Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi..."

Transkript

1 Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi...

2 Bir Bakışta... Daha Temiz Bir Çevre, Daha İyi Hava Kalitesi Kömür ve kireç taşı; nakliyesinden, depolanması ve kazanlara taşınmasına kadar tamamen kapalı ortamda olacak, hiçbir şekilde görülmeyecek, havayla temas etmeyecek, etrafa toz salınımı olmayacak. Kömürün yanması sonucu ortaya çıkan baca emisyonları (toz, SO x, NO X, CO) yüksek teknolojiye sahip sistemlerle kontrol altına alınıp, çevreye ve insan sağlığına zararları engellenecek. Baca emisyonları, Çevre Bakanlığı nca 7/24 online izlenecek. Ayrıca DOSAB, Bursa da kurulacak bir komisyon aracılığıyla, uluslararası bir bağımsız denetim kuruluşunun denetim yapmasını öneriyor... Yer altı veya baraj suyu kullanılmayacak. Santralin ihtiyacı olan su; DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi nde arıtılıp dereye dökülen sulardan, ileri arıtma sistemi ile geri kazanılacak. Uçucu baca külleri yüzde 99,95 oranında yeni nesil torba filtrelerle tutulup, kapalı siloda depolanacak. Yatak külü de ayrı bir siloda depolanıp, kapalı silobaslarla taşınacak. Küllerin havayla teması ve etrafa yayılması mümkün olmayacak. DOSAB da 100 e yakın fabrikanın buhar kazanı bacası, DOSAB ın tek merkezli bu yatırımı sayesinde kapatılacak. Böylece mevcut duruma göre daha temiz bir hava kalitesi sağlanacak. * * Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Proje Danışmanı Prof.Dr.Gülen Güllü nün, uluslar arası kabul gören ABD AERMOD Hava Dağılım Modellemesine göre; tesisin hava kalitesine etkileri ön raporunun sonucudur.

3 Daha Çok Katma Değer... Enerji üretiminde ülkemizin yerli kaynaklarının değerlendirilmesi ile dışa bağımlılığımız azalacak. Yurt dışına, yılda 100 milyon dolar, 10 yıllık bir projeksiyonda 1 milyar Dolar daha az doğalgaz faturası ödenecek. Ülke içinde yaratılacak katma değer ile dış ticaret açığı ve cari açığın düşürülmesine katkı koyacak. Dışa bağımlı olduğumuz enerjide arz güvenliğinin sağlanmasına destek olacak ve enerji çeşitliliği sağlayacak. DOSAB daki 440 firma, rekabetçi fiyatlarla enerji temini sayesinde daha çok istihdam yaratacak, ihracat yapacak ve vergi ödeyecek Santral Bacası 2- Kazanlar 3- Soğutma Ünitesi 4- İdari Bina 5- Elektrik - Mekanik Atölye 6- Su Tankları 7- Pompa İstasyonu 8- Su Hazırlama Ünitesi 9- Yardımcı Kazan 10- Kül Silosu 11- Kireç Taşı Silosu 12- Kömür Silosu 13- Torba Filtreler 14- Türbin - Jeneratör Binası 15- Trafo Binası 16- Yangın Suyu Deposu 17- Kömür Boşaltma Bunkeri 18- Boru Konveyör 19- Kantar - Lastik Yıkama İstasyonu 20- Kömür Kapalı Stok Holü 21- İdari - Elektrik - Mekanik Atölye 22- Ham Su Deposu

4 1 DOSAB da bir enerji santraline neden ihtiyaç var? Enerji hayatımızın her alanındadır ve yaşam için şarttır. Türkiye enerjide dışa bağımlıdır yılında toplam 251,6 milyar dolarlık ithalatın, 55,9 milyar doları, petrol ve doğalgaz gibi enerji ürünlerine ödenmiştir. Geçen yıl 99,8 milyar dolar dış ticaret açığının yarısından fazlası enerji faturasıdır. Dış ülkelere ödediğimiz her 100 doların 22,21 doları enerji kaynaklıdır. Türkiye, ürettiği elektriğin yarıya yakınını dışarıdan aldığı doğalgazdan elde etmektedir. Ülkemizin, elektrik üretiminde yerli kaynaklara yönelmesi, kömür ve su gibi potansiyellerini kullanması, uygulamaya konulmuş doğru bir politikadır. Gelişmiş ülkeler bu politikalarla kalkınmıştır. Ülkemizde en fazla doğalgaz ve elektrik tüketen organize sanayi bölgelerinden olan DOSAB, elektrik ve doğalgazdaki yapı nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşamaktadır. DOSAB, kuruluş amacı olan; firmalarının enerji arz güvenliğini uygun maliyetlerle sağlamak, yerli kaynaklarla rekabetçi buhar ve elektrik temin etmek için enerji santrali projelendirmiştir. Ülkemizde bir çok OSB, enerji santrali kurmuş veya kurma aşamasındadır. Proje bir buhar projesidir ve temel amaç, DOSAB daki buhar ihtiyacını tek merkezden çevreci ve verimli bir yatırımla karşılamaktır. Tesis bunun için DOSAB da projelendirilmiştir. 2 3 DOSAB neden doğalgaz, güneş veya rüzgar değil kömür santrali projelendirdi? DOSAB, 2007 yılından bu yana enerji santrali için çalışmaktadır. Doğalgaz senaryoları üzerinde üç yıl çalışmıştır. Ancak doğalgazın dışarıdan temini, fiyatının yüksek oluşu, öncelikli buhar ihtiyacı için büyük bir santral gereksinimi ve ülke genel politikaları gereği, 2010 yılından itibaren yerli kömür üzerine eğilmiştir. Onlarca mühendis, danışman ve uluslar arası uzmanlarla birlikte 4 yıllık titiz bir çalışma sonucu; yerli kömür kullanan, yüksek verimli, çevre konusunda en yüksek düzeyde hassasiyet gösterilen, yeni nesil teknolojilerle donatılmış bir proje ortaya konulmuştur. DOSAB ın önceliği bölgedeki tüm buhar tüketimini tek elden ve sürekli karşılamaktır. Rüzgar, güneş veya jeotermalden 7/24 buhar sağlamak teknik olarak mümkün olmadığından, kömür santrali projelendirmiştir. DOSAB, bu santrali neden bölge içinde kurmak zorunda? Kömürün çıktığı yerde kuramaz mı? Tekstil ve otomotiv sektörü firmalarının yüzde 88 oranında ağırlıkta olduğu DOSAB da, buhar tüketimi oldukça yüksektir. Bu firmalar, buhar üretimlerini kendi bünyelerindeki, doğalgaz veya kömür kaynaklı tesislerle karşılamaktadır. DOSAB ın projesinin temeli bu buhar tüketiminin tamamını karşılamak üzerinedir. Bugünkü teknolojilerle buharı en fazla 4-5 kilometre taşımak mümkündür. Dolayısıyla DOSAB, bu santrali bölge içinde kurmak zorundadır. Amaç sadece elektrik üretimi olsaydı, santrali kömürün çıktığı yerde kurmak doğrusu olacaktı. 4 DOSAB, bu proje ile ekonomiye ve bölge firmalarına nasıl avantajlar yaratacak? DOSAB, yerli kaynakların değerlendirilmesi çerçevesinde, genel ülke politikalarıyla örtüşen bir proje ortaya koymuştur. Bu yatırım ile sadece DOSAB da doğalgaz tüketimi yüzde 65 oranında (yıllık 200 milyon standart metreküp) azalacaktır. 10 yıllık bir projeksiyonda, bu miktar doğalgazın parasal karşılığı 1 milyar doları bulmaktadır. Sadece DOSAB ın bu projesi ile enerji için yılda ortalama 100 milyon dolar daha az fatura ödenecek, bu para ülkemizde kalacaktır. Bu genel ekonomik faydanın yanında; DOSAB firmalarının uluslar arası rekabeti artacak, daha fazla istihdam, ihracat ve vergi için uygun ortam sağlanacaktır. 5 Bu santral yatırımı nasıl yapılacak? Sahibi kim olacak? OSB ler, kanun gereği kar amacı güden kuruluşlar değildir. Kuruluş amacı 4562 sayılı yasada da belirtildiği gibi, bölge fabrikalarına enerji temini ve alt yapı konularında en kaliteli hizmeti, en uygun fiyatla temin etmektir. DOSAB, bu santrali bir şirket kurmadan, sadece kendi tüketimlerini karşılamayı amaçlayan enerji yatırımlarında OSB lere kanunen tanınan üretim lisansına istinaden; hiçbir kişi ve kurumun payının olmadığı, yüzde 100 DOSAB Bölge Müdürlüğü nün kuruluş ve işletmesinde olacak şekilde projelendirmiştir.

