TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR"

Transkript

1 Türkiye de Çalışma Hayatında TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR AB EŞLEŞTİRME PROJESİ

2 AB Eşleştirme Projesi TR 08 IB SO 01 AB Eşleştirme Siyasi Proje Liderleri: Namık ATA ÇSGB Markus LOEBBERT Alman Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı AB Eşleştirme Proje Liderleri: Ali Kemal SAYIN ÇSGB Türkiye Rudolf ANZİNGER GVG Almanya AB Eşleştirme Küçük Ortak Üye Ülke Lideri: Karin LUKAS Ludwig Boltzmann İnsan Hakları Enstitüsü Avusturya Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili Lütfi İNCİROĞLU ÇSGB Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Monika OELS Berlin Eyalet Hükümeti Konsept : Gundel Köbke & Nükhet Demirkazik Katkı Sağlayanlar : Aynur BİLGİN AKİKAD, Başak SÖYLEMEZ TÜSİAD, Bilgehan ANDİÇ SGK, Ceren Seda ERDEM CSGB, Demet ERDEMİR Türk Kadınlar Birliği, Ender TAN ÇSGB, Nedret EROĞLU ÇSGB, Saadet GÜLTEPE ÇSGB, Sedat SADİOĞLU KOSGEB, Selin DÜNDAR GAP İdaresi Başkanlığı, Serpil TOKSOY ÇSGB Tasarım : 3E Tanıtım Hizmetleri - Bu yayından alıntı yaptığınız takdirde lütfen yayın evinin adı, eserin basım tarihi gibi bilgileri eksiksiz olarak belirtiniz ve yaptığınız alıntının bir örneğini orijinal yayıncıya fakslayınız.

3 Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar ÖNSÖZ - AB Türkiye Delegasyonu Artık her yerde, daha fazla toplumsal cinsiyet eşitliği vakti geldi Avrupa Birliği nde kadınlar ekonomik krizin sonuçlardan olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu kapsamda genel olarak kadın işsizlik oranı yükselirken, cinsiyete dayalı ücret farkının da %17 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Krizden çıkılabilmesi ve AB nin 2020 yılı hedefi olan kadın ve erkek istihdamında %75 seviyesine ulaşılması amacıyla, ekonomik karar mekanizmalarındaki kadın sayısının arttırılması ve üst düzey görevlerde daha fazla kadına yer verilmesi de dâhil olmak üzere, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun ana politikaların bir parçası haline getirilmesi her zamankinden çok daha önemli bir hâl almıştır. Türkiye işgücü piyasasının en belirgin özelliği kadınların aktivite düzeyinin düşüklüğüdür. Her ne kadar geçtiğimiz birkaç yıl içinde kadının işgücü piyasasına katılım oranında az da olsa bir artış sağlansa da, aşılması gereken birçok güçlük bulunmaktadır. İşgücü piyasasında toplumsal cinsiyet konusu diğer meselelerden ayrışık olarak değerlendirilemez. Bu duruma etkisi olan diğer unsurlar arasında uygun maliyetli bakım hizmetleri ve sosyal hizmetlerin eksikliğini, kadınların kayıt dışı ve ücretsiz aile işçisi olarak çalıştırılmasını, kadına yönelik şiddet, erken yaşta evlilik, küçük yaşta okulu terk ile toplumsal cinsiyette yaratılan klişeleşmiş düşünce biçimlerini sayabiliriz. Bununla birlikte klasik anlamda yerleşmiş erkek işi - kadın işi anlayışı da işgücü piyasasının bölünmüşlüğünü arttırmaktadır. Hem Türkiye nin hem de AB nin karşı karşıya kaldığı bir başka güçlük ise, kadınları sadece istihdam konularında hedef grubu tayin etmek yerine cinsiyet eşitliğini ana akımlaştıran politika ve uygulamaların geliştirilmesidir. Nüfusun %50 sini dışlamaya devam ettiğimiz sürece hakiki ve sürdürülebilir bir kalkınmadan bahsedemeyiz. İşte bu sebepten dolayı AB Türkiye de toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadın haklarının desteklenmesine büyük önem atfetmiş ve bu alanda geçtiğimiz yıllar içerisinde yaklaşık olarak 72 milyon Avro luk mali yardım sağlamıştır. AB kız çocuklarının okullaşması, kadınların iş piyasasına katılımı, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele, sosyal hizmetlere erişim ve siyasi katılım gibi alanları desteklemiştir. AB nin cinsiyetler arası farklılıkların azaltılması ve kadın haklarının iyileştirilmesi için Türkiye ye verdiği destek devam edecektir. Öte yandan toplumsal cinsiyete yönelik olmayan her türlü faaliyette de bu konunun dikkate alınmasını ve kadın ve erkekler için olumlu sonuçlar doğurmasını sağlamamız gereklidir. Türkiye ve Almanya nın Çalışma Bakanlıkları ile Avusturya Ludwig Boltzmann İnsan Hakları Enstitüsü arasında örnek bir işbirliği olan bu AB Eşleştirme Projesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha güçlü şekilde teşvik edilmesi için benzersiz bir imkân sunmaktadır. Çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatının gözden geçirilmesi için ayrıntılı çalışmaların yapıldığı ve her seviyedeki çalışanın eğitimden geçirildiği bu dönem Türk makamları için oldukça yoğun geçmiştir. Proje kapsamında ayrıca, uzun soluklu bir gelenek olmasını umduğumuz, Türk şirketlerine yönelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilecek Toplumsal Cinsiyet Ödülü girişimi başlatılmıştır. Projede yer alan tüm taraflara teşekkür ediyor ve bu yayının karar alıcılar, uygulayıcılar ve eşitlilik alanında faaliyet gösteren aktivistler için şimdi ve her yerde daha fazla toplumsal cinsiyet eşitliğine erişmede yararlı olmasını umuyoruz. Javier Menendez Bonilla Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı AB Türkiye Delegasyonu 1

4 2

5 ÖNSÖZ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar adlı broşürü sizlere sunmaktan gurur duyarız. Bu broşür Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu nda yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik faaliyetleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Broşür, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni kapsamında hazırlanan Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ve Avusturya Ludwig Boltzman İnsan Hakları Enstitüsü ile birlikte yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü nün ana yararlanıcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı nın ise eş yararlanıcıları olduğu Eşleştirme Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Türkiye nin AB ye üyelik sürecinde, Türkiye nin mevzuatını, AB nin çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği mevzuatı ile desteklemek, toplumsal cinsiyet eşitliği müktesebatı ile uyumlaştırmak, bu eşitliği uygulamaktan sorumlu kurumların kapasitelerini geliştirme ve konuya dair bilinci ve hassasiyeti arttırmak amacıyla geliştirilmiştir. AB toplumsal cinsiyet eşitliği müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında, çalışma hayatında kadın ve erkeklerin herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmamaları, eşit düzeyde iş ve mesleki eğitimleri almaları, insana yakışır eşit iş koşullarında çalışmaları, eşit ücret ve kariyer fırsatlarına sahip olmaları ve yeni bir iş yaşam dengesine yönelik olarak bakım yükümlülüklerini paylaşmalarının sağlanması için birçok çaba harcanmıştır. Broşür, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin en anlaşılır şekilde anlatılması, başarıların elde edilmesi ve zorlukların üstesinden gelinmesi için bilincin oluşturulması, konunun derinlemesine ele alınması, Türkiye deki ve Türkiye dışındaki kişilere konuyla ilgili bilgi ve rehberlik sunulması için Bakanlığımızın, AB proje partnerlerinin sosyal tarafların, sivil toplum örgütlerinin ve diğer kuruluşların temsilcilerinden oluşan çalışma grubunun katkılarıyla oluşturulmuştur. Ayrıca, uzman temini, tasarım ve basım konularında verdikleri nazik destekleri için Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığına (BMAS) ve Avusturya Ludwig Boltzmann İnsan Hakları Enstitüsüne teşekkür ederiz. Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3

6 Bu yayın Avrupa Birliği desteği ile oluşturulmuştur. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na aittir ve yayın Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtan bir belge olarak değerlendirilmemelidir. 4

7 Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar İÇİNDEKİLER Önsöz - AB Türkiye Delegasyonu 1 Önsöz - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3 İçindekiler 5 Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 6-7 Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Getirileri 8-9 Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Önyargılar Daha Fazla Kadına İnsana Yakışır İş Türkiye de Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Kısa Tarihçesi Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler İş Kanununa Göre Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Güvenlik Sistemi İş Yerinde Şiddet, Zorbalık, Psikolojik veya Cinsel Taciz

8 Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımlarıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği kadın ve erkeklerin eşit hak, imkan ve olanaklara sahip oldukları durumdur. Böyle bir eşitliğin mevcut olması halinde, cinsiyete dayalı herhangi bir ayrımcılık olmayacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların ve erkeklerin aynı oldukları anlamına gelmez, ancak eşit değerde olduklarını ve eşit şekilde muamele görmeleri gerektiğini belirtir. Birleşmiş Milletler toplumsal cinsiyet eşitliğini insan hakkı olarak ele alır. Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece kadınlarla ilgili bir konu değildir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, tüm insanların kendi kişisel yetilerini geliştirmekte ve kalıplaşmış yargılarca dayatılan herhangi bir sınırlama olmaksızın seçim yapmakta özgür olduğu kavramı tanımlar. Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik demokratik toplumların temel ilkesidir. Ancak yine de kadınlar ve erkekler arasında eşitsizlikler bulunmaktadır. Çalışma hayatının önde gelen eşitsizliklerinden biri, kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farklarıdır. Genellikle kadınlar kendileriyle aynı işi yapan erkeklerden daha az ücret almaktadırlar. Cinsiyetlere göre ücret farkı, ekonomi içerisinde bir bütün olarak kadınların ve erkeklerin saatlik kazançları arasındaki ortalama fark olarak tanımlanmaktadır ve uygulamada özellikle kadınları etkileyen ayrımcılığı yansıtmaktadır. Avrupa da kadınlar erkeklerden ortalama %17.5 daha az gelir elde etmektedir.. Türkiye de cinsiyetlere göre ücret farkı Avrupa ülkelerindekinden daha azdır. Türkiye de çalışma hayatında genel olarak daha az kadının bulunduğunun bilinmesi bu açıdan önemlidir. Ayrıca, az sayıda kadının karar verme merciinde, kamu idaresinde ve ticaret alanında çalıştığı görülmektedir. İşyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği kadın ve erkek çalışanlara her durumda eşit muamele edilmesi ve ayrımcılık yapılmaması anlamına gelmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması öncelikle işverenin sorumluluğudur. Ancak çalışan her kişi toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmakla yükümlüdür. 6

9 Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki bazı terimler ve tanımları: Cinsiyet bir bireyin erkek veya kadın olarak sahip olduğu genetik, fizyolojik, psikolojik ve biyolojik özelliklerdir. Cinsiyet doğa tarafından belirlenirken toplumsal cinsiyet kültür tarafından belirlenir. Toplumsal cinsiyet kadın ve erkeğin kültüre göre tanımlanmasıdır. Diğer bir ifadeyle kadınlık ve erkeklik, erkek ve kız çocuklara atfedilen ve onlar tarafından yüklenilen sosyal olarak oluşturulmuş cinsiyet farklarıdır. Bunun anlamı gerek kamu hayatı gerekse de özel hayat içerisinde kadınlara ve erkeklere, kız ve erkek çocuklara atfedilen görevler ve işlevlerin belirlediği toplum içerisindeki insanların farklı hak, imkân ve sorumluluklarıdır. Toplumsal cinsiyet toplum içerisindeki cinsiyetler arasında sosyal olarak oluşturulmuş ilişkilerdir. Toplumsal cinsiyet eşitliği kadın ve erkekler için eşit statü ve imkanların oluşturulması ve bunların kanunlar, diğer normlar ve/veya siyasi uygulamalar yoluyla yaşam modellerine, yeteneklere ve faaliyetlere yerleştirilmesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin birçok alanı kapsayan bir konu olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Kadın ve erkeklerin eşitliği -kadın ve erkeğin, kız ve erkek çocuğun- yani her bireyin tüm sosyal ve ekonomik alanlarda aynı hak, yükümlülük ve imkanlara sahip olması anlamına gelmektedir. Eşit imkanlar ise; her bireyin tüm toplumun ve ekonominin her alanında aynı imkanlara sahip olması demektir. Eşit imkanlar işyerinde ırk, renk, yaş, cinsiyet, ulusal köken, din veya zihinsel ya da fiziksel bir engele dayalı olarak ayrımcılık olmaması anlamına gelmektedir. Doğrudan ayrımcılık: Kişinin cinsiyetine dayalı olarak aynı durumda olan veya olabilecek bir diğer kişiye kıyasla daha kötü bir muameleye maruz kalmasıdır. Dolaylı ayrımcılık: Görünüşte tarafsız olan bir hüküm, kriter ya da uygulama, bir cinsiyetten kişileri diğer cinsiyetten kişilere göre dezavantajlı duruma düşürüyorsa ve bu hüküm, kriter ya da uygulama meşru bir amaçla veya nesnel olarak gerekçelendirilemiyorsa, gerekçelendirme gereksiz ve uygunsuzsa dolaylı ayrımcılık ortaya çıkmaktadır. Taciz: Kişinin cinsiyetiyle ilgili istenmeyen davranışın, kişinin haysiyetine saldırma ve kişinin gözünü korkutucu, düşmanca, aşağılayıcı ve küçük düşürücü ya da saldırgan bir çevre yaratma amacıyla yapılmasıdır. 7

10 Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Getirileri İşyerinde fırsat eşitliğinin anlamı ırk, renk, yaş, toplumsal cinsiyet, ulusal köken, din veya zihinsel, fiziksel engelden ötürü ayrımcılık yapılmamasıdır. Bunun anlamı tüm çalışanlara adil muamelede bulunmak ve işyerinde ayrımcılığın ya da tacizin önlenmesine katkıda bulunmaktır. İş hayatı ve aile hayatının uzlaştırılması (iş-yaşam dengesi) toplumsal cinsiyet eşitliği için esastır. Kadınların evle ilgili sorumlulukları dengelenmelidir. Ev işi ve çocukların, yaşlıların, özürlülerin ya da hastaların bakımı neredeyse tamamen evde sunulan hizmetlerdir. Bu hizmetler kadınların ücretsiz yaptıkları işler aracılığıyla sağlanmaktadır. İşverenlerin erkeklerin daha fazla ev işi yapmasını cesaretlendiren, bunu mümkün kılan ve erkeklerin sorumlulukları paylaşmalarını sağlayan aile koşulları yaratmaları gerekir. Bunun için işverenler esnek çalışma saatlerini mümkün kılmalı ve işten geçici bir süre ile ayrılanların işe herhangi bir dezavantaja maruz kalmadan dönmelerini sağlamalılardır. İş-yaşam dengesi bekâr, çocuksuz çalışanlara da önceliklerini ve arzularını dengeleme imkânı veren dolayısıyla onları da ilgilendiren bir konudur. İş, kadınların hakkıdır, onların cezası değil. Cinsiyet temelli iş ayrımı toplumsal cinsiyet eşitliğine engel olmaktadır. İşin cinsiyet temelli olarak ayrılması işgücü piyasasında kadınlara olan talebin önüne geçen temel engeldir. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve dengeli bir sosyal gelişim için kadın istihdamı son derece önemlidir. Aynı zamanda bu istihdam, ekonomik bağımsızlığa da katkıda bulunmakta ve kadının sosyal statüsünün yükselmesini sağlamaktadır. İşyerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için, kadın ve erkeklere aynı kariyer imkânlarının sunulması, çalışma koşullarının eşit olarak geliştirilmesi, eşit iş için eşit ücretin verilmesi, eşit sosyal güvenlik koşullarının sağlanması ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığından kaçınılması gerekmektedir. 8

11 Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Getirileri Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirme yoluyla ekonomi nasıl gelişir? Toplumsal cinsiyet eşitliği, üretkenliği ve performansı iyileştirerek ekonomik kazanç sağlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği bir yatırım ve aynı zamanda işgücünün tüm potansiyelinin geliştirilip, işletilebileceği bir üretkenlik öğesi olarak görülebilir. Birçok çalışmada toplumsal cinsiyet eşitliği ile ekonomik büyüme ve istihdam arasında bağlantı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliği arttığı zaman, büyüme de artacak ve böylelikle daha fazla kişi iş sahibi olarak piyasaya dahil olacaktır. Bu da gayri safi milli hasılaya yansıyacaktır. Özetle söylemek gerekirse, kadın ve erkeklerin eşit kazançla istihdam edildiği cinsiyet açısından dengeli bir işgücü piyasasında, devletler gayri safi milli hasılalarını kayda değer bir şekilde yükseltebileceklerdir. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının uygulanması, işletmelere ne fayda sağlar? Toplumsal cinsiyet eşitliği, şirketlerin kâr oranlarının ve performanslarının artmasını sağlar. İhtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğunu hisseden çalışanlar (kadın ya da erkek) daha verimli çalışırlar ve daha üretken olurlar. Bazı sektör ve mesleklerde daha dengeli bir kadın-erkek oranın yakalanmasının daha iyi bir çalışma ortamı yarattığı gözlemlenmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çeşitli insan kaynakları politikalarının gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi genellikle daha büyük bir ekonomik verimlilik sağlar. Ancak bir o kadar da önemli olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği stratejileri uygulayan şirketler genellikle medyanın da dikkatini çekmekte ve basında köşe yazılarına konu olmaktadırlar. Ayrıca ödül vermek üzere kimi şirketler de seçilmekte (iş dünyası ödülleri ya da ulusal ödüller) ve böylelikle firmalar kamuoyunun olumlu yönde dikkatini çekebilmektedirler. Bu türdeki tüm pozitif reklamlar, firmanın marka imajı, üst düzey müşteri ve yatırımcıları kendine çekmesi ve potansiyel müşterilere karşı cazip gelmesi açısından faydalı olabilmektedir. 9

12 Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Önyargılar Toplumsal cinsiyete dair kalıplaşmış yargılar, toplumda hangi rol ve görevlerin geleneksel olarak erkeksi ya da kadınsı şeklinde addedildiğini gösteren kültürel ve sosyal yaklaşımlardır. Bu kalıplaşmış yargılar kadın ve erkeklerin tercihlerini, davranışlarını şekillendirirken toplumsal cinsiyet eşitliğinin elde edilmesi yolunda görünmez birer engel teşkil ederler. Diğer bir değişle; toplumsal cinsiyete dair kalıplaşmış yargılar, belirli bir sosyal bağlamda kadın ve erkeklerden neyin beklendiğine ilişkin yapılan genellemelerdir. Toplumsal cinsiyete dair kalıplaşmış yargılar kadın ve erkeklerin hayatlarının her alanında nasıl davranmaları gerektiğine yönelik inançlardır. Bu nedenle, mesleki toplumsal cinsiyete ilişkin önyargılar, kadınların kariyerlerinde ilerlemelerinin önünde birer engel teşkil edebilir ve çalışanların cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa uğramalarına yol açabilir. Mesleklerle ilgili toplumsal cinsiyete dair kalıplaşmış yargılar Önyargılara örnek olarak bazı mesleklerin kadınlara veya erkeklere özgü olarak değerlendirilmesi veya kadınların başkalarının bakımı ile ilgilenmek için doğuştan gelen içgüdülerinin olması verilebilir. Bu gibi önyargılar kalıplaşmış yargıları oluştururlar. Bu görüşleri benimsemek ise, bazı işlerin zorlu fiziksel ve psikolojik yapıları neden gösterilerek kadınlar için erişilmez olması sonucunu doğurur. Türkiye de hemşireliğin, ev hizmetinin kadın mesleği olarak görülmesi, polisliğin ya da mühendislik gibi teknik işlerin genellikle erkeklere atfedilmesi bu kalıplaşmış yargılara en basit örnekleri oluşturur. Türkiye deki 21 milyonluk işgücünün 9 milyonu kadındır. Kadınlar eğitimlerine ve yaşlarına bakılmaksızın halen çoğunlukla daha alt kademelerde ve mesleklerde yoğunlaşmışlardır. İşgücü piyasasında kadın ve erkeklerin eşit statüye sahip olmamaları kadınların ya da erkeklerin gerçek yeteneklerini görmezden gelen kalıplaşmış yargıları kuvvetlendirme eğilimindedir. Bu durum da toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için arzu edilen bir durum değildir. Kırsal alanlarda özellikle tarım sektöründe çalışan kadın oranı son derece yüksektir. Ancak, kadınlar bu sektörde çalışırken, ev işlerinden de sorumludur ve bu da kadınların yükünü iki kat arttırır. Türkiye nin kentsel alanlarında kadınların işgücüne katılım oranları kırsal alanlardan kentsel alanlara göç ile çarpıcı biçimde azalmıştır. Kentsel alanlarda bazı kadınlar gerek kamu gerekse de özel sektörde önemli mevkidedirler. Politika geliştirme ve idarede, iş hayatı ve sivil toplumda Türkiye deki bazı eğitimli kadınlar lider konumuna ulaşmıştır. Kadınlar, banka müdürü, hakim, gazeteci, pilot, diplomat, polis memuru, mühendis, sanatçı ve bilim insanı gibi önemli görevlerde bulunmaktadırlar. Avukat, doktor ve akademik personelin yaklaşık %30 unu kadınlar oluşturmaktadır. 10

13 Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Önyargılar Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar Ayrıca iş kadınlarının mevcudiyetleri genellikle göz ardı edilmektedir. Türkiye deki en büyük 11 ortaklıktan 3 ü kadınlar tarafından yönetilmektedir. Ulusal ve çokuluslu şirketlerdeki en üst düzey yönetim kademesinde önemli oranda kadın bulunmaktadır. Aile hayatına ilişkin toplumsal cinsiyet kalıp yargıları Aileye ilişkin kalıplaşmış yargılar çalışma hayatında önemli etkiye sahiptir ve işe giriş sürecinde ve istihdamda toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaratır. Aileler sosyal, ekonomik ve yerel koşullara göre çeşitlilik arzederler. Bunlardan en yaygın olanları geniş aile ve çekirdek aile modelleridir. Geleneksel geniş aile genellikle 3 neslin birlikte yaşaması anlamına gelir: büyükanne ve büyükbaba, yetişkin erkek evlatlar ve onların aileleri ve evlenmemiş kızlar. Evlenmiş bir kız ise kocasının ailesinin bir üyesi olur ve orada yaşar. Ortak mala ek olarak üretim ve tüketim birliği vardır. Bu türden ailelere günümüzde gitgide daha az rastlanmaktadır. Çekirdek aile, sanayileşme ve kentleşmeye paralel olarak geleneksel ailelerin yerini almaktadır. Çekirdek aile koca, kocanın eşi ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. Klişeleri yaratan gelenek ise babayı ailenin lideri konumuna koyar ancak annenin kimi belirli hakları vardır. Baba ailenin temsilcisi ve koruyucusuyken anne günlük işlerle ilgilenir. Kalıplaşmış yargılar değil, cinsiyete dayalı işbölümü kadınların iş piyasasına girmelerini engeller; çünkü kadınlar kariyerleri ile aile hayatlarını dengelemede zorluk yaşarlar. Çünkü bakım hizmetleri kadınlardan beklenir ve devlet kamusal bakım hizmetleri sunma konusunda hiçbir girişimde bulunmaz. Erkekler aile içinde hiçbir sorumluluk üstlenmez. Toplumsal cinsiyet rolleri işte ve evde değişmelidir Kadınların ücretli işe ve iş piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak için bakış açısının değişmesi gerekmektedir. Değişiklikler kızların okula gitmelerini desteklemek için eğitim sistemini de kapsamalıdır. İstihdamda kadınerkek eşitliğinin ve sosyal güvenliğin sağlanması ile kadınların ekonomik bağımsızlığının kazanılmasına öncülük edecektir. 11

14 Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar Daha Fazla Kadına İnsana Yakışır İş Toplumun yararı için kadınların güçlerinin arttırılması Gerek Türkiye de, gerekse Avrupa da ve Dünya çapındaki politikalarda ortaya konduğu üzere, kadınların işgücü piyasasına katılımlarının arttırılması yalnızca kadınların yararına değil, aynı zamanda tüm toplumun yararınadır. Halen Türkiye de kadınların işgücüne katılım oranı erkeklerin yarısından az olup, (TÜİK Ağustos 2011 verilerine göre erkekler %72.8, kadınlar %30) birçok Avrupa ülkesinin çok aşağısındadır. Öte yandan kadınların daha fazla istihdam edilmesi, daha çok ekonomik büyüme ve daha az yoksulluk olması anlamına gelmektedir. Türkiye de işgücü piyasasında toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık birçok nedenden kaynaklanmaktadır. Bu ayrımcılık, ayrımcılık karşıtı mevzuat, pozitif faaliyet ve eşit istihdam imkânına yönelik stratejilerle ortadan kaldırılabilir. Kadın istihdamının desteklenmesi, yalnızca bir istihdam oranı meselesi değildir. Aynı zamanda eğitim, istihdam kalitesi, bakım ve ev işlerinin paylaşılmasını da içerir. Türkiye deki kadınlar için daha fazla ve daha iyi iş imkânının yaratılması nasıl desteklenebilir? Tarihi sebepler ve sosyal kurallardan ötürü birçok meslekte toplumsal cinsiyet ayrımı bulunmaktadır. Kadınlar, yaptıkları işlerin çoğunun ücretlerinin düşük olması, prestijli olsa da çok az terfi imkânı sağlamasından dolayı dezavantajlı konumda bulunmaktadırlar. Erkek egemen işlerde, kadınların yüksek kademelere gelmeleri çok zordur. Ayrıca, kadınlar genellikle hiçbir sosyal güvenceleri olmadan ya da ücretsiz aile işçisi olarak istikrarsız işlerde çalışmaktadırlar. Eğitim kilit noktasıdır. Eğitim politikaları diğer her türlü politikadan daha geniş ve etkilidir. Bir kişi ne kadar iyi eğitimli ise işgücü piyasasında o kadar çok şansa sahip olacaktır. Eğitimin etkisi, kadınların hem iş yaşamına hem de özel yaşamdaki durumlarının iyileştirilmesinde son derece önemlidir. Eğitimli kişiler daha iyi işlere girer ve işsizlik riskinden daha az etkilenirler. İşte bu yüzden kadın istihdamının kalitesini ve oranını arttırmak için kızların eğitimi çok önemlidir. Mesleki eğitimde ise erkeğin çoğunlukta olduğu meslek dallarında kadın oranının arttırılmasına ve kadının çoğunlukta olduğu meslek dallarında ise tam tersinin yapılmasına özel bir önem verilmelidir. Daha iyi eğitimli kadınlar yalnızca kadınların işgücüne katılım oranlarını ve erkek egemen mesleklere kadınların da erişim oranlarını arttırmayacak, ayrıca toplum içerisindeki sosyal normları değiştirerek kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın azaltılmasını da sağlayacaktır. 12

15 Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar Daha Fazla Kadına İnsana Yakışır İş Ücretli ve ücretsiz işin dengelenmesi: Kadınlar, bakım hizmeti ve ev işlerinin çoğunu üstlenmektedir. Türkiye de yarı zamanlı çalışma ve esnek çalışma yaygın olmadığından kadınların çalışması zorlaşmaktadır. Kadın istihdamının desteklenmesi için hem çocuklar hem de yaşlılara yönelik bakım hizmetleri sunulması güçlendirilmelidir. Aynı zamanda, bakım ve ev işlerinin kadınlar ve erkekler arasında paylaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır ki bu da sosyal değişim gerektirmektedir. Etkin bir istihdam politikasının desteklenmesi: Eğitim kadın işgücü arzının niteliğini yükseltir. Ancak istihdam artışı için bu arza yönelik talep olması gerekir. Talep artışı için kamu ve özel sektörde kadın istihdamını artıracak teşvikler gereklidir. Ayrıca, işgücü piyasası politikaları da kadın istihdamının arttırılmasına yardımcı olabilir. Türk Hükümeti yeni bir İstihdam Stratejisi hazırlamaktadır yılının Mayıs ayında Başbakanlık tarafından çıkarılan Kadın İstihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Genelgesi ile işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, mesleki eğitimlerin uygun hale getirilmesi ve çalışan annelerin çocuk bakım hizmetlerine erişiminin arttırılması planlanmaktadır. İlk defa istihdam edilen kadın ve gençler için işverenin ödeyeceği sosyal güvenlik priminin 3 yıl süreyle yüzde 100 indirime tabi tutulması kadın istihdamının desteklenmesine yönelik politikaların güzel bir örneğidir yılının Şubat ayında, hükümet, kadınları işe alan işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kadınlar ile yarı zamanlı çalışan kadınlara yönelik teşvikleri arttırmıştır. Ayrıca Türkiye İş Kurumu kadınların öncelikle işe yerleştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Kısaca, kadınlara yönelik daha fazla miktarda ve daha nitelikli işlerin yaratılması için, öncelikle kızların okul öncesi, ilköğretim, lise ve yüksekokula erişimlerinin sağlanması gerekmektedir. Kısa ve orta vadede uygun fiyatlı ve nitelikli bakım hizmetleri ile esnek çalışma düzenlemeleri ise kadınların aile ve iş sorumluluklarının uzlaştırılmasına yardımcı olabilir. İkinci bir şansın verilmesine imkân sağlayan programlar da temel becerilere sahip olmayan çalışma çağındaki birçok kadının iş bulmasına yardımcı olabilir. Ücretsiz bakım ve ev işlerinin daha iyi bir şekilde dengelenmesi ise kadınların aile bütçesine, büyümeye ve kalkınmaya katılmalarına yardımcı olacağı gibi, aynı zamanda kadının güçlenmesine de katkı sağlayacaktır. 13

16 Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar Türkiye de Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Kısa Tarihçesi 1926: 17 Şubat 1926 da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırılmış, kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanınmıştır. 1930: Türkiye de kadınlara belediye seçimlerinde oy verme hakkı 1930 tarihinde verilmiştir. 5 Aralık 1934 tarihinde Anayasada yapılan bir değişiklik ile kadınlara milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. İlk defa 8 Şubat 1935 tarihindeki genel seçimlere katılmış olan Türk kadınları, mecliste 18 sandalye elde etmişlerdir. 1985: Türkiye, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesini (CEDAW) imzalamıştır. 1989: Türkiye Avrupa Sosyal Şartının bazı maddelerini imzalamıştır. 2002: Yeni Türk Medeni Kanunu 2002 yılında yürürlüğe girmiştir. Yeni Medeni Kanun ile erkeğin üstünlüğü ortadan kaldırılmakta ve böylece ailede kadın ve erkeğin tam eşitliği sağlanmaktadır. 2003: 2003 yılında yürürlüğe giren İş Kanununda, işveren ile işçi arasında cinsiyet de dâhil olmak üzere insan hakları ile ilgili hiçbir ayrıma müsaade edilmemektedir. 2004: Cinsiyet eşitliği Avrupa düzeyinde uzun zamandan beri önemli bir hedeftir. Avrupa Komisyonu, yapılan hukuki değişiklikleri esas almak sureti ile 6 Ekim 2004 tarihinde yayınladığı İlerleme Raporunda, Türkiye nin AB tarafından belirlenmiş olan politik kriterleri artık karşıladığı ve bu nedenle üyelik görüşmelerine başlamaya hazır bulunduğu belirtilmiştir. 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye nin tam üyelik müzakereleri başlamıştır. 2004: 2004 yılı içinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesine cinsiyet eşitliği ile ilgili bir hüküm ilave edilmiştir. Bu hüküm erkeklerin ve kadınların eşit haklara sahip olduğunu, erkekler ve erkek ve kadınlar arasında bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamak için devletin gereken tüm önlemleri almakla yükümlü olduğu ifade edilmektedir yılında Anayasada yapılan kapsamlı değişiklikler sayesinde, kadınlar ile erkekler arasındaki Anayasal eşitlik prensibi güçlendirilmiştir. 2005: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş ve kadın ve erkekler arasındaki eşitliğin sağlanması yönünde önemli bir adımı oluşturmuştur. 2006: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2006 yılında bir tebliğ yayınlayarak kamu sektöründe kurumsal işverenlerin istihdam ilişkisinde cinsiyet konusunda herhangi bir ayrım yapmasını yasaklamıştır. 14

17 Türkiye de Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Kısa Tarihçesi Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar 2007: Bu yıl içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, İl Kadın Girişimciler Komiteleri vasıtası ile 73 ilde teşkilatlanmasını tamamlamış olup, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi ile birlikte, kadın girişimciliğinin karşısındaki engellerin ortadan kaldırılmasında da önemli roller üstlenecektir. 2008: 2008 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından başlatılan Destek Programı (Can Suyu Kredisi) ile reel sektöre destek verilmeye başlanmıştır. Böylece üreticilere, esnaf ve sanatkârlara % 0 faiz ile kredi imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, girişimcilik eğitimleri ve kadın girişimciliği daha fazla desteklenmektedir. İl Özel İdaresi kaynaklarından da yararlanmak sureti ile kadınların fakirliği ile mücadele etmek için, mikro kredi uygulamaları yaygınlaştırılmıştır. Program, günümüzde kapsamı genişletilerek sürdürülmektedir. 2009: Bu yıl içinde ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuştur. Komisyon, Türkiye nin demokratik alanlarda açılım yapmasında ve politikaların oluşturulmasında, cinsiyet eşitliği bakış açısının yerleşmesinde ileriye yönelik büyük bir adım olarak ifade edilmiştir. Erkekler ile kadınlar arasındaki eşitliğe yeni bir kurumsal boyut kazandırmış bulunmaktadır. 2010: tarihinde kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanmasını amaçlayan bir Başbakanlık Genelgesi (2010/14) yayımlanmıştır. 2011: İş Yerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi başlıklı bir Başbakanlık Genelgesi (2011/2) yayımlanmıştır. 2011: Şubat ayında çıkarılan ve Torba Yasa olarak bilinen 6111 sayılı Kanunla, doğum yapan memura verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verileceği hükmü getirilmiştir. Yine aynı Kanuna göre, 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar, 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecektir. Kadın memurlara, doktor raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından önce ve her halde hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 1 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecektir. Erken doğum yapan kadın işçi doğumdan önce kullanamadığı izni doğum sonrasında kullanabilecek, 8 hafta olan iznin kullanılmayan süresi yine 8 hafta olan doğum sonrası izne eklenecektir. 15

18 Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadın istihdamının iyileştirilmesine ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü nün sözleşmelerinin büyük bir çoğunluğunu onaylamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın istihdamını iyileştirmeyi öncelik alanlarından biri haline getiren Ülkelerin Kabul Edilebilir Çalışma Öncelikleri üzerine hazırlanan mutabakat belgesini imzalamıştır. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini (CEDAW) imzalamıştır. CEDAW Sözleşmesi, 1985 ten bu yana kadınlar ve erkekler arasındaki toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin uluslararası düzeydeki tek yasal bağlayıcı dokümandır. Aynı zamanda CEDAW, Türkiye de birçok düzenlemeye öncülük etmiştir. CEDAW ın esas amacı, önyargıları içeren ve kalıplaşmış önyargılar haline gelen kadın-erkek rollerine dayalı olan her türlü uygulamayı yok etmekle birlikte, sosyal yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğinin güvenceye alınması için her türlü ayrımcılığın kaldırılmasıdır. Aynı zamanda Türkiye, Avrupa Sosyal Şartı nın bazı maddelerini de onaylamıştır. Avrupa Sosyal Şartının 4-(3)üncü maddesi kadın ve erkek işçilerin yaptıkları eşit işe eşit ücret vermeyi, 8 inci maddesi çalışan kadınların analık süresince korunmasını ve 16 ncı maddesi ise ailenin sosyal, yasal ve ekonomik açıdan korunması hakkını düzenler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Türkiye de kadın-erkek arasındaki eşitlik, başta Anayasa olmak üzere her türlü yasal düzenleme ile garanti altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 10 uncu maddesi kanun önünde eşitlik hakkında şöyle demektedir: Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Türk Medeni Kanunu ve kadın - erkek eşitliği Kadın-erkek eşitliği konusunda vatandaşların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen esas kanun olan Türk Medeni Kanunu, Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmeler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. 16

19 Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Kanunun 192 nci maddesine göre; Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir. Ancak, meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulur. Türk Ceza Kanununda yapılan son değişiklikler kadın erkek eşitliği yönündeki önemli bir adım oluşturmuştur. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik atılan önemli adımlardan biridir. Bu kanunla, çoğunlukla kadınların maruz kaldığı saldırılar topluma karşı suç bölümü altında sınıflandırılmak yerine, bireye karşı suç olarak sınıflandırılmış ve verilen cezalar arttırılmıştır. Bu kapsamda, işyerinde cinsel taciz ve tecavüz cezalandırılmaktadır. Bu eylemin neticesinde işsiz kalarak mağdur olma sonucunda, ceza arttırılmaktadır. Kadın İstihdamının Geliştirilmesine ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanmasına İlişkin Başbakanlık Genelgesi Kadın istihdamını arttırma ve fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik Başbakanlık Genelgesinin amacı; Kadınların sosyo-ekonomik konumlarını güçlendirmek, sosyal yaşamda kadın ve erkek eşitliğini sağlamak, sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınma hedeflerinin elde edilebilmesi için kadın istihdamını arttırmak ve eşit işe eşit ücret verilmesini sağlamaktır. Kurum bazında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 2011 yılı Haziran ayından itibaren toplumsal cinsiyet eşitliğinin elde edilmesi için etkin bir kurum olarak geliştirilmiş olan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM), 2011 yılı Haziran ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın şemsiyesi altına alınmıştır. KSGM 7 kritik alana ilişkin bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı Taslağı ( ) oluşturmuştur. Bu alanlar şunlardır: Eğitim, sağlık, ekonomi, yetki ve karar alma mekanizmaları, yoksulluk, kamu politikalarına temel teşkil eden medya ile çevre ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi. 17

20 Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar İş Kanununa Göre Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 4857 sayılı İş Kanununda eşit muamele ilkesinde Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı olarak iş ilişkisinde ayrımcılık yapılamaz. ifadesi yer almaktadır. Kanuna göre, işveren bir çalışanın iş sözleşmesinin koşullarının belirlenmesinde, imzalanmasında, yürütülmesinde ve feshinde çalışanın cinsiyeti veya analığından dolayı gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ayrımcılık yapamaz. Benzer iş veya eşit değerdeki iş için ayrımcı bir ücretlendirmeye izin verilemez. İş Kanununda kadınların hamileliklerinde ve emzirme dönemlerinde çalışma şartlarına, ağır ve tehlikeli işlerde çalışmalarına, gece ve belirli dönemlerde çalışmalarının yasaklanmasına, kadın işçilerin fiziksel güçlerine uygun olmayan işlerde çalıştırılmalarının önlenmesine ilişkin koruyucu düzenlemeler bulunmaktadır. Kanuna göre maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde on sekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması da yasaktır. İş Kanunu nun temel anlayışı, cinsiyet de dahil olmak üzere temel insan haklarına ilişkin olarak işveren - işçi ilişkilerinde hiçbir ayrımcılığa izin verilmemesidir. Kanuna göre, aynı veya eşit değerdeki iş için cinsiyete dayalı olarak daha düşük ücret verilmesi söz konusu olamaz. Ayrımcılığa uğradığını düşünen bir işçinin ispat yükümlülüğü kendisine aittir. Ancak, işçi bir ayrımcılık ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ayrımcılığın mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur. Cinsel tacize ilişkin olarak İş Kanunu şöyle der: Cinsel olarak tacize uğramış olan çalışanlar iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Çalışma yaşamındaki analık izni ve ebeveyn iznine ilişkin düzenlemeler: Türkiye deki analık izni düzenlemelerine göre, kadın çalışanlara doğumun 8 hafta öncesinde ve 8 hafta sonrasında olmak üzere toplamda 16 hafta doğum izni verilmektedir. Çoğul gebelik durumunda, 8 hafta olan doğum öncesi izne 2 hafta daha eklenir. Ancak bir hekim raporu ile sağlık durumunun beklenen doğum tarihinden önceki 8 haftadan daha kısa bir süreye kadar çalışmaya elverişli olduğunu ispat eden bir kadın çalışan, iş yerinde kendi isteği üzerine doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Böyle durumlarda, 18

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler 1 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba Kanun

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Cafer YILMAZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkan v. Giriş Cinsiyet eşitliği konusu, Avrupa

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Gebe ve Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla, Emzirme Odaları ve Bakım Yurtlarına Dair Tüzük

Gebe ve Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla, Emzirme Odaları ve Bakım Yurtlarına Dair Tüzük Hamilelik ve annellik süreci, çalışan kadınların kariyerlerinde kimi zaman bir dönüm noktası anlamına gelmekte. Bu yüzden de kadınlar, iş yaşamlarına bir süreliğine de olsa ara vermek istemediklerinden

Detaylı

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ CİNSİYET TEMELLİ AYRIMCILIK VE TOPLUMDA KADININ YERİ ONLİNE KİTAPÇIĞI Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Gençlik Topluluğu 2015-2016 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kadın Dostu Akdeniz

Detaylı

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır)

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce Eylül 2010-Mart 2012 döneminde yürütülmüş olan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19 5 Kasım 2008 2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19. FASLI İLE EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR BÖLÜMÜNÜN İLGİLİ KISIMLARININ MESS UZMANLARINCA YAPILAN GAYRIRESMİ TERCÜMESİDİR

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN VE YASAL DÜZENLEMELER WOMEN AT THE WORKPLACE AND RELATED LAWS AND REGULATIONS

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN VE YASAL DÜZENLEMELER WOMEN AT THE WORKPLACE AND RELATED LAWS AND REGULATIONS 311 ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN VE YASAL DÜZENLEMELER WOMEN AT THE WORKPLACE AND RELATED LAWS AND REGULATIONS Birgül BİLGİN *1 Özet: İncelemede; kadın emeğinin ücretlendirilmeye başlanması ve kadınların çalışma

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni

Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Anayasanın 50 inci maddesine göre dinlenmek çalışanların hakkıdır.

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 1 İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 Bu çalışma,işyerinde annelik ve babalık konusunda ulusal hukuk ve uygulamayı 185 ülkede değerlendirirken işyeri, çocuk bakımı

Detaylı

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN Sosyal güvenlik, Herkesin gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım, gerekli toplumsal hizmetler dahil olmak üzere sağlık ve refahını teminat altına

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır.

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. halk için Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. Bu haklar varolusumuzdan, ileri gelir. Tüm cinsel haklar / üreme hakları yasalarla koruma altına alınmıstır., Hazırlayan : Eylem Karakaya. Illüstrasyonlar

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AB ve Türkiye: Kadınların güçlendirilmesi için birlikte www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği için El Ele Toplumsal cinsiyet eşitliği bir «slogan» değil,

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 24 Mayıs 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 Başlangıç: Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ 12 murat go?ktas-mu?rsel baki:layout 1 11/9/10 3:15 PM Page 181 VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ Murat GÖKTAŞ*

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir. SİRKÜLER 2015/29 07/05/2015 Sayın Yetkili; Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER?

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? Mustafa ŞEN 33 * ÖZ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi Ana Ana mesajlar mesajlar Aralık Aralık 2011 2011 EŞİTLİK? Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi. buna rağmen 35 milyon kız

Detaylı

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR Tarihsel Gelişim: 1. Osmanlı İmparatorluğu nda: A. Meslek Örgütleri İçinde Yardımlaşma ve Hayır Kuruluşları Loncalar:

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: Resmi Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. SİRKÜ : 2017/02 KAYSERİ Konu : 2017 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile 10.01.2017 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2017

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

İSTİHDAM FAALİYETLERİ

İSTİHDAM FAALİYETLERİ İSTİHDAM FAALİYETLERİ Aktif İstihdam Politikaları Pasif İstihdam Politikaları Girişimcilik Programları İşsizlik Sigortası İşbaşı Eğitim Programları Ücret Garanti Fonu Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı, Aralık 2012 de bir ay öncesine göre öenmli bir değişme

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

Esnek Güvence Kavramı ve Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Yeri. Sosyal Güvenlik Uzmanı Varol DUR

Esnek Güvence Kavramı ve Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Yeri. Sosyal Güvenlik Uzmanı Varol DUR Esnek Güvence Kavramı ve Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Yeri Sosyal Güvenlik Uzmanı Varol DUR 1 İçerik o Esneklik ve Güvenlik Kavramları o Esnek Güvence Kavramı o Avrupa Birliği nde Esnek Güvence o

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi

Detaylı

ANALIK, DOĞUM VE EVLAT EDİNMEYE BAĞLI İŞÇİLİK HAKLARI

ANALIK, DOĞUM VE EVLAT EDİNMEYE BAĞLI İŞÇİLİK HAKLARI ANALIK, DOĞUM VE EVLAT EDİNMEYE BAĞLI İŞÇİLİK HAKLARI I. GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun ( İş Kanunu ) (10 Haziran 2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmi Gazete) Analık halinde çalışma ve süt izni başlıklı

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI

ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ: 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine göre,

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

FATMA ŞAHİN DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU NA YANIT

FATMA ŞAHİN DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU NA YANIT FATMA ŞAHİN DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU NA YANIT Ekim 20, 2010-11:37:39 AK PARTİ Kadın Kolları Başkanı Fatma ŞAHİN, CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU'nun AK PARTİ ve AK PARTİli kadınlarla ilgili gerçeği

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Kasım

SİRKÜLER. Sayı: Kasım SİRKÜLER Sayı: Kasım 2016 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmeliği... 2 2. BÖLÜM... 4 SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA 8 KASIM 2016 TARİHLİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA HUKUK BÜLTENİ

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA 8 KASIM 2016 TARİHLİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA HUKUK BÜLTENİ ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA 8 KASIM 2016 TARİHLİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA HUKUK BÜLTENİ 4/18/2017 White Paper / PERYÖN Yayınlar 2017.20 Derleyen ve Yazan

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PROJENİN AMACI 1- Ekonomik yetersizlikten kaynaklı sorunları azaltmak; Amasya il merkezinde, dezavantajlı grupta yer alan

Detaylı

İşsizlikle ilgili işlemler

İşsizlikle ilgili işlemler İşsizlikle ilgili işlemler İŞKUR a iş arayan olarak nasıl kayıt olunur? Kurumumuza kayıt yaptırmak isteyen iş arayanlar, ikamet ettikleri yerdeki İl Müdürlüğümüze T.C. kimlik numarasını belirleyen bir

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL 13 su?leyman tuncay:layout 1 11/9/10 3:16 PM Page 187 YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI Süleyman TUNÇAY*

Detaylı

Türk iş hukukuna aile ve ailenin korunması kavramları açısından yaklaştığımızda, pek aile dostu olmadığı kolayca tespit edilebilir. Aile dostu iş hukuku, işçiye aile hayatı ile iş hayatını uyumlu hale

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ

KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ Cumhur Sinan ÖZDEMİR 41 ** 1. GİRİŞ 10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü YASAL DAYANAK Artı İstihdam Teşviki 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 17 inci maddesi 2017/10 sayılı Genelge BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER

DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI DOĞUM İZNİ Doğum öncesi Doğum Doğum sonrası 5+3 hafta 8+X Hafta Çoğul gebelik halinde 10 hafta Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 10.02.2016/6-1 6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 6663 sayılı Kanun ile çalışma hayatına ilişkin özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Detaylı

Bakıma Muhtaç Derecede Malûl Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalıların Erken Emekliliği

Bakıma Muhtaç Derecede Malûl Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalıların Erken Emekliliği B.Kerem GÖKTAŞ S.M.Mali Müşavir info@keremgoktas.com Bakıma Muhtaç Derecede Malûl Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalıların Erken Emekliliği 5510 sayılı Kanunun 28. maddesi ile bakıma muhtaç derecede malul çocuğu

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan YILDIZ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ 6385 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE

Detaylı

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN POTANSIYELI : KADıNLAR T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Dünya Bankası TEMEL BULGULAR Türkiye deki birçok kadın çalışmak istiyor ancak çalışmalarını engelleyen bazı zorluklarla

Detaylı

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR:

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR: I-GİRİŞ: Bilindiği üzere, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/6/2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 1/1/2007 olarak

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Bu çalışmanın tüm yasal hakları Başkanlığa aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜ NEDİR?

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ.

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ?

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? Kemal AKYOL * I.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir veya aylık almakta iken çalışma hayatına atılmak isteyen emeklilerimiz

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN GRUPLAR ( DEZAVANTAJLI GRUPLAR )

ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN GRUPLAR ( DEZAVANTAJLI GRUPLAR ) ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN GRUPLAR ( DEZAVANTAJLI GRUPLAR ) Özel olarak korunması gereken gruplar kavramı yerine (sosyal) risk grupları,dezavantajlı gruplar, handikaplı gruplar gibi farklı kavramlar

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ 13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Annelik İzninde Değişiklikler

Annelik İzninde Değişiklikler PL507 (Rev 3) Maternity leave changes - Turkish Annelik İzninde Değişiklikler Temel Özet 1 Hükümet çalışan anne babalara yardımcı olma konusunda kararlıdır. Annelik iznine ilişkin olarak meydana gelecek

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 7 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 7 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 7 İST, 04.01.2017 ÖZET: 2 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete de Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Bireysel Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı