Sorularla ICIEC ve Yabancı Yatırım (Politik Risk) Sigortası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sorularla ICIEC ve Yabancı Yatırım (Politik Risk) Sigortası"

Transkript

1 Sorularla ICIEC ve Yabancı Yatırım (Politik Risk) Sigortası 1. ICIEC Kimdir? o ICIEC (Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit), İslam Kalkınma Bankası Grubuna bağlı, islami sigorta (tekaful) prensipleriyle çalışan çok taraflı (multilateral) bir Yatırım Sigortası ve İhracat Kredi Sigortası Kuruluşudur. (www.iciec.com). ICIEC in açık adının Türkçe karşılığı İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu dur. ICIEC ayni zamanda reasürans da yapmaktadır. 2. ICIEC in merkezi nerededir? o Suudi Arabistan, Cidde dedir. Dubai de temsilciliği bulunmaktadır. 3. ICIEC in kredi derecelendirme notu var mıdır? o Evet, ICIEC in Moody s tarafından belirlenen kredi derecelendirme notu Aa3 dir. 4. Türkiye ICIEC in üyesi midir? o Evet, ICIEC in kuruluş anlaşmasının onaylanması 30/01/1997 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış, 19 Mart 1997 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 5. ICIEC in kuruluş amacı nedir? o ICIEC in kuruluş amacı üye ülkelere yapılan yabancı yatırımları ve üye ülkelerden yapılan ihracatları sigortalayarak ekonomik kalkınmalarına destek vermektir. 6. ICIEC in görevleri nelerdir? o Yabancı Yatırım (Politik Risk) Sigortası: Üye ülkelere dışarıdan yapılan yatırımları sigortalamaktır. o İhracat Kredi Sigortası: Üye ülkelerden yapılan vadeli ihracatlardan doğan alacakları sigortalamaktır. YABANCI YATIRIM (POLİTİK RİSK) SİGORTASI: 7. Politik Risk nedir? o Politik Risk, başka bir ülkede yapılan yatırımın, politik nedenlerden dolayı zarar görmesi durumudur. Politik nedenler, yabancı yatırımcının kontrolü dışında meydana gelir ve yatırımcı önceden hesap etmediği bu risklerin gerçekleşmesi sonucunda zarara uğrar. 8. Politik Riskler hangileridir? o Dövize çevirme ve transfer kısıtlamaları, o El koyma, millileştirme, o Savaş, iç karışıklık, o Sözleşme ihlali, o Hükümran/Egemen ödememe hali 1

2 9. Politik Risk Sigortası nedir? o Politik Risk Sigortası, yabancı yatırımcının yukarıda bahsedilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda uğrayabileceği zararları tazmin eder. Yangın, doğal afet vs. sonucu oluşabilecek zararlar ile ticari faaliyet sonucu oluşabilecek zararlar Politik Risk Sigortası kapsamında değerlendirilmez. 10. Yatırım Ülkesi kavramı neyi ifade eder? o Yatırım Ülkesi, yabancı yatırımın yapıldığı ICIEC üyesi ülkedir. (bkz. Soru 25, Üye ülke listesi). 11. ICIEC in sunduğu Yabancı Yatırım (Politik Risk) Sigortası poliçesinin kapsamı nedir? o Dövize çevirme ve Transfer kısıtlamaları: Yabancı Yatırımcının yurtdışına transfer etmesi gereken kar, anapara, telif bedeli ve diğer tutarların yerli paradan (yatırım ülkesi para birimi) dövize çevrilmesiyle ve yurtdışına transferiyle ilgili yatırım ülkesi hükümetince konulan ayrımcı kısıtlamalar. Yatırım ülkesi para birimindeki devalüasyon sonucu oluşabilecek zararlar sigorta kapsamına dahil değildir. o El Koyma, millileştirme: Yatırım ülkesi hükümetinin eylem(ler)i sonucunda yatırıma veya mal varlıklarına el konulması, millileştirilmesi o Savaş, iç karışıklık: Savaş, ülke içindeki askeri veya terörist eylemler sonucunda yatırımın zarar görmesi ya da uzun süreli iş yapamama hali o Sözleşme ihlali: Yatırım ülkesi hükümetinin ya da yetkili bir biriminin yatırımcıyla yaptığı bir sözleşmeden doğan yükümlülüğünü ihlal etmesi, tanımaması hali o Hükümran/Egemen ödememe hali: Yatırım ülkesi hükümetinin ya da yetkili bir biriminin bir finansal sözleşmeden ya da garantiden doğan planlı bir ödemesini yapamaması hali 12. ICIEC Yabancı Yatırım (Politik Risk) Sigortasının faydaları nelerdir? o Yatırımcının görece riskli ülkelere yatırım yapmasını kolaylaştırır. o Yatırımcının bilançosunu ticari olmayan risklere karşı korur. o Yatırımın bankalar tarafından finanse edilmesini kolaylaştırır. o ICIEC in çoktaraflı uluslararası anlaşmayla kurulmuş olması ve kuruluş anlaşmasının yatırım ülkesi hükümetince/meclisince onaylanmış olması caydırıcı bir etki oluşturur. 2

3 13. Yabancı Yatırım Sigorta Poliçesinde süreç nasıl işler? 1) Yabancı Yatırımcı, Ön Başvuru formunu (Preliminary Application Form) doldurarak ICIEC e gönderir. ICIEC ön başvuruyu değerlendirir, sonuç olumlu ise endikatif bir fiyatlama ile beraber Ön Onayını vererek yatırımın tüm ayrıntılarının sorgulandığı Esas Başvuru Formunun doldurulmasını ister. 2) ICIEC, Esas Başvuruyu temel alarak yatırımı ve politik risklerini değerlendirir. 3) ICIEC Yönetimi başvuruyu kabul ederse yatırımcıya bir Sigorta Teklifi sunar. 4) ICIEC, yatırım ülkesi hükümetinden Karşı çıkmama (Non-objection) yazısı alır. 5) Riskin oluşması durumunda yatırımcı ICIEC e başvurur ve zararı tazmin eder. 14. ICIEC in Yabancı Yatırım (Politik Risk) Sigortası hangi yatırımları kapsar? 1) Sıfırdan yeni bir tesis/şirket kuruluşu 2) Mevcut bir tesis/şirketten hisse alımı 3) Kar paylaşım anlaşmaları 4) Varlıklarla ilgili mülkiyet hakları 5) Üretim, yönetim paylaşma anlaşmaları 6) Lisans, imtiyaz (franchise) anlaşmaları 7) Anahtar teslim projeler, müteahhitlik projeleri ve ekipmanları 8) Mevcut fabrika/tesis genişletme yatırımları 15. Yatırımın yeterliği / seçilebilirliği: 1) Yatırım ülkesi ICIEC üyesi bir ülke olmalıdır. (bkz. Soru 25, üye ülke listesi). 2) Ön Başvuru, yeni bir yatırım ise başlama safhasında, mevcut bir yatırımın genişletmesi ise bu safhanın başında, hisse alımıysa alımdan önce yapılmalı. Ön Başvuru tarihinden önce bitmiş yatırımlar sigorta kapsamına alınamamaktadır. 3) Yatırım, yatırım ülkesinin ekonomik gelişmesine katkı sağlayıcı olmalıdır (istihdam yaratan yatırımlar ya da alt yapı projeleri gibi). 4) Yatırım İslami kurallara aykırı olmamalıdır. 3

4 16. Yatırımla ilgili bir alt ve üst sınır var mıdır? o 1 milyon ABD Doları nın üzerindeki yatırımlar tercih edilmekle birlikte belirlenmiş bir üst sınır yoktur. 17. Sigorta oranı nedir? o Zarar durumunda ICIEC yatırımcıya sigortalanan riskler kapsamında ve sigorta oranı nisbetinde (normal olarak zararın % 90 ila % 95 i kadar) ödeme yapar. 18. ICIEC, yatırımlarda kaç yıla kadar sigorta sağlayabilir? o Genel olarak 15 yıla kadar, özel durumlarda 20 yıla kadar 19. ICIEC in Yabancı Yatırım Sigortasında sektör ayırımı var mıdır? Hangi sektörlerde çalışmaktadır? o Yoktur, gıda, ulaştırma, enerji, demir-çelik, kablo, finans vb. sektörlerle çalışmaktadır. 20. Yabancı Yatırımcının (gerçek veya tüzel kişi) ülkesi / menşei konusunda bir kısıtlama var mıdır? o Yoktur. ICIEC üyesi olmayan ülkelerden yatırımcılar da ICIEC üyesi bir ülkeye yatırım yaparsa sigorta yapılabilir. Yabancı Yatırımcı, yatırım ülkesinden bir kişiyle/şirketle ortaksa sigorta sadece yabancı yatırımcı için yapılır. 21. Yabancı Yatırım Sigortasının maliyeti ne kadardır? o Yatırım sigortasının maliyeti iki kısımdan oluşur. 1) Esas Başvuru bedeli (1,000 ABD Doları), 2) Sigorta primi. Sigorta primini belirleyen etkenler: 1. Yatırım ülkesinin bulunduğu ülke riski değerlendirmesi, 2. Yabancı Yatırımcı tarafından talep edilen ve Madde 8 de açıklanan sigorta kapsamının genişliği (burada yatırımcı arzu ettiği riski kapsama alma, istemediğini dışarıda bırakmakta serbesttir), sigorta süresi, sektörün risk profili ve yatırımla ilgili spesifik riskler, 3. Ön Başvuru bedelsiz olmakla birlikte, Esas Başvuru için 1,000 ABD Doları (iade olmaksızın) işlem bedeli alınmaktadır. Poliçe kesilmeden önce hukuki inceleme, teftiş, yerinde görme faaliyetleri olmakta, bunun için de Esas Başvuru anında 20,000-50,000 ABD Doları teftiş (due dilligence) ücreti alınmaktadır. Poliçe kesildiği takdirde bu ücret birinci yılın priminden düşülmekte, kesilmediği takdirde kullanılmamış kısım iade edilmektedir. 22. Başvuru için hangi belgeler gereklidir? o Tamamlanmış durumda Ön Başvuru ve Esas Başvuru formları, o Yabancı Yatırımcı profili, finansal bilgileri, o Yatırımla ilgili fizibilite çalışmasını da kapsayan detay bilgiler, o ICIEC tarafından Esas Başvuru değerlendirme aşamasında yatırımın türüne göre değer tesbiti vs. için ekspertiz raporları istenebilir. 4

5 23. Ön Başvurudan poliçe kesimine süreç ne kadar zamanda tamamlanabilir? o Yatırım sürecinin ve bilgi/belge akışının hızına göre değişmekle birlikte 2 ay ile 4 ay arasında tamamlanabilir. 24. ICIEC şu ana kadar Türk yatırımcılarına politik risk sigortası yapmış mıdır? o Evet, Lübnan da ve Kuzey Afrika da yatırım yapan Türk firmalarina Yabancı Yatırım Sigorta poliçeleri kesilmiştir. Yatırımların toplamı 400 milyon Dolar ın üzerindedir. 25. ICIEC üyesi ülkeler hangileridir? Arap Ülkeleri Afrika Ülkeleri Asya Ülkeleri Avrupa Ülkeleri 1) B.A.E. 1) Benin 1) Bangladeş 1) Arnavutluk 2) Bahreyn 2) Burkina Faso 2) Brunei 2) Türkiye 3) Cezayir 3) Cibuti 3) Endonezya 4) Fas 4) Çad 4) İran 5) Katar 5) Fildişi Sahili 5) Kazakistan 6) Kuveyt 6) Gabon 6) Malezya 7) Libya 7) Gambiya 7) Pakistan 8) Lübnan 8) Gine 9) Mısır 9) Kamerun 10) Moritanya 10) Mali 11) Sudan 11) Mozambik 12) Suriye 12) Nijer 13) Suudi Arabistan 13) Nijerya 14) Tunus 14) Senegal 15) Ürdün 15) Uganda 16) Yemen 17) Umman ÖNEMLİ NOT: Soru-Cevap şeklindeki bu not ön bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır, ICIEC i her hangi bir taahhüt altına sokmamaktadır. Güncel bilgiler için ICIEC ile doğrudan temasa geçilebilir. İRTİBAT : OĞUZ AKTUNA (Business Development Manager) Adres: ICIEC, P.O. Box Jeddah Cidde / Suudi Arabistan Cep Tel: İş Tel: Cep Tel (TR):

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2012/3 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PARA YARATAN FİNANSAL KURUMLAR KATILIM BANKALARI (ÖFK): Katılım Bankalarını (İslam bankalarını), islam toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde

Detaylı

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI Övgü PINAR GİRİŞ Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, IFC) ve Dünya Bankası (World Bank, WB) tarafından 2003

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ YURTDIŞINDA TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIM OLANAKLARI MISIR NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER TARIM SEKTÖRÜNE

Detaylı

Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projeleri için Uygulanan İhale Prosedürlerinin İncelenmesi

Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projeleri için Uygulanan İhale Prosedürlerinin İncelenmesi Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projeleri için Uygulanan İhale Prosedürlerinin İncelenmesi Y. Doç. Dr. Elçin Taş, Y. Mimar Derya Kutlu İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Taşkışla Caddesi 34437 Taksim-İstanbul

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2015 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2015 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2015 - V 3.5 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 5 1. Amaç 5 2. Kapsam 5 3.

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2014 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2014 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Teklif Alma Kuralları Rehberi 2014 - V 3.4 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 5 1. Amaç 5 2. Kapsam 5 3.

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN YABANCI ŞİRKET KURULUŞU VE VERGİLENDİRİLMESİ (TÜRKİYE DE YABANCI YATIRIM PROSEDÜRLERİ VE VERGİSEL POZİSYONU) Sayı: 2008/008 Tarih: 08 / 04 / 2008 A- İŞLEMLER 1- TÜRKİYE DE, YABANCILAR TARAFINDAN

Detaylı

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARINDA FĠNANS KURULUġLARINDAN KREDĠ TEMĠN SÜRECĠ

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARINDA FĠNANS KURULUġLARINDAN KREDĠ TEMĠN SÜRECĠ YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARINDA FĠNANS KURULUġLARINDAN KREDĠ TEMĠN SÜRECĠ M. Aykut KELECĠOĞLU, Ankara 2011. 1. Genel Olarak Artan enerji talebinle bağlı olarak enerji sektörü son dönemlerde yatırım

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

The Gent 2013 Text Correction Turkish 1. Altçizgi Altçizgi Kalın

The Gent 2013 Text Correction Turkish 1. Altçizgi Altçizgi Kalın The Gent 2013 Text Correction Turkish 1 Yatırım Bankaları sermaye piyasasının gelişmiş olan ülkelerde atıl fonlara sahip kurumsal yatırımcılara, fonlarını menkul değer alım ve satımı ile değerlendirmelerinde

Detaylı

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI Herkese finansçı lazım Takım ruhumuz, güçlü iletişimimiz ve akıllı çözümlerimizle finansçınız olarak dış ticaretin her aşamasında yanınızdayız. Amacımız; geleneksel

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

LİBYA ÜLKE RAPORU. Mart 2012

LİBYA ÜLKE RAPORU. Mart 2012 LİBYA ÜLKE RAPORU Mart 2012 Yönetici Özeti Libya, petrol ihracatı dahil bütün ülkede ekonomik faaliyetin durmasıyla ayaklanmalardan en fazla etkilenen ülke oldu. Arap baharının ülke GSYH sine tahmini maliyeti

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI - ETP

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI - ETP TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI - ETP Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İkraz Anlaşması ve TTGV Proje Sözleşmesi nin 1 Ekim 1999 tarih ve 23833 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.;1975

Detaylı

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26606 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ

İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ Hazırlayan Mustafa YAVUZ Uzman Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı OCAK 2008 Bu eserin

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DÜNYADA ve TÜRKİYE DE KALKINMA BANKACILIĞI ve KALKINMANIN FİNANSMANI Ahmet KANDEMİR Araştırma Müdürü GA 02-3-10 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa No

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2012/3 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

Döwran ORAZGYLYJOW *

Döwran ORAZGYLYJOW * TÜRKMENİSTAN MİLLETLERARASI DOĞRUDAN YATIRIM HUKUKUNUN GENEL DEĞERLENDİRMESİ The Study of Turkmenistan Foreign Direct Investment Law * ÖZET Türkmenistan çok zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine, bu

Detaylı

Yurtdışından Elde Edilen Bireysel Emeklilik Sistemi Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Yurtdışından Elde Edilen Bireysel Emeklilik Sistemi Gelirlerinin Vergilendirilmesi Yurtdışından Elde Edilen Bireysel Emeklilik Sistemi Gelirlerinin Vergilendirilmesi Doç. Dr. Emrah FERHATOĞLU * 1. Giriş İletişim, ulaşım, uluslararası ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesi gerçek

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı