Aktif Bum Dengeleme Sistemlerindeki Gelişmeler. Development in Active Sprayer Boom Suspension Systems

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aktif Bum Dengeleme Sistemlerindeki Gelişmeler. Development in Active Sprayer Boom Suspension Systems"

Transkript

1 283 Aktif Bum Dengeleme Sistemlerindeki Gelişmeler Rahmi Keskin Caner Koç Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Dışkapı / Ankara ÖZET Arazi eğimi, tarla pülverizatör bum salınımı ve pülverizatör memesi ile tarla yüzeyi arasındaki mesafe kimyasal ilaçlamanın önemli parametreleri olan damla çapı ve ilaç dağılım düzgünlüğünü etkilemektedir. Bu çalışmanın içeriğini, geniş iş genişliğine sahip tarla pülverizatör bumlarının çalışması sırasında, arazi eğiminden ve bumların salınımlarından kaynaklanan, yer düzlemine olan paralelliğini bozacak etkenlere karşı geliştirilen, geniş iş genişliğine sahip bumlarda tarla yüzeyi ile pülverizatör memeleri arasındaki mesafeyi sabit tutacak, elektronik ve mekanik kontrol düzeneklerinden oluşan bazı aktif bum dengeleme sistemlerindeki gelişmeler oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: Pülverizatör Bumu, Otomatik Kontrol, Paralellik, Dengeleme Development in Active Sprayer Boom Suspension Systems ABSTRACT Slope of the field and vibrations on the sprayer boom during operation influence the important parameters of chemigation such as drop diameter and the chemical application uniformity. The distance between the sprayer boom and the field surface also affect the chemical application uniformity. This paper deals with some of the developments on the active electrical and mechanical control mechanisms that are used to eliminate the disturbances effecting the application uniformity during chemigation with sprayer booms and to keep the large field sprayer booms parallel to the ground surface. Keywords: Spray boom, Automatic Control, Parallel, Balance GİRİŞ Zararlı hastalık ve yabancı otlarla mücadele yöntemleri başlıcaları kültürel savaş, fiziksel savaş, biyolojik savaş, kimyasal savaş sayılabilir. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı ise kimyasal savaş yöntemidir. Türkiye de çevre kirliliğine aşırı derecede yol açmasından dolayı havadan kimyasal mücadeleye son verilmesiyle birlikte, tarla ve bahçe pülverizatörlerinin kimyasal mücadelede kullanımı daha da önem kazanmıştır. Başarılı bir kimyasal mücadele, mücadele yapılacak zararlı, hastalık ve yabancı otun tanınması, uygun ilaç dozu kullanımı, zamanında ilaçlama yapılmasının yanısıra uygun ekipman kullanımına da bağlıdır. Dünyada ve ülkemizde tarla ilaçlamasında en çok pülverizatörler kullanılmaktadır. Pülverizatörlerle yapılan ilaçlamalarda biyolojik etkileri çok yüksek olan kimyasal ilaçların optimum düzeyde kullanılması gerekmektedir. Ortalama yükseltisi 1131 m dolaylarında bulunan ülkemizde, eğimi % 12 den düşük araziler tüm arazinin % 35.7 sini, toprak işlemeli tarım için sakıncalı olan % 12 den fazla eğimli arazilerin ise % 64.3 ünü kapsamaktadır (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Genel Amenajman Planlaması, 1987). Arazi eğimi kimyasal ilaçlamanın önemli parametreleri olan damla çapı ve ilaç dağılım düzgünlüğünü etkilemektedir. Pülverizatör memesi ile tarla yüzeyi arasındaki mesafe ilaç dağılım düzgünlüğünü etkilemektedir. Bu nedenle pülverizatör memesi ile tarla yüzeyi arasındaki mesafenin çalışma sırasında mümkün olduğunca sabit tutulması gerekmektedir. Engebeli ve eğimli tarla yüzeyine sahip koşullarda, bum ile tarla yüzeyi arasındaki mesafe sabit tutulamadığından bum genişliği kısa tutulmaktadır. Tarla pülverizatörleriyle yapılan çalışmalarda, pülverizatör bumlarının kısa tutulması durumunda traktör tekerleklerinin ezmesi sonucunda oluşan ürün kayıpları, tekerleklerin toprak sıkıştırma miktarının artmasına neden olmakta ve traktörden optimum düzeyde yararlanılamamaktadır. Bu da traktörde güç kaybına ve işletme masraflarının artmasına neden olmaktadır. Tarla pülverizasyonunda başarı elde edebilmek için ilaçlama esnasında bumlar üzerindeki memelerin aynı düzlem üzerinde olması gerekmektedir. Ancak sabit bağlantılı ve iş genişliği fazla olan püskürtme sistemleriyle, özellikle engebeli arazide çalışılırken, memelerin hedef yüzeyle olan mesafesi sürekli değişkenlik gösterebilmektedir (Şekil 1). Bunun sonucunda en iyi püskürtme memeleriyle elde edilen yüzey kaplama değerleri bile belirgin bir şekilde bozulmaktadır. Traktör gücünden ekonomik olarak

2 284 Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale yararlanmak için ise, pülverizatör iş genişliğinin ve çalışma hızının artırılması gerekli olmaktadır. Şekil 1. Bum da salınım ve titreşimlere neden olan hareketler (Lüders 1979). BUM SALINIMININ NEDENLERİ ve İLAÇLAMA ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Tarla pülverizatörlerinde memeler, ilaçlama esnasında tarlaya paralel bir düzlem üzerinde olmalıdır. Aksi durumda, ilaç dağılım düzgünlüğü önemli ölçüde bozulmaktadır. Traktöre asılır tip pülverizatörlerle ilaçlama yapılacak arazinin engebe durumu özellikle belirli hızda ve ayarlanan yükseklikte püskürtme yapılmak istenildiğinde uygulama başarısını etkilemektedir. Islah edilmemiş arazilerde, artan engebelerin traktörde yarattığı yatay ve düşey titreşimler, tarımsal savaşta traktör hızını azalttığı gibi, dağılım düzgünlüğünü de olumsuz yönde etkilemektedir (Koçer, 1985). Çatıya sabit bağlantılı bir bumda, tarla engebeleri nedeniyle traktör tekerleklerinden birinin salınım yapması, dolayısıyla pülverizatörün düşey düzlemdeki dönmeye zorlanma hareketi sonucu, genişliği fazla olan bumun bir ucunda yükseklik artışı diğer kenarında ise azalma olmaktadır. Bununla birlikte, eğer bum uçlarında ağırlığı nedeniyle bir esneme var ise ve bu nedenle uçlara doğru olan kısımlar zincirler veya halatlarla desteklenmiş ise, özellikle düşey düzlemdeki dönme hareketlerinde, bumun iki tarafının anlık hareketleri birbiriyle ilişkisiz olabilmektedir (Nation, 1982). Tarımsal savaşımda kullanılan ilaçların büyük çoğunluğu sıvı olduğu için damlalar halinde pülverizasyon söz konusu olup, en önemli karakteristik damla çapıdır (Hedden, 1961). Tarla pülverizatörlerinde bum yüksekliğinde görülen değişim, hedef yüzeye ulaşması istenen damla çapını etkilemektedir. Bu nedenle pülverizasyonu oluşturan damlalar farklı çaplarda olmaktadır. Damla çapındaki bu farklılıklar, tarım ilaçlarının uygulama başarısını etkilemektedir. Bum ile tarla arasındaki mesafenin artışı damla çapını küçültebilmekte, azalan yükseklik ise büyütebilmektedir. Damla büyüklüğü; penetrasyon, hedef yüzey üzerinde tutunma etkinliği, bitki yüzeyleri üzerinde tekdüze ve yeterli kaplama ve ilaç sürüklenmesiyle (drift) ilgili önemli bir parametredir (Kepner ve ark. 1972). Tarla yüzeylerinin engebeli veya eğimli olması nedeniyle, salınımlı çalışan pülverizatör bumları ile atılan ilaç tarla yüzeyine homojen olarak dağıtılamamaktadır. Salınımlı çalışan sıvı ilacın hedef yüzeylere püskürtülmesini sağlayan tarla pülverizatörlerinde memeler, bumlar üzerine hüzme açılarına bağlı olarak cm aralıklarla dizilmektedir. Memeler ilaçlama esnasında tarlaya paralel bir düzlem içerisinde olmalıdır. Aksi durumda, ilacın dağılım düzgünlüğü önemli ölçüde bozulmaktadır. Traktöre asılır tip pülverizatörlerde ilaçlama yapılacak arazinin engebe durumu özellikle belirli hızda ve ayarlanan yükseklikte püskürtme yapılmak istenildiğinde uygulama başarısını etkilemektedir. Islah edilmemiş arazilerde artan engebelerin traktörde yarattığı yatay ve düşey titreşimler, traktör hızını azalttığı gibi dağılım düzgünlüğünü de olumsuz yönde etkilemektedir. Pülverizasyonda ilaç dağılımını etkileyen dört önemli parametre vardır; bunlar, pülverizatörün düşey düzlemdeki dönmesiyle oluşan salınım hareketi ve buna bağlı olarak meydana gelen meme yüksekliğindeki değişim, püskürtme sisteminin yatay düzlemdeki salınımı ve bu harekete bağlı ilerleme hızındaki değişimdir. İlerleme hızındaki değişim, bum uçlarına doğru giderek artmaktadır. Benzer şekilde düşey düzlemdeki hızın etkisinin bum uçlarında en büyük olacağı bilinmektedir. Çeşitli araştırmalar sonucunda, bumdaki bu hareketlerin 4m bum uzunluğundan sonra arttığı, dolayısıyla ilaç dağılımına da etkili olduğu saptanmıştır (Şekil 2). Tarladaki engebeler nedeniyle bum uçlarının yerden olan uzaklıklarının değişmesi, bum merkezinin yerden yüksekliğinin azalması veya artması ile ilaçlama şeridi boyunca aynı etkiye sahiptir (Çilingir, 1989). Şekil 2. Bum salınımının ilaç dağılım düzgünlüğüne etkisi (K. Deprez ve ark. 2003). Tarla pülverizatörlerinde iş genişliği arttıkça, arazi engebelerinden gelen titreşimler özellikle püskürtme borusunun uç kısımlarına doğru salınım etkisini daha fazla artırmaktadır (Nation, 1980). Jeon ve ark. (2004), 27 m bum uzunluğuna sahip bir pülverizatörü 12.8 km/h hızla değişik yüzey koşullarında bum ivmelenmesi ve yüksekliğin ilaç kalıntısı üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Yüzey koşulları düz, 20 cm yüksekliğinde kasis, 20 cm derinliğinde çukur ve 20 cm yüksekliğindeki kasis ile 20 cm derinliğindeki çukurun bir arada olduğu koşullarda testler yapmışlardır. Lazer testiyle (laser diffraction) hacimsel damla çaplarını µm aralığında ölçmüşlerdir. Ölçümler sırasında pülverizatör deposu ya yarım dolu yada boş olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda bum stabilitesinin pülverizasyon tekdüzeliği üzerinde çok önemli bir parametre olduğu belirtilmiştir. AKTİF BUM DENGELEME SİSTEMLERİNDEKİ GELİŞMELER

3 285 Kendiyürür pülverizatör bumunun otomatik yükseklik ve konum kontrolü Geliştirilen bu sistemde kendiyürür pülverizatör bumunun eğimli arazilerde çalışabilmesine imkan tanıyan süpansiyon ve şok sönümleyiciler ilave edilmiştir (Şekil 3). Sistemde uzunluğu 21 m olan bum üzerinde her iki tarafında 4 er ve toplam olarak 8 adet ultrasonik yükseklik sensörü, hidrolik aksam, bilgisayar ve verilerin değerlendirilerek bum yüksekliğini istenilen konuma getirilmesini sağlayan yazılım bulunmaktadır. Şekil 3. Sistemin şematik görünümü (1. Ultrasonik yükseklik sensoru 2. Doğrusal yer değişim algılayıcı 3. Hidrolik silindir 4. Teleskobik şok sönümleyici 5. Esneme yayı 6.Püskürtme bumu) (Sartori ve ark. 2002). Sistemin çalışması sensörlerden alınan yükseklik verilerinin, programa başlangıçta yüklenen yükseklik verileri ile karşılaştırılması ve fark oluştuğunda geliştirilen yazılımın elektro-hidrolik düzeni hareketlendirerek bumun istenilen mesafeye getirilmesi esasına dayandığı belirtilmektedir. Sistem çalışması sırasında ölçülen değerlerle başlangıçta programa yüklenen değer arasında oluşan fark %10 u geçmediği takdirde yazılım elektro hidrolik düzeni hareketlendirilmesi yönünde karar vermemektedir. Ayrıca sistem tarafından elde edilen tüm veriler, mesajlar ve yükseklik ölçümlerinin bir bilgisayar aracılığı ile operatöre de ulaştırdığı belirtilmiştir. Sonuç olarak pamuk tarlasında yapılan denemelerde operatör kontrolü ile elektro-hidrolik kontrol sonuçları aynı kişilerce karşılaştırılmıştır. Geliştirdikleri bum yükseklik kontrol mekanizması sayesinde operatörün iş yükünün hafiflediği ve yüksek ilaçlama hızına imkan tanındığı araştırıcılar tarafından belirtilmiştir (Sartori ve ark 2002). Yatay bum hareketlerini sönümleyici aktif süspansiyon sistemi Bum hareketinin stabilitesini sağlayabilmek için yatay bum hareketlerini sönümleyici aktif bir süspansiyon sistemi Anthonis ve ark.(2000) tarafından yapılan bir çalışmayla açıklanmıştır (Şekil 4). Yatay bum hareketleri iki ivmelendirici (accelerator) ile ölçülmüş ve bir kontrol elemanına gönderilmiştir. Bunun sonucunda süspansiyon sistemine tutturulmuş elektrohidrolik hareketlendirici (actuator) aktif hale getirilmiştir. İki servo valfin açtığı hidrolik silindirler üzerindeki kayma, her bir hareketlendirici (actuator) üzerinde oransal pozisyon geri besleme döngüsü kullanılarak elimine edilmiştir. Şekil 4. Aktif suspansiyon plan görünümü(anthonis ve ark.2000). Nümerik problemlerin göz ardı edilebilmesi için bir kontrol elemanı geliştirilmiş ve küçük alt kontrol sistemlerine ayrılmıştır. İvmelendiricinin ayarlanan voltajı üzerindeki küçük değişimler nedeniyle hareketlendiricilerde meydana gelen kayma bir yüksek geçirgen filtreyle önlenmiştir. Kontrol elemanı ve aktif süspansiyon sistemi bir titreştirme tablası üzerinde test edilmiş sonuçta güvenilir ve stabil bir sonuç verdiği aynı araştırıcılar tarafından belirtilmiştir. Eğimli arazilerde bumun yer düzlemine paralelliğini ayarlayan sistem Klasik düşey askılı bum süspansiyonları yer çekimini kullanarak ilaç dağılım düzgünlüğünü etkileyen salınım etkilerini azaltmaktadır. Ancak, yamaç arazilerde bum yere paralel olarak kalmamaktadır. Bunun sonucunda düzgün olmayan ilaçlama dağılımları meydana gelebilmektedir ve bumun bir ucunun yere çarpması sonucunda bum zarar görür. Yamaç arazilerde ilaçlama sırasında bu tür olumsuzlukları önlemek üzere, arazi eğimini takip edebilen bir matematiksel model Deprez ve ark. (2003) tarafından geliştirilmiştir. Dört değişik süspansiyon sistemi üzerinde yapılan denemelerde modelin yapısı incelenmiştir. Analitik olarak geliştirilen modeller aynı araştırıcılar tarafından doğrulanmıştır. Yavaş ve aktif bir süspansiyon için istenmeyen bum salınımlarına yol açan arazi eğimini takip etmek, toprak yüzey dalgalanmalarını filtrelemek için aktif yavaş bir süspansiyon sistemi sağlayan bir kontrol mekanizması tasarlanmıştır (Şekil 5). Geliştirilen kontrol elemanı, gerçek makine üzerinde ve laboratuar ortamında test edilmiştir. Düşük güçlü ivmelendirici (actuator) kullanılmasına rağmen iyi bir performans elde edildiği aynı araştırıcılar tarafından belirtilmiştir. Şekil 5. Yavaş aktif sarkaçlı suspansiyon (Deprez ve ark.2003). Diğer bir modelde ise bum, mengeneyle sıkıştırılmış ve elektrik motoruyla döndürülebilen bir makara üzerine sarılmış olan iplerle bağlanmıştır. Bum dengelenmesi elektrik motorunun makarayı hareketlendirerek ipi makara etrafında sarmasıyla olmaktadır (şekil 6). Şekil 6. İpli suspansiyon (Deprez ve ark.2003).

4 286 Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale Bumun düzenli bir suspansiyon yapabilmesi için geliştirilen diğer bir sistem ağırlık merkezine yerleştirilmiş bir mil etrafında hidrolik silindir yardımıyla bumun döndürülmesiyle yapılmıştır (Şekil7). Şekil 7. Yavaş aktif trapezli suspansiyon (Deprez ve ark.2003). SONUÇ Ülkemizde tarla yüzeylerinin büyük ölçüde engebeli olması nedeniyle salınımlı çalışan, pülverizatör bumları ile yapılan çalışmalarda, serpilen gübre veya ilaç tarla yüzeyine homojen olarak dağıtılamamaktadır. Yapılan çalışmalarda, pülverizatör bumlarının kısa olması ve neticede traktör tekerleklerinin tarladaki ürünü ezmesi sonucunda oluşan ürün ve enerji tüketimi kaybı ülkemiz için oldukça önemlidir. Bu nedenlerden dolayı bum uzunluklarının artırılması, yapılan işte homojenliğin sağlanması, ürün ve enerji kayıplarının azaltılması, otomasyon olanaklarının artırılması için aktif bum dengeleme sistemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. KAYNAKLAR 1. Anthonis, J., H.ramon ve J. De Baerdemaeker Implementation of An Active Horizontal Suspension On a Spray Boom. American Society of Agricultural Engineers. Vol. 43(2): Çilingir, İ., Tarla Pülverizatörlerinde Bum Stabilitesi. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi. Sayı Deprez, K., J. Anthonis, H.Ramon System for Vertical Boom Corrections On Hilly Fields. Journel Of Sound And Vibration.Vol.266: Hedden, O.K Spray Drop Sizes and Size Distribution in Pesticide Sprays. Transactions of ASAE, 4(2): Jeon, H.Y., A.r. Womac, J. Gunn Sprayer Boom Dynamic Effects On Application Uniformity. American Society of Agricultural Engineers. Vol. 47(3): Kepner, R.A., Bainer, R. And Barger, E.L., Principles of Farm Machinery. The Avi Publishing Company, Second Edition, Connecticut. 7. Koçer, H., Yabancı Ot Savaşında Kullanılan Tarla Püskürtme Sistemleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, BasılmamışDoktora tezi, Ankara. 8. Lüders, W.,1979. Pflanzenschutzmaschinen und deren Einsatz. p , Stuttgart. 9. Nation, H.J., The Performence and Stability of Sprayer Booms. British Crop Protection Counc.Monogr. Nr. 24: Nation, H.J., The Dynamics Behaviour of Field Sprayers Booms. Journal of Agricultural Engineering Research, 27 (1): Sartori, S., E.L. Domingues, J.B. Kimura ve S.A. Garrito Automatic Control Of Boom Height And Positioning On A Self Propelled Sprayer March 2002, Iguacu Falls, Brasil. Pp

5 287 Konya Bölgesindeki Kabak Çekirdeği Üretiminde Enerji Bilânçosunun Belirlenmesi Mehmet Uğur Yıldız (1) Haydar Hacıseferoğulları (2) Mustafa Acaroğlu (1) Sedat Çalışır (2) İbrahim Gezer (3) (1) S.Ü. Teknik Bilimler MYO Tarım Alet ve Makinaları Programı, Konya (2) S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü (3) Doç Dr. İ.Ü. Meslek Yüksekokulu, Tarım Alet ve Makinaları Programı, Malatya ÖZET Enerji bilânçoları üretim yöntemlerinin değerlendirilmesinde ve karşılaştırılmasında önemli bir göstergedir. Bu araştırmada Türkiye de tarımsal üretimde önemli bir yere sahip kabak çekirdeğinin, Konya- Çumra bölgesinde geleneksel tarım yöntemlerine göre enerji bilânçosu araştırılmıştır. Yapılan denemelerde ve hesaplamalarda 1.5 t/ha kabak çekirdeği veriminden elde edilen, 750 kg/ha yağ verimine bağlı olarak, toplam enerji girdisi MJ/ha, toplam enerji çıktısı MJ/ha ve çıkış/giriş oranı 2.19 olarak bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Biyokütle enerjisi, enerji bilânçosu, kabak çekirdeği Determination of Energy Balance of Pumpkin Seed Production in Konya Region ABSTRACT Energy budget is an important indicator for evaluation and comparison of production methods. In this research, the energy budget of traditionally applied pumpkin seeds - grown in Çumra, Konya, Middle Anatolia and having an important place in agricultural production in Turkey is evaluated. In trails and calculations, 750 kg/ha oil yield is found from 1.5 t/ha pumpkin seed yield. As a result of this, total energy input MJ/ha, total energy output MJ/ha and output/input ratio 2.19 are found. Keywords: Biomass energy, energy budget, pumpkin seed GİRİŞ Kabak, Cucurbitaceae familyasının, otsu, monoecious yıllık bitkisidir. Türkiye de geniş alanlarda üretimi ve tarımı yapılan bir bitkidir.. Türkiye de toplam kabak üretimi yaklaşık ton/yıl olup, toplam sebze üretiminin % 2.04 üne karşılık gelmektedir (DİE, 2001). Yenilebilir kabak üretimi ile ilgili istatiksel bir veri yoktur. Kabak tohumu 10 C de çimlenmeye başlamakta ve en uygun çimlenme sıcaklığı 20 ile 25 C arasında değişmektedir. Kabak tohumunun çimlenme süresi ise 4 ile 8 gün arasında olmaktadır. Tarla koşullarında ekim zamanı, toprak sıcaklığının 10 C ve üzeri olduğu ilkbaharın son günleridir. Kabak yüksek sıcaklığı seven bir bitkidir. Yazlık kabağın vejetasyon süresi yaklaşık 100 gündür. Mineral madde ve organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek ve derin topraklarda daha yüksek verim ve tohum elde edilir. Arzu edilen toprak ph ı 6-7 arasıdır. Genel olarak yüzey sulama yöntemleri tercih edilmekte, bazen de yenilen kabak için kuru tarım tercih sebebi olmaktadır. Kabak meyvesinin 100 gr ı 1.4 gr protein, 3.9 gr karbonhidrat, 0.2 gr yağ, 22 kalori enerji, 140 IU A vitamini, 0.07 mg B1 (Tiamin), 0.04 mg B2 (Riboflavin), 18 mg ascorbid acid (Vit-C), 0.6 mg niacin, 17 mg Ca, 38 mg P, 0.5 mg Fe, 340 mg K içermektedir (Vural ve ark., 2000). Buna ilaveten kabak tohumları %17.85 yağ, %17.85 protein ve %53.57 karbonhidrat içerir. Tohumları E vitaminince zengin ve önemli bir protein kaynağı olarak değerlendirilmektedir, ayrıca kabak tohumları çerez da olarak tüketilmektedir. Prostat ve parazitlerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır (Anonymous, 2004a, 2004b). Eritre, Sudan ve Etopya da kabak tohumları, bağırsak parazitlerinin tedavisinde ve midenin boşaltılması (temizlenmesi) amacıyla da kullanılmaktadır. Avrupa da ise kabak tohumlarının ekstraksiyonundan elde edilen C. pepo Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) nın sebep olduğu mikturisyon (sık sık su dökme hastalığı) tedavisinde ilaç olarak kullanılmaktadır (Madaus, 1979; Mandressi et al., 1987; Carbin et al., 1990; Silverio et al., 1993). MATERYAL ve METOD Konya Bölgesinde kabak çekirdeği üretiminde uygulanan mekanizasyon aşamaları ve araştırmada kullanılan alet ve makinalar Şekil 1 de görülmektedir. Ancak seyreltme, hasat, kurutma ve çuvallama insan işgücüne dayanmaktadır.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Mustafa VATANDAŞ 1, Metin GÜNER 1, Ufuk TÜRKER 2 ÖZET Tarım, ülkemizde uzun yıllardır bilişim sektörünün ilgi alanı dışında kalmış olmasına karşın; son yıllarda ve özellikle

Detaylı

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI ÖZET KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Erdem AYKAS 1 Engin ÇAKIR 1 Harun YALÇIN 1 Bülent OKUR 2 Yıldız NEMLİ 3 Ahmet ÇELİK 4 Son yıllarda dünya da ve ülkemizde toprağın,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihan YILMAZ FARKLI YAPIDAKİ TRAKTÖR KABİNLERİNİN GÜRÜLTÜ YALITIMINA ETKİSİNİN SAPTANMASI TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

BİTKİSEL YAĞLARIN ALTERNATİF YAKIT OLARAK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI

BİTKİSEL YAĞLARIN ALTERNATİF YAKIT OLARAK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2005, 9(3): 35-42 J.Agric.Fac.HR.U., 2005, 9 (3):35-42 BİTKİSEL YAĞLARIN ALTERNATİF YAKIT OLARAK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI Şehmus ALTUN M.Atilla GÜR Geliş Tarihi: 19/08/2005 ÖZET

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 82 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi Tayfun

Detaylı

SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ COOLING OF GREENHOUSES IN COOL CLIMATE REGIONS BY FAN PAD SYSTEM

SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ COOLING OF GREENHOUSES IN COOL CLIMATE REGIONS BY FAN PAD SYSTEM SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ Atılgan ATILGAN Hasan ÖZ Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Isparta ÖZET Sıcak

Detaylı

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI U. ÇAYDAŞ * & A. HASÇALIK * Özet Bu çalışmada, tel erozyon yönteminde işlem parametrelerinin farklı kesme alanlarına sahip

Detaylı

TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI

TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI M. Kaan AKALP Doç.Dr. Mehmet EROĞLU Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara meroglu@mmf.gazi.edu.tr Doç.Dr. Nizami

Detaylı

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1997 : 3 : 3 : 447-456

Detaylı

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi 35 Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi Mahmut Güneş ÖZTÜRK (1), Kemal BİLEN (2) (1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Teknik İşler Müdürlüğü,

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KETEN YAĞI BİYODİZELİNİN VE MOTORİNLE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Seda ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ Tarım

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 19, 52-62 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Cem KÜÇÜKSAYAN

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 ISSN:1302-3624 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.32) The Plan of Forest Fire Extinguish Foundation

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

Çeltik Tarımında Sulama Uygulamaları ve Etkin Su Kullanımı

Çeltik Tarımında Sulama Uygulamaları ve Etkin Su Kullanımı KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 104 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Çeltik Tarımında Sulama Uygulamaları ve Etkin Su Kullanımı Ramazan MERAL a, Kadir Ersin TEMİZEL b a KSÜ,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGÂR SANTRALLERİNİN ÖNÜNDEKİ TEKNİK VE EKONOMİK KISITLAR Güvenç ŞAHİN TARIM MAKİNELERİ ANABİLİMDALI ANKARA 2011 Her hakkı saklıdır 1 ÖZET

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute Enstitü Yayın No : 71 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 435-448, 211 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi AEROBIC STABILIZATION OF BIOSOLIDS BY

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARDAL YAĞI BİYODİZELİNDE DEPOLAMA SÜRESİ VE ŞARTLARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Atakan ALTUNTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA

Detaylı

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR. DESTEKLEYEN KURULUŞ Tübitak-Teknoloji ve Yenilik Destek Programnları Başkanlığı (TEYDEB) ORGANİZASYON KOMİTESİ

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR. DESTEKLEYEN KURULUŞ Tübitak-Teknoloji ve Yenilik Destek Programnları Başkanlığı (TEYDEB) ORGANİZASYON KOMİTESİ DÜZENLEYEN KURULUŞLAR S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü S.Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi S.Ü. Teknoloji Fakültesi KTO Karatay Üniversitesi İSOMER İmalat Sis. Otomasyonu ve

Detaylı

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ GEMİLERDE HİDROLİK TAHRİKLİ YALPA SÖNÜMLEYİCİ SİSTEMİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ VE DENETLEYİCİ TASARIMI I. OTURUM / 22 EKİM 2014 / 15.00-16.30

Detaylı

Hidrolik Tahrikli Bir Toprak Penetrometresi İçin Geliştirilen Mekanik Sistem Tasarımı *

Hidrolik Tahrikli Bir Toprak Penetrometresi İçin Geliştirilen Mekanik Sistem Tasarımı * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(1): 119-126 Hidrolik Tahrikli Bir Toprak Penetrometresi İçin Geliştirilen Mekanik Sistem Tasarımı * Yücel TEKİN ** Rasim OKURSOY *** ÖZET Tarım makinalarındaki teknolojik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Necati ŞİMŞEKLİ KARAPINAR RÜZGÂR EROZYONUNU ÖNLEME ALANININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ/TOPRAK YÖNETİMİ PLANININ GELENEKSEL YAPININ PERSFEKTİFİNDE

Detaylı

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ AKIM EZGAHI ASARIMINDA ELEKRİK MOORU SEÇİMİ Erol ÜRKEŞ * & Sezan ORAK** *Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, avşanlı yolu 10. km. Merkez kampüsü 43100 Kütahya eturkes@dumlıpinar.edu.tr

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı