Ekonomik ve Sosyal Konsey. Sorun: Yoksul Ülkelere Yapılan Maddi Dış Yardım ve Yatırımın Yetersizliği. Çağla Bektaş. Pozisyon: Başkan.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomik ve Sosyal Konsey. Sorun: Yoksul Ülkelere Yapılan Maddi Dış Yardım ve Yatırımın Yetersizliği. Çağla Bektaş. Pozisyon: Başkan."

Transkript

1 Forum: Ekonomik ve Sosyal Konsey Sorun: Yoksul Ülkelere Yapılan Maddi Dış Yardım ve Yatırımın Yetersizliği Yazar: Çağla Bektaş Pozisyon: Başkan Giriş Dünya bazı bireylerin hiç olmadıkları kadar zenginleştikleri, diğerlerinin de bir bu kadar fakirleştiği bir dönem geçiriyor. Serbest piyasanın da etkisiyle bazı ülkeler ve kişiler zenginleşirken diğerlerinin de göreceli olarak yoksullaşmalarına neden oluyor. İnsanların tümünü ve çok derinden etkileyen yoksulluk insan hayatındaki yerini her zaman korumuş ama ne yazık ki çözülememiştir. Yoksulluk bu nedenle şahsi bireylere değil tüm insanlığa ait bir sorundur ve ancak tüm bu insanların işbirliğiyle çözülebilir. Soğuk Savaş sonrasında sosyal problemlere verdiği önemi artıran Birleşmiş Milletler yoksulluk hususunda da büyük çabalar sarf etmiş, çalışmalarını alt kollarından EKOSOK vasıtasıyla yürütmüştür. Bu anlamda Birleşmiş Milletler yoksul ülkelere yapılan yardımın ve yatırımın yetersiz olup olmadığını da mercek altına almıştır. (KURT, Fatma) Anahtar Kelimelerin Tanımları Mutlak Yoksulluk Mutlak yoksulluk, bireyin ve hane halkının geliri veya tüketim harcamalarını esas alan ve öngörülmüş bir gelir veya tüketim seviyesinin altında kalan bireyleri yoksul olarak nitelendiren bir tanımdır. Mutlak yoksulluk, hane halkı veya bireyin kendisinin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumudur. (TİRELİ, Münir) Göreceli Yoksulluk Göreli yoksulluk, bireylerin, toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oranının altında olması durumuna verilen genel addır. (TİRELİ, Münir) Makro Ekonomik İstikrar Makro ekonomik istikrar; maliye, para ve gelirler politikalarının piyasa ekonomisinin ve serbest ekonominin çalışmasını bozmadan sürdürülebilmesine verilen genel addır. (Makro Ekonomik İstikrar)

2 Genel Bakış İnsanlığın varoluşundan bu yana yaşadığı açlık ve bireylerin ortak ganimet mantalitesinden ayrılarak bireyselleştiği gün ortaya çıkmış olan yoksulluk küreselleşmenin de etkisiyle giderek artmaktadır. Yoksulluğun belli grup ve belli kesimlerde daha sert bir şekilde yaşanması sorunun küresel bir boyutta olmasının dışlayan değil aksine yaygınlaştıran bir niteliğe sahip olduğunu göstermiştir. Yenilikçi ve serbest piyasaya özendiren politikaların da olumsuz etkilediği bu en önemli insanlık sorunu ülkelerin hem kendi içinde hem de ülkelerin birbirleri arasında bölünmelere sebep olmuştur. Söz konusu sorunun sadece az gelişmiş değil gelişmekte olan ülkelerde de yaşanması, gelişmiş ülkelerin yardımlarının yetersiz kalmasına sebep olmuştur. Bu konunun bir gündem maddesi olmasıyla beraber Birleşmiş Milletler de konuya ilişkin yerini almıştır ve 1990 dan itibaren durumun iyileştirilmesi, açlık ve yoksulluğun azaltılması için çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler bu konuda üzerinde Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu ile işbirliği içerisinde çalışırken, konu üzerine özellikle hassasiyet göstermesi açısından Ekonomik ve Sosyal Konsey ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nı da bu konu üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler alt kollarından olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programını devreye sokmuş, bu programın Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinden ilkini açlık ve yoksulluğun elemine edilmesi olarak kararlaştırmıştır ve bu hedefi 2015 e kadar gerçekleştirmek üzerine konuşmuştur. Ne yazık ki verilere dayanılırsa bunun 2015 senesine kadar gerçekleştirilmesinin olanaksız olduğu ortadadır. (KURT, Fatma) Dış maddi yardım ve yatırım eksikliği yaşayan yoksul ülkeler birçoğu Afrika kıtasında birkaçı da Latin Amerika da bulunmaktadır. En fakir 10 Ülke

3 Avrupa yı sarsan ekonomik krizler ve ekonomik olarak daha gelişmiş ülkelerin harcamalarını kontrol altına almasıyla dış yardım alamayan ve üstünde yatırım yapılmayan bu yoksul ülkeler son zamanlarda her zamankinden de daha zor bir durumda kalmış, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak hale gelmişlerdir. Temel gereksinimlerini dahi gerçekleştiremeyen bu yoksul ve hatta yoksun kesimin kırsal kesimde yaygınlaştığı verilerce kanıtlandığından bu sorunu önlemekte dış yardım ve yatırımların kilit önem taşıdığı yeniden gözler önüne serilmiştir. İlgili Taraflar ve Görüşleri Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK) Birleşmiş Milletler in ekonomik ve sosyal konularda yapılan çalışmalarıyla ilgilenen bir kolu olan Ekonomik ve Sosyal Konsey seçimle göreve gelen 54 üyeden oluşur. Konseyin genel amacı küresel boyutta uluslararası ekonomik ve sosyal sorunların tartışılması ve çözüme ulaştırılmasıdır. Ekonomik ve sosyal konularda alınan kararlarla söz konusu ülkelere tavsiyede bulunan EKOSOK; istatistik, nüfus, insan hakları, kadın statüsü, uyuşturucu maddeler, enerji, suçun önlenmesi ve ceza adaleti, insan yerleşimleri, sosyal kalkınma, sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklar altındaki komiteler vasıtasıyla çalışmalarını yürütür. Binyıl Kalkınma Hedeflerinin ilki olan aşırı fakirlik ve açlığı yok etmek adına çalışmalarını hızla sürdüren EKOSOK bu hedefi gerçekleştirmek adına komisyonlar ve paneller açarak yapılacak yardım ve yatırımlarını kararlaştırmaya devam etmektedir. (EKOSOK) Dünya Bankası Dünya Bankası, nüfusunun önemli bir kısmı yoksulluk sınırının altında yaşayan ülkelere maddi ve teknik yardım, politik öneriler sağlayan kalkınma amaçlı bir kurumdur. Dünya Bankası yoksulluğun önüne geçilmesine yönelik olarak borç verme hedefini giderek öne çıkarmaktadır. Özellikle yoksullukla mücadele kapsamında beşeri kaynakların geliştirilmesi, kırsal bölgelerdeki temel altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, sosyal sektörlere daha fazla kaynak sağlanması ve çevrenin korunması gibi alanlarda ihtiyacı olan ülkelere kaynak sağlayan bir yapıya sahiptir yılından itibaren sadece maddi yatırım yapmanın karlı olmadığına karar vererek insani yatırım yapma hedefine öncelik vermeye başlamıştır. (UZUN, Ayşe Meral)

4 Olayların Zaman Çizelgesi Olayın Açıklaması Olay Tarihi Temmuz 2011 Ağustos Mart 1995 Haziran EKOSOK un açlık ve yoksulluğu azaltma teması üzerine ilk senelik gözden geçirme toplantısı Yoksulluğu ve açlığı önlemek adına EKOSOK tarafından panel düzenlenmesi Yoksulluğu Azaltma Stratejisi Bildirileri Kopenhag Sosyal ve Toplumsal Kalkınma Zirvesi Cenevre Sosyal Kalkınma İzleme Zirvesi New York Bin Yıl Zirvesi değerlendirilmiştir. Antlaşmalar ve Olaylar 2007 senesinde EKOSOK ilk senelik gözden geçirme toplantısını açlık ve yoksulluğu azaltma teması üzerine yapmıştır. Ayrıca Binyıl Kalkınma Hedeflerinin ilki olan aşırı fakirlik ve açlığı yok etmek adına çalışmalarını hızla sürdüren EKOSOK bunu için 6 Temmuz 2011 de bir panel vasıtasıyla yeni kararlar almış ve bu maddeyi 2015 e kadar gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. (EKOSOK) 2001 yılı Ağustos başlarında Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası 1999 da benimsenen yaklaşım üzerine yoksulluğun azaltılması için hazırladıkları stratejilerini içeren Yoksulluğu Azaltma Stratejisi Bildirileri (Poverty Reduction Strategy Paper/PRSP) adında kapsamlı bir bildiri yayınlamıştır. (UZUN, Ayşe Meral) Sorunu Çözmek İçin Atılmış Önceki Girişimlerin Değerlendirilmesi Geçmişte yapılan çalışmalar sürekli bir şekilde sonuçsuz kalmıştır. Bunun en temel sebebi olarak kararların bölgeden çok uzak bir yerden ve olayların dışından verilmesidir. Masada kararlaştırılan doğrular gerçekteki doğrularla uyum sağlayamamıştır. Bu da hedeflenen zamanlarda bu problemin çözülememesine neden olmuştur.

5 Çözüm Önerileri Bir problemi çözmek için yapılacak ilk şey bu probleme yol açan sebepleri bulup onları çözmektir. Sebepleri çözüldüğünde problem de kendiliğinden ortadan kalkmalıdır. Bu durumda maddi dış yardımların ve yatırım eksikliği yoksulluğa sebep olduğundan bu yardım ve yatırımlar artırılmalıdır. Ancak tüm bunlardan önce yoksulluğun asıl sebebi olan toplumdaki dengesiz zenginleşmeyi önlemek en kalıcı ve en etkili çözüm olacaktır. Kaynakça ARIN, T. (1994), Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankaı ve Birleşmiş Milletler in Kalkınma Stratejileri, Petrol- İş Yıllığı BAYERS, S. (2003), I was wrong. Free markets Trade policies hurt the poor, The Guardian. "Binyıl Kalkınma Hedefleri 2015'e Kadar 8 Hedef." Binyıl Kalkınma Hedefleri. N.p., n.d. Web. 04 Mar <http://www.undp.org/content/turkey/tr/home/mdgoverview/>. CHOSSUDOVSKY, M. (1999), Yoksulluğun Küreselleşmesi IMF ve Dünya Bankası Reformlarının İçyüzü, (İstanbul: Çiviyazıları Yayınları), (Çeviren: Neflenur Domaniç). COHEN, D. (2000), Dünyanın Zenginliği, Ulusların Fakirliği, (İstanbul: İletişim Yayınları), (Çeviren: Dilek Hattaoğlu). "DÜNYANIN EN FAKİR 10 ÜLKESİ?" Dünyanın En Fakir 10 Ülkesi 26 Mart :33. N.p., n.d. Web. 04 Mar <http://www.aktifhaber.com/dunyanin- en- fakir- 10- ulkesi h.htm>. "ECOSOC Held Special Session to End Poverty and Meet MDGs." ECOSOC Held Special Session to End Poverty and Meet MDGs. N.p., n.d. Web. 04 Mar <http://undesadspd.org/poverty/whatsnew/tabid/1347/news/137/default.aspx>. "[20 May 1998] ECOSOC/5759: Statement of Commitment for Action to Eradicate Poverty Adopted by ACC." [20 May 1998] ECOSOC/5759: Statement of Commitment for Action to Eradicate Poverty Adopted by ACC. N.p., n.d. Web. 04 Mar <http://www.unesco.org/most/acc4pov.htm>. KURT, Fatma. "Küresel Yoksullukla Mücadelede Birleşmiş Milletler in Rolü." N.p., n.d. Web. <http://www.egitimbilimtoplum.com.tr/index.php/ebt/article/view/43/pdf>. "Makro Ekonomik İstikrar." TÜSİAD. N.p., n.d. Web. 05 Mar <http://www.tusiad.org.tr/temel- konular/uretkenlik- temelli- buyume- - surdurulebilir- buyume/makro- ekonomik- istikrar/>. MONBIOT, G. ( ), Helping the Poorest to Get Poorer, The Guardian. ORUÇ, Y.M. (2001), Küresel Yoksulluk ve Birleşmiş Milletler, Toplum ve Bilim, 89, Yaz.

6 THE ECONOMIST, (1998), Dirt Poor: A Survey of Development and the Environment, 21 March. TİRELİ, Münir. "Küreselleşme Ve Yoksulluk: Birleşmiş Milletler (UNDP) Ve Dünya Bankası Göstergeleri IşığındaBirAnaliz."N.p.,n.d.Web. <http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/upload/sosyalyardimlar.gov.tr/mce/2012/genel/kuresell esme_ve_yoksulluk_birlesmis_milletler_undp_ve_dunya_bankasi_gostergeleri_isiginda_bir_analiz _munir_tireli.pdf>. "UN Economic and Social Council; Resolutions; Decisions." UN News Center. UN, n.d. Web. 04 Mar <http://www.un.org/en/ecosoc/about/mdg1.shtml>. UZUN, Ayşe Meral. "YOKSULLUK OLGUSU Ve DÜNYA BANKASI." N.p., n.d. Web. <http://iibfdergi.cumhuriyet.edu.tr/archive/yoksulluk%20olgusu%20ve%20dünya%20bankası.pdf>. YILDIZ, O. (2002), BM nin Yoksulluğun Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yaklalaşımı, Yoksullukla Mücadele Stra tejileri (Ed. C. Can Aktan), (Ankara: Hak- İş Konfederasyonu Yayını).

7 Araştırma Soruları Giriş Lütfen cevaplarınızı sizin için ayrılan boşluklara yazınız. Bu soruları ve cevaplarını ülkeniz ve sosyal politikaları hakkında olabildiğince bilgi edinmek için bir kılavuz gibi kullanın. Soruları cevaplamak için önceden var olan bilgilerinizi kullanabilir, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden, ve forum yöneticilerinden yardım alabilirsiniz. Ayrıca, daha fazla bilgi için interneti, kitapları, gazeteleri ve magazinleri kullanabilirsiniz. Tüm yerleri doldurmak ve tüm soruları cevaplamak zorunda olmadığınızı unutmayın. O yüzden gerekli bilgileri bulamazsanız endişelenmeyin. Tartışmalara katılmak için her şeyi tamamıyla bilmeniz gerekmiyor. Ancak, ne kadar iyi araştırırsanız, argümanlarda fikirlerinizin ikna edilmesinde o kadar etkili olursunuz. 1. Sizin ülkenizin bu konudaki görüşleri nelerdir? 2. Bu soruna çözüm olarak ülkeniz ne tür önemler alıyor?

8 3. Ekonomik büyümenin yoksullaşmaya etkisi nedir? 4. İnsana yatırım yapmak yoksulluğu azaltmada rol oynar mı? 5. Kaç tane ülke Binyıl Kalkınma Hedeflerini takip ediyor?

9 6. Dış maddi yardımlar ve yatırımlar yoksul bir ülkenin ekonomik dengesini nasıl ve ne yönde etkiler? 7. Yoksul ülkelere yapılan maddi destek ve yatırımlarda çevre ve katılımın etkisi nedir? 8. Yoksul ülkelerin Dünya Bankası na borçlarını kapatması mümkün müdür?

10 9. Yoksulluk ve serbest piyasa arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 10. Dünya da serbest piyasa dışında bir ekonomik yapı süregelseydi ülkelerin ekonomik açıdan durumları farklı olur muydu? Neden? 11. Yoksul bir ülkeye yapılacak ekonomik yatırım mı yoksa insana yatırım mı daha yararlı bir yatırımdır?

11 12. Makro ekonomik istikrar anlayışının gelişmemiş ülkelerdeki yoksulluğa etkisini araştırınız. 13. Yapısal uyum programlarının yoksul ülkelere yapılan dış yardım ve yatırım açısından rolünü araştırınız.

Araştırma Raporu. GK7 Sosyal ve Kültürel Komite. Yoğun Nüfus Artışı Kaynaklı Ortaya Çıkan Açlık ve Yoksulluk. Pozisyon: Başkan.

Araştırma Raporu. GK7 Sosyal ve Kültürel Komite. Yoğun Nüfus Artışı Kaynaklı Ortaya Çıkan Açlık ve Yoksulluk. Pozisyon: Başkan. Forum: Sorun: Yazar: GK7 Sosyal ve Kültürel Komite Yoğun Nüfus Artışı Kaynaklı Ortaya Çıkan Açlık ve Yoksulluk Deniz Kuter Pozisyon: Başkan Araştırma Raporu Giriş Bu seneki tartışma konularımızdan biri

Detaylı

YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI

YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 155 YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI Ayşe Meral UZUN Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özet Bu makalede kalkınma ekonomisinin

Detaylı

Araştırma Raporu. Uluslararası İlişkiler Konseyi. Orta Asya Su Anlaşmazlıkları. Pozisyon: Başkan. Giriş. Anahtar Kelimelerin Tanımları

Araştırma Raporu. Uluslararası İlişkiler Konseyi. Orta Asya Su Anlaşmazlıkları. Pozisyon: Başkan. Giriş. Anahtar Kelimelerin Tanımları Forum: Sorun: Yazar: Uluslararası İlişkiler Konseyi Orta Asya Su Anlaşmazlıkları Deniz Hallik Pozisyon: Başkan Araştırma Raporu Giriş Açlık ve yoksullukla mücadele için en ana ihtiyaç olan su, kuşkusuz

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de ve Dünya da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma

Türkiye de ve Dünya da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma SESSION 3D: Büyüme ve Gelişme III 423 Türkiye de ve Dünya da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma Asst. Prof. Dr. H. Yunus Taş (Yalova Universty, Turkey) Asst. Prof. Dr. Selami Özcan (Yalova University, Turkey)

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA YARDIMLARI: ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA YARDIMLARI: ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KALKINMA YARDIMLARI: ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Kürşad MAHMAT Ankara-2008 T.C.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ve AİLE ARAŞTIRMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER HAZIRLAYAN: MERVE DURMAZ ÇUBUKÇUOĞLU DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR. NURAY ERTÜRK KESKİN NO:

Detaylı

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TÜRKİYE NİN KULLANDIĞI ULUSLARARASI KREDİLER ve ÇEVRE (IMF ve Dünya Bankası) Doktora Tezi Tülay KORKMAZ Ankara-2003

Detaylı

Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı

Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı Banu METİN * Özet: Bu çalışmada, Dünya Bankası nın yoksulluk sorununa yaklaşımında,

Detaylı

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Semiha BOYBEK Tez

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Soğuk Savaş Sonrası Afrika Kıtasına Yönelik Dış Yardımlar ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Örnekleri

Soğuk Savaş Sonrası Afrika Kıtasına Yönelik Dış Yardımlar ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Örnekleri T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soğuk Savaş Sonrası Afrika Kıtasına Yönelik Dış Yardımlar ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Örnekleri Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

Bu yayının kâğıt ve baskı giderleri National Endowment for Democracy tarafından karşılanmıştır.

Bu yayının kâğıt ve baskı giderleri National Endowment for Democracy tarafından karşılanmıştır. Helsinki Yurttaşlar Derneği 2003 1 STK LAR İÇİN KILAVUZ BİLGİLER I NE İÇİN ÇABALIYORUZ? Toplumsal Bir Davanın Avukatlığına Soyunmak Bir sivil toplum kuruluşu (STK), ortak bir değerler dünyasının, vizyon

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI TİCARET: ULUSLARARASI SAĞLIK POLİTİKASINDA DEĞİŞEN DİNAMİKLER

KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI TİCARET: ULUSLARARASI SAĞLIK POLİTİKASINDA DEĞİŞEN DİNAMİKLER Yıldırım, H.H. ve Yalçın, T. Küreselleşme ve Uluslararası Ticaret: Uluslararası Sağlık Politikasında 1 KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI TİCARET: ULUSLARARASI SAĞLIK POLİTİKASINDA DEĞİŞEN DİNAMİKLER * Uzm.

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER KONFERANSININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER KONFERANSININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER KONFERANSININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Özet: Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler konferansının dördüncüsü 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul da yapılmış ve günde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

DÜNYA BANKASI VE IMF KAPSAMINDA ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI VE İNSAN HAKLARI. Zeynep Oya USAL

DÜNYA BANKASI VE IMF KAPSAMINDA ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI VE İNSAN HAKLARI. Zeynep Oya USAL 231 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:39 (Ekim 2008) DÜNYA BANKASI VE IMF KAPSAMINDA ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI VE İNSAN HAKLARI Zeynep Oya USAL Özet Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu

Detaylı

TÜRKİYE NİN YABANCI YATIRIM ORTAMININ ANALİZİ VE BAZI ÖNERİLER 12

TÜRKİYE NİN YABANCI YATIRIM ORTAMININ ANALİZİ VE BAZI ÖNERİLER 12 TÜRKİYE NİN YABANCI YATIRIM ORTAMININ ANALİZİ VE BAZI ÖNERİLER 12 Mehmet Hüseyin Bilgin, Hakan Danış, Ender Demir ÖZET Bu çalışmanın amacı, Türkiye nin yabancı yatırım ortamının incelenmesi ve yatırım

Detaylı

Kalkınma Yardımında Dünyadaki Son Trendler ve TİKA

Kalkınma Yardımında Dünyadaki Son Trendler ve TİKA Kalkınma Yardımında Dünyadaki Son Trendler ve TİKA Musa KULAKLIKAYA* Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu sorunların büyüklüğü, bunların çözümü yönünde atılacak adımlar konusunda

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss. 1-30 DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Taylan KIYMAZ 1 Ahmet ŞAHİNÖZ 2 Özet Uluslararası finans kurumları aracılığıyla ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları

Detaylı

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı