istanbul TicARET ODASı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TicARET ODASı"

Transkript

1 istanbul TicARET ODASı YAYıN NO:

2 İSTANBUL YAYIN NO: TİCARET ODASI YENİ SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ Hazırlayan: Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. İstanbul Ticaret Odasının görüşlerini yansıtmaz. Haziran 2000 İTO - İstanbul ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel Faks E. Posta (212) /303 (212) Bdskı ACAR MATBAACILIK A.Ş. Tel: (212) (Pbx) Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak kabul edilen 21. yüzyılda, insan kaynaklarının ve insana yatırımın öneminin giderek artmasıyla sosyal güvenlik sisteminde de köklü reformların gündeme gelmesinin kaçınılmaz olacağı ve bu süreçte piyasa ekonomisi, çoğulcu demokrasi ve insan hakları gibi kavramların iktisadi ve sosyal yaşamda çok daha büyük önem kazanacağı uluslararası toplumda yaygın kabul gören bir görüştür. Sözkonusu reform gereksiniminin son yıllarda ülkemizde de belirgin bir şekilde ortaya çıkması üzerine geçtiğimiz yıl 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun uygulamaya konulmasıyla, çağdaş normlara bir ölçüde yaklaşım sağlanmıştır. Özellikle işsizlik sigortasının uygulamaya konulması sayesinde sosyal güvenlik sistemindeki büyük bir eksikliğimiz giderilmiş, böylece AB'ye uyum sürecinde de önemli ve gerekli bir adım atılmıştır. Ayrıca, emeklilik sigortasında yapılan düzenlemeler de, geniş kitleleri etkilemesi, finansal boyutlarının genişliği ve yeniden yaş kaydı ilkesine dönülmesi gibi özellikleri sebebiyle kamuoyunda büyük yankılar uyandırmıştır. Odamız, mevcut bilgi eksikliklerinin giderilerek yeni sistemin daha sağlıklı anlaşılmasını, tartışılmasını ve uygulanmasını sağlamak üzere, sosyal güvenlik sistemimizde köklü değişiklikler gerçekleştiren yeni mevzuat düzenlemesini temel sorular ve yanıtlarla ele alan pratik bir rehber hazırlanmasını öngören bir çalışma sonucunda elinizdeki "Yeni Sosyal Güvenlik Rehberi" adlı el kitabını yayınlamıştır. Bu yayınımızın başta üyelerimiz olmak üzere tüm ilgililere faydalı olmasını diler, çalışmayı gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Demircioğlu'na teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 11 GİRİŞ 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Çıkarılmasını Hangi Etkenler Zorunlu Kılmıştır? 13 Sosyal Sigortalar Kurumu Ne Gibi Güçlükler İçinde Bulunmaktadır? 14 Birinci Bölüm SOSYAL SİGORTALILARA AİT DEĞİŞİKLİKLER İşyeri Kuruma Ne Zaman Bildirilecektir? 17 İşyeri Bildirme Yükümlülüğü, İşyerinin Devrinde Veya Bir İle Taşınmasında Sözkonusu mudur? 20 Sigortalı Kendisini Kurum'a Bildirmek Zorunda mıdır? 22 Bildirim Yükümü Olan Sigortalı Kişiler Kimlerdir? 23 Sigortalının Kendisini Kuruma Bildirmesi Nasıl Olacaktır? 25 İşveren Sigortalıları Kuruma Ne Zaman Bildirme Yükümü Altındadır? 26 Çalıştırılacak Kişilerin İşe Başlatılmadan Önce Kuruma Bildirilmeleri Kuralına Kimler Tabi Değildir? 27 5

7 Hastalık Sigortasından Yararlanmada 4447 Sayılı Yasa Ne Gibi Kısıtlamalar Getirmiştir? 28 Protez, Araç ve Gereç Yardımlarından Sigortalının Yakınları da Yararlanabilir mi? Sayılı Yasa S.S.K. Sigortalıları İçin Öngörülen Protez, Araç ve Gereç Bedelleri İle İlgili Değişiklikler Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Mevzuatı İçin de Uygulanacak mıdır? 32 Protez, Araç ve Gereç Yardımlarında Katılım Payı Ödenmesi Sözkonusu Olmayan İstisnalar Nelerdir? Sayılı Yasayla Öngörülen Hastalık Sigortası Bağlamındaki Öteki Daralmalar Nelerdir? Sayılı Yasa Sakatlık Aylığıyla İlgili Hangi Değişiklikleri İçermektedir? 36 Sakatlık Aylığının Hesaplanması Nasıl Yapılacaktır? 37 Yaşlılık Aylığına İlişkin Değişiklikler Nelerdir? 42 Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir? 43 Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasında Temel İlkeler Nelerdir? 47 Yeni Sigortalıların Yaşlılık Aylığı Nasıl Hesaplanacaktır? 48 Eski Sigortalıların Yaşlılık Aylığı Nasıl Hesaplanacaktır? Sayılı Yasa Ölüm Aylığında Ne Gibi Yenilikler İçermektedir? 51 6

8 Ölüm Aylığında 4447 Sayılı Yasa İle Öngörülen Yeni Sistemi Açıklar mısınız? Sayılı Yasa, 2000 Yılından Önce Sigortalı Olup Bu Yılın Başından Sonra Olacaklar İçin Bir KARMA Sistem mi Önermiştir? 53 Ay İçinde Bazı İş Günlerinde Çalıştırılmayan ve Ücret Ödenen Sigortalıların Durumu Ne Olacaktır? 56 Prime Esas Alınacak Kazançlarda Miktar Yönünden Herhangi Bir Sınırlama Var mıdır? 58 Sosyal Güvenlik Destek Priminin Miktarı Ne Kadar Artırılmıştır? 59 İsteğe Bağlı Sigortayla İlgili Değişiklikler Nelerdir? 60 Teftiş, Kontrol ve Denetleme Konusunda Kimler Hangi Yetkilerle Donatılmıştır? 61 İkinci Bölüm İŞSİZLİK SİGORTASI İşsizlik Sigortası Hükümleri Ne Zaman Yürürlüğe Girecektir? 67 İşsizlik Sigortasının Uygulama Alanına Kimler Girecektir? 68 İşsizlik Sigortası Uygulamasından Kimler Yararlanamaz? 69 İşsizlik Sigortasının Uygulanması Ek Bir Yük Getirecek midir? 70 7

9 Tasarrufu Teşvik Kesintileri Fonu Ne Olacaktır? 71 İşsizlik Sigortasının Finansmanı Ne Şekilde Yürüyecektir? 72 Toplanacak İşsizlik Sigortası Primleri İşsizlik Sigortası Fonuna Aktarımı Nasıl Gerçekleşecektir? 72 İşsizlik Sigortasında Prim İadesi Sözkonusu Olacak mıdır? 73 Hangi Ücret Üzerinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilecektir? Sayılı Yasa Kapsamındaki İşçiler İş ve İşçi Bulma Kurumu'na İşverence Bildirilecek midir? 74 İşsizlik Sigortası Prim Belgeleri Nereye Verilecek ve Prim İle Cezaların Tahsilinde Hangi Hükümler Uygulanacaktır? 74 İşsizlik Sigortası Uygulaması Ne Gibi Hizmetler Verecektir? 75 Kendi İstek ve Kusuruyla İşsiz Kalan Sigortalıya İşsizlik Ödeneği Verilecek midir? 76 İşsizlik Ödeneğinden Hangi Koşullarda Yararlandırılacaktır? 76 İşsizlik Ödeneğinden Hangi Hallerde Yararlanamayacaktır? 77 İşsizlik Ödeneği Ödenmesi Ne Zaman ve Nasıl Yapılacaktır? 78 İşsizlik Ödeneği Ne Kadar Süre İle Ödenecektir? 78 İşsizlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır? 79 İşsizlik Ödeneği Hangi Hallerde Kesilir? 79 8

10 İşsizlik Ödeneğinden Kesinti Yapılır mı? 80 İşten Ayrılma Bildirgesi Ne Zaman Verilecektir? 80 İşsizlik Sigortası Primleri Gider Olarak Yazılabilecek midir? 81 İşsizlik Sigortası İle İlgili İşlemlere Karşı Nasıl İtiraz Edilecektir? 81 İşsizlik Sigortası İle İlgili İdari Para Cezalarına Karşı Nasıl İtiraz Edilecektir? 82 İşsizlik Sigortası Fonunun Gelirleri Nelerdir? 82 İşsizlik Sigortası Fonunun Giderleri Nelerdir? 82 İşsizlik Sigortası Fonunu Kim Yönetecektir? 83 İşsizlik Sigortası Fonunu Kim Denetleyecektir? 84 Üçüncü Bölüm BAG-KUR SİGORTALILARINA AİT DEĞİŞİKLİKLER 4447 Sayılı Yasa'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihte ve Daha Önce Bağ-Kur Sigortalısı Olanlar Hangi Yaş ve Sürede Emekli Olabileceklerdir? 85 Tam Yaşlılık Aylığı Nasıl Hesaplanır? 87 Kısmi Yaşlılık Aylığı Nasıl Hesaplanır? Sayılı Yasa'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihte Önceki Duruma Göre Emekliliğe Hak Kazanamayanlara 9

11 Verilecek Kısmi Aylık Hangi Yaş ve Süreye Göre Bağlanacaktır? Sayılı Yasa Bakımından Yaşlılık Aylığı Bağlananlardan Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilecek midir? 93 Sağlık Sigortasından Hangi Koşullar Altında Yararlanılabilir? 94 YARARLANILAN BAŞLICA KAYNAKLAR 98 EKLER 99 10

12 SUNUŞ Kamuoyunda "Sosyal Güvenlik Reformu Yasası" olarak bilinen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, Türk çalışma yaşamında çok önemli kimi esasları değiştirmiştir. Bunların en başında, şimdiye kadar uygulanmamış bulunan "işsizlik sigortasının kurulması gelmektedir. Gerçekten, 1 Haziran 2000 tarihinden itibaren, eksik bulunan işsizlik sigortası tüm kurumlarıyla birlikte uygulanmaya başlanacaktır. Yıllardan beri kıdem tazminatı kurumunu işsizlik sigortasının yerine ikame etmek isteyen Türkiye, böylece Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına Dair 102 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi'nin standartlarına biraz daha yaklaşmış bulunmaktadır. Öte yandan, 4447 sayılı Yasa, yeni bir emeklilik düzeni öngörmektedir. Bu düzenin en olumlu yanı, Türkiye'de yeniden yaş kaydı ilkesine dönülmüş olmasıdır. Gerçekten, şimdiye değin uygulama içinde yaş kaydı, politik oy hesaplarıyla, 38 yaşında kadın sigortalıların ve 43 yaşında da erkek sigortalıların emekli olmalarına olanak tanınmaktaydı. Bu çalışma içinde, 4447 sayılı Yasa'nın getirdiği değişiklikler, soru-yanıt biçiminde sunulmuş ve anılan yasanın uygulamasına, açıklık getirilmek istenmiştir. Konulara ilişkin açıklamalar, temel olarak, esaslı değişikliklere yöneltilmiştir. Böylece okuyucunun elinde, genel nitelikteki bir sosyal güvenlik rehberinin bulunması amaçlanmıştır. 11

13 Kitabın hazırlanmasında, çalışmanın gözden geçirilmesini bizzat üstlenen arkadaşım Prof.Dr. Tankut CENTEL ile uygulama bağlamındaki katkıları için de Sosyal Sigortalar Kurumu eski Genel Müdür Yardımcısı Mustafa KONUK'a zahmetleri için içten teşekkür ederim. Ayrıca çalışmanın yazım işini üstlenen sekreterim Nilüfer Güney'e de teşekkür borcum var. Bu bağlamda bu çalışmanın yapılmasını teşvik eden İstanbul Ticaret Odası yetkililerine de ayrıca şükran duygularımı iletmek isterim. Prof. Dr. A.Murat DEMİRCİOĞLU 16 Mayıs 2000 İSTANBUL 12

14 GİRİŞ SORU: 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Çıkarılmasını Hangi Etkenler Zorunlu Kılmıştır? Sosyal Sigortalar Kurumu, 1994 yılından itibaren Hazine finansmanına gereksinim göstermeye başlamıştır. Bu gereksinimle birlikte, sosyal sigortalarda reform yapılması, ülke gündemine girmiştir. Sosyal güvenlik reformuyla ilgili gereksinmeler, 25 Ağustos 1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'yla karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak, anılan yasanın kabulü, sosyal güvenlik reformuyla ilgili gereksinme ve tartışmaları sona erdirebilmiş değildir. Bunun da temel nedenleri olarak, ilkin kabul öncesinde yaşanan toplumsal olaylar ve sonra da, söz konusu yasanın kapsamına ilişkin bakış darlığı gösterilebilir sayılı Yasa, Kamuoyuna adeta bir sosyal güvenlik reformu olarak tanıtılmıştır. Yasa, içerdiği esaslar bakımından, Türk sosyal güvenlik sisteminde temel değişiklikleri içermekle birlikte, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yapısal eksikliklerine yönelmemektedir. Nitekim, 4447 sayılı Yasa'yla işsizlik sigortası fonu temelinde, Devlete 13

15 belli bir fon yaratılmak istenmekte; Türk sosyal sigortalar sisteminin yapısal eksiklikleri içinde yer alan özerklik sorununa, hiç değinilmemektedir. Oysa, Sosyal Sigortalar Kurumu başta olmak üzere Türk sosyal güvenlik kuruluşları, önemli yapısal güçlükler içindedir. Bunların üstesinden gelinmesi bakımından, özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu'nun içinde bulunduğu güçlüklere topluca bakmakta yarar görünmektedir. SORU: Sosyal Sigortalar Kurumu Ne Gibi Güçlükler İçinde Bulunmaktadır? Sosyal Sigortalar Kurumu'nun içinde bulunduğu güçlükleri, finansman ve özerklik açısından ele almak yerinde olur. 1. Kurumun Finansman Açığı a) Devlet Yardımlarının Yokluğu Konsolide bütçe sonuçlarına bakıldığında, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 1994 yılından itibaren açık vermeye başladığı görülmektedir. Nitekim, Kurum, sözgelimi 1994 yılında 15, 1995 yılında 59 ve 1996 yılında 146 trilyon olmak üzere, yıldan yıla katlanan bir biçimde Hazine finansmanını gerektirmiştir. Ayrıca, bu açıklar, salt Sosyal Sigortalar Kurumu'yla sınırlı kalmamış; Bağ-Kur ve Emekli Sandığı da, genel bütçeden önemli ödemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Böylece, her üç sosyal güvenlik kuruluşuna yapılan ödemeler dikkate alındığında, bunlara ayrılan payın ulusal gelir içinde % 3 ve konsolide bütçe içinde de yaklaşık % 10'a ulaştığı göze çarpmaktadır. 14

16 Ancak, merkezi devlet, ülkemizde sosyal sigorta kuruluşlarına doğrudan yardımda bulunmamaktadır. Katık konusundaki devletin katkısı dolaylı olup; bu da, Kurumun yaptığı işlemler ile düzenlemiş bulunduğu belge ve evraklardan harç, resim ve damga vergisi alınmaması ve Kurumun taşınır ve taşınmaz mal gelirleri iie mevduat ve kredi faizlerinin vergiye tabi tutulmaması biçimindedir. b) Fonların Verimsiz Kullanılması Sosyal sigorta fonları; güven, likidite, kârlılık ve verimlilik ilkeleri olarak özetlenebilecek birtakım esaslara uygun biçimde kullanılmak zorundadır. Fonlarını bu esaslara uygun biçimde yönetmeyecek sosyal güvenlik kuruluşları ise, önemli finansman güçlükleriyle karşılaşmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu da, bunun en tipik örneğidir. Nitekim, Sosyal Sigortalar Kurumu fonlarının; Türk Eximbank tahvillerine yatırılması, Kurumun mali bakımdan çok önemli kayıplara uğramasına yolaçmıştır. c) Primlerin Tahsil Edilememesi Sosyal güvenlik kuruluşlarının en büyük finansman kaynağını sosyal sigorta primlerinin oluşturması karşısında, bunların zamanında ödenmeyişi ya da tahsil edilemeyişi, büyük mali güçlük yaratmaktadır. Nitekim, ülkemizdeki enflasyonist ortam, adeta primleri geç ödemeye özendirmektedir. Bu da, giderek sosyal güvenlik kuruluşlarının mali yönden güçlük yaşaması sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca, prim borçlarının tahsilinde yaşanan güçlükler, kuruluşların mali sorunlarını çoğaltmaktadır. 15

17 2. İdari Özerkliğin Bulunmayışı Sosyal güvenlik kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, atanma suretiyle işbaşına gelmektedir. Nitekim, sözgelimi, SSK Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın önerisi üzerine ortak kararnameyle göreve gelmektedir. Kurum üst düzey yöneticilerinin atama işlemlerinin siyasi nitelikteki işlemlere bırakılmış bulunması ise, gelmiş-geçmiş tüm siyasi iktidarların kuruluş yönetimlerine olan müdahalesini kolaylaştırmaktadır. Nitekim, sözgelimi, geçmiş SSK Genel Müdürlerinin görev süreleri, ortalama 19 ayı geçememektedir. 16

18 Birinci Bölüm SOSYAL SİGORTALILARA AİT DEĞİŞİKLİKLER SORU: İşyeri Kuruma Ne Zaman Bildirilecektir? Daha önce "işveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür" şeklinde olan SS Kanunu m. 8/1 hükmü: "İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür" biçiminde değiştirilmiştir (4447 sayılı Yasa m.1). Buna göre, işyeri tescilindeki "işyeri bildirgesi", daha önce sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde verilmekteyken; yapılan değişiklikle, bu bildirgenin, bu kez sigortalı çalıştırılmaya başlanılmadan önce Kuruma verilmesi veya iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi öngörülmüştür. Böylece, "işyeri bildirgesinin, artık sigortalı çalış- 17

19 tırmaya başlanılacak tarihten asgari (en geç) bir gün önce verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde gerekli değişikliğe "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle 1 gidilmiş ve anılan yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrası: "İşverence, örneği (Ek: 7) de 2 bulunan "işyeri bildirgesi" iki nüsha düzenlenip sigortalı çalıştırılmaya başlanılmadan önce Kuruma verilir. Bu bildirgenin bir nüshası "alındı belgesi" yerine geçmek üzere işverene iade edilir." şeklini almıştır. İşyeri bildirgesinin verilmesi gereken son günün hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlaması durumunda, uygulamada işyeri bildirgesi tatili izleyen ilk iş gününde verildiği takdirde, idari para cezası uygulanmamaktadır 3. Buna göre, sözgelimi Pazar veya Pazartesi günü sigortalı çalıştırılmaya başlanması; işverenin söz konusu yükümünü tatil gününde yerine getirmesi olanaksız olduğu için, bu yükümün tatili izleyen ilk iş gününde gerçekleştirilmesi zorunluluğuna yol açmaktadır. Yeni uygulamanın yürürlüğe girişi 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren söz konusu olduğu (4447 sayılı Yasa m. 63/bent e) için, anılan tarihten önce sigortalı çalıştırmaya başlamış bulunan işverenler tara- 1 RG , No Yasal değişiklik öncesinde bastırılmış bulunan "işyeri bildirgesi" örnekleri, uygulamada bir süre daha Kurum tarafından kabul edilmeye devam olunmuştur. Nitekim, bu bağlamda, önceki metinlerde yer alan "sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarih" bölümü, "sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak tarih" olarak işlem görmüştür. 3 Bak tarihli Kurum Genel Yazısı. 18

20 fından verilecek işyeri bildirgelerinde, daha önceki bir aylık yasal verilme süresi esas alınacaktır. Buna karşılık, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenlerin, işyeri bildirgesini sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte veya bunu izleyen günlerde Kuruma vermeleri durumunda, sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten bir gün önceki tarihte geçerli olan asgari ücret tutarı üzerinden idari para cezasının uygulanması gerekecektir. Bunun gibi, 8 Eylül 1999 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayan işveren tarafından işyeri bildirgesinin aynı gün Kuruma verilmemesi halinde de, idari para cezası uygulanacaktır. SS Kanunu m. 8/l'in metninde yazılı olmamakla birlikte, uygulamada; iadeli taahhütlü veya Acele Posta Servisi (APS) yoluyla gönderilen işyeri bildirgelerinin postaya veriliş tarihi, Kuruma veriliş tarihi olarak kabul edilmektedir. Buna göre, sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak tarihten önce postaya verilen, ama Kurum kayıtlarına sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten sonra geçecek işyeri bildirgeleri için idari para cezasının uygulanması söz konusu olmayacaktır. Adi posta yoluyla gönderilen işyeri bildirgelerinde ise, bunların Kurum kayıtlarına girdiği tarih esas alınmakta ve idari para cezasının uygulanması, Kurum kayıtlarına giriş tarihine göre belirlenmektedir. Buna göre de, idari para cezasının uygulanmaması için, adi posta yoluyla gönderilen işyeri bildirgesinin, işçi çalıştırılmaya başlandığı tarihten önce, Kurum kayıtlarına girmiş bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte, resmi nitelikteki kuruluşlar tarafından adi posta yoluyla gönderilip Kuruma geç gelen işyeri bildirgeleri, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten önce postaya verilmiş oldukları resmi kayıtlarla belgelenmek kaydiyle, idari para cezasının uygulanmasına yol açmamaktadır. 4 4 Bak tarihli ve Ek sayılı Kurum Genelgesi; tarihli ve sayılı Kurum Genelgesi. 19

21 SS Kanunu m. 8/1 'in "iadeli taahhütlü" olarak gönderilmeden söz etmesine karşılık, Kurum uygulaması APS yoluyla postaya verilen işyeri bildirgelerini de aynı kapsamda görmektedir. SORU: İşyerini Bildirme Yükümlülüğü, İşyerinin Devrinde Veya Bir İlden Bir İle Taşınmasında Sözkonusu mudur? Öte yandan, SS Kanunu m.8/l'de öngörülen işyerini bildirme yükümü, sadece yeni bir işyeri açma durumunda değil, işyerinin devredilmesi veya bir ilden diğer bir ile taşınması halinde de uygulanacak ve aynı esaslara tabi olacaktır. Buna göre, taşınılan yerde işçi çalıştırmaya başlanılacak tarihten önce, işyeri bildirgesinin verilmesi gerekecektir. Nitekim, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 12. maddesinin önceki metni, son değişiklikle: "İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki veya aynı ilde diğer bir ünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, işverence işyerinin nakledildiği yeri çevresine alan Kurum ünitesine nakil tarihinden önce yeniden işyeri bildirgesi verilir. Boşaltılan işyeri ise yine önceden yazılı olarak Kurum ünitesine bildirilir." şeklini almıştır. İşyerinin devri durumunda ise, giderek birtakım zorlama esaslara ulaşılmaktadır. Buradaki zorlama niteliği, sosyal sigortalar hukukunun genel esaslarına aykırı biçimde, işyerinin sigortalı işçi çalıştırmaya başlanmasından sonra değil de önce bildirilmesinin öngörülmüş olmasından kaynaklanmaktadır. Gerçekten, işyeri bildirgesinin, 20

22 SS Kanunu m. 8/1 1 in içerdiği yeni mantık gereği, devir sözleşmesinin yapılmasından, yani daha henüz işyeriyle ilgili hak ve borçlar yeni işverene geçmeden önce verilmesi gerekecektir. Nitekim, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği m. 13/bent a'nın son değişik metni de: "İşveren, işyerinin devri, kapanması, terki, kapanması, terki veya tasfiyesi halinde bu durumu önceden... işyerinin tescilli bulunduğu Kurum ünitesine yazılı olarak bildirir." anlamını taşımaktadır. İşyerinin miras yoluyla intikalindeki devirde de, durum son derece karmaşıktır. Nitekim, henüz ölüm olayının gerçekleşmediği ve giderek intikalin henüz bulunmadığı bir durumda; olası mirasçıların, kendilerine geçme olasılığı varolan işyerine ilişkin bildirgeyi işçi çalıştırmaya başlanılmadan önce Kuruma ulaştırmaları, hukuken ve fiilen olanaksızdır. Çünkü, anılan bildirim yükümünün yerine getirilmesi, ancak kimin mirasçı olacağının belli olmasına ve giderek, mirasın red veya kabul edildiğinin açıklık kazanmasına bağlıdır. Bu nedenle, uygulamada bir süre, MK. m. 546 ve 550 hükümleri göz önünde bulundurularak; ölen işverenin mirasçılarının mirası açık irade bildirimiyle kabul etmeleri durumunda, irade beyanının yapılacağı tarihten ve mirasçıların açık irade bildirimiyle mirası reddetmeleri halinde ise, ölüm tarihinten itibaren hesaplanacak üç aylık sürenin son gününden asgari bir gün önce işyeri bildirgesi verildiği takdirde, idari para cezasının gerekmeyeceği görüşü kabul edilmiştir. 5 Ancak, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği m. 13/bent a'nın değişik son metni, belirtilen hukuki düşünceleri hiç göz önünde bulundurmaksızın, "ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde" yapılacak bildirimi öngörmektedir. 5 Bak günlü ve Ek sayılı Kurum Genelgesi. 21

23 SORU: Sigortalı Kendisini Kuruma Bildirmek Zorunda mıdır? SS Kanunu'na 4447 sayılı Yasa'nın 16. maddesiyle eklenen Ek Madde 40: "Bu Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayılanlar, çalışmaya başladıklarını işe başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma bildirirler. Bildirimler ile ilgili Kurumca yapılacak işlemlerin usul ve esasları, yönetmelikle belirlenir." hükmünü getirerek, sigortalının kendisini Kuruma bildirmesi esasını öngörmüştür. Yasada daha önce bu tür bir hüküm yer almamış; esas olarak, işverenin sigortalı olarak çalıştırdığı kişi veya kişileri Kuruma bildirmesi esası benimsenmiştir. Bu anlamda, SS Kanunu ek m. 40, kaçak (sigortasız) işçi çalıştırmayı önlemek üzere getirilmiş bir yüküm olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten, yeterli bir yasal iş güvencesinin olmayışı ve buna yönelik yasama çalışmalarının da, son olarak 1992 yılından bu yana kayda değer bir sonuç vermemesi üzerine 6, bu kez sigortalıya getirilen böyle bir yükümle, kayıt dışı işçiliğin önüne geçilmek istendiği anlaşılmaktadır. Ancak, sonuçta sosyal sigortalar hukukunun genel esaslarıyla bağdaşmayacak, zorlama bir durum ortaya çıkmıştır. Nitekim, hukuk açısından, getirilen her yüküm için, bir de yaptırımın öngörülmüş bulunması gerekir. Süresinde 6 Ayrıntılı bilgi için bak. T. Centel, yeni İş Güvencesi Önerileri Hakkında Bazı Düşünceler, İşveren XXXVII, 11 (Ağustos 1999), 14, 19; T. Centel, Türkiye'de Feshe Karşı Korumanın Ekonomik ve Sosyal Sonuçları- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (yay.), Almanya'da ve Türkiye'de İşçinin Feshe Karşı Korunması Semineri, İstanbul 1998,167 vd. 22

24 kendini Kuruma bildirmeyen sigortalılar içinse, hiçbir yaptırım öngörülmemiştir. SORU: Bildirim Yükümü Olan Sigortalı Kişiler Kimlerdir? Bildirim yükümü altında olan kişiler, SS Kanunu ek m. 40/l'de, "bu Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayılanlar" olarak ifade edilmiştir. SS Kanunu m. 2'ye bakıldığında ise, "bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanların sigortalı sayıldığı ve çiftçi mallarını koruma bekçilerinin de SS Kanunu'na tabi oldukları hususlarının belirtildiği görülmektedir. Bunun dışında, SS Kanunu geç. m. 20'ye tabi özel banka ve sigorta şirketleri sandıklarından yararlananlar ile "bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşıları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar, düşünür ve yazarlar" (SS Kanunu ek m. 10/1) ve "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen genel kadınlar'la (SS Kanunu ek m. 13/1) ilgili herhangi bir açıklığa rastlanılmamakta; bu kişiler de, SS Kanunu hükümlerinden yararlanmakta veya kendilerine en az SS Kanunu'nda belirtilen yardımlardan yararlanma olanağı yaratılmaktadır. Diğer yandan, kısmen veya tamamen sigortalı sayılmayacak kişiler, SS Kanunu m. 3'de tek tek gösterilmiştir. Bu bakımdan, SS Kanunu ek m. 40/l'deki "bu Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayılanlar" anlatımı, başarılı ve tek başına yeterli görünmemektedir. Bunun yerine, salt SS Kanunu m. 2'yle sınırlı kalınmayıp, "Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı sayılma" ölçütünün temel alınması, daha yerinde olacaktır. Buna göre de, SS Kanunu m.3'e göre sigortalı sayılmayan kişilerin dışında kalıp, "bir 23

25 hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar ve bu arada koruma bekçileri, genel kadınlar, sanatçı, düşünür ve yazarlar, söz konusu bildirim yükümüne tabi tutulmalı; özel banka ve sigorta şirketleri çalışanlarından SS Kanunu geç. m. 20'ye tabi sandıkların üyesi olanların ise, anılan yükümün dışında bırakılmalıdır. Ancak, SS Kanunu m. 3 bakımından da, SS Kanunu ek m. 40/l'de yeterli açıklığın bulunmamasına rağmen, kısmen sigortalı sayılanlar için ayırıma gidilip; bunlardan, ilgilinin sigortadan yararlanması istek koşuluna bağlananların, söz konusu yükümün dışında bırakılması, belirtilen yasa hükmünün amacına daha uygun düşecektir. Bunun gibi, amaca uygun yorum sonucu, çırakların (SS Kanunu m. 3/bent II f. A; Çıraklık MEK. m. 25/IV) da bildirim yükümünden uzak tutulmaları gerekir. Gerçekten, bunların sigorta primleri, Çıraklık MEK. m. 25/IV cümle 2 uyarınca, Devlet tarafından karşılandığı için; işverenin, sigortasız çırak çalıştırması ve giderek, çırağın kendisini bildirim yükümünden söz edilemeyecektir. SS Kanunu ek m. 40/1; bildirimlerle ilgili Kurum işlemlerinin usul ve esaslarının, bir yönetmelik tarafından belirlenmesini öngörmüştür. Bu konuda, ilkin, 10 Eylül 1999 tarihli ve Ek sayılı Kurum Genelgesi'ne göre işlem yapılmıştır. Daha sonra, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 14. maddesi değiştirilirken, anılan maddede: "Sigortalı, çalışmaya başladığını, çalışmaya başladığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde örneği (Ek-9)'da bulunan "sigortalı bildirim belgesi" ile Kuruma bildirir. Sigortalı tarafından iki nüsha olarak doldurulan belge Kurumca alınıp genel evrak numarası işlendikten sonra bir nüshası sigortalıya geri verilir. 24

26 Sigortalının bildirimi ile işverenin bildirimleri arasında farklılık olduğu takdirde, durum Kurumca iadeli-taahhütlü bir yazıyla işverene bildirilir. İşverence 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde yapılacak araştırma ve inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılır." hükümlerine (f.5-6) yer verilmiştir. SORU: Sigortalının Kendisini Kuruma Bildirmesi Nasıl Olacaktır? Sigortalının kendisini Kuruma bildirmesi konusunda, yasada herhangi bir biçim öngörülmüş değildir. Bu konuda, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 26 Şubat 2000 tarihli değişikliğine "sigortalı bildirim belgesi" esas alınacaktır. SS Kanunu ek m. 40/1, sigortalının kendisini bildirmesi konusunda, 30 günlük bir süre koymuştur. Bu sürenin başlangıcı, herhalükârda, sigortalının "çalışmaya başladığı tarihtir (SSİY. m. 14/V). Çalışmaya başlamadan kasıt, sigortalının fiilen işe başlamasıdır. Buna göre de, SS Kanunu ek m. 40/I açısından önemli olan, hizmet sözleşmesinin yapıldığı tarih olmayıp; işçinin (sigortalının), bilfiil çalışmaya başlayacağı tarihtir. Bu yüzden, tarafların, hizmet sözleşmesinde daha sonraki bir tarihte çalışmaya başlanacağını kararlaştırmaları durumunda; sözleşmenin yapıldığı tarih yerine, kararlaştırılan çalışma tarihi temel alınacaktır. Diğer yandan, sigortalının kendisini Kuruma bildirmesi, içinde bulunduğu istihdam türünden bağımsızdır. Çünkü, SS Kanunu ek m.40/l'in yollamada bulunduğu SS Kanunu m. 2, "bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlardan söz etmektedir (f.1). Buna göre, 25

27 sigortalı, ister tam ve isterse kısmi süreli (part-time) bir istihdam ilişkisi içinde bulunsun, SS Kanunu ek m. 40/l'deki bildirim yükümüne tabi olmaktadır. SORU: İşveren Sigortalıları Kuruma Ne Zaman Bildirme Yükümü Altındadır? 4447 sayılı Yasa m. 2'yle SS Kanunu m. 9/1: "İşveren çalıştıracağı kimseleri, işe başlatmadan önce örneği Kurumca hazırlanacak işe giriş bildirgeleriyle Kuruma doğrudan bildirmekle veya bu belgeleri iadeli-taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak kimseler için işe başlatıldığı gün Kuruma veya iadeli-taahhütlü olarak postaya verilen işe giriş bildirgeleri ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan işçiler için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli-taahhütlü olarak gönderilen işe giriş bildirgeleri de süresi içinde verilmiş sayılır." şeklinde değiştirilerek, işverenin sigortalıları Kuruma bildirmesi yükümüyle ilgili yeni esaslar benimsenmiştir. Buna göre, ilkin, işveren; bazı istisnalar dışında, çalıştıracağı sigortalılar işe başlatmadan önce, Kuruma bildirme yükümü altındadır. Daha önceki uygulama içinde, sigortalılar, çalıştırılmaya başlandıktan sonra Kuruma bildirilirken; şimdi bu genel kural, isabetli olarak değiştirilmiş ve sigortalının işe başlatılmasından önce Kuruma bildirilmesi esası kabul edilmiştir. Sosyal sigortalar hukukunun genel esaslarıyla bağdaşmaz görünen bu yeni düzenlemenin kaynağında, tıpkı işverinin işyerini ve si- 26

28 gortalının da kendisini Kuruma bildirme yükümlerinin düzenlenişinde olduğu üzere, kaçak (sigortasız) işçi çalıştırmayı önleme endişesinin yattığı görülmektedir. SORU: Çalıştırılacak Kişilerin İşe Başlatılmadan Önce Kuruma Bildirilmeleri Kuralına Kimler Tabi Değildir? Çalıştırılacak kişilerin, kural olarak, işe başlatılmalarından önce Kuruma bildirilmeleri gerekmekle birlikte; SS Kanunu m. 9, belirtilen esasa üç istisna getirmektedir. Bunlardan ilki, özel olarak, inşaat işyerlerine ilişkindir. Gerçekten, inşaat işyerlerinde işe başlatılacak kişiler için, bunların işe başlatıldıkları gün Kuruma veya iadeli taahhütlü olarak postaya verilen işe giriş bildirgeleri, süresi içinde verilmiş sayılmakta, yani idari para cezasının uygulanmasını gerektirmemektedir. Burada bildirimde bulunma anı, işçinin işe başlaması öncesinden işe başlanılan ilk güne kaydırılmış durumdadır. İkinci olarak; ister inşaat işyeri olsun ve isterse olmasın, ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan işçiler (sigortalılar) için, işe başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde verilen işe giriş bildirgeleri, yine^süresi içinde verilmiş sayılacak ve idari para cezasının uygulanmasına yol açmayacaktır. Bu konuda, görüldüğü üzere, işyerinde görülen iş önemli olmayıp; söz konusu işyeri için işyeri bildirgesinin, ilk kez verilip verilmediği hususu önem taşımaktadır. Nihayet, üçüncü istisna olarak, Dışişleri Bakanlığı'nın sigortalı olarak yurt dışı göreve atadığı personel için vereceği işe giriş bildirgelerinin Kuruma en geç üç ay içinde gönderilmesi olgusu (SS Ka- 27

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/3 KAYSERİ Konu : 2012 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 20/01/2012 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Perşembe, 26 Eylül 2013 13:01 Esnaf ve Sanatkarın talebi üzerine SGK ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. Asgari Ücret Teşvik Asgari Ücret Desteği konulu 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ

Detaylı

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2016/15 İstanbul, 12.02.2016 2016/09 sayılı duyurumuzda bilgi verildiği üzere 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2013/03 KAYSERİ Konu : 2013 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 11/01/2013 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM

İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18786 Karar No. 2014/23989 Tarihi: 17.11.2014 İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM ÖZETİ: Geçici 2. madde

Detaylı

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi.

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi. O R K U N O R K U N duyuru 207 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6770 SAYILI KANUNLA 550, 633 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Aralık

SİRKÜLER. Sayı: Aralık SİRKÜLER Sayı: Aralık 2016 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 2017 Yılı Asgari Ücret Tutarı... 2 2. Mesleki Eğitim Kanununda(Stajyer ve Tamamlayıcı Eğitim) değişiklik... 2 2. BÖLÜM... 3

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER

TORBA KANUNDAKİ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER MALİ ÇÖZÜM TORBA KANUNDAKİ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER Ersin UMDU * I-GİRİŞ Kamuoyunda adına torba kanun denilen ve 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111

Detaylı

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR BAŞKANI SGK PRİM ERTELEMESİNE

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı: 8.9.1999 Sayı: 23810)

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı: 8.9.1999 Sayı: 23810) -531- İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

A YILINDAN ÖNCE BAĞLANAN AYLIKLARIN KENDİ İÇİNDE FARKLILAŞMASI

A YILINDAN ÖNCE BAĞLANAN AYLIKLARIN KENDİ İÇİNDE FARKLILAŞMASI İntibak Kanunu Üzerine Değerlendirmeler I- GİRİŞ Uyum anlamına gelen intibak kavramı; sosyal güvenlik sisteminde prim ödeme gün sayısı, yaş ve kazançları aynı olmasına rağmen, aylık hesaplama parametrelerinde

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5921 Kabul Tarihi: 11/8/2009 MADDE 1 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

Kanun No.: 4447 R.G.: 08.09.1999 Kabul T.: 25.08.1999 Sayı: 23810

Kanun No.: 4447 R.G.: 08.09.1999 Kabul T.: 25.08.1999 Sayı: 23810 o İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU ş (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Tarih :20.02.2016 Sayı : İST.YMM.2016 460 Sirküler No: İST.YMM.2014/17 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi 2016-4 6661 sayılı Kanunla, işverenlere getirilen Asgari Ücret Desteğine ilişkin Sosyal

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 06.03.2017 Sirküler No : 2017/043 01.02.2017 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK OLAN İŞVEREN DESTEĞİ 09.02.2017 tarih ve 29974

Detaylı

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ersinumdu@gmail.com TEŞVİKLER 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 SİRKÜLER İstanbul, 17.02.2016 Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 Konu: SGK TARAFINDAN 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR YAYINLANMIŞTIR Bilindiği

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 19.04.2017/54-1 İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ÖZET : 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İŞKUR

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara

Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara Hastalık Sigortası Sağlanan yardımlar: Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara da, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır: A) Sağlık yardımı yapılması,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 30 İst. 18 Şubat 2004 KONU :1.1.2004 30.06.2004 Döneminde,

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR Süleyman TUNÇAY * I-GİRİŞ: Bilindiği gibi 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 65003657/909 14/12/2016 Konu : 6745 Sayılı Kanun gereğince 2012/2 sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2016/29 7/9/2016 tarihli

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR? İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR? Özer DEMİRDİZEN * I- GİRİŞ İşverenin, işyerinde vuku bulan iş kazası olayını bildirim yükümlülüğü ve meydana gelen zarar

Detaylı

serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. /

serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.  / Yeni İstihdam Paketiyle İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi Yayımlandı 18 20 yaş arası erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin işveren hissesi sigorta prim teşvikiyle

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. SİRKÜ : 2017/02 KAYSERİ Konu : 2017 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile 10.01.2017 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2017

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik Özürlülerin Sosyal Güvenlik Özürlülerin Emeklilik Şartları Hakları 02 GİRİŞ Sosyal güvenlik uygulamalarında, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ve işe başladığı tarihten önce malül olan

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR?

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? Mustafa CERİT 1 1. GIRIŞ Engelliler 2 için çalışabilecek bir iş bulmak ve bulunan bu işi sürekli olarak elde tutmak

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.00.00/338 25/05/2010 Konu : Malullük Aylığı Bağlanması ve Kesilmesi İşlemleri. G E N E L G E 2010/67 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin

Detaylı

# T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Eylül 1999 ÇARŞAMBA

# T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Eylül 1999 ÇARŞAMBA # T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 8 Eylül 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23810 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun İşsizlik Sigortası Kanunu (Sosyal

Detaylı