan yabancılar, Yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Avukatlık stajı yapmakta olanlar.

76 Kapsam- Primleri Devlet Tarafından Karşılananlar-1 Aile içindeki kişi başına geliri asgari ücretin 1/3 ünden az olanlar ile 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar, Vatansız ve sığınmacılar, 1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar, 3292 sayılı Kanuna göre vatani hizmet tertibinden aylık alanlar, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık alanlar,

77 Kapsam- Primleri Devlet Tarafından Karşılananlar sayılı SHÇEK Kanuna göre koruma altına alınanlar, Harp Malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, Geçici Köy Korucuları, 2913 sayılı Kanuna göre sporcu şeref aylığı alanlar.

78 GSS Primlerinin Ödenmesi Gelir testi sonucuna göre GSS primlerini kendisi ödemesi gerekenlerden aile içindeki geliri; Günlük kazancı, bir günlük asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olanlar, prime esas aylık asgari kazanç tutarının üçte biri, (bunların aile fertleri de GSS den yararlanmaktadır), Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olanlar, prime esas aylık asgari kazanç, Asgari ücretin iki katından fazla olanlar, prime esas aylık asgari kazancın iki katı, tutarında prim ödemeleri gerekmektedir.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.07.2010 / 83-1 HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci, 46 ncı ve geçici

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-31 01.07.2010 KONU : Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-31 01.07.2010 KONU : Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-31 01.07.2010 KONU : Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Hizmet Borçlanma Đşlemlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

16 18 Mayıs 2013 VAN

16 18 Mayıs 2013 VAN 16 18 Mayıs 2013 VAN Sunum Konuları Sigortalılık Halleri Üniversitelerde 4/c Kapsamında Sigortalı Sayılan Memurların ve Öğretim Elemanlarının Prime Esas Kazanç Unsurları İşçi ve Sözleşmeli Personelin Prime

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR Ölen sigortalının hak sahiplerine hangi yardımlar yapılır? Ölüm aylığı bağlanması, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu yada sürekli iş göremezlik geliri almakta iken

Detaylı

HĐZMET BORÇLANMA ĐŞLEMLERĐNĐN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI

HĐZMET BORÇLANMA ĐŞLEMLERĐNĐN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI 06.10.2008/158 HĐZMET BORÇLANMA ĐŞLEMLERĐNĐN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümlerinin

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 5510 sayılı Sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Perşembe, 26 Eylül 2013 13:01 Esnaf ve Sanatkarın talebi üzerine SGK ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek

Detaylı

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki

Detaylı

5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar

5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar 5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır: a) Hizmet

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : 09.11.2015 Konu : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır. ASGARİ ÜCRET Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

Seçilebilecek Kanun Numarası 5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921-5225. Sigortalı Hissesi (%)

Seçilebilecek Kanun Numarası 5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921-5225. Sigortalı Hissesi (%) 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA HİZMET AKDİNE İSTİNADEN ÇALIŞAN SİGORTALILAR YÖNÜNDEN BELGE TÜRLERİ 1 NOLU BELGE: HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ

Detaylı

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir.

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir. SİGORTALILIK SÜRESİ Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süredir.(5510

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTALAR

KISA VADELİ SİGORTALAR KISA VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Kısa Vadeli Sigortalar (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Modülleri

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

01.01.2012 SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI. Mehmet MANKAL SGK Müfettişi Osmangazi SGM Müdürü

01.01.2012 SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI. Mehmet MANKAL SGK Müfettişi Osmangazi SGM Müdürü 01.01.2012 SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI Mehmet MANKAL SGK Müfettişi Osmangazi SGM Müdürü GENEL SAĞLIK SĠGORTASI Genel sağlık sigortası, kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 10 Kasım 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30236 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar MADDE 5- (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) (Değişik: 17/4/2008-5754/3 md.

5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar MADDE 5- (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) (Değişik: 17/4/2008-5754/3 md. 5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır: a) Hizmet

Detaylı

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR

A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı R.G.) A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası Kanun Kabul Tarihi Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı : 2022 : 1/7/1976 : 10/7/1976

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? Mehmet KARAKOÇ 1 1. GIRIŞ 5510 sayılı Kanunun farklı çalışan gruplarını kapsama alması ve özellikle de kamuda çalışanlarla

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080928-14.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080928-14.htm Sayfa 1 / 9 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI,

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 16 Tarih-Sıra No 31.12.2015 32 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince,

Detaylı

Kamu Görevlilerin Emekliliği

Kamu Görevlilerin Emekliliği Kamu Görevlilerin Emekliliği 02 GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, aylık ücretlerini ayın 1 inde ödeyen kurumlarda göreve başlayanlar hakkında 01 Ekim 2008, aylık ücretlerini

Detaylı

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKI HESABI Hazırlayan : AMP Yazılım Mevzuat ve Arge Departmanı 24.05.2017 Bu yazımızda; Kamuda taşeron işçi çalıştırılan hizmet işlerinde, sendikalı işçilere

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR.

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR. 5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR Yunus YELMEN * I-Giriş: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre malullük sigortası,

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK VE AİLE YARDIMI İLE ÖZEL SİGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK VE AİLE YARDIMI İLE ÖZEL SİGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 30.07.2008/122 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK VE AİLE YARDIMI İLE ÖZEL SİGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak kıdem tazminatı,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ?

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? Kemal AKYOL * I.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir veya aylık almakta iken çalışma hayatına atılmak isteyen emeklilerimiz

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan Yönetmelik ile Genel. Sağlık Sigortası Đşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan Yönetmelik ile Genel. Sağlık Sigortası Đşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik 23.10.2008/195 GENEL SAĞLIK SĐGORTASI ĐŞLEMLERĐ YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILDI ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan Yönetmelik ile Genel Sağlık Sigortası Đşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

Detaylı

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI 2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 4958 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*)

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*) WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 2.1.2014 2 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Bazı Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, genel sağlık sigortası tescil, prim ve müstehaklık işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, genel sağlık sigortası tescil, prim ve müstehaklık işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası

Sosyal Güvenlik Hukuku İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Sosyal Güvenlik Hukuku İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası İş Kazası Kavramı: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 7 16 Haziran 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27966 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/5/2010

Detaylı

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir.

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu idareleri hariç tarım ve orman işlerinde

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA

657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA 657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA 2011 YILI 1.DÖNEM Aylık katsayı: 0,061954 A-GELİRLER 1-SÖZLEŞME ÜCRETİ KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 18

SİRKÜLER NO: 2015 / 18 DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015 / 18 08.01.2015 KONU: Çalışanlarla ilgili 2015 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri Hk. Çocuk zammı, aile yardımı, yemek yardımı ve özel

Detaylı