Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği"

Transkript

1 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği Selçuk ARSLAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Kahramanmaraş ÖZET: Kontrollü tarla trafiği, tarlada trafik şeritleri oluşturulması ve traktör-biçerdöver-kendi yürür ilaçlama makineleri gibi tekerlekli araçların her yıl önceden belirlenmiş olan trafik şeritleri üzerinde çalıştırılmasına denmektedir. Kendi yürür araçların iz genişliği birbirinin aynı ya da katları ve tarım iş makinelerinin iş genişlikleri de birbirlerinin katları olacak şekilde ayarlanmaktadır. Kontrollü trafik yönteminde, trafik şeritleri üzerinde sert bir zemin oluşmakta, ekim ve hasat işlemlerinde zamanlılık oranı ve çeki etkinliği artırılmakta, yakıt tüketimi azalmaktadır. Bitki yetişen alanlarda ise tekerleklerin sıkıştırma etkisinin yok edilmesi nedeniyle infiltrasyon artmakta, kök gelişimi olumlu etkilenmekte ve bitkilerin besin maddelerinden yararlanma oranı ve verim artmaktadır. Bu anlamda, kontrollü tarla trafiği, gerek makine işletmeciliği gerekse agronomik açıdan yararları olan bir uygulamadır. Bu çalışmada, toprak sıkışmasını azaltmak için uygulanan alternatif bir yöntem olan kontrollü tarla trafiği konusunda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar derlenmiş ve ülkemizde kontrollü tarla trafiğinin uygulanabilirliğine ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. Anahtar kelimeler. Toprak sıkışması, kontrollü trafik, toprak işleme. An Alternative Method for Preventing Soil Compaction: Controlled Traffic ABSTRACT: Controlled traffic is a compaction management method, which permanently separates traffic zones and crop zones within a field. Tractor and combine spacings are matched, drills and the planters are chosen to have the same width, pesticide sprayers and fertilizer applicators covers the double or triple that of the planter width to avoid excessive wheel-induced compaction and to increase timeliness of planting and harvesting and to decrease draft requirements and energy consumption. On crop zones, infiltration and germination rate are improved and yield is increased. Thus, controlled traffic offers benefits both from machinery management and agronomic aspects. In this paper, the results obtained from controlled traffic studies were reviewed and how controlled traffic as an alternative method for reducing compaction can be employed in Turkey was discussed. Keywords. Soil compaction, controlled traffic, soil tillage. GİRİŞ Tarla trafiği, özellikle giderek artan traktör ve biçerdöver ağırlıkları nedeniyle tüm dünyada toprağı sıkıştıran en önemli etken haline gelmiştir (Porterfield ve Carpenter, 1986). Toprak sıkışması, dış kuvvetlerin etkisi altında toprağı oluşturan katı parçacıkların sıkışarak hacim ağırlığının artması şeklinde tanımlanabilir (2, 3). Sıkışma, çoğunlukla toprağın hacim ağırlığı ve nem oranının bir fonksiyonu olarak tanımlanabilmekte ve tarla koşullarında toprak mukavemeti (penetrasyon direnci) olarak ölçülmektedir (Okursoy ve Barut, 1994). Sıkışmanın yararlı mı yoksa zararlı mı olduğu, topraktaki sıkışmanın derecesine bağlıdır. Ekim makineleri, tohum ile toprak arasında yeterli temas sağlamak üzere toprağı sıkıştıracak şekilde tasarlanmaktadır. Böylece, çimlenme ve kök gelişimi için gerekli olan su ve besin maddelerinin topraktan alınması kolaylaşmaktadır. Öte yandan, aşırı sıkıştırma bitki köklerinin gelişimini sınırladığından kökler, su ve besin elementlerine ulaşmakta güçlük çekmekte, sonuç olarak verim azalmaktadır (Anonim. 1994). Ülkemizde toprak sıkışmasını (geçici olarak) ortadan kaldıran yöntemler üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Sıkışmayı önleyici bir yöntem olan kontrollü tarla trafiği uygulaması ise ülkemizde henüz yeterli bir ilgi görmemiştir. Çok sınırlı sayıda kaynakta, kontrollü trafik konusunun araştırılması ve ülkemizde de başlatılması gerektiği bildirilmiştir (Kasap ve ark., 1999; Sabancı, 1998). Ne var ki kontrollü tarla trafiği konusunun agronomik ve makine işletmeciliği açısından yararları ve uygulamanın ne şekilde olabileceği konusu henüz tartışılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, toprak sıkışmasını genel hatlarıyla tanıtmak, sıkışmayı azaltmak için uygulanan alternatif yöntemleri kısaca özetlemek, çalışmanın ana konusu olan kontrollü tarla trafik uygulamasını açıklamak, kontrollü tarla trafiği ile ilgili araştırma sonuçlarını özetlemek ve nasıl uygulanabileceği konusunu tartışmaktır. TOPRAK SIKIŞMASI Tipleri ve etkileri Toprak sıkışması, alt toprak sıkışması ve üst toprak sıkışması olmak üzere iki şekilde ortaya çıkabilir. Alt toprak sıkışması, toprak işleme derinliğinin altında kalan bölgede oluşan sıkışma türüdür ve giderek artan traktör ve biçerdöver aks yüklerinin artması sonucu ortaya çıkmaktadır (Bal, 1985). Özellikle, toprak işleme aletlerinin (pulluk, diskaro gibi) açtığı çizi tabanı, traktör tekerlekleri tarafından çiğnenerek sıkıştırılmakta ve toprak işleme derinliğinde sert bir katman olan pulluk/diskaro tabanı oluşmaktadır. Bu sert katman, bitki kök gelişimini engellemekte, hidrolik iletkenliği ve verimi azaltabilmektedir. Tarımda kullanılan traktör ve biçerdöverlerin tekerlekleri, hayvanlar ve toprak işleme aletleri, uyguladıkları dış kuvvetlerle toprağı bastırmakta ve

2 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 sıkıştırmaktadır. Bu kuvvetler, toprak mukavemeti (penetrasyon direnci), hacim ağırlığı, gözeneklilik ve gözenek boyutu gibi fiziksel özellikleri etkilemektedir (Anonim, 1994). Toprakta sıkışma sonucu, penetrasyon direnci ve hacim ağırlığı artmakta, gözeneklilik oranı ve hava/su hareketini büyük oranda sağlayan makro gözeneklerin boyutları küçülmektedir. Orta ağır topraklarda hacim ağırlığı g/cm 3 ün üzerine çıktığında toprakta sıkışma olduğu kabul edilebilir. Bir toprakta ortalama olarak %50 olması gereken gözeneklilik oranı, %35 ve daha az olursa toprakta sıkışmaya bağlı olumsuz etkiler görülmeye başlamaktadır (Bal, H. 1985). Yine nem oranı % 20 dolayında iken hafif toprakların sıkışmaya olan hassasiyeti fazla olmaktadır (Bal, H. 1985). Artan sıkışma ile birlikte toprak suyunun infiltrasyon hızı düşmektedir. Bu, yüzey akışı yoluyla su ve toprak erozyonuna neden olmaktadır. Tesviyesi iyi olan arazilerde drenajın kötü olması yüzünden su, tarla yüzeyinde uzun süre kalabilmektedir. Toprak sıkışması ile birlikte, bitki besin elementleri dinamiği de değişebilmekte; amonifikasyon, nitrifikasyon ve genellikle azot fiksasyonu azalmaktadır (Bal, H. 1985). Sıkışmış topraklar, uzun süre nemli kalabildiklerinden denitrifikasyon artmaktadır (Anonim. 1994). Sıkışmış toprak, traktör çeki etkinliğini artırmaktadır, ancak toprağın işlenmesi için daha fazla enerji gerektirmektedir. Ayrıca, toprak işleme aletleri aşırı sıkışmış topraklarda verimli çalışmayabilirler (Anonim. 1994). Toprak sıkışması ile ilgili en önemli endişe, sıkışmanın verime olan etkisidir (Vorhees, W.B., Evans, S.D., Warnes, D.D. 1985). Parsel başlarında, dönüşlerde ve tarla girişlerinde olan aşırı trafik nedeniyle bitki gelişiminin engellendiği görülmektedir. Ancak, bu ekstrem durumlar dışında kalan daha az sıkışma durumunda toprak sıkışmasının verime olan etkisini belirleyebilmek kolay değildir. Verim, yıldan yıla ve konuma bağlı olarak değişmektedir. Sıkışmayı gidermek için herhangi bir önlem alınmadığında verim, ortalama olarak %10-20 oranında azalabilmektedir (Anonim, 1994). Toprak sıkışması nedeniyle sıkışma derecesine bağlı olarak şeker pancarında %25, kışlık arpada %45, kışlık buğdayda %34 ve patateste %17 ye varan verim azalmaları rapor edilmiştir (Bal, 1985). Koni indeksi ve penetrasyon direnci Toprağın işlenmeye ve bitki köklerinin gelişmesine karşı gösterdiği direnç (penetrasyon direnci), koni indeksi ile gösterilmektedir. Koni indeksi 1 MPa dan daha az olduğunda sıkışmanın verimi sınırlayıcı bir etkisi olmadığı, 10 MPa dan büyük değerlerde ise toprağın bitkisel üretim için uygun özellikte olmadığı ve koni indeksinin genel olarak tarla kapasitesinde 1 MPa ile 9 MPa arasında değiştiği bulunmuştur (Singh ve ark., 1992). Örneğin, pamuk için koni indeksi 0.5 MPa dan 4 MPa a çıktığında verimin, kademeli olarak 360 kg/da değerinden 150 kg/da a düştüğü görülmüştür (Singh ve ark., 1992). Pamuk için kritik koni indeksinin 2.0 MPa, buğday için 1.5 MPa olduğu, birçok bitki için koni indeksinin MPa sınırına ulaşmasının toprak sıkışması işareti olduğu deneysel çalışmalarla bulunmuştur. Ancak, sıkışmanın verime olan etkisi söz konusu olduğunda, örneğin buğdayda, yağışın önemli bir rolü bulunmaktadır (Vorhees ve ark., 1985). Yağışın hemen ardından kuru toprak gevşemekte, azalan sıkışma ile birlikte su, buğday verimini olumlu etkileyebilmektedir. Minesota da yapılan 5 yıllık bir araştırma sonucuna göre, üst toprak sıkışması nedeniyle soya veriminde ortalama olarak %15 azalma görülmüştür; verim, kurak yıllarda artarken suyun yeterli olduğu yıllarda azalmıştır (Johnson ve ark., 1990). Toprak Sıkışmasını Azaltıcı Önlemler Toprağın fiziksel özellikleri, toprak işleme yöntemlerine bağlı olarak değişmekte ve bu nedenle toprak işleme yönteminin ve ekim makinelerinin seçimi üzerinde etkili olmaktadır. Toprak sıkışmasından kaçınmak için en iyi strateji, toprağı özellikle erken ilkbaharda fazla nemli iken işlememektir. Toprak sıkışmasını azaltmak için şu önlemlere başvurulmaktadır: 1. Tekerlek basıncının azaltılması: Tekerlek basıncı azaltılarak tekerleğin toprakla olan temas alanı artırılıp toprağın birim alanına etki eden kuvvet azaltılabilir. Böylece, sıkıştırma kuvveti azalmaktadır. Temas alanını artırmak için şunlar yapılabilir (Anonim, 1994): Radyal tekerlek kullanımı Büyük çaplı tekerlek kullanımı Dual/ikiz tekerlek kullanımı Dört çeker traktör ya da paletli traktör kullanımı. Taşınan ağırlık için izin verilen en düşük tekerlek basıncını kullanmak, sıkışmayı azaltmak için uygulanabilecek bir yoldur. Ancak, burada dikkatli olmak gerekmektedir. Tekerlek basıncının azalmasıyla traktör aks yükü daha geniş bir alana yayılmakta ve özellikle nem oranı yüksek olan topraklarda daha geniş bir alanda üst toprak sıkışması için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır (Porterfield ve Carpenter, 1986). 2. Ağırlığın azaltılması: Birçok çiftçi, ağır toprak işleme işlemlerinden sonra, ekim ve bakım gibi ek ağırlık kullanımını gerektirmeyen işlemlerde de ek ağırlıkları kullanmaya devam etmektedir. Ek ağırlıkların gerekmediği durumlarda sökülmesi ve varsa tekerleklerdeki suyun boşaltılması aks yükünü azaltacağından sıkışmayı da azaltacaktır (Anonim, 1994). 3. Dipkazan kullanımı: Verim, alt toprak sıkışması nedeniyle azalıyorsa, pulluk tabanını kırmak için dipkazan kullanılmalı, ancak, aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir (Anonim, 1994): Dip patlatma, toprağın kırılıp parçalanabilmesi için toprak kuru iken yapılmalıdır. Dipkazan, sadece sıkışmanın olduğu katmana kadar olan derinlikte çalıştırılmalıdır. Pulluk tabanından 2-3 cm derinlikte çalışmak, pulluk tabanını kırmak için

3 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 yeterlidir. Taban kırma sırasında, arada bir işlemin doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Sıkışmanın neden kaynaklandığı araştırılmalı, pulluk tabanı kırıldıktan sonra sıkışmanın tekrarlamaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Azaltılmış toprak işleme teknikleri ile birlikte uygulanan kontrollü trafik yöntemleri, sıkışmanın önlenmesi için iyi bir yöntem olabilir. Pulluk tabanının kırılmasının ardından tarla trafiğinin, pulluk tabanı kırmanın yararlarını kısa sürede ortadan kaldırdığını gösteren araştırmalar bulunmaktadır (Anonim, 1994; Hulme ve ark., 1996). Buna göre, ilkbaharda yüzeysel ikincil toprak işleme ve ekimden oluşan toplam iki geçiş sonunda, topraktaki gözeneklilik oranı, dip patlama öncesi varolan gözeneklilik oranına eşit bulunmuştur (Anonim, 1994). Dipkazanın etkisinin uzun sürmesi, azaltılmış toprak işleme yöntemleri ile sağlanabilir. Sommer ve Zach (1992), azaltılmış toprak işlemenin alt toprak sıkışmasını engellemek için bir ön koşul olduğunu ifade etmektedir (Sommer ve Zach, 1992). Dipkazan, derin işleme amacıyla tasarlanmış olsa da yüzeye yakın bölgelerdeki toprakları da tahrip etmekte, azaltılmış toprak işleme veya toprak işlemesiz ekim uygulamalarında özellikle toprak yüzeyinde bulunan bitki artıklarını gömerek erozyona karşı hassasiyeti artırabilmektedir (Anonim ). 4. Toprak sıkışmasını azaltabilecek en önemli uygulamalardan biri de kültürel önlemlerin alınmasıdır (Sommer ve Zach, 1992). Yonca gibi kökleri derinlere giden yem bitkilerinin ekilmesi ile toprak sıkışıklığı önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Vorhees (1983) e göre, toprak sıkışmasını cm derinliğe kadar doğal yollarla ve toprak işleme aletleriyle ekonomik olarak engellemek başarılabilir; ancak, pulluk tabanı derinliğinde oluşan sıkışmanın ekonomik olarak giderilmesi söz konusu olmadığından toprak amenajmanının çok iyi planlanması gerekmektedir (Taylor ve Burt, 1987). KONTROLLÜ TRAFİK Bitkiler; topografyaya, toprak türüne, su kapasitesine, çevre faktörlerine ve iklim koşullarına bağlı olarak, uygulanan yetiştirme tekniklerine dünyanın her yerinde farklı tepki göstermektedir (Vorhees ve ark., 1985). Makine kullanımı nedeniyle değişik oranlarda da olsa toprak sıkışması, hemen her toprak için ortak sorun olmuştur (Porterfield ve Carpenter, 1986). Taylor ve Burt (1987) e göre, 1960 lı yıllarda, toprak sıkışması büyük oranda toprak işleme derinliğine kadar olan derinlikte bir sorun olarak göze çarpmaktaydı. Ancak, tarım alet ve makinelerinin ağırlıklarının artması, toprak altı sıkışmasının önemli ölçüde artmasına neden oldu (Porterfield ve Carpenter, 1986; Vorhees, 1983). Bir araştırmada, cm derinliklerde toprak sıkışmasına neden olan en önemli etkenin toplam aks yükü olduğu bulunmuştur (Vorhees, 1983). Tarla trafiğinin toprak sıkışmasına olan etkisini en az düzeye indirmek için geliştirilen yöntemlerden biri de kontrollü trafik tir (Burt ve ark., 1986; Monroe ve rak., 1989; Schafer ve ark., 1992). Kontrollü trafik, trafik şeritlerini ve ürün yetiştirilen alanları (tohum ve kök yatağını) birbirinden belirgin bir şekilde ayıran bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulanabilirliği, azaltılmış toprak işleme yöntemleriyle yakından ilgilidir (Sommer ve Zach, 1992). Toprağı devirmeden uygulanan toprak işleme yöntemlerini kullanarak toprak işleme maliyeti düşürülmekte, toprak erozyonu azaltılmakta ve aynı zamanda aşırı sıkışmanın önüne geçilmektedir. Kontrollü trafik şeritleri, özellikle nemli topraklarda avantaj sağlamaktadır. Nemli toprakların sıkışmaya eğilimi fazla olduğundan sıkışmanın azaltılması sayesinde %20-50 oranında verim artışları elde edilebilmiştir (Porterfield, J.W., Carpenter, T.G. 1986). Ekim ve hasat işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ise, kontrollü trafiğin en önemli avantajlarındandır. Trafik şeritlerindeki sert zemin, traktör ve biçerdöver tekerlekleri için kolay çalışma ortamı yaratmaktadır. Böylece, traktörün çeki gücü etkinliği, geleneksel yöntemlere göre daha fazla olmaktadır yılları arasında Hollanda da yapılan araştırmalarda, bitki ve trafik şeritleri ayrıldığında, toprak direncinin azalması nedeniyle birincil toprak işlemede %50 enerji kazancı sağlanmış, verim artışı %0-10 arasında gerçekleşmiştir (Lamers ve ark., 1986). Geleneksel toprak işleme yönteminde İskoçya da patates üretiminde, kontrollü trafiğe göre %70 daha fazla çeki gücü gereksinimi olduğu, trafik şeritleri sayesinde ise gözenekliliğin ve buna bağlı olarak verimin ortalama %14 arttığı bulunmuştur (Dickson ve ark., 1992); bu çalışmada kontrollü tarla trafiği için standart makineler, uygun değişiklikler yapılarak kullanılmıştır. Trafik şeritleri dışında kalan alanlarda toprağın suyu absorbe etme yeteneği daha fazla olmaktadır (Burt ve ark., 1986). Tekerlekler tarafından çiğnenmeyen bölgelerde kök bölgesinde toprak daha fazla su depolayabilmekte, kurak mevsimlerde verim artışı olabilmekte ve erozyon azalmaktadır. Dip patlatmanın olumlu etkilerinin uzun sürmesinde kontrollü trafiğin etkisi olmaktadır. Kök bölgeleri sıkıştırma etkisi altında kalmadığı için kontrollü trafik uygulamasında sık sık dip patlatma işlemine gerek olmamaktadır. Tekerleklerin geçtiği alanlar, makine ağırlığı az olsa bile sıkışmaya neden olmaktadır. Pulluğun kullanıldığı geleneksel toprak işleme yöntemlerinde gelişigüzel geçişler nedeniyle ikinci yıl ekim işlemi tamamlanana kadar tarlanın yaklaşık olarak %75-90 ı sıkıştırılmakta ve dip patlatmanın neredeyse tamamı etkisiz hale gelebilmektedir (Anonim. 1994). Hasat makineleri, en büyük aks yüküne sahip makinelerdir. Ayrıca, biçerdöverlerin tekerlek genişlikleri genellikle ocağa ekim yapılan bir çok üründe sıra arası mesafeyi neredeyse dolduracak genişlikte ve hatta daha geniş olabilmektedir. Biçerdöverin yanında bulunan tarım arabaları ise tekerlek genişliğine bağlı olarak tarla yüzeyinin %20-40 ını sıkıştırmaktadırlar (Anonim, 1994). Sonbaharda

4 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 hasat öncesi yağmur, sıkışmaya karşı olan hassasiyeti artırır. Tekerleklerde toprağa batma sonucu çıkan olumsuz etki, bazen bir sonraki yılda verimde düşüş şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Hasat trafiğinin, biçerdöver tekerleklerinin her yıl aynı sıra aralarında çalışmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesiyle bitki kök bölgesinin korunması sağlanacağı gibi önceden belirlenmiş hasat şeritleri nedeniyle zamanlılık ve iş verimi artırılabilmektedir. Uygulama Kontrollü trafik, sürekli olarak ocağa ekim yapılan alanlarda, baklagil-tahıl rotasyonu yapılan tarlalarda ve sürekli olarak tahıl ekilen arazilerde uygulanmaktadır (Anonim. 1994). Kontrollü trafiğin amacı, mümkün olan en az miktarda toprağı sıkıştırmaktır; bu nedenle, tekerlek genişliklerinin olabilecek en küçük genişlikte olması ve olabildiğince az sayıda şeridi sıkıştırması istenmektedir. Sıra arası geniş olan mısır ve pamuk gibi bitkilerde sadece sıra araları sıkıştırıldığından tekerleklerin bitki köklerini sıkıştırıcı etkisi minimize edilebilir; ancak, buğday gibi sıra arası mesafenin dar olduğu bitkilerde traktör tekerlekleri kök yatağını bastırmakta, toprakta hacim ağırlığı ve agregat boyutu gibi özellikler değişmektedir. Buğdayda sıkışmaya bağlı olarak verimin azaldığı bilinmektedir (Vorhees ve ark., 1985). Kontrollü trafiğin ilk uygulamalarında, alışılagelmiş traktör ve aletler, bitki ve trafik şeritleri oluşturmak üzere değişiklikler yapılarak kullanılmıştır (Monroe ve Taylor, 1989). Geleneksel traktör ve aletler kullanarak trafik etkisinde kalmadan bırakılabilecek en büyük genişlik 3 m dir. Daha geniş izli trafik şeritleri için özel olarak tasarlanmış geniş izli makinelere gereksinim duyulmaktadır. Bu tür özel sistemler için yapılması gereken başlangıç yatırım maliyeti, geleneksel makinelerden daha fazla olmaktadır. Bu amaçla geliştirilen makinelerin bıraktığı izler 5-12 m olabilmektedir. Bu makinelerin kullanımında azaltılmış toprak işleme ya da toprak işlemesiz ekim yöntemleri uygulanmaktadır. Traktör-biçerdöver iz genişlikleri ve tarım iş makinelerinin iş genişlikleri arasında uyum olması gerekmektedir. Traktör-biçerdöver iz genişliklerinin tarla yüzeyinde sıkıştırılan toprak yüzeyini nasıl etkilediği Şekil 1 de gösterilmiştir (Anonim, 1994). Şekil 1 de, ocağa ekim yapılan bitkilerde 6 sıralı-4 izli ve 8 sıralı-2 izli bir düzenleme bulunmaktadır. Birinci düzenlemede traktör ve biçerdöver farklı iz genişliklerine sahip olduğu için tarlanın %44 ü tekerlek basıncının etkisi altında kalırken ikinci düzenlemede sıkıştırılan yüzey alanı %17 ye kadar azaltılmıştır. Traktör iz genişliği, biçerdöver iz genişliği, sıra sayısı ve iz sayısına bağlı olarak sıkıştırılan toprak oranı Tablo 1 de verilmiştir (Anonim, 1994). Tarım iş makinelerinin iş genişliği arasında da bir uyum olması gerekmektedir. Buna ilişkin bir uygulama örneği Şekil 2 de görülmektedir (Kasap ve ark., 1999). Burada, 3 m iş genişliği olan bir ekim makinesi ile çalışırken ekici ayaklardan uygun olanlar, her üç geçişte bir kez kapatılarak traktör iz genişliğine eşit aralıkta iz bırakılmaktadır. Gübreleme ve ilaçlama makineleri kullanılırken traktör, bırakılan izlerden geçmektedir. Buna göre, tarım iş makinelerinin iş genişlikleri 9 m olarak ayarlandığında ekim-gübreleme-ilaçlama işlerinin tümünde traktör trafik şeridini izleyerek toprağın gelişigüzel sıkışması önlenmektedir. Traktör Biçerdöver Traktör-Biçerdöver Şekil 1. Traktör ve biçerdöver iz genişlikleri için optimum düzenleme şekilleri (Anonim. 1994).

5 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Tablo 1. Sıra sayısı, İz genişlikleri ve İz sayısına bağlı olarak trafik etkisinde kalan alan oranları (Anonim, 1994) Sıra sayısı Traktör iz genişliği (cm) Biçerdöver genişliği İz sayısı Trafik alanı (%) (cm) 76 cm sıra arası mesafe ve ve cm sıra arası mesafe Şekil 2. Kademeli iz bırakarak tarım iş makinelerinin iş genişliklerinin uyumlu hale getirilmesi (Kasap ve ark., 1999).

6 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Geleneksel (pulluk ile) toprak işlemede bir üretim yılı sonunda tarla yüzeyinin %75-90 ı traktör tekerlekleri tarafından en az bir kez, genellikle ise 4-5 kez bastırılmaktadır. Bu nedenle, toprak işleme ile kabartılan toprak, yıl içinde tekrar sıkıştırılmaktadır. Yine pullukla yapılan toprak işlemede, özellikle toprak nemli iken işlendiğinde, yıl içinde oluşan sıkışmanın % 80 i birincil toprak işlemede oluşabilmektedir. Buna göre, geleneksel toprak işleme yöntemleri yerine, azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin ülke koşullarına uyarlanması ve azaltılmış toprak işleme ile kontrollü tarla trafiğinin birleştirilerek uygulanması gerekmektedir. Kontrollü trafik için planlama Kontrollü trafik uygulamasına geçiş basit bir değişiklik olmamakta, genellikle birkaç yılı almaktadır. Yeni makine alımı gündeme geldiğinde, gelecekte kontrollü trafik uygulanması düşünülmese bile, iş ve iz genişliklerinin birbirinin katları şeklinde seçilmesi önerilmektedir (Anonim, 1994). Buna göre, yeni makine satın alırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: Biçerdöver iz genişliği, sıraya ekilen ürünlerde sıra arası mesafelere uyumlu olmalıdır. Bazı biçerdöverlerin, sıra arası mesafeye uydurulması için tekerlek boyutlarının değiştirilmesi gerekebilir. Tahıl ekim makinesi iş genişliği ile diğer ekim makinelerinin iş genişliği aynı olmalıdır. Gübre ve ilaçlama makinelerinin iş genişliği, ekim makinesine eşit ya da katları şeklinde olmalıdır. Tarım arabasının iz genişliği, traktörün iz genişliğine eşit olmalıdır. Hasatta kullanılan tarım arabasının iz genişliği, biçerdöverinkine eşit olmalıdır. ÖZET VE TARTIŞMA Tarla trafiği ve toprak işleme yöntemleri, tarım topraklarında toprak sıkışmasına neden olmaktadır. Toprak sıkışması, toprak özelliklerini etkilemekte ve verimi azaltabilmektedir; ayrıca, toprağın işlenmesini de zorlaştırmaktadır. Toprak sıkışmasına karşı bir önlem olarak kontrollü tarla trafiği uygulaması geliştirilmiştir. Bu konuda tarımda gelişmiş Avrupa ülkeleri, ABD ve Avustralya nın yanısıra Afrika ülkelerinde (Kayambo ve Lal, 1993) de araştırmalar yapılmış ve kontrollü trafiğin yararları kanıtlanmıştır. Buna göre, tohum yatağı ve bitki kök yatağı, traktör/biçerdöver tekerleklerinin çiğnediği alanlardan (trafik şeritleri) belirgin şekilde birbirinden ayrılmakta ve her makineli işlemde araçlar aynı izlerden geçmektedir. Böylece, toprak sıkışmasına neden olan en büyük faktör olarak gösterilen aks yükünün sıkışmaya ve verime olan olumsuz etkileri en aza indirilmektedir. Kontrollü trafiğin, gerek makine işletmeciliği yönünden gerekse agronomik yönden yararları bulunmaktadır. Makine kullanımı yönünden yararları şunlardır: Sertleşmiş trafik şeritleri üzerinde çeki etkinliğinde artış, Güç gereksinimi ve yakıt tüketiminde azalma, Ekim ve hasatta zamanlılık, Daha az dönüş ve manevra gereksinimi. Agronomik yararları ise şunlardır: Sıkışan tarla yüzey alanının en aza indirilmesi (%20 ye kadar), Sıkıştırılmamış tohum ve bitki kök yatağı, Tarlaya erken girebilme (1-4 güne kadar), Su tutma kapasitesinde artış, Verim artışı. Türkiye de toprak sıkışması ve önlemleri konusunda bir çok araştırma yapılmıştır, ancak kontrollü tarla trafiği ile ilgili olarak yapılmış çalışma göze çarpmamaktadır. Oysa, ülkemizde kullanılan kuvvet makineleri ve tarım iş makineleri ele alındığında, traktör-biçerdöver iz genişlikleri ve tarım iş makinelerinin iş genişliklerinin uyumlu olduğu ya da uyumlu hale getirilebileceği görülmektedir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan traktörlerin iz genişlikleri m arasında 10 cm kademe ile değiştirilebilmektedir. Tarım traktörlerinin ve tarım makinelerinin (çapa bitkilerinde kullanılan kendi yürür makineler dahil) iz genişlikleri TS 6737 ye göre, 1500, 1800 ve 2000 mm olabilir (Anonim. 1989). Biçerdöver iz genişlikleri ise m arasında bulunmaktadır. Buna göre, traktör ve biçerdöver iz genişlikleri birbirinin katı olacak şekilde ayarlanabilir. Ekim, dikim, fideleme, gübreleme ve ilaçlama makinelerinin iş genişliklerinin birbirinin katı olması gerekmektedir (Anonim. 1984). Örneğin, iz genişliği 1500 mm olan bir traktör için ekim, dikim ve fideleme makinelerinin iş genişliği, 3, 4.5 ve 6.0 m; gübreleme ve ilaçlama makinelerinde ise 6.0, 9.0, 12.0, 18.0 ve 24.0 m olarak belirlenmiştir. Buna göre, traktör ve tarım iş makineleri arasında iz ve iş genişliklerinin de zaten uyumlu olması gerekmektedir. Bu uyum, halen kullanılmakta olan alet ve makinelerin bazılarında bulunmaktadır; ancak, ocağa ekilen bazı bitkilerde olduğu gibi sıra arası mesafelerin ve iş genişliklerinin uyumlu hale getirilmesi için makineler üzerinde değişiklik yapılması gerekebilir. Bazı tarım alet ve makineleri ülkemize özellikle Avrupa ülkelerinden dışalım yoluyla girmektedir. Bu makinelerin iş ve iz genişliklerinin standartlarımızda belirlenen ölçülere uyması gerekmektedir. Bu nedenle, tarım makinaları ithalat politikası, bu özellikler göz önüne alınarak şekillendirilmelidir. Gerek makine kullanımında getirdiği kolaylık ve avantajlar gerekse agronomik yararları nedeniyle kontrollü tarla trafiği uygulamasının Türkiye de uygulanabilir hale gelmesi için pilot çalışmaların başlatılması gerekmektedir.

7 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 SONUÇ 1. Verimi azaltan ve toprağın işlenmesini zorlaştıran sıkışmanın azaltılması ya da yok edilmesi için bir çok ülkede etkili bir alternatif yöntem olarak kontrollü trafik uygulanmaktadır. Bu yöntemde tohum yatağı ve bitki kök yatağı, tekerlekler tarafından sıkıştırılmamaktadır. 2. Kontrollü tarla trafiği ile çeki gücü ve zamanlılık artırılabilir; güç gereksinimi, yakıt tüketimi ve dönüşlerde manevra gereksinimi azaltılabilir. 3. Kontrollü trafik ile, sıkışan tarla yüzey alanı azaltılmakta, ekimde tarlaya erken girilebilmekte, su tutma kapasitesi ve verim artırılabilmektedir. 4. Ülkemizde kontrollü tarla trafiği uygulaması yapılmamaktadır. Ancak, varolan makine parkı, iş ve iz genişliklerinin uyumlu olması için yeterlidir. 5. Makine işletmeciliği ve agronomik yararları nedeniyle kontrollü tarla trafiğine geçebilmek için Türkiye de pilot çalışmaların başlatılması gerekmektedir. KAYNAKLAR Anonim TS 4233, Ekme, Dikme, Fideleme, Gübreleme ve İlaçlama Makinelerinin İş Genişliği. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. Anonim TS 6737, Tarım Traktör ve Makinelerinin İz Genişlikleri. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. Anonim Conservation Tillage Systems and Management. Midwest Plan Service, Agricultural and Biosystems Engineering Department, Iowa State University, Ames, IA. Bal, H Toprak Sıkışması, Sorunları ve Çözüm Yolları. Tarımsal Mekanizasyon 9. Ulusal Kongresi, Adana, Burt, E.C., Taylor, J.H., Wells, L.G Traction Characteristics of Prepared Traffic Lanes. Transactions of the ASAE Vol. 29(2): Dickson, J.W. Campbell, D.J., Ritchie, R.M Zero and Conventional Traffic Systems for Potatoes in Scotland, Soil & Tillage Research, 24: Hulme, P.J., Mckenzie, D.C., Macleod, D.A., Anthony, D.T.W An Evaluation of Controlled Traffic with Reduced Tillage for Irrigated Cotton on a Vertisol. Soil & Tillage Research, 38: Johnson, J.F., Voorhees, W.B., Nelson, W.W., Randall, G.W Soybean Growth and Yield as Affected by Surface and Subsoil Compaction. Agron. J, 82: Kasap, E., Engürülü, B., Çiftçi, Ö, Kılınç, K.S., Gölbaşı, M., Başaran, H, Akkurt, M Bitki Koruma Makineleri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ders Araç ve Gereçleri Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Ankara. Kayambo, B., Lal, R Tillage Systems and Soil Compaction in Africa. Soil & Tillage Research, 27: Lamers, J.G., Perdok, U.D., Lumkes, L.M., Klooster, J.J Controlled Traffic Farming Systems in The Netherlands. Soil & Tillage Research, 8: Monroe, G.E., Burt, E.C., Wood, R.K., Taylor, J.H Building and Testing Traffic Lanes for Controlled-Traffic Farming. Transactions of the ASAE Vol. 32(2): Monroe, G.E., Taylor, J.H Traffic Lanes for Controlled-Traffic Cropping Systems. J. Agric. Engng. Res., 44: Okursoy, R., Barut, Z.B Killi Topraklarda Penetrasyon Dirençleri. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, Antalya, S: Porterfield, J.W., Carpenter, T.G Soil Compaction: An Index of Potential Compaction for Agricultural Tires. Transactions of the ASAE Vol. 29(4): Sabancı, A Türkiye de Tarımsal Mekanizasyon Gelişim ve Eğitimi. ÇÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı Yayın No: 132. Schafer, R.L., Johnson, C.E., Koolen, A.J., Gupta, S.C., Horn, R Future Research Needs in Soil Compaction. Transactions of the ASAE Vol. 35(6): Singh, K.K., Colvin, T.S., Erbach, D.C., Mughal, A.Q Tilth Index: An Approach to Quantifying Soil Tilth. Transactions of the ASAE Vol. 35(6): Sommer, C., Zach, M Managing Traffic-Induced Soil Compaction by Using Conversation Tillage. Soil & Tillage Research, 24: Taylor, J.H., Burt, E.C Total Load Effects on Soil Compaction. Journal of Terramechanics, Vol. 24, No. 3, pp Vorhees, W.B Relative Effectiveness of Tillage and Natural Forces in Alleviating Whell-Induced Soil Compaction. Soil Sci. Soc. Am. J. 47: Vorhees, W.B., Evans, S.D., Warnes, D.D Effect of Preplant Wheel Traffic on Soil Compaction, Water Use and Growth of Spring Wheat. Soil Sci. Soc. Am. J., Vol 49:

Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri. Soil Compaction problems in farm land and suggested solution

Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri. Soil Compaction problems in farm land and suggested solution 51 Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri Ahu Uras Rasim Okursoy Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 16059 Nilüfer / Bursa ÖZET Bu çalışmada, toprak sıkışıklığının

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Buğday Üretiminde Kontrollü Tarla Trafiği Uygulamaları

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Buğday Üretiminde Kontrollü Tarla Trafiği Uygulamaları Selçuk Tar Bil Der, 2(2): 116-122 116 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Buğday Üretiminde Kontrollü Tarla Trafiği Uygulamaları Ömer Bülent Şener 1,*, Tamer Marakoğlu 2 1 TİGEM

Detaylı

Kontrollü Trafik Uygulanan Tarlalarda Toprak SıkıĢmasının Ölçümü için Traktöre Asılabilen Toprak Penetrometresinin GeliĢtirilmesi

Kontrollü Trafik Uygulanan Tarlalarda Toprak SıkıĢmasının Ölçümü için Traktöre Asılabilen Toprak Penetrometresinin GeliĢtirilmesi Kontrollü Trafik Uygulanan Tarlalarda Toprak SıkıĢmasının Ölçümü için Traktöre Asılabilen Toprak Penetrometresinin GeliĢtirilmesi Mahdi AHANI 1, Ömer ERTUĞRUL, Sina HAGHIGHAT SHISHVAN 1 Ege Üniversitesi,

Detaylı

12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA

12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA 12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA TOPRAK EROZYONU Toprakların bulunduğu yada oluştuğu yerden çeşitli doğa kuvvetlerinin (rüzgar, su, buz, yerçekimi) etkisi ile taşınmasıdır. Doğal koşullarda oluşan

Detaylı

7.00-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ

7.00-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 355 7.-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ Effects of Some Working Characteristics on Soil Compaction

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Kültivatörler Prof. Dr. İlknur DURSUN e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(1):71-78 ISSN 1018-8851 Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Harun YALÇIN 1 Engin ÇAKIR 2 Ercan GÜLSOYLU 3 Galip

Detaylı

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım NEMLİ TARIM TARIM SİSTEMLERİ 3 Nemli Tarım Nemli Tarım Yağan yağışlarla gelen su, evaporasyon ve transpirasyonla harcanan sudan fazla olur ise böyle yerlere nemli bölgeler denir. Bu bölgelerde uygulanan

Detaylı

Lastik Defleksiyonu-Temas Alanı İlişkisinin Değerlendirilmesi

Lastik Defleksiyonu-Temas Alanı İlişkisinin Değerlendirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 25, 1 (1), 49-54 Lastik Defleksiyonu-Temas Alanı İlişkisinin Değerlendirilmesi Kazım ÇARMAN 1, Ali Yavuz ŞEFLEK S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Konya 1 kcarman@selcuk.edu.tr

Detaylı

Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr

Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr HASSAS TARIM NEDİR? Tarımda hedeflere ulaşmak 3 anahtar unsur gereklidir.

Detaylı

TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİLİ BAZI FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A RESEARCH ON SOME FACTORS AFFECTING SOIL COMPACTION*

TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİLİ BAZI FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A RESEARCH ON SOME FACTORS AFFECTING SOIL COMPACTION* TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİLİ BAZI FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * ÖZET A RESEARCH ON SOME FACTORS AFFECTING SOIL COMPACTION* Yunus Pınar ** Abdullah Sessiz *** Bu çalışmanın amacı; ağır bir bünyeye sahip

Detaylı

Toprak işlemesiz tarım tekniği. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Toprak işlemesiz tarım tekniği. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Toprak işlemesiz tarım tekniği 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Toprak işlemesiz tarım tekniği Toprak işlemesiz tarım tekniği uygulamaları korumalı tarım bilinir. Korumalı tarım (conservation tillage),

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

Toprak işleme makinaları.. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Toprak işleme makinaları.. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Toprak işleme makinaları.. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Kulaklı pulluklar 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 2 Kulaklı pulluklar 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 3 Kulaklı pulluklar 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI 2014-YL-028

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI 2014-YL-028 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI 2014-YL-028 AYDIN YÖRESİNDE II. ÜRÜN DANE MISIR ÜRETİMİNDE GELENEKSEL TOPRAK İŞLEME İLE TOPRAK İŞLEMESİZ TARIM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü AĞAÇLANDIRMA Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü İşçi ile Diri Örtü Temizliği Sahanın erozyon durumu ve Çalışmanın ekonomisi göz önüne alınarak ŞERİTLER halinde yapılır İşçi İle Diri Örtü Temizliği Diri örtü

Detaylı

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi.

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Korunga Tarımı Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Osman Dilekçi - Ziraat Mühendisi Teknik İşler Şube Müdürü 0248

Detaylı

Meyva Bahçesi Tesisi

Meyva Bahçesi Tesisi Meyva Bahçesi Tesisi Meyve bahçesi tesisinde dikkate alınması -gereken koşullar 1. Yer seçimi 2. Tür ve çeşit seçimi 3. Anaç seçimi 4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı

Detaylı

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 TOPRAK İyi drenajlı, Kumlu ve hafif killi, Ayrık türleri,tarla sarmaşığı,darıcan gibi yabani otlardan ari olmalı. İyi kaliteli yer altı suyu veya yakınında akarsu bulunmalı.

Detaylı

Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları

Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları Zeliha Bereket BARUT 1, Orhan KARA 2, M. Emin BİLGİLİ 3, M.Fırat BARAN 4 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

Römorklar MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY MICHELIN CARGOXBIB MICHELIN XS

Römorklar MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY MICHELIN CARGOXBIB MICHELIN XS Römorklar MICHELIN HIGH FLOTATION MICHELIN HEAVY DUTY MICHELIN MICHELIN XS Römorklar Toprak üzerinde daha az etkisi olan yükler için düşük basınçlı römork lastiği YENİ MICHELIN HIGH FLOTATION HOMOJEN VE

Detaylı

Ziraat Mühendisi Ayşegül DEMİRÖRS

Ziraat Mühendisi Ayşegül DEMİRÖRS Ziraat Mühendisi Ayşegül DEMİRÖRS En çok rastlanan buğday hastalıkları Pas hastalıkları (sarı pas, kahverengi pas, kara pas) Kök ve boğaz çürüklüğü Septoria - Fusarium Sürme Rastık En çok rastlanan buğday

Detaylı

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır.

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. 12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. Patates yumrusunun en büyük özelliği dışardan gelen fiziksel

Detaylı

Bölüm 9 ÇAYIR-MER A ISLAHI

Bölüm 9 ÇAYIR-MER A ISLAHI Çayır-Mer a Ders Notları Bölüm 9 73 9.1. Kapsam Bölüm 9 ÇAYIR-MER A ISLAHI Çayır-mer a ıslahı, yem kaynaklarını ıslah etmek veya bu yemi otlayan hayvanların yararlanmalarını kolaylaştırmak için, çayır-mer

Detaylı

Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu

Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu 7 Tarımsal Mekanizasyon 2. Ulusal Kongresi, 56 Eylül 2007, Kahramanmaraş Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu Gıyasettin ÇİÇEK, Sakine ÖZPINAR Çanakkale

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Toprak İşleme. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Toprak İşleme. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak İşleme Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Finlandiya da şeritler halinde toprak işlemesi yapan ekipman Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 3 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 4 Şeritler halinde toprak

Detaylı

Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Haritalanması

Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Haritalanması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (1), 69-75 Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Haritalanması Mustafa ÇETİN 1, Engin ÖZGÖZ 1, Fevzi

Detaylı

İkinci Ürün Yetiştiriciliğinde Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziko-mekanik Özelliklerine Etkisi

İkinci Ürün Yetiştiriciliğinde Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziko-mekanik Özelliklerine Etkisi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25, 22 (1), 31-36 İkinci Ürün Yetiştiriciliğinde Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziko-mekanik Özelliklerine Etkisi Mustafa Çetin 1 Engin Özgöz 1 Recai

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Tahıl Ekim Makinaları 4 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ALANININ DİKİME HAZIRLANMASI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ALANININ DİKİME HAZIRLANMASI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ALANININ DİKİME HAZIRLANMASI Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Endüstriyel Ağaçlandırma faaliyetlerinin önemli bir bölümünü alanın ekim ve dikime hazır hale getirilebilmesi için yapılacak

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Tekniği Açısından Önemli Bazı Toprak Parametreleri Toprak İşleme Alet ve Makinalarının Tarihçesi ve Sınıflandırılması Basit El Aletleri e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr

Detaylı

Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Orhan KARA 2 ÖZET

Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Orhan KARA 2 ÖZET TAM OTOMATİK PATATES DİKİM MAKİNASI İLE FARKLI DİKİM ŞEKİLLERİNİN TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE VE TARLA FİLİZ ÇIKIŞ DERECESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÖZET Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Orhan KARA 2 Bu çalışmada,

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290 ÇİZEL AYAĞI İLE ÇALIŞMADA PENETRASYON DİRENCİ DEĞERLERİNDEN YARARLANARAK BOZULMA KESİT ALANININ BELİRLENMESİ Determination of Soil Failure Pattern

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI Yol ve kanal güzergahları ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR? Yol ve kanal güzergahları 2 Arazi toplulaştırması uygulanmayan alanlarda parselasyon ve kanal güzergahları Arazi toplulaştırması

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

DİKİM MAKİNELERİ. Dikim. Yapısal olarak dikim makinesi tipleri : Fonksiyonel olarak dikim makinesi tipleri :

DİKİM MAKİNELERİ. Dikim. Yapısal olarak dikim makinesi tipleri : Fonksiyonel olarak dikim makinesi tipleri : DİKİM MAKİNELERİ Dikim Bitkisel üretimde bazı bitkiler fide, fidan, yumru, soğan vb. materyallerden üretilmektedir. Dikim işlemi; ana bitkiyi oluşturacak bitkisel materyalin (fide, fidan, yumru vb.), toprakta

Detaylı

Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır ve Susam Yetiştiriciliği)

Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır ve Susam Yetiştiriciliği) Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2010, 6 (4), 221-228 Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır

Detaylı

Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu

Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu Tescil edilen çeşidin ait olduğu tür: Fagopyrum esculentum Moench (Yaygın Kara Buğday) Çeşidin tescil edilen adı: GÜNEŞ Tescil yılı:

Detaylı

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları Pancar tohumları büyüklükleri ve çimlenme yetenekleri farklı tohumlardır. İri tohumlar fazla embriyolu olup çimlenme yüzdeleri yüksektir. Küçük tohumlar ise tek embriyolu olup çimlenme yetenekleri düşüktür.

Detaylı

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu ÖZET Bünyamin DEMİR 1*, İsmail ÖZTÜRK 2 1 : Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 33130, Mersin 2 : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

Farklı Kil İçerikli Topraklarda Azaltılmış Toprak İşlemenin Hacim Ağırlığı ve Porozite Üzerine Etkisi

Farklı Kil İçerikli Topraklarda Azaltılmış Toprak İşlemenin Hacim Ağırlığı ve Porozite Üzerine Etkisi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (1), 29-34 Farklı Kil İçerikli Topraklarda Azaltılmış Toprak İşlemenin Hacim Ağırlığı ve Porozite Üzerine Etkisi İ. Engin

Detaylı

Hasan Ali KARAAĞAÇ, Sait AYKANAT, Bülent ÇAKIR, Yasin KORKMAZ. Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana

Hasan Ali KARAAĞAÇ, Sait AYKANAT, Bülent ÇAKIR, Yasin KORKMAZ. Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2012, 8 (4), 393-399 Çukurova Bölgesi İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8 Ayvalık(Edremit Zeytini) Yağı altın sarısı renginde, meyve kokusu içeren, aromatik, kimyasal ve duyusal özellikleri bakımından birinci sırada yer alır. Son yıllarda meyve eti renginin pembeye döndüğü dönemde

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Bakım Alet ve Makinaları e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak Frezeleri e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Traktörler MICHELIN AGRIBIB MICHELIN YIELDBIB MICHELIN OMNIBIB MICHELIN MULTIBIB MICHELIN XEOBIB MICHELIN MACHXBIB MICHELIN AXIOBIB

Traktörler MICHELIN AGRIBIB MICHELIN YIELDBIB MICHELIN OMNIBIB MICHELIN MULTIBIB MICHELIN XEOBIB MICHELIN MACHXBIB MICHELIN AXIOBIB MICHELIN MICHELIN YIELDBIB MICHELIN OMNIBIB MICHELIN MULTIBIB MICHELIN XEOBIB MICHELIN MACHXBIB MICHELIN AXIOBIB Kullanım ömrü boyunca yüksek performans seviyeleri ve iki yıl fazladan kullanım MICHELIN

Detaylı

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Hava direnci

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Hava direnci Özet Özet Bu belgede, bir aracın yakıt tüketimini etkileyen faktörler özetlenip açıklanmaktadır. PTO, aracı ileriye doğru hareket ettirmek için ne kadar enerji kullanılacağını etkileyen en önemli etkenlerden

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-1 Anavatanı

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013 Tarımsal Meteoroloji Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 2 EKİM 201 Prof. Dr. Mustafa Özgürel ve Öğr. Gör. Gülay Pamuk Mengü tarafından yazılan Tarımsal Meteoroloji kitabından faydalanılmıştır. Hava ve İklim ile

Detaylı

ANTALYA İLİ SULU TARIM TARLA İŞLETMELERİNDE MEKANİZASYON PLANLAMASINA YÖNELİK TEMEL İŞLETMECİLİK VERİLERİ *

ANTALYA İLİ SULU TARIM TARLA İŞLETMELERİNDE MEKANİZASYON PLANLAMASINA YÖNELİK TEMEL İŞLETMECİLİK VERİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),61-68 ANTALYA İLİ SULU TARIM TARLA İŞLETMELERİNDE MEKANİZASYON PLANLAMASINA YÖNELİK TEMEL İŞLETMECİLİK VERİLERİ * İbrahim AKINCI Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Kışlık Buğdayda Farklı Tohum Yatağı Parçalama ve Sıkıştırma Düzeylerinin Bitki Çıkışı ve Verime Olan Etkileri

Kışlık Buğdayda Farklı Tohum Yatağı Parçalama ve Sıkıştırma Düzeylerinin Bitki Çıkışı ve Verime Olan Etkileri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (2), 95-102 Kışlık Buğdayda Farklı Tohum Yatağı Parçalama ve Sıkıştırma Düzeylerinin Bitki Çıkışı ve Verime Olan Etkileri Ahmet Çelik, Sefa Altıkat, Nihat Turgut

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi Journal(of(Tekirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(International(Journal(of(all(Subjects(of(Agriculture( Cilt(/(Volume:(11Sayı(/(Number:(1(((((Yıl(/(Year:(2014

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 302 KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Comparing the Various Prediction Equations Concerning

Detaylı

PAMUĞUN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

PAMUĞUN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ PAMUK HASADI PAMUĞUN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Pamuk, değişik kullanım alanlarıyla dünyada tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinde önemli konumu olan ürünlerden birisidir. Artan dünya nüfusuna paralel

Detaylı

Çevre Sorunlarının Nedenleri. Nüfus Sanayileşme Kentleşme Tarımsal faaliyet

Çevre Sorunlarının Nedenleri. Nüfus Sanayileşme Kentleşme Tarımsal faaliyet Çevre Sorunlarının Nedenleri Nüfus Sanayileşme Kentleşme Tarımsal faaliyet Başlıca çevre sorunları Hava kirliliği Su kirliliği Toprak kirliliği Gürültü kirliliği Katı atıkların oluşturdukları kirlilikler

Detaylı

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması 159 Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması Cevdet Sağlam (1) Sinan Gerçek (2) (1) Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 63040

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet AKAR 1, Mehmet Zahid MALASLI 2, Ahmet ÇELİK 1 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum 2 Bingöl Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Tahıl Ekim Makinaları 3 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim Yöntemleri, Tarihçe ve Ekim Makinalarının Sınıflandırılması Prof. Dr. İlknur DURSUN e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Organik Tarımda İşletme Planlaması

Organik Tarımda İşletme Planlaması Organik Tarımda İşletme Planlaması ICEA (Etik ve çevresel Sertifikasyon Enstitüsü) Zir. Yük. Müh. Ramazan AYAN email: info@icea-tr.com Tarımsal ve doğal ekosistemler DOĞAL Kontrol: İçsel Enerji: Güneş

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Traktöre Asılabilen Bir Toprak Penetrometresi İçin Tasarlanan Hidrolik Donanım *

Traktöre Asılabilen Bir Toprak Penetrometresi İçin Tasarlanan Hidrolik Donanım * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (003) 17(1): 17-135 Traktöre Asılabilen Bir Toprak Penetrometresi İçin Tasarlanan Hidrolik Donanım * Yücel TEKİN ** Rasim OKURSOY *** ÖZET Toprak sıkışıklığı konusunda yapılan

Detaylı

1 Araştırma Makalesi. Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi

1 Araştırma Makalesi. Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi Tayfun KORUCU*, Fatih YURDAGÜL KSÜ, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Yasemin VURARAK Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/113 E-mail yvurarak@hotmail.com Doğum Tarihi-Yeri 15.07.1970-Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Diğer Toprak işleme makinaları. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Diğer Toprak işleme makinaları. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Diğer Toprak işleme makinaları 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Diğer Toprak işleme makinaları Bu ders kapsamında toprak işleme amaçlı kullanılan diğer makinalara yer verilmektedir. Bu makinalar şu şekilde

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇIFT SILINDIRLI SIKIŞTIRICILAR 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇIFT SILINDIRLI SIKIŞTIRICILAR 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇIFT SILINDIRLI SIKIŞTIRICILAR 2.6 t 18.5 kw 360 görüş sahası En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(33): (2004) 1-7

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(33): (2004) 1-7 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(33): (2004) 1-7 BİR PARSELDE OPTİMUM BOY/EN ORANININ BELİRLENMESİNDE BİR YAKLAŞIM Yaşar AYRANCI Muğla Üniversitesi, Dalaman M.Y.O. 48770, Dalaman-Muğla ÖZET Tarımsal işletmecilik

Detaylı

Gemlik Zeytini. Gemlik

Gemlik Zeytini. Gemlik Gemlik Meyve ve çekirdekleri orta irilikte olup % 29.9 oranında yağ içerir. Siyah sofralık olarak değerlendirilir. Meyveleri yağ bakımından zengin olduğundan sofralık kalite dışındaki taneler yağlık kolarak

Detaylı

Bakım makinaları-çapalama Makinaları Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Bakım makinaları-çapalama Makinaları Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Bakım makinaları-çapalama Makinaları 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Bakım makinaları Bitkisel üretimde ekimden hasat dönemine kadar süregelen gübreleme, çapalama, seyreltme ve tekleme, tarımsal savaş

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.)

Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.) Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.) 1 Önemi, Kökeni ve Tarihçesi 1850 li yılara kadar dünya şeker üretiminin tamamı şeker kamışından elde edilmekteydi. Günümüzde ise (2010 yılı istatistiklerine

Detaylı

Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekimin İkinci Ürün Mısır Verimine Etkileri: Birinci Yıl Sonuçları

Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekimin İkinci Ürün Mısır Verimine Etkileri: Birinci Yıl Sonuçları Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (2), 139-146 Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekimin İkinci Ürün Mısır Verimine Etkileri: Birinci Yıl Sonuçları Engin Çakır 1, Harun Yalçın 1, Erdem Aykas 1, Ercan

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Traktör Ön Lastikleri TR-20 TR-25 TR-300 TR-35 TR-40 TR-50. Traktör Arka Lastikleri TR-330. Radyal Traktör Lastikleri TR-110 TR-120 TR-130 TR-140

Traktör Ön Lastikleri TR-20 TR-25 TR-300 TR-35 TR-40 TR-50. Traktör Arka Lastikleri TR-330. Radyal Traktör Lastikleri TR-110 TR-120 TR-130 TR-140 Traktör Ön Lastikleri TR-20 TR-25 TR-30 TR-35 TR-40 TR-50 TR-55 TR-60 Traktör Arka Lastikleri TR-60 TR-65 TR-300 TR-330 Radyal Traktör Lastikleri TR-110 TR-120 TR-130 TR-140 Römork Lastikleri SM-160 SM-200

Detaylı

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz.2015 - Ankara Ekin Kurdu (Zabrus Spp) Ergini Geniş bir baş ve fırlayan sırt kısmının görünüşünden

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

Buğday Tarımında Farklı Ekim Tekniklerinin Enerji Bilançosu. Energy Balance of Different Sowing Systems in Wheat Agriculture

Buğday Tarımında Farklı Ekim Tekniklerinin Enerji Bilançosu. Energy Balance of Different Sowing Systems in Wheat Agriculture Buğday Tarımında Farklı Tekniklerinin Enerji Bilançosu Hasan Ali KARAAĞAÇ, Sait AYKANAT, Mehdi Ahmet COŞKUN, Murat ŞİMŞEK Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana hakaraagac@hotmail.com

Detaylı

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması 172 İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması Ramazan SAĞLAM 1, Ahmet ÇIKMAN 2, Yasemin VURARAK 2, İbrahim TOBİ 1 (1) Harran Üniversitesi

Detaylı

TOPRAK İŞLEME. Prof. Dr. İbrahim TURNA

TOPRAK İŞLEME. Prof. Dr. İbrahim TURNA TOPRAK İŞLEME 1 Toprak işlemesi; Dikilen fidanların veya ekilen tohumlardan gelişen fidelerin köklerini, **toprağın derinliklerine ve çevresine yayarak topraktan ihtiyaçları olan besin elementlerini ve

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 219-224 ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Tırmıklar e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan Ders

Detaylı