STRATEJİK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN 2012-2016"

Transkript

1 STRATEJİK PLAN Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2

3

4

5 İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim İlgili Mevzuatlar ve Görevler Faaliyet Alanları Paydaş Analizleri Kuruluş İçi ve Çevre Analizi Kuruluş İçi Analiz Mevcut Kaynaklar Çevre Analizi Kuruluşun GZTF (Güçlü Yönler - Zayıf Yönler - Fırsatlar - Tehditler) KURULUŞUN GELECEĞE BAKIŞI Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Stratejik Amaçlar, Hedefler, Stratejiler ve Performans Göstergeleri MALİYETLENDİRME STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRİLMESİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME SONUÇ EKLER...90 EK-1 Karayolları Genel Müdürlüğü Hakkında 2003 Yılından 04/11/2011 e Kadar Çıkarılmış Kanunlar...90 EK-2 Karayolları Genel Müdürlüğü Hakkında 2003 yılından 04/11/2011 e Kadar Çıkarılmış Yönetmelikler...91 EK 3. Çalışan Memnuniyetine İlişkin Özet Tablolar...92 EK.4 Müşteri Memnuniyetine İlişkin Özet Tablolar...93 EK-5 Dış Paydaş Beklenti ve Memnuniyeti Anketine Katılanların Kurum Türlerine Göre Dağılımı KISALTMALAR KAYNAKÇA

6 HARİTALAR, TABLOLAR, ŞEKİLLER VE GRAFİKLER HARİTALAR Harita 1: KGM Bölge Müdürlükleri Haritası...30 Harita 2: KGM Karayolu Ağı Durumu...44 Harita 3: Türkiye deki Uluslararası Karayolu Güzergahları...51 TABLOLAR Tablo 1: Çalışmaya katılan dış paydaşlarımız açısından KGM algısının değerlendirilmesi...27 Tablo 2: Personelin İstihdam Şekillerine Göre Dağılımı...33 Tablo 3: Teknik Hizmetler Sınıfı Personel Dağılımı...33 Tablo 4: Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı (2011)...34 Tablo 5: Otoyol ve Köprülerden Toplanan Gelirler...37 Tablo 6: Yıllara ve Satıh Cinslerine Göre Bölünmüş Yol Uzunlukları...45 Tablo 7: Türkiye Genelinde Yıllara Göre Motorlu Araç, Nüfus ve Ölü Sayısındaki Değişimler...47 Tablo 8: Yıllara Göre 100 Milyon Taşıt-Km ye Düşen Kaza, Ölü ve Yaralı Sayıları...48 Tablo 9: Uluslararası Karayolu Uzunlukları...50 Tablo 10: Kuruluşun GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analiz Sonucu...60 Tablo 11: Amaç 1 in Toplam Maliyeti...76 Tablo 12: Amaç 2 in Toplam Maliyeti...77 Tablo 13: Amaç 3 nin Toplam Maliyeti...78 Tablo 14: Amaç 4 ün Toplam Maliyeti...79 Tablo 15: Amaç 5 ün Toplam Maliyeti...80 Tablo 16: Stratejik Amaçların Toplam Maliyeti...81 Tablo 17: Stratejik Amaçların Yatırım Maliyeti...82 Tablo 18: Stratejik Amaçların Yap-İşlet-Devret Otoyollar Harcamaları...82 Tablo 19: Stratejik Amaçların Cari Maliyeti...82 Tablo 20: Stratejik Plan Finansman Kaynakları...83 Tablo 4-1: Örneklem Plan Tablosu ve Gerçekleştirilen Anket Sayıları...93 Tablo 4-2: Müşteri Anketine Katılanlar Açısından, KGM Çalışma Alanlarına Göre Başarı Puanları...94 Tablo 5-1: Dış Paydaş Beklenti ve Memnuniyeti Anketine Katılanların Kurum Türlerine Göre Dağılımı...94 Tablo 5-2: Çalışanlarla İlgili Konuların Hareket Planı...96 ŞEKİLLER Şekil 1: Temel Değerlerimiz...13 Şekil 2: Bağlılık İndeksi Sınıflaması...24 Şekil 3 : Çalışan Profili Haritası...24 Şekil 4: KGM Teşkilat Şeması...29 Şekil 5: KGM Bölge Müdürlükleri Şeması...30 Şekil 6: KGM Bölge Müdürlükleri Şube Şeflikleri Şeması

7 GRAFİKLER Grafik 1 : Çalışanlar Açısından İlgili Başlıklara Göre Kurumun Başarısı...23 Grafik 2: Karayolları Genel Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yol Ağını Tanımlama Oranları...25 Grafik 3: KGM İle İletişimden Memnuniyet Düzeyi...26 Grafik 4: Memur Personelin Sınıflar İtibariyle Oransal Dağılımı...33 Grafik 5: Yıllar İtibarıyla Kamu ve Ulaştırma Sektörü Yatırım Bütçeleri İle KGM Yatırım Bütçesinin Karşılaştırılması...35 Grafik 6: Ulaştırma Türlerine Yatırım Bütçesi Payları...35 Grafik 7: Kamu Yatırımlarında Ulaştırma Sektörünün Payı...35 Grafik 8: Yatırım Bütçesinin Ulaştırma İçindeki Payları...35 Grafik 9: KGM Yatırım Harcamaları Grafik 10: KGM Harcamalarının GSYİH İçindeki Yüzdesi...36 Grafik 11: 2011 Mali Yılı Bütçesi Sene Başı Oranları...36 Grafik 12: 2011 Bütçe Ödenekleri Dağılımı...36 Grafik 13: 2011 Yılı Sene Başı Ödenekleri...36 Grafik 14: 2011 Yılı Sonu Yatırım ve Cari Harcama Oranları...37 Grafik 15: Otoyol ve Köprülerden Toplanan Gelirler...37 Grafik 16: Karayolları Genel Müdürlüğü Makine Parkının Yaşlarına Göre Dağılımı...40 Grafik 17: Ulaştırma Türlerine Göre Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı Oranları...41 Grafik 18: Ulaştırma Türlerine Göre Yurt İçi Yük Taşımacılığı Oranları...41 Grafik 19: Taşıt-Km ve Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Karşılaştırması...41 Grafik 20: Ton-Km, Yolcu-Km ve Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Karşılaştırması...41 Grafik 21: Türlerine Göre Taşıt Sayıları...42 Grafik 22: Bazı Ülkelerin 1000 Kişiye Düşen Taşıt Sayısı...42 Grafik 23: Bazı Ülkelerin 1000 Kişiye Düşen Otomobil Sayısı...42 Grafik 24: KGM Yol Ağı Durumu...43 Grafik 25: Bazı Ülkelerin Yol Ağı Yoğunlukları Karşılaştırması...45 Grafik 26: KGM Yol Ağı Üst Yapı Satıh Durumu...45 Grafik 27: Yıllara Göre Asfalt Yapım ve Onarımı Yapılan Yol Uzunlukları...46 Grafik 28: Bazı AB Ülkeleri Yaralanmalı Kaza Sayıları...46 Grafik 29: Türkiye Genelinde Yıllara Göre Kaza (Ölümlü ve Yaralanmalı) ve Yaralı Sayıları...47 Grafik 30: Bazı AB Ülkelerinde Trafik Kazalarında Ölen Sayıları...47 Grafik 31: Türkiye Genelinde Yıllara Göre Ölü Sayıları...47 Grafik 32: Yıllara Göre Taşıt ve Nüfusa Düşen Ölü Sayıları...47 Grafik 33: Yıllara Göre 100 Milyon Taşıt-Km ye Düşen Kaza, Ölü ve Yaralı Sayıları...48 Grafik 3.1 : Ankete Katılanların Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı...92 Grafik 3.2 : Ankete Katılanların Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı...92 Grafik 3.3 : Ankete Katılanların KGM yi Geçtiğimiz Yıllara Göre Değerlendirme Oranları...92 Grafik 3.4 : KGM de Çalışmaktan Duyulan Memnuniyet Düzeyi Dağılımı...92 Grafik 4.1 : Müşteri Anketine Katılanların Cinsiyete Göre Dağılımı...93 Grafik 4.2 : Müşteri Anketine Katılanların Yaşlarına Göre Dağılımı...93 Grafik 4.3 : Müşteri Anketine Katılanların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı...93 Grafik 4.4 : Müşteri Anketine Katılanların Türkiye Karayollarını Değerlendirme Oranı...93 Grafik 5.1 : KGM ve Sunduğu Hizmetler Hakkında Sahip Olunan Bilgi Düzeyine Göre Yüzde Dağılımları...94 Grafik 5.2 : Çalışılan Konuların Yoğunluğu ve Konulara İlişkin İletişim Sıklığı...95 Grafik 5.3 : Çalışılan Konularla İlgili Hareket Planı

8

9 Bakan Sunuşu Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kamuda stratejik planlamanın gündeme gelmesi daha geniş anlamda kamu yönetiminde reform arayışlarının bir sonucudur. Uluslararası alanda 1980 li yıllardan itibaren küreselleşme eğilimleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler pek çok ülkenin kamu yönetiminde reform sürecini başlatmıştır. Kamu işletmeciliği ya da yeni kamu yönetimi ne geçiş olarak ifade edilen bu reform sürecinin ana unsurları olarak daha esnek ve etkin bir kamu yönetiminin oluşturulması anlayışı öne çıkmaktadır. Diğer yandan, kamu sektöründeki büyüme ve yaşanan ekonomik krizler kamunun kısıtlı kaynaklarını doğru kullanıp kullanamadığı sorusunu gündeme getirmiş ve çözüme götüren yolun stratejik planlamadan geçtiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede, Ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile stratejik planlamanın, kamu yönetiminin temel araçlarından biri olması yolunda yasal düzenlemelere gidilmiştir. Bu yasal düzenlemelerin gereği olarak kamu kuruluşları tarafından stratejik planlar hazırlanmaktadır. Stratejik Planlama, bugünü analiz ederek geleceği tasarlamaya ve şekillendirmeye temel oluşturan bir düşünme ve karar verme yöntemidir. Hazırlanacak stratejik planlar, kamuda stratejik yönetim anlayışının yerleşmesine, kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda kullanılabilmesine, fırsat ve tehditlerin tam ve zamanında belirlenerek etkili bir yönetimin oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede, karayolu ulaşımında Yüce Milletimize layık olduğu en iyi hizmeti verebilme amacı ile hazırlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Dönemi Stratejik Planı nın başarılı bir şekilde uygulanmasını ve Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını dilerim. Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 9

10

11 Genel Müdür Sunuşu M. Cahit TURHAN Karayolları Genel Müdürü Ulaştırma altyapısı, sağladığı ekonomik ve sosyal girdilerle toplum üzerinde sürekli bir etki oluşturmaktadır. Ülkemizde üretim, ticaret ve sosyal hayatın gelişmesine paralel olarak karayolu taşımacılığının tercih edilmesi nedeniyle karayollarına olan talep artan bir eğilim göstermektedir. Ancak, sınırlı bütçe kaynaklarının vatandaşların ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerinin üretilmesinde hangi öncelikler doğrultusunda kullanılması gerektiği ve kaynak kullanımında verimliliğin ve etkinliğin nasıl sağlanabileceği hususu ayrıntılı çalışmalar gerektirmektedir. Stratejik Planlama, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kaynakların stratejik önceliklere göre yönlendirilebilmesi için kullanılan karar alma sürecinin temel bir parçası konumundadır. Türkiye de de kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi alanında uygulanan reform girişiminin temel unsurlarından birisi stratejik planlama olup kamu kuruluşlarında uygulanmasını sağlamaya yönelik bir dizi yasal düzenleme yapılmıştır. Ülke olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde koyduğumuz hedeflere ulaşmamız belirlediğimiz stratejik adımların gerçekleştirilmesine bağlıdır. Karayolları Genel Müdürlüğü Stratejik Plan ın uygulama süresinin sona ermesi ve tarihinde yürürlüğe giren 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kamu tüzel kişiliğine sahip özel bütçeli bir idare olarak yeniden yapılandırma sürecinin gerçekleşmesiyle birlikte stratejik planlamanın yasal dayanağı olan Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununu temel alarak Kurum Stratejik Planı nı tamamlamıştır. Çalışmalarda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, hazırlanan Plan ın Ülkemizin gelişme yolunda bir kilometre taşı olmasını ve başarı ile uygulanmasını dilerim. M. Cahit TURHAN Karayolları Genel Müdürü 11

12 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR MİSYON Yol kullanıcılarının talebini karşılayacak, diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenli, konforlu, çevreye duyarlı, çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde, yasa ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde otoyollar, devlet ve il yollarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek, her türlü iklim şartlarında bakım ve işletmesini yapmak suretiyle ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır. VİZYON Güvenilir ve konforlu ulaşım hizmeti veren, Gelişmiş teknolojileri kullanan, Gerçekçi, insana ve çevreye duyarlı karayolu projeleri üreten, Güçlü mali yapıya sahip, Gülümseyen çalışanlara ve çağdaş yönetime sahip bir kuruluş olmaktır. Stratejik Amaç 1: Hareketlilik Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. Stratejik Amaç 2: Karayolu Trafik Güvenliği Yol ağımız üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 3: Kurumsal Mükemmeliyet ve Sürekli Gelişme Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren, sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak. Stratejik Amaç 4: Karayolu Ağının Korunması ve Geliştirilmesi Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği, konforu artırıcı iyileştirmeleri sağlamak ve sürdürmek. Stratejik Amaç 5: İnsan ve Çevreye Duyarlılık Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak. 12

13 Tarafsızlık Tutarlılık Duyarlılık Şeffaflık Kaliteli hizmet Sürdürülebilirlik Verimlilik Öngörülebilirlik Yenilikçi ve öncü olmak Sosyal sorumluluk bilinci Karayolculuk ruhu Kariyer planlamasına önem verilmesi Şekil 1: Temel Değerlerimiz 13

14 GİRİŞ Tarihin ilk dönemlerinde tekerleğin icadıyla başlayıp günümüze uzanan süreçte ulaşım, insanların en temel ihtiyaçlarından biri olmuştur. Yolcu ve yüklerin bir noktadan başka bir noktaya hareketi olarak tanımlanan ve sosyo-ekonomik gelişmenin temel itici güçlerinden olan ulaşım günümüzde; karayolları, demiryolları, denizyolları, boru hatları ve havayolları gibi alt sistemlerle sağlanmaktadır. Ulaşım faaliyetlerinin tarihsel sürecinde farklı dönemlerde farklı ulaştırma alt sistemlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. 18. yüzyıla kadar denizyolu ve iç su yolu taşımacılığı ön plandayken, 18. ve 19. yüzyılda sanayi devrimi ve buharlı motorların icadı ile demiryolu taşımacılığı hakim sistem haline gelmiştir. Karayolu taşımacılığı ise 20. yüzyılda otomotiv sanayinin gelişmesiyle ön plana çıkmış, İkinci Dünya Savaşı sonrası hızlı bir şekilde artış eğilimine girmiş ve diğer ulaşım sistemleriyle rekabet edebilir hale dönüşmüştür li yıllarda yaşanan enerji krizinin aşılmasından sonra, 1980 li yıllarda karayolu taşımacılığı artış eğilimini sürdürmüş ve 2000 li yıllarda pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede hakim ulaşım sistemi haline gelmiştir. Ülkemizde 2010 yılı itibarıyla, yolcu taşımacılığının %91,8 i, yük taşımacılığının ise petrol boru hatları hariç % 88,8 i karayolu ile gerçekleşmektedir. Ekonomik kalkınmanın ve refahın gelişmesinde büyük önemi olan karayolu taşımacılığı, kendi bünyesi içinde başlı başına bir ekonomik faaliyet olduğu gibi diğer sektörlerle de çok yakın ilişkisi olan, bu sektörleri olumlu veya olumsuz yönde etkileyen bir hizmet sektörüdür. Küreselleşen dünyada ilişkilerin daha esnek, rekabete dayalı olması ve zamanın giderek değer kazanması ulaştırma hizmetinin önemini artırmaktadır. Ülkemizde bu hizmetin gerçekleştirilmesinde en büyük paya sahip karayolu altyapısının ve bu hizmeti veren Kuruluşumuzun içinde bulunduğu mali ve insan kaynağı sorunları dikkate alındığında, faaliyetlerin planlı bir şekilde yerine getirilmesi gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Kuruluşlar, kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla orta vadeli ve somut hedeflere dayalı planlar yaparak, Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz? sorularına cevap arayarak, politika oluşturma kapasitelerini artırmalıdır. Ayrıca, kamuda hesap verilebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması da bir zorunluluktur sayılı kanun ile kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş göstergeler ile ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan yapmakla görevlendirilmiştir. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ile izleme ve değerlendirme yeni yönetim sisteminin üçayağını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, kamu idareleri için stratejik plana dayalı performans programı hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü nün sorunlarını ve darboğazlarını ortaya çıkarmak, bu sorunların aşılması ile kuruluşun daha verimli bir yapıya kavuşturulması yönünde politika ve stratejiler belirlemek için ilgili mevzuat esas alınarak karayolu altyapısının mevcut durumu ile gelecekteki muhtemel gelişmeler değerlendirilerek, katılımcı bir anlayışla dönemini kapsayan Stratejik Plan çalışmaları 5018 sayılı kanun ile getirilen yeni yönetim anlayışının bir ürünüdür. 14

15 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM Genel Müdürlüğümüz dönemi Stratejik Plan hazırlama çalışmalarının kapsamı ve yöntemi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kalkınma Bakanlığı adını almadan önce Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kalkınma Bakanlığı nca 28 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Öncelikle, temel alınan belgeler çerçevesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Stratejik Planlama çalışmalarının başlatılacağı 14 Haziran 2011 tarihli ve 2011/18 sayılı İç Genelge ile Merkez ve Taşra teşkilatlarına duyurulmuştur. Daha sonra, farklı birim, meslek grupları ve Kuruluşumuz hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip kurum çalışanlarından bir çalışma ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Planlama Şubesi Müdürlüğü nce Stratejik Planın yasal dayanakları ve çerçevesi, ayrıntılı çalışma adımları, olabilecek çalışma yöntemleri ve zaman planı gerçekleştirilen KGM Stratejik Planı başlangıç toplantısında Stratejik Planlama ekibi ile paylaşılarak, çalışma yöntemi ve takvimi belirlenmiştir sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile yeniden yapılanma süreci nedeniyle oluşturulacak SP nin geleceğimize şekil vereceğinin bilincinde olarak, Neredeyiz?, Nereye gitmek istiyoruz?, Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?, Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? sorularını cevaplamak üzere çalışmalar 4 aşamalı olarak yürütülmüştür. Bilgi ve belge paylaşımı intranette oluşturulan ortak alan üzerinden sağlanmış ve iletişimde e-posta etkin olarak kullanılmıştır. SP hazırlık sürecinde katılımcılık ilkesine uygun olarak bütün katılım kanalları açık tutulmuştur. 21 atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Atölye çalışmalarına ekip üyelerinin yanı sıra konu ile ilgili çalışanlar ve uzmanların katılımı da sağlanarak daha çoğulcu ve katılımcı bir SP nın ortaya konulması amaçlanmıştır. Zaman zaman geçici çalışma grupları oluşturularak çalışmalara ivme kazandırılmıştır. Genel Müdürlüğümüzün sunduğu hizmetlere ve geleceğe bakışına yön verecek konulara ilişkin soruların yer aldığı anketler kurum çalışanlarına ve dış paydaşlara uygulanmıştır. Anketlerin istatistiki analiz sonuçları Güçlü- Zayıf Yanlar- Fırsatlar- Tehditler Analizi nde (GZFT)ve geleceğe yönelik planlama çalışmalarımızda yol gösterici olmuştur. 15

16 1. DURUM ANALİZİ 1.1. Tarihsel Gelişim Karayolları Genel Müdürlüğü nün 1950 yılında kuruluşu ile birlikte yurt çapına dağılmış bölge teşkilatları oluşturulmuş, başlangıçta Ülkemizin her yanına ulaşabilecek, sosyal nitelikli yolları hayata geçirmeyi hedef edinmiş, 1960 lı yıllarda karayolu ağı km ye ulaşmıştır. Yol ağımızın bir bölümünün, artan ekonomik faaliyetlerin sonucu önemli oranda ticari trafik taşımaya başlamasıyla bu kesimlerde fiziksel yetersizlikler ortaya çıkmış ve 1970 li yıllarda karayolu politikası yeni boyutlar kazanmıştır. Bu dönemde mevcut yol ağı uzunluğunu artırmak yerine, fiziki ve geometrik standartların iyileştirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Avrupa Yatırım Bankası ndan alınan kredi ile 1970 yılında yapımına başlanan Boğaziçi Köprüsü 1973 yılında trafiğe açılmış ve bu sayede Avrupa ile Asya kıtaları karayolu ile birbirine bağlanmıştır. Ayrıca, bu köprünün yapımı ile ülkemizde ilk ücretli yol ve köprü politikası başlatılmıştır li yıllarda bir yandan mevcut devlet ve il yolları üzerinde fiziki ve geometrik iyileştirme çalışmaları sürerken diğer yandan yeni bir atılımla tam erişme kontrollü otoyol yapımına hız verilmiştir yılında hizmete açılan 38 km uzunluğundaki Gebze-İzmit Ekspres yolu ile başlatılan ücretli yol politikası günümüzde de devam etmektedir yılında inşaatı başlatılan 2. Boğaz Köprüsü nün (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) 1988 yılında hizmete açılmasıyla Avrupa Asya ya ikinci kez karayolu ile bağlanmıştır yılından itibaren başlatılan bölünmüş yol yapım çalışmaları ulusal ve uluslararası ağ bütünlüğü ve trafik yoğunluğu nedeniyle kapasite artırılması gereken ana arterler üzerinde yoğunlaşmıştır. 1 Mart 1950 tarih ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulan ve daha sonra 30 Mayıs 1973 tarih ve 1737 sayılı Kanun ile görevlerinde ve teşkilat yapısında değişikliklere uğrayan Karayolları Genel Müdürlüğü, 2005 yılına kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı na bağlı tüzel kişiliği olan katma bütçeli bir kuruluş iken, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve tarih ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte tarihinden itibaren genel bütçeli kuruluşlar arasına dahil edilmiştir. Daha sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı na bağlı bir kuruluş olan Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos 2007 Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kuruluşların Bağlı ve ilgili olduğu Bakanlıkların Değiştirilmesi ile İlgili İşlem uyarınca yapılan düzenleme ile sektör bütünlüğünü sağlamak üzere Ulaştırma Bakanlığı* bünyesine alınmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı kanun ile Karayolları Genel Müdürlüğü nün Çalışma Usul ve Esasları ile Teşkilat ve Görevlerine ilişkin Hükümler yeniden düzenlenmiş ve Kurum özel bütçeli olarak yeniden yapılandırılmıştır. Not: * (1 Kasım 2011 tarihinden sonra Ulaştırma Bakanlığı nın adı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak değiştirilmiştir) 16

17 1.2. İlgili Mevzuat ve Görevler Karayolları Genel Müdürlüğü nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Kanun Numarası 6001 Kabul Tarihi Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: Sayı:27640 Amaç Bu Kanun ile karayolları ağının kalkınma planları, ulaştırma ana planı, stratejik plan ve programlar çerçevesinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde ulusal düzeyde geliştirilerek yaygınlaştırılması; karayolları ve karayollarıyla ilgili altyapı, diğer yatırımlar ve hizmetlerin, ekonomi ve sosyal gelişmenin gereklerine uygun, diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde yapılması ve/ veya yaptırılması hedeflenmiştir. Sözkonusu kanun uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı na bağlı özel bütçeli bir kuruluş niteliği kazanmış ve Kurumun organizasyon yapısında da değişikliklere gidilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: Sayı: Amaç Karayolları Genel Müdürlüğü nün 6001 sayılı kanunla belirtilen esas ve usullere uygun olarak çalışma düzeninin oluşturulması ile merkez ve taşra teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, yürütülecek faaliyet ve hizmetlerin işbirliği ve hiyerarşik düzen içerisinde yerine getirilmesini sağlamaktır. 17

18 1. DURUM ANALİZİ 1.2. İlgili Mevzuat ve Görevler Karayolları Genel Müdürlüğü nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun a göre KGM nin Yasal Yükümlülükleri; Otoyol, Devlet ve İl Yolları ağına giren karayolları güzergahları ile bunların değişikliklerine ilişkin planları hazırlamak veya hazırlatmak, Hazırlayacağı programlar uyarınca karayollarını yapmak, yaptırmak, emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak, bakımını yaptırmak, onarmak, onarımını yaptırtmak, işletmek, işlettirmek, Görev alanına giren karayolu ağlarının yapımı, bakımı, onarımı ve diğer hususlar hakkında teknik nitelik ve şartları tespit etmek veya ettirmek ve gerekli şartnameleri hazırlamak, Otoyollar ve bunların üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri ile hizmet tesislerinin, diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının yapımını ve/veya bakım ve onarımını ve /veya işletmesini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek, Karayollarının kullanılmasına, teknik emniyet ve korunmasına yönelik kurallar ile tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını uluslararası uygulamaları da dikkate alarak tespit etmek, yayımlamak ve kontrol etmek, Görev alanına giren karayollarında, uygun göreceği yol işaretlerini belirlemek, uygun yerlere koymak ve bu kapsama giren işleri yapmak veya yaptırmak, Görev alanına giren işler için gerekli plan, harita, etüt ve proje işleri ile araştırma- geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, Karayollarının yapım, bakım ve onarımı ile emniyetle işlemesi için gerekli olan garaj ve atölyeleri, makine ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akaryakıt tesislerini, laboratuvarlarını, deneme istasyonlarını, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlamaya yönelik bina ve lojmanları, alıcı-verici telsiz istasyonları ile gerekli haberleşme şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yerine getirmesine yönelik eğitim tesisleri ile sosyal tesisleri ve diğer bütün yan tesisleri hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelere göre yapmak veya kiralamak, yaptırmak donatmak, işletmek veya işlettirmek, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, Karayollarının temizliği, gereken bölümlerinde çevre düzenlemesi ve yol boyu ağaçlandırılması ile peyzaj hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, Tarihi köprülerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, Bu kanunla verilen görevlerin yapılabilmesi için lüzumlu her türlü araç-gereç, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi ve onarılması için gerekli olan uygun malzemeyi seçmek, temin etmek, gerektiğinde imal etmek veya ettirmek, depolamak, onarmak, gerekli ambar, atölye ve tesisleri donatmak, işletmek veya işlettirmek, Görev alanı içinde bulunan işlerin yapılması, trafik akışının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli her türlü araziyi, binalı ve binasız taşınmazları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamulaştırmak, satın almak, trampa yapmak, kiralamak ve gerekli hallerde geçici olarak işgal etmek, Otoyol, Devlet ve İl yollarında karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında Genel Müdürlüğe devir ve tem- 18

19 lik edilmiş veya Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerin kiraya verilmesi, bunlar üzerinde irtifak hakkı, kullanma izni veya ön izin verilmesi gibi işlemleri yapmak, yaptırmak, yapılan bu işlemlerle ilgili gerekli hallerde Maliye Bakanlığı na bilgi vermek, Görev alanında yeralan karayolları güzergahlarındaki taşınmazlarla ilgili olarak tahsis, devir, kamulaştırma veya ilgili diğer hukuki süreçlerin tamamlanmasını müteakip ilgili taşınmazların tapu sicillerinde terkin ve diğer işlemlerini yapmak veya yaptırmak, Talep halinde ve ücret karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı özel sektörden ilgililere faaliyet konuları ile ilgili eğitim hizmeti vermek, İş ve faaliyetlerine ilişkin veri ve bilgileri derlemek, basmak, yayımlamak veya yayımlatmak, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerle ilgili görevlendirilen şirketlere, ihale aşamasında ilan edilmek kaydıyla, gerektiğinde ortak olmak ve bununla ilgili işlemleri yapmak, Görev alanına giren konularda kanunlarla verilen diğer işleri yapmak veya yaptırmak. Karayolları Genel Müdürlüğü nün yapılanması merkezde (Ankara) Genel Müdürlük ve taşrada Bölge Müdürlükleri şeklindedir. Bölge Müdürlükleri; Genel Müdürlüğün taşradaki uygulayıcı alt hizmet birimleri olup, Genel Müdürlük düzenlemeleri ve planları çerçevesinde, sorumluluk alanına giren karayollarının yapımı, bakımı, onarımı, trafik güvenliği ve işletmesi ile bu iş ve hizmetlere yönelik teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetlerini, merkez teşkilatındaki ilgili hizmet birimleriyle koordineli olarak yürütmektedir. Diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerin listesi, Ek- 1 de ve Ek-2 de verilmiştir. 19

20 1. DURUM ANALİZİ 1.3. Faaliyet Alanları Karayolları Genel Müdürlüğü nün faaliyet alanı, karayolu ulaştırması ile ilgili olan altyapı işlerinde sorumluluğu altındaki Otoyol, Devlet ve İl Yollarında bir projenin planlanmasından yapımına, bakımından işletilmesine kadar her türlü hizmeti kapsamaktadır. Aşağıda kuruluşun önemli faaliyet alanları ana başlıklar halinde verilmektedir. Planlama Projelendirme Yapım Bakım- onarım Trafik güvenliği İşletme Tesis yapım ve onarımı Bilgi teknolojileri Bilgilendirme hizmetleri Danışmanlık hizmetleri Eğitim Ar-Ge (Araştırma- Geliştirme) 20

21 PLANLAMA Ulusal kalkınma, strateji ve politikalar, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesi, belirlenen amaçlar doğrultusunda bütçe ve yatırım programının oluşturulması Yol ağının belirlenmesi Uluslararası karayolu koridorlarının tespit edilmesi Ulaşım etütleri hizmetleri Trafik talep tahminine dayanan ekonomik ve mali yapılabilirlik etütlerinin gerçekleştirilmesi PROJELENDİRME Karayolu projelendirmesi Kamulaştırma Araştırma mühendislik hizmetleri Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu hazırlanması YAPIM Karayolu (yol, köprü, viyadük ve tünel) yapımı ve iyileştirilmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı nın tahsis ettiği ödenekler çerçevesinde turizm yollarının yapılması Karayolu çalışmalarında kullanılması düşünülen malzemelerin ve bu malzemeler kullanılarak meydana getirilen imalatların, teknik özelliklerini ve standartlara/şartnamelere uygunluğunu belirlemeye yönelik gerekli test ve deneylerin yapılması Kalite kontrol ve araştırma hizmetlerinin değerlendirilmesi BAKIM- ONARIM Karayolu bakım ve onarım hizmetleri Kar ve buz mücadelesi Yol boyu gelişimi ve peyzaj çalışmaları Tarihi köprü onarımı Bitüm temini, depolanması ve bitüm tesislerinin işletilmesi Yolların, yapım, bakım ve onarımı için gerekli olan hizmet ve idare tesislerinin yapım, bakım ve onarımı TRAFİK GÜVENLİĞİ Trafik güvenliği eğitimi ve proje hizmetleri Trafik işaretleme hizmetleri Trafik yönetim sistemlerine yönelik hizmetler 21

22 1. DURUM ANALİZİ 1.3. Faaliyet Alanları İŞLETME YİD modeline göre erişme kontrollü karayollarının (otoyol) proje yapım, bakım ve işletilmesi ile ilgili işlemlerin yapılması Otoyol ve Boğaz Köprülerinin işletilmesi Otoyol hizmet tesislerinin işletilmesi Tünellerin işletilmesi BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bilişim faaliyetleri Karar-destek bilgi ve yönetim sistemleri BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ Tünel radyosu Yol Danışma 159 Alo Karayolları Basın ve halkla ilişkiler Karayolu ulaşımı ile ilgili veri ve harita hizmetleri Karayolu envanterleri düzenlenmesi Kurumsal web sitesi DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Özel şartname ve birim fiyatların hazırlanması Diğer Kurumlardan gelecek kanun, tüzük, yönetmelik, standart vb. taslaklara görüş bildirilmesi Resmi dairelerin servis dışı tuttuğu makinelere eleman görevlendirilmesi Araç imalatı konusunda görüş bildirilmesi Tarihi köprü restorasyon uygulama projesi, temini ve uygulamaları konusunda çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile düzenlenen protokoller kapsamında danışmanlık (müşavirlik/kontrolluk) hizmeti verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alan ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarına görüş bildirilmesi EĞİTİM Hizmet öncesi eğitimler (yurt içi ve yurt dışı stajlar) Hizmet içi eğitimler Kurum dışına verilen eğitimler Operatör ve operatör eğiticisinin eğitimi ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) HİZMETLERİ Teknolojik ve bilimsel gelişme sağlayacak Ar-Ge faaliyetlerinin yapılması (Prototip imalatı vb.) 22

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Lütfi ELVAN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ülkemizin, bulunduğu coğrafi konumunun avantajlarından faydalanabilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 1 2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Feridun BİLGİN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Küresel ekonomik rekabetin sonuçlarından biri olarak, uzakların

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Başlangıç çizgisi ile varılan nokta arasındaki uzaklık, belirlenen hedef ile başarı arasındaki uzaklığa eşdeğerdir.

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2010 2014 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 BAKAN SUNUŞU... 4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU... 6 GİRİŞ... 8 1) STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 B- Teşkilat Yapısı

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 Stratejik Planı İçindekiler Bakan Mesajı... 1 Genel Müdür Sunuşu... 3 Giriş... 7 Tarihçe... 9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı

Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı DENİZLİ BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A. Yetki, Görev ve SorumlulukLAR 6 B. Teşkilat

Detaylı

TEJİK PLANI STRA 2013 2017

TEJİK PLANI STRA 2013 2017 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2013 / 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Atatürk, kardeşi Makbule

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı