Hessen Sosyal İşler Bakanlığı. Bakıma muhtaç. Ne yapılmalı?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hessen Sosyal İşler Bakanlığı. Bakıma muhtaç. Ne yapılmalı?"

Transkript

1 Hessen Sosyal İşler Bakanlığı Bakıma muhtaç Ne yapılmalı? Bütün yeni düzenlemelerle birlikte 2013

2 Yayınlayan Hessen Sosyal İşler Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Dostojewskistraße Wiesbaden Redaksiyon Gesa Krüger (sorumlu) Dieter Obst, Christiane Poetzsch Redaksiyonel çalışma: Dr. Ingmar Sütterlin Tasarım Kirsch Kommunikationsdesign GmbH, Walluf Baskı mww.druck und so... GmbH, Mainz-Kastel Versiyon Aralık 2012

3 3 İçindekiler Önsöz... 4 Bakım sigortası... 6 Bakıma muhtaç Ne yapılmalı?... 9 Bakım Sigortası hizmetleri Bakım Sigortası tarafından hangi hizmetler sağlanmaktadır? Ek Bir bakışta hizmetler Aydınlatıcı bilgilendirmeler Evde bakım için ihtiyaç duyulan hizmetler ve yardımlar Evde bakım hizmeti seçiminde en önemli adımlar Sözleşmenin İncelenmesi Yatılı bakım hizmeti veren kuruluşlar kontrol listesi Federal Aile Bakanlığı nın Aile Bakım Kanunu uyarınca bir aile bakım zamanı için sözleşme örnekleri Hessen'deki bakım destek noktaları Kopartmak için acil durum bilgi kartı... 53

4 4 Sevgili okuyucular, bakıma muhtaç insanların evde bakımı Hessen de yaklaşık yüzde 75 oranında aile mensupları tarafından üstlenilmektedir. Böylesi bir bakım sınırsız bir özel güç gerektirmektedir, aile mensupları da ge nel - likle günün yirmi dört saati görevdedirler. Bununla birlikte bakıma muhtaç aile mensubunun kendi dört duvarı arasında yaşamasını mümkün kılmak için önemli ölçüde katkı sağlıyorlar. Ancak bir destek almaksızın uzun vadeli bir bakım her zaman sağlanamamaktadır. İster bakmakta olan aile mensuplarının gücü tükenmiş ve kendilerini toparlamak için zamana ihti - yaçları olması sebebiyle olsun, isterse aile mensubunun bakımı için örneğin özel bir yatak gibi yardımcı malzemeye gerek du - yulması sebebiyle olsun. Bedensel ve ruhsal yıpranmaların yanı sıra genellikle bakmakta olan aile mensupları tarafından çözülmesi gereken orga ni - zasyon sorunları ortaya çıkmaktadır. Ba kı - ma muhtaç insanlar ve onların aile men - supları hangi mali yardımları ve malzeme yardımlarını hesaba katmalıdırlar? Çeşitli bakım aşamaları nasıl tanımlanmıştır? Bakım sigorta kurumları hangi hizmetleri sunmaktadır ve yardımları öde mektedir?

5 5 Bu broşür bu soruları ve başkaca soruları cevaplandırmayı amaç lamaktadır. Bu broşür aynı zamanda bakıma muhtaç insanları ve onların aile mensuplarını baş ka hangi olanakların ve hizmet ve yardımların olduğu ve hangi danışmanlık imkanlarının mevcut olduğu konusunda bil gi lendirmeyi hedeflemektedir. Burada özellikle Aile Bakım Yasası'nın bakım işle rinin evde yapılmasına ilişkin sunmuş olduğu olanak - lara dikkatinizi çekmek isterim. Ayrıca 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan ve demans hastalığı bulunan insanlar ile ilgili hizmetlerde bir iyileştirme sağlayan Bakım-Yeniden Düzenleme Ka - nu nu'nun düzenlemeleri hakkında bilgi vereceğiz. Son olarak ad res - in deki internet sitemize işaret etmek isterim. Yeni medyaların yardımıyla Hes - sen'deki bakıma muhtaç kişilerin danış manlığı ve bakımı konusunda her zaman güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Stefan Grüttner Hessen Sosyal İşler Bakanı

6 6 Bakım sigortası Bakım sigortası 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu bir nevi kısmi kasko sigortasıdır. Oluşan bakım mali - yetlerinin bir kısmı burada karşılanmaktadır. Bakım sigortası destekleyici yardım hizmetlerinin sosyal bir temel sigortasını oluşturmaktadır, ancak sigortalının kendi katkılarını öngörmektedir. 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla prim oranı yüzde 2,05 ve çocuksuz ailelerde yüzde 2,3 olarak belirlenmiştir. Bu sayede özellikle demanslı hastalar için öngörülen hizmetlerin iyileştirmesi finanse edilecektir. Bakıma muhtaç olmak Ne demektir? Sosyal Güvenlik Kanunu XI = Sosyal Bakım Sigortası Sosyal Güvenlik Kanunu XI bağlamında bedensel, ruhsal veya zihinsel hastalık veya engel sebebiyle günlük hayatını yürütmek için sürekli (yani en az altı ay için) başkalarının yardımına tabi olan kişi bakıma muhtaçtır.

7 7 Hastalık ve engel tanımından aşağıdakiler anlaşılmaktadır: Destek ve kas-iskelet sisteminde zayıflama, felç veya fonksiyon bozuklukları, İç organlarda veya duyu organlarında fonksiyon bozukluğu, Örneğin hareket, bellek veya oryantas - yon bozuklukları gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları Ruhsal, sinirsel veya zihinsel engeller. Temel bakım diye adlandırılan günlük hayatın yürütülmesine aşağıdakiler dahildir: bedensel bakım (örneğin yıkanma, duş alma, diş bakımı), beslenme (besinlerin hazırlanması ve yenilmesi), mobilite (örneğin giyinme, soyunma, merdiven çıkma) ve ev ihtiyaçlarının karşılanması (örneğin alışveriş, yemek pişirme, temizlik). Bakım sigortası uzun vadeli temel bakıma ve evdeki hizmetlerin teminine dayanmaktadır, hastanın bakımına değil. Burada ölçüyü hastalık veya engel sonucu gerek duyulan yardım ihtiyacı oluşturmaktadır, hastalığın veya engelin kendisi değil. Sağlık sigortasının hizmetleri (Sosyal Güvenlik Kanunu V) Bir bakım hizmeti veren kuruluş tarafından sağlanan evde hasta bakımı da, yine temel ve tedavi bakımını, ayrıca ev ihti - yaçlarının karşılanmasını kapsamaktadır.

8 8 Evde hasta bakımı (kısa vadeli olanlar) masrafları sağlık sigorta kurumlarınca üstlenilir. Ancak evde hasta bakımına, hastanede kalınmasını engellemek veya süresini kısaltmak amacıyla hekim tarafından kısa bir süreliğine (normalde 28 güne kadar) izin verilir. Tedavi bakımı, buna örneğin ilaç verilmesi girmektedir, hekim tarafından tedaviyi garantiye almak için zorunlu tutulur. Masraflar, tek tek durumlarda bu bakıma karar veren sağlık sigortası kurumu tarafından karşılanır. Evde hasta bakımı hizmetleri ile ilgili sorularınız için lütfen aile doktorunuza başvurunuz. Bu - ra da bakıma muhtaçlığın aksine sürekli bir muhtaçlık söz konusu değildir, bilhassa ilk etapta hastalık durumunda yardım edilmesi amaçlanmaktadır.

9 9 Bakıma muhtaç Ne yapılmalı? Siz veya bir aile bireyiniz başkalarının yardımına muhtaç iseniz, ilk önce bir hastanenin, bir yaşlılar danışma merkezinin, bir bakım destek merkezinin veya kendi bakım sigorta kurumunuzun sosyal hizmetler bölümünden bilgi alabilirsiniz. Bakım sigortası kurumları yasal olarak, sigortalıları ve aile mensuplarını bakıma muhtaçlıkla bağlantılı bütün sorular konu sunda anlaşılır bir biçimde bilgilendirmek ve onlara danışmanlık hizmeti ver mekle yükümlüdürler. Bakım sigorta kurumları ayrıca, tıbbi hizmetler servisinden veya bakım sigorta kurumu tarafından görevlendirilmiş olan bir başka bilirkişiden rapor ve özel tedavi önerisi alma hakkınız bulunduğu konusunda sizi bilgilendirmekle yükümlüdürler. Belediyele - rin ilgili danışma merkezleri de yine halka yakın hizmet sunmaktadırlar, sağ - lığa yönelik, sosyal bakım ve psikososyal olanaklar hakkında bilgi vermektedirler ve ihtiyaç duyulan yardıma aracılık et - mek tedirler. Burada hangi yardımların söz konusu olabileceği konusunda bilgi alabilirsiniz. Bakım hizmet ve yardımı başvurusunu bakım sigorta kurumu nezdinde yapmak Danışmak Bakım hizmetleri için başvuru

10 10 Danışma hakkı zorundasınız. Kendi bakım sigorta kuru - munuzda ilk defa bir bakıma muhtaçlık başvurusu yapacaksanız, bakım sigorta kurumunuz bir yetkili kişi belirterek size somut bir danışmanlık randevusu sunar. Bu randevu başvuru tarihinizden itibaren en geç iki hafta içinde gerçekleşir ya da size, iki hafta içinde ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti alabileceğiniz danış - manlık merkezleri için bir danışmanlık kuponu verilir. Eğer isterseniz danışmanlık hizmetini evinizde de alabilirsiniz. Bu danışmanlık, verilen 2 haftalık sürenin geçmesinden sonra da uygulanabilir. Sigortalılar sağlık ve bakım sigortası kurum larının hizmet ve yardımlarını esas itibariyle sadece başvuruda bulunduklarında alırlar. Başvurunun sigortalı, vekili veya yasal temsilcisi tarafından basit bir şekilde sigortalısı olduğu sağlık ve bakım sigortası kurumuna yapılması gerekmektedir. Hizmet ve yardımlar başvuruda bulunulduğu tarihten itibaren verilir, ancak en erken hak etme koşullarının mevcut bulunduğu andan itibaren. Eğer bakım sigor tası hizmetleri için bakıma muhtaç - lığın ortaya çıkmasından bir aydan daha fazla bir süre sonra başvurulursa, hizmet ev yardımlar başvuruda bulunulan ayın başından itibaren sağlanır ve ödenir.

11 11 Başvuruda bulunulmasından sonra bakım sigortası kurumu, hastalık sigortası kurumunun tıbbi hizmetler servisini (MDK) veya bağımsız bir bilirkişiyi bir ev ziyareti dahilinde sizin evinizde veya huzur - evindeki odanızda gerçekleştirilecek olan bir inceleme ile görevlendirir. Dosya içeriği uyarınca sonucun açık bir şekilde görülebilmesi halinde, evinizde yapılacak bir incelemeden feragat edilebilir. Acil durumlarda hastanede de acil bir değerlendirme yapılabilir. Burada, hastaneden taburcu olunduktan sonra bir bakım aşa - masının söz konusu olup olmayacağına dosya içeriğine göre karar verilir. Bakıma muhtaçlık ile ilgili nihai karar ancak hastaneden taburcu olunduktan sonra MDK tarafından evinizde gerçekleştirilecek bir inceleme sonucu verilir. MDK veya bilirkişi rapor düzenlerken size has - talık geçmişinizi ve yardıma muhtaçlık durumunuzu sorar. Ayrıca bakacak şahıs, mesken durumunuz, mevcut yardım im - kan ları ve aldığınız günlük yardım hizmetleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. İnceleme Başvuru tarihinizden itibaren 4 hafta içinde bir inceleme yapılmamışsa veya ince lemenin bağımsız bir bilirkişi tarafından yapılması gerekiyorsa, bakım sigorta kurumunuz, incelemenin kısa bir süre içinde yapılabilmesi amacıyla en az üç

12 12 Karar yazısı başvuru tarihinden itibaren en geç 5 hafta içinde gönderilmiş olma lıdır. Bkz. SGB (Sosyal Güvenlik Kanunu) XI, 8. maddenin 3. fıkrası bilirkişiyi sizin seçiminize sunmakla yü - küm lüdür. Başvuru tarihinden itibaren beş hafta içinde bakım sigorta kurumunuzdan bakım sigortası hizmetlerine ilişkin bir karar yazısı gelmemesi veya (hastanede yatma durumunda) kısaltılmış bir inceleme süresine uyulmaması ve bu gecikmenin bakım sigorta kurumundan kaynaklanması durumunda, başvuru sahibine sürenin aşılmasından itibaren baş - layan her hafta için 70 Euro ödeme yapılır. Bu durum, gecikmenin bakım sigorta kurumundan kaynaklanmaması veya baş - vuru sahibinin hastanede bakım alıyor ve en az bakım derecesi I tanınmış olması durumunda geçerli değildir. Özel zorunlu sigorta uygulaması yapan özel sigorta ku - ru luşları için de aynı hükümler geçerlidir. MDK veya bağımsız bilirkişi bakım sigorta kurumuna hangi yardım hizmetlerinin gerekli olacağı konusunda bir öneride bulunur ve ihtiyaç duyulan yardımların günlük sürelerini belirler. Başvuru sahibi MDK tarafından veya bakım sigorta ku - rumu tarafından görevlendirilmiş olan bağımsız bilirkişi tarafından bu öneri hak - kında derhal yazılı olarak bilgilendirilir. Bir özel tedavi önerisinde bir tedavi tedbirinin gerekli olup olmadığı ve bakıma muhtaç kişi için makul olup olmadığı

13 13 tespit edilmelidir. Bunun MDK veya ba - kım sigorta kurumu tarafından görevlendirilmiş olan bağımsız bilirkişi tarafından belgelenmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi ayrıca, tedavi ihtiyacı bildirimi ile yetkili tedavi kurumuna bir tıbbi tedavi hizmetleri başvurusu sunulacağı konusunda da bilgilendirilmelidir. Başvuru sahibinin muvafakat etmesi ön koşuldur. 18. maddeye göre yapılacak bir inceleme için bağımsız bilirkişiler gerekli olan kişisel bilgileri toplayabilir, işleyebilir ve kullanabilirler. Bakıma muhtaçlığın tespit edilmesine ilişkin incelemenin sonucu ve tedavi önerileri sadece görevlerini yerine getirmek için bunlara ihtiyaç duyan kişi - lere verilir. Kişisel bilgiler beş yıl sonra tüm kayıtlardan silinir. İnceleme yapıldıktan sonra bakım sigorta kurumu size hak ettiğiniz yardımın miktarını bildiren bir karar yazısı gönderir. Başvuru sahibinin inceleme esnasında ta - lep etmiş olması durumunda bu karar ya - zısı ile birlikte bilirkişi raporu da başvuru sahibine gönderilir. Bilirkişi raporunun daha geç bir tarihe de ertelenebilir.

14 14 Eğer derecelendirmeyi kabul etmiyorsanız İtiraz Bakım günlüğü tutulması Bir bakım derecesi için derecelendirmeyi kabul etmiyorsanız, bu durumda yetkili bakım sigortası nezninde tespit kararına karşı itirazda bulunmak ve itirazı gerekçelendirmek zorundasınız. Bu esnada neden başka bir derecelendirmenin gerekli olduğu belirtilmelidir. Bu bağlamda her bir yardımın kaydedildiği bir bakım günlüğünün tutulması yardımcı olur. Buraya yardımı kimin yaptığı ve ne zaman ve ne kadar süreyle bir yardımın gerekli olduğu not edilmelidir. Ayrıca yetkili denetim dairesine bir dilekçe sunulması gerçekleştirilebilir. Burada buna temel oluşturan sorunun tanımlanması gerekmektedir. Yetkili Denetim Kurumları Doğrudan Eyalet Bakım Sigortaları için (örneğin AOK Hessen) Hessen Sosyal İşler Bakanlığı, Dostojewskistraße 4, Wiesbaden, yetkilidir. Doğrudan Federal Bakım Sigortaları için (örneğin DAK, TKK) Federal Sigorta Dairesi, Friedrich-Ebert-Allee 38, Bonn, yetkilidir. Özel Sigorta Kuruluşları için Finansman hizmetleri Denetimi Federal Kurumu, Graurheindorfer Straße 108, Bonn, yetkilidir. Yardım Hakkı Meseleleri için Hessen Eyaleti İç İşleri ve Spor Bakanlığı, Friedrich-Ebert-Allee 12, Wiesbaden, yetkilidir.

15 15 Bakım sigortasının hizmetleri Bakım sigortasının hizmetleri Sosyal Kanun XI te tespit edilmiş olan bakım derecelerine göre belirlenmektedir. 3 bakım derecesi arasında ayrım yapılmaktadır: Bakım derecesi I: Ciddi bakıma muhtaçlık Bakım derecesi I mevcuttur, eğer günlük yaşamındaki en az iki iş için günde en az bir kez yardıma ihtiyaç varsa ve ayrıca haftada birçok kez ev işleri alanında (örneğin çamaşır yıkama, temizlik, alışveriş) yardım gerekli oluyorsa. Bununla birlikte bakım için harcanan zaman haftalık ortalamada gün başına 90 dakika tutmalıdır, bu arada 45 dakika temel bakıma girmelidir. Bunun anlamı bedensel bakım, beslenme ve hareket için harcanan bakım zamanının en az 45 dakika sürmesinin gerektiğidir. Bakım derecesi II: Ağır derecede bakıma muhtaçlık Burada bedensel bakım, beslenme veya hareket için günde en az üç kez farklı saatlerde ve haftada birçok kez ev işleri alanında yardıma ihtiyaç duyulması geçerlidir. Bununla birlikte bakım için harcanan zaman haftalık ortalamada günde en az üç saat tutmalıdır, bunun en az iki saati temel bakıma girmelidir. Bunun anlamı bedensel bakım, beslenme ve hareket için harcanan bakım zamanının en az 45 dakika olması gerektiğidir. Bakım derecesi III: Çok ağır bakıma muhtaçlık Bedensel bakım, beslenme veya hareket yardımı günün yirmidört saati gerekiyorsa ve haftada birçok kez ev işleri alanında yardıma ihtiyaç duyuluyorsa, bakım derecesi III seçilir. Bakım için harcanan zaman haftalık ortalamada günde en az beş saat tutmalıdır, bunun en az dört saati temel bakıma girmelidir. Çok zorunlu durum Eğer bakım derecesi III te tanımlanandan daha da fazla yardım ihtiyacı söz konusu ise, yardım daha fazla geceleri gerekli ise ve bunun için birden fazla bakım yapacak kişiye ihtiyaç varsa çok zorunlu durum mevcuttur.

16 16 Bakım sigortası tarafından hangi hizmetler sağlanmaktadır? Bakım sigortasının amacı bakıma muhtaçların müm - kün olduğunca uzun süre kendi ev çevrelerinde kalabilmeleri için öncelikle ev - de bakımı desteklemektir. (Madde 3 SGB XI) Bakım sigortasının hizmetleri bir bakımın evde mi (ayakta mı), yoksa hastanede mi yapıldığına bağlıdır ve hem malzeme hem de parasal yardım şeklinde sağlanabilmektedirler. Her iki desteğin gerekli oranlarda verilmesi de mümkündür. Bunun haricinde aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır: Bakımı yapılan kişinin engeli olması durumunda evde bakım Gündüz ve gece bakımı Kısa süre bakımı Tam yatılı bakımı Bakım yardımcı malzemeleri ve teknik yardımlar Aile mensubu ve fahri olarak bakacak kişiler için bakım kursları Bakımı yapılan kişinin sosyal güvencesine yönelik hizmetler Zihinsel hastalar için ilave refakat hizmetleri

17 17 Bakım danışmanlığı Bakım sigortasının hizmetlerini almakta olan veya bir başvuruda bulunmuş olan si gortalılar tarihinden beri bakım hizmetlerinin seçilmesinde ve bunlardan yararlanılmasında bireysel danışmanlığa ve yetkili bakım sigortasının bir bakım danışmanı vasıtasıyla yardım almak için hak sahibidirler. Hessen de bakım destek noktalarının kurulması İkamet yerine yakın danışmanlık, sigortalının bakımı ve refakati için bakım ve sağlık sigortaları ve belediyeler tarafından öncelikle ilçeye ve şehirlere göre bir bakım destek noktası kurulur. Bakım destek noktalarında bakım danışmanlığı hizmetleri de sunulmaktadır. Hessen'deki bakım destek noktalarının iletişim bilgilerini broşürün ekinde bulabilirsiniz. Bakım için ayni yardımlar Bakıma muhtaç olan kişi çeşitli bakım harcamaları için görevlendirilen bir ayakta bakım hizmetinden yardım alır. Bakım sigortaları bedensel bakımı, hareket ve beslenme (temel bakım) ayrıca ev ekonomisi bakımı için yapılan harcamalara karşılık yardım ödemesi yapmaktadırlar. Koşul bir bakım derecesine derecelendirmektir. Yardımlar, bakıma muhtaç olanın bir bakım hizmetinden yararlanması halinde ayni yardım olarak sağlanır. Yakınınızdaki ayakta bakım hizmetlerinin bir listesini bakım sigortası hizmetinize sunabilir. Önemli bilgileri adresinden de alabilirsiniz.

18 18 Bakım sigorta kurumu tarafından ayakta bakım servisi tarafından gerçekleştirilen bakım hizmetleri için 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla ödenen toplam miktar Bakım derecesi I Bakım derecesi II Bakım derecesi III Çok zorunlu durumlar 450 Euro Euro Euro Euro Bakım sözleşmesi her zaman feshedilebilir Bakımın bir bakım servisi tarafından ya - pıl masına karar verirseniz, bakım servisi ile bir bakım sözleşmesi yapmış olursunuz. Bakım sözleşmesi, anlaşmaya varılan hizmetlerin türünü, içeriğini ve kapsamını ve de ücretini kapsamalıdır. Bakım sözleşmesi bakıma muhtaç kişi tarafından herhangi bir fesih süresine bağlı kalmaksızın her zaman feshedilebilir. Bakım parası Aile mensubu tarafından veya komşuluk yardımı dahilinde bakım Bakıma muhtaçlar bir bakım parasının ödenmesini talep edebilirler. Bu durumda uygun şekilde gerekli temel bakımı ve ev işleri hizmetlerini kendileri garantiye almak durumundadırlar. Bu durum örne - ğin bakımın aile mensubu tarafından veya komşuluk yardımı dahilinde yapılması halinde söz konusudur. Bakım derecesi I ve II de altı ayda bir, bakım derecesi III te üç ayda bir gerekli izine sahip bir

19 19 bakım hizmetinden danışmanlık hizmeti alınması gerekmektedir. Bakım parası bakım derecesine göre değişmektedir. 1 Ocak 2012 itibarıyla ge - çerli olan bakım paraları: Bakım derecesi I Bakım derecesi II Bakım derecesi III 235 Euro 440 Euro 700 Euro Şimdiye kadar alınan bakım paraları kısa süreli bakım (Md. 42 SGB XI) ve geçici bakım (Md. 39 SGB XI) esnasında her takvim yılı için dört haftalığına uzatılır. Bu hüküm kısmen ödenen bakım parası için de geçerlidir. Ayni ve parasal yardımların kombinasyonu Ayni ve parasal yardımların kombinas - yonu da mümkündür. Bakıma muhtaç olan kişi hak ettiği ayni yardımdan bütünüyle yararlanmazsa, kısmi bir bakım parası ödenebilir. Bu durum örneğin bakımı bir aile mensubunun üstlenmesi, ancak yapılacak münferit işler (örneğin banyo yapma gibi) bir bakım görevlisi talep etmesi halinde söz konusudur. Tam hesaplamasını bakım sigortası size açık - lar.

20 20 Yardımların dondurulması 6 haftadan uzun bir süre ile yurt dışında olmanız durumunda bakım sigorta kurumunun yardımları dondurulur. Avrupa Birliği üye devletlerinde, İzlanda, Norveç, Lihtenştayn veya İsviçre'de bulunmanız halinde, bakım parası veya kısmi bakım parası hakkınız dondurulmaz. Herhangi bir hastanede dört haftadan uzun bir süreyle yatılı kalmanız durumunda da yardım haklarınız dondurulur. Ayni yardımlar hastaneye yatış gününden itibaren dondurulur. Bakım sigorta ku - rumları ve bakım destek noktaları bu konuda size kapsamlı olarak bilgi verebilirler. Bakıcının engellenmiş olması durumunda evde bakım Akrabalar tarafından yapılan yedek bakım için bakım parası ödenir. Eğer bakıcı olarak görev yapan aile mensubu görevini yapamaz hale gelirse (ister tatil sebebiyle olsun, isterse hastalanması sebebiyle olsun), bakım sigorta kurumu gerekli bir yedek bakımın masraflarını yılda en fazla dört hafta için ve tarihinden itibaren yılda maksimum Euro tutarında üstlenir. Buradaki ön koşul, bakıcının, bu engeli oluşmadan önce bakıma muhtaç kişiye en az altı ay boyunca kendi evi çevresinde bakmış ol - ma sıdır. İkinci dereceye kadar akrabalar ya da bakıma muhtaç kişiyle aynı evde

21 21 yaşayan kişiler tarafından yedek bakım durumunda, bakımın kazanç amaçlı yapılmadığı varsayılır. Böylesi durumlarda sadece tespit edilmiş olan bakım derecesinin bakım parası ödenir. Bakmakta olan aile mensubu için destekleyici yardımlar Bakmakta olan aile mensupları aşırı iş yüklenmiş hissederseler veya muhtaç ba - kımı kendi ailelerinin bakımıyla, çalış ma saatleriyle, kendi tatilleriyle veya hasta - lanmaları sebebiyle uyumlu hale getiremezseler, aşağıdaki yardımlardan yararlanabilirler: Kısmi yatılı bakım Yatılı kısa süreli bakım Bir yardımcı elemanın alınması Bakım sigorta kurumu tarafından kabul edilmiş kişiler tarafından evde bakım Bakım zamanı Aile bakım zamanı Kısmi yatılı bakım Aile mensubunun evde bakımı yeterli kapsamda yerine getirmesi mümkün değilse, (gündüz ve gece bakımı olarak) kısmi yatılı bakım talep etme hakkı vardır.

22 22 Bakım sigorta kurumu bakım derecesine göre değişen harcamaları üstlenir: Kısmi yatılı bakım gündüz ya da gece bakımıdır Bakım derecesi I: itibarıyla takvim ayı başına 450 Euro tutarına kadar olan harcamalar Bakım derecesi II: itibarıyla takvim ayı başına Euro tutarına kadar olan harcamalar Bakım derecesi III: itibarıyla takvim ayı başına Euro tutarına kadar olan harcamalar Yatılı kısa süreli bakım Yatılı kısa süreli bakım, evde bakımın veya kısmi yatılı bakımın bazen mümkün olmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda söz konusu olmaktadır. Bu örneğin, bakım ihtiyacının beklenmedik bir şekilde artması ve örn. uygun bir kuruma taşınmasına kadar olan sürenin geçirilmesinin gerekmesi veya bakmakta olan kişinin hastalık veya tatil sebebiyle görevini yapamaması halinde söz konusudur. Bir hastanede kalınmasının ardından ge çiş süresinde yine bir yatılı kısa süreli bakım olasılığı mevcuttur. Bakıcı görevini üstlenen kişinin tıbbi bakım veya tedavi hizmetleri konusunda yatılı hizmet veren bir kurumda olması ve

23 23 bakıma muhtaç kişi olarak sizin de aynı zamanda bir kuruma yatırılma ve bakıma ihtiyaç duymanız halinde de, kısa süreli bakım kapsamında bu süre içinde bu kuruma yatırılma hakkınız bulunmaktadır. Yatılı kısa süreli bakım, bakım sigorta kurumu tarafından yılda maksimum dört hafta için Euro tutarına kadar ödenir. Kısa süreli bakım (Md. 42 SGB XI) ve geçici bakım (Md. 39 SGB XI) esnasında kısa süreli bakım veya geçici bakım başlangıcından itibaren ödenen miktarların ödenmesi her takvim yılı için 4 haftalığına uzatılır. Bir ev hizmetleri yardımcısının alınması Bakmakta olan aile mensupları işveren olarak gözükebilirler. Ancak bu durumda sosyal sigorta primlerinin ödenmesi ge - rek tiğine ve gelir vergisi ödenmesine mutlaka dikkat edilmelidir. Yardımcı elemanın faaliyetleri ev işleriyle sınırlı kalmalıdır. Bakım faaliyetinde bulunmasına izin ve - rilmez. Bu yardımcı elemanın çalışması vergi indirimiyle teşvik edilmektedir. Vergi indirimi yıllık 510 üst sınıra kadar, düşük gelirlilerde ya da Euro sosyal sigortaya tabi iş ilişkilerinde harcamaların % 20 si kadardır. Ayrıntıları Hessen Maliye Bakanlığının ev işlerine yakın çalışma ilişkileri, hizmetler ve özel ev işlerinde zanaatkar hizmetleri broşüründe bulabilirsiniz Bir bakım elemanına aracılık yerel iş acentesi tarafından gerçekleştirilmektedir. İş verilmeden önce bu kurum tarafından hazırda öncelik hakkına sahip bir çalı şa nın bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Bütün kişiler (normalde Alman işçiler)

24 24 dahilinde uygun bir kişinin söz konusu olmaması halinde ancak bir Doğu Avru - pa lı ev işleri yardımcısı alınması mümkündür. Bunun için Hessen Tüketiciler Merkezinin danışma hizmetleri tavsiye edilir: Günün yirmidört saati yardım kim yaparsa yapsın (yasal) mı? Bir yardımcı elemanı işe almadan önce bakım sigortasıyla veya iş acentesiyle bağ - lantıya geçilmesi tavsiye olunur. Çünkü çalışma izni olmayan elemanları işe alanlar kaçak çalışmayı teşvik etmiş olurlar. Münferit kişiler tarafından evde bakım Evde bakımın ve de ev ihtiyaçlarının karşılanmasını güvence altına alınabilmesi için bakım sigorta kurumu münferit bakım personelleri ile sözleşmeler yapar. Bunlar, bakıma muhtaç kişilerin mümkün olduğunca bağımsız ve kendi kararlarını alabilecekleri bir hayat sürebilmeleri ve bakıma muhtaç kişilerin bu yardımla ilgili özel isteklerini yerine getirebilmek için bakıma muhtaç olan kişilere yardım ederler. Akrabalarla veya bakıma muhtaç kişi ile aynı evde yaşayan kişilerle yapılan sözleşmeler geçersizdir. Bakım sigorta kurumları ve bakım destek noktaları size bu konuda ayrıntılı bilgi verebilirler.

25 25 Bakım zamanı En az bakım derecesi I in mevcut olduğu bir yakın akrabanıza onun evinde bakı - yorsanız, belirli koşullar altında işvereniniz nezdinde bakım zamanı haklarınız bulunmaktadır, on güne kadar işe gitmeme, altı aya kadar sürekli bir bakım zamanı için işten muaf tutulma veya çalışma saatlerinizi azaltma. Bu hak sadece 15 ten fazla çalışanı olan işverenlere karşı geçerlidir. İşvereninize karşı on gün bakım zamanını buna başlamadan önce yazılı olarak bil - dirmek zorundasınız. Bununla birlikte hangi zaman dilimi için ve hangi kapsamda bakım zamanından yararlanmak istediğinizi bildirmek zorundasınız. Bu zaman süresince ücretsiz olarak işten muaf tutulursunuz. Aşağıdakiler yakın mensup sayılmaktadırlar: eşler, hayat arkadaşları, evliliğe benzer bir birlikteliğin partnerleri, dede ve nineler, anne ve babalar, kardeşler, çocuklar, evlatlık ve bakılan çocuklar, torunlar ve kayınbaba ve kayınvalideler ve gelin ve damatlar. Eğer kısmi bir muafiyet istiyorsanız, çalışma zamanını nasıl dağıtmak istediğinizi bildirmelisiniz. Bu durumda işvereninizle çalışma süresinin azaltılması ve dağılımı ile ilgili bir yazılı anlaşmaya varınız. İşveren muafiyet isteğini sadece acil işletme gerekçeleriyle reddedebilir.

26 26 Örneğin bakım sigortası kurumunun bildirimiyle, bakılacak olanın bakıma muhtaçlığını işverene karşı belgelemek zorundasınız. Bakım zamanını sadece işverenin onayıyla zamanından önce sonlandırabilirsiniz. Ba kım zamanı aşağıdaki istisna durumlarında yararlanılan zaman süresi dolmadan önce dört haftalık geçiş süresiyle son bulur: Bakılan kişinin ölmesi Bakılan kişinin yatılı bakım kurumuna alınmak zorunda kalması Evde bakımın yakın mensup tarafından başka sebeplerden dolayı imkansız veya umulamaz olması. Kısa süreli bir muafiyetten bütün çalışanlar yararlanabilir işverenin yanında çalışanların sayısından bağımsız olarak. Bir yakınınız akut bakıma muhtaç olursa, kendiniz veya onun için iyi bir bakım orga - nize etmek veya bu süre zarfında bakım işini şahsen üstlenmek üzere on işgününe kadar işten izin almaya hakkınız bulunmaktadır. İşverenin talebi üzerine aile mensubunun muhtemel bakıma muhtaçlığı ile ilgili bir hekim belgelendirmesini ve işten muafiyetin gerekliliğini ispat etmek zorundasınız.

27 27 Aile bakım zamanı 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla çalışanlar, bir aile bakım zamanı başvurusu yapma hakkına sahiptir. Buradaki ön koşul, bakıma muhtaç kişinin aile mensubu olmasıdır. Aile bakım zamanında çalışanlar çalışma saatlerini en fazla 2 yıllık bir süreyle en az haftada 15 saat olacak şekilde azaltma hakkına sahiptirler. Maaşlarında, azaltılan çalışma ücretinin yarısı oranında bir ekleme yapılır. Eski çalışma saatlerine dönüş yapıldığında maaş ödemeleri dengelenene kadar azaltılmış maaş ödenir. Federal Aile Bakanlığı'nın bir aile bakım zamanı ile ilgili sözleşme örneğini broşü rün ekinde bulabilirsiniz. Örnek: Bakıma muhtaç olan annesi için bir çalışan çalışma saatlerini %50 oranında azaltmaktadır. Bu zaman zarfı içinde en son brüt maaşının %75'ini alacaktır. Aile bakım zamanının sona ermesinden sonra tekrar tam gün çalışır, fakat çalışma zamanları hesabı dengelenene kadar brüt maaşının %75'ini almaya devam edecektir. Çalışan bu süre için maaş geri ödemesinin son gününde sona erecek bir sigorta yaptırmak zorundadır. Aile bakım zamanı süresince ödenen primler ve bakım sigortasının yasal emek - lilik kurumuna yapmış olduğu ödemeler sayesinde bakıcı görevini üstlenen aile men subunun emeklilik hakları güvence al tına alınmış olur.

28 28 Tam yatılı bakım Ayrıntılı bilgiyi ve bir bakım evinin doğru tercihi için kontrol listesini adresinde bulabilirsiniz. Evde veya kısmi yatılı bakım artık mümkün değilse veya münferit durumun hususiyeti sebebiyle söz konusu bile değilse, bakıma muhtaç olan kişilerin yatılı bir kurumda (bakım yurdu) bakıma hakları vardır. Bakım sigortası tarafından mas - rafların üstlenmesi sadece genel bakım hizmetleri için gerçekleşir. Barınma ve bakım harici anlaşmaya varılan ilave hizmetler masrafları bakıma muhtaç kişinin kendisi tarafından üstlenilir. Aşağıdaki miktarlar bakım sigorta kurumu tarafından 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla aylık olarak ödenir: Bakım derecesi I Bakım derecesi II Bakım derecesi III Çok zorunlu durumlar Euro Euro Euro Euro Engelliler için tam yatılı bakım sunan kuruluşlarda yaşayan bakıma muhtaç kişilerin evde bakımı yapılan günler için kesintisiz bakım parası ödenir. Ayakta ve yatılı bakım kuruluşları kalite kontrolü sonuçlarının yayınlanması 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla tam yatılı bakım kuruluşları, kendi bünyelerinde doktor, uzman doktor ve ilaç tedariklerinin nasıl düzenlendiğine ilişkin konuları

29 29 bir düzenleme incelemesi sonrasında ba - kım sigorta kurumlarının eyalet birliklerine bildirmekle yükümlüdürler. Yatılı bir bakım kuruluşunda yapılacak olan kalite incelemesi bir gün öncesinden kuruluşa bildirilmelidir. Bir inceleme raporunun düzenlenmesi için bakıma muhtaç kişiler muayene edilecekse, bakım belgeleri incelenecekse ve bakım kuruluşu personelinin ve de bakıma muhtaç kişilerin ve aile bireylerinin sorgulanması yapılacaksa, bakıma muhtaç kişinin onayının alınması gerekmektedir. Sağlık Sigortası Tıbbi Hizmetleri tarafından yapılan bakım yurtları ve bakım hizmetleri kalite kontrolünün sonuçları yayın - lanır ve adre sinden temin edilebilinir. Demans durumunda ödenekler Sağlık Sigortası Tıbbi Hizmetleri (MDK) tarafından gözetime ve refakate önemli ihtiyaç duyulduğunun tespit edildiği evde bakım için bakıma muhtaçlara, aylık 100 Euro (temel meblağ) ve 200 Euro ya (artırılmış meblağ) kadar ilave refakat yardımı verilir. Bu hakkın tutarı bakım sigortası tarafından MDK nin tavsiyesi sebebiyle bireysel olarak tespit edilir ve ilgiliye bildirilir. Bu meblağ özel olarak tanınan refakat hizmetleri için amaca

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar BAKIMA MUHTAÇSINIZ - ŞİMDİ NE OLACAK? Bakım İhtiyacıyla İlgili Sorular ve Cevaplar Evde Bakım ve İlgi Bakımı üstlenen

Detaylı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı

İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE. İşsizlik Parası II/ Sosyal Para. Federal İş Ajansı İŞ ARAYANLAR İÇİN TEMEL GÜVENCE İşsizlik Parası II/ Sosyal Para Federal İş Ajansı 1 Önsöz Federal İş Ajansı tarafından hazırlanmış olan bu broşür konu hakkında genel hatları ile bilgilendirmeye yönelik

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ?

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? Bakıma Muhtaçlık hakkında Sorular ve Cevaplar Bakıma Muhtaç Bireylere Ev Ortamında Bakım ve Yaşam Desteği Bakıma muhtaç bireyin bakımını üstlenen aile fertleri hangi teşviklerden

Detaylı

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir ÖZETLE SOSYAL GÜVENLIK 2015 2 Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir Federal Anayasa nın 20. maddesinin 1. fıkrası Ülkemiz, sosyal olduğu için güçlüdür. Sosyal güvenlik

Detaylı

Önsöz. Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir. Anayasa nın 1. Maddesi nin 1. fıkrası

Önsöz. Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir. Anayasa nın 1. Maddesi nin 1. fıkrası Önsöz Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir Anayasa nın 1. Maddesi nin 1. fıkrası Ülkemiz, sosyal olduğu için güçlüdür. Sosyal güvenlik sistemlerimiz dünyanın en iyi işleyen

Detaylı

Modülün içeriğine giriş

Modülün içeriğine giriş Modülün içeriğine giriş İşbu modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye de sigortacılık eğitimine dair Almanca ve Türkçe lisanlarında verilecek temel eğitim planının bir parçasıdır. Hedef gruplar, sigorta kuruluşlarında

Detaylı

En başından itibaren. daha fazlası. Avusturya. Bilgiler &

En başından itibaren. daha fazlası. Avusturya. Bilgiler & Bilgiler & daha fazlası En başından itibaren Avusturya İçindekiler Önsöz... 4 Bir bakışta Avusturya... 6 Avusturya nın kısa tarihçesi... 10 Sosyal Sorumluluk... 12 Entegrasyon için ulusal aksiyon planı...

Detaylı

ALMANYA HUKUK REHBERİ

ALMANYA HUKUK REHBERİ ALMANYA HUKUK REHBERİ 1 ÖNEMLİ AÇIKLAMA İşbu Hukuk Rehberi, günlük hayatta karşılaşabilecekleri hukuki sorunlarda vatandaşlarımıza yardım sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuk Rehberi, yönlendirici mahiyette

Detaylı

Türkisch Alman Sağlık Sistemi Göçmenler için bir kılavuz

Türkisch Alman Sağlık Sistemi Göçmenler için bir kılavuz Türkisch Alman Sağlık Sistemi Göçmenler için bir kılavuz Sağlığınız için el ele Impressum Das deutsche Gesundheitssystem Ein Wegweiser für Migrantinnen und Migranten Gesundheit Hand in Hand Herausgeber:

Detaylı

Alman Emeklilik Sigortası Kurumu nun tıbbi rehabilitasyon hizmeti: Kronik hastalıklar için yardım

Alman Emeklilik Sigortası Kurumu nun tıbbi rehabilitasyon hizmeti: Kronik hastalıklar için yardım Gesundheit mit Migranten für Migranten Türkisch Alman Emeklilik Sigortası Kurumu nun tıbbi rehabilitasyon hizmeti: Kronik hastalıklar için yardım Göçmenler için 3 dilde hazırlanmış rehber Impressum Die

Detaylı

Sağlığınız emin ellerde. Hayat boyu Heyecanlı. Sağlık konusunda rahat. bunun için aok'yız. Sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz

Sağlığınız emin ellerde. Hayat boyu Heyecanlı. Sağlık konusunda rahat. bunun için aok'yız. Sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz Sağlığınız emin ellerde Hayat boyu Heyecanlı. Sağlık konusunda rahat. Sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz bunun için aok'yız. "Sizler için iyimser ve aktif" Biz sağlığınıza rahatlık getiriyoruz. Hayat yolunuzda

Detaylı

İSVİÇRE SAĞLIK REHBERİ

İSVİÇRE SAĞLIK REHBERİ 18 dilde İSVİÇRE SAĞLIK REHBERİ İsviçre Sağlık Sistemini kısaca açıklıyor İsviçre deki erkek ve kadın göçmenler için bir rehber SAĞLIK Göçmenlik ve Sağlık bilgileri: migesplus.ch birçok dilde sağlık bilgileri

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Almanya ya hoş geldiniz

Almanya ya hoş geldiniz Almanya ya hoş geldiniz Göçmenler için bilgiler www.bamf.de Kitapçık hakkında Kitapçık hakkında Almanya ya taşınmayı mı düşünüyorsunuz veya kısa bir süre önce taşındınız ve burada yaşamanızı sürdürmek

Detaylı

Frankfurt'ta çocuğunu tek başına yetiştirenler BİLGİ VE ADRESLER

Frankfurt'ta çocuğunu tek başına yetiştirenler BİLGİ VE ADRESLER Frankfurt'ta çocuğunu tek başına yetiştirenler BİLGİ VE ADRESLER KADINLAR KOLU Frankfurt am Main Künye Düzenleyen Frankfurt am Main Şehri Kadınlar kolu İlgili Kadınlar kolu Hasengasse 4 60311 Frankfurt

Detaylı

Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak

Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak Alman kökenli olmayan girişimciler için yol haritası Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak Genel koordinasyon Bu etkinlik Senatonun Ekonomi, Teknoloji ve Kadınlar için Yönetim i ve Investitionsbank

Detaylı

Almanya da ve Türkiye de çalışmak

Almanya da ve Türkiye de çalışmak Deutsche und türkische Fassung Almanya da ve Türkiye de çalışmak > Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi > Alman Emeklilik Sigortasından Aylıklar > Primlerin iadesi Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Ülke sınırları

Detaylı

İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri

İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri 2 İltica Başvuru İşlemleri: İltica başvurusunda bulunanların hak ve yükümlülükleri Künye: Yayına Hazırlayan: Metin: Redaksiyon

Detaylı

Frankfurt ta çocuğunu tek başına yetiştirenler GENEL BILGILER VE ADRESLER

Frankfurt ta çocuğunu tek başına yetiştirenler GENEL BILGILER VE ADRESLER Frankfurt ta çocuğunu tek başına yetiştirenler GENEL BILGILER VE ADRESLER 1 Alleinerziehende in Frankfurt Letzter Stand 26.07.2013 Impressum Herausgeberin Stadt Frankfurt am Main Frauenreferat Bezug Frauenreferat

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI KAMUSAL HAKLAR 1-SORU:Engelliler su indiriminden nasıl yararlanır? CEVAP:Öncelikle bulunduğunuz il/ilçe/belde belediyesinin engellilere su indirimi

Detaylı

2014 götürü ödemeleri!

2014 götürü ödemeleri! Jobcenter Dortmund KILAVUZ İşsizlik Parası II: bir bakışta İşsizlik Parası II: bir bakışta 2014 götürü ödemeleri! Jobcenter Dortmund Südwall 5 9 44137 Dortmund Telefon: 0231 / 842-1110 www.jobcenterdortmund.de

Detaylı

100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ

100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ 100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003)

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) 1- KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ - Kısmi süreli çalışma, - Çağrı üzerine çalışma, - Geçici (Ödünç) iş ilişkisi, - Telafi çalışma, - Belirli

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Suriye den İstanbul a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

ÜLKELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR

ÜLKELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu ÜLKELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR Bu bölümde yer alan bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumunun Web sitesinden alınmış

Detaylı