TC. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Birim Görev Tanımları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Birim Görev Tanımları"

Transkript

1 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 111: Birimi Birimin Temel Görevi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın temel görevi; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı ile ilgili 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 33. Maddesi gereğince aşağıdaki görev sorumlulukları yerine getirmektir. Yetki: Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer ilgili kanun, yönetmelik vb. düzenlemeler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ilgili Kanun, yönetmelik vb. düzenlemeler, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ilgili kanun, yönetmelik vb. düzenlemeler, Taşınır Mal Yönetmeliği ile Kurum yönetimi tarafından rilen yetkiler ile aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir. Görev : Ünirsitemizin araştırma/geliştirme, eğitim öğretim faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan basılı elektronik bilgi kaynaklarını sağlamak, Kurumun bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, Sağlanan bilgi kaynaklarını belirli bir düzen standart içinde tanzim ederek kullanıma sunmak, Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümü personeli üzerinde eğitim denetim görevini yapmak, İç kontrol çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, Kullanıcıların en doğru güncel bilgiye ulaşmaları için gerekli eğitim, tanıtım yararlandırma faaliyetlerinde bulunmak, Elektronik tabanlı bilgi hizmeti sunmak, Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphanede kullanımını sağlamak, Basılı ya da elektronik ortamda, yayın kataloğu, bibliyografya, tez kataloğu vb. yayınlar hazırlamak, Kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak, Bilimsel, kültürel sosyal etkinliklerde bulunmak, Kurum yönetimi tarafından rilen diğer görevleri yerine getirmek. Birimi Birimin Temel Görevi Şube Müdürlüğü Kütüphane hizmet birimlerinin çalışmaları ile ilgili olarak; bilgi belge yönetimi kuralları çerçesinde standartlara uygun bir şekilde, etkili rimli hizmetler rebilmek için gerekli her türlü planlama, organizasyon, geliştirme denetleme faaliyetlerini yürütmek.

2 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 112: Birimi Birimin Temel Görevi Kütüphanenin iş akışını hizmet ünitelerini belirleyen iç yönergeyi yönergede ihtiyaç duyulduğunda yapılması gereken değişiklikleri belirlemek uygulamak, Koleksiyona dahil edilen yayınların raflara yerleştirmesi işini organize etmek, koleksiyonun bakımı korunması ile ilgili önlemleri almak, Okuma salonları, depo, ödünç rme bölümü arasında yerleştirme faydalandırma hizmetlerinin düzenli sürekli olarak yapılmasını sağlamak, Daire Başkanlığının bilgisi dahilin de Kütüphane personeli arasında iş bölümünü yapmak gerektiğinde yeniden düzenleyerek Daire Başkanlığının oluruna sunmak, Ünirsitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek araştırmalara yardımcı olmak, kullanıcıların sosyal kültürel ihtiyaçlarını desteklemek üzere basılı elektronik yayınların satın alınması, abonelik, bağış değişim yoluyla sağlanması için çalışmalar yapmak. Kütüphanede yürütülmekte olan okuyucu bilgi hizmetleri, idari hizmetler ile teknik hizmetlerin denetimini yapmak Daire Başkanlığına bilgi rmek, Ünirsite Yayın Komisyonu tarafından basılmasına onay rilen yayınlar için ISBN bandrol işlemleri yapmak, gerekli yazışmaları yürütmek, İç denetim çalışmalarının devamını sağlamak, denetimini yapmak Daire Başkanlığına bilgi rmek, Araştırma-Planlama Koordinasyon çalışmalarının takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından rilecek olan diğer iş işlemleri yürütmek. Teknik Hizmetler Birimi Teknik hizmetler birimi, bütün kütüphane materyallerinin (kitaplar, süreli yayınlar, elektronik yayınlar, görsel-işitsel materyaller vb.) seçiminden kullanıcıya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlemlerin tamamını bilgi belge yönetimi alanında çıkan yeni yaklaşım teknolojileri kullanarak yerine getirir. Kataloglama sınıflama hizmetlerini yürütmek, Koleksiyon geliştirme sağlama hizmetlerini yürütmek, Birim kütüphaneleri ile uyum koordinasyonu sağlamak, Elektronik Kaynak Hizmetlerini yürütmek, Bilgi Teknolojileri web hizmetlerini yürütmek, Destek hizmetleri. Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane hizmetlerini yerine getirmek. Kataloglama Sınıflama Hizmetleri Basılı elektronik kitapların kataloglama sınıflama işlemlerini yürütmek, CD eki olan kaynakların, varsa CD, DVD vb. eklerinin çoğaltım işlemlerini yürütmek, Süreli yayınların kataloglama sınıflama işlemlerini yürütmek, Görsel işitsel materyallerin Ünirsitemizde yapılan yüksek lisans doktora tezlerinin kataloglama sınıflama işlemlerini yürütmek, Kataloglama Sınıflama konusunda yeni yaklaşımları standartları takip etmek uygulamaya dönük çalışmalar yürütmek, Katalog kayıtlarının doğruluğu, güncelliği erişilebilirliğini takip ederek varsa hataları düzeltmek, Kayıp kitap işlemlerini yürütmek, Kitap sırtı işlemleri; kaşe, günlik, etiket, barkod işlemlerini yapmak,

3 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 113: Koleksiyona yeni kazandırılan kitapların listelerini hazırlamak, Gerektiğinde koleksiyon ile ilgili istatistik, rapor vb. çalışmalar hazırlamak, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane hizmetlerini yerine getirmek. Koleksiyon Geliştirme Sağlama Hizmetleri Koleksiyon geliştirme politikası belirleyerek koleksiyonu geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek, Koleksiyonun, Ünirsitenin eğitim öğretim araştırma amaçları doğrultusunda dengeli bir biçimde dağılımı için çalışmalar yürütmek, Birimlerin basılı elektronik yayın isteklerini toplamak. Toplanan tüm isteklerin koleksiyon kontrolünü piyasa araştırmasını yapmak, Sipariş listeleri hazırlayarak ihaleye hazır hale getirmek, İhale aşamalarını yürütmek takibini yapmak, İhale ya doğrudan temin ile sağlanan kitapların liste kontrolünü yapmak, Kütüphaneye yapılan kitap bağışlarını değerlendirmek, koleksiyon geliştirme politikası çerçesinde seçimini yapmak, Kütüphanenin bağış kitap politikasını belirleme yönünde çalışmalar yürütmek, Koleksiyona dahil edilmeyen bağış yayınların birim kütüphanelerinde ya başka kütüphanelerde değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütmek, Gerektiğinde koleksiyonun genel durumunu gösterir istatistikler, raporlar vb. çalışmalar hazırlamak, Ünirsitemizde yapılan yüksek lisans doktora tezlerinin Tez Teslim İlkeleri doğrultusunda kütüphaneye sağlanması iş işlemlerini yürütmek. Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane hizmetlerini yerine getirmek. Birim Kütüphaneleri Destek Hizmetleri Birim kütüphaneleri ile uyum koordinasyonu sağlamak, Birim kütüphanelerine ihtiyaç duyulduğunda teknik destek sağlamak, Birim kütüphanelerinin otomasyon programı ile ilgili isteklerini karşılamak, sorunları çözmek, Birim kütüphanelerinde görevli personele hizmet içi eğitimler rmek, Merkez Kampüse uzak ilçelerde bulunan Ünirsitemiz Fakülte Yüksek Okullarından gelen kütüphane oluşturma isteklerini incelemek, değerlendirmek rapor hazırlayarak üst yönetime sunmak, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane hizmetlerini yerine getirmek. Elektronik Kaynaklar Ünirsitemiz eğitim, öğretim araştırma ihtiyaçları doğrultusunda e-kaynak koleksiyonu oluşturmak, Birimlerin e-kaynak isteklerini toplamak, değerlendirmek raporlayarak Kütüphane Danışma Kurulunun onayına sunmak, Kütüphane Danışma Kurulunda aboneliği onaylanan e-kaynaklar için İlgili firmalarla iletişime geçerek abonelik işlemlerini yapmak. Kaynakları erişime açmak, Kütüphane Danışma Kurulunda aboneliği iptal edilen e-kaynakları ilgili firmalara bildirmek,

4 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 114: Dönem dönem çeşitli ri tabanlarını Ünirsitemiz bünyesinde deneme erişimine açmak, duyuru takibini yapmak, kullanım istatistiklerini almak, Kullanıcıların e-kaynaklara erişim konusunda yaşadıkları sıkıntı sorunları çözmek. Abone olunan e-kaynaklar konusunda ilgili firmalarla sürekli iletişim halinde olmak, birimlerden gelen dilek, şikayet önerileri firmalara iletmek, Abone olunan e-kaynakların kullanım istatistiklerini almak, değerlendirmek raporlar hazırlayarak Kütüphane Danışma Kuruluna sunmak, E-Kaynaklar konusunda yeni yaklaşım uygulamaları takip etmek, Yüksek abonelik ücretlerinin kütüphane bütçelerine getirdiği yükü hafifletmek Ünirsitemizin ürettiği bilimsel çıktılara kolay erişimi sağlamak üzere Açık Erişim çalışmaları yürütmek, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane hizmetlerini yerine getirmek. Bilgi Teknolojileri Web Hizmetleri Birimi Birimin Temel Görevleri Bilgi Belge Yönetimi/Kütüphanecilik alanında çıkan yeni teknolojileri takip etmek, uygulamaya dönük çalışmalar yürütmek, RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisinin kütüphanemizde kullanımıyla ilgili olarak firma ile iletişime geçmek (bakım, onarım, teknik destek, yenileme vs.) Kütüphane otomasyon programı ile ilgili uygulama, yenileme, kurulum eğitim çalışmalarını yürütmek, Otomasyon programı ile ilgili olası sorunları ilgili firma yetkililerine iletmek, Kütüphanenin web sayfasının tasarım, düzen yenileme çalışmalarını yürütmek, Web sayfasında, kütüphane hizmetleri ile ilgili duyuruları yürütmek, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane hizmetlerini yerine getirmek. Destek Hizmetleri Teknik Hizmetler biriminde ihtiyaç duyulan temizlik, günlik servis işlerini yürütmek, Kataloglama sınıflaması yapılan kitapların sırt, kaşe, günlik bandı, etiket, barkod işlemlerini yapmak, Satın alma ya bağış yoluyla kütüphaneye gelen yayınların taşınmasına kontrolünün yapılmasına yardımcı olmak, Daire Başkanı, Şube Müdürünü birim çalışanlarının rdiği diğer kütüphane İdari Hizmetler İdari Hizmetler birimi; Daire Başkanlığının tüm yazışmalarını, personel özlük, tahakkuk taşınır işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, Araştırma Planlama Koordinasyon, Basım-Yayım Destek hizmetlerinin yürütmek.

5 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 115: Yazı İşleri. Personel özlük işleri. Tahakkuk işlemleri. Taşınır İşlemleri. Araştırma Planlama Koordinasyon. Basın-Yayım Hizmetleri. Destek hizmetleri. Yazı İşleri Birime gelen- giden tüm evraklarla ilgili kayıtları tutmak dosyalama işlemlerini yürütmektir. Başkanlığın her türlü yazışma dosyalama işlerini yürütmek, Personelin fazla mesai çizelgelerini düzenlemek, rapor, izin, vb. işlemlerini yapmak dosyalamak, Gelen yazıları, Daire Başkanlığındaki ilgili birim personele havale ederek EBYS üzerinde takibini yapmak, standart dosya planına göre dosyalayıp, arşiv sistemine göre korunmasını sağlamak, Daire Başkanlığının yazışmalarını, Resmi Yazışma Kurallarına uygun olarak yapmak, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer görevleri yerine getirmek. Personel özlük işleri Personel özlük dosyalarının tutulması, tüm özlük hizmetlerinin takibini yapmak. Yurtiçi-yurtdışı geçici görev yollukları ile yurtiçi sürekli görev yolluklarının yolluk bildirimlerini, harcama talimatlarını ödeme emri belgelerini hazırlamak, tüm ödeme emri evraklarını tahakkuk işlemi bittikten sonra teslim tutanağı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na teslim etmek dosyalayıp arşivlemek, Personele ait SGK emekli kesenek tutarlarının sistem üzerinden aktarma işlemlerinin yapılıp bildirgesinin alınması. Personelin; izin, rapor, terfi vb. işlemlerinin takibini yapmak. Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer görevleri yerine getirmek. Tahakkuk işlemleri Temel görevi Daire Başkanlığının tüm satın alma ödeme ile personel maaş işlemlerini yürütmek. Başkanlığımız personellerinin aylık maaşını hesaplamak, Başkanlığın ödeneklerini kontrol etmek, ödeneklerin serbest bırakılması ek ödenek ile ilgili talepleri bildirmek, ödeme emri belgesinin eklerinin hazırlanarak ön mali kontrolü için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek, Okuyucular üzerindeki kitapların gecikmesi sonucunda ceza ücretinin alınıp, makbuz kesilmesi muhasebe defterine işlenmesi, bankaya yatırılması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi, Veritabanı ödemeleri için gerekli evrakların hazırlanıp ödeme emri belgesi

6 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 116: hazırlamak, Posta ücretleri ile telefon abonelik kullanım giderlerinin ödeme işlemlerini yapmak, Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan tüketime yönelik mal hizmet alımlarını (Kırtasiye, temizlik, periyodik yayın alımı, resmi posta pulu vb.) yapmak, İhale ile ilgili evrakların hazırlanması, ihaleye çıkılması ödeme işlemlerinin yapılması Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer görevleri yerine getirmek. Temel görevi Temel görevi Taşınır işlemleri Kamu maliyesinin en ekonomik şekilde kullanımının sağlanabilmesi için harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene kabulü yapılanları cins niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen kullanıma rilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. Muayene kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma rilmesini önlemek. Taşınırların giriş çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ile cetlleri düzenlemek taşınır yönetim hesap cetllerini tutmak Tüketime ya kullanıma rilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek, Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Ambarda çalınma ya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol ederek sayımlarını yapmak Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak, Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim almak, koruyarak kullanım yerlerine teslimini sağlamak, 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas usullere göre kayıtları tutmak bunlara ilişkin belge cetlleri düzenleyerek bu hususlarda hesap rme sorumluluğu çerçesinde harcama yetkilisine karşı sorumluluğu yerine getirmek. Daire Başkanlığımızca temin edilen taşınırların muayene kabul işlemlerini yürütmek, Taşınır İşlem Fişlerini (TİF) düzenlemek, zimmet işlemlerinin yerine getirilmesini arşivlenmesini sağlamak. Daire Başkanlığımızca kullanılan taşınırların ambardaki giriş-çıkış sevkini sağlamak, günlik önlemi almak, numaralandırma arşivleme yapmak. Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer görevleri yerine getirmek. Araştırma Planlama Koordinasyon Kütüphanenin gelecekte yer alacağı pozisyon için süreç belirlemeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Araştırma-Planlama Koordinasyon çalışmaları; sürekli iyileştirme kaliteye yönelik çabalar, bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlemesi performans gözlemleme raporlama faaliyetlerinin düzenli bir şekilde hazırlanması işlerini kapsar. Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamaya yönelik çalışmalar yapmak Stratejik planlama çalışmalarını yürütmek,

7 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 117: Temel görevi Temel görevi Belli dönemler halinde stratejik planlarda yer alan performans göstergelerine göre raporlama çalışmaları yapmak yönetime sunmak, Bütçenin; misyon, vizyon stratejik amaçlar doğrultusunda harcanması ile ilgili çalışmalar yapmak rapor hazırlamak, İdarenin belli dönemlere ait faaliyet brifing raporlarını hazırlamak, TÜİK İstatistikleri Yatırım-Proje-İzleme Değerlendirme Raporlarını hazırlamak, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer görevleri yerine getirmek. Destek Hizmetleri Her gün rutin olarak yapılan temizlik işlerini belirlenmiş yöntem araç, gereç malzeme kullanarak yapmak Birimin günlük temizlik, günlik servis işlerinin yapılması, Daire Başkanı, Şube Müdürünün birim çalışanlarının rdiği diğer görevleri yerine getirmek. Basım Yayın Hizmetleri Ünirsitemiz Yayın Komisyonunun sekreteryasını yapmak. Fakültelerden gelen kitap basım talepleri ile ilgili Yayın Komisyonunu toplamak toplantı tutanağını tutmak Yayın Komisyonunca basımına karar rilen kitapları Yönetim Kuruluna sunmak, Basımına karar rilen kitaplar için ISBN (International Standart Book Number) numarası almak, Basımı yapılan kitaplara bandrol almak, Basım sonrası işlemlerin tamamlandığını ISBN ajansına elektronik yazılı olarak bildirmek, Ünirsiteler Yayın Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Ünirsitemiz tarafından basılan kitapların birer örneklerini ilgili kurumlara resmi yazıyla göndermek. Birimi Birimin Temel Görevi Okuyucu Bilgi Hizmetleri Okuyucu bilgi hizmetleri; kullanıcıların bilgi kaynaklarından en etkin hızlı bir şekilde yararlanabilmeleri amacıyla yürütülen iş, işlem hizmetleri ifade etmektedir. Danışma, eğitim, tanıtım hizmetleri, Ödünç rme hizmetleri, Kütüphaneler arası işbirliği hizmetleri, Süreli yayın hizmetleri, Görsel işitsel materyal hizmetleri, Engelsiz kütüphane hizmetleri, Raf yönlendirme hizmetleri, Fotokopi çıktı hizmetleri, Destek hizmetleri. Danışma, Eğitim, Tanıtım Hizmetleri

8 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 118: Danışma, Eğitim Tanıtım Hizmetleri, okuyucu kullanıcıların kütüphaneyi koleksiyonu daha etkin kullanabilmeleri için bilgi gereksinimlerini karşılamaya yönelik her türlü basılı, elektronik, görsel işitsel kaynak bu kaynakların kullanımlarına ilişkin interaktif, telefon e posta yoluyla rehberliğin sağlandığı kütüphane hizmetidir. Kütüphanemizde sağlanan mevcut hizmetlerin tanıtımı, Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda eğitim programları, E-posta ya telefon yoluyla gelen sorulara yönelik rilen danışma hizmetleri, Katalog tarama kütüphane web sayfamızın kullanımına yönelik bilgi hizmetleri, Elektronik kaynakların kullanımına yönelik kullanıcılardan gelen talep üzerine ri tabanı firma temsilcileri tarafından yine istekler doğrultusunda kütüphaneciler tarafından sağlanan bilgi hizmetlerini, Kullanıcılardan gelen talepleri daha etkin hızlı bir şekilde karşılamak amacıyla kütüphanecilerin katıldıkları mesleki eğitime yönelik seminer, sempozyum vb. etkinlikleri, Kullanıcılar için hazırlanan broşür, kütüphane kullanım kılavuzları vb. çalışmaları, Etkinliklerimiz hakkında kullanıcılarımızı haberdar etmek amacıyla, tanıtım faaliyetlerini kapsayan periyodik olarak yayınlanan haber bülteni vb. çalışmaları, Kurum içi kurum dışından gelen kütüphane koleksiyonu ilgilendiren materyallerin(broşür, afiş vb.) kullanıcıya sunulmak üzere gerekli panolara asılarak tanıtımının gerçekleştirilmesi, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane Ödünç Verme Hizmeti Akademik, öğrenci idari olmak üzere ünirsite mensuplarının eğitimöğretim, araştırma, bilimsel faaliyet kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kütüphane koleksiyonundan belli kurallar süre karşılığında ödünç rerek yararlanmalarını sağlamak amacıyla kısa uzun süreli olmak üzere sunulan hizmettir. Üye kaydı işlemleri ile birlikte kullanıcıları üyelikleri hakkında bilgilendirme, Uzun süreli ya kısa süreli ödünç rme işlemleri, Reser kaynaklarından yararlandırma işlemleri, Süre uzatımı, Ayırtma işlemleri, İade işlemleri, Üyelik iptali ilişik kesme işlemleri, Koleksiyona dahil edilen yayınlardan bir kısmının yeni gelen rafında sergilenmesi bunun düzenli aralıklarla değiştirilmek üzere takibinin yapılması işlemleri. Kayıp ya da hasar görmüş materyaller için yönlendirme işlemleri, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane

9 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 119: Kütüphanelerarası İşbirliği Hizmeti Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan kaynakların belli kurallar çerçesinde diğer ünirsite kütüphanelerinden sağlanması merkez kütüphanemiz koleksiyonunda bulunan kaynakların başka kurum kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumunda istekte bulunan akademik personel, doktora yüksek lisans öğrencilerine rilmek üzere elektronik basılı materyallerin sağlanması hizmetini kapsar. Bu hizmetten nasıl faydalanacakları hakkında kullanıcılara danışma hizmeti (telefon, mail) rilerek otomasyon sistemi üzerinden istek yapabilmeleri için kullanıcıların bilgilendirilmesi, Kullanıcıların en etkin hızlı bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla eğitim kılavuzları hazırlayarak web sayfası üzerinden yayınlanması, İstekte bulunulan kaynakların kütüphanemiz tarafından kullanılan Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) Türkiye Belge Sağlama Sistemi(TÜBESS)üzerinden sağlayıcı kütüphaneden istekte bulunmak üzere materyal girişlerinin yapılması takibi, İstekte bulunulan materyal bilgilerinin okuyucuya bildirilmesi sağlayıcı kurumun ödünç rme politikası kapsamında kaynaklarının günce altına alınması amacıyla gelen materyallerin kullanıcıya tutanak karşılığında ödünç rilmesi, Daha rimli kaliteli bir hizmet rebilmek adına kütüphanemizde bu işlem için kullanılan ANKOS üzerinden erişilebilen Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) Türkiye Belge Sağlama Sistemi(TÜBESS) yetkilileri tarafından yıllık düzenlenen eğitim programlarına katılmak, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane Süreli Yayınlar Koleksiyon geliştirme dermeye yeni yayınlar kazandırma amacıyla kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda, kullanıcıların akademik çalışmalarına destek olacak yerli yabancı süreli yayınların abone olunarak ya da bağış yoluyla sağlanması, kayıt altına alınması, takibi kullanıcı hizmetine sunulmasını ifade eder. Her yıl eğitim-öğretim yılı başında bölümlere abone olunacak süreli yayınlar için istek formlarının gönderilmesi, Gelen süreli yayın isteklerinin kütüphane danışma kurulu tarafından değerlendirilerek aboneliğine karar rilmesi, Abone olunan yerli yabancı süreli yayınların kayıt altına alınması, Kütüphaneye gönderilen yerli ya yabancı süreli yayınların takip edilerek, varsa eksik sayıları ile ilgili işlemlerin yapılması,

10 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 1110: Süreli yayınların en etkin şekilde okuyucuya sunulması, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane Görsel İşitsel Materyaller Kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla kütüphane dermesine kazandırılan CD-ROM, DVD, VCD, CD (kitap eki), mikroform, kaset vb. formatlarındaki kitap dışı materyallerden oluşan bunların kullanımı için gerekli araç gereçlerin sağlanmasıyla sunulan hizmetlerdir. Kullanıcıların istekleri çerçesinde kullanıcı profili göz önünde tutularak CD-ROM, DVD, VCD, CD (kitap eki), mikroform, kaset vb. formatlardaki kitap dışı materyallerin kütüphane koleksiyonuna dahil edilmek üzere sağlanması, Kitap dışı materyallerin kayıt altına alınarak uygun yer koşullarda tutulması, Materyallerin kullanıcılara sunularak maksimum düzeyde kullanımlarını sağlamak amacıyla rilen iş işlemleri kapsamaktadır. Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane Engelsiz Kütüphane Kütüphane binası koleksiyonunun engelli kullanıcılara da hizmet recek şekilde tasarlanmasıyla ilgili iş işlemleri kapsamaktadır. Yürüme engelli kullanıcılara yönelik bina girişlerine basamaksız eğimli giriş alanları sağlama, Kütüphane koleksiyonunun kullanıcıların engel durumuna göre geliştirilmesine yönelik materyal sağlayarak gerekli kayıt işlemlerinin yapılması kullanıcıların bu hizmetten ne şekilde yararlanabilecekleri konusundaki eğitim bilgi hizmetleri, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane Raf Yönlendirme Hizmetleri Raf yönlendirme hizmetleri; kullanıcıların kütüphane kaynaklarına daha kolay bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla yürütülen hizmetleri ifade eder. Kullanıcıya ödünç rilen ödünç süresinin dolması ile birlikte iadesi yapılan materyallerin LC sınıflama sistemine göre doğru düzgün olarak raflardaki yerlerine yerleştirilmesi, Teknik işlemleri tamamlanan kitapların raflara yerleştirilmesi, Raflara yerleştirilen kitapların düzeninin periyodik olarak takip edilmesi,

11 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 1111: Gelen kullanıcıların aradıkları kaynakların hangi raflarda olduklarına dair gerekli yönlendirmelerin yapılması, Okuyucu salonlarının düzeni masa üstünde bırakılan kitapların toplanarak LC sınıflama sistemine göre doğru düzgün olarak raflardaki yerlerine yerleştirilmesi, Yıpranmış ya da zarar görmüş kitapların tespiti yapılarak gerekli işlemlerin yapılması için ciltleme ya da baskı merkezine yönlendirilmesi, Kayıp ya da yerinde bulunamayan materyallerle ilgili iş işlemlerin takibi yapmak yönlendirme hizmetlerini, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane Fotokopi Çıktı Hizmeti 5846 sayılı Fikir Sanat Eserleri Kanunu kapsamında kullanıcıların kütüphane koleksiyonundan yararlanmaları amacıyla kaynakların en fazla %10 u olmak üzere belli bir bölüm ya sayfasının fotokopi çıktı yoluyla çoğaltılması işleminin gerçekleştirildiği okuyucu hizmetidir. Kullanıcıların yararlanmak istedikleri kaynakların fotokopi ya çıktı yoluyla çoğaltılarak yararlanmalarını sağlamak, Ünirsite mensubu olmayan, kütüphane koleksiyonundan yararlanmak isteyen dış kullanıcıların ihtiyaç duyduğu kaynakların fotokopi yoluyla çoğaltılması hizmetlerini, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane Destek Hizmetleri Kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde ihtiyaç duyulan alanlarda faaliyet göstermek amacıyla destek ren yardımcı hizmet birimini ifade eder. Satın alma bağış yoluyla kütüphaneye gelen kaynakların teknik işlemlerinin yapılmasının ardından raflara LC sınıflama sistemine göre yerleştirilmesi, İadesi yapılan materyallerin LC sınıflama sistemine göre raftaki yerlerine yerleştirilmesi, Okuyucu salonlarının düzeni masa üstünde bırakılan kitapların toplanarak raflara yerleştirilmesi, Kütüphane kullanıcılarına bina içerisinde yönlendirme yapılması, Fotokopi çıktı hizmetlerinde kullanıcılara yardımcı olunması, Kütüphane hizmetlerini tanıtıcı her türlü materyalin, broşürün, afişin ilgili yerlere dağıtımı duyurulmak üzere panolara asılması, Ödünç rilen iadesi alınan materyallerin manyetik bantlarınındolum-boşaltım işlemlerinin yapılması, Kütüphaneler arası işbirliği hizmeti kapsamında sağlayıcı kütüphaneye gönderilmek üzere hazırlanan kargoların ihtiyaç duyulması halinde

12 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 1112: gönderim işlemleri, Birimin günlük temizlik servis işlerinin yapılması, Katalog taraması yapılan bilgisayarların bakımı, onarımı takibi hizmetleri, Günlik görevlisi çalışanları tarafından kütüphane giriş çıkışlarında her türlü günlik hizmetinin sağlanması, Okuyucu bilgi hizmetleri biriminin ana hedefi olan kullanıcıların bilgi kaynaklarından en etkin hızlı bir şekilde yararlanabilmeleri amacına yönelik yürütülen iş, işlem hizmetlere ihtiyaç duyulan her alanda destek olunması, Daire Başkanı, Şube Müdürü birim çalışanlarının rdiği diğer kütüphane Hazırlayan Ad-Soyad : Orhan TAFRALI Unvanı : Şube Müdürü Tarih : İmza : Onaylayan Ad- Soyad..: Nagihan KAYNAK Unvanı...: Daire Başkanı. Tarih : İmza.: İmza :

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

Ofis 100. Lisans (Kütüphanecilik) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri

Ofis 100. Lisans (Kütüphanecilik) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri BARTIN ÜNİRSİTESİ KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANIMI Fiili Görev Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Bartın Ünirsitesi Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon

Detaylı

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. Lisans (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. Lisans (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar BARTIN ÜNİRSİTESİ KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANIMI Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Bartın Ünirsitesi Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon Dairesi

Detaylı

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANIMI Fiili Görev Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Genel Sekreter İN TANIMI İşin Tanımı: Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli

Detaylı

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkan V. Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Elektronik Kütüphane

Detaylı

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkanı Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdürü Elektronik Kütüphane

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI BARTIN ÜNİRSİTESİ KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Fiili Görev Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Genel Sekreter İşin Tanımı: Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemizin eğitim öğretim politikası doğrultusunda, araştırma ve eğitim öğretimde duyulan bilgi gereksinimini karşılamak amacıyla; gereken her türlü bilgi

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı Çalışan Personellerin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI GÖREV ADI: Yazı İşleri/Sekreterlik Unvanı: Memur Görev Ve Sorumlulukları -Yazışma işlemlerinin yürütülmesi, -Gelen faksların kontrol

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim 2 Oya ÖZBAY Daire Başkanı 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.3.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: ÜYELİK İŞLEMLERİ SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, Kütüphaneden yararlanmak isteyen

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih:

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim 2 Oya ÖZBAY Daire Başkanı 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim 2 Oya ÖZBAY Daire Başkanı 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI DAİRE BAŞKANI TEKNİK VE İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sekreterlik OKUYUCU HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN SAĞLAMA VE SİPARİŞ İŞLEMLERİ BİRİMİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri Sayfa 1 / 7 Adı Soyadı Seçil SEVER Görev Unvanı Kadro Unvanı Görevleri 5018 Sayılı Kanun Gereğince Gerçekleştirme Görevlisi Görevlerini 2547 Sayılı Kanun Gereğince Belirlenen Görevleri Kurulu Kararları

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1/44 İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1.GENEL GÖREV TANIMLARI...2 1.1.YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI...2 1.2.YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI....3 1.3.YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...4

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamamlanan Faaliyetler Kullanıcılardan

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri:

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: * Enstitünün belirlenmiş amaç ve hedefleri doğrultusunda lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerine getirmek * Enstitü birimleri ve her düzeydeki personeli

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2016 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ANALİZİ

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ANALİZİ KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ANALİZİ 1. İDARİ HİZMETLER : 1.1 Yazışmalar : Rektörlük, Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları ve diğer kurumlarla yazışma ve iletişimle ilgili işlerin yapılması sürecidir. 1.1.1. Gelen

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Demet LAFÇI Şef 0 434 228 33 55 dlafci@beu.edu.tr Maaş işlemlerinin yapılması, Yolluk işlemlerinin yapılması, İhale işlemlerinin

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI ŞIRNAK - 2014 VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır.

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI 1. İDARİ HİZMETLER 1.1. Yazışmalar 1.1.1. Gelen evrak Dekanlık Kütüphane Şefi Kütüphane Personeli İlgili yazı e-beyas üzerinden Dekanlık tarafından Kütüphaneye havale

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI ŞIRNAK 07.02.2017 VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri

Detaylı

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş bilgileri tamamlanmıştır. Kullanıcılardan gelen Türkçe kitapların

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Amaç ve Kapsam Tıp si ndeki eğitim-öğretim hizmetlerinin mevcut kanun ve yönetmelikler ile Balıkesir Üniversitesi nin hazırladığı

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: No:03.2 01.2 Görevi : Yüksekokul Sekreteri Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İŞLEM SÜRECİ BAŞLANGIÇ

İŞLEM SÜRECİ BAŞLANGIÇ BİRİM ADI Ana Süreç Adı Harcama birimimizce satın alınan tüketim malzemesi ve dayanıklı taşınırlar iş süreci Satın alınan malzemelerin muayene komisyonuna sunulması Muayene Komisyonu Kabulü yapılanları

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI AYL AR OCAK (FAALİYET) OKUYUCU HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ *2016 yılına ait dergi aboneliklerinin yapılması. *2015 yılının istatistiki bilgilerinin derlenmesi. *Kullanıcı kaydı sorunlu olan öğrencilerin

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Daire Başkanı) Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek, Daire Başkanlığının

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim 2 Oya ÖZBAY Daire Başkanı 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: Madde 1: Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi kütüphane hizmetlerinin sunumunda, görevli personel ve kullanıcıların görev

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı. Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Alt Birimi: Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Hassas Görevler Hassas Görevi Risk Görevin Yerine Olan Personel Düzeyi Getirilmeme Sonucu Birim

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Görev Tanımları T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımları T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 Görev Tanımları SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ gopusem.gop.edu.tr gopusem@gop.edu.tr (0 356) 212 10 47 SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir

Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir Teşkilat

Detaylı

BASILI YAYIN BAĞIŞI İŞLEV İŞLEV SORUMLULAR

BASILI YAYIN BAĞIŞI İŞLEV İŞLEV SORUMLULAR BASILI YAYIN BAĞIŞI Basılı Yayın Bağışı Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen bağış talepleri ile ilgili yayınların içeriği hakkında bilgi alınır. Bağış, Yayın Kabul İlkelerine uygun mu? ve Dokümantasyon

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI ŞIRNAK - 2015 VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1 GENEL BİLGİLER 4 A Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B Birime ilişkin bilgiler 5 Fiziksel

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır. Kütüphane

Detaylı

KÜTÜPHANE PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

KÜTÜPHANE PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI KÜTÜPHANE PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI DAİRE BAŞKANLIĞI Kütüphane ile ilgili her türlü idari görevi yürütmek. Birimler arası iletişimi sağlamak. Daire Başkanlığı ile ilgili sorunları en akılcı ve en mantıklı

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Doç.Dr. Halil İbrahim ŞAHİN Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Müdür (Dahili: 1407) -Enstitü Kurullarına başkanlık etmek, Enstitü

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017

STRATEJİK PLAN 2013-2017 Misyon KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemiz öğretim elemanı ve öğrencilerinin eğitim öğretim ve bilimsel faaliyetlerini desteklemek, üretilen bilgileri gelişen teknolojiler aracılığı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı