BAĞ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAĞ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele"

Transkript

1 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü BAĞ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara

2 2 BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI

3 Ö N S Ö Z Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde ekonomik olarak zarara neden olan toplam 506 hastalık etmeni, zararlı ve yabancı ot bulunmaktadır. Bunlarla gerekli mücadele çalışmaları yapılmadığında ürün kaybı ortalama %35 dolaylarında olmaktadır. Bu kaybın kültür bitkisine, zararlının tür ve yoğunluğuna bağlı olarak bazen % 100 lere ulaşabilmesi mümkündür. Bitkisel üretimde ekonomik yönden oldukça büyük rakamlara ulaşan bu kayıpların önlenmesi için bitki koruma çalışmalarını yeterli önemi vermek gerekmektedir. Sözkonusu çalışmaların insan sağlığı, agroekosistem, çevre ve biyolojik dengenin korunarak sürdürülebilir tarımsal üretim tekniklerine uygun yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bakanlığımızın bu konuda belirlediği strateji Ülkemizde yıllık olarak kullanılan pestisit miktarının azaltılmasını ve kullanılan miktarın da doğru kullanımını öngörmektedir. Bunu sağlamak için, kimyasal mücadeleye alternatif olan biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı çeşitler, kültürel tedbirler, mekanik ve fiziksel mücadele metotlarına ve Entegre Mücadele Programlarının yaygınlaştırılmasına öncelik verilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan Bitki koruma ürünlerinin yanlış kullanılması, bitkilerde fitotoksisite, etkisizlik, tarımsal ürünlerde kalıntı ile iç ve dış pazarlarda problemlerin yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle üreticilerimize kullanacakları ilaçlar konusunda rehber olabilecek bir kaynağın hazırlanması ve uygulamaya konulması tarımsal ürünlerde tavsiyeler doğrultusunda ilaçlamaların yapılmasını ve kalıntı probleminin çözümünü kolaylaştıracaktır. Hazırlanan El kitabı sayesinde; üreticiler tarımsal ürünlerde hangi zararlı organizma için hangi ilacın; ne zaman, hangi dozda kullanılacağını, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreyi öğrenerek, ilaç kalıntısından ari ürünler yetiştirebileceklerdir. El kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, üreticilerimiz için hazırlanan bu rehberin kalıntısız, sağlıklı, bol ürün elde edilmesine vesile olmasını temenni ederim. Mehmet Mehdi EKER Tarım ve Köyişleri Bakanı 3

4 İÇİNDEKİLER 1-BAĞ ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Elsinoe ampelina) BAĞ KÜLLEMESİ Uncinula necator (Schw.) BAĞ MİLDİYÖSÜ (Plasmopara viticola) BAĞLARDA KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea) BAĞLARDA KAV (ESCA) HASTALIĞI (Stereum hirsutum, Phellinus igniarius) BAĞLARDA KÖK URU HASTALIĞI(Agrobacterium vitis) BAĞLARDA ÖLÜ KOL HASTALIĞI (Phomopsis viticola) SALKIM GÜVESİ (Lobesia botrana) BAĞDA İKİNOKTALI KIRMIZIÖRÜMCEK (Tetranychus urticae) BAĞ MAYMUNCUKLARI VE ASMA HORTUMLUBÖCEĞİ (Otiorhynchus scitus, O. Peregrinus, O. Sulcatus, O. Anatolicus, O. Ligustici, O. turca, O. Aurifer, O. Carceli, O. rugosostriatus, Megamecus shevketi, M. albomarginatus) BAĞ THRİPSLERİ Bağ thripsi (Anaphothrips vitis), Asma thripsi (Drepanothrips reuteri), Bağ kahverengi thripsi (Haplothrips globiceps) BAĞ YAPRAKUYUZU (Colomerus (=Eriophyes) vitis) FİLOKSERA (Viteus vitifolii) BAĞDA UNLUBİT (Planococcus citri, P. ficus) BAĞ YAPRAKPİRELERİ (Asymmetrasca (=Empoasca) decedens Empoasca decipiens BAĞDA HAZİRANBÖCEKLERİ Haziran böceği (Polyphylla fullo )...31 İzmir haziranböceği (P. turkmenoglui) BAĞ SALKIM MAYMUNCUĞU (Strophomorphus ctenotus) BAĞ ÇADIRTIRTILI (Arctia villica ) ASMA AĞUSTOSBÖCEĞİ (Klapperichicen (=Chloropsalta) viridissima) BAĞ GÖZKURDU (Theresimima ampelophaga) BAĞ ÜVEZİ (Arboridia (=Erythroneura) adanae) DÜRMECE ( BAĞ PİRALİ) (Sparganothis pilleriana) ASMA GÖVDE ÇUKURLAŞMASI VİRÜSÜ (Rugose wood complex) ASMA YAPRAK KIVIRCIKLIĞI VİRÜSÜ (Grapvein leaf roll virus) ASMA YELPAZE YAPRAK VİRÜSÜ (Grapvein fanleaf virus) Bağ Hastalık ve Zararlıları Mücadelesinde Kullanılan Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünlerinin Ticari İsimleri

5 BA HASTALIKLARI BAĞ HASTALIK BA ANTRAKNOZU ve ZARARLILARI HASTALI I (Elsinoe ampelina) BAĞ ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Elsinoe Hastal k ampelina) Belirtileri: Hastalık Etmen Belirtileri: asman n tüm ye il k s mlar n hastaland r rsa da en çok ye Etmen sürgünlerde asmanın ve tüm salk mlarda yeşil kısımlarını görülür. hastalandırırsa da en çok Yapraklarda yeni sürgünlerde önce küçük, gayri ve salkımlarda muntazam lekeler görülür. olu ur, daha son Yapraklarda bunlar n önce merkezleri küçük, gri, gayri kenarlar muntazam koyu kahverengile ir. lekeler Mevsi sonunda lekelerin orta k sm genellikle delinir. oluşur, daha sonra bunların merkezleri gri, kenarları koyu BA Sürgünlerde kahverengileşir. HASTALIKLARI lekeler, önce aç k kahverengi ve yuvarlakt r, son Mevsim sonunda lekelerin uzayarak elips eklini al r ve hafifçe çökerler. Lekelerin kenarlar nda orta kısmı genellikle delinir. BA ANTRAKNOZU doku biraz kabar k HASTALI I koyu renkli, orta k sm ise gri renklidir. Daha ya Sürgünlerde (Elsinoe sürgünlerdeki ampelina) lekeler, lekeler önce irile ir, orta açık k sm kahverengi çatlay p çöküntü ve yapt nd yuvarlaktır, kanser sonra görünü ü uzayarak al r. elips şeklini alır ve hafifçe çökerler. Lekelerin kenarlarındaki doku Hastal k Tanelerdeki Belirtileri: lekelere Ku Gözü denir. Bu lekelerin merkezi gri olu biraz kabarık koyu renkli, orta Etmen kısmı k rm z ms asman n ise tüm gri kahve renklidir. ye il k s mlar n bir Daha ku akla hastaland r rsa yaşlı çevrilmi tir. sürgünlerdeki da en çok Bu yeni lekelerin alt nda sürgünlerde lekeler irileşir, orta kısmı çatlayıp hücreler ve salk mlarda çöküntü kurur yaptığından ve görülür. sertle ir, civardaki kanser dokular görünüşü geli meye alır. devam etti Yapraklarda önce küçük, gayri muntazam lekeler olu ur, daha sonra için bozuk ekilli bir tane te ekkül eder. Tanelerdeki lekelere Kuş bunlar n Gözü merkezleri denir. gri, Bu kenarlar lekelerin koyu kahverengile ir. merkezi gri Mevsim olup, sonunda Hastal n lekelerin orta Görüldü ü k sm genellikle Bitkiler: delinir. kırmızımsı kahve renkli bir Sürgünlerde kuşakla Asma lekeler, çevrilmiştir. önce aç k kahverengi Bu lekelerin ve yuvarlakt r, altındaki sonra hücreler kurur ve sertleşir, uzayarak civardaki elips eklini dokular al r ve hafifçe gelişmeye çökerler. Lekelerin devam kenarlar ndaki Mücadele Yöntemleri: ettiği için doku biraz kabar k koyu renkli, orta k sm ise gri renklidir. Daha ya l bozuk şekilli bir tane teşekkül eder. sürgünlerdeki Kültürel lekeler Önlemler irile ir, orta k sm çatlay p çöküntü yapt ndan Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: kanser Asma Salk mdaki belirtisi K görünü ü budamas al r. s ras nda, asmalar üzerindeki hastal kl çubukl Mücadele Yöntemleri : Kültürel Tanelerdeki Önlemler lekelere Ku Gözü denir. Bu lekelerin merkezi gri olup, dikkatle seçilerek budanmal ve ba dan uzakla t r larak yere dökülm k rm z ms kahve renkli bir ku akla çevrilmi tir. Bu lekelerin alt ndaki Kış budaması sırasında, hücreler asmalar hastal kl kurur üzerindeki ve bitki sertle ir, art klar civardaki hastalıklı ile birlikte dokular geli meye çubuklar imha edilmelidir. devam dikkatle etti i Zay f drenajl seçilerek budanmalı ve bağdan için bozuk a r uzaklaştırılarak ekilli topraklara bir tane ba te ekkül tesisi eder. yere yap lmamal d r. dökülmüş hastalıklı Hastal n Görüldü ü Bitkiler: bitki Kimyasal artıkları Önlemler ile birlikte imha Asma edilmelidir. Zayıf drenajlı ve ağır topraklara bağ tesisi K laçlamas : yapılmamalıdır. Bu ilaçlamalar ba lar Mücadele budand ktan Yöntemleri: sonra gözlerin henüz uyanmad devrede uygulanmal d r Kimyasal Yaz laçlamas : Önlemler Ba mildiyösü için Kültürel sürekli Önlemler ilaçl mücadele yap lan yerlerde Ba antraknozu için ayr ca y Kış ilaçlamalar na Salk mdaki belirtisi K budamas s ras nda, asmalar üzerindeki hastal kl çubuklar İlaçlaması: gerek duyulmaz. Bu ilaçlamalar Bu dönemde dikkatle seçilerek bağlar yap lan budanmal ilaçlamalar budandıktan ve ba dan antraknoz uzakla t r larak sonra hastal n gözlerin yere da dökülmü kontrol henüz eder. uyanmadığı. devrede uygulanmalıdır. hastal kl bitki art klar ile birlikte imha edilmelidir. Zay f drenajl ve Yaz Birinci İlaçlaması: ilaçlama: Sürgünler Bağ 5 10 mildiyösü cm a r oldu unda. topraklara ba tesisi yap lmamal d r. Kimyasal Önlemler için sürekli ilaçlı mücadele yapılan yerlerde kinci ve di er ilaçlamalar : 1. ilaçlamada kullan lan ilac n etki süresi dikkate al narak taneler yar büyüklü ü Bağ K laçlamas : antraknozu Bu ilaçlamalar için ayrıca ba lar budand ktan yaz ilaçlamalarına sonra gözlerin henüz gerek uyanmad duyulmaz. devrede uygulanmal d r. Bu dönemde ald Yaz döneme laçlamas : kadar Ba ilaçlamalara mildiyösü için devam sürekli edilir.çiçeklenme ilaçl mücadele yap lan döneminde yerlerde Ba ilaçlamam antraknozu tavsiye için ayr ca edilmez. yaz yapılan ilaçlamalar antraknoz hastalığını da kontrol eder. ilaçlamalar na gerek duyulmaz. Bu dönemde yap lan ilaçlamalar antraknoz hastal n da kontrol eder. Birinci. ilaçlama: Sürgünler 5 10 cm olduğunda. Birinci ilaçlama: Sürgünler 5 10 cm oldu unda. İkinci ve diğer ilaçlamalar Kimyasal Mücadelede : 1. ilaçlamada Kullan lacak kullanılan laçlar ve ilacın Dozlar etki süresi kinci ve di er ilaçlamalar : 1. ilaçlamada kullan lan ilac n etki süresi dikkate al narak taneler yar büyüklü ünü dikkate ald döneme alınarak kadar ilaçlamalara taneler devam yarı edilir.çiçeklenme büyüklüğünü döneminde aldığı ilaçlamam döneme tavsiye kadar edilmez. ilaçlamalara Doz devam edilir.çiçeklenme döneminde ilaçlamam tavsiye edilmez. Son ilaçlama ile hasa Etkili madde ad ve Kimyasal oran Mücadelede Formülasyonu Kimyasal Kullanılacak Mücadelede Kullan lacak İlaçlar laçlar ve Dozları aras ndaki süre 100 l ve suya Dozlar (Gün) Etkili madde ad ve Bak r oran oksiklorid %50 Bak r oksiklorid %50 Bak r sülfat %25 Bak r sülfat %25 Bak r sülfat %25 Bak r sülfat %25 Formülasyonu WP WP Suda çözünen kristal kristal Suda çözünen Suda çözünen kristal Suda çözünen kristal Doz 100 l suya 300 (1.ilaçlama 500 g (di er ilaçlamalar) 300 %0.5 lik (1.ilaçlama Bordo Bulamac 500 g (di er ilaçlamalar) %0.5 lik Bordo Bulamac 1. laçlama (500g 1. laçlama Gözta +250g.Sönmemi kireç) %1 lik Bordo Bulamac %1 lik Bordo Bulamac 2. laçlama 2. laçlama (1000g Gözta +500gSönmemi kireç.) %1. 5 lukbordo %1. 5 lukbordo Bulamac Bulamac 3.ilaçlama 3.ilaçlama (1500g %3 lük Bordo Gözta +750g.Sönmemi Bulamac kireç) K %3 lük mücadelesi Bordo Bulamac K mücadelesi (3000 g. gözta +1500g Sönmemi kireç) (500g Gözta +250g.Sönmemi kireç) (1000g Gözta +500gSönmemi kireç.) (1500g Gözta +750g.Sönmemi kireç) (3000 g. gözta +1500g Sönmemi kireç) Son ilaçlama ile hasat aras ndaki süre (Gün)

6 beyaz Hastalık Sürgünler pudrams ye ilken Belirtileri bir görünüm hastal kl ortaya k s mlar ç kar. siyaha yak n koyu kahverengi lk renk Hastalık dönemde alarak, asmanın hastal k k n genç bu lekeler tüm yapraklarda k rm z ms yeşil organlarında güç fark kahverengi edilir. görülür. Genelde renge yapraklar n dönü mektedir. üst yüzeyinde ya lekesine benzeyen sar ms veya parlak lekeler Asma Salk mda görülür. üzerinde ise Yaprak hastal a ya land kça beyaz erken pudramsı yakalanan parlakl taneler gider, bir kal nla r küçük görünüm kal r, ve gevrekle erek ortaya rile ebilmi çıkar. kenardan veya olgunla madan içe do ru k vr l r. hemen önce yakalanan tanelerin sap Sürgünler İlk do rultusunda dönemde ye ilken çatlad hastal kl hastalık görülür. k s mlar genç Genelde siyaha yapraklarda taneler yak n % koyu 8 ekerleninceye kahverengi güç fark renk kadar alarak, devam eder. k n bu lekeler k rm z ms kahverengi renge dönü mektedir. edilir. Hastal n Genelde Görüldü ü Bitkiler yaprakların üst yüzeyinde yağ Salk mda lekesine Asma ise benzeyen hastal a erken sarımsı yakalanan veya taneler parlak küçük lekeler kal r, rile ebilmi görülür. Mücadele Yöntemleri veya Yaprak olgunla madan yaşlandıkça hemen önce yakalanan parlaklığı tanelerin gider, sap do rultusunda Kültürel Önlemler kalınlaşır çatlad ve gevrekleşerek görülür. Genelde taneler kenardan % 8 ekerleninceye BA KÜLLEMES içe doğru kadar Ba larda devam k sa eder. budama ile çubuk ve tomurcuklarda k layan etmenin Hastal n kıvrılır. yo unlu unun Uncinula necator Görüldü ü azalt lmas, (Schw.) Bitkiler asman n iç k s mlar na do ru hava dola m Yapraklardaki görünümü Asma Sürgünler ve e lenmesi sa lan ld yeşilken gibi, kimyasal hastalıklı kontrolün kısımlar de etkinli i art r lm siyaha Yapraklardaki görünümü Hastal k Belirtileri Mücadele yakın olur. koyu Yöntemleri Hastal k asman n kahverengi tüm ye il organlar nda renk alarak, görülür. kışın Asma bu üzerinde lekeler Kültürel Kimyasal kırmızımsı beyaz pudrams Önlemler kahverengi bir görünüm ortaya renge ç kar. dönüşmektedir. Ba larda Birinci lk dönemde ilaçlama: k sa budama hastal k Sürgünler ile çubuk genç ve yapraklarda tomurcuklarda cm uzunlukta güç olunca k layan fark edilir. etmenin Genelde yo unlu unun Salkımda kinci yapraklar n ilaçlama: üst azalt lmas, ise yüzeyinde Çiçek hastalığa taç asman n yapraklar ya lekesine iç erken k s mlar na döküldü ü benzeyen yakalanan do ru dönemde, sar ms hava veya dola m taneler parlak ve küçük Üçüncü lekeler e lenmesi görülür. ve kalır, sa lan ld di er ilaçlamalar: Yaprak İrileşebilmiş gibi, ya land kça kimyasal kinci ilaçlamadan kontrolün veya parlakl de olgunlaşmadan sonra gider, etkinli i kullan lan kal nla r art r lm ve olur. hemen ilac n gevrekle erek etki süresi, kenardan önce bölgelerin içe do ru yakalanan meteorolojik k vr l r. ve çevre tanelerin ko ullar yla birlikte sapı Kimyasal tanelere Sürgünler ben Önlemler dü me ye ilken dönemine hastal kl kadar k s mlar ilaçlamalara siyaha yak n devam koyu edilmelidir. kahverengi Birinci doğrultusunda renk alarak, k n ilaçlama: Sürgünler çatladığı bu lekeler cm görülür. k rm z ms uzunlukta olunca Genelde kahverengi taneler renge Külleme ilaçlamas ile mildiyö ilaçlamas birlikte yap lacaksa, dönü mektedir. kinci % kar abilirlikleri 8 şekerleninceye ilaçlama: Çiçek taç yapraklar kadar döküldü ü devam dönemde, eder. Salk mda ise dikkate hastal a al nmal d r. erken yakalanan taneler küçük kal r, Meyvedeki zarar Üçüncü Hastalığın rile ebilmi ve di er veya Görüldüğü ilaçlamalar: olgunla madan kinci hemen Bitkiler: ilaçlamadan önce yakalanan sonra Asma kullan lan tanelerin sap Meyvedeki zararı Kükürt uygulamalar için en uygun s cakl k ilac n Mücadele do rultusunda aral etki süresi, Yöntemleri bölgelerin çatlad 0 C dir. lac n görülür. meteorolojik etkisi Genelde : Kültürel 18 ve 0 C nin çevre taneler alt nda ko ullar yla Önlemler % 8 azalmakta ekerleninceye birlikte 30 0 tanelere kadar ben devam dü me eder. dönemine kadar ilaçlamalara devam edilmelidir. Bağlarda C nin üstünde ise kısa asmalara budama zarar verebilmektedir. Külleme ile Hastal n çubuk ilaçlamas Görüldü ü ve ile tomurcuklarda Bitkiler mildiyö ilaçlamas kışlayan birlikte yap lacaksa, etmenin yoğunluğunun azaltılması, kar abilirlikleri asmanın Asma Kimyasal Mücadelede iç dikkate kısımlarına al nmal d r. doğru hava dolaşımı ve Mücadele Kullan lacak Yöntemleri laçlar ve Dozlar : eşlenmesi sağlanıldığı gibi, kimyasal Kültürel Önlemler kontrolün de Doz etkinliği artırılmış olur. Son ilaçlama ile hasat Etkili Kimyasal madde ad Önlemler ve oran Formülasyonu Ba larda k sa budama ile çubuk ve tomurcuklarda aras ndaki k layan etmenin süre yo unlu unun azalt lmas, asman n iç k s mlar na do ru hava dola m Birinci ilaçlama: Sürgünler cm uzunlukta 100 l suya olunca (Gün) ve e lenmesi sa lan ld gibi, kimyasal kontrolün de etkinli i art r lm Yapraklardaki görünümü Azoxystrobin İkinci ilaçlama: 2 Kimyasal Çiçek Mücadelede taç olur. yaprakları SC Kullan lacak döküldüğü laçlar 75 ve ml Dozlar : dönemde, 21 Kimyasal Önlemler Bupirimate Üçüncü 250 ve g/l diğer ilaçlamalar: EC İkinci ilaçlamadan Doz 40 ml sonra Son kullanılan ilaçlama 7 ile hasat ilacın Birinci ilaçlama: Sürgünler cm uzunlukta olunca etki süresi, bölgelerin meteorolojik Formülasyonu kinci ilaçlama: ve Çiçek çevre taç yapraklar koşullarıyla döküldü ü dönemde, birlikte aras ndaki tanelere süre Bromuconazole SC 30 ml ben düşme dönemine kadar Üçüncü ilaçlamalara ve di er ilaçlamalar: devam 100 l kinci suya edilmelidir. ilaçlamadan sonra (Gün) kullan lan 14 ilac n etki süresi, bölgelerin meteorolojik ve çevre ko ullar yla birlikte Carbendazim Külleme%50 ilaçlaması ile mildiyö WP ilaçlaması birlikte yapılacaksa, 60 g karışabilirlikleri 14 tanelere ben dü me dönemine kadar ilaçlamalara devam edilmelidir. Diniconazole dikkate alınmalıdır. Külleme EC ilaçlamas ile mildiyö 30 ml ilaçlamas birlikte 21 yap lacaksa, kar abilirlikleri dikkate al nmal d r. Kükürt uygulamaları için en uygun sıcaklık aralığı C dir. İlacın Dinocap Meyvedeki 3 zarar etkisi 18 0 EC C nin altında azalmakta ml 21 Kükürt uygulamalar için en uygun s cakl k aral C nin üstünde ise asmalara zarar 0 C dir. lac n etkisi 18 0 C nin alt nda azalmakta 30 Dinocap verebilmektedir. 0 C nin 475 üstünde g/l ise asmalara zarar verebilmektedir. EC 40 ml 21 Fenarimol Kimyasal 120 g/l Mücadelede Kullanılacak EC İlaçlar ve 15 ml Dozları: 28 Yapraklardaki görünümü 6 BAĞ Hastal k HASTALIK Belirtileri ve ZARARLILARI beyaz BA pudrams KÜLLEMES bir görünüm ortaya ç kar. Uncinula necator (Schw.) BAĞ KÜLLEMESİ Uncinula Hastal k Belirtileri necator (Schw.) lk dönemde hastal k genç yapraklarda güç fark edilir. Genelde yapraklar n üst yüzeyinde ya lekesine benzeyen sar ms veya parlak lekeler görülür. Yaprak ya land kça parlakl gider, kal nla r ve Hastal k gevrekle erek asman n kenardan tüm içe ye il do ru organlar nda k vr l r. görülür. Asma üzerinde Meyvedeki zarar Kükürt uygulamalar için en uygun s cakl k aral C dir. lac n etkisi 18 0 C nin alt nda azalmakta 30 0 C nin üstünde ise asmalara zarar verebilmektedir. Etkili madde ad ve oran BA KÜLLEMES Uncinula necator (Schw.) Hastal k asman n tüm ye il organlar nda görülür. Asma üzerinde Azoxystrobin 2 SC 75 ml 21 Bupirimate 2 EC 40 ml 7 Bromuconazole SC 30 ml 14 Carbendazim %50 WP 60 g 14 Diniconazole Kimyasal Mücadelede EC Kullan lacak laçlar 30 ml ve Dozlar : 21 Fenarimol+Quinoxyfen Doz Dinocap 3 EC EC 50ml 20 ml Son ilaçlama 2128 ile hasat 60g/l+200g/l Etkili madde ad ve oran Formülasyonu aras ndaki süre Dinocap Fenbuconazole 475 g/l EC EC ml l ml suya (Gün) 2114 Azoxystrobin 2 SC 75 ml 21 Fenarimol Flusilazole g/l EC EW 1512 ml ml Bupirimate 2 EC 40 ml 7 Fenarimol+Quinoxyfen EC 20 ml 28 60g/l+200g/l Bromuconazole SC 30 ml 14 Fenbuconazole Carbendazim 50 % EC WP 4060 ml g Flusilazole Diniconazole 100g/l EW EC 1230 ml ml 2821 Dinocap 3 EC 50ml 21 Dinocap 475 g/l EC 40 ml 21 Fenarimol 120 g/l EC 15 ml 28

7 Azoxystrobin 2 SC 75 ml 21 Bupirimate 2 EC 40 ml 7 BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI Bromuconazole SC 30 ml 14 Carbendazim %50 WP 60 g 14 Diniconazole EC 30 ml 21 Dinocap 3 EC 50ml 21 Dinocap 475 g/l EC 40 ml 21 Fenarimol 120 g/l EC 15 ml 28 Fenarimol+Quinoxyfen 60g/l+200g/l EC 20 ml 28 Fenbuconazole EC 40 ml 14 Flusilazole 100g/l EW 12 ml 28 Flusilazole EC 3 ml 28 Hexaconazole SC 30 ml 14 Iminoctadine trialbesilate %40 WP 75 g 56 Kresoxim-Methyl %50 WG 20 g 35 Kresoxim-Methyl+Boscalid g/l SC 30 ml 28 Kükürt %73 WP 500 g 7 Kükürt %80 WP/WG 400 g 7 Kükürt% 99 Toz 1. laçlama=2kgdekara 2. laçlama=6kgdekara 3. laçlama=8 kgdekara Myclobutanil 1 EC 15 ml 14 Myclobutanil 245 g/l EC 7.5 ml 14 Myclobutanil+Dinocap g/l EC 30 ml 21 Metrafenone SC 20 ml 28 Penconazole EC 25 ml 21 Penconazole 200 g/l EW 10 ml 21 Pyraclostrobin+Metiram %5+ %55 WG 200 g 28 Tebuconazole 2 EC 40 ml 21 Triadimefon %5 WP 100 g 21 Triadimenol 2 EC 10 ml 21 Triadimenol EW 100 ml 21 Triadimenol+Folpet %1.5+%70 WP 200 g arapl k üzümde 42 Sofral k üzümde 10 Trifloxystrobin 50 % WG 10 g 35 Triflumizole 30 % WP 30 g 7 Kükürt 800g/l SC 400ml 7 Spiroxamine+Tebuconazole+ Triadimenol 2+167g/l +43g/l EC 35ml 21 Proquinazid 200g/l EC 25 ml 28 Thiophanate-methyl %70 WP 100 g 14 Bak r Tuzlar +Mancozeb+Kükürt WP 800 g AB ye ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal AB ve Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal 7

8 BA M LD YÖSÜ (Plasmopara BA M LD YÖSÜ viticola) BAĞ (Plasmopara MİLDİYÖSÜ viticola) Hastal k Belirtisi (Plasmopara viticola) Hastal k asman n tüm ye il k s mlar nda görülebilir. Sürgünler 25 cm iken Hastal k Belirtisi hastal k Hastalık görülmeye Belirtisi ba lar. Hastal k asman n tüm ye il k s mlar nda görülebilir. Sürgünler 25 cm iken Yapraklar n Hastalık üst asmanın yüzeyinde tüm sar mt rak yeşil renkli kısımlarında tipik ya lekeleri görülebilir. meydana gelir, a hastal k görülmeye ba lar. yüzeyinde de beyaz renkli mantar tabakas olu ur. Lekeler büyüdükçe ortalar Yapraklar n Sürgünler üst 25 yüzeyinde cm iken sar mt rak hastalık renkli görülmeye tipik ya lekeleri başlar. meydana gelir, a k zar r ve dökülür. yüzeyinde Yaprakların de beyaz renkli üst yüzeyinde mantar tabakas sarımtırak olu ur. Lekeler renkli büyüdükçe tipik ortalar Sürgünler üzerinde eliptik lekeler meydana gelir. iddetli durumlarda sürgünle k zar r ve dökülür. kurur. yağ lekeleri meydana gelir, alt yüzeyinde de beyaz Sürgünler üzerinde eliptik lekeler meydana gelir. iddetli durumlarda sürgünle Çiçek renkli salk mlar nda mantar tabakası ise mantar tabakas oluşur. her Lekeler taraf n kaplayabilir, büyüdükçe k sa zamanda kurur. kahverengiye dönü üp kuruyarak dökülür. Olgun taneler hastal a daha az Çiçek ortaları salk mlar nda kızarır ise ve mantar dökülür. tabakas her taraf n kaplayabilir, k sa zamanda duyarl d r. Yapraktaki belirtisi kahverengiye Sürgünler dönü üp üzerinde kuruyarak eliptik dökülür. lekeler Olgun taneler meydana hastal a gelir. daha az Taneler küçük iken hassas olup mantar tabakas ndan dolay grimsi bir renk al r duyarl d r. Yapraktaki belirtisi Taneler Şiddetli Beyaz çe itlerde küçük durumlarda iken mat hassas grimsi-ye il, olup sürgünler mantar siyah tabakas ndan çe itlerde kurur. pembemsi dolay grimsi k rm z ya bir renk döner al r Çiçek Beyaz çe itlerde salkımlarında mat grimsi-ye il, ise siyah mantar çe itlerde tabakası pembemsi k rm z ya her döner Hastal n Görüldü ü Bitkiler: Asma tarafını kaplayabilir, kısa zamanda kahverengiye Hastal n dönüşüp Görüldü ü kuruyarak Bitkiler: Mücadele Yöntemleri: dökülür. Olgun taneler Asma Kültürel hastalığa Önlemler: Mücadele Yöntemleri: daha az duyarlıdır. Hastal kl Kültürel Taneler sürgünler Önlemler: küçük dipten kesilip iken uzakla t r lmal d r. hassas olup mantar Salkımdaki Salk mdaki belirtisi Hastal kl Asmalar n tabakasından sürgünler alt hastal kl dipten dolayı yapraklar kesilip grimsi uzakla t r lmal d r. ve yabanc bir renk otlardan alır. temizlenmelidir. Beyaz Salk mdaki çeşitlerde belirtisi mat grimsi-yeşil, siyah çeşitlerde pembemsi kırmızıya Asmalar n Lüzumundan alt fazla hastal kl sulanmamal d r. yapraklar ve yabanc otlardan temizlenmelidir. döner. Kimyasal Lüzumundan Önlemler fazla sulanmamal d r. Hastalığın Görüldüğü Kimyasal Bitkiler: Önlemler Birinci Asma ilaçlama sürgünler cm uzunlukta olunca, ikinci ve daha sonraki ilaçlamalar ilac n etki süresiyle günlük Birinci Mücadele s cakl k, ilaçlama Yöntemleri: ya ortalamas nispi nem ve çi gibi meteorolojik etkenler hastal k için uygun ko ullar sürgünler cm uzunlukta olunca, ikinci ve daha sonraki ilaçlamalar ilac n etki süresiyle olu turdu unda yap lmal d r. Hastal k etkenleri ortadan kalkt nda ilaçlamalara son verilmelidir. Tahmin ve günlük Kültürel s cakl k, Önlemler: ya ortalamas nispi nem ve çi gibi meteorolojik etkenler hastal k için uygun ko ullar uyar istasyonlar n n bulundu u yörelerde ise ilaçlamalar için yap lacak anonslar dikkate al nmal d r. olu turdu unda Hastalıklı sürgünler yap lmal d r. dipten Hastal k etkenleri kesilip ortadan uzaklaştırılmalıdır. kalkt nda ilaçlamalara son verilmelidir. Tahmin ve uyar istasyonlar n n bulundu u Kimyasal yörelerde Mücadelede ise ilaçlamalar Kullan lacak için yap lacak laçlar anonslar ve Dozlar : dikkate al nmal d r. Asmaların altı hastalıklı Kimyasal yapraklar Mücadelede ve Kullan lacak yabancı otlardan laçlar ve Doz Dozlar : temizlenmelidir. Son ilaçlama ile hasat aras ndak Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Lüzumundan fazla sulanmamalıdır. Doz Son ilaçlama ile 100 l suya süre hasat aras ndak Etkili madde ad ve oran Formülasyonu (Gün) süre Azoxystrobin Kimyasal 250 Önlemler g/l SC l ml suya (Gün) 21 Azoxystrobin Bak r kompleksi Birinci ilaçlama 2 + Mancozeb sürgünler cm WP SC uzunlukta olunca, ml g ikinci ve daha 21 (%21+20) Bak r sonraki kompleksi ilaçlamalar + ilacın Mancozeb etki süresiyle WP günlük sıcaklık, 300 yağış ortalaması 21 (%21+20) Bak r hidroksit %35 DF 175 g 14 nispi nem ve çiğ gibi meteorolojik etkenler hastalık için uygun koşullar Bak r % oluşturduğunda hidroksit %40 yapılmalıdır. Hastalık DF etkenleri ortadan 250 g kalktığında 14 Bak r ilaçlamalara hidroksit %50 %40 son verilmelidir. Tahmin WP/DG DF ve uyarı istasyonlarının 250 g bulunduğu 14 Bak r 537,25g/l yörelerde hidroksit Bak r ise %50 hidroksit ilaçlamalar 350g/l Metalik için yapılacak WP/DG SC anonslar dikkate alınmalıdır. g 14 Bak ra e de er Bak r hidroksit 537,25g/l Bak r hidroksit 350g/l Metalik SC 300(1.ilaçlama)- 100 g Bak ra oksiklorid e de er Bak r %50 hidroksit WP g(2.ilaçlama) 300(1.ilaçlama)- Bak r oksiklorid %50 WP SC g(2.ilaçlama) 350ml 14 Bak r oksiklorid 700g/l SC ml 14 8 Bak r Kalsiyum oksiklorid oksiklorür 700g/l %16 WP SC ml g. 14 Bak r Kalsiyum kalsiyum sülfat oksiklorür %20 %16 WP 500g g. g 14

9 Kimyasal Önlemler BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI Birinci ilaçlama sürgünler cm uzunlukta olunca, ikinci ve daha sonraki ilaçlamalar ilac n etki süresiyle günlük s cakl k, ya ortalamas nispi nem ve çi gibi meteorolojik etkenler hastal k için uygun ko ullar olu turdu unda yap lmal d r. Hastal k etkenleri ortadan kalkt nda ilaçlamalara son verilmelidir. Tahmin ve uyar istasyonlar n n bulundu u yörelerde ise ilaçlamalar için yap lacak anonslar dikkate al nmal d r. Kimyasal Mücadelede Kullan lacak laçlar ve Dozlar : Doz Son ilaçlama ile hasat aras ndaki Etkili madde ad ve oran Formülasyonu 100 l suya süre (Gün) Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: Azoxystrobin 2 SC 75 ml 21 Bak r kompleksi + Mancozeb (%21+20) WP 300 g 21 Bak r hidroksit %35 DF 175 g 14 Bak r hidroksit %40 DF 250 g 14 Bak r hidroksit %50 WP/DG 250 g ,25g/l Bak r hidroksit 350g/l Metalik Bak ra e de er Bak r hidroksit Bak r oksiklorid %50 SC WP 100 g 300(1.ilaçlama)- 500g(2.ilaçlama) Bak r oksiklorid SC 350ml 14 Bak r oksiklorid 700g/l SC 200 ml 14 Bak r Kalsiyum oksiklorür %16 WP 1000 g. 14 Bak r kalsiyum sülfat %20 WP 500g 1300 g 14 Bak r kalsiyum sülfat % 20 WG g 14 Bordo Bulamac + Mancozeb %12 + %30 Bordo Bulamac + Mancozeb + Cymoxanil %57.7+ %20+ %2.4 Bak r sülfat Pentahidrat g/l WG 300 g 21 WP 400 g 21 SC 50 ml - Bak r Oksisülfat 193 g/l SC 500 ml 21 %0.5likBordoBulamac 1. ilaçlama (500gGözta +250 g. Sönmemi kireç) 21 Bak r sülfat %25 Suda çözünün kristal %1 lik Bordo Bulamac 2. laçlama (1000g Gözta +500g sönmemi kireç) 21 %1.5 luk Bordo Bulamac 3. ilaçlama Gözta gsönmemi Kireç Captan %50 WP 300 g 3 Captan FL 300 ml 3 Chlorothalonil+Bak roksiklorid %25+%25 WP 250 g 21 Cymoxanil %50 WP 60 g -? Cymoxanil+Bak r %3+%22,5 WP 300 g 21 Cymoxanil+Bak r (%4.20+ %39.75) WG 200 g 21 Cymoxanil+Mancozeb %5+ %45 WP 300 g 14 Cymoxanil+Metiram %4.8+ %57 WG 200 g 28 Cymoxanil+Propineb %6+%70 WP 200 g 28 9

10 Captan %50 WP 300 g 3 Captan FL 300 ml 3 Chlorothalonil+Bak roksiklorid %25+%25 BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARI Metiram %80 DF 200 g 56 Oxadixyl+Mancozeb %10+%56 WP 200 g 21 Phosphorous acid SL 400 ml - Propineb %70 WP 200 g 28 Pyraclostrobin + Metiram %5 + %55 WG 200 g 28 Zoxamide + Mancozeb %8.3 + %66.7 WG Bak r sülfat pendahidrat65.82 g/l SC 50ml - Bak r tuzlar + Mancozeb ( %20 +%21) WP 300g 21 Ya ve Rosin asitlerinin Bak r tuzlar (51.4 g/l) AB ye ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal AB ve Rusya ya ihraç edilecek ürünlerde kullan lmamal WP 250 g 21 Cymoxanil %50 WP 60 g -? Cymoxanil+Bak r %3+%22,5 WP 300 g 21 Cymoxanil+Bak r (%4.20+ %39.75) WG 200 g 21 Cymoxanil+Mancozeb %5+ %45 WP 300 g 14 Cymoxanil+Metiram %4.8+ %57 WG 200 g 28 Cymoxanil+Propineb %6+%70 WP 200 g 28 Bak r Hidroksit % 46,1 DF 150 g 21 Dimethomorpf+Bak r oksiklorit %6 + %40 WP 300 g 10 Dimethomorpf+Mancozeb %9+%60 WP 200 g 28 Dithianon %70 WG 40 g 14 Famoxadone+Cymoxanil %22.5+%30 DF 40 g 28 Famoxadone+Mancozeb %6.25+%62.5 WG 80g 28 Fenamidone+Fosetyl-Al %4.44+%66.7 DF 200 g 28 Folpet %50 WP 200 g 7 Fosetyl Al + Mancozeb %35 + %35 WG 300 g 14 Iprovalicarb + Propineb %5.5 + %61.3 WP Mancozeb %72 WP 200g 21 Mancozeb %75 WG 150 g 21 Mancozeb %80 WP 200 g 21 Metalaxyl+Mancozeb %8+%64 WP 250 g 14 Metalaxyl+Mancozeb %4+%64 WP 250 g 10 EC 200ml 7 10 BA LARDA KUR UN KÜF HASTALI I (Botrytis cinerea)

11 BAĞLARDA KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea) Hastal k Hastalık Belirtisi Belirtisi Hastalık s k olarak salk m elverişli tanelerde koşullarda zarar yapar. bitkinin tüm yeşil kısımlarında görülebilirse de daha sık olarak salkım koyula r. ve tanelerde zarar yapar. Tanelerde önce 3 5 mm çapında yuvarlak pembemsi, kızıla yakın lekeler halinde görülür. Leke tane üzerinde homojen bir şekilde büyür Hastal n Görüldü ü Bitkiler: ve büyüdükçe rengi de koyulaşır. S Parmakla bastırıldığında hastalıklı kabuk etli Salkımdaki zararı kısmından Mücadele kolayca ayrılır. Yöntemleri: İleri Kültürel dönemde Önlemler: salkım ve taneler gir renkte bir Kültürel küf mücadele tabakasıyla kimyasal mücadele kaplanır. Taneler kadar çatlar önemlidir. çok ileri devrede seyreltmesi buruşur yap lmal d r. ve meşinleşmiş gibi görünüm ortaya çıkar. Hastalığın kaz klara ba lanmal d r. Görüldüğü Bitkiler: Hastalığın çok geniş bir konukçusu vardır. gaz ile gazlanarak so uk hava depolar na yerle tirilmelidir. Asma süs bitkileri, meyveler sebzeler, orman ağaçları, gübresinden ve endüstri a r azotlu bitkileri, gübrelemeden makiler, kaç n lmal d r. çalılar ve Yapraktaki zararı yem bitkileridir. Kimyasal Önlemler: Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler: Kültürel mücadele kimyasal zaman na mücadele dikkat edilmelidir. kadar önemlidir. alk mdaki zarar Yapraktaki zarar Etkili madde ad ve oran Hastal k elveri li ko ullarda bitkinin tüm ye il k s mlar nda görülebilirse Tanelerde önce 3 5 mm çap nda yuvarlak pembemsi, k z la yak n lekeler görülür. Leke tane üzerinde homojen bir ekilde büyür ve büyüdükçe r Parmakla bast r ld nda hastal kl kabuk etli k sm ndan kolayca ayr l r. leri dönemde salk m ve taneler gir renkte bir küf tabakas yla kaplan r. çatlar çok ileri devrede buru ur ve me inle mi gibi görünüm ortaya ç kar. Hastal n çok geni bir konukçusu vard r. Asma süs bitkileri, meyveler s orman a açlar, endüstri bitkileri, makiler, çal lar ve yem bitkileridir. Asmalarda güne lenme ve havalanmay sa lamak için iyi bir yaprak ve dal Bilhassa hasat dönemi sonbahara kalan bu nedenle ya lardan e asmalar n üzeri polietilen örtülerle örtülerek, dört kö esinden iplerle yere Üzümler sonbaharda fazla geciktirilmeden hasat edilmeli SO 2 (Kükürt Asmalar üzümlerin olgunluk mevsiminde fazla sulanmamal d r ve fazl 1. ilaçlamaya hastal kla mücadeleye üzümlerin olgunla ma ba lang c ndan önce ba lanmal, di er ilaçlamalar kullan lan ilac n etki süresi dikkate yap lmal, ilac n etki süresi göz önünde bulundurularak son ilaçlama i Asmalarda güneşlenme ve havalanmayı sağlamak için iyi bir yaprak ve Kimyasal Mücadelede Kullan lacak laçlar ve Dozlar : dal seyreltmesi yapılmalıdır. Doz Bilhassa hasat dönemi sonbahara Formülasyonu kalan bu nedenle yağışlardan etkilenen asmaların üzeri polietilen örtülerle örtülerek, 100 l dört suya köşesinden iplerle yere çakılan kazıklara bağlanmalıdır. Son ilaçlama ile aras ndaki sü (gün) Boscalid %50 WG 120 g 28 Üzümler sonbaharda fazla geciktirilmeden hasat edilmeli SO Chlorothalonil+Carbendazim 2 (Kükürt EC 200 g dioksit) g/l gazı ile gazlanarak soğuk hava depolarına yerleştirilmelidir. Cyprodinil+Fludioxonil Asmalar üzümlerin %37.5+ olgunluk mevsiminde WG fazla sulanmamalıdır 50 g ve fazla 7 %25 çiftlik gübresinden ve aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. Fenhexamid SC 100 ml 7 Kimyasal Önlemler: arapl k 14 Fenhexamid 1. %50 ilaçlamaya hastalıkla mücadeleye WP üzümlerin 100 g olgunlaşma Sofral k 7 Folpet başlangıcından hemen önce başlanmalı, SC diğer ilaçlamalar 200 ml kullanılan 7 ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalı, ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak son ilaçlama ile hasat zamanına dikkat edilmelidir. Imazalil EC 30 ml 3 Iprodione %50 WP 75 g 14 Pyrimethanil 300 g/l SC 100 ml Tolyfluanid %50 WP 200 g 21 Diethofencarb +Carbendazim

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 2 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

BAĞ HASTALIK VE ZARARLILARI BAĞ HASTALIKLARI

BAĞ HASTALIK VE ZARARLILARI BAĞ HASTALIKLARI 1- Bağ Küllemesi (Uncinula necator) BAĞ HASTALIK VE ZARARLILARI BAĞ HASTALIKLARI Etmeni: Fungal bir hastalık olup kışı, bitki üzerinde geçirir. Belirtileri: Sürgünlerin uzamaya başladığı ilk andan itibaren

Detaylı

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları I İÇİNDEKİLER Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları Sayfa No:... BAĞ THRİPSLERİ Rubiothrips vitis (Priesner), Tütün thripsi [(Thrips tabaci) Lindeman], Mycterothrips albidicornis Kenchtel,

Detaylı

Sürvey Talimatları Klavuz El Kitabı

Sürvey Talimatları Klavuz El Kitabı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sürvey Talimatları Klavuz El Kitabı Keşif-Sınırlandırma-Değerlendirme B i t k i S a ğ l ı ğ ı v e K a r a n t i n a D a i r e B a ş

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI TAHIL HASTALIKLARI TAHIL ZARARLILARI GENEL ZARARLILAR DEPOLANMIŞ

Detaylı

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar.

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar. Toprak Nedir ve Neden Önemlidir? Toprak, yerkabuğunu oluşturan kayaların, uzun yıllar boyunca parçalanıp ayrışması ile oluşan gevşek yeryüzü örtüsüne verilen genel bir isimdir. Fakat toprağın, önemine

Detaylı

BUDAMANIN TANIMI VE AMAÇLARI

BUDAMANIN TANIMI VE AMAÇLARI BUDAMANIN TANIMI VE AMAÇLARI Ağaca belirli bir şekil vermek, onun büyümesini, çiçeklenmesini ve verimini etkilemek ve düzenlemek, meyvenin kalitesini yükseltmek veya ağaçtaki bir zararlanmayı tamir etmek

Detaylı

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER:

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Yıl: 18 Sayı: 105 T.C. Ordu Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayınıdır İki Ayda Bir Yayınlanan Mesleki Gazete MART-NİSAN 2014 BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Tarımsal Hasılamız 62 Milyar Dolara

Detaylı

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI T.C. ORMAN VE SU LER BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü S LV KÜLTÜR DA RES BA KANLI I S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI TEBL NO: 298 BÜTÜN TE K LATA OCAK 2014 2 3 S LV KÜLTÜREL ÇALI MALAR LE L K

Detaylı

Hacı Yılmaz. www.haciyilmaz.com. Gül Yetiştiriciliği. YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010

Hacı Yılmaz. www.haciyilmaz.com. Gül Yetiştiriciliği. YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010 Hacı Yılmaz www.haciyilmaz.com 2010 Gül Yetiştiriciliği YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010 1. GiRiŞ Ticari amaçla kesme çiçek üretimi bugün dünyada büyük rakamlara ulaşmış olup, birçok ülke bu konuda büyük

Detaylı

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME Ülkemizde örtü altı (sera) ve açıkta yapılan yetiştiricilikte üretimi yapılan hıyar genellikle taze olarak tüketilmekte ve bunun yanında turşuluk (kornişon tipi) olarak

Detaylı

Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ

Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ Birinci Baskı: Mart 2013 Editörlerin İletişim Adresi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat

Detaylı

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU ORDU-2008 1 . BaĢkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No: 1 Yazarlarla YazıĢma

Detaylı

DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ (Lycopersicon Esculentum) Zir. Müh. Sabahattin TÜZÜN GAP-TEYAP Batman-Siirt BYU 1. TANIMI VE ÖNEMİ 1.1.Anavatanı: Domatesin anavatanı Orta ve Güney Amerika (Peru da And Dağları)

Detaylı

GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I)

GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I) GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I) Hazırlayanlar Dr. Dyt. Meltem Soylu Saðlýk Memuru Engin Alacahan Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðýlýðý Kurumu Uzm. Gýda Müh. Cengiz Kesici Saðlýk

Detaylı

Turunçgil Zararlı ve Hastalıklarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları

Turunçgil Zararlı ve Hastalıklarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları Zararlı Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari ADı Formülasyonu Doz (preparat/100 lt suya ) İlaçlama Zamanı Hasat Yazın Kışın Aralığı (Gün) Beyazsinekler Yazlık 700 g/l Porkan Hektolineum KorumaV 92 SafT

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2

ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU Yatırım Süs Bitkileri Sektörü El Kitabı önsöz Ülkemizde dış mekan süs bitkileri üretiminde ve satışında başta Marmara, Ege ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK ÇELİKLE ÜRETİM ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

BAĞCILIKTA BUDAMA. Uygulanış biçimlerime göre: a) Saf budama b) Karışık budama. Budama seviyelerine göre: a) Kısa budama b) Orta budama c) Uzun budama

BAĞCILIKTA BUDAMA. Uygulanış biçimlerime göre: a) Saf budama b) Karışık budama. Budama seviyelerine göre: a) Kısa budama b) Orta budama c) Uzun budama BAĞCILIKTA BUDAMA Asmanın çubuk, yaprak, sürgün gibi vegetatif aksamı ile salkım ve tane gibi generatif kısımlarının asmadan uzaklaştırılması işlemine budama denir. Asmaların yapraksız olduğu dinlenme

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Şekil 2: Yeni dikilmiş ve tepesi vurulmuş fidan

Şekil 2: Yeni dikilmiş ve tepesi vurulmuş fidan Sorular ve Cevapları 1. İncirde budama ne zaman yapılmalıdır? İncir ağaçlarına zamana göre hem yaz hem de kış budaması uygulanır. a) Kış Budaması: Ağaçlar yapraklarını döktükten sonra bütün dinlenme süresi

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

Turkcell Tarım Doktoru Bağ Yetiştiriciliği ve Hastalık-Zararlı Mücadelesi. Şubat 2013 Manisa Saruhanlı Sunumu

Turkcell Tarım Doktoru Bağ Yetiştiriciliği ve Hastalık-Zararlı Mücadelesi. Şubat 2013 Manisa Saruhanlı Sunumu Turkcell Tarım Doktoru Bağ Yetiştiriciliği ve Hastalık-Zararlı Mücadelesi Şubat 2013 Manisa Saruhanlı Sunumu Ajanda Turkcell Tarım Doktoru Bağ Yetiştiriciliği ve Hastalık-Zararlı Mücadelesinde Sunduğumuz

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı