SAĞLIK-SEN 2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ (MART 2015)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK-SEN 2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ (MART 2015)"

Transkript

1 SAĞLIK-SEN 2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ (MART 2015) 1. Sağlık çalıģanlarına yıpranma payı verilmesi Gerekçe: Sağlık-Sen TükenmiĢlik AraĢtırması sonuçlarına göre sağlık çalıģanlarının Maslach duygusal tükenmiģlik boyutu puan ortalaması 23.96, duyarsızlaģma boyutunda 9,51 ve kiģisel baģarı boyutunda 28,90 olarak hesaplanmıģtır. Bu veriler tükenmiģlik puanları ölçeği yorumlama tablosunda sağlık çalıģanlarının duygusal tükenme ve duyarsızlaģma boyutları açısından orta düzeyde, kiģisel baģarı boyutu açısından ise yüksek düzeyde tükenmiģlik yaģadıklarını göstermektedir. Hem fiziki hem de psikolojik yönden yıpratıcı bir hizmet yürüten sağlık çalıģanlarının fiili hizmet zammından yararlanması gerekmektedir. Bu noktada ne kadar süre ile yararlanmaları gerektiğine madde metninde ayrıntısı ile yer verilmiģtir. Bu konuyla ilgili yıllarında yapılan Kamu Personeli DanıĢma Kurulunda konunun bilim kuruluna aktarılmasına karar verildiyse de hala bir geliģme olmamıģtır. 13 Mayıs HemĢireler Günü Programında CumhurbaĢkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın sözünü verdiği sağlık çalıģanlarını fiili hizmet süresi zammının bir an önce çalıģmalarının tamamlanması ve uygulanması gerekmektedir. 2. Sağlık hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla gördürülmemesi Gerekçe: Sağlık hizmeti sunumu Devletin asli görevlerindendir ve sağlık hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle görülmesi gerekmektedir. Bu nedenle de sağlıkta taģeronlaģmaya son verilmesi, sağlık hizmetlerinin devlet eliyle gördürülmesi gerekmektedir. Halihazırda kamuda en çok taģeron iģçinin görev yaptığı kurum da Sağlık Bakanlığı dır yılları arasında 4/B sözleģmeli statüde görev yapanların ek ödemelerinden kesinlen sigorta prim kesintilerinin iade edilmesi tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ya eklenen Ek 9. maddede Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz. hükmüne yer verilerek 375 sayılı KHK uyarınca ödenmekte olan ek ödemenin sigorta kesintisine tabi tutulamayacağı belirtilmektedir. 666 sayılı KHK ile yapılan değiģiklikten evvel de 375 sayılı Kanunun ek 3. maddesine göre Ek ödemenin hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. hükmüne yer verilmekte idi.

2 Yapılan bu kesintinin mevzuata aykırı olduğu Maliye Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığı na verilen görüģte de açıkça belirtilmiģtir. Maliye Bakanlığı bu görüģünde 4/B sözleģmeli personele verilecek ek ödemeden sigorta prim kesintisinin yapılmaması gerektiğini belirtmiģ ve Adalet Bakanlığı bu görüģe uyulması gerektiğini duyurmuģtur. Bunun üzerine 4/B lilerin sigorta prim kesintilerinin iadesi için yaptığımız giriģimler üzerine Sağlık Bakanlığı ile SGK arasında görüģmeler olmuģ, ancak SGK iade iģlemi yapılmayacağını belirtmiģtir. Akabinde ise SGK tarafından hem Burdur hem de Elazığ illerinde iade iģlemi yapılmıģtır. Belli yerlerde iade iģlemi yapılırken, genel giriģimlerin reddedilmesi anlaģılamamaktadır. SGK tarafından bu konu netliğe kavuģturulmalıdır. 4. Döner sermaye gelirlerinin gelir vergisinden muaf olması Gerekçe : 375 sayılı KHK uyarınca ödenmekte olan ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmazken, döner sermaye gelirlerinden ödenmekte olan ek ödeme gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Ayrıca maaģ ile döner sermayenin matrahlarının birlikte hesaplanması nedeni ile döner sermayeden ek ödeme alan personel, 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme alan emsali personele göre çok daha fazla gelir vergisi ödemektedir. Bu nedenle, döner sermayeden ödenen ek ödemenin de gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir yılı toplu sözleģmesinde Fark ödemesi baģlığı altında yıllık mahsuplaģma olarak adlandırdığımız sistem getirilmiģtir. Bu sistemde yıl sonunda sağlık çalıģanlarının eline geçen maaģ+döner sermayeleri ile diğer kurumlardaki emsali personelin maaģ+ek ödemesi hesaplanmaktadır. Sağlık çalıģanlarının yıl sonunda eline geçen gelirinin emsali personelden az olması halinde aradaki fark iade edilecektir. Bundan yararlanan personel sayısı oldukça azdır. Yıl boyunca ek ödeme kadar döner sermaye almıģ olanlar yararlanabilmektedir. Ayrıca yıl sonunda iade edilen meblağ TL arasında olmaktadır yılı toplu sözleģmesinde ise aylık mahsuplaģmaya yer verilmiģtir. Ancak yıllık mahsuplaģmada olduğu gibi aylık mahsuplaģma da ancak sabit ek ödeme alanları kapsamaktadır. 5. Döner sermayenin adil dağılımı için tavan ek ödeme oranlarının artırılması Gerekçe : 209 sayılı Kanunun 5. maddesi ile düzenlenen tavan ek ödeme oranları özellikle hekim dıģı personel açısından çok düģük kalmakta ve hak edilen döner sermayeyi almalarını engellemektedir. Bu nedenle tavan oranlarının artırılması gerekmektedir yaģ grubundaki çocuklar için kreģ açılması. Yeterli sayı sağlanamadığı için (50 ve üzeri) kreģ açılamayan kurumlar için merkezi bir alanda kreģ açılması ve ücretsiz servis sağlanması. Bu kreģlerde 24 saat hizmet verilmesi. Ayrıca kadın kamu görevlilerine 0-6 yaģ grubuna giren çocukları için 300 TL kreģ yardımı yapılması Gerekçe: Hizmet koluna bağlı kurumların tamamında kurum personelinin çocukları için kreģ açılmalı ve günün 24 saatinde hizmet kesintisiz devam etmelidir. Kurumlarda kreģlerin de faaliyet halinde bulunması hem personelin çocuklarının yanında olması nedeniyle motivasyonlarını arttırarak iģyerinde daha fazla zaman geçirmesini sağlayacak, hem de 0-6 yaģ arasındaki çocuklarının bakım masraflarını azaltacaktır. Ayrıca, kadın memurun 0-6 yaģ

3 arasındaki çocuğu için çalıģtığı kurumda kreģ olması ücretsiz doğum iznine ayrılma gereksinimini ortadan kaldıracak veya süresini kısaltmasını sağlayacaktır. Kurumlarda kreģ kurulamaması halinde merkezi bir alanda kreģ kurularak birden fazla kuruma birden hizmet verilebilir. Ayrıca çalıģan annelere 300 TL kreģ yardımı yapılması da masrafların azaltılmasını sağlayacaktır. 13 Mayıs HemĢireler Günü Programımızda CumhurbaĢkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın sözünü verdiği kreģ uygulaması biran evvel hayata geçirilmelidir. 7. Hizmet koluna bağlı tüm kurum ve kuruluģlarda çalıģanlara bireysel emeklilik sisteminde %25 oranında iģveren payı verilmesi Gerekçe: Bireysel emeklilik sistemini teģvik amacıyla personelin bireysel emeklilik primlerinin %25 inin iģveren tarafından karģılanması sağlanmalıdır. 8. Kadroya geçirilen sözleģmeli personelden, döner sermayeden memur kadrosuna atananların, maaģları genel bütçeden ödenen kadrolu personel pozisyonuna geçirilmesi Gerekçe: 632 sayılı KHK ile sözleģmeli personelin kadroya geçiģ iģlemleri yapılırken, 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi olması ve 657 sayılı Kanunun tüm haklarından yararlanması gereken sözleģmeli personelden, ücretleri genel bütçeden ödenenler genel bütçe kadrolarına, ücretleri döner sermayeden ödenenler, döner sermaye kadrolarına geçirilmiģlerdir. Döner sermaye kadrolu personel tayinlerinde sıkıntı yaģadığı gibi, ücret ödemelerinde de sıkıntı yaģamaları muhtemeldir. Bu nedenle döner sermaye kadrosundaki personelin tamamının genel bütçeye geçirilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı emrinde bu durumda olan yaklaģık personel var idi. Bunların bir kısmı atamalar ile genel bütçeye geçirilmiģ olsa da büyük bir kısmı hala döner sermaye kadroludur. Aynı sıkıntı üniversitelerde de yaģanmaktadır. Özellikle üniversitelerde döner sermaye kadrolu personel, döner sermaye bütçesinde büyük bir yük oluģturmaktadır. 9. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluģlarında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı personeli için 0,40 olan hizmet alanı-kadro unvan katsayılarının lisans mezunu sağlık çalıģanları için 0,75 olarak uygulanması Gerekçe : Sağlık çalıģanlarının döner sermaye yönetmelikleri kapsamında hizmet alanı kadro-unvan katsayıları 0,40 olarak uygulanmaktadır. Ancak bu oranın belirlenmesinde personelin eğitim durumuna bakılmamaktadır. Lisans mezunu olan sağlık çalıģanlarında bu katsayının artırılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı KuruluĢların TaĢra TeĢkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Sivil savunma uzmanı, diyetisyen, çocuk geliģimcisi psikolog, sosyal çalıģmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzeri lisans mezunları için hizmet alanı-kadro unvan katsayısı 0,75 olarak belirlenmiģtir. Lisans mezunu sağlık çalıģanları için de aynı oran kullanılmalıdır.

4 10. Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelden yüksek lisans mezunu olanların hizmet alanı-kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme oranının %10 oranında, doktora yapanların ise hizmet alanı-kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme oranının %20 oranında artırılması Gerekçe : Sağlık hizmetleri sınıfında eğitimin teģvik edilmesi amacıyla yükseklisans ve doktora yapanlara ücret farklılığının olması gerekmektedir yılı toplu sözleģmesinde eğitim hizmet kolunda ek ders ücretinin yükseklisans yapan öğretmenlere %5, doktora yapan öğretmenlere %15 artırımlı ödeneceği karara bağlanmıģ idi. Aynı Ģekilde sağlık hizmet kolunda yükseklisans ve doktora eğiminin döner sermaye ek ödemelerine katkısının olması gerekmektedir sayılı Kanunun 4. maddesinin (C) fıkrasına tabi geçici personelin de döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılması Konuyla ilgili DanıĢtay kararı ve birçok idare mahkemesi kararı vardır. Bu kararlarında mahkeme 209 sayılı Yasa ve Döner Sermaye Yönetmeliklerini değerlendirerek, mezkûr Yasa ve Yönetmeliklerde döner sermaye ek ödemesinde fiilen görev yapan personelin yararlandırılması öngörüldüğünde, bu bağlamda döner sermayeye konu hizmetin görümüne fiilen katkı sağlayan personelin bu ödemeden faydalandırılması gerektiğini belirtmektedir. 12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında görev yapan kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değiģtirmelerinin sağlanması için, boģalan kadrolar göz önüne alınarak her yıl sınav yapılması Gerekçe: Birçok kurum ve kuruluģta yıllarca görevde yükselme ve unvan değiģikliği sınavı açılmamakta ve dolayısıyla personel eğitim durumuna veya yürüttüğü göreve uygun kadrolara atanamamaktadır. Personelin bu Ģekilde mağdur olmaması için kurumların her yıl sınav yapması gerekmektedir 13. Kamu Hastane Birliklerinde sözleģmeli statüde görev yapan tabip dıģı personele sabit ek ödeme verilmesi Gerekçe : Birliklerde sözleģmeli statüde görev yapan personelden tabip unvanlılar 209 sayılı Kanunun ek 3. maddesindeki garanti gelir olarak adlandırılan sabit ek ödemeden yararlanmaktadır. Hatta söz konusu hekimler kamu görevlisi olmadan sözleģme imzalamıģ olsa dahi bu haktan yararlanabilecektir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nun tarih ve 1188 sayılı yazısında Ģu açıklamaya yer verilmektedir: Bakanlığımız kadro ve pozisyonlarında bulunmayıp, özel sektörde çalışan ya da emekli olan tabiplerden kamu hastaneleri birliklerinde sözleşme imzalayan tabiplere de 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesinde uyarınca döner sermaye sabit ek ödemesi yapılacak ve yapılan döner sermaye sabit ek ödemesi 5510 sayılı Kanun uyarınca prim kesintisine tabi tutulacaktır. Ancak hekim dıģı sözleģmeli personel sabit ödemeden yararlanamamaktadır. Aynı yazıda Birliklerde sözleşmeli statüde istihdam edilen personele 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında ek ödeme yapılmadığından, mezkûr Yönerge kapsamında ek ödeme yapılacak olan tabip dışı personele sabit ek ödeme (375 sayılı Kanun Hükmünde

5 Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan net tutardan az olmayacak olan ek ödeme) yapılmayacaktır. Söz konusu personele her ayın 15 inde yalnızca genel bütçeden sözleşme ücreti yapılacak, bu Yönerge kapsamında aynı aya ilişkin hesaplanan ek ödeme ise takip eden ayın başında yapılacaktır. denmektedir. Bu personele de sabit ek ödeme verilmesi gerekmektedir. 14. Aile hekimlerinden kesilen sendika aidatı hesabına gider kalemlerinin dahil edilmemesi Gerekçe : Devlet Personel BaĢkanlığının tarih ve sayılı yazısı ile Sağlık Bakanlığı na verilen görüģ yazısında, aile hekimlerine sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyi, tahlil, tetkik, kira ve gezici sağlık hizmetleri adı altında ödenmekte olan unsurların bir gider karģılığı ödendiği göz önüne alındığında bu ödeme unsurlarının 4688 sayılı Kanunun 25. maddesine göre her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelir kapsamında değerlendirilemeyeceği bildirilmiģtir. Ancak, Devlet Personel BaĢkanlığı nın iģbu yazısına rağmen aile hekimlerinin aylık sendika üyelik ödenti tutarının hesaplanmasında sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyi, tahlil, tetkik, kira ve gezici sağlık hizmetleri adı altında ödenmekte olan gider kalemleri de dahil edilmektedir. Bu kalemlerin bu hesaplamadan çıkarılması gerekmektedir. 15. Sağlık çalıģanlarına, görevi nedeniyle, görevi baģında olsun ya da olmasın herhangi bir Ģiddet uygulandığında, Ģiddet uygulayanın sağlık giderlerinin 6 ay süre ile SGK tarafından değil, bizzat Ģiddet uygulayan kiģi tarafından ödenmesi Gerekçe: Kamu görevlilerin bilfiil vatandaģla bir arada bulunduğu kurumlarda Ģiddet olayları ile sıklıkla karģılaģılmaktadır. Bu kurumların baģında sağlık kurum ve kuruluģları gelmektedir. ĠĢ Gücü Bürosu Ġstatistikleri 2010 raporuna göre dünyada ölümcül olmayan saldırıların ve Ģiddet olaylarının neredeyse %60 ı sağlık ve sosyal hizmet sektöründe meydana gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2007 Raporuna göre ise yılda 1,6 milyon kiģi Ģiddet sonucu ölmekte ve bunların %25 i sağlık sektöründe gerçekleģmektedir. Sağlık-Sen Sağlık ÇalıĢanları ġiddet AraĢtırması 2013 Raporuna göre sağlık çalıģanlarının %86,8 i meslek hayatları boyunca en az bir kez fiziksel, psikolojik/sözel ya da cinsel Ģiddete maruz kaldıklarını belirtmiģlerdir. Sağlık çalıģanlarının %81,9 u ise görevini yerine getirirken Ģiddete maruz kalmaktan endiģe etmekte. Bu endiģe de sağlık hizmetinin sunumunda tedirginliğe sebebiyet vermekte ve çalıģanların verimini düģürmektedir. Bu nedenle sağlıkta Ģiddete karģı caydırıcı önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerden biri de kiģileri maddi yönden cezalandırmak olmalıdır /C, vekil ebe-hemģireler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalıģanlarının kadroya geçirilmesi Gerekçe : 2011 yılında vekil ebe hemģireler 4/B sözleģmeli pozisyonlara geçirilmiģ idiler. O günden itibaren Bakanlık bünyesinde görev yapan 664 adet vekil ebe ve hemģire

6 bulunmaktadır (son sayıyı bilmiyoruz). SözleĢmeli personel de kadroya geçirildiğinden, vekil ebe ve hemģirelerin ve 4/C li personelin de kadroya geçirilmesi gerekmektedir. Kamu görevlisi olmayanlar da aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilmektedir. Ancak aile hekimliğinde sözleģmesi sona eren bu personel açıkta kalacaklardır. Bu nedenle halihazırda 3000 civarında olan kamu görevlisi olamayan aile sağlığı elemanlarının tamamı kadroya geçirilmeli ve bundan böyle alımlarda önce kadrolu statüde alım yapılıp, akabinde sözleģmeli aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilmelilerdir. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün tarihli Devlet Personel Başkanlığı nda gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kuruluna Hazırlık Toplantısında sunmuş olduğu tarih ve sayılı yazıda kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire ve sağlık memurlarından (Toplum Sağlığı) aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilenlerin 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli pozisyona geçirilmesi gerekli konsensüsün oluşturulması halinde Bakanlıkça uygun görülmüş idi. 17. SözleĢmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının sözleģme dönemi içinde kullanmadıkları yıllık izinlerinin bir sonraki sözleģme dönemine aktarılabilmesi 18. Aile Sağlığı Elemanı ibaresi yerine Aile Sağlığı ÇalıĢanı unvanları kullanılmalıdır. Gerekçe : KPDK da bu konuyla ilgili mutabakata varılması üzerine alınan karar Sağlık Bakanlığı na da bildirilmiģtir. Sağlık Bakanlığı nın da bu konuya olumlu bakmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıģtır. Bu konunun takibinin KPDK tarafından yapılması gerekmektedir. 19. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere bağlı yataklı tedavi kurumlarında sağlık çalıģanlarından hizmette 25 yılını doldurmuģ olanların nöbet görevinden muaf tutulması 20. Sağlık teknisyeni, radyoloji teknisyeni, anestezi teknisyeni, laborant vb. branģlardaki personelin sağlık memuru kadrolarına atanması Gerekçe : Özellikle SSK dan devrolan sağlık teknisyeni, laborant vb. unvanlardaki personel Sağlık Bakanlığı nda kadro ve derece sorunu yaģamaktadır. Bu sorunun çözülebilmesi için bu personelin sağlık memuru kadrolarına atamalarının yapılması gerekmektedir. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının aynı bölümlerinden mezun olanlar Sağlık Bakanlığı na radyoloji teknisyeni, anestezi teknisyeni, laborant olarak atanmıģ iken, SSK ya ise sağlık teknisyeni olarak atanmıģlardır. SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı na devri neticesinde de bu personel atama, derece vb. konularda sıkıntı yaģamaktadır. 09 Mart 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢ Birliği Modeli Ġle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması Ġle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan düzenlemeye göre de sağlık memurları 1. dereceye düģebilecekken, sağlık tesniyenleri ancak 3. dereceye kadar düģebilecektir. Oysaki 2013 yıllındaki değiģiklikten evvel eğitim durumuna göre dereceler tesis edilmekte idi ve bu nedenle 2013 ten evvel 3. derecenin altına düģmüģ olan teknisyenler de vardır. Tüm bu

7 sıkıntıların çözülebilmesi için sağlık teknisyenlerinin sağlık memuru kadrolarına atanması gerekmektedir. 21. Bütün sağlık çalıģanlarına mesleki mali sorumluluk sigortası yapılması ve primlerin tamamının kurum tarafından ödenmesi Gerekçe: Hekimler mesleki risklere karģı zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasına tabi tutulmuģken, hekim dıģı personel bu haktan yoksun bırakılmıģtır. Oysaki hekim dıģı personel de hekimler gibi mesleki risk altındadır ve her an tazminat yükümlülüğü ile karģı karģıya kalabilmektedir. Bu nedenle tüm hekim ve hekim dıģı personelin zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası kapsamına alınması gerekmektedir. Ayrıca sigorta primlerinin tamamının da kurum tarafından ve kurum bütçesinden karģılanması gerekmektedir. 23. Yükseköğretim kurumlarındaki döner sermaye ödemelerinin belirleneceği yönetim kurullarına sendika temsilcisinin katılması Gerekçe: Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye kurulunda sendika temsilcisi bulunmamaktadır. Oysaki çalıģanları temsil eden sendikaların bu kurullarda bulunması objektifliği ve tarafsızlığı sağlayacak, daha sağlıklı kararların alınmasının önünü açacaktır. 24. Sağlık hizmetleri sınıfı personeline kalkınmada öncelikli yöreler için uygulanan ek tazminat oranlarının 20 puan artırılması ve nüfusu 2 milyondan fazla olan Ģehirlerde görev yapanlara 20 puan ek tazminat verilmesi Gerekçe : Kalkınmada öncelikli yörelerde çalıģanlara verilen ek tazminat oranları 20 puan arttırılarak, bu yörelerde çalıģma özendirilmelidir. 20 puanlık artıģ 146,00 TL ye tekabül etmektedir. Satınalma gücü büyükģehirlerde daha düģüktür. Bu nedenle büyükģehirlerde görev yapan personelin de ek tazminattan yararlanması sağlanmalıdır. 25. Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunan tüm kamu görevlilerine, her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmesi Gerekçe: 657 sayılı Kanunun 64. maddesine göre 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Söz konusu uygulamada mecburi olarak atanmıģ olunmasına bakılmaksızın kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde görev yapan tüm kamu görevlilerine iki yıla bir kademe ilerlemesi hakkının verilmesi gerekmektedir.

8 26. SözleĢmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sigorta primine esas kazançlarının hesabına kayıtlı kiģiler için ödenecek ücret ve sosyoekonomik geliģmiģlik düzeyi ücretlerinin dahil edilmesi Gerekçe: Ayrıca aile hekimliğinde çalıģan personelin de ücretlerinin tamamı emekliliklerine yansıtılmalıdır. 27. AĢağıdaki sendikal hakların verilmesi a. Genel merkeze seçilen ve aylıksız ize ayrılan sendika yöneticilerinin kamu görevlisi olan eģlerinin, eģ durumu tayin hakkından yararlanmasının sağlanması b. Sendika yöneticisi ve temsilcilerine, sendikaca organize edilen toplantı ve eğitimler için yılda 20 güne kadar ücretli izin verilmesi c. Kurumların yayımladığı her türlü düzenleyici iģlemler ile süreli ve süresiz yayımları sendikaya göndermesi d. Personelin mali ve sosyal hakları ile çalıģma koģulları ve özlük haklarını ilgilendiren mevzuat hazırlık çalıģmalarına sendika temsilcisinin de davet edilerek görüģünün alınması e Kamu çalıģanlarının mali ve sosyal hakları ile özlük haklarını ve çalıģma koģullarını ilgilendiren kurul ve komisyonlara sendika temsilcisinin de katılması f Kurumlarda iģyeri sendika temsilciliği odası tahsis edilmesi ve donanımının kurumca karģılanması g. Sendikaların; eğitim, seminer ve konferans gibi toplantıları için kurumlara ait salon ile araç ve gereçlerin kullanılabilmesi Gerekçe: Sendikal çalıģmaların desteklenmesi, sendikaların düzenlemiģ olduğu konferans, seminer ve eğitimlere katılımın sağlanması, sendikaların çalıģanların haklarına iliģkin konulara dahil edilmesi demokrasinin gereğidir. Bunun için de kurumların gerekli kolaylığı sağlaması gerekmektedir. 28. Döner sermaye komisyonu ve hasta hakları kurulları ile birimlerinde görev yapanlara %10 ek puan verilmesi Gerekçe : tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile komisyonlarda görev yapan personelin ek puanları kaldırıldı. Kaldırılan bu ek puanlar komisyonlarda görev yapanların hakkı olup, kendilerine verilmesi gerekmektedir istasyonlarında çalıģanlara icap nöbet ücreti ödenmesi Gerekçe : Bir Ġdare Mahkemesi kararı nedeniyle, Hukuk MüĢavirliğinin verdiği görüģ üzerine 112 çalıģanlarına icap nöbet ücreti ödenmemektedir. Söz konusu görüģ yazısında Ġl

9 Ambulans Servisi ÇalıĢma Yönergesinde icap nöbeti düzenlenmediği yazmaktadır. Oysaki 112 çalıģanları 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesine göre icap nöbeti tutmaktadır. Tuttukları nöbetin karģılığının kendilerine ödenmesi gerekmektedir. 30. Ġlçe hastanelerinde görev yapanlar ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapanlara nöbet ve icap nöbet ücreti ödenmesi Gerekçe : Ġlçe hastanelerinde de nöbet tutuluyor olmasına rağmen, 657 sayılı Kanundaki düzenleme ilçe hastanelerinde görev yapan personele nöbet ücreti ödenmesine iliģkin hüküm içermemektedir. Bu eksikliğin giderilmesi için ilçe hastaneleri ile Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünde görev yapanlara nöbet ücreti ödenmesi gerekmektedir. 31. YÖK Döner Sermaye Yönetmeliğindeki Kadro/Görev Unvan Katsayısı Cetvelindeki katsayılardan yüksek olanın uygulanması, yönetim kurullarına herhangi bir takdir hakkı verilmemesi Gerekçe : Mezkur Yönetmelik ekinde personelin döner sermaye kadro/görev unvan katsayıları aralık oralık gösterilmekte ve bu aralıktaki katsayıyı belirleme yetkisi yönetim kuruluna bırakılmaktadır. Bu nedenle de her üniversitede farklı katsayılar uygulanmaktadır. Hem çalıģanların mağdur olmaması, hem de uygulama birliğinin sağlanması için takdir yetkisi yönetim kuruluna bırakılmaksızın yüksek olan katsayının uygulanması gerekmektedir. Yönetmelik ekindeki cetvel aģağıdaki gibidir. EK-1 SAYILI CETVEL (KADRO/GÖREV UNVAN KATSAYI CETVELİ) Kadro/Görev Unvanı Rektör/Rektör Yardımcısı Dekan/BaĢhekim, Dekan Yardımcısı/BaĢhekim Yardımcısı Prof.Dr. Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Öğretim Görevlisi, Uzman Doktor, AraĢtırma Görevlisi, Tabip, Hastane BaĢmüdürü BaĢhemĢire, Saymanlık Müdürü, Fakülte Sekreteri, Hastane Müdürü, Uzman Hastane Müdür Yrd., Eczacı HemĢire, Radyoloji Teknikeri, Laboratuvar Teknikeri, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Diyetisyen, Fizyoterapist, Gıda Mühendisi, Mühendis, Odyolog, Psikolog, Veteriner Hekim, Okutman, Sosyal ÇalıĢmacı, Biyolog, Pedagog, Öğretmen, Kimyager, Fizikçi, Katsayı Aralığı ,50 3,50-4,00 3,00-3,50 2,50-3,00 2,00-2,50 1,20-2,20 1,00-1,70 0,80-1,40 0,60-1,30

10 Tekniker, Teknisyen, Ayniyat Saymanı, Veznedar 0,40-1,00 AĢçı, Tıbbi Sekreter, Teknisyen Yardımcısı, AĢçı Yardımcısı, Bekçi, Bilgisayar ĠĢletmeni, Gassal, Güvenlik Görevlisi, Hastabakıcı, Hizmetli, Ġmam, Memur, ġoför, Terzi 0,35-0, Üniversite hastaneleri ile Adli Tıp Kurumundaki hekimlere garanti gelir ödenmesi Gerekçe : Sağlık Bakanlığında görev yapan hekimlere döner sermayeden mahsup edilmek üzere garanti gelir verilmekte ve bu tutar emekliliğe yansıtılmaktadır. Üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumunda çalıģan hekimlerin bu imkandan faydalanmaması eģitsizliğe yol açmaktadır. Üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumunda çalıģan hekimlerin mağduriyetinin giderilmesi için bu imkandan yararlanmaları sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığında, Birliklerde görevlendirilen ve kamu görevlisi olmayan hekimler dahi garanti gelirden yararlandırılmaktadır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nun tarih ve 1188 sayılı yazısında Ģu açıklamaya yer verilmektedir: Bakanlığımız kadro ve pozisyonlarında bulunmayıp, özel sektörde çalışan ya da emekli olan tabiplerden kamu hastaneleri birliklerinde sözleşme imzalayan tabiplere de 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesinde uyarınca döner sermaye sabit ek ödemesi yapılacak ve yapılan döner sermaye sabit ek ödemesi 5510 sayılı Kanun uyarınca prim kesintisine tabi tutulacaktır. Bu durumda kamu görevlisi olan diğer hekimlerin de garanti gelir hakkından yararlandırılması gerekmektedir. 33. Üniversiteler bünyesinde yürütülen bilimsel araģtırma projelerinin finansmanının genel bütçeden karģılanması Gerekçe : Bilimsel araģtırmaların finansmanının döner sermayeden karģılanması dağıtılabilecek döner sermayenin de düģmesine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle bilimsel araģtırmalarının finansmanı genel bütçeden karģılanmalıdır /B, 4/C, vekil ebe ve hemģireler, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının da Giyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamına alınması Gerekçe: Sağlık Bakanlığında görev yapan tüm çalıģanların statüsüne bakılmaksızın giyecek yardımından yararlandırılması gerekmektedir sayılı KHK daki ek ödeme oranlarının Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapan Kaptanlar için 50 puan, Teknisyenler (makinist) için 45 puan ve Gemi adamları için 40 puan artırımlı ödenmesi Gerekçe :. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapanların 666 sayılı KHK ile ek ödeme oranları düģmüģtür. Kaptan, teknisyen (makinist) ve gemi adamlarının bu hiyerarģiye göre ek ödemelerinin artırılması gerekmektedir. 36. BüyükĢehir kapsamındaki illerde görev yapanlara ücretsiz veya indirimli ulaģım imkanı sağlanması, bunun sağlanamadığı hallerde ulaģım yardımı verilmesi

11 Gerekçe: Birçok kurumda personel servisi varken, bazı kurumlarda da personel toplu taģıma araçlarından indirimli yararlanmaktadır (öğretmen, polis vb.). Bu nedenle hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluģlarda da görev yapan personele iģyerlerine ulaģmaları için servis sağlanmalıdır. Servisin sağlanamaması halinde ise kendilerine aylık ulaģım gideri ödenmelidir. 37. SözleĢmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına aile yardımı verilmesi Gerekçe: SözleĢmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları aile yardımından yararlanamamaktadır. Oysaki kadrolu çalıģanlar ile yapılan son düzenlemelerden sonra sözleģmeli personel aile yardımından yararlanmaktadır. Uygulama birliğinin sağlanması ve sözleģmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının mağdur olmaması için, bu personelin de söz konusu yardımlardan yararlandırılması gerekmektedir. 38. Kamu Hastane Birliklerinde sözleģmeli statüde görev yapan personele yapılacak ek ödemede Kamu Hastane Birliklerinde SözleĢmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin 8. maddesinin değil, 663 sayılı KHK da belirtilen oranların uygulanması Gerekçe : 663 sayılı KHK da Kamu Hastane Birlikleri SözleĢmeli Personel Tavan Ek Ödeme Oranları belirlenmiģtir tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Kamu Hastane Birliklerinde SözleĢmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin 8. maddesinde de sözleģmeli statüde istihdam edilen genel sekreter, mali hizmetler baģkanı, tıbbi hizmetler baģkanı, idari hizmetler baģkanı, hastane yöneticisi, baģhekim, baģhekim yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman ve büro görevlisine yapılacak ek ödemenin hesaplama usulleri verilmiģ ve yeni çarpanlar oluģturulmuģtur. Sağlık Bakanlığı 663 sayılı KHK nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mezkur KHK da yer verdiği katsayılar ile hem maaģ hem de ek ödeme hususunda sözleģme imzalayacak personelde haklı bir beklenti oluģmasına sebebiyet vermiģtir. Zaten Kamu Hastaneleri Kurumunun taģra yapısı olan Birliklerde görev yapan söz konusu personel, bu yeni yapının ildeki en yetkili ve en etkili görevlerini tüm riski ile birlikte üstlenmektedir. Dolaysıyla da haklı olarak tatmin edici bir gelir beklentisi içinde olmuģlardır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı da yürüttüğü politikalar ile bu beklentiyi kuvvetlendirmiģtir. Bu nedenle 663 sayılı KHK ya göre hesaplama yapılmalı ve Yönerge hükmü uygulanmamalıdır. 39. Üniversite hastanelerinde aynı unvan ve branģta ve aynı statüde görev yapan personele becayiģ imkanı verilmesi ve kurumlar arası yer değiģikliğinde muvafakatin objektif kriterlere (eģ durumu, sağlık ve eğitim mazereti) bağlanması Gerekçe: Personelin kurumlar arası geçiģlerinde kurumların muvafakatinin, kurum takdirine bırakılmaması, objektif kriterlere bağlanması gerekmektedir. Bu Ģekilde üniversite hastanelerindeki personelin mazeret durumlarına istinaden atanmalarının önü açılmıģ olacaktır. Ayrıca üniversite hastanelerinde görev yapan kadrolu ve sözleģmeli personel de, diğer üniversitelerde görev yapan aynı unvan ve branģtaki personel ile becayiģ yapabilmelidir. 40. Memurun bakmakla yükümlü olduğu kiģiler veya eģ ve çocukları ile kendisinin veya eģinin ana, baba ve kardeģlerinden birinin hastalığının bulunması hâlinde, muayene ve tedavi süresince refakat izni verilmesi

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!!

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! . SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! 1. Döner sermaye, ek ödeme, nöbet ücreti, ek ders ücreti (kimler için) ve fazla çalışma ücretlerinin emekliliğe yansıması 2. Döner sermayenin

Detaylı

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ VE EKDERS HESAPLAMA, DİĞER MALİ MEVZUATA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Konuya ilişkin yasal mevzuat incelenerek 2010 yılı için hazırlanmıştır.)

Detaylı

Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı?

Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı? Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı? Türkiye de geçmiģten gelen bir alıģkanlık bulunmakta olup, pek çok adayda hálá torpil yapılıyor algısı bulunmaktadır. Bu

Detaylı

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır.

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Milyonlarca kamu görevlisi, emekliler, dul ve yetimler, gazilerimiz

Detaylı

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Av. Melis Ilgaz Güler& Yrd. Doç. Şeyma Köstekli İ Ç

Detaylı

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI T.C. SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Strateji Geli!tirme Daire Ba!kanl"#" MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI Haz"rlayan Mehmet TUR$UCU (De#!iklikler!lenerek Güncellenmi!tir) Isparta, 2011 İDARİ

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ SİZE DOĞRU MAAŞ ÖDENİYOR MU? Erkan Karaarslan Kamu Hukuku Uzmanı İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR... 4 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Kaynaklı Hak Kayıpları...

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Erkan KARAARSLAN * 1. GİRİŞ Uzun yıllardır pek çok kamu görevlisi bir takım ücret, zam, tazminat, aylık vb adlarla gelir

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Eğitim öğretim sınıfında iken genel idare hizmetlerinin 1-4 derece arasında atananların ek göstergesi: TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ek Göstergeler (Maaş ve Kadro dereceleri farklı olan personel)

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR

Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR 2010-2015 Enerji Bir-Sen Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolunda 2010 yılından beri Yetkili Sendika olarak Toplu görüşme ve Toplu Sözleşme

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YENĠDEN YAPILANDIRMA KANUNUNUN GETĠRDĠKLERĠ Dr. M. Emin ZARARSIZ Kurum BaĢkanı 28 ġubat 2011 1 / 51 YENĠDEN YAPILANDIRMA VE SOSYAL GÜVENLĠĞE Kamu oyunda Torba Kanun olarak bilinen

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLER

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLER Ayhan GÖKDEMİR Dokuz Eylül Üniversitesi SHMO Yüksekokul Sekreteri ayhan.gokdemir@deu.edu.tr ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET

Detaylı