Hessen Sosyal İşler Bakanlığı. Bakıma muhtaç. Ne yapılmalı?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hessen Sosyal İşler Bakanlığı. Bakıma muhtaç. Ne yapılmalı?"

Transkript

1 Hessen Sosyal İşler Bakanlığı Bakıma muhtaç Ne yapılmalı? Bütün yeni düzenlemelerle birlikte 2013

2 Yayınlayan Hessen Sosyal İşler Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Dostojewskistraße Wiesbaden Redaksiyon Gesa Krüger (sorumlu) Dieter Obst, Christiane Poetzsch Redaksiyonel çalışma: Dr. Ingmar Sütterlin Tasarım Kirsch Kommunikationsdesign GmbH, Walluf Baskı mww.druck und so... GmbH, Mainz-Kastel Versiyon Aralık 2012

3 3 İçindekiler Önsöz... 4 Bakım sigortası... 6 Bakıma muhtaç Ne yapılmalı?... 9 Bakım Sigortası hizmetleri Bakım Sigortası tarafından hangi hizmetler sağlanmaktadır? Ek Bir bakışta hizmetler Aydınlatıcı bilgilendirmeler Evde bakım için ihtiyaç duyulan hizmetler ve yardımlar Evde bakım hizmeti seçiminde en önemli adımlar Sözleşmenin İncelenmesi Yatılı bakım hizmeti veren kuruluşlar kontrol listesi Federal Aile Bakanlığı nın Aile Bakım Kanunu uyarınca bir aile bakım zamanı için sözleşme örnekleri Hessen'deki bakım destek noktaları Kopartmak için acil durum bilgi kartı... 53

4 4 Sevgili okuyucular, bakıma muhtaç insanların evde bakımı Hessen de yaklaşık yüzde 75 oranında aile mensupları tarafından üstlenilmektedir. Böylesi bir bakım sınırsız bir özel güç gerektirmektedir, aile mensupları da ge nel - likle günün yirmi dört saati görevdedirler. Bununla birlikte bakıma muhtaç aile mensubunun kendi dört duvarı arasında yaşamasını mümkün kılmak için önemli ölçüde katkı sağlıyorlar. Ancak bir destek almaksızın uzun vadeli bir bakım her zaman sağlanamamaktadır. İster bakmakta olan aile mensuplarının gücü tükenmiş ve kendilerini toparlamak için zamana ihti - yaçları olması sebebiyle olsun, isterse aile mensubunun bakımı için örneğin özel bir yatak gibi yardımcı malzemeye gerek du - yulması sebebiyle olsun. Bedensel ve ruhsal yıpranmaların yanı sıra genellikle bakmakta olan aile mensupları tarafından çözülmesi gereken orga ni - zasyon sorunları ortaya çıkmaktadır. Ba kı - ma muhtaç insanlar ve onların aile men - supları hangi mali yardımları ve malzeme yardımlarını hesaba katmalıdırlar? Çeşitli bakım aşamaları nasıl tanımlanmıştır? Bakım sigorta kurumları hangi hizmetleri sunmaktadır ve yardımları öde mektedir?

5 5 Bu broşür bu soruları ve başkaca soruları cevaplandırmayı amaç lamaktadır. Bu broşür aynı zamanda bakıma muhtaç insanları ve onların aile mensuplarını baş ka hangi olanakların ve hizmet ve yardımların olduğu ve hangi danışmanlık imkanlarının mevcut olduğu konusunda bil gi lendirmeyi hedeflemektedir. Burada özellikle Aile Bakım Yasası'nın bakım işle rinin evde yapılmasına ilişkin sunmuş olduğu olanak - lara dikkatinizi çekmek isterim. Ayrıca 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan ve demans hastalığı bulunan insanlar ile ilgili hizmetlerde bir iyileştirme sağlayan Bakım-Yeniden Düzenleme Ka - nu nu'nun düzenlemeleri hakkında bilgi vereceğiz. Son olarak ad res - in deki internet sitemize işaret etmek isterim. Yeni medyaların yardımıyla Hes - sen'deki bakıma muhtaç kişilerin danış manlığı ve bakımı konusunda her zaman güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Stefan Grüttner Hessen Sosyal İşler Bakanı

6 6 Bakım sigortası Bakım sigortası 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu bir nevi kısmi kasko sigortasıdır. Oluşan bakım mali - yetlerinin bir kısmı burada karşılanmaktadır. Bakım sigortası destekleyici yardım hizmetlerinin sosyal bir temel sigortasını oluşturmaktadır, ancak sigortalının kendi katkılarını öngörmektedir. 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla prim oranı yüzde 2,05 ve çocuksuz ailelerde yüzde 2,3 olarak belirlenmiştir. Bu sayede özellikle demanslı hastalar için öngörülen hizmetlerin iyileştirmesi finanse edilecektir. Bakıma muhtaç olmak Ne demektir? Sosyal Güvenlik Kanunu XI = Sosyal Bakım Sigortası Sosyal Güvenlik Kanunu XI bağlamında bedensel, ruhsal veya zihinsel hastalık veya engel sebebiyle günlük hayatını yürütmek için sürekli (yani en az altı ay için) başkalarının yardımına tabi olan kişi bakıma muhtaçtır.

7 7 Hastalık ve engel tanımından aşağıdakiler anlaşılmaktadır: Destek ve kas-iskelet sisteminde zayıflama, felç veya fonksiyon bozuklukları, İç organlarda veya duyu organlarında fonksiyon bozukluğu, Örneğin hareket, bellek veya oryantas - yon bozuklukları gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları Ruhsal, sinirsel veya zihinsel engeller. Temel bakım diye adlandırılan günlük hayatın yürütülmesine aşağıdakiler dahildir: bedensel bakım (örneğin yıkanma, duş alma, diş bakımı), beslenme (besinlerin hazırlanması ve yenilmesi), mobilite (örneğin giyinme, soyunma, merdiven çıkma) ve ev ihtiyaçlarının karşılanması (örneğin alışveriş, yemek pişirme, temizlik). Bakım sigortası uzun vadeli temel bakıma ve evdeki hizmetlerin teminine dayanmaktadır, hastanın bakımına değil. Burada ölçüyü hastalık veya engel sonucu gerek duyulan yardım ihtiyacı oluşturmaktadır, hastalığın veya engelin kendisi değil. Sağlık sigortasının hizmetleri (Sosyal Güvenlik Kanunu V) Bir bakım hizmeti veren kuruluş tarafından sağlanan evde hasta bakımı da, yine temel ve tedavi bakımını, ayrıca ev ihti - yaçlarının karşılanmasını kapsamaktadır.

8 8 Evde hasta bakımı (kısa vadeli olanlar) masrafları sağlık sigorta kurumlarınca üstlenilir. Ancak evde hasta bakımına, hastanede kalınmasını engellemek veya süresini kısaltmak amacıyla hekim tarafından kısa bir süreliğine (normalde 28 güne kadar) izin verilir. Tedavi bakımı, buna örneğin ilaç verilmesi girmektedir, hekim tarafından tedaviyi garantiye almak için zorunlu tutulur. Masraflar, tek tek durumlarda bu bakıma karar veren sağlık sigortası kurumu tarafından karşılanır. Evde hasta bakımı hizmetleri ile ilgili sorularınız için lütfen aile doktorunuza başvurunuz. Bu - ra da bakıma muhtaçlığın aksine sürekli bir muhtaçlık söz konusu değildir, bilhassa ilk etapta hastalık durumunda yardım edilmesi amaçlanmaktadır.

9 9 Bakıma muhtaç Ne yapılmalı? Siz veya bir aile bireyiniz başkalarının yardımına muhtaç iseniz, ilk önce bir hastanenin, bir yaşlılar danışma merkezinin, bir bakım destek merkezinin veya kendi bakım sigorta kurumunuzun sosyal hizmetler bölümünden bilgi alabilirsiniz. Bakım sigortası kurumları yasal olarak, sigortalıları ve aile mensuplarını bakıma muhtaçlıkla bağlantılı bütün sorular konu sunda anlaşılır bir biçimde bilgilendirmek ve onlara danışmanlık hizmeti ver mekle yükümlüdürler. Bakım sigorta kurumları ayrıca, tıbbi hizmetler servisinden veya bakım sigorta kurumu tarafından görevlendirilmiş olan bir başka bilirkişiden rapor ve özel tedavi önerisi alma hakkınız bulunduğu konusunda sizi bilgilendirmekle yükümlüdürler. Belediyele - rin ilgili danışma merkezleri de yine halka yakın hizmet sunmaktadırlar, sağ - lığa yönelik, sosyal bakım ve psikososyal olanaklar hakkında bilgi vermektedirler ve ihtiyaç duyulan yardıma aracılık et - mek tedirler. Burada hangi yardımların söz konusu olabileceği konusunda bilgi alabilirsiniz. Bakım hizmet ve yardımı başvurusunu bakım sigorta kurumu nezdinde yapmak Danışmak Bakım hizmetleri için başvuru

10 10 Danışma hakkı zorundasınız. Kendi bakım sigorta kuru - munuzda ilk defa bir bakıma muhtaçlık başvurusu yapacaksanız, bakım sigorta kurumunuz bir yetkili kişi belirterek size somut bir danışmanlık randevusu sunar. Bu randevu başvuru tarihinizden itibaren en geç iki hafta içinde gerçekleşir ya da size, iki hafta içinde ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti alabileceğiniz danış - manlık merkezleri için bir danışmanlık kuponu verilir. Eğer isterseniz danışmanlık hizmetini evinizde de alabilirsiniz. Bu danışmanlık, verilen 2 haftalık sürenin geçmesinden sonra da uygulanabilir. Sigortalılar sağlık ve bakım sigortası kurum larının hizmet ve yardımlarını esas itibariyle sadece başvuruda bulunduklarında alırlar. Başvurunun sigortalı, vekili veya yasal temsilcisi tarafından basit bir şekilde sigortalısı olduğu sağlık ve bakım sigortası kurumuna yapılması gerekmektedir. Hizmet ve yardımlar başvuruda bulunulduğu tarihten itibaren verilir, ancak en erken hak etme koşullarının mevcut bulunduğu andan itibaren. Eğer bakım sigor tası hizmetleri için bakıma muhtaç - lığın ortaya çıkmasından bir aydan daha fazla bir süre sonra başvurulursa, hizmet ev yardımlar başvuruda bulunulan ayın başından itibaren sağlanır ve ödenir.

11 11 Başvuruda bulunulmasından sonra bakım sigortası kurumu, hastalık sigortası kurumunun tıbbi hizmetler servisini (MDK) veya bağımsız bir bilirkişiyi bir ev ziyareti dahilinde sizin evinizde veya huzur - evindeki odanızda gerçekleştirilecek olan bir inceleme ile görevlendirir. Dosya içeriği uyarınca sonucun açık bir şekilde görülebilmesi halinde, evinizde yapılacak bir incelemeden feragat edilebilir. Acil durumlarda hastanede de acil bir değerlendirme yapılabilir. Burada, hastaneden taburcu olunduktan sonra bir bakım aşa - masının söz konusu olup olmayacağına dosya içeriğine göre karar verilir. Bakıma muhtaçlık ile ilgili nihai karar ancak hastaneden taburcu olunduktan sonra MDK tarafından evinizde gerçekleştirilecek bir inceleme sonucu verilir. MDK veya bilirkişi rapor düzenlerken size has - talık geçmişinizi ve yardıma muhtaçlık durumunuzu sorar. Ayrıca bakacak şahıs, mesken durumunuz, mevcut yardım im - kan ları ve aldığınız günlük yardım hizmetleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. İnceleme Başvuru tarihinizden itibaren 4 hafta içinde bir inceleme yapılmamışsa veya ince lemenin bağımsız bir bilirkişi tarafından yapılması gerekiyorsa, bakım sigorta kurumunuz, incelemenin kısa bir süre içinde yapılabilmesi amacıyla en az üç

12 12 Karar yazısı başvuru tarihinden itibaren en geç 5 hafta içinde gönderilmiş olma lıdır. Bkz. SGB (Sosyal Güvenlik Kanunu) XI, 8. maddenin 3. fıkrası bilirkişiyi sizin seçiminize sunmakla yü - küm lüdür. Başvuru tarihinden itibaren beş hafta içinde bakım sigorta kurumunuzdan bakım sigortası hizmetlerine ilişkin bir karar yazısı gelmemesi veya (hastanede yatma durumunda) kısaltılmış bir inceleme süresine uyulmaması ve bu gecikmenin bakım sigorta kurumundan kaynaklanması durumunda, başvuru sahibine sürenin aşılmasından itibaren baş - layan her hafta için 70 Euro ödeme yapılır. Bu durum, gecikmenin bakım sigorta kurumundan kaynaklanmaması veya baş - vuru sahibinin hastanede bakım alıyor ve en az bakım derecesi I tanınmış olması durumunda geçerli değildir. Özel zorunlu sigorta uygulaması yapan özel sigorta ku - ru luşları için de aynı hükümler geçerlidir. MDK veya bağımsız bilirkişi bakım sigorta kurumuna hangi yardım hizmetlerinin gerekli olacağı konusunda bir öneride bulunur ve ihtiyaç duyulan yardımların günlük sürelerini belirler. Başvuru sahibi MDK tarafından veya bakım sigorta ku - rumu tarafından görevlendirilmiş olan bağımsız bilirkişi tarafından bu öneri hak - kında derhal yazılı olarak bilgilendirilir. Bir özel tedavi önerisinde bir tedavi tedbirinin gerekli olup olmadığı ve bakıma muhtaç kişi için makul olup olmadığı

13 13 tespit edilmelidir. Bunun MDK veya ba - kım sigorta kurumu tarafından görevlendirilmiş olan bağımsız bilirkişi tarafından belgelenmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi ayrıca, tedavi ihtiyacı bildirimi ile yetkili tedavi kurumuna bir tıbbi tedavi hizmetleri başvurusu sunulacağı konusunda da bilgilendirilmelidir. Başvuru sahibinin muvafakat etmesi ön koşuldur. 18. maddeye göre yapılacak bir inceleme için bağımsız bilirkişiler gerekli olan kişisel bilgileri toplayabilir, işleyebilir ve kullanabilirler. Bakıma muhtaçlığın tespit edilmesine ilişkin incelemenin sonucu ve tedavi önerileri sadece görevlerini yerine getirmek için bunlara ihtiyaç duyan kişi - lere verilir. Kişisel bilgiler beş yıl sonra tüm kayıtlardan silinir. İnceleme yapıldıktan sonra bakım sigorta kurumu size hak ettiğiniz yardımın miktarını bildiren bir karar yazısı gönderir. Başvuru sahibinin inceleme esnasında ta - lep etmiş olması durumunda bu karar ya - zısı ile birlikte bilirkişi raporu da başvuru sahibine gönderilir. Bilirkişi raporunun daha geç bir tarihe de ertelenebilir.

14 14 Eğer derecelendirmeyi kabul etmiyorsanız İtiraz Bakım günlüğü tutulması Bir bakım derecesi için derecelendirmeyi kabul etmiyorsanız, bu durumda yetkili bakım sigortası nezninde tespit kararına karşı itirazda bulunmak ve itirazı gerekçelendirmek zorundasınız. Bu esnada neden başka bir derecelendirmenin gerekli olduğu belirtilmelidir. Bu bağlamda her bir yardımın kaydedildiği bir bakım günlüğünün tutulması yardımcı olur. Buraya yardımı kimin yaptığı ve ne zaman ve ne kadar süreyle bir yardımın gerekli olduğu not edilmelidir. Ayrıca yetkili denetim dairesine bir dilekçe sunulması gerçekleştirilebilir. Burada buna temel oluşturan sorunun tanımlanması gerekmektedir. Yetkili Denetim Kurumları Doğrudan Eyalet Bakım Sigortaları için (örneğin AOK Hessen) Hessen Sosyal İşler Bakanlığı, Dostojewskistraße 4, Wiesbaden, yetkilidir. Doğrudan Federal Bakım Sigortaları için (örneğin DAK, TKK) Federal Sigorta Dairesi, Friedrich-Ebert-Allee 38, Bonn, yetkilidir. Özel Sigorta Kuruluşları için Finansman hizmetleri Denetimi Federal Kurumu, Graurheindorfer Straße 108, Bonn, yetkilidir. Yardım Hakkı Meseleleri için Hessen Eyaleti İç İşleri ve Spor Bakanlığı, Friedrich-Ebert-Allee 12, Wiesbaden, yetkilidir.

15 15 Bakım sigortasının hizmetleri Bakım sigortasının hizmetleri Sosyal Kanun XI te tespit edilmiş olan bakım derecelerine göre belirlenmektedir. 3 bakım derecesi arasında ayrım yapılmaktadır: Bakım derecesi I: Ciddi bakıma muhtaçlık Bakım derecesi I mevcuttur, eğer günlük yaşamındaki en az iki iş için günde en az bir kez yardıma ihtiyaç varsa ve ayrıca haftada birçok kez ev işleri alanında (örneğin çamaşır yıkama, temizlik, alışveriş) yardım gerekli oluyorsa. Bununla birlikte bakım için harcanan zaman haftalık ortalamada gün başına 90 dakika tutmalıdır, bu arada 45 dakika temel bakıma girmelidir. Bunun anlamı bedensel bakım, beslenme ve hareket için harcanan bakım zamanının en az 45 dakika sürmesinin gerektiğidir. Bakım derecesi II: Ağır derecede bakıma muhtaçlık Burada bedensel bakım, beslenme veya hareket için günde en az üç kez farklı saatlerde ve haftada birçok kez ev işleri alanında yardıma ihtiyaç duyulması geçerlidir. Bununla birlikte bakım için harcanan zaman haftalık ortalamada günde en az üç saat tutmalıdır, bunun en az iki saati temel bakıma girmelidir. Bunun anlamı bedensel bakım, beslenme ve hareket için harcanan bakım zamanının en az 45 dakika olması gerektiğidir. Bakım derecesi III: Çok ağır bakıma muhtaçlık Bedensel bakım, beslenme veya hareket yardımı günün yirmidört saati gerekiyorsa ve haftada birçok kez ev işleri alanında yardıma ihtiyaç duyuluyorsa, bakım derecesi III seçilir. Bakım için harcanan zaman haftalık ortalamada günde en az beş saat tutmalıdır, bunun en az dört saati temel bakıma girmelidir. Çok zorunlu durum Eğer bakım derecesi III te tanımlanandan daha da fazla yardım ihtiyacı söz konusu ise, yardım daha fazla geceleri gerekli ise ve bunun için birden fazla bakım yapacak kişiye ihtiyaç varsa çok zorunlu durum mevcuttur.

16 16 Bakım sigortası tarafından hangi hizmetler sağlanmaktadır? Bakım sigortasının amacı bakıma muhtaçların müm - kün olduğunca uzun süre kendi ev çevrelerinde kalabilmeleri için öncelikle ev - de bakımı desteklemektir. (Madde 3 SGB XI) Bakım sigortasının hizmetleri bir bakımın evde mi (ayakta mı), yoksa hastanede mi yapıldığına bağlıdır ve hem malzeme hem de parasal yardım şeklinde sağlanabilmektedirler. Her iki desteğin gerekli oranlarda verilmesi de mümkündür. Bunun haricinde aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır: Bakımı yapılan kişinin engeli olması durumunda evde bakım Gündüz ve gece bakımı Kısa süre bakımı Tam yatılı bakımı Bakım yardımcı malzemeleri ve teknik yardımlar Aile mensubu ve fahri olarak bakacak kişiler için bakım kursları Bakımı yapılan kişinin sosyal güvencesine yönelik hizmetler Zihinsel hastalar için ilave refakat hizmetleri

17 17 Bakım danışmanlığı Bakım sigortasının hizmetlerini almakta olan veya bir başvuruda bulunmuş olan si gortalılar tarihinden beri bakım hizmetlerinin seçilmesinde ve bunlardan yararlanılmasında bireysel danışmanlığa ve yetkili bakım sigortasının bir bakım danışmanı vasıtasıyla yardım almak için hak sahibidirler. Hessen de bakım destek noktalarının kurulması İkamet yerine yakın danışmanlık, sigortalının bakımı ve refakati için bakım ve sağlık sigortaları ve belediyeler tarafından öncelikle ilçeye ve şehirlere göre bir bakım destek noktası kurulur. Bakım destek noktalarında bakım danışmanlığı hizmetleri de sunulmaktadır. Hessen'deki bakım destek noktalarının iletişim bilgilerini broşürün ekinde bulabilirsiniz. Bakım için ayni yardımlar Bakıma muhtaç olan kişi çeşitli bakım harcamaları için görevlendirilen bir ayakta bakım hizmetinden yardım alır. Bakım sigortaları bedensel bakımı, hareket ve beslenme (temel bakım) ayrıca ev ekonomisi bakımı için yapılan harcamalara karşılık yardım ödemesi yapmaktadırlar. Koşul bir bakım derecesine derecelendirmektir. Yardımlar, bakıma muhtaç olanın bir bakım hizmetinden yararlanması halinde ayni yardım olarak sağlanır. Yakınınızdaki ayakta bakım hizmetlerinin bir listesini bakım sigortası hizmetinize sunabilir. Önemli bilgileri adresinden de alabilirsiniz.

18 18 Bakım sigorta kurumu tarafından ayakta bakım servisi tarafından gerçekleştirilen bakım hizmetleri için 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla ödenen toplam miktar Bakım derecesi I Bakım derecesi II Bakım derecesi III Çok zorunlu durumlar 450 Euro Euro Euro Euro Bakım sözleşmesi her zaman feshedilebilir Bakımın bir bakım servisi tarafından ya - pıl masına karar verirseniz, bakım servisi ile bir bakım sözleşmesi yapmış olursunuz. Bakım sözleşmesi, anlaşmaya varılan hizmetlerin türünü, içeriğini ve kapsamını ve de ücretini kapsamalıdır. Bakım sözleşmesi bakıma muhtaç kişi tarafından herhangi bir fesih süresine bağlı kalmaksızın her zaman feshedilebilir. Bakım parası Aile mensubu tarafından veya komşuluk yardımı dahilinde bakım Bakıma muhtaçlar bir bakım parasının ödenmesini talep edebilirler. Bu durumda uygun şekilde gerekli temel bakımı ve ev işleri hizmetlerini kendileri garantiye almak durumundadırlar. Bu durum örne - ğin bakımın aile mensubu tarafından veya komşuluk yardımı dahilinde yapılması halinde söz konusudur. Bakım derecesi I ve II de altı ayda bir, bakım derecesi III te üç ayda bir gerekli izine sahip bir

19 19 bakım hizmetinden danışmanlık hizmeti alınması gerekmektedir. Bakım parası bakım derecesine göre değişmektedir. 1 Ocak 2012 itibarıyla ge - çerli olan bakım paraları: Bakım derecesi I Bakım derecesi II Bakım derecesi III 235 Euro 440 Euro 700 Euro Şimdiye kadar alınan bakım paraları kısa süreli bakım (Md. 42 SGB XI) ve geçici bakım (Md. 39 SGB XI) esnasında her takvim yılı için dört haftalığına uzatılır. Bu hüküm kısmen ödenen bakım parası için de geçerlidir. Ayni ve parasal yardımların kombinasyonu Ayni ve parasal yardımların kombinas - yonu da mümkündür. Bakıma muhtaç olan kişi hak ettiği ayni yardımdan bütünüyle yararlanmazsa, kısmi bir bakım parası ödenebilir. Bu durum örneğin bakımı bir aile mensubunun üstlenmesi, ancak yapılacak münferit işler (örneğin banyo yapma gibi) bir bakım görevlisi talep etmesi halinde söz konusudur. Tam hesaplamasını bakım sigortası size açık - lar.

20 20 Yardımların dondurulması 6 haftadan uzun bir süre ile yurt dışında olmanız durumunda bakım sigorta kurumunun yardımları dondurulur. Avrupa Birliği üye devletlerinde, İzlanda, Norveç, Lihtenştayn veya İsviçre'de bulunmanız halinde, bakım parası veya kısmi bakım parası hakkınız dondurulmaz. Herhangi bir hastanede dört haftadan uzun bir süreyle yatılı kalmanız durumunda da yardım haklarınız dondurulur. Ayni yardımlar hastaneye yatış gününden itibaren dondurulur. Bakım sigorta ku - rumları ve bakım destek noktaları bu konuda size kapsamlı olarak bilgi verebilirler. Bakıcının engellenmiş olması durumunda evde bakım Akrabalar tarafından yapılan yedek bakım için bakım parası ödenir. Eğer bakıcı olarak görev yapan aile mensubu görevini yapamaz hale gelirse (ister tatil sebebiyle olsun, isterse hastalanması sebebiyle olsun), bakım sigorta kurumu gerekli bir yedek bakımın masraflarını yılda en fazla dört hafta için ve tarihinden itibaren yılda maksimum Euro tutarında üstlenir. Buradaki ön koşul, bakıcının, bu engeli oluşmadan önce bakıma muhtaç kişiye en az altı ay boyunca kendi evi çevresinde bakmış ol - ma sıdır. İkinci dereceye kadar akrabalar ya da bakıma muhtaç kişiyle aynı evde

21 21 yaşayan kişiler tarafından yedek bakım durumunda, bakımın kazanç amaçlı yapılmadığı varsayılır. Böylesi durumlarda sadece tespit edilmiş olan bakım derecesinin bakım parası ödenir. Bakmakta olan aile mensubu için destekleyici yardımlar Bakmakta olan aile mensupları aşırı iş yüklenmiş hissederseler veya muhtaç ba - kımı kendi ailelerinin bakımıyla, çalış ma saatleriyle, kendi tatilleriyle veya hasta - lanmaları sebebiyle uyumlu hale getiremezseler, aşağıdaki yardımlardan yararlanabilirler: Kısmi yatılı bakım Yatılı kısa süreli bakım Bir yardımcı elemanın alınması Bakım sigorta kurumu tarafından kabul edilmiş kişiler tarafından evde bakım Bakım zamanı Aile bakım zamanı Kısmi yatılı bakım Aile mensubunun evde bakımı yeterli kapsamda yerine getirmesi mümkün değilse, (gündüz ve gece bakımı olarak) kısmi yatılı bakım talep etme hakkı vardır.

22 22 Bakım sigorta kurumu bakım derecesine göre değişen harcamaları üstlenir: Kısmi yatılı bakım gündüz ya da gece bakımıdır Bakım derecesi I: itibarıyla takvim ayı başına 450 Euro tutarına kadar olan harcamalar Bakım derecesi II: itibarıyla takvim ayı başına Euro tutarına kadar olan harcamalar Bakım derecesi III: itibarıyla takvim ayı başına Euro tutarına kadar olan harcamalar Yatılı kısa süreli bakım Yatılı kısa süreli bakım, evde bakımın veya kısmi yatılı bakımın bazen mümkün olmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda söz konusu olmaktadır. Bu örneğin, bakım ihtiyacının beklenmedik bir şekilde artması ve örn. uygun bir kuruma taşınmasına kadar olan sürenin geçirilmesinin gerekmesi veya bakmakta olan kişinin hastalık veya tatil sebebiyle görevini yapamaması halinde söz konusudur. Bir hastanede kalınmasının ardından ge çiş süresinde yine bir yatılı kısa süreli bakım olasılığı mevcuttur. Bakıcı görevini üstlenen kişinin tıbbi bakım veya tedavi hizmetleri konusunda yatılı hizmet veren bir kurumda olması ve

23 23 bakıma muhtaç kişi olarak sizin de aynı zamanda bir kuruma yatırılma ve bakıma ihtiyaç duymanız halinde de, kısa süreli bakım kapsamında bu süre içinde bu kuruma yatırılma hakkınız bulunmaktadır. Yatılı kısa süreli bakım, bakım sigorta kurumu tarafından yılda maksimum dört hafta için Euro tutarına kadar ödenir. Kısa süreli bakım (Md. 42 SGB XI) ve geçici bakım (Md. 39 SGB XI) esnasında kısa süreli bakım veya geçici bakım başlangıcından itibaren ödenen miktarların ödenmesi her takvim yılı için 4 haftalığına uzatılır. Bir ev hizmetleri yardımcısının alınması Bakmakta olan aile mensupları işveren olarak gözükebilirler. Ancak bu durumda sosyal sigorta primlerinin ödenmesi ge - rek tiğine ve gelir vergisi ödenmesine mutlaka dikkat edilmelidir. Yardımcı elemanın faaliyetleri ev işleriyle sınırlı kalmalıdır. Bakım faaliyetinde bulunmasına izin ve - rilmez. Bu yardımcı elemanın çalışması vergi indirimiyle teşvik edilmektedir. Vergi indirimi yıllık 510 üst sınıra kadar, düşük gelirlilerde ya da Euro sosyal sigortaya tabi iş ilişkilerinde harcamaların % 20 si kadardır. Ayrıntıları Hessen Maliye Bakanlığının ev işlerine yakın çalışma ilişkileri, hizmetler ve özel ev işlerinde zanaatkar hizmetleri broşüründe bulabilirsiniz Bir bakım elemanına aracılık yerel iş acentesi tarafından gerçekleştirilmektedir. İş verilmeden önce bu kurum tarafından hazırda öncelik hakkına sahip bir çalı şa nın bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Bütün kişiler (normalde Alman işçiler)

24 24 dahilinde uygun bir kişinin söz konusu olmaması halinde ancak bir Doğu Avru - pa lı ev işleri yardımcısı alınması mümkündür. Bunun için Hessen Tüketiciler Merkezinin danışma hizmetleri tavsiye edilir: Günün yirmidört saati yardım kim yaparsa yapsın (yasal) mı? Bir yardımcı elemanı işe almadan önce bakım sigortasıyla veya iş acentesiyle bağ - lantıya geçilmesi tavsiye olunur. Çünkü çalışma izni olmayan elemanları işe alanlar kaçak çalışmayı teşvik etmiş olurlar. Münferit kişiler tarafından evde bakım Evde bakımın ve de ev ihtiyaçlarının karşılanmasını güvence altına alınabilmesi için bakım sigorta kurumu münferit bakım personelleri ile sözleşmeler yapar. Bunlar, bakıma muhtaç kişilerin mümkün olduğunca bağımsız ve kendi kararlarını alabilecekleri bir hayat sürebilmeleri ve bakıma muhtaç kişilerin bu yardımla ilgili özel isteklerini yerine getirebilmek için bakıma muhtaç olan kişilere yardım ederler. Akrabalarla veya bakıma muhtaç kişi ile aynı evde yaşayan kişilerle yapılan sözleşmeler geçersizdir. Bakım sigorta kurumları ve bakım destek noktaları size bu konuda ayrıntılı bilgi verebilirler.

25 25 Bakım zamanı En az bakım derecesi I in mevcut olduğu bir yakın akrabanıza onun evinde bakı - yorsanız, belirli koşullar altında işvereniniz nezdinde bakım zamanı haklarınız bulunmaktadır, on güne kadar işe gitmeme, altı aya kadar sürekli bir bakım zamanı için işten muaf tutulma veya çalışma saatlerinizi azaltma. Bu hak sadece 15 ten fazla çalışanı olan işverenlere karşı geçerlidir. İşvereninize karşı on gün bakım zamanını buna başlamadan önce yazılı olarak bil - dirmek zorundasınız. Bununla birlikte hangi zaman dilimi için ve hangi kapsamda bakım zamanından yararlanmak istediğinizi bildirmek zorundasınız. Bu zaman süresince ücretsiz olarak işten muaf tutulursunuz. Aşağıdakiler yakın mensup sayılmaktadırlar: eşler, hayat arkadaşları, evliliğe benzer bir birlikteliğin partnerleri, dede ve nineler, anne ve babalar, kardeşler, çocuklar, evlatlık ve bakılan çocuklar, torunlar ve kayınbaba ve kayınvalideler ve gelin ve damatlar. Eğer kısmi bir muafiyet istiyorsanız, çalışma zamanını nasıl dağıtmak istediğinizi bildirmelisiniz. Bu durumda işvereninizle çalışma süresinin azaltılması ve dağılımı ile ilgili bir yazılı anlaşmaya varınız. İşveren muafiyet isteğini sadece acil işletme gerekçeleriyle reddedebilir.

26 26 Örneğin bakım sigortası kurumunun bildirimiyle, bakılacak olanın bakıma muhtaçlığını işverene karşı belgelemek zorundasınız. Bakım zamanını sadece işverenin onayıyla zamanından önce sonlandırabilirsiniz. Ba kım zamanı aşağıdaki istisna durumlarında yararlanılan zaman süresi dolmadan önce dört haftalık geçiş süresiyle son bulur: Bakılan kişinin ölmesi Bakılan kişinin yatılı bakım kurumuna alınmak zorunda kalması Evde bakımın yakın mensup tarafından başka sebeplerden dolayı imkansız veya umulamaz olması. Kısa süreli bir muafiyetten bütün çalışanlar yararlanabilir işverenin yanında çalışanların sayısından bağımsız olarak. Bir yakınınız akut bakıma muhtaç olursa, kendiniz veya onun için iyi bir bakım orga - nize etmek veya bu süre zarfında bakım işini şahsen üstlenmek üzere on işgününe kadar işten izin almaya hakkınız bulunmaktadır. İşverenin talebi üzerine aile mensubunun muhtemel bakıma muhtaçlığı ile ilgili bir hekim belgelendirmesini ve işten muafiyetin gerekliliğini ispat etmek zorundasınız.

27 27 Aile bakım zamanı 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla çalışanlar, bir aile bakım zamanı başvurusu yapma hakkına sahiptir. Buradaki ön koşul, bakıma muhtaç kişinin aile mensubu olmasıdır. Aile bakım zamanında çalışanlar çalışma saatlerini en fazla 2 yıllık bir süreyle en az haftada 15 saat olacak şekilde azaltma hakkına sahiptirler. Maaşlarında, azaltılan çalışma ücretinin yarısı oranında bir ekleme yapılır. Eski çalışma saatlerine dönüş yapıldığında maaş ödemeleri dengelenene kadar azaltılmış maaş ödenir. Federal Aile Bakanlığı'nın bir aile bakım zamanı ile ilgili sözleşme örneğini broşü rün ekinde bulabilirsiniz. Örnek: Bakıma muhtaç olan annesi için bir çalışan çalışma saatlerini %50 oranında azaltmaktadır. Bu zaman zarfı içinde en son brüt maaşının %75'ini alacaktır. Aile bakım zamanının sona ermesinden sonra tekrar tam gün çalışır, fakat çalışma zamanları hesabı dengelenene kadar brüt maaşının %75'ini almaya devam edecektir. Çalışan bu süre için maaş geri ödemesinin son gününde sona erecek bir sigorta yaptırmak zorundadır. Aile bakım zamanı süresince ödenen primler ve bakım sigortasının yasal emek - lilik kurumuna yapmış olduğu ödemeler sayesinde bakıcı görevini üstlenen aile men subunun emeklilik hakları güvence al tına alınmış olur.

28 28 Tam yatılı bakım Ayrıntılı bilgiyi ve bir bakım evinin doğru tercihi için kontrol listesini adresinde bulabilirsiniz. Evde veya kısmi yatılı bakım artık mümkün değilse veya münferit durumun hususiyeti sebebiyle söz konusu bile değilse, bakıma muhtaç olan kişilerin yatılı bir kurumda (bakım yurdu) bakıma hakları vardır. Bakım sigortası tarafından mas - rafların üstlenmesi sadece genel bakım hizmetleri için gerçekleşir. Barınma ve bakım harici anlaşmaya varılan ilave hizmetler masrafları bakıma muhtaç kişinin kendisi tarafından üstlenilir. Aşağıdaki miktarlar bakım sigorta kurumu tarafından 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla aylık olarak ödenir: Bakım derecesi I Bakım derecesi II Bakım derecesi III Çok zorunlu durumlar Euro Euro Euro Euro Engelliler için tam yatılı bakım sunan kuruluşlarda yaşayan bakıma muhtaç kişilerin evde bakımı yapılan günler için kesintisiz bakım parası ödenir. Ayakta ve yatılı bakım kuruluşları kalite kontrolü sonuçlarının yayınlanması 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla tam yatılı bakım kuruluşları, kendi bünyelerinde doktor, uzman doktor ve ilaç tedariklerinin nasıl düzenlendiğine ilişkin konuları

29 29 bir düzenleme incelemesi sonrasında ba - kım sigorta kurumlarının eyalet birliklerine bildirmekle yükümlüdürler. Yatılı bir bakım kuruluşunda yapılacak olan kalite incelemesi bir gün öncesinden kuruluşa bildirilmelidir. Bir inceleme raporunun düzenlenmesi için bakıma muhtaç kişiler muayene edilecekse, bakım belgeleri incelenecekse ve bakım kuruluşu personelinin ve de bakıma muhtaç kişilerin ve aile bireylerinin sorgulanması yapılacaksa, bakıma muhtaç kişinin onayının alınması gerekmektedir. Sağlık Sigortası Tıbbi Hizmetleri tarafından yapılan bakım yurtları ve bakım hizmetleri kalite kontrolünün sonuçları yayın - lanır ve adre sinden temin edilebilinir. Demans durumunda ödenekler Sağlık Sigortası Tıbbi Hizmetleri (MDK) tarafından gözetime ve refakate önemli ihtiyaç duyulduğunun tespit edildiği evde bakım için bakıma muhtaçlara, aylık 100 Euro (temel meblağ) ve 200 Euro ya (artırılmış meblağ) kadar ilave refakat yardımı verilir. Bu hakkın tutarı bakım sigortası tarafından MDK nin tavsiyesi sebebiyle bireysel olarak tespit edilir ve ilgiliye bildirilir. Bu meblağ özel olarak tanınan refakat hizmetleri için amaca

Hessen Sosyal İşler Bakanlığı. Bakıma muhtaç. Ne yapılmalı?

Hessen Sosyal İşler Bakanlığı. Bakıma muhtaç. Ne yapılmalı? Hessen Sosyal İşler Bakanlığı Bakıma muhtaç Ne yapılmalı? 2013 e t k li ir b le r le üzenleme Bütün yeni d Yayınlayan Hessen Sosyal İşler Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Dostojewskistraße 4 65187 Wiesbaden

Detaylı

Bilgilendirme Broşürü

Bilgilendirme Broşürü Bilgilendirme Broşürü No. 36 Ayakta Tedavi Ücretleri 2013 (Bakıma ilişkin Berlin hizmet kompleksleri - azami değerler) No Hizmet kompleksi (LK) Tanımlama LK başına giderler 0,04347 puan değerinde 1 Genişletilmiş

Detaylı

Bilgilendirme Broşürü

Bilgilendirme Broşürü Bilgilendirme Broşürü No. 36 Ayakta Tedavi Ücretleri 2015 (Bakıma ilişkin Berlin hizmet kompleksleri % azami değerler) No Hizmet kompleksi (LK) Tanımlama LK başına giderler 1 Genişletilmiş sınırlı vücut

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta SAĞLIK SİGORTASI Temel Sigorta İsviçre de ikamet eden tüm kişiler hastalık ve kazaya karşı sigorta yaptırmak zorundadırlar. Bu temel sigorta yaş, köken ve ikamet statüsü ne olursa olsun, herkes için zorunludur.

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

tarihinden itibaren geçerli olacak çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için bilgilendirme

tarihinden itibaren geçerli olacak çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için bilgilendirme Hannover Eyalet Başkenti Ocak 2017 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü - 01.08.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için bilgilendirme Hanımefendiler ve

Detaylı

Sağlık Sigortanız: Temel Sağlık Güvencesi. Fotoğraf: Barbara Graf Horka

Sağlık Sigortanız: Temel Sağlık Güvencesi. Fotoğraf: Barbara Graf Horka Sağlık Sigortanız: Temel Sağlık Güvencesi Fotoğraf: Barbara Graf Horka Kart 1 Ist die Grundversicherung in der Krankenkasse obligatorisch? Fotoğraf: tackgalichstudio/fotolia.com İsviçre Sağlık Sigortası

Detaylı

Eyalet Başkenti Hannover Tarih: Ağustos 2008 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü

Eyalet Başkenti Hannover Tarih: Ağustos 2008 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü Eyalet Başkenti Hannover Tarih: Ağustos 2008 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü Ebeveyn katkı payının hesaplanması ile ilgili bildiri Sayın Bay/Bayan! Sevgili Ebeveynler! Çocuğunuzun Hannover şehrine

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı, Aralık 2012 de bir ay öncesine göre öenmli bir değişme

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Ebeveynler için bilgi

Ebeveynler için bilgi Ebeveynler için bilgi Sevgili Ebeveynler, Burada yer alan bilgilerle sizleri, Oldenburglu çocuklar için sunulan bakım hizmetleri ve bu hizmetlerin kuralları hakkında genel olarak bilgilendirmek istiyoruz.

Detaylı

PROJE SÖZLEŞMESİ. Taraflar: Katılımcı adı, soyadı ve doğum tarihi. ESF-BAMF-Projesine katılımı öngörülmüştür

PROJE SÖZLEŞMESİ. Taraflar: Katılımcı adı, soyadı ve doğum tarihi. ESF-BAMF-Projesine katılımı öngörülmüştür PROJE SÖZLEŞMESİ Taraflar: Katılımcı adı, soyadı ve doğum tarihi ESF-BAMF-Projesine katılımı öngörülmüştür ve Taşıyıcının/ Taşıyıcı Kooperasyonun adı ve adresi Yukarıdaki taraflar arasında, aşağıdaki proje

Detaylı

Gebe ve Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla, Emzirme Odaları ve Bakım Yurtlarına Dair Tüzük

Gebe ve Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla, Emzirme Odaları ve Bakım Yurtlarına Dair Tüzük Hamilelik ve annellik süreci, çalışan kadınların kariyerlerinde kimi zaman bir dönüm noktası anlamına gelmekte. Bu yüzden de kadınlar, iş yaşamlarına bir süreliğine de olsa ara vermek istemediklerinden

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017)

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) Tablo 1: 2017 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye Ait İşsizlik Sigortası

Detaylı

Yüksek öğretimdeki Yabancı öğrenciler için özel

Yüksek öğretimdeki Yabancı öğrenciler için özel Yüksek öğretimdeki Yabancı öğrenciler için özel Fransa Ya HOŞGeldiniZ! 2014/2015 Fransa ya eğitim görmeye gelmiş bir öğrenci olarak, hastalık halinde sağlık harcamalarınızın geri ödenebilmesi için sağlığınızın

Detaylı

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca Bağlı Asgari Güvence (BMS),maddi anlamda zor duruma düşen ve kendi yaşam geçimini kendi imkanlarıyla (gelir, mal varlığı) sağlayamayan

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

Radyo-Televizyon Primi Şirketler, kurumlar ve kamu yararına faaliyet gösteren kurumlar için

Radyo-Televizyon Primi Şirketler, kurumlar ve kamu yararına faaliyet gösteren kurumlar için Radyo-Televizyon Primi Şirketler, kurumlar ve kamu yararına faaliyet gösteren kurumlar için Priminiz 2013 yılından bu yana radyo-televizyon primi geçerli olup, böylelikle ARD, ZDF ve Deutschlandradio nun

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca Bağlı Asgari Güvence (BMS),maddi anlamda zor duruma düşen ve kendi yaşam geçimini kendi imkanlarıyla (gelir, mal varlığı) sağlayamayan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Hollanda dışında ikamet edecekseniz veya çalışacaksanız: Gönüllü Anw sigortası

Hollanda dışında ikamet edecekseniz veya çalışacaksanız: Gönüllü Anw sigortası Hollanda dışında ikamet edecekseniz veya çalışacaksanız: Gönüllü Anw sigortası İçindekiler Neden gönüllü sigorta yaptırmalısınız 2 Gönüllü sigorta kimler içindir? 2 Gönüllü sigortaya en fazla ne kadar

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI

BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI BES TE VERGİ AVANTAJI SORULARLA VERGİ AVANTAJI Yasal Hakkınızı Kullanıyor musunuz? BES TE VERGİ AVANTAJI SORULARLA VERGİ AVANTAJI 1. Vergi avantajı nedir? Bireysel emeklilik sisteminde

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

HASTA BİLGİLENDİRME. Yetişkin. Hastaların Hakları

HASTA BİLGİLENDİRME. Yetişkin. Hastaların Hakları HASTA BİLGİLENDİRME Yetişkin Hastaların Hakları 2 HASTA BİLGİLENDİRME Kısaca WGBO olarak anılan Tıbbi Tedavi Sözleşmesi Kanunu, yardım görevlisiyle aranızdaki ilişkileri düzenler. Bu kanuna göre gerek

Detaylı

HASTA BAKIM VE YARDIM GÜNLÜĞÜ

HASTA BAKIM VE YARDIM GÜNLÜĞÜ Gemeinsam Verantwortung tragen für ein generationenund kulturenübergreifendes Zukunftskonzept HASTA BAKIM VE YARDIM GÜNLÜĞÜ Stand Juni 2013 Bakım ve yardım işlemlerinin anlaşılır bir dille anlatımı! ÖNEMLİ

Detaylı

Birlikte Kansere Karşı

Birlikte Kansere Karşı Birlikte Kansere Karşı Amaçları ve Görevleri Aargau Kanser Vakfı, 1957 yılında Aargau da kurulmuş toplum yararına çalışan bir dernektir. Bugünkü adıyla Aargau Kanser Birliği nin yaklaşık 2000 üyesi bulunmaktadır.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

Sosyal Bakım Sigortası Bakımınız emin ellerde

Sosyal Bakım Sigortası Bakımınız emin ellerde Sağlığınız emin ellerde Bize sorun AOK Türkçe Çağrı Merkezi Servisimiz 0911 1329 4793 Pt.,Sa.,Ça.,Cu.günleri:Saat8.30 16.30, Pe.günleri:Saat8.30 18.00 Sosyal Bakım Sigortası Bakımınız emin ellerde AOK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

Interkultureller Sozialdienst Evde Hasta ve Ya lı Bakımı

Interkultureller Sozialdienst Evde Hasta ve Ya lı Bakımı Interkultureller Sozialdienst Evde Hasta ve Ya lı Bakımı 1 Biz insana bakıyoruz Hoş Geldiniz! De erli okuyucular, Bu broşür, bakım hizmetlerimiz hakkında fikir edinmenize yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

Herkes Oy Kullanıyor! Emekliliğiniz ve sağlığınız için kırmızı oy zarfı.

Herkes Oy Kullanıyor! Emekliliğiniz ve sağlığınız için kırmızı oy zarfı. Herkes Oy Kullanıyor! Emekliliğiniz ve sağlığınız için kırmızı oy zarfı. Sosyal Seçim Nedir? 30 milyonu aşkın prim ödeyenler ve emekli maaşı alanlar sosyal seçimlere katılarak, Federal Alman Emeklilik

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

Yaşlılar irtibat Merkezleri

Yaşlılar irtibat Merkezleri Yaşlılar irtibat Merkezleri Sosyal hizmetler bölümü I Yaşlılık ve Bakım Winterthur şehri evde bakım merkezi (Spiteks) Spiteks, Winterthur şehrimizin bir hizmetidir. Çeşitli yaş grubundan isanlara hastalık

Detaylı

GT 4c: Gelir Belgesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve Doğru Doldurulma Şekli

GT 4c: Gelir Belgesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve Doğru Doldurulma Şekli Stand: 27.11.2012 GT 4c: Gelir Belgesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve Doğru Doldurulma Şekli 1 Gelir Formunu Kimler Doldurmalı? Ücrete tabi programlara (saat 6 ila 8 ya da 16 ila 18 arası rehberlik, tatil

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/12

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/12 Sayı : 87838906/309/482 Konu : Altın Bedelleri Tarih: 22/06/2016 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/12 Bilindiği gibi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

Hamilelik Doğum Aile Meslek İşsizlik parası II alan bayanlar için bilgi ve tavsiyeler

Hamilelik Doğum Aile Meslek İşsizlik parası II alan bayanlar için bilgi ve tavsiyeler Hamilelik Doğum Aile Meslek İşsizlik parası II alan bayanlar için bilgi ve tavsiyeler Hamilelik ve Doğum Kutlarız; Bebek bekliyorsunuz! Bu broşür ile Jobcenter in hizmetleri konusunda siz anne adaylarının

Detaylı

2016 YILI BORDRO ESAS PARAMETRELER NETLEŞİYOR

2016 YILI BORDRO ESAS PARAMETRELER NETLEŞİYOR 2016 YILI BORDRO ESAS PARAMETRELER NETLEŞİYOR Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte İnsan Kaynaklarının ve Muhasebe /İdari İşler bölümlerinin 2016 yılına esas bordro parametrelerini belirlenmeye başladı.

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

Hollanda dışında ikamet edecekseniz veya çalışacaksanız: Gönüllü AOW sigortası

Hollanda dışında ikamet edecekseniz veya çalışacaksanız: Gönüllü AOW sigortası Hollanda dışında ikamet edecekseniz veya çalışacaksanız: Gönüllü AOW sigortası İçindekiler AOW nedir? 2 Gönüllü sigorta neden gerekebilir 2 Gönüllü sigorta kimler içindir 2 Gönüllü sigortaya en fazla ne

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 24.03.2016 1 ÖNCELİKLERİMİZ Bakanlığımız tarafından bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan engellilerin öncelikle sevgi ve şefkat gördükleri aile ortamlarında bakımları

Detaylı

2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI

2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI 2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır. ASGARİ ÜCRET Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 31.03.2004, Sayı:25419 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde

Detaylı

Çalışanlara yönelik bilgilendirme. Küçük çaplı işler (Minijob) hakkında bilgilendirme

Çalışanlara yönelik bilgilendirme. Küçük çaplı işler (Minijob) hakkında bilgilendirme Çalışanlara yönelik bilgilendirme Küçük çaplı işler (Minijob) hakkında bilgilendirme +++ Ücretsiz olarak evlerde iş ara ve bul +++ www.haushaltsjob-boerse.de +++ Minijobs (Küçük çaplı işler) Küçük çaplı

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 18

SİRKÜLER NO: 2015 / 18 DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015 / 18 08.01.2015 KONU: Çalışanlarla ilgili 2015 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri Hk. Çocuk zammı, aile yardımı, yemek yardımı ve özel

Detaylı

Sayı: Rehber.2015/016 Ankara, 20.03.2015. Konu: Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hk.

Sayı: Rehber.2015/016 Ankara, 20.03.2015. Konu: Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hk. Sayı: Rehber.2015/016 Ankara, 20.03.2015 Konu: Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hk. Sigorta primi teşviklerine ilişkin gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Detaylı

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması.

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. 10.BELEDİYE TABİPLİĞİ A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. A1.H1: Belediye tabipliği tarafından engelli bireyler için ücretsiz fizyoterapi hizmetinin verilmesi; böylece

Detaylı

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI 2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 4958 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON PRİMİ (RUNDFUNKBEITRAG) ŞIRKETLER, KURUMLAR VE KAMU YARARINA FAALIYET GÖSTEREN KURUMLAR IÇIN

RADYO-TELEVİZYON PRİMİ (RUNDFUNKBEITRAG) ŞIRKETLER, KURUMLAR VE KAMU YARARINA FAALIYET GÖSTEREN KURUMLAR IÇIN RADYO-TELEVİZYON PRİMİ (RUNDFUNKBEITRAG) ŞIRKETLER, KURUMLAR VE KAMU YARARINA FAALIYET GÖSTEREN KURUMLAR IÇIN Bilgilendirici ve eğlendirici: İster eğitim, haber, kültür ve eğlence, ister spor olsun: Kamu

Detaylı

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2017 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2016 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 25 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28952 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ

Detaylı

HENDEK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

HENDEK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler HENDEK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya ili Hendek ilçesi sınırları içerisinde

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 02 Mart 2011 SİRKÜLER NO: 2011 / 14 Konu: 4447, 4817 ve 4857 sayılı Kanunlarda 6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler Torba yasa olarak bilinen, 6111 sayılı Kanunla, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER?

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? Mustafa ŞEN 33 * ÖZ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma

Detaylı

A. Genel. B. Dilekçe verme

A. Genel. B. Dilekçe verme STEIERMARK EYALET HÜKÜMETİ DAİRESİ Eyalet Çocuk Bakım Desteği Başvuru Yapanlara (Kadınlara) Bilgi Das Land Šteiermark 6. Departman Bildung und Gesellschaft Karmeliterplatz 2, 8010 Graz Tel.: (0316)877-2187

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI.

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Aktif işgücü hizmetleri, İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel

Detaylı

Hangi statü altında çalışıyorsunuz?

Hangi statü altında çalışıyorsunuz? Hangi statü altında çalışıyorsunuz? Belçika da ücretli veya serbest çalışan statüsü altında çalışabilirsiniz. Bu iki statü, altında çalıştığınız statünün mevzuatına uyduğunuz sürece yasal bakımdan kusursuzdur.

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA) Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

S.S.S. Veli Servis Yeri Genel Mannheim (MeKi) çocuk bakımı başvuru yerine ilişkin sıkça sorulan sorular

S.S.S. Veli Servis Yeri Genel Mannheim (MeKi) çocuk bakımı başvuru yerine ilişkin sıkça sorulan sorular S.S.S. Veli Servis Yeri Genel Mannheim (MeKi) çocuk bakımı başvuru yerine ilişkin sıkça sorulan sorular 1. Çocuk bakımına ilişkin sorularda nereden uzman bilgiler alabilirim? Lütfen şahsen, telefon ile

Detaylı

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Hamburglu öğrenciler için daha çok yeni kitap Önemli sorulara yanıtlar burada! Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung und Sport Hamburg Senatosu kararlaştırdı:

Detaylı

Sigorta ve Hizmetler Özlü Çözüm

Sigorta ve Hizmetler Özlü Çözüm Sana güveniyorum Sigorta ve Hizmetler Özlü Çözüm Aşağıdaki sunum CONCORDIA sigortalarının sağladığı hizmetlerin kısa bir özetidir. Sorun oluştuğunda, sadece coğrafi olarak değil her bakımdan yanınızda

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2015 TÜRKİYE 2016 İZMİR 2015 İZMİR 2016 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000

Detaylı

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ IH GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortalan) Sistemi Hakkında Genel

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı