YÜCE TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜCE TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR"

Transkript

1

2 YÜCE TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR Aziz Milletimiz tarafından gerçekleģtirilen ve Türkiye'yi tek bir vücut, tek bir kalp haline getiren "HAYDĠ TÜRKĠYE MEHMETÇĠKLE ELELE" kampanyasında toplanan bağıģlar, "TSK Elele Vakffnın koordinatörlüğünde amacına ulaģtı ve çok önemli bir hizmetin yolunu açtı, Ülke savunması ve milletin bölünmez bütünlüğü için görev baģında sakatlanan veya uzvunu kaybeden gazilerimizin ruhsal ve bedensel rehabilitasyonlarının daha çağdaģ koģullarda yapılabilmesi ve bu uğurda engelli duruma düģenlerin yaģam boyu devamlı bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi' nin inģasına 1996 yılında baģlandı, KadirĢinas halkımızın değerli katkıları ile TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi 21 Nisan 2000 tarihinde hizmete açıldı. Türkiye'nin, gazilerine vefa borcu olarak armağan ettiği, ülkemizde ve bölgemizde eģi ve benzeri bulunmayan, tıbbın ve teknolojinin çağdaģ her türlü Ġmkanlarıyla donatılmıģ bu anıtsal eserin oluģturulmasında, maddi ve manevi katkı ve yardımlarda bulunan isimlerini sayamadığımız yurtiçi ve yurtdıģındaki milyonlarca hayırsever vatandaģımıza, kurum ve kuruluģlarımıza ve yürekleri gazilerimizle birlikte çarpan tüm halkımıza en derin saygı ile Ģükranlarımızı sunuyoruz. Kahraman gazilerimizin bu tesiste Ģifa bularak en kısa zamanda sağlıklı yaģamlarına dönmelerini ve en kısa sürede sosyal hayata katılmalarını diliyoruz. TSK REHABĠLĠTASYON VE BAKIM MERKEZĠ BAġKANLIĞI 1

3 TSK REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ VİZYONU ÇeĢitli nedenlerle yetersiz ve engelli durumuna gelmiģ hastaların, sosyal yaģamlarındaki fiziki, psikolojik ve sosyal zorlukları tek baģına ve/ veya aileleri ile birlikte güven duygusu Ġçinde aģabilen bireyler haline gelmelerini sağlamaktır, Kavram olarak, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden farklı, ancak bu hizmetleri tamamlayıcı hekimlik uygulamaları Ġle genel sağlık hizmetlerine bütünlük kazandırarak, TSK personeli, aileleri ve emeklileri ile kahraman gazilerimizin ve belirlenmiģ oranda vatandaģlarımızın sağlık standartlarını yükseltmek, huzur ve mutluluklarına katkıda bulunmaktır. Mükemmelliyet sınırlarını zorlayan, yaratıcı ve bilimsel donanımları yüksek, rehabilitasyon ve bakım ekipleri Ġle tıbbi rehabilitasyon alanında dünyanın en iyisi ve örnek alınan öncü bir kuruluģ haline gelmektir, TSK REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ MİSYONU Hasta merkezli tedavi sistemini geliģtirmek ve hastanın tedavi ekibinin değiģmez mensubu olmasını sağlamaktır, Ayaktan veya yatarak tedavi olan hastalara, bilimsel standartlarda hastane ve / veya ev programları hazırlamak ve uygulamaktır, Engelli kiģilerin üretken bir hayat standardına ulaģmalarını sağlayacak yardımcı teknolojiyi geliģtirmektir. Mahalli ve merkezi idarelerde, engelli haklarının korunmasına yönelik politikalar oluģturulmasına katkı sağlamaktır, Rehabilitasyon eğitimine ve araģtırmaları Ġle literatüre katkı sağlamaktır. 2

4 TSK REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Kahraman gazilerimiz ile TSK mensuplarının ve belirlenmiģ oranlardaki sivil vatandaģlarımızın rehabilitasyonlarını ve gerekirse yaģam boyu bakımlarını sağlamak amacıyla kurulan "Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi" Ankara ili, Çankaya ilçesi, Bilkent yolu üzerindeki Lodumlu Bölgesi'nde m2'iik bir alan üzerine kurulmuģtur. Tesisin temeli, 9 Aralık 1996'da atılmıģtır. Tesisin yapımına 01 Temmuz 1997'de baģlanmıģ ve merkez 21 Nisan 2000 tarihinde hizmete açılmıģtır. Merkezin yapımı, 35 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıģtır. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi; 200 Yataklı Rehabilitasyon Hastanesi, 50 Yataklı Bakımevi, 50 Yataklı Hasta Misafirhanesi, MeĢguliyet ve mesleki rehabilitasyon bölümleri, Sosyal hizmet yapıları Kapalı / açık spor sahaları ve rekreasyon alanları Gazi Uyum Evi TSK Ankara Özel Bakım Merkezi ile Komutanlık ve diğer idari birimlerden oluģmaktadır. Dünyadaki benzerleri arasında en iyisi olarak planlanan bu tesis, 1999 birim fiyatları ile 61 milyon TL,' ye mal olmuģtur. Bu kaynağın önemli bir bölümü, kadirģinas halkımız tarafından baģlatılan HAYDİ TÜRKİYE MEHMETÇİKLE ELELE kampanyası ile sağlanmıģtır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği'nin kuruluģu, Gülhane'nin kuruluģu ile aynı tarihe rastlamaktadır yılında kurulan klinik, tıptaki ilerlemelere ayak uydurmak için önemli değiģimlere uğramıģtır yılında merkezimizin kurulması ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında eģi az bulunur imkanlara ulaģılmıģtır. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi; çeģitli nedenlerle yetersiz ve engelli durumuna gelmiģ hastaların, sosyal yaģamlarındaki fiziki, psikolojik ve sosyal zorlukları güven duygusu içinde aģabilen bireyler haline gelmelerini sağlamak amacına yönelik olarak geliģimini sürdürmektedir. Her bölümde, hastaların Ġhtiyaçlarına göre özel yapılanmaya gidilmiģtir. 3

5 Hastanemizde beģ ayrı klinik bulunmaktadır: Omurilik Hasarı Beyin Hasarı Ortopedik Rehabilitasyon Romatolojik Rehabilitasyon Akut Bakım Her klinik kendi hasta grubunda karģılaģılabilecek problemlere yönelik mo- dern tıbbın son yaklaģımlarını ve geliģimlerini baģarıyla hayata geçirmektedir. REHABİLİTASYON BÖLÜM ŞEFLİĞİ NÖROLOJİK REHABİLİTASYON KLİNİĞİ 100 yatak kapasiteli, akut bakım, spinal kord (omurilik) ve beyin hasarı(inme, travmatik veya anoksik beyin hasrarı) rehabilitasyonu alt birimleri ile tüm klinik hizmetlerinin verildiği bölümdür. Bu bölüm Türkiye'de ilk defa modern anlayıģa uygun olarak spinal kord yaralan- ması, beyin hasarı birimleri Ģeklinde ayrı ayrı oluģturulmuģtur, Merkezimiz spinal kord hasarı rehabilitasyonun- da Türkiye'nin önde gelen kuruluģlarındandır. Beyin hasarına bağlı felçlerin rehabilitasyonunda Türkiye'nin örgütlenmiģ tek merkezidir. Spinal kord yaralanmalı ve beyin hasarlı hastaların fizik tedavi ve reha- bilitasyonu amacı ile gerekli egzersiz programları, el rehabilitasyonu, günlük yaģam aktivelerine yönelik fonksiyonel terapi uygulamaları, terapötik havuzda su içi egzersizleri, pslko-sosyal değerlendirme ve tedavileri, beyin hasarlı hastalarda konuģma ve yutma terapileri uygulanmaktadır, Beyin hasarı rehabilitasyonu bölüm Ģefi baģkanlığında hizmet vermekte olan konuģma ve yutma bozuklukları tedavi ünitemizde, çeģitli nedenlerle geliģmiģ beyin hasarına bağlı yutma bozukluklarının erken dönemde tanınması, bu konu- da gerekli önlemlerin alınması ve tedavilerin uygulanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle yapılan yatak baģı değerlendirmesi ve oral motor yapıların fizik muaye- nesini müteakip, çeģitli kıvamlarda hazırlanmıģ radyoopak maddelerin hastaya yutturulması sırasında radyolojik kayıtların değerlendirilmesi ile "radyolojik yutma değerlendirmesi" de yapılabilmektedir. 4

6 Beyin ve omurilik yaralanması sonrası gözlenen lokal spastislte tedavisi amacı ile "Botulinum Toksin" ya da "Fenol" gibi nöroklmyasal ajanların uygulaması EMG veya ultrasonografi rehberliğinde ve gerekirse anestezi altında tecrübeli uzmanlarca yapılmaktadır. Bununla birlikte, nöroģirurji uzmanlarınca yerleģtirilen "intratekal Baklofen Pompası" nın Ġlaç dolumları ve ilaç doz ayarları yapılabilmek- tedir. Ayrıca merkezimizde bulunan "scare pilot" -çevre kontrol sistemi- ellerini kullanamayan hastaların yaģamlarını kolaylaģtıran bir sistem olarak hizmet vermektedir. Bu sis- tem, sesle verilen komutlarla has- tanın odasındaki pek çok Ģeyi kontrol etmesini sağlamaktadır. Örneğin hasta sözle uyarı vererek, yatağının baģ ve ayak kısmını kaldırıp indirebilmekte, TV'yi ve radyoyu açıp kapatabilmekte, odanın ve baģ ucu lambasının açılıp kapatılmasını sağlamakta, hemģireyi çağırabilmektedir. Bu sistem her klinikte bir odada mev- cuttur. ORTOPEDİK REHABİLİTASYON KLİNİĞİ 100 yatak kapasiteli, romatolojik ve ortopedik rehabilitasyon alt bölümleri ile tüm klinik hizmetlerinin verildiği bölümde; ampüte hastalar, kırık sonu sakatlıklar, ortopedik bağ tamiri ameliyatları, her çeģit eklem sakatlığı ve romatoid artrit ile artroz sonu sakatlıklara sahip hastalar tedavi edilmektedir. 5

7 KAS-İSKELET SİSTEMİ GİRİŞİMSEL AĞRI ÜNİTESİ: Kas, eklem ve hareket sistemiyle iliģkili ağrı yakınmasıyla hekime baģvurmuģ, koruyucu, temel ve konvan- siyonel tedavi yöntemleri uygulanmıģ ancak fayda görememiģ hastaların değerlendirilmesi, giriģim yapılacak hedef bölgenin seçilmesi ve giriģimsel yöntemlerle tedavi edilmesi amaçlan- maktadır. Bel ve boyun fıtığı, eklem dejenerasyonu, romatizmal eklem hastalıkları ile kas, kemik, eklemi tutan tüm sistemlk ve ilerleyici hastalıkların değerlendirilmesi, kontrol altına alınması ve tedavisine yönelik görüntüleme ve giriģimsel tedavi yöntemleri kullanılmak- tadır. Etkinliği ve güvenirliliği uluslararası bilimsel çalıģmalarla ortaya konmuģ mevcut müdahale yöntemleri, uygula- ma yapılacak hastanın bilgilendirilmesi ve onayının alınmasını müteakip, konusunda deneyimli uluslararası sertifikasyona, bilimsel makale ve atıfa sahip uzmanlarca uygulanmaktadır. HİPERBARİK OKSİJEN ÜNİTESİ Hiperbarlk oksijen ünitesi, tedavi gören hastalarda bası yarası, dlyabetik yaralar, yumuģak doku enfeksiyonu, kırık kaynama bozukluğu Ġle bunun gibi 16 ayrı endikasyonda etkin tedavi yöntemi olarak kullanılmak üzere modern, ĠĢlevsel, etkin ve konforlu koģullarda hizmet veren bir birimdir. 6

8 POLİKLİNİKLER Merkeze baģvuran tüm hastaların kabul edilerek, muayenelerinin yapıldığı, bölümdür. Her gün saat 09:00-12:00 ve 13:00-16:00 saatleri arasında Fizik Tedavi Poliklinik hizmeti verilmektedir. Poliklinikte muayene olan hastalar gerekil görüldüğü takdirde Ġç hastalıkları, göğüs hastalıkları, nöroloji, psikiyatri, ortope- di ve travmatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir. Kurum hekimi tarafından da gaziler, hastane personeli ve ailesinin muayenesi yapılmaktadır.kısımda, öncelikli gazi- lerimiz olmak üzere kas ve Ġskelet sis- temi hastalıkları Ġle ilgili olarak ozon otohemoterapl yapılmaktadır. uygulaması e KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALE KISMI Bu bölüm iki ameliyathane ve 6 yataklı modern bir yoğun bakım ünitesinden oluģmaktadır. Küçük cer- rahi müdahale kısmında; merkezde yatan hastaların yatak yaraları, beyin sinir cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ve üroloji ile Ġlgili ameliyatlar yapılmaktadır. TANI VE TEDAVİ BÖLÜM ŞEFLİĞİ NÖROFİZYOLOJİ VE BİOFEEDBACK KISMI Sinir ve kas hastalıklarında tanı koymayı sağlayan EMG, SEP, MEP incelemelerinin yapıldığı nörofizyoloji birimidir. Biofeedback kısmında görsel ve ĠĢitsel uyarılara hastanın verdiği tepkinin değerlendirmesi ve geliģtirilmesi sağlanır. 7

9 KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜM LABORATUVARi Hastanın kemik erimesi durumunun ve kemik dokudaki kalsiyum oranının tespit edilmesinde kullanılan tanıya yönelik ölçüm cihazının kullanıldığı ünitedir. HAREKET SİSTEMİ TEST KISMI Performans Laboratuvarı: Her türlü solunum testi ile egzersiz sonrası kardiyak performans ve kas gücünün değerlendirildiği laboratuvardır. Hastalarda ortaya çıkan solunum yetersizliği değerlendirilir, tedavi son- rası geliģim gözlenir, hayat boyu takipte hastanın verilen egzersizleri evinde yapıp yapmadığı kontrol edilir. izokinetik Laboratuvarı Bel, kol, bacak kaslarının, kas gücünün bil- gisayarlı dinamometre ile ölçüldüğü laboratuvardır. izokinetik egzersiz, diğer kas egzersizlerine göre, hastaya kendini geliģtirmesi için avantaj sağlar, kas gücünün dakik ölçümüne izin verir. Hareket Analiz Laboratuvarı: YürüyüĢ paterni herhangi bir nedene bağlı olarak normalden sapan nörolojik veya ortopedik hastanın yürüyüģünün normalden ne kadar saptığını, ampütasyonlu hastanın protez sonrası yürüyüģünü ve tedavi programının etkinliğini değerlendiren yedi infrared, iki dijital kamera ve bir platformdan oluģan, bilgisayarlı 3 boyutlu yürüyüģ analizinin gerçekleģtirildiği laboratuvardır. Uygulama ile hastaların yürüyüģ bozuklukları tespit edilir ve tedavi programları planlanır. 8

10 Ayrıca laboratuvarda gluteal bölge basıncı ölçülmekte, böylelikle tekerlekli sandalyede öturan hastanın kalçalarına gelen basınç tespit edilerek, hastaya uygun minder seçiminde rehberlik edile- rek basınç yaralarının geliģim riski en aza indirilmektedir. Ayak taban basınç ölçümüyle de, ayağında rahatsızlığı olan hastanın basınç-yük haritası çıkarılmakta ve uygun cihazlarla yürüyüģünün nor- malleģmesine yardımcı olunmaktadır. EGZERSİZ KISMI Nörolojik Egzersiz Salonu: Merkezin spinal kord, beyin hasarı ve akut bakım kliniğinde yatan hastaların tedavilerinin yapıldığı salondur. Hastaların eklem hareketlerinin açıklığının sağlandığı, kasların kuvvetlendirdiği, oturma ve ayakta durma dengesinin sağlandığı daha sonra yürüyüģlerinin gerçekleģtiril- diği tedavi ünitesidir. LOKOMAT ( Robot Yardımlı Yürüme ) TEDAVĠSĠ: Lokorhat cihazı, inme ve omurilik yaralanmasına bağlı felçli hastalıklar, ortopedik problemler ve travmdtlk beyin hasarlarında kullanılmaktadır. Lokomat, hastaların vücut ağırlığını bir lift sistemi yardımıyla azaltarak her Ġki bacağa takılan robot yardımıyla yürüme hareketini yaptırır, Böylece beyne yeniden yürüme uyarıları gider ve beynin unuttuğu yürüme eyleminin yeniden hatırlatılması veya hastalık sonrası bozulan yürüme paterninin tekrardan yapılandırılması hedeflenir. 9

11 Ayrıca lokomat, beyin ve omurilik yaralanmalı hastalarda kasların güçlenmesine, dolaģımın geliģmesine, sindirim ve boģaltım sisteminin düzgün çalıģmasına da yardımcı olmaktadır, Ortopedik Egzersiz Salonu: Merkezin ampüte rehabilitasyon ve romatolojlk rehabilitasyon klinik- lerinde yatan hastaların tedavi- lerinin yapıldığı salondur, Hastaların eklem hareketlerinin açıklığının sağlandığı, kasların kuvvetlendir- diği, denge ve yürüyüģ eğitiminin verildiği tedavi ünitesidir. Ayaktan Hasta Egzersiz Salonu: Hastanenin fizik tedavi polikliniğinde muayeneye gelen ve egzersiz tedavisi uygun görülen hastaların fizyoterapistler tarafından tedavi- lerinin yapıldığı salondur. Yine bu salonda uzmanlar tarafından hastalar için ev egzersiz programları planlaması hizmeti verilmektedir, 10

12 El Egzersiz Salonu: Herhangi bir nedene bağlı olarak (kaza, hastalık, travma gibi) el fonksiyonlarını kaybeden hastalara bu fonksiyon- larını tekrar kazandırmaya yönelik tedavilerin fizyoterapist tarafından yapıldığı salondur, Salonda ince el becerilerini yapmayı sağlayan, ince el kaslarının kuvvet ve koordinas- yonunu arttırmaya yönelik pek çok modern cihaz bulunmaktadır, Pediyatrik Rehabilitasyon Egzersiz Salonu: Fiziksel özür ve rahatsızlıkları olan 0-16 yaģ grubu çocukların reha- bilitasyonlarının fizyoterapist tarafından yapıldığı salondur. Salonda çocuk hastaların egzersiz moti- vasyonlarını arttırıcı ve tedavilerini destekleyici cihaz- lar ile tedavi araçları yer almaktadır, Pediyatrik Rehabilitasyon Kısmı'nda dafiziksel, zihinsel ve geliģim geriliği olan 0-16 yaģ grubu, yatan ve ayaktan hasta- ların, tanı, tedavi ve rehabilitasyonlarına yönelik çalıģmalar yapılmaktadır. Birimde, tüm özür grubu çocuklara ve ailelerine yönelik psikolojik destek de verilmektedir. Ayrıca bu kısımda yatarak ya da ayak- tan tedavi gören çocuk hastaların boģ vakitlerini değerlendirdikleri bir oyun odası da mevcuttur. 11

13 MEġGULĠYET TEDAVĠSĠ VE MESLEKĠ REHABĠLĠTASYON KISMI: MeĢguliyet Tedavisi: MeĢguliyet tedavisi bölümünde, iģ uğraģı terapisi uygulanarak günlük yaģam aktivitelerinin (giyinmesoyunma, yemek yeme, kendine bakım, transfer aktiviteieri, tekerlekli sandalye kullanma) hastanın tek baģına yapabilmesi ve kendine yeterli hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bölümde bulunan bir egzersiz salonu, ev Ģeklinde dizayn edilmiģ bir alan ve yine özel olarak düzenlenmiģ bir model sokak, çalıģmalar Ġçin egzersiz ve pratik alanı olarak kullanılmaktadır, Mesleki Rehabilitasyon Bölümü: Mesleki Rehabilitasyon Bölümünde amaç; hastaların tedavilerini destekle- mek, var olan fiziksel fonksiyonlarını geliģtirmek veya yeni beceriler kazandırmak, özgüvenlerini arttırmak, onları üretken, bağımsız ve topluma uyum sağlamıģ bireyler haline getirmektir. UğraĢı ve meslek edindir- meye yönelik açılan kurslarda MEB'e bağlı öğretmenler ve merkez personeli teknikerler görev almaktadır, Ayrıca meslek danıģmanı tarafından gazilere ĠĢ bulma ve iģ yaģamına uyum hizmetleri verilmektedir. 12

14 Bölümde; ağaç iģleri, ahģap boyama, biçki-dikiģ, dekoratif el sanatları,metal iģleri, örgü-dokuma, resim, metal rölyef, takı tasarım, yakma resim, ebru, fotoğrafçılık, seramik, görme engelli bilgisayar, bilgisayar web tasarımı, bilgisayar iģletmenliği, bilgisayar donanım, Ġngilizce ve açık ilköğretim ve lise kursları olmak üzere toplam 12 atölyede 17 dalda hizmet verilmektedir. HİDROTERAPİ KISMI Hastanın tedavi bölgesini rahatlatarak, egzersiz tolerasyonunu arttırmak amaçlı hizmet veren Hidroterapi tedavi ünitelerinde; girdap banyoları, galvani banyoları, zıt duģlar, kelebek banyosu, basınçlı su duģu, fin hamamı ve su altı masaj banyosu bulunmaktadır. Ortopedik ve Nörolojik Tedavi Havuzları Ortopedik ve nörolojik tedavi havuz- larında, fizyoterapistlerin gözetiminde hastaların, suyun sıcaklığı ve kaldırma kuvveti özelliklerinden faydalanılarak, kasların kuvvetlendirilmesi ve yine su içinde yapılan egzersizlerle spastik kaslarda gevģeme sağlanması hedef- lenmektedir. Ayrıca bu bölümde, oynar tabanlı havuzlar mevcuttur. Bu havuzların tabanı alçaltılıp, yükseltilerek suyun kaldırma kuvveti özelliğinden yararlanılarak ve su seviyesinde değiģiklikler yapılarak hastanın tedavisi yapılmaktadır. Havuzun dıģının camla kaplı olması hastanın hareketinin dıģarıdan gözlenmesine olanak sağlamaktadır. 13

15 ELEKTROTERAPİ: Elektroterapi, tedavi amacıyla çeģitli elektriksel ajanların uygulanmasıdır. Yatarak ve ayaktan tedavi gören hastaların, rahatsızlıklarına göre; ısı, ıģık, yüzeysel veya derin sıcaklık ajanları, manyetik alan tedavisi ve trakslyon yön- temleriyle rehabilitasyon aģamasına hazırlanmaları sağlanır. Hastanın ağrı Ģikayeti ve kas gerginliğinin giderilmesi hedeflenir. Böylece hasta, egzersiz programına daha iyi katılım sağlar. KONUŞMA TERAPİSİ: Bölümün hizmet amacı; ses, konuģma ve yutma patolojisi ile ilgili bozuklukların tanı ve tedavisidir. Bu bölümde, travmatik ve nörolojik konuģma, akıcı konuģma, artlkülasyon problemleri ile yutma ve yutkunma problemlerinde ön görüģme ve tanı hizmetleri verilmektedir. Terapinin gerekli olduğu durumlarda ve uygun koģullarda, belirtilen konuģma bozuklukları Ġçin bireysel olarak hazırlanmıģ terapi programları, kiģisel ya da grup terapi programlarıyla uygulanmaktadır. ww 14

16 ORTEZ-PROTEZ KISMI: Ortez-Protez kısmı; doğuģtan veya travmaya bağlı olarak alt ve üst ekstremlte fonksiyon kayıplarının giderilmesine yönelik protezlerin ve mevcut ekstremite ve omurganın fonksiyon kayıplarının giderilmesine yönelik ortezlerin yapıldığı ve hastaya tatbik edildiği bölümlerden oluģmaktadır. Her hastaya ölçüsü alınarak, kiģiye özel, dünya standartlarındaki en son teknolojik imkanlar kullanılarak protez ve ortezler yapılmaktadır. Merkezin bünyesinde bir laboratuar olması araģtırma ve bilimsel çalıģmaların gerçekleģtirilmesine de imkan sağlamaktadır. Merkezde, protez-ortez alanındaki ugulamalar tam teģekküllü rehabilitasyon hizmetleriyle desteklenmektedir, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Ortez -Protez Laboratuvarında, dünyadaki en son geliģmeler takip edilerek, en ileri teknolojik protezler yapılmaktadır. Gazilerimiz ve ihtiyacı olan tüm hastalarımız için tasarlanarak yapılan protezlerin amacı, ihtiyaç sahiplerinin hayat standartlarını yükseltmektir. Laboratuar, kuruluģundan bu yana, sürekli kendini yenileyip, geliģtirerek bugün artık micro processor (bilgisayar) kontrollü dlzüstü ve kalça protezleri Ġle elektronik kontrollü dirsek eklemli kol protezleri ve kiģiye özel silikon protezler yapmaktadır. 15

17 2005 yılında Türkiye'de ilk defa Merkezimizde kurulan silikon laboratuvarında, kiģiye özel silikon parmak, parsiyei el, parsiyei ayak, yanıklar için yüz maskesi, greftli bölgeler için silikon ped uygulamaları hizmeti verilmektedir, 2008 yılından bu yana da "harmony system" adıyla kullanılan aktif vakum sistemli, güdük hacminin kontrol edildiği ve aynı zamanda kan dolaģımını iyileģtiren diz altı protezleri, hastalara uygulanmaktadır. Laboratuvarda, yürümenin tüm evrelerinde en yüksek güvenliğin sağlanması ön planda tutularak, eklem üzerinde konumlandırılmıģ sensörler sayesinde, kiģinin yürüyüģüne göre kendini ayarlayabilen, merdiven inme ve eğimli zeminlerde güvenli yürüyüģ sağlayan, diz üstü protez uygulamaları da gerçekleģtirilmektedir. Dünyanın ilk üç boyutlu eklem hareketlerini sağlayan hidrolik kalça ekleminden ve elektronik kontrollü diz ekleminden oluģan kalça protezleri, ihtiyacı olan hastalara yapılmaktadır, Ortez - protez laboratuvarı elektronik kontrollü dirsek eklemi ile kozmetik görünümünün yanında, dirsek hareketlerinde ahenk, hız ve güvenlikle beraber 6 kg. kadar yük taģıma özelliğine sahip protezler her parmağı birbirinden bağımsız hareket ederek, hastaya sağlam eli ile yapabileceği bir çok iģi yapma Ġmkanı sunan bionic elli protez hizmetlerini de sunmaktadır, 16

18 Oıiez protez kısmında bulunan eğitim alanı, hastaların protezleri yapıldıktan sonra ilk ayağa kaldırıldıkları ve yürüyüģ eğitimi aldıkları ünite, daha kapsamlı cihazlarla daha geniģ bir alanda, aynı anda daha çok hastaya hizmet etme Ģansına sahip geniģlikte yeni bir salonda hizmet vermeye baģlamıģtır, Egzersiz salonunda bilgisayarlı ortamda stabilometre cihazı ile denge, ayarlanabilir rampa ile hastalara inip-çıkma eğitimi verilmektedir, Üst ekstremite hastalarında protez öncesi ve sonrası eğitimi için bilgisayarlı ortamda "Myoboy" cihazı kullanılmaktadır. SPOR ALANLARI VE REKREASYON KISMI: Spor alanları bölümünde, rehabili- tasyon programını destekleyici çeģitli sportif aktiviteler ve oyunlar aracılığıyla hastaların fiziksel yeteneklerini, denge ve koordinasyonunu arttırmak, ekip içerisinde paylaģma, yardımlaģma, özveride bulunma ve mücadele ruhu kazandırmak, bedensel ve ruhsal olarak hastaları dengeli bir hale getirmek gibi hedefler doğrultusunda çalıģmalar yürütülmektedir, Gazilerden ve merkezde tedavi gören diğer hastalardan oluģan ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol, tekerlekli sandalye tenis, masa tenisi, okçuluk, eskrim, hal- ter, görme engelli golbol takımı ile havalı silah atıģ takımı "Karagücü" adı altında kendi liglerinde, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılmaktadırlar. Engelli atletizm, engelli oryantring ve engelli binicilik takımlarını da kurulması için alt yapı çalıģmalarına devam edilmektedir. 17

19 iki ayrı spor salonunda basketbol, masa tenisi, bilardo, fitness salonları, okçuluk, halter etkinlikleri ile dıģ spor aktlvltelerl olarak düzenlenmiģ atletizm pisti, tenis kordu, voleybol, basketbol ve futbol sahaları yer almaktadır, Gazi uyum evi bölgesinde 78 dönüm alanda ise uluslararası standartlarda Gazi Parallmplk Spor Tesislerinin inģası hedeflenmiģtir, GAZĠ PARALĠMPĠK SPOR TESĠSLERĠ PROJESĠ 18

20 LABORATUVAR BÖLÜM ŞEFLİĞİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI: Hastalardan alınan materyallerden, immünolojik, serolojik, bakteriyolojik, virolojik, parazitolojlk, mikrobiyolojik incelemeler yapılmaktadır, * BĠYOKĠMYA LABORATUVARI: Hastalardan alınan materyallerden, biyokimya testleri, tam kan, tam Ġdrar,» koagülasyon testleri, eklem sıvısı incelemesi, rutin biyokimya testleri ile hormon ve tümör markırları ile ilgili testler çalıģılmaktadır. Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarları 24 saat esasına göre çalıģmaktadır, ihtiyaç duyulan tüm rutin ve acil testler yapılabilmektedir. Biyokimya Laboratuarı Internai Kalite Kontrol ve GATA Biyokimya bölümünden gönderilen kontrol serumlarıyla eksternal kalite kontrol programı uygulanmaktadır. Merkezde uzun süreli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyona ihtiyaç duyan hastalara yönelik, koagulasyon ve nutrisyon testleri ile romatolojik testler üzerine özelleģmiģ bir yapılanma planlanmaktadır. 19

21 RADYOLOJİ: Bölümde; tüm direkt ve ilaçlı grafiler, anjiyografi, bilgisayarlı tomografi, ultra- sonografi ve renkli dopler yltrasonografi, vasküler ve non vasküler giriģimsel iģlemler yapılmaktadır, Merkezde mevcut olan PACS (Picture Archiving and Communication System) sistemi ile görüntülerin elektronik ortamda saklanması ve radyoloji bilgi sisteminden alınan bilgilerin kullanılarak otomatik olarak hastane içindeki birimlere dağıtılması sağlanmaktadır. Kullanılan bu sistemle, kağıtsız ve filmsiz bir hastane ortamı oluģturulmuģtur. Hastalar ile kullanıcıların biliģim teknolojilerinden faydalanarak daha kaliteli, sürekli ve hızlı hizmet almaları/ vermeleri gerçekleģtirilmektedir. Radyoloji bölümünde, Fizik Tedavi Uzmanı, KonuĢma Terapisti ve Radyoloji uzmanından oluģan bir konsey tarafından değerlendirilen hastalara, yutma patolojilerinin ayırıcı tanısı ve rehabilitasyonu konusunda da hizmet sunulmaktadır, ÜRODİNAMİ KISMI: Urodinami kısmı bünyesinde ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmakta, videoürodinamik ve endoskopik incelemelerin yanısıra ihtiyaç duyulan hastalara elektroejekülasyon yöntemi uygulanabilmektedir. Bölümde; Mesane fonksiyonlarının Ġncelenmesi olarak bilinen ürodinami ve ürolojik endoskopi yapılmaktadır. ÇeĢitli nedenlerle boyundan ve belden aģağısı felç olan hastaların ereksiyon ve ejekülasyon sorunları çözülmekte, GATA Tüp Bebek Ünitesi ile koordineli bir biçimde çalıģmalar yürütülerek, çocuk sahibi olmaları konusunda yardımcı olun- maya çalıģılmaktadır. 20

22 DİŞ KISMI: Birimde, hastaların diģ ile ilgili Ģikayetlerinde konsültasyon hizmeti verilmektedir, 50 YATAKLI BAKIM MERKEZİ 50 Yataklı Bakım Merkezi; gctfi ve hak sahibi diğer personelden, devamlı yatağa bağımlı olanlar ile bakacak kimsesi bulunmayan fiziksel ve biliģsel engele sahip olanlar He tıbbi tedavisini ve rehabilitasyonunu tamamlamıģ ancak ev yaģantısına tamamen hazır olmayan hastaların geçiģ dönemlerinde bakımları ya da sürekli barınmalarını mümkün kılacak biçimde düzenlenmiģtir, 50 YATAKLI HASTANE OTELİ Höstane oteli; Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde tedavisi devam eden ancak yatması gerekmeyen ve periyodik muayeneye ğelen malûl gazilerle, tedavi gören TSK personeline, malül gazherin refakatçilerine ve merkeze kurs veya benzeri nedenlerle gelenlere hizmet vermökteifır. 21

23 MALUL GAZİLER PSİKO-SOSYAL DESTEK BİRİM AMİRLİĞİ Malul Gaziler Pslko-Sosyal Destek Biriminin amacı; TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde tedavi gören iç güvenlik yaralısı, malul gazi ve bunların ailelerinin, kısa sürede psikolojik açıdan sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak, topluma uyumlu bireyler haline getirmektir. Birimde; malül gazinin hayat tarzı, aile, ekonomik durum, mesleki geçmiģ ve yaģam koģullan incelenir ve değerlendirilir, Gazilerin hastalık veya engelllliğln yaģamlarına etkileri araģtırılır. Mesleki yöntemler vasıtası ile olumsuz etkileri ve çözüm yolları tespit edilerek destek sağlanır. 22

24 Hasta ve ailenin mevzuat çerçevesinde kanuni hakları hakkında bilgilenmeleri sağlanarak, gerekli yönlendirilmeleri yapılır, Böylece hastaların, sosyal yaģamlarındaki psikolojik ve sosyal zorlukları tek baģına ve/ veya aileleri ile birlikte güven duygusu içinde aģabilen bireyler haline gelmelerini sağlamak için gayret sarf edilir, Birimde ayrıca, gazilerin hastanede yattıkları sürece moral ve motivasyonlarını arttırmak için tiyatro, sinema, konserler, konferans, seminer, kültürel geziler, ziyaretler vs. çok sayıda ve çeģitte sosyal faaliyetler düzenlenmektedir. KÜTÜPHANE Kütüphanemiz, Merkez çalıģanlarının her türlü araģtırma ve okuma ihtiyaçlarını en modern araç ve yöntemlerle gerçek- leģtirmeyi, bilginin etkili kullanımını sağlamak için bilgi kaynakları ile kullanıcılar arasında aracılık yapmayı amaçlamıģtır. Hastane per- soneline, yayın ödünç verme, kütüphane içinde yayınları kullanma, hastanede yatan hastalara gezici kitaplık hizmeti ve görme engelli hastalar için konuģan kitaplık hizmetleri verilmektedir. Kütüphane koleksiyonunda tıp kitapları, danıģma kaynakları, edebi eser- ler, sesli kitaplar, "Braille" kitaplar, RAY'lar, günlük gazeteler ve elektronik kaynaklar (tıbbi veri tabanları) bulunmaktadır, Hastanemizde tedavi gören görme engelli kullanıcılar için 18 Eylül 2003 Gaziler günüde açılıģı yapılan "konuģan kitaplık" bölümünde kaset kitap, "Braille" kitap ve sesli Internet hizmeti sunulmaktadır. 23

25 GAZİ MÜZESİ Müzede, 1980 yılından bugüne iç güvenlik harekatında yaralanan gazilere iliģkin bilgiler ve bu harekatları somutlaģtıran eģyalar sergilenmektedir, Bu kapsamda yapılan çalıģma ile 3980 gazinin bilgileri burada toplanmıģ bulunmaktadır, Gazi bilgi ekranına aktarılan bilgilere sayısal ortamda ulaģılıp bu bilgiler yazılı olarak da alınabilmektedir. Bilgi ekranında gazi arama ve istatistik bilgiler bölümleri yer almaktadır. Adı, soyadı, memleketi, olay yeri, olay tarihi seçeneklerinden herhangi biri ile gazi araması yapılabilmektedir. Tarihe, rütbeye, memlekete, olay yerine göre genel istatistik bilgilere ulaģılabilmektedir, Gazi bilgilerinin toplandığı ve bu Ģekilde istatistik çalıģmaların bulunduğu müzede ayrıca gazi adları panolara yazılmak yoluyla da somutlaģtırılmıģtır, 3980 gazinin adı rütbe ve alfabetik sıra esas alınarak dizilmiģtir. Vitrinlerde ise gazilerin harekata iliģkin eģyaları sergilenmektedir. Gazi eģyalarından ayrıca orijinal iç güvenlik harekatı teçhizatı da sembolik olarak müzede yer almaktadır. 24

26 GAZİ UYUM EVİ Gazi Uyum Evi, gazilerin tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanında kendilerine sosyal açıdan daha fazla moral ve motivasyon kazandırmak amacıyla 2004 yılında ĠnĢa edilmiģtir. Bu bağlamda, Gazi Uyum Evi TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ni tamamlayıcı bir roi üstlenmektedir, Gazi Uyum Evi, GATA Yüzüncü Yıl Orman arazisi içinde, m2'lik bir alanda kurulmuģtur. Bu alanda; m2'lik gölet, Ģelaleler, 32 adet pergole, 30 m2'iik alanlardan oluģan 75 adet hobi bahçesi, hayvanat bahçesi, çocuk bahçeleri, yürüyüģ yolları, havuzlar ve göletle bağlantılı su yolları ve kafeteryalar bulunmaktadır. 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 TSK ELELE VAKFI Türkiye'yi tek bir vücut, tek bir yürek haline getiren "Haydi Türkiye Mehmetçikle Elele" kampanyası, 56 saat gibi kısa bir sürede, aziz milletimizin gönlünden kopan yardımlar bir çığ gibi büyüyerek 2,7 milyon TL ( 2,7 milyon TL / 60,8 milyon Dolar )'ye ulaģtı. Toplanan bağıģlar Gnkur.BĢk.lığına teslim edildi. Gnkur.BĢk.lığında yürütülen çalıģmalar sonucunda, bu bağıģlarla; ülke savunması ve terörle mücadele esnasında yaralanan veya uzvunu kaybeden Kahraman Gaziler için hizmet verecek modern bir Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi kurulması kararlaģtırılmıģtır. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi projesinin inģaatına fiilen 01 Temmuz 1997 tarihinde baģlanmıģ, 35 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan merkez, 21 Nisan 2000 tarihinde hizmete açılmıģ ve yapılan bir protokolle 29 Mayıs 2001 tarihinde TSK' ne devredilmiģtir. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi projesinin gerçekleģtirilmesi Ġçin 45.6 milyon TL ( ödeme tarihindeki kurlara göre 105 milyon Dolar) harcanmıģ ve projenin tüm finansmanı TSK ELELE Vakfı tarafından karģılanmıģtır. Merkezde tedavi gören Gazilerimizin hastane ortamından uzaklaģtırarak ruhsal rehabilitasyonlarına moral ve motivasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla 19 Eylül 2004 tarihine hizmete açılan Gazi Uyum Evinin tüm finansmanı TSK Elele Vakfı tarafından sağlanmıģtır. KKK.lığı sorumluluğunda Ģehit aileleri ile gazilerimize yönelik olarak Ayvalık / Balıkesir'de hizmet veren TSK Ali Çetinkaya ilk KurĢun Rehabilitasyon Merkezi'nin milli bütçeden karģılanamayan, araç, gereç ve malzeme ihtiyaçları da TSK ELELE Vakfı tarafından karģılanmaktadır, Vakfımızın gelir kaynağını, değerbilir halkımızın yaptığı menkul ve gayri menkul bağıģlar ile mevduat gelirleri oluģturmaktadır. Devlet destekli ve yasayla belirlenmiģ herhangi bir gelir kaynağı bulunmamaktadır. TSK ELELE VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES : Ziya Gökalp Cad. Ataç-2 Sok. No:43/ Kızılay/ Ankara TLF : (0312) , FAKS : (0312) BağıĢ Hesap Numaraları TC Ziraat Bankası Kızılay ġubesi IBAN: TR T.Vakıflar Bankası Merkez ġubesi IBAN: TRĠ T. Garanti Bankası Anafartalar ġubesi IBAN: TR

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

TSK REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ ENGELLĠLER SPOR KULÜBÜ

TSK REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ ENGELLĠLER SPOR KULÜBÜ TSK REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ ENGELLĠLER SPOR KULÜBÜ 1. Tarihçe: TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü faaliyetine, 2001 yılında Karagücü adı ile baģlamıģtır. Ġlk olarak Tekerlekli Sandalye Basketbol

Detaylı

Neden Çankaya Ortopedi?

Neden Çankaya Ortopedi? Neden Çankaya Ortopedi? www.cankayaortopedi.com Tedaviniz ortopedinin alt dallarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle yapılır Artroskopi ve Spor Yaralanmaları Artroplasti

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı GENEL BİLGİLER: Staj Eğitim Sorumlusu Staj süresi AKTS kredisi : Yrd.

Detaylı

T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r

T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r Prof. Dr. Mustafa SOLAK Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü msolak@aku.edu.tr V. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Evde Sağlık

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 Z 3 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 Z 2 GENEL BİYOLOJİ 6703121

Detaylı

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETDEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI 6703101 ANATOMİ 2 0 3 6703109 TÜRK DİLİ I 2 0 2 6703110 YABANCI DİL I 2 0 2 6703114 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 6703121 GENEL BİYOLOJİ 3

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 2 Zorunlu TUR

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır.

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır. /akayhastanesi /akayhastanesi Hizmetindeyiz Akay Hastanesi hedeflerinin doğrultusunda tıbbın bütün kliniklerinde hizmet vermeyi ve 450 yi aşan personeli ile standartlarını daha da ileriye taşımayı amaçlamaktadır.

Detaylı

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur FTR 28 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Dr. Sevim ORKUN / 1 Dr. Işık KELEŞ /2 Dr. Gülümser AYDIN /3 Dr. Elem İNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS FTR 7001 MAKALE SAATİ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve

Detaylı

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan oluşan bir grup

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan oluşan bir grup DÖNEM I İYİ KLİNİK UYGULAMALAR KAPSAMINDA ALTERNATİF TIP DERSİ DERSİN İÇERİĞİ: Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

ݤRehabilitasyon Fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan kişinin fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki, özel uğraşı ve eğitsel

ݤRehabilitasyon Fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan kişinin fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki, özel uğraşı ve eğitsel REHABİLİTASYONA GİRİŞ Prof.Dr.Sibel Çubukçu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD ݤRehabilitasyon Fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan kişinin

Detaylı

Prof Dr Hülya Kayıhan

Prof Dr Hülya Kayıhan Engelli bireylerin istihdamını arttırabilmek ve iģgücü pazarına ulaģabilmelerini kolaylaģtırmak için; çalıģma kapasitesini, motivasyonu, üretkenliği, iģ arama becerilerini sosyal becerilerini arttırmak.

Detaylı

KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ

KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ (TEMMUZ 2014 ) SAMİ AKPINAR UZMAN Evde Sağlık Hizmetinin Sunumu:10.03.2005 Tarih ve 25751 sayılı resmi gazetede yayınlanan usul

Detaylı

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları Sağlık sisteminde verilen eğitimin niteliği, hizmetin niteliğini belirleyen

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ) ADI Teorik Pratik Kredi AKTS ANA 101 Anatomi I 4 2 5 5 Zorunlu TAR

Detaylı

ADIYAMAN DA YARA BAKIM MERKEZĠ

ADIYAMAN DA YARA BAKIM MERKEZĠ ADIYAMAN DA YARA BAKIM MERKEZĠ Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Fatih DOĞAN Sorumlu HemĢire Binnur Yıldırım Adıyaman E.A.Hastanesi Yara Bakım Merkezi

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ Omurilik yaralanmaları, omurganın içinde bulunan sinir dokusunun, travma ya da

Detaylı

ve fizik muayene yöntemleri

ve fizik muayene yöntemleri Dönem 4 FTR STAJI 1.GÜN 08:30:00-09:20:00 09:30:00-10:20:00 Anabilim Dalı ve staj programı ile ilgili bilgilendirme, oryantasyon Dr. Metin KARATAŞ Egzersiz fizyolojisi Dr. Metin KARATAŞ Egzersiz fizyolojisi

Detaylı

1. Özürlülere Yönelik Hizmetler

1. Özürlülere Yönelik Hizmetler 1. Özürlülere Yönelik Hizmetler Özürlülerin; kapasitelerini geliştirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek, bağımsızlaşmalarına destek olmak, toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olarak üretime

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102 BR.HLİ.102 Serebral Felç (İnme) ve Spastisitede Botoks Spastisite Nedir? Spastisite belirli kasların aşırı aktif hale gelerek, adale katılığına, sertliğine ya da spazmlarına neden olmasıyla ortaya çıkan

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU ROBOTİK REHABİLİTASYON

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU ROBOTİK REHABİLİTASYON MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU ROBOTİK REHABİLİTASYON BMM. Zehra YAMAN Ağustos 2015 Robotik Rehabilitasyona Genel Bakış Yetki

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, Türkiye nin yerinde sağlık ve bakım çözümleri sunan ilk ve en büyük kuruluşudur.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Ortopedi ve Travmatoloji (Seçmeli) Uygulama Dilimi Programı Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ HASTA VE YAKINLARININ EĞİE ĞİTİMİ Hazırlayan Cihan Arabacı Eğitim Hemşiresi PROSEDÜRÜ 1 HASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİ Hasta ve yakınlarının tedavi ve bakım süreçlerine katılımı, hem hastanın kendisini

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SAĞLIK BÜLTENĠ SAĞLIK BÜLTENĠ 2010 SORUMLULAR. Dr. Zeynep SÜZME Prof. Dr. Korkmaz ALTUĞ Zeynep ÖZEN HAZIRLAYAN. Sevnur YILDIRIM

SAĞLIK BÜLTENĠ SAĞLIK BÜLTENĠ 2010 SORUMLULAR. Dr. Zeynep SÜZME Prof. Dr. Korkmaz ALTUĞ Zeynep ÖZEN HAZIRLAYAN. Sevnur YILDIRIM SAĞLIK BÜLTENĠ 2010 SAĞLIK BÜLTENĠ 2010 SORUMLULAR Dr. Zeynep SÜZME Prof. Dr. Korkmaz ALTUĞ Zeynep ÖZEN HAZIRLAYAN Sevnur YILDIRIM Sayfa 2 Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Açıldı...

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) çalışmaları içinde bütün kas-iskelet-sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavilerinin düzenlenmesi, romatizmal hastalıklar

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. RADYOLOJİ STAJINDA ANLATILAN DERS KONULARI 1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. -Hangi organ incelemesinde

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

Bu hesaplanan yatan hastaların yıllık zorunlu giderleri yıllık kullanılan yatak sayısına bölünerek günlük yatak maliyetleri hesaplanmıştır.

Bu hesaplanan yatan hastaların yıllık zorunlu giderleri yıllık kullanılan yatak sayısına bölünerek günlük yatak maliyetleri hesaplanmıştır. Hastanemizde yapılan Ortopedi ve Travmatoloji ameliyatlarının vaka başı maliyetini tespit etmek amacıyla aşağıda belirtilen yöntemle bir çalışma yapılmıştır. Bir yıllık hastanenin zorunlu giderleri hesaplanmıştır.

Detaylı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 1.SINIF/1. YARIYIL FTR 101 Fizyoterapiye Giriş ve Etik Zorunlu 2+0+2

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Natur-Med de Bir Gün Nasıl Geçiyor?

Natur-Med de Bir Gün Nasıl Geçiyor? Natur-Med de Bir Gün Nasıl Geçiyor? Arınma, Do a, Termal SPA www.natur-med.com.tr Natur-Med Davutlar-Kuşadası Natur-Med'de Konaklama Otel Süiti Bahçe Süiti Bahçe Odası Otel Odası Arınma, Do a, Termal SPA

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Ortez ve Ortez Uygulamaları Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

S.D.Ü TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI 2014 2015 DERS YILI DÖNEM V TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI

S.D.Ü TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI 2014 2015 DERS YILI DÖNEM V TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI S.D.Ü TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI 2014 2015 DERS YILI DÖNEM V TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI 1 TARİH: 22.09.2014 PAZARTESİ DÖNEM: V STAJ GRUBU: H ANABİLİM DALI: FTR 09.30-10.20

Detaylı

FİZYOTERAPİST KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ADANA A 1.1 2014/I

FİZYOTERAPİST KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ADANA A 1.1 2014/I TANIM Yaralanma, hastalık, engel, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; hekimin tanısına göre, fizyoterapi ve rehabilitasyona

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde 10 yataklı Sağlık Merkezi olarak hizmete başlayan kurumumuz 1974 yılında 25 yataklı Sağlık Merkezi

Detaylı

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kartal Yavuz Selim Hastanesine gelen kişilerin sağlık durumları hakkında tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlara karar vermek. 2.KAPSAM: Bu prosedür, Sağlık Kurulu Başkanı,

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I 1 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 3. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0

Detaylı

Kendiniz için, bir güzellik yapın

Kendiniz için, bir güzellik yapın Kendiniz için, bir güzellik yapın Dünya Standartlarında Estetik Uygulamaların Adresi: Akay Hastanesi İnsanlar binlerce yıldır genç ve güzel görünmenin kendilerine verdiği güç için çaba sarfetmişler. 5000

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:.

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. Tüm Uyku Teknologları Derneği Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu Tarih: A) ÇALIŞANLAR 1. Uyku laboratuarının Adı:? Adres:? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. 2. Uyku laboratuarı Yönetimi:? Uyku

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

Engelsiz Yaşam, Sağlık, Medikal, Hastane Ekipmanları ve Tıbbi Cihazlar Fuarı Ankara da açılıyor.

Engelsiz Yaşam, Sağlık, Medikal, Hastane Ekipmanları ve Tıbbi Cihazlar Fuarı Ankara da açılıyor. Engelsiz Yaşam, Sağlık, Medikal, Hastane Ekipmanları ve Tıbbi Cihazlar Fuarı Ankara da açılıyor. 04 07 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara Altınpark Fuar Alanı nda Engelsiz Yaşam, Hastane Ekipmanları,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderilen Alanı ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

T.C. İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI TIP FAK. 5. SINIF PRATİK ve TEORİK DERS PROGRAMI

T.C. İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI TIP FAK. 5. SINIF PRATİK ve TEORİK DERS PROGRAMI Çarşamba Perş T.C. İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI TIP FAK. 5. SINIF PRATİK ve TEORİK DERS PROGRAMI 20 D Grubu Ders Programı Sorumlu Öğretim Üyesi: gül Sorumlu Asistan:

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama. Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı

Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama. Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi SUT ta Palyatif Bakım

Detaylı

Fiziksel olarak aktif kişilerde; - yaralanmaları önleme - değerlendirme - tedavi - rehabilitasyon - performans artışını amaçlayan özelleşmiş bir

Fiziksel olarak aktif kişilerde; - yaralanmaları önleme - değerlendirme - tedavi - rehabilitasyon - performans artışını amaçlayan özelleşmiş bir SPORDA FİZYOTERAPİ Fiziksel olarak aktif kişilerde; - yaralanmaları önleme - değerlendirme - tedavi - rehabilitasyon - performans artışını amaçlayan özelleşmiş bir çalışmadır Spor Fizyoterapisi Spor ve

Detaylı

SKAL ANTALYA KULÜBÜ YÖNETİMİ NE

SKAL ANTALYA KULÜBÜ YÖNETİMİ NE SKAL ANTALYA KULÜBÜ YÖNETİMİ NE Konu Hk. :Skal Antalya Kulübü Üyeleri ne Özel Jinefem Tıp Merkezi nde Uygulanacak İndirimler Özel Jinefem Tıp Merkezi,01.03.2004 tarihinde faaliyetine başlamış, her yıl

Detaylı

T.C. İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI TIP FAK. 5. SINIF PRATİK ve TEORİK DERS PROGRAMI

T.C. İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI TIP FAK. 5. SINIF PRATİK ve TEORİK DERS PROGRAMI Çarşamba Perş T.C. İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI TIP FAK. 5. SINIF PRATİK ve TEORİK DERS PROGRAMI 2011 F Grubu Ders Programı Sorumlu Öğretim Üyesi: gül Sorumlu

Detaylı

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0 2 5 Enstitünün Belirlediği

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 21 23 / 06 / 2010 Toplantı No : 21 Karar No : 82 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun

Detaylı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı ÖZET Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) alanında 2023 yılına yönelik hedef belirleme çalışmaları, Bakanlığımız

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ 2015 2016 DEĞERLENDİRME REHBERİ Sevgili öğrencimiz, Klinik Uygulama Dersi nde, lisans eğitimi süresince kazandığınız bilgi ve becerilerinizi birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerini karşılamada

Detaylı

6-8 Haziran 2014 KAHRAMANMARAġ

6-8 Haziran 2014 KAHRAMANMARAġ TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ (KSÜ) 6-8 Haziran 2014 KAHRAMANMARAġ Değerli Üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği ve KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi ile birlikte,

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,79389 49,74187 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Detaylı

1. Fizik Tedavi Nedir?

1. Fizik Tedavi Nedir? 1. Fizik Tedavi Nedir? Kas iskelet sistemi ile ilgili ağrı, fonksiyon kaybı, sakatlık ve yetersizliğin tedavisinde elektrik akımı, sıcak-soğuk, çeşitli frekansta ses dalgaları, manyetik alan tedavisi,

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 0-17 yaş arasındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün

Detaylı

NP FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON MERKEZİ

NP FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON MERKEZİ NP FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON MERKEZİ NP Sağlık Grubu olarak; uluslararası standartlarda, çağdaş bilimin ışığında, farklı disiplinlerin ortak çalışma anlayışı ile ilerleyen, sağlıkta mükemmeliyet merkezi

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor.

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Sağlıklı çocuk izlemi: Çocuğun yaşına uygun ruhsal, fiziksel

Detaylı

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra Hizmetin Adı İstenen Bilgi/ Belgeler 1.T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene 2 Biyokimya

Detaylı