Soru 2: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi nde Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında İstanbul da hangi yatırım konularının desteklenmesi gerekmektedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soru 2: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi nde Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında İstanbul da hangi yatırım konularının desteklenmesi gerekmektedir?"

Transkript

1 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Yatırım Ortamı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 23 Mayıs 2013, 9:30 13:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Yatırım Ortamı Tematik Çalıştayı saat 9:30 da (İSTKA) Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Burcu ÖZÜPAK GÜLEÇ in hoşgeldiniz konuşması ve katılımcıların kendilerini tanıtması ile başlamıştır. Burcu ÖZÜPAK GÜLEÇ tarafından İstanbul Bölge Planı hazırlık sürecine, Tematik Çalıştay ın amaç ve yöntemine dair bilgi verildikten sonra, İstanbul un Yatırım Ortamı konusunda mevcut durumu açıklayan teknik bir sunum Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanlarından Neşe TÜRKSEVEN tarafından gerçekleştirilmiştir. Teknik sunumları takiben katılımcılar alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır. Alt Grup Çalışma Konuları 2 oturumda gerçekleştirilen alt çalışma gruplarında aşağıdaki sorulara cevaplar aranmış; üçüncü oturumda ise her bir masada gerçekleştirilen grup çalışmalarının sonucu özet olarak bütün katılımcılara sunularak görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. 1. Oturum Soru 1: İstanbul un, başta araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve yenilik odaklı olmak üzere, yatırımları ve girişimleri çekme konusunda küresel rekabet gücünü nasıl arttırabiliriz? 2. Oturum Soru 1: İstanbul un ekonomik öncelikleri ve uzun vadede rekabetçiliğini geliştirmek istediği sektörler, yabancı yatırımların yöneldiği sektörlerle aynı olmayabilir. İstanbul un ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda hangi sektörlerde yabancı yatırım çekilmesi gerekmektedir? Bunu sağlamak için neler yapılmalıdır? Soru 2: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi nde Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında İstanbul da hangi yatırım konularının desteklenmesi gerekmektedir? Soru 3: Türkiye ye gelen yabancı yatırımların büyük bir kısmı İstanbul a gelmektedir. İstanbul a büyüme ve istihdam yaratacak yatırımları çekmek için neler yapılmalıdır?

2 Soru 4: İstanbul a gelen doğrudan yabancı yatırımların kalıcılığını sağlamak için neler yapılmalıdır? 3. Oturum Sunumlar ve değerlendirmeler. Kullanılan Yöntemler Birinci oturumda önerilerin yazılı olarak yapıldığı ve sonrasında masadaki grup tarafından tartışılarak belli başlıklar altında konsolide edildiği Fikir Tepsisi yöntemi kullanılmıştır. İkinci oturumda ise her bir masada grup tarafından seçilen moderatörün moderasyonunda gerçekleştirilen grup tartışmalarının yer aldığı World Cafe yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem sırasında ayrıca her bir masada bir İSTKA uzmanı raportör olarak görev yapmış; öneri ve görüşleri kayıt altına almıştır. Çalışmanın Genel Açıklaması Çalışmaya kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden 17 kişi katılım sağlamıştır. Çalışma ile temel olarak «İstanbul da yatırım ortamının iyileştirilmesi ve nitelikli yatırımların çekilmesi» için temel stratejiler ve hedefler ortaya konması amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak ise 5 soru ile katılımcıların görüşleri toplanmaya çalışılmıştır. Grup çalışmaları ile bu sorulara verilen cevapların veya getirilen önerilerin gruplarda tartışılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yapılan son oturumda ise grup çalışmalarının bütün katılımcılara sunularak görüşlerinin alınması, bütüncül bir bakış açısıyla genel bir değerlendirmenin yapılması ve katılımcılar tarafından eksik kaldığı dile getirilen konuların da tartışılması amaçlanmıştır. Yapılan Sunumlar ve Strateji Önerileri Katılımcılar tarafından her bir soruya ilişkin olarak dile getirilen öneriler grup sunumlarında vurgulanan noktalar dikkate alınarak aşağıda verilmiştir. 1. OTURUM Soru 1: İstanbul un, başta Ar-Ge ve yenilik odaklı olmak üzere, yatırımları ve girişimleri çekme konusunda küresel rekabet gücünü nasıl arttırabiliriz? 1. Masa Fikirler 7 başlık altında toparlanmıştır: hukuk ve mevzuat, bürokrasinin işleyişi, yapısı ve kamu, sosyal yapı ve kültür, İstanbul un tanıtımı, teşvikler, ulaşım ve teknoloji başta olmak üzere altyapı, beşeri sermaye ve insan kaynakları.

3 Fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi, hukuki yapının geliştirilmesi. Daha adil bir vergi reformu oluşturulması. Kayıt dışı ekonominin sıfırlanması. Hukuk devleti imajı güçlendirilmesi. Patent kanunu ve uygulanmasında dünya standartlarının getirilmesi. Ulaşım başta olmak üzere altyapının geliştirilmesi. Ulaşım ağının geliştirilmesi, havacılık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması. Uçuş ağının genişletilmesi. Yatırımın önündeki bürokratik engellerin asgari seviyeye indirilmesi. Kamu kurumlarının çok dilli hizmet vermesi. Sadece İstanbul un yatırım tanıtımına odaklanmış kurumların oluşturulması ve bu kurumların kapasitelerinin arttırılması. 2. Masa: Öne çıkan sektörler: yaratıcı endüstriler, turizm, finans ve bilişim. Öne çıkan sektörlerin İstanbul un tanıtımı, ülkenin tanıtımı ve diğer sektörleri destekleyici sektör olarak düşünülmesi. Turizmin çeşitleri ile ele alınması. Her sektörün kendi içinde kümelenmesi. Finans sektörünün öne çıkması ve finans sektörünün bilişim altyapısının güçlendirilmesine bağlı olarak bilişim sektörünün de öne çıkması. İstanbul un, bu sektörler dışındaki sektörlerin de en azından yönetim ofislerinin bulunduğu, dünyaya açılan bir merkez olarak değerlendirilmesi. İdeal yaşam koşullarının geliştirilebilmesine bağlı olarak öne çıkabilecek sektörler: inşaat ve ulaşım sektörleri. Yabancı yatırımın sürekliliğini sağlayabilmek için ideal konut ve ulaştırma projelerinin gerçekleştirilmesi. İstanbul un etkin tanıtımının yapılması. Altyapı imkânlarının geliştirilmesi. Araştırma altyapısı ile ilgili her sektör için teknoparklar oluşturulması. 3. Masa Benchmarking yaparak İstanbul un yatırım alanında dünyadaki rakipleri ile kıyaslanması ve buna dair analizler yapılması. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması. Türkiye ye gelen yabancı yatırımcıların yaşayabileceği ortamlar yaratmak, bu insanların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamak adına sosyal ve fiziki koşulların iyileştirilmesi, altyapının güçlendirilmesi, aidiyet duygusu oluşturulması. Belirlenen sektörlerde belirlenen hedef ülkelere yönelik tanıtım çalışmaları yapılması. Her türlü fiziki ve teknik altyapının ve insan kaynaklarını güçlendirilmesi.

4 4. Masa İşbirliği ve koordinasyonun sağlanması. İnsan kaynağının geliştirilmesi. Yaşam kalitesi belli bir seviyeye gelmiş bir şehircilik anlayışı üzerine stratejiler üretilmesi. Yatırımcılar için güven ortamının, teminatın sağlanması. Potansiyeli önceden görebilecek, bunu yatırımcıya anlatabilecek, gerektiğinde işbirliği ve koordinasyonu yürütecek bir İstanbul tanıtım ofisine ihtiyaç var. Uluslararası işbirliğine önem verilmesi. Bilişim ve telekomünikasyon altyapısının güçlendirilmesi. Afetle ilgili çalışmaların desteklenmesi, özel sektör ve kamu sektöründeki veri güvenliğinin sağlanması. 2. OTURUM Soru 1: İstanbul un ekonomik öncelikleri ve uzun vadede rekabetçiliğini geliştirmek istediği sektörler, yabancı yatırımların yöneldiği sektörlerle aynı olmayabilir. İstanbul un ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda hangi sektörlerde yabancı yatırım çekilmesi gerekmektedir? Bunu sağlamak için neler yapılmalıdır? Soru 2: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi nde Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında İstanbul da hangi yatırım konularının desteklenmesi gerekmektedir? Soru 3: Türkiye ye gelen yabancı yatırımların büyük bir kısmı İstanbul a gelmektedir. İstanbul a büyüme ve istihdam yaratacak yatırımları çekmek için neler yapılmalıdır? Soru 4: İstanbul a gelen doğrudan yabancı yatırımların kalıcılığını sağlamak için neler yapılmalıdır? 1. Masa Bilişim belli bir seviyeye gelmeden rekabet içinde bulunamayacağımızdan dolayı bu alanda yabancı yatırımcı çekilmesi. Her sene farklı konularda yatırımların öne çıkabileceği. Bilgi teknolojileri ve bilişim alanlarında yabancı yatırımın desteklenmesi. İnsan kaynağı ve eğitim konusunda yabancıların desteklenmesi. Turizm ve finans, ilaç ve tıbbi cihazlar, ulaşım sektörlerinde yabancı yatırımcılar çekilmesi. Tanıtım faaliyetlerinde proaktif olunması. Benchmark analizleri yapılarak İstanbul un rakipleri ile kıyaslanması. Nitelikli istihdam yaratılması, mesleki eğitimde kalifikasyon sağlanması ve özendirilmesi. Yabancı yatırımcının istihdam edeceği nitelikli işgücünün hazırlanması. Belli sektörlerle ilgili imar destekleri verilmesi. İstikrar, altyapı ve İK konuları ile ilgili iyileştirmeler yapılması.

5 Yabancı yatırımcıların öncelikleri olan güvenlik ve mevzuat kolaylıklarının gerçekleştirilmesi. 2. Masa İstanbul un sadece bir yönetim merkezi değil aynı zamanda bir tasarım merkezi olması. İstanbul un çok göç alan bir şehir olmasından dolayı kalifiye elemanlar olduğu gibi kalifiye olmayan elemanlar da mevcut; tasarım merkezi olmanın bir getirisi olarak istihdam yapısızın değişmesi; iyi eğitim almış, donanımlı insanların İstanbul da bir araya gelmesi. İstanbul un bölgeler bazında tanıtımı ve yöneticilere İstanbul hakkında bilgilendirme yapılması. İstanbul a gelecek yatırımcının müşteri olarak görülmesi; kalıcı olabilmeleri için kurumların yatırım yapılmadan önce olduğu gibi yatırımı esnasında ve hatta oturmuş olan yatırımların değerlendirmesi esansında da iletişim halinde olmaları. Yatırım ortamının güncellenmesi ve geliştirilmesi. 3. Masa Yatırım ihtiyacı olan sektörler: Yaratıcı Sektörler, Finansal Hizmetler, Elektronik-Bilişim- Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Sağlık-Eğitim, Ulaştırma ve Lojistik, Kentsel Dönüşüm ve Çevre Teknolojileri (urban transformation, sürdürülebilirlik, depreme hazırlık, akıllı şehirler) Yeni nesil finansal enstrümanların piyasaya sunulması ve teşviklerin verilmesi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri konusunda imalata indirgenmiş bir teşvik sisteminin kapsamı genişletilerek, sadece üretimin değil tasarımın da teşvik edilmesi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri altında bazı alt başlıkların desteklenmesi (veri depolama, bilişim altyapısı, veri güvenliği vb.). Uluslararası şirketlerin İstanbul da bölgesel üsler kurmalarının teşvik edilmesi. Turizmin konvansiyonel türlerinin değil yeni nesil turizm çeşitlerinin desteklenmesi: eko turizm, sürdürülebilir turizm, kongre turizmi alanlarının teşvik sistemine eklenmesi. Kentsel dönüşüm projelerinin teşvik sistemine alınması. Kültür, sanat ve eğlence sektöründe teşviklerin verilmesi. Makroekonomik istikrarın sağlanması. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, çağın ihtiyaçlarına göre modernleştirilmesi. Teşviklerin çeşitlendirilmesi. Yatırımcılara destek veren kurumların güçlendirilmesi ve hizmet kalitelerinin arttırılması. İstanbul un kronikleşmiş sorunlarının (ulaşım, çevre, güvenlik, yabancı dil vb.)çözümüne yönelik çalışmalar yapılması.

6 4. Masa İstanbul Finans Merkezi projesi ve 2023 hedefleriyle uyumlu olduğu için finans ve bankacılık sektöründe yatırımların çekilmesi ve bu alanlarda teşvikler verilmesi. İstanbul un uluslararası finans merkezi olarak geliştirilmesi projesine hız verilmesi. Teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının çekilmesi ve bu alanlarda teşvikler verilmesi. Turizm, kültür ve bilişim sektörlerinin ön plana çıkarılarak bu alanlarda yatırımın çekilmesi ve teşvikler verilmesi. Katma değer yaratan, orta ve yüksek teknoloji kullanan, Ar-Ge ye dayalı sektörlerin belirlenip bu alanlara yatırım yapılması (örnek: ilaç Ar-Ge si) ve teşvikler verilmesi. İlaç sektörü de teşvikler kapsamında yer alması. İlaç sektöründe yıllık 130 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımının en azından %1 ini çekilmesi ve yaklaşık 1,5 milyar Dolarlık yatırım kazanılması (mevcut 60 milyon Dolar). İlaç sektörüne özel kümelenmeler ve teknopark oluşturulması. Türkiye nin ilaçta dünya tedarikçisi olması. İlaç Ar-Ge sine, temel ve klinik araştırmalara yatırım yapılması. İstanbul da eğitim sektörünün teşvik edilmesi. Büyüme ve istihdam sağlayan alanların belirlenmesi: turizm, gayrimenkul sektörü, dizi sektörü. İstanbul un tanıtımın etkin bir şekilde yapılması. Kanal İstanbul Projesinin çok ciddi istihdam sağlayabileceği fakat aynı zamanda büyük göç yaratabileceği İstanbul un uluslararası finans merkezi olarak geliştirilmesi projesi ile birlikte beyaz yakalı çalışanların İstanbul a çekebilecek olmasının önünün açılması. Bölgesel yönetim merkezlerini eğitim sektörünün göz ardı edilemeyeceği, küresel işgücünün ailelerinin bu eğitim kurumlarına ihtiyaç duyacağı. Yatırımların kalıcılığı için aidiyet ruhunun yaratılması, sosyal ortamlar yaratılması, daha yaşam kalitesinin yükseltilmesi. Ar-Ge ve katma değer yaratan yatırımların sürdürülebilirliğini sağlamak için fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması. İstikrarlı ve güvenli ekonomik, siyasi ve sosyal bir ortamın yaratılması. Teşvik alanlarının güncellenmesi. Ar-Ge altyapısının ve insan kaynakları altyapısının güçlendirilmesi. Ulaşım alternatiflerin geliştirilmesi.

7 İsim Hikmet BALTACI Nesrin BAŞPINAR Hasan ÇAMCI Dr. İlkay ÇAPRAZ Betül ÇELİKKALELİ Osman ÇİVELEK İsmail ERŞAHİN Hande GÖKSOY Çisel İLERİ Betül KENCEBAY Mahmut Muhiddin KESKİN Ahmet Kerim NALBANT Mustafa OĞUZ Mustafa RUMELİ Atiye Gamze ŞAHBAZ Saniye THOMAS Ulaş YILDIZ Burcu ÖZÜPAK GÜLEÇ Abdülmecit KARATAŞ Neşe TÜRKSEVEN Zekeriya SÖNMEZ Onur PARTAL Serkan KORKMAZ ARSLAN Betül CELEP Duygu ÇELEBİ Ahmet Alperen SAĞKAYA KATILIMCI LİSTESİ Kurum İstanbul Sanayi Odası İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Ticaret Odası Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi TÜRKONFED İstanbul Sanayi Odası T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) İktisadi Kalkınma Vakfı TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İstanbul İl Özel İdaresi Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı TÜRKONFED İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü KOSGEB İkitelli

2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU

2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı İstanbul un Tanıtımı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 30 Mayıs 2013, 09:00 17:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi İstanbul un

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU Selman DELİL, Uzman Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ekim 2013, Diyarbakır İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... II GRAFİKLER LİSTESİ... II RESİMLER LİSTESİ...

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU

İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU 23-24 ŞUBAT 2013, Antalya ÖNSÖZ Bu rapor, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB organizasyon ve desteğinde düzenlenmiş olup, ilaç

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

SEKTÖR RAPORU 2015 STM

SEKTÖR RAPORU 2015 STM KÜMELENME ANALİZİ SEKTÖR RAPORU 2015 STM İÇİNDEKİLER 1 Giriş...3 2 Kümelenmenin Önşartları...3 3 Küme Analizi (Porter Elmas Modeli)...4 3.1 Faktör (Girdi) Koşulları...4 3.2 Firma Yapısı, Stratejisi ve

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (204-208) SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI ve EYLEM PLANI. Programın Kapsamı ve Amacı

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

E ur newsport KÜNYE-EDİTÖR AB Haber&Yayıncılık Mat. Bilg. Hiz. Ltd. Şti. adına Yazı İşleri Müdürü Doğancan Ay Yayın Koordinatörü Sema Gün Haber Müdürü Hasan Özer Dış Haberler Müdürü Fadıl Gerilecek Ekonomi

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Önsöz Karabük Valisi 21. yüzyıla

Detaylı

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki http://www.bilisimdergisi.org/s176 Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki v a a m i t l ş i e l r i i b 7 Haziran seçimleri için bildirgelerini açıklayan partilerin bildirgelerinde, bilgi, bilişim,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BALIKESİR ÇANAKKALE (TR 22) BALIKESİR 2010 GİRİŞ 2 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı