SAĞLIK-SEN 2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ (MART 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK-SEN 2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ (MART 2015)"

Transkript

1 SAĞLIK-SEN 2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ (MART 2015) 1. Sağlık çalıģanlarına yıpranma payı verilmesi Gerekçe: Sağlık-Sen TükenmiĢlik AraĢtırması sonuçlarına göre sağlık çalıģanlarının Maslach duygusal tükenmiģlik boyutu puan ortalaması 23.96, duyarsızlaģma boyutunda 9,51 ve kiģisel baģarı boyutunda 28,90 olarak hesaplanmıģtır. Bu veriler tükenmiģlik puanları ölçeği yorumlama tablosunda sağlık çalıģanlarının duygusal tükenme ve duyarsızlaģma boyutları açısından orta düzeyde, kiģisel baģarı boyutu açısından ise yüksek düzeyde tükenmiģlik yaģadıklarını göstermektedir. Hem fiziki hem de psikolojik yönden yıpratıcı bir hizmet yürüten sağlık çalıģanlarının fiili hizmet zammından yararlanması gerekmektedir. Bu noktada ne kadar süre ile yararlanmaları gerektiğine madde metninde ayrıntısı ile yer verilmiģtir. Bu konuyla ilgili yıllarında yapılan Kamu Personeli DanıĢma Kurulunda konunun bilim kuruluna aktarılmasına karar verildiyse de hala bir geliģme olmamıģtır. 13 Mayıs HemĢireler Günü Programında CumhurbaĢkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın sözünü verdiği sağlık çalıģanlarını fiili hizmet süresi zammının bir an önce çalıģmalarının tamamlanması ve uygulanması gerekmektedir. 2. Sağlık hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla gördürülmemesi Gerekçe: Sağlık hizmeti sunumu Devletin asli görevlerindendir ve sağlık hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle görülmesi gerekmektedir. Bu nedenle de sağlıkta taģeronlaģmaya son verilmesi, sağlık hizmetlerinin devlet eliyle gördürülmesi gerekmektedir. Halihazırda kamuda en çok taģeron iģçinin görev yaptığı kurum da Sağlık Bakanlığı dır yılları arasında 4/B sözleģmeli statüde görev yapanların ek ödemelerinden kesinlen sigorta prim kesintilerinin iade edilmesi tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ya eklenen Ek 9. maddede Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz. hükmüne yer verilerek 375 sayılı KHK uyarınca ödenmekte olan ek ödemenin sigorta kesintisine tabi tutulamayacağı belirtilmektedir. 666 sayılı KHK ile yapılan değiģiklikten evvel de 375 sayılı Kanunun ek 3. maddesine göre Ek ödemenin hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. hükmüne yer verilmekte idi.

2 Yapılan bu kesintinin mevzuata aykırı olduğu Maliye Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığı na verilen görüģte de açıkça belirtilmiģtir. Maliye Bakanlığı bu görüģünde 4/B sözleģmeli personele verilecek ek ödemeden sigorta prim kesintisinin yapılmaması gerektiğini belirtmiģ ve Adalet Bakanlığı bu görüģe uyulması gerektiğini duyurmuģtur. Bunun üzerine 4/B lilerin sigorta prim kesintilerinin iadesi için yaptığımız giriģimler üzerine Sağlık Bakanlığı ile SGK arasında görüģmeler olmuģ, ancak SGK iade iģlemi yapılmayacağını belirtmiģtir. Akabinde ise SGK tarafından hem Burdur hem de Elazığ illerinde iade iģlemi yapılmıģtır. Belli yerlerde iade iģlemi yapılırken, genel giriģimlerin reddedilmesi anlaģılamamaktadır. SGK tarafından bu konu netliğe kavuģturulmalıdır. 4. Döner sermaye gelirlerinin gelir vergisinden muaf olması Gerekçe : 375 sayılı KHK uyarınca ödenmekte olan ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmazken, döner sermaye gelirlerinden ödenmekte olan ek ödeme gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Ayrıca maaģ ile döner sermayenin matrahlarının birlikte hesaplanması nedeni ile döner sermayeden ek ödeme alan personel, 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme alan emsali personele göre çok daha fazla gelir vergisi ödemektedir. Bu nedenle, döner sermayeden ödenen ek ödemenin de gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir yılı toplu sözleģmesinde Fark ödemesi baģlığı altında yıllık mahsuplaģma olarak adlandırdığımız sistem getirilmiģtir. Bu sistemde yıl sonunda sağlık çalıģanlarının eline geçen maaģ+döner sermayeleri ile diğer kurumlardaki emsali personelin maaģ+ek ödemesi hesaplanmaktadır. Sağlık çalıģanlarının yıl sonunda eline geçen gelirinin emsali personelden az olması halinde aradaki fark iade edilecektir. Bundan yararlanan personel sayısı oldukça azdır. Yıl boyunca ek ödeme kadar döner sermaye almıģ olanlar yararlanabilmektedir. Ayrıca yıl sonunda iade edilen meblağ TL arasında olmaktadır yılı toplu sözleģmesinde ise aylık mahsuplaģmaya yer verilmiģtir. Ancak yıllık mahsuplaģmada olduğu gibi aylık mahsuplaģma da ancak sabit ek ödeme alanları kapsamaktadır. 5. Döner sermayenin adil dağılımı için tavan ek ödeme oranlarının artırılması Gerekçe : 209 sayılı Kanunun 5. maddesi ile düzenlenen tavan ek ödeme oranları özellikle hekim dıģı personel açısından çok düģük kalmakta ve hak edilen döner sermayeyi almalarını engellemektedir. Bu nedenle tavan oranlarının artırılması gerekmektedir yaģ grubundaki çocuklar için kreģ açılması. Yeterli sayı sağlanamadığı için (50 ve üzeri) kreģ açılamayan kurumlar için merkezi bir alanda kreģ açılması ve ücretsiz servis sağlanması. Bu kreģlerde 24 saat hizmet verilmesi. Ayrıca kadın kamu görevlilerine 0-6 yaģ grubuna giren çocukları için 300 TL kreģ yardımı yapılması Gerekçe: Hizmet koluna bağlı kurumların tamamında kurum personelinin çocukları için kreģ açılmalı ve günün 24 saatinde hizmet kesintisiz devam etmelidir. Kurumlarda kreģlerin de faaliyet halinde bulunması hem personelin çocuklarının yanında olması nedeniyle motivasyonlarını arttırarak iģyerinde daha fazla zaman geçirmesini sağlayacak, hem de 0-6 yaģ arasındaki çocuklarının bakım masraflarını azaltacaktır. Ayrıca, kadın memurun 0-6 yaģ

3 arasındaki çocuğu için çalıģtığı kurumda kreģ olması ücretsiz doğum iznine ayrılma gereksinimini ortadan kaldıracak veya süresini kısaltmasını sağlayacaktır. Kurumlarda kreģ kurulamaması halinde merkezi bir alanda kreģ kurularak birden fazla kuruma birden hizmet verilebilir. Ayrıca çalıģan annelere 300 TL kreģ yardımı yapılması da masrafların azaltılmasını sağlayacaktır. 13 Mayıs HemĢireler Günü Programımızda CumhurbaĢkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın sözünü verdiği kreģ uygulaması biran evvel hayata geçirilmelidir. 7. Hizmet koluna bağlı tüm kurum ve kuruluģlarda çalıģanlara bireysel emeklilik sisteminde %25 oranında iģveren payı verilmesi Gerekçe: Bireysel emeklilik sistemini teģvik amacıyla personelin bireysel emeklilik primlerinin %25 inin iģveren tarafından karģılanması sağlanmalıdır. 8. Kadroya geçirilen sözleģmeli personelden, döner sermayeden memur kadrosuna atananların, maaģları genel bütçeden ödenen kadrolu personel pozisyonuna geçirilmesi Gerekçe: 632 sayılı KHK ile sözleģmeli personelin kadroya geçiģ iģlemleri yapılırken, 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi olması ve 657 sayılı Kanunun tüm haklarından yararlanması gereken sözleģmeli personelden, ücretleri genel bütçeden ödenenler genel bütçe kadrolarına, ücretleri döner sermayeden ödenenler, döner sermaye kadrolarına geçirilmiģlerdir. Döner sermaye kadrolu personel tayinlerinde sıkıntı yaģadığı gibi, ücret ödemelerinde de sıkıntı yaģamaları muhtemeldir. Bu nedenle döner sermaye kadrosundaki personelin tamamının genel bütçeye geçirilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı emrinde bu durumda olan yaklaģık personel var idi. Bunların bir kısmı atamalar ile genel bütçeye geçirilmiģ olsa da büyük bir kısmı hala döner sermaye kadroludur. Aynı sıkıntı üniversitelerde de yaģanmaktadır. Özellikle üniversitelerde döner sermaye kadrolu personel, döner sermaye bütçesinde büyük bir yük oluģturmaktadır. 9. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluģlarında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı personeli için 0,40 olan hizmet alanı-kadro unvan katsayılarının lisans mezunu sağlık çalıģanları için 0,75 olarak uygulanması Gerekçe : Sağlık çalıģanlarının döner sermaye yönetmelikleri kapsamında hizmet alanı kadro-unvan katsayıları 0,40 olarak uygulanmaktadır. Ancak bu oranın belirlenmesinde personelin eğitim durumuna bakılmamaktadır. Lisans mezunu olan sağlık çalıģanlarında bu katsayının artırılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı KuruluĢların TaĢra TeĢkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Sivil savunma uzmanı, diyetisyen, çocuk geliģimcisi psikolog, sosyal çalıģmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzeri lisans mezunları için hizmet alanı-kadro unvan katsayısı 0,75 olarak belirlenmiģtir. Lisans mezunu sağlık çalıģanları için de aynı oran kullanılmalıdır.

4 10. Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelden yüksek lisans mezunu olanların hizmet alanı-kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme oranının %10 oranında, doktora yapanların ise hizmet alanı-kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme oranının %20 oranında artırılması Gerekçe : Sağlık hizmetleri sınıfında eğitimin teģvik edilmesi amacıyla yükseklisans ve doktora yapanlara ücret farklılığının olması gerekmektedir yılı toplu sözleģmesinde eğitim hizmet kolunda ek ders ücretinin yükseklisans yapan öğretmenlere %5, doktora yapan öğretmenlere %15 artırımlı ödeneceği karara bağlanmıģ idi. Aynı Ģekilde sağlık hizmet kolunda yükseklisans ve doktora eğiminin döner sermaye ek ödemelerine katkısının olması gerekmektedir sayılı Kanunun 4. maddesinin (C) fıkrasına tabi geçici personelin de döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılması Konuyla ilgili DanıĢtay kararı ve birçok idare mahkemesi kararı vardır. Bu kararlarında mahkeme 209 sayılı Yasa ve Döner Sermaye Yönetmeliklerini değerlendirerek, mezkûr Yasa ve Yönetmeliklerde döner sermaye ek ödemesinde fiilen görev yapan personelin yararlandırılması öngörüldüğünde, bu bağlamda döner sermayeye konu hizmetin görümüne fiilen katkı sağlayan personelin bu ödemeden faydalandırılması gerektiğini belirtmektedir. 12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında görev yapan kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değiģtirmelerinin sağlanması için, boģalan kadrolar göz önüne alınarak her yıl sınav yapılması Gerekçe: Birçok kurum ve kuruluģta yıllarca görevde yükselme ve unvan değiģikliği sınavı açılmamakta ve dolayısıyla personel eğitim durumuna veya yürüttüğü göreve uygun kadrolara atanamamaktadır. Personelin bu Ģekilde mağdur olmaması için kurumların her yıl sınav yapması gerekmektedir 13. Kamu Hastane Birliklerinde sözleģmeli statüde görev yapan tabip dıģı personele sabit ek ödeme verilmesi Gerekçe : Birliklerde sözleģmeli statüde görev yapan personelden tabip unvanlılar 209 sayılı Kanunun ek 3. maddesindeki garanti gelir olarak adlandırılan sabit ek ödemeden yararlanmaktadır. Hatta söz konusu hekimler kamu görevlisi olmadan sözleģme imzalamıģ olsa dahi bu haktan yararlanabilecektir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nun tarih ve 1188 sayılı yazısında Ģu açıklamaya yer verilmektedir: Bakanlığımız kadro ve pozisyonlarında bulunmayıp, özel sektörde çalışan ya da emekli olan tabiplerden kamu hastaneleri birliklerinde sözleşme imzalayan tabiplere de 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesinde uyarınca döner sermaye sabit ek ödemesi yapılacak ve yapılan döner sermaye sabit ek ödemesi 5510 sayılı Kanun uyarınca prim kesintisine tabi tutulacaktır. Ancak hekim dıģı sözleģmeli personel sabit ödemeden yararlanamamaktadır. Aynı yazıda Birliklerde sözleşmeli statüde istihdam edilen personele 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında ek ödeme yapılmadığından, mezkûr Yönerge kapsamında ek ödeme yapılacak olan tabip dışı personele sabit ek ödeme (375 sayılı Kanun Hükmünde

5 Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan net tutardan az olmayacak olan ek ödeme) yapılmayacaktır. Söz konusu personele her ayın 15 inde yalnızca genel bütçeden sözleşme ücreti yapılacak, bu Yönerge kapsamında aynı aya ilişkin hesaplanan ek ödeme ise takip eden ayın başında yapılacaktır. denmektedir. Bu personele de sabit ek ödeme verilmesi gerekmektedir. 14. Aile hekimlerinden kesilen sendika aidatı hesabına gider kalemlerinin dahil edilmemesi Gerekçe : Devlet Personel BaĢkanlığının tarih ve sayılı yazısı ile Sağlık Bakanlığı na verilen görüģ yazısında, aile hekimlerine sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyi, tahlil, tetkik, kira ve gezici sağlık hizmetleri adı altında ödenmekte olan unsurların bir gider karģılığı ödendiği göz önüne alındığında bu ödeme unsurlarının 4688 sayılı Kanunun 25. maddesine göre her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelir kapsamında değerlendirilemeyeceği bildirilmiģtir. Ancak, Devlet Personel BaĢkanlığı nın iģbu yazısına rağmen aile hekimlerinin aylık sendika üyelik ödenti tutarının hesaplanmasında sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyi, tahlil, tetkik, kira ve gezici sağlık hizmetleri adı altında ödenmekte olan gider kalemleri de dahil edilmektedir. Bu kalemlerin bu hesaplamadan çıkarılması gerekmektedir. 15. Sağlık çalıģanlarına, görevi nedeniyle, görevi baģında olsun ya da olmasın herhangi bir Ģiddet uygulandığında, Ģiddet uygulayanın sağlık giderlerinin 6 ay süre ile SGK tarafından değil, bizzat Ģiddet uygulayan kiģi tarafından ödenmesi Gerekçe: Kamu görevlilerin bilfiil vatandaģla bir arada bulunduğu kurumlarda Ģiddet olayları ile sıklıkla karģılaģılmaktadır. Bu kurumların baģında sağlık kurum ve kuruluģları gelmektedir. ĠĢ Gücü Bürosu Ġstatistikleri 2010 raporuna göre dünyada ölümcül olmayan saldırıların ve Ģiddet olaylarının neredeyse %60 ı sağlık ve sosyal hizmet sektöründe meydana gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2007 Raporuna göre ise yılda 1,6 milyon kiģi Ģiddet sonucu ölmekte ve bunların %25 i sağlık sektöründe gerçekleģmektedir. Sağlık-Sen Sağlık ÇalıĢanları ġiddet AraĢtırması 2013 Raporuna göre sağlık çalıģanlarının %86,8 i meslek hayatları boyunca en az bir kez fiziksel, psikolojik/sözel ya da cinsel Ģiddete maruz kaldıklarını belirtmiģlerdir. Sağlık çalıģanlarının %81,9 u ise görevini yerine getirirken Ģiddete maruz kalmaktan endiģe etmekte. Bu endiģe de sağlık hizmetinin sunumunda tedirginliğe sebebiyet vermekte ve çalıģanların verimini düģürmektedir. Bu nedenle sağlıkta Ģiddete karģı caydırıcı önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerden biri de kiģileri maddi yönden cezalandırmak olmalıdır /C, vekil ebe-hemģireler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalıģanlarının kadroya geçirilmesi Gerekçe : 2011 yılında vekil ebe hemģireler 4/B sözleģmeli pozisyonlara geçirilmiģ idiler. O günden itibaren Bakanlık bünyesinde görev yapan 664 adet vekil ebe ve hemģire

6 bulunmaktadır (son sayıyı bilmiyoruz). SözleĢmeli personel de kadroya geçirildiğinden, vekil ebe ve hemģirelerin ve 4/C li personelin de kadroya geçirilmesi gerekmektedir. Kamu görevlisi olmayanlar da aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilmektedir. Ancak aile hekimliğinde sözleģmesi sona eren bu personel açıkta kalacaklardır. Bu nedenle halihazırda 3000 civarında olan kamu görevlisi olamayan aile sağlığı elemanlarının tamamı kadroya geçirilmeli ve bundan böyle alımlarda önce kadrolu statüde alım yapılıp, akabinde sözleģmeli aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilmelilerdir. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün tarihli Devlet Personel Başkanlığı nda gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kuruluna Hazırlık Toplantısında sunmuş olduğu tarih ve sayılı yazıda kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire ve sağlık memurlarından (Toplum Sağlığı) aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilenlerin 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli pozisyona geçirilmesi gerekli konsensüsün oluşturulması halinde Bakanlıkça uygun görülmüş idi. 17. SözleĢmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının sözleģme dönemi içinde kullanmadıkları yıllık izinlerinin bir sonraki sözleģme dönemine aktarılabilmesi 18. Aile Sağlığı Elemanı ibaresi yerine Aile Sağlığı ÇalıĢanı unvanları kullanılmalıdır. Gerekçe : KPDK da bu konuyla ilgili mutabakata varılması üzerine alınan karar Sağlık Bakanlığı na da bildirilmiģtir. Sağlık Bakanlığı nın da bu konuya olumlu bakmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıģtır. Bu konunun takibinin KPDK tarafından yapılması gerekmektedir. 19. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere bağlı yataklı tedavi kurumlarında sağlık çalıģanlarından hizmette 25 yılını doldurmuģ olanların nöbet görevinden muaf tutulması 20. Sağlık teknisyeni, radyoloji teknisyeni, anestezi teknisyeni, laborant vb. branģlardaki personelin sağlık memuru kadrolarına atanması Gerekçe : Özellikle SSK dan devrolan sağlık teknisyeni, laborant vb. unvanlardaki personel Sağlık Bakanlığı nda kadro ve derece sorunu yaģamaktadır. Bu sorunun çözülebilmesi için bu personelin sağlık memuru kadrolarına atamalarının yapılması gerekmektedir. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının aynı bölümlerinden mezun olanlar Sağlık Bakanlığı na radyoloji teknisyeni, anestezi teknisyeni, laborant olarak atanmıģ iken, SSK ya ise sağlık teknisyeni olarak atanmıģlardır. SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı na devri neticesinde de bu personel atama, derece vb. konularda sıkıntı yaģamaktadır. 09 Mart 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢ Birliği Modeli Ġle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması Ġle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan düzenlemeye göre de sağlık memurları 1. dereceye düģebilecekken, sağlık tesniyenleri ancak 3. dereceye kadar düģebilecektir. Oysaki 2013 yıllındaki değiģiklikten evvel eğitim durumuna göre dereceler tesis edilmekte idi ve bu nedenle 2013 ten evvel 3. derecenin altına düģmüģ olan teknisyenler de vardır. Tüm bu

7 sıkıntıların çözülebilmesi için sağlık teknisyenlerinin sağlık memuru kadrolarına atanması gerekmektedir. 21. Bütün sağlık çalıģanlarına mesleki mali sorumluluk sigortası yapılması ve primlerin tamamının kurum tarafından ödenmesi Gerekçe: Hekimler mesleki risklere karģı zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasına tabi tutulmuģken, hekim dıģı personel bu haktan yoksun bırakılmıģtır. Oysaki hekim dıģı personel de hekimler gibi mesleki risk altındadır ve her an tazminat yükümlülüğü ile karģı karģıya kalabilmektedir. Bu nedenle tüm hekim ve hekim dıģı personelin zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası kapsamına alınması gerekmektedir. Ayrıca sigorta primlerinin tamamının da kurum tarafından ve kurum bütçesinden karģılanması gerekmektedir. 23. Yükseköğretim kurumlarındaki döner sermaye ödemelerinin belirleneceği yönetim kurullarına sendika temsilcisinin katılması Gerekçe: Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye kurulunda sendika temsilcisi bulunmamaktadır. Oysaki çalıģanları temsil eden sendikaların bu kurullarda bulunması objektifliği ve tarafsızlığı sağlayacak, daha sağlıklı kararların alınmasının önünü açacaktır. 24. Sağlık hizmetleri sınıfı personeline kalkınmada öncelikli yöreler için uygulanan ek tazminat oranlarının 20 puan artırılması ve nüfusu 2 milyondan fazla olan Ģehirlerde görev yapanlara 20 puan ek tazminat verilmesi Gerekçe : Kalkınmada öncelikli yörelerde çalıģanlara verilen ek tazminat oranları 20 puan arttırılarak, bu yörelerde çalıģma özendirilmelidir. 20 puanlık artıģ 146,00 TL ye tekabül etmektedir. Satınalma gücü büyükģehirlerde daha düģüktür. Bu nedenle büyükģehirlerde görev yapan personelin de ek tazminattan yararlanması sağlanmalıdır. 25. Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunan tüm kamu görevlilerine, her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmesi Gerekçe: 657 sayılı Kanunun 64. maddesine göre 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Söz konusu uygulamada mecburi olarak atanmıģ olunmasına bakılmaksızın kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde görev yapan tüm kamu görevlilerine iki yıla bir kademe ilerlemesi hakkının verilmesi gerekmektedir.

8 26. SözleĢmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sigorta primine esas kazançlarının hesabına kayıtlı kiģiler için ödenecek ücret ve sosyoekonomik geliģmiģlik düzeyi ücretlerinin dahil edilmesi Gerekçe: Ayrıca aile hekimliğinde çalıģan personelin de ücretlerinin tamamı emekliliklerine yansıtılmalıdır. 27. AĢağıdaki sendikal hakların verilmesi a. Genel merkeze seçilen ve aylıksız ize ayrılan sendika yöneticilerinin kamu görevlisi olan eģlerinin, eģ durumu tayin hakkından yararlanmasının sağlanması b. Sendika yöneticisi ve temsilcilerine, sendikaca organize edilen toplantı ve eğitimler için yılda 20 güne kadar ücretli izin verilmesi c. Kurumların yayımladığı her türlü düzenleyici iģlemler ile süreli ve süresiz yayımları sendikaya göndermesi d. Personelin mali ve sosyal hakları ile çalıģma koģulları ve özlük haklarını ilgilendiren mevzuat hazırlık çalıģmalarına sendika temsilcisinin de davet edilerek görüģünün alınması e Kamu çalıģanlarının mali ve sosyal hakları ile özlük haklarını ve çalıģma koģullarını ilgilendiren kurul ve komisyonlara sendika temsilcisinin de katılması f Kurumlarda iģyeri sendika temsilciliği odası tahsis edilmesi ve donanımının kurumca karģılanması g. Sendikaların; eğitim, seminer ve konferans gibi toplantıları için kurumlara ait salon ile araç ve gereçlerin kullanılabilmesi Gerekçe: Sendikal çalıģmaların desteklenmesi, sendikaların düzenlemiģ olduğu konferans, seminer ve eğitimlere katılımın sağlanması, sendikaların çalıģanların haklarına iliģkin konulara dahil edilmesi demokrasinin gereğidir. Bunun için de kurumların gerekli kolaylığı sağlaması gerekmektedir. 28. Döner sermaye komisyonu ve hasta hakları kurulları ile birimlerinde görev yapanlara %10 ek puan verilmesi Gerekçe : tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile komisyonlarda görev yapan personelin ek puanları kaldırıldı. Kaldırılan bu ek puanlar komisyonlarda görev yapanların hakkı olup, kendilerine verilmesi gerekmektedir istasyonlarında çalıģanlara icap nöbet ücreti ödenmesi Gerekçe : Bir Ġdare Mahkemesi kararı nedeniyle, Hukuk MüĢavirliğinin verdiği görüģ üzerine 112 çalıģanlarına icap nöbet ücreti ödenmemektedir. Söz konusu görüģ yazısında Ġl

9 Ambulans Servisi ÇalıĢma Yönergesinde icap nöbeti düzenlenmediği yazmaktadır. Oysaki 112 çalıģanları 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesine göre icap nöbeti tutmaktadır. Tuttukları nöbetin karģılığının kendilerine ödenmesi gerekmektedir. 30. Ġlçe hastanelerinde görev yapanlar ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapanlara nöbet ve icap nöbet ücreti ödenmesi Gerekçe : Ġlçe hastanelerinde de nöbet tutuluyor olmasına rağmen, 657 sayılı Kanundaki düzenleme ilçe hastanelerinde görev yapan personele nöbet ücreti ödenmesine iliģkin hüküm içermemektedir. Bu eksikliğin giderilmesi için ilçe hastaneleri ile Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünde görev yapanlara nöbet ücreti ödenmesi gerekmektedir. 31. YÖK Döner Sermaye Yönetmeliğindeki Kadro/Görev Unvan Katsayısı Cetvelindeki katsayılardan yüksek olanın uygulanması, yönetim kurullarına herhangi bir takdir hakkı verilmemesi Gerekçe : Mezkur Yönetmelik ekinde personelin döner sermaye kadro/görev unvan katsayıları aralık oralık gösterilmekte ve bu aralıktaki katsayıyı belirleme yetkisi yönetim kuruluna bırakılmaktadır. Bu nedenle de her üniversitede farklı katsayılar uygulanmaktadır. Hem çalıģanların mağdur olmaması, hem de uygulama birliğinin sağlanması için takdir yetkisi yönetim kuruluna bırakılmaksızın yüksek olan katsayının uygulanması gerekmektedir. Yönetmelik ekindeki cetvel aģağıdaki gibidir. EK-1 SAYILI CETVEL (KADRO/GÖREV UNVAN KATSAYI CETVELİ) Kadro/Görev Unvanı Rektör/Rektör Yardımcısı Dekan/BaĢhekim, Dekan Yardımcısı/BaĢhekim Yardımcısı Prof.Dr. Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Öğretim Görevlisi, Uzman Doktor, AraĢtırma Görevlisi, Tabip, Hastane BaĢmüdürü BaĢhemĢire, Saymanlık Müdürü, Fakülte Sekreteri, Hastane Müdürü, Uzman Hastane Müdür Yrd., Eczacı HemĢire, Radyoloji Teknikeri, Laboratuvar Teknikeri, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Diyetisyen, Fizyoterapist, Gıda Mühendisi, Mühendis, Odyolog, Psikolog, Veteriner Hekim, Okutman, Sosyal ÇalıĢmacı, Biyolog, Pedagog, Öğretmen, Kimyager, Fizikçi, Katsayı Aralığı ,50 3,50-4,00 3,00-3,50 2,50-3,00 2,00-2,50 1,20-2,20 1,00-1,70 0,80-1,40 0,60-1,30

10 Tekniker, Teknisyen, Ayniyat Saymanı, Veznedar 0,40-1,00 AĢçı, Tıbbi Sekreter, Teknisyen Yardımcısı, AĢçı Yardımcısı, Bekçi, Bilgisayar ĠĢletmeni, Gassal, Güvenlik Görevlisi, Hastabakıcı, Hizmetli, Ġmam, Memur, ġoför, Terzi 0,35-0, Üniversite hastaneleri ile Adli Tıp Kurumundaki hekimlere garanti gelir ödenmesi Gerekçe : Sağlık Bakanlığında görev yapan hekimlere döner sermayeden mahsup edilmek üzere garanti gelir verilmekte ve bu tutar emekliliğe yansıtılmaktadır. Üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumunda çalıģan hekimlerin bu imkandan faydalanmaması eģitsizliğe yol açmaktadır. Üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumunda çalıģan hekimlerin mağduriyetinin giderilmesi için bu imkandan yararlanmaları sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığında, Birliklerde görevlendirilen ve kamu görevlisi olmayan hekimler dahi garanti gelirden yararlandırılmaktadır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nun tarih ve 1188 sayılı yazısında Ģu açıklamaya yer verilmektedir: Bakanlığımız kadro ve pozisyonlarında bulunmayıp, özel sektörde çalışan ya da emekli olan tabiplerden kamu hastaneleri birliklerinde sözleşme imzalayan tabiplere de 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesinde uyarınca döner sermaye sabit ek ödemesi yapılacak ve yapılan döner sermaye sabit ek ödemesi 5510 sayılı Kanun uyarınca prim kesintisine tabi tutulacaktır. Bu durumda kamu görevlisi olan diğer hekimlerin de garanti gelir hakkından yararlandırılması gerekmektedir. 33. Üniversiteler bünyesinde yürütülen bilimsel araģtırma projelerinin finansmanının genel bütçeden karģılanması Gerekçe : Bilimsel araģtırmaların finansmanının döner sermayeden karģılanması dağıtılabilecek döner sermayenin de düģmesine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle bilimsel araģtırmalarının finansmanı genel bütçeden karģılanmalıdır /B, 4/C, vekil ebe ve hemģireler, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının da Giyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamına alınması Gerekçe: Sağlık Bakanlığında görev yapan tüm çalıģanların statüsüne bakılmaksızın giyecek yardımından yararlandırılması gerekmektedir sayılı KHK daki ek ödeme oranlarının Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapan Kaptanlar için 50 puan, Teknisyenler (makinist) için 45 puan ve Gemi adamları için 40 puan artırımlı ödenmesi Gerekçe :. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapanların 666 sayılı KHK ile ek ödeme oranları düģmüģtür. Kaptan, teknisyen (makinist) ve gemi adamlarının bu hiyerarģiye göre ek ödemelerinin artırılması gerekmektedir. 36. BüyükĢehir kapsamındaki illerde görev yapanlara ücretsiz veya indirimli ulaģım imkanı sağlanması, bunun sağlanamadığı hallerde ulaģım yardımı verilmesi

11 Gerekçe: Birçok kurumda personel servisi varken, bazı kurumlarda da personel toplu taģıma araçlarından indirimli yararlanmaktadır (öğretmen, polis vb.). Bu nedenle hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluģlarda da görev yapan personele iģyerlerine ulaģmaları için servis sağlanmalıdır. Servisin sağlanamaması halinde ise kendilerine aylık ulaģım gideri ödenmelidir. 37. SözleĢmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına aile yardımı verilmesi Gerekçe: SözleĢmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları aile yardımından yararlanamamaktadır. Oysaki kadrolu çalıģanlar ile yapılan son düzenlemelerden sonra sözleģmeli personel aile yardımından yararlanmaktadır. Uygulama birliğinin sağlanması ve sözleģmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının mağdur olmaması için, bu personelin de söz konusu yardımlardan yararlandırılması gerekmektedir. 38. Kamu Hastane Birliklerinde sözleģmeli statüde görev yapan personele yapılacak ek ödemede Kamu Hastane Birliklerinde SözleĢmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin 8. maddesinin değil, 663 sayılı KHK da belirtilen oranların uygulanması Gerekçe : 663 sayılı KHK da Kamu Hastane Birlikleri SözleĢmeli Personel Tavan Ek Ödeme Oranları belirlenmiģtir tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Kamu Hastane Birliklerinde SözleĢmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin 8. maddesinde de sözleģmeli statüde istihdam edilen genel sekreter, mali hizmetler baģkanı, tıbbi hizmetler baģkanı, idari hizmetler baģkanı, hastane yöneticisi, baģhekim, baģhekim yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman ve büro görevlisine yapılacak ek ödemenin hesaplama usulleri verilmiģ ve yeni çarpanlar oluģturulmuģtur. Sağlık Bakanlığı 663 sayılı KHK nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mezkur KHK da yer verdiği katsayılar ile hem maaģ hem de ek ödeme hususunda sözleģme imzalayacak personelde haklı bir beklenti oluģmasına sebebiyet vermiģtir. Zaten Kamu Hastaneleri Kurumunun taģra yapısı olan Birliklerde görev yapan söz konusu personel, bu yeni yapının ildeki en yetkili ve en etkili görevlerini tüm riski ile birlikte üstlenmektedir. Dolaysıyla da haklı olarak tatmin edici bir gelir beklentisi içinde olmuģlardır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı da yürüttüğü politikalar ile bu beklentiyi kuvvetlendirmiģtir. Bu nedenle 663 sayılı KHK ya göre hesaplama yapılmalı ve Yönerge hükmü uygulanmamalıdır. 39. Üniversite hastanelerinde aynı unvan ve branģta ve aynı statüde görev yapan personele becayiģ imkanı verilmesi ve kurumlar arası yer değiģikliğinde muvafakatin objektif kriterlere (eģ durumu, sağlık ve eğitim mazereti) bağlanması Gerekçe: Personelin kurumlar arası geçiģlerinde kurumların muvafakatinin, kurum takdirine bırakılmaması, objektif kriterlere bağlanması gerekmektedir. Bu Ģekilde üniversite hastanelerindeki personelin mazeret durumlarına istinaden atanmalarının önü açılmıģ olacaktır. Ayrıca üniversite hastanelerinde görev yapan kadrolu ve sözleģmeli personel de, diğer üniversitelerde görev yapan aynı unvan ve branģtaki personel ile becayiģ yapabilmelidir. 40. Memurun bakmakla yükümlü olduğu kiģiler veya eģ ve çocukları ile kendisinin veya eģinin ana, baba ve kardeģlerinden birinin hastalığının bulunması hâlinde, muayene ve tedavi süresince refakat izni verilmesi

12 Gerekçe: 657 sayılı Kanunun 105. maddesine göre kamu görevlilerinin refakat izni alabilmesi için refakat edilecek yakınlarının ağır bir kaza geçirmiģ olması veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanmıģ olması gerekmektedir. Madde metni Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Ģeklindedir. Kurumlarda hastası olan kamu görevlileri hastalarının yanında refakatçi olabilmek için yıllık izin almak zorunda kalmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için kamu çalıģanlarına refakat izni maddedeki gibi düzenlenmelidir. 41. Hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluģlarda görev yapan kadrolu personelin, sözleģmeli personelin ve geçici personelin kurumlarında yemek servisi bulunması halinde yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanması. Yemek servisi kurulmayan yerlerdeki personele ise (özellikle 112 çalıģanlarına) öğün baģı yevmiyelerinin 1/3 i oranında (8,00 TL) nakdi olarak yemek ücreti ödenmesi Gerekçe: 112 çalıģanlarının yemek sorunu hep süregelmiģtir. Her ne kadar son çıkarılan Genelgeler ile bu sorunun çözüldüğü düģünülse de hala taģrada sıkıntılar devam etmektedir. Bu sorunun en sağlıklı çözümü kendilerine yemek yardımının nakdi olarak yapılması olacaktır. Kamu kurum ve kuruluģlarında görev yapan personelin yemek yardımından yararlanabilmesi için kurumlarında yemekhane kurulmuģ olmalıdır. Ancak hakkaniyet gereği yemekhanenin bulunmadığı kurumlarda görev yapan personelin de yemek yardımından yararlanması gerekmektedir. Bunun için de kendilerine nakdi olarak ödeme yapılması gerekmektedir. 42. Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taģra teģkilatı tarafından 14/6/1997 tarihinde yapılan personel alımı sınavı sonucunda asil listede yer alan ve 28 ġubat sürecinde sınavın iptal edilmesi nedeniyle; atanma Ģartlarını haiz olduğu hâlde Devlet memurluğuna atanmayan veya Devlet memurluğuna atanıp göreve baģlatılmayan kiģilerin göreve iadesi için 19 ġubat 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanun ile düzenleme yapılmıģtır. Ancak söz konusu personel 2014 yılında ilk defa kamuda baģlamıģ sayılmıģtır. Bu personelin geriye dönük sigorta primlerinin kamu kurum ve kuruluģları tarafından yatırılması sağlanmalı ve 17 yıllık mağduriyetleri giderilmelidir.

SAĞLIK-SEN YILI IV. DÖNEM TOPLU SÖZLEġME TALEPLERĠMĠZ

SAĞLIK-SEN YILI IV. DÖNEM TOPLU SÖZLEġME TALEPLERĠMĠZ SAĞLIK-SEN 2018-2019 YILI IV. DÖNEM TOPLU SÖZLEġME TALEPLERĠMĠZ 1. Sağlık ve sosyal hizmet çalıģanlarının zam ve tazminatları artırılmalıdır. a. Özel hizmet tazminatları 15 puan artırılmalıdır. 15 puanlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini,

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini, T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ BĠRĠMLERĠNDE DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNERGESĠ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ TEMEL MAAŞLAR 1.1.1.1

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası KAMU İŞVEREN HEYETİ

SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası KAMU İŞVEREN HEYETİ SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası İLE KAMU İŞVEREN HEYETİ ARASINDA SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER HİZMET KOLUNDAKİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN AKTEDİLEN 2. DÖNEM KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİ

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1 Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ 06/06/11 Eren ERCAN 1 HEKİM SABİT ÖDEME En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (Ek

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

T.C. SAGLlK BAKANLlGI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/1

T.C. SAGLlK BAKANLlGI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/1 SAOLIK BAKANUôI. yosetim HizMEnERİ GEN'EL MODORLeÖO. tn'sa:" KAı'X AKLARı PLA."lI.AMA VE İSTATISTtK tşı.d.ller! 08.0ı.ıOI.! 16:01-20LS,4988.2S.ı 1840 11111111111111111L111111L111111L11111111111 nrw'llt':'.ın'""

Detaylı

T.C. SAÖLIK BAKANLIGı Müsteşarlık GENELGE 20141 1[5

T.C. SAÖLIK BAKANLIGı Müsteşarlık GENELGE 20141 1[5 Sayı : 39608046 1).,0\ 4. 4%'2..0. b~ ~'L SAÖLIK BAKANLIGı GENELGE 20141 1[5 Bilindiği üzere, Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında görev yapan personele 4/1/1961

Detaylı

SAĞLIK-SEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 11 OCAK 2014

SAĞLIK-SEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 11 OCAK 2014 SAĞLIK-SEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 11 OCAK 2014 1. Üniversite hastanelerinin siyasal ve toplumsal algısı: Üniversite hastaneleri bir kamu hastanesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!!

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! . SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! 1. Döner sermaye, ek ödeme, nöbet ücreti, ek ders ücreti (kimler için) ve fazla çalışma ücretlerinin emekliliğe yansıması 2. Döner sermayenin

Detaylı

KIZILAY A BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI DEVİR OLDU SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINI ÖĞRENMEDİLER

KIZILAY A BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI DEVİR OLDU SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINI ÖĞRENMEDİLER Türkiye Kızılay Derneği Kamu yararına hizmet veren bir dernektir. Bu dernek yıllardır ülkemizde sağlık alanında hastane ve tıp merkezi açarak uygun fiyatlarla,zaman zaman halk günleri ile sağlık alanında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Bakanlığımız Döner Sermaye Sabit Ödeme Uygulaması konulu 2010/53 nolu genelgesinin uygulanmasına ilişkin işlem süreci ve hesaplama örnekleri

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 11.01.2012* 350 GENELGE 1) 5793 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

SAĞLIK-SEN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ (01.01.2016 31.12.2017)

SAĞLIK-SEN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ (01.01.2016 31.12.2017) SAĞLIK-SEN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ (01.01.2016 31.12.2017) SAĞLIK-SEN GENEL MERKEZİ GMK Bulvarı Özveren Sok. NO: 23 Demirtepe/Çankaya/ANKARA T: 444 1995 - F: 0.312 230 83 65-0.312 229 31 89 -

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Sayı : 29189 SAĞLIK BAKANLIĞI VE

Detaylı

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473 MALİ BÜLTEN Bülten Tarihi : 02.02.2016 Bülten No : 2016/0001 Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı Ve Aile Bültenin Konusu : Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı Kamu görevlilerinin

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ. 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ Satım KAYA İLGİLİ MEVZUAT Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ

DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB.0.00.00.00/ Konu: Döner sermayeden yapılan Ek ödeme hakkında GENELGE 2006/ 1 / 9 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun, 07/03/2006

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-325 05/01/2017 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 23/8/2015 tarihli ve 29454

Detaylı

DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ Çarşamba, 12 Ocak :50 - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Ocak :50

DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ Çarşamba, 12 Ocak :50 - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Ocak :50 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0740003 Konu : Yönerge....VALİLİĞİNE İlgi:15.11.2002 tarih ve 12311 sayılı yönerge 209 Sayılı Kanun un 5 nci maddesinde 4618 Sayılı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı

AKTİF EĞİTİM-SEN 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

AKTİF EĞİTİM-SEN 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ AKTİF EĞİTİM-SEN 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ Sıra No 1 2 1- MALİ HAKLAR a) Tüm Kamu Çalışanları için İstekler/Talepler İstek/Talebin Gerekçesi İstek/Talebin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Değişiklik

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi 1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi Türkiye İş Kurumu nun taşra teşkilatında çalışmakta olan İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul ve esasları İş ve Meslek

Detaylı

Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ

Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ 2012 26 Ocak 2012 Memur-Sen Konfederasyonu Genel Tekliflerimiz üyüzdelik Zam: Maaş artış oranı 2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Kasım 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29189 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

( d Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı DıĢındaki Kurumlardan BaĢvuran Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN

( d Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı DıĢındaki Kurumlardan BaĢvuran Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN ( d Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı DıĢındaki Kurumlardan BaĢvuran Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN Mersin Ġli Ġlçesi. da Tabip / Uzman Tabip olarak görev

Detaylı

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006)

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 DMK 4a, 4b, 4c maddeleri 5510 GSS 4a, 4b, 4c maddeleri Memur (4A) Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (h) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (h) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 18 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27850 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ( )

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ( ) 657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 DMK 4a, 4b, 4c maddeleri 5510 GSS 4a, 4b, 4c maddeleri Memur (4A) Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA

657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA 657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA 2011 YILI 1.DÖNEM Aylık katsayı: 0,061954 A-GELİRLER 1-SÖZLEŞME ÜCRETİ KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ - KAPSAM MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Kazanımlarımız- Hedeflerimiz SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI

Üniversite Hastanelerinde Kazanımlarımız- Hedeflerimiz SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Üniversite Hastanelerinde Kazanımlarımız- Hedeflerimiz SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI www.sagliksen.org.tr Ocak 2013 Sağlık-Sen ailesi olarak üyelerimizin taleplerini ve sorunlarını her

Detaylı

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları GENEL YETKİLİ SENDİKA Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları Sendikamızın 2009 Toplu Görüşmelerindeki sağlık çalışanları açısından en önemli kazanımı ek ödemelerde aylık mahsuplaşma talebinin kabul

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan YILDIZ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ 6385 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ yle ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ve ARAġTIRMA HASTANESĠ'nin BĠRLĠKTE KULLANIMI ve ĠġBĠRLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN USUL ve ESASLAR HAKKINDA PROTOKOL Amaç MADDE 1 Bu protokol

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İÇİN 2015/3. EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI

ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İÇİN 2015/3. EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İÇİN 2015/3. EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI İlimizde Halk Sağlığı Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN 3 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI

Detaylı