FAALİYET BİLGİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET BİLGİ RAPORU"

Transkript

1 FAALİYET BİLGİ RAPORU FAALİYET İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) Faaliyetin Başlama-Bitiş Tarihleri ve Saatleri Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongresi Tarım, Gıda Kongresi Tarım Federasyonu Antalya Şubat 2012 FAALİYET İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER Faaliyetin Amacı: Tarım ve gıda alanında yapılan kongreye katılarak bu alandaki bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmeleri izlenmiş, yenilikler hakkında bilgi edinilmiş olup; bu bilgiler bölge için kullanılacaktır. Faaliyet Sırasında Görüşülen Konular: Kongre 4 ayrı salonda yapılan farklı konuların işlendiği oturumlar şeklinde gerçekleşmiş olup, gıda ve tarım alanıyla ilgili oturumlara katılım sağlanmıştır. Kongreye DOĞAKA dan Genel Sekreter ve iki uzman, TRAKYAKA dan iki uzman, İKA dan bir uzman ve OKA Genel Sekreteri katılım sağlamıştır. Ayrıca Kalkınma Bakanlığından Yurdakul SAÇLI, Nuri Barış TARTICI, Zeynep DEMİRHAN DERVİŞ, İbrahim KUZU ve Emrah HATUNOĞLU oturumlarda konuşmacı ve panel yöneticisi olarak görev almışlardır. Avrupa Birliğindeki Tarım ve Kırsal Kalkınmadaki Yerel Yönetimlerin Rolü başlıklı bölümde Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Nuri Barış TARTICI nın isteği üzerine Güney Marmara Kalkınma Ajansı nın 2010 ve 2011 yılı desteklerini ve Yararlanıcı Dostu Tutumunu, İlçelerden sorumlu ajans uzmanı uygulamasını dakikalık bir sürede anlatılmıştır. Katılım Sağlanmış Olan Oturumlar; İklim Değişikliğinin Güneydoğu Anadolu'daki Arpa Yetiştiriciliği Üzerindeki Etkisi; Kendal, Enver GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yürütülen çalışmalar hakkında kısa bilgiler verdikten sonra kuraklığa dayanıklı arpa çeşitlerinin ıslah çalışmalarında gelinen noktayı anlatmıştır. Araştırıcılar yaptıkları çalışma ile kuraklık koşullarında normalden 2 kat fazla ürün veren arpa çeşitlerini tanıtmışlardır.

2 GNSS'nin Hassas Tarımdaki Önemi; Kahveci, Muzaffer Hassas tarım sistemlerinin gelişimi ile günümüzde uygulamaya konulan teknolojiler; özellikle GPS bağlantılı ilaçlama sistemlerinin kullanımı ile çok az pestisit kullanılarak tarım yapılmasının mümkün olduğu anlatılmıştır. CBS kullanımı ile yapılan çalışmalarda birkaç cm ye kadar inebilen sapma payları ile ilaçlamaların yapılabildiği ve pestisitlerden kaynaklanan risklerin en aza indirilebildiği görülmüştür. Dijital Fotogrametrinin Tarım Üzerindeki Uygulaması; Ferruh YILDIZ, Murat YAKAR Fotogrametrinin tarımda kullanım alanları konusunda bilgi verildikten sonra Güneydoğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi) gibi tarımadayalı birçok kalkınma projesi kapsamında çeşitli ölçeklerde sayısal, çizgisel, fotoğrafik projeler hakkında bilgi verildi. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Strateji Planı öngörüleri ülke genelinde ha arazinin Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (AT-TİGH) kapsamında 1/5000 ölçekli haritalar hakkında bilgi verilmiştir. Trakya Kalkınma Ajansı ve tarımsal üretim; Necmi Gündüz Trakya Kalkınma Ajansından Uzman Necmi GÜNDÜZ sunumunda Ajansları hakkında bilgi verdikten sonra, Bölgenin tarım potansiyelini anlatmıştır. Daha sonra Trakya Kalkınma Ajansı olarak desteklenen projelerden özellikle de tarımsal içerikli projelere verilen desteklerden ve proje çıktılarından bahsedilmiştir. Biyoyakıt Politikaları Ve Zorunlu Harmanlama Oranı Uygulamasının Türk Tarım Sektörüne Etkileri; Emrah Hatunoğlu Kalkınma Bakanlığı Uzmanlarından Emrah HATUNOĞLU sunumunda 2013 yılından itibaren zorunlu olarak kullanılmaya başlanacak olan bio-etanol ve bio-dizel de ülkemizin şu anki üretimiyle bunu karşılamasının mümkün olamayacağını belirtmiştir. Uygulamanın başlamasından sonraki iki yıl boyunca giderek artan miktarda bio-etanol ve bio-dizel temininin ülke ekonomisine getirisi ile tarımsal yapımızın bu kapasiteyi karşılamasını güncel veriler kullanarak değerlendirmiştir. Kırsal Refahın Artırılmasında Kadın İstihdamının Rolü; Bülent Gölçubuk, Zeliha Yasan Ataseven Ankara Üniversitesinden Prof.Dr. Bülent GÜLÇUBUK un yaptığı sunumda kırsal kesimde kadın istihdamının %1-2 ler seviyesinde bulunduğunu, kadın istihdamının artırılmasının kırsal alanda refahın artırılmasındaki etkisini dünyadan örneklerle anlatmıştır. Kırmızı Et ve Süt Üretimi İlişkisi Üzerine Bir İnceleme; Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı Uzmanlarından Dr. Yurdakul SAÇLI sunumunda, ülkemizde kırmızı et üretiminde yaşanan fiyat dalgalanmalarına değindikten sonra kırmızı et arzını artırmak için süt arzının artırılması gerektiği konusundaki görüşü iredelemiştir. Gıdaların Ambalajlanmasında Yeni Eğilimler: Nanoparçacık İçeren Ambalaj Malzemeleri; Ahmet Aygün, Mustafa Kemal Uslu Akıllı ambalajlama, nakliye ve saklama sırasında ambalajlanmış gıdanın kalitesi hakkında bilgi vermek için ambalajlanmış gıdanın durumunu gözetleyebilen ambalajlama çeşididir. Akıllı ve aktif ambalajlama arasındaki en önemli fark, aktif ambalajlamada asıl amaç ürünlerin kalitesini düşürme ihtimali olan etkenlerin azaltılması iken akıllı ambalajlama da ise, ambalajlanan gıdanın bozulmuşluk derecesi hakkında bilgi vermesidir. Zaman Sıcaklık Göstergeleri, radyo frekansıyla tanımlama sistemleri ve ürünün mikrobiyal kalitesini gösteren akıllı ambalajlar, sektörde kullanılmakta olan akıllı ambalaj sistemlerinden bazılarıdır.

3 Çevre Güvenliği ve Gıda Tedarik Zinciri Risk Yönetim Yaklaşımı Romanya ve Türkiye Çalışması; Irina Stanciugelu Romanya dan bir üniversite ile TÜBİTAK ve ODTÜ nün ortak olduğu bir projede gıda güvenliği ve risk iletişimi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu projede gıda güvenliği konusunda iki ülkenin risk iletişimi ve risk yönetimi incelenerek karşılaştırması yapılmaktadır. Buna göre kriz yönetimi konusunda Türkiye Romanya dan daha başarılı bulunmuştur. Bölgesel İklim Değişikliği Senaryoları ve İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri; Mithat EKİCİ Küresel ısınmanın ve doğal olarak insan kaynaklı iklim değişikliğinin sorumlusu kabul edilen başlıca sera gazları olan Karbondioksit (CO 2 ), Metan (CH 4 ) ve Nitrojenoksit (N 2 0) tir. Bu gazların emisyonları, atmosferde, 1750 li yıllardan itibaren insan etkisi ile artmaya başlamıştır. Bu nedenlerle, iklim değişikliğinin tarıma başlıca etkileri; nehir akımı ve su varlığını olumsuz etkilemesi, kurak alanların genişleyecek olması, bitki ve hayvan türlerinin yaklaşık %20-30 yok olma tehdidi altında olması, verimliliğin azalması, deniz seviyesinde yükselme, sel ve su baskınları, artan fırtına ve kasırgalar, orman yangınlarının artması, erozyon, tarımsal üretkenlikte değişiklikler, hastalık ve zararlıların artması, ekolojik bozulmalar, faunanın ve floranın yaşam yerlerinin değişmesi, topraklarda tuzlulaşma sorunu, toprağın ph nın düşecek olması, soğuklama ihtiyacının karşılanamaması, çiçeklenme, meyve tutumu ve kalitesinin bozulması sayılabilir. Ayrıca vejetasyon süresinin uzayacak olması gibi olumlu etkileri olması da beklenmektedir. Biyokümeler; Akıllı Bölgesel Uzmanlıktaki Rolü: Mükemmellik İçin Kritik Başarı Faktörleri; Ekonomik Performans Değerlendirilmesi; Küme Politikaları; Nuray ÜNLÜ Lüksemburg da yaşayan Nuray ÜNLÜ özellikle biyokümelenme başta olmak üzere kümelenme konusunda araştırmalar yapmakta ve Lüksemburg ta bu alanda faaliyet gösteren bir özel firmada çalışmaktadır. Kalkınma Ajanslarının kümelenme faaliyetleri ile de yakından ilgilenmektedir; bu konuda Kalkınma Ajanslarına elinden geldiğince destek olacağını ifade etmiştir. Biyorafineriler ve Biyokütle; 21.Yüzyılda, Sürdürülebilir Biyorafineriler ve Biyokütle; Fatih YILDIZ Fatih Yıldız ODTÜ öğretim üyesi olarak ve kongre düzenleme kurulu başkanı olarak, kongrenin yönetimi dışında bir sunum da yapmıştır. Sunumunda sürdürülebilir olarak, biyokütlenin, başta, enerji, gıda, ilaç,gıda takviyesi,kozmetik, biyopolimer, biyogübre, olmak üzere, çok sayıda, pazarlanabilen, ara ürüne ve nihai ürüne dönüştürülebildiği fabrikaları anlatarak ülkemizin potansiyelinden bahsetmiştir. Sunumundan sonra Prof. Yıldız ile yaptığım görüşmede; kendisi, bölgemiz için yapılması planlanan biyokütle potansiyelinin belirlenmesi ve kullanılabilmesi konusunda, İstenirse Ajansımıza destek verebileceğini ifade etmiştir. KONGREDE ELE ALINAN DİĞER KONULAR 1. Toprak, su, alternatif tarım teknolojileri, mekanizasyon ve enerji konularında son gelişmeler (Güneş enerjisinin tarım ve gıda sektöründe kullanımı). 2. İklim değişikliğinde güncel konular (İklimsel etki değerlendirmesi). 3. Tohum, fide, fidan üretiminde yeni teknikler (Doku kültürü, hücre kültürü). 4. Hayvansal üretimde yeni teknolojiler (Embriyo transferi, klonlama, su ürünleri, suni tohumlama). 5. Gıda, açlık, obezitede, beslenme ve sağlık ilişkilerinde, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası stratejik gelişmeler. 6. Tarım ve gıda sektöründe bilişim teknolojileri; RFID, GPS ve diğerleri. 7. Gıda güvenliği ve izlenebilirlik teknolojileri (DNA ile kimliklendirme, vb.), ulusal gıda denetim

4 altyapısı. 8. Gıda, içecek, biyoteknoloji, nütrasötik teknolojilerde yeni laboratuar ve otomasyon uygulamaları. 9. Yeni ürün ve yeni proseslerin tanıtılması; tarım ve gıdada nanoteknoloji uygulamaları. 10. Gıda ambalaj sektöründe yeni stratejiler. 11. Tarım ve gıda ürünlerinde fiyat, ithalat-ihracat, ürün borsaları, lisanslı depoculuk, küme analizleri, istihdam ve kırsal yasam kalitesi. 12. Gıda ve tarım sektöründe finans, subvansiyonlar, krediler ve kooperatifler. 13. Perakende sektörü gıda ve tarımsal üretim ilişkileri. 14. MOLEKÜLER GASTRONOMİ 15. HELAL GIDA SERTİFİKASYONU 16. GIDA VE TARIM SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK İŞLETMELERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ Faaliyetin GMKA açısından önemli çıktıları: Kongrede gıda ve tarım alanında çalışan birçok bilim adamı, firma, kurum ve kuruluş temsilcisi ile tanışma ve bu konularda görüş alışverişi imkanı sağlanmıştır. Kongreye katılım sağlayan diğer Kalkınma Ajansları ile de Ajans çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Faaliyet ile İlgili Fotoğraf ve Diğer Dokümanlar:

5

6

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ SONUÇ RAPORU

AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI AYDIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ

Detaylı

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU www.pirigroup.com Bu rapor, Şanlıurfa Yaş Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği İhtiyaç Analizi Raporu, 2013 yılı TRC2/13/DFD Doğrudan Faaliyet

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI innocentric Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır.

Detaylı

Yenilikçi Projeler İş Dünyası İle Buluşuyor!

Yenilikçi Projeler İş Dünyası İle Buluşuyor! Düşünce ve Yeniliğin Başkenti Ankara 24 Aralık 2013-Saat: 09.30 Congresium Ankara Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 2006 yılında kurulan kalkınma ajansları, ülkemizde yerel kalkınmanın yeni uygulayıcıları

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Projesi Raporu

Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Projesi Raporu "Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Mali Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve/veya Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmamakta olup,

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kurak Alanlarda Küresel Değişimlere Dayanıklı Peyzajların Oluşturulması Çalıştayı Görev Raporu (Dakar-Senegal) 24-28 Şubat 2013 2013 Ç ö l l e ş m e v e E r o z y o n l a M

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı