VI.PwC Fuarı Çözüm OrtaklığıPlatformu Yatırım Fizibilite ve Proje Finansmanı 12 Aralık 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VI.PwC Fuarı Çözüm OrtaklığıPlatformu Yatırım Fizibilite ve Proje Finansmanı 12 Aralık 2007"

Transkript

1 VI.PwC Fuarı Çözüm OrtaklığıPlatformu Yatırım Fizibilite ve Proje Finansmanı 12

2 İçindekiler Proje ve fizibilite süreci Fizibilite çalışmalarında değerlendirme kriterleri Proje finansmanıve finansman alternatifleri Proje finansmanında riskler, taraflar ve belgeler PwC size nasıl yardımcıolabilir?

3 Bölüm 1 Proje ve fizibilite süreci Fizibilite çalışmalarında değerlendirme kriterleri Proje finansmanıve finansman alternatifleri Proje finansmanında riskler, taraflar ve belgeler PwC size nasıl yardımcıolabilir?

4 Proje ve Fizibilite Süreci Proje Süreci Proje tanımıve veri toplama Fizibilite süreci ve finansman Karar ve uygulama Yapım aşaması Faaliyete başlama Sayfa 4

5 Proje ve Fizibilite Süreci Fizibilite Süreci Çevre Analizi Teknik Analiz Finansal Analiz Değerlendirme ve Raporlama Sayfa 5

6 Proje ve Fizibilite Süreci Çevre Analizi Projenin gerçekleştirileceği ülkenin durumu ve yapısı Ülke riskinin ortaya çıkarılması Politik riskler Makroekonomik riskler Sayfa 6

7 Proje ve Fizibilite Süreci Çevre Analizi Sektör/Pazar Analizi Pazarın Yapısı Pazarın Dünyadaki Gelişimi Pazardaki Önemli Oyuncular ve Rekabet Durumu Pazarın Yaşam Eğrisi Pazara GirişEngelleri (patent, lisans, know-how ) Pazarın Teknolojik Durumu (üretim teknolojisi) Pazarın Büyüklüğü Sektördeki BaşarıKriterleri (Keys to Success) Sayfa 7

8 Proje ve Fizibilite Süreci Çevre Analizi Mevzuat ve Yasal Düzenlemeler Sektöre İlişkin Mevcut Düzenlemeler Gelecekte YapılmasıMuhtemel Değişiklikler (AB düzenlemelerine uyum ) Mevzuatta Meydana Gelebilecek Değişikliklerin Proje Üzerindeki Etkileri Sayfa 8

9 Proje ve Fizibilite Süreci Teknik Analiz Hammadde, Ürün ve Fiyat Analizi Hammadde Temini, Tedarik Yönetimi Ürün Talebini Etkileyen Faktörler (araç sayısı, turist sayısı ) Ürün Talep Projeksiyonu Hedef Pazar Ürün FiyatıProjeksiyonu Ürün FiyatınıEtkileyen Faktörler Pazar Payıve Pazarlama Stratejisi Fiyat Stratejileri Sayfa 9

10 Proje ve Fizibilite Süreci Finansal Analiz Fizibilite çalışmaları, bir projenin gelecekte yaratacağınakit akımlarınıdikkate alarak o projenin karlılığınıortaya çıkarmayı hedefler. Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde bir yatırım projesinde yatırımcıkarımaksimize etmeyi amaçlamaktadır. Özet olarak bir projenin karı, proje ile ilgili nakit girişve çıkışlarının bugüne indirgenmişdeğerleri ile arasındaki fark olarak gösterilmektedir. Sayfa 10

11 Proje ve Fizibilite Süreci Finansal Analiz Proje ile ilgili yatırım harcamalarıve diğer nakit çıkışları n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 Yatırıma başlanılan yıl (n) Proje SüresiS Yatırım sonucunda elde edilen nakit girişleri n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 Yatırım sonucunda elde edilen nakit girişleri Sayfa 11

