Sertifikalı tohumlukta çeşit saflığı tamdır. İçerisinde yabancı madde ve yabancı tohum olmadığı için hangi ürünü ekmişseniz onu alırsınız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sertifikalı tohumlukta çeşit saflığı tamdır. İçerisinde yabancı madde ve yabancı tohum olmadığı için hangi ürünü ekmişseniz onu alırsınız."

Transkript

1 SERTİFİKALI TOHUMLUĞUN ÖNEMİ Gerek coğrafi özellikleri, gerek iklim özellikleri itibariyle çok zengin bir tarımsal ürün çeşitliliğine sahip olan ülkemizde, ağırlıklı tarımsal ürünü tahıllar oluşturmaya devam etmektedir. Toplam ekilen alanlar içinde % 35 ile en çok ekimi yapılan buğday önemini korumaktadır. Buğday üretiminde kalite yıllara göre değişmekle birlikte ne yazık ki istenilen kalite standardına ulaşılamamıştır. Buğday kalitesi hem çiftçiler hem de sanayiciler için oldukça önemlidir. Kaliteli buğday kaliteli un demektir. Buğdayda kaliteye de ancak sertifikalı tohum kullanılarak ulaşılabilmektedir. Peki sertifikalı tohum nedir ve kaliteye etkisi nasıl olur? Sertifikalı tohum; tarla ve laboratuvar kontrolleri neticesinde genetik, fiziksel ve biyolojik değerleri belirlenmiş Bakanlık tarafından her türlü deneme ve incelemeleri yapılarak satışına izin verilen, çeşit saflığı sağlanmış ve adı belirli olan belgeli tohuma sertifikalı tohum denir. Sertifikalı tohumun üreticiye faydaları nelerdir? Sertifikalı tohumlukta çeşit saflığı tamdır. İçerisinde yabancı madde ve yabancı tohum olmadığı için hangi ürünü ekmişseniz onu alırsınız. Sertifikalı tohumluklarda yüksek çimlenme kabiliyeti vardır. Yani tarlaya attığınız her tohum çimlenir. Bu sayede kuvvetli bir gelişme gösterir, bu da bazı bitkilerde dekara ekilecek tohum miktarında %25 e varan verim artışı ve tasarruf sağlayarak tohum maliyetini düşürür ve üreticiye kazanç sağlar. Söz konusu tohum ıslah edilmiştir. Bu nedenle toprak rutubetinden ve bitki besin elementlerinden (gübre) yararlanma kabiliyeti sertifikasız tohumlara oranla daha yüksektir. Ekilen tohumların tamamı aynı günlerde çıkış sağladığı için (tekdüze çıkış) tarlada dalgalanma ve boşluklar olmaz, dolayısıyla da ürün kaybı görülmez. Bitkilerin tümünün gelişmesi aynı dönemdedir, böylece; bakım, çapalama, sulama, ilaçlama gibi işlemlerin yararı tam olarak kendini gösterir. Buda üreticiye zaman ve kazanç sağlar. Olgunlaşma tüm bitkilerde aynı zamanda olacağından hasat kolaylığı sağlar. Çeşit özellikleri bilindiğinden ekim zamanı tam olarak ayarlanabilir. Çeşit özellikleri bilindiğinde ürünün gelişimi sırasında izlenecek olan uygulama (bakım, sulama vs.) programı da daha rahat belirlenir. Elde edilen ürünler aynı özelliklerde ve kaliteli olduğundan pazar değerleri yüksektir, bu da satış kolaylığı sağlar. Verim kabiliyeti diğer tohumlara göre daha yüksek olduğundan daha yüksek kazanç sağlar. Söz konusu tohumlar toprakta mevcut ve tohumla taşınan bazı hastalıklara karşı koruyucu olarak ilaçlandığından kayıplar minimum düzeydedir, ekimde fazla tohum kullanılmasına gerek kalmadığından tasarruf sağlar. Tarım Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimiz sertifikalı tohumluk kullandıklarını faturaları ile tespit ettirdikleri takdirde kullanılan tohumluk miktarına göre destekleme ödemesi almaktadırlar.

2 KONYA TİCARET BORSASI LABORATUVARI OLAN KONYA LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. YE YETKİ DEVRİ YAPILMIŞTIR Konya ili, yöre olarak Türkiye nin buğday ve arpa üretim merkezi olmayı geçmişten günümüze sürdürmektedir. Konya ilinde her geçen yıl sertifikalı buğday ve arpa tohumu kullanımı yaygınlaşmaktadır. Kalitesi ve verimi yüksek olan sertifikalı tohum yöre çiftçisinin artık vazgeçilmez girdisi olmaya başlamıştır. Çiftçinin bu talebini gören Konyalı sertifikalı tohum üreten kuruluşlar ve firmalar her geçen yıl üretim miktarlarını artırmaktadırlar. 212 yılında Konya ilinde yaklaşık olarak 1. ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu üretilmesi beklenmektedir. Bu yüksek potansiyelin neticesinde firmaların kendi bölgelerinde bir merkezde tohumlarını analiz edecek bir laboratuvara ihtiyaçları doğmuştur. Bu bağlamda Konya ilinde faaliyet gösteren özel sektör sertifikalı tohum üreten firmalara yerinde ve de hızlı hizmet etmek amacıyla Konya Ticaret Borsası, mevcut laboratuvarı olan Konya Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. ye tevsi yatırım yaparak safiyat ve çimlendirme analiz laboratuvarlarını da eklemiştir. Eş zamanlı olarak T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ne müracaat yapılarak; Tohumculuk hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliği hükümlerine göre Konya Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. ye tarihinde buğday ve arpa türlerinde Laboratuvar Analizi ve Belgelendirme konusunda Türkiye de bir ilki gerçekleştirerek yetki alınması sağlanmıştır tarihi itibari ile Konya da faaliyet gösteren özel sektör tohum kuruluşları numunelerini Konya Ticaret Borsası kuruluşu olan Konya Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. ye göndermeye başlamışlardır. TOHUMLUK SERTİFİKASYONU VE ANALİZLERİ Numune Kabul ve Kodlama Bölümü Sertifikalandırılmak amacıyla tohumluk numunelerinde, her bir tohumluk çeşidi için, sınıfı ve kademesi aynı olan, bir veya birden fazla parselden oluşan fiziki olarak tek bir üretim alanı olan bir tohumluk beyannamesi düzenlenir. Beyannameleri kabul edilen tohumluk çeşitleri için Bakanlıkça yetkilendirilen kontrolörler tarafından tarla kontrolleri ve numune alma işlemi gerçekleştirilir. Numune alma işlemi Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak Tarım İl Müdürlüğü personelince yapılır ve ilgili sertifikasyon kuruluşuna (KLD A.Ş.) gönderilir. Usulüne uygun olarak alınan tohumluk numuneleri ilk olarak laboratuarda numune kabul ve kodlama bölümünce gerekli kontrolleri yapılarak teslim alınır. Teslim alınan temsili tohumluk numuneleri hem resmi kayıt defterine hem de internet tabanlı TVYS Tohumluk Veri Yönetim Sistemi programına kayıt edilir. Safiyet, Tür Çeşit ve Çimlendirme Analizleri için çalışılacak numuneler oluşturularak Safiyet Analiz Laboratuarına teslim edilir. SAFİYET ANALİZ LABORATUARI Sertifika düzenlenebilmesi amacıyla laboratuar tarafından Safiyet ve Çeşit analizleri ile Çimlenme analizlerinin yapılması gerekmektedir. Buna göre laboratuarımızda, yönetmelik gereği yapılan analizler şöyledir. Safiyet Analizi: Analiz edilen numunenin ağırlıkça yüzde oranını ve numuneyi oluşturan çeşitli tohum ve cansız kısımların tespiti amacıyla yapılır. Safiyet analizleri; Saf Tohum: Göndericinin beyan ettiği tür, tür beyan edilmemiş ise içerisinde en fazla olan tür ve bozulmamış tohumlar

3 Diğer Tohumlar: Saf tohum dışındaki tüm bitki türleridir ve Ot tohumu ve Mahsul tohumu olarak ikiye ayrılır. Cansız Yabancı Madde: Toprak, kum, taş parçacığı, sap, saman, kök, çavdar mahmuzu, orijinal büyüklüğünün yarısı veya yarısından daha küçük kırık yada hasar görmüş taneler vs.. Tahıllarda İstenmeyen Ot Tohumları Pelemir: Cephelaria syriaca Delice: lolium temulantum Deli Yulaf : Avena fatua Kısır Yulaf: Avena sterilis Yabani Yulaf: Avena ludoviciana Safiyet Analiz raporunda; Saf tohum, Diğer tohumlar, Cansız yabancı madde oranı, diğer tür ve tohumların cins ve tür isimleri teşhis edilir. Cansız yabancı maddelerin nitelikleri ve diğer tohumların her bir türünün bilimsel adları rapor edilmelidir. Saf tohum türlerinin bilimsel adları sertifika üzerinde belirtilmelidir. Tür Çeşit Analizleri: Sertifika düzenlenecek olan tohumluğun içerindeki diğer tür çeşitlerin belirlenmesi analizidir. Diğer tür çeşitlerin belirlenmesi kimyasal madde içerisinde belirli bir süre tohumluğun bekletilmesi neticesinde, diğer tür çeşitlerin ayrılarak tespitine dayanır. Tür çeşit analizlerinde kimyasal olarak, %5 lik NaOH veya %5 lik KOH çözeltisi kullanılır. Bu çözeltide belirli bir süre bekletilen tohumluklarda oluşan renge göre ayrım sağlanır. Kırmızı daneli buğdaylarda portakal rengi, kahverengi bir renk oluşurken, beyaz daneli buğdaylar saman sarısı renk alırlar. ÇİMLENDİRME ANALİZ LABORATUARI Çimlendirme Analizleri: Laboratuar şartlarında belirli koşul ve sürelerde tohumların çimlenmesi, fidenin ortaya çıkması ve temel yapıları oluşan bitkilerin değerlendirilmesi işlemidir. Bir tohum partisinin çimlenme kapasitesini belirlemek, tarla çıkış değerini tespit etmek, tohum partisi hakkında bilgi edinmek ve farklı tohum partilerinin kalitesini karşılaştırmak amacıyla yapılır. Çimlendirme analizleri; safiyeti yapılmış numune üzerinden yapılır. Çimlendirme koşulları buğday ve arpa için aşağıdaki gibidir. TÜR ADI ORTAM SICAKLIK SAYIM GÜNLERİ ÖN İŞLEMLER ARPA BUĞDAY Kağıt Arası veya Kum Kağıt Üstü Kağıt Arası veya Kum Ön Üşütme Ön Kurutma Ön Üşütme Ön Kurutma Çimlenme Şekilleri: Epigenal Çimlenme: Kotiledonların toprak üzerinde oluştuğu çimlenme (Ayçiçeği, Fasulye) Hipogenal Çimlenme: Kotiledonların toprak içinde oluştuğu çimlenme şekli

4 Çim değerlendirmede; Normal çim, Anormal çim ve çimlenmeyen tohumlar (Sert, Dormant, Ölü) belirlenir. Normal Çim: Kusursuz çimlenmiş, Hafif kusurlu çimlenmiş, sekonder enfeksiyonlu bitkiler olarak değerlendirilir. Anormal Çim: Zarar görmüş çimlenmiş bitkiler, Deforme olmuş çimlenmiş bitkiler, Primer enfeksiyonlu bitkiler olarak değerlendirilir. Çimlenme Çeşitleri Çimlenmeyen Tohumlar Sert Tohumlar : Çimlendirme koşullarında su alamaz ve sert kalırlar. Taze Tohumlar: Çimlendirme koşullarında su alabilirler ancak çimlenme süreci engellenir. Ölü Tohumlar: Yumuşak, Renksiz, sıklıkla küflüdürler ve fide gelişiminin hiçbir işaretini göstermezler. Diğer Kategoriler: Boş tohumlar, embriyosuz tohumlar, böcek tarafından zarar görmüş tohumlar

5 Laboratuar Standartları (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf ve Tritikale) Faktörler Elit* Orijinal Sertifikalı I Sertifikalı II-III Saf tohum (en az %) Cansız yabancı madde (en çok %) Diğer mahsul tohumları (en çok adet/kg) Diğer tür ve çeşitler (en çok adet/kg) Ot tohumları (en çok adet/kg) Zararlı ot tohumları (en çok adet/kg) Delice (Lolium temulentum), Pelemir (Cephalaria cyriaca), Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana Çavdarmahmuzu (en çok %),1,1,2 (Claviceps purpurea) Tohumla Geçen Hastalıklar (en çok adet/kg) Buğday sürmesi (Tilletia caries, Tilletia foetida) Arpa kapalı rastığı (Ustilago hordei) Yarı açık arpa rastığı (Ustilago nigra) Yulaf kapalı rastığı (Ustilago kollei) Yulaf açık rastığı (Ustilago avenae) Çimlenme (en az %)

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi arttırmak, kaliteyi

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29377 MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2015/7586 17

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TEBLİĞ. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2014 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜN BORSALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜN BORSALARININ ANALİZİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜN BORSALARININ ANALİZİ Çağlar Tuğrul ÜNVER ve Uğur GÖRECEK Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ferit ÇOBANOĞLU AYDIN

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU NİSAN-2014 1 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

POLATLI TĐCARET BORSASI

POLATLI TĐCARET BORSASI POLATLI TĐCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2010 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 1 BAŞKAN IN MESAJI Polatlı Ticaret Borsası

Detaylı

YIL: 2012 / SAYI: 44. Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland

YIL: 2012 / SAYI: 44. Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland YIL: 2012 / SAYI: 44 COMMODITY EXCHANGE Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland Sa l kl Topra n Vazgeçilmezi Organik Madde Oluflturulmas ve Yönetimi Tar m limizde Son

Detaylı

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih ve Sayıları : 13.01.2008 / 26755 14.09.2008 / 26997 17.12.2009 / 27435 12.05.2012 / 28290 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Temmuz 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27635 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Faaliyet Raporu 203 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i BAŞKANIN MESAJI Aksaray Ticaret Borsası 967'den beri tarım sektörünün içinde

Detaylı

ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2

ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde

Detaylı

TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; tohumluk partilerinden numune alınması,

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI ÇAY SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI HAZIRLAYAN HİLAL USTA İSTATİSTİK ŞUBESİ 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. ÇAYIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHÇESİ 1) Çay ın Tanımı ve Kapsamı 3 2) Çay

Detaylı

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar.

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar. Toprak Nedir ve Neden Önemlidir? Toprak, yerkabuğunu oluşturan kayaların, uzun yıllar boyunca parçalanıp ayrışması ile oluşan gevşek yeryüzü örtüsüne verilen genel bir isimdir. Fakat toprağın, önemine

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

Detaylı

PAMUK ÜRETİCİSİ LİSANSLI DEPOCULUĞA KAVUŞTU

PAMUK ÜRETİCİSİ LİSANSLI DEPOCULUĞA KAVUŞTU PAMUK ÜRETİCİSİ LİSANSLI DEPOCULUĞA KAVUŞTU Şebnem BORAN GİRİŞ Beyaz altın diye de adlandırılan pamuk yarattığı istihdam ile önemli tarım ürünlerimiz arasında yer almaktadır. Pamuk stratejik bir ürün olup

Detaylı

ESKİŞEHİR ISSN 1309-8144 TİCARET BORSASI YIL:1 SAYI:2 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2010 DERGİSİ

ESKİŞEHİR ISSN 1309-8144 TİCARET BORSASI YIL:1 SAYI:2 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2010 DERGİSİ ESKİŞEHİR ISSN 1309-8144 TİCARET BORSASI YIL:1 SAYI:2 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2010 DERGİSİ Yönetim Kurulu Adına Sahibi : Selim ÖĞÜTÜR (Yön. Kur. Bşk.) Yayın Kurulu : F. Yunus POTOĞLU (Yön. Kur. Bşk. Yrd.)

Detaylı

ESKİŞEHİR ISSN 1309-5935 TİCARET BORSASI YIL:1 SAYI:1 OCAK - ŞUBAT - MART 2010 DERGİSİ. Kapak

ESKİŞEHİR ISSN 1309-5935 TİCARET BORSASI YIL:1 SAYI:1 OCAK - ŞUBAT - MART 2010 DERGİSİ. Kapak ESKİŞEHİR ISSN 1309-5935 TİCARET BORSASI YIL:1 SAYI:1 OCAK - ŞUBAT - MART 2010 DERGİSİ Kapak Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Adına Sahibi : Selim ÖĞÜTÜR (Yön. Kur. Bşk.) Yayın Kurulu : Selim

Detaylı

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU ii Bu raporun yayın ve çalışma kapsamında elde edilecek her türlü yazılı ve görsel materyal ile verilere ilişkin bütün hakları Fırat Kalkınma

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GİRİŞ.. 2 2. HAŞHAŞ TARIMI........ 3 2.1. Haşhaştan Faydalanma Şekilleri.... 4 2.1.1. Kapsül........ 4 2.1.2. Tohum..... 4 3. HAŞHAŞ EKİMİ

Detaylı

TÜRKİYE'DE TOHUMCULUĞUN DURUMU VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE TOHUMCULUĞUN DURUMU VE GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE TOHUMCULUĞUN DURUMU VE GELİŞİMİ Ayhan ELÇİ 1 1. GİRİŞ Bitkisel üretimde, üstün nitelikli tohum kullanılmasının önemi, ve kaliteli tohum kullanılmasının verimi diğer üretim şartlarına bağlı olarak

Detaylı

POLATLI TĐCARET BORSASI

POLATLI TĐCARET BORSASI POLATLI TĐCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2011 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 1 BAŞKAN IN MESAJI Polatlı Ticaret Borsası

Detaylı

ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY

ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY ANADOLU, J. of AARI 6 (2) 1996, 36-53 MARA ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI Turgay DĐZDAROĞLU Cem BALKAN Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY

Detaylı