Aktif Bum Dengeleme Sistemlerindeki Gelişmeler. Development in Active Sprayer Boom Suspension Systems

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aktif Bum Dengeleme Sistemlerindeki Gelişmeler. Development in Active Sprayer Boom Suspension Systems"

Transkript

1 283 Aktif Bum Dengeleme Sistemlerindeki Gelişmeler Rahmi Keskin Caner Koç Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Dışkapı / Ankara ÖZET Arazi eğimi, tarla pülverizatör bum salınımı ve pülverizatör memesi ile tarla yüzeyi arasındaki mesafe kimyasal ilaçlamanın önemli parametreleri olan damla çapı ve ilaç dağılım düzgünlüğünü etkilemektedir. Bu çalışmanın içeriğini, geniş iş genişliğine sahip tarla pülverizatör bumlarının çalışması sırasında, arazi eğiminden ve bumların salınımlarından kaynaklanan, yer düzlemine olan paralelliğini bozacak etkenlere karşı geliştirilen, geniş iş genişliğine sahip bumlarda tarla yüzeyi ile pülverizatör memeleri arasındaki mesafeyi sabit tutacak, elektronik ve mekanik kontrol düzeneklerinden oluşan bazı aktif bum dengeleme sistemlerindeki gelişmeler oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: Pülverizatör Bumu, Otomatik Kontrol, Paralellik, Dengeleme Development in Active Sprayer Boom Suspension Systems ABSTRACT Slope of the field and vibrations on the sprayer boom during operation influence the important parameters of chemigation such as drop diameter and the chemical application uniformity. The distance between the sprayer boom and the field surface also affect the chemical application uniformity. This paper deals with some of the developments on the active electrical and mechanical control mechanisms that are used to eliminate the disturbances effecting the application uniformity during chemigation with sprayer booms and to keep the large field sprayer booms parallel to the ground surface. Keywords: Spray boom, Automatic Control, Parallel, Balance GİRİŞ Zararlı hastalık ve yabancı otlarla mücadele yöntemleri başlıcaları kültürel savaş, fiziksel savaş, biyolojik savaş, kimyasal savaş sayılabilir. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı ise kimyasal savaş yöntemidir. Türkiye de çevre kirliliğine aşırı derecede yol açmasından dolayı havadan kimyasal mücadeleye son verilmesiyle birlikte, tarla ve bahçe pülverizatörlerinin kimyasal mücadelede kullanımı daha da önem kazanmıştır. Başarılı bir kimyasal mücadele, mücadele yapılacak zararlı, hastalık ve yabancı otun tanınması, uygun ilaç dozu kullanımı, zamanında ilaçlama yapılmasının yanısıra uygun ekipman kullanımına da bağlıdır. Dünyada ve ülkemizde tarla ilaçlamasında en çok pülverizatörler kullanılmaktadır. Pülverizatörlerle yapılan ilaçlamalarda biyolojik etkileri çok yüksek olan kimyasal ilaçların optimum düzeyde kullanılması gerekmektedir. Ortalama yükseltisi 1131 m dolaylarında bulunan ülkemizde, eğimi % 12 den düşük araziler tüm arazinin % 35.7 sini, toprak işlemeli tarım için sakıncalı olan % 12 den fazla eğimli arazilerin ise % 64.3 ünü kapsamaktadır (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Genel Amenajman Planlaması, 1987). Arazi eğimi kimyasal ilaçlamanın önemli parametreleri olan damla çapı ve ilaç dağılım düzgünlüğünü etkilemektedir. Pülverizatör memesi ile tarla yüzeyi arasındaki mesafe ilaç dağılım düzgünlüğünü etkilemektedir. Bu nedenle pülverizatör memesi ile tarla yüzeyi arasındaki mesafenin çalışma sırasında mümkün olduğunca sabit tutulması gerekmektedir. Engebeli ve eğimli tarla yüzeyine sahip koşullarda, bum ile tarla yüzeyi arasındaki mesafe sabit tutulamadığından bum genişliği kısa tutulmaktadır. Tarla pülverizatörleriyle yapılan çalışmalarda, pülverizatör bumlarının kısa tutulması durumunda traktör tekerleklerinin ezmesi sonucunda oluşan ürün kayıpları, tekerleklerin toprak sıkıştırma miktarının artmasına neden olmakta ve traktörden optimum düzeyde yararlanılamamaktadır. Bu da traktörde güç kaybına ve işletme masraflarının artmasına neden olmaktadır. Tarla pülverizasyonunda başarı elde edebilmek için ilaçlama esnasında bumlar üzerindeki memelerin aynı düzlem üzerinde olması gerekmektedir. Ancak sabit bağlantılı ve iş genişliği fazla olan püskürtme sistemleriyle, özellikle engebeli arazide çalışılırken, memelerin hedef yüzeyle olan mesafesi sürekli değişkenlik gösterebilmektedir (Şekil 1). Bunun sonucunda en iyi püskürtme memeleriyle elde edilen yüzey kaplama değerleri bile belirgin bir şekilde bozulmaktadır. Traktör gücünden ekonomik olarak

2 284 Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale yararlanmak için ise, pülverizatör iş genişliğinin ve çalışma hızının artırılması gerekli olmaktadır. Şekil 1. Bum da salınım ve titreşimlere neden olan hareketler (Lüders 1979). BUM SALINIMININ NEDENLERİ ve İLAÇLAMA ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Tarla pülverizatörlerinde memeler, ilaçlama esnasında tarlaya paralel bir düzlem üzerinde olmalıdır. Aksi durumda, ilaç dağılım düzgünlüğü önemli ölçüde bozulmaktadır. Traktöre asılır tip pülverizatörlerle ilaçlama yapılacak arazinin engebe durumu özellikle belirli hızda ve ayarlanan yükseklikte püskürtme yapılmak istenildiğinde uygulama başarısını etkilemektedir. Islah edilmemiş arazilerde, artan engebelerin traktörde yarattığı yatay ve düşey titreşimler, tarımsal savaşta traktör hızını azalttığı gibi, dağılım düzgünlüğünü de olumsuz yönde etkilemektedir (Koçer, 1985). Çatıya sabit bağlantılı bir bumda, tarla engebeleri nedeniyle traktör tekerleklerinden birinin salınım yapması, dolayısıyla pülverizatörün düşey düzlemdeki dönmeye zorlanma hareketi sonucu, genişliği fazla olan bumun bir ucunda yükseklik artışı diğer kenarında ise azalma olmaktadır. Bununla birlikte, eğer bum uçlarında ağırlığı nedeniyle bir esneme var ise ve bu nedenle uçlara doğru olan kısımlar zincirler veya halatlarla desteklenmiş ise, özellikle düşey düzlemdeki dönme hareketlerinde, bumun iki tarafının anlık hareketleri birbiriyle ilişkisiz olabilmektedir (Nation, 1982). Tarımsal savaşımda kullanılan ilaçların büyük çoğunluğu sıvı olduğu için damlalar halinde pülverizasyon söz konusu olup, en önemli karakteristik damla çapıdır (Hedden, 1961). Tarla pülverizatörlerinde bum yüksekliğinde görülen değişim, hedef yüzeye ulaşması istenen damla çapını etkilemektedir. Bu nedenle pülverizasyonu oluşturan damlalar farklı çaplarda olmaktadır. Damla çapındaki bu farklılıklar, tarım ilaçlarının uygulama başarısını etkilemektedir. Bum ile tarla arasındaki mesafenin artışı damla çapını küçültebilmekte, azalan yükseklik ise büyütebilmektedir. Damla büyüklüğü; penetrasyon, hedef yüzey üzerinde tutunma etkinliği, bitki yüzeyleri üzerinde tekdüze ve yeterli kaplama ve ilaç sürüklenmesiyle (drift) ilgili önemli bir parametredir (Kepner ve ark. 1972). Tarla yüzeylerinin engebeli veya eğimli olması nedeniyle, salınımlı çalışan pülverizatör bumları ile atılan ilaç tarla yüzeyine homojen olarak dağıtılamamaktadır. Salınımlı çalışan sıvı ilacın hedef yüzeylere püskürtülmesini sağlayan tarla pülverizatörlerinde memeler, bumlar üzerine hüzme açılarına bağlı olarak cm aralıklarla dizilmektedir. Memeler ilaçlama esnasında tarlaya paralel bir düzlem içerisinde olmalıdır. Aksi durumda, ilacın dağılım düzgünlüğü önemli ölçüde bozulmaktadır. Traktöre asılır tip pülverizatörlerde ilaçlama yapılacak arazinin engebe durumu özellikle belirli hızda ve ayarlanan yükseklikte püskürtme yapılmak istenildiğinde uygulama başarısını etkilemektedir. Islah edilmemiş arazilerde artan engebelerin traktörde yarattığı yatay ve düşey titreşimler, traktör hızını azalttığı gibi dağılım düzgünlüğünü de olumsuz yönde etkilemektedir. Pülverizasyonda ilaç dağılımını etkileyen dört önemli parametre vardır; bunlar, pülverizatörün düşey düzlemdeki dönmesiyle oluşan salınım hareketi ve buna bağlı olarak meydana gelen meme yüksekliğindeki değişim, püskürtme sisteminin yatay düzlemdeki salınımı ve bu harekete bağlı ilerleme hızındaki değişimdir. İlerleme hızındaki değişim, bum uçlarına doğru giderek artmaktadır. Benzer şekilde düşey düzlemdeki hızın etkisinin bum uçlarında en büyük olacağı bilinmektedir. Çeşitli araştırmalar sonucunda, bumdaki bu hareketlerin 4m bum uzunluğundan sonra arttığı, dolayısıyla ilaç dağılımına da etkili olduğu saptanmıştır (Şekil 2). Tarladaki engebeler nedeniyle bum uçlarının yerden olan uzaklıklarının değişmesi, bum merkezinin yerden yüksekliğinin azalması veya artması ile ilaçlama şeridi boyunca aynı etkiye sahiptir (Çilingir, 1989). Şekil 2. Bum salınımının ilaç dağılım düzgünlüğüne etkisi (K. Deprez ve ark. 2003). Tarla pülverizatörlerinde iş genişliği arttıkça, arazi engebelerinden gelen titreşimler özellikle püskürtme borusunun uç kısımlarına doğru salınım etkisini daha fazla artırmaktadır (Nation, 1980). Jeon ve ark. (2004), 27 m bum uzunluğuna sahip bir pülverizatörü 12.8 km/h hızla değişik yüzey koşullarında bum ivmelenmesi ve yüksekliğin ilaç kalıntısı üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Yüzey koşulları düz, 20 cm yüksekliğinde kasis, 20 cm derinliğinde çukur ve 20 cm yüksekliğindeki kasis ile 20 cm derinliğindeki çukurun bir arada olduğu koşullarda testler yapmışlardır. Lazer testiyle (laser diffraction) hacimsel damla çaplarını µm aralığında ölçmüşlerdir. Ölçümler sırasında pülverizatör deposu ya yarım dolu yada boş olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda bum stabilitesinin pülverizasyon tekdüzeliği üzerinde çok önemli bir parametre olduğu belirtilmiştir. AKTİF BUM DENGELEME SİSTEMLERİNDEKİ GELİŞMELER

3 285 Kendiyürür pülverizatör bumunun otomatik yükseklik ve konum kontrolü Geliştirilen bu sistemde kendiyürür pülverizatör bumunun eğimli arazilerde çalışabilmesine imkan tanıyan süpansiyon ve şok sönümleyiciler ilave edilmiştir (Şekil 3). Sistemde uzunluğu 21 m olan bum üzerinde her iki tarafında 4 er ve toplam olarak 8 adet ultrasonik yükseklik sensörü, hidrolik aksam, bilgisayar ve verilerin değerlendirilerek bum yüksekliğini istenilen konuma getirilmesini sağlayan yazılım bulunmaktadır. Şekil 3. Sistemin şematik görünümü (1. Ultrasonik yükseklik sensoru 2. Doğrusal yer değişim algılayıcı 3. Hidrolik silindir 4. Teleskobik şok sönümleyici 5. Esneme yayı 6.Püskürtme bumu) (Sartori ve ark. 2002). Sistemin çalışması sensörlerden alınan yükseklik verilerinin, programa başlangıçta yüklenen yükseklik verileri ile karşılaştırılması ve fark oluştuğunda geliştirilen yazılımın elektro-hidrolik düzeni hareketlendirerek bumun istenilen mesafeye getirilmesi esasına dayandığı belirtilmektedir. Sistem çalışması sırasında ölçülen değerlerle başlangıçta programa yüklenen değer arasında oluşan fark %10 u geçmediği takdirde yazılım elektro hidrolik düzeni hareketlendirilmesi yönünde karar vermemektedir. Ayrıca sistem tarafından elde edilen tüm veriler, mesajlar ve yükseklik ölçümlerinin bir bilgisayar aracılığı ile operatöre de ulaştırdığı belirtilmiştir. Sonuç olarak pamuk tarlasında yapılan denemelerde operatör kontrolü ile elektro-hidrolik kontrol sonuçları aynı kişilerce karşılaştırılmıştır. Geliştirdikleri bum yükseklik kontrol mekanizması sayesinde operatörün iş yükünün hafiflediği ve yüksek ilaçlama hızına imkan tanındığı araştırıcılar tarafından belirtilmiştir (Sartori ve ark 2002). Yatay bum hareketlerini sönümleyici aktif süspansiyon sistemi Bum hareketinin stabilitesini sağlayabilmek için yatay bum hareketlerini sönümleyici aktif bir süspansiyon sistemi Anthonis ve ark.(2000) tarafından yapılan bir çalışmayla açıklanmıştır (Şekil 4). Yatay bum hareketleri iki ivmelendirici (accelerator) ile ölçülmüş ve bir kontrol elemanına gönderilmiştir. Bunun sonucunda süspansiyon sistemine tutturulmuş elektrohidrolik hareketlendirici (actuator) aktif hale getirilmiştir. İki servo valfin açtığı hidrolik silindirler üzerindeki kayma, her bir hareketlendirici (actuator) üzerinde oransal pozisyon geri besleme döngüsü kullanılarak elimine edilmiştir. Şekil 4. Aktif suspansiyon plan görünümü(anthonis ve ark.2000). Nümerik problemlerin göz ardı edilebilmesi için bir kontrol elemanı geliştirilmiş ve küçük alt kontrol sistemlerine ayrılmıştır. İvmelendiricinin ayarlanan voltajı üzerindeki küçük değişimler nedeniyle hareketlendiricilerde meydana gelen kayma bir yüksek geçirgen filtreyle önlenmiştir. Kontrol elemanı ve aktif süspansiyon sistemi bir titreştirme tablası üzerinde test edilmiş sonuçta güvenilir ve stabil bir sonuç verdiği aynı araştırıcılar tarafından belirtilmiştir. Eğimli arazilerde bumun yer düzlemine paralelliğini ayarlayan sistem Klasik düşey askılı bum süspansiyonları yer çekimini kullanarak ilaç dağılım düzgünlüğünü etkileyen salınım etkilerini azaltmaktadır. Ancak, yamaç arazilerde bum yere paralel olarak kalmamaktadır. Bunun sonucunda düzgün olmayan ilaçlama dağılımları meydana gelebilmektedir ve bumun bir ucunun yere çarpması sonucunda bum zarar görür. Yamaç arazilerde ilaçlama sırasında bu tür olumsuzlukları önlemek üzere, arazi eğimini takip edebilen bir matematiksel model Deprez ve ark. (2003) tarafından geliştirilmiştir. Dört değişik süspansiyon sistemi üzerinde yapılan denemelerde modelin yapısı incelenmiştir. Analitik olarak geliştirilen modeller aynı araştırıcılar tarafından doğrulanmıştır. Yavaş ve aktif bir süspansiyon için istenmeyen bum salınımlarına yol açan arazi eğimini takip etmek, toprak yüzey dalgalanmalarını filtrelemek için aktif yavaş bir süspansiyon sistemi sağlayan bir kontrol mekanizması tasarlanmıştır (Şekil 5). Geliştirilen kontrol elemanı, gerçek makine üzerinde ve laboratuar ortamında test edilmiştir. Düşük güçlü ivmelendirici (actuator) kullanılmasına rağmen iyi bir performans elde edildiği aynı araştırıcılar tarafından belirtilmiştir. Şekil 5. Yavaş aktif sarkaçlı suspansiyon (Deprez ve ark.2003). Diğer bir modelde ise bum, mengeneyle sıkıştırılmış ve elektrik motoruyla döndürülebilen bir makara üzerine sarılmış olan iplerle bağlanmıştır. Bum dengelenmesi elektrik motorunun makarayı hareketlendirerek ipi makara etrafında sarmasıyla olmaktadır (şekil 6). Şekil 6. İpli suspansiyon (Deprez ve ark.2003).

4 286 Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale Bumun düzenli bir suspansiyon yapabilmesi için geliştirilen diğer bir sistem ağırlık merkezine yerleştirilmiş bir mil etrafında hidrolik silindir yardımıyla bumun döndürülmesiyle yapılmıştır (Şekil7). Şekil 7. Yavaş aktif trapezli suspansiyon (Deprez ve ark.2003). SONUÇ Ülkemizde tarla yüzeylerinin büyük ölçüde engebeli olması nedeniyle salınımlı çalışan, pülverizatör bumları ile yapılan çalışmalarda, serpilen gübre veya ilaç tarla yüzeyine homojen olarak dağıtılamamaktadır. Yapılan çalışmalarda, pülverizatör bumlarının kısa olması ve neticede traktör tekerleklerinin tarladaki ürünü ezmesi sonucunda oluşan ürün ve enerji tüketimi kaybı ülkemiz için oldukça önemlidir. Bu nedenlerden dolayı bum uzunluklarının artırılması, yapılan işte homojenliğin sağlanması, ürün ve enerji kayıplarının azaltılması, otomasyon olanaklarının artırılması için aktif bum dengeleme sistemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. KAYNAKLAR 1. Anthonis, J., H.ramon ve J. De Baerdemaeker Implementation of An Active Horizontal Suspension On a Spray Boom. American Society of Agricultural Engineers. Vol. 43(2): Çilingir, İ., Tarla Pülverizatörlerinde Bum Stabilitesi. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi. Sayı Deprez, K., J. Anthonis, H.Ramon System for Vertical Boom Corrections On Hilly Fields. Journel Of Sound And Vibration.Vol.266: Hedden, O.K Spray Drop Sizes and Size Distribution in Pesticide Sprays. Transactions of ASAE, 4(2): Jeon, H.Y., A.r. Womac, J. Gunn Sprayer Boom Dynamic Effects On Application Uniformity. American Society of Agricultural Engineers. Vol. 47(3): Kepner, R.A., Bainer, R. And Barger, E.L., Principles of Farm Machinery. The Avi Publishing Company, Second Edition, Connecticut. 7. Koçer, H., Yabancı Ot Savaşında Kullanılan Tarla Püskürtme Sistemleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, BasılmamışDoktora tezi, Ankara. 8. Lüders, W.,1979. Pflanzenschutzmaschinen und deren Einsatz. p , Stuttgart. 9. Nation, H.J., The Performence and Stability of Sprayer Booms. British Crop Protection Counc.Monogr. Nr. 24: Nation, H.J., The Dynamics Behaviour of Field Sprayers Booms. Journal of Agricultural Engineering Research, 27 (1): Sartori, S., E.L. Domingues, J.B. Kimura ve S.A. Garrito Automatic Control Of Boom Height And Positioning On A Self Propelled Sprayer March 2002, Iguacu Falls, Brasil. Pp

5 287 Konya Bölgesindeki Kabak Çekirdeği Üretiminde Enerji Bilânçosunun Belirlenmesi Mehmet Uğur Yıldız (1) Haydar Hacıseferoğulları (2) Mustafa Acaroğlu (1) Sedat Çalışır (2) İbrahim Gezer (3) (1) S.Ü. Teknik Bilimler MYO Tarım Alet ve Makinaları Programı, Konya (2) S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü (3) Doç Dr. İ.Ü. Meslek Yüksekokulu, Tarım Alet ve Makinaları Programı, Malatya ÖZET Enerji bilânçoları üretim yöntemlerinin değerlendirilmesinde ve karşılaştırılmasında önemli bir göstergedir. Bu araştırmada Türkiye de tarımsal üretimde önemli bir yere sahip kabak çekirdeğinin, Konya- Çumra bölgesinde geleneksel tarım yöntemlerine göre enerji bilânçosu araştırılmıştır. Yapılan denemelerde ve hesaplamalarda 1.5 t/ha kabak çekirdeği veriminden elde edilen, 750 kg/ha yağ verimine bağlı olarak, toplam enerji girdisi MJ/ha, toplam enerji çıktısı MJ/ha ve çıkış/giriş oranı 2.19 olarak bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Biyokütle enerjisi, enerji bilânçosu, kabak çekirdeği Determination of Energy Balance of Pumpkin Seed Production in Konya Region ABSTRACT Energy budget is an important indicator for evaluation and comparison of production methods. In this research, the energy budget of traditionally applied pumpkin seeds - grown in Çumra, Konya, Middle Anatolia and having an important place in agricultural production in Turkey is evaluated. In trails and calculations, 750 kg/ha oil yield is found from 1.5 t/ha pumpkin seed yield. As a result of this, total energy input MJ/ha, total energy output MJ/ha and output/input ratio 2.19 are found. Keywords: Biomass energy, energy budget, pumpkin seed GİRİŞ Kabak, Cucurbitaceae familyasının, otsu, monoecious yıllık bitkisidir. Türkiye de geniş alanlarda üretimi ve tarımı yapılan bir bitkidir.. Türkiye de toplam kabak üretimi yaklaşık ton/yıl olup, toplam sebze üretiminin % 2.04 üne karşılık gelmektedir (DİE, 2001). Yenilebilir kabak üretimi ile ilgili istatiksel bir veri yoktur. Kabak tohumu 10 C de çimlenmeye başlamakta ve en uygun çimlenme sıcaklığı 20 ile 25 C arasında değişmektedir. Kabak tohumunun çimlenme süresi ise 4 ile 8 gün arasında olmaktadır. Tarla koşullarında ekim zamanı, toprak sıcaklığının 10 C ve üzeri olduğu ilkbaharın son günleridir. Kabak yüksek sıcaklığı seven bir bitkidir. Yazlık kabağın vejetasyon süresi yaklaşık 100 gündür. Mineral madde ve organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek ve derin topraklarda daha yüksek verim ve tohum elde edilir. Arzu edilen toprak ph ı 6-7 arasıdır. Genel olarak yüzey sulama yöntemleri tercih edilmekte, bazen de yenilen kabak için kuru tarım tercih sebebi olmaktadır. Kabak meyvesinin 100 gr ı 1.4 gr protein, 3.9 gr karbonhidrat, 0.2 gr yağ, 22 kalori enerji, 140 IU A vitamini, 0.07 mg B1 (Tiamin), 0.04 mg B2 (Riboflavin), 18 mg ascorbid acid (Vit-C), 0.6 mg niacin, 17 mg Ca, 38 mg P, 0.5 mg Fe, 340 mg K içermektedir (Vural ve ark., 2000). Buna ilaveten kabak tohumları %17.85 yağ, %17.85 protein ve %53.57 karbonhidrat içerir. Tohumları E vitaminince zengin ve önemli bir protein kaynağı olarak değerlendirilmektedir, ayrıca kabak tohumları çerez da olarak tüketilmektedir. Prostat ve parazitlerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır (Anonymous, 2004a, 2004b). Eritre, Sudan ve Etopya da kabak tohumları, bağırsak parazitlerinin tedavisinde ve midenin boşaltılması (temizlenmesi) amacıyla da kullanılmaktadır. Avrupa da ise kabak tohumlarının ekstraksiyonundan elde edilen C. pepo Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) nın sebep olduğu mikturisyon (sık sık su dökme hastalığı) tedavisinde ilaç olarak kullanılmaktadır (Madaus, 1979; Mandressi et al., 1987; Carbin et al., 1990; Silverio et al., 1993). MATERYAL ve METOD Konya Bölgesinde kabak çekirdeği üretiminde uygulanan mekanizasyon aşamaları ve araştırmada kullanılan alet ve makinalar Şekil 1 de görülmektedir. Ancak seyreltme, hasat, kurutma ve çuvallama insan işgücüne dayanmaktadır.

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Öncül Kaangün CANER 2 Ekrem KAYA 2 Erkan YILMAZ 2 2 Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Gençlik Cad. No:6, 35040 Bornova, İzmir, e-posta:

Detaylı

Tarla Pülverizatörleri Đçin PIC Kontrollü Aktif Bir Bum Dengeleme Sisteminin Geliştirilmesi

Tarla Pülverizatörleri Đçin PIC Kontrollü Aktif Bir Bum Dengeleme Sisteminin Geliştirilmesi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Tarla Pülverizatörleri Đçin PIC

Detaylı

Üye : (Unvanı, Adı ve Soyadı, Kurumu) (imza) (Üniversite Adı, Anabilim Dalı)

Üye : (Unvanı, Adı ve Soyadı, Kurumu) (imza) (Üniversite Adı, Anabilim Dalı) ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SALINIMLI ÇALIŞAN TARIM MAKİNALARINDA ZEMİNE PARALELLİK SAĞLAYAN AYAR DÜZENİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE MODELLENMESİ Caner KOÇ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM

Detaylı

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları Pancar tohumları büyüklükleri ve çimlenme yetenekleri farklı tohumlardır. İri tohumlar fazla embriyolu olup çimlenme yüzdeleri yüksektir. Küçük tohumlar ise tek embriyolu olup çimlenme yetenekleri düşüktür.

Detaylı

5.7 Bitki Korumada İlaç Uygulama Teknikleri

5.7 Bitki Korumada İlaç Uygulama Teknikleri Anthonis, Jan, Josse De Baerdemaeker, and Herman Ramon. 2006. Section 5.7 Application Techniques for Crop Protection, pp. 289-294 of Chapter 5 Precision Agriculture, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr

Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr HASSAS TARIM NEDİR? Tarımda hedeflere ulaşmak 3 anahtar unsur gereklidir.

Detaylı

Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller

Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller www.untartarim.com.tr Teknik Özellikler - Fiberglas veya polietilen depo. - Makinelerimizdeki kol (boom iş genişliği 8 mt. - 12 mt. - 16 mt. - 16 mt. -

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 425

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 425 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 425 HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE MISIR EKİMİNİNDE, EKİM DERİNLİĞİNİN EKİM TEKNİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ The Examine Of Seeding Depth at Corn Seeding

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Tarla Pülverizatörlerinin Aktif Dengelenmesi İçin Mekatronik Bir Sistemin Geliştirilmesi

Tarla Pülverizatörlerinin Aktif Dengelenmesi İçin Mekatronik Bir Sistemin Geliştirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2007, 3 (2), 123-127 Tarla Pülverizatörlerinin Aktif Dengelenmesi İçin Mekatronik Bir Sistemin Geliştirilmesi Caner KOÇ, Rahmi KESKİN Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler.

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler. ÖRTÜALTI SEBZE YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐNDE ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA ĐLAÇLAMA HACMĐNĐN DÜŞÜRÜLMESĐ AMACIYLA AKSU U.L.V. CĐHAZLARI ÜZERĐNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR Seralarda ilaçlama hacminin düşürülmesiyle ilgili

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 103-110 Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Eşref IŞIK * Halil ÜNAL ** ÖZET Bu çalışmada, ülkemizin zeytin üretim

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM TEKNİKERİ

BİTKİSEL ÜRETİM TEKNİKERİ TANIM Gıda ve gıda dışı amaçlı tarla ve bahçe bitkilerinin üretiminden, verimliliğinin artırılmasından, ürünlerinin değerlendirilmesinden ve satışından sorumlu ara meslek elemanıdır. A- GÖREVLER Bitkisel

Detaylı

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması 159 Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması Cevdet Sağlam (1) Sinan Gerçek (2) (1) Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 63040

Detaylı

Bakım makinaları-çapalama Makinaları Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Bakım makinaları-çapalama Makinaları Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Bakım makinaları-çapalama Makinaları 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Bakım makinaları Bitkisel üretimde ekimden hasat dönemine kadar süregelen gübreleme, çapalama, seyreltme ve tekleme, tarımsal savaş

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNALARI

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNALARI NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNALARI SA Serisi - SP Serisi Yüksek hava debisi, üstün manevra kabiliyeti ve mükemmel ilaçlama performansı... Sağlam depo ve şasi New Holland SA serisi bağ, bahçe atomizörlerinin

Detaylı

Acurun anavatanı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Anadolu, İran, Afganistan ve Güney Batı Asya anavatanı olarak kabul edilmektedir.

Acurun anavatanı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Anadolu, İran, Afganistan ve Güney Batı Asya anavatanı olarak kabul edilmektedir. ACUR YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 1.Black Strong Ürünlerinin Acur YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Acur organik maddece zengin topraklarda çok iyi yetişir. Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise

Detaylı

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Dr. İlker ÜNAL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI

Detaylı

2 Ders Kodu: BSM3824-Z 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: BSM3824-Z 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans TARIM MAKİNALARI PRENSİPLERİ-2 1 Ders Adi: TARIM MAKİNALARI PRENSİPLERİ-2 2 Ders Kodu: BSM3824-Z 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 6 7 Dersin

Detaylı

YERLİ YAPIM BİR TARLA PÜLVERİZATÖRÜNE ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE ETKİNLİĞİNİN SAPTANMASI *

YERLİ YAPIM BİR TARLA PÜLVERİZATÖRÜNE ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE ETKİNLİĞİNİN SAPTANMASI * YERLİ YAPIM BİR TARLA PÜLVERİZATÖRÜNE ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE ETKİNLİĞİNİN SAPTANMASI * Adaptation an Electronic Sprayer Controller to a Domestic Field Sprayer and Determination of

Detaylı

Kimyasal savaş nedir?

Kimyasal savaş nedir? KİMYASAL SAVAŞ Kimyasal savaş nedir? Tarımsal savaş; zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla kimyasal bileşiklerin kullanıldığı tarımsal savaş yönetimidir. Tarihçesi M.Ö 12.

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Soğutma Sistemleri Seralarda yetiştirme ve üretim sezonunu uzatmak, Birim

Detaylı

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü fatih.sen@ege.edu.tr Modifiye

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü SUSAM HASADI TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu (30-125 cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylüdür. Ülkemizde tarımı yapılan yağ bitkileri

Detaylı

İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu

İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri u Bünyamin DEMİR Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Kayseri e-posta: bunyamindemir@erciyes.edu.tr Geliş Tarihi/Received:12.05.2015

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI Prof. Dr. HĠKMET GÜNAL Dr. Nurullah ACĠR Ziraat Mühendisi Emre MATUR Ziraat Mühendisi Ahmetcan KILINÇ TOPRAK ÖZELLIKLERININ DEĞIŞKENLIĞI

Detaylı

DETERMINATION OF PESTICIDE DISTRIBUTION IN TARGET AND OUTSIDE OF TARGET AREAS OF COTTON FIELDS BY USING ELECTRO-JET SPRAYING MACHINE

DETERMINATION OF PESTICIDE DISTRIBUTION IN TARGET AND OUTSIDE OF TARGET AREAS OF COTTON FIELDS BY USING ELECTRO-JET SPRAYING MACHINE Elektro-Jet İlaçlama Makinası ile Pamuk Alanlarında Yapılan İlaçlamalarda Hedef ve Hedef Dışı Alanlardaki İlaç Dağılımının Saptanması C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal of Science

Detaylı

TOA06 SÜRÜKLENME KANALLI TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ

TOA06 SÜRÜKLENME KANALLI TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ TOA06 SÜRÜKLENME KANALLI TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ T. Algül, B. Algül, Ö. M. Doğan, B. Z. Uysal Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Detaylı

TR-TFS-1000 OTOMATİK TEL YÜRÜTME FRENLEME SISTEMİ

TR-TFS-1000 OTOMATİK TEL YÜRÜTME FRENLEME SISTEMİ Yeni nesil yatay bobin sarım makinemizi tasarlarken daha güçlü sarım yapabilmek, güçlü torklar elde ederek geri salınımı olmayan, sarım bittiğinde ise kalıp sökme takma sıkıntısından kurtarmak ilk hedefimizdi.

Detaylı

Hassas İlaçlama İçin Mekatronik Bir Tarla Pülverizatörü Tasarımı

Hassas İlaçlama İçin Mekatronik Bir Tarla Pülverizatörü Tasarımı Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (2), 153-158 Hassas İlaçlama İçin Mekatronik Bir Tarla Pülverizatörü Tasarımı Caner KOÇ 1, Abdülkadir GÜNEYTEPE 2, Bülent

Detaylı

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır.

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. 12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. Patates yumrusunun en büyük özelliği dışardan gelen fiziksel

Detaylı

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği 04 Şubat 2014 İzmir Ajanda Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği (GMY) Modern Meyve Yetiştiriciliği (MMY) GMY ve MMY Farkları GMY Nasıl MMY Çevrilir 2 Geleneksel

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI

TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI 22.10.2014 Aylin ÇELİK Ziraat Yüksek Mühendisi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Islahı ve Sulama Sist. Daire Bşk.

Detaylı

Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA

Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA Yer fıstığı baklagiller familyasından, tek yıllık ve değerli bir yağ bitkisidir. Yerfıstığı, meyvelerini toprak altında meydana getirmesiyle diğer bitkilerden farklılık gösterir.

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ Kaynak dikişinin

Detaylı

Balya Makineleri. w w w. a t e s. c o m. t r

Balya Makineleri. w w w. a t e s. c o m. t r Balya Makineleri w w w. a t e s. c o m. t r Balya Makineleri Haşbaysız Kare Balya Makinesi PK 4010 KOSTKA Agromaster Balya Makinesi buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi tahıl bitkilerinin hasattan sonra

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER

ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Eren Ege AKAR Atlas Ferhat HACIMUSALAR DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Nilüfer DEMİR İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER 1.Projenin amacı...2 2. Giriş...2 3.Sonuçlar...5

Detaylı

Profesyonel Çözümler Professional Solutions

Profesyonel Çözümler Professional Solutions Profesyonel Çözümler Professional Solutions www.dcbmachine.com info@dcbmachine.com DCB MACHINE G Line Serisi 3 TOPLU SİLİNDİR BÜKME G Line 3100 x 260 mm. 3 valsli hidrolik silindir makinalarıdır. Genişliği

Detaylı

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları Hassas tarım değişken oranlar ilkesiyle gerekeni, gerektiği yere, gerektiği zaman, gerektiği kadar kullanımı temel almış olan bir teknoloji olduğu için, konumsal bilgi

Detaylı

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 TOPRAK İyi drenajlı, Kumlu ve hafif killi, Ayrık türleri,tarla sarmaşığı,darıcan gibi yabani otlardan ari olmalı. İyi kaliteli yer altı suyu veya yakınında akarsu bulunmalı.

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Verim Arzının Zaman İçinde Değişimi Verim Arzının dış görünümü olan iş verimi işin tekrarlanması

Detaylı

NEW HOLLAND. TDS Serisi

NEW HOLLAND. TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi New Holland TDS Serisi tüm modellerinde standart olarak sunulan turbo-intercooler aspirasyon sistemine sahip motorlar sayesinde yüksek performans yakıt ekonomisi

Detaylı

Bağlarda Kalıntı Ve Damla Dağılımı Üzerine Pülverizatör İlerleme Hızı Değişiminin Etkisi

Bağlarda Kalıntı Ve Damla Dağılımı Üzerine Pülverizatör İlerleme Hızı Değişiminin Etkisi 407 Bağlarda Kalıntı Ve Damla Dağılımı Üzerine Pülverizatör İlerleme Hızı Değişiminin Etkisi İlker.H.CELEN 1, Selçuk ARIN 1, Mehmet Recai DURGUT 1, Ersen OKUR 1 1 NKÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri

Detaylı

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Pamuk ekim makinaları 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 2 Pamuk Ülkemizde pamuk çoğunlukla çırçır makinalarından çıktığı gibi ekilir. Bu tohumların üzeri hav denilen lifli

Detaylı

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica)

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) SİSTEMATİKTEKİ YERİ Takım: Brassicales Familya: Brassicaceae Cins: Brassica Tür: B. oleracea var. italica SAĞLIK VE BESLENME YÖNÜNDEN Brokkoli, A ve C vitamini,

Detaylı

DİKİM MAKİNELERİ. Dikim. Yapısal olarak dikim makinesi tipleri : Fonksiyonel olarak dikim makinesi tipleri :

DİKİM MAKİNELERİ. Dikim. Yapısal olarak dikim makinesi tipleri : Fonksiyonel olarak dikim makinesi tipleri : DİKİM MAKİNELERİ Dikim Bitkisel üretimde bazı bitkiler fide, fidan, yumru, soğan vb. materyallerden üretilmektedir. Dikim işlemi; ana bitkiyi oluşturacak bitkisel materyalin (fide, fidan, yumru vb.), toprakta

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

1 / 5. Yeliz Varlı. Ziraat Mühendisi/ İSG UZMANI. İletişim Bilgileri

1 / 5. Yeliz Varlı. Ziraat Mühendisi/ İSG UZMANI. İletişim Bilgileri Yeliz Varlı Ziraat Mühendisi/ İSG UZMANI İletişim Bilgileri E-Posta : yeliz.varli@hotmail.com lelizvarli@hotmail.com Adres Bilgileri : Türkiye - Ankara - Mamak - Demirlibahçe Ev Telefonu : 90 (312) 363

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Bağ Sulaması Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Prof. Dr. Sermet ÖNDER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) sermetonder01@gmail.com

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Adres : Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, ġanliurfa EĞĠTĠM VE PROFESYONEL BĠLGĠ

ÖZGEÇMĠġ. Adres : Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, ġanliurfa EĞĠTĠM VE PROFESYONEL BĠLGĠ ÖZGEÇMĠġ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil : Ġbrahim TOBĠ : 01.07.1977 / KONYA, TÜRKĠYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) Ġngilizce (ÜDS 65.00) Adres : Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TEKNİKERİ

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TEKNİKERİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TEKNİKERİ TANIM Süs Bitkileri, Gıda, boya ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, etkin madde elde edilmesi, korunması, kültüre alınması,

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Kimyasal savaş nedir?

Kimyasal savaş nedir? KİMYASAL SAVAŞIM Kimyasal savaş nedir? Tarımsal savaş; zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla kimyasal bileşiklerin kullanıldığı tarımsal savaş yönetimidir. Tarihçesi M.Ö

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI Erhan DERİCİ Selhan ACAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Devrim ALKAYA Geotekstil Nedir? İnsan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası olarak temel elemanı,

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Patlıcan her türlü yemeği kolayca pişirilen, garnitür ve salata olarak değerlendirilen bir sebzedir. Bunun dışında reçeli ve turşusu da yapılabilir. 100 gr

Detaylı

GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLER

GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLER GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Genellikle ticari amaçlı binalarda kullanılan, güneş enerjisinden maksimum derecede yararlanmak veya onu kontrol etmek amaçlı uygulanan sistemlerdir.

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Kaynak

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

BİTKİ KORUMA TEKNİKERİ

BİTKİ KORUMA TEKNİKERİ TANIM Bitkisel üretimin her aşamasında, ürünün ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerden (hastalıklar, böcekler, yabancı otlar vb.) korunması ve üretimde kalitenin yükseltilmesi konusunda çalışan teknik ara

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 2 VERİ TOPLAMA TEKNOLOJİLERİ... 11 2.1 GİRİŞ... 12

İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 2 VERİ TOPLAMA TEKNOLOJİLERİ... 11 2.1 GİRİŞ... 12 I İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 1.1 HASSAS TARIM TEKNOLOJISININ KAPSAMI... 2 1.2 TARIM VE ÇEVRE... 2 1.3 HASSAS TARIM TEKNOLOJISININ TANIMI... 6 1.4 ANAHTAR KELIME DEĞIŞKENLIK... 8 1.5 HASSAS TARIM TEKNOLOJISI

Detaylı

DOMATES İLAÇLAMASINDA YARDIMCI HAVA AKIMLI UYGULAMA TEKNİĞİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

DOMATES İLAÇLAMASINDA YARDIMCI HAVA AKIMLI UYGULAMA TEKNİĞİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU DOMATES İLAÇLAMASINDA YARDIMCI HAVA AKIMLI UYGULAMA TEKNİĞİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Ergin DURSUN Proje Numarası : 2000-25-00-002

Detaylı

Askılar, Raflar ve Konveyörler

Askılar, Raflar ve Konveyörler Askılar, Raflar ve Konveyörler Tavsiyeler Askılar ve Raflar olabildiğince küçük olmalıdır. Askılar parçalardan toz partiküllerini uzaklaştırmamalıdır. Askılar parçalarla sürekli tekrarlanan temas halinde

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ SIRA NO TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ ARACIN CİNSİ 2017 YILI KDV siz DENEY ÜCRETİ (TL) ENERJİ ve GÜÇ ÜNİTELERİ 1 Traktörler (OECD Kod 2 ye göre) a) 0-20 kw arası 6.285,00

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 TARIM TRAKTÖRLERĠNDE, GÜÇ VE YÜKLENME KOġULLARINA BAĞLI OLARAK, ÖZGÜL YAKIT TÜKETĠMĠ VE EGZOZ GAZI SICAKLIĞI ARASI ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ ÜZERĠNE

Detaylı

Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri

Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri Sezer Sağım Teknolojileri Sezer, 2007 yılından sulama sektöründe faaliyet göstermekte ve tamburlu sulama makinelerinin bazı parçalarını yurtdışından

Detaylı

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır.

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ UV Lamba Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ Mantolu Isıtıcı Damıtma balonu içerisindeki numunenin homojen ısıtılmasını sağlar. LABORATUVAR PROFİLİ

Detaylı

3. Biogas-Training. Bileşenler. Michael Köttner, International Biogas and Bioenergy Centre of Competence (IBBK) 13.09.2011

3. Biogas-Training. Bileşenler. Michael Köttner, International Biogas and Bioenergy Centre of Competence (IBBK) 13.09.2011 3. Biogas-Training Bileşenler Michael Köttner, International Biogas and Bioenergy Centre of Competence (IBBK) Nesta Boutique Hotel Ankara, 12.-13.09.2011 13.09.2011 1 Biyogaz Eğitim Semineri Bileşenler

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

NEW HOLLAND. 56s Serisi

NEW HOLLAND. 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi Yılların vazgeçilmeyen bir klasiği haline gelen 56s Serisi, yenilenmiş Tier 3 emisyon değerine sahip motoruyla, atalarından aldığı mirası geleceğe taşıyor.

Detaylı

EAG 04. KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

EAG 04. KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ EAG 04 KCl ÇÖZELTİSİNİN METASTABİL BÖLGE GENİŞLİĞİNİN KNO 3 KATKISI VARLIĞINDA ULTRASONİK SENSÖRLE ÖLÇÜLEBİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ A.A.Ceyhan, A.N.Bulutcu İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji

Detaylı

Günlük yaşantımızda işlerimizi kolaylaştırmak için kullandığımız, bir yada. iki parçadan oluşan araçlara BASİT MAKİNELER denir.

Günlük yaşantımızda işlerimizi kolaylaştırmak için kullandığımız, bir yada. iki parçadan oluşan araçlara BASİT MAKİNELER denir. BASİT MAKİNELER Günlük yaşantımızda işlerimizi kolaylaştırmak için kullandığımız, bir yada iki parçadan oluşan araçlara BASİT MAKİNELER denir. Basit Makinelerin Özellikleri Basit makineler, kuvvetin doğrultusunu,

Detaylı

AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN

AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN YAPININ AMACI Çimento fabrikası dahilinde geniş ve kapalı bir stok sahasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu yapının

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Hidrolik Pnomatik Güç Kontrolu Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu Dersin Öğretim Elemanları Dersin Amacı

Detaylı

FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ

FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ TANIM Süs bitkileri ve meyve ağaçlarını aşı, tohum, çelik, kök sürgünü, yumru gibi yöntemlerle fidan olarak (küçük yaştaki bitki ve ağaç) yetiştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

Mobil Güneş Pili Sulama Makinasının Arazi Koşullarında Bazı Deneysel Çalışmaları *

Mobil Güneş Pili Sulama Makinasının Arazi Koşullarında Bazı Deneysel Çalışmaları * Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (2), 135-139 Mobil Güneş Pili Sulama Makinasının Arazi Koşullarında Bazı Deneysel Çalışmaları * Ümran ATAY 1, Yusuf IŞIKER

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

Patates te Çözümlerimiz

Patates te Çözümlerimiz Patates te Çözümlerimiz Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, dünya tarımının ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının

Detaylı

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit -18, 2-4 arasında ise 40 lt su ile Hum Elit 15 uygulaması

Detaylı