Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi..."

Transkript

1 Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi...

2 Bir Bakışta... Daha Temiz Bir Çevre, Daha İyi Hava Kalitesi Kömür ve kireç taşı; nakliyesinden, depolanması ve kazanlara taşınmasına kadar tamamen kapalı ortamda olacak, hiçbir şekilde görülmeyecek, havayla temas etmeyecek, etrafa toz salınımı olmayacak. Kömürün yanması sonucu ortaya çıkan baca emisyonları (toz, SO x, NO X, CO) yüksek teknolojiye sahip sistemlerle kontrol altına alınıp, çevreye ve insan sağlığına zararları engellenecek. Baca emisyonları, Çevre Bakanlığı nca 7/24 online izlenecek. Ayrıca DOSAB, Bursa da kurulacak bir komisyon aracılığıyla, uluslararası bir bağımsız denetim kuruluşunun denetim yapmasını öneriyor... Yer altı veya baraj suyu kullanılmayacak. Santralin ihtiyacı olan su; DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi nde arıtılıp dereye dökülen sulardan, ileri arıtma sistemi ile geri kazanılacak. Uçucu baca külleri yüzde 99,95 oranında yeni nesil torba filtrelerle tutulup, kapalı siloda depolanacak. Yatak külü de ayrı bir siloda depolanıp, kapalı silobaslarla taşınacak. Küllerin havayla teması ve etrafa yayılması mümkün olmayacak. DOSAB da 100 e yakın fabrikanın buhar kazanı bacası, DOSAB ın tek merkezli bu yatırımı sayesinde kapatılacak. Böylece mevcut duruma göre daha temiz bir hava kalitesi sağlanacak. * * Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Proje Danışmanı Prof.Dr.Gülen Güllü nün, uluslar arası kabul gören ABD AERMOD Hava Dağılım Modellemesine göre; tesisin hava kalitesine etkileri ön raporunun sonucudur.

3 Daha Çok Katma Değer... Enerji üretiminde ülkemizin yerli kaynaklarının değerlendirilmesi ile dışa bağımlılığımız azalacak. Yurt dışına, yılda 100 milyon dolar, 10 yıllık bir projeksiyonda 1 milyar Dolar daha az doğalgaz faturası ödenecek. Ülke içinde yaratılacak katma değer ile dış ticaret açığı ve cari açığın düşürülmesine katkı koyacak. Dışa bağımlı olduğumuz enerjide arz güvenliğinin sağlanmasına destek olacak ve enerji çeşitliliği sağlayacak. DOSAB daki 440 firma, rekabetçi fiyatlarla enerji temini sayesinde daha çok istihdam yaratacak, ihracat yapacak ve vergi ödeyecek Santral Bacası 2- Kazanlar 3- Soğutma Ünitesi 4- İdari Bina 5- Elektrik - Mekanik Atölye 6- Su Tankları 7- Pompa İstasyonu 8- Su Hazırlama Ünitesi 9- Yardımcı Kazan 10- Kül Silosu 11- Kireç Taşı Silosu 12- Kömür Silosu 13- Torba Filtreler 14- Türbin - Jeneratör Binası 15- Trafo Binası 16- Yangın Suyu Deposu 17- Kömür Boşaltma Bunkeri 18- Boru Konveyör 19- Kantar - Lastik Yıkama İstasyonu 20- Kömür Kapalı Stok Holü 21- İdari - Elektrik - Mekanik Atölye 22- Ham Su Deposu

4 1 DOSAB da bir enerji santraline neden ihtiyaç var? Enerji hayatımızın her alanındadır ve yaşam için şarttır. Türkiye enerjide dışa bağımlıdır yılında toplam 251,6 milyar dolarlık ithalatın, 55,9 milyar doları, petrol ve doğalgaz gibi enerji ürünlerine ödenmiştir. Geçen yıl 99,8 milyar dolar dış ticaret açığının yarısından fazlası enerji faturasıdır. Dış ülkelere ödediğimiz her 100 doların 22,21 doları enerji kaynaklıdır. Türkiye, ürettiği elektriğin yarıya yakınını dışarıdan aldığı doğalgazdan elde etmektedir. Ülkemizin, elektrik üretiminde yerli kaynaklara yönelmesi, kömür ve su gibi potansiyellerini kullanması, uygulamaya konulmuş doğru bir politikadır. Gelişmiş ülkeler bu politikalarla kalkınmıştır. Ülkemizde en fazla doğalgaz ve elektrik tüketen organize sanayi bölgelerinden olan DOSAB, elektrik ve doğalgazdaki yapı nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşamaktadır. DOSAB, kuruluş amacı olan; firmalarının enerji arz güvenliğini uygun maliyetlerle sağlamak, yerli kaynaklarla rekabetçi buhar ve elektrik temin etmek için enerji santrali projelendirmiştir. Ülkemizde bir çok OSB, enerji santrali kurmuş veya kurma aşamasındadır. Proje bir buhar projesidir ve temel amaç, DOSAB daki buhar ihtiyacını tek merkezden çevreci ve verimli bir yatırımla karşılamaktır. Tesis bunun için DOSAB da projelendirilmiştir. 2 3 DOSAB neden doğalgaz, güneş veya rüzgar değil kömür santrali projelendirdi? DOSAB, 2007 yılından bu yana enerji santrali için çalışmaktadır. Doğalgaz senaryoları üzerinde üç yıl çalışmıştır. Ancak doğalgazın dışarıdan temini, fiyatının yüksek oluşu, öncelikli buhar ihtiyacı için büyük bir santral gereksinimi ve ülke genel politikaları gereği, 2010 yılından itibaren yerli kömür üzerine eğilmiştir. Onlarca mühendis, danışman ve uluslar arası uzmanlarla birlikte 4 yıllık titiz bir çalışma sonucu; yerli kömür kullanan, yüksek verimli, çevre konusunda en yüksek düzeyde hassasiyet gösterilen, yeni nesil teknolojilerle donatılmış bir proje ortaya konulmuştur. DOSAB ın önceliği bölgedeki tüm buhar tüketimini tek elden ve sürekli karşılamaktır. Rüzgar, güneş veya jeotermalden 7/24 buhar sağlamak teknik olarak mümkün olmadığından, kömür santrali projelendirmiştir. DOSAB, bu santrali neden bölge içinde kurmak zorunda? Kömürün çıktığı yerde kuramaz mı? Tekstil ve otomotiv sektörü firmalarının yüzde 88 oranında ağırlıkta olduğu DOSAB da, buhar tüketimi oldukça yüksektir. Bu firmalar, buhar üretimlerini kendi bünyelerindeki, doğalgaz veya kömür kaynaklı tesislerle karşılamaktadır. DOSAB ın projesinin temeli bu buhar tüketiminin tamamını karşılamak üzerinedir. Bugünkü teknolojilerle buharı en fazla 4-5 kilometre taşımak mümkündür. Dolayısıyla DOSAB, bu santrali bölge içinde kurmak zorundadır. Amaç sadece elektrik üretimi olsaydı, santrali kömürün çıktığı yerde kurmak doğrusu olacaktı. 4 DOSAB, bu proje ile ekonomiye ve bölge firmalarına nasıl avantajlar yaratacak? DOSAB, yerli kaynakların değerlendirilmesi çerçevesinde, genel ülke politikalarıyla örtüşen bir proje ortaya koymuştur. Bu yatırım ile sadece DOSAB da doğalgaz tüketimi yüzde 65 oranında (yıllık 200 milyon standart metreküp) azalacaktır. 10 yıllık bir projeksiyonda, bu miktar doğalgazın parasal karşılığı 1 milyar doları bulmaktadır. Sadece DOSAB ın bu projesi ile enerji için yılda ortalama 100 milyon dolar daha az fatura ödenecek, bu para ülkemizde kalacaktır. Bu genel ekonomik faydanın yanında; DOSAB firmalarının uluslar arası rekabeti artacak, daha fazla istihdam, ihracat ve vergi için uygun ortam sağlanacaktır. 5 Bu santral yatırımı nasıl yapılacak? Sahibi kim olacak? OSB ler, kanun gereği kar amacı güden kuruluşlar değildir. Kuruluş amacı 4562 sayılı yasada da belirtildiği gibi, bölge fabrikalarına enerji temini ve alt yapı konularında en kaliteli hizmeti, en uygun fiyatla temin etmektir. DOSAB, bu santrali bir şirket kurmadan, sadece kendi tüketimlerini karşılamayı amaçlayan enerji yatırımlarında OSB lere kanunen tanınan üretim lisansına istinaden; hiçbir kişi ve kurumun payının olmadığı, yüzde 100 DOSAB Bölge Müdürlüğü nün kuruluş ve işletmesinde olacak şekilde projelendirmiştir.

5 Yatırım finansmanı DOSAB ın öz kaynakları ve kredi ile sağlanacaktır. Santral, çalışarak kredisini ödeyecektir. Proje yatırımı ve işletmesi tamamen DOSAB Bölge Müdürlüğü nce yapılacaktır. Söz konusu tesiste üretilen buhar ve elektriğin OSB sınırları dışında herhangi bir firma ya da tüzel kişiliğe veya iletim sistemine bedelli olarak verilmesi mümkün değildir. Üretimin tamamı DOSAB sınırları içindeki firmalarca tüketilecektir. Tesisin sağlayacağı faydadan ise belirli kişi ya da kurumlar değil, DOSAB ta bulunan katılımcılar yararlanacaktır. 6 7 DOSAB daki fabrikaların buhar ihtiyacı Ovaakça Doğalgaz Santrali nden karşılanamaz mı? DOSAB, bu konu üzerinde çalışmıştır. Söz konusu santralin teknolojisi farklı olmasına, ilave ve ek yatırım gerektirmesine rağmen görüşmeler yapmış, ancak EÜAŞ, santralin özelleştirme planında olması ve yıl genelinde belirli sürelerde çalışıyor olması gibi sebeplerle, 2013 yılında yazılı olarak olumsuz yanıt vermiştir. Öte yandan DOSAB ın talebi, bölge firmalarının çalışması doğrultusunda 7 gün 24 saat üretim yapan ve firmalara buhar sağlayan bir tesistir. DOSAB Santrali büyük ölçekli bir santral midir? Saatte 390 ton buhar üretim kapasitesine sahip olan bu santralde üretilen buharın, 110 tonu maksimum 49,9 MW elektrik üretiminde kullanacak, kalanı bölge firmalarına proses buharı olarak verilecektir. Küçük ölçekli yeni nesil bir santraldir. Karşılaştırma açısından, Bursa daki 210 MW kapasiteli Orhaneli Termik Santrali nin 4 te birinden küçük bir tesistir. Biliyor musunuz? DOSAB dan, 2013 yılında 3,9 milyar dolar ihracat yapılmıştır. Bu rakam, Türkiye deki 74 ilin ihracatından daha fazladır. 8 DOSAB Santrali ne kadar bir alan kaplayacak? DOSAB Santrali, bölge sınırları içerisinde yer alan 32 dönüm santral alanı, 20 dönüm de kapalı stok sahası olacak şekilde projelendirilmiştir. 9 Neden 49.9 MW elektrik üretim kapasitesi planlandı? Kömür santrallerinde sadece buhar veya sadece elektrik üretildiğinde verim, yüzde 40 ları bulmamaktadır. Ancak hem buhar hem elektrik üretimi verimi yüzde 85 lere kadar çıkartmaktadır. DOSAB projesinde, maksimum verim senaryoları üzerinde çalışılmış ve söz konusu değerlere ulaşılmıştır. Ayrıca, mevzuat gereği 50 MW üzerindeki yapıların, iletim şebekesine bağlanması zorunludur. DOSAB ise santralde ürettiği elektrik ve buharı, bölge içindeki dağıtım şebekeleri üzerinden sadece fabrikalara verecektir.

6 65 metre 135 metre Taban Çapı 4 metre DOSAB Santral Bacası Taban Çapları 130 ar metre Ovaakça Termik Santrali Soğutma Kuleleri DOSAB ın projede iki önemli önceliği vardır. Birincisi; çevre ve insan sağlığı. İkincisi; verimlilik Bursa şehir silüetine olumsuz bir etkisi olacak mı? DOSAB Santralinde, Ovaakça Santrali gibi soğutma kuleleri yoktur. Sadece bir kazan bacası mevcuttur. İki yapı da aslında farklı özelliklerdir. Ancak şehir silüetine etkisini karşılaştırma açısından; Ovaakça Santrali soğutma bacalarının birisinin taban çapı 130, yüksekliği 135 metredir. DOSAB Santral bacası ise taban çapı 4 metre yüksekliği 65 metredir. Bursa silüetine olumsuz bir etkisi olmayacaktır. DOSAB da böyle soğutma kuleleri olmayacak. DOSAB, proje ile ilgili Bursa kamuoyu ve sanayicilere gerekli bilgilendirmeyi yaptı mı? DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Santrali, 2011 yılı Mart ayında yapılan DOSAB Olağan Genel Kurulu gündeminde yer almış ve yönetim kurulu oybirliği ile yetkilendirilmiştir. 17 Aralık 2012 tarihinde de DOSAB Konferans Salonu nda bölge sanayicilerine proje ile ilgili ilk teknik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Sonraki süreçte, her genel kurulda proje ile ilgili gelişme ve bilgiler paylaşılmış, DOSAB yayınlarında ve medyada 2011 yılından itibaren yayımlanmıştır. Teknik çalışmalar sonuçlandırılıp, proje tüm detaylarıyla bitirildikten sonra da belirli bir program dahilinde; başta sanayiciler, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler ve milletvekilleri olmak üzere, akademik odalar, sivil toplum kuruluşları, Bursa Kent Konseyi, basın ve kamuoyuna dönük, onlarca bilgilendirme toplantısı yapılmıştır ve yapılmaktadır. ÇED sürecinde, Halkın Katılımı Toplantısı neden yapılmadı? DOSAB, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na Haziran 2014 te yapmıştır. Bakanlık, mevzuat gereği halkın katılım toplantısı öngörmemiştir. Ancak DOSAB, tek bir gün ve belirli saatte yapılan halkın katılım toplantısı öngörülmemesine rağmen, bilgilendirmeye dönük 40 a yakın toplantı yapmıştır ve bunlara devam etmektedir. DOSAB, proje ile ilgili bilgi isteyen herkese gerekli bilgileri vermekte ve yayımlamaktadır. Çevresel etkiler anlamında ne kadar titiz davranıldı? DOSAB ın, projenin başından itibaren iki önemli önceliği olmuştur; birincisi çevre ve insan sağlığı, ikincisi verimlilik. Bu tür santrallerde, kömürün çıkarılması, taşınması, depolanması, kazanlara yanma için aktarımı, yanma esnasında ortaya çıkan baca emisyonları ve kül, çevresel faktörleri oluşturur. Bu kirlilik parametrelerinin yüksek teknolojiye sahip sistemlerle kontrol altına alınması ile çevre ve insan sağlığına olan zararları engellenmektedir. Bu çevre önlemleri, proje aşamasında planlanması gereken, ilk yatırımı ve işletmesi yüksek maliyetlerdir. Kamuoyunda, bu önlemlerin aldığına dair ciddi endişeler, geçmiş tecrübeler nedeniyle mevcuttur. Ancak DOSAB, eski teknolojili kötü örneklerle kıyaslanmayacak çevre önlemleri almıştır. Proje, çevre konusunda, yeni nesil yatırımlara olumlu örnek olacak, eski dönemi kapatacak bir milat projesidir. DOSAB, bu proje ile kömür santrallerinin çevreyle uyumlu olabileceğine iyi bir örnek ortaya koyarken, Avrupa çapında çevre ödüllerine aday olacaktır. Çevre önlemleri; ÇED dosyasında yazılı olarak mevcut olan yasal taahhütlerdir.

7 14 Kömür, nereden ve nasıl getirilecek? DOSAB, kömürü Balıkesir yöresinde Dursunbey, Kepsut, İsaalanı, Alpagut ve Gönen gibi açık kömür ocaklarından, kapalı kasa kamyonlarla, Bursa Otoyolunu kullanarak bölgeye getirecektir. 20 yıllık kömür anlaşması yapılmış, laboratuar testleri ile kömürün niteliğine göre terzi usulü özel bir proje oluşturulmuştur. Santralin ekonomik ömrü boyunca yetecek rezerv mevcuttur Kapalı kasa tır: Kömür nakliyesi Günlük ne kadar kömür tüketilecek? Ortalama tüketim kapasitesi günlük tondur. Silobas: Kireçtaşı, kül nakliyesi Günde kaç araç, kömür, kireçtaşı ve kül taşıyacak? Kömür nakliyesi için 20 ton kapasiteli araç hesabıyla günlük 60 kapalı kasa araç hareketi söz konusudur. Kül ve kireçtaşı ile tamir-bakım araçları ile birlikte toplamda günlük olarak 90 araçlık bir hareket söz konusu olacaktır. Bu araçlar Bursa şehir içi trafiğine girecek mi? Kömür ve kireçtaşı taşıyan araçlar otoyol üzerinden Demirtaş Köprülüğü Kavşağı nı kullanarak DOSAB a ve santral alanına ulaşacaktır. Kömür tüketiminin üçte biri kadar kül ortaya çıkacaktır. Bu külün önemli bir kısmı baca külüdür. Baca külü silobaslarla otoyol üzerinden Bursa Çimento Fabrikası na, yatak külü de yine otoyol üzerinden kömürün çıkartıldığı alanda, ÇED i ayrıca alınmış kül barajlarına götürülecektir. Dolayısıyla, araçların Bursa şehir içi trafiğine girmesi kesinlikle söz konusu olmayacak, tamamı otoyolu kullanacaktır. Bu araçların Bursa ve DOSAB trafiğine etkisi ne olacak? Bursa Otoyolunun günlük kapasitesi 90 bin araçtır. Otoyola, DOSAB projesi kaynaklı, toplamda 90 araç/gün (Binde bir) bir etki söz konusudur. DOSAB sınırları içinde de günlük ortalama büyük araç hareketi vardır. Bölge içi trafiğe de gün içinde yüzde 4 civarında bir ilave olacaktır. Biliyor musunuz? DOSAB da, ağaçlandırılmış ve tamamı otomatik olarak sulanan 160 bin metrekare yeşil alan mevcuttur. Kömür Kapalı Stok Holü 19 Kömür açık alanda mı kapalı alanda mı stoklanacak? Kömür taşıyan kapalı kasalı araçlar, tamamen otomatik filtre sistemi olan kapalı bir alana girip yüklerini boşaltacak ve çıkışta lastikleri yıkanacaktır. Kömür, toz oluşumu engellenen tamamen kapalı ve otomatik filtre sistemi ile donatılmış kapalı kömür stok sahasında depolanacaktır. Bu aşamada hiçbir şekilde kömür tozu havaya karışmayacaktır.

8 20 Kireçtaşı nasıl getirilip, nasıl depolanacak? Kireçtaşı, santral alanında öğütülmeyecektir. Ocağında öğütülmüş kireçtaşı silobaslarla getirilecek ve pnömatik sistemle santral alanındaki kireçtaşı silosuna yüklenecektir. Havayla teması ve tozuması mümkün değildir. 21 Kireçtaşına neden ihtiyaç var? Genel olarak, kömürde bulunan kükürt, yanma sonucunda kükürtdioksit (SO 2 ) gazına dönüşmektedir. Akışkan yataklı yakma teknolojisinde desülfürizasyon (yanma sırasında oluşan SO 2 gazının bertarafı) işlemi büyük ölçüde kazan içinde gerçekleşir. Bu nedenle kazana kömürle birlikte uygun özelliklere sahip kireçtaşı beslemesi yapılarak, yanma sırasında oluşan SO 2 nin tutulması sağlanır. Bu teknoloji ile SO 2 emisyonu kazanda bertaraf edilmesine rağmen, tesiste ilave desülfürizasyon ünitesi de olacaktır. Yüzde 100 sızdırmaz boru konveyör DOSAB, yeni nesil projesinde; eski nesil kömür santrallerinin olumsuz etkilerini engelleyen son teknolojiyi kullanacaktır Stok sahasından santrale kömürün taşınması Kömür ve kireçtaşı, kazanlara nasıl ulaştırılacak? Kömür, kapalı stok sahasından kazanlara kadar tamamen kapalı, yüzde yüz sızdırmaz boru konveyör ile taşınacaktır. Kireçtaşı da silodan kapalı ortamda kazanlara beslenecektir. Kömür ve kireçtaşı tozları etrafa yayılacak mı? Taşıma ve kazanlara giriş esnasında sistem tamamen kapalıdır. Kömür ve kireçtaşı ne görülecek ne de havayla temas edecektir. Stok alanında ve toz oluşturacak alanlarda otomatik filtre sistemleri mevcuttur. Projede toplamda 24 yeni nesil torba filtre çalışacak, dolayısıyla kömür ve kireçtaşı tozunun bu alanlardan çıkışı mümkün olmayacaktır. Baca emisyonlarından birisi olan toz değerleri ulusal standartların altında mı? Yanma esnasında ortaya çıkan baca emisyonlarının, yüksek teknolojili sistemlerle kontrol altına alınıp, çevre ve insan sağlığına zararları engellenmektedir. Baca emisyonundaki tozun, yüzde 99,95 lik kısmı yeni nesil torba filtre sisteminde tutulacaktır. Ülkemizde, yönetmelik değerleri metreküpte 30 miligram toz miktarına izin vermektedir. Birçok Avrupa ülkesinde de aynı değer vardır. DOSAB tesisisin, toz değeri metreküpte 10 miligram olup, ulusal standartların üç kat altındadır. 25 DOSAB, toz miktarı konusunda metreküpte 10 miligramı nasıl garanti ediyor? Bu miktarı geçerse ne olacak? Yeni nesil torba filtrelerle bu değerler yakalanmaktadır. DOSAB ın bu taahhüdü sözlü değil ÇED dosyasındaki yazılı taahhüdüdür ve metreküpte 10 miligram toz değeri üzerinden cezaya tabidir. Baca, emisyon ölçüm cihazları ile Çevre Bakanlığı tarafından 7/24 online izlenecektir. Yeni nesil torba filtre

9 26 Torba filtrelerin bakım ya da değişimi anında santral çalışmayacak mı? Baca önündeki iki torba filtrenin biri, iki kazan tam kapasite çalıştığında dahi ihtiyacı karşılayacak şekilde planlanmıştır. Bu yüzde 100 yedekli sistem nedeniyle, bir filtrenin arıza yapması, bakımı veya değişimi anlarında çevreye olumsuz hiçbir etki olmayacaktır Baca emisyonları 7/24 online olarak izlenecek mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat gereği, sürekli emisyon ölçüm cihazları ile bacayı 7 gün 24 saat izleyecektir. Aynı zamanda sonuçlar kamuoyu ile de online olarak paylaşılacaktır. Emisyon Değerleri Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği - Türkiye Yakıt Tipi Yakıt Isıl Gücü (MWth) Yeni nesil torba filtre Emisyon Sınır Değerleri (mg/m 3 ) TOZ SO x NO x CO Kömür Yakıt Isıl Gücü Avrupa Birliği Kömür Yakıt Isıl Gücü DOSAB Santrali Kömür Yakıt Isıl Gücü DOSAB, Bakanlık denetimi yanında, uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarının denetimine de açık mı? Çevre mevzuatı çerçevesinde santralde her türlü denetim yapılacaktır. Buna ek olarak Bursa da kurulacak bir komisyon gözetiminde, uluslar arası bağımsız bir denetim kuruluşunun denetim yapması ve sonuçları paylaşması önerisini getiren de DOSAB dır. Ülkemizdeki bazı kötü örneklerden dolayı, denetime olan kamuoyu inancı maalesef erozyona uğramıştır. Kömür yandıktan sonra ne kadar kül çıkacak? Kullanılacak kömürle ilgili yapılan testlerde kül oranının üçte bir oranında olduğu saptanmıştır. Maksimum kapasitede çalışıldığında günde ton kömür yakılacak ve yaklaşık 400 ton kül çıkacaktır. Yine testler sonucunda görülmüştür ki, bu külün yüzde 65 i baca külü, yüzde 35 i yatak külüdür. Biliyor musunuz? DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi 70 bin metreküp/gün kapasiteli olarak 2007 yılında devreye alınmıştır ve deşarj standartlarına uygun olarak kesintisiz bir şekilde çalıştırılmaktadır. Kül silosundan Silobas a kül yüklemesi

10 30 Santralden çıkan küller nasıl bertaraf edilecek, DOSAB da kül barajı kurulup orada mı depolanacak? Projede DOSAB içinde kül barajı mevcut değildir. Santral alanında iki adet kül silosu bulunmaktadır. Yatak ve baca külü, su ile temas etmeden kapalı ortamda soğutularak silolarda depolanacaktır. Aynı gün veya en fazla bir gün içinde bu silolardan da pnömatik yöntemle silobas kamyonlara yüklenip, baca külü çimento fabrikasına, yatak külü de kül ÇED i alınmış alana götürülerek bertaraf edilecektir. Dolayısıyla, kül ve su soğutma esnasında birbiriyle temas etmediği için DOSAB Projesi nde kesinlikle kül barajı olmayacaktır. DOSAB Santrali nde baraj veya yeraltı suyu kullanılmayacak, arıtma tesisinden geri kazanılan su kullanılacaktır. 31 Asit yağmurları olacağı söylentisi doğru mu? Asit yağmuru, atmosfere yayılan kükürtdioksit (SO 2 ) ve azotdioksit (NO 2 ) gazlarının kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonra, bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilmesi ile oluşur. Daha sonra bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarla düşerler. Asit yağmurları, mevcut tesislerin hemen yanında oluşmaz. Kükürtdioksit ve azotlu gazların, bulut tabakasına karışması ve bunların 4 gün içinde sülfürik asit ve nitrik asite dönüşmesi ile oluşur. Bu sürede bulut tabakası ortalama bin kilometre yol alır. Bu yağmurlar yerel değil bölgesel sorunlardır li yıllarda Almanya nın ormanlarını ve sularını etkileyen asit yağmurlarının İngiltere deki santrallerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Dolayısıyla, DOSAB Santrali kaynaklı asit yağmurları olacak iddiası, bilimsel gerçeklerden yoksun bir iddiadır. 32 DOSAB, kendi alanı ve çevresindeki mevcut hava kalitesi ve diğer konulurda durum tespitine dönük çalışmalar yaptı mı? DOSAB, proje alanı ve çevresinin mevcut durumunun tespitine yönelik; SO 2, NO, NO 2 ve NO X, partikül madde, toz, toprak, gürültü ve yer altı ve yüzey suyu ölçümleri için 18 noktada numune/ölçüm yapmıştır. Hava kalitesi durum tespitine dönük çalışmalar, ABD onaylı AERMOD Hava Dağılım Modellemesi ile yapılmıştır. Bunun için İngiltere den pasif difüzyon tüpleri getirilip numune alınmıştır. Bu tüpler yine İngiltere ye gönderilip ölçüm sonuçları alınmış, projenin hava kalitesine AERMOD Modeli ile ortaya konulmuştur. Ayrıca alanda biyolojik ve sosyolojik çalışmalar yapılmıştır. Mevcut durum tespiti ve etkilere dönük tüm çalışma raporları, ÇED dosyasına konulacak, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

11 33 Santralin ihtiyacı olan su miktarı nedir? DOSAB, bu suyu nereden ve nasıl karşılayacak? DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Santrali nin, günlük 10 bin metreküp su ihtiyacı olacaktır. DOSAB, 2007 yılında 70 bin metreküp/gün kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisi ni devreye almıştır. Bölgedeki tüm endüstriyel ve evsel atık sular, arıtma tesisinde biyolojik arıtma yapılarak, yasal sınırlar çerçevesinde arıtılıp dereye deşarj edilmektedir. Bursa derelerinde DOSAB daki fabrikalar kaynaklı su kirliliği söz konusu değildir. DOSAB, işletmeye alındığı günden bugüne sürekli çalıştırılan, çıkış değerleri yasal sınırlar içerisinde olan Atık Su Arıtma Tesisi ile üç çevre ödülü almıştır yılında Çevre ve Orman Bakanlığı ve OSBÜK En Çevreci OSB Ödülü, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği En çevreci Tesis Ödülleri DOSAB ın olmuştur. Santral, için gerekli su miktarı Demirtaş Barajı veya yer altından yeni kuyu açılması ile sağlanmayacaktır. ÇED Komisyonunda DSİ de bulunmaktadır ve baraj veya yer altı suyu kullanımına izin verilmemektedir. Santralin su ihtiyacı, DOSAB ın mevcut Atık Su Arıtma Tesisi nden arıtılıp dereye verilen suyun MBR ve Reverse Osmos teknolojileri ile geri kazanımı ile olacaktır. DOSAB, santral yatırımından bir yıl önce bu geri kazanım yatırımını tamamlayacaktır. Böylece, santral ve proses tüketimi için günlük 15 bin ton kullanılabilir su elde edilecektir. Bu miktar santralin günlük 10 bin metreküp su ihtiyacından yüzde 50 daha fazladır. Biliyor musunuz? DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi nde, yılda 17 milyon metreküp atık su arıtılmaktadır. MBR-MEMBRAN BİYOREAKTÖR REVERSE OSMOSIS-RO 34 DOSAB ın, su yönetimi konusunda orta ve uzun vadeli hedefleri nedir? Tekstil ve otomotiv sektörü yoğun bir bölge olarak DOSAB, su tüketiminin fazla olduğu bir organize sanayi bölgesidir. DOSAB, su arzını garanti altına alma ve yer altı sularını koruma anlamında, 2003 yılından bu yana bir yatırım programı uygulamaktadır. Bu program temelinde; günlük 70 bin ton kapasiteli atık su arıtma tesisinden arıtılan suyun dereye bırakılmadan geri kazanımı üzerinedir. Bu kapsamda 10 ar bin tonluk iki depo ve dağıtım şebekesi yatırımı bitirilmiştir. Hedef, arıtılıp dereye bırakılan suyun yüzde 75 ini geri kazanmak, minimum yer altı suyu kullanmaktır. İlk etapta, santralin ihtiyacını karşılayacak yatırım bitirilecek, daha sonra da kalan miktarın geri kazanımı için yatırımlar yapılacaktır. Öte yandan DOSAB, su yönetimi konusunda DSİ ile 3 yıldır yaptığı çalışma sonrası bölgedeki tüm kuyuların tahsisini alan Bursa daki tek OSB dir.

12 35 Proje ile Bursa nın havası ısınacak mı, kar yağışı rejimi etkilenecek mi? DOSAB Projesi alanı ve çevresindeki endüstriyel faaliyetler ve tesisler dikkate alınarak atık ısı yayılım modelleme çalışması Gazi Üniversitesi tarafından yapılmıştır. Buna göre DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Santrali nden ve diğer faaliyetlerden oluşan kümülatif etkinin, ortam ısısını arttırmayacak seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. 36 DOSAB ın, projeyle ilgili yatırım takvimi nedir? ÇED süreci devam etmektedir. ÇED Raporu, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından akredite edilmiş firmalar ve tarafsız uzmanlar tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan rapor Çevre ve Orman Bakanlığı na gönderilmekte ve onay alması gerekmektedir. Onay alınması halinde DOSAB, 2015 yılı içerisinde ihaleye çıkmayı hedeflemektedir. Proje, yüklenici ile sözleşme imzalanmasını müteakip, 28 ay sürecektir yılında santralin işletmeye geçmesi planlanmaktadır. DOSAB ın tek merkezli yatırımı ile mevcut duruma göre daha iyi bir hava kalitesi sağlanacaktır. 37 Bursa da kömür kullanarak buhar elde eden kaç endüstriyel tesis vardır ve bunların hangi şartlarda çalıştığı bilinmekte midir? Bursa merkezinde kömür kullanarak buhar elde eden 58 firmanın olduğu belirtilmektedir. Özellikle Kestel, Gürsu, Barakfakih bölgesinde tekstil yoğun üretimde buhar ihtiyacının olması nedeniyle bu tesislerin yoğunlaştığı görülmektedir. Doğalgaz piyasası gelişmeleri ve yükselen maliyetler nedeniyle kömür kullanımının daha da artacağı tahmin edilmektedir. Bu tesislere, kömürün nasıl ve nereden geldiği, yılda ne kadar kömür tüketildiği, hangi teknoloji ile hangi şartlarda yakıldığı, kaçında online baca emisyon izleme sistemi bulunduğu, çevre ve insan sağlığı konusunda ne kadar titiz davranıldığı, küllerin nasıl bertaraf edildiği ve denetimleri hususlarında kamuoyunda ciddi endişelerin olduğu gözlemlenmektedir. 38 DOSAB, bu santrali yatırımını yapmazsa ne olur? Bursa da, buhar üretiminde doğalgaz kullanımının azalıp, kömür kullanımının artacağı değerlendirilmektedir. Çünkü, ithal edilen doğalgazda tedarik sıkıntısı yaşanmakta, aynı zamanda fiyatlar sürekli artarak rekabetçi yapıdan uzaklaşılmaktadır. Kömür kullanımının artması ile gerekli çevre önlemleri alınmaz ve denetim yapılmazsa, bugünkünden çok daha olumsuz sonuçların ortaya çıkabileceği değerlendirilmektedir.

13 39 DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Santrali, temiz kömür teknolojilerinin tanımlandığı termik santraller için hazırlanan Uluslar arası Mevcut En İyi Teknikler Dokümanına uygun olarak tasarlandı. DOSAB ın, kendi bölgesinde kömür tesislerinin kurulumu konusunda izin verme, denetleme gibi yasal sorumlulukları yoktur. Ancak DOSAB, bölgeden gelen kömür kullanımı taleplerini, tek elden ve çevre önlemleri alınmış ortak çözüm üzerinde çalışması nedeniyle 4 yıldan bu yana erteletmektedir. Nihayet DOSAB, bu yıl bu projesini de ortaya koymuş, tek merkezli çözümü sunmuştur. DOSAB, bu projenin hayata geçmesi durumunda daha iyi hava kalitesi sağlayacağını; havayı temizleyen bir yatırım olacağını neden iddia ediyor? DOSAB da, tekstil ve otomotiv yoğunluğu nedeniyle, hali hazırda büyük ölçekte buhar tüketimi söz konusudur. Bu buhar tüketimi; 3 ü kömür, diğerleri doğalgaz kaynaklı olmak üzere bölgedeki 101 buhar kazanı tarafından gerçekleştirilen üretimle karşılanmaktadır. Bu kazanların izin ve denetim yetkisi DOSAB Bölge Müdürlüğü nde değildir. DOSAB ın tek merkezli projesi ile mevcut kazanların kullanımı duracaktır. Bu durumda, 101 kazanın mevcut hava kalitesine etkisi ortadan kalkacak, DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi daha iyi bir hava kalitesi sağlayacaktır. DOSAB Yönetimi, bu sebeple Çevreyi kirleten değil, temizleyen bir proje ortaya koyduk açıklamasını yapmaktadır. Bu açıklama bilimsel olarak da ifade edilmiştir. Bu bilimsel ifadeler ÇED dosyasında yer alacaktır. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Gülen Güllü, 12 Eylül 2014 Cuma günü, Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen Bursa Konuşuyor Toplantısı nda, DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Santrali ile ilgili Tesisin hava kalitesine etkileri konusunda bilimsel çalışmasının ilk sonuçlarını açıklamıştır. Prof. Dr. Gülen Güllü, model sonuçlarının; DOSAB ın bu projesinin, hava kalitesini mevcut duruma göre daha iyileştiren sonuçlar verdiğini belirterek, Mevcut tesislerin toplam etkisi, ülkemiz Hava Kirliliği Değerlendirme Yönetmeliği ve AB direktifinin üzerinde görülüyor. Ancak DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi verileri bu yasal sınırların çok altındadır şeklinde konuştu. Biliyor musunuz? DOSAB daki 347 sanayi parselinde, 439 firma faaliyet göstermektedir. Bu firmalarda kişi çalışmaktadır.

14 40 Dünya, kömürden enerji üretimini neden arttırıyor? Çünkü kömür en ucuz kaynaktır. Dünya, elektrik üretiminde kömürden vazgeçmemekte tam tersine, çevreci teknolojiler sayesinde kömürün payı artmaktadır. Dünya Enerji Konseyi verilerine göre, bugün dünyada elektrik üretiminde en fazla kullanılan birincil enerji yüzde 41 ile kömürdür. Kömürü yüzde 21 ile doğalgaz takip etmektedir yılı projeksiyonunda da kömürün payı yüzde 44 e yükselecektir. Almanya, yıllık elektrik üretiminin yüzde 45 ini kömürden elde etmektedir. Türkiye de bu oran EÜAŞ ın 2013 raporuna göre ithal kömür hariç yerli kömürde sadece yüzde 14 tür. Dünya Elektrik Üretiminde Kaynakların Dağılımı ( ) Dünyada, elektrik üretiminde kömürün payı her geçen gün artmaktadır. %0 %20 %40 %60 %80 %100 Kömür Petrol Doğalgaz Nükleer Diğer Almanya Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı (2013) % 0,8 5,2 % 4,8 30 % 6,7 42,5 % 3,3 20,8 % 8,5 53,4 % 24,1 152 % 4 25,6 % 1 6,6 % 25,5 161 % 10,6 66,7 % 15,4 97,3 % 19,4 122,2 (Türkiye deki kömürlere benzer bir kömür yapısına sahip olması nedeniyle Avrupa ülkeleri içinde Almanya örneği seçilmiştir.) Linyit Nükler Enerji Taş Kömürü Doğalgaz Mineral Yakıtlar Yenilenebilir Enerji Rüzgar Su Hidrolik Biyolojik Kütle Atıklar Fotovoltaik Sistemler Evsel Atık Diğer Türkiye Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı (2013, EÜAŞ raporu) % 1, ,6 % 3, ,5 % 12, ,7 % 12, ,1 % 1, ,5 % 0, ,5 % 0, ,2 % 24, ,5 % 43, ,3 Doğalgaz Hidrolik Linyit İthal Kömür Rüzgar Taş Kömürü Sıvı Yakıtlar Jeotermal Yenilenebilir + Atık

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 ANKARA i TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 Ankara ii iii Hazırlayanlar: Fulya BAYRAKTAR Kıdemli Uzman Mehmet Ali KAFALI Kıdemli

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

bülten Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye nin Enerji Görünümü Raporu tmmob makina mühendisleri odası Şubat 2015 Sayı 200 Ekidir

bülten Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye nin Enerji Görünümü Raporu tmmob makina mühendisleri odası Şubat 2015 Sayı 200 Ekidir bülten tmmob makina mühendisleri odası Şubat 2015 Sayı 200 Ekidir Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye nin Enerji Görünümü Raporu Enerji Politikaları Artan Bağımlılık Çıkmazında * Oğuz TÜRKYILMAZ 1 2014 yılı Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

COMITE NATIO NAL TURC

COMITE NATIO NAL TURC COMITE NATIONAL TURC World Energy Council COMITE Turkish NATIONAL National TURC Committee Dünya Dünya Enerji Enerji Konseyi Konseyi Türk Türk Milli Milli Komitesi Komitesi 2 ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER...3

Detaylı