BAĞ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAĞ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele"

Transkript

1 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü BAĞ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara

2 2 BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

3 Ö N S Ö Z Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde ekonomik olarak zarara neden olan toplam 506 hastalık etmeni, zararlı ve yabancı ot bulunmaktadır. Bunlarla gerekli mücadele çalışmaları yapılmadığında ürün kaybı ortalama %35 dolaylarında olmaktadır. Bu kaybın kültür bitkisine, zararlının tür ve yoğunluğuna bağlı olarak bazen % 100 lere ulaşabilmesi mümkündür. Bitkisel üretimde ekonomik yönden oldukça büyük rakamlara ulaşan bu kayıpların önlenmesi için bitki koruma çalışmalarını yeterli önemi vermek gerekmektedir. Sözkonusu çalışmaların insan sağlığı, agroekosistem, çevre ve biyolojik dengenin korunarak sürdürülebilir tarımsal üretim tekniklerine uygun yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bakanlığımızın bu konuda belirlediği strateji Ülkemizde yıllık olarak kullanılan pestisit miktarının azaltılmasını ve kullanılan miktarın da doğru kullanımını öngörmektedir. Bunu sağlamak için, kimyasal mücadeleye alternatif olan biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı çeşitler, kültürel tedbirler, mekanik ve fiziksel mücadele metotlarına ve Entegre Mücadele Programlarının yaygınlaştırılmasına öncelik verilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan Bitki koruma ürünlerinin yanlış kullanılması, bitkilerde fitotoksisite, etkisizlik, tarımsal ürünlerde kalıntı ile iç ve dış pazarlarda problemlerin yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle üreticilerimize kullanacakları ilaçlar konusunda rehber olabilecek bir kaynağın hazırlanması ve uygulamaya konulması tarımsal ürünlerde tavsiyeler doğrultusunda ilaçlamaların yapılmasını ve kalıntı probleminin çözümünü kolaylaştıracaktır. Hazırlanan El kitabı sayesinde; üreticiler tarımsal ürünlerde hangi zararlı organizma için hangi ilacın; ne zaman, hangi dozda kullanılacağını, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreyi öğrenerek, ilaç kalıntısından ari ürünler yetiştirebileceklerdir. El kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, üreticilerimiz için hazırlanan bu rehberin kalıntısız, sağlıklı, bol ürün elde edilmesine vesile olmasını temenni ederim. Mehmet Mehdi EKER Tarım ve Köyişleri Bakanı 3

4 İÇİNDEKİLER 1-BAĞ ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Elsinoe ampelina) BAĞ KÜLLEMESİ Uncinula necator (Schw.) BAĞ MİLDİYÖSÜ (Plasmopara viticola) BAĞLARDA KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea) BAĞLARDA KAV (ESCA) HASTALIĞI (Stereum hirsutum, Phellinus igniarius) BAĞLARDA KÖK URU HASTALIĞI(Agrobacterium vitis) BAĞLARDA ÖLÜ KOL HASTALIĞI (Phomopsis viticola) SALKIM GÜVESİ (Lobesia botrana) BAĞDA İKİNOKTALI KIRMIZIÖRÜMCEK (Tetranychus urticae) BAĞ MAYMUNCUKLARI VE ASMA HORTUMLUBÖCEĞİ (Otiorhynchus scitus, O. Peregrinus, O. Sulcatus, O. Anatolicus, O. Ligustici, O. turca, O. Aurifer, O. Carceli, O. rugosostriatus, Megamecus shevketi, M. albomarginatus) BAĞ THRİPSLERİ Bağ thripsi (Anaphothrips vitis), Asma thripsi (Drepanothrips reuteri), Bağ kahverengi thripsi (Haplothrips globiceps) BAĞ YAPRAKUYUZU (Colomerus (=Eriophyes) vitis) FİLOKSERA (Viteus vitifolii) BAĞDA UNLUBİT (Planococcus citri, P. ficus) BAĞ YAPRAKPİRELERİ (Asymmetrasca (=Empoasca) decedens Empoasca decipiens BAĞDA HAZİRANBÖCEKLERİ Haziran böceği (Polyphylla fullo )...31 İzmir haziranböceği (P. turkmenoglui) BAĞ SALKIM MAYMUNCUĞU (Strophomorphus ctenotus) BAĞ ÇADIRTIRTILI (Arctia villica ) ASMA AĞUSTOSBÖCEĞİ (Klapperichicen (=Chloropsalta) viridissima) BAĞ GÖZKURDU (Theresimima ampelophaga) BAĞ ÜVEZİ (Arboridia (=Erythroneura) adanae) DÜRMECE ( BAĞ PİRALİ) (Sparganothis pilleriana) ASMA GÖVDE ÇUKURLAŞMASI VİRÜSÜ (Rugose wood complex) ASMA YAPRAK KIVIRCIKLIĞI VİRÜSÜ (Grapvein leaf roll virus) ASMA YELPAZE YAPRAK VİRÜSÜ (Grapvein fanleaf virus) Bağ Hastalık ve Zararlıları Mücadelesinde Kullanılan Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünlerinin Ticari İsimleri