12 Proje ve Fizibilite Süreci Finansal Analiz Temel Varsayımlar Büyüme Enflasyon Kurlar Diğer varsayımlar Sayfa 12

13 Proje ve Fizibilite Süreci Finansal Analiz Finansal Projeksiyonlar Satışve Maliyet Faaliyet Giderleri Yatırım ve Amortisman Giderleri Finansman Gelir ve Giderleri İşletme Sermayesi Gelir Tablosu Bilanço Nakit Akım Sayfa 13

14 Proje ve Fizibilite Süreci Değerlendirme ve raporlama Projenin tüm menfaat sahiplerine olan etkisinin analiz edilmesi Ortaklar Rating şirketleri Kreditörler Düzenleyici Kurumlar (SPK, İMKB, EPDK ) Proje risk analizi ve değerlendirilmesi Projenin konulan standartlara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının kontrol edilmesi Sayfa 14

15 Bölüm 2 Proje ve fizibilite süreci Fizibilite çalışmalarında değerlendirme kriterleri Proje finansmanıve finansman alternatifleri Proje finansmanında riskler, taraflar ve belgeler PwC size nasıl yardımcıolabilir?

16 Fizibilite Çalışmalarında Değerlendirme Kriterleri Proje karlılığınıölçen finansal göstergeler Net bugünkü değer İç verim oranı Geri dönüşsüresi Karlılık endeksi Sayfa 16

17 Fizibilite Çalışmalarında Değerlendirme Kriterleri Net bugünkü değer (Net Present Value-NPV) NBD, bir projenin serbest nakit akımlarının (nakit girişleri (NG)-nakit çıkışları(nç)) bugünkü değerini göstermektedir. NBD = SNA n+1 (1+AOSM) n+1 + SNA n+2 (1+AOSM) n+2 + SNA n+3 (1+AOSM) n+3 SNA n (1+AOSM) n+4 Nakit akımlarının bugünkü değere indirgenmesi sonrasında toplam değerin pozitif değer çıkması, kazancımızın, yatırımımızdan yüksek olacağını(karlı), negatif değer çıkması ise yatırım giderlerinin, getiriden fazla olacağının göstergesidir (zarar). Sıfıra eşit olmasıise projenin başa başnoktasında olduğunun göstergesidir. Sayfa 17

18 Fizibilite Çalışmalarında Değerlendirme Kriterleri Net bugünkü değer-nbd (Net Present Value-NPV) Örnek: Nakit Girişi Nakit Çıkışı Net Nakit Akım Kümülatif Net Nakit Akım İskonto Oranı İskonto Faktörü Net Bugünkü Değer n (4,000) (3,200) (3,200) 10% (2,909) n+2 1,000 (2,000) (1,000) (4,200) 10% (826) n+3 1,120 (1,000) 120 (4,080) 10% n+4 1,250 (500) 750 (3,330) 10% n+5 1,350 1,350 (1,980) 10% n+6 1,400 1,400 (580) 10% n+7 1,475 1, % n+8 1,525 1,525 2,420 10% n+9 1,650 1,650 4,070 10% n+10 1,800 1,800 5,870 10% Net Bugünkü Değer (NBD) 1,357 Sayfa 18

19 Fizibilite Çalışmalarında Değerlendirme Kriterleri İç verim oranı-ivo (Internal Rate of Return) İVO, bir projenin yapılabilir olmasıiçin yatırımcısına sağlaması gereken minimum getiri oranıdır. İVO oranının iskonto oranının üzerinde olduğu projeler karlıprojeler olarak değerlendirilir. NG n+1 (1+İVO) n+1 NG n = (1+İVO) n+2 NÇ n+1 (1+İVO) n+1 NÇ n (1+İVO) n+2 İVO, bir yatırımdan elde edilebilecek net nakit girişlerinin (NG- NÇ) şimdiki değerlerini 0 a eşitleyen iskonto oranıdır. Sayfa 19

20 Fizibilite Çalışmalarında Değerlendirme Kriterleri İç verim oranı-ivo (Internal Rate of Return) Örnek: Nakit Girişi Nakit Çıkışı Net Nakit Akım Kümülatif Net Nakit Akım İskonto Oranı İskonto Faktörü Net Bugünkü Değer n (4,000) (3,200) (3,200) 10% (2,909) n+2 1,000 (2,000) (1,000) (4,200) 10% (826) n+3 1,120 (1,000) 120 (4,080) 10% n+4 1,250 (500) 750 (3,330) 10% n+5 1,350 1,350 (1,980) 10% n+6 1,400 1,400 (580) 10% n+7 1,475 1, % n+8 1,525 1,525 2,420 10% n+9 1,650 1,650 4,070 10% n+10 1,800 1,800 5,870 10% Net Bugünkü Değer (NBD) 1,357 İç Verim Oranı(İVO) 16% Sayfa 20

21 Fizibilite Çalışmalarında Değerlendirme Kriterleri Geri dönüşsüresi (Payback period) Projenin getirilerinin toplamının, yatırım bedellerini geçtiği zamana verilen addır. Bir diğer ifadeyle projenin kara geçtiği andır. Birden fazla projeyi karşılaştırırken hızlıgeri dönüş sağlayacak projenin seçimi doğru olacaktır. Bu da geri dönüş süresi küçük olan projenin daha iyi olduğunun göstergesidir. Ancak paranın zaman değerini hesaba katmadığıiçin proje değerlemesinde riskli bir yöntem olarak görülmektedir. Geri DönüşSüresi= SNA n+1 +SNA n+2 +SNA n+3 + İlk yatırım tutarı Sayfa 21

22 Fizibilite Çalışmalarında Değerlendirme Kriterleri Geri dönüşsüresi (Payback period) Örnek: Nakit Girişi Nakit Çıkışı Net Nakit Akım Kümülatif Net Nakit Akım İskonto Oranı İskonto Faktörü Net Bugünkü Değer n (4,000) (3,200) (3,200) 10% (2,909) n+2 1,000 (2,000) (1,000) (4,200) 10% (826) n+3 1,120 (1,000) 120 (4,080) 10% n+4 1,250 (500) 750 (3,330) 10% n+5 1,350 1,350 (1,980) 10% n+6 1,400 1,400 (580) 10% n+7 1,475 1, % n+8 1,525 1,525 2,420 10% n+9 1,650 1,650 4,070 10% n+10 1,800 1,800 5,870 10% Net Bugünkü Değer (NBD) 1,357 İç Verim Oranı(İVO) 16% Geri DönüşSüresi (yıl) 7 Sayfa 22

23 Fizibilite Çalışmalarında Değerlendirme Kriterleri Karlılık endeksi Karlılık Endeksi; Bir projenin gelecekteki serbest nakit akımlarının bugünkü değerinin ilk yatırım tutarına bölünmesiyle elde edilir. Oranın 1 nin üzerinde olmasıprojenin kabul edilebilirliğinin göstergesidir. Karlılık Endeksi= NBD (SNA n+1 +SNA n+2 +SNA n+3 + ) İlk yatırım tutarı Sayfa 23

24 Fizibilite Çalışmalarında Değerlendirme Kriterleri AğırlıklıOrtalama Sermaye Maliyeti AOSM (WACC) AğırlıklıOrtalama Sermaye Maliyeti (AOSM) bir şirketin hissedarlar ve kredi kuruluşlarından kullandığıkaynakların ortalama maliyetini ifade eder. AOSM, şirkete kaynak sağlayan tüm hissedar ve borç verenlerin bu yatırımlarından bekledikleri getirilerin ortalamasıdır. AOSM hesaplamasında şirketin/projenin borç ve sermaye yapısı(finansman yapısı) göz önünde bulundurulur. Sayfa 24

25 Fizibilite Çalışmalarında Değerlendirme Kriterleri AğırlıklıOrtalama Sermaye Maliyeti-AOSM (WACC) AOSM= C e x E D+E + C d x D D+E E: Şirketin/Projenin öz kaynağı D: Şirketin/Projenin kredi veya diğer finansal yükümlülükleri C e : Şirketin/Projenin öz kaynak maliyeti C d : Şirketin/Projenin borçlanma maliyeti Sayfa 25

26 Fizibilite Çalışmalarında Değerlendirme Kriterleri AğırlıklıOrtalama Sermaye Maliyeti-AOSM (WACC) AOSM Ağırlıklı Özsermaye Maliyeti + Ağırlıklı Borçlanma Maliyeti Özsermaye Maliyeti x Özsermaye Oranı Vergi Sonrası Borçlanma Maliyeti x Borçlanma Oranı Beta Pazar Risk Primi Risksiz Faiz Oranı Vergi Öncesi Borçlanma Maliyeti x + x (1-Vergi Oranı) Sayfa 26

27 Fizibilite Çalışmalarında Değerlendirme Kriterleri İstenilen minimum getiri oranı(hurdle rate) Şirketin yatırımlarınıkabul etmesi için gerekli minimum getiri oranıdır. Şirketin istenilen minimum getiri oranı(hurdle rate) alternatif yatırım seçeneklerinde iskonto oranıolarak kullanılmaktadır. NBD = NG n+1 (1+HR) n+1 NG n (1+HR) n+2 NÇ n+1 (1+HR) n+1 NÇ n (1+HR) n+2 Sayfa 27

28 Fizibilite Çalışmalarında Değerlendirme Kriterleri İVO-AOSM karşılaştırması İVO>AOSM ise proje karlıolarak değerlendirilir. Ancak yatırım projesinden beklenen getiri dahilinde İVO>AOSM farkının değerlendirilmesi hedeflenen getiriye göre değişecektir. Sayfa 28

29 Fizibilite Çalışmalarında Değerlendirme Kriterleri Duyarlılık analizi Fizibilite çalışmalarında duyarlılık analizleri projelerin nakit akımlarınıetkileyen etkenleri tespit etmek ve projelerin bu faktörlere göre nasıl değiştiğini ölçmek amacıyla yapılır. Duyarlılık analizlerinde bir projenin varsayımlarınıoluşturan temel göstergelerde değişiklikler yapılarak nakit akımları tekrar hesaplanır ve böylece karlılığının hangi etkenlere bağlı olduğu ortaya çıkar. Buna göre projenin baz senaryosu yanında değişik tahminler sonucunda yeni senaryolar oluşturulur ve fizibilite sonucunun farklısenaryolar sonucunda nasıl değişiklik gösterdiği ortaya çıkarılır. Sayfa 29

30 Bölüm 3 Proje ve fizibilite süreci Fizibilite çalışmalarında değerlendirme kriterleri Proje finansmanıve finansman alternatifleri Proje finansmanında riskler, taraflar ve belgeler PwC size nasıl yardımcıolabilir?

31 Proje Finansmanıve Finansman Alternatifleri Proje Finansmanı Proje finansmanı; nakit akışıve teminatlar açısından sponsorların (proje sahibi) mevcut bilançolarından kısmen veya tamamen bağımsız olarak değerlendirilebilecek yatırım projelerinin tamamlanmasıiçin gerekli orta veya uzun vadeli finansman yöntemidir. Proje finansman sürecini başarılıkılan en önemli özellik ise proje sahibine geri dönüşü azaltmasıve kreditöre gerekli risk korumalarınısağlayabilmesidir. Sayfa 31

32 Proje Finansmanıve Finansman Alternatifleri Proje Finansmanında Yapı Proje sponsoru SPV (özel amaçlı şirket) Proje Proje sponsoru Proje Sayfa 32

33 Proje Finansmanıve Finansman Alternatifleri Proje Finansmanı Bilanço kullanımı/sermaye Yüksek maliyet Vergi kalkanıeksikliği Faiz riski yok Refinansman riski yok Kreditör kısıtlamasıyok Tamamen esnek bir yapı Dışkaynak kullanımı/kredi Düşük maliyet avantajı Vergi kalkanısağlaması Faiz riski mevcut Refinansman riski mevcut Kreditör kısıtlamasımevcut Nakit akışriski Derecelendirme riski Sayfa 33

34 Proje Finansmanıve Finansman Alternatifleri Yatırım Kredisi Sendikasyon şeklinde olabileceği gibi tek bir bankadan da sağlanabilecek kredi olarak tanımlanabilir. Özellikleri Kredinin geri ödemeleri için projenin nakit akışlarıdikkate alınır. Kredi sözleşmeleri kredinin özelliklerine göre şekillenir. Sponsorların kefaleti sınırlıdır veya olmayabilir. Kredi sponsorun borç alma kapasitesini aşabilir. Kredinin teminatınıprojenin nakit akışlarıve sözleşmeler sağlamaktadır. Sayfa 34

35 Proje Finansmanıve Finansman Alternatifleri Yatırım Kredisi Sendikasyon Yapısı Proje Şirketi Düzenleyici Banka A Bankası B Bankası C Bankası D Bankası E Bankası Sayfa 35

36 Proje Finansmanıve Finansman Alternatifleri Ülke ihracat kredileri-eca (Export Credit Agency) ECA alıcının finansmanınısağlamakla birlikte satıcının risklerini ortadan azaltır ve ülke ihracatınıdestekler. Özellikleri Finansman oranı%85 ile %100 arasında değişmektedir. Vadesi uzun ve faiz oranıdiğer kredilere oranla daha düşük Yüklü dokümantasyon gerekliliği Önemli ECA ler; Coface (Fransa), Hermes (Almanya), Ex-Im Bank (ABD), ECGD (İngiltere), Cesce (İspanya), EKN (İsveç), Nexi-JBIC (Japonya),. Sayfa 36

37 Proje Finansmanıve Finansman Alternatifleri Ülke ihracat kredileri-eca Direkt Kredi Satıcı Mallar Alıcı ECA Kredisi Satıcının Bankası ECA Alıcının Bankası Garanti Sayfa 37

38 Proje Finansmanıve Finansman Alternatifleri Ülke ihracat kredileri-eca Kısmi Garanti Satıcı Mallar Alıcı Banka kredisi Satıcının Bankası ECA Garanti/sigorta Alıcının Bankası Sayfa 38

39 Proje Finansmanıve Finansman Alternatifleri UluslararasıSermaye Piyasaları-Eurobond Çıkarıldığıülkenin para biriminde olmayan bonolara verilen genel tanımlama Özellikleri Yüksek tutarda olması Kredi notu içermesi Esnek yapıda olması Büyük ve kurumsal yatırımcılardan talep görmesi Genellikle sabit faiz ve kupon ödemeli Kayıt olma yükümlülüğünün bulunmaması Kredi kısıtlamalarıve taahhütlerine tabi değil Uzun vadeli olmasıve vadeyi uzatabilme imkanı Sayfa 39

40 Bölüm 4 Proje ve fizibilite süreci Fizibilite çalışmalarında değerlendirme kriterleri Proje finansmanıve finansman alternatifleri Proje finansmanında riskler, taraflar ve belgeler PwC size nasıl yardımcıolabilir?

41 Proje Finansmanıve Finansman Alternatifleri Proje Riskleri Risk kategorileri Proje Sponsor Riski Tamamlanma Riski İşletme Riski SatışRiski Tedarikçi Riski Taşıma Riski Çevresel Riskler Talep, fiyat, rekabet, alıcının kredibilitesi Hammadde maliyetlerinde artış, sabit fiyatlama, tedarikçinin kredibilitesi Taşıma maliyetlerinde artış, blokajlar Yeni kanunlar, doğal afetler Kontrol edilebilen riskler Yüksek yatırım, uzun vadede gerişdönüş, sermaye ihtiyacı Yapımaliyet artışı, tamamlanma tarihinde erteleme, tamamlanamama, beklenmedik olaylar Tesisin performans göstermemesi, beklenmedik olaylar Finansal Risk Politik Risk Faizlerdeki değişim Savaş, kamulaştırma, döviz kurundaki değişim (devalüasyon ), transfer edememe Sayfa 41

42 Proje Finansmanıve Finansman Alternatifleri Proje Riskleri ve Yapılandırma Risk kategorileri Proje Sponsor Riski Tamamlanma Riski İşletme Riski SatışRiski Tedarikçi Riski Taşıma Riski Çevresel Riskler Finansal Risk Politik Risk Yapılandırma Sermaye katkısı, projenin teminat olarak değeri Anahtar teslim sözleşmeler, cezai şart ve garantiler Performans garantileri, işletme ve bakım anlaşmaları Satışsözleşmesi Tedarik sözleşmesi Taşıma alternatifleri, uzun vadeli taşıma Çevresel denetleme, Hedging Politik risk sigortası Sayfa 42

43 Proje Finansmanıve Finansman Alternatifleri Proje Finansmanında Taraflar Sponsorlar İşletmeci Taahhüt Şirketi Alıcılar Proje Şirketi Kreditörler Bağımsız Görüş/ Denetçiler Tedarikçiler Danışmanlar Resmi Kuruluşlar Sayfa 43

44 Proje Finansmanıve Finansman Alternatifleri Proje Finansmanında Taraflar ve Sözleşmeler Sponsorlar Ortaklık anlaşması İşletme sözleşmesi İşletmeci Taahhüt Şirketi İnşaat sözleşmesi Kredi sözleşmesi Kreditörler Alıcılar Satış sözleşmesi Proje Şirketi Danışmanlık sözleşmesi Danışmanlık sözleşmesi Bağımsız Görüş/ Denetçiler Tedarikçiler Tedarik sözleşmesi Danışmanlar Lisans Resmi Kuruluşlar Sayfa 44

45 Proje Finansmanıve Finansman Alternatifleri Belgeler Finansal Belgeler (Financial Documents) Proje Belgeleri (Project Documents) Teminat Belgeleri (Security Documents) Uzman Görüşleri (Expert Opinions) TamamlayıcıBelgeler (Support Documents) Sayfa 45

46 Proje Risk Faktörleri ve Yapılandırılması Belgeler Finansal Belgeler TanıtıcıBelgeler (Information Memo & Term Sheet) Kredi anlaşması Teminatlar Türev belgeleri Sayfa 46

47 Proje Finansmanıve Finansman Alternatifleri Belgeler Finansal Belgeler-Kredi AnlaşmasıTeklif Koşulları Kredi tutarı Kredi vadesi Faiz oranlar (kredi faiz oranı, temerrüt faiz oranı) Komisyonlar (düzenleme, taahhüt, erken ödeme) Ödemeler (anapara ve faiz ödemeleri) Kredi kullandırım şekli ve kullanım koşulları Teminatlar Vergiler ve masraflar Sayfa 47

48 Bölüm 5 Proje ve fizibilite süreci Fizibilite çalışmalarında değerlendirme kriterleri Proje finansmanıve finansman alternatifleri Proje finansmanında riskler, taraflar ve belgeler PwC size nasıl yardımcıolabilir?

49 Yatırım Fizibilite ve Proje Finansmanı Türkiye nin En Büyük Kurumsal Finansman Ekibi 49 kişilik uzman kadrosuyla Türkiye nin en büyük kurumsal finansman ekibidir Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Değerleme Danışmanlığı 3 Ortak 2 Direktör 2 Kıdemli Müdür 8 Müdür 1 Müdür Yardımcısı 33 Uzman Borç Finansmanı Özel İnceleme Danışmanlığı Sayfa 49

50 Yatırım Fizibilite ve Proje Finansmanı PwC size nasıl yardımcıolabilir? Finansal fizibilite hazırlanması Proje finansman yapısının oluşturulması Sermayedar ve kreditörlerin tespit edilmesi Finansörlere projenin tanıtılması, şartların müzakeresi ve katılım taahhütlerinin alınması Proje sözleşmelerinin müzakeresinde destek olunması Vergi ve hukuk danışmanlığı Sayfa 50

51 Teşekkür ederiz All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of LLP (US).

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Şirket Değerlemeleri*

Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Şirket Değerlemeleri* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Şirket Değerlemeleri* Orhan Cem, Danış ışmanlık k Hizmetleri Lideri Yüksel Toparlak, Ortak, Vergi Hizmetleri Gökhan Eyigün,, Müdür,

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 MART 2012 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN (Seri: XI No:29 ) İÇERDİKLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için FİNANSAL ANALİZ 1 Finansal Analiz Yatırım önerisi için pazarın uygunluğu ve proje ürününün teknik yapılabilirliği belirlendikten sonra işletmenin (tesisin) nasıl ve nerede kurulacağı konusunda karar verilir.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

PROJE ANALİZ TEKNİKLERİ

PROJE ANALİZ TEKNİKLERİ PROJE ANALİZ TEKNİKLERİ Mehmet KAYADELEN ODTÜ Mezunları Derneği, Enerji Komisyonu, 21 Ocak-2013, Ankara. 1 Genel Bilgiler Proje ==> Sanayi yatırım projesi Sunuşta kullanılan bazı kavramlar farklı terimlerle

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE BİLANÇO... 1/2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 KONSOLİDE ÖZKAYNAK

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Bilanço Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Kayıtlara Alınan Gelir ve Giderler Tablosu Konsolide Nakit Akım Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları na Çevrim

Detaylı

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU 9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra UMS/UFRS ve TMS/TFRS kapsamında aşağıdaki bilgi ve becerilere

Detaylı

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço 1 Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu 2 Ara

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI Şirket Satın Alama Birleşmelerinde Temel Amaçlar Azınlık Hissesinin satın Alınması Joint Venture (50-50) Çoğunluk Hissesinin satın Alınması %100 Satın Alma Şirket

Detaylı

FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Dinamo Training & Consulting www.dinamo.co Uphill Court Kuleleri B Blok Kat 9 / 50 Ataşehir 34746 İstanbul TR p + 90 216 688 74 94 f + 90 216 688 74 95 içindekiler BİZ KİMİZ

Detaylı

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir. NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) 07.01.1985 yılında İstanbul da kurulmuştur. Şirket hisselerinin belli bir

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

31 Aralık 2012. Tarihi İtibariyle Hazırlanan. Konsolide Finansal Tablolar

31 Aralık 2012. Tarihi İtibariyle Hazırlanan. Konsolide Finansal Tablolar 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar ÖNEMLİ NOT Deutsche Bank AG'nin yılsonu denetim raporunun ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ

Detaylı

Türkiye Mortgage Piyasası için Sermaye Piyasası Çözümleri Geliştirilmesi

Türkiye Mortgage Piyasası için Sermaye Piyasası Çözümleri Geliştirilmesi Türkiye Mortgage Piyasası için Sermaye Piyasası Çözümleri Geliştirilmesi İçerik Türkiye mortgage piyasasının sermaye piyasası çözümü ihtiyacı Türkiye mortgage piyasasında uzun vadeli sürdürülebilir büyüme

Detaylı