BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU"

Transkript

1 2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar, Kısal Kalkınma, Sosyal Kalkınma ve Turizm Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Proje Teklif Çağrısı Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar, Kısal Kalkınma, Sosyal Kalkınma ve Turizm Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları - 4 BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU Soru 1: 2011 Mali Destek Programlarından yararlanan bir şirket ile yönetimi aynı olan farklı bir şirket adına başvuru yapılabilir mi? Cevap 1: Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramazlar. Konuyla ilgili detaylı bilgi için lütfen Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Set 2 Cevap 3'e bakınız. Farklı şirketlerin başvurusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Referans: Bkz. (SSS- Set 2 Cevap 3) Soru 2: Köy muhtarlıkları TR51/12/KIR ve TR51/12/ÇEV programlarından yararlanabilir mi? Cevap 2: Sosyal Kalkınma, Kırsal Kalkınma ve Turizm Mali Destek Programlarına kar amacı gütmeyen kurumlar başvuru yapabilmektedir. Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek programı ise kar amacı güden kuruluşlara yöneliktir, üniversite ve OSB müdürlükleri istisna olarak bu mali destek programı kapsamında yer alabilmektedirler. Köy muhtarlıkları hali hazırda kar amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz oldukları için TR51/12/KIR programına başvuru yapmalarına bir engel yoktur. Ancak 6360 sayılı Kanun kapsamında 2014 Mart ayında yapılacak olan seçimlerle birlikte Köy Tüzel kişiliklerinin kaldırılması söz konusu olduğundan proje sürelerinin bu tarihe kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Referans: Başvuru Rehberleri Bölüm Soru 3: Firma merkezimiz İstanbul da. Bu durumda 2012 Mali Destek Programlarında proje ortağı olarak yer alabilir miyiz? Cevap 3: Bkz.(SSS Set 1 Cevap 4) Soru 4: Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına güneş enerjisi uygulama projesi ile başvuru yapmayı düşünmekteyiz. Fakat başvuru rehberi uygunluk kriterleri, de belirtilen proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluş görev ve yetki alanı içerisinde bulunması maddesi Elektrik malzeme, ısıtma ve taahhüt firmamız için yetki alanına sorun teşkil etmekte midir? Cevap 4: Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1'de belirtildiği üzere "Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması" gerekmektedir. Bu kapsamda Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına (MDP) proje teklifi sunacak başvuru sahibi ve ortaklarının ilgili oldukları öncelik bazında Yenilebilir Enerji, "Sağlık 1/20

2 Teknolojileri", "İş/inşaat makineleri" veya "Bilişim" alanında faaliyet göstermeleri ve bu faaliyet alanlarını ilgili dokümanlarla (ticari sicil gazetesi, sanayi sicil belgesi, esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi, kuruluş tüzükleri vb.) belgelendirmeleri gerekmektedir. Referans: Başvuru Rehberi Bölüm Soru 5: Firmamız fore kazık ve iksa işleri üzerine faaliyet göstermektedir. Enerji üretimi konusunda ise... illerindeki çöp tesislerinde enerji dönüşümü yapan firmaya çöp alanı içinde enerji çıkarılması için fore kazık delikleri açmaktadır. Biz bu firmaya taşeron olarak çalışmaktayız ve bu fore kazık işleri için yeni makina almak istiyoruz, bu konuda Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar mali destek programına başvurabilir miyiz? Yoksa sadece yenilenebilir enerji işi yapan firmalar mı bu kapsamda desteklerden faydalanabiliyor? Cevap 5: Bkz.(SSS Set2 Cevap 1) Soru 6: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Rehberinde (TR 51 /12/KIR ) Uygun Başvuru sahipleri tanımlanırken" İşletmeler" ifadesi kullanılmıştır. Bu kapsama yalnız Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler mi girmektedir yoksa tohumculuk alanında faaliyet gösteren şirketler de bu programa başvurabilmekte midir? Cevap 6: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı TR 51/ 12 / KIR Referans Numaralı Rehberin Başvuru Sahipleri Uygunluğu kısmında belirtildiği şekilde söz konusu programa Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar başvurabildiği gibi Kar Amacı Güden Kurum /Kuruluşlar da başvuru yapabilmektedirler. Kar Amacı Güden Kuruluşlar arasında yer alan İşletmeler için herhangi bir sınırlandırma ( KOBİ olması gibi) söz konusu değildir. Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm Soru 7: Arıcılık işletme kaydı belgesi bulunan, arıcılık yapan bir bireyim kovan arasındaki bir rakamla arıcılık yapmaktayım. Ekipman ve iyileştirme çalışmalar kapsamından başvuruda bulunmak istiyorum. Projelerin onaylanmasından sonraki istenilecek belgeler bölümünde sahip olmadığım belgeler bulunmaktadır. Ancak herhangi bir vergi kaydım, ruhsat vb. kayıtlarım bulunmamaktadır. Bunlara rağmen başvuru yapmam da bir engel var mıdır? Cevap 7: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Rehberinde (TR 51 /12/KIR ) Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu kısmında, hangi kurum ve kuruluşların başvuru yapabilecekleri belirtilmiştir. İlgili bölümde belirtilenler dışındaki kişilikler (bireysel başvurular) söz konusu programın hedef kitlesinde yer almamaktadır. Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm Soru 8: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde kar amacı güden bir kurum ortak ya da iştirakçi olabilir mi? Cevap 8: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'nda kar amacı güden bir kurum ortak olamaz ancak iştirakçi olabilir. Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\SOS) Bölüm /20

3 Soru 9: Aynı üniversitenin aynı bölümünden 2 kişi farklı konularda başvurabilir mi? Cevap 9: 2012 Sosyal Kalkınma MDP kapsamında kar amacı gütmeyen tüzel kişiler başvuru yapabilmektedir. Her Başvuru Sahibinin 4 başvuru hakkı bulunmaktadır. Başvurular üniversiteye bağlı bölüm, merkez, enstitü adına değil üniversite adına olmalıdır. Ayrıca Bkz. Soru-Cevap 67 Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\SOS) Bölüm Soru 10: Milli Eğitim Müdürlüğünün tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Sosyal Kalkınma MDP kapsamında Başvuru Sahibi olabilir mi? Cevap 10: 2012 Sosyal Kalkınma MDP kapsamında kamu kurum ve kuruluşları Başvuru Sahibi olabilirler. Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\SOS) Bölüm Soru 11: Okul müdürlükleri 2012 Sosyal Kalkınma MDP kapsamındaki projelerde ortak olarak yer alabilir mi? Cevap 11: Okul Müdürlükleri 2012 Sosyal Kalkınma MDP kapsamında Başvuru Sahibi veya ortak olarak projelerde yer alabilirler. Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\SOS) Bölüm /2.1.2 Soru 12: Gerçek kişi olarak mali destek programlarına başvurabilir miyim? Cevap 12: Bkz.(SSS Set 2 Cevap 49 ve SSS-Set3 Cevap 1) Soru 13: 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kooperatifiz yılı Mali Desteklerinden faydalanmak üzere proje sunmayı düşünüyoruz. Kooperatifimizin Kuruluş Sözleşmesi'nde 'kar amacı gütmemektedir' diye bir ibare bulunmamaktadır. Ajansınızın Mali Destek Başvuru Formunda "Kâr amacı gütmeyen kooperatif, birlik vb. kuruluşlardan tüzüklerinde/kuruluş sözleşmelerinde üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü referans göstermeleri suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kâr amacı gütmediği veya Genel Kurul kararıyla kârın gelecekteki 5 yıl boyunca hissedarlara dağıtılmayacağını taahhüt eden beyanları bulunmalıdır "denilmektedir. Biz kurulduğumuz tarihten bu yana Genel Kurullarımızı her yıl Haziran ayı içinde yapmaktayız ve MDP için son başvuru tarihi olan Şubat ayında bu kararı almamız mümkün görünmemektedir. Bu kapsamda; Yönetim Kurulu kararımızı önümüzdeki 5 yıl boyunca kar dağıtmayacağımızı beyan edecek şekilde yenilememiz ve geçmiş yılları kapsayan ve karın hissedarlara dağıtılmamış olduğunu bilanço/mali durum raporu ile belgelememiz başvuru şartlarını sağlamak için yeterli kabul edilebilir mi? Cevap 13: Yönetim Kurulu kararınızı önümüzdeki 5 yıl boyunca kar dağıtmayacağınızı beyan edecek şekilde yenilemeniz ve geçmiş yılları kapsayan ve karın hissedarlara dağıtılmamış olduğunu bilanço/mali durum raporu ile belgelemeniz başvuru için yeterlidir. Yapılacak ilk Genel Kurul da gerekli karar alınarak proje dosyasına eklenebilir. Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 2.1/ /20

4 PROJELERİN UYGUNLUĞU Soru 14: Ben var olan bir temizleme firmasının franchising'ni almak ve Ankara'da şu an olmayan bayisini açmak istiyorum. Kullanılan maddelerin, ekipmanların ve cihazların Türkiye'de yeni ve çevreci olduğunu düşünüyorum. Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar" projesi adı altında mali destek programınızdan faydalanabilir miyim? Henüz açılmış her hangi bir işletmemin olmaması veya franchising bayilik sistemiyle işletme açmam başvuru koşullarınıza uygun mudur? Cevap 14: 2012 Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı kapsamında bayilik açılması, yeni bir şube açılması gibi konular desteklenmemektedir. Bu programı özelinde desteklenecek konular Başvuru Rehberinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır. Referans: Başvuru Rehberi (Referans No:TR51/12/CEV) Bölüm 1.2 Soru 15: Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, sağlık sektöründe kullanılabilecek, prototipi tamamlanmış ve şu an yazılımı üzerinde çalışılan bir cihaz çalışmamız var, bu çalışmamız için herhangi bir mali destek programınızdan yararlanma şansımız var mıdır? Cevap 15: Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programımız kapsamında Yenilebilir Enerji, "Sağlık Teknolojileri", "İş/inşaat makineleri" veya "Bilişim" alanında faaliyet gösteren ve bu faaliyet alanlarını ilgili dokümanlarla (ticari sicil gazetesi, sanayi sicil belgesi, esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi, kuruluş tüzükleri vb.) belgelendirebilecek kurum, kuruluşlar başvuru sahibi olabilmektedir. Bu bağlamda sağlık teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren bir işletme Başvuru Rehberinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri" bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve program önceliklerinden en az birine yönelik olan projesiyle başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri uygunluğu ve projelerin uygunluğu konularında ayrıntılı bilgi için Başvuru Rehberlerinin incelenmesi önerilmektedir. Ayrıca Başvuru Rehberi bölümünde de belirtildiği üzere "Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan" faaliyetler için Ajanstan destek alınamamaktadır. Sunulacak projelerde bu hususa dikkat edilmelidir. Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\CEV) Bölüm 1.2/ /20

5 Soru 16: Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı kapsamında Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3'de "Yenilikçi ürün (sistem, uygulama vb.) geliştirilmesi önceliğine yönelik sunulacak projelerde, proje süresi boyunca yenilikçi ürünün geliştirilmesinin tamamlanması ve bu ürünün projede Başvuru Sahibi, Ortak ya da İştirakçi olarak yer alacak hedef grup ihtiyaçlarını karşıladığını gösterir bir pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi de gerekmektedir" uyarısı yapılmıştır. Akıntı gücünden elektrik üretiminde (hidroelektrik üretimde) süreç yeniliği getiren incelemeli bir patentle bu programa başvuruda bulunmak istiyorum. Patentimin sanayiye uygulanabilirliği ve Ar-Ge çalışmaları için Ankara Kızılcahamam da uygulama yapmak üzere gerekli izinleri almış bulunmaktayız. Pilot tesiste üretmeyi planladığımız enerjinin hemen tesisin yakınında bulunan tarımsal sulama kooperatifine verilmesi durumunda Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3' istediğiniz şart sağlanmış olur mu? Ayrıca başvurumuzun Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına mı yapılması daha uygundur? Cevap 16: Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar MDP sine proje teklifi sunacak başvuru sahibi ve ortaklarının ilgili oldukları öncelik bazında Yenilebilir Enerji, "Sağlık Teknolojileri", "İş/inşaat makineleri" veya "Bilişim" alanında faaliyet göstermeleri ve bu faaliyet alanlarını ilgili dokümanlarla (ticari sicil gazetesi, sanayi sicil belgesi, esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi, kuruluş tüzükleri vb.) belgelendirmeleri gerekmektedir. Proje konusunun uygunluğu ile ilgili olarak ise, uygun başvuru sahipleri tarafından bu mali destek programımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri" bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır. Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar MDP kapsamındaki projelerin pilot uygulaması ile ilgili açıklamalar için lütfen Sıkça Sorulan Sorular Set 2 Cevap 14'e bakınız. Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu başvuru formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır. Bu kapsamda, kurum/kuruluşunuzun faaliyet alanı ve projenizin içeriğine göre başvuru yapacağınız MDP'yi seçmeniz önerilir. Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\CEV) Bölüm 1.2/2.1.1 ve SSS-Set2 Cevap 14 Soru 17: Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar MDP kapsamında başvuru yapmak istediğimiz konu sağlık teknolojileri başlığı olup bu kapsamda üreteceğimiz makina rehberdeki öncelik 1 için verilmiş olan proje örneklerine uymaktadır. Sadece bu kapsama girmesi yeterli midir? Yoksa projede başvuru önceliğimiz 2. öncelik (sağlık teknolojileri) olduğu için enerji verimliliği gibi destekleyici unsur bulundurması şart mıdır? Cevap 17: Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına proje teklifi sunacak başvuru sahibi ve ortaklarının ilgili oldukları öncelik bazında Öncelik 1: Yenilebilir Enerji, "Öncelik 2: Sağlık Teknolojileri", "Öncelik 2: İş/inşaat makineleri" veya "Öncelik 3: Bilişim" alanında faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Uygun başvuru sahipleri tarafından bu mali destek programımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri" bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az 5/20

6 birine yönelik olmalıdır. Bu çerçevede, eğer firmanız sağlık teknolojileri sektöründe faaliyet göstermekte ise proje başvurunuz Öncelik 2'ye uygun olmalıdır. Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\CEV) Bölüm 1.2 Soru 18: Planladığımız projede, çinko kaplama sürecinde çevre dostu teknolojiye geçiş amaçlanmaktadır....(çalışma detayları aktarılmıştır). Planladığımız bu çalışmada Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Programına katılmamız uygun mudur? Cevap 18: Bkz.(SSS Set 2 Cevap 1) Soru 19: Başvurmak istediğimiz Projemizin faaliyetlerinden bir tanesi bir tarım makinasının alınarak Bala Haymana ve Polatlı ilçe tarım müdürlüklerimize tahsis edilmesidir. Ancak yine il müdürlüğümüzün girişimi ile daha önce Sincan ilçemiz için il özel idaremiz bütçesinden bir proje ile aynı makineden almıştık. Hali hazırda bu makina Sincan'da kullanılmakta ve ancak yetmektedir. Söz konusu durum başvuruda bulunmamıza engel teşkil eder mi? Cevap 19: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Bölüm 1.2. de belirtilen program amaç ve öncelikleri ile uyumlu ve Bölüm 2.1. de belirtilen uygunluk kriterlerine uygun olarak projenizi sunmanız halinde projeniz değerlendirmeye alınacak ve rehberde belirtilen değerlendirme süreci sonrasında destek almaya hak kazanması halinde Bölüm 1.3'de belirtilen asgari ve azami tutarlar dahilinde desteklenecektir. Rehberin ilgili bölümlerinde belirtilen söz konusu koşulları taşımanız halinde başvuru yapmanızda bir engel yoktur. Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm 1.2/1.3/2.1 Soru 20: Şereflikoçhisar ilçesinde tohumculuk faaliyeti yapmaktayız. İşletmemizi teknolojik olarak iyi seviye taşımak ve kapasite artışı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda 2012 Mali Destek Programlarından yararlanabilir miyiz? Cevap 20: Bkz.(SSS Set2 Cevap 22) Soru 21: Kalecik İlçesinde Taşımacılık üzerine kurulmuş 10 yıllık bireysel işletmem bulunmaktadır. Bu işletmem üzerinden Kırsal Kalkınma Mali Destek Programından Tarımla alakalı (ürünlerin depolanması, işlenmesi) proje sunmak istiyorum Mali Destek Programından yararlanabilir miyim? Cevap 21: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde "Proje faaliyetinin proje sunan kurum/ kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması gerekliliği belirtilmiştir. Proje konusunun uygunluğu ile ilgili olarak ise, uygun başvuru sahipleri tarafından bu mali destek programımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri" bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır. Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu başvuru formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır. Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm /20

7 Soru 22: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında çocuk ve gençlerin kreatif yeteneklerinin geliştirilmesini sağlayacak 6 haftalık atölye çalışması yapmayı düşünüyorum. Bu çalışma içerisinde atölye çalışmalarının etkilerini ölçmeye yönelik test ve ölçekler uygulayabilir miyim? Ayrıca, Başvuru Rehberi 14. sayfada projelerin içermemesi gereken konular arasında "Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları" belirtildiğinden, proje tamamlandıktan sonra projedeki çalışmalarıma ilişkin Ajansın da görünürlüğünü gözeterek akademik yayın çıkarmamda herhangi bir sakınca var mıdır? Cevap 22: Proje sonuçlarının akademik çalışmalarda kullanılmasına sınır getirilmemektedir. Projenin başarılı olmasını müteakip Başvuru Sahibi ile imzalanacak Sözleşme Ek'inde belirtildiği üzere "Proje sonuçlarının, raporların ve ilgili diğer belgelerin mülkiyeti ve isim hakkı ile fikri ve sınai mülkiyet hakları, destek yararlanıcısına aittir." Ancak Sosyal Kalkınma MDP kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, başvuru aşamasında geliştirilen çözüm modellerinin sürdürülebilir bir biçimde hayata geçirilmesine yöneliktir. Başvuru Rehberi Bölüm Uygun Projeler kısmında belirtildiği üzere projeler, akademik araştırma ve fizibilite çalışmalarını içermemelidir. Bu çerçevede, yapılacak atölye benzeri çalışmaların işlevi akademik amaçlı bir araştırmadan ziyade sürdürülebilirliği düşünülmüş uygulanabilir modellerin ortaya konulması olmalıdır. Referans: Sözleşme ve Ekleri (Ek II - Genel Koşullar Madde 7.1) Soru 23: Turizm mali destek programında dernek olarak bir yazılım firması ile anlaşma yapıp bir proje geliştirebilir miyiz? Örneğin içerikleri biz hazırlayıp yazılımı hizmet alımı gibi yapabilir miyiz? Cevap 23: Proje konusunun uygunluğu ile ilgili olarak, uygun başvuru sahipleri tarafından bu mali destek programımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri" bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır. Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu başvuru formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır. Hizmet alımları projede yer alan bazı faaliyetlerin gerçekleşmesi için tercih edilebilir ancak; projenin tümünün ya da büyük bir kısmının uygulanması için bir hizmet alınması Başvuru Sahibi kriterlerinde belirtilen "Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi" koşuluna ters düşeceğinden bu hususa dikkat edilmelidir. Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\TUR) Bölüm 1.2 / Soru 24: Şirket kurmayı planlıyorum. Ajansınızın bu tür girişimcilere kuruluş desteği mevcut mu, öyle ise ne tür bir destek mevcut? Hibe destekleriniz var mı? Cevap 24: Şirket kurulmasına yönelik bir desteğimiz mevcut değildir. Hali hazırda açık olan Mali Destek Programlarımız hakkında bilgi almak için Ajansımız web sayfasından ulaşabileceğiniz Başvuru Rehberlerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca Bknz. Sıkça Sorulan Sorular Set-1 Cevap 20 Referans: 2012 Mali Destek Programları Başvuru Rehberleri 7/20

8 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU VE BÜTÇE Soru 25: TL altındaki mal/hizmet alımları için en az 1 adet proforma fatura başvuru formuna eklenmesi gerekmekte midir? Cevap 25: Başvuru Rehberleri de de belirtildiği üzere sadece "projede yapılacak toplam maliyeti TL ve üstü makine-ekipman ve hizmet alımlarına yönelik satın alımlarda her bir kalem için en az 3 proforma fatura veya teklif mektubu" talep edilmektedir TL altındaki alımlar için Başvuru Sahipleri piyasa araştırması yaptıklarını göstermek üzere isteğe bağlı olarak proforma fatura veya teklif mektupları alıp destekleyici belgelere ekleyebilirler. Referans: Başvuru Rehberi Bölüm Soru 26: Projemizde çalıştıracağımız finans yöneticisi için serbest muhasebeci belirli bir süre çalıştırmamız gerekmektedir. Bu durumda sigortalı olarak değil de, bize serbest meslek makbuzu veya fatura kesebileceklerini söylemektedirler. Bu durum uygun maliyet midir? Bu durumda proforma fatura başvuru formuna eklenmeli midir? Cevap 26: Başvuru Sahipleri proje kapsamında ihtiyaç duydukları muhasebe hizmetleri için bu hizmetleri sunan bir firmadan hizmet alımı yapabilirler. Bu hizmet alımı kaleminin bütçede "1.İnsan Kaynakları " kalemi değil "6. Diğer" kaleminin altında bütçelendirilerek gösterilmesi gerekmektedir. İlgili kalemin gerekçesine muhasebe hizmetlerinin içeriği, ne kadar süreyle ihtiyaç duyulacağı konuları proje gereksinimleri kapsamında belirtilmelidir. Proforma fatura veya teklif mektupları toplam maliyeti TL ve üstü olan tüm alımlar için talep edilmektedir. Ancak, projeler kapsamında ihtiyaç duyulacak muhasebe hizmetlerinin ortalama piyasa koşullarına göre bu sınır maliyetinin çok altında olacağı tahmin edildiğinden, proforma fatura gerekmeyebilir. Soru 27: Proje Bütçelerinde yer alan 1.İnsan kaynakları bölümündeki Teknik bölümde çalıştıracağımız personelin şirketimizde tam zamanlı sigortalı olması zorunlu mudur? Şirketimizde serbest meslek erbabı ve/veya şahıs şirketi olan kişiler çalışmaktadır. Bu durumda kendileri bize fatura ve/veya serbest meslek erbabı makbuzu kesmekte ve tüm vergilerini kendileri yatırmaktadırlar. Bu şekilde projemizde personel çalıştırabilir miyiz? Cevap 27: Proje bütçelerinde "1.İnsan Kaynakları" kalemi altına yazabileceğiniz personel, şirketinizde sigortalı olarak (bordro usulüne göre) çalışanlar ya da sigortasını başlatarak yeni işe alacağınız personel olabilmektedir. Bu kişilerin projede tam zamanlı olarak çalışmasına gerek yoktur, projede yürüteceği görevleri doğrultusunda süre belirlenmeli ve bu süreye oranlı birim maaş miktarı belirtilmelidir. Projede gerekliliği ve gerçekliliği açıklanması koşuluyla bazı faaliyetler için hizmet alımı yapılabilmektedir. Hizmet alımı yapılacak kişi ve firmalara ilişkin bütçelendirme ise yine proje için gereken süre oranına göre maliyetlendirilerek 1. İnsan Kaynakları kalemi değil 6. Diğer kalemi altında yapılmalıdır. Bununla birlikte hizmet alımı yapılacak durumlarda bu alımların Satın Alma Rehberinde belirtilen satın alma kurallarına uygun olarak seçilen alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru Sahibi, ortak veya iştirakçiler, aynı proje kapsamında alt yüklenici olamazlar, yani bu kurumlardan hizmet alımı yapılamaz. 8/20

9 Soru 28: Başvuru formu-beklenen finansman kaynakları bölümünde başvuru sahibi ve ortağı kar amacı güden bir kuruluş ise Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı: maksimum %50 mi olmak zorundadır? Ayrıca Bütçe Katkı Tutarı (Başvuru Sahibi): ve Diğer Kurumlarca Yapılan Katkılar ın toplamı proje bütçesinin maksimum %50 mi olmak zorundadır? Cevap 28: Proje ortağı olarak "desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek, bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, Destek Yönetimi Kılavuzunda gösterilen ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişi" kastedilmektedir. Programlar kapsamında asgari ve azami destek oranları Başvuru Sahibi statüsüne göre değişmektedir. Başvuru Sahibi kar amacı güden bir kuruluş ise ortağının statüsüne bakılmaksızın başvuru yapabildiği Ajans Mali Destek Programlarından alabileceği azami destek oranı %50 'dir. Proje bütçesinin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını; proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 1.3 Soru 29: Proje ortaklarının maddi katkı koyması gerekiyor mu? Cevap 29: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nde Ortak; Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek, bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, Destek Yönetimi Kılavuzunda gösterilen ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır. Projelerde ortakların olması bir zorunluluk değildir, Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Başvuru Sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bunun dışında Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını; proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilir. Ancak eş-finansmanın ortaklardan karşılanması gibi zorunluluk bulunmamaktadır. Referans: Başvuru Rehberi Bölüm 1.3/2.1.2 Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 4. Soru 30: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Rehberinde (TR 51 /12/KIR ) belirtilen Öncelik 1 : Kırsalda tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin rekabet gücünün artırılması kapsamında tarımsal ürünlerin işlenmesi ve depolanmasına yönelik sorteks, işleme ve paketleme gibi makine- ekipman satın alımları destek dahilinde midir? Cevap 30: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı TR 51/ 12 / KIR Referans Numaralı Rehberin Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler bölümünde belirtilen Öncelik 1 kapsamında proje için gerekli olması koşuluyla makine-ekipman alımı uygun harcama kalemleri arasındadır. Bölüm Maliyetlerin Uygunluğu kısmında belirtildiği üzere maliyetlerin projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi olması, iyi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması hususuna ve ikinci el makine-ekipman alımlarının destek kapsamında olmadığına dikkat edilmelidir. 9/20

10 Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm / Soru 31: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında yurt dışından tohum temizleme makinesi (sortex) ve ekipmanlarını mevcut tohum eleme tesisine ilave etmek istiyoruz. Projenin kabulü halinde getireceğimiz makinenin tarafımızdan ödenecek olan kısmı için bir yıl ya da daha uzun vadede akreditif ile getirilmesi herhangi bir sorun teşkil eder mi? Cevap 31: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Rehberinde (TR 51 /12/KIR ) Bölüm Maliyetlerin Uygunluğu kısmında belirtildiği üzere maliyetlerin projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Proje uygulama süresi asgari 3, azami 9 aydır. Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm Soru 32: Kırsalda gerçekleştirilecek turizm faaliyetleri için proje alanına yerleştirilmesi düşünülen hazır yüzer iskele ve ahşap- prefabrik büfenin alımı bütçe içerisinde ekipman ve malzeme alımı mı yoksa inşaat işleri içerisinde mi değerlendirilir? Cevap 32: Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler için Satın Alma Rehberi'nde tanımlandığı şekilde söz konusu faaliyetler yapım işi kapsamında değerlendirilmektedir. Referans: Satın Alma Rehberi (http://www.ankaraka.org.tr/tr/content.asp?id=431) Soru 33: Firmamız TC. Ekonomi Bakanlığı'nın vermiş olduğu Yatırım Teşvik Belgesi'ne sahiptir. Teşvik kapsamı yurt dışından alınan malların gümrük vergisi ve KDV'den muaf olmasını içermektedir. Bütçe hazırlanırken KDV hariç tutarların yazılması istenmekte, gümrük vergisi vb. gibi tutarlar hakkında bilgi verilmemektedir. Proje için gerekli olan ekipmanların yurtdışından alımında tutarlar hesaplanırken KDV hariç, gümrük vergisi vb. dahil mi hesaplayacağız? Cevap 33: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı TR51/12 /KIR Ref numaralı rehberin Maliyetlerin Uygunluğu bölümünün sonunda yer alan uyarıda belirtildiği üzere: "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanamaz." Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\KIR) Bölüm Soru 34: 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı alanında faaliyetlerimizin gerçekleşmesi için barınma, rehberlik ve destek hizmetlerinin sunulacağı mekânların kirası proje süresince bütçeden karşılanabilir mi? Cevap 34: Proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi için gerekli olması halinde yeni bir ofis/eğitim merkezi kirası bütçeden karşılanabilir. Bu kapsamda kiralama sözleşmeden sonra gerçekleşmelidir. Referans: Proje Uygulama Rehberi Bölüm /20

11 Soru 35: 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında inşaat yapımı uygun maliyet midir? Cevap 35: Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan maddi desteğin %30'unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyettir. Referans: Başvuru Rehberi (Ref No: TR51\12\SOS) Bölüm Soru 36: Turizm mali destek programına, sağlık turizm konulu (Ankara'da hizmet veren hastaneleri tanıtan) uluslararası katılımlı 2 gün sürecek bir tanıtım toplantısı yapmayı planlıyoruz. Yurt dışından gelecek katılımcılardan toplantı kayıt ücreti alınması uygun mudur? Cevap 36: Proje kapsamında katılım ücreti alınması başvuru sahibinin proje faaliyetlerinden gelir elde etmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda elde edilen gelir tutarı destek miktarından mahsup edilir. Referans: Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu Proje ve Faaliyetlerin Uygunluğu Soru 37: Şehir içi ulaşım giderlerini de idari giderler kaleminden karşılayabilir miyiz? Cevap 37: Projenin uygulanması için gerekli olması ve belgelendirilmesi durumunda şehir içi ulaşım idari giderlerden karşılanabilmekle birlikte ulaşımın proje için gerekli olduğu ve süreklilik arz ettiğinin gerekçelendirilebildiği durumlarda maliyet etkinliğini sağlayacak şekilde bütçede gerçekçi fiyatlarla araç kiralamaya yer verilebilir. Soru 38: Ajansınız web sayfasında yer alan satın alma rehberi 2009 yılına aittir yılı mali destek programları için alımların 2013 yılında gerçekleşeceği düşünüldüğünde 2009 yılı için verilen satın alma limitlerinde bir değişiklik olacak mı? Cevap 38: Başvuru Sahipleri proje kapsamında yapacakları satın alımları, "Başvuru sahiplerinin ihale süreçleri kanunlarla tespit edilmişse ilgili kanun hükümleri, değilse sözleşmenin eki (EK-IV) olan ve ajans web sayfasında yer alan (http://www.ankaraka.org.tr/tr/content.asp?id=431) Satın Alma Rehberine göre gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Hali hazırda Satın Alma Rehberinin Ajans internet sayfasında bulunan versiyonu geçerlidir, rehberde bir güncelleme olması durumunda Ajans internet sayfasında belirtilir. Referans: Proje Uygulama Dokümanları /Satın Alma Rehberi 11/20

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-KK01 KAYS

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 Get the free mobile app at http:/ / gettag.mobi 2014 YILI TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

Üreterek Gelişen Trakya

Üreterek Gelişen Trakya T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Üreterek Gelişen Trakya 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-1-İKT Son Başvuru Tarihi ve Saati : 13 Mart 201

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-SOS Son Başvuru: 07.03.2014 Saat 23:00 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 4 1. SOSYO-EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 -

2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 - 2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 - İLERİ TEKNOLOJİLERDE YÜKSEK KATMA DEĞER MALİ DESTEK PROGRAMI (TR51/15/İLTEK) ÖNEMLİ UYARI İLTEK MDP kapsamında Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine

Detaylı

2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1-

2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1- 2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1- SATIN ALMA VE İHALE SÜRECİ Soru 1: İhale sürecinde görev yapacak değerlendirme komisyonuna, proje yararlanıcısı

Detaylı