Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği"

Transkript

1 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği Selçuk ARSLAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Kahramanmaraş ÖZET: Kontrollü tarla trafiği, tarlada trafik şeritleri oluşturulması ve traktör-biçerdöver-kendi yürür ilaçlama makineleri gibi tekerlekli araçların her yıl önceden belirlenmiş olan trafik şeritleri üzerinde çalıştırılmasına denmektedir. Kendi yürür araçların iz genişliği birbirinin aynı ya da katları ve tarım iş makinelerinin iş genişlikleri de birbirlerinin katları olacak şekilde ayarlanmaktadır. Kontrollü trafik yönteminde, trafik şeritleri üzerinde sert bir zemin oluşmakta, ekim ve hasat işlemlerinde zamanlılık oranı ve çeki etkinliği artırılmakta, yakıt tüketimi azalmaktadır. Bitki yetişen alanlarda ise tekerleklerin sıkıştırma etkisinin yok edilmesi nedeniyle infiltrasyon artmakta, kök gelişimi olumlu etkilenmekte ve bitkilerin besin maddelerinden yararlanma oranı ve verim artmaktadır. Bu anlamda, kontrollü tarla trafiği, gerek makine işletmeciliği gerekse agronomik açıdan yararları olan bir uygulamadır. Bu çalışmada, toprak sıkışmasını azaltmak için uygulanan alternatif bir yöntem olan kontrollü tarla trafiği konusunda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar derlenmiş ve ülkemizde kontrollü tarla trafiğinin uygulanabilirliğine ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. Anahtar kelimeler. Toprak sıkışması, kontrollü trafik, toprak işleme. An Alternative Method for Preventing Soil Compaction: Controlled Traffic ABSTRACT: Controlled traffic is a compaction management method, which permanently separates traffic zones and crop zones within a field. Tractor and combine spacings are matched, drills and the planters are chosen to have the same width, pesticide sprayers and fertilizer applicators covers the double or triple that of the planter width to avoid excessive wheel-induced compaction and to increase timeliness of planting and harvesting and to decrease draft requirements and energy consumption. On crop zones, infiltration and germination rate are improved and yield is increased. Thus, controlled traffic offers benefits both from machinery management and agronomic aspects. In this paper, the results obtained from controlled traffic studies were reviewed and how controlled traffic as an alternative method for reducing compaction can be employed in Turkey was discussed. Keywords. Soil compaction, controlled traffic, soil tillage. GİRİŞ Tarla trafiği, özellikle giderek artan traktör ve biçerdöver ağırlıkları nedeniyle tüm dünyada toprağı sıkıştıran en önemli etken haline gelmiştir (Porterfield ve Carpenter, 1986). Toprak sıkışması, dış kuvvetlerin etkisi altında toprağı oluşturan katı parçacıkların sıkışarak hacim ağırlığının artması şeklinde tanımlanabilir (2, 3). Sıkışma, çoğunlukla toprağın hacim ağırlığı ve nem oranının bir fonksiyonu olarak tanımlanabilmekte ve tarla koşullarında toprak mukavemeti (penetrasyon direnci) olarak ölçülmektedir (Okursoy ve Barut, 1994). Sıkışmanın yararlı mı yoksa zararlı mı olduğu, topraktaki sıkışmanın derecesine bağlıdır. Ekim makineleri, tohum ile toprak arasında yeterli temas sağlamak üzere toprağı sıkıştıracak şekilde tasarlanmaktadır. Böylece, çimlenme ve kök gelişimi için gerekli olan su ve besin maddelerinin topraktan alınması kolaylaşmaktadır. Öte yandan, aşırı sıkıştırma bitki köklerinin gelişimini sınırladığından kökler, su ve besin elementlerine ulaşmakta güçlük çekmekte, sonuç olarak verim azalmaktadır (Anonim. 1994). Ülkemizde toprak sıkışmasını (geçici olarak) ortadan kaldıran yöntemler üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Sıkışmayı önleyici bir yöntem olan kontrollü tarla trafiği uygulaması ise ülkemizde henüz yeterli bir ilgi görmemiştir. Çok sınırlı sayıda kaynakta, kontrollü trafik konusunun araştırılması ve ülkemizde de başlatılması gerektiği bildirilmiştir (Kasap ve ark., 1999; Sabancı, 1998). Ne var ki kontrollü tarla trafiği konusunun agronomik ve makine işletmeciliği açısından yararları ve uygulamanın ne şekilde olabileceği konusu henüz tartışılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, toprak sıkışmasını genel hatlarıyla tanıtmak, sıkışmayı azaltmak için uygulanan alternatif yöntemleri kısaca özetlemek, çalışmanın ana konusu olan kontrollü tarla trafik uygulamasını açıklamak, kontrollü tarla trafiği ile ilgili araştırma sonuçlarını özetlemek ve nasıl uygulanabileceği konusunu tartışmaktır. TOPRAK SIKIŞMASI Tipleri ve etkileri Toprak sıkışması, alt toprak sıkışması ve üst toprak sıkışması olmak üzere iki şekilde ortaya çıkabilir. Alt toprak sıkışması, toprak işleme derinliğinin altında kalan bölgede oluşan sıkışma türüdür ve giderek artan traktör ve biçerdöver aks yüklerinin artması sonucu ortaya çıkmaktadır (Bal, 1985). Özellikle, toprak işleme aletlerinin (pulluk, diskaro gibi) açtığı çizi tabanı, traktör tekerlekleri tarafından çiğnenerek sıkıştırılmakta ve toprak işleme derinliğinde sert bir katman olan pulluk/diskaro tabanı oluşmaktadır. Bu sert katman, bitki kök gelişimini engellemekte, hidrolik iletkenliği ve verimi azaltabilmektedir. Tarımda kullanılan traktör ve biçerdöverlerin tekerlekleri, hayvanlar ve toprak işleme aletleri, uyguladıkları dış kuvvetlerle toprağı bastırmakta ve

2 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 sıkıştırmaktadır. Bu kuvvetler, toprak mukavemeti (penetrasyon direnci), hacim ağırlığı, gözeneklilik ve gözenek boyutu gibi fiziksel özellikleri etkilemektedir (Anonim, 1994). Toprakta sıkışma sonucu, penetrasyon direnci ve hacim ağırlığı artmakta, gözeneklilik oranı ve hava/su hareketini büyük oranda sağlayan makro gözeneklerin boyutları küçülmektedir. Orta ağır topraklarda hacim ağırlığı g/cm 3 ün üzerine çıktığında toprakta sıkışma olduğu kabul edilebilir. Bir toprakta ortalama olarak %50 olması gereken gözeneklilik oranı, %35 ve daha az olursa toprakta sıkışmaya bağlı olumsuz etkiler görülmeye başlamaktadır (Bal, H. 1985). Yine nem oranı % 20 dolayında iken hafif toprakların sıkışmaya olan hassasiyeti fazla olmaktadır (Bal, H. 1985). Artan sıkışma ile birlikte toprak suyunun infiltrasyon hızı düşmektedir. Bu, yüzey akışı yoluyla su ve toprak erozyonuna neden olmaktadır. Tesviyesi iyi olan arazilerde drenajın kötü olması yüzünden su, tarla yüzeyinde uzun süre kalabilmektedir. Toprak sıkışması ile birlikte, bitki besin elementleri dinamiği de değişebilmekte; amonifikasyon, nitrifikasyon ve genellikle azot fiksasyonu azalmaktadır (Bal, H. 1985). Sıkışmış topraklar, uzun süre nemli kalabildiklerinden denitrifikasyon artmaktadır (Anonim. 1994). Sıkışmış toprak, traktör çeki etkinliğini artırmaktadır, ancak toprağın işlenmesi için daha fazla enerji gerektirmektedir. Ayrıca, toprak işleme aletleri aşırı sıkışmış topraklarda verimli çalışmayabilirler (Anonim. 1994). Toprak sıkışması ile ilgili en önemli endişe, sıkışmanın verime olan etkisidir (Vorhees, W.B., Evans, S.D., Warnes, D.D. 1985). Parsel başlarında, dönüşlerde ve tarla girişlerinde olan aşırı trafik nedeniyle bitki gelişiminin engellendiği görülmektedir. Ancak, bu ekstrem durumlar dışında kalan daha az sıkışma durumunda toprak sıkışmasının verime olan etkisini belirleyebilmek kolay değildir. Verim, yıldan yıla ve konuma bağlı olarak değişmektedir. Sıkışmayı gidermek için herhangi bir önlem alınmadığında verim, ortalama olarak %10-20 oranında azalabilmektedir (Anonim, 1994). Toprak sıkışması nedeniyle sıkışma derecesine bağlı olarak şeker pancarında %25, kışlık arpada %45, kışlık buğdayda %34 ve patateste %17 ye varan verim azalmaları rapor edilmiştir (Bal, 1985). Koni indeksi ve penetrasyon direnci Toprağın işlenmeye ve bitki köklerinin gelişmesine karşı gösterdiği direnç (penetrasyon direnci), koni indeksi ile gösterilmektedir. Koni indeksi 1 MPa dan daha az olduğunda sıkışmanın verimi sınırlayıcı bir etkisi olmadığı, 10 MPa dan büyük değerlerde ise toprağın bitkisel üretim için uygun özellikte olmadığı ve koni indeksinin genel olarak tarla kapasitesinde 1 MPa ile 9 MPa arasında değiştiği bulunmuştur (Singh ve ark., 1992). Örneğin, pamuk için koni indeksi 0.5 MPa dan 4 MPa a çıktığında verimin, kademeli olarak 360 kg/da değerinden 150 kg/da a düştüğü görülmüştür (Singh ve ark., 1992). Pamuk için kritik koni indeksinin 2.0 MPa, buğday için 1.5 MPa olduğu, birçok bitki için koni indeksinin MPa sınırına ulaşmasının toprak sıkışması işareti olduğu deneysel çalışmalarla bulunmuştur. Ancak, sıkışmanın verime olan etkisi söz konusu olduğunda, örneğin buğdayda, yağışın önemli bir rolü bulunmaktadır (Vorhees ve ark., 1985). Yağışın hemen ardından kuru toprak gevşemekte, azalan sıkışma ile birlikte su, buğday verimini olumlu etkileyebilmektedir. Minesota da yapılan 5 yıllık bir araştırma sonucuna göre, üst toprak sıkışması nedeniyle soya veriminde ortalama olarak %15 azalma görülmüştür; verim, kurak yıllarda artarken suyun yeterli olduğu yıllarda azalmıştır (Johnson ve ark., 1990). Toprak Sıkışmasını Azaltıcı Önlemler Toprağın fiziksel özellikleri, toprak işleme yöntemlerine bağlı olarak değişmekte ve bu nedenle toprak işleme yönteminin ve ekim makinelerinin seçimi üzerinde etkili olmaktadır. Toprak sıkışmasından kaçınmak için en iyi strateji, toprağı özellikle erken ilkbaharda fazla nemli iken işlememektir. Toprak sıkışmasını azaltmak için şu önlemlere başvurulmaktadır: 1. Tekerlek basıncının azaltılması: Tekerlek basıncı azaltılarak tekerleğin toprakla olan temas alanı artırılıp toprağın birim alanına etki eden kuvvet azaltılabilir. Böylece, sıkıştırma kuvveti azalmaktadır. Temas alanını artırmak için şunlar yapılabilir (Anonim, 1994): Radyal tekerlek kullanımı Büyük çaplı tekerlek kullanımı Dual/ikiz tekerlek kullanımı Dört çeker traktör ya da paletli traktör kullanımı. Taşınan ağırlık için izin verilen en düşük tekerlek basıncını kullanmak, sıkışmayı azaltmak için uygulanabilecek bir yoldur. Ancak, burada dikkatli olmak gerekmektedir. Tekerlek basıncının azalmasıyla traktör aks yükü daha geniş bir alana yayılmakta ve özellikle nem oranı yüksek olan topraklarda daha geniş bir alanda üst toprak sıkışması için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır (Porterfield ve Carpenter, 1986). 2. Ağırlığın azaltılması: Birçok çiftçi, ağır toprak işleme işlemlerinden sonra, ekim ve bakım gibi ek ağırlık kullanımını gerektirmeyen işlemlerde de ek ağırlıkları kullanmaya devam etmektedir. Ek ağırlıkların gerekmediği durumlarda sökülmesi ve varsa tekerleklerdeki suyun boşaltılması aks yükünü azaltacağından sıkışmayı da azaltacaktır (Anonim, 1994). 3. Dipkazan kullanımı: Verim, alt toprak sıkışması nedeniyle azalıyorsa, pulluk tabanını kırmak için dipkazan kullanılmalı, ancak, aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir (Anonim, 1994): Dip patlatma, toprağın kırılıp parçalanabilmesi için toprak kuru iken yapılmalıdır. Dipkazan, sadece sıkışmanın olduğu katmana kadar olan derinlikte çalıştırılmalıdır. Pulluk tabanından 2-3 cm derinlikte çalışmak, pulluk tabanını kırmak için

3 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 yeterlidir. Taban kırma sırasında, arada bir işlemin doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Sıkışmanın neden kaynaklandığı araştırılmalı, pulluk tabanı kırıldıktan sonra sıkışmanın tekrarlamaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Azaltılmış toprak işleme teknikleri ile birlikte uygulanan kontrollü trafik yöntemleri, sıkışmanın önlenmesi için iyi bir yöntem olabilir. Pulluk tabanının kırılmasının ardından tarla trafiğinin, pulluk tabanı kırmanın yararlarını kısa sürede ortadan kaldırdığını gösteren araştırmalar bulunmaktadır (Anonim, 1994; Hulme ve ark., 1996). Buna göre, ilkbaharda yüzeysel ikincil toprak işleme ve ekimden oluşan toplam iki geçiş sonunda, topraktaki gözeneklilik oranı, dip patlama öncesi varolan gözeneklilik oranına eşit bulunmuştur (Anonim, 1994). Dipkazanın etkisinin uzun sürmesi, azaltılmış toprak işleme yöntemleri ile sağlanabilir. Sommer ve Zach (1992), azaltılmış toprak işlemenin alt toprak sıkışmasını engellemek için bir ön koşul olduğunu ifade etmektedir (Sommer ve Zach, 1992). Dipkazan, derin işleme amacıyla tasarlanmış olsa da yüzeye yakın bölgelerdeki toprakları da tahrip etmekte, azaltılmış toprak işleme veya toprak işlemesiz ekim uygulamalarında özellikle toprak yüzeyinde bulunan bitki artıklarını gömerek erozyona karşı hassasiyeti artırabilmektedir (Anonim ). 4. Toprak sıkışmasını azaltabilecek en önemli uygulamalardan biri de kültürel önlemlerin alınmasıdır (Sommer ve Zach, 1992). Yonca gibi kökleri derinlere giden yem bitkilerinin ekilmesi ile toprak sıkışıklığı önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Vorhees (1983) e göre, toprak sıkışmasını cm derinliğe kadar doğal yollarla ve toprak işleme aletleriyle ekonomik olarak engellemek başarılabilir; ancak, pulluk tabanı derinliğinde oluşan sıkışmanın ekonomik olarak giderilmesi söz konusu olmadığından toprak amenajmanının çok iyi planlanması gerekmektedir (Taylor ve Burt, 1987). KONTROLLÜ TRAFİK Bitkiler; topografyaya, toprak türüne, su kapasitesine, çevre faktörlerine ve iklim koşullarına bağlı olarak, uygulanan yetiştirme tekniklerine dünyanın her yerinde farklı tepki göstermektedir (Vorhees ve ark., 1985). Makine kullanımı nedeniyle değişik oranlarda da olsa toprak sıkışması, hemen her toprak için ortak sorun olmuştur (Porterfield ve Carpenter, 1986). Taylor ve Burt (1987) e göre, 1960 lı yıllarda, toprak sıkışması büyük oranda toprak işleme derinliğine kadar olan derinlikte bir sorun olarak göze çarpmaktaydı. Ancak, tarım alet ve makinelerinin ağırlıklarının artması, toprak altı sıkışmasının önemli ölçüde artmasına neden oldu (Porterfield ve Carpenter, 1986; Vorhees, 1983). Bir araştırmada, cm derinliklerde toprak sıkışmasına neden olan en önemli etkenin toplam aks yükü olduğu bulunmuştur (Vorhees, 1983). Tarla trafiğinin toprak sıkışmasına olan etkisini en az düzeye indirmek için geliştirilen yöntemlerden biri de kontrollü trafik tir (Burt ve ark., 1986; Monroe ve rak., 1989; Schafer ve ark., 1992). Kontrollü trafik, trafik şeritlerini ve ürün yetiştirilen alanları (tohum ve kök yatağını) birbirinden belirgin bir şekilde ayıran bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulanabilirliği, azaltılmış toprak işleme yöntemleriyle yakından ilgilidir (Sommer ve Zach, 1992). Toprağı devirmeden uygulanan toprak işleme yöntemlerini kullanarak toprak işleme maliyeti düşürülmekte, toprak erozyonu azaltılmakta ve aynı zamanda aşırı sıkışmanın önüne geçilmektedir. Kontrollü trafik şeritleri, özellikle nemli topraklarda avantaj sağlamaktadır. Nemli toprakların sıkışmaya eğilimi fazla olduğundan sıkışmanın azaltılması sayesinde %20-50 oranında verim artışları elde edilebilmiştir (Porterfield, J.W., Carpenter, T.G. 1986). Ekim ve hasat işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ise, kontrollü trafiğin en önemli avantajlarındandır. Trafik şeritlerindeki sert zemin, traktör ve biçerdöver tekerlekleri için kolay çalışma ortamı yaratmaktadır. Böylece, traktörün çeki gücü etkinliği, geleneksel yöntemlere göre daha fazla olmaktadır yılları arasında Hollanda da yapılan araştırmalarda, bitki ve trafik şeritleri ayrıldığında, toprak direncinin azalması nedeniyle birincil toprak işlemede %50 enerji kazancı sağlanmış, verim artışı %0-10 arasında gerçekleşmiştir (Lamers ve ark., 1986). Geleneksel toprak işleme yönteminde İskoçya da patates üretiminde, kontrollü trafiğe göre %70 daha fazla çeki gücü gereksinimi olduğu, trafik şeritleri sayesinde ise gözenekliliğin ve buna bağlı olarak verimin ortalama %14 arttığı bulunmuştur (Dickson ve ark., 1992); bu çalışmada kontrollü tarla trafiği için standart makineler, uygun değişiklikler yapılarak kullanılmıştır. Trafik şeritleri dışında kalan alanlarda toprağın suyu absorbe etme yeteneği daha fazla olmaktadır (Burt ve ark., 1986). Tekerlekler tarafından çiğnenmeyen bölgelerde kök bölgesinde toprak daha fazla su depolayabilmekte, kurak mevsimlerde verim artışı olabilmekte ve erozyon azalmaktadır. Dip patlatmanın olumlu etkilerinin uzun sürmesinde kontrollü trafiğin etkisi olmaktadır. Kök bölgeleri sıkıştırma etkisi altında kalmadığı için kontrollü trafik uygulamasında sık sık dip patlatma işlemine gerek olmamaktadır. Tekerleklerin geçtiği alanlar, makine ağırlığı az olsa bile sıkışmaya neden olmaktadır. Pulluğun kullanıldığı geleneksel toprak işleme yöntemlerinde gelişigüzel geçişler nedeniyle ikinci yıl ekim işlemi tamamlanana kadar tarlanın yaklaşık olarak %75-90 ı sıkıştırılmakta ve dip patlatmanın neredeyse tamamı etkisiz hale gelebilmektedir (Anonim. 1994). Hasat makineleri, en büyük aks yüküne sahip makinelerdir. Ayrıca, biçerdöverlerin tekerlek genişlikleri genellikle ocağa ekim yapılan bir çok üründe sıra arası mesafeyi neredeyse dolduracak genişlikte ve hatta daha geniş olabilmektedir. Biçerdöverin yanında bulunan tarım arabaları ise tekerlek genişliğine bağlı olarak tarla yüzeyinin %20-40 ını sıkıştırmaktadırlar (Anonim, 1994). Sonbaharda

4 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 hasat öncesi yağmur, sıkışmaya karşı olan hassasiyeti artırır. Tekerleklerde toprağa batma sonucu çıkan olumsuz etki, bazen bir sonraki yılda verimde düşüş şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Hasat trafiğinin, biçerdöver tekerleklerinin her yıl aynı sıra aralarında çalışmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesiyle bitki kök bölgesinin korunması sağlanacağı gibi önceden belirlenmiş hasat şeritleri nedeniyle zamanlılık ve iş verimi artırılabilmektedir. Uygulama Kontrollü trafik, sürekli olarak ocağa ekim yapılan alanlarda, baklagil-tahıl rotasyonu yapılan tarlalarda ve sürekli olarak tahıl ekilen arazilerde uygulanmaktadır (Anonim. 1994). Kontrollü trafiğin amacı, mümkün olan en az miktarda toprağı sıkıştırmaktır; bu nedenle, tekerlek genişliklerinin olabilecek en küçük genişlikte olması ve olabildiğince az sayıda şeridi sıkıştırması istenmektedir. Sıra arası geniş olan mısır ve pamuk gibi bitkilerde sadece sıra araları sıkıştırıldığından tekerleklerin bitki köklerini sıkıştırıcı etkisi minimize edilebilir; ancak, buğday gibi sıra arası mesafenin dar olduğu bitkilerde traktör tekerlekleri kök yatağını bastırmakta, toprakta hacim ağırlığı ve agregat boyutu gibi özellikler değişmektedir. Buğdayda sıkışmaya bağlı olarak verimin azaldığı bilinmektedir (Vorhees ve ark., 1985). Kontrollü trafiğin ilk uygulamalarında, alışılagelmiş traktör ve aletler, bitki ve trafik şeritleri oluşturmak üzere değişiklikler yapılarak kullanılmıştır (Monroe ve Taylor, 1989). Geleneksel traktör ve aletler kullanarak trafik etkisinde kalmadan bırakılabilecek en büyük genişlik 3 m dir. Daha geniş izli trafik şeritleri için özel olarak tasarlanmış geniş izli makinelere gereksinim duyulmaktadır. Bu tür özel sistemler için yapılması gereken başlangıç yatırım maliyeti, geleneksel makinelerden daha fazla olmaktadır. Bu amaçla geliştirilen makinelerin bıraktığı izler 5-12 m olabilmektedir. Bu makinelerin kullanımında azaltılmış toprak işleme ya da toprak işlemesiz ekim yöntemleri uygulanmaktadır. Traktör-biçerdöver iz genişlikleri ve tarım iş makinelerinin iş genişlikleri arasında uyum olması gerekmektedir. Traktör-biçerdöver iz genişliklerinin tarla yüzeyinde sıkıştırılan toprak yüzeyini nasıl etkilediği Şekil 1 de gösterilmiştir (Anonim, 1994). Şekil 1 de, ocağa ekim yapılan bitkilerde 6 sıralı-4 izli ve 8 sıralı-2 izli bir düzenleme bulunmaktadır. Birinci düzenlemede traktör ve biçerdöver farklı iz genişliklerine sahip olduğu için tarlanın %44 ü tekerlek basıncının etkisi altında kalırken ikinci düzenlemede sıkıştırılan yüzey alanı %17 ye kadar azaltılmıştır. Traktör iz genişliği, biçerdöver iz genişliği, sıra sayısı ve iz sayısına bağlı olarak sıkıştırılan toprak oranı Tablo 1 de verilmiştir (Anonim, 1994). Tarım iş makinelerinin iş genişliği arasında da bir uyum olması gerekmektedir. Buna ilişkin bir uygulama örneği Şekil 2 de görülmektedir (Kasap ve ark., 1999). Burada, 3 m iş genişliği olan bir ekim makinesi ile çalışırken ekici ayaklardan uygun olanlar, her üç geçişte bir kez kapatılarak traktör iz genişliğine eşit aralıkta iz bırakılmaktadır. Gübreleme ve ilaçlama makineleri kullanılırken traktör, bırakılan izlerden geçmektedir. Buna göre, tarım iş makinelerinin iş genişlikleri 9 m olarak ayarlandığında ekim-gübreleme-ilaçlama işlerinin tümünde traktör trafik şeridini izleyerek toprağın gelişigüzel sıkışması önlenmektedir. Traktör Biçerdöver Traktör-Biçerdöver Şekil 1. Traktör ve biçerdöver iz genişlikleri için optimum düzenleme şekilleri (Anonim. 1994).

5 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Tablo 1. Sıra sayısı, İz genişlikleri ve İz sayısına bağlı olarak trafik etkisinde kalan alan oranları (Anonim, 1994) Sıra sayısı Traktör iz genişliği (cm) Biçerdöver genişliği İz sayısı Trafik alanı (%) (cm) 76 cm sıra arası mesafe ve ve cm sıra arası mesafe Şekil 2. Kademeli iz bırakarak tarım iş makinelerinin iş genişliklerinin uyumlu hale getirilmesi (Kasap ve ark., 1999).

6 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Geleneksel (pulluk ile) toprak işlemede bir üretim yılı sonunda tarla yüzeyinin %75-90 ı traktör tekerlekleri tarafından en az bir kez, genellikle ise 4-5 kez bastırılmaktadır. Bu nedenle, toprak işleme ile kabartılan toprak, yıl içinde tekrar sıkıştırılmaktadır. Yine pullukla yapılan toprak işlemede, özellikle toprak nemli iken işlendiğinde, yıl içinde oluşan sıkışmanın % 80 i birincil toprak işlemede oluşabilmektedir. Buna göre, geleneksel toprak işleme yöntemleri yerine, azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin ülke koşullarına uyarlanması ve azaltılmış toprak işleme ile kontrollü tarla trafiğinin birleştirilerek uygulanması gerekmektedir. Kontrollü trafik için planlama Kontrollü trafik uygulamasına geçiş basit bir değişiklik olmamakta, genellikle birkaç yılı almaktadır. Yeni makine alımı gündeme geldiğinde, gelecekte kontrollü trafik uygulanması düşünülmese bile, iş ve iz genişliklerinin birbirinin katları şeklinde seçilmesi önerilmektedir (Anonim, 1994). Buna göre, yeni makine satın alırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: Biçerdöver iz genişliği, sıraya ekilen ürünlerde sıra arası mesafelere uyumlu olmalıdır. Bazı biçerdöverlerin, sıra arası mesafeye uydurulması için tekerlek boyutlarının değiştirilmesi gerekebilir. Tahıl ekim makinesi iş genişliği ile diğer ekim makinelerinin iş genişliği aynı olmalıdır. Gübre ve ilaçlama makinelerinin iş genişliği, ekim makinesine eşit ya da katları şeklinde olmalıdır. Tarım arabasının iz genişliği, traktörün iz genişliğine eşit olmalıdır. Hasatta kullanılan tarım arabasının iz genişliği, biçerdöverinkine eşit olmalıdır. ÖZET VE TARTIŞMA Tarla trafiği ve toprak işleme yöntemleri, tarım topraklarında toprak sıkışmasına neden olmaktadır. Toprak sıkışması, toprak özelliklerini etkilemekte ve verimi azaltabilmektedir; ayrıca, toprağın işlenmesini de zorlaştırmaktadır. Toprak sıkışmasına karşı bir önlem olarak kontrollü tarla trafiği uygulaması geliştirilmiştir. Bu konuda tarımda gelişmiş Avrupa ülkeleri, ABD ve Avustralya nın yanısıra Afrika ülkelerinde (Kayambo ve Lal, 1993) de araştırmalar yapılmış ve kontrollü trafiğin yararları kanıtlanmıştır. Buna göre, tohum yatağı ve bitki kök yatağı, traktör/biçerdöver tekerleklerinin çiğnediği alanlardan (trafik şeritleri) belirgin şekilde birbirinden ayrılmakta ve her makineli işlemde araçlar aynı izlerden geçmektedir. Böylece, toprak sıkışmasına neden olan en büyük faktör olarak gösterilen aks yükünün sıkışmaya ve verime olan olumsuz etkileri en aza indirilmektedir. Kontrollü trafiğin, gerek makine işletmeciliği yönünden gerekse agronomik yönden yararları bulunmaktadır. Makine kullanımı yönünden yararları şunlardır: Sertleşmiş trafik şeritleri üzerinde çeki etkinliğinde artış, Güç gereksinimi ve yakıt tüketiminde azalma, Ekim ve hasatta zamanlılık, Daha az dönüş ve manevra gereksinimi. Agronomik yararları ise şunlardır: Sıkışan tarla yüzey alanının en aza indirilmesi (%20 ye kadar), Sıkıştırılmamış tohum ve bitki kök yatağı, Tarlaya erken girebilme (1-4 güne kadar), Su tutma kapasitesinde artış, Verim artışı. Türkiye de toprak sıkışması ve önlemleri konusunda bir çok araştırma yapılmıştır, ancak kontrollü tarla trafiği ile ilgili olarak yapılmış çalışma göze çarpmamaktadır. Oysa, ülkemizde kullanılan kuvvet makineleri ve tarım iş makineleri ele alındığında, traktör-biçerdöver iz genişlikleri ve tarım iş makinelerinin iş genişliklerinin uyumlu olduğu ya da uyumlu hale getirilebileceği görülmektedir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan traktörlerin iz genişlikleri m arasında 10 cm kademe ile değiştirilebilmektedir. Tarım traktörlerinin ve tarım makinelerinin (çapa bitkilerinde kullanılan kendi yürür makineler dahil) iz genişlikleri TS 6737 ye göre, 1500, 1800 ve 2000 mm olabilir (Anonim. 1989). Biçerdöver iz genişlikleri ise m arasında bulunmaktadır. Buna göre, traktör ve biçerdöver iz genişlikleri birbirinin katı olacak şekilde ayarlanabilir. Ekim, dikim, fideleme, gübreleme ve ilaçlama makinelerinin iş genişliklerinin birbirinin katı olması gerekmektedir (Anonim. 1984). Örneğin, iz genişliği 1500 mm olan bir traktör için ekim, dikim ve fideleme makinelerinin iş genişliği, 3, 4.5 ve 6.0 m; gübreleme ve ilaçlama makinelerinde ise 6.0, 9.0, 12.0, 18.0 ve 24.0 m olarak belirlenmiştir. Buna göre, traktör ve tarım iş makineleri arasında iz ve iş genişliklerinin de zaten uyumlu olması gerekmektedir. Bu uyum, halen kullanılmakta olan alet ve makinelerin bazılarında bulunmaktadır; ancak, ocağa ekilen bazı bitkilerde olduğu gibi sıra arası mesafelerin ve iş genişliklerinin uyumlu hale getirilmesi için makineler üzerinde değişiklik yapılması gerekebilir. Bazı tarım alet ve makineleri ülkemize özellikle Avrupa ülkelerinden dışalım yoluyla girmektedir. Bu makinelerin iş ve iz genişliklerinin standartlarımızda belirlenen ölçülere uyması gerekmektedir. Bu nedenle, tarım makinaları ithalat politikası, bu özellikler göz önüne alınarak şekillendirilmelidir. Gerek makine kullanımında getirdiği kolaylık ve avantajlar gerekse agronomik yararları nedeniyle kontrollü tarla trafiği uygulamasının Türkiye de uygulanabilir hale gelmesi için pilot çalışmaların başlatılması gerekmektedir.

7 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 SONUÇ 1. Verimi azaltan ve toprağın işlenmesini zorlaştıran sıkışmanın azaltılması ya da yok edilmesi için bir çok ülkede etkili bir alternatif yöntem olarak kontrollü trafik uygulanmaktadır. Bu yöntemde tohum yatağı ve bitki kök yatağı, tekerlekler tarafından sıkıştırılmamaktadır. 2. Kontrollü tarla trafiği ile çeki gücü ve zamanlılık artırılabilir; güç gereksinimi, yakıt tüketimi ve dönüşlerde manevra gereksinimi azaltılabilir. 3. Kontrollü trafik ile, sıkışan tarla yüzey alanı azaltılmakta, ekimde tarlaya erken girilebilmekte, su tutma kapasitesi ve verim artırılabilmektedir. 4. Ülkemizde kontrollü tarla trafiği uygulaması yapılmamaktadır. Ancak, varolan makine parkı, iş ve iz genişliklerinin uyumlu olması için yeterlidir. 5. Makine işletmeciliği ve agronomik yararları nedeniyle kontrollü tarla trafiğine geçebilmek için Türkiye de pilot çalışmaların başlatılması gerekmektedir. KAYNAKLAR Anonim TS 4233, Ekme, Dikme, Fideleme, Gübreleme ve İlaçlama Makinelerinin İş Genişliği. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. Anonim TS 6737, Tarım Traktör ve Makinelerinin İz Genişlikleri. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. Anonim Conservation Tillage Systems and Management. Midwest Plan Service, Agricultural and Biosystems Engineering Department, Iowa State University, Ames, IA. Bal, H Toprak Sıkışması, Sorunları ve Çözüm Yolları. Tarımsal Mekanizasyon 9. Ulusal Kongresi, Adana, Burt, E.C., Taylor, J.H., Wells, L.G Traction Characteristics of Prepared Traffic Lanes. Transactions of the ASAE Vol. 29(2): Dickson, J.W. Campbell, D.J., Ritchie, R.M Zero and Conventional Traffic Systems for Potatoes in Scotland, Soil & Tillage Research, 24: Hulme, P.J., Mckenzie, D.C., Macleod, D.A., Anthony, D.T.W An Evaluation of Controlled Traffic with Reduced Tillage for Irrigated Cotton on a Vertisol. Soil & Tillage Research, 38: Johnson, J.F., Voorhees, W.B., Nelson, W.W., Randall, G.W Soybean Growth and Yield as Affected by Surface and Subsoil Compaction. Agron. J, 82: Kasap, E., Engürülü, B., Çiftçi, Ö, Kılınç, K.S., Gölbaşı, M., Başaran, H, Akkurt, M Bitki Koruma Makineleri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ders Araç ve Gereçleri Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Ankara. Kayambo, B., Lal, R Tillage Systems and Soil Compaction in Africa. Soil & Tillage Research, 27: Lamers, J.G., Perdok, U.D., Lumkes, L.M., Klooster, J.J Controlled Traffic Farming Systems in The Netherlands. Soil & Tillage Research, 8: Monroe, G.E., Burt, E.C., Wood, R.K., Taylor, J.H Building and Testing Traffic Lanes for Controlled-Traffic Farming. Transactions of the ASAE Vol. 32(2): Monroe, G.E., Taylor, J.H Traffic Lanes for Controlled-Traffic Cropping Systems. J. Agric. Engng. Res., 44: Okursoy, R., Barut, Z.B Killi Topraklarda Penetrasyon Dirençleri. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, Antalya, S: Porterfield, J.W., Carpenter, T.G Soil Compaction: An Index of Potential Compaction for Agricultural Tires. Transactions of the ASAE Vol. 29(4): Sabancı, A Türkiye de Tarımsal Mekanizasyon Gelişim ve Eğitimi. ÇÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı Yayın No: 132. Schafer, R.L., Johnson, C.E., Koolen, A.J., Gupta, S.C., Horn, R Future Research Needs in Soil Compaction. Transactions of the ASAE Vol. 35(6): Singh, K.K., Colvin, T.S., Erbach, D.C., Mughal, A.Q Tilth Index: An Approach to Quantifying Soil Tilth. Transactions of the ASAE Vol. 35(6): Sommer, C., Zach, M Managing Traffic-Induced Soil Compaction by Using Conversation Tillage. Soil & Tillage Research, 24: Taylor, J.H., Burt, E.C Total Load Effects on Soil Compaction. Journal of Terramechanics, Vol. 24, No. 3, pp Vorhees, W.B Relative Effectiveness of Tillage and Natural Forces in Alleviating Whell-Induced Soil Compaction. Soil Sci. Soc. Am. J. 47: Vorhees, W.B., Evans, S.D., Warnes, D.D Effect of Preplant Wheel Traffic on Soil Compaction, Water Use and Growth of Spring Wheat. Soil Sci. Soc. Am. J., Vol 49:

Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri. Soil Compaction problems in farm land and suggested solution

Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri. Soil Compaction problems in farm land and suggested solution 51 Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri Ahu Uras Rasim Okursoy Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 16059 Nilüfer / Bursa ÖZET Bu çalışmada, toprak sıkışıklığının

Detaylı

Kontrollü Trafik Uygulanan Tarlalarda Toprak SıkıĢmasının Ölçümü için Traktöre Asılabilen Toprak Penetrometresinin GeliĢtirilmesi

Kontrollü Trafik Uygulanan Tarlalarda Toprak SıkıĢmasının Ölçümü için Traktöre Asılabilen Toprak Penetrometresinin GeliĢtirilmesi Kontrollü Trafik Uygulanan Tarlalarda Toprak SıkıĢmasının Ölçümü için Traktöre Asılabilen Toprak Penetrometresinin GeliĢtirilmesi Mahdi AHANI 1, Ömer ERTUĞRUL, Sina HAGHIGHAT SHISHVAN 1 Ege Üniversitesi,

Detaylı

7.00-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ

7.00-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 355 7.-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ Effects of Some Working Characteristics on Soil Compaction

Detaylı

Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(1):71-78 ISSN 1018-8851 Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Harun YALÇIN 1 Engin ÇAKIR 2 Ercan GÜLSOYLU 3 Galip

Detaylı

Lastik Defleksiyonu-Temas Alanı İlişkisinin Değerlendirilmesi

Lastik Defleksiyonu-Temas Alanı İlişkisinin Değerlendirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 25, 1 (1), 49-54 Lastik Defleksiyonu-Temas Alanı İlişkisinin Değerlendirilmesi Kazım ÇARMAN 1, Ali Yavuz ŞEFLEK S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Konya 1 kcarman@selcuk.edu.tr

Detaylı

Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr

Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr HASSAS TARIM NEDİR? Tarımda hedeflere ulaşmak 3 anahtar unsur gereklidir.

Detaylı

TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİLİ BAZI FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A RESEARCH ON SOME FACTORS AFFECTING SOIL COMPACTION*

TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİLİ BAZI FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A RESEARCH ON SOME FACTORS AFFECTING SOIL COMPACTION* TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİLİ BAZI FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * ÖZET A RESEARCH ON SOME FACTORS AFFECTING SOIL COMPACTION* Yunus Pınar ** Abdullah Sessiz *** Bu çalışmanın amacı; ağır bir bünyeye sahip

Detaylı

Toprak işlemesiz tarım tekniği. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Toprak işlemesiz tarım tekniği. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Toprak işlemesiz tarım tekniği 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Toprak işlemesiz tarım tekniği Toprak işlemesiz tarım tekniği uygulamaları korumalı tarım bilinir. Korumalı tarım (conservation tillage),

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

Toprak işleme makinaları.. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Toprak işleme makinaları.. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Toprak işleme makinaları.. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Kulaklı pulluklar 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 2 Kulaklı pulluklar 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 3 Kulaklı pulluklar 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI 2014-YL-028

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI 2014-YL-028 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI 2014-YL-028 AYDIN YÖRESİNDE II. ÜRÜN DANE MISIR ÜRETİMİNDE GELENEKSEL TOPRAK İŞLEME İLE TOPRAK İŞLEMESİZ TARIM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü AĞAÇLANDIRMA Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü İşçi ile Diri Örtü Temizliği Sahanın erozyon durumu ve Çalışmanın ekonomisi göz önüne alınarak ŞERİTLER halinde yapılır İşçi İle Diri Örtü Temizliği Diri örtü

Detaylı

Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları

Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları Zeliha Bereket BARUT 1, Orhan KARA 2, M. Emin BİLGİLİ 3, M.Fırat BARAN 4 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 TOPRAK İyi drenajlı, Kumlu ve hafif killi, Ayrık türleri,tarla sarmaşığı,darıcan gibi yabani otlardan ari olmalı. İyi kaliteli yer altı suyu veya yakınında akarsu bulunmalı.

Detaylı

Ziraat Mühendisi Ayşegül DEMİRÖRS

Ziraat Mühendisi Ayşegül DEMİRÖRS Ziraat Mühendisi Ayşegül DEMİRÖRS En çok rastlanan buğday hastalıkları Pas hastalıkları (sarı pas, kahverengi pas, kara pas) Kök ve boğaz çürüklüğü Septoria - Fusarium Sürme Rastık En çok rastlanan buğday

Detaylı

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır.

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. 12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. Patates yumrusunun en büyük özelliği dışardan gelen fiziksel

Detaylı

Römorklar MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY MICHELIN CARGOXBIB MICHELIN XS

Römorklar MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY MICHELIN CARGOXBIB MICHELIN XS Römorklar MICHELIN HIGH FLOTATION MICHELIN HEAVY DUTY MICHELIN MICHELIN XS Römorklar Toprak üzerinde daha az etkisi olan yükler için düşük basınçlı römork lastiği YENİ MICHELIN HIGH FLOTATION HOMOJEN VE

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

İkinci Ürün Yetiştiriciliğinde Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziko-mekanik Özelliklerine Etkisi

İkinci Ürün Yetiştiriciliğinde Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziko-mekanik Özelliklerine Etkisi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25, 22 (1), 31-36 İkinci Ürün Yetiştiriciliğinde Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziko-mekanik Özelliklerine Etkisi Mustafa Çetin 1 Engin Özgöz 1 Recai

Detaylı

Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Orhan KARA 2 ÖZET

Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Orhan KARA 2 ÖZET TAM OTOMATİK PATATES DİKİM MAKİNASI İLE FARKLI DİKİM ŞEKİLLERİNİN TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE VE TARLA FİLİZ ÇIKIŞ DERECESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÖZET Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Orhan KARA 2 Bu çalışmada,

Detaylı

Hasan Ali KARAAĞAÇ, Sait AYKANAT, Bülent ÇAKIR, Yasin KORKMAZ. Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana

Hasan Ali KARAAĞAÇ, Sait AYKANAT, Bülent ÇAKIR, Yasin KORKMAZ. Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2012, 8 (4), 393-399 Çukurova Bölgesi İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290 ÇİZEL AYAĞI İLE ÇALIŞMADA PENETRASYON DİRENCİ DEĞERLERİNDEN YARARLANARAK BOZULMA KESİT ALANININ BELİRLENMESİ Determination of Soil Failure Pattern

Detaylı

Diğer Toprak işleme makinaları. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Diğer Toprak işleme makinaları. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Diğer Toprak işleme makinaları 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Diğer Toprak işleme makinaları Bu ders kapsamında toprak işleme amaçlı kullanılan diğer makinalara yer verilmektedir. Bu makinalar şu şekilde

Detaylı

Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu

Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu Tescil edilen çeşidin ait olduğu tür: Fagopyrum esculentum Moench (Yaygın Kara Buğday) Çeşidin tescil edilen adı: GÜNEŞ Tescil yılı:

Detaylı

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013 Tarımsal Meteoroloji Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 2 EKİM 201 Prof. Dr. Mustafa Özgürel ve Öğr. Gör. Gülay Pamuk Mengü tarafından yazılan Tarımsal Meteoroloji kitabından faydalanılmıştır. Hava ve İklim ile

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu ÖZET Bünyamin DEMİR 1*, İsmail ÖZTÜRK 2 1 : Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 33130, Mersin 2 : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

ANTALYA İLİ SULU TARIM TARLA İŞLETMELERİNDE MEKANİZASYON PLANLAMASINA YÖNELİK TEMEL İŞLETMECİLİK VERİLERİ *

ANTALYA İLİ SULU TARIM TARLA İŞLETMELERİNDE MEKANİZASYON PLANLAMASINA YÖNELİK TEMEL İŞLETMECİLİK VERİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),61-68 ANTALYA İLİ SULU TARIM TARLA İŞLETMELERİNDE MEKANİZASYON PLANLAMASINA YÖNELİK TEMEL İŞLETMECİLİK VERİLERİ * İbrahim AKINCI Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

DİKİM MAKİNELERİ. Dikim. Yapısal olarak dikim makinesi tipleri : Fonksiyonel olarak dikim makinesi tipleri :

DİKİM MAKİNELERİ. Dikim. Yapısal olarak dikim makinesi tipleri : Fonksiyonel olarak dikim makinesi tipleri : DİKİM MAKİNELERİ Dikim Bitkisel üretimde bazı bitkiler fide, fidan, yumru, soğan vb. materyallerden üretilmektedir. Dikim işlemi; ana bitkiyi oluşturacak bitkisel materyalin (fide, fidan, yumru vb.), toprakta

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi Journal(of(Tekirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(International(Journal(of(all(Subjects(of(Agriculture( Cilt(/(Volume:(11Sayı(/(Number:(1(((((Yıl(/(Year:(2014

Detaylı

Traktöre Asılabilen Bir Toprak Penetrometresi İçin Tasarlanan Hidrolik Donanım *

Traktöre Asılabilen Bir Toprak Penetrometresi İçin Tasarlanan Hidrolik Donanım * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (003) 17(1): 17-135 Traktöre Asılabilen Bir Toprak Penetrometresi İçin Tasarlanan Hidrolik Donanım * Yücel TEKİN ** Rasim OKURSOY *** ÖZET Toprak sıkışıklığı konusunda yapılan

Detaylı

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları Pancar tohumları büyüklükleri ve çimlenme yetenekleri farklı tohumlardır. İri tohumlar fazla embriyolu olup çimlenme yüzdeleri yüksektir. Küçük tohumlar ise tek embriyolu olup çimlenme yetenekleri düşüktür.

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Yasemin VURARAK Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/113 E-mail yvurarak@hotmail.com Doğum Tarihi-Yeri 15.07.1970-Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 302 KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Comparing the Various Prediction Equations Concerning

Detaylı

Traktörler MICHELIN AGRIBIB MICHELIN YIELDBIB MICHELIN OMNIBIB MICHELIN MULTIBIB MICHELIN XEOBIB MICHELIN MACHXBIB MICHELIN AXIOBIB

Traktörler MICHELIN AGRIBIB MICHELIN YIELDBIB MICHELIN OMNIBIB MICHELIN MULTIBIB MICHELIN XEOBIB MICHELIN MACHXBIB MICHELIN AXIOBIB MICHELIN MICHELIN YIELDBIB MICHELIN OMNIBIB MICHELIN MULTIBIB MICHELIN XEOBIB MICHELIN MACHXBIB MICHELIN AXIOBIB Kullanım ömrü boyunca yüksek performans seviyeleri ve iki yıl fazladan kullanım MICHELIN

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

PAMUĞUN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

PAMUĞUN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ PAMUK HASADI PAMUĞUN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Pamuk, değişik kullanım alanlarıyla dünyada tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinde önemli konumu olan ürünlerden birisidir. Artan dünya nüfusuna paralel

Detaylı

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması 159 Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması Cevdet Sağlam (1) Sinan Gerçek (2) (1) Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 63040

Detaylı

Bakım makinaları-çapalama Makinaları Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Bakım makinaları-çapalama Makinaları Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Bakım makinaları-çapalama Makinaları 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Bakım makinaları Bitkisel üretimde ekimden hasat dönemine kadar süregelen gübreleme, çapalama, seyreltme ve tekleme, tarımsal savaş

Detaylı

Organik Tarımda İşletme Planlaması

Organik Tarımda İşletme Planlaması Organik Tarımda İşletme Planlaması ICEA (Etik ve çevresel Sertifikasyon Enstitüsü) Zir. Yük. Müh. Ramazan AYAN email: info@icea-tr.com Tarımsal ve doğal ekosistemler DOĞAL Kontrol: İçsel Enerji: Güneş

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

1 Araştırma Makalesi. Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi

1 Araştırma Makalesi. Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi Tayfun KORUCU*, Fatih YURDAGÜL KSÜ, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekimin İkinci Ürün Mısır Verimine Etkileri: Birinci Yıl Sonuçları

Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekimin İkinci Ürün Mısır Verimine Etkileri: Birinci Yıl Sonuçları Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (2), 139-146 Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekimin İkinci Ürün Mısır Verimine Etkileri: Birinci Yıl Sonuçları Engin Çakır 1, Harun Yalçın 1, Erdem Aykas 1, Ercan

Detaylı

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği 04 Şubat 2014 İzmir Ajanda Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği (GMY) Modern Meyve Yetiştiriciliği (MMY) GMY ve MMY Farkları GMY Nasıl MMY Çevrilir 2 Geleneksel

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama Taslak 24.11.2014 Mesut GÖLBAŞI Ersin AKILLI Hüseyin AYDIN Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması 172 İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması Ramazan SAĞLAM 1, Ahmet ÇIKMAN 2, Yasemin VURARAK 2, İbrahim TOBİ 1 (1) Harran Üniversitesi

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇIFT SILINDIRLI SIKIŞTIRICILAR 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇIFT SILINDIRLI SIKIŞTIRICILAR 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇIFT SILINDIRLI SIKIŞTIRICILAR 2.6 t 18.5 kw 360 görüş sahası En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

Gemlik Zeytini. Gemlik

Gemlik Zeytini. Gemlik Gemlik Meyve ve çekirdekleri orta irilikte olup % 29.9 oranında yağ içerir. Siyah sofralık olarak değerlendirilir. Meyveleri yağ bakımından zengin olduğundan sofralık kalite dışındaki taneler yağlık kolarak

Detaylı

Effects of Different Furrow Openers, Covering Components and Forward Speeds in No till Seeders on the Soil Surface Roughness

Effects of Different Furrow Openers, Covering Components and Forward Speeds in No till Seeders on the Soil Surface Roughness Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(1): 91-96, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Tarımsal mekanizasyonun gelişimi

Tarımsal mekanizasyonun gelişimi Tarımda Makineleşme Yeryüzündeki ilk tarımsal üretim denemelerinin kökleri MÖ 9.000 yılarına kadar uzanmaktadır. İlk yaygın tarım uygulamalarının Dicle-Fırat havzasında başladığı düşünülmektedir. Arpa,

Detaylı

Neobioplus Nasıl Üretilir?

Neobioplus Nasıl Üretilir? Seperasyon Neobioplus Nasıl Üretilir? NH3, NH4, CH4, H2S Gibi Zararlı Bileşenlerin Giderimi Böcek Yumurta Yabancı Ot Tohum Giderimi Pelet Toz Hayvan Dışkıları Bitkisel Atıklar Anaerobik Ortamda Fermentasyon

Detaylı

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları Hassas tarım değişken oranlar ilkesiyle gerekeni, gerektiği yere, gerektiği zaman, gerektiği kadar kullanımı temel almış olan bir teknoloji olduğu için, konumsal bilgi

Detaylı

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Bağ Sulaması Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Prof. Dr. Sermet ÖNDER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) sermetonder01@gmail.com

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

ORMANCILIKTA TOPRAK İŞLEMENİN EKOLOJİK ESASLARI

ORMANCILIKTA TOPRAK İŞLEMENİN EKOLOJİK ESASLARI ORMAN TOPRAK VE EKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIKTA TOPRAK İŞLEMENİN EKOLOJİK ESASLARI Dr. Aydın ÇÖMEZ 4 Nisan 2013- Bursa http://ekoloji.ogm.gov.tr/ SUNUNUN GENEL HATLARI - Toprak işlemenin

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

Toprak frezeleri. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Toprak frezeleri. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Toprak frezeleri, titreşimli dipkazanlar ve kuyruk mili tırmıkları ile birlikte hareketini traktörün kuyruk milinden alarak çalışan toprak işleme aletlerindendir. Birçok

Detaylı

Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var.

Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var. Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var. Marka Tarihi CHERY Industry Group, 16 yılın imalatçı deneyimini barındırıyor. TOP1 Çin taşıt imalatçısı TOP2 Çin traktör imalatçısı TOP3 Çin biçerdöver

Detaylı

BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HUMİK VE FULVİK ASİT KAYNAĞI OLAN TKİ-HUMAS IN KULLANIMI

BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HUMİK VE FULVİK ASİT KAYNAĞI OLAN TKİ-HUMAS IN KULLANIMI BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HUMİK VE FULVİK ASİT KAYNAĞI OLAN TKİ-HUMAS IN KULLANIMI Prof. Dr. Sait GEZGİN Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Konya TKİ HÜMAS, Ülkemizin

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu Ad-Soyad : Yücel Tekin Kişisel Bilgiler Ünvan : Prof. Dr. E-posta : ytekin@uludag.edu.tr Telefon :2942354 Göreve Başlama Tarihi : 30.07.1992 Uzmanlık Alanları : Toprak Özelliklerinin belirlenmesi, Toprak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 VI. ve VII. (1991-2001) GENEL TARIM SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE' NİN TARIMSAL YAPI ve MEKANİZASYON DURUMUNDAKİ DEĞİŞMELER Cihat Yıldız*-İsmail Öztürk**-Yücel Erkmen* Özet

Detaylı

Buğday da Çökerten Hastalığı ve Mücadele Yöntemleri. Ocak 2013 Trakya Sunumu

Buğday da Çökerten Hastalığı ve Mücadele Yöntemleri. Ocak 2013 Trakya Sunumu Buğday da Çökerten Hastalığı ve Mücadele Yöntemleri Ocak 2013 Trakya Sunumu Ajanda Çökerten Hastalığı Tarım Doktoru 2 Çökerten Hastalığı fungal bir hastalıktır ve başlıca belirtisi kökte kararmadır Kökte

Detaylı

İKİNCİ ÜRÜN SİLAJLIK MISIR TARIMINDA FARKLI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN İŞLETMECİLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Erdal BAYRAM

İKİNCİ ÜRÜN SİLAJLIK MISIR TARIMINDA FARKLI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN İŞLETMECİLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Erdal BAYRAM İKİNCİ ÜRÜN SİLAJLIK MISIR TARIMINDA FARKLI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN İŞLETMECİLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Erdal BAYRAM Yüksek Lisans Tezi Tarım Makinaları Anabilim Dalı Danışman : DoçDr Engin ÖZGÖZ

Detaylı

KONYA İLİ TARIM MAKİNALARI SEKTÖR RAPORU MEHMET ÖZÇELİK

KONYA İLİ TARIM MAKİNALARI SEKTÖR RAPORU MEHMET ÖZÇELİK Giriş Konya ili Türkiye de tarım makineleri açısından, ülkenin önemli merkezlerinden bir tanesidir. Özellikle ildeki tarım alanlarının genişliği, toprak işleme alet ve makinalarına olan ihtiyacı artırmıştır.

Detaylı

TARIM TRAKTÖRLERİ 21.07.2015. Tarım Traktörleri. Traktör Tipleri. Tarım traktörlerindeki önemli gelişim aşamaları

TARIM TRAKTÖRLERİ 21.07.2015. Tarım Traktörleri. Traktör Tipleri. Tarım traktörlerindeki önemli gelişim aşamaları TARIM TRAKTÖRLERİ Tarım Traktörleri Traktör, kelime olarak çekici veya hareket ettirici anlamına gelmektedir Traktörler, tarımsal işletmelerde çeşitli iş makinelerinin çalıştırılması için kullanılan kuvvet

Detaylı

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Kar Mücadelesi Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzey Kaplaması Yüzey Dokusu Kaplamanın yüzeysel dokusu ve pürüzlülüğü hem sürüş konforunu hem de sürüş emniyetini belirler. Kaplama yeterince düzgün ama gerekli

Detaylı

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ Burhan KARA Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta Giriş İletişim: burhankara@sdu.edu.tr, Tel: 0246 211

Detaylı

Toprak işleme, bitkisel üretime dayalı tarımsal faaliyetlerde ilk aşamadır.

Toprak işleme, bitkisel üretime dayalı tarımsal faaliyetlerde ilk aşamadır. Toprak İşleme Toprak işleme, bitkisel üretime dayalı tarımsal faaliyetlerde ilk aşamadır. Toprak işleme ile tohumun çimlenip, gelişerek büyümesi için gerekli ortamlar sağlanmış olunmaktadır. Bu istekler

Detaylı

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI ÖZET KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Erdem AYKAS 1 Engin ÇAKIR 1 Harun YALÇIN 1 Bülent OKUR 2 Yıldız NEMLİ 3 Ahmet ÇELİK 4 Son yıllarda dünya da ve ülkemizde toprağın,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

Her tip çalışma için: Anız çalışması, birincil toprak işlemesi, pulluk tabanının kabartılması ve tohum yatağının hazırlanması

Her tip çalışma için: Anız çalışması, birincil toprak işlemesi, pulluk tabanının kabartılması ve tohum yatağının hazırlanması Centaur Her tip çalışma için: Anız çalışması, birincil toprak işlemesi, pulluk tabanının kabartılması ve tohum yatağının hazırlanması Çok fonksiyonlu bir toprak işleme makinesi mi arıyorsunuz? Yüzeysel

Detaylı

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ THE EFFECT OF THE CUT-OFF GRADE ON THE ESTIMATION ERROR OF ECONOMIC COPPER CONTENT Ercüment YALÇIN (*) ANAHTAR SÖZCÜKLER: u, Tahmin Hatası,

Detaylı

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ 1. Tritikalenin Önemi : Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü suzersami@yahoo.com Tritikale

Detaylı

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI Prof. Dr. HĠKMET GÜNAL Dr. Nurullah ACĠR Ziraat Mühendisi Emre MATUR Ziraat Mühendisi Ahmetcan KILINÇ TOPRAK ÖZELLIKLERININ DEĞIŞKENLIĞI

Detaylı

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Âlim Çağlayan 1 Ertan Demoğlu 1 Besinlerin rolü Yeterli bir gübreleme programı sadece bütün besinlerin temel görevleri açık bir

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 362

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 362 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 362 PAMUKDA TOHUM YATAĞI HAZIRLAMADA KULLANILAN BAZI TOPRAK ĠġLEME YÖNTEMLERĠNĠN TOPRAK STRÜKTÜRÜNE ETKĠLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA A Research on Effect

Detaylı

BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATILAR, KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ AZALTIYOR

BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATILAR, KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ AZALTIYOR BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATILAR, KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ AZALTIYOR Çatı Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı M.Nazım Yavuz, dünyada ve Türkiye de yaygınlaşmaya başlayan bitkilendirilmiş çatı uygulamalarının

Detaylı

TARIMDAKİ GELİŞMELER

TARIMDAKİ GELİŞMELER TARIMDAKİ GELİŞMELER Tarımdaki Gelişmeler İlkçağ dan itibaren tarımdaki gelişmeler Avrupa da yaşanmaya başlamıştır. Romalıların Ortaçağ da uyguladığı ikili ekim sistemi. Üçlü ekim sistemi nin ortaya çıkışı

Detaylı

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Pamuk ekim makinaları 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 2 Pamuk Ülkemizde pamuk çoğunlukla çırçır makinalarından çıktığı gibi ekilir. Bu tohumların üzeri hav denilen lifli

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BALLICA MAHALLESİ (KÖYÜ) KULLANILMAYAN TARIM ALANLARININ BİRLİKTE TARIM YAPMAK AMACIYLA BİRLEŞTİRMESİ PROJESİ TOLGA DOĞAN-BAŞAK YAĞIZ Erzurum, 2015

Detaylı

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 4.Bölüm: Esneklikler. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 4.Bölüm: Esneklikler. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi I 4.Bölüm: Esneklikler Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Esneklikler Daha önce talep edilen miktarı

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

KORUMALI TOPRAK İŞLEME VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Conservation Tillage and Its Application in Turkey

KORUMALI TOPRAK İŞLEME VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Conservation Tillage and Its Application in Turkey Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 321 KORUMALI TOPRAK İŞLEME VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Conservation Tillage and Its Application in Turkey T. KORUCU 1 V. KİRİŞCİ 2 S. GÖRÜCÜ 3 ÖZET Geleneksel

Detaylı