5 Yatırım finansmanı DOSAB ın öz kaynakları ve kredi ile sağlanacaktır. Santral, çalışarak kredisini ödeyecektir. Proje yatırımı ve işletmesi tamamen DOSAB Bölge Müdürlüğü nce yapılacaktır. Söz konusu tesiste üretilen buhar ve elektriğin OSB sınırları dışında herhangi bir firma ya da tüzel kişiliğe veya iletim sistemine bedelli olarak verilmesi mümkün değildir. Üretimin tamamı DOSAB sınırları içindeki firmalarca tüketilecektir. Tesisin sağlayacağı faydadan ise belirli kişi ya da kurumlar değil, DOSAB ta bulunan katılımcılar yararlanacaktır. 6 7 DOSAB daki fabrikaların buhar ihtiyacı Ovaakça Doğalgaz Santrali nden karşılanamaz mı? DOSAB, bu konu üzerinde çalışmıştır. Söz konusu santralin teknolojisi farklı olmasına, ilave ve ek yatırım gerektirmesine rağmen görüşmeler yapmış, ancak EÜAŞ, santralin özelleştirme planında olması ve yıl genelinde belirli sürelerde çalışıyor olması gibi sebeplerle, 2013 yılında yazılı olarak olumsuz yanıt vermiştir. Öte yandan DOSAB ın talebi, bölge firmalarının çalışması doğrultusunda 7 gün 24 saat üretim yapan ve firmalara buhar sağlayan bir tesistir. DOSAB Santrali büyük ölçekli bir santral midir? Saatte 390 ton buhar üretim kapasitesine sahip olan bu santralde üretilen buharın, 110 tonu maksimum 49,9 MW elektrik üretiminde kullanacak, kalanı bölge firmalarına proses buharı olarak verilecektir. Küçük ölçekli yeni nesil bir santraldir. Karşılaştırma açısından, Bursa daki 210 MW kapasiteli Orhaneli Termik Santrali nin 4 te birinden küçük bir tesistir. Biliyor musunuz? DOSAB dan, 2013 yılında 3,9 milyar dolar ihracat yapılmıştır. Bu rakam, Türkiye deki 74 ilin ihracatından daha fazladır. 8 DOSAB Santrali ne kadar bir alan kaplayacak? DOSAB Santrali, bölge sınırları içerisinde yer alan 32 dönüm santral alanı, 20 dönüm de kapalı stok sahası olacak şekilde projelendirilmiştir. 9 Neden 49.9 MW elektrik üretim kapasitesi planlandı? Kömür santrallerinde sadece buhar veya sadece elektrik üretildiğinde verim, yüzde 40 ları bulmamaktadır. Ancak hem buhar hem elektrik üretimi verimi yüzde 85 lere kadar çıkartmaktadır. DOSAB projesinde, maksimum verim senaryoları üzerinde çalışılmış ve söz konusu değerlere ulaşılmıştır. Ayrıca, mevzuat gereği 50 MW üzerindeki yapıların, iletim şebekesine bağlanması zorunludur. DOSAB ise santralde ürettiği elektrik ve buharı, bölge içindeki dağıtım şebekeleri üzerinden sadece fabrikalara verecektir.

6 65 metre 135 metre Taban Çapı 4 metre DOSAB Santral Bacası Taban Çapları 130 ar metre Ovaakça Termik Santrali Soğutma Kuleleri DOSAB ın projede iki önemli önceliği vardır. Birincisi; çevre ve insan sağlığı. İkincisi; verimlilik Bursa şehir silüetine olumsuz bir etkisi olacak mı? DOSAB Santralinde, Ovaakça Santrali gibi soğutma kuleleri yoktur. Sadece bir kazan bacası mevcuttur. İki yapı da aslında farklı özelliklerdir. Ancak şehir silüetine etkisini karşılaştırma açısından; Ovaakça Santrali soğutma bacalarının birisinin taban çapı 130, yüksekliği 135 metredir. DOSAB Santral bacası ise taban çapı 4 metre yüksekliği 65 metredir. Bursa silüetine olumsuz bir etkisi olmayacaktır. DOSAB da böyle soğutma kuleleri olmayacak. DOSAB, proje ile ilgili Bursa kamuoyu ve sanayicilere gerekli bilgilendirmeyi yaptı mı? DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Santrali, 2011 yılı Mart ayında yapılan DOSAB Olağan Genel Kurulu gündeminde yer almış ve yönetim kurulu oybirliği ile yetkilendirilmiştir. 17 Aralık 2012 tarihinde de DOSAB Konferans Salonu nda bölge sanayicilerine proje ile ilgili ilk teknik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Sonraki süreçte, her genel kurulda proje ile ilgili gelişme ve bilgiler paylaşılmış, DOSAB yayınlarında ve medyada 2011 yılından itibaren yayımlanmıştır. Teknik çalışmalar sonuçlandırılıp, proje tüm detaylarıyla bitirildikten sonra da belirli bir program dahilinde; başta sanayiciler, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler ve milletvekilleri olmak üzere, akademik odalar, sivil toplum kuruluşları, Bursa Kent Konseyi, basın ve kamuoyuna dönük, onlarca bilgilendirme toplantısı yapılmıştır ve yapılmaktadır. ÇED sürecinde, Halkın Katılımı Toplantısı neden yapılmadı? DOSAB, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na Haziran 2014 te yapmıştır. Bakanlık, mevzuat gereği halkın katılım toplantısı öngörmemiştir. Ancak DOSAB, tek bir gün ve belirli saatte yapılan halkın katılım toplantısı öngörülmemesine rağmen, bilgilendirmeye dönük 40 a yakın toplantı yapmıştır ve bunlara devam etmektedir. DOSAB, proje ile ilgili bilgi isteyen herkese gerekli bilgileri vermekte ve yayımlamaktadır. Çevresel etkiler anlamında ne kadar titiz davranıldı? DOSAB ın, projenin başından itibaren iki önemli önceliği olmuştur; birincisi çevre ve insan sağlığı, ikincisi verimlilik. Bu tür santrallerde, kömürün çıkarılması, taşınması, depolanması, kazanlara yanma için aktarımı, yanma esnasında ortaya çıkan baca emisyonları ve kül, çevresel faktörleri oluşturur. Bu kirlilik parametrelerinin yüksek teknolojiye sahip sistemlerle kontrol altına alınması ile çevre ve insan sağlığına olan zararları engellenmektedir. Bu çevre önlemleri, proje aşamasında planlanması gereken, ilk yatırımı ve işletmesi yüksek maliyetlerdir. Kamuoyunda, bu önlemlerin aldığına dair ciddi endişeler, geçmiş tecrübeler nedeniyle mevcuttur. Ancak DOSAB, eski teknolojili kötü örneklerle kıyaslanmayacak çevre önlemleri almıştır. Proje, çevre konusunda, yeni nesil yatırımlara olumlu örnek olacak, eski dönemi kapatacak bir milat projesidir. DOSAB, bu proje ile kömür santrallerinin çevreyle uyumlu olabileceğine iyi bir örnek ortaya koyarken, Avrupa çapında çevre ödüllerine aday olacaktır. Çevre önlemleri; ÇED dosyasında yazılı olarak mevcut olan yasal taahhütlerdir.

7 14 Kömür, nereden ve nasıl getirilecek? DOSAB, kömürü Balıkesir yöresinde Dursunbey, Kepsut, İsaalanı, Alpagut ve Gönen gibi açık kömür ocaklarından, kapalı kasa kamyonlarla, Bursa Otoyolunu kullanarak bölgeye getirecektir. 20 yıllık kömür anlaşması yapılmış, laboratuar testleri ile kömürün niteliğine göre terzi usulü özel bir proje oluşturulmuştur. Santralin ekonomik ömrü boyunca yetecek rezerv mevcuttur Kapalı kasa tır: Kömür nakliyesi Günlük ne kadar kömür tüketilecek? Ortalama tüketim kapasitesi günlük tondur. Silobas: Kireçtaşı, kül nakliyesi Günde kaç araç, kömür, kireçtaşı ve kül taşıyacak? Kömür nakliyesi için 20 ton kapasiteli araç hesabıyla günlük 60 kapalı kasa araç hareketi söz konusudur. Kül ve kireçtaşı ile tamir-bakım araçları ile birlikte toplamda günlük olarak 90 araçlık bir hareket söz konusu olacaktır. Bu araçlar Bursa şehir içi trafiğine girecek mi? Kömür ve kireçtaşı taşıyan araçlar otoyol üzerinden Demirtaş Köprülüğü Kavşağı nı kullanarak DOSAB a ve santral alanına ulaşacaktır. Kömür tüketiminin üçte biri kadar kül ortaya çıkacaktır. Bu külün önemli bir kısmı baca külüdür. Baca külü silobaslarla otoyol üzerinden Bursa Çimento Fabrikası na, yatak külü de yine otoyol üzerinden kömürün çıkartıldığı alanda, ÇED i ayrıca alınmış kül barajlarına götürülecektir. Dolayısıyla, araçların Bursa şehir içi trafiğine girmesi kesinlikle söz konusu olmayacak, tamamı otoyolu kullanacaktır. Bu araçların Bursa ve DOSAB trafiğine etkisi ne olacak? Bursa Otoyolunun günlük kapasitesi 90 bin araçtır. Otoyola, DOSAB projesi kaynaklı, toplamda 90 araç/gün (Binde bir) bir etki söz konusudur. DOSAB sınırları içinde de günlük ortalama büyük araç hareketi vardır. Bölge içi trafiğe de gün içinde yüzde 4 civarında bir ilave olacaktır. Biliyor musunuz? DOSAB da, ağaçlandırılmış ve tamamı otomatik olarak sulanan 160 bin metrekare yeşil alan mevcuttur. Kömür Kapalı Stok Holü 19 Kömür açık alanda mı kapalı alanda mı stoklanacak? Kömür taşıyan kapalı kasalı araçlar, tamamen otomatik filtre sistemi olan kapalı bir alana girip yüklerini boşaltacak ve çıkışta lastikleri yıkanacaktır. Kömür, toz oluşumu engellenen tamamen kapalı ve otomatik filtre sistemi ile donatılmış kapalı kömür stok sahasında depolanacaktır. Bu aşamada hiçbir şekilde kömür tozu havaya karışmayacaktır.

8 20 Kireçtaşı nasıl getirilip, nasıl depolanacak? Kireçtaşı, santral alanında öğütülmeyecektir. Ocağında öğütülmüş kireçtaşı silobaslarla getirilecek ve pnömatik sistemle santral alanındaki kireçtaşı silosuna yüklenecektir. Havayla teması ve tozuması mümkün değildir. 21 Kireçtaşına neden ihtiyaç var? Genel olarak, kömürde bulunan kükürt, yanma sonucunda kükürtdioksit (SO 2 ) gazına dönüşmektedir. Akışkan yataklı yakma teknolojisinde desülfürizasyon (yanma sırasında oluşan SO 2 gazının bertarafı) işlemi büyük ölçüde kazan içinde gerçekleşir. Bu nedenle kazana kömürle birlikte uygun özelliklere sahip kireçtaşı beslemesi yapılarak, yanma sırasında oluşan SO 2 nin tutulması sağlanır. Bu teknoloji ile SO 2 emisyonu kazanda bertaraf edilmesine rağmen, tesiste ilave desülfürizasyon ünitesi de olacaktır. Yüzde 100 sızdırmaz boru konveyör DOSAB, yeni nesil projesinde; eski nesil kömür santrallerinin olumsuz etkilerini engelleyen son teknolojiyi kullanacaktır Stok sahasından santrale kömürün taşınması Kömür ve kireçtaşı, kazanlara nasıl ulaştırılacak? Kömür, kapalı stok sahasından kazanlara kadar tamamen kapalı, yüzde yüz sızdırmaz boru konveyör ile taşınacaktır. Kireçtaşı da silodan kapalı ortamda kazanlara beslenecektir. Kömür ve kireçtaşı tozları etrafa yayılacak mı? Taşıma ve kazanlara giriş esnasında sistem tamamen kapalıdır. Kömür ve kireçtaşı ne görülecek ne de havayla temas edecektir. Stok alanında ve toz oluşturacak alanlarda otomatik filtre sistemleri mevcuttur. Projede toplamda 24 yeni nesil torba filtre çalışacak, dolayısıyla kömür ve kireçtaşı tozunun bu alanlardan çıkışı mümkün olmayacaktır. Baca emisyonlarından birisi olan toz değerleri ulusal standartların altında mı? Yanma esnasında ortaya çıkan baca emisyonlarının, yüksek teknolojili sistemlerle kontrol altına alınıp, çevre ve insan sağlığına zararları engellenmektedir. Baca emisyonundaki tozun, yüzde 99,95 lik kısmı yeni nesil torba filtre sisteminde tutulacaktır. Ülkemizde, yönetmelik değerleri metreküpte 30 miligram toz miktarına izin vermektedir. Birçok Avrupa ülkesinde de aynı değer vardır. DOSAB tesisisin, toz değeri metreküpte 10 miligram olup, ulusal standartların üç kat altındadır. 25 DOSAB, toz miktarı konusunda metreküpte 10 miligramı nasıl garanti ediyor? Bu miktarı geçerse ne olacak? Yeni nesil torba filtrelerle bu değerler yakalanmaktadır. DOSAB ın bu taahhüdü sözlü değil ÇED dosyasındaki yazılı taahhüdüdür ve metreküpte 10 miligram toz değeri üzerinden cezaya tabidir. Baca, emisyon ölçüm cihazları ile Çevre Bakanlığı tarafından 7/24 online izlenecektir. Yeni nesil torba filtre

9 26 Torba filtrelerin bakım ya da değişimi anında santral çalışmayacak mı? Baca önündeki iki torba filtrenin biri, iki kazan tam kapasite çalıştığında dahi ihtiyacı karşılayacak şekilde planlanmıştır. Bu yüzde 100 yedekli sistem nedeniyle, bir filtrenin arıza yapması, bakımı veya değişimi anlarında çevreye olumsuz hiçbir etki olmayacaktır Baca emisyonları 7/24 online olarak izlenecek mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat gereği, sürekli emisyon ölçüm cihazları ile bacayı 7 gün 24 saat izleyecektir. Aynı zamanda sonuçlar kamuoyu ile de online olarak paylaşılacaktır. Emisyon Değerleri Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği - Türkiye Yakıt Tipi Yakıt Isıl Gücü (MWth) Yeni nesil torba filtre Emisyon Sınır Değerleri (mg/m 3 ) TOZ SO x NO x CO Kömür Yakıt Isıl Gücü Avrupa Birliği Kömür Yakıt Isıl Gücü DOSAB Santrali Kömür Yakıt Isıl Gücü DOSAB, Bakanlık denetimi yanında, uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarının denetimine de açık mı? Çevre mevzuatı çerçevesinde santralde her türlü denetim yapılacaktır. Buna ek olarak Bursa da kurulacak bir komisyon gözetiminde, uluslar arası bağımsız bir denetim kuruluşunun denetim yapması ve sonuçları paylaşması önerisini getiren de DOSAB dır. Ülkemizdeki bazı kötü örneklerden dolayı, denetime olan kamuoyu inancı maalesef erozyona uğramıştır. Kömür yandıktan sonra ne kadar kül çıkacak? Kullanılacak kömürle ilgili yapılan testlerde kül oranının üçte bir oranında olduğu saptanmıştır. Maksimum kapasitede çalışıldığında günde ton kömür yakılacak ve yaklaşık 400 ton kül çıkacaktır. Yine testler sonucunda görülmüştür ki, bu külün yüzde 65 i baca külü, yüzde 35 i yatak külüdür. Biliyor musunuz? DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi 70 bin metreküp/gün kapasiteli olarak 2007 yılında devreye alınmıştır ve deşarj standartlarına uygun olarak kesintisiz bir şekilde çalıştırılmaktadır. Kül silosundan Silobas a kül yüklemesi

10 30 Santralden çıkan küller nasıl bertaraf edilecek, DOSAB da kül barajı kurulup orada mı depolanacak? Projede DOSAB içinde kül barajı mevcut değildir. Santral alanında iki adet kül silosu bulunmaktadır. Yatak ve baca külü, su ile temas etmeden kapalı ortamda soğutularak silolarda depolanacaktır. Aynı gün veya en fazla bir gün içinde bu silolardan da pnömatik yöntemle silobas kamyonlara yüklenip, baca külü çimento fabrikasına, yatak külü de kül ÇED i alınmış alana götürülerek bertaraf edilecektir. Dolayısıyla, kül ve su soğutma esnasında birbiriyle temas etmediği için DOSAB Projesi nde kesinlikle kül barajı olmayacaktır. DOSAB Santrali nde baraj veya yeraltı suyu kullanılmayacak, arıtma tesisinden geri kazanılan su kullanılacaktır. 31 Asit yağmurları olacağı söylentisi doğru mu? Asit yağmuru, atmosfere yayılan kükürtdioksit (SO 2 ) ve azotdioksit (NO 2 ) gazlarının kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonra, bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilmesi ile oluşur. Daha sonra bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarla düşerler. Asit yağmurları, mevcut tesislerin hemen yanında oluşmaz. Kükürtdioksit ve azotlu gazların, bulut tabakasına karışması ve bunların 4 gün içinde sülfürik asit ve nitrik asite dönüşmesi ile oluşur. Bu sürede bulut tabakası ortalama bin kilometre yol alır. Bu yağmurlar yerel değil bölgesel sorunlardır li yıllarda Almanya nın ormanlarını ve sularını etkileyen asit yağmurlarının İngiltere deki santrallerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Dolayısıyla, DOSAB Santrali kaynaklı asit yağmurları olacak iddiası, bilimsel gerçeklerden yoksun bir iddiadır. 32 DOSAB, kendi alanı ve çevresindeki mevcut hava kalitesi ve diğer konulurda durum tespitine dönük çalışmalar yaptı mı? DOSAB, proje alanı ve çevresinin mevcut durumunun tespitine yönelik; SO 2, NO, NO 2 ve NO X, partikül madde, toz, toprak, gürültü ve yer altı ve yüzey suyu ölçümleri için 18 noktada numune/ölçüm yapmıştır. Hava kalitesi durum tespitine dönük çalışmalar, ABD onaylı AERMOD Hava Dağılım Modellemesi ile yapılmıştır. Bunun için İngiltere den pasif difüzyon tüpleri getirilip numune alınmıştır. Bu tüpler yine İngiltere ye gönderilip ölçüm sonuçları alınmış, projenin hava kalitesine AERMOD Modeli ile ortaya konulmuştur. Ayrıca alanda biyolojik ve sosyolojik çalışmalar yapılmıştır. Mevcut durum tespiti ve etkilere dönük tüm çalışma raporları, ÇED dosyasına konulacak, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

11 33 Santralin ihtiyacı olan su miktarı nedir? DOSAB, bu suyu nereden ve nasıl karşılayacak? DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Santrali nin, günlük 10 bin metreküp su ihtiyacı olacaktır. DOSAB, 2007 yılında 70 bin metreküp/gün kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisi ni devreye almıştır. Bölgedeki tüm endüstriyel ve evsel atık sular, arıtma tesisinde biyolojik arıtma yapılarak, yasal sınırlar çerçevesinde arıtılıp dereye deşarj edilmektedir. Bursa derelerinde DOSAB daki fabrikalar kaynaklı su kirliliği söz konusu değildir. DOSAB, işletmeye alındığı günden bugüne sürekli çalıştırılan, çıkış değerleri yasal sınırlar içerisinde olan Atık Su Arıtma Tesisi ile üç çevre ödülü almıştır yılında Çevre ve Orman Bakanlığı ve OSBÜK En Çevreci OSB Ödülü, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği En çevreci Tesis Ödülleri DOSAB ın olmuştur. Santral, için gerekli su miktarı Demirtaş Barajı veya yer altından yeni kuyu açılması ile sağlanmayacaktır. ÇED Komisyonunda DSİ de bulunmaktadır ve baraj veya yer altı suyu kullanımına izin verilmemektedir. Santralin su ihtiyacı, DOSAB ın mevcut Atık Su Arıtma Tesisi nden arıtılıp dereye verilen suyun MBR ve Reverse Osmos teknolojileri ile geri kazanımı ile olacaktır. DOSAB, santral yatırımından bir yıl önce bu geri kazanım yatırımını tamamlayacaktır. Böylece, santral ve proses tüketimi için günlük 15 bin ton kullanılabilir su elde edilecektir. Bu miktar santralin günlük 10 bin metreküp su ihtiyacından yüzde 50 daha fazladır. Biliyor musunuz? DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi nde, yılda 17 milyon metreküp atık su arıtılmaktadır. MBR-MEMBRAN BİYOREAKTÖR REVERSE OSMOSIS-RO 34 DOSAB ın, su yönetimi konusunda orta ve uzun vadeli hedefleri nedir? Tekstil ve otomotiv sektörü yoğun bir bölge olarak DOSAB, su tüketiminin fazla olduğu bir organize sanayi bölgesidir. DOSAB, su arzını garanti altına alma ve yer altı sularını koruma anlamında, 2003 yılından bu yana bir yatırım programı uygulamaktadır. Bu program temelinde; günlük 70 bin ton kapasiteli atık su arıtma tesisinden arıtılan suyun dereye bırakılmadan geri kazanımı üzerinedir. Bu kapsamda 10 ar bin tonluk iki depo ve dağıtım şebekesi yatırımı bitirilmiştir. Hedef, arıtılıp dereye bırakılan suyun yüzde 75 ini geri kazanmak, minimum yer altı suyu kullanmaktır. İlk etapta, santralin ihtiyacını karşılayacak yatırım bitirilecek, daha sonra da kalan miktarın geri kazanımı için yatırımlar yapılacaktır. Öte yandan DOSAB, su yönetimi konusunda DSİ ile 3 yıldır yaptığı çalışma sonrası bölgedeki tüm kuyuların tahsisini alan Bursa daki tek OSB dir.

12 35 Proje ile Bursa nın havası ısınacak mı, kar yağışı rejimi etkilenecek mi? DOSAB Projesi alanı ve çevresindeki endüstriyel faaliyetler ve tesisler dikkate alınarak atık ısı yayılım modelleme çalışması Gazi Üniversitesi tarafından yapılmıştır. Buna göre DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Santrali nden ve diğer faaliyetlerden oluşan kümülatif etkinin, ortam ısısını arttırmayacak seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. 36 DOSAB ın, projeyle ilgili yatırım takvimi nedir? ÇED süreci devam etmektedir. ÇED Raporu, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından akredite edilmiş firmalar ve tarafsız uzmanlar tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan rapor Çevre ve Orman Bakanlığı na gönderilmekte ve onay alması gerekmektedir. Onay alınması halinde DOSAB, 2015 yılı içerisinde ihaleye çıkmayı hedeflemektedir. Proje, yüklenici ile sözleşme imzalanmasını müteakip, 28 ay sürecektir yılında santralin işletmeye geçmesi planlanmaktadır. DOSAB ın tek merkezli yatırımı ile mevcut duruma göre daha iyi bir hava kalitesi sağlanacaktır. 37 Bursa da kömür kullanarak buhar elde eden kaç endüstriyel tesis vardır ve bunların hangi şartlarda çalıştığı bilinmekte midir? Bursa merkezinde kömür kullanarak buhar elde eden 58 firmanın olduğu belirtilmektedir. Özellikle Kestel, Gürsu, Barakfakih bölgesinde tekstil yoğun üretimde buhar ihtiyacının olması nedeniyle bu tesislerin yoğunlaştığı görülmektedir. Doğalgaz piyasası gelişmeleri ve yükselen maliyetler nedeniyle kömür kullanımının daha da artacağı tahmin edilmektedir. Bu tesislere, kömürün nasıl ve nereden geldiği, yılda ne kadar kömür tüketildiği, hangi teknoloji ile hangi şartlarda yakıldığı, kaçında online baca emisyon izleme sistemi bulunduğu, çevre ve insan sağlığı konusunda ne kadar titiz davranıldığı, küllerin nasıl bertaraf edildiği ve denetimleri hususlarında kamuoyunda ciddi endişelerin olduğu gözlemlenmektedir. 38 DOSAB, bu santrali yatırımını yapmazsa ne olur? Bursa da, buhar üretiminde doğalgaz kullanımının azalıp, kömür kullanımının artacağı değerlendirilmektedir. Çünkü, ithal edilen doğalgazda tedarik sıkıntısı yaşanmakta, aynı zamanda fiyatlar sürekli artarak rekabetçi yapıdan uzaklaşılmaktadır. Kömür kullanımının artması ile gerekli çevre önlemleri alınmaz ve denetim yapılmazsa, bugünkünden çok daha olumsuz sonuçların ortaya çıkabileceği değerlendirilmektedir.

13 39 DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Santrali, temiz kömür teknolojilerinin tanımlandığı termik santraller için hazırlanan Uluslar arası Mevcut En İyi Teknikler Dokümanına uygun olarak tasarlandı. DOSAB ın, kendi bölgesinde kömür tesislerinin kurulumu konusunda izin verme, denetleme gibi yasal sorumlulukları yoktur. Ancak DOSAB, bölgeden gelen kömür kullanımı taleplerini, tek elden ve çevre önlemleri alınmış ortak çözüm üzerinde çalışması nedeniyle 4 yıldan bu yana erteletmektedir. Nihayet DOSAB, bu yıl bu projesini de ortaya koymuş, tek merkezli çözümü sunmuştur. DOSAB, bu projenin hayata geçmesi durumunda daha iyi hava kalitesi sağlayacağını; havayı temizleyen bir yatırım olacağını neden iddia ediyor? DOSAB da, tekstil ve otomotiv yoğunluğu nedeniyle, hali hazırda büyük ölçekte buhar tüketimi söz konusudur. Bu buhar tüketimi; 3 ü kömür, diğerleri doğalgaz kaynaklı olmak üzere bölgedeki 101 buhar kazanı tarafından gerçekleştirilen üretimle karşılanmaktadır. Bu kazanların izin ve denetim yetkisi DOSAB Bölge Müdürlüğü nde değildir. DOSAB ın tek merkezli projesi ile mevcut kazanların kullanımı duracaktır. Bu durumda, 101 kazanın mevcut hava kalitesine etkisi ortadan kalkacak, DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi daha iyi bir hava kalitesi sağlayacaktır. DOSAB Yönetimi, bu sebeple Çevreyi kirleten değil, temizleyen bir proje ortaya koyduk açıklamasını yapmaktadır. Bu açıklama bilimsel olarak da ifade edilmiştir. Bu bilimsel ifadeler ÇED dosyasında yer alacaktır. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Gülen Güllü, 12 Eylül 2014 Cuma günü, Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen Bursa Konuşuyor Toplantısı nda, DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Santrali ile ilgili Tesisin hava kalitesine etkileri konusunda bilimsel çalışmasının ilk sonuçlarını açıklamıştır. Prof. Dr. Gülen Güllü, model sonuçlarının; DOSAB ın bu projesinin, hava kalitesini mevcut duruma göre daha iyileştiren sonuçlar verdiğini belirterek, Mevcut tesislerin toplam etkisi, ülkemiz Hava Kirliliği Değerlendirme Yönetmeliği ve AB direktifinin üzerinde görülüyor. Ancak DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi verileri bu yasal sınırların çok altındadır şeklinde konuştu. Biliyor musunuz? DOSAB daki 347 sanayi parselinde, 439 firma faaliyet göstermektedir. Bu firmalarda kişi çalışmaktadır.

14 40 Dünya, kömürden enerji üretimini neden arttırıyor? Çünkü kömür en ucuz kaynaktır. Dünya, elektrik üretiminde kömürden vazgeçmemekte tam tersine, çevreci teknolojiler sayesinde kömürün payı artmaktadır. Dünya Enerji Konseyi verilerine göre, bugün dünyada elektrik üretiminde en fazla kullanılan birincil enerji yüzde 41 ile kömürdür. Kömürü yüzde 21 ile doğalgaz takip etmektedir yılı projeksiyonunda da kömürün payı yüzde 44 e yükselecektir. Almanya, yıllık elektrik üretiminin yüzde 45 ini kömürden elde etmektedir. Türkiye de bu oran EÜAŞ ın 2013 raporuna göre ithal kömür hariç yerli kömürde sadece yüzde 14 tür. Dünya Elektrik Üretiminde Kaynakların Dağılımı ( ) Dünyada, elektrik üretiminde kömürün payı her geçen gün artmaktadır. %0 %20 %40 %60 %80 %100 Kömür Petrol Doğalgaz Nükleer Diğer Almanya Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı (2013) % 0,8 5,2 % 4,8 30 % 6,7 42,5 % 3,3 20,8 % 8,5 53,4 % 24,1 152 % 4 25,6 % 1 6,6 % 25,5 161 % 10,6 66,7 % 15,4 97,3 % 19,4 122,2 (Türkiye deki kömürlere benzer bir kömür yapısına sahip olması nedeniyle Avrupa ülkeleri içinde Almanya örneği seçilmiştir.) Linyit Nükler Enerji Taş Kömürü Doğalgaz Mineral Yakıtlar Yenilenebilir Enerji Rüzgar Su Hidrolik Biyolojik Kütle Atıklar Fotovoltaik Sistemler Evsel Atık Diğer Türkiye Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı (2013, EÜAŞ raporu) % 1, ,6 % 3, ,5 % 12, ,7 % 12, ,1 % 1, ,5 % 0, ,5 % 0, ,2 % 24, ,5 % 43, ,3 Doğalgaz Hidrolik Linyit İthal Kömür Rüzgar Taş Kömürü Sıvı Yakıtlar Jeotermal Yenilenebilir + Atık

15 41 Gelişmiş ülkelerde yerleşim yerleri içinde çalışan kömür santralleri var mı? ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin birçoğunda, yerleşim yerleri içinde kömür ile çalışan, büyük kapasiteli kömür santralleri mevcuttur. Bu santrallerin bir kısmı eski tarihli yapılardır, ancak gerekli iyileştirmeler yapılmış ve çalışmaktadır. Bir kısmı da yeni projelerdir. Şehirlerin göbeğinde olan bu santrallere kömürün nakliyesi, nehir, deniz ve demiryolu ile yapılmaktadır. Kömürün tozuması, yakma teknolojileri, baca emisyonları ve kül bertarafı gibi konularda teknolojik yatırımlarla çevre ve insan sağlığına olumsuz etkiler engellenmektedir. Biliyor musunuz? Almanya - Wolsburg: Volkswagen Otomobil Fabrikası Santrali, kapasite 70 MW. DOSAB da sanayileşme, 1971 yılında Tofaş ın kurulması ile başlamıştır. Bölge 1990 yılında organize sanayi bölgesi olmuştur. Almanya - Stutgart: Kraftwerk Altbach Kömür Santrali, kapasite 800 MW. Danimarka - Kopenhag: Avedore Kömür Santrali, kapasite 820 MW.

16 En Çevreci OSB Ödülü Çevre ve Orman Bakanlığı En Çevreci Tesis Ödülü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği En Çevreci Tesis Ödülü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Çevreye ve geleceğimize değer veriyoruz...

DOSAB BUHAR ve ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ

DOSAB BUHAR ve ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ DOSAB BUHAR ve ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ Öncü ve Örnek OSB... - Çevre kriterlerine uygun arıtma tesisi, - Sorunsuz işleyen ve hepsi tamamlanmış altyapıları, - Ülkemizin en kapsamlı SCADA sı - Sosyal tesisleri,

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

DOSAB BUHAR ve ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ

DOSAB BUHAR ve ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ DOSAB BUHAR ve ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ Öncü ve Örnek OSB... - Çevre kriterlerine uygun arıtma tesisi, - Sorunsuz işleyen ve hepsi tamamlanmış altyapıları, - Ülkemizin en kapsamlı SCADA sı - Sosyal tesisleri,

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Giriş Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte; üretimde enerji talebi artmış, sermaye sınıfı

Detaylı

DOSAB BUHAR ve ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ. Serhat Şengül DOSAB Bölge Müdürü

DOSAB BUHAR ve ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ. Serhat Şengül DOSAB Bölge Müdürü DOSAB BUHAR ve ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ Serhat Şengül DOSAB Bölge Müdürü Öncü ve Örnek OSB... - Çevre kriterlerine uygun arıtma tesisi, - Sorunsuz işleyen ve hepsi tamamlanmış altyapıları, - Ülkemizin

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ece TOK Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Şube Müdürü Büyük Yakma Tesisleri Taslak Yönetmeliği 24 Şubat

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ. İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970)

TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ. İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970) TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970) TARİHÇE 1970 Öncesi, Yerli Mühendislik etkili değil, 1967 1972 Arası Türkiye nin en büyük

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

FOSİL YAKITLARIN YANMASI

FOSİL YAKITLARIN YANMASI Kömür, sıvı yakıtlar ve doğal gazın yakılması sırasında açığa çıkan bazı gazların zehirleyici etkileri ve çevre için zararları vardır. Kükürtdioksit (SO 2 ) ve (NO x ) ler bu zararlı gazların miktar ve

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler Ankara, 24 Mart 2015 Çerçeve Temel endişe: İklim değişikliği

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI Mustafa Orçun ÖZTÜRK mustafaozturk@kosbi.org.tr ÖZET Günümüzde fosil yakıtlarının sonunun gelecek olması maliyetlerinin fazla olması ve

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri 5 Kasım 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Enerji Sektöründe Düzenlenen Teşvik Belgeleri V - 20.06.2012-30.06.2014 Döneminde Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Kaynaklarına

Detaylı

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Hava Kirliliği Laboratuvarı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 1 Kasım 2014 İzmir Mimarlık Merkezi 1 Aliağa ve

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M E H M E T A Ş K E R, 2 5. 0 9. 2 0 1 3 I S T A N B U L TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI : Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Hasancan OKUTAN İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü okutan@itu.edu.tr 24 Ekim 2014 29. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı

Detaylı

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar Konya Sanayi Odası Ocak 2013 Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar FORM TEMİZ ENERJİ FORM ŞİRKETLER GRUBU 6 farklı şirketten oluşmaktadır; İklimlendirme Cihazları Satışı

Detaylı

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve 1 Dünya da OSB Organize sanayi bölgeleri kavramı dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konulmuştur. Türkiye de OSB Organize

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI Kasım 2014 Çimento Üretimi Çimento yarı mamulü olan klinker; kireçtaşı, marn ve kil gibi hammaddelerin öğütülüp homojenize

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Çalışmanın amacı Türkiye nin 2013-2017 dönemi elektrik

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi ADANA (2014) KĐREÇ Kireç taşlarının 900 o C-1200 o C de kalsinasyonu ile kireç (CaO) elde edilir.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Hasancan OKUTAN İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü okutan@itu.edu.tr 18 Haziran 2014 İTÜDER SOMA dan Sonra: Türkiye de

Detaylı

SORULAR. 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir?

SORULAR. 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir? SORULAR 1- Termik enerji nedir? 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 3- Gaz atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir? 5- Bir termik

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON)

SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON) SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON) SIRA 1 Afşin-Elbistan A Termik Santralı Rehabilitasyonu ve Baca Gazı Desülfürizasyon Ünitesinin Tesis Edilmesi Projesi EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan A Termik

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar

Detaylı

Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum

Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum E P D K Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum Rıza GÜNGÖR Grup Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EİE Toplantı Salonu 21 Mart 2007 E P D K Kojenerasyon Nedir? Isı ve elektrik

Detaylı

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ Önemli Rakamlar 2013 de 81,3 milyar gelir 147,400 dünyada çalışan sayısı

Detaylı

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa KISA ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Hüsamettin BULUT EĞİTİM

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ KBSB Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği - 2014 Ahmet Cevat Akkaya www.kbsb.org.tr Milyar Kaçınılmaz Son? Misyon? Tek gerçek kaynak - Dünya Dünya popülasyon

Detaylı

tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi

tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi Danışma Kurulu Toplantısı Ankara, 1 Mayıs 2007 Danışma

Detaylı

Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri. Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı

Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri. Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı TÜREK Kasım 2014 1 İçerik Türkiye de Rüzgar Enerjisi Lisanslama Teşvikler - Finansman Sonuç 2 Türkiye de Enerji Talebi

Detaylı

Serbest Tüketici Kimdir

Serbest Tüketici Kimdir Kısaca Eren Enerji Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak ın Çatalağzı termik santrali toplam 1,6 milyar dolarlık yatırım değerine sahip 3 üniteden oluşmaktadır. Temmuz 2010 dan bugüne faaliyette olan

Detaylı

Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız!

Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız! Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız! Ocak 2014 te Durum: Son dönemde PV panel fiyatlarında büyük düşüş:

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI OLGUN SAKARYA 12.05.2016 / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 Türkiye de elektrik üretimi ilk defa 1902 yılında Tarsus'ta bir su değirmeni miline bağlanan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral i kısaca açıklayarak avantajlarını ve teknik detaylarını kısaca özetleyebilir misiniz? "PHES"LERE İLGİ ARTIYOR

Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral i kısaca açıklayarak avantajlarını ve teknik detaylarını kısaca özetleyebilir misiniz? PHESLERE İLGİ ARTIYOR "Dr. Cihat Tuna: Bu sistem Dünyada 1900 lü yıllardan beri kullanılmakta ve her geçen gün yapılan PHES yatırımları artırılmaktadır. Dünyada, 25.000 MW güç ile Japonya başta olmak üzere pek çok gelişmiş

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu

Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi Türkiye Elektrik Enerjisi Üretimi üretimdeki paylarına göre sırasıyla doğalgaz,

Detaylı

e-bulten DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5

e-bulten DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5 DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5 ISO 50001:2011 standardının amacı özellikle enerji üretimi fazla sanayi tesislerinin enerji yönetimi için bir çerçeve

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 2012 15-16 17 Şubat 2012 Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi ve A.B.D. onaygil@itu.edu.tr İTÜ Elektrik

Detaylı

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇİMENTO ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İNŞ.YÜK.MÜH.YASİN ENGİN yasin.engin@gmail.com Şubat, 2015 İçerik Dünyada ve Türkiye de Çimento Üretimi CO 2 Emisyonu Sürdürülebilir Üretim Alternatif Hammaddeler

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık 1 YE ve EV Politika,Mevzuat İzin süreçleri Enerji Verimliliği Yenilenebilir Enerji YEGM Teknik Etki Analizleri

Detaylı

ÖZET AĞAOĞLU ENERJİ GRUBU TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ STATÜ FIRSATLAR ZORLUKLAR/PROBLEMLER TAVSİYELER

ÖZET AĞAOĞLU ENERJİ GRUBU TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ STATÜ FIRSATLAR ZORLUKLAR/PROBLEMLER TAVSİYELER 1 ÖZET AĞAOĞLU ENERJİ GRUBU TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ STATÜ FIRSATLAR ZORLUKLAR/PROBLEMLER TAVSİYELER 2 PORTFÖY ÖZETİ Kapasite Dağılımı Üretim Dağılımı Rüzgar 65,3% Rüzgar

Detaylı

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri 2006 Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri Nurel KILIÇ Dünya da ve Türkiye de ulusal ve bölgesel enerji piyasaları, tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar ticaret, rekabet ve yabancı yatırımlara

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR TÜRKİYE RÜZGAR R ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR RÜZGAR ENERJİSİ VE SANTRALLERİ SEMİNERİ Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu - İstanbul (27 MAYIS 2011) MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi

Detaylı

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ Bu doküman, Saray Rüzgar Enerji Santrali nin (Saray RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİ Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 61% Son 13 yılda: Politik istikrar 77 124 İsikrarlı ekonomik büyüme İyileşen

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ Bu doküman, Egemen Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye ait Proje

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY Çevre ve Denizcilik Mevzuatına Uyum Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Kıyıda ve Denizde Uygulama İmar Planları Gemi Atık Proje Raporları ve

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaynak: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi PINAR YALMAN KÜME KOORDİNATÖRÜ Enerji Verimliliği Türkiye nin Geleceği 23.01.2013 OSTİM 1967 yılında kurulan Ostim, 1997 yılında OSB statüsü

Detaylı