Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği"

Transkript

1 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği Selçuk ARSLAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Kahramanmaraş ÖZET: Kontrollü tarla trafiği, tarlada trafik şeritleri oluşturulması ve traktör-biçerdöver-kendi yürür ilaçlama makineleri gibi tekerlekli araçların her yıl önceden belirlenmiş olan trafik şeritleri üzerinde çalıştırılmasına denmektedir. Kendi yürür araçların iz genişliği birbirinin aynı ya da katları ve tarım iş makinelerinin iş genişlikleri de birbirlerinin katları olacak şekilde ayarlanmaktadır. Kontrollü trafik yönteminde, trafik şeritleri üzerinde sert bir zemin oluşmakta, ekim ve hasat işlemlerinde zamanlılık oranı ve çeki etkinliği artırılmakta, yakıt tüketimi azalmaktadır. Bitki yetişen alanlarda ise tekerleklerin sıkıştırma etkisinin yok edilmesi nedeniyle infiltrasyon artmakta, kök gelişimi olumlu etkilenmekte ve bitkilerin besin maddelerinden yararlanma oranı ve verim artmaktadır. Bu anlamda, kontrollü tarla trafiği, gerek makine işletmeciliği gerekse agronomik açıdan yararları olan bir uygulamadır. Bu çalışmada, toprak sıkışmasını azaltmak için uygulanan alternatif bir yöntem olan kontrollü tarla trafiği konusunda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar derlenmiş ve ülkemizde kontrollü tarla trafiğinin uygulanabilirliğine ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. Anahtar kelimeler. Toprak sıkışması, kontrollü trafik, toprak işleme. An Alternative Method for Preventing Soil Compaction: Controlled Traffic ABSTRACT: Controlled traffic is a compaction management method, which permanently separates traffic zones and crop zones within a field. Tractor and combine spacings are matched, drills and the planters are chosen to have the same width, pesticide sprayers and fertilizer applicators covers the double or triple that of the planter width to avoid excessive wheel-induced compaction and to increase timeliness of planting and harvesting and to decrease draft requirements and energy consumption. On crop zones, infiltration and germination rate are improved and yield is increased. Thus, controlled traffic offers benefits both from machinery management and agronomic aspects. In this paper, the results obtained from controlled traffic studies were reviewed and how controlled traffic as an alternative method for reducing compaction can be employed in Turkey was discussed. Keywords. Soil compaction, controlled traffic, soil tillage. GİRİŞ Tarla trafiği, özellikle giderek artan traktör ve biçerdöver ağırlıkları nedeniyle tüm dünyada toprağı sıkıştıran en önemli etken haline gelmiştir (Porterfield ve Carpenter, 1986). Toprak sıkışması, dış kuvvetlerin etkisi altında toprağı oluşturan katı parçacıkların sıkışarak hacim ağırlığının artması şeklinde tanımlanabilir (2, 3). Sıkışma, çoğunlukla toprağın hacim ağırlığı ve nem oranının bir fonksiyonu olarak tanımlanabilmekte ve tarla koşullarında toprak mukavemeti (penetrasyon direnci) olarak ölçülmektedir (Okursoy ve Barut, 1994). Sıkışmanın yararlı mı yoksa zararlı mı olduğu, topraktaki sıkışmanın derecesine bağlıdır. Ekim makineleri, tohum ile toprak arasında yeterli temas sağlamak üzere toprağı sıkıştıracak şekilde tasarlanmaktadır. Böylece, çimlenme ve kök gelişimi için gerekli olan su ve besin maddelerinin topraktan alınması kolaylaşmaktadır. Öte yandan, aşırı sıkıştırma bitki köklerinin gelişimini sınırladığından kökler, su ve besin elementlerine ulaşmakta güçlük çekmekte, sonuç olarak verim azalmaktadır (Anonim. 1994). Ülkemizde toprak sıkışmasını (geçici olarak) ortadan kaldıran yöntemler üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Sıkışmayı önleyici bir yöntem olan kontrollü tarla trafiği uygulaması ise ülkemizde henüz yeterli bir ilgi görmemiştir. Çok sınırlı sayıda kaynakta, kontrollü trafik konusunun araştırılması ve ülkemizde de başlatılması gerektiği bildirilmiştir (Kasap ve ark., 1999; Sabancı, 1998). Ne var ki kontrollü tarla trafiği konusunun agronomik ve makine işletmeciliği açısından yararları ve uygulamanın ne şekilde olabileceği konusu henüz tartışılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, toprak sıkışmasını genel hatlarıyla tanıtmak, sıkışmayı azaltmak için uygulanan alternatif yöntemleri kısaca özetlemek, çalışmanın ana konusu olan kontrollü tarla trafik uygulamasını açıklamak, kontrollü tarla trafiği ile ilgili araştırma sonuçlarını özetlemek ve nasıl uygulanabileceği konusunu tartışmaktır. TOPRAK SIKIŞMASI Tipleri ve etkileri Toprak sıkışması, alt toprak sıkışması ve üst toprak sıkışması olmak üzere iki şekilde ortaya çıkabilir. Alt toprak sıkışması, toprak işleme derinliğinin altında kalan bölgede oluşan sıkışma türüdür ve giderek artan traktör ve biçerdöver aks yüklerinin artması sonucu ortaya çıkmaktadır (Bal, 1985). Özellikle, toprak işleme aletlerinin (pulluk, diskaro gibi) açtığı çizi tabanı, traktör tekerlekleri tarafından çiğnenerek sıkıştırılmakta ve toprak işleme derinliğinde sert bir katman olan pulluk/diskaro tabanı oluşmaktadır. Bu sert katman, bitki kök gelişimini engellemekte, hidrolik iletkenliği ve verimi azaltabilmektedir. Tarımda kullanılan traktör ve biçerdöverlerin tekerlekleri, hayvanlar ve toprak işleme aletleri, uyguladıkları dış kuvvetlerle toprağı bastırmakta ve

2 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 sıkıştırmaktadır. Bu kuvvetler, toprak mukavemeti (penetrasyon direnci), hacim ağırlığı, gözeneklilik ve gözenek boyutu gibi fiziksel özellikleri etkilemektedir (Anonim, 1994). Toprakta sıkışma sonucu, penetrasyon direnci ve hacim ağırlığı artmakta, gözeneklilik oranı ve hava/su hareketini büyük oranda sağlayan makro gözeneklerin boyutları küçülmektedir. Orta ağır topraklarda hacim ağırlığı g/cm 3 ün üzerine çıktığında toprakta sıkışma olduğu kabul edilebilir. Bir toprakta ortalama olarak %50 olması gereken gözeneklilik oranı, %35 ve daha az olursa toprakta sıkışmaya bağlı olumsuz etkiler görülmeye başlamaktadır (Bal, H. 1985). Yine nem oranı % 20 dolayında iken hafif toprakların sıkışmaya olan hassasiyeti fazla olmaktadır (Bal, H. 1985). Artan sıkışma ile birlikte toprak suyunun infiltrasyon hızı düşmektedir. Bu, yüzey akışı yoluyla su ve toprak erozyonuna neden olmaktadır. Tesviyesi iyi olan arazilerde drenajın kötü olması yüzünden su, tarla yüzeyinde uzun süre kalabilmektedir. Toprak sıkışması ile birlikte, bitki besin elementleri dinamiği de değişebilmekte; amonifikasyon, nitrifikasyon ve genellikle azot fiksasyonu azalmaktadır (Bal, H. 1985). Sıkışmış topraklar, uzun süre nemli kalabildiklerinden denitrifikasyon artmaktadır (Anonim. 1994). Sıkışmış toprak, traktör çeki etkinliğini artırmaktadır, ancak toprağın işlenmesi için daha fazla enerji gerektirmektedir. Ayrıca, toprak işleme aletleri aşırı sıkışmış topraklarda verimli çalışmayabilirler (Anonim. 1994). Toprak sıkışması ile ilgili en önemli endişe, sıkışmanın verime olan etkisidir (Vorhees, W.B., Evans, S.D., Warnes, D.D. 1985). Parsel başlarında, dönüşlerde ve tarla girişlerinde olan aşırı trafik nedeniyle bitki gelişiminin engellendiği görülmektedir. Ancak, bu ekstrem durumlar dışında kalan daha az sıkışma durumunda toprak sıkışmasının verime olan etkisini belirleyebilmek kolay değildir. Verim, yıldan yıla ve konuma bağlı olarak değişmektedir. Sıkışmayı gidermek için herhangi bir önlem alınmadığında verim, ortalama olarak %10-20 oranında azalabilmektedir (Anonim, 1994). Toprak sıkışması nedeniyle sıkışma derecesine bağlı olarak şeker pancarında %25, kışlık arpada %45, kışlık buğdayda %34 ve patateste %17 ye varan verim azalmaları rapor edilmiştir (Bal, 1985). Koni indeksi ve penetrasyon direnci Toprağın işlenmeye ve bitki köklerinin gelişmesine karşı gösterdiği direnç (penetrasyon direnci), koni indeksi ile gösterilmektedir. Koni indeksi 1 MPa dan daha az olduğunda sıkışmanın verimi sınırlayıcı bir etkisi olmadığı, 10 MPa dan büyük değerlerde ise toprağın bitkisel üretim için uygun özellikte olmadığı ve koni indeksinin genel olarak tarla kapasitesinde 1 MPa ile 9 MPa arasında değiştiği bulunmuştur (Singh ve ark., 1992). Örneğin, pamuk için koni indeksi 0.5 MPa dan 4 MPa a çıktığında verimin, kademeli olarak 360 kg/da değerinden 150 kg/da a düştüğü görülmüştür (Singh ve ark., 1992). Pamuk için kritik koni indeksinin 2.0 MPa, buğday için 1.5 MPa olduğu, birçok bitki için koni indeksinin MPa sınırına ulaşmasının toprak sıkışması işareti olduğu deneysel çalışmalarla bulunmuştur. Ancak, sıkışmanın verime olan etkisi söz konusu olduğunda, örneğin buğdayda, yağışın önemli bir rolü bulunmaktadır (Vorhees ve ark., 1985). Yağışın hemen ardından kuru toprak gevşemekte, azalan sıkışma ile birlikte su, buğday verimini olumlu etkileyebilmektedir. Minesota da yapılan 5 yıllık bir araştırma sonucuna göre, üst toprak sıkışması nedeniyle soya veriminde ortalama olarak %15 azalma görülmüştür; verim, kurak yıllarda artarken suyun yeterli olduğu yıllarda azalmıştır (Johnson ve ark., 1990). Toprak Sıkışmasını Azaltıcı Önlemler Toprağın fiziksel özellikleri, toprak işleme yöntemlerine bağlı olarak değişmekte ve bu nedenle toprak işleme yönteminin ve ekim makinelerinin seçimi üzerinde etkili olmaktadır. Toprak sıkışmasından kaçınmak için en iyi strateji, toprağı özellikle erken ilkbaharda fazla nemli iken işlememektir. Toprak sıkışmasını azaltmak için şu önlemlere başvurulmaktadır: 1. Tekerlek basıncının azaltılması: Tekerlek basıncı azaltılarak tekerleğin toprakla olan temas alanı artırılıp toprağın birim alanına etki eden kuvvet azaltılabilir. Böylece, sıkıştırma kuvveti azalmaktadır. Temas alanını artırmak için şunlar yapılabilir (Anonim, 1994): Radyal tekerlek kullanımı Büyük çaplı tekerlek kullanımı Dual/ikiz tekerlek kullanımı Dört çeker traktör ya da paletli traktör kullanımı. Taşınan ağırlık için izin verilen en düşük tekerlek basıncını kullanmak, sıkışmayı azaltmak için uygulanabilecek bir yoldur. Ancak, burada dikkatli olmak gerekmektedir. Tekerlek basıncının azalmasıyla traktör aks yükü daha geniş bir alana yayılmakta ve özellikle nem oranı yüksek olan topraklarda daha geniş bir alanda üst toprak sıkışması için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır (Porterfield ve Carpenter, 1986). 2. Ağırlığın azaltılması: Birçok çiftçi, ağır toprak işleme işlemlerinden sonra, ekim ve bakım gibi ek ağırlık kullanımını gerektirmeyen işlemlerde de ek ağırlıkları kullanmaya devam etmektedir. Ek ağırlıkların gerekmediği durumlarda sökülmesi ve varsa tekerleklerdeki suyun boşaltılması aks yükünü azaltacağından sıkışmayı da azaltacaktır (Anonim, 1994). 3. Dipkazan kullanımı: Verim, alt toprak sıkışması nedeniyle azalıyorsa, pulluk tabanını kırmak için dipkazan kullanılmalı, ancak, aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir (Anonim, 1994): Dip patlatma, toprağın kırılıp parçalanabilmesi için toprak kuru iken yapılmalıdır. Dipkazan, sadece sıkışmanın olduğu katmana kadar olan derinlikte çalıştırılmalıdır. Pulluk tabanından 2-3 cm derinlikte çalışmak, pulluk tabanını kırmak için

3 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 yeterlidir. Taban kırma sırasında, arada bir işlemin doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Sıkışmanın neden kaynaklandığı araştırılmalı, pulluk tabanı kırıldıktan sonra sıkışmanın tekrarlamaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Azaltılmış toprak işleme teknikleri ile birlikte uygulanan kontrollü trafik yöntemleri, sıkışmanın önlenmesi için iyi bir yöntem olabilir. Pulluk tabanının kırılmasının ardından tarla trafiğinin, pulluk tabanı kırmanın yararlarını kısa sürede ortadan kaldırdığını gösteren araştırmalar bulunmaktadır (Anonim, 1994; Hulme ve ark., 1996). Buna göre, ilkbaharda yüzeysel ikincil toprak işleme ve ekimden oluşan toplam iki geçiş sonunda, topraktaki gözeneklilik oranı, dip patlama öncesi varolan gözeneklilik oranına eşit bulunmuştur (Anonim, 1994). Dipkazanın etkisinin uzun sürmesi, azaltılmış toprak işleme yöntemleri ile sağlanabilir. Sommer ve Zach (1992), azaltılmış toprak işlemenin alt toprak sıkışmasını engellemek için bir ön koşul olduğunu ifade etmektedir (Sommer ve Zach, 1992). Dipkazan, derin işleme amacıyla tasarlanmış olsa da yüzeye yakın bölgelerdeki toprakları da tahrip etmekte, azaltılmış toprak işleme veya toprak işlemesiz ekim uygulamalarında özellikle toprak yüzeyinde bulunan bitki artıklarını gömerek erozyona karşı hassasiyeti artırabilmektedir (Anonim ). 4. Toprak sıkışmasını azaltabilecek en önemli uygulamalardan biri de kültürel önlemlerin alınmasıdır (Sommer ve Zach, 1992). Yonca gibi kökleri derinlere giden yem bitkilerinin ekilmesi ile toprak sıkışıklığı önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Vorhees (1983) e göre, toprak sıkışmasını cm derinliğe kadar doğal yollarla ve toprak işleme aletleriyle ekonomik olarak engellemek başarılabilir; ancak, pulluk tabanı derinliğinde oluşan sıkışmanın ekonomik olarak giderilmesi söz konusu olmadığından toprak amenajmanının çok iyi planlanması gerekmektedir (Taylor ve Burt, 1987). KONTROLLÜ TRAFİK Bitkiler; topografyaya, toprak türüne, su kapasitesine, çevre faktörlerine ve iklim koşullarına bağlı olarak, uygulanan yetiştirme tekniklerine dünyanın her yerinde farklı tepki göstermektedir (Vorhees ve ark., 1985). Makine kullanımı nedeniyle değişik oranlarda da olsa toprak sıkışması, hemen her toprak için ortak sorun olmuştur (Porterfield ve Carpenter, 1986). Taylor ve Burt (1987) e göre, 1960 lı yıllarda, toprak sıkışması büyük oranda toprak işleme derinliğine kadar olan derinlikte bir sorun olarak göze çarpmaktaydı. Ancak, tarım alet ve makinelerinin ağırlıklarının artması, toprak altı sıkışmasının önemli ölçüde artmasına neden oldu (Porterfield ve Carpenter, 1986; Vorhees, 1983). Bir araştırmada, cm derinliklerde toprak sıkışmasına neden olan en önemli etkenin toplam aks yükü olduğu bulunmuştur (Vorhees, 1983). Tarla trafiğinin toprak sıkışmasına olan etkisini en az düzeye indirmek için geliştirilen yöntemlerden biri de kontrollü trafik tir (Burt ve ark., 1986; Monroe ve rak., 1989; Schafer ve ark., 1992). Kontrollü trafik, trafik şeritlerini ve ürün yetiştirilen alanları (tohum ve kök yatağını) birbirinden belirgin bir şekilde ayıran bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulanabilirliği, azaltılmış toprak işleme yöntemleriyle yakından ilgilidir (Sommer ve Zach, 1992). Toprağı devirmeden uygulanan toprak işleme yöntemlerini kullanarak toprak işleme maliyeti düşürülmekte, toprak erozyonu azaltılmakta ve aynı zamanda aşırı sıkışmanın önüne geçilmektedir. Kontrollü trafik şeritleri, özellikle nemli topraklarda avantaj sağlamaktadır. Nemli toprakların sıkışmaya eğilimi fazla olduğundan sıkışmanın azaltılması sayesinde %20-50 oranında verim artışları elde edilebilmiştir (Porterfield, J.W., Carpenter, T.G. 1986). Ekim ve hasat işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ise, kontrollü trafiğin en önemli avantajlarındandır. Trafik şeritlerindeki sert zemin, traktör ve biçerdöver tekerlekleri için kolay çalışma ortamı yaratmaktadır. Böylece, traktörün çeki gücü etkinliği, geleneksel yöntemlere göre daha fazla olmaktadır yılları arasında Hollanda da yapılan araştırmalarda, bitki ve trafik şeritleri ayrıldığında, toprak direncinin azalması nedeniyle birincil toprak işlemede %50 enerji kazancı sağlanmış, verim artışı %0-10 arasında gerçekleşmiştir (Lamers ve ark., 1986). Geleneksel toprak işleme yönteminde İskoçya da patates üretiminde, kontrollü trafiğe göre %70 daha fazla çeki gücü gereksinimi olduğu, trafik şeritleri sayesinde ise gözenekliliğin ve buna bağlı olarak verimin ortalama %14 arttığı bulunmuştur (Dickson ve ark., 1992); bu çalışmada kontrollü tarla trafiği için standart makineler, uygun değişiklikler yapılarak kullanılmıştır. Trafik şeritleri dışında kalan alanlarda toprağın suyu absorbe etme yeteneği daha fazla olmaktadır (Burt ve ark., 1986). Tekerlekler tarafından çiğnenmeyen bölgelerde kök bölgesinde toprak daha fazla su depolayabilmekte, kurak mevsimlerde verim artışı olabilmekte ve erozyon azalmaktadır. Dip patlatmanın olumlu etkilerinin uzun sürmesinde kontrollü trafiğin etkisi olmaktadır. Kök bölgeleri sıkıştırma etkisi altında kalmadığı için kontrollü trafik uygulamasında sık sık dip patlatma işlemine gerek olmamaktadır. Tekerleklerin geçtiği alanlar, makine ağırlığı az olsa bile sıkışmaya neden olmaktadır. Pulluğun kullanıldığı geleneksel toprak işleme yöntemlerinde gelişigüzel geçişler nedeniyle ikinci yıl ekim işlemi tamamlanana kadar tarlanın yaklaşık olarak %75-90 ı sıkıştırılmakta ve dip patlatmanın neredeyse tamamı etkisiz hale gelebilmektedir (Anonim. 1994). Hasat makineleri, en büyük aks yüküne sahip makinelerdir. Ayrıca, biçerdöverlerin tekerlek genişlikleri genellikle ocağa ekim yapılan bir çok üründe sıra arası mesafeyi neredeyse dolduracak genişlikte ve hatta daha geniş olabilmektedir. Biçerdöverin yanında bulunan tarım arabaları ise tekerlek genişliğine bağlı olarak tarla yüzeyinin %20-40 ını sıkıştırmaktadırlar (Anonim, 1994). Sonbaharda

4 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 hasat öncesi yağmur, sıkışmaya karşı olan hassasiyeti artırır. Tekerleklerde toprağa batma sonucu çıkan olumsuz etki, bazen bir sonraki yılda verimde düşüş şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Hasat trafiğinin, biçerdöver tekerleklerinin her yıl aynı sıra aralarında çalışmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesiyle bitki kök bölgesinin korunması sağlanacağı gibi önceden belirlenmiş hasat şeritleri nedeniyle zamanlılık ve iş verimi artırılabilmektedir. Uygulama Kontrollü trafik, sürekli olarak ocağa ekim yapılan alanlarda, baklagil-tahıl rotasyonu yapılan tarlalarda ve sürekli olarak tahıl ekilen arazilerde uygulanmaktadır (Anonim. 1994). Kontrollü trafiğin amacı, mümkün olan en az miktarda toprağı sıkıştırmaktır; bu nedenle, tekerlek genişliklerinin olabilecek en küçük genişlikte olması ve olabildiğince az sayıda şeridi sıkıştırması istenmektedir. Sıra arası geniş olan mısır ve pamuk gibi bitkilerde sadece sıra araları sıkıştırıldığından tekerleklerin bitki köklerini sıkıştırıcı etkisi minimize edilebilir; ancak, buğday gibi sıra arası mesafenin dar olduğu bitkilerde traktör tekerlekleri kök yatağını bastırmakta, toprakta hacim ağırlığı ve agregat boyutu gibi özellikler değişmektedir. Buğdayda sıkışmaya bağlı olarak verimin azaldığı bilinmektedir (Vorhees ve ark., 1985). Kontrollü trafiğin ilk uygulamalarında, alışılagelmiş traktör ve aletler, bitki ve trafik şeritleri oluşturmak üzere değişiklikler yapılarak kullanılmıştır (Monroe ve Taylor, 1989). Geleneksel traktör ve aletler kullanarak trafik etkisinde kalmadan bırakılabilecek en büyük genişlik 3 m dir. Daha geniş izli trafik şeritleri için özel olarak tasarlanmış geniş izli makinelere gereksinim duyulmaktadır. Bu tür özel sistemler için yapılması gereken başlangıç yatırım maliyeti, geleneksel makinelerden daha fazla olmaktadır. Bu amaçla geliştirilen makinelerin bıraktığı izler 5-12 m olabilmektedir. Bu makinelerin kullanımında azaltılmış toprak işleme ya da toprak işlemesiz ekim yöntemleri uygulanmaktadır. Traktör-biçerdöver iz genişlikleri ve tarım iş makinelerinin iş genişlikleri arasında uyum olması gerekmektedir. Traktör-biçerdöver iz genişliklerinin tarla yüzeyinde sıkıştırılan toprak yüzeyini nasıl etkilediği Şekil 1 de gösterilmiştir (Anonim, 1994). Şekil 1 de, ocağa ekim yapılan bitkilerde 6 sıralı-4 izli ve 8 sıralı-2 izli bir düzenleme bulunmaktadır. Birinci düzenlemede traktör ve biçerdöver farklı iz genişliklerine sahip olduğu için tarlanın %44 ü tekerlek basıncının etkisi altında kalırken ikinci düzenlemede sıkıştırılan yüzey alanı %17 ye kadar azaltılmıştır. Traktör iz genişliği, biçerdöver iz genişliği, sıra sayısı ve iz sayısına bağlı olarak sıkıştırılan toprak oranı Tablo 1 de verilmiştir (Anonim, 1994). Tarım iş makinelerinin iş genişliği arasında da bir uyum olması gerekmektedir. Buna ilişkin bir uygulama örneği Şekil 2 de görülmektedir (Kasap ve ark., 1999). Burada, 3 m iş genişliği olan bir ekim makinesi ile çalışırken ekici ayaklardan uygun olanlar, her üç geçişte bir kez kapatılarak traktör iz genişliğine eşit aralıkta iz bırakılmaktadır. Gübreleme ve ilaçlama makineleri kullanılırken traktör, bırakılan izlerden geçmektedir. Buna göre, tarım iş makinelerinin iş genişlikleri 9 m olarak ayarlandığında ekim-gübreleme-ilaçlama işlerinin tümünde traktör trafik şeridini izleyerek toprağın gelişigüzel sıkışması önlenmektedir. Traktör Biçerdöver Traktör-Biçerdöver Şekil 1. Traktör ve biçerdöver iz genişlikleri için optimum düzenleme şekilleri (Anonim. 1994).

5 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Tablo 1. Sıra sayısı, İz genişlikleri ve İz sayısına bağlı olarak trafik etkisinde kalan alan oranları (Anonim, 1994) Sıra sayısı Traktör iz genişliği (cm) Biçerdöver genişliği İz sayısı Trafik alanı (%) (cm) 76 cm sıra arası mesafe ve ve cm sıra arası mesafe Şekil 2. Kademeli iz bırakarak tarım iş makinelerinin iş genişliklerinin uyumlu hale getirilmesi (Kasap ve ark., 1999).

6 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Geleneksel (pulluk ile) toprak işlemede bir üretim yılı sonunda tarla yüzeyinin %75-90 ı traktör tekerlekleri tarafından en az bir kez, genellikle ise 4-5 kez bastırılmaktadır. Bu nedenle, toprak işleme ile kabartılan toprak, yıl içinde tekrar sıkıştırılmaktadır. Yine pullukla yapılan toprak işlemede, özellikle toprak nemli iken işlendiğinde, yıl içinde oluşan sıkışmanın % 80 i birincil toprak işlemede oluşabilmektedir. Buna göre, geleneksel toprak işleme yöntemleri yerine, azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin ülke koşullarına uyarlanması ve azaltılmış toprak işleme ile kontrollü tarla trafiğinin birleştirilerek uygulanması gerekmektedir. Kontrollü trafik için planlama Kontrollü trafik uygulamasına geçiş basit bir değişiklik olmamakta, genellikle birkaç yılı almaktadır. Yeni makine alımı gündeme geldiğinde, gelecekte kontrollü trafik uygulanması düşünülmese bile, iş ve iz genişliklerinin birbirinin katları şeklinde seçilmesi önerilmektedir (Anonim, 1994). Buna göre, yeni makine satın alırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: Biçerdöver iz genişliği, sıraya ekilen ürünlerde sıra arası mesafelere uyumlu olmalıdır. Bazı biçerdöverlerin, sıra arası mesafeye uydurulması için tekerlek boyutlarının değiştirilmesi gerekebilir. Tahıl ekim makinesi iş genişliği ile diğer ekim makinelerinin iş genişliği aynı olmalıdır. Gübre ve ilaçlama makinelerinin iş genişliği, ekim makinesine eşit ya da katları şeklinde olmalıdır. Tarım arabasının iz genişliği, traktörün iz genişliğine eşit olmalıdır. Hasatta kullanılan tarım arabasının iz genişliği, biçerdöverinkine eşit olmalıdır. ÖZET VE TARTIŞMA Tarla trafiği ve toprak işleme yöntemleri, tarım topraklarında toprak sıkışmasına neden olmaktadır. Toprak sıkışması, toprak özelliklerini etkilemekte ve verimi azaltabilmektedir; ayrıca, toprağın işlenmesini de zorlaştırmaktadır. Toprak sıkışmasına karşı bir önlem olarak kontrollü tarla trafiği uygulaması geliştirilmiştir. Bu konuda tarımda gelişmiş Avrupa ülkeleri, ABD ve Avustralya nın yanısıra Afrika ülkelerinde (Kayambo ve Lal, 1993) de araştırmalar yapılmış ve kontrollü trafiğin yararları kanıtlanmıştır. Buna göre, tohum yatağı ve bitki kök yatağı, traktör/biçerdöver tekerleklerinin çiğnediği alanlardan (trafik şeritleri) belirgin şekilde birbirinden ayrılmakta ve her makineli işlemde araçlar aynı izlerden geçmektedir. Böylece, toprak sıkışmasına neden olan en büyük faktör olarak gösterilen aks yükünün sıkışmaya ve verime olan olumsuz etkileri en aza indirilmektedir. Kontrollü trafiğin, gerek makine işletmeciliği yönünden gerekse agronomik yönden yararları bulunmaktadır. Makine kullanımı yönünden yararları şunlardır: Sertleşmiş trafik şeritleri üzerinde çeki etkinliğinde artış, Güç gereksinimi ve yakıt tüketiminde azalma, Ekim ve hasatta zamanlılık, Daha az dönüş ve manevra gereksinimi. Agronomik yararları ise şunlardır: Sıkışan tarla yüzey alanının en aza indirilmesi (%20 ye kadar), Sıkıştırılmamış tohum ve bitki kök yatağı, Tarlaya erken girebilme (1-4 güne kadar), Su tutma kapasitesinde artış, Verim artışı. Türkiye de toprak sıkışması ve önlemleri konusunda bir çok araştırma yapılmıştır, ancak kontrollü tarla trafiği ile ilgili olarak yapılmış çalışma göze çarpmamaktadır. Oysa, ülkemizde kullanılan kuvvet makineleri ve tarım iş makineleri ele alındığında, traktör-biçerdöver iz genişlikleri ve tarım iş makinelerinin iş genişliklerinin uyumlu olduğu ya da uyumlu hale getirilebileceği görülmektedir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan traktörlerin iz genişlikleri m arasında 10 cm kademe ile değiştirilebilmektedir. Tarım traktörlerinin ve tarım makinelerinin (çapa bitkilerinde kullanılan kendi yürür makineler dahil) iz genişlikleri TS 6737 ye göre, 1500, 1800 ve 2000 mm olabilir (Anonim. 1989). Biçerdöver iz genişlikleri ise m arasında bulunmaktadır. Buna göre, traktör ve biçerdöver iz genişlikleri birbirinin katı olacak şekilde ayarlanabilir. Ekim, dikim, fideleme, gübreleme ve ilaçlama makinelerinin iş genişliklerinin birbirinin katı olması gerekmektedir (Anonim. 1984). Örneğin, iz genişliği 1500 mm olan bir traktör için ekim, dikim ve fideleme makinelerinin iş genişliği, 3, 4.5 ve 6.0 m; gübreleme ve ilaçlama makinelerinde ise 6.0, 9.0, 12.0, 18.0 ve 24.0 m olarak belirlenmiştir. Buna göre, traktör ve tarım iş makineleri arasında iz ve iş genişliklerinin de zaten uyumlu olması gerekmektedir. Bu uyum, halen kullanılmakta olan alet ve makinelerin bazılarında bulunmaktadır; ancak, ocağa ekilen bazı bitkilerde olduğu gibi sıra arası mesafelerin ve iş genişliklerinin uyumlu hale getirilmesi için makineler üzerinde değişiklik yapılması gerekebilir. Bazı tarım alet ve makineleri ülkemize özellikle Avrupa ülkelerinden dışalım yoluyla girmektedir. Bu makinelerin iş ve iz genişliklerinin standartlarımızda belirlenen ölçülere uyması gerekmektedir. Bu nedenle, tarım makinaları ithalat politikası, bu özellikler göz önüne alınarak şekillendirilmelidir. Gerek makine kullanımında getirdiği kolaylık ve avantajlar gerekse agronomik yararları nedeniyle kontrollü tarla trafiği uygulamasının Türkiye de uygulanabilir hale gelmesi için pilot çalışmaların başlatılması gerekmektedir.

7 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 SONUÇ 1. Verimi azaltan ve toprağın işlenmesini zorlaştıran sıkışmanın azaltılması ya da yok edilmesi için bir çok ülkede etkili bir alternatif yöntem olarak kontrollü trafik uygulanmaktadır. Bu yöntemde tohum yatağı ve bitki kök yatağı, tekerlekler tarafından sıkıştırılmamaktadır. 2. Kontrollü tarla trafiği ile çeki gücü ve zamanlılık artırılabilir; güç gereksinimi, yakıt tüketimi ve dönüşlerde manevra gereksinimi azaltılabilir. 3. Kontrollü trafik ile, sıkışan tarla yüzey alanı azaltılmakta, ekimde tarlaya erken girilebilmekte, su tutma kapasitesi ve verim artırılabilmektedir. 4. Ülkemizde kontrollü tarla trafiği uygulaması yapılmamaktadır. Ancak, varolan makine parkı, iş ve iz genişliklerinin uyumlu olması için yeterlidir. 5. Makine işletmeciliği ve agronomik yararları nedeniyle kontrollü tarla trafiğine geçebilmek için Türkiye de pilot çalışmaların başlatılması gerekmektedir. KAYNAKLAR Anonim TS 4233, Ekme, Dikme, Fideleme, Gübreleme ve İlaçlama Makinelerinin İş Genişliği. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. Anonim TS 6737, Tarım Traktör ve Makinelerinin İz Genişlikleri. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. Anonim Conservation Tillage Systems and Management. Midwest Plan Service, Agricultural and Biosystems Engineering Department, Iowa State University, Ames, IA. Bal, H Toprak Sıkışması, Sorunları ve Çözüm Yolları. Tarımsal Mekanizasyon 9. Ulusal Kongresi, Adana, Burt, E.C., Taylor, J.H., Wells, L.G Traction Characteristics of Prepared Traffic Lanes. Transactions of the ASAE Vol. 29(2): Dickson, J.W. Campbell, D.J., Ritchie, R.M Zero and Conventional Traffic Systems for Potatoes in Scotland, Soil & Tillage Research, 24: Hulme, P.J., Mckenzie, D.C., Macleod, D.A., Anthony, D.T.W An Evaluation of Controlled Traffic with Reduced Tillage for Irrigated Cotton on a Vertisol. Soil & Tillage Research, 38: Johnson, J.F., Voorhees, W.B., Nelson, W.W., Randall, G.W Soybean Growth and Yield as Affected by Surface and Subsoil Compaction. Agron. J, 82: Kasap, E., Engürülü, B., Çiftçi, Ö, Kılınç, K.S., Gölbaşı, M., Başaran, H, Akkurt, M Bitki Koruma Makineleri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ders Araç ve Gereçleri Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Ankara. Kayambo, B., Lal, R Tillage Systems and Soil Compaction in Africa. Soil & Tillage Research, 27: Lamers, J.G., Perdok, U.D., Lumkes, L.M., Klooster, J.J Controlled Traffic Farming Systems in The Netherlands. Soil & Tillage Research, 8: Monroe, G.E., Burt, E.C., Wood, R.K., Taylor, J.H Building and Testing Traffic Lanes for Controlled-Traffic Farming. Transactions of the ASAE Vol. 32(2): Monroe, G.E., Taylor, J.H Traffic Lanes for Controlled-Traffic Cropping Systems. J. Agric. Engng. Res., 44: Okursoy, R., Barut, Z.B Killi Topraklarda Penetrasyon Dirençleri. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, Antalya, S: Porterfield, J.W., Carpenter, T.G Soil Compaction: An Index of Potential Compaction for Agricultural Tires. Transactions of the ASAE Vol. 29(4): Sabancı, A Türkiye de Tarımsal Mekanizasyon Gelişim ve Eğitimi. ÇÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı Yayın No: 132. Schafer, R.L., Johnson, C.E., Koolen, A.J., Gupta, S.C., Horn, R Future Research Needs in Soil Compaction. Transactions of the ASAE Vol. 35(6): Singh, K.K., Colvin, T.S., Erbach, D.C., Mughal, A.Q Tilth Index: An Approach to Quantifying Soil Tilth. Transactions of the ASAE Vol. 35(6): Sommer, C., Zach, M Managing Traffic-Induced Soil Compaction by Using Conversation Tillage. Soil & Tillage Research, 24: Taylor, J.H., Burt, E.C Total Load Effects on Soil Compaction. Journal of Terramechanics, Vol. 24, No. 3, pp Vorhees, W.B Relative Effectiveness of Tillage and Natural Forces in Alleviating Whell-Induced Soil Compaction. Soil Sci. Soc. Am. J. 47: Vorhees, W.B., Evans, S.D., Warnes, D.D Effect of Preplant Wheel Traffic on Soil Compaction, Water Use and Growth of Spring Wheat. Soil Sci. Soc. Am. J., Vol 49:

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI ÖZET KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Erdem AYKAS 1 Engin ÇAKIR 1 Harun YALÇIN 1 Bülent OKUR 2 Yıldız NEMLİ 3 Ahmet ÇELİK 4 Son yıllarda dünya da ve ülkemizde toprağın,

Detaylı

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 82 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi Tayfun

Detaylı

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Mustafa VATANDAŞ 1, Metin GÜNER 1, Ufuk TÜRKER 2 ÖZET Tarım, ülkemizde uzun yıllardır bilişim sektörünün ilgi alanı dışında kalmış olmasına karşın; son yıllarda ve özellikle

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):140-146 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):140-146 MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI Çiğdem BİBER Tekin KARA Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

Çeltik Tarımında Sulama Uygulamaları ve Etkin Su Kullanımı

Çeltik Tarımında Sulama Uygulamaları ve Etkin Su Kullanımı KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 104 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Çeltik Tarımında Sulama Uygulamaları ve Etkin Su Kullanımı Ramazan MERAL a, Kadir Ersin TEMİZEL b a KSÜ,

Detaylı

TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Kaplan 1, Mehmet Aktaş 2, Aydın Güneş 2, Mehmet Alpaslan 2, Sahriye Sönmez 1 ÖZET Bitkisel üretimde verimliliğin artırılabilmesindeki en etkin

Detaylı

SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ COOLING OF GREENHOUSES IN COOL CLIMATE REGIONS BY FAN PAD SYSTEM

SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ COOLING OF GREENHOUSES IN COOL CLIMATE REGIONS BY FAN PAD SYSTEM SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ Atılgan ATILGAN Hasan ÖZ Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Isparta ÖZET Sıcak

Detaylı

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET Volkan Emre UZ (*), Mustafa KARAŞAHİN (**) Giriş Ne yazık ki özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım planlaması yapılırken sadece motorlu taşıtlar dikkate alındığından, yürüyerek

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Orman Bakanlığı Yayın No: 164 DOA Yayın No: 19 ISSN:1300-7912 OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC:305:561:562:651:761:762:913) The Investigation

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ

Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ Birinci Baskı: Mart 2013 Editörlerin İletişim Adresi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

Hidrolik Tahrikli Bir Toprak Penetrometresi İçin Geliştirilen Mekanik Sistem Tasarımı *

Hidrolik Tahrikli Bir Toprak Penetrometresi İçin Geliştirilen Mekanik Sistem Tasarımı * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(1): 119-126 Hidrolik Tahrikli Bir Toprak Penetrometresi İçin Geliştirilen Mekanik Sistem Tasarımı * Yücel TEKİN ** Rasim OKURSOY *** ÖZET Tarım makinalarındaki teknolojik

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Necati ŞİMŞEKLİ KARAPINAR RÜZGÂR EROZYONUNU ÖNLEME ALANININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ/TOPRAK YÖNETİMİ PLANININ GELENEKSEL YAPININ PERSFEKTİFİNDE

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN Arş. Gör. Selçuk ÖZCAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, TOKAT 1. GİRİŞ Artan dünya nüfusunun

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ *

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 15(2),9-18 ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Burhan KARA Zekeriya

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 ISSN:1302-3624 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.32) The Plan of Forest Fire Extinguish Foundation

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü

Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü YIL: 3 SAYI: 7 TEMMUZ - ARALIK 2012 Met Helvası Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü Ekmek İsrafı Eskişehir 2013 Yazım Kuralları Eskişehir Ticaret Borsası Dergisi üç ayda bir yayınlanan, Türkiye ve Dünyadaki

Detaylı

THE EFFECT OF THE WORKING ENVIRONMENT CONDITIONS TO MANAGEMENT FERTILITY ABSTRACT

THE EFFECT OF THE WORKING ENVIRONMENT CONDITIONS TO MANAGEMENT FERTILITY ABSTRACT ÇALIŞMA ORTAMI KOŞULLARININ İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Ateş BAYAZIT HAYTA ÖZET Hem işçi sağlığı ve güvenliği açısından hem de işletmelerde istenen verimliliğin sağlanabilmesi bakımından çalışma

Detaylı