T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. Sayı : B.13.1.SGK.0.1/GSS Konu: Fatura bedellerinin ödenmesinde karşılaşılan sorunlar GENELGE 2007/ /46 sayılı Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereği Kurum web sayfasında yayımlanan Sağlık hizmet sunucularının fatura teslim birimleri başlıklı (10) numaralı duyuruda, gerek sağlık hizmet sunucuları tarafından gerekse Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kişilerce bedeli ödenmek üzere Kuruma intikal ettirilecek fatura ve eki belgelerin teslim edileceği Kurumumuz ilgili birimleri duyurulmuştur. Söz konusu (10) numaralı duyuruda; 15/6/2007 tarihinden önceki tedaviye ilişkin düzenlenen fatura ve eki belgelerin teslim yerlerinde bir değişiklik yapılmadığı belirtilmiştir. Kurumumuza intikal ettirilen başvurulardan özellikle şahıs faturaları, optik faturaları ve iade cihaz faturaları ve eki belgelerin teslim yerleri ve ödemelerinde sıkıntıların yaşandığı saptanmıştır. Bu itibarla, fatura ve eki belgelerin teslim yerleri ve ödemeleri konusunda yeniden düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup uygulanacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır. A) Şahıs faturaları 1. 15/6/2007 tarihinden önceki tedaviye ilişkin olup Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kişilerce karşılanan tedavi, tıbbi malzeme, ilaç, tetkik tahlil v.b. işlemlere ait şahıs faturalarının teslim ve ödeme işlemleri; a) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devr edilen SSK tarafından yürütülen kişiler için; SSK sağlık işleri il müdürlükleri (devredilen) bulunan illerde bu birimlerce, bulunmayan illerde SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince (Gerektiğinde tıbbi uygunluk için hasta gönderilmeksizin ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüğünden (devredilen) görüş alınacaktır.), b) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Bağ Kur tarafından yürütülen kişiler için; Dosyasının bulunduğu veya tedavinin yapıldığı ildeki Bağ Kur il müdürlüklerince, c) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Emekli Sandığı tarafından yürütülen kişiler için; Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı (devredilen) ve bölge müdürlüklerince, yürütülmeye devam edilecektir. 15/6/2007 tarihinden itibaren yapılan tedavilere ilişkin faturalar, yukarıda sayılan birimlerce teslim alınmış ise bu Genelgenin (2) numaralı maddesinde belirtilen birimlere Adres : Ziyabey Cad.No: Balgat/ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Dr.Halil AKÇE 1

2 iletilecektir. T.C /6/2007 tarihinden itibaren yapılan tedavilere ilişkin olup Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kişilerce karşılanan tedavi, tıbbi malzeme, tetkik tahlil, ilaç v.b. işlemlere ait şahıs faturalarının teslimi ve ödeme işlemleri; a) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülen kişiler için; Aktif sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babası için işyerinin bulunduğu ilde SSK sağlık işleri il müdürlükleri (devredilen) varsa bu birimce, bulunmayan illerde ise SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince, SSK dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babası için sağlık karnesinin verildiği ilde SSK sağlık işleri il müdürlükleri (devredilen) varsa bu birimce, bulunmayan illerde SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince (Gerektiğinde tıbbi uygunluk için hasta gönderilmeksizin ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüğünden (devredilen) görüş alınacaktır.), b) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Bağ Kur tarafından yürütülen kişiler için; Dosyasının bulunduğu ilde varsa SSK sağlık işleri il müdürlüklerince (devredilen), yoksa Bağ Kur il müdürlüklerince (Gerektiğinde tıbbi uygunluk için hasta gönderilmeksizin ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüğünden (devredilen) görüş alınacaktır.), c) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Emekli Sandığı tarafından yürütülen kişiler için; Maaşlarını aldıkları ilde varsa SSK sağlık işleri il müdürlüklerince (devredilen), yoksa SSK sigorta il/sigorta müdürlüklerince (Gerektiğinde tıbbi uygunluk için hasta gönderilmeksizin ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüğünden (devredilen) görüş alınacaktır.), yürütülecektir. Şahıslar yukarıda belirtilen işlemleri yürütecek birimlerin dışında herhangi bir ildeki Kurumun bir başka birimine de müracaat edebilecektir. Ancak; 1. SSK sağlık işleri il müdürlüklerinin (devredilen) bulunduğu illerde, Bağ Kur il müdürlüğü (devredilen), SSK sigorta il/ sigorta müdürlükleri (devredilen) ve Emekli Sandığı bölge müdürlüğü (devredilen) tarafından şahıs ödemeleri müracaatları kabul edilmeyecek, şahıslar SSK sağlık işleri il müdürlüğüne (devredilen) yönlendirilecektir. Örnek 1: Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri Bağ Kur tarafından yürütülen ve dosyası Kayseri Bağ Kur İl Müdürlüğünde bulunan şahıs, müracaatını SSK Kayseri Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne yapacaktır. Kayseri Bağ Kur İl Müdürlüğüne (devredilen) veya SSK sigorta il/ sigorta müdürlüğüne (devredilen) müracaat edilmesi halinde müracaat kabul edilmeyecek, şahıs SSK Kayseri Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne yönlendirilecektir.) 2. Şahısların SSK sağlık işleri il müdürlüklerinin bulunmadığı illerde Kurumun her hangi bir birimine müracaat etmesi halinde, fatura ve eki belgeler bu Genelge ekinde belirtilen dilekçe ve istenilen belgeler yönünden tamamlatılarak teslim Adres : Ziyabey Cad.No: Balgat/ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Dr.Halil AKÇE 2

3 T.C. alınacak, evrak kaydı sonrası ödeme işlemlerinin yapılması için yukarıda sayılan birimlere en kısa sürede gönderilecektir. Örnek 2: Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri Bağ Kur tarafından yürütülen ve dosyası Malatya Bağ Kur İl Müdürlüğünde bulunan şahıs müracaatını Erzincan SSK Sigorta İl Müdürlüğüne yapması halinde, bu il müdürlüğünce fatura ve eki belgeler bu Genelge ekinde belirtilen dilekçe ve istenilen belgeler yönünden tamamlatılarak teslim alınacak, evrak kaydı sonrası ödeme işlemlerinin yapılması için Malatya Bağ Kur İl Müdürlüğüne gönderilecektir. Örnek 3: Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri Bağ Kur tarafından yürütülen ve dosyası Kayseri Bağ Kur İl Müdürlüğünde bulunan şahıs, müracaatını SSK Ankara Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne (devredilen) yapması halinde; fatura ve eki belgeler bu Genelge ekinde belirtilen dilekçe ve istenilen belgeler yönünden tamamlatılarak teslim alınacak, evrak kaydı sonrası ödeme işlemlerinin yapılması için en kısa sürede SSK Kayseri Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne (devredilen) gönderilecektir. Örnek 4: Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri Bağ Kur tarafından yürütülen ve dosyası Malatya Bağ Kur İl Müdürlüğünde bulunan şahıs, Kurumun Malatya ilindeki diğer birimlerine müracaat etmesi halinde bu birimlerce müracaat kabul edilmeyecek, şahıs Malatya Bağ Kur İl Müdürlüğüne yönlendirilecektir. Ödeme yapacak olan SSK sağlık işleri müdürlükleri/ sigorta il müdürlükleri /sigorta müdürlükleri; şahıs bazında gerekli kontrol ve kayıt işlemini yaptıktan sonra, elektronik ortamda veri transferi gerçekleştirilmesine yönelik sistem çalışmaları sonuçlandırılıncaya kadar ödemeye ilişkin bilgileri ortak muhasebe sistemine manuel olarak gireceklerdir. Şahıs bazında kontrol ve kayıt işlemleri, Kurumun intranet sayfasında Kurumsal Duyurular bölümünde yer alan Şahıs ödemeleri ve muhasebe fişi için yapılacak işlemler konulu duyuruda belirtildiği şekilde yürütülecektir. B) Optik faturaları; Kurum web sayfasında yayımlanan Sağlık hizmet sunucularının fatura teslim birimleri başlıklı (10) numaralı duyuruda, devredilen kurumlar (SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı) ile sözleşmesi bulunan optisyenlik müesseselerinin optik faturalarının teslim ve ödeme işlemlerinin, optisyenlik müessesesinin ilişkilendirildiği SSK sağlık işleri il müdürlüklerince (devredilen) yürütüleceği bildirilmiştir. Ancak, optik fatura ve eki belgelerin duyuruda belirtilen birimler dışında diğer Kurum birimleri tarafından da teslim alındığı tespit edilmiştir. Bu Genelgenin yayım tarihinden itibaren 15/6/2007 tarihi sonrası SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığına ait optik fatura ve eki belgelerin teslim ve ödeme işlemleri, optisyenlik müessesesinin ilişkilendirildiği SSK sağlık işleri il müdürlüklerince yürütülecektir. Ancak, 15/6/2007 tarihi sonrasına ait olup diğer birimlerce teslim alınmış optik fatura ve eki belgeler, teslim alan birimlerce kontrol edilerek kendi muhasebelerince ödeme işlemleri yapılacaktır. Adres : Ziyabey Cad.No: Balgat/ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Dr.Halil AKÇE 3

4 T.C. C) Devredilen Emekli Sandığının sağlık hizmeti satın aldığı birinci basamak sağlık kuruluşlarına ait fatura ve eki belgelerin teslim ve ödeme işlemleri; Devredilen Emekli Sandığının sağlık hizmeti satın aldığı birinci basamak sağlık kuruluşlarına (Özel poliklinikler, belediye sağlık ocakları, belediye poliklinikleri, bankalara ait sağlık birimleri v.b.) ait fatura ve eki belgeler, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca (devredilen) teslim alınarak ödeme işlemleri yapılacaktır. Ç) Devredilen Emekli Sandığı ile protokollü tıbbi malzeme firmalarının fatura ve eki belgelerinin teslim ve ödeme işlemleri; Devredilen Emekli Sandığı ile protokollü firmaların Emekli Sandığı mensupları için düzenledikleri fatura ve eki belgelerin teslim ve ödeme işlemleri, devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülecektir. Bu Genelgenin yayım tarihine kadar Kurum birimlerince teslim alınmış ve ödemeleri gerçekleştirilmemiş olan protokollü firmalara ait faturalar gerekli kontrol ve ödeme işlemi için devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilecektir. Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK ve devredilen Bağ Kur tarafından yürütülen kişiler için tıbbi malzemeye ilişkin faturalar şahıs adına düzenlenerek bu Genelgenin (A) bölümünde belirtildiği şekilde teslim ve ödeme işlemleri yapılacaktır. D) İade cihaz ödemeleri Kurum Sağlık Uygulama Tebliğinin (20.1) numaralı maddesinde Kurum tarafından iade alınan cihazların Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan hastalara verilebilmesi için hastaların, sağlık kurulu raporu ile devredilen SSK sağlık işleri il müdürlüklerinin bulunduğu illerde bu müdürlüklere, diğer illerde ise devredilen SSK sigorta il müdürlüklerine müracaatta bulunmaları gerektiği, müracaatı takiben söz konusu tıbbi cihazların Kurum stoklarından temin edilmesi yoluna gidileceği, stoklarda yok ise Kurum stoklarında cihazın olmadığına dair onay alınmak suretiyle hasta tarafından temin edilen cihaz bedellerinin Tebliğin (20.2) numaralı maddesi doğrultusunda Kurumca ödeneceği belirtilmiştir. Bu doğrultuda, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler söz konusu malzeme teminine ilişkin müracaatlarını, devredilen SSK sağlık işleri il müdürlüklerinin bulunduğu illerde bu müdürlüklere, diğer illerde ise devredilen SSK sigorta il müdürlüklerine yapacaklar ve bu birimlerce, kişinin sağlık yardımlarından yararlanma açısından müstahak olup olmadığı, sağlık kurulu raporunda belirtilen cihazların tıbbi uygunluk kontrolü ile hastaların daha önceden cihazı alıp almadıkları kontrol edilecek ve il dahilinde devredilen kurumların stoklarında mevcut olup olmadığı kontrol edilerek işlemler yürütülecektir. Cihazın mevcut olmaması halinde hasta tarafından temin edilebilmesi için stoklarda cihazın olmadığına dair onay verilecektir. E) Kurum personeline ait faturalar; Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla Adres : Ziyabey Cad.No: Balgat/ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Dr.Halil AKÇE 4

5 T.C. yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretler ile geri ödeme kriterleri ve bunlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2007 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirtilmiştir. Bu itibarla Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat, sevk, tedavi işlemlerinde Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslara uyulacaktır. Ancak, Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait faturalandırma ile fatura teslim birimleri ve ödeme işlemlerinde aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyulması gerekmektedir. Ödeme işlemleri fatura ve eki belgeleri teslim alan birimlerce yürütülecektir. 1. Tedavi Faturaları Kurumla protokolü bulunan resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Kurumundan/Kuruluşundan Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi bulunan sağlık kurum ve kuruluşları, Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine verdikleri sağlık hizmetlerine ilişkin faturaları, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için düzenledikleri faturalar ile birlikte Kurum web sayfasında yayımlanan Sağlık hizmet sunucularının fatura teslim birimleri başlıklı (10) numaralı duyuruda ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüklerine, ayrı bir üst yazıyla ayrı bir klasör içerisinde branş ayırımı yapılmaksızın teslim edeceklerdir. Kurumla sözleşmesi bulunmayan ancak Maliye Bakanlığı ile yaptıkları sözleşme kapsamında 657 sayılı Kanuna tabi personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine sağlık hizmeti sunan sağlık kurum ve kuruluşları, bu hizmetlere ilişkin tedavi faturalarını Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde düzenleyecek ve sağlık kurumunun/ kuruluşunun bulunduğu ilin, Kurum web sayfasında yayımlanan Sağlık hizmet sunucularının fatura teslim birimleri başlıklı (10) numaralı duyuruda ilişkilendirildiği SSK sağlık işleri il müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Personele ait tedavi faturaların kontrolleri, örnekleme yöntemi kullanılmadan faturaların tamamı incelenerek yapılacaktır. 2. Şahıs faturaları Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerince karşılanan tedavi, tıbbi malzeme, tetkik, tahlil, ilaç v.b. işlemlere ait şahıs faturaları, taşra birimlerinde personelin görev yaptığı Kurum birimine, merkez birimlerinde ise İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Teslim alınan fatura bedellerinin ödeme işlemlerinde, tıbbi uygunluk alınması gerektiğinde, ilin bağlı olduğu devredilen SSK sağlık işleri il müdürlüklerinden görüş alınacaktır. 3. Eczane r eçeteleri Adres : Ziyabey Cad.No: Balgat/ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Dr.Halil AKÇE 5

6 T.C. Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavileri sonucunda düzenlenen ilaç reçeteleri Kurum personeli için ayrı bir sözleşme yapılmasına bakılmaksızın Kurum ile SGK kapsamındaki kişilerin TEB üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokol çerçevesinde sözleşme imzalayan eczaneler tarafından karşılanacaktır. Sözleşmeli eczanelerce; a) SGK, devredilen SSK ve devredilen Bağ Kur bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabii çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait reçete girişleri web adresinden Genel Sağlık Sigortası Reçete Kontrol Sistemi (Eczane Uygulaması) programı kullanarak, SSK Kurum Personeli altında yapılacaktır. Girişi yapılan reçetelere ait faturalar, Maliye Bakanlığınca yayımlanan ilgili yıl Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda düzenlenecek ve ilişkilendirildikleri devredilen SSK sağlık işleri il müdürlüklerine teslim edilecektir. Faturaların kontrolleri, örnekleme yöntemi kullanılmadan faturaların tamamı incelenerek yapılacaktır. b) Devredilen Emekli Sandığı bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabii çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait reçete girişleri web adresinden Genel Sağlık Sigortası Reçete Kontrol Sistemi (Eczane Uygulaması) programı kullanarak, Emekli Sandığı altında yapılacaktır. Girişi yapılan reçeteler sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Emekli Sandığı tarafından yürütülen kişilere ait reçetelere ait faturalar Maliye Bakanlığınca yayımlanan ilgili yıl Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda düzenlenecek ve ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüklerine teslim edilecektir. Faturaların kontrolleri, örnekleme yöntemi kullanılmadan faturaların tamamı incelenerek yapılacaktır. 4. Optik reçeteleri Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerince karşılanan optik faturaları, taşra birimlerinde personelin görev yaptığı Kurum birimine, merkez birimlerinde ise İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edilecektir. F) Şahıs ödemelerinde tıbbi uygunluk işlemleri Fatura bedellerinin ödenmesi konulu 2007/46 nolu Genelgenin (5.7.) numaralı maddesinin ikinci fıkrasında, şahıs faturalarının gerektiğinde tıbbi uygunluk verilmesi için sağlık personeli tarafından (hekim, diş hekimi, eczacı) inceleneceği bildirilmiştir. 15/06/2007 tarihinden sonraki tedavilere ilişkin olarak düzenlenen faturaların incelenmesi ve ödenmesi işlemlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle tıbbi uygunluk alınması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen düzenlemelere uyulacaktır. 1. Taahhütname karşılığı verilen iade tıbbi cihazlar için başvuru sırasında müstahaklık (tıbbi uygunluk ve cihazı almaya hak sahibi olup olmadığı) durumuna bakılması gerekmekte olup, ödeme aşamasında tekrar tıbbi uygunluk kontrolüne gerek yoktur. 2. Hasta alt bezi, kolostomi, ürostomi torbası ve diğer yardımcı malzemeler ile kendinden jelli sonda bedellerinin ödenebilmesi için sağlık raporuna istinaden ilk malzeme Adres : Ziyabey Cad.No: Balgat/ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Dr.Halil AKÇE 6

7 T.C. temininde tıbbi uygunluk alınacak, rapor süresince müteakip ödemelerde tıbbi uygunluk aranmayacaktır. 3. SUT eki EK 5/C Listesinde yer alıp bu Genelge ekinde belirtilen Tıbbi Uygunluk Aranmayacak Vücut Protez ve Ortezler Listesi ndeki malzemelerin ödemelerinde tıbbi uygunluk aranmayacaktır. 4. Ayrıca ; a) Mikro infuzyon pompa seti, b) Deferoksamine flakon uygulama seti, c) Port iğnesi, d) Beslenme seti, e) Biyopsi ve chiba iğneleri, f) Alarm cihazı, g) Baş maskesi, h) Ürodinamide kullanılan katater, ödemelerinde tıbbi uygunluk aranmayacaktır. G) Şahıs ödemelerinde istenilecek belgeler Şahıs ödemelerinde istenilecek belgeler ve dilekçe örneği bu Genelge ekinde (EK 1) belirtilmiştir. Müracaat anında bu belgelerin tamam olup olmadığına bakılacak, bu belgelerde eksiklik olması halinde eksik belgeler tamamlattırıldıktan sonra belgeler teslim alınacaktır. Söz konusu dilekçe çoğaltılarak kullanılacak ve ekinde istenilen belgeler dışında (tıbbi uygunluk esnasında sağlık personeli tarafından istenilen belgeler hariç) başka bir belge talep edilmeyecektir. Posta yolu ile şahıs ödemelerine ilişkin müracaat yapılması halinde ise eksik bilgi ve belgenin olduğu tespit edildiğinde en geç 10 iş günü içerisinde şahsa eksikliklerin tamamlatılmasına ilişkin yazının gönderilmesi gerekmektedir. H) Yol parası ve zaruri masraf karşılıklarının ödenmesi Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerden yol parası ve zaruri masraf karşılıkları ödenen kişilerin tedavileri ile ilgili oluşan yol parası ve zaruri masraf giderlerine ilişkin fatura ve gerekli belgeler; 1. Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülen aktif sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babası için sigortalının işyerinin bulunduğu ilde SSK sağlık işleri il müdürlükleri (devredilen) varsa bu birimce, bulunmayan illerde ise SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince (devredilen), SSK dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babası için sağlık karnesinin verildiği ilde SSK sağlık işleri il müdürlükleri (devredilen) varsa bu birimce, bulunmayan illerde SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince (devredilen), teslim alınarak, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 102. Maddesinde Belirtilen, Yol Paraları İle Zaruri Masraf Karşılıklarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 2. Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Emekli Sandığı tarafından yürütülen kişiler için maaşlarını aldıkları ilde varsa SSK sağlık işleri il müdürlüklerince (devredilen), yoksa SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince (devredilen), Adres : Ziyabey Cad.No: Balgat/ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Dr.Halil AKÇE 7

8 T.C. teslim alınarak, Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, ödeme işlemleri yürütülecektir. Bilginizi ve gereğini rica ederim. Dağıtım: Gereği: Kurum merkez teşkilatına Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine (Devredilen) SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine (Devredilen) Emekli Sandığı Bölge Müdürlüklerine (Devredilen) Bağ Kur İl Müdürlüklerine (Devredilen) Bilgi: Sağlık Bakanlığına Maliye Bakanlığına Adres : Ziyabey Cad.No: Balgat/ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Dr.Halil AKÇE 8

9 MÜDÜRLÜĞÜ.. Kurumunuz.. bölgesi çalışan/ emekli sigortalısıyım. Tedavim nedeniyle lüzum görülen ve fatura karşılığı tarafımca temin edilen tıbbi malzeme/ tetkik/ tedavi bedellerinin tarafıma ödenmesini, yersiz ödeme yapıldığının anlaşılması durumunda meydana gelecek mali, cezai ve hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi taahhüt eder, gereğini arz ederim. Adı Soyadı İmza Tarih SSK EMEKLİ SANDIĞI BAĞKUR EMEKLİ VEYA SİGORTALININ ADI SOYADI :.. SİCİL / TAHSİS NO :.. T.C KİMLİK NO :.. HASTANIN ADI SOYADI T.C KİMLİK NO YAKINLIĞI :.. :.. :.. ADRES :... TELEFON : (0 ).. Ödemenin yapılacağı yer: Adresime Banka hesap numarama Ödeme Bankaya Yapılacaksa Banka Hesap Numarası BANKASI..ŞUBESİ NOLU HESAP *** İstenilen belgeler dilekçenin arka kısmında yer almaktadır. Almış olduğunuz malzeme türüne göre evraklarınızı tamamlayınız. *** Devredilen SSK mensubu çalışan sigortalılarının bütün malzemelerin geri ödemesinde vizite kâğıdı ar anmaktadır.

10 İSTENİLEN BELGELER VÜCUT DIŞI PROTEZ ORTEZ MALZEMELERİ İÇİN 1. Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi (Fatura firma tarafından kaşelenip imzalanmış olacaktır.) 2. Reçete aslı ve 1 adet fotokopisi 3. Rapor aslı ve 1 adet fotokopisi 4. Demirbaş (iade cihazlar) malzemeler için taahhütname belgesi FATURA EDİLEBİLEN İYİLEŞTİRİCİ SARF MALZEMELERİ İÇİN 1. Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi (Fatura firma tarafından kaşelenip imzalanmış olacaktır.) 2. Reçete aslı ve 1 adet fotokopisi 3. Kullanılmıştır ibareli rapor aslı ve 1 adet fotokopisi (Sürekli kullanılan malzemeler için aslı gibidir onaylı rapor fotokopisi) 4. Epikriz ve ameliyat notu (Ameliyat halinde) 5. Koroner stent için anjio raporu 6. İthalat faturası, gümrük giriş beyannamesi ve kalite belgesi (CE belgesi ) fotokopileri İŞİTME CİHAZLARI İÇİN 1. Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi (Fatura firma tarafından kaşelenip imzalanmış olacaktır.) 2. Reçete aslı ve 1 adet fotokopisi 3. Rapor aslı ve 1 adet fotokopisi 4. Odyoloji testi aslı ve bir adet fotokopisi 5. Cihaza ait CE ve garanti belgeleri DİŞ TEDAVİLERİ İÇİN 1. Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi ( Fatura veya sevk belgesine, sevk eden diş hekimince sevke uygunluğunun imza ve kaşe ile onaylanması) 2. Sevk belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi TETKİK TAHLİLLER İÇİN 1. Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi 2. Sevk belgesi ve 1 adet fotokopisi 3. Sonuç raporu ( MR, tomografi, sintigrafi, kemik dansitometri vb ileri tetkikler )

11 Sıra No KODU TIBBİ UYGUNLUK ARANMAYACAK VÜCUT ORGAN PROTEZ VE ORTEZLER LİSTESİ Ağaç Koltuk Değneği Air Plane Ortezi Alüminyum Koltuk Değneği Ayak Bilek Bağlantısı Değişimi Konvansiyonel Ayak Ayak Bilek Bağlantısı Değişimi Sach,Dinamik Ayak Ayak Bileği Stabilizasyon Ortezi Ayarlanabilir ( Derece Ayarlı ) Ortez (diz, ayak bileği) Ayarlanabilir Kontraktür Ortezi (Üst ekstremite) Baston (tek) Başparmak Bandı Bel Kemeri Değişimi Brakial pleksus yaralanma ortezi Canadian (Alüminyum, Tek) Çelik Eklemli dizlik Denis Brown Ortezi Dinamik / Konvansiyonael ayak farkı Dinamik Dirsek Splinti Dinamik El El Bileği Splinti Dinamik El El Bileği Splinti (İthal, Termoplastik) Dinamik Parmak Splinti Dinamik/Konvansiyonel Ayak Değişimi Dirsek ROM Ortezi Diz Eklemi Tamiri (Modüler) Dizlik Yün Dizlik/T Bandı/Çektirme Dorsi Fleksör Bandı Dorso Lomber Çelik/Fleksible balenli korse Dorsolomber Ortez (Taylor) Ekinovarus Ortezi (Ayarlanabilir) El Bileği Üniti Değişimi El Bileği Yün (Balenli) korse Elastik Ayak Bilekliği Elastik Dirseklik Elastik Dizlik Elastik Basınç Eldiveni Elastik Üst Ekstemite Basınç Giysisi Elastik Gövde Korsesi (cerrahi sonrası) Epikondilit Bandı Epikondilit Ortezi Epin Yastığı (Portatif) Epin Yastığı (Sabit) Fleksible Balenli Dizlik Fom Çorabı Değişimi Fom, Fom Mikası Değişimi Diz altı protezi fom değişimi Diz üstü protezi fom değişimi Kol protezi fom değişimi Göğüs Meme Protezi (Radikal Mastektomi ameliyatı sonrasında askılık ile birlikte sağlık kurulu raporuyla gerekli görülmesi halinde bedeli ödenir.)

12 Güdük Çorabı Güdük Çorabı Yerli Halluks Valgus Ateli (Tek) Halluks valgus makarası Harness Tamiratı Hiperekstansiyon Ortez (Spinal) İleal Loop Seti İnhibitör el splinti Kalça Abdüksiyon/DKÇ Ortezi Kalça Eklemi Değişimi (Lateral eklem Ortezde) Kalça Eklemi Değişimi (Modüler) Kalça Eklemi Tamiri (Modüler) Kalça/Hemipelvektomi Soket Değişimi Kalkaneal (Heel) Kap Kısa Opponens Splinti Kısa Yürüme Ortezi Kısalık destekleri her bir cm için Klavikula Bandajı Klavikula Stabilizasyon Ortezi Kleinert Ortezi/Fleksör Tendon Splinti Knee Cage Kol Abdüksiyon Ortezi Komple deri değişimi ( Uzun yürüme ortezi ve korse için.) Longitudinal Ark Takviyesi (Sabit çift) Longitudinal+Transvers Ark Takviyesi (Sabit çift) Longitudinal Ark Takviyeli Tabanlık (Portatif çift) Longitudinal+Transvers Ark Takviyeli Tabanlık (portatif çift) Longitudinal Ark Takviyeli+Epin Tabanlık (portatif çift) Lumbo Sakral Fleksible/Çelik Balenli korse Lumbosakral Ortez (Knight) Lumbo sakral yün elastik korse Metatarsal pad Mide Korsesi Minerva Ortezi Modifiye omuz ve dirsek splintleri Modifiye Thomas Ortezi Modüler Eklem Adaptörü Değişimi Modüler Tüp Adaptörü Değişimi Modüler Tüp Değişimi ortopedik bot (çifti) Omuz Askısı Omuz Retraksiyon Harnesi (Postureks) Özelliği Olmayan Motorsuz Tekerlekli Sandalye Parmak Kontraktür Ortezi Parmak Protezi Parsiyel Ayak Protezi (Deri patik) Parsiyel Ayak Protezi (Plastik) Parsiyel Ayak Protezi (Tabanlıklı dolgu) Parsiyel El Protezi Patellar Tendon Bandı

13 Patellar Tendon Yürüme Ortezi Patellar Destekli Diz Ekstansiyon Ortezi (Grafo) Penis Klempi Plastazot Kaplama (Korse) Plastazot Kaplama (Polietilen mold)) Polietilan Mold ( PAFO ) (İthal ) Polietilan Mold (PAFO Modifiye) Polietilen Diz Ortezi Polietilen Diz Ortezi (Eklemli) Polietilen gövde ortezi (TLSO +Ortez) Polietilen Mold (PAFO) Polietilen Mold (PAFO) (Eklemli) (İthal) Polietilen Mold (PAFO)(Eklemli) Polietilen Mold (PKAFO) Polietilen Mold (PKAFO) (İthal) Polietilen Mold (PKAFO Eklemli) Polietilen Mold (PKAFO Lateral barlı) Poliform Ortez (Dirsek, El El bileği) Posterior Shell Protez El Tamiri Protez Eldiven Değişimi Sach Ayak Değişimi Sarmiento Ortezi Scottish Rite Ortezi Servikal Ortez (Ayarlı) (Collar Boyunluk) Servikal Ortez (Collar Boyunluk)(Çenelikli Çeneliksiz) Servikal Ortez (Göğüs destekli) Servikal Ortez (Philadelphia) Servikal Ortez (Plastazot) (Collar Boyunluk) Servikal Ortez (SOMI) Servikal Ortez (Sünger) (Collar Boyunluk) Silikonlu Stakinet (10 cm) Skolyoz Ortezleri (Milwauke Boston v.b.) Soft Soket Poliform Statik Dirsek Splinti Statik Dirsek Splinti (İthal, Termoplastik) Statik el bileği splinti Statik el el bileği splinti Statik El El Bileği Splinti (İthal, Termoplastik) Statik Parmak Splinti Steindler Ortez Subap Değişimi Syme Protezi Taşıma Sandalyesi Tenodez splinti Tekerlekli Sandalye Oturma Adaptasyonu Thomas Yürüme Ortezi Traksiyon bant sistemi Transvers Ark Takviyesi (silikon çift) Transvers Metatarsal Ark Takviyesi (Sabit çift)

14 Tripot (Alüminyum) Twister (Çelik) Twister (Lastik, kolon) Uyluk Bandı/Y Bandı/Silesian Bant Değişimi Uyluk Korsesi, Lateral Eklemli Diz Altı Uzun Opponens Splinti Üzengi Değişimi Varis Çorabı (çift) Velcro/Bant Değişimi Yüz Baskı Ortezi (ithal termoplastik) Yüz Baskı Maskesi Elastik Walker (Alüminyum)(Hareketli Sabit) Walker (Modifiye; aksilla destekli, önkol destekli, vs) X Bain veya O Bain Ortezi Antiembolizm Basınç Çorabı Antiembolizm Basınç Manşonu

ortopedik bot fiyata ve 30 203.000 Kısa Yürüme Ortezi (metal yan barlı, ortopedik bota monteli) A I 2 yıl süreye dahil değildir.

ortopedik bot fiyata ve 30 203.000 Kısa Yürüme Ortezi (metal yan barlı, ortopedik bota monteli) A I 2 yıl süreye dahil değildir. S.NO SUT KODU PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ YENİLENME SÜRESİ ÖZEL KOŞULLAR ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ 1 200.100 Alüminyum Koltuk Değneği (Adet fiyatıdır) * HB 2 yıl 20,00 2 200.200 Ayak Bileği Stabilizasyon Ortezi

Detaylı

Sayfa 1 / 20. Liste 9 EKSTERNAL ALT VE ÜST EKSTREMİTE/GÖVDE PROTEZ ORTEZLER EK-3/C2 YENİLENME SÜRESİ ÖZEL KOŞULLAR AKTİVİTE SKORU FİYAT (TL)

Sayfa 1 / 20. Liste 9 EKSTERNAL ALT VE ÜST EKSTREMİTE/GÖVDE PROTEZ ORTEZLER EK-3/C2 YENİLENME SÜRESİ ÖZEL KOŞULLAR AKTİVİTE SKORU FİYAT (TL) Liste 9 EKSTERNAL ALT VE ÜST EKSTREMİTE/GÖVDE PROTEZ ORTEZLER EK-3/C2 SUT KODU TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI YENİLENME SÜRESİ ÖZEL KOŞULLAR AKTİVİTE SKORU FİYAT (TL) ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ OP1000 ALÜMİNYUM

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100THG0100002-3120 25.02.2005 03526 KONU :Sağlık Bakanlığı-Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE Sosyal Güvenlik Kurumundan: DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK... 2 1.1. Amaç...

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 03.04.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27012 1. Mükerrer 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmî Gazete Sayı : 27097 (7. Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Sayı: 19 Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28280 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/2011-00585

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/2011-00585 Konu: Protokol 18/02/2011-00585 Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarına gerek müracaatlarında, gerekse muayene ve tedaviler aşamasında öncelikli konumda

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

TEBLİĞ. (1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler.

TEBLİĞ. (1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler. 29 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28219 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1)

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) BİRİNCİ BÖLÜM Yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 506

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Dayanak 2. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI 2.1. Sağlık Kuruluşları 2.1.1. Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu

Detaylı

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar I- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR,

Detaylı

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6)

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) Resmi Gazete Tarih: 29.04.2006 ; Sayı :26153 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil hak

Detaylı

G E N E L G E 2010/91

G E N E L G E 2010/91 Sayı : B.13.2.SGK.0.0.10.07.01/01-031/482 05/08/2010 Konu : Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşme Aylıklarına Ait İşlemlerin Taşra Ünitelerine Devri G E N E L G E 2010/91 Halen (SSGM) Yurtdışı Borçlanma

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

Eczacılık Alanında Karşılaşılan Suiistimaller ve Yaptırımları. 28 Kasım 2014 Malatya

Eczacılık Alanında Karşılaşılan Suiistimaller ve Yaptırımları. 28 Kasım 2014 Malatya Eczacılık Alanında Karşılaşılan Suiistimaller ve Yaptırımları 28 Kasım 2014 Malatya T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Ülkemizde sosyal sigorta hizmetini gerçekleştirmek üzere kurulmuş idarî ve malî açıdan özerk

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI Murat ÖZDAMAR * Erden ÇAKAR ** I. GİRİŞ Türk sosyal güvenlik sisteminde

Detaylı