5 BA HASTALIKLARI BAĞ HASTALIK BA ANTRAKNOZU ve ZARARLILARI HASTALI I (Elsinoe ampelina) BAĞ ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Elsinoe Hastal k ampelina) Belirtileri: Hastalık Etmen Belirtileri: asman n tüm ye il k s mlar n hastaland r rsa da en çok ye Etmen sürgünlerde asmanın ve tüm salk mlarda yeşil kısımlarını görülür. hastalandırırsa da en çok Yapraklarda yeni sürgünlerde önce küçük, gayri ve salkımlarda muntazam lekeler görülür. olu ur, daha son Yapraklarda bunlar n önce merkezleri küçük, gri, gayri kenarlar muntazam koyu kahverengile ir. lekeler Mevsi sonunda lekelerin orta k sm genellikle delinir. oluşur, daha sonra bunların merkezleri gri, kenarları koyu BA Sürgünlerde kahverengileşir. HASTALIKLARI lekeler, önce aç k kahverengi ve yuvarlakt r, son Mevsim sonunda lekelerin uzayarak elips eklini al r ve hafifçe çökerler. Lekelerin kenarlar nda orta kısmı genellikle delinir. BA ANTRAKNOZU doku biraz kabar k HASTALI I koyu renkli, orta k sm ise gri renklidir. Daha ya Sürgünlerde (Elsinoe sürgünlerdeki ampelina) lekeler, lekeler önce irile ir, orta açık k sm kahverengi çatlay p çöküntü ve yapt nd yuvarlaktır, kanser sonra görünü ü uzayarak al r. elips şeklini alır ve hafifçe çökerler. Lekelerin kenarlarındaki doku Hastal k Tanelerdeki Belirtileri: lekelere Ku Gözü denir. Bu lekelerin merkezi gri olu biraz kabarık koyu renkli, orta Etmen kısmı k rm z ms asman n ise tüm gri kahve renklidir. ye il k s mlar n bir Daha ku akla hastaland r rsa yaşlı çevrilmi tir. sürgünlerdeki da en çok Bu yeni lekelerin alt nda sürgünlerde lekeler irileşir, orta kısmı çatlayıp hücreler ve salk mlarda çöküntü kurur yaptığından ve görülür. sertle ir, civardaki kanser dokular görünüşü geli meye alır. devam etti Yapraklarda önce küçük, gayri muntazam lekeler olu ur, daha sonra için bozuk ekilli bir tane te ekkül eder. Tanelerdeki lekelere Kuş bunlar n Gözü merkezleri denir. gri, Bu kenarlar lekelerin koyu kahverengile ir. merkezi gri Mevsim olup, sonunda Hastal n lekelerin orta Görüldü ü k sm genellikle Bitkiler: delinir. kırmızımsı kahve renkli bir Sürgünlerde kuşakla Asma lekeler, çevrilmiştir. önce aç k kahverengi Bu lekelerin ve yuvarlakt r, altındaki sonra hücreler kurur ve sertleşir, uzayarak civardaki elips eklini dokular al r ve hafifçe gelişmeye çökerler. Lekelerin devam kenarlar ndaki Mücadele Yöntemleri: ettiği için doku biraz kabar k koyu renkli, orta k sm ise gri renklidir. Daha ya l bozuk şekilli bir tane teşekkül eder. sürgünlerdeki Kültürel lekeler Önlemler irile ir, orta k sm çatlay p çöküntü yapt ndan Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: kanser Asma Salk mdaki belirtisi K görünü ü budamas al r. s ras nda, asmalar üzerindeki hastal kl çubukl Mücadele Yöntemleri : Kültürel Tanelerdeki Önlemler lekelere Ku Gözü denir. Bu lekelerin merkezi gri olup, dikkatle seçilerek budanmal ve ba dan uzakla t r larak yere dökülm k rm z ms kahve renkli bir ku akla çevrilmi tir. Bu lekelerin alt ndaki Kış budaması sırasında, hücreler asmalar hastal kl kurur üzerindeki ve bitki sertle ir, art klar civardaki hastalıklı ile birlikte dokular geli meye çubuklar imha edilmelidir. devam dikkatle etti i Zay f drenajl seçilerek budanmalı ve bağdan için bozuk a r uzaklaştırılarak ekilli topraklara bir tane ba te ekkül tesisi eder. yere yap lmamal d r. dökülmüş hastalıklı Hastal n Görüldü ü Bitkiler: bitki Kimyasal artıkları Önlemler ile birlikte imha Asma edilmelidir. Zayıf drenajlı ve ağır topraklara bağ tesisi K laçlamas : yapılmamalıdır. Bu ilaçlamalar ba lar Mücadele budand ktan Yöntemleri: sonra gözlerin henüz uyanmad devrede uygulanmal d r Kimyasal Yaz laçlamas : Önlemler Ba mildiyösü için Kültürel sürekli Önlemler ilaçl mücadele yap lan yerlerde Ba antraknozu için ayr ca y Kış ilaçlamalar na Salk mdaki belirtisi K budamas s ras nda, asmalar üzerindeki hastal kl çubuklar İlaçlaması: gerek duyulmaz. Bu ilaçlamalar Bu dönemde dikkatle seçilerek bağlar yap lan budanmal ilaçlamalar budandıktan ve ba dan antraknoz uzakla t r larak sonra hastal n gözlerin yere da dökülmü kontrol henüz eder. uyanmadığı. devrede uygulanmalıdır. hastal kl bitki art klar ile birlikte imha edilmelidir. Zay f drenajl ve Yaz Birinci İlaçlaması: ilaçlama: Sürgünler Bağ 5 10 mildiyösü cm a r oldu unda. topraklara ba tesisi yap lmamal d r. Kimyasal Önlemler için sürekli ilaçlı mücadele yapılan yerlerde kinci ve di er ilaçlamalar : 1. ilaçlamada kullan lan ilac n etki süresi dikkate al narak taneler yar büyüklü ü Bağ K laçlamas : antraknozu Bu ilaçlamalar için ayrıca ba lar budand ktan yaz ilaçlamalarına sonra gözlerin henüz gerek uyanmad duyulmaz. devrede uygulanmal d r. Bu dönemde ald Yaz döneme laçlamas : kadar Ba ilaçlamalara mildiyösü için devam sürekli edilir.çiçeklenme ilaçl mücadele yap lan döneminde yerlerde Ba ilaçlamam antraknozu tavsiye için ayr ca edilmez. yaz yapılan ilaçlamalar antraknoz hastalığını da kontrol eder. ilaçlamalar na gerek duyulmaz. Bu dönemde yap lan ilaçlamalar antraknoz hastal n da kontrol eder. Birinci. ilaçlama: Sürgünler 5 10 cm olduğunda. Birinci ilaçlama: Sürgünler 5 10 cm oldu unda. İkinci ve diğer ilaçlamalar Kimyasal Mücadelede : 1. ilaçlamada Kullan lacak kullanılan laçlar ve ilacın Dozlar etki süresi kinci ve di er ilaçlamalar : 1. ilaçlamada kullan lan ilac n etki süresi dikkate al narak taneler yar büyüklü ünü dikkate ald döneme alınarak kadar ilaçlamalara taneler devam yarı edilir.çiçeklenme büyüklüğünü döneminde aldığı ilaçlamam döneme tavsiye kadar edilmez. ilaçlamalara Doz devam edilir.çiçeklenme döneminde ilaçlamam tavsiye edilmez. Son ilaçlama ile hasa Etkili madde ad ve Kimyasal oran Mücadelede Formülasyonu Kimyasal Kullanılacak Mücadelede Kullan lacak İlaçlar laçlar ve Dozları aras ndaki süre 100 l ve suya Dozlar (Gün) Etkili madde ad ve Bak r oran oksiklorid %50 Bak r oksiklorid %50 Bak r sülfat %25 Bak r sülfat %25 Bak r sülfat %25 Bak r sülfat %25 Formülasyonu WP WP Suda çözünen kristal kristal Suda çözünen Suda çözünen kristal Suda çözünen kristal Doz 100 l suya 300 (1.ilaçlama 500 g (di er ilaçlamalar) 300 %0.5 lik (1.ilaçlama Bordo Bulamac 500 g (di er ilaçlamalar) %0.5 lik Bordo Bulamac 1. laçlama (500g 1. laçlama Gözta +250g.Sönmemi kireç) %1 lik Bordo Bulamac %1 lik Bordo Bulamac 2. laçlama 2. laçlama (1000g Gözta +500gSönmemi kireç.) %1. 5 lukbordo %1. 5 lukbordo Bulamac Bulamac 3.ilaçlama 3.ilaçlama (1500g %3 lük Bordo Gözta +750g.Sönmemi Bulamac kireç) K %3 lük mücadelesi Bordo Bulamac K mücadelesi (3000 g. gözta +1500g Sönmemi kireç) (500g Gözta +250g.Sönmemi kireç) (1000g Gözta +500gSönmemi kireç.) (1500g Gözta +750g.Sönmemi kireç) (3000 g. gözta +1500g Sönmemi kireç) Son ilaçlama ile hasat aras ndaki süre (Gün)

6 beyaz Hastalık Sürgünler pudrams ye ilken Belirtileri bir görünüm hastal kl ortaya k s mlar ç kar. siyaha yak n koyu kahverengi lk renk Hastalık dönemde alarak, asmanın hastal k k n genç bu lekeler tüm yapraklarda k rm z ms yeşil organlarında güç fark kahverengi edilir. görülür. Genelde renge yapraklar n dönü mektedir. üst yüzeyinde ya lekesine benzeyen sar ms veya parlak lekeler Asma Salk mda görülür. üzerinde ise Yaprak hastal a ya land kça beyaz erken pudramsı yakalanan parlakl taneler gider, bir kal nla r küçük görünüm kal r, ve gevrekle erek ortaya rile ebilmi çıkar. kenardan veya olgunla madan içe do ru k vr l r. hemen önce yakalanan tanelerin sap Sürgünler İlk do rultusunda dönemde ye ilken çatlad hastal kl hastalık görülür. k s mlar genç Genelde siyaha yapraklarda taneler yak n % koyu 8 ekerleninceye kahverengi güç fark renk kadar alarak, devam eder. k n bu lekeler k rm z ms kahverengi renge dönü mektedir. edilir. Hastal n Genelde Görüldü ü Bitkiler yaprakların üst yüzeyinde yağ Salk mda lekesine Asma ise benzeyen hastal a erken sarımsı yakalanan veya taneler parlak küçük lekeler kal r, rile ebilmi görülür. Mücadele Yöntemleri veya Yaprak olgunla madan yaşlandıkça hemen önce yakalanan parlaklığı tanelerin gider, sap do rultusunda Kültürel Önlemler kalınlaşır çatlad ve gevrekleşerek görülür. Genelde taneler kenardan % 8 ekerleninceye BA KÜLLEMES içe doğru kadar Ba larda devam k sa eder. budama ile çubuk ve tomurcuklarda k layan etmenin Hastal n kıvrılır. yo unlu unun Uncinula necator Görüldü ü azalt lmas, (Schw.) Bitkiler asman n iç k s mlar na do ru hava dola m Yapraklardaki görünümü Asma Sürgünler ve e lenmesi sa lan ld yeşilken gibi, kimyasal hastalıklı kontrolün kısımlar de etkinli i art r lm siyaha Yapraklardaki görünümü Hastal k Belirtileri Mücadele yakın olur. koyu Yöntemleri Hastal k asman n kahverengi tüm ye il organlar nda renk alarak, görülür. kışın Asma bu üzerinde lekeler Kültürel Kimyasal kırmızımsı beyaz pudrams Önlemler kahverengi bir görünüm ortaya renge ç kar. dönüşmektedir. Ba larda Birinci lk dönemde ilaçlama: k sa budama hastal k Sürgünler ile çubuk genç ve yapraklarda tomurcuklarda cm uzunlukta güç olunca k layan fark edilir. etmenin Genelde yo unlu unun Salkımda kinci yapraklar n ilaçlama: üst azalt lmas, ise yüzeyinde Çiçek hastalığa taç asman n yapraklar ya lekesine iç erken k s mlar na döküldü ü benzeyen yakalanan do ru dönemde, sar ms hava veya dola m taneler parlak ve küçük Üçüncü lekeler e lenmesi görülür. ve kalır, sa lan ld di er ilaçlamalar: Yaprak İrileşebilmiş gibi, ya land kça kimyasal kinci ilaçlamadan kontrolün veya parlakl de olgunlaşmadan sonra gider, etkinli i kullan lan kal nla r art r lm ve olur. hemen ilac n gevrekle erek etki süresi, kenardan önce bölgelerin içe do ru yakalanan meteorolojik k vr l r. ve çevre tanelerin ko ullar yla birlikte sapı Kimyasal tanelere Sürgünler ben Önlemler dü me ye ilken dönemine hastal kl kadar k s mlar ilaçlamalara siyaha yak n devam koyu edilmelidir. kahverengi Birinci doğrultusunda renk alarak, k n ilaçlama: Sürgünler çatladığı bu lekeler cm görülür. k rm z ms uzunlukta olunca Genelde kahverengi taneler renge Külleme ilaçlamas ile mildiyö ilaçlamas birlikte yap lacaksa, dönü mektedir. kinci % kar abilirlikleri 8 şekerleninceye ilaçlama: Çiçek taç yapraklar kadar döküldü ü devam dönemde, eder. Salk mda ise dikkate hastal a al nmal d r. erken yakalanan taneler küçük kal r, Meyvedeki zarar Üçüncü Hastalığın rile ebilmi ve di er veya Görüldüğü ilaçlamalar: olgunla madan kinci hemen Bitkiler: ilaçlamadan önce yakalanan sonra Asma kullan lan tanelerin sap Meyvedeki zararı Kükürt uygulamalar için en uygun s cakl k ilac n Mücadele do rultusunda aral etki süresi, Yöntemleri bölgelerin çatlad 0 C dir. lac n görülür. meteorolojik etkisi Genelde : Kültürel 18 ve 0 C nin çevre taneler alt nda ko ullar yla Önlemler % 8 azalmakta ekerleninceye birlikte 30 0 tanelere kadar ben devam dü me eder. dönemine kadar ilaçlamalara devam edilmelidir. Bağlarda C nin üstünde ise kısa asmalara budama zarar verebilmektedir. Külleme ile Hastal n çubuk ilaçlamas Görüldü ü ve ile tomurcuklarda Bitkiler mildiyö ilaçlamas kışlayan birlikte yap lacaksa, etmenin yoğunluğunun azaltılması, kar abilirlikleri asmanın Asma Kimyasal Mücadelede iç dikkate kısımlarına al nmal d r. doğru hava dolaşımı ve Mücadele Kullan lacak Yöntemleri laçlar ve Dozlar : eşlenmesi sağlanıldığı gibi, kimyasal Kültürel Önlemler kontrolün de Doz etkinliği artırılmış olur. Son ilaçlama ile hasat Etkili Kimyasal madde ad Önlemler ve oran Formülasyonu Ba larda k sa budama ile çubuk ve tomurcuklarda aras ndaki k layan etmenin süre yo unlu unun azalt lmas, asman n iç k s mlar na do ru hava dola m Birinci ilaçlama: Sürgünler cm uzunlukta 100 l suya olunca (Gün) ve e lenmesi sa lan ld gibi, kimyasal kontrolün de etkinli i art r lm Yapraklardaki görünümü Azoxystrobin İkinci ilaçlama: 2 Kimyasal Çiçek Mücadelede taç olur. yaprakları SC Kullan lacak döküldüğü laçlar 75 ve ml Dozlar : dönemde, 21 Kimyasal Önlemler Bupirimate Üçüncü 250 ve g/l diğer ilaçlamalar: EC İkinci ilaçlamadan Doz 40 ml sonra Son kullanılan ilaçlama 7 ile hasat ilacın Birinci ilaçlama: Sürgünler cm uzunlukta olunca etki süresi, bölgelerin meteorolojik Formülasyonu kinci ilaçlama: ve Çiçek çevre taç yapraklar koşullarıyla döküldü ü dönemde, birlikte aras ndaki tanelere süre Bromuconazole SC 30 ml ben düşme dönemine kadar Üçüncü ilaçlamalara ve di er ilaçlamalar: devam 100 l kinci suya edilmelidir. ilaçlamadan sonra (Gün) kullan lan 14 ilac n etki süresi, bölgelerin meteorolojik ve çevre ko ullar yla birlikte Carbendazim Külleme%50 ilaçlaması ile mildiyö WP ilaçlaması birlikte yapılacaksa, 60 g karışabilirlikleri 14 tanelere ben dü me dönemine kadar ilaçlamalara devam edilmelidir. Diniconazole dikkate alınmalıdır. Külleme EC ilaçlamas ile mildiyö 30 ml ilaçlamas birlikte 21 yap lacaksa, kar abilirlikleri dikkate al nmal d r. Kükürt uygulamaları için en uygun sıcaklık aralığı C dir. İlacın Dinocap Meyvedeki 3 zarar etkisi 18 0 EC C nin altında azalmakta ml 21 Kükürt uygulamalar için en uygun s cakl k aral C nin üstünde ise asmalara zarar 0 C dir. lac n etkisi 18 0 C nin alt nda azalmakta 30 Dinocap verebilmektedir. 0 C nin 475 üstünde g/l ise asmalara zarar verebilmektedir. EC 40 ml 21 Fenarimol Kimyasal 120 g/l Mücadelede Kullanılacak EC İlaçlar ve 15 ml Dozları: 28 Yapraklardaki görünümü 6 BAĞ Hastal k HASTALIK Belirtileri ve ZARARLILARI beyaz BA pudrams KÜLLEMES bir görünüm ortaya ç kar. Uncinula necator (Schw.) BAĞ KÜLLEMESİ Uncinula Hastal k Belirtileri necator (Schw.) lk dönemde hastal k genç yapraklarda güç fark edilir. Genelde yapraklar n üst yüzeyinde ya lekesine benzeyen sar ms veya parlak lekeler görülür. Yaprak ya land kça parlakl gider, kal nla r ve Hastal k gevrekle erek asman n kenardan tüm içe ye il do ru organlar nda k vr l r. görülür. Asma üzerinde Meyvedeki zarar Kükürt uygulamalar için en uygun s cakl k aral C dir. lac n etkisi 18 0 C nin alt nda azalmakta 30 0 C nin üstünde ise asmalara zarar verebilmektedir. Etkili madde ad ve oran BA KÜLLEMES Uncinula necator (Schw.) Hastal k asman n tüm ye il organlar nda görülür. Asma üzerinde Azoxystrobin 2 SC 75 ml 21 Bupirimate 2 EC 40 ml 7 Bromuconazole SC 30 ml 14 Carbendazim %50 WP 60 g 14 Diniconazole Kimyasal Mücadelede EC Kullan lacak laçlar 30 ml ve Dozlar : 21 Fenarimol+Quinoxyfen Doz Dinocap 3 EC EC 50ml 20 ml Son ilaçlama 2128 ile hasat 60g/l+200g/l Etkili madde ad ve oran Formülasyonu aras ndaki süre Dinocap Fenbuconazole 475 g/l EC EC ml l ml suya (Gün) 2114 Azoxystrobin 2 SC 75 ml 21 Fenarimol Flusilazole g/l EC EW 1512 ml ml Bupirimate 2 EC 40 ml 7 Fenarimol+Quinoxyfen EC 20 ml 28 60g/l+200g/l Bromuconazole SC 30 ml 14 Fenbuconazole Carbendazim 50 % EC WP 4060 ml g Flusilazole Diniconazole 100g/l EW EC 1230 ml ml 2821 Dinocap 3 EC 50ml 21 Dinocap 475 g/l EC 40 ml 21 Fenarimol 120 g/l EC 15 ml 28

7 Azoxystrobin 2 SC 75 ml 21 Bupirimate 2 EC 40 ml 7 BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI Bromuconazole SC 30 ml 14 Carbendazim %50 WP 60 g 14 Diniconazole EC 30 ml 21 Dinocap 3 EC 50ml 21 Dinocap 475 g/l EC 40 ml 21 Fenarimol 120 g/l EC 15 ml 28 Fenarimol+Quinoxyfen 60g/l+200g/l EC 20 ml 28 Fenbuconazole EC 40 ml 14 Flusilazole 100g/l EW 12 ml 28 Flusilazole EC 3 ml 28 Hexaconazole SC 30 ml 14 Iminoctadine trialbesilate %40 WP 75 g 56 Kresoxim-Methyl %50 WG 20 g 35 Kresoxim-Methyl+Boscalid g/l SC 30 ml 28 Kükürt %73 WP 500 g 7 Kükürt %80 WP/WG 400 g 7 Kükürt% 99 Toz 1. laçlama=2kgdekara 2. laçlama=6kgdekara 3. laçlama=8 kgdekara Myclobutanil 1 EC 15 ml 14 Myclobutanil 245 g/l EC 7.5 ml 14 Myclobutanil+Dinocap g/l EC 30 ml 21 Metrafenone SC 20 ml 28 Penconazole EC 25 ml 21 Penconazole 200 g/l EW 10 ml 21 Pyraclostrobin+Metiram %5+ %55 WG 200 g 28 Tebuconazole 2 EC 40 ml 21 Triadimefon %5 WP 100 g 21 Triadimenol 2 EC 10 ml 21 Triadimenol EW 100 ml 21 Triadimenol+Folpet %1.5+%70 WP 200 g arapl k üzümde 42 Sofral k üzümde 10 Trifloxystrobin 50 % WG 10 g 35 Triflumizole 30 % WP 30 g 7 Kükürt 800g/l SC 400ml 7 Spiroxamine+Tebuconazole+ Triadimenol 2+167g/l +43g/l EC 35ml 21 Proquinazid 200g/l EC 25 ml 28 Thiophanate-methyl %70 WP 100 g 14 Bak r Tuzlar +Mancozeb+Kükürt WP 800 g AB ye ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal AB ve Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal 7

8 BA M LD YÖSÜ (Plasmopara BA M LD YÖSÜ viticola) BAĞ (Plasmopara MİLDİYÖSÜ viticola) Hastal k Belirtisi (Plasmopara viticola) Hastal k asman n tüm ye il k s mlar nda görülebilir. Sürgünler 25 cm iken Hastal k Belirtisi hastal k Hastalık görülmeye Belirtisi ba lar. Hastal k asman n tüm ye il k s mlar nda görülebilir. Sürgünler 25 cm iken Yapraklar n Hastalık üst asmanın yüzeyinde tüm sar mt rak yeşil renkli kısımlarında tipik ya lekeleri görülebilir. meydana gelir, a hastal k görülmeye ba lar. yüzeyinde de beyaz renkli mantar tabakas olu ur. Lekeler büyüdükçe ortalar Yapraklar n Sürgünler üst 25 yüzeyinde cm iken sar mt rak hastalık renkli görülmeye tipik ya lekeleri başlar. meydana gelir, a k zar r ve dökülür. yüzeyinde Yaprakların de beyaz renkli üst yüzeyinde mantar tabakas sarımtırak olu ur. Lekeler renkli büyüdükçe tipik ortalar Sürgünler üzerinde eliptik lekeler meydana gelir. iddetli durumlarda sürgünle k zar r ve dökülür. kurur. yağ lekeleri meydana gelir, alt yüzeyinde de beyaz Sürgünler üzerinde eliptik lekeler meydana gelir. iddetli durumlarda sürgünle Çiçek renkli salk mlar nda mantar tabakası ise mantar tabakas oluşur. her Lekeler taraf n kaplayabilir, büyüdükçe k sa zamanda kurur. kahverengiye dönü üp kuruyarak dökülür. Olgun taneler hastal a daha az Çiçek ortaları salk mlar nda kızarır ise ve mantar dökülür. tabakas her taraf n kaplayabilir, k sa zamanda duyarl d r. Yapraktaki belirtisi kahverengiye Sürgünler dönü üp üzerinde kuruyarak eliptik dökülür. lekeler Olgun taneler meydana hastal a gelir. daha az Taneler küçük iken hassas olup mantar tabakas ndan dolay grimsi bir renk al r duyarl d r. Yapraktaki belirtisi Taneler Şiddetli Beyaz çe itlerde küçük durumlarda iken mat hassas grimsi-ye il, olup sürgünler mantar siyah tabakas ndan çe itlerde kurur. pembemsi dolay grimsi k rm z ya bir renk döner al r Çiçek Beyaz çe itlerde salkımlarında mat grimsi-ye il, ise siyah mantar çe itlerde tabakası pembemsi k rm z ya her döner Hastal n Görüldü ü Bitkiler: Asma tarafını kaplayabilir, kısa zamanda kahverengiye Hastal n dönüşüp Görüldü ü kuruyarak Bitkiler: Mücadele Yöntemleri: dökülür. Olgun taneler Asma Kültürel hastalığa Önlemler: Mücadele Yöntemleri: daha az duyarlıdır. Hastal kl Kültürel Taneler sürgünler Önlemler: küçük dipten kesilip iken uzakla t r lmal d r. hassas olup mantar Salkımdaki Salk mdaki belirtisi Hastal kl Asmalar n tabakasından sürgünler alt hastal kl dipten dolayı yapraklar kesilip grimsi uzakla t r lmal d r. ve yabanc bir renk otlardan alır. temizlenmelidir. Beyaz Salk mdaki çeşitlerde belirtisi mat grimsi-yeşil, siyah çeşitlerde pembemsi kırmızıya Asmalar n Lüzumundan alt fazla hastal kl sulanmamal d r. yapraklar ve yabanc otlardan temizlenmelidir. döner. Kimyasal Lüzumundan Önlemler fazla sulanmamal d r. Hastalığın Görüldüğü Kimyasal Bitkiler: Önlemler Birinci Asma ilaçlama sürgünler cm uzunlukta olunca, ikinci ve daha sonraki ilaçlamalar ilac n etki süresiyle günlük Birinci Mücadele s cakl k, ilaçlama Yöntemleri: ya ortalamas nispi nem ve çi gibi meteorolojik etkenler hastal k için uygun ko ullar sürgünler cm uzunlukta olunca, ikinci ve daha sonraki ilaçlamalar ilac n etki süresiyle olu turdu unda yap lmal d r. Hastal k etkenleri ortadan kalkt nda ilaçlamalara son verilmelidir. Tahmin ve günlük Kültürel s cakl k, Önlemler: ya ortalamas nispi nem ve çi gibi meteorolojik etkenler hastal k için uygun ko ullar uyar istasyonlar n n bulundu u yörelerde ise ilaçlamalar için yap lacak anonslar dikkate al nmal d r. olu turdu unda Hastalıklı sürgünler yap lmal d r. dipten Hastal k etkenleri kesilip ortadan uzaklaştırılmalıdır. kalkt nda ilaçlamalara son verilmelidir. Tahmin ve uyar istasyonlar n n bulundu u Kimyasal yörelerde Mücadelede ise ilaçlamalar Kullan lacak için yap lacak laçlar anonslar ve Dozlar : dikkate al nmal d r. Asmaların altı hastalıklı Kimyasal yapraklar Mücadelede ve Kullan lacak yabancı otlardan laçlar ve Doz Dozlar : temizlenmelidir. Son ilaçlama ile hasat aras ndak Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Lüzumundan fazla sulanmamalıdır. Doz Son ilaçlama ile 100 l suya süre hasat aras ndak Etkili madde ad ve oran Formülasyonu (Gün) süre Azoxystrobin Kimyasal 250 Önlemler g/l SC l ml suya (Gün) 21 Azoxystrobin Bak r kompleksi Birinci ilaçlama 2 + Mancozeb sürgünler cm WP SC uzunlukta olunca, ml g ikinci ve daha 21 (%21+20) Bak r sonraki kompleksi ilaçlamalar + ilacın Mancozeb etki süresiyle WP günlük sıcaklık, 300 yağış ortalaması 21 (%21+20) Bak r hidroksit %35 DF 175 g 14 nispi nem ve çiğ gibi meteorolojik etkenler hastalık için uygun koşullar Bak r % oluşturduğunda hidroksit %40 yapılmalıdır. Hastalık DF etkenleri ortadan 250 g kalktığında 14 Bak r ilaçlamalara hidroksit %50 %40 son verilmelidir. Tahmin WP/DG DF ve uyarı istasyonlarının 250 g bulunduğu 14 Bak r 537,25g/l yörelerde hidroksit Bak r ise %50 hidroksit ilaçlamalar 350g/l Metalik için yapılacak WP/DG SC anonslar dikkate alınmalıdır. g 14 Bak ra e de er Bak r hidroksit 537,25g/l Bak r hidroksit 350g/l Metalik SC 300(1.ilaçlama)- 100 g Bak ra oksiklorid e de er Bak r %50 hidroksit WP g(2.ilaçlama) 300(1.ilaçlama)- Bak r oksiklorid %50 WP SC g(2.ilaçlama) 350ml 14 Bak r oksiklorid 700g/l SC ml 14 8 Bak r Kalsiyum oksiklorid oksiklorür 700g/l %16 WP SC ml g. 14 Bak r Kalsiyum kalsiyum sülfat oksiklorür %20 %16 WP 500g g. g 14

9 Kimyasal Önlemler BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI Birinci ilaçlama sürgünler cm uzunlukta olunca, ikinci ve daha sonraki ilaçlamalar ilac n etki süresiyle günlük s cakl k, ya ortalamas nispi nem ve çi gibi meteorolojik etkenler hastal k için uygun ko ullar olu turdu unda yap lmal d r. Hastal k etkenleri ortadan kalkt nda ilaçlamalara son verilmelidir. Tahmin ve uyar istasyonlar n n bulundu u yörelerde ise ilaçlamalar için yap lacak anonslar dikkate al nmal d r. Kimyasal Mücadelede Kullan lacak laçlar ve Dozlar : Doz Son ilaçlama ile hasat aras ndaki Etkili madde ad ve oran Formülasyonu 100 l suya süre (Gün) Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: Azoxystrobin 2 SC 75 ml 21 Bak r kompleksi + Mancozeb (%21+20) WP 300 g 21 Bak r hidroksit %35 DF 175 g 14 Bak r hidroksit %40 DF 250 g 14 Bak r hidroksit %50 WP/DG 250 g ,25g/l Bak r hidroksit 350g/l Metalik Bak ra e de er Bak r hidroksit Bak r oksiklorid %50 SC WP 100 g 300(1.ilaçlama)- 500g(2.ilaçlama) Bak r oksiklorid SC 350ml 14 Bak r oksiklorid 700g/l SC 200 ml 14 Bak r Kalsiyum oksiklorür %16 WP 1000 g. 14 Bak r kalsiyum sülfat %20 WP 500g 1300 g 14 Bak r kalsiyum sülfat % 20 WG g 14 Bordo Bulamac + Mancozeb %12 + %30 Bordo Bulamac + Mancozeb + Cymoxanil %57.7+ %20+ %2.4 Bak r sülfat Pentahidrat g/l WG 300 g 21 WP 400 g 21 SC 50 ml - Bak r Oksisülfat 193 g/l SC 500 ml 21 %0.5likBordoBulamac 1. ilaçlama (500gGözta +250 g. Sönmemi kireç) 21 Bak r sülfat %25 Suda çözünün kristal %1 lik Bordo Bulamac 2. laçlama (1000g Gözta +500g sönmemi kireç) 21 %1.5 luk Bordo Bulamac 3. ilaçlama Gözta gsönmemi Kireç Captan %50 WP 300 g 3 Captan FL 300 ml 3 Chlorothalonil+Bak roksiklorid %25+%25 WP 250 g 21 Cymoxanil %50 WP 60 g -? Cymoxanil+Bak r %3+%22,5 WP 300 g 21 Cymoxanil+Bak r (%4.20+ %39.75) WG 200 g 21 Cymoxanil+Mancozeb %5+ %45 WP 300 g 14 Cymoxanil+Metiram %4.8+ %57 WG 200 g 28 Cymoxanil+Propineb %6+%70 WP 200 g 28 9

10 Captan %50 WP 300 g 3 Captan FL 300 ml 3 Chlorothalonil+Bak roksiklorid %25+%25 BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI Metiram %80 DF 200 g 56 Oxadixyl+Mancozeb %10+%56 WP 200 g 21 Phosphorous acid SL 400 ml - Propineb %70 WP 200 g 28 Pyraclostrobin + Metiram %5 + %55 WG 200 g 28 Zoxamide + Mancozeb %8.3 + %66.7 WG Bak r sülfat pendahidrat65.82 g/l SC 50ml - Bak r tuzlar + Mancozeb ( %20 +%21) WP 300g 21 Ya ve Rosin asitlerinin Bak r tuzlar (51.4 g/l) AB ye ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal AB ve Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal WP 250 g 21 Cymoxanil %50 WP 60 g -? Cymoxanil+Bak r %3+%22,5 WP 300 g 21 Cymoxanil+Bak r (%4.20+ %39.75) WG 200 g 21 Cymoxanil+Mancozeb %5+ %45 WP 300 g 14 Cymoxanil+Metiram %4.8+ %57 WG 200 g 28 Cymoxanil+Propineb %6+%70 WP 200 g 28 Bak r Hidroksit % 46,1 DF 150 g 21 Dimethomorpf+Bak r oksiklorit %6 + %40 WP 300 g 10 Dimethomorpf+Mancozeb %9+%60 WP 200 g 28 Dithianon %70 WG 40 g 14 Famoxadone+Cymoxanil %22.5+%30 DF 40 g 28 Famoxadone+Mancozeb %6.25+%62.5 WG 80g 28 Fenamidone+Fosetyl-Al %4.44+%66.7 DF 200 g 28 Folpet %50 WP 200 g 7 Fosetyl Al + Mancozeb %35 + %35 WG 300 g 14 Iprovalicarb + Propineb %5.5 + %61.3 WP Mancozeb %72 WP 200g 21 Mancozeb %75 WG 150 g 21 Mancozeb %80 WP 200 g 21 Metalaxyl+Mancozeb %8+%64 WP 250 g 14 Metalaxyl+Mancozeb %4+%64 WP 250 g 10 EC 200ml 7 10 BA LARDA KUR UN KÜF HASTALI I (Botrytis cinerea)

11 BAĞLARDA KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea) Hastal k Hastalık Belirtisi Belirtisi Hastalık s k olarak salk m elverişli tanelerde koşullarda zarar yapar. bitkinin tüm yeşil kısımlarında görülebilirse de daha sık olarak salkım koyula r. ve tanelerde zarar yapar. Tanelerde önce 3 5 mm çapında yuvarlak pembemsi, kızıla yakın lekeler halinde görülür. Leke tane üzerinde homojen bir şekilde büyür Hastal n Görüldü ü Bitkiler: ve büyüdükçe rengi de koyulaşır. S Parmakla bastırıldığında hastalıklı kabuk etli Salkımdaki zararı kısmından Mücadele kolayca ayrılır. Yöntemleri: İleri Kültürel dönemde Önlemler: salkım ve taneler gir renkte bir Kültürel küf mücadele tabakasıyla kimyasal mücadele kaplanır. Taneler kadar çatlar önemlidir. çok ileri devrede seyreltmesi buruşur yap lmal d r. ve meşinleşmiş gibi görünüm ortaya çıkar. Hastalığın kaz klara ba lanmal d r. Görüldüğü Bitkiler: Hastalığın çok geniş bir konukçusu vardır. gaz ile gazlanarak so uk hava depolar na yerle tirilmelidir. Asma süs bitkileri, meyveler sebzeler, orman ağaçları, gübresinden ve endüstri a r azotlu bitkileri, gübrelemeden makiler, kaç n lmal d r. çalılar ve Yapraktaki zararı yem bitkileridir. Kimyasal Önlemler: Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler: Kültürel mücadele kimyasal zaman na mücadele dikkat edilmelidir. kadar önemlidir. alk mdaki zarar Yapraktaki zarar Etkili madde ad ve oran Hastal k elveri li ko ullarda bitkinin tüm ye il k s mlar nda görülebilirse Tanelerde önce 3 5 mm çap nda yuvarlak pembemsi, k z la yak n lekeler görülür. Leke tane üzerinde homojen bir ekilde büyür ve büyüdükçe r Parmakla bast r ld nda hastal kl kabuk etli k sm ndan kolayca ayr l r. leri dönemde salk m ve taneler gir renkte bir küf tabakas yla kaplan r. çatlar çok ileri devrede buru ur ve me inle mi gibi görünüm ortaya ç kar. Hastal n çok geni bir konukçusu vard r. Asma süs bitkileri, meyveler s orman a açlar, endüstri bitkileri, makiler, çal lar ve yem bitkileridir. Asmalarda güne lenme ve havalanmay sa lamak için iyi bir yaprak ve dal Bilhassa hasat dönemi sonbahara kalan bu nedenle ya lardan e asmalar n üzeri polietilen örtülerle örtülerek, dört kö esinden iplerle yere Üzümler sonbaharda fazla geciktirilmeden hasat edilmeli SO 2 (Kükürt Asmalar üzümlerin olgunluk mevsiminde fazla sulanmamal d r ve fazl 1. ilaçlamaya hastal kla mücadeleye üzümlerin olgunla ma ba lang c ndan önce ba lanmal, di er ilaçlamalar kullan lan ilac n etki süresi dikkate yap lmal, ilac n etki süresi göz önünde bulundurularak son ilaçlama i Asmalarda güneşlenme ve havalanmayı sağlamak için iyi bir yaprak ve Kimyasal Mücadelede Kullan lacak laçlar ve Dozlar : dal seyreltmesi yapılmalıdır. Doz Bilhassa hasat dönemi sonbahara Formülasyonu kalan bu nedenle yağışlardan etkilenen asmaların üzeri polietilen örtülerle örtülerek, 100 l dört suya köşesinden iplerle yere çakılan kazıklara bağlanmalıdır. Son ilaçlama ile aras ndaki sü (gün) Boscalid %50 WG 120 g 28 Üzümler sonbaharda fazla geciktirilmeden hasat edilmeli SO Chlorothalonil+Carbendazim 2 (Kükürt EC 200 g dioksit) g/l gazı ile gazlanarak soğuk hava depolarına yerleştirilmelidir. Cyprodinil+Fludioxonil Asmalar üzümlerin %37.5+ olgunluk mevsiminde WG fazla sulanmamalıdır 50 g ve fazla 7 %25 çiftlik gübresinden ve aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. Fenhexamid SC 100 ml 7 Kimyasal Önlemler: arapl k 14 Fenhexamid 1. %50 ilaçlamaya hastalıkla mücadeleye WP üzümlerin 100 g olgunlaşma Sofral k 7 Folpet başlangıcından hemen önce başlanmalı, SC diğer ilaçlamalar 200 ml kullanılan 7 ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalı, ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak son ilaçlama ile hasat zamanına dikkat edilmelidir. Imazalil EC 30 ml 3 Iprodione %50 WP 75 g 14 Pyrimethanil 300 g/l SC 100 ml Tolyfluanid %50 WP 200 g 21 Diethofencarb +Carbendazim

BAĞ HASTALIK VE ZARARLILARI BAĞ HASTALIKLARI

BAĞ HASTALIK VE ZARARLILARI BAĞ HASTALIKLARI 1- Bağ Küllemesi (Uncinula necator) BAĞ HASTALIK VE ZARARLILARI BAĞ HASTALIKLARI Etmeni: Fungal bir hastalık olup kışı, bitki üzerinde geçirir. Belirtileri: Sürgünlerin uzamaya başladığı ilk andan itibaren

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. BAĞ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. BAĞ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü BAĞ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 2 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire

Detaylı

K MYASAL MÜCADELE EN SON BAfiVURULACAK YÖNTEMD R.

K MYASAL MÜCADELE EN SON BAfiVURULACAK YÖNTEMD R. DE ERL ÜRET C LER M Z B TK SEL ÜRET M YAPARKEN D ER CANLILARI, TOPRA I, HAVAYI VE SUYU, KISACASI ÇEVREY KORUMAK DA MA B R NC GÖREV M ZD R AKS TAKD RDE YAfiAMAK Ç N TEM Z B R ÇEVRE, ÜRET M YAPMAK Ç N TEM

Detaylı

BAĞ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

BAĞ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) Berl et de Toni

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) Berl et de Toni ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) Berl et de Toni 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI Hastalığa neden olan etmen obligat bir parazittir. Hücrelerarası gelişir,

Detaylı

BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola

BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola BAĞ MİLDİYÖSÜ İbrahim DEMRAN Köksal AKSU Didem SAYMAN MANİSA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ KORUMA ŞB. MD. Manisa ilinde 1980 yılından buyana uygulanan Bağ Tahmin ve Erken Uyarı Projesi kapsamındadır. Salgınlar

Detaylı

BAĞLARDA KÜLTÜREL İŞLEMLER. Doç. Dr. Murat AKKURT

BAĞLARDA KÜLTÜREL İŞLEMLER. Doç. Dr. Murat AKKURT BAĞLARDA KÜLTÜREL İŞLEMLER Doç. Dr. Murat AKKURT BAĞLARDA TOPRAK İŞLEME Amaçlar : Yabancı ot kontrolü Havalandırma ve sıcaklığın düzenlenmesi - mikroorganizma faaliyeti Kaymak tabakasının kırılması Besin

Detaylı

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora)

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) Elma, armut ve ayva gibi yumuşak çekirdekliler ile diğer bazı kimi sert çekirdekliler konukçusudur. Asıl zararı yumuşak çekirdeklilerde olu hastalık özellikle elma ve armutta şiddetli zararlara neden olmaktadır.

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİNLERDE

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta ÖNEMLİ ZARARLILARI Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) Ergin 20 mm yumurta Larva 35-40 mm ÖNEMLİ ZARARLILARI ÇİÇEK TRİPSİ (Frankliniella tritici) Küçük sigara şeklinde 1,3 mm uzunluğunda, genelde sarı renkli

Detaylı

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ Badem Anadolu nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde bademe gerekli önem verilmemekte, genellikle tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ARMİLLARİA

Detaylı

ÖLÜKOL HASTALIĞI Phomopsis viticola. MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ BĠTKĠ KORUMA ġb. MD.

ÖLÜKOL HASTALIĞI Phomopsis viticola. MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ BĠTKĠ KORUMA ġb. MD. MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ BĠTKĠ KORUMA ġb. MD. Üreticiler tarafından Çelikmarazı Kömür gibi isimler verilen Ölükol Hastalığı Ege Bölgesi bağ alanlarında yoğun olarak görülmekte ve zarar yapmaktadır. Hastalık

Detaylı

BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola. MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ BĠTKĠ KORUMA ġb. MD.

BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola. MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ BĠTKĠ KORUMA ġb. MD. BAĞ MİLDİYÖSÜ MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ BĠTKĠ KORUMA ġb. MD. Manisa ilinde 1980 yılından buyana uygulanan Bağ Tahmin ve Erken Uyarı Projesi kapsamındadır. Salgınlar (Epidemiler) için yağmur önemli bir

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

ELMA KARALEKE HASTALIĞI

ELMA KARALEKE HASTALIĞI ELMA KARALEKE HASTALIĞI Tanımı ve Zarar Şekli Hastalık elma ve armut ağaçlarının yaprak, meyve ve sürgünlerinde zarar yapar. Yaprakta oluşan lekeler, başlangıçta yağlımsı görünüştedir, giderek zeytin rengini

Detaylı

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Doç. Dr.Seral YÜCEL Adana BMAİ 1 Sebze yetiştiriciliğinde; Yetiştiricilik (çeşit seçimi, fide yetiştirme, aşılı fide,

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

Bağcılıkta Yeşil (Yaz) Budaması Uygulamaları

Bağcılıkta Yeşil (Yaz) Budaması Uygulamaları Bağcılıkta Yeşil (Yaz) Budaması Uygulamaları Turcan TEKER Ziraat Yüksek Mühendisi Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanlığı 06.04.2017 Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü MANİSA Yeşil Budama Gözlerin uyanmasından

Detaylı

KAPLAN86 CEVİZİ. Kaplan 86 Cevizi

KAPLAN86 CEVİZİ. Kaplan 86 Cevizi Kaplan 86 Cevizi Dik, yayvan bir taç gelişmesi gösterir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 4-5 kg'dır. Meyve salkımı 2-3'lü olur. Meyveler elips şeklinde olup, kabuktan kolay ayrılır. Taze ceviz olarak

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

Patates te Çözümlerimiz

Patates te Çözümlerimiz Patates te Çözümlerimiz Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, dünya tarımının ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının

Detaylı

Badem Yetiştiriciliğinde Genel Bahçe İlaçlama Programı Nasıl Olmalıdır?

Badem Yetiştiriciliğinde Genel Bahçe İlaçlama Programı Nasıl Olmalıdır? Badem Yetiştiriciliğinde Genel Bahçe İlaçlama Programı Nasıl Olmalıdır? Badem bahçelerinde genel olarak ikaçlama programını 5 farklı ketagoride ele alabiliriz. 1:İLKBAHARDA İlk baharda genel koruma için

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

ELMA KARALEKESİ Venturia inaequalis (Cke) Wint.

ELMA KARALEKESİ Venturia inaequalis (Cke) Wint. CİLT IV YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE HASTALIKLARI ELMA KARALEKESİ Venturia inaequalis (Cke) Wint. 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI Elma karalekesi (Venturia inaequalis (Cke) Wint.) nin saprofitik ve parazitik

Detaylı

İKLİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ

İKLİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ Bertina İspanyol orijinli bir badem çeşidi olup gec çiçeklenir.ağaç gelişimi mükemmel olup gelişimi çok hızlıdır.kendine verimli bir türdür..iç piyasada tutalan ve ihracat şansı yüksek olan bir çeşittir.meyve

Detaylı

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz.2015 - Ankara Ekin Kurdu (Zabrus Spp) Ergini Geniş bir baş ve fırlayan sırt kısmının görünüşünden

Detaylı

ANTEPFISTIĞI HASTALIK ve ZARARLILARI ANTEPFISTIĞI HASTALIKLARI VE ZARARLARI

ANTEPFISTIĞI HASTALIK ve ZARARLILARI ANTEPFISTIĞI HASTALIKLARI VE ZARARLARI ANTEPFISTIĞI HASTALIKLARI VE ZARARLARI 27 ANTEPFISTIĞI HASTALIK ve ZARARLILARI ANTEPFISTIĞI PİSİLLİDİ (Agonoscena spp.) Tanımı ve Yaşayışı: Erginleri 1.2-1.8 mm boyunda kirli-açık sarı renklidir. Kışı

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

AYLARA GÖRE BAKIM İŞLEMLERİ. 4.1. Ocak-Şubat Aylarında Bakım İşlemleri

AYLARA GÖRE BAKIM İŞLEMLERİ. 4.1. Ocak-Şubat Aylarında Bakım İşlemleri ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 37 AYLARA GÖRE BAKIM İŞLEMLERİ 4.1. Ocak-Şubat Aylarında Bakım İşlemleri 4 Bu aylarda hava ve toprak sıcaklığının uygun olduğu günlerde toprağın derince sürülmesi yararlıdır. Böylece

Detaylı

Meyve Ağaçlarında İlaçlama Programları

Meyve Ağaçlarında İlaçlama Programları Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 46 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Meyve Ağaçlarında Programları Mesut İŞÇİ, Suat KAYMAK, Yusuf ÖZTÜRK, Hamza ŞENYURT Lütfen Dikkat!.. da temel esas minimum

Detaylı

Gemlik Zeytini. Gemlik

Gemlik Zeytini. Gemlik Gemlik Meyve ve çekirdekleri orta irilikte olup % 29.9 oranında yağ içerir. Siyah sofralık olarak değerlendirilir. Meyveleri yağ bakımından zengin olduğundan sofralık kalite dışındaki taneler yağlık kolarak

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32 İÇİNDEKİLER TOPRAK VE GÜBRELEME GİRİŞ... 1 1. BAHÇE TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR... 2 1.1. Toprak Reaksiyonu... 2 1.2. Toprak Tuzluluğu... 3 1.3. Kireç... 4 1.4. Organik Madde... 4 1.5. Bünye... 5 1.6. Bitki

Detaylı

DİKİM ÖNCESİ ÇIPLAK KÖKLÜ DİKİMDE DİKKAT EDİLECEKLER

DİKİM ÖNCESİ ÇIPLAK KÖKLÜ DİKİMDE DİKKAT EDİLECEKLER DİKİM BROŞÜRÜ DİKİM ÖNCESİ Dikimden önce göz önünde bulundurulması gereken uygulamalar vardır. Öncelikle dikim yapacak olduğumuz parseller tüm yabancı otlardan ve bunların köklerinden temizlenmelidir.

Detaylı

ERİK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

ERİK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ERİK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2010 1 2 ERİK HASTALIK ve ZARARLILARI Ö N S Ö Z Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ)

ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ) ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ) Bu yazımızda sizler için zirai mücadele kullanılan etken maddelerinin hangi hastalıklara karşı (Fungal - Bakteriyel) kullanıldığından bahsedeceğiz.

Detaylı

SALKIM GÜVESİ. (Lobesia botrana) TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA BİTKİ KORUMA ŞUB. MÜD.

SALKIM GÜVESİ. (Lobesia botrana) TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA BİTKİ KORUMA ŞUB. MÜD. SALKIM GÜVESİ (Lobesia botrana) TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA BİTKİ KORUMA ŞUB. MÜD. SALKIM GÜVESİ EN ÖNEMLĠ BAĞ ZARARLISIDIR Mücadelesi Müdürlüğümüzce uygulanan; Bağlarda Tahmin ve Erken Uyarı Projesi Kapsamında

Detaylı

TURUNÇGİLLER İÇİN YILLIK ÇALIŞMA TAKViMi

TURUNÇGİLLER İÇİN YILLIK ÇALIŞMA TAKViMi OCAK Uçkurutan (mal secco), Turunçgil dal yanıklığı (pseudomonas syringae), Antraknoz ve kahverengi meyve çürüklüğü (Phytophthora citrophthora)'ne karşı ilaçlama yapılır. Bahçede zararlı (unlu bit, kırmızı

Detaylı

Dr. Arzu SEZER Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Arzu SEZER Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dr. Arzu SEZER 2016 Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Giriş Fındık Araştırma Enstitüsü Dünya Fındık Üretiminin %75 i 1.8 milyar dolar ihracat geliri 700 bin hektar üretim alanı TÜRKİYE DÜNYANIN FINDIK

Detaylı

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı)

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı Zararlı Organizma Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Sınıf: Insecta Takım: Hymenoptera Familya:Cynipidae Tanımı Konukçuları Zarar

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir?

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir? 1) Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağlardaki ana hastalıktır? a) Kav b) Kurşuni küf c) Ölü kol d)külleme 2) Aşağıdakilerden hangisi bitkisel hormon değildir? a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KALSİYUM

Detaylı

Ferragnes Badem Çeşidi ve Özellikleri. Badem Yetişriciliği İklim ve Toprak Özellikleri

Ferragnes Badem Çeşidi ve Özellikleri. Badem Yetişriciliği İklim ve Toprak Özellikleri Ferragnes Badem Çeşidi ve Özellikleri Fransız orijinlidir. Bir Cristomorto X Ai melezlemesinden elde edilmiştir ve atalarının en olumlu özelliklerini almıştır: Ağaçlar çabuk meyveye yatar,hastalıklara

Detaylı

NOHUT HASTALIKLARI VE ZARARLILARI

NOHUT HASTALIKLARI VE ZARARLILARI NOHUT HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Antraknoz, nohut sineği ve yeşil kurt hakkında bilgiler verilecektir. Nohut antraknozu, Ascochyta rabiei adlı mantar tarafından meydana getirilen, Dr. Metin BABAOĞLU Ziraat

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

ARTFONİL DEFOLLİANTLAR. 48 g/l Ethephon.

ARTFONİL DEFOLLİANTLAR. 48 g/l Ethephon. ARTFONİL 48 g/l Ethephon Ürün Detayları: Sera veya açıkta yetiștirilen hibrit çeșitlerde sadece yeșil olgunluk așamasına gelmiș domates salkımlarına püskürtme biçiminde uygulama yapıldığında turfanda ürün

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR TÜRKİYE NİN YENEN MANTARLARI Ülkemiz sahip olduğu flora ve iklim koşulları nedeniyle değişik ortamlarda yetişen doğa mantarları yönünden oldukça zengindir.

Detaylı

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular Doku, ortak bir yapıyı oluşturmak ve bir işlevi yerine getirmek için birlikte çalışan hücrelerin oluşturduğu gruptur. Bitkilerin büyüme

Detaylı

ASMANIN ÇOĞALTILMASI

ASMANIN ÇOĞALTILMASI ASMANIN ÇOĞALTILMASI Asmalar başlıca iki yolla çoğaltılır; Eşeyli (tohumla) Eşeysiz TOHUMLA (EŞEYLİ) ÇOĞALTMA Asmalar biyolojik olarak yabancı döllenmeleri nedeniyle, tohumdan elde edilen bitkiler çok

Detaylı

BAĞCILIKTA BUDAMA. Doç. Dr. Murat Akkurt

BAĞCILIKTA BUDAMA. Doç. Dr. Murat Akkurt BAĞCILIKTA BUDAMA Doç. Dr. Murat Akkurt Budama Nedir? Asmaların genç (yenice) devrelerinde uygun bir terbiye şeklinin oluşturulması; ürün devresinde ise verimlilik, kalite ve gelişmeyi dengede tutarak

Detaylı

4.3.Hastalık ve Zararlılar Seralarda gül yetiştirilirken en önemli kültürel çalışmaların arasında hastalık ve zararlılarına karşı mücadele

4.3.Hastalık ve Zararlılar Seralarda gül yetiştirilirken en önemli kültürel çalışmaların arasında hastalık ve zararlılarına karşı mücadele 4.3.Hastalık ve Zararlılar Seralarda gül yetiştirilirken en önemli kültürel çalışmaların arasında hastalık ve zararlılarına karşı mücadele gelmektedir. Önem sırasına göre güllerdeki hastalık ve zararlar

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8 Ayvalık(Edremit Zeytini) Yağı altın sarısı renginde, meyve kokusu içeren, aromatik, kimyasal ve duyusal özellikleri bakımından birinci sırada yer alır. Son yıllarda meyve eti renginin pembeye döndüğü dönemde

Detaylı

ORGANİK K BAĞCILIKTA TAÇ YÖNETİMİ

ORGANİK K BAĞCILIKTA TAÇ YÖNETİMİ ORGANİK K BAĞCILIKTA TAÇ YÖNETİMİ Doç.. Dr. Ahmet Altı li Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe e Bitkileri Bölümü, B 35100 Bornova İzmir / Türkiye altindis@ziraat.ege.edu.tr Ekolojik Tarım m Organizasyonu

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

Pratik Bağcılık. Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü. Seçkin GARGIN, Alim GÖKTAŞ. Lütfen Dikkat!...

Pratik Bağcılık. Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü. Seçkin GARGIN, Alim GÖKTAŞ. Lütfen Dikkat!... Yayın No: 35 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Pratik Bağcılık Seçkin GARGIN, Alim GÖKTAŞ Lütfen Dikkat!... Anadolu, asmanın anavatanı olarak bilinen bölgeler içerisinde yer alan, hem çeşit zenginliğine, hem de

Detaylı

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği 04 Şubat 2014 İzmir Ajanda Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği (GMY) Modern Meyve Yetiştiriciliği (MMY) GMY ve MMY Farkları GMY Nasıl MMY Çevrilir 2 Geleneksel

Detaylı

Ceviz Yetiştiriciliği

Ceviz Yetiştiriciliği Yayın No: 61 Yayın Tarihi: 15.10.2014 Ceviz Yetiştiriciliği Yılmaz SESLİ Lütfen Dikkat!... Ülkemiz ceviz üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerdendir. Ancak sürdürülebilir bir üretim için kapama ceviz bahçelerinin

Detaylı

yapraklar n alt nda minyatür bir meyveci in bulunmas yla tan rlar. Döllenme olay ndan sonra bu meyvecik büyüyerek gerçek meyveye dönü ür.

yapraklar n alt nda minyatür bir meyveci in bulunmas yla tan rlar. Döllenme olay ndan sonra bu meyvecik büyüyerek gerçek meyveye dönü ür. SERADA KAVUN YET Mine ÜNLÜ Recep CO KUN Kavun ülkemizin birçok yerinde geni alanlarda yeti tirilmektedir. Bu alanlar genelde Ege, Marmara, ç Anadolu, Do u, Güneydo u Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde yer

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Aylara

Detaylı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR 2015 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR Bitki Koruma Ürünleri 1 Bitki Koruma Ürünü Nedir? İlaç Seçimi ve Hazırlanması BKÜ Kullanırken Uyulması Gereken Kurallar BKÜ Kullanımı

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

Bu nedenle budama, meyvecilikte karlılık oranını artırmak için yapılması gereken en önemli bakım tedbirlerindendir.

Bu nedenle budama, meyvecilikte karlılık oranını artırmak için yapılması gereken en önemli bakım tedbirlerindendir. MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA Prof. Dr. Ali ÜNAL E.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü EGE ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Çiftçi Broşürü : 28 Meyve Ağaçları Neden Budanır? Meyve

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-2 GERBERANIN

Detaylı

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Çelikle Çay Üretimi Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Nitelikleri, kalitesi ve diğer özellikleri belirlenen çay klonlarının hızlı, yoğun ve ucuz bir şekilde üretilmesi için en uygun yöntemdir. Çelik alınacak

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur.

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur. Elma Tarihçe İklim İstekleri Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m. den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ (Allium cepa L.)

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ (Allium cepa L.) SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ (Allium cepa L.) TOPRAK İyi yapıya sahip, iyi süzgeçli toprak kullanınız. GÜBRE Gübre uygulamasının oranı, yakın zamanda yapılmış toprak analizinin sonuçlarına göre belirlenmelidir.

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

CEVİZ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

CEVİZ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü CEVİZ Hastalık Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2010 1 2 CEVİZ HASTALIK ZARARLILARI Ö N S Ö Z Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde

Detaylı

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası Büyük kuşlar için kutu yuvalar Kuşların çoğu ağaç deliklerine yuva yaparlar. Yaşlı ve kurumuş ağaçlar fırtınalardan dolayı devrildiği için buraları kuşlar için önemli yuvalar teşkil etmezler. Bu yüzden

Detaylı

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI Hasat: Hasata başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır.bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarakta yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Potasyum:

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-1 Anavatanı

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

KARASİNEKLER SUNUM: İLKER KIRHAN ZİRAAT MÜHENDİSİ/ZOOTEKNİST

KARASİNEKLER SUNUM: İLKER KIRHAN ZİRAAT MÜHENDİSİ/ZOOTEKNİST KARASİNEKLER SUNUM: İLKER KIRHAN ZİRAAT MÜHENDİSİ/ZOOTEKNİST 0533 6508818 KARASİNEKLER Familia : Diptera 0.5 1 Cm boyunda Siyah Gri renktedirler. Ortalama ömürleri 3 4 haftadır. KARASİNEKLER Ağız tipi

Detaylı

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ ŞEKER PNCRI (eta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima oell) TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ GİRİŞ Tarımsal eğerleri Ölçme enemeleri(tö) Teknik Talimatı, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında 13 Ocak

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III Juniperus communis (Âdi ardıç) Herdem yeşil 15 m ye kadar boylanabilen ağaç veya 3-5 m boyunda sık dallı ya da yerde sürünen bir çalıdır. 10-15 mm uzunluğunda

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

Bağ Tesisinde Dikkat Edilmesi Gereken Ekolojik Faktörler

Bağ Tesisinde Dikkat Edilmesi Gereken Ekolojik Faktörler Bağ Tesisinde Dikkat Edilmesi Gereken Ekolojik Faktörler Turcan TEKER Ziraat Yüksek Mühendisi Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanlığı 06.04.2017 Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü MANİSA Amacımız? Bağ

Detaylı

ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BAKIMI

ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BAKIMI ANTEP FISTIĞI Antep fıstığı ülkemizde yetişme alanı geniş olan önemli ihraç ürünlerimizdendir.yıllık üretimimiz 30 bin ton civarındadır.meyvesinin bileşiminde %53.8 yağ %20 protein,%15 şeker ve nişasta

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

DOMATES Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

DOMATES Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü DOMATES Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2010 1 2 DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI Ö N S Ö Z Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

Bağ zararlıları ve Mücadelesi -Bölüm II

Bağ zararlıları ve Mücadelesi -Bölüm II Bağ zararlıları ve Mücadelesi -Bölüm II Otiorhynchus spp. (Coleoptera: Curculionidae) Bağ Maymuncukları Ergin 6-16 mm boyunda, siyah sert bir kitin deri ile kaplıdır. Elytra abdomeni örter. Baş öne doğru

Detaylı

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 )

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 ) AZOT (N) Azot tüm yaşayan canlıların temel yapı taşıdır. Bitki gen, enzim ve klorofilinin temel bileşenidir. Proteinin yapısının %16 sı azottur. Toprağı oluşturan materyalde azot bulunmadığı için, ayrıca

Detaylı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı gübre kullanılmamalı, kirli su ile sulama yapılmamalıdır.

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Ilıman iklim kuşağında Dinlenme

Ilıman iklim kuşağında Dinlenme Ilıman iklim kuşağında Dinlenme - Meristem dokuları düşük sıcaklık ve gün uzunluğunun azalması ile uyarılarak tomurcuklar dinlenmeye girer. - Yaprak dökümü olur. Bitki soğuğa ve dona karşı dayanım geliştirir.

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı