ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bölümü Erzurum :46

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bölümü Erzurum 27.05.2014 00:46"

Transkript

1 Prof. Dr. İhsan Efeoğlu ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bölümü Erzurum :46 1

2 İÇERİK 1. Giriş, 2. Frascati Klavuzu, 3. Vizyon 2023 Starateji Belgesi, 4. AR-GE nedir? Nasıl yapılmalıdır?, 5. Invasyon, Ar&Ge ve Teknoloji Yönetimi, Türkiyesinde Bilgi ve Teknoloji Yönetimi, 7. Stratejik Ar&Ge Yönetimi Süreçleri, 8. Teknoloji Yönetim Yeteneği, 9. Sürdürülebilir Gelişme için Ar&Ge Yönetimi, 10. Tasarım ve Inovasyona Dayalı Ar&Ge Yönetimi, 11. Teknoloji ve Ar&Ge Yönetiminde Liderlik Becerileri, 12. Üniversitelerin İnovasyon ve Teknoloji Sürecindeki Rolü, 13. Mühendislik Eğitiminde Ar&Ge, Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği, 2

3 1-Giriş Teknolojideki gelişmelerin tarihine bakıldığında, tarih sahnesine çıkan bazı teknolojilerin, bütün ekonomik ve toplumsal faaliyet alanlarında değişikliklere yol açtıkları görülür. Bu tür teknolojilerin en çarpıcı örneği Sanayi Devrimi nin temelinde yatan buhar teknolojisidir. Sonra, elektrik ve içten yanmalı motorlar gibi bazı teknolojilerin de mal ve hizmet üretiminde son derece önemli değişiklikler yaptıkları görülmüştür. Günümüzün mikro-elektronik temelli enformasyon ve telekomünikasyon teknolojileri de her alanda geniş çaplı değişimlere yol açmaktadır. Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Strateji Belgesi, TÜBİTAK Kasım

4 Bu jenerik karakterdeki teknolojilerin geliştirilip ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesinde yetkinlik kazanan uluslar dünya pazarlarında rekabet üstünlüğüne sahip olmakta ve dünya ticaretindeki paylarını artırarak toplumsal refahlarını hızla yükseltebilmektedirler. Türkiye nin bilim ve teknolojide yol arayışlarının yaklaşık kırk yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Bugüne kadar ortaya konulan bilim ve teknoloji politika belgelerine bakıldığında, biraz gecikmeli de olsa, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda tutarlı bir çizginin izlendiği görülmektedir. Ancak, Türkiye nin bilim ve teknolojideki rekabet gücüne bakıldığında, azımsanmayacak bazı gelişmeler kaydedilmiştir. Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Strateji Belgesi, TÜBİTAK Kasım

5 Günümüzde bilim ve teknolojide yetenek kazanmak artık bir devlet politikası olmaktan öte, toplumsal bir proje haline gelmekte; ortaya konulan politikaların uygulanabilmesi ve hedeflere ulaşılabilmesi için ilgili bütün kesimlerin paylaştıkları bir vizyon üzerine inşa edilmesi zorunlu görülmektedir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Aralık 2000 toplantısında, en son bilim ve teknoloji politika çalışmasının 1993 yılında yapılmış olmasından hareketle, Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak edeceğimiz 2023 yılına uzanan 20 yıllık bir dönem için yeni bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesi için TÜBİTAK ı görevlendirmiştir. Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Strateji Belgesi, TÜBİTAK Kasım

6 Frascati Klavuzu Işığında Ar&Ge 6

7 Ar&Ge Kavramları 1. Temel Araştırma; Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek/üretmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır. 7

8 2. Uygulamalı Araştırma; Uygulamalı araştırma da; Yeni bilgi etme amacıyla üstlenilen özgün bir araştırmadır. Bununla birlikte, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. 8

9 3. Deneysel Geliştirme; Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak; Yeni malzemeler, Yeni ürünler yada cihazlar üretmeye; Yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesisi etmeye yada, Halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır. 9

10 Vizyon 2023 Starateji Belgesi 2023 Tu rkiye Vizyonunu erişilebilir kılmak için kullanılabilecek en etkin stratejik araçlar ise, bilim ve teknolojidir. Sadece bilim ve teknolojiye egemen olmaktan öte, Bu egemenliği mutlaka ve mutlaka ekonomik ve toplumsal faydaya dönu ştu rme; yani, bilim ve teknolojideki gelişmelerden hareketle yeni u ru n ve hizmetler, yeni u retim ve dağıtım yöntemleri, yeni sistemler yaratabilme yetkinliğine de kavuşmak gerekir. 10

11 AR-GE nedir? Nasıl yapılmalıdır? Ülkelerin birbirleri ile rekabet edebilmeleri, gelişmişlikleri ile doğru orantılıdır. Gelişmiş olmak, öncelikle ekonomik olarak bağımsız olmayı da birlikte getirmektedir. Gelişmiş olmak ve ekonomik olarak ta bağımsız olmanın yolu AR&GE den geçmektedir. Ekonomik değişimin itici gücü teknolojik yenilikler olmuştur. Teknolojik buluşlar sayesinde insanlar, tarım toplumuna, tarım toplumundan, sanayi toplumuna sanayi toplumundan da bilgi toplumuna geçiş yapmayı başarmışlardır. Sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bir toplum olabilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak ve bu anlamda farklılaşabilmek için AR-GE ye dayalı stratejiler geliştirilmelidir. 11

12 Ar&Ge (Araştırma& Geliştirme) Nedir? Araştırma, bilinmeyeni bilmeye, öğrenmeye yönelik yapılan bilimsel teknolojik faaliyetlerdir. Geliştirme ise mevcut bilgiyi veya teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha doğru yönlendirme faaliyetidir (Atilla Filiz, Teknoloji Yönetimi ve AR&Ge, ATİ Mühendislik Eğitim Yön. Danışmanlık Tüm ilgili çalışmaların sistematik bir yapı içinde sürdürülebilir olması gerekmektedir. Ar&Ge nintemeltanımı; Frascati Klavuzunda Aşağıdaki gibidir: Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. 12

13 Ar&Ge NasılYapılmalıdır? Globalleşmiş olan Dünya da; bilim ve teknolojide rekabet gücünü artırmak için yeni, yenilikçi ve katma değer sunan ürünler (yükte hafif-parada ağır) geliştirmek büyük önem taşıyor. Katma değerli, yenilikçi ürün üretiminin çıkış noktası; sanayileşme sürecini tamamlamış ve bilgi toplumu olmaktan geçmektedir. Bu durumda sürdürülebilen bir Ar&Ge kültürü de oluşmuş demektir. Eğer bir ülke de Ar&Ge kültürü oluşmamış ise; Ar&Ge harcamalarının verimsiz/boş bir yatırım olduğu, harcanan kaynağın boşa gideceği zihniyeti baskındır. Gelişmiş ülkelerin bilim ve teknoloji stratejileri incelendiğinde; Ar&Ge yatırımlarına harcanan paranın kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede çok daha fazlasıyla geri döndüğüne dair açık çıktıların olduğu görülmektedir ve bu artık herkesçe bilinen bir gerçektir. 13

14 Toplumsal dönüşmün kaynağı olarak teknoloji Devrim niteliği taşıyan teknolojik bir ilerleme üretimde kullanıldığında ve büyük çapta sürdürülebilir başarı sağlandığında toplumun; sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, hukuki alanlarında kalıcı değişimler meydana getirir Toffler 3 Dalga Kuramı Alvin Toffler, çağımızın önde gelen yönetim ve gelecek biliminsanları arasındadır. Yazdığı kitaplar tüm dünyada bir çok şirket ve yöneticiye geleceğe dönük planlarının yapılmasında ışık tutmaktadır. Bir gelecek tahmincisi (futurist) olarak bilinen Toffler'i ilginç yapan, daha 1970'lerden günümüz dünyasını gayet net tahmin edebilmiş olmasıdır. 14

15 teknoloji teknoloji Tarım toplumu Sanayi toplumu Bilgi toplumu 1. Dalga 2. Dalga 3. Dalga ALVIN TOFFLER 3 DALGA KURAMI 15

16 Teknoloji Nedir? Teknoloji Yunacada technologia ; techne: yapma becerisi + logia: söylemek anlamına gelmektedir. İnsanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamda yararlandığı bilgi ve beceriler bütünüdür. Bir insan etkinliği olarak teknoloji, tarihte bilim ve mühendislikten önce anlam kazanmaktadır. Teknolojinin Tanımı: Bir sanayi koluyla ilgili yapım yöntemlerinin, aygıtlarının incelenmesiyle oluşan bilgi kolu. Ticari bir değer elde etmek için gerçekleştirilen bilimsel uygulamalar. Üretim faaliyetlerinde kullanılan yol ve yönemler. 16

17 Invasyon, Ar&Ge ve Teknoloji Yönetimi Yenilik (İnovasyon); Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. (Oslo Kılavuzu/OECD, AB-2005) Yenilik süreci klasik yaklaşımda öngörülmesi zor bir süreç olarak görülmekteydi. Bugünün yaklaşımda öngörülebilen süreç.. 17

18 Bugünün acımasız rekabet ortamında işletmeler; Hızlı bir şekilde teknolojik durumlarını gözden geçirmekte ve bu alana yatırım yapmaktadırlar. Geleceğin dinamik pazarlarına hazır hale gelebilmek için teknoloji becerilerini sürekli artırmakta ve bu alanda yeni düzenlemelere gitmektedirler. Ar&Ge projelerine ayırdıkları kaynak rekabet avantajının elde edilmesinde başı çekmektedir 18

19 Rekabetin değişen yüzü Üretim üstünlüğü ile rekabet Maliyet üstünlüğü ile rekabet Kalite üstünlüğü ile rekabet Hız üstünlüğü ile rekabet Yenilik ve yaratıcılık üst. İle rekabet 19

20 Ar&Ge de Kritik Parametreler Bu konulardaki beceri, müşteri gözünde değeri artırır. Şirkete rekabet avantajı sağlar. Dr. Suat Genç - Boğaziçi Ünversitesi -5 Mayıs

21 2023 vizyonunun genel perspektifi incelendiğinde; Türkiye nin 2023 te dünya ekonomisinin işleyişinde geçerli olacak faktörler den; bilim, teknoloji ve ürün sürecinde, genelde hızlanmaya devam edecek olan küreselleşmenin de etkisiyle, bugünkülere göre çok önemli farklılıklar içerecek ve bugünküne göre bile daha kritik faktörler oluşturacak olan bilgi; bilim ve teknoloji alanlarında stratejik/kritik/vazgeçilmez olacaktır. 21

22 Bugün bilgi toplumu olarak görülen ülkelere bakıldığında; artan gelirlerinin büyük bir bölümü doğrudan bilgi kaynaklı teknolojik faaliyetlerden gelmektedir. Dünya ekonomisi bugün Bilgi Ekonomisine dönüşme süreci içindedir. Bu dönüşüm çerçevesinde bilgi yoğun ve yüksek katma değer yaratan faaliyetlerin tüm ekonomik ve sosyal alanlardaki yeri ve işlevi giderek artmaktadır. Önümüzdeki yıllık dönemde bu süreç güçlenmeye devam edecek. Yusuf Işık İktisatçı, 2023 Türkiye sinde Bilgi ve Teknoloji 22

23 Gelişme tek bir faktöre indirgenemeyecek kadar karmaşık bir süreç olmakla birlikte, en azından önümüzdeki birkaç on yılda; bilgi yoğun, bilimsel ve teknolojik gelişmeye dayalı faaliyetlerin sürükleyici bir rol oynayacağı olgusu üzerinde önemli ölçüde görüş birliği vardır. 23

24 Teknoloji Yönetimi, "Bir organizasyonun stratejik ve taktik amaçlarının şekillendirilmesinde ve bunlara ulaşılmasında ihtiyaç duyulan teknolojik kapasitenin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasıdır." Teknoloji Yönetimi kavramı: Yöneticilik ile teknik uzmanlık arasında bağlantıyı kurmak, Teknoloji transferi, Teknoloji pazarlaması, Teknolojik planlama, Araştırma-geliştirme, Tasarım, imalat, prototip oluşturma, test etme, gibi teknoloji geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlaması, koordinasyonu ve kontrolü ile ilgili faaliyetlerin tümüdür. 24

25 Mühendislik bilimleri, sosyal bilimler ve yönetim bilimi arasında bir köprü niteliği taşıyan Teknoloji Yönetimi farklı disiplinler arasında ara bir disiplin olarak, kendine has kavram, teknik ve bilimsel modelleri geliştirme yolunda 1970' li yıllardan bu yana emin adımlarla ilerlemektedir. İçinde yaşadığımız çağda teknolojik gelişmeler öyle hızlanmıştır ki, bu hız 21. yüzyılda artarak devam edecektir. Hızla gelişen teknolojiyi yönetmeyen ülkeler ve şirketler çağın gerisinde kalmaya mahkum oldukları gibi teknolojinin kendilerini yönetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Murat Eğirdir,Teknoloji Yönetimi Danışmanı,İstanbul,

26 Teknoloji Yönetimi 1970' lerdeki petrol krizinden sonra gelişmeye başlayan henüz çok yeni bir disiplindir. Kavramsal sistemi yeni gelişen bir bilim dalıdır. Teknoloji yönetimi tıp ve mühendislik bilim disiplinleri gibi "disiplinler arası" bir nitelik taşır. Teknoloji Yönetimi, endüstri mühendisliği, iktisat, işletme, sosyoloji, psikoloji, siyasi bilimler ve yönetim bilimi kavram ve ilkelerinden bilhassa Mühendislik Yönetimi (engineering management) kavramlarından önemli ölçüde istifade etmektedir. 26

27 Teknoloji Yönetimi'nin Kapsamı İçindeki Konular : Teknolojik Tahmin Teknolojik Planlama Teknolojik Risk Analizleri Ar-Ge Yönetimi Teknolojik Yeniliklerin Yönetimi Teknolojik Rekabet Stratejileri Teknoloji Transferi Teknoloji Seçimi Teknolojinin Ticarileştirilmesi (Patent, Lisans Anlaşmaları, Copyrights, Ticari Markalar) Mühendislerin ve Bilim İnsanlarının Yönetimi Teknoloji ve Organizasyonel Değişimler Murat Eğirdir,Teknoloji Yönetimi Danışmanı,İstanbul,

28 Teknoloji Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Rolü Bilginin toplamasına, işlenmesine saklamasına ve dağıtılmasa hizmet eden bilgi teknolojileri, teknoloji yönetiminin en önemli araçlarındandır. Zira yönetmek, ancak bilgi ile mümkündür. Teknoloji yöneticileri; bilgi teknolojileri kanalıyla dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve yeni teknolojik trendleri anında öğrenerek, teknolojik rekabet stratejilerine yön verme imkanına sahiptirler. İçinde yaşadığımız yüzyılda bilimsel buluşlar ve yeni bilimsel bilgiler inanılmaz bir hızda artış göstermektedir. 28

29 Teknolojik rekabet üstünlüğü kazanmak isteyen ve saldırgan strateji izleyen şirketlerin çok güçlü ar-ge departmanına sahip olması yetmez. Aynı zamanda bu şirketlerin; enformasyonun da çok güçlü olması, elemanların ve üst yönetimin yeniliklere, risk almaya açık olmaları, şirket içi ilişkilerin ve iletişimin iyi düzeyde olması gerekmektedir. 29

30 Teknoloji ve Ar&Ge Yönetiminde Liderlik Becerileri Proje Yöneticisi-Lideri; proje ekibi ve diğer paydaşlar ile birlikte çalışır. Etkili proje yöneticileri; kişilerarası ilişki ve kavramsal beceriler konusunda bir denge kurar. Etkili proje yöneticileri; teknik, kişilerarası ilişki ve kavramsal beceriler konusunda bir denge kurar. 30

31 Kişilerarası ilişki becerileri... Yürtücü/Yönetici 1 - Liderlik, 2 - Ekip kurma, 3 - Motivasyon, 4 - İletişim, 5 - Etkileme, 6 - Karar alma, 7 - Müzakere, 8 - Güven oluşturma, 9 - Siyasi ve kültürel farkındalık 31

32 İLGİNİZ ve SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM 32

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 1 VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Özet : Dış çevre işletmelerin etkileyemedikleri ancak iç çevre faktörlerinin ayarlanması bakımından ciddi bir şekilde etkilendikleri faktörlerden oluşmaktadır.

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI Hüseyin AĞIR* Özet: Türkiye ile Güney Kore 1970 li yıllara kadar benzer ekonomik göstergelere sahipken, ilerleyen yıllarda Güney

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

Prof. Dr. İsmail BAKAN 1

Prof. Dr. İsmail BAKAN 1 AR-GE FAALİYETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ Prof. Dr. İsmail BAKAN 1 Arş. Gör. İnci Fatma DOĞAN 2 Öğr. Gör. Mustafa KILLI 3 ÖZ Bilgi, günümüz küresel rekabet ortamında bir adım önde olmak ve avantaj

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

PROJE KAVRAMINA GENEL BAKIŞ

PROJE KAVRAMINA GENEL BAKIŞ PROJE KAVRAMINA GENEL BAKIŞ Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Sunum İçeriği 2 Dünya ve Türkiye de Ar-Ge & İnovasyon Girişimcilik

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

DÜNYA DAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİLİK MODELLERİNİN VE DESTEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BÖLGEMİZE UYARLANABİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI

DÜNYA DAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİLİK MODELLERİNİN VE DESTEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BÖLGEMİZE UYARLANABİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI EDİRNE KIRKLARELİ TEKİRDAĞ DÜNYA DAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİLİK MODELLERİNİN VE DESTEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BÖLGEMİZE UYARLANABİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI MAYIS 2015 İçindekiler Giriş

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

1.1 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi 2006-07...2 1.2 Saha Çalışması ve Katılan Firmaların Özellikleri...

1.1 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi 2006-07...2 1.2 Saha Çalışması ve Katılan Firmaların Özellikleri... 2008 TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi Yönetici Özeti Prof. Dr. Gündüz Ulusoy a,b Gürhan Günday a Dr. Kemal Kılıç a Doç.

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR-GE )

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR-GE ) ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR-GE ) Muammer ZERENLER * Necdet TÜRKER ** Esen ŞAHİN Araştırma ve Geliştirme (AR-GE ) nin Tanımı AR-GE; işletmelerde yeni ürün ve üretim süreçlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik

Detaylı