istanbul TicARET ODASı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TicARET ODASı"

Transkript

1 istanbul TicARET ODASı YAYıN NO:

2 İSTANBUL YAYIN NO: TİCARET ODASI YENİ SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ Hazırlayan: Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. İstanbul Ticaret Odasının görüşlerini yansıtmaz. Haziran 2000 İTO - İstanbul ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel Faks E. Posta (212) /303 (212) Bdskı ACAR MATBAACILIK A.Ş. Tel: (212) (Pbx) Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak kabul edilen 21. yüzyılda, insan kaynaklarının ve insana yatırımın öneminin giderek artmasıyla sosyal güvenlik sisteminde de köklü reformların gündeme gelmesinin kaçınılmaz olacağı ve bu süreçte piyasa ekonomisi, çoğulcu demokrasi ve insan hakları gibi kavramların iktisadi ve sosyal yaşamda çok daha büyük önem kazanacağı uluslararası toplumda yaygın kabul gören bir görüştür. Sözkonusu reform gereksiniminin son yıllarda ülkemizde de belirgin bir şekilde ortaya çıkması üzerine geçtiğimiz yıl 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun uygulamaya konulmasıyla, çağdaş normlara bir ölçüde yaklaşım sağlanmıştır. Özellikle işsizlik sigortasının uygulamaya konulması sayesinde sosyal güvenlik sistemindeki büyük bir eksikliğimiz giderilmiş, böylece AB'ye uyum sürecinde de önemli ve gerekli bir adım atılmıştır. Ayrıca, emeklilik sigortasında yapılan düzenlemeler de, geniş kitleleri etkilemesi, finansal boyutlarının genişliği ve yeniden yaş kaydı ilkesine dönülmesi gibi özellikleri sebebiyle kamuoyunda büyük yankılar uyandırmıştır. Odamız, mevcut bilgi eksikliklerinin giderilerek yeni sistemin daha sağlıklı anlaşılmasını, tartışılmasını ve uygulanmasını sağlamak üzere, sosyal güvenlik sistemimizde köklü değişiklikler gerçekleştiren yeni mevzuat düzenlemesini temel sorular ve yanıtlarla ele alan pratik bir rehber hazırlanmasını öngören bir çalışma sonucunda elinizdeki "Yeni Sosyal Güvenlik Rehberi" adlı el kitabını yayınlamıştır. Bu yayınımızın başta üyelerimiz olmak üzere tüm ilgililere faydalı olmasını diler, çalışmayı gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Demircioğlu'na teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 11 GİRİŞ 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Çıkarılmasını Hangi Etkenler Zorunlu Kılmıştır? 13 Sosyal Sigortalar Kurumu Ne Gibi Güçlükler İçinde Bulunmaktadır? 14 Birinci Bölüm SOSYAL SİGORTALILARA AİT DEĞİŞİKLİKLER İşyeri Kuruma Ne Zaman Bildirilecektir? 17 İşyeri Bildirme Yükümlülüğü, İşyerinin Devrinde Veya Bir İle Taşınmasında Sözkonusu mudur? 20 Sigortalı Kendisini Kurum'a Bildirmek Zorunda mıdır? 22 Bildirim Yükümü Olan Sigortalı Kişiler Kimlerdir? 23 Sigortalının Kendisini Kuruma Bildirmesi Nasıl Olacaktır? 25 İşveren Sigortalıları Kuruma Ne Zaman Bildirme Yükümü Altındadır? 26 Çalıştırılacak Kişilerin İşe Başlatılmadan Önce Kuruma Bildirilmeleri Kuralına Kimler Tabi Değildir? 27 5

7 Hastalık Sigortasından Yararlanmada 4447 Sayılı Yasa Ne Gibi Kısıtlamalar Getirmiştir? 28 Protez, Araç ve Gereç Yardımlarından Sigortalının Yakınları da Yararlanabilir mi? Sayılı Yasa S.S.K. Sigortalıları İçin Öngörülen Protez, Araç ve Gereç Bedelleri İle İlgili Değişiklikler Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Mevzuatı İçin de Uygulanacak mıdır? 32 Protez, Araç ve Gereç Yardımlarında Katılım Payı Ödenmesi Sözkonusu Olmayan İstisnalar Nelerdir? Sayılı Yasayla Öngörülen Hastalık Sigortası Bağlamındaki Öteki Daralmalar Nelerdir? Sayılı Yasa Sakatlık Aylığıyla İlgili Hangi Değişiklikleri İçermektedir? 36 Sakatlık Aylığının Hesaplanması Nasıl Yapılacaktır? 37 Yaşlılık Aylığına İlişkin Değişiklikler Nelerdir? 42 Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir? 43 Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasında Temel İlkeler Nelerdir? 47 Yeni Sigortalıların Yaşlılık Aylığı Nasıl Hesaplanacaktır? 48 Eski Sigortalıların Yaşlılık Aylığı Nasıl Hesaplanacaktır? Sayılı Yasa Ölüm Aylığında Ne Gibi Yenilikler İçermektedir? 51 6

8 Ölüm Aylığında 4447 Sayılı Yasa İle Öngörülen Yeni Sistemi Açıklar mısınız? Sayılı Yasa, 2000 Yılından Önce Sigortalı Olup Bu Yılın Başından Sonra Olacaklar İçin Bir KARMA Sistem mi Önermiştir? 53 Ay İçinde Bazı İş Günlerinde Çalıştırılmayan ve Ücret Ödenen Sigortalıların Durumu Ne Olacaktır? 56 Prime Esas Alınacak Kazançlarda Miktar Yönünden Herhangi Bir Sınırlama Var mıdır? 58 Sosyal Güvenlik Destek Priminin Miktarı Ne Kadar Artırılmıştır? 59 İsteğe Bağlı Sigortayla İlgili Değişiklikler Nelerdir? 60 Teftiş, Kontrol ve Denetleme Konusunda Kimler Hangi Yetkilerle Donatılmıştır? 61 İkinci Bölüm İŞSİZLİK SİGORTASI İşsizlik Sigortası Hükümleri Ne Zaman Yürürlüğe Girecektir? 67 İşsizlik Sigortasının Uygulama Alanına Kimler Girecektir? 68 İşsizlik Sigortası Uygulamasından Kimler Yararlanamaz? 69 İşsizlik Sigortasının Uygulanması Ek Bir Yük Getirecek midir? 70 7

9 Tasarrufu Teşvik Kesintileri Fonu Ne Olacaktır? 71 İşsizlik Sigortasının Finansmanı Ne Şekilde Yürüyecektir? 72 Toplanacak İşsizlik Sigortası Primleri İşsizlik Sigortası Fonuna Aktarımı Nasıl Gerçekleşecektir? 72 İşsizlik Sigortasında Prim İadesi Sözkonusu Olacak mıdır? 73 Hangi Ücret Üzerinden İşsizlik Sigortası Primi Kesilecektir? Sayılı Yasa Kapsamındaki İşçiler İş ve İşçi Bulma Kurumu'na İşverence Bildirilecek midir? 74 İşsizlik Sigortası Prim Belgeleri Nereye Verilecek ve Prim İle Cezaların Tahsilinde Hangi Hükümler Uygulanacaktır? 74 İşsizlik Sigortası Uygulaması Ne Gibi Hizmetler Verecektir? 75 Kendi İstek ve Kusuruyla İşsiz Kalan Sigortalıya İşsizlik Ödeneği Verilecek midir? 76 İşsizlik Ödeneğinden Hangi Koşullarda Yararlandırılacaktır? 76 İşsizlik Ödeneğinden Hangi Hallerde Yararlanamayacaktır? 77 İşsizlik Ödeneği Ödenmesi Ne Zaman ve Nasıl Yapılacaktır? 78 İşsizlik Ödeneği Ne Kadar Süre İle Ödenecektir? 78 İşsizlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır? 79 İşsizlik Ödeneği Hangi Hallerde Kesilir? 79 8

10 İşsizlik Ödeneğinden Kesinti Yapılır mı? 80 İşten Ayrılma Bildirgesi Ne Zaman Verilecektir? 80 İşsizlik Sigortası Primleri Gider Olarak Yazılabilecek midir? 81 İşsizlik Sigortası İle İlgili İşlemlere Karşı Nasıl İtiraz Edilecektir? 81 İşsizlik Sigortası İle İlgili İdari Para Cezalarına Karşı Nasıl İtiraz Edilecektir? 82 İşsizlik Sigortası Fonunun Gelirleri Nelerdir? 82 İşsizlik Sigortası Fonunun Giderleri Nelerdir? 82 İşsizlik Sigortası Fonunu Kim Yönetecektir? 83 İşsizlik Sigortası Fonunu Kim Denetleyecektir? 84 Üçüncü Bölüm BAG-KUR SİGORTALILARINA AİT DEĞİŞİKLİKLER 4447 Sayılı Yasa'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihte ve Daha Önce Bağ-Kur Sigortalısı Olanlar Hangi Yaş ve Sürede Emekli Olabileceklerdir? 85 Tam Yaşlılık Aylığı Nasıl Hesaplanır? 87 Kısmi Yaşlılık Aylığı Nasıl Hesaplanır? Sayılı Yasa'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihte Önceki Duruma Göre Emekliliğe Hak Kazanamayanlara 9

11 Verilecek Kısmi Aylık Hangi Yaş ve Süreye Göre Bağlanacaktır? Sayılı Yasa Bakımından Yaşlılık Aylığı Bağlananlardan Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilecek midir? 93 Sağlık Sigortasından Hangi Koşullar Altında Yararlanılabilir? 94 YARARLANILAN BAŞLICA KAYNAKLAR 98 EKLER 99 10

12 SUNUŞ Kamuoyunda "Sosyal Güvenlik Reformu Yasası" olarak bilinen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, Türk çalışma yaşamında çok önemli kimi esasları değiştirmiştir. Bunların en başında, şimdiye kadar uygulanmamış bulunan "işsizlik sigortasının kurulması gelmektedir. Gerçekten, 1 Haziran 2000 tarihinden itibaren, eksik bulunan işsizlik sigortası tüm kurumlarıyla birlikte uygulanmaya başlanacaktır. Yıllardan beri kıdem tazminatı kurumunu işsizlik sigortasının yerine ikame etmek isteyen Türkiye, böylece Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına Dair 102 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi'nin standartlarına biraz daha yaklaşmış bulunmaktadır. Öte yandan, 4447 sayılı Yasa, yeni bir emeklilik düzeni öngörmektedir. Bu düzenin en olumlu yanı, Türkiye'de yeniden yaş kaydı ilkesine dönülmüş olmasıdır. Gerçekten, şimdiye değin uygulama içinde yaş kaydı, politik oy hesaplarıyla, 38 yaşında kadın sigortalıların ve 43 yaşında da erkek sigortalıların emekli olmalarına olanak tanınmaktaydı. Bu çalışma içinde, 4447 sayılı Yasa'nın getirdiği değişiklikler, soru-yanıt biçiminde sunulmuş ve anılan yasanın uygulamasına, açıklık getirilmek istenmiştir. Konulara ilişkin açıklamalar, temel olarak, esaslı değişikliklere yöneltilmiştir. Böylece okuyucunun elinde, genel nitelikteki bir sosyal güvenlik rehberinin bulunması amaçlanmıştır. 11

13 Kitabın hazırlanmasında, çalışmanın gözden geçirilmesini bizzat üstlenen arkadaşım Prof.Dr. Tankut CENTEL ile uygulama bağlamındaki katkıları için de Sosyal Sigortalar Kurumu eski Genel Müdür Yardımcısı Mustafa KONUK'a zahmetleri için içten teşekkür ederim. Ayrıca çalışmanın yazım işini üstlenen sekreterim Nilüfer Güney'e de teşekkür borcum var. Bu bağlamda bu çalışmanın yapılmasını teşvik eden İstanbul Ticaret Odası yetkililerine de ayrıca şükran duygularımı iletmek isterim. Prof. Dr. A.Murat DEMİRCİOĞLU 16 Mayıs 2000 İSTANBUL 12

14 GİRİŞ SORU: 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Çıkarılmasını Hangi Etkenler Zorunlu Kılmıştır? Sosyal Sigortalar Kurumu, 1994 yılından itibaren Hazine finansmanına gereksinim göstermeye başlamıştır. Bu gereksinimle birlikte, sosyal sigortalarda reform yapılması, ülke gündemine girmiştir. Sosyal güvenlik reformuyla ilgili gereksinmeler, 25 Ağustos 1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'yla karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak, anılan yasanın kabulü, sosyal güvenlik reformuyla ilgili gereksinme ve tartışmaları sona erdirebilmiş değildir. Bunun da temel nedenleri olarak, ilkin kabul öncesinde yaşanan toplumsal olaylar ve sonra da, söz konusu yasanın kapsamına ilişkin bakış darlığı gösterilebilir sayılı Yasa, Kamuoyuna adeta bir sosyal güvenlik reformu olarak tanıtılmıştır. Yasa, içerdiği esaslar bakımından, Türk sosyal güvenlik sisteminde temel değişiklikleri içermekle birlikte, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yapısal eksikliklerine yönelmemektedir. Nitekim, 4447 sayılı Yasa'yla işsizlik sigortası fonu temelinde, Devlete 13

15 belli bir fon yaratılmak istenmekte; Türk sosyal sigortalar sisteminin yapısal eksiklikleri içinde yer alan özerklik sorununa, hiç değinilmemektedir. Oysa, Sosyal Sigortalar Kurumu başta olmak üzere Türk sosyal güvenlik kuruluşları, önemli yapısal güçlükler içindedir. Bunların üstesinden gelinmesi bakımından, özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu'nun içinde bulunduğu güçlüklere topluca bakmakta yarar görünmektedir. SORU: Sosyal Sigortalar Kurumu Ne Gibi Güçlükler İçinde Bulunmaktadır? Sosyal Sigortalar Kurumu'nun içinde bulunduğu güçlükleri, finansman ve özerklik açısından ele almak yerinde olur. 1. Kurumun Finansman Açığı a) Devlet Yardımlarının Yokluğu Konsolide bütçe sonuçlarına bakıldığında, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 1994 yılından itibaren açık vermeye başladığı görülmektedir. Nitekim, Kurum, sözgelimi 1994 yılında 15, 1995 yılında 59 ve 1996 yılında 146 trilyon olmak üzere, yıldan yıla katlanan bir biçimde Hazine finansmanını gerektirmiştir. Ayrıca, bu açıklar, salt Sosyal Sigortalar Kurumu'yla sınırlı kalmamış; Bağ-Kur ve Emekli Sandığı da, genel bütçeden önemli ödemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Böylece, her üç sosyal güvenlik kuruluşuna yapılan ödemeler dikkate alındığında, bunlara ayrılan payın ulusal gelir içinde % 3 ve konsolide bütçe içinde de yaklaşık % 10'a ulaştığı göze çarpmaktadır. 14

16 Ancak, merkezi devlet, ülkemizde sosyal sigorta kuruluşlarına doğrudan yardımda bulunmamaktadır. Katık konusundaki devletin katkısı dolaylı olup; bu da, Kurumun yaptığı işlemler ile düzenlemiş bulunduğu belge ve evraklardan harç, resim ve damga vergisi alınmaması ve Kurumun taşınır ve taşınmaz mal gelirleri iie mevduat ve kredi faizlerinin vergiye tabi tutulmaması biçimindedir. b) Fonların Verimsiz Kullanılması Sosyal sigorta fonları; güven, likidite, kârlılık ve verimlilik ilkeleri olarak özetlenebilecek birtakım esaslara uygun biçimde kullanılmak zorundadır. Fonlarını bu esaslara uygun biçimde yönetmeyecek sosyal güvenlik kuruluşları ise, önemli finansman güçlükleriyle karşılaşmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu da, bunun en tipik örneğidir. Nitekim, Sosyal Sigortalar Kurumu fonlarının; Türk Eximbank tahvillerine yatırılması, Kurumun mali bakımdan çok önemli kayıplara uğramasına yolaçmıştır. c) Primlerin Tahsil Edilememesi Sosyal güvenlik kuruluşlarının en büyük finansman kaynağını sosyal sigorta primlerinin oluşturması karşısında, bunların zamanında ödenmeyişi ya da tahsil edilemeyişi, büyük mali güçlük yaratmaktadır. Nitekim, ülkemizdeki enflasyonist ortam, adeta primleri geç ödemeye özendirmektedir. Bu da, giderek sosyal güvenlik kuruluşlarının mali yönden güçlük yaşaması sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca, prim borçlarının tahsilinde yaşanan güçlükler, kuruluşların mali sorunlarını çoğaltmaktadır. 15

17 2. İdari Özerkliğin Bulunmayışı Sosyal güvenlik kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, atanma suretiyle işbaşına gelmektedir. Nitekim, sözgelimi, SSK Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın önerisi üzerine ortak kararnameyle göreve gelmektedir. Kurum üst düzey yöneticilerinin atama işlemlerinin siyasi nitelikteki işlemlere bırakılmış bulunması ise, gelmiş-geçmiş tüm siyasi iktidarların kuruluş yönetimlerine olan müdahalesini kolaylaştırmaktadır. Nitekim, sözgelimi, geçmiş SSK Genel Müdürlerinin görev süreleri, ortalama 19 ayı geçememektedir. 16

18 Birinci Bölüm SOSYAL SİGORTALILARA AİT DEĞİŞİKLİKLER SORU: İşyeri Kuruma Ne Zaman Bildirilecektir? Daha önce "işveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür" şeklinde olan SS Kanunu m. 8/1 hükmü: "İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür" biçiminde değiştirilmiştir (4447 sayılı Yasa m.1). Buna göre, işyeri tescilindeki "işyeri bildirgesi", daha önce sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde verilmekteyken; yapılan değişiklikle, bu bildirgenin, bu kez sigortalı çalıştırılmaya başlanılmadan önce Kuruma verilmesi veya iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi öngörülmüştür. Böylece, "işyeri bildirgesinin, artık sigortalı çalış- 17

19 tırmaya başlanılacak tarihten asgari (en geç) bir gün önce verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde gerekli değişikliğe "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle 1 gidilmiş ve anılan yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrası: "İşverence, örneği (Ek: 7) de 2 bulunan "işyeri bildirgesi" iki nüsha düzenlenip sigortalı çalıştırılmaya başlanılmadan önce Kuruma verilir. Bu bildirgenin bir nüshası "alındı belgesi" yerine geçmek üzere işverene iade edilir." şeklini almıştır. İşyeri bildirgesinin verilmesi gereken son günün hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlaması durumunda, uygulamada işyeri bildirgesi tatili izleyen ilk iş gününde verildiği takdirde, idari para cezası uygulanmamaktadır 3. Buna göre, sözgelimi Pazar veya Pazartesi günü sigortalı çalıştırılmaya başlanması; işverenin söz konusu yükümünü tatil gününde yerine getirmesi olanaksız olduğu için, bu yükümün tatili izleyen ilk iş gününde gerçekleştirilmesi zorunluluğuna yol açmaktadır. Yeni uygulamanın yürürlüğe girişi 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren söz konusu olduğu (4447 sayılı Yasa m. 63/bent e) için, anılan tarihten önce sigortalı çalıştırmaya başlamış bulunan işverenler tara- 1 RG , No Yasal değişiklik öncesinde bastırılmış bulunan "işyeri bildirgesi" örnekleri, uygulamada bir süre daha Kurum tarafından kabul edilmeye devam olunmuştur. Nitekim, bu bağlamda, önceki metinlerde yer alan "sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarih" bölümü, "sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak tarih" olarak işlem görmüştür. 3 Bak tarihli Kurum Genel Yazısı. 18

20 fından verilecek işyeri bildirgelerinde, daha önceki bir aylık yasal verilme süresi esas alınacaktır. Buna karşılık, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenlerin, işyeri bildirgesini sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte veya bunu izleyen günlerde Kuruma vermeleri durumunda, sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten bir gün önceki tarihte geçerli olan asgari ücret tutarı üzerinden idari para cezasının uygulanması gerekecektir. Bunun gibi, 8 Eylül 1999 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayan işveren tarafından işyeri bildirgesinin aynı gün Kuruma verilmemesi halinde de, idari para cezası uygulanacaktır. SS Kanunu m. 8/l'in metninde yazılı olmamakla birlikte, uygulamada; iadeli taahhütlü veya Acele Posta Servisi (APS) yoluyla gönderilen işyeri bildirgelerinin postaya veriliş tarihi, Kuruma veriliş tarihi olarak kabul edilmektedir. Buna göre, sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak tarihten önce postaya verilen, ama Kurum kayıtlarına sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten sonra geçecek işyeri bildirgeleri için idari para cezasının uygulanması söz konusu olmayacaktır. Adi posta yoluyla gönderilen işyeri bildirgelerinde ise, bunların Kurum kayıtlarına girdiği tarih esas alınmakta ve idari para cezasının uygulanması, Kurum kayıtlarına giriş tarihine göre belirlenmektedir. Buna göre de, idari para cezasının uygulanmaması için, adi posta yoluyla gönderilen işyeri bildirgesinin, işçi çalıştırılmaya başlandığı tarihten önce, Kurum kayıtlarına girmiş bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte, resmi nitelikteki kuruluşlar tarafından adi posta yoluyla gönderilip Kuruma geç gelen işyeri bildirgeleri, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten önce postaya verilmiş oldukları resmi kayıtlarla belgelenmek kaydiyle, idari para cezasının uygulanmasına yol açmamaktadır. 4 4 Bak tarihli ve Ek sayılı Kurum Genelgesi; tarihli ve sayılı Kurum Genelgesi. 19

21 SS Kanunu m. 8/1 'in "iadeli taahhütlü" olarak gönderilmeden söz etmesine karşılık, Kurum uygulaması APS yoluyla postaya verilen işyeri bildirgelerini de aynı kapsamda görmektedir. SORU: İşyerini Bildirme Yükümlülüğü, İşyerinin Devrinde Veya Bir İlden Bir İle Taşınmasında Sözkonusu mudur? Öte yandan, SS Kanunu m.8/l'de öngörülen işyerini bildirme yükümü, sadece yeni bir işyeri açma durumunda değil, işyerinin devredilmesi veya bir ilden diğer bir ile taşınması halinde de uygulanacak ve aynı esaslara tabi olacaktır. Buna göre, taşınılan yerde işçi çalıştırmaya başlanılacak tarihten önce, işyeri bildirgesinin verilmesi gerekecektir. Nitekim, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 12. maddesinin önceki metni, son değişiklikle: "İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki veya aynı ilde diğer bir ünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, işverence işyerinin nakledildiği yeri çevresine alan Kurum ünitesine nakil tarihinden önce yeniden işyeri bildirgesi verilir. Boşaltılan işyeri ise yine önceden yazılı olarak Kurum ünitesine bildirilir." şeklini almıştır. İşyerinin devri durumunda ise, giderek birtakım zorlama esaslara ulaşılmaktadır. Buradaki zorlama niteliği, sosyal sigortalar hukukunun genel esaslarına aykırı biçimde, işyerinin sigortalı işçi çalıştırmaya başlanmasından sonra değil de önce bildirilmesinin öngörülmüş olmasından kaynaklanmaktadır. Gerçekten, işyeri bildirgesinin, 20

22 SS Kanunu m. 8/1 1 in içerdiği yeni mantık gereği, devir sözleşmesinin yapılmasından, yani daha henüz işyeriyle ilgili hak ve borçlar yeni işverene geçmeden önce verilmesi gerekecektir. Nitekim, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği m. 13/bent a'nın son değişik metni de: "İşveren, işyerinin devri, kapanması, terki, kapanması, terki veya tasfiyesi halinde bu durumu önceden... işyerinin tescilli bulunduğu Kurum ünitesine yazılı olarak bildirir." anlamını taşımaktadır. İşyerinin miras yoluyla intikalindeki devirde de, durum son derece karmaşıktır. Nitekim, henüz ölüm olayının gerçekleşmediği ve giderek intikalin henüz bulunmadığı bir durumda; olası mirasçıların, kendilerine geçme olasılığı varolan işyerine ilişkin bildirgeyi işçi çalıştırmaya başlanılmadan önce Kuruma ulaştırmaları, hukuken ve fiilen olanaksızdır. Çünkü, anılan bildirim yükümünün yerine getirilmesi, ancak kimin mirasçı olacağının belli olmasına ve giderek, mirasın red veya kabul edildiğinin açıklık kazanmasına bağlıdır. Bu nedenle, uygulamada bir süre, MK. m. 546 ve 550 hükümleri göz önünde bulundurularak; ölen işverenin mirasçılarının mirası açık irade bildirimiyle kabul etmeleri durumunda, irade beyanının yapılacağı tarihten ve mirasçıların açık irade bildirimiyle mirası reddetmeleri halinde ise, ölüm tarihinten itibaren hesaplanacak üç aylık sürenin son gününden asgari bir gün önce işyeri bildirgesi verildiği takdirde, idari para cezasının gerekmeyeceği görüşü kabul edilmiştir. 5 Ancak, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği m. 13/bent a'nın değişik son metni, belirtilen hukuki düşünceleri hiç göz önünde bulundurmaksızın, "ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde" yapılacak bildirimi öngörmektedir. 5 Bak günlü ve Ek sayılı Kurum Genelgesi. 21

23 SORU: Sigortalı Kendisini Kuruma Bildirmek Zorunda mıdır? SS Kanunu'na 4447 sayılı Yasa'nın 16. maddesiyle eklenen Ek Madde 40: "Bu Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayılanlar, çalışmaya başladıklarını işe başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma bildirirler. Bildirimler ile ilgili Kurumca yapılacak işlemlerin usul ve esasları, yönetmelikle belirlenir." hükmünü getirerek, sigortalının kendisini Kuruma bildirmesi esasını öngörmüştür. Yasada daha önce bu tür bir hüküm yer almamış; esas olarak, işverenin sigortalı olarak çalıştırdığı kişi veya kişileri Kuruma bildirmesi esası benimsenmiştir. Bu anlamda, SS Kanunu ek m. 40, kaçak (sigortasız) işçi çalıştırmayı önlemek üzere getirilmiş bir yüküm olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten, yeterli bir yasal iş güvencesinin olmayışı ve buna yönelik yasama çalışmalarının da, son olarak 1992 yılından bu yana kayda değer bir sonuç vermemesi üzerine 6, bu kez sigortalıya getirilen böyle bir yükümle, kayıt dışı işçiliğin önüne geçilmek istendiği anlaşılmaktadır. Ancak, sonuçta sosyal sigortalar hukukunun genel esaslarıyla bağdaşmayacak, zorlama bir durum ortaya çıkmıştır. Nitekim, hukuk açısından, getirilen her yüküm için, bir de yaptırımın öngörülmüş bulunması gerekir. Süresinde 6 Ayrıntılı bilgi için bak. T. Centel, yeni İş Güvencesi Önerileri Hakkında Bazı Düşünceler, İşveren XXXVII, 11 (Ağustos 1999), 14, 19; T. Centel, Türkiye'de Feshe Karşı Korumanın Ekonomik ve Sosyal Sonuçları- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (yay.), Almanya'da ve Türkiye'de İşçinin Feshe Karşı Korunması Semineri, İstanbul 1998,167 vd. 22

24 kendini Kuruma bildirmeyen sigortalılar içinse, hiçbir yaptırım öngörülmemiştir. SORU: Bildirim Yükümü Olan Sigortalı Kişiler Kimlerdir? Bildirim yükümü altında olan kişiler, SS Kanunu ek m. 40/l'de, "bu Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayılanlar" olarak ifade edilmiştir. SS Kanunu m. 2'ye bakıldığında ise, "bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanların sigortalı sayıldığı ve çiftçi mallarını koruma bekçilerinin de SS Kanunu'na tabi oldukları hususlarının belirtildiği görülmektedir. Bunun dışında, SS Kanunu geç. m. 20'ye tabi özel banka ve sigorta şirketleri sandıklarından yararlananlar ile "bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşıları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar, düşünür ve yazarlar" (SS Kanunu ek m. 10/1) ve "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen genel kadınlar'la (SS Kanunu ek m. 13/1) ilgili herhangi bir açıklığa rastlanılmamakta; bu kişiler de, SS Kanunu hükümlerinden yararlanmakta veya kendilerine en az SS Kanunu'nda belirtilen yardımlardan yararlanma olanağı yaratılmaktadır. Diğer yandan, kısmen veya tamamen sigortalı sayılmayacak kişiler, SS Kanunu m. 3'de tek tek gösterilmiştir. Bu bakımdan, SS Kanunu ek m. 40/l'deki "bu Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayılanlar" anlatımı, başarılı ve tek başına yeterli görünmemektedir. Bunun yerine, salt SS Kanunu m. 2'yle sınırlı kalınmayıp, "Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı sayılma" ölçütünün temel alınması, daha yerinde olacaktır. Buna göre de, SS Kanunu m.3'e göre sigortalı sayılmayan kişilerin dışında kalıp, "bir 23

25 hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar ve bu arada koruma bekçileri, genel kadınlar, sanatçı, düşünür ve yazarlar, söz konusu bildirim yükümüne tabi tutulmalı; özel banka ve sigorta şirketleri çalışanlarından SS Kanunu geç. m. 20'ye tabi sandıkların üyesi olanların ise, anılan yükümün dışında bırakılmalıdır. Ancak, SS Kanunu m. 3 bakımından da, SS Kanunu ek m. 40/l'de yeterli açıklığın bulunmamasına rağmen, kısmen sigortalı sayılanlar için ayırıma gidilip; bunlardan, ilgilinin sigortadan yararlanması istek koşuluna bağlananların, söz konusu yükümün dışında bırakılması, belirtilen yasa hükmünün amacına daha uygun düşecektir. Bunun gibi, amaca uygun yorum sonucu, çırakların (SS Kanunu m. 3/bent II f. A; Çıraklık MEK. m. 25/IV) da bildirim yükümünden uzak tutulmaları gerekir. Gerçekten, bunların sigorta primleri, Çıraklık MEK. m. 25/IV cümle 2 uyarınca, Devlet tarafından karşılandığı için; işverenin, sigortasız çırak çalıştırması ve giderek, çırağın kendisini bildirim yükümünden söz edilemeyecektir. SS Kanunu ek m. 40/1; bildirimlerle ilgili Kurum işlemlerinin usul ve esaslarının, bir yönetmelik tarafından belirlenmesini öngörmüştür. Bu konuda, ilkin, 10 Eylül 1999 tarihli ve Ek sayılı Kurum Genelgesi'ne göre işlem yapılmıştır. Daha sonra, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 14. maddesi değiştirilirken, anılan maddede: "Sigortalı, çalışmaya başladığını, çalışmaya başladığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde örneği (Ek-9)'da bulunan "sigortalı bildirim belgesi" ile Kuruma bildirir. Sigortalı tarafından iki nüsha olarak doldurulan belge Kurumca alınıp genel evrak numarası işlendikten sonra bir nüshası sigortalıya geri verilir. 24

26 Sigortalının bildirimi ile işverenin bildirimleri arasında farklılık olduğu takdirde, durum Kurumca iadeli-taahhütlü bir yazıyla işverene bildirilir. İşverence 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde yapılacak araştırma ve inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılır." hükümlerine (f.5-6) yer verilmiştir. SORU: Sigortalının Kendisini Kuruma Bildirmesi Nasıl Olacaktır? Sigortalının kendisini Kuruma bildirmesi konusunda, yasada herhangi bir biçim öngörülmüş değildir. Bu konuda, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 26 Şubat 2000 tarihli değişikliğine "sigortalı bildirim belgesi" esas alınacaktır. SS Kanunu ek m. 40/1, sigortalının kendisini bildirmesi konusunda, 30 günlük bir süre koymuştur. Bu sürenin başlangıcı, herhalükârda, sigortalının "çalışmaya başladığı tarihtir (SSİY. m. 14/V). Çalışmaya başlamadan kasıt, sigortalının fiilen işe başlamasıdır. Buna göre de, SS Kanunu ek m. 40/I açısından önemli olan, hizmet sözleşmesinin yapıldığı tarih olmayıp; işçinin (sigortalının), bilfiil çalışmaya başlayacağı tarihtir. Bu yüzden, tarafların, hizmet sözleşmesinde daha sonraki bir tarihte çalışmaya başlanacağını kararlaştırmaları durumunda; sözleşmenin yapıldığı tarih yerine, kararlaştırılan çalışma tarihi temel alınacaktır. Diğer yandan, sigortalının kendisini Kuruma bildirmesi, içinde bulunduğu istihdam türünden bağımsızdır. Çünkü, SS Kanunu ek m.40/l'in yollamada bulunduğu SS Kanunu m. 2, "bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlardan söz etmektedir (f.1). Buna göre, 25

27 sigortalı, ister tam ve isterse kısmi süreli (part-time) bir istihdam ilişkisi içinde bulunsun, SS Kanunu ek m. 40/l'deki bildirim yükümüne tabi olmaktadır. SORU: İşveren Sigortalıları Kuruma Ne Zaman Bildirme Yükümü Altındadır? 4447 sayılı Yasa m. 2'yle SS Kanunu m. 9/1: "İşveren çalıştıracağı kimseleri, işe başlatmadan önce örneği Kurumca hazırlanacak işe giriş bildirgeleriyle Kuruma doğrudan bildirmekle veya bu belgeleri iadeli-taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak kimseler için işe başlatıldığı gün Kuruma veya iadeli-taahhütlü olarak postaya verilen işe giriş bildirgeleri ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan işçiler için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli-taahhütlü olarak gönderilen işe giriş bildirgeleri de süresi içinde verilmiş sayılır." şeklinde değiştirilerek, işverenin sigortalıları Kuruma bildirmesi yükümüyle ilgili yeni esaslar benimsenmiştir. Buna göre, ilkin, işveren; bazı istisnalar dışında, çalıştıracağı sigortalılar işe başlatmadan önce, Kuruma bildirme yükümü altındadır. Daha önceki uygulama içinde, sigortalılar, çalıştırılmaya başlandıktan sonra Kuruma bildirilirken; şimdi bu genel kural, isabetli olarak değiştirilmiş ve sigortalının işe başlatılmasından önce Kuruma bildirilmesi esası kabul edilmiştir. Sosyal sigortalar hukukunun genel esaslarıyla bağdaşmaz görünen bu yeni düzenlemenin kaynağında, tıpkı işverinin işyerini ve si- 26

28 gortalının da kendisini Kuruma bildirme yükümlerinin düzenlenişinde olduğu üzere, kaçak (sigortasız) işçi çalıştırmayı önleme endişesinin yattığı görülmektedir. SORU: Çalıştırılacak Kişilerin İşe Başlatılmadan Önce Kuruma Bildirilmeleri Kuralına Kimler Tabi Değildir? Çalıştırılacak kişilerin, kural olarak, işe başlatılmalarından önce Kuruma bildirilmeleri gerekmekle birlikte; SS Kanunu m. 9, belirtilen esasa üç istisna getirmektedir. Bunlardan ilki, özel olarak, inşaat işyerlerine ilişkindir. Gerçekten, inşaat işyerlerinde işe başlatılacak kişiler için, bunların işe başlatıldıkları gün Kuruma veya iadeli taahhütlü olarak postaya verilen işe giriş bildirgeleri, süresi içinde verilmiş sayılmakta, yani idari para cezasının uygulanmasını gerektirmemektedir. Burada bildirimde bulunma anı, işçinin işe başlaması öncesinden işe başlanılan ilk güne kaydırılmış durumdadır. İkinci olarak; ister inşaat işyeri olsun ve isterse olmasın, ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan işçiler (sigortalılar) için, işe başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde verilen işe giriş bildirgeleri, yine^süresi içinde verilmiş sayılacak ve idari para cezasının uygulanmasına yol açmayacaktır. Bu konuda, görüldüğü üzere, işyerinde görülen iş önemli olmayıp; söz konusu işyeri için işyeri bildirgesinin, ilk kez verilip verilmediği hususu önem taşımaktadır. Nihayet, üçüncü istisna olarak, Dışişleri Bakanlığı'nın sigortalı olarak yurt dışı göreve atadığı personel için vereceği işe giriş bildirgelerinin Kuruma en geç üç ay içinde gönderilmesi olgusu (SS Ka- 27

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Perşembe, 26 Eylül 2013 13:01 Esnaf ve Sanatkarın talebi üzerine SGK ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

Kanun No.: 4447 R.G.: 08.09.1999 Kabul T.: 25.08.1999 Sayı: 23810

Kanun No.: 4447 R.G.: 08.09.1999 Kabul T.: 25.08.1999 Sayı: 23810 o İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU ş (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı: 8.9.1999 Sayı: 23810)

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı: 8.9.1999 Sayı: 23810) -531- İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5921 Kabul Tarihi: 11/8/2009 MADDE 1 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara

Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara Hastalık Sigortası Sağlanan yardımlar: Madde 32 Sigortalıya, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklara da, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır: A) Sağlık yardımı yapılması,

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

# T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Eylül 1999 ÇARŞAMBA

# T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Eylül 1999 ÇARŞAMBA # T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 8 Eylül 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23810 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun İşsizlik Sigortası Kanunu (Sosyal

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR Süleyman TUNÇAY * I-GİRİŞ: Bilindiği gibi 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 30 İst. 18 Şubat 2004 KONU :1.1.2004 30.06.2004 Döneminde,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku v Mali Tatil, 5604 sayılı Mali Tatil

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 02 Mart 2011 SİRKÜLER NO: 2011 / 14 Konu: 4447, 4817 ve 4857 sayılı Kanunlarda 6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler Torba yasa olarak bilinen, 6111 sayılı Kanunla, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik Özürlülerin Sosyal Güvenlik Özürlülerin Emeklilik Şartları Hakları 02 GİRİŞ Sosyal güvenlik uygulamalarında, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ve işe başladığı tarihten önce malül olan

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 15 /05/2009 Konu : Gelir ve Aylıkların Birleşmesi. G E N E L G E 2009/70 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/741 22/06/2013 Konu : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları. GENELGE 2013/26 Bilindiği üzere, 8/3/2012 tarihli 28227 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1/3/2012

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİK- TE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİK- TE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİK- TE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA Ersin UMDU * I-GİRİŞ Ülkemizde Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73 031 10/59 20.1.2010 Konu: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarına,

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR?

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? Mustafa CERİT 1 1. GIRIŞ Engelliler 2 için çalışabilecek bir iş bulmak ve bulunan bu işi sürekli olarak elde tutmak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I. GİRİŞ Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? Mehmet KARAKOÇ 1 1. GIRIŞ 5510 sayılı Kanunun farklı çalışan gruplarını kapsama alması ve özellikle de kamuda çalışanlarla

Detaylı

SÜREKLİ İŞ ÖREMEZLİK GELİRİ İLE MALULİYET AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA BAĞLANIR?

SÜREKLİ İŞ ÖREMEZLİK GELİRİ İLE MALULİYET AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA BAĞLANIR? SÜREKLİ İŞ ÖREMEZLİK GELİRİ İLE MALULİYET AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA BAĞLANIR? Kemal AKYOL * I.GİRİŞ Maluliyet aylığı ve iş göremezlik geliri için hangi koşulları sağlamam gerekli, belli bir oranda raporum

Detaylı

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince

Detaylı

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ 12 murat go?ktas-mu?rsel baki:layout 1 11/9/10 3:15 PM Page 181 VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ Murat GÖKTAŞ*

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı