İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 ANTALYA HAKKINDA 5 I. GİRİŞ 15 II. STRATEJİK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM 19 II.1. Stratejik Plan Modeli 19 II.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 ANTALYA HAKKINDA 5 I. GİRİŞ 15 II. STRATEJİK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM 19 II.1. Stratejik Plan Modeli 19 II.2."

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 ANTALYA HAKKINDA 5 I. GİRİŞ 15 II. STRATEJİK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM 19 II.1. Stratejik Plan Modeli 19 II.2. Stratejik Plan Modelinin Uygulaması 2 II.3. Antalya İl Özel İdaresi Stratejik Planı nın Varsayımları 21 III. DURUM ANALİZİ 22 III.1. İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 22 III.2. İl Özel İdarelerinin 532 sayılı Kanuna Göre Yapısı, Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları.24 III. 3. İç Çevre Analizi 3 III.3.1. Kaynaklarla ilgili Göstergeler 3 III İnsan Kaynakları 3 III Antalya İl Özel İdaresi nin Finansal Kaynakları 33 III Antalya İl Özel İdaresi nin Fiziki Altyapısı 33 III.3.2. Sonuçlarla (Çıktılarla) İlgili Göstergeler 33 III Antalya İl Özel İdaresi nin Toplumsal Hizmet Çıktıları 34 II Antalya İl Özel İdaresi nin Paydaş Gruplarının Tatmin Oranları 36 III Antalya İl Özel İdaresi nin Toplumsal Düzeyde Tanınırlığı/İmajı 46 III Antalya İl Özel İdaresi nin Sektörle, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkileri 46 III Antalya İl Özel İdaresi nin İç Çevre Analizi Sonucu Ortaya Çıkan Güçlü ve Zayıf Yönleri (GZY) 46 III. 4. Antalya İl Özel İdaresi nin Dış Çevre Analizi 47 III Antalya İl Özel İdaresi nin Genel Dış Çevre Unsurları Açısından Analizi 47 III Antalya İl Özel İdaresi nin Yakın Dış Çevre Unsurları Açısından Analizi 47 III.4.3. Antalya İl Özel İdaresinin Dış Çevre Analizi Sonucu Ortaya Çıkan Fırsatları ve Tehditleri (FT) 48 IV. MİSYON-VİZYON 49 IV.1. Misyonumuz 49 IV.2. Vizyonumuz 49 IV. 3. İlkelerimiz 49 V. STRATEJİK KONULAR 5 VI. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 53 VI.1. Stratejik Amaçlar 53 VI.2. Stratejik Hedefler 53 VII. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLAN UYGULAMA STRATEJİSİ 58 VII.1. Stratejik amaç ve hedeflere ulaşma stratejileri, performans göstergeleri ve hedefleri gerçekleştirmek için gerekli Faaliyetler, Projeler 58 II.2. Antalya İl Özel İdaresi Stratejik Planı Uygulama Stratejisi ve Bütçe İlişkisi 12 VIII. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI İZLEME FAALİYETLERİ VE YÖNTEMLERİ 179 IX. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRMESİ 179 X. EKLER: 18 X.1. Ek 1. Stratejik Planlama Ekibi 18 X.2. Ek 2. Durum analizine baz teşkil eden veri çizelgeleri 181 X.3. Ek yılı uygulama stratejisi ve bütçe ilişkisi Çizelgesi 24

2 Hususi idareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını arttıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin ederek, yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır. M. Kemal ATATÜRK 1 Kasım 1937 (Meclis i açış konuşmasından) 2

3 ÖNSÖZ Ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin sınır tanımaz bir biçimde küreselleşerek yayılması, yeni bin yılda yaşamın kaçınılmaz bir olgusu olarak tüm ülkeleri, etkilemektedir. Günümüzde değişim, sürekli ve ısrarlı bir nitelik kazanmış ve adeta yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu değişimin temelinde; sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, bilişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişme, bürokratik yönetim modellerinde değişim, artan nüfus, göç hareketleri, yaşam kalitesi, verimlilik arayışları gibi ekonomik ve sosyal nedenler yatmaktadır. Bu gün hepimiz biliyoruz ki yeni bir dünya konuşuluyor ve adına ne denilirse denilsin dünyanın temel alt yapısı yeniden inşa ediliyor. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de Kamu yönetiminin; merkeziyetçi yapıdan uzaklaşmış, değişen şartlara ve vatandaşın beklentilerine daha hızlı cevap verebilen, anayasal eşitlik ilkesine saygılı, saydam, yeniliklere açık, sorumlu ve hesap verebilen, bir yapıya kavuşması, hiyerarşik örgütlenmeden basit ve yatay bir örgütlenmeye geçmesi yönünde bir değişim beklenmektedir. Kamu yönetimi, vatandaşı hizmetlerin odağına almalı, kamu hizmetlerini hızlı, zamanında ve beklenilen kalitede sunmalı, kaliteyi tüm iş süreçlerine hakim kılmalı, hizmetlerin belirlenmesi ve sunulmasında vatandaşi karar alma sürecine dahil etmelidir. Ayrıca sivil toplum ve özel sektörü önemseyen, kendisinin yapmasından çok toplumdaki kurumları yapabilir kılan yönetişimci bir anlayış sergilemelidir. Geleceğe yönelik stratejiler belirlemeli ve uygulayabilmeli, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemeli ve bu gelişmeleri ucuz ve kaliteli mal/hizmet sunmada kullanabilmelidir. İnsan kaynakları yönetimi ve performans yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmeli, sonuçlara odaklı olmalıdır. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla rekabet edebilen, bu sayede düşük maliyetli ve kaliteli mal ve hizmet üretebilen, daha çok karar alan ve yönlendiren bir yapıya doğru değişmelidir. Kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaşın memnuniyeti esas alınmak suretiyle, hizmet kalitesine ve sonuçlara odaklanarak, kamu yönetiminin etkinliğini ve vatandaş nezdinde güvenilirliğini geliştirmek esas olmalıdır. Bu yeni anlayış içinde kamu yönetimi özetle; şeffaf, katılımcı, rekabetçi, düşük maliyetli, insan odaklı, etkili, hızlı, üretken, verimli, erişilebilir, insan haklarına ve hukuka saygılı, çevreye duyarlı, hesap verebilir, öngörülü olmak zorundadır. 532 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu nun temel amaçlarından en önemlisi il özel idarelerinde stratejik yönetim anlayışını tesis etmektir. Stratejik planlama, stratejik yönetimin en önemli aracıdır. Bu bağlamda il özel idareleri, durum tespitlerini yaparak, ilkelerini, varsayımlarını, misyon ve vizyonlarını belirleyecekler, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirecekleri proje ve faaliyetleri, performans ölçütleri ve değerlendirme biçimini kapsayacak şekilde stratejik plan yapacaklar ve kaynaklarını bu stratejik amaçlarıyla ilişkili bütçe yaparak kullanacaklardır. Yukarıda belirtilen kamu yönetimi reformu anlayışına uygun olarak 532 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereğince Antalya İl Özel İdaresinde stratejik plan çalışmalarına 25 yılı Kasım ayında başlanmış olup, Antalya İl Özel İdaresi Stratejik Planı Türkiye nin 223 vizyonu doğrultusunda ve giderek geleceğe dönük olarak, ulusal düzeydeki plan ve programlarla ilişkilendirilerek özverili, hızlı ve yoğun bir çalışma sonucu tamamlanmış bulunmaktadır. Stratejik Plan Danışmanımız Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Muharrem CERTEL e, İl Genel Meclisi Üyelerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreterine, stratejik plan çalışma grubuna ve diğer yöneticilerimiz ile emeği geçen herkese teşekkür ederim. Alâaddin YÜKSEL Antalya Valisi 3

4

5 ANTALYA HAKKINDA Antalya nın Tarihçesi Arkeolojik kazılar sonucu elde edilen bulgular Antalya ve bölgesinde, günümüzden 5 bin yıl önce insanların yaşadığını göstermektedir. En önemli bulgular Çam Dağı nın Akdeniz e bakan yamacında bulunan Karain Mağarası ndan elde edilmiştir. Üst üste üç büyük boşluktan oluşan dar giriş ve geçitlerle birbirine bağlı 5m derinliğindeki bu mağaranın o dönemlerde insanlar tarafından tamamıyla kullanıldığı tespit edilmiş, Eskitaş, Ortataş, Yenitaş, Kalkolitik ve Bronz çağlarından kalma buluntulara rastlanmıştır. İ.Ö 2-14 yıllarında Anadolu daki durumu gösteren tarih haritalarında Antalya Bölgesi büyük Hitit Krallığı içinde kalmaktadır. İ.Ö XIII. ve XII. yüzyıllarda Trakya dan gelen kabilelerin Hitit Uygarlığına son vermesiyle, Antalya Bölgesinde Pamfilya, Likya ve Klikya gibi kent devletleri ortaya çıkmıştır. Bugünkü Antalya ili Pamfilya nın tamamını, Psidya nın güneyini, İsaurya ve Klikya nın batısını ve Likya nın doğusunu içine almaktadır. İ.Ö VII.yüzyıldan 546 yılına kadar bölgede süren Lidya egemenliği yerini İ.Ö 546 yılında Pers egemenliğine bırakmıştır. Makedonya Komutanı Büyük İskender, bölgedeki Pers egemenliğine İ.Ö 336 yılında son vermiş, (Termessos gibi bazı istisnalar dışında) bütün kentleri almıştır. İ.Ö 323 yılında İskender in ölümüyle birlikte, generalleri arasında İ.Ö 188 yılına kadar sürecek olan savaşlar başlamıştır. Bu tarihte Bergama Kralı II. Attalos,ülkesini doğuya doğru genişletmek amacıyla yaptığı saldırılarda doğal bir liman olan Antalya kıyılarını üs olarak kullanmış, daha sonra kenti onartarak Attelia adını vermiştir. İ.Ö 133 yılında Bergama Krallığının, Roma İmparatorluğuna katılmasıyla bölgede korsanların ve korsanlara ait küçük kentlerin önemli rol oynadığı bir dönem başlamıştır. Bu küçük gruplar İ.Ö 88 yılında birleşerek Romalıları Anadolu dan çıkarsalar da bu durum uzun sürmemiş, bölge İ.Ö 32 yılında tekrar Roma ya bağlanmıştır. İ.S V. ve VI. Yüzyıllara kadar Antalya, tarihinin en görkemli gelişmesini yaşamış ve kent surları dışına taşmıştır. İ.S II. Yüzyılda Hristiyanlığın yayılmaya başladığı şehirde, İ.S VII. yy dan itibaren Müslüman Araplar etkili olmaya başlamış, 185 yılında Anadolu Selçuklularından Süleyman Şah zamanında İslamiyet egemen olmuştur. 126 yılında, Bizans İmparatorluğu ve Türkler arasında el değiştiren kenti, Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev almış, ölümü üzerine tekrar Hristiyanlığa geçen kenti, oğlu Keykavus geri almayı başarmıştır. Selçuklular, İlhanlıların baskısına daha fazla dayanamayıp zayıflayınca, Anadolu da bağımsız beylikler dönemi başlamıştır. Bu dönemde 95 yıl süreyle bağımsız bir beylik olarak kalan bölgeyi, Hamitoğulları soyundan gelen Teke Beyleri ele geçirerek, yılları arasında egemenlik sürdürmüşlerdir. Birinci Dünya Savaşına kadar Osmanlı yönetiminde kalan Antalya, Teke Sancağı na bağlı önemli bir liman kenti olarak varlığını sürdürmüştür. Birinci Dünya Savaşı sonrasında, 29 Nisan 1919 da Antalya ve çevresi İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. İşgal sırasında İtalyanlarla yerli halk arasında çatışma olmaması için büyük çaba harcanmış, halk Kurtuluş Savaşı sırasında gönüllü asker ve maddi yardımlarla, Batı Cephesi nde savaşan Ulusal Güçlere yardımcı olmuştur. 5 Temmuz 1921 yılında bölgedeki İtalyan işgali sona ermiştir.

6 Antalya nın Tarih ve Doğa Zenginliği Antalya, tarihi boyunca hep kültürün, sanatın, mimarinin, mitolojinin doruk noktasında olduğu bir yerleşim merkezidir. Çünkü, doğasını oluşturan lacivert denizleri, görkemli Torosları, coşkun çağlayanları, renk renk ağaçları, çiçekleri ve böcekleri esin kaynağı olmuştur Antalyalı'ya. Büyük Önder Atatürk 193 yılının ilkbaharında ilk kez gördüğü Antalya'da lacivert denizlerin ardındaki dağların anlık renk renk değişimini izlerken boşuna; Antalya hiç şüphesiz ki Dünyanın en güzel yeridir ; dememiştir tarihin değişmezliği içinde yüzyılda bir Avustralya'lı araştırmacının benzetmesiyle Antalya; Avrupalı yazarların çizdikleri hayal ürünü güzel manzaraların belki de hayal edilemeyecek kadar güzeli ve gerçeğidir. Bugün Antalya'yı; turizmin başkenti; kılan uzun ve zorlu bir serüvenin kaynağı işte bu gerçektir. Doğal güzellikler arasında yer alan Antalya palmiyelerle sıralanmış bulvarları, uluslararası ödül sahibi marinası ile Türkiye'nin en önemli turizm merkezidir. Geleneksel mimarisi ile şirin bir köşe oluşturan Kaleiçi'nde dar sokaklar ve eski ahşap evler tarihi şehir duvarlarına dayanır. 13. yüzyılda Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubat tarafından inşa edilmiş olan Yivli Minareli Cami Antalya'nın sembolü haline gelmiştir. Kaleiçi'nde yer alan aynı döneme ait Karatay Medresesi Selçuklu taş işçiliğinin kent'deki en güzel örneğini sergiler. Şehrin en önemli iki camisi 16. yüzyıldan kalma Murat Paşa Camisi ve 18. yüzyıldan kalma Tekeli Mehmet Paşa Camisi'dir. Marinanın yanında 19. yüzyılda, kesme taştan, doğal bir pınarın üzerine dört sütun üzerinde inşa edilmiş olan İskele Camisi yer alır. Hıdırlık Kulesi Milat'dan sonra ikinci yüzyılda muhtemelen deniz feneri olarak inşa edilmiştir. Kesik Minareli Cami Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini yaşamış, şehrin tarihinin bir özeti konumundadır. İmparator Hadrianus Milat'dan sonra 13 yılında Antalya'yı ziyaret ettiğinde onun şerefine şehir duvarlarına üç kemerli bir kapı inşa edilmiştir. Hadrianus Kapısı bugün bütün güzelliği ile hala görülebilir durumdadır. Kale kapısı meydanı'nda saat kulesi de eski şehrin surlarının bir parçası idi. Birbirinden güzel çeşitli sub-tropikal bitkilerin süslediği Atatürk ve Karaalioğlu Parkları'ndan günün her saatinde değişen renk tonlarıyla Antalya Körfezi ile bütünleşen Bey Dağları'nın tablo gibi manzarasına doyum olmaz. Antalya Kaleiçi Marina ve eğlence merkezi yurdumuzun en güzel marinalarındandır. Hediyelik eşya dükkanları, kafe, bar, disko ve restorantları yat hizmetleri ile Turban Kaleiçi Marina her turistin gereksinimini sağlayabilecek boyuttadır. Sabah yelken açanlar öğleden sonra Antalya Setur Marina'nın sakin ortamında dinlenebilirler. Geceleri aydınlatılan eski şehir surları kente tarihi kimlik kazandırır. Paleolitik (Yontma Taş Devri) çağdan Osmanlı dönemine uzanan eserlerin sergilendiği Arkeoloji Müzesi yörenin zengin tarihini yansıtır. Atatürk Müzesi'nde Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün kullandığı kişisel eşyalar sergilenmektedir. Sonbaharda yapılan Antalya, Altın Portakal Film Festivali hem katılanları hem de izleyenleri cezbetmektedir. Aspendos'daki antik tiyatroda yılın belirli günlerinde bazı tiyatro eserleri ve klasik müzik konserleri sahnelenmektedir. Antalya civarındaki bölge hayranlık uyandırıcı tarihi kalıntıların yanı sıra şaşırtıcı doğal güzellikler sergiler. Antalya'nın 14 km. kuzeydoğusunda yer alan Yukarı Düden Şelalesi'nin muhteşem güzelliğini görüp ve akan şelalenin hemen arkasında yer alan mağarada yürüyebilirsiniz. Lara Plajı yolunda yer alan Aşağı Düden Şelalesi gözleriniz önünde 4 metre yükseklikten denize dökülür. Şelalenin görünümü denizden daha da güzeldir. Antalya'dan 18 km. mesafede yer alan Kurşunlu Şelalesi ve Nilüfer Gölü olağanüstü güzellikler sergilerler. Geniş kumsala sahip olan Lara Plajı kentin 12 km. doğusunda yer alır. Batıda yer alan ve Antalya'ya daha yakın olan çakıl taşlı Konyaaltı Plajı nefes kesici Bey Dağları'nın silsilesi ile bir başka güzelleşir. Biraz ötede Olimpos, Bey Dağları Milli Parkı ve Topçam Plajı gözler önüne kusursuz manzaralar sergilemektedir. Doğal güzellikler arasında dolaşmak isteyenler için parkın kuzey ucunda kamp alanları yer almaktadır. Bölgenin kuşbakışı görüntüsü Tünektepe'den 6

7 gözler önüne serilmektedir. Antalya'dan 5 km. uzakta Bakırlı Dağı'nın kuzey eteklerinde yer alan Saklıkent m. yükseklikte ideal bir kış sporları merkezidir. Mart ve Nisan aylarında, sabah kayak yapabilir, öğle yemeğinde Antalya'da lezzetli taze balık yiyebilir ve öğleden sonra güneşlenebilir, yüzebilir ya da su kayağı yapabilirsiniz. Antalya'nın kuzeyindeki Düzlerçamı Parkı'nda doğal yaşam (geyik ve dağ keçileri) koruma altındadır. Düzlerçamlığı'nın yakınlarında yer alan 115 m. derinliğindeki Güver Kanyonu'nun görünümü nefes kesicidir. Çam Dağı'nın doğu yüzünde, Antalya'dan 3 km. mesafede, tarihi Paleolitik (Yontma Taş Devri) Çağ'a kadar uzanan Karain Mağarası Türkiye'deki en eski yerleşim merkezidir. Sabah güneşiyle aydınlanan tek giriş birbiriyle bağlantılı üç bölmeye açılmaktadır. Her ne kadar buluntulardan bazıları girişte yer alan ufak müzede sergilense de eserlerin büyük çoğunluğu Antalya müzesinde sergilenmektedir. Antalya'nın kuzeybatısında Güllük Dağı Milli Parkı'nda yer alan Termessos antik kentinin sit alanı, Güllük Dağı'nın batı yamacında, 15 m. yükseklikteki platoda yer alır. Bu kentin anıtsal eserlerini keşfederken çevrenizi el değmemiş bir doğa çevreler. Park girişinde bir doğal yaşam müzesi bulunmaktadır. Deniz seviyesinden birdenbire dimdik yükselen dağlar, Konyaaltı Plajı'ndan Kırlangıç Yarımadası'na kadar uzanan bölgede Olimpos, Bey Dağları Milli Parkı ile koruma altındadır. Bu bölgenin, antik Likya Yarımadası'nın tarihi Beldibi'ndeki yerleşim mağarası ile Paleolitik çağa kadar uzanır. Antalya'dan Kemer'e giden 42 km. lik yol dağlar arasından geçer. Çevresindeki güzellik ile kaynaşabilmesi için özenle planlanmış olan Kemer şahane bir tatil için ideal bir yerdir. Tam donanımlı Kemer marinası yatçıların ilçenin güneyindeki mükemmel koyları ve kumsalları keşfedebilmeleri için hazırlıklıdır. Alış veriş sevenlere her türlü hediyelik eşyayı sunmaya hazır sayısız butik Kemer çarşısında bulunmaktadır. Marinanın kuzeyinde yer alan Akdeniz Kordon Promenadından basamaklarla denize inilir. Yörük Parkı'nda geleneksel sanatlarla uğraşan sanatçılar ve yörük çadırları izlenebilir; Kemer koyunda çam ağaçları ardına gizlenmiş günü birlik dinlence tesisleri sizleri beklemektedir. Nisan ayı renkli Kemer Karnavalı'nın yapıldığı aydır. Bahar mevsiminde de Kemer ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin limanı Girne arasında yat yarışları düzenlenmektedir. Kemer'in kuzeyindeki Kızıl Tepe, Göynük (Mavi Bayrak) ve Beldibi (Mavi Bayrak) güneyindeki Kiriş, Çam yuva ve Tekirova (Mavi Bayrak) ünlü tatil merkezleridir. Doğaya saygılı ve çevreye duyarlı olan tatil köylerinin tümü ormanlarla bütünleşmiştir. Kemer'in 15 km. güneyinde yer alan Tahtalı Dağı'nın (Likya'nın Olimpos Dağı) eteklerinde yer alan Antik Phaselis'in üç limanı bir zamanlar önemli bir ticaret merkeziydi. Su kemerlerinin, agoraların, hamamların, tiyatronun, Hadrianus Kapısı'nın ve Akropolis'in kalıntıları şehrin tarih içindeki önemini gözler önüne sermektedir. Girişte yer alan küçük müze ayrıntılı bilgi vermektedir. Güney limandan Tahtalı Dağı ve çevresinin görünümü muhteşemdir. Phaselis'in rüzgarlara kapalı sakin koyları kusursuz bir dinlenme ortamı oluşturur.antik Olimpos kenti Tahtalı Dağı'nın güneyinde yer alır. Kara yada deniz yoluyla ulaşılabilen Olimpos Vadisi'ni defne ağaçları ve zakkumlar gölgeler. Antik devirlerden mabed kapısı, tiyatro, hamam ve agora günümüze kadar gelmeyi başarmıştır; kent surları ve körfezdeki kuleler Orta Çağ'lara aittir. Olimpos'un kuzeyinde yer alan Çıralı Plajı'nın yamaçlarında yaklaşık 3 m. yükseklikte, Yanartaş yer alır. Mitolojiye göre Likya'lı Kahraman Bellerophon kanatlı atı Pegasos'un sırtında ağzından ateş püskürten canavar Kimera ile savaşmış ve onu burada öldürmüştür. Yöresel inanışa göre canavarın ağzından çıkan ateş bugün hala yanmaktadır. Kutsal alan olarak yorumlanmış olan bu yörede Romalılar ve Bizanslılardan kalma yapılar bulunur. Burada yeryüzüne çıkan doğal gaz, havanın oksijeniyle birleşerek, antik devirlerden beri yanmaktadır. Olimpos'un güneyinde, berrak denizi ve kumlu plajları ile Çavuş Körfezi yer alır. Burada sakin denizde huzur içinde yüzebilir yada kuzey sahilindeki deniz mağaralarını keşfe çıkabilirsiniz. 7

8 Olimpos'un batısında, turunçgil ağaçları ve bahçeleriyle kuşatılmış Finike Körfezi bulunur. Doğusunda kumlu sahili uzanan Finike, batıda kayalık koylarla çevrilidir. Eski bir Likya şehri olan Liymra deniz kıyısından 1 km. içerdedir. Turuçova üzerinden gidilmektedir. M.Ö. dördüncü yüzyıla ait Akropolis'deki Perikles Anıtı antik sanatın eşsiz örneklerindendir. Şehir surları Likya mezarları ve Roma tiyatrosu da görülmeye değer eserler arasındadır. Turunçova'dan sonra 2 km.lik harikulade güzel panoromik dağ yoluyla Kızlar Sivrisi Dağı'nın batı yamaçlarındaki setlerde yer alan Likya'nın ünlü antik kenti olan Arikanda yer alır. Ülkemizin en güzel vadilerinden birine bakan Arikanda'nın harabeleri arasında agora, tiyatro, stadyum, su sistemi, hamam ve her yana dağılmış mezarlar sayılabilir. Finike'nin 25 km. batısında yer alan kale eski adı ile Myra çok iyi korunmuş Roma devri tiyatrosunun yanı sıra bu tiyatroyu tepeden seyreden kaya mezarları ile tanınır. Aziz Nikolas (Noel Baba) dördüncü yüzyılda bu Akdeniz şehrinde din görevlisiydi. Çocukların, denizcilerin ve yardıma muhtaç insanların koruyucusu olan Noel Baba M.S. 342 yılında burada öldü. M.S. dördüncü yüzyılda Anadolu'daki hümanist prensip ve fikirlerin oluşmasında önder olmuş ve daha sonraki yüzyıllarda batıda fikirleri giderek yayılarak saygınlaşan ve batı hümanizmine de katkıda bulunan Anadolu'lu sempatik Noel Baba bugün 2. yüzyılın dünyada en sevilen iyilik sembollerinden birisidir. Beşinci yüzyılda Noel Baba'nın lahidininde içinde bulunduğu onun adına Myra'da bir bazilika yapılır. M.S. 142 de Bizans İmparatoru Konstantin Monomakos ve İmparatoriçe Zoe tarafından restore edilmiştir. 19. yüzyılda da Ruslar tarafından restore ettirilen yapı bugün Noel Baba Müzesi olarak düzenlenmiş olup ziyarete açıktır. Her yıl aralık ayındaki Noel Babayı anma törenleri için ve ;Güneşli Noel Tatili;ni bu antik Likya şehrinin sıcak kumsallarında geçirmek isteyen bir çok turist buraya gelmektedir. Myra'nın antik limanı olan Andriake (Dalyanağzı) Kale'nin batısında olup güneşlenmek ve yüzmek için güzel bir kumsala sahiptir.dalyanağzı'nda deniz yoluyla yarım saatlik mesafede yer alan Kekova bölgesi, aynı zamanda yörede yer alan, antik şehir ve koyların genel ismidir. Kekova bölgesinin bu koyları her mevsimde doğal liman görevi üstlendiği için yatçılar el değmemiş bu sahilleri keşfetmekten ayrı bir zevk alırlar. Kekova Adası'nın kuzey sahili boyunca, antik Apollonia kentinin M.Ö. dördüncü yüzyıla ait yazlık yalıları, batık kent görünümünde yer yer su içinde görülebilir. Tarih içinde yörede oluşan tektonik olaylar bazı yalıların deniz seviyesinin altında kalmasına yol açmıştır. Kaleköy Kalesi (Simena) bu berrak sularda gezinen yatların, sayısız koyların ve adaların kuşbakışı seyredilebileceği en iyi yerdir. Kekova'dan batıya doğru gidildiğinde üç tarafı dağlarla çevrili sevimli Kaş ilçesine ulaşılır. Burada yerel balıkçılar işlettikleri deniz taksileriyle sizi güzel bir koya ya da kumsala götürmeye hazırdır. Kaş civarındaki serin sularda yüzüp dalmanın zevki başkadır. Kaş'ın eski adı olan Antiphellos'dan günümüze sadece Likya kaya mezarları, anıt mezarlar ve tiyatrosu kalmıştır. Yine de, Kaş çekiciliğinden hiçbir şey yitirmemiştir ve Türk el sanatları, deri eşyalar, bakır ve gümüş takılar, giysiler ve el dokuma halıların satıldığı dükkanların arasında dolaşmak ayrı bir zevktir. Alışverişten sonra ister çiçeklerle bezeli sahilde gezinin, ister bir palmiyenin gölgesinde serinleyin. Kaş'ın restoranları, barları ve caz kulüpleri dolu dolu bir gece yaşamı sunar. Türk mutfağından örneklerin sergilendiği açık büfe ilçeye özgü bir gelenektir. İlçeyi kuşatan dağlarda yapılacak çok şeyler olduğunu kanıtlar gibidir. Ağaçlık tepelerde yürüyüşlere çıkarak köşelere gizlenmiş köyleri ve antik harabeleri keşfedebilirsiniz. Kendisini dinç hissedenler bölgenin en yüksek noktası olan Kızlar Sivrisi Dağı'na (386 m.) ya da ikinci yüksek noktası olan Akdağ'a (33 m.) tırmanmayı deneyebilirler. Kalkan yolunda, Kaputaş Plajı turkuaz denizi ile unutulmayacak güzellikte bir kumsal sunar.batıya doğru yapılan kısa bir yolculuk ile şirin bir koyun etrafına yerleşmiş olan Kalkan'a ulaşır. Geleneksel beyaz renkli evleri, kepenkleri ve çiçek fışkıran balkonları ile Kalkan alabildiğine huzurlu bir beldedir. Hediyelik eşya dükkanlarının sıralandığı dar sokaklar marina da son bulur. Her sabah tekneler turistleri yakınlardaki koylara ya da kumsallara götürür. Günbatımında çatı teraslarda yemekten önce bir aperatif için bir araya gelmek, yatların geliş gidişini, marinadaki telaşlı faaliyeti izlemek bir gelenek gibidir. Burada da, Kaş'da olduğu gibi, her akşam sahil boyunca açık büfelerin yer aldığı restoranlar sıralanır. Antik Likya'nın önemli bir limanı olan Patara virajlı bir yolun sonundadır. Mitolojiye göre 8

9 Güzel Sanatlar Tanrısı Apollo, Patara'da doğmuştur. Tarihsel belgeler bu bölgenin Aziz Nikolas'ın da (Noel Baba) doğum yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Arkeolojik eserler sayısız ve ilginçtir. Patara aynı zamanda kumsal severler içinde idealdir. 22 km. uzunluğundaki ince kumsalı göz alabildiğince uzanır ve her türden kum sporu için uygun bir mekan sağlar. Antik Likya'nın başkenti olan Xanthos, Patara'nın 18 km. kuzeyindeki Kınık ilçesindedir. Harpi mezarı, Nereid Anıtı, tiyatrosu, agorası ve yazıtlı sütunu ile Xanthos Likya, Roma ve Bizans dönemlerinden seçkin mimari örnekler sergiler. 6 km. ilerideki kutsal Likya şehri Letoon'da mitolojinin üç gözde tanrısı ve Anadolu'nun kutsal ailesi olan Leto, Apollo ve Artemis'e atfedilmiş üç mabet ve tiyatro görülebilir.antalya'nın doğusunda geniş verimli ovalar altın gibi parıldayan kumsallara paralel gider. Modern tatil beldeleri ve iyi korunmuş tarihi eserler çok sayıda seçenek sağlarlar.antik Pamfilya Bölgesi'nin önemli bir şehri olan Perge Antalya'dan 18 km. uzaklıktadır ve yapılan kazılardan Erken Tunç Çağı nda (İO 4-3 bin) iskan edildiği kanıtlanmıştır. Perge deki arkeolojik buluntuların çoğu Roma İmparatorluk Çağına aittir. Antalya Müzesi nde sergilenen heykeltıraşlık eserleri Perge de ileri düzeyde bir heykeltıraşlık atölyesinin varlığına işaret etmektedir. Sergilenen Perge Heykelleri ile Antalya Müzesi dünyanın en zengin Roma Dönemi heykel koleksiyonuna sahip müzelerden biri haline gelmiştir. Perge ye giden ziyaretçiler iki yüksek kule ile şehir kapısını, bir zamanlar mozaiklerle kaplı olan ve dükkanların çevrelediği sütunlu uzun yolu, geniş agorayı ve halk hamamlarını görmeden edemezler. Hem yüzmeyi hem güneşlenmeyi hem de golf sporunu sevenler için Antalya'nın 4 km. uzağındaki modern tatil merkezi Belek kusursuz olanaklar sağlar.. Aspendos'a giden yolun kenarında Köprü Irmağı üzerinde iyi korunmuş tarihi bir Selçuklu köprüsü görülür. Antik devirlerden kalma en iyi korunmuş tiyatro olan Aspendos tiyatrosu 15. kişilik kapasitesi ile bölgenin en iyi korunmuş antik tiyatrosudur. Bugün hala çeşitli konser, bale, opera ve tiyatro gösterileri için kullanılmakta olan tiyatronun koridorları, sahne süslemeleri ve akustiği mimarın ustalığını kanıtlamaktadır. Tiyatronun yakınında bazilika, agora ve Anadolu'nun en uzun su kemerlerinin kalıntıları yer almaktadır.antalya Alanya karayolundan, Beşkonak yoluna sapıldığında, Köprülü Kanyon Milli Parkı'na giden yola girilir. Virajlı yol dağdaki dereler ve yemyeşil el değmemiş ormanlar arasında ilerler. Bir sonraki virajdaki manzara her zaman için bir öncekinden daha güzel olduğu için araba yolculuğu bile yavaş olacaktır. Antalya'nın 92 km. ötesindeki park doğal güzellikler ortasında zengin bir bitki örtüsüne sahip bir vadide yer alır. Kanyon, Köprü Irmağı boyunca 14 km. uzanır ve bazı yerlerde 4 m. derinliğe ulaşır. Dinlenme yerlerinde balık lokantaları hizmete hazırdır. Roma devrinden kalma Köprü Irmağı üzerindeki kanyonda yer alan Oluk Köprüsü ve Kocadere Deresi üzerindeki Büğrüm Köprüsü antik dönemlerin mühendislik harikalarıdır. Bu parktan iki ayrı yere gidilebilir; Selge antik kentine veya Dedegöl Dağları'na bu silsile en yüksek dağ olan Dedegöl Dağı 2992 m. yüksekliğe ulaşır.köprülü Kanyon Milli Parkı'nın kuzeydoğusunda yer alan antik Pisidya Bölgesi'nin önemli bir kentine Altınkaya'ya (Selge) zikzaklı bir dağ yolu ile ulaşılır. 95 m. yükseklikteki bu kentten geriye şehir duvarları, kuleler, sarnıç, Zeus için yapılmış bir mabed, agora, stadyum, tiyatro, gimnazyum ve nekropolis kalmıştır. Manavgat Şelaleleri yüksek olmamalarına karşın kayalıklardan tüm gücüyle akan su bembeyaz köpükler saçar. Şelalalerin yakınlarında gölgelere sığınmış çay bahçeleri ve restoranlar burayı tüm günün yorgunluğundan sonra dinlenmek için ideal bir yer konumuna getirir. Bu güzel yöreyi daha iyi 9

10 görebilmek için Manavgat Nehri boyunca eğlenceli bir tekne gezisi yapmak da mümkündür. Ülkemizin en çok bilinen antik yörelerden biride Side'dir. Eski bir Liman olan Side'nin ismi nar anlamına gelmekteydi. Bugün güzel bir sahil kasabası olan Side'de antik kalıntılar, güzel iklim, kumlu plajlar, birçok alışveriş merkezi ve modern konaklama tesisi buraya turist akımını sağlayan başlıca nedenlerdendir. Deniz manzaralı sayısız restorant, kafe, bar ve diskoteğin yanısıra dar sokaklar boyunca uzanan ve Türk el sanatlarından örnekler satılan çarşılar bulunmaktadır. Sütunlu kemerler üzerine inşa edilmiş olan tiyatro yöredekiler arasında en büyük olanıdır. Diğer kalıntılar arasında agora, gimnazyum deniz kıyısındaki Apollo Tapınağı, çeşmeler ve nekropolis sayılabilir. Şimdi müze olan geniş Roma hamamı Türkiye'nin en güzel arkeolojik kolleksiyonlarından birine sahiptir. Side'nin doğusunda yer alan Sorgun ve Titreyen Göl çam ağaçları arasında kalmış kumsalları ile ünlü tatil merkezleridir. Rahatlatıcı atmosferi sayısız konaklama tesisi ve aktiviteleri ile önemli bir yöredir. Side'nin batısında bulunan Kumköy ve Çolaklı'da önemli tarih beldeleridir. Bu beldeler hem deniz ve güneş imkanı sunar hem de tarihi mekanlara yakındır. Side'nin 15 km. kuzeydoğusunda yer alan Bucakşıhlar'da iyi bir durumda korunmuş Roma hamamı, kilisesi, tapınağı bir mozolesi, tiyatrosu ve angorası vardır. Türkiye'de en çok ilgi çeken ve bilinen mağaralardan birisi Altınbeşik Mağarası Milli Parkı'dır. Burası Aydınkent'in 12 km. güneydoğusunda ve Manavgat'ın 55 km. kuzeyinde yer almaktadır. Göller ve enteresan kaya formasyonlarıyla travertenler ve dereler bu bölgeyi daha da güzelleştirmektedir. Altınbeşik Mağarası Manavgat Nehri Vadisi'nin batısına düşmekte olup otantik Ürünlü Köyü'nden ulaşılabilir. Bölgede seyahat edenlerin mutlaka görmeleri gereken yerlerden birisidir.13. yüzyıldan kalma bir kervansaray olan Alarahan Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat zamanında Alarahan Irmağı'nın kıyısında inşa ettirilmiştir. Yakınlardan bir tepenin üzerinde yer alan Alara Kalesi tüm bölgeye hakimdir. Alanya, geniş plajları, turistik tesisleri ve tarihi eserleriyle önemli bir tatil kentidir. Gelenleri ilk karşılayan Alanya Yarımadası'nın üzerinde bir taç gibi kurulmuş olan ve 13. yüzyıldan kalma şahane Selçuklu Kalesi olur. Çifte duvarlı ve iyi korunmuş kalenin duvarlarını 15 kule kuşatır. Dış duvarlarda bir caminin yıkıntıları bir kervansaray ve bir kapalı çarşı iç duvarlar içinde de harap olmuş bir sarnıç ve bir Bizans kilisesi yer alır. Her ne kadar Alanya'nın tarihi Roma dönemine kadar gitse de Alanya en görkemli dönemini Alaeddin Keykubat kışlık konaklama yerini ve donanma üssünü buraya taşıyınca yaşamıştır. Binalar şehrin Selçuklular döneminde taşıdığı önemi sergilemektedir. Etkileyici kalenin yanı sıra eşi benzeri olmayan tersanesi ve anıtsal güzellikteki sekizgen Kızıl Kule'nin görülmesi gerekir. Alanya modern otel ve motellerin sayısız balık lokantaları, kafe ve barlarıyla mükemmel bir tatil merkezidir.limanı çevreleyen kafeler ve barlar akşam saatlerinde liman yolu boyunca el sanatları, deri, giysi, mücevherat, el çantaları ve yöreye özgü ilginç renklere bezeli su kabaklarının satıldığı butikler yer alır. Ağustos ayında yapılan Alanya Uluslararası Folklor Festivali'de şehre ayrı bir canlılık kazandırır.eğer mağaraları keşfetmekten hoşlanıyorsanız Damlataş Mağarası'nı gezmeniz gerekir. Mağara yakınında Etnografya Müzesi yer almaktadır. Tekneyle üç deniz mağarasına ulaşabilirsiniz: fosforlu kayalarıyla Fosforlu Mağara, korsanların kadın esirleri tuttukları Kızlar Mağarası ve Aşıklar Mağarası.Alanya'nın 15 km. doğusunda yer alan Dim Çayı Vadisi gölgelerin serinliğinde dinlenmek için ideal bir yerdir. Alanya'nın yaklaşık 25 km. batısında yer alan Avsallar kumsalları ile güzel bir tatil merkezidir. Alanya'dan doğuya, Gazipaşa'ya doğru gidecek olursanız karşınıza mükemmel kumsallar çıkacaktır. Tarihi bir liman olan Alanya'nın 3 km. doğusundaki Aytap, Roma kalıntıları korunmuş plaj ve koyları önemli bir gezi noktasıdır. 1

11 Antalya nın Fiziki, İdari ve Sosyal Yapısı Akdeniz Bölgesi nin batı kesiminde yer alan Antalya'da Toros Sıradağları İl'in kara sınırlarını meydana getirmektedir. İl; güneyinde Akdeniz, doğusunda İçel, Karaman ve Konya, kuzeyinde Isparta ve Burdur, batısında ise Muğla İlleri ile çevrelenmektedir. Antalya ili Akdeniz iklimi içinde mütalaa edilmekte ise de Akdeniz ikliminin etkilerinin denizden uzaklaştıkça ve yükseklik arttıkça azaldığı görülmektedir. Türkiye alanının yaklaşık %2,7'sini kapsayan Antalya İli'nin toplam yüzölçümü Km2 dir. Kıyı uzunluğu 64 km olup, İlin en yüksek noktasını 3.7m. yüksekliğindeki Elmalı- Finike İlçe sınırında bulunan Beydağlarının Kızlar Sivrisi oluşturmaktadır. Yüzölçümü : km² En yüksek nokta : Kızlar Sivrisi-3 7 m Önemli akarsular : Düden-Aksu-Köprü-Manavgat-lara-Karpuz-Kargı-Oba-Dim-Sedre-Salamur-Alakır- Başgöz-Eşen-Korkuteli-Bıçkıcı Çayları Doğal göller : Avlan (8 km²), Karagöl Sazlığı (1 km²), Söğüt (4 km²), Eğri Göl (3 km²) Kıyı uzunluğu : 64 km Ada sayısı : 1 Antalya İlinde; Merkez ilçeyle birlikte, Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kale, Kemer Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Serik olmak üzere "15" İlçe, "19" bucak, 13 belediye ve "542 köy bulunmaktadır. Nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye nin 7. büyük kenti olan Antalya ilinin nüfusu, 2 yılı genel Nüfus Sayımı Kesin Sonuçlarına göre dir. İl nüfusunun %54,45 i kentte, %45,55 i ise kırsal kesimde yaşamaktadır. Yüzölçümü Km2 olan İl de kilometrekareye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 11 kişi iken, 2 yılında 83 kişiye yükselmiştir. Türkiye nüfusu 1927 yılından 2 yılına kadar (son 73 yılda) yaklaşık beş kat artış göstermiştir. Aynı dönemde, Antalya ilinin nüfusu yaklaşık 8,3 kat artış göstermiştir yılında Antalya ili ülke nüfusu içinde %1,5 lik bir paya sahip iken, bu rakam 2 yılında yaklaşık %2,5 e ulaşmıştır. 199 ile 2 yıllarındaki sayımlar arası yıllık nüfus artış hızı bakımından ise Antalya birinci sırada bulunmaktadır. Türkiye ortalaması binde 18,34 olan yıllık nüfus artış hızı Antalya da binde 41,8 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye İstatistik Kurumundan alınan bilgilere göre Antalya İlinin 25 yılı tahmini nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı %o 31,9 olarak öngörülmektedir. İl nüfusundaki artışın ana kaynağı ülke içi nüfus hareketidir. Antalya diğer illerden net göç alan bir İl konumundadır. Antalya; 2 yılı DİE verilerine göre net kişi göç almış olup, net göç hızı %o 64,31 olarak gerçekleşmiştir yılında Antalya İlindeki nüfusun %94.9 u bu ilde doğmuşken, 2 yılında ise nüfusun %58.6 sı Antalya da doğmuştur. Bu da İl in zaman içerisinde ne kadar yüksek oranda göç aldığını göstermektedir. İlimizde sağlık hizmetleri; 3 Hastane, 42 poliklinik (5 i Sağlık Bakanlığına bağlı, 37 si özel), 13 Tıp Merkezi, 9 Dal Merkezi, 162 Sağlık Ocağı, 24 Sağlık evi, 3 A.Ç.S./A.P. Merkezi, 6 Dispanser, 2 Halk Sağlığı Laboratuarı, 1 Hıfzısıhha Bölge Enstitüsü, 1 Ağız-Diş Sağlığı Merkezi, 1 KETAM olmak üzere toplam 294 Sağlık Kurumunda yürütülmektedir. Sağlık hizmetlerinde Antalya da 26 yılı Nisan ayı itibariyle; uzman hekim, pratisyen ve asistan hekim, 715 diş hekimi, 863 eczacı, hemşire, ebe, Sağlık teknisyeni ve diğer personel olmak üzere toplam sağlık personeli görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı personel sayısı olup, bu sayı İl deki tüm sağlık personelinin %57,6 sını oluşturmaktadır. İlimizde hekim başına 475, hemşire başına 738, ebe başına kişi düşmektedir. 11

12 İlimizde 4 75 fiili yatak mevcuttur. Bu hastanelerimizde yatak işgal oranları %63,3 ve yatak başına düşen kişi sayısı 443 dür. Hekim Başına Düşen Nüfusumuz 475 olup, bu rakam Avrupa Standartlarına yakın bir rakamdır. Türkiye Ortalamasına (86 kişi) göre Hekim Başına Düşen Nüfusumuz çok daha düşüktür. İLÇELER BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI İL NÜFUSU YÜZÖLÇÜMÜ (KM²) NÜFUS YOĞUNLUĞU TOPLAM Merkez Akseki Alanya Elmalı Finike Gazipaşa Gündoğmuş İbradı Kale Kaş Kemer Korkuteli Kumluca Manavgat Serik Antalya da Bir adet üniversite bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesi öğretim yılında 13 fakülte, 15 yüksekokul, öğretim elemanı ve öğrenciyle eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Bir eğitim, kültür ve üniversite şehri olan İlimizde öğretim yılında 66 ilköğretim, 129 orta öğretim olmak üzere 789 okul bulunmaktadır. Toplam 789 okulda ve derslikte öğrenci öğrenim görmekte olup öğretmen görev yapmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 31, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 23'tür. İlköğretim kurumlarında 66 okulda ve 7.63 derslikte, öğrenci ve öğretmen görev yapmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 32, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 25 tir. Ortaöğretim kurumlarında 129 okulda ve derslikte, öğrenci ve 4.86 öğretmen görev yapmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 3, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 17'dir. İlimizde ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranı %85, ortaöğrenimden yükseköğrenime geçiş oranı %38 dir. 384 ilköğretim okulu taşıma nedeniyle kapalı olup, toplama dahil edilmemiştir. Antalya ili sınırları içinde karayolu ile ulaşım; 982 km Devlet Yolu, 71 km İl Yolu, 385 km Turistik Yol ve km Köy Yolu ile sağlanmaktadır. Toplam km yol ağının % 8 i 12

13 (8 286 km) İl Özel İdaresi (Köye Yönelik Hizmetler) görev kapsamında olup, bu yolların km si asfalt, km si tesviye, 1.29 km si stabilize ve 31 km si de ham yol niteliğindedir. İlimizde mevcut 542 adet köy merkezinden İl Özel İdaresi (Köye Yönelik Hizmetler) hizmet alanına giren; 52 adet köy ve 1.36 mahalle olmak üzere toplam adet yerleşim birimi bulunmaktadır. Bu yerleşim birimlerinden 463 köy ile 895 mahalle olmak üzere ünitenin içme suyu yeterli, 39 köy 51 mahalle olmak üzere toplam 9 ünitenin içme suyu yetersiz olup, 18 köy 36 mahalle olmak üzere 378 ünite susuzdur. İçmesuları sektöründe yapımı tamamlanan 21 adet içmesuyu tesisi inşası ile 54 adet ünite sağlıklı içmesuyuna kavuşturulmuştur. KÖYDES projesi ile 15 köyümüz, içmesuyu inşaatı tamamlanarak sağlıklı içmesuyuna kavuşturulmuştur. Yıllık ortalama yağışın 1.68 mm olduğu Antalya bölgesinde 365 milyon m³ ü yeraltı suyu olmak üzere toplam 16,2 milyar m³/yıl'lık su potansiyeli ile Türkiye su potansiyelinin %9 'unu içermektedir. İl nüfusunun yaklaşık %45 inin kırsal kesimde yaşadığı ve tarımsal üretimle uğraştığı Antalya da tarımsal üretim; kalite, verim ve çeşitlilik açısından zengin bir yapıya sahiptir. İlin sahip olduğu ekolojik, topografik ve sosyo-ekonomik koşulların uygunluğu nedeniyle çok sayıda bitkisel ve hayvansal ürün yetiştirilmesine imkan tanıyan polikültür tarım yapılmaktadır. Yetiştirilen tarım ürünleri; iç tüketim, dış satım ve tarıma dayalı sanayi ürünleri olarak gerek ilimiz gerekse ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Antalya nın ha. lık toplam yüzölçümünün %54 ünü orman alanı, %2 sini tarım alanı, geri alan %26 sını ise çayır-mera ve tarım dışı alanlar oluşturmaktadır. Ekilen tarla alanı ha olup, ha sebzelik, ha meyvelik, ha bağ ve 1.17 ha zeytinlik bulunmaktadır. İl toplam yüzölçümünün %2 sini oluşturan ha. lık alanda çok çeşitli bitkisel ürünlerin üretimi yapılabilmektedir. İlimizde ha da seracılık yapılmakta olup yıllarında ton üretim yapılmıştır İlimizde örtülü alanlar önemli bir yer kaplamakta ve bu alanlar her geçen gün daha da artmaktadır. Örtülü alanların % 27 lik bölümünde yılda iki defa ekim yapılmaktadır. 25 yılında Antalya da 29 tarla, 36 meyve ve 43 sebze olmak üzere toplam 18 tür bitkisel tarım ürünü yetiştirilmektedir. Bu ürünler içerisinde Akdeniz Bölgesi ve Antalya nın dış satım ürünleri içerisinde sebzede, domates-biber-hıyar-patlıcan, süs bitkilerinde, karanfil-gerbera ve meyvede, portakal-nar ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye nin 3. Ton Kültür Mantarı üretiminin %36 lık kısmı olan 11. Ton u ile Kültür Mantarının hammaddesi kompost üretiminin %5 si olan 6. Ton Korkuteli ilçemizde üretilmektedir. İlin hayvan varlığı büyükbaş, küçükbaş hayvan ile kanatlı hayvandan oluşmaktadır. Antalya İli hayvansal üretim miktarı yönünden de önemli bir paya sahiptir. 25 yılında İl de, ton kırmızı et, ton süt, adet yumurta, ton bal, 171 ton balmumu üretimi gerçekleştirilmiştir. Bitkisel ve hayvansal üretimde ilimizde birim başına elde edilen verim, Türkiye üretiminin oldukça üstünde gerçekleşmiştir. Bu, bitkisel ürünlerde uygun iklim ve toprak koşullarının yanı sıra entansif tarım metotlarının ilimizde gereğince uygulanıyor olmasından, hayvansal ürünlerde ise hayvan varlığının çoğunluğunu yüksek verimli ırkların oluşturmasından ve modern tekniklerin yaygın olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Antalya ili ticari faaliyetler yönünden Türkiye nin önde gelen illerinden birisidir. Ticaret kesiminde en önemli sektör turizmdir. Ulaştırma sektöründe çalışanların payı genelde ilin temel ekonomik faaliyetlerinden olan meyvecilik, çiçekçilik ve sebzeciliğin yarattığı canlılığın yanı sıra, yine turizme bağlı taşımacılığın sağladığı iş olanaklarından etkilenmektedir. Antalya'da sanayi mamulleri ile tarım ürünlerinin ve küçük el sanatları ürünlerinin pazarlaması her geçen gün gelişmektedir. İl'in çok zengin bir tarım potansiyeline ve hareketli bir ticari boyuta sahip olması kentin diğer illerle ticari münasebetlerinin gelişmesine neden olmuştur. 13

14 Kent bölge ölçeğinde idari ve teknik hizmetler, sağlık ve eğitim, toptan ve perakende ticaret hizmetleri gibi işlevleri yüklenmiştir. Antalya da İhracatçılar Birliği tarafından 268 Milyon Dolar, Serbest Bölgeden yurt dışına 14 Milyon Dolar, Organize Sanayi den de 19 Milyon Dolar olmak üzere 24 yılında toplam 482,7 Milyon Dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. 24 yılı ithalatı ise 262,7 Milyon Dolardır. Antalya ilinde önemli bir yere sahip olan Serbest Bölge ve Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesi ile kentte ticari yaşam büyük ölçüde canlanmıştır. Kıyı uzunluğu 64 km. olan Antalya, Ülkemiz Deniz Turizmine öncülük etmektedir. Bölgemizde 8.24 ı gemi adamı, 4.51 u amatör denizci ehliyetine sahip olmak üzere toplam denizci bulunmaktadır. Antalya İlinde Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 adet liman başkanlığı görev yapmaktadır. Antalya da 1 adet yük limanı, 2 adet uluslararası liman özelliği bulunan 6 adet faal ve 3 adet yapım aşamasında bulunan toplam 9 adet yat limanı vardır. Ayrıca 4 adet yat bağlama yeri, 9 adet balıkçı teknesi bağlama yeri mevcuttur. Antalya il ve ilçe limanlarında kayıtlı muhtelif cins ve büyüklükte 5 94 tekne, bölgede dağınık olarak faaliyet gösteren 42 tekne yapımcısı bulunmaktadır. 25 yılında İlimize gemi ile 2.21 yat gelmiş, 1959 gemi ile 937 yat gitmiştir. Antalya da yapım aşamasındaki, Alanya ve Gazipaşa Yat Limanlarının II. Kısım inşaatları Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacaktır. Bunlar, tamamlandığında yat turizmine hizmet edecek önemli yatırımlardandır. Manavgat Irmakağzı Düzenlemesi ve Yat Yanaşma Yeri projesinde 4m. betonarme tekne yanaşma yeri ile ırmak ağzında 2 adet gemi yanaşma şamandırası hizmete hazır durumdadır. Manavgat Yat Yanaşma Yeri yapılabilmesi için yeni bir proje yeri bulma araştırmaları devam etmektedir. Ülke turizminin öncüleri arasında yer alan ve turistik potansiyeli yüksek olan Antalya İline her yıl kara, deniz ve özellikle havayolu ile çok sayıda turist gelmektedir. Antalya İline 24 yılı sonu itibarıyla hava yoluyla , deniz yoluyla olmak üzere toplam turist giriş yapmış olup, bunun i yabancı uyrukludur. Bir önceki yıla göre havayolu ile giriş yapan turist sayısında %28 oranında artma gerçekleştiği görülmektedir. Antalya İline 25 yılı sonu itibariyle hava yoluyla , deniz yoluyla 17.3 olmak üzere toplam turist giriş yapmış olup, bunun ü yabancı uyrukludur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre havayolu ile giriş yapan turist sayısında % 16,1 oranında artma gerçekleştiği görülmektedir. Antalya İline 26 yılı Mart ayı sonu itibariyle hava yoluyla turist giriş yapmış olup, bunun ü yabancı uyrukludur. Antalya, Türkiye nin ve dünyanın en önemli turizm bölgelerinden biridir. Merkez, Kaş, Kale, Kemer, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde Bakanlar Kurulunca ilan edilmiş toplam 21 Turizm Merkezi bulunmaktadır. Ülkemizdeki plaj ve marinalardan 186 adedine 25 yılında 186 adet mavi bayrak verilmiştir. İlimiz ise 87 plaj ve 3 marinası ile 25 yılında Mavi Bayrağın 9 ına sahiptir. İlde 25 yılı sonu itibarıyla 611 adet Turizm İşletme Belgeli Tesis, 93 adet Yatırım Belgeli İşletme Halindeki Tesis ve 221 Turizm Yatırım Belgeli Tesis olmak üzere toplam 925 tesis mevcuttur. Bu tesislerdeki toplam yatak sayısı dür. İlde 922 adet seyahat acentesi ve 7 ilçede 5 çeşit (Suüstü, Sualtı, Rafting, Quad/Jeep Safari, Nehir Kanosu) olmak üzere toplam 292 adet sportif faaliyet merkezi bulunmaktadır. Antalya Hava Limanına; 23 yılında 7.32, 24 yılında , 25 yılı sonu itibariyle ve 26 yılı Şubat sonu itibarıyla ise 6.42 uçak giriş-çıkış yapmıştır. 14

15 I. GİRİŞ Ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin sınır tanımaz bir biçimde dünyanın her yerine yayılması küreselleşme (Globalleşme) olarak tanımlanmaktadır. Küreselleşme, yeni bin yılın siyasi, ekonomik, sosyal yaşamın kaçınılmaz bir olgusu olarak tüm ülkeleri ve dolayısıyla süreçleri etkileyebilmektedir. Hızlı ve devamlı bir değişim süreci içinde bulunduğumuz günümüzde, değişim sürekli ve ısrarlı bir nitelik kazanmış ve adeta yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu değişimin temelinde; sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, bilişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişme, bürokratik yönetim modelinin yetersizliği, artan nüfus, göç hareketleri, yaşam kalitesi, verimlilik arayışları gibi ekonomik ve sosyal nedenler sonucu devlet anlayışında yaşanan değişim yatmaktadır. Bu nedenle bilgi temelli topluma ve bilgi temelli ekonomiye doğru gidilmektedir. Gerçek anlamda refah toplumuna geçiş için bilginin üretilmesi, yayılması, araştırma, eğitim ve yenilik yapmanın özendirilmesi gerekir. Tüm dünyayı etkileyen küreselleşme olgusunun yanısıra bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı gelişmelerin de bir sonucu olarak son yıllarda toplumsal yapı ve ilişkileri ciddi şekilde etkileyen hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Günümüzde hızla devam eden bu değişim ve dönüşüm süreci her alanda olduğu gibi kamu yönetim düşüncesi, kamu yönetim yapısı ve fonksiyonları üzerinde de etkili olmuş ve kamunun neyi, nasıl yapması gerektiğinden hareketle, devletin görevlerinde ve iş yapma yöntemlerinde yeni açılımları zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede insan hakları ve demokrasinin geliştirilmesinin ve kurumsallaştırılmasının yanı sıra, kamu yönetiminin değişmesi ve yeniden yapılanması büyük önem taşımaktadır. Kamu yönetimi; merkeziyetçi yapıdan esnek, değişen şartlara ve vatandaşın beklentilerine daha hızlı cevap verebilen, anayasal eşitlik ilkesine saygılı, saydam, yeniliklere açık, sorumlu ve hesap verebilir bir yapıya kavuşmalı, hiyerarşik örgütlenmeden basit ve yatay bir örgütlenmeye geçmelidir. Hızlı ve seri karar alabilmeli, kademeleri azaltarak karar verenle uygulayan arasındaki mesafeyi kısaltmalı, vatandaşın taleplerini sağlıklı şekilde algılayıp karşılayabilen bir dönüşüm gerçekleştirmelidir. Kamu yönetimi vatandaşı müşteri kimliği ile merkeze almalı, kamu hizmetlerini hızlı, zamanında ve beklenilen kalitede sunmalı, kaliteyi tüm iş süreçlerine hakim kılmalı, hizmetlerin belirlenmesi ve sunulmasında vatandaşı karar alma sürecine dahil etmeli, sivil toplum ve özel sektörü önemseyen, kendisi yapmaktan çok toplumdaki kurumları yapabilir kılan yönetişimci bir anlayış sergilemelidir. Geleceğe yönelik stratejiler belirlemeli ve uygulayabilmeli, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemeli ve bu gelişmeleri ucuz ve kaliteli mal/hizmet sunmada kullanabilmelidir. İnsan kaynakları yönetimi ve performans yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmeli, kuralları vurgulamaktan çok sonuçlara odaklı olmalıdır. Kamu ve aynı alanda faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarıyla rekabet edebilen, bu sayede düşük maliyetli ve kaliteli mal ve hizmet üretebilen, daha az yöneten ve hizmet sunan, daha çok karar alan ve yönlendiren bir yapıya doğru değişmelidir. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında önümüzdeki 2 yıla yönelik olarak, dönemini kapsayan uzun vadeli gelişme stratejimizin temel amacı; Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini aşma hedefi doğrultusunda, Türkiye nin 21. yüzyılda kültür ve uygarlığın en ileri aşamasına ulaşarak dünya standardında üreten, gelirini adil paylaşan, insan hak ve sorumluluklarını güvenceye alan, hukukun üstünlüğünü, katılımcı demokrasiyi, laikliği, din ve vicdan özgürlüğünü en üst düzeyde gerçekleştiren, küresel düzeyde etkili bir dünya devleti olmasıdır. Bilgi toplumuna dönüşümün sağlanarak dünya hasılasından daha yüksek oranda pay alınması, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, evrensel bilim ve kültüre katkı ile bölgesel ve küresel düzeylerdeki kararlarda etkin söz sahipliği uzun dönemli gelişme stratejimizin nesnel amaçlarını oluşturmaktadır. İfadesi yer almaktadır. Bu gelişme stratejisi ile ilgili olarak 8. Beş Yıllık Kalkınma Planında aşağıdaki amaç, hedef ve politikalar yer almıştır. Bu kapsamda, üniter yapı korunarak devletin yeniden yapılandırılması, toplumun eğitim ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi, gelir dağılımının düzeltilmesi, bilim ve teknoloji yeteneğinin güçlendirilmesi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, altyapı hizmetlerinde etkinliğin artırılması ve çevrenin korunması sağlanarak ekonomik ve sosyal yapıda dönüşümün gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Toplumsal hedeflere ulaşmada piyasaların ve devletin birbirlerini tamamlayıcı rol oynamaları esas olacaktır. Bu çerçevede, devletin düzenleme, gözetim ve denetleme fonksiyonları geliştirilecek, yerel yönetimler güçlendirilecek ve ulusal öncelikler doğrultusunda sivil toplum örgütleri

16 desteklenecektir. Toplumun büyük kesimini ilgilendiren önemli projelerde, halkın proje oluşumuna katılımını sağlayacak katılım mekanizmaları geliştirilecektir. Bilgi toplumuna geçiş amacı doğrultusunda, yatırım alanları konusunda da bilgi üretimi ve bilginin yaygınlaştırılması desteklenecektir. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde yerel potansiyellerin harekete geçirilerek, gelir ve istihdamın artırılması temel amaçtır. Kırsal alanda istihdamın artırılması, insangücü kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal nüfusun gelirini artırıcı ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, etkili örgütlenme ve her düzeyde katılımcılık önem taşımaktadır. Sivil toplum örgütlerinin kalkınma sürecine katılımlarını artırıcı düzenlemeler yapılacaktır. Kırsal altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılmasında merkezi kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin eşgüdüm içerisinde çalışmaları sağlanacaktır. Kırsal alanda yaşayan nüfusun gelirini artırmak ve işsizliği azaltmak için yöresel potansiyeli bulunan; turizm, el sanatları, hayvancılık, dokumacılık gibi alanlarda girişimciler desteklenecektir. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumsal ihtiyaçların yanında bu ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş bulunan kamu yönetiminin merkezi ve yerel düzeydeki örgütlenmesi ve işleyişinde de değişimi zorunlu kılmaktadır. Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde demokratik devlet yönetimini, sosyal adaleti ve gelişmeyi gözeten bir kamu yönetimi yapısının ve işleyişinin oluşturulması; kamu yönetimine, hızlı bir işleyiş yapısının, kaliteli mal ve hizmet sunumu anlayışının ve buna ilişkin yöntemlerin yerleştirilmesi temel amaçlardır. Kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaşın tatmini esas alınmak suretiyle, hizmet kalitesine ve sonuçlara odaklanarak, kamu yönetiminin etkinliğini ve halk nezdinde güvenilirliğini geliştirmek esas olacaktır. Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla da performansın artırılması; kamu kurum ve kuruluşlarında görev ve teşkilat yapıları arasında uyum sağlanması, gerekli sayı ve nitelikte personel istihdamı, personelin bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında eğitiminin sağlanması, çalışanlarının performansını etkin bir şekilde ölçen bir sisteme kavuşturulması, yetki devri ve esneklikle beraber hesap verme sorumluluğunun ve yönetsel saydamlığın güçlendirilmesi; kamu yöneticilerinin ve çalışanlarının politika ve strateji oluşturma kapasitesinin geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin sunumunda kalite anlayışının ve bu amaca yönelik yönetsel yöntemlerin yerleştirilmesi temel ilkeler olacaktır. Tüm kamu kuruluşlarının norm kadroları tespit edilerek, kadro veya pozisyon ihdasları buna göre yapılacaktır. Nitelikli kamu hizmeti sunumu için, performans yönetimi, toplam kalite yönetimi gibi çeşitli çağdaş yönetim tekniklerinden tüm kamu kurumlarında yararlanılması, böylece kamu yönetiminin, yeni yaklaşımlardan da faydalanarak Toplam Yönetim Kalitesinin artırılması sağlanacaktır. Hizmet üretiminde etkinliğin artırılması ve kaynakların akılcı kullanımı amacıyla kamu hizmetlerinin yerinden karşılanması esastır. İl Özel İdaresi, ilin hizmet ihtiyaçlarını ve kaynaklarını planlayan, il içindeki mahalli idare birimleriyle bağlantısı olan, bu birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak kamu hizmetlerinin düzenli olarak yürütülmesini amaçlayan bir yapıya kavuşturulacak ve bu görevleri ilçe düzeyinde örgütleyen İlçe Yerel Yönetimi Modeli oluşturulacaktır. Bu amaç ve hedeflerin bir kısmı bugün için gerçekleşmiş, bu stratejik planın yasal dayanağını oluşturan 532 sayılı yasa gibi bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır bununla birlikte bazı reform çalışmalarının hazırlıkları ise devam etmektedir. Kalkınma Planları amaç ve hedefleri arasında bu reformların sürmesi gerektiğine dair ifadeler mevcuttur. TÜBİTAK tarafından Kasım-24 te yayımlanan strateji belgesinde, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 1. yılında 223 Türkiye Vizyonu şu şekilde yer almıştır: Bölgesinde ve dünyada adil ve kalıcı bir barışın tesisi için çaba gösteren; Demokratik ve adil bir hukuk sistemine sahip; Yurttaşları ülkelerinin geleceğinde söz ve karar sahibi; 16

17 Sağlık, eğitim ve kültür gereksinimlerinin karşılanması devlet tarafından güvence altına alınmış; Sürdürülebilir gelişmeyi gözeten; gelir dağılımı dengeli; Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş; üreten; net katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen bir TÜRKİYE dir. Bu vizyonun öğeleri ise; Eğitim alanında, bireyin yaratıcılık ve hayal gücünü geliştiren; bireysel farklılıkların gözetilmesi ve değerlendirilmesi ile her bireyin özellikleri doğrultusunda en üst düzeyde kendini geliştirebildiği; zaman ve mekan kısıtlarından arınmış, kendi özgün öğrenme teknolojilerini yaratmış ve değişim esnekliğiyle kendini yenileme gücüne sahip; öğrenme ve insan odaklı bir eğitim sistemine sahip olmak; Sağlık alanında, ülke sınırları içinde yaşayan herkese, her yerde ve her zaman, çağdaş teknolojiyle donatılmış, yaşam bilimleri alanındaki yeniliklere uyum yeteneğine sahip, yüksek nitelikli, ekonomik sağlık hizmetleri sağlamak; yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanarak, yüksek teknolojili tedavi sistemlerini ve bu amaçla kullanılan malzeme ve cihazları geliştirmek ve üretmek; mamul ilaç üretimi yanında araştırma kapasitesi de olan bir ilaç sanayiine sahip olarak bölgede güç sahibi olmak; Tarım ve gıda alanında, toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılamak; verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayii ile uluslararası alanda rekabet etmek; İnşaat ve altyapı alanında, insanlarımızın, artan nüfus ve gelişen sanayinin gereği olan çağdaş standartlara uygun altyapıya ve konutlara sahip, depreme karşı güvenli, sağlıklı ve çevreyle barışık yerleşkelerde yaşamasını sağlamak; yapım yöntemleri ve inşaat malzemesi üretiminde çağdaş teknolojiler geliştirerek kazandığı yeteneklerle uluslararası platformlarda rekabet etmek; Ulaştırma alanında, kişi hak ve gönencinden ödün verilmeden, can güvenliğinin yüzde yüz sağlandığı, çağdaş teknolojiye ve uluslararası hukuk ve kurallara uyumlu, çevrenin en üst düzeyde korunduğu bir ortamda, kentler arası ulaşımı en çok 1,5 saat, kent içi ulaşımı ise en çok 3 dakikada (yük taşımacılığında ise iki katı sürelerde) sağlamak; Enerji alanında, gereksinim duyduğu enerjiyi, güvenli, güvenilir, ekonomik, verimli ve çevreye duyarlı teknolojilerle üretmek ve kullanmak; aynı zamanda uluslararası enerji pazarlarında yarışabilecek enerji teknolojileri geliştirerek uluslararası enerji yatırımlarında etkin rol almak; Bilgi ve iletişim alanında, GSMH sının sürdürülebilir şekilde büyümesine, yarattığı markalar ve teknolojiler ile doğrudan, sağladığı iletişim olanakları ve bilgi kaynakları üzerinden diğer sektörlere verdiği destek ile dolaylı olarak giderek artan oranda katkıda bulunan; ve en az üç bilgi ve iletişim teknolojisi alanında, dünyada ilk akla gelen ya da tercih edilen ülke konumuna gelmek; Makina imalatı ve malzeme alanında, orta ve yüksek teknoloji alanlarında tasarımdan satış sonrası hizmetlerine uzanan değer zincirinin katma değeri yüksek halkalarında yer almak; küresel pazarlara rekabetçi, yenilikçi ve katma değeri yüksek mal ve hizmetleri sürekli olarak sunmak; Kimya alanında, hammadde, enerji ve işgücü verimi yüksek, yenilikçi süreç ve ürün teknolojileri yaratarak, bilimsel gelişmeleri teknolojiye, üretime ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek; ihracatı ve doğrudan sermaye yatırımlarıyla, küreselleşen dünya kimya sanayiinin önde gelenleri içinde olmak; Savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında, küresel düzeyde ülke çıkarlarının korunmasını gözeten ve ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılayan sistem ve teknolojileri özgün olarak araştırıp geliştirerek ve üreterek, bu sistem ve teknoloji alanlarında dünya ölçeğinde rekabet, işbirliği veya karşılıklı bağımlılık gücü yaratmak; ülkenin bilim ve teknoloji düzeyinin gelişmesinde öncü rol oynayan; toplumsal refaha katkısı tartışılmaz bir ulusal savunma, havacılık ve uzay sanayiine sahip olmak; Tekstil alanında, katma değeri yüksek, yenilikçi, rekabetçi ve ileri teknolojiler içeren ürün ve hizmet sunumları ile ülkemizin toplumsal refahını ve dünya ticaretindeki payını artırmak; Turizm alanında, ürün çeşitliliğini artırarak, eğitilmiş nitelikli işgücü, yüksek düzeyde teknik altyapı, tesis ve servisleriyle, öncelikle ülke halkının yaşam düzeyini yükselterek, rakip destinasyonlarla yarışabilen bir sektör olmak; Akdeniz in dördüncü büyük destinasyonu olarak, kitle turizmi nin yanı sıra bireysel turizm in de önemli cazibe merkezlerinden birisi olmak; 17

18 Doğal kaynaklar alanında, serbest, şeffaf ve istikrarlı piyasa koşulları içinde ulusal kaynaklarına öncelik vermek, bu kaynakların aranmasında ve istenen kaliteyle, güvenli ve ekonomik olarak üretiminde ileri teknolojileri geliştirmek ve kullanmak; Çevre alanında, sürdürülebilir kalkınmasını çevreyi koruyarak ve yerel kaynak ve bilgilerle pekiştirerek sağlayan; üretimini temiz üretim teknolojileriyle yapan; her türlü evsel ve sanayi atıklarını çevre koruma ilkeleri kapsamında yönetebilen; biyolojik çeşitliliğinin koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen; tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarabilen bir ülke konumuna gelmek. şeklinde ifade edilmektedir. Yine aynı belgede Bu strateji ve modelin başarıya ulaşması için şu kritik hususlara dikkat edilmelidir: Siyasi Yaklaşım: Öngörülen stratejinin siyasi iradenin bu yöndeki kararlılığı ve sürekliliği olmaksızın hayata geçmesi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin, sürecin sağlıklı bir biçimde işlemesi için gereken kaynakların tahsisi konusunda cesur ve eşgüdüm konusunda taviz vermeyen bir tavır almaları; bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmeye yönelik faaliyetleri siyasi ve partiler üstü bir platformda değerlendirmeleri gelenek haline gelmelidir. Kamu Yönetimi Yaklaşımı: Devletin her kurum, birim ve çalışanının, Vizyon 223 ve bunu destekleyen hedefler doğrultusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Vizyon 223 ü erişilebilir kılmak için bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmek iddialı bir hedeftir. Bu, ülke çapında bir dönüşümü gerektirir. Bunun için her kamu kurumunun, kendi ilgi alanında, kaynağı bu strateji belgesi olan 223 odaklı bir vizyona ve hedeflere sahip olması; dönemsel planlama, programlama ve bütçeleme çalışmalarında bu vizyon ve hedeflerin gözetilmesi ve vurgulanması beklenmektedir. Ekonomi ile ilgili düzenlemelerde, her mali yıla ait kamu bütçesinin hazırlanmasında, yıllık finansman programlarında, teşvikler ve vergilendirme ile ilgili düzenlemelerde, kamunun tedarik politikasının belirlenmesinde, eğitim ve öğretim programlarında 223 Vizyonu ve hedeflerinin dikkate alınması başarının ön şartıdır. Toplumsal Bilinçlendirme Yaklaşımı: Toplumsal algılama ve destek, arzu edilen geleceğin yaratılması yönünde yürütülecek faaliyetlerin arkasındaki en büyük itici güçtür. Toplumun her kesiminde, bilgi temelli ekonomi ve bu ekonomiyi kurmaya yönelik faaliyet ve hedefler konusunda farkındalık düzeyi artırılmalı, bu tür faaliyetlere geniş çaplı katılımı sağlayacak sistemler oluşturulmalıdır. Bunun bir parçası olarak, özellikle yazılı ve görsel basınımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi; konuya ilişkin yazı, yayın ve programların teşvik edilmesi gerekmektedir, denilmektedir. Türkiye, bütün bu anlatılanlar ışığında dünyadaki kaçınılmaz ve ısrarlı değişimi, kendi geleceğine uygun biçimde gerçekleştirme arzusundadır ve bunu gerçekleştirme yolunda gerekli adımları atmaktadır. Yönünü Avrupaya dönmüş olan Türkiye bu reformları öncelikle kendi yurttaşları için yapmalıdır. Kamu yönetimindeki bu yeni anlayış ve yapılanma çabaları da bunun ciddi bir kanıtıdır. Yukarıda sayılan alanların çoğunda il özel idarelerine ve yerel yönetimlere verilmiş görevler bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye nin bu alanlardaki gelecek vizyonları bu çalışmada bütüncül yaklaşımın bir gereği olarak ve stratejik plan çalışmalarına ışık tutması bakımından yer almıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı ve reform çalışmaları dünyada yaşanan gelişmeler ve tecrübeler ile ülkemiz kalkınma planları amaçları, 223 vizyonunun stratejik amaç, hedef ve politikaları doğrultusunda ülkemizi içinde bulunduğumuz yüzyılda çağdaş bir yönetim zihniyetine ve yapısına kavuşturmak amacını taşımaktadır. İyi yönetişim olarak da tarif edilebilen katılımcı ve paylaşımcı bu çağdaş yönetim anlayışı, geleceği öngörür ve bugünden aktif tavır alır. Misyonu ve vizyonu bellidir. Girdi odaklı olmaktan çok, sonuç ve hedef odaklıdır. Vatandaşı müşteri kabul eder ve müşteri memnuniyetini önemser. Müşteri odaklıdır. Merkeziyetçilikten uzak, yerel, küçük organizasyon yapılı, yalın, çalışanını güçlendiren, girişimci, yönlendirici ve rekabetçidir. Bu yeni anlayış içinde kamu yönetimi özetle; Şeffaf, Katılımcı, Rekabetçi, Düşük maliyetli, İnsan odaklı, Etkili, Hızlı, Üretken, Verimli, Erişilebilir, İnsan haklarına saygılı, Hukuka saygılı, Çevreye duyarlı, Hesap verebilir, Öngörülü olmak zorundadır. Kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi, merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının geleneksel yapısının değiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla mahalli idarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla desteklenmesi, yönetim yapı ve anlayışlarının da buna uygun değişmesi gerekmektedir. Sürekli çeşitlenen, artan toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin daha hızlı ve kaliteli olarak 18

19 karşılanabilmesi, bu alandaki çağdaş değişim ve gelişmelerin kavranması ve eyleme geçilmesine bağlıdır. Mahalli idareler, halkın yerel kamusal menfaatleri ile ulusal menfaatlerin uzlaştırılmasının teminatıdır. Halkın katılımını sağlamada merkezi idareye göre daha fazla imkân ve yeteneklere sahiptir. Demokratik sistemin önemli bir unsuru olarak çoğulculuğu, katılımı sağlar, halkın tercihleri ile talep ve beklentilerini merkezi yönetime yansıtır. Mahalli politikacılar birlikte yaşadıkları halka karşı daha fazla sorumluluk hissetmekte, sivil toplumun yönetime daha çok katılmasına imkân vermekte ve tüm sistemin yönetim kapasitesini güçlendirmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak yasalaşan 532 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu nun temel amaçlarından belki de en önemlisi il özel idarelerinde stratejik yönetim anlayışını tesis etmektir. Stratejik planlama stratejik yönetimin en önemli aracıdır. Bu bağlamda il özel idareleri, durum tespitlerini yaparak, ilkelerini, varsayımlarını, misyon ve vizyonlarını belirleyecekler, stratejik amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirecekleri proje ve faaliyetleri, başarıyı ölçmek için performans ölçütlerini ve değerlendirme biçimini kapsayacak şekilde stratejik plan yapacaklar ve kaynaklarını bu stratejik amaçlarıyla ilişkili bütçe yaparak kullanacaklardır. Böylece geleceğe dönük politikalar oluşturarak, sorunlara uzun vadeli çözümler getirecek ve sonuç odaklı bir anlayışa sahip olacaklardır. Yukarıda belirtilen kamu yönetimi reformu anlayışına uygun olarak, 532 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 31. Maddesi hükmü gereğince Antalya İl Özel İdaresinde stratejik plan (SP) çalışmalarına DPT nın hazırlayarak yayımlamış olduğu Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu rehberliğinde, daha sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak belirtileceği üzere, 25 yılı Kasım ayında başlanmıştır. Antalya İl Özel İdaresi stratejik planı Türkiye nin 223 vizyonu doğrultusunda, mümkün mertebe geleceğe dönük olarak, ulusal düzeydeki plan ve programlarla ilişkilendirilerek özverili, hızlı, ve yoğun bir çalışma sonucu tamamlanmıştır. II. STRATEJİK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM II.1. Stratejik Plan Modeli Antalya İl Özel İdaresi nin stratejik planı çalışmalarında DPT tarafından hazırlanan Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan model ve bütüncül bir yaklaşım esas alınmıştır. Antalya İl Özel İdaresi de uygulanan stratejik plan modelinin aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir: Stratejik planlama ekibinin (SPE) oluşturulması, SPE nin eğitilmesi ve çalışma normlarının oluşturulması, Durum Analizi çalışması, İç Çevre Analizi Kaynaklarla ilgili göstergeler İstatistiksel veri derleme Ankete dayalı veri derleme Sonuçlarla ilgili göstergeler İstatistiksel veri derleme Ankete dayalı veri derleme Paydaş Analizi İstatistiksel veri derleme Ankete dayalı veri derleme Dış Çevre Analizi Güçlü, Zayıf Yanlar- Fırsatlar Tehditler (GZFT) Analizi Stratejik Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler Öneri Derleme Çalışması Ankete dayalı veri derleme Alt grupların ayrı teknik çalışma raporları Misyon ve Vizyon Çalışması, Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler çalışması, 19

20 Uygulama Stratejisi ve Bütçe İlişkisi, İzleme ve Değerlendirme, Performans Ölçümü, Antalya İl Özel İdaresi Stratejik Plan çalışmasında uygulanan yukarıdaki modelin her aşamasının uygulaması ve sonuçları ayrıntılı olarak devam eden bölümlerde yer almaktadır. II.2. Stratejik Plan Modelinin Uygulaması Antalya İl Özel İdaresi bünyesinde Antalya İl Özel İdaresi stratejik planını yürütmek ve çalışmaları koordine etmek üzere Akdeniz Üniversitesinden bir öğretim üyesi, Antalya Valiliğinden bir Vali Yardımcısı, İl Genel Meclisi Başkanı, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünden bir Uzman Yardımcısı, Antalya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcısı ve sorumlu dört kişiden oluşan Pilot Planlama Ekibi oluşturulmuştur (Ek-1). Antalya İl Özel İdaresi nin Pilot Planlama Ekibi oluşturulmuş, başlangıçta üst yönetim desteği sağlanmış, süreç ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme çalışması yapılarak stratejik planlama ekibinin (SPE) oluşturulması için buraya eleman sağlayan ilgili kurum amirlerinin konuyu algılama ve sahiplenme düzeyinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve görüşmeler yapılmıştır. Bu çerçevede, Kasım 25 te Antalya Kemer ve Afyon da yapılan Stratejik Planlama seminerlerine oluşturulan çekirdek stratejik planlama ekibiyle katılınmış; Antalya Valisi öncülüğünde bir ön değerlendirme toplantısı yapılarak SP çalışmasına başlanılmıştır. Stratejik Planlama Ekibi (SPE) üyelerine Üniversitemizden katılan kolaylaştırıcı öğretim üyesi tarafından stratejik planlama hakkında genel bilgileri ve uygulamanın esaslarını içeren bir sunum yapılmıştır. Antalya İl Özel İdaresi SPE İl Özel İdaresi Genel Sekreteeri başkanlığında ve Moderatör Öğretim Üyesi yönetiminde aşağıdaki kurumların temsilcilerinden oluşturulmuştur (Ek-1). Antalya Valiliği, Antalya İl Genel Meclisi, Antalya İl Özel İdaresi (Bütçe ve Köye Yönelik Hizmetler Birimleri), Akdeniz Üniversitesi, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Sivil Savunma İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karayoları 13. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, SPE Sayın Valimizin oluruyla ilgili kuruluşlarda oluşturulan alt birimlerle desteklenmiştir. Antalya İl Özel İdaresi Stratejik Planlama Ekibi tarafından stratejik planın içeriğini oluşturulmuş, Akdeniz Üniversitesinden katılan moderatör öğretim üyesinin rolü, çalışmanın süreç ve tasarımını yönetmek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek olarak belirlenmiştir. Antalya İl Özel İdaresi Paydaş Analizi çalışması yapılması amaçlanmış ve bunlar anket çalışmalarına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Durum analizi çalışmalarında ilgili kurumlarda oluşturulan alt birimlerin derlediği istatistikler ve yapılan anket çalışmalarından elde edilen veriler stratejik pilot planlama ekibi tarafından işlenmiş ve SPE de ortak akıl toplantıları ile son şekli verilmiştir da Ortak Akıl Çalışma toplantılarına Antalya Valisi ve kurum müdürlerine basının da bulunduğu ortamda planlama çalışmaları hakkında brifing verilmiştir. 2

ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 2009 EYLÜL ANTALYA ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 3 ANTALYA HAKKINDA... 5 I. GĠRĠġ... 16 II. STRATEJĠK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM... 22 II.1. STRATEJİK PLAN

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

DEMRE DEMRE. Demre Myra Antik Kenti. Dünden Bugüne Antalya

DEMRE DEMRE. Demre Myra Antik Kenti. Dünden Bugüne Antalya D E M R E DEMRE DEMRE Demre Myra Antik Kenti 259 A L T I N C I B Ö L Ü M 260 D E M R E 4. DEMRE 1. Tarihçesi Myra (Demre) her zaman Likya nın en önemli şehirlerinden birisi olarak bilinir. Şehrin M.Ö.5.yy

Detaylı

Tatil ve Yöre Rehberi

Tatil ve Yöre Rehberi Tatil ve Yöre Rehberi Kalkan, Antalya ya bağlı olan çok şirin bir sahil kasabasıdır ancak bu ilin merkezinden 200 km. kadar uzaktadır. Özellikle İngiliz turistlerin ilgi gösterdiği Kalkan son yıllarda

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Antalya Hakkında Antalya, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya şehrinin aynı ismi taşıyan merkez ilçesidir. Antalya, Türkiye nin önemli turizm merkezlerinden biridir. Doğası, palmiyelerle sıralanmış bulvarları,

Detaylı

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya A L T I N C I B Ö L Ü M KEMER KEMER 352 K E M E R 353 354 12. KEMER* 1. Tarihçe A L T I N C I Kemer ilçesi tarihinin M.Ö. 690 yılına kadar uzandığı bilinmektedir. Kemer merkezine 15 km mesafede bulunan

Detaylı

IV. BÖLÜM ANTALYA İLİ

IV. BÖLÜM ANTALYA İLİ IV. BÖLÜM ANTALYA İLİ Antalya Adı Helenistik Dönemde Bergama kralı II. Attalos (İ.Ö. 159-138), bölgenin stratejik dönemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurmuştur. Kent, kurucusunun adından

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

LİKYA TURU 05-09 MAYIS 2015

LİKYA TURU 05-09 MAYIS 2015 Gidilecek Yerler : PAMUKKKALE - SAKLIKENT - KEKOVA - KAYAKÖY - GÖKOVA - KAŞ Süre : 3 Gece 4 Gün Başlangıç Tarihi : 5 Mayıs 2015 Bitiş Tarihi : 9 Mayıs 2015 Zümre : Sosyal Bilgiler Yaş Grubu : 5.,6.,7.,8.

Detaylı

AKTİVİTE BİLGİLERİ. Katılımcı: Kişi. Süre: 3 3,5 Saat. Kategori: Outdoor

AKTİVİTE BİLGİLERİ. Katılımcı: Kişi. Süre: 3 3,5 Saat. Kategori: Outdoor OFFROAD SAFARI AKTİVİTE BİLGİLERİ Sekiz kişiye kadar varan kapasitedeki araçlarımızla gerçekleştirdiğimiz Offroad Safari, outdoor aktivite alternatifi arayan gruplar için en ideal seçeneklerden birisidir.

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.

Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Fethiye Tatil ve Yöre Rehberi Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, Yakaköy, Kayaköy, Çalış gibi bir çok mevkiisi bulunan Fethiye tam anlamıyla bir tatil merkezidir.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

"Nereden başlasam, nasıl anlatsam..."

Nereden başlasam, nasıl anlatsam... Bu yaz Bodrum'suz geçmez! Turgutreis Lagina Bodrum Boutique Hotel'de bir gece çift kişilik konaklama, açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği 240 TL yerine 119 TL! (15 Haziran - 27 Ağustos arasında geçerlidir.)

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

Myra ve Andriake nin sırları aydınlanıyor... Myra ve Andriake, Saint Nicholas, Antalya Arkeoloji Müzesi. 8-9 Aralık 2012 / 1 Gece 2 Gün

Myra ve Andriake nin sırları aydınlanıyor... Myra ve Andriake, Saint Nicholas, Antalya Arkeoloji Müzesi. 8-9 Aralık 2012 / 1 Gece 2 Gün NEVZAT ÇEVİK ANLATIYOR Myra ve Andriake nin sırları aydınlanıyor... Myra ve Andriake, Saint Nicholas, Antalya Arkeoloji Müzesi 8-9 Aralık 2012 / 1 Gece 2 Gün Tanrı ve insan bir olup Likya yı yaratmış.

Detaylı

Akdeniz Bölgesi'ndeki doğal güzellikler

Akdeniz Bölgesi'ndeki doğal güzellikler On5yirmi5.com Akdeniz Bölgesi'ndeki doğal güzellikler Akdeniz'in doğla güzellikleri nelerdir? Yayın Tarihi : 15 Ekim 2012 Pazartesi (oluşturma : 7/3/2016) Akdeniz Bölgesi, doğal güzellikler açısından çok

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ

T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ ŞUBAT 2015 1. PROJENİN TANIMI 1 2. PROJENİN İSMİ. 1 3. PROJE ALANI 1 4. PROJENİN AMACI.. 1 5. PROJENİN DAYANAĞI 1 6.

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 Bölgesi İstihdam Göstergeleri TR62 Sİ Tarım Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 26,1 27,3 Sanayi Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 21,5 25,4 Hizmet

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

BİLDİRİCİ AİLESİ ANTALYA GEZİLERİ

BİLDİRİCİ AİLESİ ANTALYA GEZİLERİ BİLDİRİCİ AİLESİ ANTALYA GEZİLERİ Benim Antalya ya ilk gezim 1962 yılı Şubat tatilinde henüz İstanbul Teknik Üniversitesi nde öğrenci iken oldu. Tatbiki Mekanik Kolu ndan arkadaşlarımız, hocamız Sacit

Detaylı

Tatilin başkenti. Antalya. şehir tanıtımı

Tatilin başkenti. Antalya. şehir tanıtımı şehir tanıtımı Antalya TOLGA GÜVEN TURİST REHBERİ Tatilin başkenti GÜNEŞ, DENİZ, KUM TATİLİNİN BAŞKENTİDİR ANTALYA HEPİMİZİN BİLDİĞİ GİBİ. AMA SADECE BU TANIMLAMAYLA ANILMAK ONA HAKSIZLIKTIR. TURİZM SEKTÖRÜNE

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri 1 Sürdürülebilir Doğa Turizmi İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon Samsun İli Genel Özellikleri Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri Doğa Turizmi Stratejileri Sonuç ve Öneriler 2 Nispeten bozulmamış, dokunulmamış

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR.

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. ODA SAYISI:28 (2 SUİT ODA) ODALARDA; MİNİ BAR, KLİMA VE TELEVİZYON MEVCUTTUR. OTELİMİZ PLAJA 100 MT UZAKLIKTADIR.

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

BODRUM HALİME GÜNDOĞDU 0510110011 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

BODRUM HALİME GÜNDOĞDU 0510110011 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BODRUM HALİME GÜNDOĞDU 0510110011 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BODRUM Bodrum, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir. İlçe günümüzde önemli bir turizm merkezi olması ile anılmaktadır ki bunda Bodrum'un kendine has

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

Mutluluğu birlikte yaşamaktır

Mutluluğu birlikte yaşamaktır Mutluluğu birlikte yaşamaktır Bodrum Capital Group A.Ş. Atatürk Mah. Meriç Cad. Andromeda Gold Plaza B Blok D: 189 Kat: 45 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0(216) 290 26 66 Fax: 0(216) 290 26 69 EGE NİN İNCİSİ

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ AFYONKARAHİSAR IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 AFYONKARAHİSAR GENEL BİLGİLER Nüfus; Afyonkarahisar: 709.015 Türkiye:78.741.053

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

Yeni Yerler keşfetmek lazım

Yeni Yerler keşfetmek lazım Yeni Yerler keşfetmek lazım Dans, Eğlence Diyorsanız! Rio Sizi Bekliyor Rio Hakkında Rio de Janeiro, Brezilya'nın 26 eyaletinden birisinin başkenti ve Brezilya'nın en büyük ikinci kentidir. Ekvatoral iklimin

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ YALOVA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 YALOVA GENEL BİLGİLER Nüfus (2016); Yalova: 241.665 Türkiye:79.814.871 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

TÜRKİYE ANTALYA 10. Turİzm Pİyasalari. Araştirma Raporlari

TÜRKİYE ANTALYA 10. Turİzm Pİyasalari. Araştirma Raporlari TÜRKİYE Turİzm Pİyasalari Araştirma Raporlari ANTALYA 10 ANTALYA TURİZM PİYASASI ARAŞTIRMASI, 2010 Antalya Araştırma Bölgesi Genel Ekonomik Görünüm Amaç Hazırlanan çalışmanın amacı Türkiye nin Turizm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

ANTALYA MERKEZ RENT A CAR FİRMALARI

ANTALYA MERKEZ RENT A CAR FİRMALARI ANTALYA MERKEZ RENT A CAR FİRMALARI - ANTALYA Merkez Hakkında Genel Bilgiler - ANTALYA merkez rent a car firmaları Avrupa ve Türkiye nin gözde turizm ve tatil şehirlerinden olan Antalya, Akdeniz e paralel

Detaylı

Turizm Seyahat Acentası. Kaş Dalış ve Kültür Turu 15-19 Mayıs 15

Turizm Seyahat Acentası. Kaş Dalış ve Kültür Turu 15-19 Mayıs 15 Turizm Seyahat Acentası Kaş Dalış ve Kültür Turu 15-19 Mayıs 15 Kaş Dalış ve Kültür Turu 15-19 Mayıs 15 Kaş- Akdeniz'in derin mavisiyle doğal güzelliklerinin evliliği... Antik Likya yöresinin merkezi Kaş,

Detaylı

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi M.Faruk OKUYUCU İMEAK DTO Deniz Turizmi & Kaynakları Birim Yetkilisi İpek BAYRAKTAR SAPMAZ 26-27 Şubat 2016

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com KÜTAHYA Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com 3.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nde Alternatif Turizm de Alternatif İl Kütahya sloganıyla başlattığımız çalışma Kütahya

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir.

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara Batı Menteşe Dağları denir. Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir. yukarıda adı geçen dağlardan oluşan "Doğu Menteşe Dağları" arasında arasında Çine Çayı Vadisi uzanır. Aydın iline

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side

Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side Uzun bir kumsaldan 500 m uzaklıkta Kumköy'de bulunan otel, tarihi Side kent merkezinden yaklaşık 4 km uzaklıkta. Bu

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2 üç kişilik oda ve 3 bungalowdan oluşuyor. Bungalowlarda 2 yatak odası ve 4 yatak var.çocuklu Aileler için çok ideal

Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2 üç kişilik oda ve 3 bungalowdan oluşuyor. Bungalowlarda 2 yatak odası ve 4 yatak var.çocuklu Aileler için çok ideal Adres : Çıralı - Olimpos - Kemer - Antalya - Türkiye Tel : 0090 242 825 73 27-825 73 28 Fax : 0090 242 825 71 28 Web : www.orangemotel.net E-mail : info@orangemotel.net Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2

Detaylı

parkresidencescadde.com

parkresidencescadde.com parkresidencescadde.com SİZE ÖZEL AYRICALIKLI BİR YAŞAM... Moderni, klasiği, özel hissetmeyi, hayatın merkezinde olmayı, kendini şımartmayı, modayı, sanatı, güneşi, gökyüzünü, ayrıcalıklı yaşamayı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ..

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER. ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ. GİRİŞ.. Birinci Bölüm TURİZME GİRİŞ 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ OSMANİYE TÜRKİYE OSMANİYE NİN PAYI Nüfus (TÜİK 2011) 485.357 74.724.269 0,65% İlçe Merkezleri Nüfusu (TÜİK 2011) 354.054 57.385.706

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

Datça da bir Yaz. Gün batımında Datça Limanı

Datça da bir Yaz. Gün batımında Datça Limanı Datça da bir Yaz Her yıl daha önce görmediğim bir yeri gezip görmeye çalışıyorum. Bu yılki durağım da Datça oldu. Datça yı özetleyecek olursam Havası, Denizi ve 3B si diyebilirim. Gün batımında Datça Limanı

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

DESTİNASYON MARKA YÖNETİMİ

DESTİNASYON MARKA YÖNETİMİ DESTİNASYON MARKA YÖNETİMİ MUĞLA, YENİ KURUMSAL KİMLİĞİYLE DÜNYA TURİZM DESTİNASYONLARI ARASINDA DAHA DA GÜÇLENİYOR! Muğla... Türkiye nin en önemli turizm destinasyonlarından biri. Ülkemizin gözbebeği.

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

Isparta'nın Gül Bahçeleri Sagalassos & Göller Bölgesi. 26 Mayıs - 28 Mayıs 2017 Katılımcı sayısı 24 kişi ile sınırlıdır.

Isparta'nın Gül Bahçeleri Sagalassos & Göller Bölgesi. 26 Mayıs - 28 Mayıs 2017 Katılımcı sayısı 24 kişi ile sınırlıdır. Isparta'nın Gül Bahçeleri Sagalassos & Göller Bölgesi 26 Mayıs - 28 Mayıs 2017 Katılımcı sayısı 24 kişi ile sınırlıdır. Teoman ERTEKİN Ağlasun'un 7 km. kuzeyindeki Torosların sarp yamaçlarında ve 1600

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı