RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI PROJE FİZİBİLİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI PROJE FİZİBİLİTESİ"

Transkript

1 2011 RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI PROJE FİZİBİLİTESİ mdn Finansal Danışmanlık

2 RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI- PROJE FİZİBİLİTESİ Yenilenebilir enerji kaynaklarından, rüzgar enerjisi dışa bağımlılıktan uzak, temiz enerji yaratması, işletme giderlerinin nispeten az ve fiyat belirsizliği riskinin asgaride olması nedeniyle yatırım yapılması tercih edilen projelerin başında gelmektedir. Yatırım yapılmadan önce rüzgar enerjisi santrali kurma ve işletme maliyeti büyük ölçüde bellidir. Rüzgar enerjisinden elektrik üretim maliyetinin yaklaşık %80 i üstyapı harcamalarından oluşmaktadır. Yatırıma ayrılan sermayenin büyük bir kısmı yatırımın 1. ve 2. yılında harcanmaktadır. Bu nedenle rüzgar enerjisi yatırımları sermaye yoğun yatırımlardır. Rüzgar enerjisi yatırım fizibilitesi çalışmaları iki aşamalı bir çalışmadır. Birinci aşama; yatırımın teknik olarak analiz edildiği teknik analiz aşamadır. İkinci aşama; yatırımın ekonomik olarak analiz edildiği finansal analiz aşamasıdır. Yatırımın ekonomik olarak uygulama kararının alınması bu aşamadadır. Hiçbir yatırımcı karlılığı piyasa getirisi ortalamalarından düşük olan bir projeye sermaye koymak istemeyecektir. Yatırımın ekonomik faydasının iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde projenin uygulaması gerçekleştirilmiş ve üretim aşamasındaki yatırımın ekonomik fayda sağlamadığı ortaya çıkmış ve uzun vadeli taahhütlerin altında bulunulması nedeniylede yatırımın geri dönülmezliğini de zorlaşmış olacaktır. I.FAZ - Teknik Analiz Türkiye de rüzgar santrallerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Santralin hangi bölgeye inşa edileceği kararı Rüzgar Enerjisi Atlası yardımıyla alınmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu na (EPDK) yapılan santral kurma başvurularında bazı bölgeler için tek başvuru bazı bölgelerde (rüzgar gücünün yüksek olduğu bölgeler) birden fazla başvuru yapılmıştır. Tekli başvurular, yatırımcıların gerekli zorunlu uygulamaları yerine getirmelerinden sonra lisans alması kolay başvurulardır, çoklu başvurularda yapılacak yarışma sonucu devlete en çok katkı payı ödemeye razı olan yatırımcı lisans alma hakkını elde edecektir. (Katkı payı bir maliyet oluşturacağından yatırımcılar elde edecekleri gelirden ne kadarlık kısmından vazgeçeceğini iyi hesaplamak zorundadırlar.) Yatırımcı tarafından santral kurmak için tespit edilen rüzgar sahasında en az bir sene rüzgar ölçümü yapılmalıdır. Ölçümler sahanın belli bölgelerine dikilen 50m-80m ölçüm direkleri ile yapılmaktadır. Rüzgar hızının ve yönünün diğer meteorolojik etkenlerle ölçümlenmesi uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu nedenle ölçümler iyi mühendislik firmaları tarafından yapılmalıdır. Yapılan ölçümlerin doğru ve net olması yatırımın verimliliğine baz teşkil edecektir. Ölçümdeki ufak hatalar rüzgar gücünün rüzgar hızıyla doğru orantılı olması nedeniyle yatırımın ekonomik karlılığını

3 etkileyecektir. Bu yüzden alınan ölçümlerin en yakın meteoroloji istasyonu tarafından kayıt edilen rüzgar ölçümleriyle karşılaştırılması ölçüm rakamlarını teyit etmeye yarayacaktır. Ayrıca yatırım projesinin geleceğe yönelik analizinin yapılabilmesi için yine aynı meteoroloji istasyonundan geçmiş yıllık veri setleri satın alınır. Yine tarihsel modelleme ve diğer modelleme programları kullanılarak projeksiyon rüzgar verileri elde edilir. Bu veriler ile gelecekte elde edilecek tahmini rüzgar enerjisi rakamları elde edilir. Rüzgar ölçümü tamamlandıktan sonra micrositing raporları hazırlanır. Kurulacak olan santralde haritasal ve çevresel kısıtlar dikkate alınarak optimum enerjiyi elde etmek amacıyla türbin yerleşimlerini yardımcı olacak raporların hazırlanması gerekmektedir. Yapılan rüzgar ölçümleri WASP, Windfarmer, Winpro gibi yazılım programları kullanılarak rüzgarın kapasitesi ölçülür. Programlar sayesinde ortaya çıkan kapasite faktörü kurulacak olan santralin ne kadar enerji üreteceğini gösterecektir. Üretime konu olacak türbinlerin seçilmesi ve yerleştirilmesi de hazırlanan bu raporların neticesinde karara bağlanacaktır. Rüzgar ölçümlerinin sonuçlandırılmasından sonra yine mühendislik ve inşaat firmalarının birlikte çalışması sonucunda tesis maliyeti hazırlanır. Başlıca tesis maliyet kalemleri birkaç örnek kalem ile aşağıda verilmiştir. İnşaat İşleri; Yol maliyeti Saha hazırlama RT temelleri RT kablo kanalları Elektromekanik ekipman; (teşvik kapsamı dikkate alınmalı) Rüzgar Türbini RT kulesi + kanat Elektrik tesisat Ünite trafosu Nakil Hattı ve Şebeke Bağlantısı; Şebeke bağlantısı ENH bedeli

4 Proje Geliştirme Masrafları; İşletme Giderleri; Diğer; Met mast Proje ve rapor bedelleri Dizayn masrafları Mühendislik masrafları Arazi kira giderleri Bakım giderleri Personel idari giderler Sigorta giderleri Tesis maliyetini daha önce de belirttiğimiz üzere en yüksek maliyet kalemi olan türbin bedelleri oluşturmaktadır. Her ne kadar teknolojinin gelişimi arttıkça türbin üretim maliyetlerinin de ters orantılı olarak azalması avantaj sağlasa da tamamen ithalata yönelik bir yatırım olduğundan 2010 yılsonu itibariyle anons edilen teşvik kalemleri tartışılır. II. FAZ - Finansal Analiz Rüzgar enerjisi yatırım fizibilitesinde teknik fizibilitenin önemi kadar finansal fizibilitenin de önemi büyüktür. Her iki fizibilite çalışması tek başlarına bir anlam ifade etmez, iyi bir yatırım fizibilitesinden bahsediyorsak bunun hem teknik hem de finansal fizibilitesinin iyi yapılmış olması gerekmektedir. Rüzgar enerjisi yatırımı teknik analiz sonucu elde edilen veriler ( net enerji üretimi, türbin maliyeti, inşaat maliyeti vb.) toplanıldıktan sonra ekonomik fizibilite süreci başlar. Projenin bütün finansal analizleri yapıldıktan sonra yatırımın ekonomik olarak karlı bulunulması akabinde yatırımın uygulama kararı alınır ve yapım aşamasına geçilir. Makroekonomik riskler, sürdürülebilirlik, pazarın yaşam eğrisi, gelecekte yapılması muhtemel değişiklikler ve projelerin yatırım üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak finansal analiz yapılır.

5 Rüzgar enerjisinin yatırım karı proje ile ilgili nakit giriş ve çıkışlarının bugüne indirgenmiş değerleri arasındaki fark olarak gösterilir. proje ile ilgili yatırım harcamaları ve diğer nakit çıkışları n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n P R O J E S Ü R E S İ n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 projenin üretime geçmesiyle birlikte elde edilen nakit girişleri Finansal analiz yapılırken makroekonomik büyüme, enflasyon, kurlar, satış hacmi, pazar etkisi, çıktı ve girdi fiyatları diğer bütün varsayımlar dikkate alınır. Yatırım projesinin ekonomik analiz yapılırken oluşturulan finansal projeksiyonlar neticesinde net nakit akım tablosu elde edilir. Projeksiyonlar, gelirler, işletme giderleri, yatırım ve amortisman giderleri, finansman gelir ve giderleri, vergiler (KDV, kurumlar ) işletme sermayeleri dikkate alınarak gelir tablosu oluşturulur ve nihai nakit akımı elde edilir. Oluşan nakit akımı tablosu üzerinden projenin ekonomik karlılığı hesaplanır. Aşağıda fizibilite çalışmalarına endeks teşkil edecek başlıca finansal oranlar vardır. Karlılık Endeksi İç Verim Oranı İVO-IRR Proje Karlılığı Yatırım Kararı Net Bugünkü Değer NBD-NPV Yatırımın Geri Dönüş Süresi

6 NBD-NPV: Yatırım süreci döneminde proje nakit girişleri ve çıkışlarının bugünkü değerini gösterir. NBD NPV = + DEĞER Kazancımızın yapılacak olan yatırım değerinden yüksek olacağı anlamına gelir. NBD NPV = - DEĞER Yatırım giderlerinin elde edilecek gelirlerden daha fazla olacağı anlamına gelir. NBD NPV = 0 Yatırım projesinin başa baş noktasında olduğunu gösterir. İç Verim Oranı İVO-IRR: Projenin yapılabilir olması için yatırımcıya sağlayacağı minimum getiri oranını gösterir. Elde dilen yatırım getiri oranı piyasa gösterge iskonto oranı ile kıyas edilir. Yatırımın Geri Dönüş Süresi: Proje getirisinin yatırım bedelini geçtiği zamana verilen addır. Kısa dönüş süreleri her zaman tercih edilecektir. Ancak burada paranın zaman değeri de dikkate alınmalıdır. Karlılık Endeksi: Projenin en basit anlamda karlılığını gösteren orandır. Her zaman 1 in üstünde olması tercih edilir. Sermaye Maliyeti: Projenin sermayedarları tarafından kullanılan kaynağın ortalama maliyetini gösterir. Yatırımcıların beklediği sermaye getiri oranıdır. Duyarlılık Analizi Finansal fizibilite oransal olarak ortaya konduktan sonra projenin duyarlılık analizi yapılır. Projenin varsayımlarının oluşturan temel göstergelerde değişiklikler yapılarak projenin sağlayacağı nakit akımları tekrar hesaplanır. Böylece projenin karlılığını hangi etkenlerin ne kadar etkileyeceği ortaya konulur. Varsayılan etkenlerin başında kur, enflasyon, faiz oranları, işletmenin faaliyetinin geçici olarak durması gibi bütün kayıp kazançların etkisi ölçülür. Projenin Finansmanı Yatırımın uygulama kararı alınmasından sonra yatırımın sermaye ihtiyacının nasıl karşılanacağı karara bağlanır. Yatırımın tamamen özsermaye ile mi yapılacağı yoksa dış kaynaklardan sağlanacak finansman ile mi yapılacağı kararı alınır. Rüzgar enerjisi

7 santralleri sermaye yoğun yatırımlar olduğundan sermaye ihtiyacı kredi temin edilerek giderilir. Yapılan finansal analizler içerisinde sermayenin maliyeti hesaplandığı için rüzgar enerjisi yatırımının kredi maliyetleri ve nakit akımına etkileri hali hazırda hesaplanmış olacaktır. Dış kaynaklardan temin edilecek olan finansman için yatırımcının hem finansman öncesi hem finansman aşamasında hem de finansman sonrası, temin edilecek dış finansmanı yönetme kabiliyeti, yatırımın getirisini etkilemesi açısından önem arz edecektir. Rüzgar Enerjisi Yatırım Süreci I.FAZ - Teknik Analiz a. Rüzgar Santrali Saha Seçimi (Rüzgar yoğun saha seçimi) b. Rüzgar Ölçüm Direklerinin Yerleşim Yerlerinin Belirlenmesi c. Rüzgar Ölçüm Direklerini Yerleştirilmesi d. Rüzgar Ölçümünün Yapılması e. Ölçüm Verilerinin Kaydedilmesi (Referans meteoroloji istasyonundan satın alınan veriler ile elde edilen ölçüm verilerinin karşılaştırılması yapılarak veri desteğinin ve teyidinin sağlanması rüzgardan elde edilecek gücün büyüklüğünü gösterecektir.) f. Gelecek Yılların Rüzgar Tahminin Yapılması (MCP yöntemi ile referans meteoroloji istasyonundan alınan geçmişe yönelik yıllık veri setiyle tarihsel simülasyon veya ayna modeli kullanılarak kıyaslamaya gidilir ve uzun dönemli rüzgar tahmini yapılır.) g. Sahanın Topografik Haritasının Oluşturulması h. WASP-Windfarmer-Winpro etc. Yazılım Modelleri Kullanılarak Elektrik Üretim Kapasitesi Tespit Edilir. (Elektrik üretim kapasitesi yatırımcının finansal fizibilitesini hazırlayabilmesi, İç Verim Oranı (İVO-IRR), Net Bugünkü Değer (NBD-NPV), Yatırımın Geri Dönüşüm Yılı vb. tespitlerinde baz teşkil edecektir.)

8 i. Modellerin Çalıştırılması İle Rüzgar Tribün Yerleşim Planlarının Çevresel ve Yasal Kısıtlamalar Dikkate Alınarak Oluşturulması ve Türbin Tipi Seçilmesi j. Seçilen Yerleşim Alanında, Seçilen Türbin ile Ölçüm Verileri ile NET ENERJİ Üretim Miktarının Hesaplanması II. FAZ - Finansal Analiz a. Rüzgar Enerjisi Üretimi Finansal Fizibilitenin Hazırlanması Net enerji üretimi baz alınarak yatırımın nakit akışlarının yaratacağı karlılığının ölçülmesi Finansal projeksiyonların hesaplanması Yatırım Maliyeti Satış ve Gelirler Faaliyet Giderleri Katkı Payı Ödemeleri Amortisman Giderleri Finansman Gelir ve Giderler Vergi vb. kalemler Ekonomik olarak yatırımın karlılığının tespit edilmesi İç Verim Oranı İVO/IRR Net Bugünkü Değer NBD/NPV Yatırımın Geri Dönüş Süresi Karlılık Endeksi Sermaye Maliyeti Projenin Risk Analizinin Yapılması Projenin Duyarlılık Analizinin Yapılması b. Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimiyle İlgili Devlet Kurumlarından Alınan İzinler, Raporlar ve Lisanlar Doğrultusunda Yatırımın Uygulama Kararının Alınması c. Sermaye Maliyet Hesaplamaları Doğrultusunda Yatırımın, Dış Kredi Kaynaklarından Finansman Sağlanması Kararıyla Finansman Çalışmalarının Uygulanması

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için FİNANSAL ANALİZ 1 Finansal Analiz Yatırım önerisi için pazarın uygunluğu ve proje ürününün teknik yapılabilirliği belirlendikten sonra işletmenin (tesisin) nasıl ve nerede kurulacağı konusunda karar verilir.

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ FİZİBİLİTE

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ FİZİBİLİTE İ GÜNEŞENERJİSANTRALİFİZİBİLİTE CoğrafiAçıdanDeğerlendirilmesi BölgesiGüneşHaritası Kayseri degüneşuygulamaları BölgesiKabulüYapılanLisanssızGüneş GüneşİçinSeçimi GüneşİçinSüreçler GüneşAşamaları GüneşYapım

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA

DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL Çukurova Üniversitesi İkt. ve İdr. Bil. Fakültesi İşletme Bölümü ybeyazit@cu.edu.tr Arş.

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Bilanço Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Kayıtlara Alınan Gelir ve Giderler Tablosu Konsolide Nakit Akım Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları na Çevrim

Detaylı

PROJE ANALİZ TEKNİKLERİ

PROJE ANALİZ TEKNİKLERİ PROJE ANALİZ TEKNİKLERİ Mehmet KAYADELEN ODTÜ Mezunları Derneği, Enerji Komisyonu, 21 Ocak-2013, Ankara. 1 Genel Bilgiler Proje ==> Sanayi yatırım projesi Sunuşta kullanılan bazı kavramlar farklı terimlerle

Detaylı

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 2, 2014 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 2, 2014 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir. NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) 07.01.1985 yılında İstanbul da kurulmuştur. Şirket hisselerinin belli bir

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19 İÇİNDEKİLER Değerleme Yöntemlerinin Gelişimi...2 Şirket Değerlemesinde Kullanılan Analizler...3 Teknik Analiz... 3 Temel Analiz... 3 Modern Yaklaşım...3 Genel Kabul Görmüş Şirket Değerleme Yöntemleri...3

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 MART 2012 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN (Seri: XI No:29 ) İÇERDİKLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Ders Kodu: 1014 Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

AKMERKEZ DEĞERLEME RAPORU

AKMERKEZ DEĞERLEME RAPORU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2011R168 Rapor Tarihi: 31.12.2011 Raporu Talep Eden: AKMERKEZ GYO A.Ş. NİSPETİYE CD.ULUS E3 BLOK KAT:1 34337 ETİLER / BEŞİKTAŞ

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Mart 2011 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 1 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Tarife Hesaplama

Detaylı

Başlıca Hizmetleri. yenilenebilir Enerji alanında. prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin 1 / 5

Başlıca Hizmetleri. yenilenebilir Enerji alanında. prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin 1 / 5 1 / 5 prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin yenilenebilir Enerji alanında Başlıca Hizmetleri 2 / 5 prowind Alternatif Enerji Şirketi nde görev yapan kilit mevkiideki personeli, doksanlı yılların ortalarından

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı