Gündem Maddesi 1: Açılış ve Saygı Duruşu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gündem Maddesi 1: Açılış ve Saygı Duruşu"

Transkript

1 İSTANBUL BAROSU BARO MECLİSİ 23. OLAĞAN GENEL KURULU 11 Kasım 2009 / Baro Kültür Merkezi Konferans Salonu Divan Başkanı: Av. Zeki DİREN Gündem Maddesi 1: Açılış ve Saygı Duruşu ----&---- BAŞKAN (Av. Zeki Diren)- Değerli meslektaşlarım; Baro Meclisinin 23. Olağan Genel Kurulu Toplantısına hoş geldiniz. Hepinizi Başkanlık Divanı adına saygıyla selamlıyorum. Gündemimizin 1. maddesi, açılış ve saygı duruşu. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, kaybettiğimiz meslektaşlarımız, kısa bir süre önce kaybettiğimiz değerli eski başkanlarımızdan Burhan Güngör ün anısına hepinizi 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu, İstiklal Marşı) BAŞKAN- Değerli meslektaşlarım; bugünkü gündemimiz hakkında sayın meslektaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirdik. Öncelikle Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Stratejisi Taslağı üzerinde birçok meslektaşımızın bir görüşme açılmasını ve bu konudaki eleştirileri tartışıp bir sonuç çıkartarak; bu konuda Baro Yönetiminin daha önce bir görüşü vardı, ama, daha ayrıntılı, daha detaylı görüşün bu genel kurulumuzdan çıkmasını arzu ettikleri için, 1. maddesini bu konuya ayırdık Aralık tarihlerinde Erzurum da YÖK ün düzenlediği, üniversitelerin ve baroların katılacağı hukuk fakülteleri, hukuk eğitimi ve staj konusundaki bir toplantıya Sayın Başkanımız da katılacak. Biz bu toplantıya İstanbul Barosunun görüşü olarak buradan çıkacak sonucu taşımayı ve orada görüşlerimizi sunmayı düşündüğümüz için, gündemin 2. maddesini de bu konuya ayırdık. Gündemin 1 ve 2. maddesi konusunda şu ana kadar söz alan 13 tane arkadaşımız var. Biz bir bütün halinde bu konuları tartışalım, ayırmayalım diyoruz, çünkü ikisi birbirinin içinde de olabilir. Zaten bu Yargı Reformu Taslağı bugünkü gazetelerde de gördüğünüz üzere, Sayın Eminağaoğlu ve Osman Kaçmaz hakkında hazırlanan iddianameler, artık yargının siyasi baskıdan bir an önce kurtulması için ne gibi çalışmalarını çok acil olarak gözler önüne seriyor. Gerçekten de cumhuriyetten ve Atatürk ten yana olan görüşlere karşı son zamanlarda artan baskı, bugün gazetede okuduğumuz haberlerle artık iyice ağırlaşmış vaziyette. Bugünkü toplantımızda çıkacak sonuçla yine bu bağımsız, hukukun üstünlüğüne inanan yargıçların arkasında olduğumuzu da bir sonuç olarak Yönetime buradan bir rapor halinde sunmayı düşünüyoruz. Dilek ve temenniler kısmında da bu konuyu ele alırız. ---&--- 1

2 Gündem Maddesi 2: Baro Başkanının Baronun Çalışmalarıyla İlgili Sunumu ----&---- BAŞKAN- Her zaman olduğu gibi Sayın Baro Başkanımızı kürsüye davet ediyoruz. Av. MUMMER AYDIN (İstanbul Barosu Başkanı)- Değerli meslektaşlarım, İstanbul Barosu Başkanlığının Baro Meclisinin değerli üyeleri; hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Baro Meclisinin gündeminde bugün 2 önemli konu var. Sayın Divan Başkanı ve üyelerimiz de bu konuda daha evvel bilgi sahibiler. O nedenle de kendileriyle bu konuda gündem maddeleri olarak saptayıp burada tartışmamız faydalı olacağı noktasında hemfikirdik. Sağ olsunlar, onlar da bu konuları gündeme aldılar. Hepinizin bildiği gibi, yıllardan beri Türkiye'de siyasi iktidarlar sadece konuştular; evet, sadece konuştular. Türkiye'de yargı bir yerlere giderken, Türkiye'de yargı her geçen gün içinden çıkılmaz bir hale gelirken, geçtiğimiz dönemlerde siyasi iktidarlar hiçbir şey yapmadılar denilecek kadar bu konu üzerine eğilmediler ve 7 yıldan bu tarafa AKP de önce iktidar oldu, sonra da muktedir oldu, şu anda da muktedir olmasının gereklerini yerine getiriyor. Daha evvel Avrupa Birliğinin huzuruna götürdükleri, Türkiye'de hiç tartışmadıkları Yargı Reformu Taslağı, Ağustos 2009 da yine aynı zihniyetle, aynı kafayla ve aynı düşüncelerle Avrupa Birliği uyum süreci adı altında önce Avrupa Birliğinde tartışıldı, sonra Türk kamuoyunda konu açıklığa kavuşturuldu. Açıklığa kavuşturuldu derken de, ortaya bir Yargı Reformu Stratejisi Taslağıyla birlikte bir de Yargı Reformu Eylem Planı diye iki başlık altında Adalet Bakanlığınca hazırlanmış taslaklar çıktı. İçinden geçtiğimiz süreçte hepimizin gördüğü gibi, artık bu ülkede Atatürkçü olmak, cumhuriyet ve değerlerini savunmanın suç olduğu ve bunları savunan insanların yargılandığı, tutuklandığı süreçte, hemen birkaç gün önce de yine sadece cumhuriyet mitinglerine katıldığı için ya da İstanbul Barosunun kuruluş yıldönümünde Mahmut Esat Bozkurt Ödülü almaya hak kazandığıyla ilgili kendisine ödülü verildiği zaman önceki Başkanımız tarafından, yaptığı bir konuşma nedeniyle -ki o konuşma içeriğini ben de çok net biliyorum, yeniden de baktım, içeriğinde hiçbir şey yok- ve bunun dışında özel telefonlarının ve Yargıtay telefonlarının dinlenmesi nedeniyle yaptığı yasal müracaatları nedeniyle ve yine hepimizin bildiği gibi, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin hâkim olarak, bir yargıç olarak siyasi iktidarı değil de, hakkı ve adaleti koruyan anlayışla verdiği kararlar nedeniyle karşıtlık görmelerinden dolayı her ikisi hakkında hem cezalandırma, hem de meslekten ihraç kararıyla Adalet Bakanlığı müfettişleri rapor hazırladı. Ancak, biz şunu biliyoruz: Türkiye'de, yani Ankara'da hâlâ yargıçlar var ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hâlâ bütün bu olaylara rağmen, bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyan insanlardan oluşmaktadır, biz buna inanıyoruz. O nedenle de konu oraya gittiği zaman, konuyla ilgili gerekli kararların objektif ölçütlerde verileceği düşüncemizi de muhafaza ediyoruz. Biz İstanbul Barosu olarak bu konuyla ilgili zaten bir basın açıklaması yaptık; bütün basına geçtik, bütün barolara gönderdik. İçeriği de şu anlatmaya çalıştığım öz itibariyledir, bunu sitemize girdiğiniz zaman hepiniz göreceksiniz zaten. 2

3 Genel anlamda iki ağırlıklı konu olduğu için, Barodaki diğer yaptıklarımıza çok fazla değinmeyeceğim, sadece bu iki konuya değineceğim, aksi takdirde konu dağılır. Divan Başkanımız mutlaka bu konuda uyaracaktır hepinizi, ama ben yine onun yerine geçerek izninizle söylemek istiyorum. Söz alan arkadaşlarım, başka konulara girmeden, özellikle bu iki konunun tartışmasını yaparlarsa, hem İstanbul Barosunun kurumsal kimliğine, hem de bu konulara önemli oranda destek vermiş olurlar. Kaldı ki, İstanbul Barosu olarak, hem önceki dönemde, hem de bu dönemde Yargı Reformu Strateji Taslağıyla ilgili görüşlerimizi ifade ettik, bununla ilgili rapor hazırladık. Bunun dışında da, yine YÖK ün üniversiteler ve barolarla, Türkiye Barolar Birliğiyle yapmak istediği Aralıktaki Erzurum Toplantısıyla ilgili olarak da yine raporlar hazırladık. Çünkü, en geç 30 Kasım itibariyle bu raporları biz orada dağıtılmak üzere YÖK e göndereceğiz. Ama, İstanbul Barosu, hepinizin bildiği gibi her zaman farklı olmuştur, her zaman gittiği yerde hazırlığıyla, bilgisiyle ön plana çıkmış olan meslektaşlarımızdan oluştuğu için de, oradaki bütün hazırlıklarımız diğer barolara öncü olacak şekilde olmak zorundadır. O nedenle de bizim hazırlığımız var. Bugün de burada bu konuyu tartıştığımızda, katkısı olacak meslektaşlarımıza peşinen teşekkür ediyorum. Zamanımız 30 Kasıma kadar olduğu için, bu konuda yazılı görüşlerini bizimle paylaşan meslektaşlarımız da en azından ayın 20 sine kadar ya da Pazartesi zannediyorum 23 ü olacak, 23 üne kadar bize ulaştırırlarsa, bu görüşleri bir taslakta toplama imkânımız olur diye düşünüyorum. Bugün onlarla ilgili de size bir duyuru yapmış olayım. Bildiğiniz konular olduğu için, Yargı Reformu Strateji Taslağıyla ilgili ve eylem planıyla ilgili sadece çok kısa bilgilendirme yapacağım, diğer konuya biraz daha ağırlık vereceğim. Hepinizin bildiği gibi, Avrupa Birliğinde tartışılan, ama Türkiye'yi ilgilendiren, vatandaşın adalete erişimi konusunda bu kadar sıkıntısı varken, ne vatandaşın görüşünü alan, ne hukukçusunun görüşünü alan, ne doğru dürüst Yargıtayının görüşünü alan, Danıştayının ve baroların görüşünü alan, yani almayan bir anlayışla bir Yargı Reformu Strateji Taslağı hazırlandı. Türkiye Barolar Birliğinden de temsilci arkadaşımız, katılımıyla buraya avukatlar ve barolarla ilgili bazı hususları sokma başarısını gösterdi. Başarı gösterdi diyorum, çünkü bugüne kadar olmayan bir husus girdiği için, gerçekten bu da bir başarıdır. Ama, bunun ötesinde, daha en başından itibaren taslağa baktığınız zaman ortaya çıkan bir şey var ki, o da avukatları yargı mensupları içerisinde saymamak. Yani, kanunda açıkça yargı mensubu denildiği zaman hâkim, savcı ve avukatın anlaşıldığı bir ortamda, Yargı Reformu Strateji Taslağında avukatı yargı mensupları arasında saymıyor. Yani, daha başlangıçta avukatı ve savunmayı buradan dışlamıştır. Bunu tabii kesinlikle kabul etmiyoruz. Yargı mensubu olan avukat, savunma konusunda en önemli ayağı oluşturan avukatın böyle bir taslakta mutlak suretle yargı mensubu adı altında yer alması gerekir. Daha buradan başlayarak dışlanmışlığı ya da bu anlayışı sergileyen bir siyasi iktidarın da bu strateji taslağından ne anladığı da hepimizin malumu. Evet, ne anladığı şu: Önünü açabilmek için Anayasa Mahkemesi ve Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunun yapısını değiştirmeye kalkıyor. Yani, siyasi iradenin oraya seçeceği kişilerle bir Anayasa Mahkemesi yapısı oluşturmak istiyor ve yine bir Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yapısı oluşturmak istiyor. Hepimizin bildiği gibi, hukukun üstünlüğünde yargı, yasamayı Anayasa Mahkemesiyle, Danıştayla da siyasi iktidarı, yani yürütmeyi denetlediğine göre, siyasi iktidar, yasama meclisinden ve kendisinin seçeceği kişileri Anayasa Mahkemesine ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna dahil ettiği, seçtiği zaman, kendi yapacağı iş ve eylemleri, yasaları kendi 3

4 seçtirdiği insanlara denetletmek durumunda kalacak. Ben de seçtiğim insanların benim yönümde olduğunu bilirim, hepiniz de bunu bilirsiniz. Dolayısıyla herkes kendi seçtikleriyle beraber hareket ederse, bu ülkede objektif bir yargıdan, bu ülkede nesnel bir yargıdan ve davranış biçiminden ve sonuç olarak da yargı reformundan bahsedebilmek mümkün değil. Onun için, siyasi iktidarın Yargı Reformu Strateji Taslağı ve eylem planından anladığı, temel anlamda bu iki olay. Bunun dışında, taslakta hâkimlerin bağımsızlığı, tarafsızlığı, bunlarla ilgili, mahkemelerle ilgili, yeni adliyelerle ilgili, İstanbul Barosunun hep karşı olduğu ve olacağı arabuluculuk konusuyla ilgili ve Adli Tıp Kurumuyla ilgili, Türkiye Adalet Akademisiyle ilgili birçok başlık var. İhtiyaç değil mi; tabii ki ihtiyaç. Türkiye Adalet Akademisi de bağımsız olmalı. Adli Tıp Kurumu da siyasi iktidarın güdümünden kurtarılmalı. Oraya kendi adamını göndererek, ıslak imzada olduğu gibi, 3 kişi seçerek inceleme yaptırması ve bilirkişilik etiğiyle bağdaşmayacak raporlar verilmesi, hepinizin bildiği Üzmez davası ve daha birçok davada olduğu gibi birtakım kafa karıştırıcı raporlar verilmesi; bu ülkede ceza hukukunda maddi gerçeği bulma hususunda hâkimin araması, bulması ve ona göre hareket etmesi ve objektif davranması gerekirken, hâkimin önüne yasa gereğince teknik bilirkişilik yapabilecek tek organ olan Adli Tıp Kurumu raporları dahi insanların aleyhine olacak şekilde ve tarafgir pozisyonlarda gitmiştir. Böyle olunca da, önceden yargılanan insanlar, Adli Tıp Kurumunun verdiği raporlardan dolayı üretilen gerekçelerden bugün tatmin olamıyorlar. Ben haksızlığa uğradım deyip o gün bağıran insanlar, bugün haklı olduklarını bir kez daha ifade ediyorlar. Tabii ki öyle; eğer bir kurum, üzerinde birtakım gölgeler olur, verdiği raporlar tartışılır hale gelirse ve o raporlarda sorun olduğu ortaya çıkarsa, tabii ki adaletin verdiği kararlar insanları tatmin etmez ve adalet bundan yara alır, örselenir. Biz hep söyledik zaten, Hukuku ve adaleti örselemeyin, hukuk devleti anlayışından sapılmasın. İstanbul Barosu bunu yıllardır seslendiriyor; bugün de seslendirecek, yarın da seslendirecek. Ama, Yargı Reformu Strateji Taslağı ve Eylem Planı, bize göre bu anlayışla devam ettirilirse, sadece Türkiye'de başka bir hukuki kavga çıkacak. Hâkimlerin ve savcıların da Ergenekon savcıları tarafından soruşturulmasıyla ilgili görüş bildiren bir bakanlığın böyle bir eylem planından Türkiye için adil bir sonuç çıkarması mümkün değil. Türkiye'nin demokrasisine, demokratikleşmesine katkı vermek için buradan bir şey çıkarmaları mümkün değil. Eğer gerçekten katkı vermek istiyorlarsa, eğer gerçekten böyle bir yargı reformunu içtenlikle, söylemde değil, eylemde gerçekleştirmek istiyorlarsa, yargıyı kendi başına bıraksınlar, yargı mensuplarını kendi başlarına bıraksınlar, bu taslak ihtiyaçlar açısından bu mensuplar tarafından en iyi şekle getirilebilecektir, çünkü herkes çok net ne yaşadığını ve sıkıntılarını biliyor. Aklın yolu bir, ortak aklı üretmek o kadar zor değil. Yaşanan sıkıntıları şuraya tek tek yazdığımızda, bunları toplayıp bir strateji taslağı ya da eylem planı haline getirirseniz, nelerin yaşandığını hepimiz görürüz. Ayrıca burada pratiğe indirgenmesi gereken birçok olay var, çünkü biz biliyoruz ki, bugün yargıda yaşanan sorunların en az yüzde 30 u, belki 35 i insan faktöründen kaynaklanıyor, bireysel davranışlardan kaynaklanıyor, Ben yaptım oldu mantığından ve anlayışından kaynaklanıyor. Özellikle avukatlar bunlara direndikleri, seslendirdikleri zaman, yargıç ve savcılar kulaklarını tıkıyorlar. Ama, hepimiz biliyoruz ki, sıra onlara da geldi ve onların adına yine biz konuşuyoruz, onlar hâlâ seslerini çıkartamıyor. Bunu her gün söyledik; cumhuriyeti savunanlar, en az karşıda olanlar -ki bu karşıtlığı da kabul etmemekle birlikte bu ülke insanı için- kadar cesur olmalıdırlar. 4

5 Bakın, karşımızda olanlar ve olduğunu açık açık seslendiren basın yayın organlarında bunlar çok net gözüküyor. O kadar cesur hale hareket ediyorlar ki, bizim artık korkmamız için hiçbir neden yok arkadaşlar, çünkü eğer bu ülke ve cumhuriyet elden giderse, yeniden bir kurtuluş savaşı verecek lider de gözükmüyor. Herkes kendince bir liderdir zaten, onu kabul ediyorum, ama bu tehlikeler karşısında dahi birleşemeyen ve herkesin ayrı bir tarafa çektiği bir ortamda işin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Tek başına simgesel duruşlar da yetmiyor. İşte bakın, dün 10 Kasımdı, 10 Kasımda ülkede inanılmaz derecede bir infial ve insanların tepkisi var. Atatürk ü tabii ki bu toplum seviyor, yaptıklarını, ülkeye kattıklarını. Bugün burada konuşabiliyorsak, bugün ülkenin herhangi bir bölgesine gidebiliyorsak, işimizi yapabiliyorsak, yaşayıp nefes alabiliyorsak, onun sayesindedir, yaptıkları sayesindedir. Bugün sırtımıza hukukçu cüppesini geçirip bütün bunları söyleme olanağını buluyorsak özgürce, onun sayesindedir. Aksi takdirde, bugün belki birilerinin mandası altında, belki dininden, dilinden de uzaklaştırılmış, özgürlüğünden yoksun olarak yaşayan bir toplum olacaktık. Artık toplum mu olurduk, topluluk mu olurduk, orası da farklı olurdu. Yargı Reformu Strateji Taslağı, İstanbul Barosunda çok masaya yatırıldı. Sayın Sair Bafra burada, kendisiyle döneminde Yönetim Kurulu üyesi olduğumuz dönemde, yine Sayın Başkanımız Kâzım Kolcuoğlu nun ilk döneminde bununla ilgili kendisi önemli bir çalışma yapmıştı. Ben de sayman sıfatıyla karınca kararınca destek vermeye çalıştım ve simgesel olarak önemli tespitler yaparak hepinizin bildiği üretimler yapılmıştı. Daha sonra, 2005 yılında yine Kâzım Beyin ikinci döneminde yargı reformu o yıl ilan edilerek, yargı reformuyla ilgili bir panel yapıldı, kitabı bir an evvel basıldı ve Meclise gönderildi, bununla ilgili yerlere gönderildi. Sevgili meslektaşlarım; siyasi iktidar kös dinliyor. Söylenenlere kulak vermek yerine, bu işin ilgilisi olduğumuzdan dolayı bizi dinlemek, En azından söyleyecek bir şeyler vardır, belki de bana oradan birtakım şeyler sirayet eder, faydalanırım diye düşüneceği yerde, hiç kal e bile almadı. Tıpkı Türkiye Barolar Birliğinin anayasayla ilgili bir taslak hazırlayıp gönderdiğinde attıkları gibi, hiç ama hiç dinlemediler ve bugün de artık yargıda kavgayı son noktaya taşıyorlar. Birer birer hâkim ve savcıları yargılamak, karşıt gördükleri insanları yargılamak ve meslekten ihraç ederek yerlerine biat kültürüne alışmış ve siyasi iktidarı koruyan-kollayan anlayışta kendi yandaşları hâkim ve savcıları, hukukçuları getirmeye çalışıyorlar. Biz eğer gerçekten cumhuriyetin hukukçuları isek, yapmamız gereken, buna karşı durmaktır. Karşı dururken de çözüm önerilerimizi kulak asmasalar dahi, hazırlayıp sunmak zorundayız. O nedenle hepimize görev düşüyor, hepinizden bu konuda katkı bekliyorum. Bu arada bir teşekkürüm de Sayın Nazire Selçuk a. Kendisi bugün 38 sayfadan ibaret Yargı Reformu Strateji Taslağı Raporu hazırlayarak az evvel bana kendisi sundu. Evet, katkı veren herkese müteşekkirim, çünkü bu konuda vereceğiniz har katkı, düşünce, biliniz ki mutlak suretle değerlendirilerek bir İstanbul Barosu görüşü şekline getirilip bundan istifa edilecektir. Sevgili meslektaşlarım; bununla ilgili günlerce konuşabilirim, günlerce konuşabilirsiniz, yazı yazabiliriz. Önemli olan, saptamalarda bulunmak, sorunu saptayıp çözüm önerilerini geliştirmektir. O nedenle, sizlerden de ricamız o. Diğer konu, özellikle içinden geçtiğimiz süreçte, yine bir tarafı itibariyle tabii ki yargı reformunu ilgilendiren bir konu, üniversiteler ve üniversitelerdeki hukuk eğitimi, onunla bağlantılı olarak staj. 59 tane hukuk fakültesi ve hepinizin bildiği gibi, sayıları 23 bini bulan hukuk fakültesi öğrencileri, her yıl 4 bin 500 mezun, her yıl 6 bin yeni öğrenci, ki bu yıl kontenjanları artırdılar, 8 bin 250 oldu. Ne olacak, bu kadara ihtiyaç var mı; 5

6 bence yok. Bir ülkenin hukukçusu ne kadar çok olursa, o ülkede o kadar çok demokrasi ve hukuk güçlü olur denilebilir mi; mümkün değil, buna gülünüp geçilebilir ancak. Siz kaliteli hukukçu yetiştirmediğiniz müddetçe, siz avukatlara yatırım yapmadığınız müddetçe, bilgi yatırımından bahsediyorum özellikle, uzmanlığı artık Türk avukatlığına sokamadığınız müddetçe, istediğiniz kadar öğrenci alın, sadece buz üstüne yazı yazmış olursunuz, sadece Ben üniversitede okudum diyebilsin diye birilerini yetiştirmiş olursunuz, hepsi o kadar. O kaliteyi sağlayabilmek, o üniversitede yapılacak öğretime bağlıdır. O üniversitede gerekli öğretimi almadan mezun olursa, biz bir yıllık staj döneminde istediğimiz kadar eğitim verelim, gelecekte iyi bir avukat olmanın standartlarını oluşturamayız. Çünkü, hepimiz biliyoruz ki, bir binanın temeli çürükse, üzerine bina edilenleri taşıyamaz. Avukat için de böyledir, her meslek için böyledir. Gerekli lisans eğitimini yeterli ölçüde almamış, alamamış olan bir aday, onun üzerine avukatlığını o ölçütlerde bina edecektir. Hiçbir zaman hayat başarısını istediği seviyeye taşıyamayacaktır. Belki çok para kazanabilir, ama o çok para kazanması, kaliteli bir avukat olduğu anlamına gelmeyecektir. Çünkü, onun ölçütleri ve farkındalıkları daha farklı olacaktır. Para kazanmak, avukatlıkta tek başına bir ölçüt değildir, çünkü her türlü kirli işi yaparak para kazanan meslektaşlarımız da var. Tenzih ederek söylüyorum, ama maalesef var, birilerinin maşası olarak para kazananlar da var. Böyle olmamak için, kaliteli, insan temel hak ve özgürlüklerine önem veren, onları koruyup kollayan bir yapıda meslek mensubu yetiştirmek zorundayız. Burada birinci görev barolara düşüyor, önce biz kapımızın önünü süpüreceğiz. Bunu yapmadığımız, yapamadığımız müddetçe, kimseye de dil uzatmaya hakkımız olmadığını düşünüyorum. Ben İstanbul Barosu Başkanı sıfatıyla bunu açık yüreklilikle ifade ediyorum. Bütün sorunları bir seferde mi çözeceğiz; tabii ki mümkün değil, ama adımlarını atıp, temellerini atıp üzerine bina etmek zorundayız. Zaten çok ilginçtir; YÖK ten böyle bir teklif gelmeden evvel biz hazırlık yapıyorduk. Yönetimde arkadaşlarıma ben de konuyu açmıştım ki, o hafta yazı geldi. Niye? Çünkü, YÖK ün aldığı birtakım yeni kararlar var. İşte hepinizin bildiği gibi, Roma hukuku konusu, ama sadece Roma hukukunda değil ki, ana bilim dallarını yeniden saptadılar ki, Avrupa Birliği de ana bilim dalı olmaktan çıkartıldı, vergi hukuku da, maliye de. Dolayısıyla tek başına Roma hukukunda değil, üstelik de gerekçeleri, Hukuk tarihinde daha fazla öğretim üyesi varmış. Arkadaşlar; net aldığım bilgiyi söylüyorum: Hukuk tarihinde 36 öğretim üyesi Türkiye genelinde, Roma hukukunda da 32 ve hukuk tarihindeki 36 öğretim üyesinin birçoğu da yeni asistanlar, takviye ederek sayı o noktaya getirilmiş. Yani, bir gerekçe olarak Bu ülkede Roma hukukçusu yok ki zaten, Roma hukuku ana bilim dalı olsun şeklinde bir söylemi de bu olanlar haklı çıkarmıyor. Bir sefer burada istenen ne? Roma hukuku, hepimizin de okuduğu, bugünkü Avrupa Birliğinin temeli olan hukuk ve hepimize bir şeyler kattı, temelde aldığımız hukuk öğreniminin içinde önemli bilgiler sunan. O dersten zor geçmiş olanlar olabilir, ters gelmiş olanlar olabilir. İnanın ki Bahçeşehir Üniversitesinin açılışında 15 hukuk fakültesi dekanı vardı, ben de davetliydim, yine kürsüden böyle bir konuşma yaptıktan sonra yemekte kalan 5 dekanla konuştuğumuzda, maalesef Çok iyi oldu dediler. Hatta bir tanesi, Zor geçmiştik zaten, iyi oldu dedi. Yani, bu anlayışla dahi Roma hukukuna karşı çıkabilmeyi üstelik bir hukuk fakültesi dekanına yakıştırabilmek mümkün değil. Çünkü, bu kararlar alınırken gerekçe hazır YÖK te. İstanbul da ve Kuzey Kıbrıs ta hukuk fakültesi dekanlarıyla yapılan toplantılarda, hukuk fakültesi dekanlarının tavsiye kararları neticesinde alınmıştır bu kararlar. Yani, temeli çökertmek için aklı ve bilgiyi onlar vermişler. Zaten çok iyiydi hukuk fakülteleri; şahtı, şahbaz oldular. Yani, böyle bir hukuk fakültesi eğitimi var ki, işte 6

7 yukarıya doğru itilen, Çık git. Zaten Türkiye'de öğretim hep böyle, hiçbir zaman öğrenciyi öğretmeye ve yetiştirmeye yönelik değil, Buradan çıksın. Buradan çıksın da, bu ülke aydın yetiştiremez, yetiştirdikleri aydınlar da böyle olur işte. Üniversitede mutlak surette hukuk eğitimini kaliteli yapmak zorundalar ve üniversitede avukatlığı, hâkimliği, savcılığı seçecek insanlar Bilirsiniz, liselerde bir zamanlar fen bölümünü ya da edebiyat bölümünü seçme konusunda lise ikinci sınıfta ayrım vardı ve ona göre dersleri ağırlıklı okurdunuz ya da daha az okurdunuz ve sonuçta da biz yarı bakaloryaya girmiştik, bizden öncekiler tam bakaloryaya girmişlerdi. Hukuk fakültelerinde de ben gerektiğini düşünüyorum, yani o dersten tesadüfen geçer not alarak lisans öğrenimini tamamlamış olan bir insanın staja başladığında, biz öğrenmemiş kabul ederek ona yeniden lisans dersi veremeyiz. Ne oraya hoca yetiştirebiliriz, ne de oraya para yetiştirebiliriz. Bizim yapacağımız, sadece avukatlık hukuku ve uygulamada avukatlığa yönelik ve özellikle etik değerlere yönelik, insani değerlere yönelik, diksiyonuna yönelik, yazım kurallarına yönelik onlara ders vermektir, eğitim yaptırmaktır. Bizim Baro olarak yapmamız gereken budur. Bunun ötesinde bir şey yapmaya kalkarsak, çok da doğru hareket etmiş olmayız. Tam tersine, üstelik insanların lisans eğitimlerinde aldıklarına dil uzatmış oluruz ki, o da çok doğru değil. Ama, eğer söylediğim anlamdaysa, oraya da dil uzatmak gerektiğini düşünüyorum. İşte zamanı geldi, bunu en azından oraya gelecek hukuk fakültesi dekanlarına söyleme şansımız var. Nasıl olması gerektiği noktasında çözüm önerilerimizi iletme şansımız var. Onlar da bize diyecekler ki Siz ne yapıyorsunuz stajda da bize bunu zorluyorsunuz? Evet, biz stajda yıllardan beri mış gibi yapıyoruz. Ben kendi bireysel örneğimi hep vermişimdir, yine veriyorum: 1977 deki stajdan bugünkü fark, sadece İstanbul Barosunun yarattığı, yasaya koydurduğu, fiili durumla getirip sonra yasaya koydurduğu staj eğitim merkezleridir ve orada verilen eğitimdir. Onun ötesinde, hiç kimse tersini söyleyemez. Bence o dönem daha iyiydi, hiç olmazsa duruşma salonlarında oturacak yer bulabiliyorduk; giderseniz oturacak yer buluyordunuz, bugün onu da bulamıyorsunuz. Bugün sabah Kartal da duruşmadaydım. Kartal Bölge Temsilcisi arkadaşım geldi, Filan mahkemenin hâkimi, geçen sene aldığımız bankları salona koymak istemiyor, üstelik salonda yer varken. Babasının malı ya, salon ondan isteniyor. Oraya gelecek avukat da oturacak, stajyer de oturacak, gelecek sade vatandaş da oturacak. Yargılamalar herkese açıktır. Yoksa, babasının malı mülkü bilip de Buraya giremezsin demek kimsenin hakkı değildir, haddi de değildir. Ben orada gezerken, bugün icra dairesinde sıkıntı yaşamış bir stajyer arkadaş yanıma geldi, Başkanım, ben sizi tanıyorum; futbol oynuyorum, oradan da biliyorum sizi. Böyle böyle bir olayla karşılaştım. Dün hacze gitmek istemiş, olmamış, Sabahleyin da gel, seni gönderelim demişler. Bulunduğu yer uzak, sabah da kalkmış, da Kartal a yetişmiş. Demişler ki, Bir başka avukat daha gelecekti, gelmedi, seni tek başına hacze gönderemeyiz. Yetmemiş; Orada bekleme, çık dışarı demiş icra memuru. Gittim, yani inanın, canına okudum, stajyer arkadaşım da yanımdaydı; Senin hakkın değil, haddin de değil bu arkadaşı dışarı çıkarmak dedim. Ama, bizim yerimiz yok. Burada duran avukat ne yapacağını bilir. Burada duran stajyer, yerin yoksa, nerede duracağını bilir, senin hakkın değil. Üstelik de söz verip buraya kadar sabahın unda getirip saat 11.30, 3 saat burada bekletemezsin. Lütfen memurunu ver, gönder şimdi. Ama, bizim halimizi biliyorsun. Sizinle ilgili biz haftada 3 tane, 5 tane yazı yazıyoruz icra dairelerine. Tek başına sizin için yazmıyoruz; avukatlar için stajyerler için, yaşanan sıkıntılar için yazıyoruz, ama siz hâlâ bunun farkında değilsiniz. Sizi koruyan, kollayan bir tek avukattır, ama siz, avukata ve stajyere düşmanlık yapıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde de onlara Buyurun oturun, başımızın 7

8 üstünde yeriniz var diyemiyorsunuz, Dışarı çıkın diyorsunuz; buna hakkınız yok dedim, orada bulunan bütün icra memurları ve avukatların önünde. Ben kimseye şov yapmadım, içinden geleni yaptım, görevim gereği bunu yaptım ve öyle olması gerekiyordu. Stajyer arkadaş böyle duruyor. Lütfen otur şuraya dedim, müdür beyin önüne oturtturdum, memurunu da verdi gönderdi. Sevgili meslektaşlarım; biz nitelikli stajyer ve avukat yetiştirdiğimiz zaman, kimse kimseye boyun eğmez, herkes hakkını arar, hakkını aradığı noktada da hukuk üretilir, adalet üretilir, savunma her zaman dik duruşuyla kendine düşeni yapar. Ben çok fazla başlıklara girmek istemiyorum, bu konularda Başkan Yardımcımız Selçuk Demirbulak Hocamız gerekli açıklamaları yapacak. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum, ama hukuk fakültesinde 4 yıllık eğitim yeterli mi, bu eğitimin 5 yıla çıkartılıp 5. yılda en azından tıp fakültelerinde olduğu gibi avukatlığa, hâkimliğe, savcılığa yönelik eğitimi almaları gerekli midir, ki bana göre gereklidir, ama bunu 4 yıllık süreçte mi, 5 yıllık süreçte mi, ona göre önerilerimizi oluşturmak gerekiyor. Yani, avukatlık mesleği açısından -hâkimlik, savcılık için de söylüyorum- altını çizerek daha verimli bir hukuk eğitiminin fakültelerde verilmesini sağlamak ve bütün fakültelerde de ortak bir eğitim ve hukuk dili oluşturmak zorunda olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Bu hukuk eğitiminin sağlanması amacıyla yapılması gerekenlerin başında da özellikle pratik, yani bize hukuk fakültelerinde yaptıkları pratik çalışmalar gibi, avukatlık açısından da dosya bazında pratik çalışmaların yapılması, yaptırılması ve bu tür yetiştirmeye önem vermek gerektiğini düşünüyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Daha iyi bir staj eğitimi açısından da önümüzdeki süreçte İstanbul Barosunun hep söylediği İstanbul da 3 büyük adliye projesi, bütün yeni getireceği sıkıntılarla beraber devreye girecektir. Ama, en azından biraz daha eli düzgün, biraz daha elektronikten istifade edecek adliye binaları olacak; mahkeme sayıları artacak, yeni hâkimler gelecek. Nasılların geleceğini tahmin ediyoruz, ama inşallah öyle olmaz. Ancak, bütün bunlar gerçekleştiği zaman, hâkim stajyerinin ya da savcı stajyerinin ya da avukat stajyerinin oturabileceği alanlara kavuşmuş olma ihtimalimiz yüksektir. Orada oturma imkânını bulduğunuz zaman dahi, hepiniz biliyorsunuz, tecrübelisiniz, bir duruşmayı izlerken dahi dimağımıza yeni şeyler sokuyoruz; görmediğimiz, yapmadığımız ve o güne kadar bilmediğimiz yeni şeyleri. Düşünebiliyor musunuz, tertemiz dimağları var tecrübe açısından, hiç uygulama yapmamış stajyerin ne kadar fazla şey alabileceğini; yeter ki orada olsun, yeter ki hâkim, savcı, icra memuru ve mahkeme kalemindeki personel ona birazcık eğilebilsin. Ama, hepimiz biliyoruz, bugün git diyorlar. Onun da kılıfını buldular, Staj Eğitim Merkezinin ayın 9 unda yaptığımız toplantısında stajyerlerle şu anda daha staj eğitime gelmeden bilgilendirme toplantıları yapıyoruz bu dönemde. Onları çağırıyoruz, haklarınız bunlardır, dikkat etmeniz gerekenler bunlardır deyip, ben, bir başka arkadaşımız, bir hâkim ya da savcı, özellikle adalet encümen başkanı olmasına dikkat ediyoruz, ama daha ikinci toplantı, adalet encümen başkanı Bakırköy den 14. Asliye Ceza Mahkemesini hâkimini görevlendirdi. Sayın hâkimimiz geldi, katkı verdi, ama söylediklerinin başında haklılık payı da var tabii, ama biraz da bunun arkasına sığınıldığı için özellikle belirtiyorum, Stajyerler bizime geldikleri zaman, Biz çalışıyoruz, biz devam edemeyeceğiz diyorlar. Biz de onlara Peki, gidin, izin veriyoruz size diyoruz. Evet, bu oluyor, hatta hiç çalışmayan dahi bunu bahane olarak gelip söylüyor. Ama, Hiç mi ötekinin kusuru yok? demiş hoca, hâkim-savcı da zaten orada stajyeri istemiyor ki, olmaması işine geliyor. 6 aylık adliye bölümünde sevgili meslektaşlarım, stajyer adliyenin bir elemanıdır, aynen böyledir, oradaki müzakerelere dahi katılabilir, böyle bir hakkı var, oradaki dosyayı alıp inceleyebilir. Ama, öyle olmuyor, Çık buradan 8

9 diyorlar; hatta bu söylediğim şekilde, hatta daha ağır şekilde söylüyorlar. Bunu kabul edebilmek mümkün değil. Otur, tebligat yaz diyorlar, Otur, liste yap diyorlar, Otur, mühür bas diyorlar. Biz şimdi stajyerlere söylüyoruz, tanışma toplantılarında, bilgilendirmelerde, Bu işlemleri kesinlikle yapmayacaksınız, sizin göreviniz bu değil. Siz öğrenmeye koşullanacaksınız, bir tek göreviniz bu. 6 ay boyunca gittiğiniz yerdeki insanlar size öğretmek zorunda. Siz de bu dönemi iyi değerlendirirseniz, iyi avukat olma yolunda şansınız artar. Değerlendiremezseniz, maalesef önünüzdeki yapacağınız avukatlık, piyasa avukatlığıdır. O nedenle, İstanbul Barosu olarak biz, kendi kapımızın önünü süpürmek zorundayız. Stajyerlerimizin daha ilk günden sorunlarını tespit etmek, onları sağlık, sosyal yardım konularında da bilgilendiriyoruz. Hakları nelerdir, İstanbul Barosu onlara neler yapabilir, ayrıca Türkiye Barolar Birliğinin Sağlık ve Sosyal Yardım Fonundan ne alabilirler, bütün bunları onlara kredi yönetmelikleri dahil olmak üzere bilgi olarak veriyoruz. Ayrıca staj eğitim, 35 günlük dönemlerde, 120 şer saatlik ders programlarına göre hazırlanmış dönemlerde toplantılar yapıyor, o toplantıların açılışında mutlaka ben katılıyorum, Yönetim Kurulumuzdan katılan arkadaşlarımız oluyor, Staj Eğitim Merkezi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlarımı katılıyor. Yine bilgilendirme toplantısı yapıyor, yine stajyerle karşı karşıya geliyoruz ve mutlaka bir kariyer dersi konularak, bir tecrübeli meslektaşımız onlara bilgi veriyor. Dolayısıyla biz, stajyere bu dönemlerde değmezsek, ona gereken önemi vermezsek, kendisinin önemli olduğunu, bu savunma mesleğinde neler yapabileceğini, hakkını ve haddini öğretmezsek, bu eğitimden onu geçirmezsek, istediğiniz kadar 26 bin kişilik barodan bahsedin, 126 bin kişi olsak nafile, çünkü nicelik her zaman niteliği getirmiyor. Bunu hepimiz biliyoruz; yaşadığımız ortamdan biliyoruz, karşılaştığımız meslektaşlar biliyoruz. Ben sözlerime burada son vermek istiyorum, ama bilmeyenler için İstanbul Barosunun aldığı bir kararı da tekrar hatırlatarak sözlerime son vermek istiyorum. İstanbul Barosu, yapıştırdığımız pul bedellerinden gelen, barolara dağıtılan nemalardan kendisine gelen yıllık miktarın yüzde 30 unu 3 yıla kadar genç avukatlara büro kredisi olarak verme konusunda karar aldı. Bunun yönergesini de büyük oranda tamamladık, belki yarınki toplantımızda o da kabul edilecek ve bu yönergeyle birlikte esas amaç, iki ya da daha fazla -yarın onu da tartışacağız, iki mi, üç mü; üçten aşağıya olmasın diyoruz- birlikte çalışan bağımsız avukatlar yetiştirmek istiyoruz. 5 er bin liralık kredi verdiğimizde, 3 avukata ayrı ayrı 15 bin lirayla bir büro çok rahat kurulabilir. Avukat ortaklığı değil, birlikte çalışan bağımsız avukatlık, çünkü bireysel avukatlığın artık sürdürülmesi ve yapılması çok zor. Bu büro kredisinin verilmesindeki esas amaç budur. Bugün yüzde 30 dedik, kılıç bizim elimizde, yüzde 50 ye keseriz, yüzde 100 e kadar da dağıtabiliriz, yeter ki onun boşa gitmediğini görelim. Maksat büro kredisi değil zaten, birlikte avukatlığı, bağımsız avukatlığı geliştirmek, aynı zamanda bir maddi destek vererek onlara daha ilk yılda bir itici güç olarak arkalarında olduğumuzu hissettirmek ve bu yapıldığı takdirde, inanıyorum ki yılda en az 200 kişi her yıl, önümüzdeki yıl daha farklı olacak, birçok meslektaşımızı bağımsız olarak ayaklarının üstünde duran; Aman efendim, tamam efendim diyen avukatlar yerine, hakkını arayan avukatlar, İstanbul Barosunda daha cesur, daha kararlı, daha cumhuriyete ve niteliklerine bağlı savunmanlar yetiştirmektir amacımız. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yapacağınız katkılar nedeniyle de hepinize peşinen teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. BAŞKAN- Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. İkinci konuşmacımız, Sayın Kâzım Kolcuoğlu. Buyurun. 9

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

BANKALAR KANUNU. HUKUK AÇlSINDAN DEGERLENDİRİLMESİ. İLİŞKİLİ KANUN DEGiŞiKLİKLERiNiN İSTANBUL BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ

BANKALAR KANUNU. HUKUK AÇlSINDAN DEGERLENDİRİLMESİ. İLİŞKİLİ KANUN DEGiŞiKLİKLERiNiN İSTANBUL BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ İSTANBUL BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ BANKALAR KANUNU ve İLİŞKİLİ KANUN DEGiŞiKLİKLERiNiN HUKUK AÇlSINDAN DEGERLENDİRİLMESİ İstanbul Barosu Yayınları 346.082 8212 2004 k.2 000262 İstanbul Barosu Başkanlığı

Detaylı

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Çocuk Ombudsmanlığı Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Bu kitap parayla satılamaz. Çocuk haklarına ilişkin çalışmalarda kar amacı gütmeyen bir amaç için kullanılabilir. Bu kitap İngiltere

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU MUHASEBE MESLE N N BUGÜNÜ VE GELECE 20-21 NİSAN 2006 İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 293 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Fersa Matbaası (0.312) 278 43 56 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010

Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010 Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010 İhsan Feyzibeyoğlu. Sayın Başkan, Sayın Dekanım, hocalarım, değerli Mülkiyeliler, 21 mart seçimlerinden 10 Nisan 2010 tarihine kadar olan gelişmeleri Yüksek

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 uncu Olağan Genel Kurulu 10 Mayıs 2008 Yücel Akdemir: Odamızın 19. Olağan Genel Kurulunu açıyorum. Genel Kurulu yönetmek üzere Divan için önergelerinizi

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 84 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL SEMPOZYUMU 10 MAYIS 2013 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Enver KAYA Danıştay

Detaylı

KONFERANSLARI. Konu. Konuşmacılar. YARSAV Başkanı. A.Ü.S.B.F. Öğretim Üyesi. Yer. Gün ve Saat. Düzenleyen BİLGİ ARAŞTIRMA VE YÖNETİM VAKFI

KONFERANSLARI. Konu. Konuşmacılar. YARSAV Başkanı. A.Ü.S.B.F. Öğretim Üyesi. Yer. Gün ve Saat. Düzenleyen BİLGİ ARAŞTIRMA VE YÖNETİM VAKFI BİLAY KONFERANSLARI Konu YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE ANAYASA Konuşmacılar EMİNE ÜLKER TARHAN YARSAV Başkanı Doç Dr. SELİN ESİN A.Ü.S.B.F. Öğretim Üyesi Yer MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ Gün ve Saat 6 MAYIS 2010 18:00

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL (Başkan) KONUŞMACILAR : Recai BERBER (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) : Vedat DEMİRÖZ

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Komisyon : Darbe(28 Şubat) Giriş :18.30 Tarih : 12/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 1 12 Ekim 2012 Cuma BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 10.05 BAŞKAN: Nimet BAŞ (İstanbul) -----0----- BAŞKAN Oturumu açıyorum.

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 143. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 143. YIL DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 82 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 143. YIL SEMPOZYUM 11 MAYIS 2011 DANIŞTAY MATBAASI - 2012 İÇİNDEKİLER. Sayfa Danıştay Başkanı Mustafa BİRDEN in Sempozyum Açış

Detaylı

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inin Geliflmesinde Yeni Ufuklar 30-31 Mart 2007 ANKARA TÜRMOB YAYINLARI - 315 ISBN: 978-975 - 555-131 - 9 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 78 Ocak 2013 Sayı: 1 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Sema PEKDAŞ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Doğan ALPER EDİTÖR Av. Süleyman AKTAŞ YAYIN

Detaylı

Değerli Basın Çalışanları,

Değerli Basın Çalışanları, B A R O D A N Değerli Basın Çalışanları, 24.5.2012 günü (Dün) İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal ve Yönetim Kurulu üyesi meslektaşlarımızın ifade vermek üzere Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı

Detaylı

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç :

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç : 05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi Tayyar Altıkulaç : Veto edilen Kur an kursu yasası hakkında sormak istiyorum, eski diyanet işleri başkanı olmanız nedeniyle meb komisyonunun başkanı olmanız çok

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI 30 Kasım 2007 Av. SUNAY AKYILDIZ- Sayın Dekanım, sayın yönetim kurulu üyelerim, değerli

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

GENEL KURUL TUTANAĞI

GENEL KURUL TUTANAĞI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 32. OLAĞAN GENEL KURULU GENEL KURUL TUTANAĞI 32. OLAĞAN Genel KurulU 25-26 MAYIS 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 241 Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :5 CELSE TARİHİ :18.09.2009 BAŞKAN :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298 ÜYE :HÜSNÜ ÇALMUK 32346 ÜYE

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI 67 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI AÇILIŞ KONUŞMASI : Sezai ONARAL :

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri Hüseyin Irmak Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 9, 2009 Kaset Çözümü ve Redaksiyon Dilek Hepgüler 11 Hüseyin Irmak:

Detaylı

PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003

PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003 PANEL Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003 A.YAVUZ EGE (VAVEK Başkanı): Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği VAVEK tarafından düzenlenen Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve

Detaylı

Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. 41 Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU (ANAYASA ŞİKAYETİ / ANLAMI, KAPSAMI VE OLASI SORUNLAR) PANEL Ankara, Nisan 2011 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 201 TBB İnsan Hakları Merkezi

Detaylı

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI Av. Güneş GÜRSELER* Baroların Bağımsızlığı konusunu sadece Baro nun bağımsızlığı olarak ele almamak gerektiği görüşündeyim. Sorun, bağımsız yargı içinde bağımsız savunma sorunudur.

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı