(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK"

Transkript

1 Tüm Yönleriyle Belediye Başkanlarının Özlük Hakları (Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Mahmut ÇOLAK SGK, Müfettiş TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü Emeklilik ve Diğer Hakları) Bilindiği üzere, 30 Mart 2014 Pazar günü ülkemizde mahalli idareler seçimleri gerçekleştirilecektir. Bu çalışmamızda, seçimler sonucu seçilen belediye başkanlarının özlük hakları, sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, mülga 1475 sayılı İş Kanunu 2, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde irdelenmeye çalışılacaktır. 1. GİRİŞ Özellikle ve öncelikle belediye başkanlarının özlük haklarından en önemlisi sosyal güvenliğidir diyebiliriz. Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılı Ekim ayı başı 3 itibariyle yürürlüğe girmiş, bu Kanunla; sosyal güvenlik kanunları 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Devlet memurları açısından 15/10/2008 tarihinden önce Emekli Sandığı ile ilişkilendirilenler hakkında 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesine göre yürürlükten kaldırılan 5434 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun birlikte uygulanmaktadır. 15/10/2008 tarihinden sonra ilk defa memur olanlar için ise, 5434 sayılı Kanunun sadece emeklilik ikramiyesi düzenlemesi ile 5510 sayılı Kanun uygulanacaktır yılı Ekim ayı başından önce SSK sigortalıları 5510 sayılı Kanunda 4/1-a, Bağ-Kur sigortalıları 5510 sayılı Kanunda 4/1-b, Emekli Sandığı iştirakçileri ise 5510 sayılı Kanunda 4/1-c kapsamında sigortalı olarak sayılmışlardır. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek bir çatı altında SGK olarak teşkilatlandırılmıştır. 2. BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖDENEĞİ Belediye başkanlarına; memurlara aylık (maaş), işçilere ücret adı altında bir ödeme değil, başkanlık görevi nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 39 uncu maddesine göre aylık ödenek ödenir. Belediye başkanlarına belde nüfusu dikkate alınarak, aşağıda belirtilen gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Bu ödenekten gelir vergisi, damga vergisi, sosyal güvenlik primi kesilir, kesintiler düştükten sonra kalan kısım net olarak ödenir. 1 Özlük hakları dendiğinde, genel memur statüsü içinde kişinin, kanunların öngördüğü şekil ve şartlara bağlı olduğu haklar anlaşılmaktadır (https://eksisozluk.com/ozluk-haklari ?nr=true&rf=ozluk%20haklari) 2 Bu Kanunun kıdem tazminatı başlıklı 14 üncü maddesi halen yürürlüktedir. 3 Kamu kurum ve kuruluşları için (belediyeler de dâhil) 15/10/2008 tarihi olarak esas alınmaktadır. 39

2 TABLO 1: BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖDENEĞİ TUTARLARI 2014 yılı için aylık katsayı: 0, Nüfus Aralığı Gösterge Rakamı Ödenek Tutarı (TL) e kadar olan , den e kadar olan , den e kadar olan , den e kadar olan , den e kadar olan , den a kadar olan , den a kadar olan , den fazla olan ,09 TABLO 2: GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Kanuni Dayanak: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Madde 103) 2014 yılı için TL ye kadar % TL nin TL si için TL, fazlası % TL nin TL si için TL, fazlası % TL den fazlasının TL si için TL, fazlası % 35 Oranında vergilendirilir. TABLO 3: DAMGA VERGİSİ ORANI (Kanuni Dayanak: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Seri No:57) IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar 1. Makbuzlar: b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dâhil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59 Sigorta Kolu TABLO 4: SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI (Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun-Madde 81; 5434 sayılı Kanun-Madde 14) Şahıs (Sigortalı) 5510 öncesi 5510 sonrası Kurum (İşveren) Şahıs (Sigortalı) Kurum (İşveren) Malullük, Yaşlılık, Ölüm Genel Sağlık Sigortası ,5 Giriş Keseneği ve Karşılığı Emekli Keseneği Kurum Karşılığı Genel Sağlık Sigortası Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. 40 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

3 5393 sayılı Kanunun görevden uzaklaştırma başlıklı 47 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre; görevden uzaklaştırılan belediye başkanına, görevden uzak kaldığı sürece aylık ödeneğinin üçte ikisi (2/3) ödenir ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı kapsamında emekli iken belediye başkanı seçilenler, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin iki ve dördüncü fıkraları hükmü gereğince emekli aylıklarını almaya devam ederler ve aynı zamanda belediye başkanı ödeneğini de tam olarak alırlar. Belediye başkanına emekli aylığından sadece görev/temsil tazminatı ödenmez, emekli aylığının yanında makam tazminatı ödenir. 3. HUZUR HAKKI Belediye başkanlarına, aylık ödeneği ile birlikte meclis toplantılarına katıldığı günler için huzur hakkı ile encümen toplantılarına katılmalarından dolayı encümen ödeneği ödenmektedir sayılı Kanunun huzur ve izin hakkı başlıklı 32 nci maddesine göre; meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini (1/3) geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez. TABLO 5: MECLİS TOPLANTILARINDA ÖDENECEK HUZUR HAKKI TUTARLARI Belediye Grupları 2014 Yılı İçin Azami Brüt Tutar (TL) e kadar olan belediyelerde 61, arasında olanlar 70, arasında olanlar 87, arasında olanlar 100, arasında olanlar 117, arasında olanlar 134, arasında olanlar 164, den fazla olanlar 198, sayılı Kanunun encümen üyelerine verilecek ödenek başlıklı 36 ncı maddesine göre; belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu e kadar olan belediyelerde (3.500), nüfusu e kadar olan belediyelerde (4.500), e kadar olan belediyelerde (6.000) ve in üzerinde olan belediyelerde ise (7.500) gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir sayılı büyükşehir belediye encümeni başlıklı 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre; büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge rakamının devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir. 41

4 Belediye Grupları TABLO. 6: ENCÜMEN ÖDENEĞİ TUTARLARI Gösterge Seçilmiş 2014 Yılı İçin Azami Brüt Tutar (TL) Atanmış e kadar olan belediyelerde ,49 134, arasında olanlar ,49 173, arasında olanlar ,98 230, den fazla olanlar ,48 288,74 Büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine ,97 461,99 Huzur hakkı ve encümen ödeneğinden gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. 4. BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA GEÇEN SÜRE 5393 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre, belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tâbi bir kadroya atanmaları hâlinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır. Belediye başkanlığından önce memurluk hizmeti bulunmayan belediye başkanının görev süresinin sona ermesinden sonra, başkanlık görevi memurluk hakkı doğurmaz. Yani, başkanlık görevinin sonunda kamu kurum ve kuruluşlarında memurluğa atanamazlar. Belediye başkanlığı yapan kişiler memuriyet hakkı kazanamazlar. Ancak, başkanlık görevinden önce memurluk hizmeti olanlar veya başkanlık görevinden sonra yeniden memurluk hizmetine alınanlar, belediye başkanlığında geçen sürelerin her bir yılına 1 kademe her üç yılına 1 derece verilmek suretiyle memuriyette geçtiği kabul edilmektedir. Başkanlık görevinden önce memurluk hizmeti bulunan veya kamu kurumlarında daimi işçi olarak çalışan belediye başkanı, mahalli idareler seçimleri sonucu yeniden aday olamaması veya seçilememesi nedeniyle, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu nun Ek-3 üncü maddesine göre daha önceki çalışmış olduğu kamu kurumunun takdirine bağlı olarak yeniden atanabilirler. 5. SOSYAL HAK VE YARDIMLAR Belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için, 657 sayılı Kanun uyarınca devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre uygulanır. Sosyal hak ve yardımlar belediye başkanlarına ödenen aylık ödenek ile ilişkilendirilmeden ödenmektedir Emeklilik hakları 657 sayılı Kanunun 187 nci maddesine göre, devlet memurlarının emeklilik ve malûllük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlarıyla düzenlenir. Makalenin ilerleyen bölümlerinde belediye başkanlarının sosyal güvenlik ve emeklilik haklarına yer verilmiştir. Belediye başkanlarının emekliliği, sosyal güvenlik kanunları ile düzenlemiştir Hastalık ve analık sigortasında sağlanan haklar 657 sayılı Kanunun 188 inci maddesine göre, devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mesleki hastalık; devlet memurlarının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının hastalık ve analık; bir kanuna dayanılarak emekli veya malûllük aylığı alanlar ve aile fertlerinin (Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanan iş kazaları ile meslek hastalıkları, malûllük ve yaşlılık sigortalarından gelir veya aylık bağlananlar hariç) hastalık ve analık; bir kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı alanların (Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve analık hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır. Bu sigorta yardımları özel kanunlarla (5510 sayılı Kanun) düzenlenir. Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan yardımlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile kabul edilen hak ve yardımlardan az olamaz. 42 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

5 5.3. Aile yardımı ödeneği 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesine göre; evli bulunan devlet memurlarına (belediye başkanlarına) aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dâhil olmak üzere 0 6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Burada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir. Aile yardımı ödeneği devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez. Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır. Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 657 sayılı Kanunun 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder. Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez: 1. Evlenen çocuklar, yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.), 3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), 4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. TABLO 7: AİLE VE ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI Türü 2014 Yılı İçin Tutarı (TL) Aile Yardımı 164,31 Çocuk Yardımı 0-6 yaş grubu çocukları için (her 1 çocuk) 38,50 7 yaş üzeri çocuklar için (her 1 çocuk) 19, Doğum yardımı ödeneği 657 sayılı Kanunun 207 nci maddesine göre; devlet memurlarından (belediye başkanlarından) çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda (2014 yılı için: 192,50 TL) doğum yardımı ödeneği verilir. Ana ve babanın her ikisi de devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden 43

6 birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir. Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. Doğum yardımı ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez Ölüm yardımı ödeneği 657 sayılı Kanunun 208 inci maddesine göre; devlet memurlarından (belediye başkanlarından) memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dâhil) tutarında (2014 yılı için: 731,48 TL), memurun (belediye başkanının) ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) iki katı tutarında (2014 yılı için: 1.462,96 TL), ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez Tedavi yardımı 657 sayılı Kanunun tedavi yardımı başlıklı 209 uncu maddesi, 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Belediye başkanları 5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamında sigortalı olup, aynı zamanda genel sağlık sigortalısıdır. Genel sağlık sigortalısı olarak sağlık hizmetleri SGK tarafından karşılanacaktır. Belediye başkanının bu kapsamda bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır. Bakmakla yükümlü olunan kişiler kapsamına; belediye başkanının sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan eşi, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları, geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca (SGK) belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası girmektedir Cenaze giderleri 657 sayılı Kanunun 210 uncu maddesine göre; devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dâhil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle yurt dışında bulunan devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır Yiyecek yardımı 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesine göre; devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırladıkları Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ile tespit olunur. Belediye başkanları da devlet memurları gibi bu yönetmelik çerçevesinde yiyecek yardımlarından yararlanabilecektir Yolluk giderleri ve gündelikleri 657 sayılı Kanunun 177 nci maddesine göre; devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir. Belediye başkanlarının görevli olarak yurtiçi ve yurtdışına çıkmaları halinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükmü gereğince günlük 44 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

7 yevmiye, yol, konaklama giderleri ödenir. Belediye başkanının aldığı ödenek tutarı kadar aylık alan devlet memurunun aldığı yolluk kadar yurtiçi geçici görev yolluğu alması gerekir. En çok 10 gün için ayrıca yollukları kadar konaklama ücreti ödenir. Konaklama ücreti, günlük yevmiye tutarının %50 fazlasıyla hesaplanır. Yolluk, yol gideri ve konaklama ücreti dışında bir gideri ödenemez. 6. İZİN HAKKI 5393 sayılı Kanunun 39 ila 40 ıncı maddelerinde belediye başkanlarının izinli olmalarından bahsederken süre ve usul konusunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Başkanların başkanlık süresi memuriyette geçmiş sayıldığı dikkate alındığında kıyasen belediye başkanları için 657 sayılı Kanunun 102 inci maddesinde belirlenen hizmet sürelerine göre yıllık izin hakkından yararlanabilecekleri düşünülmektedir. Nitekim İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü vermiş olduğu bir görüşte, 4 memurlar için öngörülen izin hakkının belediye başkanları için de uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir. Belediye başkanları, sağlık raporu ile belgelemek şartıyla hastalık izni kullanması da mümkündür. 7. KIDEM TAZMİNATI HAKKI İşçi iken belediye başkanı seçilmek suretiyle kendi isteği ile hizmet akdini fesheden kişiye, işçilikte geçen sürelere ilişkin kıdem tazminatı ödenmesi mümkün değildir. Mülga 1475 sayılı İş Kanunu nun 14 üncü maddesi çerçevesinde (bu madde halen yürürlükte) yerleşmiş Yargıtay içtihatlarına göre seçim nedeniyle istifa edenlere kıdem tazminatı ödenmemektedir. 8. VIP SALONLARINDAN YARARLANMA HAKKI Başbakanlığın 10 Mart 1993 tarihli Genelgesi ile sadece Büyükşehir Belediye Başkanları havaalanlarında VIP salonlarında yararlanabilmektedir. 9. HİZMET ARACINDAN YARARLANMA HAKKI 237 sayılı Taşıt Kanunu nun 4 üncü maddesinde; emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler (1) sayılı cetvelde, makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar ise, (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Her iki cetvelde de belediye başkanları sayılmamıştır. Bu nedenle, belediye başkanlarının kullanmış oldukları araçlar makam aracı değil, hizmet aracı niteliğindedir. Dolayısıyla, hizmet aracının bizzat belediye başkanı tarafından kullanılmasını kısıtlayıcı herhangi bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Hizmet aracının belediye başkanı tarafından belediye hizmetlerinde kullanılması nedeniyle herhangi bir hukuki sorumluluk meydana gelmez tarihli ve sayılı yazı. 45

8 10. KONUT HAKKI 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (2) sayılı cetvelin II. Grubunun 8. sırasının (A) bendinde görev tahsisli konut tahsis edilecekler (görev süreleri ile sınırlı olmak üzere) arasında belediye başkanlarına yer verilmiştir. (3) sayılı cetvelde büyükşehir belediye başkanlarına eşyalı görev tahsisli konut tahsisi yapılmaktadır. Yönetmeliğin 25 inci maddesinde, aylık kira bedeli alınmayacak konutlar belirtilmiş, burada belediye başkanı konutuna yer verilmemiştir. Yönetmeliğin 28 inci maddesinde, konut tahsis edilenler tarafından karşılanacak giderler arasında ortak kullanım alanları dâhil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerine de yer verilmiştir. Buna göre belediye başkanı aylık kira bedeli ödemeden görev tahsisli konuttan yararlanamaz ve konutun elektrik ve su giderleri belediye bütçesinden ödenemez. Belediyeye ait lojmanda oturmakta olan belediye başkanından kira kesintisi yapılmaması 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliğine göre kira kesintisi yapılması zorunludur PASAPORT HAKKI 5682 sayılı Pasaport Kanunu nun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, büyükşehir belediye başkanlarına görev sürelerince diplomatik pasaport (siyah pasaport) verilir sayılı Kanunun 14/A maddesine göre, il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilir. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport verilmesi mümkündür sayılı Kanun gereğince kendilerine hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında hizmet damgalı pasaport (gri pasaport) verilir. Belde belediye başkanları için hizmet damgalı pasaport düzenlenir. 12. SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA İZNİ HAKKI 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanun gereğince yayımlanan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, belediye başkanları silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri arasında sayılmıştır. Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç, en az bir dönem belediye başkanlığı yapmış olanlara ise taşıma ruhsatı verilmektedir. 5 Sayıştay 4. Daire K , T tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 31 inci maddesi. 46 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

9 13. BELEDİYE BAŞKANLARININ KİMLİK KARTI HAKKI İçişleri Bakanlığının 19 Temmuz 2001 tarihli Genelgesi ile belediye başkanlarının kimlik kartlarının hazırlanıp dağıtılması yetkisi Türkiye Belediyeler Birliği ne (TBB) verilmiştir. Kimlik kartları TBB tarafından ücretsiz olarak verilmektedir. Kimlik kartı taleplerinde; mazbata örneği, resmi talep yazısı, nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet fotoğrafı istenilmektedir. 14. BELEDİYE BAŞKANLARININ SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI Belediye başkanlarının sosyal güvenliği 2008 yılı Ekim ayı öncesi ve sonrası olmak üzere değişiklik arz etmektedir. Belediye başkanlarının, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden önceki mevzuata göre sosyal güvenliği, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II)/(n) maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi görevlerde bulunmadan veya bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmakta iken belediye başkanlığına seçilen ve atananlar ile Sandıktan (Emekli Sandığı) veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, yaşlılık veya malûllük aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilen ve atananlar, istekleri üzerine istek dilekçelerinin Sandık kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli kesenekleri kendilerince, karşılıkları kurumlarca ödenmek ve emekli aylıkları Sandıkla ilgilendirildikleri tarihten itibaren kesilmek suretiyle iştirakçi olarak Emekli Sandığı ile isteklerine bakılmaksızın ilgilendirilirler. Belediye başkanlarının, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonraki mevzuata göre sosyal güvenliği, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenmiştir. Buna göre, belediye başkanlarının sosyal güvenliğine ilişkin işlemler alt başlıklar halinde aşağıda açıklanmıştır. A) Emekli Sandığı İştirakçisi İken Belediye Başkanlığına Seçilenlerin Sosyal Güvenliği 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce belediye başkanlığına seçilenlerden, 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olanların iştirakçilikleri, 15/10/2008 tarihinden itibaren 4/1-c kapsamında devam eder yılı Ekim ayı başından önce; yedek subay, vekil öğretmen, vekil imam gibi geçici görevler de dâhil olmak üzere Emekli Sandığı na tabi çalışması bulunanlar hakkında, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dâhil olmak üzere 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilecektir yılından sonra yapılan mahalli idareler seçimleri neticesinde belediye başkanı seçilenlerden, 2008 yılı Ekim ayı başından önce Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunanlar hakkında, 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilecektir sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak belediye başkanları ile dul ve yetimlerine emekli aylıkları ile birlikte ödenecek makam tazminatı ile bu tazminata bağlı olarak ödenecek temsil veya görev tazminatlarının ödeme usullerine, 5434 sayılı Kanunun Ek 68 nci maddesinde yer verilmiştir. Bu düzenleme gereğince, makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam ve temsil veya görev tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenmektedir. Emekli iken belediye başkanlığı görevine devam edenlere temsil veya görev tazminatları ödenememekte, emekli aylıkları ile birlikte sadece makam tazminatları ödenmektedir. Makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam en az iki yıl bulunmadan veya bu görevlerde hiç bulunmadan emekliye ayrılanlara ise, en az altı ay süreyle bulundukları en üst görevleri için belirlenen görev tazminatı veya hizmet yılları itibarıyla belirlenen görev tazminatından yüksek olanı ödenmektedir. Makam tazminatı ödenmesi için öngörülen iki yıllık sürenin hesabında iştirakçi olup olmadıklarına bakılmaksızın belediye başkanı olarak geçen sürelerin tamamı dikkate alınmaktadır. Temsil veya görev tazminatları yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dâhil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev alanlara bu durumları devam ettiği sürece ödenmemekte, dolayısıyla emekli iken belediye başkanlığı yapanlara temsil/görev tazminatları ödenememekte, belediye başkanlığı görevi sona erince ödenmeye başlanmaktadır. Bu tazminatlar vefat edenlerin 5434 sayılı Kanuna göre aylığa müstahak dul 47

10 ve yetimlerine de aylık bağlama oranları üzerinden ödenmektedir. Emekli aylığı bağlanan bir belediye başkanı, belediye başkanlığında iki yılını tamamladığı zaman takip eden aybaşından itibaren tarafına makam tazminatı ödenmeye başlanacaktır. Ancak, makam tazminatına bağlı olarak ödenecek temsil veya görev tazminatı ise belediye başkanlığı görevi sona erince, tekrar belediye başkanı seçilmemesi veya kamu kurumlarında görev almaması halinde ödenecektir sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasına hak kazanan belediye başkanlarına makam, temsil veya görev tazminatı ödenmesine ilişkin düzenleme, 5434 sayılı Kanunun Ek 68 inci maddesinde yapılan değişiklik ile mümkün olmuştur. Bu değişiklikler neticesinde emekli statüsünde bulunan belediye başkanlarına 657 sayılı Kanuna tabi olanlar ile kendi özel kanunlarına tabi olarak görev yapanlara verilmekte olan makam ve temsil veya görev tazminatı ödenmesiyle aynı haklar verilmiştir sayılı Kanuna göre emeklilik statüsünde bulunan belediye başkanları tarihinden itibaren anılan tazminatlardan yararlanmaktadırlar. Yapılan bu düzenleme; sadece Emekli Sandığınca emekli aylığı bağlanan belediye başkanlarına yönelik olup diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından (SSK, Bağ-Kur) yaşlılık aylığı bağlanan belediye başkanları için geçerli değildir. Belediye başkanlığına seçilen veya atananlardan 2008 yılı Ekim ayı başından önce Emekli Sandığına tabi görevlerde bulunanların emekli aylıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanmaktadır. TABLO 8: BELEDİYE BAŞKANLARININ MAKAM, TEMSİL/GÖREV TAZMİNATI GÖSTERGE VE TUTARLARI Makam Tazminatı* Temsil Tazminatı* Görev Tazminatı* Başkanlık Türü Gösterge Tutar (TL) (2014 Yılı) Gösterge Tutar (TL) (2014 Yılı) Gösterge Tutar (TL) (2014 Yılı) Büyükşehir , , İl , ,97 İlçe , ,98 Belde , ,48 * Makam, temsil ve görev tazminatlarından sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. B) 2008 Yılı Ekim Ayından Önce SSK veya Bağ-Kur Kapsamında İken Belediye Başkanlığına Seçilenlerin Sosyal Güvenliği Daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar ile 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine tabi çalışmakta iken belediye başkanlığına seçilenlerden, sigortalıklarını 506 veya 1479 sayılı Kanun kapsamında devam ettirenler tarihinden itibaren 4/1-a veya 4/1-b kapsamında sigortalı sayılacaktır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra isteyenlerden Kuruma (SGK) başvurmaları şartıyla 4/1-a veya 4/1-b kapsamındaki sigortalılığını sona erdirenlerin, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren sigortalılıkları (c) bendi kapsamında devam ettirilecektir. Sigortalılıklarını sona erdirmeyenlerin ise taleplerinin Kurum (SGK) kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren 4/1-c kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Bunlardan, 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar hakkında bu kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. 48 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

11 C) 2008 Yılı Ekim Ayı Başından Sonra Sigortalı Olan Veya Bu Tarihten Sonra Seçimlerde Belediye Başkanlığına Seçilenlerin Sosyal Güvenliği 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra belediye başkanlığına seçilenlerden, sigortalılık hali bulunmayanlar ile 4/1-a veya 4/1-b kapsamında sigortalı olanlar isteklerine bakılmaksızın seçildikleri tarihten itibaren, 4/1-c kapsamında sigortalı sayılmaktadır. D) Emekli İken Belediye Başkanlığına Seçilenlerin Sosyal Güvenliği Emekli iken belediye başkanlığına seçilenlerin durumu 2008 yılı Ekim ayından önce SSK, Bağ-Kur sigortalılığı veya Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunanlardan emekli olanlar ile ilk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlardan emekli olanlar açısından değişiklik arz etmektedir sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananlar ile 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak olanlardan belediye başkanlığına seçilenler; 4/1-c kapsamında sigortalı olmak istemeleri durumunda, emekli aylıkları kesilmek suretiyle dilekçelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalı sayılacaklardır. Bunlardan, daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar hakkında 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dâhil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. Burada bahsedilen emeklilerden, 2008 yılı Ekim ayı başından önce vekil öğretmen, yedek subay gibi geçici görevlerde Emekli Sandığı iştirakçiliği olanlar 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 4/1-c sigortalısı, bu tarihten önce SSK ve Bağ-Kur sigortalılığı bulunmakla birlikte Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunmayanlar ise ilk defa 4/1-c sigortalısı olacaklar ve haklarında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. İlk defa 4/1-c kapsamında sigortalı olanlardan yaşlılık aylığı alanların, 5510 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin; 21/04/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, hariç olmak üzere, diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. hükmü uyarınca ilk defa 4/1-c sigortalısı olanlardan yaşlılık aylığı alanların, belediye başkanlığına seçilmeleri halinde aylıkları kesilmeksizin ödenmeye devam edilecektir. Emekli Sandığı iştirakçisi belediye başkanları ile SSK/Bağ-Kur sigortalısı belediye başkanlarının aralarındaki emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla, 5510 sayılı Kanunun 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri başlıklı Geçici 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası ile düzenleme yapılmıştır. 7 Belirtilen kanun hükmü ile 5510 sayılı Kanundan önce uygulamada görülen; 5434 sayılı Kanuna göre emekli maaşı alan belediye başkanlarına görev ve makam tazminatı verilirken; SSK veya Bağ-Kur dan emekli olan belediye başkanlarına görev ve makam tazminatı verilmemesi konusundaki farklı uygulamaların önlenmesi amaçlanmıştır. 2008/Ekim tarihinden önce belediye başkanı olarak görev yapmış olmaları veya halen bu görevi yapıyor olmaları, bu görevlerine seçimle gelmeleri ve bu görevlerini en az iki yıl sürdürmeleri, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 9000 gün veya kadın ve erkek için 61 yaş ve 5400 gün şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. 2008/Ekim tarihinden önce belediye başkanı olarak görev yapmış olmaları veya halen bu görevi yapıyor olmaları, bu görevlerine seçimle gelmeleri ve bu görevlerini en az iki yıl sürdürmeleri (malullük aylığı bağlanan veya bağlanacak olanlar için kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 9000 gün veya kadın ve erkek için 61 yaş 5400 gün şartları aranmaksızın) şartları aranacaktır sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce vefat edenler için, iki yıl belediye başkanlığı görevinde bulunmaları, belediye başkanı iken vefat edenler için, makam tazminatı veya yüksek hâkimlik tazminatına müstahak görevlerde iki yıl bulunma şartı aranmaksızın ölüm halinin makam tazminatına müstahak bir görevi sürdürmekte iken gerçekleşmiş olması şartları aranmaktadır. Sigortalı veya hak sahiplerinden, 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde aranan şartları; 2008/Ekim ayı başı itibariyle yerine getirenler, 2008/Ekim ayı başı itibariyle; aranan koşulları Kanunun yürürlük tarihinden sonra yerine getirenler hak kazandıkları tarih itibariyle makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı almaya hak kazanacak ve söz konusu miktarlar bağlanan veya bağlanacak olan aylıklara ilave edilecektir. 7 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği/Geçici Madde 17 49

12 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında düzenlenen hakların (makam tazminatı ve buna bağlı olarak ödenen görev veya temsil tazminatı) sadece sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile sınırlı olduğu, sosyal güvenlik açısından sandıklara tabi olanların sigorta primlerine ve emekli aylıklarına ilişkin işlemlerin sosyal güvenlik kanunundan ziyade sandık tüzüğü (vakıf senedi) hükümlerine göre yürütüldüğü dikkate alındığında, 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre kurulmuş olan sandıklardan emekli aylığı almakta olanların söz konusu fıkra kapsamında değerlendirilmeyeceği açıktır. Dolayısıyla, münferit bir düzenleme yapılmadığı sürece sandıklara tabi sigortalı ve hak sahipleri, 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrası hükmünde öngörülen haklardan yararlanamayacak ve bunlara makam tazminatı ve buna bağlı olarak görev veya temsil tazminatı ödenmeyecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu, belediye başkanlarının belediye başkanlığı görevine seçimle geldiklerini, görev yaptıkları süreyi ve belediye başkanlığı türünü (büyükşehir, il, ilçe ve belde) gösterir mülki amirliklerden (valilikler, kaymakamlıklar) veya İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerinden alacağı belgelere göre tazminat ödemektedir. Belediye başkanlarına ödenecek makam, temsil veya görev tazminatı ödenmesi için, sigortalının mutlaka 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2008/Ekim ayından önce belediye başkanlığı yapmış olmaları gerekmekte olup, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa belediye başkanlığına seçilenler için söz konusu tazminatların ödenmesine imkân bulunmamaktadır. Buna göre, 506, 1479, 2925, 2926, 5434 ve Kanunlara göre aylık almakta iken; 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa belediye başkanlığı görevine gelenler, istekleri halinde emekli aylıkları kesilmek suretiyle, dilekçelerinin Kurum (SGK) kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren 4/1-c kapsamında sigortalı olabileceklerdir. Yaşlılık aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilip aylıklarını kestirerek 4/1-c kapsamında sigortalı olanlar 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi gereğince makam, temsil ve görev tazminatından yararlanamayacaktır. Belediye başkanlığı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayıp, halen belediye başkanlığı yapmaya devam eden emeklilerin 4/1-c kapsamında sigortalı olmak istemeleri halinde, emekli aylıkları kesilmek suretiyle, dilekçelerinin Kurum (SGK) kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren 4/1-c kapsamında sigortalı olabileceklerdir. Söz konusu sigortalıların 4/1-c sigortalısı olmak istememeleri durumunda, 5335 sayılı Kanuna göre istisna kapsamında bulunduklarından emekli aylıkları ödenmeye devam edilecek ancak, bunlardan 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında belediye başkanlığı tazminatı alanlara belediye başkanlığı görevi devam ettiği sürece sadece makam tazminatı ödenecek, görev veya temsil tazminatı ödenmeyecektir. TABLO 9: BELEDİYE BAŞKANLARININ EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYELERİ* (2014 yılında geçerli olmak üzere 25 fiili hizmet yılı dikkate alınmıştır) Unvanı D/K Gösterge Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı (lise mezunu) Büyükşehir Belediye Başkanı (ortaokul mezunu) Büyükşehir Belediye Başkanı (ilkokul mezunu) İl Belediye Başkanı İl Belediye Başkanı İl Belediye Başkanı (lise mezunu) Ek Gösterge Emeklilik Tazminat Oranı Makam Tazminatı Temsil Tazminatı 1/ / / / / Görev Tazminatı 1/ / / Emekli Maaşı Emekli İkramiyesi 4.126, , , , , , , , , , , , , , , ,54 50 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

13 İl Belediye Başkanı (ortaokul mezunu) İl Belediye Başkanı (ilkokul mezunu) İlçe Belediye Başkanı İlçe Belediye Başkanı İlçe Belediye Başkanı (lise mezunu) İlçe Belediye Başkanı (ortaokul mezunu) İlçe Belediye Başkanı (ilkokul mezunu) Belde Belediye Başkanı Belde Belediye Başkanı Belde Belediye Başkanı (lise mezunu) Belde Belediye Başkanı (ortaokul mezunu) Belde Belediye Başkanı (ilkokul mezunu) 5/ / / / / / / / / / / / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 *Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu E) 65 Yaşını Dolduran Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenliği 4/1-c kapsamındaki sigortalıların, sigortalılıklarının sona ermesinde 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri dikkate alındığından; 65 yaşını tamamladıktan sonra belediye başkanlığına seçilenler, 4/1-c kapsamında sigortalı olma talebinde bulunsalar dahi, 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereği sigortalı sayılmayacaklardır. Bu görevlere seçildikten sonra 65 yaşını tamamlanmış olanların 4/1-c kapsamındaki sigortalılığı, 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendi uyarınca, 65 yaşını tamamladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren sona erecektir. F) Belediye Başkanlarının Emekliye Sevk Onayı Belediye başkanlarının emekliye sevk onayı belediye encümeninin kararıyla tekemmül eder. Özel yasa hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın (belediye encümeni) emekliye sevk onayı, talep tarihinden itibaren 1 ayı geçemez. Bu düzenleme 2008 yılı Ekim ayı başından önce Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunması nedeniyle 5434 sayılı Kanuna göre işlemleri devam ettirilen belediye başkanları da dahil olmak üzere 2008 yılı Ekim ayı başından sonra emekliye ayrılacak bütün belediye başkanlarının emeklilik onaylarının alınmasında geçerlidir. Burada belediyeler açısından ise belediye başkanlarının emekli ikramiyelerinin ödenmesinde artık ikramiyenin belediye bütçesinden ödenmesi gündeme gelmektedir. Çünkü özel bütçeli kurumların memurlarının emeklilik ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kişilere ödenmesini müteakip emeklilik onayını veren kurumdan tahsil edilmektedir. Bu durumda da belediye başkanının emeklilik onayı belediyeden alındığından emeklilik ikramiyesi de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kişiye ödenmesini müteakip ilgili belediyeden tahsil edilecektir. G) Prime Esas Kazanç ve Emeklilik Keseneği Sistemi 15/10/2008 tarihinden sonra ilk defa seçilen belediye başkanlarının prime esas kazançlarının hesabında; - Büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, - Diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı bölü- 51

14 münün (d) bendinde belirtilenlerin, prime esas kazançları esas alınır. Vekâlet veya ikinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeler prime esas kazancın hesabında dikkate alınmaz. TABLO 10: BELEDİYE BAŞKANLARININ PRİME ESAS KAZANÇLARI SINIF-UNVAN DERECE-KADEME-EKGÖSTERGE-KIDEM HİZMET SÜRESİ PRİME ESAS KAZANCA DÂHİL UNSURLAR (TL) Öğrenim Durumu Derece Kademe D/K Gösterge Ek Gösterge Kıd Hiz Süre Makam Temsil- Görev Taz. Göst. Ö.H.T. Oranı Göst. Aylığı Ek Göst. Aylığı Taban Aylık Kıd. Ay. Tut. Makam Temsil- Görev Tazm Tutarı Özel Hizmet Tazminatı 6 Yıllık Yüksek Okul Mezunu (Doktor) 4 Yıllık Yüksek Okul Mezunu (Mühendis) 4 Yıllık Yüksek Okul Mezunu (Avukat) ,13 100, ,27 0,00 0, , ,82 100, ,27 0,00 0, , ,66 88, ,27 0,00 0, ,55 4 Yıllık Yüksek Okul Mezunu ,74 88, ,27 0,00 0, ,55 2 Yıllık Yüksek Okul Mezunu ,20 0, ,27 0,00 0, ,55 Meslek Lisesi ,35 0, ,27 0,00 0, ,55 Lise ,58 0, ,27 0,00 0, ,55 Ortaokul ,04 0, ,27 0,00 0, ,55 İlkokul ,50 0, ,27 0,00 0, ,55 Şahıs (TL) Kurum (TL) Prime Esas Kazanç Tutarı (TL) %9 MYÖ Primi %5 GSS Primi Toplam %11 MYÖ Primi %7,5 GSS Primi Toplam TOPLAM (TL) 3.114,05 280,26 155,70 435,97 342,55 233,55 576, , ,74 280,06 155,59 435,64 342,29 233,38 575, , ,04 278,91 154,95 433,87 340,89 232,43 573, , ,11 278,74 154,86 433,60 340,68 232,28 572, , ,03 270,63 150,35 420,98 330,77 225,53 556,30 977, ,18 270,29 150,16 420,44 330,35 225,24 555,59 976, ,41 270,22 150,12 420,34 330,26 225,18 555,45 975, ,87 270,08 150,04 420,12 330,10 225,07 555,16 975, ,33 269,94 149,97 419,91 329,93 224,95 554,88 974,78 52 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

15 15/10/2008 tarihinden önce Emekli Sandığı ile ilişkilendirilen belediye başkanlarının emeklilik keseneği hesabında; Belediye başkanlarının emeklilik keseneğine esas aylıklarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 43 üncü maddesinde yer alan gösterge tablosuna göre derece ve kademe gösterge rakamı ve ek gösterge rakamının, dönemine ilişkin memur maaş katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak tutar, memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının; - Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240 ına, - Ek göstergesi 7600 (dahil) (hariç) arasında olanlarda % 200 üne, - Ek göstergesi 6400 (dahil) (hariç) arasında olanlarda % 180 ine - Ek göstergesi 4800 (dahil) (hariç) arasında olanlarda % 150 sine, - Ek göstergesi 3600 (dahil) (hariç) arasında olanlarda % 130 una, - Ek göstergesi 2200 (dahil) (hariç) arasında olanlarda % 70 ine, - Diğerlerinde % 40 ına, karşılık gelen miktarı toplamı esas alınmaktadır yılından sonra yapılan mahalli idareler seçimleri neticesinde belediye başkanı seçilenlerden, 2008 yılı Ekim ayı başından önce Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunanlar hakkında, 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 ncü maddesi kapsamında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilecektir. Bu durumda olan belediye başkanlarının emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde, bu kapsamda da ek gösterge, makam ve temsil veya görev tazminatlarının belirlenmesinde yine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır. TABLO 11: BELEDİYE BAŞKANLARININ EK GÖSTERGELERİ 5510 ÖNCESİ BELEDİYE BAŞKANLARINA UYGULANACAK MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI İÇİN BELİRLENMİŞ EK GÖSTERGELERİ Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı Derecesi Ek Gösterge Rakamı d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da; yukarıda sayılanlar dışında kalanlar (1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlar için Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere) 1/ SONRASINDA İLK DEFA 4/1-c KAPSAMINDA SİGORTALI OLAN BELEDİYE BAŞKANLARININ EK GÖSTERGELERİ Belediye Başkanları Derecesi Ek Gösterge Rakamı Büyükşehir Belediye Başkanları ¼ Diğer Belediye Başkanları

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İŞTİRAKÇİNİN TANIMI Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere iştirakçi

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ VE EKDERS HESAPLAMA, DİĞER MALİ MEVZUATA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Konuya ilişkin yasal mevzuat incelenerek 2010 yılı için hazırlanmıştır.)

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Eğitim öğretim sınıfında iken genel idare hizmetlerinin 1-4 derece arasında atananların ek göstergesi: TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ek Göstergeler (Maaş ve Kadro dereceleri farklı olan personel)

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

2- (5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur?

2- (5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur? 4/c ve İştirakçilik (Emekli Sandığı) 1- Eşim, 6 yıl 3 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Çocuğuma aylık bağlanmış, tarafıma toptan ödeme yapılmıştı. Yeni Yasaya (5510 sayılı Kanuna) göre

Detaylı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Erkan KARAARSLAN * 1. GİRİŞ Uzun yıllardır pek çok kamu görevlisi bir takım ücret, zam, tazminat, aylık vb adlarla gelir

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazate de yayınlanmıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 32995964/230 22/2/2013 Konu : Sigortalılık işlemleri GENELGE 2013/11 Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve 747 sayılı

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU 6033 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU Kanun Numarası : 2914 Kabul Tarihi : 11/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/10/1983 Sayı : 18190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 673 * * *

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ SİZE DOĞRU MAAŞ ÖDENİYOR MU? Erkan Karaarslan Kamu Hukuku Uzmanı İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR... 4 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Kaynaklı Hak Kayıpları...

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı Kanunlarla değişikliklere

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı